KAM S NÍM ( Č I S NIMI)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAM S NÍM ( Č I S NIMI)"

Transkript

1 KAM S NÍM ( Č I S NIMI) Kde život nemá vyšší smysl, kde vyšší smysl se zdá marný, tam nezbývá než přejídání, hromadění dalších a dalších tretek. Známkou dekadentní civilizace jako v posledních dvou staletích římské říše je právě to, že lidé už nevidí žádný cíl v životě než kumulaci majetku. Snad nejlépe to symbolizují starořímská vomitoria, místnosti určené k tomu, aby se hodující mohl vyzvracet a dál hodovat - protože co jiného už zbývá? Ve starém Římě snadno rozpoznáme odraz naší civilizace. Nemáme vomitoria, ale máme skládky. Ač zdaleka nevyužíváme všeho, co máme, hromadíme dál. Protože jaký jiný už má život smysl, když se hroutí všechny ideály včerejška? V nesmyslném světě nezbývá než konzumovat víc a víc. Erazim Kohák, Post scriptum: Psové Výchovně vzdělávací cíl: Hlavním cílem této činnosti je, že děti umí objasnit nebezpečí, které představují odpadky a vyvodí odpovědnost člověka za následky znečištění odpadky. Pracovní postup: motivace: a) Jako motivace nám poslouží úryvek z knížky Země na misce vah od Al Gora. Pustina plná odpadků Jedním z nejzjevnějších příznaků těžké krize, v níž se ocitl náš vztah k ŽP planety, je záplava odpadků, která se valí z našich měst a továren. Naše společnost na jedno použití, jak bývá někdy charakterizována, je založena na předpokladu, že nám nekonečné přírodní zdroje dovolí produkovat nekonečné množství zboží a bezedné nádrže ( odpadní jámy v zemi, mořská smetiště ) nám umožní se zbavit nekonečného proudu odpadků. Právě teď se však v tomto proudu začínáme topit. Příliš dlouho jsme se spoléhali na staré rčení sejde z očí, sejde z mysli, teď nám začínají chybět metody pro takovou likvidaci odpadů, aby nám z očí i z mysli skutečně sešly.

2 b) Děti odpovídají na tyto otázky: Co je to globální problém? Co jsou to odpady? (Odpady jsou (z hlediska lidských činností) nejrůznější látky a energie (zejména e. tepelná) vystupující z výrobních i spotřebních procesů do prostředí bez dalšího využití.) Následující text je určen pro vedoucí, k objasnění dětem toho, co se stane s tím, co zahodíme. c) Co se stane s tím, co zahodíme? Ve většině zemí končí odpadky na obrovských skládkách. Co se odehrává uvnitř skládky? Odpad se stlačuje, aby se jej do daného prostoru vešlo co možná nejvíce, a protože se odpad takhle lisuje, nedostane se k odpadkům pocházející ze včerejška a předvčerejška žádný kyslík, jestliže není žádný kyslík k dispozici začnou přírodní látky kvasit a při tomto kvasném procesu se vytváří plyn, je to methan, a tento methan vznikající při kvašení pomalu uniká ze skládky vzhůru k jejímu povrchu. Jak dnes víme, je rostoucí obsah methanu v atmosféře jednou z příčin, proč se stal skleníkový efekt skutečnou hrozbou. Mezitím může také začít i pršet, to se stává, samozřejmě, že prší také na deponii (deponovat = dávat do úschovny) odpadků, dešťová voda pomalu prosakuje vrstvou odpadu dolů, nicméně vůbec nemusí ani pršet i ta vlhkost, která je tak jako tak uvnitř skládky postačuje, aby uvedlo do chodu tento proces. Jestliže se voda sloučí s těmito kvasnými produkty vytvoří organické kyseliny, které prosakují dál dolů. Jestliže např. přijde do styku se stránkou nějakého starého časopisu rozpustí na ní barvu v případě, že ten list z časopisu pochází z doby před několika lety mohou se z něj uvolňovat těžké kovy, v současné době nesmí barvy už obsahovat žádné těžké kovy. V každém případě to co tu spolu reaguje je jedovaté a prosakuje dál směrem dolů, pokud se dostane do kontaktu s plastickou hmotou, rozpouští to další látky, prosakuje stále dál a je to stále jedovatější, a když to přijde do styku s papírem užívaným do psacích strojů běleným za použití chloru, uvolňuje z něj chlor a stává se ještě jedovatější. V důsledku kvasných procesů a tlaku nahoře nakupeného materiálu vzniká teplo. Teplo to celé ještě urychluje a poněvadž tu není přítomen žádný kyslík, je to celé ještě nebezpečnější. To co nakonec uniká do podzemních vod pod deponií odpadu je zcela nekontrolovatelné a natolik jedovaté, že už nikdo nemůže říci, o co vlastně jde. Aby se to všechno nedělo, přišel člověk s nápadem. Moderní skládky smějí být zřizovány pouze tam, kde je zem nepropustná, a aby skutečně nic neprosáklo dolů, rozprostře se na povrchu tlustá vrstva jílu, tak 70 cm tlustá. Jíl je pro vodu

