KAM S NÍM ( Č I S NIMI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAM S NÍM ( Č I S NIMI)"

Transkript

1 KAM S NÍM ( Č I S NIMI) Kde život nemá vyšší smysl, kde vyšší smysl se zdá marný, tam nezbývá než přejídání, hromadění dalších a dalších tretek. Známkou dekadentní civilizace jako v posledních dvou staletích římské říše je právě to, že lidé už nevidí žádný cíl v životě než kumulaci majetku. Snad nejlépe to symbolizují starořímská vomitoria, místnosti určené k tomu, aby se hodující mohl vyzvracet a dál hodovat - protože co jiného už zbývá? Ve starém Římě snadno rozpoznáme odraz naší civilizace. Nemáme vomitoria, ale máme skládky. Ač zdaleka nevyužíváme všeho, co máme, hromadíme dál. Protože jaký jiný už má život smysl, když se hroutí všechny ideály včerejška? V nesmyslném světě nezbývá než konzumovat víc a víc. Erazim Kohák, Post scriptum: Psové Výchovně vzdělávací cíl: Hlavním cílem této činnosti je, že děti umí objasnit nebezpečí, které představují odpadky a vyvodí odpovědnost člověka za následky znečištění odpadky. Pracovní postup: motivace: a) Jako motivace nám poslouží úryvek z knížky Země na misce vah od Al Gora. Pustina plná odpadků Jedním z nejzjevnějších příznaků těžké krize, v níž se ocitl náš vztah k ŽP planety, je záplava odpadků, která se valí z našich měst a továren. Naše společnost na jedno použití, jak bývá někdy charakterizována, je založena na předpokladu, že nám nekonečné přírodní zdroje dovolí produkovat nekonečné množství zboží a bezedné nádrže ( odpadní jámy v zemi, mořská smetiště ) nám umožní se zbavit nekonečného proudu odpadků. Právě teď se však v tomto proudu začínáme topit. Příliš dlouho jsme se spoléhali na staré rčení sejde z očí, sejde z mysli, teď nám začínají chybět metody pro takovou likvidaci odpadů, aby nám z očí i z mysli skutečně sešly.

2 b) Děti odpovídají na tyto otázky: Co je to globální problém? Co jsou to odpady? (Odpady jsou (z hlediska lidských činností) nejrůznější látky a energie (zejména e. tepelná) vystupující z výrobních i spotřebních procesů do prostředí bez dalšího využití.) Následující text je určen pro vedoucí, k objasnění dětem toho, co se stane s tím, co zahodíme. c) Co se stane s tím, co zahodíme? Ve většině zemí končí odpadky na obrovských skládkách. Co se odehrává uvnitř skládky? Odpad se stlačuje, aby se jej do daného prostoru vešlo co možná nejvíce, a protože se odpad takhle lisuje, nedostane se k odpadkům pocházející ze včerejška a předvčerejška žádný kyslík, jestliže není žádný kyslík k dispozici začnou přírodní látky kvasit a při tomto kvasném procesu se vytváří plyn, je to methan, a tento methan vznikající při kvašení pomalu uniká ze skládky vzhůru k jejímu povrchu. Jak dnes víme, je rostoucí obsah methanu v atmosféře jednou z příčin, proč se stal skleníkový efekt skutečnou hrozbou. Mezitím může také začít i pršet, to se stává, samozřejmě, že prší také na deponii (deponovat = dávat do úschovny) odpadků, dešťová voda pomalu prosakuje vrstvou odpadu dolů, nicméně vůbec nemusí ani pršet i ta vlhkost, která je tak jako tak uvnitř skládky postačuje, aby uvedlo do chodu tento proces. Jestliže se voda sloučí s těmito kvasnými produkty vytvoří organické kyseliny, které prosakují dál dolů. Jestliže např. přijde do styku se stránkou nějakého starého časopisu rozpustí na ní barvu v případě, že ten list z časopisu pochází z doby před několika lety mohou se z něj uvolňovat těžké kovy, v současné době nesmí barvy už obsahovat žádné těžké kovy. V každém případě to co tu spolu reaguje je jedovaté a prosakuje dál směrem dolů, pokud se dostane do kontaktu s plastickou hmotou, rozpouští to další látky, prosakuje stále dál a je to stále jedovatější, a když to přijde do styku s papírem užívaným do psacích strojů běleným za použití chloru, uvolňuje z něj chlor a stává se ještě jedovatější. V důsledku kvasných procesů a tlaku nahoře nakupeného materiálu vzniká teplo. Teplo to celé ještě urychluje a poněvadž tu není přítomen žádný kyslík, je to celé ještě nebezpečnější. To co nakonec uniká do podzemních vod pod deponií odpadu je zcela nekontrolovatelné a natolik jedovaté, že už nikdo nemůže říci, o co vlastně jde. Aby se to všechno nedělo, přišel člověk s nápadem. Moderní skládky smějí být zřizovány pouze tam, kde je zem nepropustná, a aby skutečně nic neprosáklo dolů, rozprostře se na povrchu tlustá vrstva jílu, tak 70 cm tlustá. Jíl je pro vodu

