NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU"

Transkript

1 NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil jsem se o tom, že se chystáme v měsíci únoru uskutečnit takovou menší oslavu. Opravdu se tak stalo a ve dnech 19. až 21. února jsme v léčebných Lázních Bohdaneč uspořádali pracovní a následně slavnostní zasedání Výkonného výboru, Revizní komise a dalšího aktivu Klubu bechtěreviků. V pátek zasedal Výkonný výbor ryze pracovně. Za účasti členů KB z krajů, kteří se zabývají tvorbou webových stránek jsme projednali zásadní kroky pro zkvalitnění celostátních internetových stránek v návaznosti na jednotlivé krajské stránky. V průběhu tohoto roku dojde k zásadním změnám, včetně změny domény, o které budete s předstihem informováni. Následně se bude řešit i obsahová úroveň. Dalším zásadním bodem pracovního jednání Výkonného výboru bylo dotvoření a schválení směrnic k hospodaření Klubu bechtěreviků. K tomuto bodu byl navíc v sobotu dopoledne uspořádán seminář. Byli na něj mimo přítomných předsedů krajských výborů KB přizváni i ti členové krajských výborů, kteří mají nebo budou mít na starosti vedení pokladen a hospodaření krajských organizací. Pod vedením hlavní účetní klubu paní Ivety Novákové, byly rozebrány jednotlivé směrnice a přílohy. V sobotu na 13. hodinu se potom začali sjíždět další zvaní členové klubu, širších aktiv ze všech našich krajů, zejména potom byli zváni zakládající členové Klubu bechtěreviků, zástupci kolektivních členů a další význační hosté, kteří stáli u zrodu občanského sdružení před 20. lety. Slavnostní zasedání, které bylo krátce po 14. hodině zahájeno mělo dvě části. Za Lázně Bohdaneč nás přivítal obchodní ředitel pan ing. Radek Švorc. Úvodní část se nesla v duchu vzpomínek na začátky, druhá část byla věnována odborné tématice. V této druhé části vystoupila ředitelka pro léčebnou činnost Lázní Bohdaneč, paní MUDr Ljiljana Marič a přednesla nám odbornou přednášku na téma léčba v Lázních Bohdaneč. Všichni účastníci tohoto zasedání obdrželi pamětní list. Velice cenná byla vystoupení všech předcházejících předsedů klubu dnes čestných předsedů - všichni dosavadní předsedové se tak sešli a měli se možnost spolu vyfotografovat, viz jejich foto uvnitř. 3

2 Byly vyzdviženy zásluhy těch zakládajících členů a hostů, kteří se nemohli zúčastnit. Jako například paní MUDr. Hana Hornátová, bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, která měla veliký podíl na založení našeho klubu, stejně jako pan doc. MUDr. Karel Trnavský, který byl v době založení ředitelem VÚCHRu, dnešního Revmatologického ústavu., nebo pan doc. MUDr. Jan Nohejl. Ani jeden z nich se nemohl zasedání zúčastnit. Omluvil se nám i současný ředitel Revmatologického ústavu pan Prof. MUDr Karel Pavelka, pod jehož střechou celých 20. let tak trochu žijeme a který má rovněž velké zásluhy na fungování klubu. Z těch, kteří se nemohli dostavit, a pomáhali bylo třeba ještě zmínit p. Korandovou, Čalounovou, pana Vachulku, Dragouna a zejména pana Goldmanna V průběhu zasedání vystoupili i zástupci kolektivních členů. Za Lázně Jáchymov paní Václava Hájková, paní Ivana Janíková za Lázně Darkov. Za nového kolektivního člena firmy Liftec cz, spol. s r.o. se představila paní Bc. Monika Rosičová. Pozdravili nás také zástupci Národní rady zdravotně postižených pan Mgr. Jiří Morávek a pan ing. Pavel Dušek z České rady humanitárních organizací. Velmi dobré vztahy s Klubem bechtěreviků královéhradeckého kraje hodnotila paní Venclová Zdena z Centra zdravotně postižených v Hradci Králové. Po společné slavnostní večeři následoval společenský večer, kde jsme se měli možnost všichni lépe poznat a pohovořit si. Hudební doprovod mnozí využili, jak je u nás bechtěreviků běžné, k rozhýbání ztuhlého těla, tancem. V průběhu večera naši členové uspořádali akci Přines dárek dostaneš dárek, což vypadalo jako nějaká tombola. Dobrovolné příspěvky členů ve výši 2.100,- Kč byly převedeny na náš sbírkový účet. Děkujeme též kolektivním členům za obdržené dárky. Tímto také děkuji jménem celého Klubu za přijetí a maximální vstřícnost při zajištění prostor vedení Lázní Bohdaneč a personálu, který se o nás staral, omlouváme se některým řádným návštěvníkům - pacientům, kterým jsme poněkud nabourali běžný režim lázní. Na závěr zasedání jsme se všichni sešli ke společné fotografii. Více informací se dovíte v následujících příspěvcích. Ještě jednou přeji nám všem, aby se Klub bechtěreviků zdárně rozvíjel, aby ti co přijdou po nás, mohli opět po dalších pěti a deseti letech, kladně hodnotit celkovou činnost. Jindřich Fanta předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o.s. 4

