Инструкция за експлоатация Парогенератор ZELMER Typ 28Z014. ZELMER Typ 28Z014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Инструкция за експлоатация Парогенератор ZELMER Typ 28Z014. ZELMER Typ 28Z014"

Transkript

1 PL 28 CZ 915 Instrukcja użytkowania Generator pary ZELMER S.A Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska Návod k obsluze Generátor páry ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, Těrlicko Tel.: , Fax: Mobilní telefon: SK 1622 H 2329 Návod na použitie Generátor pary ZELMER SLOVAKIA, s.r.o. Bidovce 316, Bidovce tel.:055 / fax:055 / Kezelési utasítás Gőzfejlesztő ASPICO KFT H-9027 Győr, Puskás T. u. 4 Tel Fax RO 3036 Instrucţiuni de folosire Generator de aburi Zelmer Romania Popa Savu Street No.77, Office No1, First Floor District 1 Bucharest Romania Phone No / Fax: Mobil Phone : RU 3743 BG 4450 Инструкция по эксплуатации Парогенератор ООО Зелмер Раша Россия, Москва Краснопрудная,30/34 ИНН ; КПП БИК ; ИНН Инструкция за експлоатация Парогенератор ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов София Б Ъ Л Г А Р И Я Тел.: 02 / Факс:02 / UA 5157 GB 5864 Інструкція з експлуатації Генератор пари Zelmer Ukraine ТОВ «Зелмер Україна» вул. Турівська 18/20, Київ УКРАЇНА тел: факс: User manual Steam generator ZELMER S.A Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska

2 CZ Obsah Pokyny pro bezpečnost a řádné používání parního generátoru...9 Pokyny k žehlení...10 Technické údaje...10 Konstrukce parního generátoru...10 Použití desky s termickou izolací...11 Nalévání vody...11 Nastavení teploty...12 Příprava žehličky k použití první žehlení...12 Montáž držáku pro napájecí kabel...12 Žehlení na sucho...12 Systém automatického vypínání...13 Žehlení s napařováním...13 Parní ráz...13 Parní ráz ve svislé poloze...13 Vylévání vody...14 Systém anti-calc a signalizace výměny náplně...14 Samočištění...14 Čištění a údržba...15 Ekologie péče o životní prostředí...15 Vážení zákazníci, Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání výrobku. Pokyny pro bezpečnost a řádné používání parního generátoru Při používání generátoru dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky: Parní generátor je určen pouze pro použití v domácnostech a lze jej používat pouze v souladu s tímto návodem. Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní strany i krytu. zařízení. Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel. Před naléváním nebo vyléváním vody z nádržky na vodu vždy vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Po každém použití vylijte vodu z nádržky. Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí být z preventivních důvodů vyměněna výrobcem, v servisním středisku nebo kvalifikovanou osobou. Opravy zařízení může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis firmy ZELMER. Nepoužívejte generátor, je-li poškozen nebo nefunguje, jak má. Nedotýkejte se horké žehlicí desky během žehlení nebo bezprostředně po něm, je horká! Žehličku připojujte pouze k síti střídavého proudu 220V240V, vybavené ochranným kolíkem. Žehlička tvoří vodní páru s vysokou teplotou. Žehličku vždy používejte opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí. Před použitím vložte náplň anti-calc. Přechovávejte náplň anti-calc a granulát mimo dosah dětí. Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného kolíku. Nevylévejte tekutiny do nádržky na vodu, např. parfémy, ocet nebo jiné chemické látky. Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin. Nestáčejte napájecí kabel kolem žehličky dokud zcela nevychladne a bude připravena k uskladnění. Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte žádné její díly. Vyvarujte se kontaktu napájecího kabelu s žehlicí plochou. Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní ploše. Je-li žehlička odložena na podstavci, ujistěte se, že povrch, na němž je podstavec umístěn, je taktéž stabilní. Během žehlení nelze otevírat otvor pro naplňování nádržky na vodu. Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se někdo dotýkal žehličky během žehlení. Nedovolte, aby si se zařízením hrály děti nebo nevyrovnané osoby, přechovávejte žehličku mimo dosah dětí. Zařízení nemohou používat osoby (děti) s omezenými fyzickými schopnostmi, duševními schopnostmi a bez zkušeností a poznatků, nebudouli proškoleny o návodu k obsluze osobami, které zodpovídají za jejich bezpečnost.