3 nepropustný. Na to přijde pás izolační hmoty přibližně 3 mm tlustý, když se jíl uhladí položí se na něj pruhy po celém údolí. A aby ani podél jejich okrajů, kde se jeden pás stýká s druhým nic nepronikalo, folie se mezi sebou svařují. Když se tohle všechno udělalo, položí se na to ještě tlustá vrstva plstě. Celé údolí pak vyhlíží takřka jakoby bylo vystláno kobercem, tohle celé je samo sebou nesmírně nákladné. Na vrstvu plstě přijdou trubky, jež mají nahoře vyřezané otvory. Do těchto trubek se voda svádí a jimi odtéká pryč. Na tyhle trubky ještě přijde tlustá vrstva štěrku a na ní vrstva humusu, jimiž voda musí prosakovat. Teprve tehdy, když je tohle všechno hotovo může se sem ukládat odpad. Voda, která pak prosakuje, se shromažďuje v nádobách. Voda, která se tu shromažďuje, je předčišťována a potom přichází do čistícího zařízení. Jenže při čištění zůstávají také jedovaté kaly, potom přijdou spolu s jinými odpady na skládku a celý koloběh začíná opět od začátku. Takto řízeně to ale probíhá pouze u moderních deponií, které se zakládají dnes. Dříve se o všech těch procesech nic nevědělo nebo se o to nikdo nestaral, tak tedy průsakovou vodu by člověk snad měl pod kontrolou. Zůstává však množství odpadů, kam vlastně s tím neustále větším množstvím. Místa je stále méně. Co se stane, až nebude už žádný prostor na vyhazování odpadků? Spalování odpadů je téma, kterým se mnozí zabývají. Donedávna se spalovny odpadků pokládaly za novátorské řešení problému kam s ním. A proč ne? Spálením odpadků se jich zbavíme, zároveň vyrobíme energii a vypadá to ekonomicky přitažlivé i správné z ekologického hlediska. Ale poté, co se začalo vyrábět stále více spaloven, ozvaly se první poplašné signály. Velké spalovny nejenom že odstraňují odpadky, ale také produkují některé podezřelé a přímo nebezpečné plyny, které se uvolňují do ovzduší.teplota ve spalovnách je často nižší než 900 C a při této teplotě uvolňují umělé hmoty, pesticidy a mořidla na dřevo dioxiny, jedny z nejjedovatější vědě známých substancí. Dioxiny jsou jen jednou ze stovek jednotlivých složek, které tvoří kouř ze spalovny. Dále se v něm nachází kyselina chlorovodíková z umělých hmot, kadmium, olovo, rtuť a selen, i když značná část zmíněných kovů zůstává v popelu, který pak musí být dopraven na skládku nebezpečných látek. Pokud se spalovna dobře prokysličuje a odpad v ní se dobře promíchává, může se obsah dioxinu TCDD ve vzniklém kouři udržovat na minimu. Zatím ale existuje jen málo spaloven vybavených potřebnou technologií, a navíc nikdo neví, zda toto minimum je bezpečné. Nejsou stanoveny mezinárodní normy na emisí, a tak mnozí pracovníci odpovědní za bezpečnost spaloven mohou jen hádat, jaká by měli podniknout.