3 20. VÝROČÍ KLUBU BECHTĚREVIKŮ Úvodem k 20. výročí V lednu 2010 mne oslovil výkonný výbor, konkrétně pan předseda Jindřich Fanta pozváním do lázní Bohdaneč na oslavu 20. výročí založení Klubu bechtěreviků. Jako zakládající člen jsem samozřejmě o tomto výročí, které bude přesně v červnu 2010, věděl. Zasedání k výročí i navazující společenský večer byly velmi dobře připravené a také účast členů Klubu bechtěreviků byla velmi reprezentativní a postihující celou současnou organizaci ve všech krajích. Je trochu škoda, že se nepodařilo, zřejmě z klimatických důvodů, získat k účasti i některé osobnosti, které nám před dvaceti roky pomohli k rozvoji pacientské organizace. Ale všichni čtyři představitelé Klubu bechtěreviků se zúčastnili. Na slavnostním zasedání jsem si dovolil v malé zkratce přednést stručný průběh událostí v době založení Klubu bechtěreviků. Zde je stručný obsah i pro ty členy, kteří se nemohli zúčastnit. V květnu roku 1990 vyšlo první číslo tzv. R-LISTY a přineslo informace pro nemocné revmatickými chorobami. Vedoucím redaktorem byl pan MUDr. Jan Nohejl, který nám potom velmi pomáhal při zakládání KB. 18.června 1990 byl ustaven z iniciativy paní J. Jánské přípravný výbor ve složení: předseda ing. Jindřich ZICH, čestný předseda prof. MUDr. Karel Trnavský,DrSc.a členy: J.Jánská, MUDr.Kronusová, MUDr. Nohejl,CSc., A.Košťálová, M.Mikanová. Tehdy jsme v přípravném výboru hodně diskutovali o našem novém sdružení až po dlouhé diskuzi vznikl název velmi hezký a dodnes používaný Klub bechtěreviků. Přípravný výbor sestavil návrh stanov a dne 29. června 1990 je na ministerstvu zaregistroval. Současně rozhodl o přípravě Shromáždění členů na podzim r Dne 10.listopadu 1990 se konala ustavující Valná hromada (Shromáždění členů KB), kterou jsem měl tu čest řídit.. Jejími hosty byl čestný předseda KB prof. Trnavský, ředitelka Lázní Jáchymov MUDr.Hana Hornátová. (škoda, že na oslavě 20ti let nemohli být přítomni). Valná hromada zvolila podle stanov tzv. širší výbor v počtu 25ti osob a tři členy revizní komise. Po skončení Valné hromady si potom širší výbor zvolil ze svých členů výkonný výbor v počtu 9 členů a předsedu revizní komise. 5