3 Nenechávejte žehličku zapojenou do sítě nebo ještě horkou bez dozoru. Nepoužívejte žehličku, pokud spadla a nese zřetelné stopy poškození nebo z ní vytéká voda. Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu, vypněte ji otočením regulátoru teploty (1) proti směru hodinových ručiček. Nastavte ji v poloze MIN a zmáčkněte tlačítko napájení (12) na ovládacím panelu. V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se na lidech nebo na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata. Pokyny k žehlení 1. Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé druhy materiálů. 2. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou a poté ji postupně zvyšujte. 3. Vyčkejte alespoň tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu. 4. Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod. žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop. 5. Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů, např. Acetát Elastik Polyamid Polypropylen Nastavení teploty Polyester Hedvábí Triacetát Viskóza Vlna Bavlna Len Technické údaje Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku. Generátor páry je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem. Připojujte do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem. Generátor páry ZELMER splňuje požadavky platných norem. Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic: Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) 2006/95/EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2004/108/EC Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku. Prohlášení o shodě CE je uvedeno na internetových stránkách Konstrukce parního generátoru Zařízení je vybavené nízkotlakou parní komorou, která může být během krátké doby zahřátá. Voda se v této komoře přeměňuje na vodní páru, která je odváděna do žehličky. A. Žehlička 1. Kolečko pro ovládání teploty 2. Ukazatel nastavení teploty 3. Tlačítko parního rázu 4. Signalizační kontrolka 5. Otočný kloub napájecího kabelu B. Základna 6. Plocha s termo izolací 7. základ 8. Nádržka na vodu 9. Náplň anti-calc 10. Držák pro napájecí kabel 10

4 C. Ovládací panel 11. Ukazatel úrovně vody 12. Tlačítko napájení a) Svítí zapnuto b) Nesvítí vypnuto 13. Tlačítko napařování a) Svítí napařování b) Nesvítí žehlení nasucho 14. Tlačítko nastavení tvrdosti vody a) Ukazatel měkké vody b) Ukazatel střední vody c) Ukazatel tvrdé vody 15. Ukazatel výměny náplně anti-calc 16. Tlačítko pro odpojení nádržky na vody od základny 17. Tlačítko slabé páry 18. Tlačítko střední páry 19. Tlačítko silné páry Použití plochy s termo izolací Existuje možnost sundání plochy s termo izolací (6) ze základny (7) a umístění v blízkosti pracovního místa pro větší pohodlí při žehlení. 1. Sundejte plochu s termo izolací (6) ze základny (7). 2. Přemístěte plochu s termo izolací (6) na libovolně zvolené místo. Zjišťování tvrdosti vody Vytáhněte z obalu připojené vybavené pro zjišťování tvrdosti vody. Přidržte proužek pod tekoucí vodu po dobu 1 vteřiny. Potřeste proužek a střeste vodu. Vyčkejte 15 vteřin. Srovnejte barvu proužku s barvou vzorníku tvrdosti vody. Přizpůsobte danou tvrdost vody vaši parní stanici. Nastavení úrovně tvrdosti vody Ověřte úroveň tvrdosti vody podle odstavce Zjišťování tvrdosti vody. Zmáčkněte a přidržte tlačítko výběru tvrdosti vody (14) po dobu 3 vteřin. Po zaznění signálu zmáčkněte opětovně tlačítko tvrdosti vody (14), a zvolte úroveň tvrdosti vody HI (high vysoká, tvrdá), MI (medium střední) nebo LO (low nízká, měkká), který lze nastavit po dobu blikání tlačítka. Vyčkejte asi 10 vteřin pro uložení nastavení. Úroveň tvrdosti vody bude uložena. Nalévání vody Zařízení je vybavené elektronickým systém monitorování úrovně vody. Je-li úroveň vody příliš nízká, ukazatel úrovně vody (11) svítí a zařízení vydává zvuk dokud nádržka na vodu (8) nebude opětovně naplněna. Tlačítko pro odpojení nádržky na vody od základny (16). Vysuňte a vytáhněte nádržku na vodu (8). Naplňte nádržku na vodu (8) do úrovně MAX. 11

