NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU"

Transkript

1 NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil jsem se o tom, že se chystáme v měsíci únoru uskutečnit takovou menší oslavu. Opravdu se tak stalo a ve dnech 19. až 21. února jsme v léčebných Lázních Bohdaneč uspořádali pracovní a následně slavnostní zasedání Výkonného výboru, Revizní komise a dalšího aktivu Klubu bechtěreviků. V pátek zasedal Výkonný výbor ryze pracovně. Za účasti členů KB z krajů, kteří se zabývají tvorbou webových stránek jsme projednali zásadní kroky pro zkvalitnění celostátních internetových stránek v návaznosti na jednotlivé krajské stránky. V průběhu tohoto roku dojde k zásadním změnám, včetně změny domény, o které budete s předstihem informováni. Následně se bude řešit i obsahová úroveň. Dalším zásadním bodem pracovního jednání Výkonného výboru bylo dotvoření a schválení směrnic k hospodaření Klubu bechtěreviků. K tomuto bodu byl navíc v sobotu dopoledne uspořádán seminář. Byli na něj mimo přítomných předsedů krajských výborů KB přizváni i ti členové krajských výborů, kteří mají nebo budou mít na starosti vedení pokladen a hospodaření krajských organizací. Pod vedením hlavní účetní klubu paní Ivety Novákové, byly rozebrány jednotlivé směrnice a přílohy. V sobotu na 13. hodinu se potom začali sjíždět další zvaní členové klubu, širších aktiv ze všech našich krajů, zejména potom byli zváni zakládající členové Klubu bechtěreviků, zástupci kolektivních členů a další význační hosté, kteří stáli u zrodu občanského sdružení před 20. lety. Slavnostní zasedání, které bylo krátce po 14. hodině zahájeno mělo dvě části. Za Lázně Bohdaneč nás přivítal obchodní ředitel pan ing. Radek Švorc. Úvodní část se nesla v duchu vzpomínek na začátky, druhá část byla věnována odborné tématice. V této druhé části vystoupila ředitelka pro léčebnou činnost Lázní Bohdaneč, paní MUDr Ljiljana Marič a přednesla nám odbornou přednášku na téma léčba v Lázních Bohdaneč. Všichni účastníci tohoto zasedání obdrželi pamětní list. Velice cenná byla vystoupení všech předcházejících předsedů klubu dnes čestných předsedů - všichni dosavadní předsedové se tak sešli a měli se možnost spolu vyfotografovat, viz jejich foto uvnitř. 3

2 Byly vyzdviženy zásluhy těch zakládajících členů a hostů, kteří se nemohli zúčastnit. Jako například paní MUDr. Hana Hornátová, bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, která měla veliký podíl na založení našeho klubu, stejně jako pan doc. MUDr. Karel Trnavský, který byl v době založení ředitelem VÚCHRu, dnešního Revmatologického ústavu., nebo pan doc. MUDr. Jan Nohejl. Ani jeden z nich se nemohl zasedání zúčastnit. Omluvil se nám i současný ředitel Revmatologického ústavu pan Prof. MUDr Karel Pavelka, pod jehož střechou celých 20. let tak trochu žijeme a který má rovněž velké zásluhy na fungování klubu. Z těch, kteří se nemohli dostavit, a pomáhali bylo třeba ještě zmínit p. Korandovou, Čalounovou, pana Vachulku, Dragouna a zejména pana Goldmanna V průběhu zasedání vystoupili i zástupci kolektivních členů. Za Lázně Jáchymov paní Václava Hájková, paní Ivana Janíková za Lázně Darkov. Za nového kolektivního člena firmy Liftec cz, spol. s r.o. se představila paní Bc. Monika Rosičová. Pozdravili nás také zástupci Národní rady zdravotně postižených pan Mgr. Jiří Morávek a pan ing. Pavel Dušek z České rady humanitárních organizací. Velmi dobré vztahy s Klubem bechtěreviků královéhradeckého kraje hodnotila paní Venclová Zdena z Centra zdravotně postižených v Hradci Králové. Po společné slavnostní večeři následoval společenský večer, kde jsme se měli možnost všichni lépe poznat a pohovořit si. Hudební doprovod mnozí využili, jak je u nás bechtěreviků běžné, k rozhýbání ztuhlého těla, tancem. V průběhu večera naši členové uspořádali akci Přines dárek dostaneš dárek, což vypadalo jako nějaká tombola. Dobrovolné příspěvky členů ve výši 2.100,- Kč byly převedeny na náš sbírkový účet. Děkujeme též kolektivním členům za obdržené dárky. Tímto také děkuji jménem celého Klubu za přijetí a maximální vstřícnost při zajištění prostor vedení Lázní Bohdaneč a personálu, který se o nás staral, omlouváme se některým řádným návštěvníkům - pacientům, kterým jsme poněkud nabourali běžný režim lázní. Na závěr zasedání jsme se všichni sešli ke společné fotografii. Více informací se dovíte v následujících příspěvcích. Ještě jednou přeji nám všem, aby se Klub bechtěreviků zdárně rozvíjel, aby ti co přijdou po nás, mohli opět po dalších pěti a deseti letech, kladně hodnotit celkovou činnost. Jindřich Fanta předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o.s. 4