4 Tyto kroky byly potom popsány spolu s oznámením výsledků Valné hromady v tiskovině tehdy nazvané Klub bechtěreviků První zprávy. Právě jejich otisk byl na oslavách rozdán všem přítomným. Také byla tehdejší členská základna vyzvána k výběru názvu nového časopisu. V březnu 1991 potom již vyšel informační občasník Klubu bechtěreviků a to již pod názvem Bechtěrevik s číslem 2. Ještě neměl úpravu tak jak ji známe z pozdějších let. V září 1991 vyšlo třetí číslo Bechtěrevika v úpravě, která se udržela potom několik let, ale ještě bez dnes známého loga. Ve čtvrtém čísle s černobílou obálkou vyšla zpráva o II.Valné hromadě. Na jejím jednání jsem předal prof. Trnavskému a prof. Pavelkovi první výsledek naší práce a to audiokazetu osahující cvičení pro bechtěreviky. Páté číslo Bechtěrevika vyšlo v květnu1992 a to již s logem a v definitivní úpravě. Klub bechtěreviků v té době překročil 400 přihlášených členů a byl jednou z nejlépe organizovaných pacientských organizací. Potom šel čas, jak to bývá, rychle dál a jakkoliv je to neuvěřitelné, tak v květnu a červnu letošního roku bude Klubu bechtěreviků dvacet let. Jeho současná rozsáhlá členská základna s organizacemi ve všech krajích je vizitkou mnoha aktivních členů, funkcionářů a samozřejmě i jejich rodinných příslušníků, kteří po celých dvacet let pomáhali delší nebo kratší dobu vytvářet úspěšnou pacientskou organizaci. Musím připomenout a poděkovat i těm členům, kteří nás předešli a jsou v našem bechtěrevickém nebi, kde se s nimi dříve nebo později jistě setkáme. Současně a s radostí Vám všem, kteří jste současnými členy Klubu bechtěreviků přeji alespoň nezhoršení zdravotního stavu a hodně sil do práce pro klub v příštím nejméně dvacetiletém období. Je mi líto, že mi můj zdravotní stav nedovolil zůstat ve vedoucí funkci, ale věřím, že jako řadový člen mohu Klubu pomoci na jiných místech naší společnosti. Přeji Vám všem mnoho úspěchů a snad jsem Vám trochu připomenul jak to bylo, když to začalo. Dnes mám příležitost a tak Vám všem děkuji za hezká léta prožitá s Vámi. Karel Vedral 6

5 Na slavnostním zasedání ke 20. letům KB v Bohdanči vystoupila ředitelka pro lázeňskou péči Léčebných lázní Bohdaneč a.s., MUDr. Ljiljana Marič. Pro náš časopis připravila obdobné pojednání o využívání slatiny v těchto lázních. Alternativní způsob aplikace slatiny v Léčebných lázních Bohdaneč vs. Morbus Bectěrev Z balneologických učebnic a na základě platných zákonů je dávno definován peloid jako rašelina, slatina nebo bahno (Zákon 164/2001) tj. látka vzniklá v přírodě geologickými a biologickými pochody, u nás už staletí používaná k léčebným účelům v rozmělněném stavu ve směsi s vodou nebo příslušnou přírodní minerální vodou. Podmínky využití stanoví tzv.lázeňský zákon,vyhláška 423/2001 Sb,reguluje je Český inspektorát lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví, konzultace poskytuje autorizovaná laboratoř MZ ČR ve Františkových Lázních. Na území ČR se vyskytují humolity a jsou rozdělené na rašeliny,slatiny a slatinné zeminy a to vše na základě obsahu organických látek.jsou vhodné ke koupeli (vrchovištní rašelina a slatina) a zábalům (slatinná zemina). V tom je rozhodující specifická hmotnost ovlivňující hustotu. Bahna jsou známá spíše na Slovensku a jsou vhodná ke koupeli. Působení je hlavně tepelné, z toho důvodu analgetické a spasmolytické. Připisuje se i farmakobiologický efekt a při koupeli efekt vztlak-tlak s vlivem na kardiovaskulární aparát.tento efekt není známý u zábalů. V Léčebných lázních Bohdaneč se už stává tradici absolvování léčebného programu v rámci diagnózy Morbus Bechtěrev a reaktivní arthritidy.ročně, průměrně odléčíme mezi pacienty s touto diagnózou.většina z nich se vrací na opakovaný pobyt a to hlavně díky spokojenosti s výsledkem a léčebným plánem u nás, který je tvořen speciálně pro tuto diagnózu. V naších lázních se snažíme pomoct pacientům s diagnózou Morbus Bechtěrev, ne jenom cvičením ale i edukací.ovšem u většiny je nejvíce oblíbená aplikace slatiny. Slatina, náš přírodní léčivý zdroj, který byl léta aplikován ve formě koupele teplé cca od 39 do 41st.C,byl právě i kamenem úrazu při existenci kontraindikací. Zvýšená teplota a hustá hmota bahna ohřívající hluboko tělo, se stává velice nebezpečnou pro spoustu vedlejších nemocí, které pacient, kromě Bechtěrevovy nemoci ještě může mít (např.křečové žíly,poruchu kožního krytu, srdeční onemocnění, nízký anebo vysoký neregulovaný tlak, zánětlivá reakce kloubů, atd.). 7