5 Vložte nádržku na vodu (8) na její místo. S ohledem na životnost živic proti tvorbě vodního kamene a tvrdost vody doporučujeme provádět výměnu anti-calc náplně (9), začne-li ukazatel (15) blikat. Nelze-li použít novou anti-calc náplň, lze použít destilovanou vodu a zařízení používat dále. Nastavení teploty Zjistěte na nášivce druh materiálu a nastavte odpovídající teplotu podle označení na kolečku žehličky: syntetický (nízká teplota) hedvábí/vlna (střední teplota) bavlna/len (vysoká teplota) Vytřiďte věci, které mají být vyžehleny podle stanovené teploty: vlna s vlnou, bavlna s bavlnou apod. Žehlička se nahřívá rychleji než se ochlazuje, proto žehlete nejprve při nižší teplotě a pak ji postupně zvyšujte. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní straně oblečení. Vždy začínejte na nízké teplotě. Samet nebo jiné materiály, na nichž mohou být viditelné lesklé stopy, žehlete v jednom směru bez přítlaku. Syntetické materiály a hedvábí žehlete pro zamezení lesklých stop na vnitřní straně oděvu. Montáž držáku pro napájecí kabel (10) 1. Roztáhněte a vyrovnejte napájecí kabel. Zasuňte držák (10) do jednoho ze dvou otvorů nacházejících se v horní části nádržky na vodu. 2. Napájecí kabel umístěte v záhybu držáku (10). Příprava žehličky k použití první žehlení Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní strany i krytu žehličky. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojte síťový kabel parní stanice do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, ukazatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček na maximum ( ).Rozsvítí se signalizační kontrolka (4). Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Zařízení je připraveno k použití. Zmáčkněte tlačítko parního rázu (3) po dobu 1 minuty k pročištění zařízení pro tvorbu páry. Pro žehlení s napařováním nutno mačkat tlačítko parního rázu (3). Při prvním pokusu vyžehlete starý ručník. Po skončení žehlení Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) proti směru hodinových ručiček do polohy MIN, Zmáčkněte tlačítko pro vypnutí žehličky. Po úplném vychlazení žehličky vyprázdněte nádržku na vodu (8) a uskladněte ji ve svislé poloze na bezpečném místě. Žehlení na sucho dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. 12

6 Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, ukazatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Vypněte žehlení s napařování zmáčknutím tlačítka napařování (13), kontrolka pod tlačítkem zhasne. Tlačítko silné páry (19) se vypne ve stejné době. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček na maximum, zvolte, nebo.podle doporučení na etiketě oděvu. Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Zařízení je připraveno k použití. Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN, žehlička je vypnutá. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Systém automatického vypínání (auto-off) Není-li zařízení po dobu žehlení s napařování nebo nasucho používána déle než 10 minut, dojde k přepnutí do pohotovostního režimu. Tlačítko napájení (2) začne blikat. Po zmáčknutí tlačítko napájení (2) je zařízení ihned zapne. Žehlení s napařováním dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, uka- zatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Ve stejné době se rozsvítí ukazatel měkké, střední nebo tvrdé vody (pod nestavení). Zmáčkněte tlačítko slabé páry (17)/střední (18)/silné (19), a zvolte vhodnou intenzitu. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček, zvolte, nebo.podle doporučení na etiketě oděvu. Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Zařízení je připraveno k použití. Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. UPOZORNĚNÍ: Zmáčkněte-li tlačítko parního rázu (3) aniž by parní generátor dosáhl požadované teploty, zazní zvukový signál. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Parní ráz ve svislé poloze vždy dbejte doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Tato funkce zajistí dodatečné množství páry pro odstranění záhybů na jemných materiálech ve svislé poloze (zavěšených záclon nebo jiných materiálů). Naplňte nádržku na vodu (8) tak, jak je uvedeno v bodě Nalévání vody. Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) do polohy. Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem (viz odstave Příprava žehličky k použití). Rozsvítí se signalizační kontrolka (4) označující provoz ohřívače a zapnutí žehličky. Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty. Žehlička je připravená k použití. Přidržte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm od oděvu. 13

