Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague"

Transkript

1 Příloha č. 6 zadávací dokumentace Váš partner pro energeticky šetrné budovy Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague Zpracoval: Ing. Jiří Tencar, Ph.D. 1 Ing. Michal Rohlena 2 Leden ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, Praha 2; E M Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6; E M

2 2

3 Obsah Úvod... 5 Energeticky úsporné Inteligentní budovy... 6 Stanovení kritérií pro výběr pilotních projektů - budov... 7 Výběr budov pro pilotní projekt... 9 Školy (primární a sekundární vzdělávání)... 9 Budovy se službami sociální péče (Domovy pro seniory, ústavy)... 9 Administrativní budovy...10 Základní analýza objektů...11 Transformace pilotních projektů na inteligentní budovy...16 Navrhovaná opatření...23 Zateplení obálky budovy...23 Výměna výplní otvorů...23 Instalace nuceného větrání rekuperace...23 Obnovitelné zdroje energií...23 Energeticky úsporné osvětlení...24 Stínění objektů...24 Využití dešťové vody...24 Úsporné baterie a nakládání s pitnou vodou...25 Nakládání s odpady...25 Integrace Building Management System...25 Bezpečnost...26 Projektová příprava...26 Certifikace budov...27 Spolupráce vysokých škol

4 4

5 Úvod K vizi konceptu SMART Prague a jeho osy SMART Infrastructure je možné se přiblížit realizací revitalizace budov ve fondu hlavního města Prahy a to především z důvodu vysoké efektivity dopadů opatření, která se dají v obecných principech replikovat. Revitalizace nezahrnuje pouze ošetření obálky budovy a technických systémů, resp. minimalizace environmentálních dopadů, ale také: management spotřeb a využití vody, půdy, zeleně funkčně spojených s budovou, užití ekologicky certifikovaných materiálů ovlivňujících mimo jiné kvalitu vnitřního prostředí, zlepšení komfortu uživatelů a bezpečnosti pozitivní stimulace vnitřním prostředím management nákladů životního cyklu, především provozních nákladů a odpadů, řešení a management vazeb na bezprostřední okolí Sledování a optimalizace těchto kritérií vedou k naplnění vize SMART Prague pro: energetickou bezpečnost a zlepšení životního prostředí (emise skleníkových plynů), socio-ekonomické přínosy o lepší kvalita života, o lokální zaměstnanost, o obchodních příležitost a o posílení občanské společnosti. Na základě reálných vybraných objektů byla zpracována tato případová studie. V rámci zpracování byly analyzovány současné stavy budov a možnosti integrace prvků inteligentních budov do stávajících objektů vč. investičních nákladů. 5

6 Energeticky úsporné Inteligentní budovy Nejedná se pouze o zelenou budovu, či pouze automatizovanou budovu. Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Při návrhu transformace byla posuzována vhodnost následujících opatření/aktivit: koncept inteligentní budovy - vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce); výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří); instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace technických systémů budovy; Instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů). Integrace inteligentních BMS 3 systémů na bázi IT řešení Instalace systémů aktivního stínění budov Instalace systémů využití šedé a dešťové vody Instalace bezpečnostních systémů Instalace energeticky efektivního systému osvětlení Zastřešení všech technických systémů inteligentním řízením a regulací, např. s využitím prediktivního řízení Stavební úpravy prostoru (space management) Opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály) Instalace vizualizace chodu systémů vč. změřených hodnot pro potřeby prezentace použitých prvků a systémů pro vzdělávání a popularizaci. 3 Building Management System 6

