Světová ekonomika. Krizové řízení v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová ekonomika. Krizové řízení v České republice"

Transkript

1 Světová ekonomika Krizové řízení v České republice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Dějiny lidstva jsou dějinami katastrof a krizí

3 VZTAH HROZBA A RIZIKA Mezinárodní standardy oba pojmy důsledně rozlišují, HROZBU - chápou jako primární subjekt, jev existující mimo nás, - vnější činitel, který může poškodit nějakou konkrétní hodnotu Přírodní charakter Společenský charakter - živelní pohromy, - spory mezi státy - ekologické havárie, atd. - terorismus - organizovaný zločin

4 RIZIKO - odvozená veličina, vyjadřující pravděpodobnost, že daná HROZBA způsobí škodu na určité chráněné hodnotě HROZEB SE OBÁVÁME, ALE RIZIKA PODSTUPUJEME

5

6 Příklad 1. USA

7 Příklad 2. Česká republika 1997,2002 Operace ZÁCHRANA Operace OBNOVA

8 KRIZE jsou situace, které představují trvale nebo po delší dobu působící odchylku od normálního stavu, která více či méně ohrožuje cíl nějaké organizace nebo její samotnou existenci. Krize jsou odlišné, ale v určitém rozsahu splňují tyto charakteristiky: - moment překvapení - nedostatek informací - narůstající tok událostí - ztráta kontroly nad situací - jsou ohroženy důležité zájmy - zvyšuje se vnější tlak na podávání informací - rozvíjí se poraženecká nálada - nastupuje panika - rozklad běžných rozhodovacích procesů KRIZOVÁ SITUACE je tedy nepředvídatelný, nebo obtížně předvídatelný průběh událostí po narušení rovnovážných stavů -přírodních, technologických a společenských systémů, ohrožujících životy lidí, životní prostředí, ekonomiku, duchovní a hmotné hodnoty lidí.

9 Krizová komunikace : Představuje schopnost organizace otevřeně informovat společnost (veřejnost) o krizové události (havárie, živelní pohroma, epidemie,finanční, ekonomická,nebo jiná krize), zejména o jejich důsledcích a vlivech na přírodu a společnost i o přijatých opatřeních.. POZITIVNÍ NEGATIVNÍ

10 MANAGEMENT řídit vést ovládat dokázat umět spravovat dařit se zvládat vládnout hospodařit kormidlovat dosáhnout atd.

11 KRIZOVÝ MANAGEMENT je souhrn vědeckých poznatků, odborných postupů, preventivních a rozhodovacích opatření, umožňujících řídícím pracovníkům řešit úspěšně krizovou situaci. ÚKOL KRIZOVÉHO MANAGEMENTU Omezovat možnosti vzniku krizových situací a v případě jejich vzniku minimalizovat jejich následky

12 Krize jsou vysoce pravděpodobné Postup při krizích musí být předem naplánován Krizový management musí být integrální součástí každého managera KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení, zaměřených na : analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 2. ochranou kritické infrastruktury.

13 Vládní návrh zákona č. 65, kterým se kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení krizovým řízením se rozumí: souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 1. přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo 2. ochranou kritické infrastruktury,

14 Bezpečnostní systém České republiky

15 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM Co je to bezpečnost? Bezpečnost je pojmem komplexním - bývá vztahován především k charakteru : hrozeb...které bezpečnost ohrožují, opatření, nástrojů...či institucí, které mají bezpečnost zajišťovat a chránit, objektů jejichž bezpečnost má být chráněna.

16 Bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru snížena rizika plynoucí z hrozeb pro určitý objekt a jeho zájmy ( zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci )

17 Národní bezpečnost je stav, kdy objektu ( národnímu státu jako celku nebo jeho podstatným atributům ) nehrozí závažné ohrožení - svrchovanosti, územní celistvosti, základů politického uspořádání, vnitřního pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví občanů, majetkových hodnot a životního prostředí. *Ani jeho spojenci nejsou vystaveni hrozbám, které by v případě jejich aktivace vyžadovaly ozbrojenou či jinou rizikovou spoluúčast.