7 Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu (3) z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry. V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně zmáčkněte tlačítko parního rázu (3). Většina záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát po zhasnutí signalizační kontrolky. DŮLEŽITÉ: Zařízení vytváří vodní páru s velmi vysokou teplotou. V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se na lidech nebo na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata. Vylévání vody Zmáčkněte tlačítko (16). Vysuňte nádržku s vodou. Vylijte vodu z nádržky. Opětovně zasuňte nádržku s vodou. Výměna náplně anti-calc 1. Ukazatel (15) bliká. 2. Pro odstranění zbytků vody z vedení zmáčkněte a přidržte tlačítko parního rázu (3) do doby, kdy ukazatel (15) zhasne. 3. Ponechte parní stanici zapnutou. 4. Vysuňte nádržku na vodu (8). 5. Vysuňte nádržku na náplň anti-calc (9), vytáhněte ji z nádobky a náplň anti-calc vyměňte. 6. Vyčkejte 5 vteřin po ukončení kroku 4 než náplň anti-calc opětovně namontujete. 7. Opětovně nainstalujte nádržku na vodu (8). Upozornění: Nelze-li použít novou náplň anti-calc, lze místo vody z kohoutku použít destilovanou vodu a zařízení používat dále. Náplň anti-calc (9) nelze odstranit, bez vysunutí nádržky s vodou. Není-li nádržka na náplň anti-calc (9) řádně namontována, uslyšíte po zmáčknutí tlačítka parního rázu (3) nepřerušovaný zvukový signál. Bude-li náplň anti-calc (9) vyměněna po vypnutí zařízení, elektronický systém proti tvorbě vodního kamene nepozná, že byla nainstalována nová náplň. Nepoužívejte opotřebované náplně anti-calc. Může dojít k poškození zařízení a elektronického systému. Neponechávejte prázdnou nádobku náplně anti-calc. Může dojít k poškození zařízení a elektronického systému. Systém anti-calc a signalizace výměny náplně Zařízení je vybaveno elektronickým systémem monitorování stavu opotřebení náplně anti-calc. Náplň anti-calc čistí vodu a redukuje její tvrdost. V náplni se nacházejí živice působící proti tvorbě vodního kamene. Podle tvrdosti vody a úrovně opotřebení nutno vyměnit náplň, začne-li to generátor páry signalizovat. Samočištění Parní generátor je vybaven vestavěným čisticím systémem navrženým pro udržení parních vedení a parní komoru v čistotě. Doporučujeme provádět tento úkon jednou měsíčně. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojujte zařízení do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem. Zmáčkněte tlačítko silné páry (19). 14

