NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU"

Transkript

1 NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil jsem se o tom, že se chystáme v měsíci únoru uskutečnit takovou menší oslavu. Opravdu se tak stalo a ve dnech 19. až 21. února jsme v léčebných Lázních Bohdaneč uspořádali pracovní a následně slavnostní zasedání Výkonného výboru, Revizní komise a dalšího aktivu Klubu bechtěreviků. V pátek zasedal Výkonný výbor ryze pracovně. Za účasti členů KB z krajů, kteří se zabývají tvorbou webových stránek jsme projednali zásadní kroky pro zkvalitnění celostátních internetových stránek v návaznosti na jednotlivé krajské stránky. V průběhu tohoto roku dojde k zásadním změnám, včetně změny domény, o které budete s předstihem informováni. Následně se bude řešit i obsahová úroveň. Dalším zásadním bodem pracovního jednání Výkonného výboru bylo dotvoření a schválení směrnic k hospodaření Klubu bechtěreviků. K tomuto bodu byl navíc v sobotu dopoledne uspořádán seminář. Byli na něj mimo přítomných předsedů krajských výborů KB přizváni i ti členové krajských výborů, kteří mají nebo budou mít na starosti vedení pokladen a hospodaření krajských organizací. Pod vedením hlavní účetní klubu paní Ivety Novákové, byly rozebrány jednotlivé směrnice a přílohy. V sobotu na 13. hodinu se potom začali sjíždět další zvaní členové klubu, širších aktiv ze všech našich krajů, zejména potom byli zváni zakládající členové Klubu bechtěreviků, zástupci kolektivních členů a další význační hosté, kteří stáli u zrodu občanského sdružení před 20. lety. Slavnostní zasedání, které bylo krátce po 14. hodině zahájeno mělo dvě části. Za Lázně Bohdaneč nás přivítal obchodní ředitel pan ing. Radek Švorc. Úvodní část se nesla v duchu vzpomínek na začátky, druhá část byla věnována odborné tématice. V této druhé části vystoupila ředitelka pro léčebnou činnost Lázní Bohdaneč, paní MUDr Ljiljana Marič a přednesla nám odbornou přednášku na téma léčba v Lázních Bohdaneč. Všichni účastníci tohoto zasedání obdrželi pamětní list. Velice cenná byla vystoupení všech předcházejících předsedů klubu dnes čestných předsedů - všichni dosavadní předsedové se tak sešli a měli se možnost spolu vyfotografovat, viz jejich foto uvnitř. 3

2 Byly vyzdviženy zásluhy těch zakládajících členů a hostů, kteří se nemohli zúčastnit. Jako například paní MUDr. Hana Hornátová, bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, která měla veliký podíl na založení našeho klubu, stejně jako pan doc. MUDr. Karel Trnavský, který byl v době založení ředitelem VÚCHRu, dnešního Revmatologického ústavu., nebo pan doc. MUDr. Jan Nohejl. Ani jeden z nich se nemohl zasedání zúčastnit. Omluvil se nám i současný ředitel Revmatologického ústavu pan Prof. MUDr Karel Pavelka, pod jehož střechou celých 20. let tak trochu žijeme a který má rovněž velké zásluhy na fungování klubu. Z těch, kteří se nemohli dostavit, a pomáhali bylo třeba ještě zmínit p. Korandovou, Čalounovou, pana Vachulku, Dragouna a zejména pana Goldmanna V průběhu zasedání vystoupili i zástupci kolektivních členů. Za Lázně Jáchymov paní Václava Hájková, paní Ivana Janíková za Lázně Darkov. Za nového kolektivního člena firmy Liftec cz, spol. s r.o. se představila paní Bc. Monika Rosičová. Pozdravili nás také zástupci Národní rady zdravotně postižených pan Mgr. Jiří Morávek a pan ing. Pavel Dušek z České rady humanitárních organizací. Velmi dobré vztahy s Klubem bechtěreviků královéhradeckého kraje hodnotila paní Venclová Zdena z Centra zdravotně postižených v Hradci Králové. Po společné slavnostní večeři následoval společenský večer, kde jsme se měli možnost všichni lépe poznat a pohovořit si. Hudební doprovod mnozí využili, jak je u nás bechtěreviků běžné, k rozhýbání ztuhlého těla, tancem. V průběhu večera naši členové uspořádali akci Přines dárek dostaneš dárek, což vypadalo jako nějaká tombola. Dobrovolné příspěvky členů ve výši 2.100,- Kč byly převedeny na náš sbírkový účet. Děkujeme též kolektivním členům za obdržené dárky. Tímto také děkuji jménem celého Klubu za přijetí a maximální vstřícnost při zajištění prostor vedení Lázní Bohdaneč a personálu, který se o nás staral, omlouváme se některým řádným návštěvníkům - pacientům, kterým jsme poněkud nabourali běžný režim lázní. Na závěr zasedání jsme se všichni sešli ke společné fotografii. Více informací se dovíte v následujících příspěvcích. Ještě jednou přeji nám všem, aby se Klub bechtěreviků zdárně rozvíjel, aby ti co přijdou po nás, mohli opět po dalších pěti a deseti letech, kladně hodnotit celkovou činnost. Jindřich Fanta předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o.s. 4