4 Kdo nemůže odpad zahrabat ani spálit, zbavuje se ho v moři. Mnohé země se k takovému kroku uchýlily, ale oceány nejsou nekonečné a život v nich už začíná trpět následkem jedů a odpadů, které se do nich denně házejí. Spalování se to celé množství zmenšuje, po pálení je toho méně než předtím, ale i v případě spalování odpadů existuje stejný problém jako u deponie odpadků. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, co to všechno leží pohromadě, nemůže taky nikdo přesně říci, jaké škodlivé látky mohou spalováním tohoto materiálu vzniknout. Veškerý ten odpad se tedy vezme a vyklopí do pece. Horké kouřové plyny se využívají, ohřívají vodu, dělají z ní páru, potom se kouřové plyny čistí a teprve poté se pak dostávají do komína, pára slouží k dálkovému vytápění, s její pomocí lze např. vytápět byty. Kromě toho lze s této páry vyrábět el. proud, pára pohání turbíny. Všechno, co technici vědí o škodlivých látkách se snaží uplatnit při konstrukci nákladných filtračních zařízení, ale vědí opravdu všechno? V těchto odpadcích jsou předměty ze železa, pomocí magnetu se tedy vytáhnou a zpracují opět na nový kov. Co jiného nehoří, kameny a tak podobně se třídí a znovu používají při stavbě silnic. Když se třídí nemohl by to člověk udělat už předtím? Když to třídí potom nemohlo by se to dělat už předtím. Co vlastně tedy může člověk sám udělat? Mohl by tedy tyhle ty věci třídit? samostatná práce: a) Recyklační běh (opětovné zhodnocování odpadu) Cíl: žáci dokáží rozeznávat recyklovatelné odpady Pomůcky: šest listů papíru, na každém z nich je napsán velkými písmeny jeden z následujících nápisů: papír, kov, sklo, plast, textil, kompost. Každý žák má k dispozice nastříhaný papír na čtverečky a tužku. Postup: Rozmístíme listy papíru s nápisy po místnosti. Učitel přečte žákům příběh (viz dále). Nejdříve jim však vysvětlí, že vždy, když si budou myslet, že v příběhu bylo odhozeno něco, co lze recyklovat, musí napsat recyklovatelný odpad na lísteček. Po přečtení příběhu žáci umísťují lístečky ke správnému papíru s nápisem. Následuje společná kontrola.

5 Dnes ráno jsem se vzbudil a šel jsem do koupelny. Na kartáček jsem vytlačil poslední zbyteček zubní pasty a tubu hodil do koše. Ze skříňky jsem si vzal nové mýdlo, rozbalil jsem je a obal vyhodil. Ve sprše mi došel šampon, a tak jsem hned zahodil plastovou láhev. Jakmile jsem se umyl a osušil, začal jsem se oblékat. Všiml jsem si, že mé ponožky mají na patě díru, a tak jsem je hodil do koše a vzal si nové. Sešel jsem dolů, abych si vzal něco ke snídani. Nejprve jsem ale musel nakrmit kočky. Prázdnou plechovku od krmení pro kočky jsem hodil do odpadkového koše. Z papírové krabice jsem vysypal zbylé kukuřičné lupínky a snědl jsem je s banány. K pití jsem si nalil pomerančovou šťávu ze skleněné láhve. Chutnala mi tak, že jsem láhev dopil. Podíval jsem se do poštovní schránky, ale našel jsem tam jen reklamní letáky, které u nás nikdo nečte a nechce. Vynášel jsem odpadky a po cestě jsem na schodech zavadil o sklenici kompotu. Sklenice se roztříštila a kompot se rozlil po zemi. Naštěstí byly po ruce papírové ubrousky. Chtěl jsem si ještě vzít krajíc chleba. Byl ale tak tvrdý, že se nedal ani ukrojit. Místo toho jsem tedy dojedl sušenky v plastikovém obalu. Z tašky jsem vytáhl sáček od páteční svačiny se zbytkem housky a ohryzkem jablka. Ještě jsem se zbavil vlněných rukavic, které mi už byly hodně malé, a vydal jsem se do školy. b) Koláže Pomůcky: kazetový magnetofon, kazeta s relaxační hudbou, 4 krát papír A3, různé odpadky, lepidlo, lepící páska, nůžky, tlustá fixa, papír, propisovací tužka, pastelky samostatná práce skupinek na výrobě koláže z odpadků: 1. odpad ve městě 2. odpad na vesnici 3. recyklovatelný odpad kontrola samostatné práce, diskuse nad jednotlivými kolážemi: 1. odpad ve městě Ve městě se vyhazuje vše do popelnic, a potom odváží částečně na skládku, částečně do spalovny spotřebování kyslíku navíc. ( Děti počítají po skupinkách a vedoucí zároveň s nimi na papír A3.)