7 Stanovení kritérií pro výběr pilotních projektů - budov Pro dosažení vize SMART Prague je nezbytné začít realizací pilotních projektů, které ukáží směr rozvoje veřejných budov na území hl. m. Prahy a budou mít vysoký potenciál demonstrovat možnosti úspor energií a přínosy instalace inteligentních systémů vč. dopadů na kvalitu prostředí a spokojenost uživatelů. V materiálu Inteligentní budovy v konceptu Smart Prague z listopadu 2013 byla identifikována níže uvedená kritéria: 1. Budova ve vlastnictví hl. m. Prahy Vzhledem k přirozenému vlastnictví konceptu SMART Prague v rukou hl. m. Prahy je záměrem udržet také koordinaci nad přípravou a realizací pilotních projektů inteligentních budov. Toto kritérium je eliminační (ANO/NE). 2. Zajištěná spolupráce s akademickým prostředním Vzhledem k faktu, že koncept inteligentních budov je do značné míry stále vysoce inovativní obor, je žádoucí do přípravy a realizace pilotních projektů zapojit také akademickou sféru. Tímto bude dosaženo synergií v souladu s konceptem triple helix, to je spolupráce mezi veřejnou správou (vlastník projektu), akademickou sférou (spoluautor projektu) a průmyslem (dodavatel projektu). 3. Vysoký podíl fluktuace osob (značné výkyvy ve využití budovy) Vysoká fluktuace osob využívajících budovy klade velké nároky na řízení energetiky dané budovy, ale také například řízení výměny vzduchu. Sledovány a hodnoceny jsou především směnné provozy, kdy přes pracovní dobu je budovy využívána plně a mimo pracovní dobu se prakticky vylidňuje. Balancování těchto změn ve využití kapacity budovy přináší vysoký potenciál úspor. 4. Skupiny budov v bezprostředním sousedství Toto kritérium do značné míry souvisí s předchozím bodem, neboť de-facto řeší podobný problém v balancování využití daných budov v čase. Vysoce jsou hodnoceny typy nemovitostí, které jsou vzhledem ke svému účelu často budovány jako skupiny budov, nebo je u nich pravděpodobné očekávat, že se jako skupina budov vyskytovat mohou. 5. Vysoký potenciál úspor Pro výběr mezi pilotní projekty jsou vybírány pouze takové budovy, které z existujících informací z pasportu budovy ukazují na velké nedostatky z hlediska energetické náročnosti. 6. Vysoký potenciál přenosu zkušeností do dalších budov ( referenční budova ) Toto kritérium si klade za cíl v rámci inteligentních budov a konceptu SMART Prague zapojit takové pilotní projekty, které mají vysoký potenciál přenosu do obdobných budov s podobnými obecnými stavebními a funkčními charakteristikami. Toto hodnocení odpovídá počtu budov ve stejné kategorii v rámci všech budov ve vlastnictví hl. m. Prahy, přičemž největší bodové hodnocení mají budovy s největším počtem výskytu a vice versa. 7. Logická návaznost na další opatření Smart Prague (a rozšířená až na 6 kritérií dle Vídeňské technické univerzity) Jednotícím konceptem pro pilotní projekty v oblasti inteligentních budov je koncept Smart Prague, vycházející z filosofie Smart City. Proto je potřeba zhodnotit přínos daného projektu pro pilíře SMART 7

8 Infrastructure, SMART Specialization a SMART Creativity a také na rozšířený obecný koncept Smart City dle některých kritérií definovaných Vídeňskou technickou univerzitou, tj. Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, Smart Governance. 8

9 Výběr budov pro pilotní projekt V materiálu Inteligentní budovy v konceptu Smart Prague z listopadu 2013 byl proveden multikriteriální výběr typů budov pro pilotní projekty budovy škol, budovy se službami sociální péče a administrativní budovy a budovy veřejné zprávy. Při bližším prověřování byl seznam areálů dále zúžen z důvodu vhodnosti a naplnění sledovaných indikátorů. Bylo vybráno 20 areálů s celkem 53 objekty. Tabulka 1: Sledované indikátory převzaté z Operačního programu pro období Indikátory ID Indikátor měrná jednotka výchozí hodnota výchozí rok cílová hodnota (2023) zdroj dat % dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Návrh OP Návrh OP ŽP Snížení spotřeby primární energie veřejných budov kwh/rok Odhadované snížení produkce skleníkových plynů tun. Ekv. CO2/rok Počet objektů využívajících OZE objekty Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov m ŘO z MS OP -52% ŘO z MS OP -52% Žadatel/ příjemce z MS OP Žadatel/ příjemce z MS OP Školy (primární a sekundární vzdělávání) Tabulka 2: Vybrané budovy pro pilotní projekt Název Ulice, č. p. / evid. č. PSČ Místo Střední průmyslová škola, Na Třebešíně Na Třebešíně 2299/ Praha 10 Domov mládeže a školní jídelna Lovosická 439/ Praha 9 Lovosická 42 Gymnázium Českolipská 373 Českolipská 373/ Praha 9 Gymnázium Na Vítězné pláni Na Vítězné pláni 1160/ Praha 4 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova Praha 5 Výmolova 169 ZŠ Vokovice Praha 6 Vokovická 32/ Praha 6 ZUŠ Taussigova, Praha 8 Taussigova 1150/ Praha 8 SOU potravinářské Písnice Libušská 320/ Praha 4 U Bazénu 271/2 - domov mládeže Praha 4 Budovy se službami sociální péče (Domovy pro seniory, ústavy) Tabulka 3: Vybrané objekty pro pilotní projekt Název Ulice, č. p. / evid. č. PSČ Místo Domov seniorů Elišky Purkyňové Šolínova 513/ Praha 6 Thákurova Praha 6 Domov pro seniory Ďáblice Kubíkova 1698/ Praha 8 Domov pro seniory Chodov Donovalská Praha 4 9