3 20. VÝROČÍ KLUBU BECHTĚREVIKŮ Úvodem k 20. výročí V lednu 2010 mne oslovil výkonný výbor, konkrétně pan předseda Jindřich Fanta pozváním do lázní Bohdaneč na oslavu 20. výročí založení Klubu bechtěreviků. Jako zakládající člen jsem samozřejmě o tomto výročí, které bude přesně v červnu 2010, věděl. Zasedání k výročí i navazující společenský večer byly velmi dobře připravené a také účast členů Klubu bechtěreviků byla velmi reprezentativní a postihující celou současnou organizaci ve všech krajích. Je trochu škoda, že se nepodařilo, zřejmě z klimatických důvodů, získat k účasti i některé osobnosti, které nám před dvaceti roky pomohli k rozvoji pacientské organizace. Ale všichni čtyři představitelé Klubu bechtěreviků se zúčastnili. Na slavnostním zasedání jsem si dovolil v malé zkratce přednést stručný průběh událostí v době založení Klubu bechtěreviků. Zde je stručný obsah i pro ty členy, kteří se nemohli zúčastnit. V květnu roku 1990 vyšlo první číslo tzv. R-LISTY a přineslo informace pro nemocné revmatickými chorobami. Vedoucím redaktorem byl pan MUDr. Jan Nohejl, který nám potom velmi pomáhal při zakládání KB. 18.června 1990 byl ustaven z iniciativy paní J. Jánské přípravný výbor ve složení: předseda ing. Jindřich ZICH, čestný předseda prof. MUDr. Karel Trnavský,DrSc.a členy: J.Jánská, MUDr.Kronusová, MUDr. Nohejl,CSc., A.Košťálová, M.Mikanová. Tehdy jsme v přípravném výboru hodně diskutovali o našem novém sdružení až po dlouhé diskuzi vznikl název velmi hezký a dodnes používaný Klub bechtěreviků. Přípravný výbor sestavil návrh stanov a dne 29. června 1990 je na ministerstvu zaregistroval. Současně rozhodl o přípravě Shromáždění členů na podzim r Dne 10.listopadu 1990 se konala ustavující Valná hromada (Shromáždění členů KB), kterou jsem měl tu čest řídit.. Jejími hosty byl čestný předseda KB prof. Trnavský, ředitelka Lázní Jáchymov MUDr.Hana Hornátová. (škoda, že na oslavě 20ti let nemohli být přítomni). Valná hromada zvolila podle stanov tzv. širší výbor v počtu 25ti osob a tři členy revizní komise. Po skončení Valné hromady si potom širší výbor zvolil ze svých členů výkonný výbor v počtu 9 členů a předsedu revizní komise. 5

4 Tyto kroky byly potom popsány spolu s oznámením výsledků Valné hromady v tiskovině tehdy nazvané Klub bechtěreviků První zprávy. Právě jejich otisk byl na oslavách rozdán všem přítomným. Také byla tehdejší členská základna vyzvána k výběru názvu nového časopisu. V březnu 1991 potom již vyšel informační občasník Klubu bechtěreviků a to již pod názvem Bechtěrevik s číslem 2. Ještě neměl úpravu tak jak ji známe z pozdějších let. V září 1991 vyšlo třetí číslo Bechtěrevika v úpravě, která se udržela potom několik let, ale ještě bez dnes známého loga. Ve čtvrtém čísle s černobílou obálkou vyšla zpráva o II.Valné hromadě. Na jejím jednání jsem předal prof. Trnavskému a prof. Pavelkovi první výsledek naší práce a to audiokazetu osahující cvičení pro bechtěreviky. Páté číslo Bechtěrevika vyšlo v květnu1992 a to již s logem a v definitivní úpravě. Klub bechtěreviků v té době překročil 400 přihlášených členů a byl jednou z nejlépe organizovaných pacientských organizací. Potom šel čas, jak to bývá, rychle dál a jakkoliv je to neuvěřitelné, tak v květnu a červnu letošního roku bude Klubu bechtěreviků dvacet let. Jeho současná rozsáhlá členská základna s organizacemi ve všech krajích je vizitkou mnoha aktivních členů, funkcionářů a samozřejmě i jejich rodinných příslušníků, kteří po celých dvacet let pomáhali delší nebo kratší dobu vytvářet úspěšnou pacientskou organizaci. Musím připomenout a poděkovat i těm členům, kteří nás předešli a jsou v našem bechtěrevickém nebi, kde se s nimi dříve nebo později jistě setkáme. Současně a s radostí Vám všem, kteří jste současnými členy Klubu bechtěreviků přeji alespoň nezhoršení zdravotního stavu a hodně sil do práce pro klub v příštím nejméně dvacetiletém období. Je mi líto, že mi můj zdravotní stav nedovolil zůstat ve vedoucí funkci, ale věřím, že jako řadový člen mohu Klubu pomoci na jiných místech naší společnosti. Přeji Vám všem mnoho úspěchů a snad jsem Vám trochu připomenul jak to bylo, když to začalo. Dnes mám příležitost a tak Vám všem děkuji za hezká léta prožitá s Vámi. Karel Vedral 6

