Инструкция за експлоатация Парогенератор ZELMER Typ 28Z014. ZELMER Typ 28Z014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Инструкция за експлоатация Парогенератор ZELMER Typ 28Z014. ZELMER Typ 28Z014"

Transkript

1 PL 28 CZ 915 Instrukcja użytkowania Generator pary ZELMER S.A Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska Návod k obsluze Generátor páry ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, Těrlicko Tel.: , Fax: Mobilní telefon: SK 1622 H 2329 Návod na použitie Generátor pary ZELMER SLOVAKIA, s.r.o. Bidovce 316, Bidovce tel.:055 / fax:055 / Kezelési utasítás Gőzfejlesztő ASPICO KFT H-9027 Győr, Puskás T. u. 4 Tel Fax RO 3036 Instrucţiuni de folosire Generator de aburi Zelmer Romania Popa Savu Street No.77, Office No1, First Floor District 1 Bucharest Romania Phone No / Fax: Mobil Phone : RU 3743 BG 4450 Инструкция по эксплуатации Парогенератор ООО Зелмер Раша Россия, Москва Краснопрудная,30/34 ИНН ; КПП БИК ; ИНН Инструкция за експлоатация Парогенератор ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД бул. Акад. Ст. Младенов София Б Ъ Л Г А Р И Я Тел.: 02 / Факс:02 / UA 5157 GB 5864 Інструкція з експлуатації Генератор пари Zelmer Ukraine ТОВ «Зелмер Україна» вул. Турівська 18/20, Київ УКРАЇНА тел: факс: User manual Steam generator ZELMER S.A Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska

2 CZ Obsah Pokyny pro bezpečnost a řádné používání parního generátoru...9 Pokyny k žehlení...10 Technické údaje...10 Konstrukce parního generátoru...10 Použití desky s termickou izolací...11 Nalévání vody...11 Nastavení teploty...12 Příprava žehličky k použití první žehlení...12 Montáž držáku pro napájecí kabel...12 Žehlení na sucho...12 Systém automatického vypínání...13 Žehlení s napařováním...13 Parní ráz...13 Parní ráz ve svislé poloze...13 Vylévání vody...14 Systém anti-calc a signalizace výměny náplně...14 Samočištění...14 Čištění a údržba...15 Ekologie péče o životní prostředí...15 Vážení zákazníci, Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání výrobku. Pokyny pro bezpečnost a řádné používání parního generátoru Při používání generátoru dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky: Parní generátor je určen pouze pro použití v domácnostech a lze jej používat pouze v souladu s tímto návodem. Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní strany i krytu. zařízení. Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel. Před naléváním nebo vyléváním vody z nádržky na vodu vždy vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Po každém použití vylijte vodu z nádržky. Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí být z preventivních důvodů vyměněna výrobcem, v servisním středisku nebo kvalifikovanou osobou. Opravy zařízení může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis firmy ZELMER. Nepoužívejte generátor, je-li poškozen nebo nefunguje, jak má. Nedotýkejte se horké žehlicí desky během žehlení nebo bezprostředně po něm, je horká! Žehličku připojujte pouze k síti střídavého proudu 220V240V, vybavené ochranným kolíkem. Žehlička tvoří vodní páru s vysokou teplotou. Žehličku vždy používejte opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí. Před použitím vložte náplň anti-calc. Přechovávejte náplň anti-calc a granulát mimo dosah dětí. Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného kolíku. Nevylévejte tekutiny do nádržky na vodu, např. parfémy, ocet nebo jiné chemické látky. Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin. Nestáčejte napájecí kabel kolem žehličky dokud zcela nevychladne a bude připravena k uskladnění. Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte žádné její díly. Vyvarujte se kontaktu napájecího kabelu s žehlicí plochou. Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní ploše. Je-li žehlička odložena na podstavci, ujistěte se, že povrch, na němž je podstavec umístěn, je taktéž stabilní. Během žehlení nelze otevírat otvor pro naplňování nádržky na vodu. Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se někdo dotýkal žehličky během žehlení. Nedovolte, aby si se zařízením hrály děti nebo nevyrovnané osoby, přechovávejte žehličku mimo dosah dětí. Zařízení nemohou používat osoby (děti) s omezenými fyzickými schopnostmi, duševními schopnostmi a bez zkušeností a poznatků, nebudouli proškoleny o návodu k obsluze osobami, které zodpovídají za jejich bezpečnost.