10 Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/ Praha 10 Domov pro seniory Háje K Milíčovu 734/ Praha 4 Jedličkův ústav V Pevnosti 13/ Praha 2 Na Pankráci 13/479 - domov Praha 4 mládeže Na Topolce 1/ domov Praha 4 mládeže Na Topolce 1A/ B/ Praha 4 - RH pavilon U Jedličkova ústavu 2/ Školy a rehab. Bazén Praha 4 Administrativní budovy Vybraný pilotní projekt Ze souboru administrativních budov v majetku hl. m. Prahy splňuje nejlépe výše zmíněná kritéria soubor budov Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a zároveň se jedná o významnou architektonicky hodnotnou stavbu. Detailní popis kvalit a potenciálu budov je uveden v důvodové zprávě rekonstrukce administrativního centra ÚRM - Vyšehradská 2077/57 a 2075/51, Praha 2. 10

11 Základní analýza objektů Pro vybrané budovy byl analyzován současný stav. Byly evidovány podstatné parametry pro výpočet energetické náročnosti a jejich technický stav a odchylky od Energetických auditů, které byly ve většině případů zpracovány v letech

12 Tabulka 4: Technické parametry vybraných objektů Popis objektu Objekt Adresa Obestavěný prostor Vnitřní objem budovy Vztažná plocha Plocha stěn Šikmá střecha Plochá střecha Plocha podlah Plocha oken [m2] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha , , , , , , ,0 Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha , , , , , ,0 - Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha , , , , , ,6 - Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/ , , , ,0 679, ,0 ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha , , , ,0 550, , ,0 Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha , , , ,0 717, ,0-979,0 Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha , , , ,0 373,0 909,0-942,0 Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha , , , ,0 701, , ,0 Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha , , , , ,0 DS Sněženková Sněženková 8, Praha , , , , , , ,0 DM Lovosická Lovosická 42, Praha , , , , , , ,0 Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha , , , , , , ,0 ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha , , , ,0 988,0-914,1 914,1 DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha , , , ,0 522,6-540,0 540,0 DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P , , , ,1 837, , ,0 Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha , , , ,0 422, , ,0 Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha , , ,0 844,0 123,0 298,0 280,0 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha , , , ,0 625, , ,0 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha , , , ,0 427,0 954,0 879,0 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P , , , , , , ,0 Energeticky vztažná plocha vybraných objektů téměř trojnásobně převyšuje požadavek na indikátor