5 Na slavnostním zasedání ke 20. letům KB v Bohdanči vystoupila ředitelka pro lázeňskou péči Léčebných lázní Bohdaneč a.s., MUDr. Ljiljana Marič. Pro náš časopis připravila obdobné pojednání o využívání slatiny v těchto lázních. Alternativní způsob aplikace slatiny v Léčebných lázních Bohdaneč vs. Morbus Bectěrev Z balneologických učebnic a na základě platných zákonů je dávno definován peloid jako rašelina, slatina nebo bahno (Zákon 164/2001) tj. látka vzniklá v přírodě geologickými a biologickými pochody, u nás už staletí používaná k léčebným účelům v rozmělněném stavu ve směsi s vodou nebo příslušnou přírodní minerální vodou. Podmínky využití stanoví tzv.lázeňský zákon,vyhláška 423/2001 Sb,reguluje je Český inspektorát lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví, konzultace poskytuje autorizovaná laboratoř MZ ČR ve Františkových Lázních. Na území ČR se vyskytují humolity a jsou rozdělené na rašeliny,slatiny a slatinné zeminy a to vše na základě obsahu organických látek.jsou vhodné ke koupeli (vrchovištní rašelina a slatina) a zábalům (slatinná zemina). V tom je rozhodující specifická hmotnost ovlivňující hustotu. Bahna jsou známá spíše na Slovensku a jsou vhodná ke koupeli. Působení je hlavně tepelné, z toho důvodu analgetické a spasmolytické. Připisuje se i farmakobiologický efekt a při koupeli efekt vztlak-tlak s vlivem na kardiovaskulární aparát.tento efekt není známý u zábalů. V Léčebných lázních Bohdaneč se už stává tradici absolvování léčebného programu v rámci diagnózy Morbus Bechtěrev a reaktivní arthritidy.ročně, průměrně odléčíme mezi pacienty s touto diagnózou.většina z nich se vrací na opakovaný pobyt a to hlavně díky spokojenosti s výsledkem a léčebným plánem u nás, který je tvořen speciálně pro tuto diagnózu. V naších lázních se snažíme pomoct pacientům s diagnózou Morbus Bechtěrev, ne jenom cvičením ale i edukací.ovšem u většiny je nejvíce oblíbená aplikace slatiny. Slatina, náš přírodní léčivý zdroj, který byl léta aplikován ve formě koupele teplé cca od 39 do 41st.C,byl právě i kamenem úrazu při existenci kontraindikací. Zvýšená teplota a hustá hmota bahna ohřívající hluboko tělo, se stává velice nebezpečnou pro spoustu vedlejších nemocí, které pacient, kromě Bechtěrevovy nemoci ještě může mít (např.křečové žíly,poruchu kožního krytu, srdeční onemocnění, nízký anebo vysoký neregulovaný tlak, zánětlivá reakce kloubů, atd.). 7