3 20. VÝROČÍ KLUBU BECHTĚREVIKŮ Úvodem k 20. výročí V lednu 2010 mne oslovil výkonný výbor, konkrétně pan předseda Jindřich Fanta pozváním do lázní Bohdaneč na oslavu 20. výročí založení Klubu bechtěreviků. Jako zakládající člen jsem samozřejmě o tomto výročí, které bude přesně v červnu 2010, věděl. Zasedání k výročí i navazující společenský večer byly velmi dobře připravené a také účast členů Klubu bechtěreviků byla velmi reprezentativní a postihující celou současnou organizaci ve všech krajích. Je trochu škoda, že se nepodařilo, zřejmě z klimatických důvodů, získat k účasti i některé osobnosti, které nám před dvaceti roky pomohli k rozvoji pacientské organizace. Ale všichni čtyři představitelé Klubu bechtěreviků se zúčastnili. Na slavnostním zasedání jsem si dovolil v malé zkratce přednést stručný průběh událostí v době založení Klubu bechtěreviků. Zde je stručný obsah i pro ty členy, kteří se nemohli zúčastnit. V květnu roku 1990 vyšlo první číslo tzv. R-LISTY a přineslo informace pro nemocné revmatickými chorobami. Vedoucím redaktorem byl pan MUDr. Jan Nohejl, který nám potom velmi pomáhal při zakládání KB. 18.června 1990 byl ustaven z iniciativy paní J. Jánské přípravný výbor ve složení: předseda ing. Jindřich ZICH, čestný předseda prof. MUDr. Karel Trnavský,DrSc.a členy: J.Jánská, MUDr.Kronusová, MUDr. Nohejl,CSc., A.Košťálová, M.Mikanová. Tehdy jsme v přípravném výboru hodně diskutovali o našem novém sdružení až po dlouhé diskuzi vznikl název velmi hezký a dodnes používaný Klub bechtěreviků. Přípravný výbor sestavil návrh stanov a dne 29. června 1990 je na ministerstvu zaregistroval. Současně rozhodl o přípravě Shromáždění členů na podzim r Dne 10.listopadu 1990 se konala ustavující Valná hromada (Shromáždění členů KB), kterou jsem měl tu čest řídit.. Jejími hosty byl čestný předseda KB prof. Trnavský, ředitelka Lázní Jáchymov MUDr.Hana Hornátová. (škoda, že na oslavě 20ti let nemohli být přítomni). Valná hromada zvolila podle stanov tzv. širší výbor v počtu 25ti osob a tři členy revizní komise. Po skončení Valné hromady si potom širší výbor zvolil ze svých členů výkonný výbor v počtu 9 členů a předsedu revizní komise. 5

4 Tyto kroky byly potom popsány spolu s oznámením výsledků Valné hromady v tiskovině tehdy nazvané Klub bechtěreviků První zprávy. Právě jejich otisk byl na oslavách rozdán všem přítomným. Také byla tehdejší členská základna vyzvána k výběru názvu nového časopisu. V březnu 1991 potom již vyšel informační občasník Klubu bechtěreviků a to již pod názvem Bechtěrevik s číslem 2. Ještě neměl úpravu tak jak ji známe z pozdějších let. V září 1991 vyšlo třetí číslo Bechtěrevika v úpravě, která se udržela potom několik let, ale ještě bez dnes známého loga. Ve čtvrtém čísle s černobílou obálkou vyšla zpráva o II.Valné hromadě. Na jejím jednání jsem předal prof. Trnavskému a prof. Pavelkovi první výsledek naší práce a to audiokazetu osahující cvičení pro bechtěreviky. Páté číslo Bechtěrevika vyšlo v květnu1992 a to již s logem a v definitivní úpravě. Klub bechtěreviků v té době překročil 400 přihlášených členů a byl jednou z nejlépe organizovaných pacientských organizací. Potom šel čas, jak to bývá, rychle dál a jakkoliv je to neuvěřitelné, tak v květnu a červnu letošního roku bude Klubu bechtěreviků dvacet let. Jeho současná rozsáhlá členská základna s organizacemi ve všech krajích je vizitkou mnoha aktivních členů, funkcionářů a samozřejmě i jejich rodinných příslušníků, kteří po celých dvacet let pomáhali delší nebo kratší dobu vytvářet úspěšnou pacientskou organizaci. Musím připomenout a poděkovat i těm členům, kteří nás předešli a jsou v našem bechtěrevickém nebi, kde se s nimi dříve nebo později jistě setkáme. Současně a s radostí Vám všem, kteří jste současnými členy Klubu bechtěreviků přeji alespoň nezhoršení zdravotního stavu a hodně sil do práce pro klub v příštím nejméně dvacetiletém období. Je mi líto, že mi můj zdravotní stav nedovolil zůstat ve vedoucí funkci, ale věřím, že jako řadový člen mohu Klubu pomoci na jiných místech naší společnosti. Přeji Vám všem mnoho úspěchů a snad jsem Vám trochu připomenul jak to bylo, když to začalo. Dnes mám příležitost a tak Vám všem děkuji za hezká léta prožitá s Vámi. Karel Vedral 6