13 Tabulka 5: Současné energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu Popis objektu Stávající stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění Spotřeba vytápění [GJ] [GJ] Ener gon osit el vytá pění Spotřeba větrání [GJ] Ener gono sitel větr ání Ener Spotřeba gon TUV [GJ] osit el Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise CO2 [t/rok] Součet Emise Neobnov. prim. en. CO2 [t/rok] [GJ] Primární Součet [GJ] energie [MWh] Gymnázium Domov pro seniory Praha 4 - Háje Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Střední odborné učiliště potravinářské ZŠ Vokovická Spec. škola Výmolová Jedličkův ústav, Stará budova Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén Útvar rozvoje hlavního města Prahy DS Sněženková DM Lovosická Gymnázium Českolipská ZUŠ Taussigova DS Rektorská DS Kobylisy Na vítězné pláni 1160, Praha 4 K Milíčovu 734/1, Praha 4 Donovalská 2222, Praha 4 Libušská 320/111 Vokovická 32/3, Praha 6 Výmolová 169, Praha 5 V pevnosti 4, Praha 4 U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 Sněženková 8, Praha 10 Lovosická 42, Praha 9 Českolipská 373, Praha 9 Taussigova 1150, Praha 8 Rektorská 577/5, Praha 10 Mirovická 1027/19, P , , , , , , , , , , , ,42 639, , , , , , , , , , , , , , ,29 882, , ,03 31,06 59,80 71,34 22,29 0,00 0,00 0,00 179, ,33 0,00 0,00 0,00 69,72 59,16 0,00 579,00 847,50 557,05 185,47 112,65 77,41 118,29 95, ,64 461,63 461,63 230,63 48, ,34 491, , ,30 189,04 31,06 8,20 93, ,70 276, ,17 292,67 59,80 15,78 179, ,65 304, ,02 323,71 71,34 18,82 214, ,70 138, ,87 144,01 22,29 5,88 66, ,00 147, ,40 244,87 370,00 97, , , ,30 234,20 334,00 88, , ,00 123, ,80 188,78 248,00 65,44 744, ,00 240, ,20 382,80 538,00 141, , ,33 572, , , ,18 503, , ,70 191, ,70 257,09 248,58 65,60 745, ,93 112, ,72 157,03 170,24 44,92 510, ,91 154, ,80 161,33 24,72 6,52 74,16 951,74 53, ,92 121,99 259,89 68,58 786, ,04 200, ,04 386,35 702,61 185,41 658, ,75 201, ,03 455,48 964,21 254, , , , , , , , , , , , , , , , , Jedličkův ústav, TOP Jedličkův ústav, TAP U Na Topolce 1, Praha 4 Na Pankráci 13, Praha ,04 574, ,15 879, ,15 94, ,07 0,00 128,74 518, ,08 424, ,24 915,49 51, ,04 0,00 54,90 176,98 476,00 125, , , , ,00 922,29 51, ,52 18 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha , ,12 0,00 922, ,12 1,00 817, , , , ,94 401, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha , ,50 0,00 626, ,99 1,00 706,96 951, , , ,43 244, ,29 20 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P , ,00 472, ,00 0,00 678, , ,00 683, , , Celkem , , , , , , , , ,

14 Na základě výpočtů byly určeny energetické náročnosti jednotlivých budov za současného technického stavu. Obrázek 1: Spotřeba primární energie jednotlivých objektů Kumulovaná spotřeba primárních energií je u těchto 20 areálů na hodnotě MWh. Tato hodnota je nižší o přibližně MWh oproti indikátoru, jelikož na části budov již byly provedeny dílčí opatření ve formě zateplení a výměny oken. Žádná z uvedených budov ovšem nesplňovala požadavky na inteligentní budovu a některá opatření byla nedostatečná. Jednalo se ve většině případů o nedostatečnou tloušťku zateplení a okna s vysokým prostupem tepla. Tabulka 6: Použité emisní faktory CO 2 dle IPCC Zemní plyn Elektrická energie Obnovitelné zdroje energií emisní faktor jednotka 0,202 t/mwh 0,95 t/mwh 0 t/gj Emise dosahují na vybraných objektech pro pilotní projekt hodnoty 8,7 tis. tun CO 2. 14

15 15

16 Transformace pilotních projektů na inteligentní budovy U vybraných objektů pilotního projektu byl posuzován stav jednotlivých konstrukcí a navržena následující realizovatelná opatření vedoucí nejen k nízké energetické náročnosti, ale i ke zkvalitnění vnitřního prostření a snížení dopadu na životní prostředí. Výběr možných opatření probíhal na základě konzultací s provozovateli budov a možností implementace prvků inteligentních budov. Obrázek 2: Porovnání spotřeby primární energie před a po realizaci projektů Díky níže popsaným opatřením, navrženým pro jednotlivé objekty bylo dosaženo úspory spotřeby primární energie ze současného stavu MWh na MWh, tj. o 54 %. Požadavek indikátoru na snížení spotřeby energií lze na těchto objektech vybraných do pilotního projektu dosáhnout. Tabulka 7: Porovnání požadovaných hodnot indikátorů s výslednými hodnotami u objektů pilotního projektu Indikátory Návrhový stav pilotního projektu ID Indikátor měrná jednotka výchozí hodnota výchozí rok cílová hodnota (2023) zdroj dat % dopad Výchozí hodnota cílová hodnota % dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Návrh OP Návrh OP ŽP Snížení spotřeby primární energie veřejných budov kwh/rok Odhadované snížení produkce skleníkových plynů tun. Ekv. CO2/rok Počet objektů využívajících OZE objekty Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov m ŘO z MS OP -52% % ŘO z MS OP -52% % Žadatel/ příjemce z MS OP 0 53 Žadatel/ příjemce z MS OP Všechny indikátory na objektech pilotního projektu jsou naplňovány. 16