6 Ze statistického šetření ale vyplývá, že 80 % ze všech klientů si kvůli zdravotnímu stavu nemůže dovolit aplikaci slatinné koupele nebo se po její aplikaci necítí dobře. Neexistuje ale ani jeden (sledováno na základě interní ankety v lázních), který by do lázní přijel a současně nechtěl vyzkoušet tento přírodní léčivý zdroj. V našich lázních se celoročně ošetří mezi 6-9 tisíci pacientů a to s přibližně následujícím procentuálním zastoupením diagnóz: -coxarthrosis v 24% -gonarthrosis v 19% -vertebrogeni sy páteře v 14 % -reumathoidni arthritida v 10% -Morbus Bechtěrev cca 9% -Psoriatická arthropathie cca 2% Rekonstrukce slatinného provozu ze začátku roku 2009 přinesla v Léčebných lázních Bohdaneč nový a v ČR zatím jedinečný způsob aplikace částečný slatinný zábal ve vaně s uzavřeným vodním lůžkem. Pacienti všeobecně daleko více uvítají možnost slatinné vany i kvůli teplotě. Vana s teplým bahnem ztrácí po 20 minutové aplikaci velice málo ze svých teplotních vlastností zatímco zábal se při stejně dlouhé aplikaci ochlazuje rychle a už ke konci procedury neprohřívá tělo ani lokálně, tj. na místě aplikace. O kompletním zahřátí organismu se nedá mluvit. Tento fakt byl rozhodující k výběru slatinné zábalové vany k aplikaci slatinných zábalů. Nicméně změna fungování provozů v rámci přírodního léčivého zdroje nemůže projít bez experimentální fáze, fáze schvalování Ministerstvem zdravotnictví (ČIL) a pojišťovnou. Experimentální práce, vzniklá v našich lázních v období nás vedla k rekonstrukci a k novému způsobu aplikace slatiny, který měl být přínosný z více aspektů: - ve smyslu šetření přírodním léčivým zdrojem, který je pro všechny vzácný a jehož použití není z nevyčerpatelných pramenů - ve smyslu pozitivního efektu na zdraví naších dobrovolníků, měřitelným a srovnatelným s dřívějším aplikováním slatinné koupele v klasickém podání - možností navýšení počtů pacientů, kterým se slatina podává kvůli snížení kontraindikačních případů - způsob podání slatiny novým,moderním,kultivováním způsobem, pro pacienta příjemnějším ve srovnání s tradičním v dřevěných kádích Analýza, kterou jsme dělali už na pacientech (období VII X 2010) je ovšem mnohem cennější. Jsme rádi, že potvrzuje experimentální studii, nejen ze statistického aspektu, ale i z odborného hlediska. Víme že i mezi námi jsou kolegové co akceptují roztávání slatinných balíčků ve vaně.jedná se o slatinné baličky co nemají nic společného s peloidem jako přírodním léčivým zdrojem,balíčky co pacientům-v této situaci klientům-podají jsou jen iluzí slatinné koupele. 8

7 Právě pro takové případy, pro případ reklamy udělejte si lázně ve vlastní vaně a podobně, si dovolím říct, že se budeme snažit, aby tato práce nezanikla a byla novou kapitolou v balneologii, kapitolou, která bude ctít staré a cenné balneologické postupy. V kostce shrnuté výsledky naší první práce jsou následující: - bylo analyzováno 24 mužů a 73 žen průměrného věku 60,6let - subjektivně bylo spokojeno s novým podáním procedury 86 pacientů(tj.88,6%),nespokojeno 8 (8,2%) a nemělo názor 3(3,2%). - skutečné zlepšení,měřené objektivní metodou(kineziologický rozbor) bylo u 72 pacientů(74%). 22 pacientů (23,7%) nemělo zlepšení ve své základní diagnóze nemoci pohybového ústrojí a 3 skončili předčasně svůj pobyt z důvodu jiného onemocnění - všichni pacienti s diagnózou Morbus Bechtěrev byli spokojení s technickým provedením a ukazovali největší zlepšení pohybů v oblasti krční páteře, protože způsob aplikace slatiny jim poprvé toto umožnil V budoucnu se možná objeví lepší možnost kombinace nebo obohacování slatiny např. přírodní substancí. Tato kombinace ovšem musí nejen prodloužit dobu aplikace slatiny ale zachovat parametry bahna jako přírodního léčivého zdroje, zachovat kvalitu procedury a léčebný efekt samotný. Dokud se vědecky něco razantně nezmění, lázeňské prostředí to pravděpodobně bude řešit kombinací slatinných koupelí a zábalů. MUDr. Ljiljana Marič ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zdravím všechny členy z Jihomoravského kraje Scházíme se každou první středu v měsíci v 17 hod na Hybešové 65 a v Brně. Minule jsme měli výroční schůzi, zhodnotili jsme naši činnost. Pak jsme měli přednášku pana Václava Nečase o geopatogenních zónách a o léčitelství. Pan Nečas je známý léčitel, a kdo by měl zájem o jeho léčení, mohu mu dát jeho telefonní číslo. Příští měsíc jedu do lázní Hodonín a ráda bych se sešla se členy z Hodonína a okolí. Proto svolávám schůzi v Hodoníně na sobotu 17. dubna v 15 hod v restauraci Švihák. Doufám, že se tam sejdeme v hojném počtu. Zdraví Jana Řezaninová tel