5 Na slavnostním zasedání ke 20. letům KB v Bohdanči vystoupila ředitelka pro lázeňskou péči Léčebných lázní Bohdaneč a.s., MUDr. Ljiljana Marič. Pro náš časopis připravila obdobné pojednání o využívání slatiny v těchto lázních. Alternativní způsob aplikace slatiny v Léčebných lázních Bohdaneč vs. Morbus Bectěrev Z balneologických učebnic a na základě platných zákonů je dávno definován peloid jako rašelina, slatina nebo bahno (Zákon 164/2001) tj. látka vzniklá v přírodě geologickými a biologickými pochody, u nás už staletí používaná k léčebným účelům v rozmělněném stavu ve směsi s vodou nebo příslušnou přírodní minerální vodou. Podmínky využití stanoví tzv.lázeňský zákon,vyhláška 423/2001 Sb,reguluje je Český inspektorát lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví, konzultace poskytuje autorizovaná laboratoř MZ ČR ve Františkových Lázních. Na území ČR se vyskytují humolity a jsou rozdělené na rašeliny,slatiny a slatinné zeminy a to vše na základě obsahu organických látek.jsou vhodné ke koupeli (vrchovištní rašelina a slatina) a zábalům (slatinná zemina). V tom je rozhodující specifická hmotnost ovlivňující hustotu. Bahna jsou známá spíše na Slovensku a jsou vhodná ke koupeli. Působení je hlavně tepelné, z toho důvodu analgetické a spasmolytické. Připisuje se i farmakobiologický efekt a při koupeli efekt vztlak-tlak s vlivem na kardiovaskulární aparát.tento efekt není známý u zábalů. V Léčebných lázních Bohdaneč se už stává tradici absolvování léčebného programu v rámci diagnózy Morbus Bechtěrev a reaktivní arthritidy.ročně, průměrně odléčíme mezi pacienty s touto diagnózou.většina z nich se vrací na opakovaný pobyt a to hlavně díky spokojenosti s výsledkem a léčebným plánem u nás, který je tvořen speciálně pro tuto diagnózu. V naších lázních se snažíme pomoct pacientům s diagnózou Morbus Bechtěrev, ne jenom cvičením ale i edukací.ovšem u většiny je nejvíce oblíbená aplikace slatiny. Slatina, náš přírodní léčivý zdroj, který byl léta aplikován ve formě koupele teplé cca od 39 do 41st.C,byl právě i kamenem úrazu při existenci kontraindikací. Zvýšená teplota a hustá hmota bahna ohřívající hluboko tělo, se stává velice nebezpečnou pro spoustu vedlejších nemocí, které pacient, kromě Bechtěrevovy nemoci ještě může mít (např.křečové žíly,poruchu kožního krytu, srdeční onemocnění, nízký anebo vysoký neregulovaný tlak, zánětlivá reakce kloubů, atd.). 7