8 Nastavte kolečko pro ovládání teploty (1) zařízení do polohy MIN; zařízení je připraveno k samočištění. Držte žehličku asi 15 mm nad dřezem ve vodorovné, žehlicí poloze a přidržujte tlačítko parního rázu (3) po dobu asi 3 minut. Usazeniny proniknout parními otvory žehličku spolu s vodou. Otečte kolečko pro ovládání teploty (1) žehličky proti směru hodinových ručiček na maximum ( ). Přežehlete vlhký materiál pro odstranění všech zbytků usazenin z žehlicí plochy. Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) do polohy MIN. Odpojte zařízení ze síťové zásuvky. Po úplném vychladnutí zařízení vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Čištění a údržba Použijte vlhkou utěrku nebo drátěnku, který nezpůsobuje otěry, pro odstranění usazenin z plochy nebo krytů žehličky. Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin z žehlicí plochy. Nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, ocet nebo přípravky proti vodnímu kameni k čištění žehličky. Ekologicky vhodná likvidace Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. Zelmer Bohemia s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN. Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných. 15

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов 90 1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я Тел.: 02/960 12 01; Факс: 02/960 12 07

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов 90 1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я Тел.: 02/960 12 01; Факс: 02/960 12 07 PL 28 CZ 915 Instrukcja użytkowania Żelazka z nawilżaniem parą ZELMER ; 28Z011 ZELMER SA 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze Napařovací žehlička ZELMER ; 28Z011 ZELMER

Více

Инструкция за експлоатация КАНТАР ZELMER Typ 34Z011. ZELMER Typ 34Z011

Инструкция за експлоатация КАНТАР ZELMER Typ 34Z011. ZELMER Typ 34Z011 PL 2 8 CZ 9 15 Instrukcja użytkowania WAGA ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul Hoffmanowej 19, Polska www zelmer.pl Návod k obsluze VÁHA ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596

Více

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl PL 2 5 CZ 6 9 SK 10 13 Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze ELEKTRICKÁ KONVICE ZELMER CZECH s.r.o. Horní Těrlicko

Více

UA 107 121 GB 122 136

UA 107 121 GB 122 136 PL 2 16 CZ 17 31 Instrukcja użytkowania WAGA ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul Hoffmanowej 19, Polska www zelmer.pl Návod k obsluze VÁHA ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596

Více

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular PL Instrukcja użytkowania Wentylator kolumnowy 25 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl H BG Kezelési utasítás Oszlopventillátor ZELMER 24Z012 Típus 1417 ASPICO KFT H-9027

Více

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (39-44) ТОСТЕР ZELMER Тип 27Z012. ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. "Акад. Ст. Младенов"

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (39-44) ТОСТЕР ZELMER Тип 27Z012. ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов PL INSTRUKCJIA OBSŁUGI (2-7) CZ NÁVOD K OBSLUZE (8-13) TOSTER ZELMER Typ 27Z012 TOPINKOVAČ ZELMER Typ 27Z012 ZELMER S. A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl SK NÁVOD NA OBSLUHU (14-19)

Více

Инструкция за употреба Парна ютия ZELMER Tип 28Z023

Инструкция за употреба Парна ютия ZELMER Tип 28Z023 PL 28 CZ 915 Instrukcja użytkowania Żelazko z nawilżaniem parą ZELMER Typ 28Z023 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze Napařovací žehlička ZELMER Typ 28Z023

Více

Инструкция за експлоатация. Instructions for use Cântar electronic de bucătărie cu ecran tactil ZELMER Tip 34Z052

Инструкция за експлоатация. Instructions for use Cântar electronic de bucătărie cu ecran tactil ZELMER Tip 34Z052 PL 2 6 CZ 7 11 Instrukcja użytkowania Elektroniczna waga kuchenna z ekranem dotykowym ZELMER Typ 34Z052 Návod k obsluze Elektronická kuchyňská váha s dotykovým displejem ZELMER Typ 34Z052 ZELMER S.A. 35-016

Více

Kráječe ZELMER. Скиборізки ZELMER. Резачки ZELMER

Kráječe ZELMER. Скиборізки ZELMER. Резачки ZELMER Typ 393.5 393.5 típusu Typ 493.5, 493.6 493.5, 493.6 típusu Typ 294.5, 294.6 294.5, 294.6 típusu Модель 393.5 Модель 493.5, 493.6 Модель 294. 5, 294.6 Tip 393.5 Tip 493.5, 493.6 Tip 294.5, 294.6 Тип 393.5