8 Milé Bédinky a Béďové!!! KRAJ PRAHA Chtěl bych vás pozdravit a zároveň pozvat mezi nás. Letos již počtvrté odjíždím na ozdravný pobyt do Štúrova. Je to již osvědená metoda na rozpohybování mé tuhnoucí páteře. Program je intenzivní i volný, cílený a nenásilný. Každý si může zvolit intenzitu dle svého postižení nebo jen tak relaxovat. Rehabilitaci nám vede naše členka, sama bechtěrevička a rehabilitační pracovnice, Drahuška,,zdravuška", která nám vše oganizuje tak, aby každý měl co největší rehabiltační náplň. Cvičíme s malými i velkými míči, s gumou na trávníku, s malými míčky v termální 34 C teplé vodě, aquaaerobik - v 36 C teplé vodě se protahujeme a uvolňujeme.během dne si domlouváme masáže i jednotlivé potřebné terapie. Magnetoterapii, masážní vibrační lůžko, baňkování, elektoakupunkturu, metodu TENS dříve diadinamik, reflexní masáže atd. O kulturu je postaráno, jezdíme na výlety individuální i organizované, grilujeme, povídáme si. Naši ubytovatelé (již máme k dispozici dva penziony) se o nás vzorně starají. Celá skupina je vždy sama, nikoho nerušíme a nikdo nás. Rodinní příslušníci jsou vítáni. Pojeďte s námi, budeme se léčit a bude i velká legrace. Termín , Pokud budete toužit vědět více o pobytu, zavolejte Drahušce Vaculové na tel , ale jen večer!!!!!!!!!!! Přes den se věnuje svým pacientům. Na setkání s Vámi se těší Petr Škop a přátelé. Petr Škrop Praha zřídila novou linku pro tělesně postižené v rámci PID Lidé s tělesným postižením se v Praze budou moci přepravovat pohodlněji a komfortněji. Hlavní město Praha ve spolupráci s Ropidem a společností Societa pro ně zřídilo novou linku v rámci Pražské integrované dopravy. Ta bude zajišťována mikrobusy na trase Jiřího z Poděbrad - Centrum Zahradní Město a na své trase bude obsluhovat mj. Domov pro seniory Malešice (zastávka Rektorská), Polikliniku Zahradní Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město), Polikliniku Malešice (zastávka Plaňanská) a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady). Cílem zavedení nové linky bylo zvýšit dostupnost lidem s tělesným postižením pro ně tolik potřebnému lékařskému ošetření. Zároveň jim umožnit vyšší komfort cestování. Dalším 10

9 efektem je přiblížení sociálních služeb směrem k zájemcům a tím jim umožnit co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, vysvětlil radní pro sociální oblast Jiří Janeček. Za tímto účelem byla přizpůsobena i některá nástupiště jako u zastávky Skalka přímo u výtahu, aby se postiženým lidem usnadnil přístup z linky metra A. Dále bylo v rámci zastávky Jiřího z Poděbrad provedeno zlepšení dopravního spojení, které je na Vinohradech omezeno pro tělesně postižené zhoršenými přístupy do metra i na tramvajové zastávky. Zřízena byla i nová zastávka Nemocnice Vinohrady, jež byla umístěna přímo do areálu nemocnice. Dopravu nové linky budou zajišťovat mikrobusy každou hodinu podle jízdního řádu umístěného na jednotlivých zastávkách, upřesnil ředitel společnosti Ropid Pavel Procházka. Linka je určena pouze pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace - tedy především držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P; či těhotné ženy. Na lince bude platit Tarif PID v plném rozsahu. Vzhledem k tomu očekáváme, že významná část cestujících bude přepravována bezplatně, podotkl Procházka. Přesto bude ve vozech nainstalován i strojek pro označení jízdenky. V rámci prováděných kontrol se mohou cestující i v těchto linkách setkat s revizorem, dodal Procházka. Provoz linky bude zajišťován dvěma mikrobusy se speciální úpravou pro přeprava vozíků pro invalidy se zvedací plošinou. Abychom předešli případným komplikacím, bude připraven ještě jeden náhradní vůz k zajištění plynulosti dopravy, vysvětlila ředitelka Society Eva Krejčí. Podle ní bude řidič zajišťovat i případnou pomoc při nástupu, výstupu a upevňování vozíků přepravovaných lidí. Nově zřízená linka bude zajišťovat přepravu osob v oblasti Prahy 3 a Prahy 10. Hlavní město Praha z rozpočtu na její provoz vyčlenilo částku 4,2 milionů korun. Pokud se osvědčí a bude o ni mezi tělesně postiženými zájem, budeme uvažovat o rozšíření této služby i do dalších částí metropole, dodal radní Janeček. zastávka Jiřího z Poděbrad Nemocnice Vinohrady Plaňanská Sídliště Malešice (směr Rektorská) umístění před základní školou, v pěší zóně v areálu nemocnice, u horní brány pro vjezd sanitních vozidel, vstřícně ulici U Vinohradské nemocnice obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 155 před Dřevčickou ulicí 11