6 Ze statistického šetření ale vyplývá, že 80 % ze všech klientů si kvůli zdravotnímu stavu nemůže dovolit aplikaci slatinné koupele nebo se po její aplikaci necítí dobře. Neexistuje ale ani jeden (sledováno na základě interní ankety v lázních), který by do lázní přijel a současně nechtěl vyzkoušet tento přírodní léčivý zdroj. V našich lázních se celoročně ošetří mezi 6-9 tisíci pacientů a to s přibližně následujícím procentuálním zastoupením diagnóz: -coxarthrosis v 24% -gonarthrosis v 19% -vertebrogeni sy páteře v 14 % -reumathoidni arthritida v 10% -Morbus Bechtěrev cca 9% -Psoriatická arthropathie cca 2% Rekonstrukce slatinného provozu ze začátku roku 2009 přinesla v Léčebných lázních Bohdaneč nový a v ČR zatím jedinečný způsob aplikace částečný slatinný zábal ve vaně s uzavřeným vodním lůžkem. Pacienti všeobecně daleko více uvítají možnost slatinné vany i kvůli teplotě. Vana s teplým bahnem ztrácí po 20 minutové aplikaci velice málo ze svých teplotních vlastností zatímco zábal se při stejně dlouhé aplikaci ochlazuje rychle a už ke konci procedury neprohřívá tělo ani lokálně, tj. na místě aplikace. O kompletním zahřátí organismu se nedá mluvit. Tento fakt byl rozhodující k výběru slatinné zábalové vany k aplikaci slatinných zábalů. Nicméně změna fungování provozů v rámci přírodního léčivého zdroje nemůže projít bez experimentální fáze, fáze schvalování Ministerstvem zdravotnictví (ČIL) a pojišťovnou. Experimentální práce, vzniklá v našich lázních v období nás vedla k rekonstrukci a k novému způsobu aplikace slatiny, který měl být přínosný z více aspektů: - ve smyslu šetření přírodním léčivým zdrojem, který je pro všechny vzácný a jehož použití není z nevyčerpatelných pramenů - ve smyslu pozitivního efektu na zdraví naších dobrovolníků, měřitelným a srovnatelným s dřívějším aplikováním slatinné koupele v klasickém podání - možností navýšení počtů pacientů, kterým se slatina podává kvůli snížení kontraindikačních případů - způsob podání slatiny novým,moderním,kultivováním způsobem, pro pacienta příjemnějším ve srovnání s tradičním v dřevěných kádích Analýza, kterou jsme dělali už na pacientech (období VII X 2010) je ovšem mnohem cennější. Jsme rádi, že potvrzuje experimentální studii, nejen ze statistického aspektu, ale i z odborného hlediska. Víme že i mezi námi jsou kolegové co akceptují roztávání slatinných balíčků ve vaně.jedná se o slatinné baličky co nemají nic společného s peloidem jako přírodním léčivým zdrojem,balíčky co pacientům-v této situaci klientům-podají jsou jen iluzí slatinné koupele. 8

7 Právě pro takové případy, pro případ reklamy udělejte si lázně ve vlastní vaně a podobně, si dovolím říct, že se budeme snažit, aby tato práce nezanikla a byla novou kapitolou v balneologii, kapitolou, která bude ctít staré a cenné balneologické postupy. V kostce shrnuté výsledky naší první práce jsou následující: - bylo analyzováno 24 mužů a 73 žen průměrného věku 60,6let - subjektivně bylo spokojeno s novým podáním procedury 86 pacientů(tj.88,6%),nespokojeno 8 (8,2%) a nemělo názor 3(3,2%). - skutečné zlepšení,měřené objektivní metodou(kineziologický rozbor) bylo u 72 pacientů(74%). 22 pacientů (23,7%) nemělo zlepšení ve své základní diagnóze nemoci pohybového ústrojí a 3 skončili předčasně svůj pobyt z důvodu jiného onemocnění - všichni pacienti s diagnózou Morbus Bechtěrev byli spokojení s technickým provedením a ukazovali největší zlepšení pohybů v oblasti krční páteře, protože způsob aplikace slatiny jim poprvé toto umožnil V budoucnu se možná objeví lepší možnost kombinace nebo obohacování slatiny např. přírodní substancí. Tato kombinace ovšem musí nejen prodloužit dobu aplikace slatiny ale zachovat parametry bahna jako přírodního léčivého zdroje, zachovat kvalitu procedury a léčebný efekt samotný. Dokud se vědecky něco razantně nezmění, lázeňské prostředí to pravděpodobně bude řešit kombinací slatinných koupelí a zábalů. MUDr. Ljiljana Marič ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zdravím všechny členy z Jihomoravského kraje Scházíme se každou první středu v měsíci v 17 hod na Hybešové 65 a v Brně. Minule jsme měli výroční schůzi, zhodnotili jsme naši činnost. Pak jsme měli přednášku pana Václava Nečase o geopatogenních zónách a o léčitelství. Pan Nečas je známý léčitel, a kdo by měl zájem o jeho léčení, mohu mu dát jeho telefonní číslo. Příští měsíc jedu do lázní Hodonín a ráda bych se sešla se členy z Hodonína a okolí. Proto svolávám schůzi v Hodoníně na sobotu 17. dubna v 15 hod v restauraci Švihák. Doufám, že se tam sejdeme v hojném počtu. Zdraví Jana Řezaninová tel