17 17

18 Tabulka 8: Energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu po realizaci Popis objektu Navržený stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění [GJ] Spotřeba vytápění [GJ] Energo nositel vytápě ní Ener gono Spotřeba větrání sitel [GJ] větrá ní Spotřeba TUV [GJ] Ene rgo nosi tel TUV Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise CO2 [t/rok] Součet Emise Neobnov. prim. en. Primární Součet [GJ] CO2 [t/rok] [GJ] energie [kwh] Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha 4 Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha 4 Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha 4 Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/111 ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha 6 Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha 5 Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha 4 Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 DS Sněženková Sněženková 8, Praha 10 DM Lovosická Lovosická 42, Praha 9 Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha 9 ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha 8 DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha 10 DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P8 Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha 4 Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha 4 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha 6 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha 6 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P10 500,62 544,16 39,60 579, ,16 69, ,89 80,82 39,60 11,50 160,38 592,68 644,22 64,80 642, ,52 79, ,48 98,22 64,80 18,81 262, , ,83 57,60 407, ,48 104, ,33 121,18 57,60 16,72 233,28 178,83 39,74 12,50 41,22 39,74 2,45 59,01 18,05 53,72 15,59 217,55 213,24 128,49 102,75 970,70 958,75 167,01 232,24 584,82 134,67 591, ,78 195,95 243,28 147,23 116, , ,62 197,15 274,16 344,23 158,81 697,94 441,00 256,58 169,62 0,05 498,00 144, ,90 63,58 88,08 144,56 264,00 0,05 0,00 17,82 0,05 415,00 120, ,75 39,26 64,52 120,47 167,00 0,05 0,00 11,27 0,05 288,00 83, ,40 22,61 106,75 83,60 177,00 0,05 0,00 11,95 0,05 729,00 211, ,45 128,93 86,43 211, ,05 0,00 63, ,64 73, , ,00 118,36 550, ,00 477, ,00 0,05 378,75 109, ,94 241,81 461,63 109,94 566,90 0,05 0,00 38,27 0,05 325,61 94, ,72 166,74 461,63 94,52 636,17 0,05 0,00 42,94 0,05 769,62 223, ,96 604,40 101,20 223,40 354,53 0,05 0,00 23,93 0,05 324,72 94, ,12 261,17 52,93 94,26 168,53 0,05 0,00 11,38 0,05 600,01 174, ,04 212, ,46 174, ,41 0,05 0,00 97,30 0,05 423,45 122, ,97 605,00 617,00 122,92 422,00 0,05 0,00 28,49 0,05 525,08 152, ,57 77,76 112,06 152,42 317,34 0,05 0,00 21,42 0,05 323,79 93, ,35 45,03 26,69 93,99 158,63 0,05 0,00 10,71 0,05 945,95 274, ,45 383,97 93,02 722,92 441,06 27,22 301,81 654,97 592,23 0,05 0,00 39,98 997,29 289, ,02 143,86 162,73 87,51 546,13 0,05 337,30 20,82 310,31 500,89 382,87 0,05 0,00 25, , ,00 0, ,00 991, , ,00 678,00 991, ,00 0,05 0,00 131, , , ,61 276, , , , , , ,25 976, ,86 974, , , , , , , ,00 507,85 603,59 762,95 76,82 565,20 470,01 327,32 837, ,33 315,62 271,34 641,35 270,60 500,01 353,63 596,67 367, , , ,56 Celkem 9 244, , , , , , , , , ,40 18

19 Tabulka 9: Tabulka předpokládaných investičních nákladů objektů navržených do pilotního projektu Popis objektu Objekt Adresa Zateplení fasády Výměna oken Zateplení střechy Inteligentní řízení budov Rekuperace vzduchu Stavební objekt Solární energie Tepelné čerpadlo Investiční náklady Vnitřní Úsporné Využití dešťové Stínění oken osvětlení baterie vody Další investiční náklady Projektové a průzkumné práce Projektová dokumentace Certifikace s budov implementací BIM Investiční náklady celkem Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,43 Kč Kč DS Sněženková Sněženková 8, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DM Lovosická Lovosická 42, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Investiční náklady [Kč/m2] 19