6 Ze statistického šetření ale vyplývá, že 80 % ze všech klientů si kvůli zdravotnímu stavu nemůže dovolit aplikaci slatinné koupele nebo se po její aplikaci necítí dobře. Neexistuje ale ani jeden (sledováno na základě interní ankety v lázních), který by do lázní přijel a současně nechtěl vyzkoušet tento přírodní léčivý zdroj. V našich lázních se celoročně ošetří mezi 6-9 tisíci pacientů a to s přibližně následujícím procentuálním zastoupením diagnóz: -coxarthrosis v 24% -gonarthrosis v 19% -vertebrogeni sy páteře v 14 % -reumathoidni arthritida v 10% -Morbus Bechtěrev cca 9% -Psoriatická arthropathie cca 2% Rekonstrukce slatinného provozu ze začátku roku 2009 přinesla v Léčebných lázních Bohdaneč nový a v ČR zatím jedinečný způsob aplikace částečný slatinný zábal ve vaně s uzavřeným vodním lůžkem. Pacienti všeobecně daleko více uvítají možnost slatinné vany i kvůli teplotě. Vana s teplým bahnem ztrácí po 20 minutové aplikaci velice málo ze svých teplotních vlastností zatímco zábal se při stejně dlouhé aplikaci ochlazuje rychle a už ke konci procedury neprohřívá tělo ani lokálně, tj. na místě aplikace. O kompletním zahřátí organismu se nedá mluvit. Tento fakt byl rozhodující k výběru slatinné zábalové vany k aplikaci slatinných zábalů. Nicméně změna fungování provozů v rámci přírodního léčivého zdroje nemůže projít bez experimentální fáze, fáze schvalování Ministerstvem zdravotnictví (ČIL) a pojišťovnou. Experimentální práce, vzniklá v našich lázních v období nás vedla k rekonstrukci a k novému způsobu aplikace slatiny, který měl být přínosný z více aspektů: - ve smyslu šetření přírodním léčivým zdrojem, který je pro všechny vzácný a jehož použití není z nevyčerpatelných pramenů - ve smyslu pozitivního efektu na zdraví naších dobrovolníků, měřitelným a srovnatelným s dřívějším aplikováním slatinné koupele v klasickém podání - možností navýšení počtů pacientů, kterým se slatina podává kvůli snížení kontraindikačních případů - způsob podání slatiny novým,moderním,kultivováním způsobem, pro pacienta příjemnějším ve srovnání s tradičním v dřevěných kádích Analýza, kterou jsme dělali už na pacientech (období VII X 2010) je ovšem mnohem cennější. Jsme rádi, že potvrzuje experimentální studii, nejen ze statistického aspektu, ale i z odborného hlediska. Víme že i mezi námi jsou kolegové co akceptují roztávání slatinných balíčků ve vaně.jedná se o slatinné baličky co nemají nic společného s peloidem jako přírodním léčivým zdrojem,balíčky co pacientům-v této situaci klientům-podají jsou jen iluzí slatinné koupele. 8

7 Právě pro takové případy, pro případ reklamy udělejte si lázně ve vlastní vaně a podobně, si dovolím říct, že se budeme snažit, aby tato práce nezanikla a byla novou kapitolou v balneologii, kapitolou, která bude ctít staré a cenné balneologické postupy. V kostce shrnuté výsledky naší první práce jsou následující: - bylo analyzováno 24 mužů a 73 žen průměrného věku 60,6let - subjektivně bylo spokojeno s novým podáním procedury 86 pacientů(tj.88,6%),nespokojeno 8 (8,2%) a nemělo názor 3(3,2%). - skutečné zlepšení,měřené objektivní metodou(kineziologický rozbor) bylo u 72 pacientů(74%). 22 pacientů (23,7%) nemělo zlepšení ve své základní diagnóze nemoci pohybového ústrojí a 3 skončili předčasně svůj pobyt z důvodu jiného onemocnění - všichni pacienti s diagnózou Morbus Bechtěrev byli spokojení s technickým provedením a ukazovali největší zlepšení pohybů v oblasti krční páteře, protože způsob aplikace slatiny jim poprvé toto umožnil V budoucnu se možná objeví lepší možnost kombinace nebo obohacování slatiny např. přírodní substancí. Tato kombinace ovšem musí nejen prodloužit dobu aplikace slatiny ale zachovat parametry bahna jako přírodního léčivého zdroje, zachovat kvalitu procedury a léčebný efekt samotný. Dokud se vědecky něco razantně nezmění, lázeňské prostředí to pravděpodobně bude řešit kombinací slatinných koupelí a zábalů. MUDr. Ljiljana Marič ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zdravím všechny členy z Jihomoravského kraje Scházíme se každou první středu v měsíci v 17 hod na Hybešové 65 a v Brně. Minule jsme měli výroční schůzi, zhodnotili jsme naši činnost. Pak jsme měli přednášku pana Václava Nečase o geopatogenních zónách a o léčitelství. Pan Nečas je známý léčitel, a kdo by měl zájem o jeho léčení, mohu mu dát jeho telefonní číslo. Příští měsíc jedu do lázní Hodonín a ráda bych se sešla se členy z Hodonína a okolí. Proto svolávám schůzi v Hodoníně na sobotu 17. dubna v 15 hod v restauraci Švihák. Doufám, že se tam sejdeme v hojném počtu. Zdraví Jana Řezaninová tel