8 Milé Bédinky a Béďové!!! KRAJ PRAHA Chtěl bych vás pozdravit a zároveň pozvat mezi nás. Letos již počtvrté odjíždím na ozdravný pobyt do Štúrova. Je to již osvědená metoda na rozpohybování mé tuhnoucí páteře. Program je intenzivní i volný, cílený a nenásilný. Každý si může zvolit intenzitu dle svého postižení nebo jen tak relaxovat. Rehabilitaci nám vede naše členka, sama bechtěrevička a rehabilitační pracovnice, Drahuška,,zdravuška", která nám vše oganizuje tak, aby každý měl co největší rehabiltační náplň. Cvičíme s malými i velkými míči, s gumou na trávníku, s malými míčky v termální 34 C teplé vodě, aquaaerobik - v 36 C teplé vodě se protahujeme a uvolňujeme.během dne si domlouváme masáže i jednotlivé potřebné terapie. Magnetoterapii, masážní vibrační lůžko, baňkování, elektoakupunkturu, metodu TENS dříve diadinamik, reflexní masáže atd. O kulturu je postaráno, jezdíme na výlety individuální i organizované, grilujeme, povídáme si. Naši ubytovatelé (již máme k dispozici dva penziony) se o nás vzorně starají. Celá skupina je vždy sama, nikoho nerušíme a nikdo nás. Rodinní příslušníci jsou vítáni. Pojeďte s námi, budeme se léčit a bude i velká legrace. Termín , Pokud budete toužit vědět více o pobytu, zavolejte Drahušce Vaculové na tel , ale jen večer!!!!!!!!!!! Přes den se věnuje svým pacientům. Na setkání s Vámi se těší Petr Škop a přátelé. Petr Škrop Praha zřídila novou linku pro tělesně postižené v rámci PID Lidé s tělesným postižením se v Praze budou moci přepravovat pohodlněji a komfortněji. Hlavní město Praha ve spolupráci s Ropidem a společností Societa pro ně zřídilo novou linku v rámci Pražské integrované dopravy. Ta bude zajišťována mikrobusy na trase Jiřího z Poděbrad - Centrum Zahradní Město a na své trase bude obsluhovat mj. Domov pro seniory Malešice (zastávka Rektorská), Polikliniku Zahradní Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město), Polikliniku Malešice (zastávka Plaňanská) a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady). Cílem zavedení nové linky bylo zvýšit dostupnost lidem s tělesným postižením pro ně tolik potřebnému lékařskému ošetření. Zároveň jim umožnit vyšší komfort cestování. Dalším 10

9 efektem je přiblížení sociálních služeb směrem k zájemcům a tím jim umožnit co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, vysvětlil radní pro sociální oblast Jiří Janeček. Za tímto účelem byla přizpůsobena i některá nástupiště jako u zastávky Skalka přímo u výtahu, aby se postiženým lidem usnadnil přístup z linky metra A. Dále bylo v rámci zastávky Jiřího z Poděbrad provedeno zlepšení dopravního spojení, které je na Vinohradech omezeno pro tělesně postižené zhoršenými přístupy do metra i na tramvajové zastávky. Zřízena byla i nová zastávka Nemocnice Vinohrady, jež byla umístěna přímo do areálu nemocnice. Dopravu nové linky budou zajišťovat mikrobusy každou hodinu podle jízdního řádu umístěného na jednotlivých zastávkách, upřesnil ředitel společnosti Ropid Pavel Procházka. Linka je určena pouze pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace - tedy především držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P; či těhotné ženy. Na lince bude platit Tarif PID v plném rozsahu. Vzhledem k tomu očekáváme, že významná část cestujících bude přepravována bezplatně, podotkl Procházka. Přesto bude ve vozech nainstalován i strojek pro označení jízdenky. V rámci prováděných kontrol se mohou cestující i v těchto linkách setkat s revizorem, dodal Procházka. Provoz linky bude zajišťován dvěma mikrobusy se speciální úpravou pro přeprava vozíků pro invalidy se zvedací plošinou. Abychom předešli případným komplikacím, bude připraven ještě jeden náhradní vůz k zajištění plynulosti dopravy, vysvětlila ředitelka Society Eva Krejčí. Podle ní bude řidič zajišťovat i případnou pomoc při nástupu, výstupu a upevňování vozíků přepravovaných lidí. Nově zřízená linka bude zajišťovat přepravu osob v oblasti Prahy 3 a Prahy 10. Hlavní město Praha z rozpočtu na její provoz vyčlenilo částku 4,2 milionů korun. Pokud se osvědčí a bude o ni mezi tělesně postiženými zájem, budeme uvažovat o rozšíření této služby i do dalších částí metropole, dodal radní Janeček. zastávka Jiřího z Poděbrad Nemocnice Vinohrady Plaňanská Sídliště Malešice (směr Rektorská) umístění před základní školou, v pěší zóně v areálu nemocnice, u horní brány pro vjezd sanitních vozidel, vstřícně ulici U Vinohradské nemocnice obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 155 před Dřevčickou ulicí 11