3 nepropustný. Na to přijde pás izolační hmoty přibližně 3 mm tlustý, když se jíl uhladí položí se na něj pruhy po celém údolí. A aby ani podél jejich okrajů, kde se jeden pás stýká s druhým nic nepronikalo, folie se mezi sebou svařují. Když se tohle všechno udělalo, položí se na to ještě tlustá vrstva plstě. Celé údolí pak vyhlíží takřka jakoby bylo vystláno kobercem, tohle celé je samo sebou nesmírně nákladné. Na vrstvu plstě přijdou trubky, jež mají nahoře vyřezané otvory. Do těchto trubek se voda svádí a jimi odtéká pryč. Na tyhle trubky ještě přijde tlustá vrstva štěrku a na ní vrstva humusu, jimiž voda musí prosakovat. Teprve tehdy, když je tohle všechno hotovo může se sem ukládat odpad. Voda, která pak prosakuje, se shromažďuje v nádobách. Voda, která se tu shromažďuje, je předčišťována a potom přichází do čistícího zařízení. Jenže při čištění zůstávají také jedovaté kaly, potom přijdou spolu s jinými odpady na skládku a celý koloběh začíná opět od začátku. Takto řízeně to ale probíhá pouze u moderních deponií, které se zakládají dnes. Dříve se o všech těch procesech nic nevědělo nebo se o to nikdo nestaral, tak tedy průsakovou vodu by člověk snad měl pod kontrolou. Zůstává však množství odpadů, kam vlastně s tím neustále větším množstvím. Místa je stále méně. Co se stane, až nebude už žádný prostor na vyhazování odpadků? Spalování odpadů je téma, kterým se mnozí zabývají. Donedávna se spalovny odpadků pokládaly za novátorské řešení problému kam s ním. A proč ne? Spálením odpadků se jich zbavíme, zároveň vyrobíme energii a vypadá to ekonomicky přitažlivé i správné z ekologického hlediska. Ale poté, co se začalo vyrábět stále více spaloven, ozvaly se první poplašné signály. Velké spalovny nejenom že odstraňují odpadky, ale také produkují některé podezřelé a přímo nebezpečné plyny, které se uvolňují do ovzduší.teplota ve spalovnách je často nižší než 900 C a při této teplotě uvolňují umělé hmoty, pesticidy a mořidla na dřevo dioxiny, jedny z nejjedovatější vědě známých substancí. Dioxiny jsou jen jednou ze stovek jednotlivých složek, které tvoří kouř ze spalovny. Dále se v něm nachází kyselina chlorovodíková z umělých hmot, kadmium, olovo, rtuť a selen, i když značná část zmíněných kovů zůstává v popelu, který pak musí být dopraven na skládku nebezpečných látek. Pokud se spalovna dobře prokysličuje a odpad v ní se dobře promíchává, může se obsah dioxinu TCDD ve vzniklém kouři udržovat na minimu. Zatím ale existuje jen málo spaloven vybavených potřebnou technologií, a navíc nikdo neví, zda toto minimum je bezpečné. Nejsou stanoveny mezinárodní normy na emisí, a tak mnozí pracovníci odpovědní za bezpečnost spaloven mohou jen hádat, jaká by měli podniknout.