10 Rektorská Sídliště Malešice (směr Skalka / Plaňanská) Skalka Poliklinika Zahradní Město Centrum Zahradní Město (výstupní) Centrum Zahradní Město (nástupní) ve stávající zastávce linky PID 155 směr Želivského ve stávající zastávce linky PID 155 před Limuzskou ulicí ve stávající výstupní zastávce v obratišti obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 101 pro směr Topolová ve stávající zastávce linky PID 195 pro směr Poliklinika Zahradní Město Zdroj: Alena Loudová Vážení kolegové! KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Nejprve bych chtěla Vás a Vaše rodinné příslušníky pozdravit a pozvat na Krajské shromáždění Královéhradeckého Klubu bechtěreviků, které se koná v sobotu 24. dubna t. r. od 10 hod. v Centru pro zdravotně postižené v Šrámkově ulici v Hradci Králové. Po schůzi, bude li počasí příhodné, je v plánu posezení spojené s grilováním v zahradě Centra. Dále chceme tímto poděkovat organizátorům slavnostního zasedání u příležitosti 20tého výročí vzniku Klubu bechtěreviků. Jako účastníci této akce konané v Lázních Bohdanči 19. až t. r. se shodujeme v tom, že jak pracovní, tak i společenská část, byly perfektně organizačně připraveny. Po celou dobu zasedání, vládla veselá přátelská atmosféra, která vrcholila společenským večerem s tombolou a tancem. Dík za přípravu této akce patří kolegům z Výkonného výboru Klubu, jmenovitě Alence Loudové, Jindrovi Fantovi a dalším. Poděkování náleží i pracovníkům Lázní Bohdaneč, kteří se o nás vzorně starali. Blahopřání: Významné narozeniny oslavují v měsíci dubnu kolegové: Jindřich Foglar z Náchoda (50) a Josef Šupčík z Hradce Králové (65). Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a osobních úspěchů. Kontakty: Mgr. Milada Jirečková, K Sokolovně 437, Hradec Králové. Tel.: Mgr. Milada Jirečková a krajský výbor 12

11 KARLOVARSKÝ KRAJ Dobrý den zdraví Vás Jiřina z Chebu, chci se s vámi podělit o zážitek z oslavy 20.let klubu Bechtěreviků, která se konala v Bohdaneči. Jela jsem jako náhradník za nemocnou kolegyni. Dorazili sme tam v 13:00hodin a hned po přivítání jsme probírali nové webové stránky. Druhý den ráno jsme rozebírali téma účetnictví a hospodaření klubu, pak oběd a příprava na slavnostní schůzi,nakonec dobrá večeře tanečky a bohatá tombola,kterou jsem prodávala s novou kolegyní z Olomouce.Vše proběhlo v pořádku a ráno jsme vyrazili domů.fotky z akce budou na webových stránkách klubu.další informace z Karlovarského kraje : Naše schůzky se zatim ruší pro malou účast..více na webowých stránkách pro Karlovarský Kraj. Již se těším na další seminář do Bechyně o biologické léčbě. Z Chebu zdraví vaše Jiřina Jiřina Fedoreková MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci bude: 8. dubna 2010 od 16:30 hodin v restauraci Ken Ken další schůze již v roce a následující po prázdninách 9.9. Významnou událostí měsíce března bylo krajské shromáždění KB- MS konané dne konané v prostorách Magistrátu města Ostravy. Toto setkání mělo v projednávání několik důležitých úkolů. Tak jako každý rok, tak i ten letošní byla přečtena závěrečná zpráva o činnosti za rok 2009 a také plán práce a rekondic na rok nadcházející, tedy činnost pro rok Následně proběhla volba do výkonného výboru KB-MS kraj, protože rok 2010 je pro náš klub rokem volebním. Pro následující období byli do pětičlenného výkonného výboru zvoleni tito členové: Předseda KB-MS Miroslav Šmecko, účetní Romana Hlaváčková, Ing Emil Mainda, Emil bednář a Jiří Smilek. Byli také představeni zástupci pro zastupování 13