Více

Инструкция за експлоатация Електронна кухненска везна със сензитивен екран ZELMER Tип 34Z050

Инструкция за експлоатация Електронна кухненска везна със сензитивен екран ZELMER Tип 34Z050 PL 2 8 CZ 9 15 Instrukcja użytkowania Elektroniczna waga kuchenna z ekranem dotykowym ZELMER Typ 34Z050 Návod k obsluze Elektronická kuchyňská váha s dotykovým dispejem ZELMER Typ 34Z050 ZELMER S.A. 35-016

Více

Представництвο в Укрaїні ТзОВ Інтернаціональноторгова

Представництвο в Укрaїні ТзОВ Інтернаціональноторгова PL INSTRUKCJIA OBSŁUGI (2-8) CZ NÁVOD K OBSLUZE (9-15) SUSZARKA DO WŁOSÓW ZELMER Typ 33Z011 VYSOUŠEČ VLASŮ ZELMER Typ 33Z011 ZELMER S. A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl SK NÁVOD

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze ČISTIČKA VZDUCHU ZELMER Typ 23Z030

Návod k obsluze ČISTIČKA VZDUCHU ZELMER Typ 23Z030 PL 28 CZ 915 SK 1622 Instrukcja użytkowania OCZYSZCZACZ POWIETRZA ZELMER Typ 23Z030 Návod k obsluze ČISTIČKA VZDUCHU ZELMER Typ 23Z030 Návod na použitie ČISTIČ VZDUCHU ZELMER Typ 23Z030 ZELMER S.A. 35-016

Více

32 37 BG 38 43 UA 44 49 GB 50 55

32 37 BG 38 43 UA 44 49 GB 50 55 PL 27 Instrukcja użytkowania Frytkownica Typ 04Z010 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl CZ 813 SK 1419 H 2025 RO 2631 RU Návod k obsluze Fritéza Typ 04Z010 ZELMER BOHEMIA,

Více

Инструкция за експлоатация Ютия с LCD дисплей ZELMER Typ 28Z012. ZELMER Typ 28Z012

Инструкция за експлоатация Ютия с LCD дисплей ZELMER Typ 28Z012. ZELMER Typ 28Z012 PL 28 CZ 915 Instrukcja użytkowania Żelazko z wyświetlaczem LCD ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze Bezdrátová žehlička + LCD ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

Návod k použití ŽEHLÍCÍ SYSTÉM SP-1040

Návod k použití ŽEHLÍCÍ SYSTÉM SP-1040 Návod k použití ŽEHLÍCÍ SYSTÉM SP-1040 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PL 2 Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER Typ 5000 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl

PL 2 Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER Typ 5000 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl BG 10 Инструкция за експлоатация Прахосмукачка ZELMER Тип 5000 ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. "Акад. Ст. Младенов" 90 1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я Тел.: 02 / 960 12 01; Факс:02 / 960 12 07 H 26 Kezelési

Více

Инструкция по эксплуатации СЭНДВИЧ-ТОСТЕР ZELMER Tип 26Z010; 26Z011. Инструкция за експлоатация УРЕД ЗА САНДВИЧИ ZELMER Tип 26Z010; 26Z011

Инструкция по эксплуатации СЭНДВИЧ-ТОСТЕР ZELMER Tип 26Z010; 26Z011. Инструкция за експлоатация УРЕД ЗА САНДВИЧИ ZELMER Tип 26Z010; 26Z011 PL 2 7 CZ 8 13 Instrukcja użytkowania OPIEKACZ KANAPEK ZELMER Typ 26Z010; 26Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze SENDVIČOVAČ ZELMER Typ 26Z010; 26Z011

Více

Instrukcja użytkowania GRILL ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 40Z010