10 Rektorská Sídliště Malešice (směr Skalka / Plaňanská) Skalka Poliklinika Zahradní Město Centrum Zahradní Město (výstupní) Centrum Zahradní Město (nástupní) ve stávající zastávce linky PID 155 směr Želivského ve stávající zastávce linky PID 155 před Limuzskou ulicí ve stávající výstupní zastávce v obratišti obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 101 pro směr Topolová ve stávající zastávce linky PID 195 pro směr Poliklinika Zahradní Město Zdroj: Alena Loudová Vážení kolegové! KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Nejprve bych chtěla Vás a Vaše rodinné příslušníky pozdravit a pozvat na Krajské shromáždění Královéhradeckého Klubu bechtěreviků, které se koná v sobotu 24. dubna t. r. od 10 hod. v Centru pro zdravotně postižené v Šrámkově ulici v Hradci Králové. Po schůzi, bude li počasí příhodné, je v plánu posezení spojené s grilováním v zahradě Centra. Dále chceme tímto poděkovat organizátorům slavnostního zasedání u příležitosti 20tého výročí vzniku Klubu bechtěreviků. Jako účastníci této akce konané v Lázních Bohdanči 19. až t. r. se shodujeme v tom, že jak pracovní, tak i společenská část, byly perfektně organizačně připraveny. Po celou dobu zasedání, vládla veselá přátelská atmosféra, která vrcholila společenským večerem s tombolou a tancem. Dík za přípravu této akce patří kolegům z Výkonného výboru Klubu, jmenovitě Alence Loudové, Jindrovi Fantovi a dalším. Poděkování náleží i pracovníkům Lázní Bohdaneč, kteří se o nás vzorně starali. Blahopřání: Významné narozeniny oslavují v měsíci dubnu kolegové: Jindřich Foglar z Náchoda (50) a Josef Šupčík z Hradce Králové (65). Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a osobních úspěchů. Kontakty: Mgr. Milada Jirečková, K Sokolovně 437, Hradec Králové. Tel.: Mgr. Milada Jirečková a krajský výbor 12

11 KARLOVARSKÝ KRAJ Dobrý den zdraví Vás Jiřina z Chebu, chci se s vámi podělit o zážitek z oslavy 20.let klubu Bechtěreviků, která se konala v Bohdaneči. Jela jsem jako náhradník za nemocnou kolegyni. Dorazili sme tam v 13:00hodin a hned po přivítání jsme probírali nové webové stránky. Druhý den ráno jsme rozebírali téma účetnictví a hospodaření klubu, pak oběd a příprava na slavnostní schůzi,nakonec dobrá večeře tanečky a bohatá tombola,kterou jsem prodávala s novou kolegyní z Olomouce.Vše proběhlo v pořádku a ráno jsme vyrazili domů.fotky z akce budou na webových stránkách klubu.další informace z Karlovarského kraje : Naše schůzky se zatim ruší pro malou účast..více na webowých stránkách pro Karlovarský Kraj. Již se těším na další seminář do Bechyně o biologické léčbě. Z Chebu zdraví vaše Jiřina Jiřina Fedoreková MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci bude: 8. dubna 2010 od 16:30 hodin v restauraci Ken Ken další schůze již v roce a následující po prázdninách 9.9. Významnou událostí měsíce března bylo krajské shromáždění KB- MS konané dne konané v prostorách Magistrátu města Ostravy. Toto setkání mělo v projednávání několik důležitých úkolů. Tak jako každý rok, tak i ten letošní byla přečtena závěrečná zpráva o činnosti za rok 2009 a také plán práce a rekondic na rok nadcházející, tedy činnost pro rok Následně proběhla volba do výkonného výboru KB-MS kraj, protože rok 2010 je pro náš klub rokem volebním. Pro následující období byli do pětičlenného výkonného výboru zvoleni tito členové: Předseda KB-MS Miroslav Šmecko, účetní Romana Hlaváčková, Ing Emil Mainda, Emil bednář a Jiří Smilek. Byli také představeni zástupci pro zastupování 13

