VODA V KRAJINĚ. ENKI, o.p.s. - Třeboň. Jan POKORNÝ CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODA V KRAJINĚ. ENKI, o.p.s. - Třeboň. Jan POKORNÝ CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ"

Transkript

1 CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ VODA V KRAJINĚ Jan POKORNÝ ENKI, o.p.s. - Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Domestikace zvířat: - pes (před lety) - prase (před lety) - koza (před lety) Lovec sběrač 2 miliony let

3 PRVNÍ PLODINY Blízký a Stř. Východ pšenice a ječmen Čína a JV Ásie proso a rýže

4 Zavlažovací systémy Vyčerpání krajiny, zasolení Eridu (sídlo boha ENKI) SUMER a MEZOPOTÁMIE (Irák, Jordánsko, Sýrie) až let př.n.l.

5 SUMER a MEZOPOTÁMIE (Irák, Jordánsko, Sýrie) ZAVLAŽOVACÍ KANÁLY

6 ČÍNA (Žlutá řeka) Odlesnění Eroze Povodně

7 Současná krajina výsledek zemědělství ŘECKO

8 Těžba surovin Lidská sídla ODVODNĚNÁ KRAJINA

9 Čechy Keňa MODERNÍ STEP

10 Střední Ásie Austrálie PASTVA

11 Přirozené Těžba RAŠELINIŠTĚ

12 ODVODNĚNÍ KRAJINY

13 VODA V KRAJINĚ

14 PRALES Klimax

15 TW 10 TW

16 SLUNCE 5 mld. let Uvolňovaná energie 3,8 x J / sec.

17

18

19

20

21

22

23 MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV KRUŠNÉ HORY LITVÍNOV MOST DOLY ROŽMBERK TŘEBOŇ

24

25

26 Třeboňské náměstí s pohledem do parku

27 Slunný den teploty na střechách, na dláždění a teplota stromů v parku

28 Landsat TM scene subset acquired on RGB 321 synthesis = visible part of electromagnetic spectrum = photograph from the space

29 Chemnitz Land cover classification Ústí nad Labem Neklasifikováno Holé plochy Nelesní vegetace Les Voda, stíny mraky

30 [ C ] temperature information measured by satellite for 120x120m area no interpolation

31 Radiation temperature of land cover relative scale Lowest temperature Low temperature Middle temperature High temperature Highest temperature

32 Bare grounds Non-forest vegetation Forest Land cover temperature categories Lowest temperature Low teperature Middle temperature High temperature Highest temperature Bare grounds Non-forest vegetation Forest

33

34 Drained pasture Areas of agricultural farming and drainage by systematic amelioration and small areas of secondary forest (spruce, birch, alder..)

35 Natural wetland Areas of wetlands and natural succession (high water content and high biodiversity)

36 Spruce forest secondary forest (spruce 90%, 10% - beech, fir, rowan, birch

37 Drained pasture, natural wetlands and spruce forest are continuously monitored: precipitation: amount (mm) day sum precipitation quality 1 week (bulk) outflow: flow rate, conductivity, temperature (20 min.) water quality: 4 weeks

38 Pasture Wetland Forest Average day waterflows- L.s -1 Wetland Forest Pasture

39 Water budgets in catchments during the period of (m 3.ha -1.year -1 and % of retained water in catchments)

40 relative temperature of land cover low medium high

41 Úbytek vody v krátkém oběhu Ztráty vody výparem x Odtok vody do nádrží z povodí Dlouhodobě ubývá voda v krajině, krajina vysychá

42 Návrat vody do krajiny (do krátkého oběhu) Sníží se rozdíly teplot mezi dnem a nocí i mezi místy Zvýší se produkce rostlin a ekosystémů Zvýší se akumulace oxidu uhličitého v půdě (sníží se koncentrace skleníkových plynů) Dostatek vody v krajině i dostatek pro obyvatele

43 Staré a nové paradigma Voda v krajině nemá vliv na klima Zkoumá se vliv klimatické změny na oběh vody Rozsah urbanizace a lidské činnosti má minimální vliv na oběh vody Vliv člověka na oběh vody je nepatrný Nepříznivé klimatické trendy se budou stupňovat, zmírnění lze očekávat za staletí Dominuje zájem o velký oběh vody Příčinou růstu extrémů klimatu je globální oteplení Odvodnění vede k přehřívání Zkoumá se vliv změn vodního cyklu na klima Urbanizace a odvodnění má zásadní vliv na oběh vody Člověk zásadně mění oběh vody Obnova oběhu vody positivně ovlivní klima Dominuje zájem o krátký oběh vody Příčinou narůstání extrémů jsou změny oběhu vody

44 Staré a nové paradigma Globální oteplení je hlavní problém Vegetace není z hlediska oteplení ideální, protože má nízké albedo (odrazivost) a vodní pára zvyšuje skleníkový efekt Hovoří o skleníkovém obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen táním ledovců Dešťová voda je problém a je třeba ji rychle odvést Růst extrémů počasí je hlavní problém Voda a vegetace zmírňují nežádoucí tepelné rozdíly, oblačnost zmírňuje intenzitu slunečního záření Hovoří o ochranném obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen nejenom táním ledovců ale i odvodněním kontinentů Dešťovou vodu je třeba zadržet v rostlinách a půdě