20 Pro všechny objekty vybrané do pilotního projektu byly určeny předpokládané náklady na realizaci úsporných opatření a implementaci systémů inteligentních budov. Výše uvedená Tabulka 8: Energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu po realizaci Popis objektu Navržený stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění [GJ] Spotřeba vytápění [GJ] Energo nositel vytápě ní Spotřeba větrání [GJ] Ener gono sitel větrá ní Spotřeba TUV [GJ] Ene rgo nosi tel TUV Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise [t/ Gymnázium Domov pro seniory Praha 4 - Háje Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Na vítězné pláni 1160, Praha 4 K Milíčovu 734/1, Praha 4 Donovalská 2222, Praha Střední odborné učiliště potravinářské ZŠ Vokovická Spec. škola Výmolová Jedličkův ústav, Stará budova Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén Útvar rozvoje hlavního města Prahy DS Sněženková DM Lovosická Gymnázium Českolipská ZUŠ Taussigova DS Rektorská Libušská 320/111 Vokovická 32/3, Praha 6 Výmolová 169, Praha 5 V pevnosti 4, Praha 4 U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 Sněženková 8, Praha 10 Lovosická 42, Praha 9 Českolipská 373, Praha 9 Taussigova 1150, Praha 8 Rektorská 577/5, Praha DS Kobylisy Jedličkův ústav, TOP Jedličkův ústav, TAP Domov důchodců Šolínova Domov důchodců Thákurova Mirovická 1027/19, P8 U Na Topolce 1, Praha 4 Na Pankráci 13, Praha 4 Šolínova 1,3,5, Praha 6 Thákurova 8,10,12, Praha 6 20 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P10 500,62 544,16 39,60 579, ,16 39,60 592,68 644,22 64,80 642, ,52 64, , ,83 57,60 407, , ,60 178,83 39,74 12,50 41,22 39,74 53,72 213,24 128,49 102,75 970,70 958,75 167,01 232,24 584,82 134,67 591, ,78 195,95 243,28 147,23 116, , ,62 197,15 274,16 344,23 158,81 697,94 441,00 256,58 169,62 0,05 498, ,58 88,08 264,00 0,05 0,05 415, ,26 64,52 167,00 0,05 0,05 288,00 22,61 106,75 177,00 0,05 0,05 729, ,93 86, , , ,00 118, ,00 4 0,05 378, ,81 461,63 566,90 0,05 0,05 325,61 166,74 461,63 636,17 0,05 0,05 769, ,40 101,20 354,53 0,05 0,05 324,72 261,17 52,93 168,53 0,05 0,05 600, , , ,41 0,05 0,05 423, ,00 617,00 422,00 0,05 0,05 525, ,76 112,06 317,34 0,05 0,05 323,79 45,03 26,69 158,63 0,05 0,05 945, ,45 383,97 93,02 722,92 441,06 592,23 0,05 997, ,86 162,73 87,51 546,13 0,05 337,30 382,87 0, , ,00 0, , ,00 678, ,00 0,05 Celkem 9 244, , , , , Tabulka 9 shrnuje jednotlivé investiční náklady pro jednotlivé budovy. Celkové předpokládané investiční náklady dosahují výše 1,28 mld. Kč. Při této investici dojde ke snížení spotřeby primární energie o více než 50 % oproti stávajícímu stavu. Nákladově významně vyčnívá soubor budov Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Tyto značně vysoké investiční náklady jsou způsobeny kompletní rekonstrukcí budovy, včetně vnitřních instalací a technologií. Bude nezbytné zasáhnout do nosných konstrukcí a měnit dispozice a vnitřní uspořádání. 20

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Ing. Ondřej Vrbický Zástupce ředitele odboru Odbor OO a OZE www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Prioritní osa 5 Specifické

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Forarch

Forarch OPTIMALIZACE ENERGETICKÉHO KONCEPTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FENIX GROUP Miroslav Urban Tým prof. Karla Kabeleho Laboratoř vnitřního prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT CÍLE

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu Výsledky programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu 25.10.2011 Obsah prezentace představení Programu ekonomické výsledky programu environmentální výsledky

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více