4 Kdo nemůže odpad zahrabat ani spálit, zbavuje se ho v moři. Mnohé země se k takovému kroku uchýlily, ale oceány nejsou nekonečné a život v nich už začíná trpět následkem jedů a odpadů, které se do nich denně házejí. Spalování se to celé množství zmenšuje, po pálení je toho méně než předtím, ale i v případě spalování odpadů existuje stejný problém jako u deponie odpadků. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, co to všechno leží pohromadě, nemůže taky nikdo přesně říci, jaké škodlivé látky mohou spalováním tohoto materiálu vzniknout. Veškerý ten odpad se tedy vezme a vyklopí do pece. Horké kouřové plyny se využívají, ohřívají vodu, dělají z ní páru, potom se kouřové plyny čistí a teprve poté se pak dostávají do komína, pára slouží k dálkovému vytápění, s její pomocí lze např. vytápět byty. Kromě toho lze s této páry vyrábět el. proud, pára pohání turbíny. Všechno, co technici vědí o škodlivých látkách se snaží uplatnit při konstrukci nákladných filtračních zařízení, ale vědí opravdu všechno? V těchto odpadcích jsou předměty ze železa, pomocí magnetu se tedy vytáhnou a zpracují opět na nový kov. Co jiného nehoří, kameny a tak podobně se třídí a znovu používají při stavbě silnic. Když se třídí nemohl by to člověk udělat už předtím? Když to třídí potom nemohlo by se to dělat už předtím. Co vlastně tedy může člověk sám udělat? Mohl by tedy tyhle ty věci třídit? samostatná práce: a) Recyklační běh (opětovné zhodnocování odpadu) Cíl: žáci dokáží rozeznávat recyklovatelné odpady Pomůcky: šest listů papíru, na každém z nich je napsán velkými písmeny jeden z následujících nápisů: papír, kov, sklo, plast, textil, kompost. Každý žák má k dispozice nastříhaný papír na čtverečky a tužku. Postup: Rozmístíme listy papíru s nápisy po místnosti. Učitel přečte žákům příběh (viz dále). Nejdříve jim však vysvětlí, že vždy, když si budou myslet, že v příběhu bylo odhozeno něco, co lze recyklovat, musí napsat recyklovatelný odpad na lísteček. Po přečtení příběhu žáci umísťují lístečky ke správnému papíru s nápisem. Následuje společná kontrola.

5 Dnes ráno jsem se vzbudil a šel jsem do koupelny. Na kartáček jsem vytlačil poslední zbyteček zubní pasty a tubu hodil do koše. Ze skříňky jsem si vzal nové mýdlo, rozbalil jsem je a obal vyhodil. Ve sprše mi došel šampon, a tak jsem hned zahodil plastovou láhev. Jakmile jsem se umyl a osušil, začal jsem se oblékat. Všiml jsem si, že mé ponožky mají na patě díru, a tak jsem je hodil do koše a vzal si nové. Sešel jsem dolů, abych si vzal něco ke snídani. Nejprve jsem ale musel nakrmit kočky. Prázdnou plechovku od krmení pro kočky jsem hodil do odpadkového koše. Z papírové krabice jsem vysypal zbylé kukuřičné lupínky a snědl jsem je s banány. K pití jsem si nalil pomerančovou šťávu ze skleněné láhve. Chutnala mi tak, že jsem láhev dopil. Podíval jsem se do poštovní schránky, ale našel jsem tam jen reklamní letáky, které u nás nikdo nečte a nechce. Vynášel jsem odpadky a po cestě jsem na schodech zavadil o sklenici kompotu. Sklenice se roztříštila a kompot se rozlil po zemi. Naštěstí byly po ruce papírové ubrousky. Chtěl jsem si ještě vzít krajíc chleba. Byl ale tak tvrdý, že se nedal ani ukrojit. Místo toho jsem tedy dojedl sušenky v plastikovém obalu. Z tašky jsem vytáhl sáček od páteční svačiny se zbytkem housky a ohryzkem jablka. Ještě jsem se zbavil vlněných rukavic, které mi už byly hodně malé, a vydal jsem se do školy. b) Koláže Pomůcky: kazetový magnetofon, kazeta s relaxační hudbou, 4 krát papír A3, různé odpadky, lepidlo, lepící páska, nůžky, tlustá fixa, papír, propisovací tužka, pastelky samostatná práce skupinek na výrobě koláže z odpadků: 1. odpad ve městě 2. odpad na vesnici 3. recyklovatelný odpad kontrola samostatné práce, diskuse nad jednotlivými kolážemi: 1. odpad ve městě Ve městě se vyhazuje vše do popelnic, a potom odváží částečně na skládku, částečně do spalovny spotřebování kyslíku navíc. ( Děti počítají po skupinkách a vedoucí zároveň s nimi na papír A3.)