45 Staré a nové paradigma Voda se používá jednou a vede na ČOV Voda se dodává jednou soustavou jako pitná Vzájemná izolovanost, resortismus ve vztahu k vodě Sektorový přístup v hospodaření s vodními zdroji Voda se recykluje, opakovaně využívá Voda se dodává do sídel odděleně jako pitná a užitková Holistické vnímání vody v rámci celkového oběhu vody v krajině Integrovaný management povodí a ekosystémový přístup

46 Labe - průměrný roční odtok látek ( ) Ca Na Mg K 73 tis. t/rok

47

48

49

50 MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

51 MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

52 MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

53

54

55 Labe - průměrný roční odtok látek ( ) Ca Na Mg K 73 tis. t/rok

56

57 Retence sedimentů Protipovodňová ochrana

58 Digitální elevační model nivy Lužnice Zdroj: J.Žaloudík

59 Objem retence, jaro 2006) Zaplavená oblast: 478 ha Objem: 4.9 mil. m³ Celková kapacita nivy: 7 mil.m 3 Průměrná hloubka: 1,023 m

60 Zdroj: ČHMÚ

61 VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE RYBNÍKŮ

62 Hospodářská hladina Ovladatelný retenční prostor (= normální hladina) (= přeliv hosp.hl.) Neovladatelný retenční prostor (= max.hl. přeliv) Neovladatelný stav

63 PŘEHRADY (Lipno I, Římov, Orlík) Zásobní objem: 678,5 mil. m 3 Retenční objem: 75 mil. m 3 Retence 2002: 220 mil. m 3 RYBNÍKY třeboňská rybniční soustava Normální objem: 75 mil. m 3 Retenční objem: 50 mil. m 3 Retence 2002: 114 mil. m 3

64 ROŽMBERK Postaven: 1590 Vodní plocha: 490 ha Normální objem: 5 mil. m 3 Retenční objem: 14,2 mil. m 3 Povodňová retence: cca 50 mil. m 3

65

66

67 RETENCE RYBNÍKŮ - význam: Retenční kapacita porovnatelná s přehradami. Volné vodní plochy tvoří cca 17 % CHKO Třeboňsko. V době kulminace povodně 2002 tvořily 30 % plochy CHKO. Rybničnatá krajina Třeboňska zadržela cca mil m 3 (Rožmberk 50 mil m 3 ). To odpovídá cca 200 mm srážek v povodí Lužnice nad Rožmberkem (1150 km 2 ) Zdržení kulminace o 68 hodin.

68 68 h.

69 RETENCE RYBNÍKŮ - omezení: ABSENCE ZAŘÍZENÍ K BEZPEČNÉMU PŘEVEDENÍ VELKÝCH VOD. Technické zařízení zastaralé, výpustní zařízení mnohdy dřevěné, neexistence BP NEŘÍZENÁ TRANSFORMACE. Rybník nemá vymezen ovladatelný ochranný prostor, neovladatelný se zaplní ještě před příchodem kulminace.

70 The rain in Slovakia fails mainly on the plain...

71 HOT CLIMATIC UMBRELLA OF A CITY Soil sealing resulting in the lack of evapotranspiration in urban areas is the main reason of urban heat island effects.

72 PRECIPITATION IN MOUNTAINS AND LOWLANDS DANUBE WATERSHED

73 Úbytek vody v krátkém oběhu Ztráty vody výparem x Odtok vody do nádrží z povodí Dlouhodobě ubývá voda v krajině, krajina vysychá

74 Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

75 Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

76 Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

77 Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

78 FINGERPONDS - AFRIKA Sezónní rybníky v záplavových oblastech východní Afriky

79

80

81

82

83

84

85

86 FINGERPONDS - AFRIKA

87

88 MOKŘADY: - WETLANDS - - FEUCHTGEBITE - - TERRAINS HUMIDE - - PEREOVLAŽENYJE ZEMLI - - MOKRIADE -

89 Území Původ Trvání Voda Hloubka IUCN Ramsarská úmluva zaplavené, zamokřené přirozený, umělý dočasné, trvalé stojatá, tekoucí, slaná, sladká, brakická do 15 (6) m (mořská pobřeží)

90 Patrick Denny Mokřad je sezónně nebo trvale mělce zatopená plocha, kde se bežně vytváří podmínky k rozvoji rostlin přizpůsobených k životu ve vodě.

91 MOKŘAD: - říční niva - - prameniště - - lužní les - - rašeliniště - - podmáčená smrčina - - RYBNÍK -

92 VÝVOJ MOKŘADŮ V ČECHÁCH: Vysušování malých mokřadů Rekultivace niv V současnosti ha z toho polovina rybníků. 16. století ha rybníků

93 JAK VRÁTIT VODU DO KRAJINY? Retence (akumulace) vody nad povrchem půdy Říční nivy Lužnice 2002

94

95 Řez listem

96 Období 12 th stol. 14 th stol. 16 th stol. 18 th stol VÝVOJ POČTU RYBNÍKŮ Plocha Tis. ha neznámá Produkce kg / ha

97 Jan POKORNÝ Libor PECHAR ENKI o.p.s. Dukelská TŘEBOŇ

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Vliv klimatických změn na Arktickou oblast

Vliv klimatických změn na Arktickou oblast 22 v zorném poli geografů Vliv klimatických změn na Arktickou oblast V Arktické oblasti se nejvýrazněji uplatňuje změna klimatu na Zemi se všemi důsledky, které postupný nárůst teplot vzduchu doprovázejí.

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více