8 Milé Bédinky a Béďové!!! KRAJ PRAHA Chtěl bych vás pozdravit a zároveň pozvat mezi nás. Letos již počtvrté odjíždím na ozdravný pobyt do Štúrova. Je to již osvědená metoda na rozpohybování mé tuhnoucí páteře. Program je intenzivní i volný, cílený a nenásilný. Každý si může zvolit intenzitu dle svého postižení nebo jen tak relaxovat. Rehabilitaci nám vede naše členka, sama bechtěrevička a rehabilitační pracovnice, Drahuška,,zdravuška", která nám vše oganizuje tak, aby každý měl co největší rehabiltační náplň. Cvičíme s malými i velkými míči, s gumou na trávníku, s malými míčky v termální 34 C teplé vodě, aquaaerobik - v 36 C teplé vodě se protahujeme a uvolňujeme.během dne si domlouváme masáže i jednotlivé potřebné terapie. Magnetoterapii, masážní vibrační lůžko, baňkování, elektoakupunkturu, metodu TENS dříve diadinamik, reflexní masáže atd. O kulturu je postaráno, jezdíme na výlety individuální i organizované, grilujeme, povídáme si. Naši ubytovatelé (již máme k dispozici dva penziony) se o nás vzorně starají. Celá skupina je vždy sama, nikoho nerušíme a nikdo nás. Rodinní příslušníci jsou vítáni. Pojeďte s námi, budeme se léčit a bude i velká legrace. Termín , Pokud budete toužit vědět více o pobytu, zavolejte Drahušce Vaculové na tel , ale jen večer!!!!!!!!!!! Přes den se věnuje svým pacientům. Na setkání s Vámi se těší Petr Škop a přátelé. Petr Škrop Praha zřídila novou linku pro tělesně postižené v rámci PID Lidé s tělesným postižením se v Praze budou moci přepravovat pohodlněji a komfortněji. Hlavní město Praha ve spolupráci s Ropidem a společností Societa pro ně zřídilo novou linku v rámci Pražské integrované dopravy. Ta bude zajišťována mikrobusy na trase Jiřího z Poděbrad - Centrum Zahradní Město a na své trase bude obsluhovat mj. Domov pro seniory Malešice (zastávka Rektorská), Polikliniku Zahradní Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město), Polikliniku Malešice (zastávka Plaňanská) a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady). Cílem zavedení nové linky bylo zvýšit dostupnost lidem s tělesným postižením pro ně tolik potřebnému lékařskému ošetření. Zároveň jim umožnit vyšší komfort cestování. Dalším 10

9 efektem je přiblížení sociálních služeb směrem k zájemcům a tím jim umožnit co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, vysvětlil radní pro sociální oblast Jiří Janeček. Za tímto účelem byla přizpůsobena i některá nástupiště jako u zastávky Skalka přímo u výtahu, aby se postiženým lidem usnadnil přístup z linky metra A. Dále bylo v rámci zastávky Jiřího z Poděbrad provedeno zlepšení dopravního spojení, které je na Vinohradech omezeno pro tělesně postižené zhoršenými přístupy do metra i na tramvajové zastávky. Zřízena byla i nová zastávka Nemocnice Vinohrady, jež byla umístěna přímo do areálu nemocnice. Dopravu nové linky budou zajišťovat mikrobusy každou hodinu podle jízdního řádu umístěného na jednotlivých zastávkách, upřesnil ředitel společnosti Ropid Pavel Procházka. Linka je určena pouze pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace - tedy především držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P; či těhotné ženy. Na lince bude platit Tarif PID v plném rozsahu. Vzhledem k tomu očekáváme, že významná část cestujících bude přepravována bezplatně, podotkl Procházka. Přesto bude ve vozech nainstalován i strojek pro označení jízdenky. V rámci prováděných kontrol se mohou cestující i v těchto linkách setkat s revizorem, dodal Procházka. Provoz linky bude zajišťován dvěma mikrobusy se speciální úpravou pro přeprava vozíků pro invalidy se zvedací plošinou. Abychom předešli případným komplikacím, bude připraven ještě jeden náhradní vůz k zajištění plynulosti dopravy, vysvětlila ředitelka Society Eva Krejčí. Podle ní bude řidič zajišťovat i případnou pomoc při nástupu, výstupu a upevňování vozíků přepravovaných lidí. Nově zřízená linka bude zajišťovat přepravu osob v oblasti Prahy 3 a Prahy 10. Hlavní město Praha z rozpočtu na její provoz vyčlenilo částku 4,2 milionů korun. Pokud se osvědčí a bude o ni mezi tělesně postiženými zájem, budeme uvažovat o rozšíření této služby i do dalších částí metropole, dodal radní Janeček. zastávka Jiřího z Poděbrad Nemocnice Vinohrady Plaňanská Sídliště Malešice (směr Rektorská) umístění před základní školou, v pěší zóně v areálu nemocnice, u horní brány pro vjezd sanitních vozidel, vstřícně ulici U Vinohradské nemocnice obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 155 před Dřevčickou ulicí 11