6 1 strom (100 letý buk) za 24 hodin vyrobí 36 kg kyslíku dospělý člověk spotřebuje 15 kg kyslíku za 24 hodin. *6 Teď je na zemi 6 miliard lidí spotřeba 90 mld kg kyslíku. 90 Pevnina : Evropa 10,5 mil km Asie 44,5 mil km Amerika 45 mil km 140 mil km Afrika 30 mil km 0,5 lidské stavby města, silnice Austrálie 10 mil km z toho pro stromy asi 1/5 28 mil km (Antarktida bez lesů) 1 strom 20 m 1 km = 1000 m x m 1 km = m 1,400 miliard stromů * 36 = 50,4 bilionu kg kyslíku lidi.0,9 bilionu kg kyslíku Nepočítali jsme s půdními bakteriemi, které spotřebují polovičku vyrobeného kyslíku, se zvířaty a s rostlinami, které mimo výroby kyslíku, potřebují kyslík k dýchání. Poznámka: Stromy zajišťují 1/4 kyslíku nutného pro lidi a zvířata. 3/4 zajišťují mořské řasy. Tzn. Že se znečišťováním oceánů a atmosféry (UV záření řasy zabíjí) se budeme stále více dusit! 2. odpad na vesnici kompost slupky, noviny, bavlněné látky 3. recyklace (uvádím zde jen některé příklady) látky cupanina, ze které ze dělají provazy, výplň do polštářů sklo se dá recyklovat jenom na láhve na pití, ale už ne na sklo do brýlí nebo do mikroskopu plasty se dají recyklovat jen ty, které se zahřejí a následně tvarují. Z lisovaných plastů nic neuděláme.

7 c) Ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je známka udělovaná v rámci národního programu označování výrobků ochrannou známkou. Ten je řízen Ministerstvem životního prostředí. Výrobky označené touto značkou jsou přezkoušeny státem akreditovanou zkušebnou. BIO Produkt ekologického zemědělství je také státem garantovaná značka. Výrobky takto označené pocházejí z hospodářství, které splňuje poměrně přísné podmínky metodického pokynu pro ekologické zemědělství a je garantováno Ministerstvem zemědělství. Značka Ecopak je udělována Státním zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. U této značky neexistují předem stanovená kritéria, která musí výrobek splňovat. Známé značky Der Grune Punkt (zelený bod) a Resy označují obaly vyrobené a recyklovatelné v Německu. V České republice tyto značky nemají žádný význam. Symbol tří šipek označuje plastové výrobky. Číslo označuje, z jakého plastu je výrobek zhotoven, což pak usnadňuje recyklaci. d) Příběhy dětí na jedno ze zadaných témat Znečištění ŽP postihuje všechny formy života. Odpadky ohrožují život v přírodě a všechny živočichy. Mohou způsobit choroby, zranění nebo i smrt. Silonový rybářský vlasec se může zaplést kolem nohou a zobáků vodních ptáků, jako jsou husy a volavky. Někteří z těchto ptáků musí krátkou vzdálenost běžet, aby se vznesli. Rybářský vlasec tomu zabrání. Také jim ztěžuje plavání. Ptákům s dlouhým zobákem se často vlasec omotá kolem zobáku, ptáci potom nemohou zobák otevřít a zahynou hlady. Vlasec se jim také může zamotat do křídel a zabránit jim v létání.

8 Někdy se ryby nebo ptáci navlečou do smyčky z držadla plastové tašky. Zvíře roste dál, ale smyčka zůstává stažena. Výsledkem je pomalá smrt. Dalším problémem jsou polootevřené konzervy. Zvířata, např. jeleni, si o ně mohou rozříznout jazyk. Menší zvířata strčí někdy dovnitř konzervy hlavu a už ji nevytáhnou. Čeká je smrt hladem. Myši prolezou do otevřených lahví a uvnitř zůstanou chyceny jako v pasti, protože nejsou schopny zapřít se na hladkém skle, aby se protáhly ven skrze malý otvor. Volně žijící zvířata, včetně ryb, mohou spolknout lesklé uzávěry lahví, to jim způsobí zranění nebo i smrt. Obaly cigaret, celofánové pytlíky a plastové nádoby, pokud je sežere např. jelen, mohou zvířeti způsobit vnitřní problémy. Střepy skla z lahví a jiných skleněných předmětů mohou poranit člověka, domácí i volně žijící zvířata. - příběh odpadku - příběh zvířete, které uvízlo v odpadku Témata k zamyšlení pro děti, které jsou s příběhem hotovy: - odpadky, které se dají využít místo vyhození jinak - odpadky, které vůbec nemusíme používat, a lze je nahradit něčím jiným e) Prezentace příběhů f) Recyklace S B Ě R N A E K O L O G I E O V C E P L A S T Y K O M P O S T S K L O O D P A D Ž E L E Z O a) místo, kde se vykupují odpadové suroviny b) věda zabývající se ŽP