Instrukcja użytkowania GRILL ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 40Z010 PL H BG Instrukcja użytkowania GRILL ELEKTRYCZNY Kezelési utasítás ELEKTROMOS GRILL ZELMER 40Z010 Típus ASPICO KFT H-9027 Győr, Puskás T. u. 4 Tel. +36 96 511 291 Fax. +36 96 511 293 2 5 ZELMER S.A. 35-016

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (32-36) СЕШОАР ЗА КОСА ZELMER Тип 33Z013. ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. "Акад. Ст. Младенов"

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (32-36) СЕШОАР ЗА КОСА ZELMER Тип 33Z013. ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов PL INSTRUKCJIA OBSŁUGI (2-6) CZ NÁVOD K OBSLUZE (7-11) SUSZARKA DO WŁOSÓW ZELMER Typ 33Z013 VYSOUŠEČ VLASŮ ZELMER Typ 33Z013 ZELMER S. A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl SK NÁVOD

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě CZ Návod k obsluze a údržbě NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA PRAKTIK SI1800 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz POPIS ČÁSTÍ 1.

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

39 46 BG 47 54 UA 55 62 GB 63 69

39 46 BG 47 54 UA 55 62 GB 63 69 PL Instrukcja użytkowania Kuchenka mikrofalowa ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 1 8 CZ 9 15 SK 16 22 H 23 30 RO 31 38 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba ZELMER BOHEMIA,

Více

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Žehlička Vážený zákazníku! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se

Více

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (33-37) СЕШОАР-МАША ЗА КОСА ZELMER Тип 33Z015

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА (33-37) СЕШОАР-МАША ЗА КОСА ZELMER Тип 33Z015 PL INSTRUKCJIA OBSŁUGI (2-7) CZ NÁVOD K OBSLUZE (8-12) LOKÓWKO-SUSZARKA DO WŁOSÓW ZELMER Typ 33Z015 KULMA FOUKACÍ ZELMER Typ 33Z015 ZELMER S. A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

31 36 BG 37 42 UA 43 48 GB 49 56

31 36 BG 37 42 UA 43 48 GB 49 56 PL 27 Instrukcja użytkowania Parowar Typ 37Z010 ZELMER SA 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl CZ 812 SK 1318 H 1924 RO 2530 RU Návod k obsluze Parní hrnec Typ 37Z010 ZELMER BOHEMIA,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Инструкция за експлоатация КАНТАР ZELMER Typ 34Z010. ZELMER Typ 34Z010

Инструкция за експлоатация КАНТАР ZELMER Typ 34Z010. ZELMER Typ 34Z010 PL 2 7 CZ 8 13 Instrukcja użytkowania WAGA ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze VÁHA ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596

Více

Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-349

Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-349 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-349 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Napařovací žehlička. Návod k obsluze

Napařovací žehlička. Návod k obsluze Napařovací žehlička Návod k obsluze CZ SSI 5420RD SSI 5421TQ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

ST-CC7145 New NAPAŘOVACÍ KARTÁČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CC7145 New NAPAŘOVACÍ KARTÁČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CC7145 New NAPAŘOVACÍ KARTÁČ Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz CZ NAPAŘOVACÍ KARTÁČ Vážený zákazníku! Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku značky "Saturn". Jsme si jisti,

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

14 17 RO 18 21. Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER Typ 4000. Návod na použitie Vysávač ZELMER Typ 4000. Návod k obsluze Vysavač ZELMER Typ 4000

14 17 RO 18 21. Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER Typ 4000. Návod na použitie Vysávač ZELMER Typ 4000. Návod k obsluze Vysavač ZELMER Typ 4000 PL 25 Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl CZ 69 SK 1013 H 1417 RO 1821 Návod k obsluze Vysavač Návod na použitie Vysávač Kezelési utasítás