12 v komunitních plánech pro zastupování v Ostravě pan Ing. Emil Mainda a pro Opavu pan Stanislav Taťoun. V květnu 2010 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Myška Radomír, Burová Kamila MUDr. GRATULUJEME! Mnoho článků si můžete najít na Miroslav Šmecko předseda tel: Rekondice Na červen chystáme víkendovou rekondici v Nestátním zdravotnickém zařízení ODRA. Zatím nemáme přesný termín, ale ten upřesníme po potvrzení termínu z Hotelu Odra. Cena rekondice bude jen o 100 Kč vyšší než v loňském roce, tj 1950,- Kč, po odečtení dotace bude cena pro členy KB-MS 1200,- Kč pro bechtěreviky a 1300,- Kč pro nebechtěreviky. V létě na přelomu července a srpna pojedeme zase na víkendovou rekondici s hipoterapií do Jakartovic na Opavsku. Byli jsme tam už v roce 2009 a všichni účastníci byli víc než spokojeni. Na podzim chystáme ještě jeden pobyt na Odře a jeden v Darkově, ale termíny upřesníme až během jara. V loňském roce jsme ještě organizovali týdenní rekondiční pobyty na Slovensku, v Turčianských Teplicích, ale od letošního roku jsou tyto zařazeny mezi celostátní rekondice, a proto se na ně můžete hlásit tak jako na všechny ostatní celostátní rekondice u paní Aleny Loudové. Na pravidelné schůzi v Kenkenu jsme se s našimi členy domluvili, že přihlášky na podzimní Turčianské Teplice budou zasílat přímo Stanislavu Taťounovi. Je pro nás nutné mít přehled, kdo z naší krajské organizace o rekondice žádá vzhledem k dotacím KB-MS. Na všechny rekondiční pobyty pořádané v rámci činnosti KB-MS se můžete hlásit na tel. čísle nebo u Přihlášku vám zašleme, nebo si ji můžete stáhnout na našich internetových stránkách ( ) a po vyplnění je nutno ji poslat na adresu: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábřeží 85, Branka u Opavy. Stanislav Taťoun Moravskoslezský kraj tel: , 14

13 Vážení béďové z Olomouckého kraje, OLOMOUCKÝ KRAJ - dne proběhl bowlingový turnaj v místní herne Štěpánov u Olomouce, účast byla hojná, nálada výborná, takže byla akce zopakována v březnu se uskuteční výšlap na Svatý Kopeček kdo může pojďte s námi, bližší informace se doladí na pravidelné schůzi klubu dne oslaví naše členka paní Marie Pospíšilová kulaté 60. narozeniny, přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví - dne jsme pro naše členy obdrželi od Magistrátu města Olomouce dotaci ,- Kč, děkujeme Stále jsou volná místa na tyto akce: - ostov Pag, termín , cena do 5600,- Kč - na listopad víkendovou rekondici na hotel Odra, Ostravice, termín , cena 1934,- Kč (s FT poukazem) V případě zájmu pište pro podrobnější informace na nebo volejte na tel: Nezapomeňte na další schůze: a v 16:00 hod., Ford Janiš v Hodolanech!!! A na konec chci ještě zdůraznit, který hříšník ještě nezaplatil do konce března příspěvek 300,- Kč, tak šup,šup, nechť to ihned napraví!!! Za olomoucký klub zdraví, Miluše Schneeweissová STŘEDOČESKÝ KRAJ Plán schůzek středočeské krajské organizace na rok Schůzky krajského výboru se budou nadále zpravidla 3. čtvrtek v měsíci, mimo prázdnin. tj. v termínech : 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince ledna 2011 květnová schůzka se neuskuteční sejdeme se o víkendu na Seči 15

14 předpokládaný termín krajského shromáždění sobota 26. února 2011 Místem jednání bude nadále kancelář Klubu bechtěreviků, Karlínské nám 12, Praha 8, 3. patro, číslo kanceláře 308 V čase 15,30 až hodin Jednání krajského shromáždění Klubu bechtěreviků Středočeský kraj Krajské shromáždění středočechů se sešlo v sobotu 27. února v zasedací místnosti, kde sídlí kancelář Klubu bechtěreviků, tj. na Karlínském náměstí 12, na Praze 8. Tentokráte se nás sešlo 15, což stále není mnoho, ale i to po loňské špatné účasti považujeme za určitý úspěch. Zejména, když se pro nemoc, či lázeňskou péči omluvili jinak aktivní členové. Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně krajského výboru Zdena Petrovičová. Stručně zhodnotila aktivity krajské organizace, krajského výboru i některých členů. Poděkovala těm členům, kteří reprezentovali krajskou organizaci na celostátních akcích, jako turnaj v bowlingu, kde naše družstvo ve složení Brabec, Martínek, Meduna a Svoboda vybojovalo již podruhé za sebou 2. místo. Ve zprávě o hospodaření Jindra Fanta ocenil ty členy, kteří přispěli do krajské pokladny více, než jenom běžným členským příspěvkem. Nejvíce přispěli pp. Burdová, Halla, Mikšovský a Petrovičová, dále i Brabec, Řezníčková, Soukenka, Svoboda, či Vlášek. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pošlou více jak 300,- Kč. Počáteční stav účtu byl ,80 Kč. Příjmy činily ,60 Kč. Výdaje ,70 Kč. Konečný stav financí k byl ,70 Kč. Byl schválen plán schůzek členů a krajského výboru. Tyto schůzky budou opět v kanceláři Klubu bechtěreviků a to vždy ve čtvrtek mezi 15,30 a 17,30 hodin. Termíny jsou následující: 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince tohoto roku, dále 20. ledna Termín dalšího krajského shromáždění byl doporučen na sobotu 26. února Byli schváleni delegáti na celostátní Shromáždění delegátů Klubu bechtěreviků., které se uskuteční dne v Praze. Jsou to tito: Milan Brabec, Albín Kulhánek, ing. Miroslav Mádl, ing. Eva Podlucká a Václav Svoboda. Náhradníky byli zvoleni Václav Luťha, Jiří Martínek a Naďa Petreková. Dále se Shromáždění zúčastňují členové Výkonného 16