9 c) zvíře dávající vlnu d) jiným slovem umělé hmoty e) místo, kam dáváme odpad jako např. ohryzek, listí ze stromu apod. f) druh odpadu, který je většinou křehký a průsvitný g) vyřazené nepotřebné předměty a materiály h) i) kovový odpadový materiál Recyklace = sběr, třídění a opětovné využití surovin z odpadu = znovuvyužití Co všechno ve vašem okolí je z recyklovaného materiálu? (přání, obálky, toaleťák) I příroda recykluje spadlé listí - včely rozmělňují kusadly kousky kůry hnízdo něco také neumí využít vápenité schránky měkkýšů ukládají se na mořské dno - skořápky od vajec (trvá jí to dlouho) my jsme zvyklí na konzumní způsob života koupit spotřebovat vyhodit obal umělé hmoty, chemické sloučeniny, kovové slitiny příroda nedokáže poradit g) Výroba papíru hned po chemickém průmyslu druhý největší znečišťovatel přírody na každý kilogram papíru 2,5 litrů vody se ušetří při výrobě recyklovaného papíru pohádka o Papírové Lhotě h) Návrh textu na nástěnku i) Kontrolní otázky Jmenujte čtyři způsoby, jak mohou odpadky ublížit životu v přírodě Vyjmenujte tři věci, které můžete udělat, abyste odstranili tato nebezpečí. Navrhněte, co považujete za nejefektivnější způsob snížení množství odpadů.

10 závěr: Spousta lidí je opojená, nadšená tím, co mohou koupit. Neuvědomují si následky. Planeta má svůj začátek i konec. Přemýšlejte, co s tím chcete dělat? Sbírat sběr, nekupovat a nepoužívat zbytečné obaly, nosit si na nákup vlastní igelitový sáček na pečivo. Uchovat skupinu lidí, pro kterou bude normální kupovat např. minerálku ve skle, nosit si na nákup vlastní tašku. použitá literatura: Gore, Al Země na misce vah. Praha: Argo, Horká, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, Horká, H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy. Brno, MU 1994 Kohák, E.: Post scriptum: Psové. Praha, EVA- NSEV 1993 Ležák, Z. Recyklace skla. ABC. 1999, č.24. Selby, D., Pike, G. Cvičení pro globální výchovu. Praha: Portál, Project WILD

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Těžíme hliník z našich domácností

Těžíme hliník z našich domácností Mateřské školy Těžíme hliník z našich domácností PRACOVNÍ LISTY + METODIKA PRO UČITELE Vydala: Ochrana fauny ČR o.p.s. v roce 2014 za finančního přispění Středočeského kraje Autoři: Mgr. Marie Tvrdoňová

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM?

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM? 1. Průzkum Zjistěte, kolik výrobků, které běžně nakupujete, nakonec skončí ve směsném komunálním odpadu. Až přijdete domů z rodinného nákupu, a než nákup uklidíte, zamyslete se a zaznamenejte si výrobky,

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Domalovánky o třídění odpadu

Domalovánky o třídění odpadu Domalovánky o třídění odpadu Ahoj, jmenuji se Doubek a říkají o mně, že toho hodně vím. Budu vás provázet domalovánkami o třídění a recyklaci odpadů. Dozvíte se, co je to recyklace a proč je tak důležité

Více

TŘÍDIČKA ODPADŮ. Tento pracovní list volně navazuje na projekt EKOPOLIS a metodickou příručku Ekopolis pro II. stupeň ZŠ a gymnázií.