18 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Vnější rozměr bezpečnosti ČR - řeší Ministerstvo obrany ČR ( 16, kompetenčního zákona) jako ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany ČR. Vnitřní rozměr bezpečnosti - řeší Ministerstvo vnitra ČR, v jehož gesci byly připraveny a dnem 1. ledna 2001 nabyly i účinnosti: zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

19 Bezpečnostní systém státu má pevný právní základ, který tvoří : Ústava ČR Soubor navazujících zákonů a právních předpisů : - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťováno obrany ČR - zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR - zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování krizové zákony č. 238/2000 Sb., o HZS č. 239/2000 Sb., o IZS č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení č. 241/ 2000 Sb., o Hospodářských opatřeních pro krizové stavy

20 Bezpečnostní systém tvoří prvky zákonodárné výkonné a soudní moci, územní samosprávy, právnické a fyzické osoby, které mají odpovědnost za zajištění bezpečnosti ČR

21 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČR Řídící a výkonné prvky systém zahraniční politiky systém vnitřní bezpečnosti obranný systém prezident republiky Parlament vláda bezpečnostní rada Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky Výbor pro obranné plánování Výbor pro civilní nouzové plánování Výbor pro zprav. činnost orgány veřejné správy zahraniční služba Integrovaný záchranný systém ozbrojené bezpečnostní sbory civilní zpravodajské služby záchranné sbory havarijní služby ozbrojené síly systém hospodářské mobilizace podpůrné prvky: Integrovaný záchranný systém ozbrojené bezpečnostní sbory civilní zpravodajské služby záchranné sbory havarijní služby

22 Prezident republiky Vláda ČR ParlamentČR Bezpečnostní rada státu Ústřední krizový štáb Výbor pro koordinaci zahr.bezp. politiky Výbor pro obranné pánování Výbor pro civilní nouzové plánování Výbor pro zprav. činnost Výbor pro vnitřní bezpečnost Bezpečnostní rady krajů, ORP

23 Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR: (1) Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. (2) Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR. (3) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

24 Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR: (1) Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. (2) Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR. (3) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

25 Složení bezpečnostní rady státu Předseda BRS: předseda vlády Vláda stanoví další členy Bezpečnostní rady státu 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr obrany, ministr průmyslu a obchodu, ministr zdravotnictví, ministr dopravy, ministr financí, ministr životního prostředí. Jednání BRS se zúčastňují: guvernér České národní banky předseda správy státních hmotných rezerv vedoucí Úřadu vlády ČR

26 ÚKŠ při řešení krizových situací Předsedou ÚKŠ se podle charakteru situace stává: Ministr obrany Ministr vnitra v případě vnějšího vojenského ohrožení ČR, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru. v případě ostatních druhů ohrožení ČR, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí, při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelných pohrom. OStř KŠ MO podpora ÚKŠ Členové ÚKŠ SIT MV podpora ÚKŠ

27 Složení štábu a) náměstek ministra zahraničních věcí, b) náměstek ministra obrany, c) náměstek ministra vnitra, d) náměstek ministra spravedlnosti, e) náměstek ministra financí, f) náměstek ministra obchodu a průmyslu, g) náměstek ministra zemědělství, h) náměstek ministra dopravy a spojů, i) náměstek ministra práce a sociálních věcí, k) náměstek ministra životního prostředí, l) náměstek ministra a vedoucího úřadu vlády, m) předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, n) místopředseda Správy státních hmotných rezerv, o) ředitel Národního bezpečnostního úřadu, p) předseda Úřadu pro veřejné informační systémy, q) viceguvernér České národní banky,

28 r) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, s) náčelník Generálního štábu AČR, t) policejní prezident ČR, u) generální ředitel HZS ČR, v) ředitel BIS ČR, w) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, x) ředitel Vojenského zpravodajství, y) nejvyšší státní zástupce ČR, aa) generální ředitel vězeňské služby, bb) ústřední ředitel Státní veterinární správy, cc) hlavní hygienik ČR, dd) ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, ee) ředitel Českého červeného kříže.

29 Integrovaný záchranný systém Základn í složky Ostatní složky

30 Hasičský záchranný sbor České republiky Základní složky IZS Zdravotnická záchranná služba Policie České republiky

31 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Základní složky Hasičský záchranný sbor, Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami PO, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR. Ostatní složky Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, Ostatní záchranné sbory, Orgány ochrany veřejného zdraví, Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné složky, Zařízení CO, Neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

32 Úkoly k samostatnému studiu Prostudovat dokumenty : Ústava ČR Soubor navazujících zákonů a právních předpisů : - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťováno obrany ČR, - zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR. krizové zákony : - zákon č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, - zákon č. 239/2000 Sb., o IZS.