Více

OHŘÍVAČ VODY WK Návod k obsluze

OHŘÍVAČ VODY WK Návod k obsluze OHŘÍVAČ VODY WK 3470 Návod k obsluze Vážení zákazníci, před použítím ohřívače vody je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze. Připojení: Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776 Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Napařovací žehlička DI-9215 NÁVOD K POUŽITÍ

Napařovací žehlička DI-9215 NÁVOD K POUŽITÍ Napařovací žehlička DI-9215 NÁVOD K POUŽITÍ Důležitá upozornění 1. Přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce níže a podívejte se na obrázky předtím, než začnete přístroj používat. 2. Používejte zařízení

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

6213 Návod k obsluze

6213 Návod k obsluze 6213 Návod k obsluze 16 15 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 7 14 8 9 Obr. 1 Obr. Fig 2 Obr. Fig 4 Obr. 3 ON OFF Obr. Fig. 5 Obr. Fig. 6 Obr. Fig. 7 Obr. 8 g Obr. 9 Obr. Fig 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr.

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a Průvodce instalací CZ ČEŠTINA Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví 3 Průvodce instalací 6 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ JE DŮLEŽITÉ SE S NIMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Úvod. Důležité bezpečnostní pokyny

Úvod. Důležité bezpečnostní pokyny Úvod Milí zákazníci, Nejdříve Vám chceme poblahopřát k zakoupení žehličky Hoover a poděkovat za důvěru, kterou jste do značky Hoover vložili. Tento přístroj byl vyroben s velkou péčí a ohledem na všechna

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

GC4250 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 39 MAGYAR 47 SLOVENSKY 55 УКРАЇНСЬКА 64 HRVATSKI 73 EESTI 81 LATVISKI 89 LIETUVIŠKAI 98

GC4250 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 39 MAGYAR 47 SLOVENSKY 55 УКРАЇНСЬКА 64 HRVATSKI 73 EESTI 81 LATVISKI 89 LIETUVIŠKAI 98 Azur GC4250 3 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 39 MAGYAR 47 SLOVENSKY 55 УКРАЇНСЬКА 64 HRVATSKI 73 EESTI 81 LATVISKI 89 LIETUVIŠKAI 98 SLOVENŠČINA 106 БЪЛГАРСКИ 115 SRPSKI 124 GC4250 ČESKY

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Elektrická varná konvice

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Před zapnutím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze

Více

Produkt je elektrický spotřebič, a proto je třeba dbát na určitá bezpečnostní

Produkt je elektrický spotřebič, a proto je třeba dbát na určitá bezpečnostní Vertikální parní žehlička Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. Schovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Žehlička funguje na principu vodní páry.

Více

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 OBSAH BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ 86 POPIS SPOTŘEBIČE 86 Příslušenství... 86 Ovládací panel... 86 Žehlička profesionálního typu... 86 Žehlička typu pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list DUO 500 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Register and win! www.kaercher.com I 6006

Register and win! www.kaercher.com I 6006 I 6006 Deutsch..... 3 English..... 6 Français..... 9 Italiano..... 12 Nederlands.. 15 Español.... 18 Português... 21 Dansk..... 24 Norsk..... 27 Svenska.... 30 Suomi..... 33 Ελληνικά.... 36 Türkçe.....

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Parní stanice NÁVOD K OBSLUZE

Parní stanice NÁVOD K OBSLUZE Parní stanice NÁVOD K OBSLUZE 1 Popis dílů 3 4 5 7 6 1 Místo k uložení kabelu 2 Zásobník 3 Zadní guma 4 Prostor pro žehličku 5 Gumové kolíky 2 8 6 Systém zajištění žehličky 7 Vičko zásobníku vody 8 Místo

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7505 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

CITRUS JUICER CJ 7280 ČESKY

CITRUS JUICER CJ 7280 ČESKY CITRUS JUICER CJ 7280 ČESKY CZ H A G B F E C D 3 BEZPEČNOST A NASTAVENÍ Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, aby nedošlo

Více