TŘÍDIČKA ODPADŮ. Tento pracovní list volně navazuje na projekt EKOPOLIS a metodickou příručku Ekopolis pro II. stupeň ZŠ a gymnázií. TŘÍDIČKA ODPADŮ Tento pracovní list volně navazuje na projekt EKOPOLIS a metodickou příručku Ekopolis pro II. stupeň ZŠ a gymnázií. Pracovní list je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

:16:00 14 MUŽ ANO ANO ANO Ano Ano :04:26 42 ŽENA ANO ANO ANO Ano Ano

:16:00 14 MUŽ ANO ANO ANO Ano Ano :04:26 42 ŽENA ANO ANO ANO Ano Ano Časová značka ROKY POHLAVÍ VELBÍK PRÁCE FLL TŘÍDÍTE JE TŘÍDĚNÍ DŮLEŽITÉ? MÁ TO VÝZNAM? 10.5.2015 15:16:00 14 MUŽ Ano Ano 10.5.2015 21:04:26 42 ŽENA Ano Ano 10.6.2015 16:13:10 11 ŽENA Ano Ano 10.6.2015

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Směsný odpad. Směsný komunální odpad (kelímky od jogurtů, igelit. tašky a pytlíky ) NESPALUJTE v kotlích!!!

Směsný odpad. Směsný komunální odpad (kelímky od jogurtů, igelit. tašky a pytlíky ) NESPALUJTE v kotlích!!! Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Lepším tříděním odpadů dosáhneme nižších průměrných nákladů na osobu, tedy nižších poplatků. TŘIĎTE ODPAD!!! Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ Plast je umělá hmota. K výrobě plastů se použijí zhruba 4% celkové produkce ropy. Dotřídění plastů (stejně jako u ostatních komodit) je velmi významná fáze celého cyklu, neboť

Více

Co je zač? Hliník (lat. Aluminium, chemická značka Al) je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Tento kov byl objeven roku 1825 dánským fyzikem

Co je zač? Hliník (lat. Aluminium, chemická značka Al) je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Tento kov byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Co je zač? Hliník (lat. Aluminium, chemická značka Al) je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Tento kov byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Hansem Christianem Oerstedem. Hliník se získává nejčastěji

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Chováte se ekologicky? PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jirsakova@ivp.czu.cz

Chováte se ekologicky? PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jirsakova@ivp.czu.cz Chováte se ekologicky? PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jirsakova@ivp.czu.cz Ekologie základní biologická vědní disciplína interdisciplinární charakter z řec. oikos domov; logos - zákon 1869 = prvně použil

Více

DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST

DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.12 Vzdělávací oblast: odpady

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Environmentální vzdělávání 2015

Environmentální vzdělávání 2015 Environmentální vzdělávání 2015 ODPADY ODPADY ODPAD = movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Přesná právní definice: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Proč jsme tu o projektu

Proč jsme tu o projektu Bioodpad na GVP Co vás čeká? Proč jsme tu o projektu O bioodpadu obecně Kompostování, jeho typy Bioodpad na GVP v číslech Systém sběru a kompostování bioodpadu na GVP Co jako bioodpad třídit a co ne Proč

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

ODPADY- RECYKLACE PLASTŮ, NEBEZPEČNÝ ODPAD

ODPADY- RECYKLACE PLASTŮ, NEBEZPEČNÝ ODPAD ODPADY- RECYKLACE PLASTŮ, NEBEZPEČNÝ ODPAD MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_18 Tématický

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

A) Vytápění v domácnostech

A) Vytápění v domácnostech Aby se nám dýchalo lépe Opět nám začala topná sezóna a podzimní úklid pálením. Obzvláště v době inverzí je pro mnohé z nás vysvobozením prchnout do hor, rozhlédnout se do kraje a sledovat duchnu znečištěného

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška obce Líšná o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se

Více

Model: MINIME. Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Model: MINIME. Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. Model: MINIME Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ROZLOŽENÝ POHLED Seznam částí Č. Popis Množství 1 Držadlo víka 1 2 Ventilační otvory

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

Nakládání s odpady a kontrolované skládky

Nakládání s odpady a kontrolované skládky Nakládání s odpady a kontrolované skládky envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

INFORMATIVNÍ POKYN K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI LUPENICE a TUTLEKY

INFORMATIVNÍ POKYN K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI LUPENICE a TUTLEKY Obec Lupenice INFORMATIVNÍ POKYN K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI LUPENICE a TUTLEKY Zajímá-li vás co se děje s odpady z vaší domácnosti, jak je třídit a kde, držíte v rukou tu správnou příručku, která tyto informace

Více

Jak třídit odpady z domácností?

Jak třídit odpady z domácností? Jak třídit odpady z domácností? Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více