15 výboru Jindra Fanta a Zdena Petrovičová a čestný předseda KB Karel Vedral. Pokladníkem krajské organizace byl schválen Milan Brabec. Příspěvky na rekondice bude KV řešit až podle toho, zda dostane VV dotaci Ministerstva zdravotnictví, o kterou bylo opět zažádáno. Příspěvky na rehabilitace budou řešeny individuelně, max. do výše 50% výdajů a dle počtu žádostí. Nejpozdější termín pro odevzdání žádosti spolu s předáním účetních dokladů je Jinak je předávejte pokud možno průběžně. Za tvorbu internetových stránek v posledním roce bylo poděkováno Mirkovi Medunovi. Předpokládáme jejich další zlepšování a rozšiřování. V termínu května tohoto roku se uskuteční další víkend na Seči, máte možnost se ještě do 18. dubna přihlásit Nadě Petrekové na mobil Zdena Petrovičová, předsedkyně KV KB Středočeský kraj ÚSTECKÝ KRAJ Dámy a pánové. Po přečkané zimě vás zdravím ze severu Čech,kde zima jako všude,byla pro někohokrásná a pro někoho nepříjemná. Jsem rád, že se mi každoročně daří připravit bowlingové turnaje a přebor bechtěreviků ve stolním tenise.podařilo se mi na krajské konferenci sestavit krajský výbor a tak nyní ve 4 lidech doufám potáhneme společně káru k lepším zítřkům ústeckých bechtěreviků. Je mi líto slabé účasti na přednášce,kterou jsem připravil s Mudr.Helenou Šedivou revma-toložkou z ústecké polikliniky a firmou Pfizer.Tato přednáška byla na vysoké úrovni,kdeúčastníci mohli věcně diskutovat na jakékoliv téma týkající se zdravotních potíží a biologickéléčby.v našem kraji jsou 3 centra biologické léčby.tyto centra plně využívají léčebné kapacity, která jim jsou umožněna zdravotními pojišťovnami.u některých kolegyň a kolegů s kterýmijsem na toto téma hovořil byly reakce různé.hlavní bylo,že bolestivost se stala snesitelnoua nyní záleží na tom jak každý jedinec bude sám na sobě pracovat.kdo jiný se o mě postarákdyž na já.lázně a léky nám pomohou,ale duševní a kulturní stránku má každý ve svých rukách. 17

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

R E K O N D I C E 2 0 1 3

R E K O N D I C E 2 0 1 3 R E K O N D I C E 2 0 1 3 Celostátní rekondiční pobyty pro členy KLUBU BECHTĚREVIKU o.s. 1. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Jáchymov Neděle-sobota Termín: 10. 2. - 16. 2.; 17. 2. - 23. 2.; 24.2.- 2. 3.2013 Ubytování:

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

REKONDICE 2016 JARO. Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2016 JARO. Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2016 JARO Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 14. 20. února, 21. 27. února, 28. 2. 5. 3. 2016

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

REKONDICE 2013 PODZIM

REKONDICE 2013 PODZIM REKONDICE 2013 PODZIM Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 17. 23. listopadu, 24. 30. listopadu, 1. 7. prosince 2013

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ. Týdenní rekondiční pobyty

REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ. Týdenní rekondiční pobyty REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 23. 11. 29. 11., 30. 11. 6. 12., 7. 12. 13. 12. 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2015. Mikulov 4. 5. září 2015

Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2015. Mikulov 4. 5. září 2015 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2015 Mikulov 4. 5. září 2015 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme životní

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více