10 Rektorská Sídliště Malešice (směr Skalka / Plaňanská) Skalka Poliklinika Zahradní Město Centrum Zahradní Město (výstupní) Centrum Zahradní Město (nástupní) ve stávající zastávce linky PID 155 směr Želivského ve stávající zastávce linky PID 155 před Limuzskou ulicí ve stávající výstupní zastávce v obratišti obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID ve stávající zastávce linky PID 101 pro směr Topolová ve stávající zastávce linky PID 195 pro směr Poliklinika Zahradní Město Zdroj: Alena Loudová Vážení kolegové! KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Nejprve bych chtěla Vás a Vaše rodinné příslušníky pozdravit a pozvat na Krajské shromáždění Královéhradeckého Klubu bechtěreviků, které se koná v sobotu 24. dubna t. r. od 10 hod. v Centru pro zdravotně postižené v Šrámkově ulici v Hradci Králové. Po schůzi, bude li počasí příhodné, je v plánu posezení spojené s grilováním v zahradě Centra. Dále chceme tímto poděkovat organizátorům slavnostního zasedání u příležitosti 20tého výročí vzniku Klubu bechtěreviků. Jako účastníci této akce konané v Lázních Bohdanči 19. až t. r. se shodujeme v tom, že jak pracovní, tak i společenská část, byly perfektně organizačně připraveny. Po celou dobu zasedání, vládla veselá přátelská atmosféra, která vrcholila společenským večerem s tombolou a tancem. Dík za přípravu této akce patří kolegům z Výkonného výboru Klubu, jmenovitě Alence Loudové, Jindrovi Fantovi a dalším. Poděkování náleží i pracovníkům Lázní Bohdaneč, kteří se o nás vzorně starali. Blahopřání: Významné narozeniny oslavují v měsíci dubnu kolegové: Jindřich Foglar z Náchoda (50) a Josef Šupčík z Hradce Králové (65). Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a osobních úspěchů. Kontakty: Mgr. Milada Jirečková, K Sokolovně 437, Hradec Králové. Tel.: Mgr. Milada Jirečková a krajský výbor 12

11 KARLOVARSKÝ KRAJ Dobrý den zdraví Vás Jiřina z Chebu, chci se s vámi podělit o zážitek z oslavy 20.let klubu Bechtěreviků, která se konala v Bohdaneči. Jela jsem jako náhradník za nemocnou kolegyni. Dorazili sme tam v 13:00hodin a hned po přivítání jsme probírali nové webové stránky. Druhý den ráno jsme rozebírali téma účetnictví a hospodaření klubu, pak oběd a příprava na slavnostní schůzi,nakonec dobrá večeře tanečky a bohatá tombola,kterou jsem prodávala s novou kolegyní z Olomouce.Vše proběhlo v pořádku a ráno jsme vyrazili domů.fotky z akce budou na webových stránkách klubu.další informace z Karlovarského kraje : Naše schůzky se zatim ruší pro malou účast..více na webowých stránkách pro Karlovarský Kraj. Již se těším na další seminář do Bechyně o biologické léčbě. Z Chebu zdraví vaše Jiřina Jiřina Fedoreková MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci bude: 8. dubna 2010 od 16:30 hodin v restauraci Ken Ken další schůze již v roce a následující po prázdninách 9.9. Významnou událostí měsíce března bylo krajské shromáždění KB- MS konané dne konané v prostorách Magistrátu města Ostravy. Toto setkání mělo v projednávání několik důležitých úkolů. Tak jako každý rok, tak i ten letošní byla přečtena závěrečná zpráva o činnosti za rok 2009 a také plán práce a rekondic na rok nadcházející, tedy činnost pro rok Následně proběhla volba do výkonného výboru KB-MS kraj, protože rok 2010 je pro náš klub rokem volebním. Pro následující období byli do pětičlenného výkonného výboru zvoleni tito členové: Předseda KB-MS Miroslav Šmecko, účetní Romana Hlaváčková, Ing Emil Mainda, Emil bednář a Jiří Smilek. Byli také představeni zástupci pro zastupování 13