12 v komunitních plánech pro zastupování v Ostravě pan Ing. Emil Mainda a pro Opavu pan Stanislav Taťoun. V květnu 2010 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Myška Radomír, Burová Kamila MUDr. GRATULUJEME! Mnoho článků si můžete najít na Miroslav Šmecko předseda tel: Rekondice Na červen chystáme víkendovou rekondici v Nestátním zdravotnickém zařízení ODRA. Zatím nemáme přesný termín, ale ten upřesníme po potvrzení termínu z Hotelu Odra. Cena rekondice bude jen o 100 Kč vyšší než v loňském roce, tj 1950,- Kč, po odečtení dotace bude cena pro členy KB-MS 1200,- Kč pro bechtěreviky a 1300,- Kč pro nebechtěreviky. V létě na přelomu července a srpna pojedeme zase na víkendovou rekondici s hipoterapií do Jakartovic na Opavsku. Byli jsme tam už v roce 2009 a všichni účastníci byli víc než spokojeni. Na podzim chystáme ještě jeden pobyt na Odře a jeden v Darkově, ale termíny upřesníme až během jara. V loňském roce jsme ještě organizovali týdenní rekondiční pobyty na Slovensku, v Turčianských Teplicích, ale od letošního roku jsou tyto zařazeny mezi celostátní rekondice, a proto se na ně můžete hlásit tak jako na všechny ostatní celostátní rekondice u paní Aleny Loudové. Na pravidelné schůzi v Kenkenu jsme se s našimi členy domluvili, že přihlášky na podzimní Turčianské Teplice budou zasílat přímo Stanislavu Taťounovi. Je pro nás nutné mít přehled, kdo z naší krajské organizace o rekondice žádá vzhledem k dotacím KB-MS. Na všechny rekondiční pobyty pořádané v rámci činnosti KB-MS se můžete hlásit na tel. čísle nebo u Přihlášku vám zašleme, nebo si ji můžete stáhnout na našich internetových stránkách ( ) a po vyplnění je nutno ji poslat na adresu: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábřeží 85, Branka u Opavy. Stanislav Taťoun Moravskoslezský kraj tel: , 14

13 Vážení béďové z Olomouckého kraje, OLOMOUCKÝ KRAJ - dne proběhl bowlingový turnaj v místní herne Štěpánov u Olomouce, účast byla hojná, nálada výborná, takže byla akce zopakována v březnu se uskuteční výšlap na Svatý Kopeček kdo může pojďte s námi, bližší informace se doladí na pravidelné schůzi klubu dne oslaví naše členka paní Marie Pospíšilová kulaté 60. narozeniny, přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví - dne jsme pro naše členy obdrželi od Magistrátu města Olomouce dotaci ,- Kč, děkujeme Stále jsou volná místa na tyto akce: - ostov Pag, termín , cena do 5600,- Kč - na listopad víkendovou rekondici na hotel Odra, Ostravice, termín , cena 1934,- Kč (s FT poukazem) V případě zájmu pište pro podrobnější informace na nebo volejte na tel: Nezapomeňte na další schůze: a v 16:00 hod., Ford Janiš v Hodolanech!!! A na konec chci ještě zdůraznit, který hříšník ještě nezaplatil do konce března příspěvek 300,- Kč, tak šup,šup, nechť to ihned napraví!!! Za olomoucký klub zdraví, Miluše Schneeweissová STŘEDOČESKÝ KRAJ Plán schůzek středočeské krajské organizace na rok Schůzky krajského výboru se budou nadále zpravidla 3. čtvrtek v měsíci, mimo prázdnin. tj. v termínech : 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince ledna 2011 květnová schůzka se neuskuteční sejdeme se o víkendu na Seči 15