6 1 strom (100 letý buk) za 24 hodin vyrobí 36 kg kyslíku dospělý člověk spotřebuje 15 kg kyslíku za 24 hodin. *6 Teď je na zemi 6 miliard lidí spotřeba 90 mld kg kyslíku. 90 Pevnina : Evropa 10,5 mil km Asie 44,5 mil km Amerika 45 mil km 140 mil km Afrika 30 mil km 0,5 lidské stavby města, silnice Austrálie 10 mil km z toho pro stromy asi 1/5 28 mil km (Antarktida bez lesů) 1 strom 20 m 1 km = 1000 m x m 1 km = m 1,400 miliard stromů * 36 = 50,4 bilionu kg kyslíku lidi.0,9 bilionu kg kyslíku Nepočítali jsme s půdními bakteriemi, které spotřebují polovičku vyrobeného kyslíku, se zvířaty a s rostlinami, které mimo výroby kyslíku, potřebují kyslík k dýchání. Poznámka: Stromy zajišťují 1/4 kyslíku nutného pro lidi a zvířata. 3/4 zajišťují mořské řasy. Tzn. Že se znečišťováním oceánů a atmosféry (UV záření řasy zabíjí) se budeme stále více dusit! 2. odpad na vesnici kompost slupky, noviny, bavlněné látky 3. recyklace (uvádím zde jen některé příklady) látky cupanina, ze které ze dělají provazy, výplň do polštářů sklo se dá recyklovat jenom na láhve na pití, ale už ne na sklo do brýlí nebo do mikroskopu plasty se dají recyklovat jen ty, které se zahřejí a následně tvarují. Z lisovaných plastů nic neuděláme.

7 c) Ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je známka udělovaná v rámci národního programu označování výrobků ochrannou známkou. Ten je řízen Ministerstvem životního prostředí. Výrobky označené touto značkou jsou přezkoušeny státem akreditovanou zkušebnou. BIO Produkt ekologického zemědělství je také státem garantovaná značka. Výrobky takto označené pocházejí z hospodářství, které splňuje poměrně přísné podmínky metodického pokynu pro ekologické zemědělství a je garantováno Ministerstvem zemědělství. Značka Ecopak je udělována Státním zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. U této značky neexistují předem stanovená kritéria, která musí výrobek splňovat. Známé značky Der Grune Punkt (zelený bod) a Resy označují obaly vyrobené a recyklovatelné v Německu. V České republice tyto značky nemají žádný význam. Symbol tří šipek označuje plastové výrobky. Číslo označuje, z jakého plastu je výrobek zhotoven, což pak usnadňuje recyklaci. d) Příběhy dětí na jedno ze zadaných témat Znečištění ŽP postihuje všechny formy života. Odpadky ohrožují život v přírodě a všechny živočichy. Mohou způsobit choroby, zranění nebo i smrt. Silonový rybářský vlasec se může zaplést kolem nohou a zobáků vodních ptáků, jako jsou husy a volavky. Někteří z těchto ptáků musí krátkou vzdálenost běžet, aby se vznesli. Rybářský vlasec tomu zabrání. Také jim ztěžuje plavání. Ptákům s dlouhým zobákem se často vlasec omotá kolem zobáku, ptáci potom nemohou zobák otevřít a zahynou hlady. Vlasec se jim také může zamotat do křídel a zabránit jim v létání.

8 Někdy se ryby nebo ptáci navlečou do smyčky z držadla plastové tašky. Zvíře roste dál, ale smyčka zůstává stažena. Výsledkem je pomalá smrt. Dalším problémem jsou polootevřené konzervy. Zvířata, např. jeleni, si o ně mohou rozříznout jazyk. Menší zvířata strčí někdy dovnitř konzervy hlavu a už ji nevytáhnou. Čeká je smrt hladem. Myši prolezou do otevřených lahví a uvnitř zůstanou chyceny jako v pasti, protože nejsou schopny zapřít se na hladkém skle, aby se protáhly ven skrze malý otvor. Volně žijící zvířata, včetně ryb, mohou spolknout lesklé uzávěry lahví, to jim způsobí zranění nebo i smrt. Obaly cigaret, celofánové pytlíky a plastové nádoby, pokud je sežere např. jelen, mohou zvířeti způsobit vnitřní problémy. Střepy skla z lahví a jiných skleněných předmětů mohou poranit člověka, domácí i volně žijící zvířata. - příběh odpadku - příběh zvířete, které uvízlo v odpadku Témata k zamyšlení pro děti, které jsou s příběhem hotovy: - odpadky, které se dají využít místo vyhození jinak - odpadky, které vůbec nemusíme používat, a lze je nahradit něčím jiným e) Prezentace příběhů f) Recyklace S B Ě R N A E K O L O G I E O V C E P L A S T Y K O M P O S T S K L O O D P A D Ž E L E Z O a) místo, kde se vykupují odpadové suroviny b) věda zabývající se ŽP