12 v komunitních plánech pro zastupování v Ostravě pan Ing. Emil Mainda a pro Opavu pan Stanislav Taťoun. V květnu 2010 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Myška Radomír, Burová Kamila MUDr. GRATULUJEME! Mnoho článků si můžete najít na Miroslav Šmecko předseda tel: Rekondice Na červen chystáme víkendovou rekondici v Nestátním zdravotnickém zařízení ODRA. Zatím nemáme přesný termín, ale ten upřesníme po potvrzení termínu z Hotelu Odra. Cena rekondice bude jen o 100 Kč vyšší než v loňském roce, tj 1950,- Kč, po odečtení dotace bude cena pro členy KB-MS 1200,- Kč pro bechtěreviky a 1300,- Kč pro nebechtěreviky. V létě na přelomu července a srpna pojedeme zase na víkendovou rekondici s hipoterapií do Jakartovic na Opavsku. Byli jsme tam už v roce 2009 a všichni účastníci byli víc než spokojeni. Na podzim chystáme ještě jeden pobyt na Odře a jeden v Darkově, ale termíny upřesníme až během jara. V loňském roce jsme ještě organizovali týdenní rekondiční pobyty na Slovensku, v Turčianských Teplicích, ale od letošního roku jsou tyto zařazeny mezi celostátní rekondice, a proto se na ně můžete hlásit tak jako na všechny ostatní celostátní rekondice u paní Aleny Loudové. Na pravidelné schůzi v Kenkenu jsme se s našimi členy domluvili, že přihlášky na podzimní Turčianské Teplice budou zasílat přímo Stanislavu Taťounovi. Je pro nás nutné mít přehled, kdo z naší krajské organizace o rekondice žádá vzhledem k dotacím KB-MS. Na všechny rekondiční pobyty pořádané v rámci činnosti KB-MS se můžete hlásit na tel. čísle nebo u Přihlášku vám zašleme, nebo si ji můžete stáhnout na našich internetových stránkách ( ) a po vyplnění je nutno ji poslat na adresu: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábřeží 85, Branka u Opavy. Stanislav Taťoun Moravskoslezský kraj tel: , 14

13 Vážení béďové z Olomouckého kraje, OLOMOUCKÝ KRAJ - dne proběhl bowlingový turnaj v místní herne Štěpánov u Olomouce, účast byla hojná, nálada výborná, takže byla akce zopakována v březnu se uskuteční výšlap na Svatý Kopeček kdo může pojďte s námi, bližší informace se doladí na pravidelné schůzi klubu dne oslaví naše členka paní Marie Pospíšilová kulaté 60. narozeniny, přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví - dne jsme pro naše členy obdrželi od Magistrátu města Olomouce dotaci ,- Kč, děkujeme Stále jsou volná místa na tyto akce: - ostov Pag, termín , cena do 5600,- Kč - na listopad víkendovou rekondici na hotel Odra, Ostravice, termín , cena 1934,- Kč (s FT poukazem) V případě zájmu pište pro podrobnější informace na nebo volejte na tel: Nezapomeňte na další schůze: a v 16:00 hod., Ford Janiš v Hodolanech!!! A na konec chci ještě zdůraznit, který hříšník ještě nezaplatil do konce března příspěvek 300,- Kč, tak šup,šup, nechť to ihned napraví!!! Za olomoucký klub zdraví, Miluše Schneeweissová STŘEDOČESKÝ KRAJ Plán schůzek středočeské krajské organizace na rok Schůzky krajského výboru se budou nadále zpravidla 3. čtvrtek v měsíci, mimo prázdnin. tj. v termínech : 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince ledna 2011 květnová schůzka se neuskuteční sejdeme se o víkendu na Seči 15