14 předpokládaný termín krajského shromáždění sobota 26. února 2011 Místem jednání bude nadále kancelář Klubu bechtěreviků, Karlínské nám 12, Praha 8, 3. patro, číslo kanceláře 308 V čase 15,30 až hodin Jednání krajského shromáždění Klubu bechtěreviků Středočeský kraj Krajské shromáždění středočechů se sešlo v sobotu 27. února v zasedací místnosti, kde sídlí kancelář Klubu bechtěreviků, tj. na Karlínském náměstí 12, na Praze 8. Tentokráte se nás sešlo 15, což stále není mnoho, ale i to po loňské špatné účasti považujeme za určitý úspěch. Zejména, když se pro nemoc, či lázeňskou péči omluvili jinak aktivní členové. Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně krajského výboru Zdena Petrovičová. Stručně zhodnotila aktivity krajské organizace, krajského výboru i některých členů. Poděkovala těm členům, kteří reprezentovali krajskou organizaci na celostátních akcích, jako turnaj v bowlingu, kde naše družstvo ve složení Brabec, Martínek, Meduna a Svoboda vybojovalo již podruhé za sebou 2. místo. Ve zprávě o hospodaření Jindra Fanta ocenil ty členy, kteří přispěli do krajské pokladny více, než jenom běžným členským příspěvkem. Nejvíce přispěli pp. Burdová, Halla, Mikšovský a Petrovičová, dále i Brabec, Řezníčková, Soukenka, Svoboda, či Vlášek. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pošlou více jak 300,- Kč. Počáteční stav účtu byl ,80 Kč. Příjmy činily ,60 Kč. Výdaje ,70 Kč. Konečný stav financí k byl ,70 Kč. Byl schválen plán schůzek členů a krajského výboru. Tyto schůzky budou opět v kanceláři Klubu bechtěreviků a to vždy ve čtvrtek mezi 15,30 a 17,30 hodin. Termíny jsou následující: 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince tohoto roku, dále 20. ledna Termín dalšího krajského shromáždění byl doporučen na sobotu 26. února Byli schváleni delegáti na celostátní Shromáždění delegátů Klubu bechtěreviků., které se uskuteční dne v Praze. Jsou to tito: Milan Brabec, Albín Kulhánek, ing. Miroslav Mádl, ing. Eva Podlucká a Václav Svoboda. Náhradníky byli zvoleni Václav Luťha, Jiří Martínek a Naďa Petreková. Dále se Shromáždění zúčastňují členové Výkonného 16

15 výboru Jindra Fanta a Zdena Petrovičová a čestný předseda KB Karel Vedral. Pokladníkem krajské organizace byl schválen Milan Brabec. Příspěvky na rekondice bude KV řešit až podle toho, zda dostane VV dotaci Ministerstva zdravotnictví, o kterou bylo opět zažádáno. Příspěvky na rehabilitace budou řešeny individuelně, max. do výše 50% výdajů a dle počtu žádostí. Nejpozdější termín pro odevzdání žádosti spolu s předáním účetních dokladů je Jinak je předávejte pokud možno průběžně. Za tvorbu internetových stránek v posledním roce bylo poděkováno Mirkovi Medunovi. Předpokládáme jejich další zlepšování a rozšiřování. V termínu května tohoto roku se uskuteční další víkend na Seči, máte možnost se ještě do 18. dubna přihlásit Nadě Petrekové na mobil Zdena Petrovičová, předsedkyně KV KB Středočeský kraj ÚSTECKÝ KRAJ Dámy a pánové. Po přečkané zimě vás zdravím ze severu Čech,kde zima jako všude,byla pro někohokrásná a pro někoho nepříjemná. Jsem rád, že se mi každoročně daří připravit bowlingové turnaje a přebor bechtěreviků ve stolním tenise.podařilo se mi na krajské konferenci sestavit krajský výbor a tak nyní ve 4 lidech doufám potáhneme společně káru k lepším zítřkům ústeckých bechtěreviků. Je mi líto slabé účasti na přednášce,kterou jsem připravil s Mudr.Helenou Šedivou revma-toložkou z ústecké polikliniky a firmou Pfizer.Tato přednáška byla na vysoké úrovni,kdeúčastníci mohli věcně diskutovat na jakékoliv téma týkající se zdravotních potíží a biologickéléčby.v našem kraji jsou 3 centra biologické léčby.tyto centra plně využívají léčebné kapacity, která jim jsou umožněna zdravotními pojišťovnami.u některých kolegyň a kolegů s kterýmijsem na toto téma hovořil byly reakce různé.hlavní bylo,že bolestivost se stala snesitelnoua nyní záleží na tom jak každý jedinec bude sám na sobě pracovat.kdo jiný se o mě postarákdyž na já.lázně a léky nám pomohou,ale duševní a kulturní stránku má každý ve svých rukách. 17

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

REKONDICE 2013 PODZIM

REKONDICE 2013 PODZIM REKONDICE 2013 PODZIM Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 17. 23. listopadu, 24. 30. listopadu, 1. 7. prosince 2013

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více