9 c) zvíře dávající vlnu d) jiným slovem umělé hmoty e) místo, kam dáváme odpad jako např. ohryzek, listí ze stromu apod. f) druh odpadu, který je většinou křehký a průsvitný g) vyřazené nepotřebné předměty a materiály h) i) kovový odpadový materiál Recyklace = sběr, třídění a opětovné využití surovin z odpadu = znovuvyužití Co všechno ve vašem okolí je z recyklovaného materiálu? (přání, obálky, toaleťák) I příroda recykluje spadlé listí - včely rozmělňují kusadly kousky kůry hnízdo něco také neumí využít vápenité schránky měkkýšů ukládají se na mořské dno - skořápky od vajec (trvá jí to dlouho) my jsme zvyklí na konzumní způsob života koupit spotřebovat vyhodit obal umělé hmoty, chemické sloučeniny, kovové slitiny příroda nedokáže poradit g) Výroba papíru hned po chemickém průmyslu druhý největší znečišťovatel přírody na každý kilogram papíru 2,5 litrů vody se ušetří při výrobě recyklovaného papíru pohádka o Papírové Lhotě h) Návrh textu na nástěnku i) Kontrolní otázky Jmenujte čtyři způsoby, jak mohou odpadky ublížit životu v přírodě Vyjmenujte tři věci, které můžete udělat, abyste odstranili tato nebezpečí. Navrhněte, co považujete za nejefektivnější způsob snížení množství odpadů.

10 závěr: Spousta lidí je opojená, nadšená tím, co mohou koupit. Neuvědomují si následky. Planeta má svůj začátek i konec. Přemýšlejte, co s tím chcete dělat? Sbírat sběr, nekupovat a nepoužívat zbytečné obaly, nosit si na nákup vlastní igelitový sáček na pečivo. Uchovat skupinu lidí, pro kterou bude normální kupovat např. minerálku ve skle, nosit si na nákup vlastní tašku. použitá literatura: Gore, Al Země na misce vah. Praha: Argo, Horká, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, Horká, H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy. Brno, MU 1994 Kohák, E.: Post scriptum: Psové. Praha, EVA- NSEV 1993 Ležák, Z. Recyklace skla. ABC. 1999, č.24. Selby, D., Pike, G. Cvičení pro globální výchovu. Praha: Portál, Project WILD

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy environmentální výchova Jan Melichar, Gabriela Hamerská, Petra Fořtová 2006 1 Recenzovali: Mgr.

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty?

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovn í podmínky v tex tilním průmyslu Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku je upozornit na souvislost

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Oddílový občasník informující o naší činnosti č í s l o 1-2 0 0 8

Oddílový občasník informující o naší činnosti č í s l o 1-2 0 0 8 Oddílový občasník informující o naší činnosti č í s l o 1-2 0 0 8 Třídit by se mělo - úvodník Dnes už nikdo nepochybuje, že zdroje surovin nejsou nekonečné a plýtvání s nimi se krutě nevyplatí. Také se

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! pracovní listy a metodika pro učitele 1. stupně ZŠ Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Barbora Janíčková Ilustrace: Mgr. Honza Smolík Grafická úprava: Dita Baboučková Vydalo: Kalypta

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí.

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Úvod: Po dvaceti letech úspěšného uplatnění plastových okenních konstrukcí na českém trhu neškodí trochu se ohlédnout za tím, jaký má tento

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS T0505-2 STUDIJNÍ TEXT : PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS Text je výtahem z knihy : Paul Hawken, Amory Lovins a L.Hunter Lovinsové: Přírodní kapitalizmus, Jak se rodí další průmyslová revoluce Původní vydání 1999,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více