14 předpokládaný termín krajského shromáždění sobota 26. února 2011 Místem jednání bude nadále kancelář Klubu bechtěreviků, Karlínské nám 12, Praha 8, 3. patro, číslo kanceláře 308 V čase 15,30 až hodin Jednání krajského shromáždění Klubu bechtěreviků Středočeský kraj Krajské shromáždění středočechů se sešlo v sobotu 27. února v zasedací místnosti, kde sídlí kancelář Klubu bechtěreviků, tj. na Karlínském náměstí 12, na Praze 8. Tentokráte se nás sešlo 15, což stále není mnoho, ale i to po loňské špatné účasti považujeme za určitý úspěch. Zejména, když se pro nemoc, či lázeňskou péči omluvili jinak aktivní členové. Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně krajského výboru Zdena Petrovičová. Stručně zhodnotila aktivity krajské organizace, krajského výboru i některých členů. Poděkovala těm členům, kteří reprezentovali krajskou organizaci na celostátních akcích, jako turnaj v bowlingu, kde naše družstvo ve složení Brabec, Martínek, Meduna a Svoboda vybojovalo již podruhé za sebou 2. místo. Ve zprávě o hospodaření Jindra Fanta ocenil ty členy, kteří přispěli do krajské pokladny více, než jenom běžným členským příspěvkem. Nejvíce přispěli pp. Burdová, Halla, Mikšovský a Petrovičová, dále i Brabec, Řezníčková, Soukenka, Svoboda, či Vlášek. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pošlou více jak 300,- Kč. Počáteční stav účtu byl ,80 Kč. Příjmy činily ,60 Kč. Výdaje ,70 Kč. Konečný stav financí k byl ,70 Kč. Byl schválen plán schůzek členů a krajského výboru. Tyto schůzky budou opět v kanceláři Klubu bechtěreviků a to vždy ve čtvrtek mezi 15,30 a 17,30 hodin. Termíny jsou následující: 18. března, 15. dubna, 17. června, 9. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince tohoto roku, dále 20. ledna Termín dalšího krajského shromáždění byl doporučen na sobotu 26. února Byli schváleni delegáti na celostátní Shromáždění delegátů Klubu bechtěreviků., které se uskuteční dne v Praze. Jsou to tito: Milan Brabec, Albín Kulhánek, ing. Miroslav Mádl, ing. Eva Podlucká a Václav Svoboda. Náhradníky byli zvoleni Václav Luťha, Jiří Martínek a Naďa Petreková. Dále se Shromáždění zúčastňují členové Výkonného 16

15 výboru Jindra Fanta a Zdena Petrovičová a čestný předseda KB Karel Vedral. Pokladníkem krajské organizace byl schválen Milan Brabec. Příspěvky na rekondice bude KV řešit až podle toho, zda dostane VV dotaci Ministerstva zdravotnictví, o kterou bylo opět zažádáno. Příspěvky na rehabilitace budou řešeny individuelně, max. do výše 50% výdajů a dle počtu žádostí. Nejpozdější termín pro odevzdání žádosti spolu s předáním účetních dokladů je Jinak je předávejte pokud možno průběžně. Za tvorbu internetových stránek v posledním roce bylo poděkováno Mirkovi Medunovi. Předpokládáme jejich další zlepšování a rozšiřování. V termínu května tohoto roku se uskuteční další víkend na Seči, máte možnost se ještě do 18. dubna přihlásit Nadě Petrekové na mobil Zdena Petrovičová, předsedkyně KV KB Středočeský kraj ÚSTECKÝ KRAJ Dámy a pánové. Po přečkané zimě vás zdravím ze severu Čech,kde zima jako všude,byla pro někohokrásná a pro někoho nepříjemná. Jsem rád, že se mi každoročně daří připravit bowlingové turnaje a přebor bechtěreviků ve stolním tenise.podařilo se mi na krajské konferenci sestavit krajský výbor a tak nyní ve 4 lidech doufám potáhneme společně káru k lepším zítřkům ústeckých bechtěreviků. Je mi líto slabé účasti na přednášce,kterou jsem připravil s Mudr.Helenou Šedivou revma-toložkou z ústecké polikliniky a firmou Pfizer.Tato přednáška byla na vysoké úrovni,kdeúčastníci mohli věcně diskutovat na jakékoliv téma týkající se zdravotních potíží a biologickéléčby.v našem kraji jsou 3 centra biologické léčby.tyto centra plně využívají léčebné kapacity, která jim jsou umožněna zdravotními pojišťovnami.u některých kolegyň a kolegů s kterýmijsem na toto téma hovořil byly reakce různé.hlavní bylo,že bolestivost se stala snesitelnoua nyní záleží na tom jak každý jedinec bude sám na sobě pracovat.kdo jiný se o mě postarákdyž na já.lázně a léky nám pomohou,ale duševní a kulturní stránku má každý ve svých rukách. 17

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2008 Ročník XVIII. Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ateliéru.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013 Zpravodaj ALEN DUBEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 35 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR fotografie z valné hromady Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s novým Bulletinem. Doufám, že jste tu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek Stomické listy B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně 1 2011 Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci Strana 4 Přehled stomických pomůcek Strana 12 Irigace - výplach střeva

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu o b s a h Ale po malé chvíli, když nic lépe v světě nebylo, mnozí přibíhali, že se exekvucí 1 nevykonala, naříkajíce. Po zasednutí tedy opět rady nařízeni jsou od královny komisaří, Nedbal a Přehleda,

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více