3 Nenechávejte žehličku zapojenou do sítě nebo ještě horkou bez dozoru. Nepoužívejte žehličku, pokud spadla a nese zřetelné stopy poškození nebo z ní vytéká voda. Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu, vypněte ji otočením regulátoru teploty (1) proti směru hodinových ručiček. Nastavte ji v poloze MIN a zmáčkněte tlačítko napájení (12) na ovládacím panelu. V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se na lidech nebo na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata. Pokyny k žehlení 1. Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé druhy materiálů. 2. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou a poté ji postupně zvyšujte. 3. Vyčkejte alespoň tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu. 4. Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod. žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop. 5. Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů, např. Acetát Elastik Polyamid Polypropylen Nastavení teploty Polyester Hedvábí Triacetát Viskóza Vlna Bavlna Len Technické údaje Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku. Generátor páry je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem. Připojujte do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem. Generátor páry ZELMER splňuje požadavky platných norem. Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic: Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) 2006/95/EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2004/108/EC Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku. Prohlášení o shodě CE je uvedeno na internetových stránkách Konstrukce parního generátoru Zařízení je vybavené nízkotlakou parní komorou, která může být během krátké doby zahřátá. Voda se v této komoře přeměňuje na vodní páru, která je odváděna do žehličky. A. Žehlička 1. Kolečko pro ovládání teploty 2. Ukazatel nastavení teploty 3. Tlačítko parního rázu 4. Signalizační kontrolka 5. Otočný kloub napájecího kabelu B. Základna 6. Plocha s termo izolací 7. základ 8. Nádržka na vodu 9. Náplň anti-calc 10. Držák pro napájecí kabel 10

4 C. Ovládací panel 11. Ukazatel úrovně vody 12. Tlačítko napájení a) Svítí zapnuto b) Nesvítí vypnuto 13. Tlačítko napařování a) Svítí napařování b) Nesvítí žehlení nasucho 14. Tlačítko nastavení tvrdosti vody a) Ukazatel měkké vody b) Ukazatel střední vody c) Ukazatel tvrdé vody 15. Ukazatel výměny náplně anti-calc 16. Tlačítko pro odpojení nádržky na vody od základny 17. Tlačítko slabé páry 18. Tlačítko střední páry 19. Tlačítko silné páry Použití plochy s termo izolací Existuje možnost sundání plochy s termo izolací (6) ze základny (7) a umístění v blízkosti pracovního místa pro větší pohodlí při žehlení. 1. Sundejte plochu s termo izolací (6) ze základny (7). 2. Přemístěte plochu s termo izolací (6) na libovolně zvolené místo. Zjišťování tvrdosti vody Vytáhněte z obalu připojené vybavené pro zjišťování tvrdosti vody. Přidržte proužek pod tekoucí vodu po dobu 1 vteřiny. Potřeste proužek a střeste vodu. Vyčkejte 15 vteřin. Srovnejte barvu proužku s barvou vzorníku tvrdosti vody. Přizpůsobte danou tvrdost vody vaši parní stanici. Nastavení úrovně tvrdosti vody Ověřte úroveň tvrdosti vody podle odstavce Zjišťování tvrdosti vody. Zmáčkněte a přidržte tlačítko výběru tvrdosti vody (14) po dobu 3 vteřin. Po zaznění signálu zmáčkněte opětovně tlačítko tvrdosti vody (14), a zvolte úroveň tvrdosti vody HI (high vysoká, tvrdá), MI (medium střední) nebo LO (low nízká, měkká), který lze nastavit po dobu blikání tlačítka. Vyčkejte asi 10 vteřin pro uložení nastavení. Úroveň tvrdosti vody bude uložena. Nalévání vody Zařízení je vybavené elektronickým systém monitorování úrovně vody. Je-li úroveň vody příliš nízká, ukazatel úrovně vody (11) svítí a zařízení vydává zvuk dokud nádržka na vodu (8) nebude opětovně naplněna. Tlačítko pro odpojení nádržky na vody od základny (16). Vysuňte a vytáhněte nádržku na vodu (8). Naplňte nádržku na vodu (8) do úrovně MAX. 11

5 Vložte nádržku na vodu (8) na její místo. S ohledem na životnost živic proti tvorbě vodního kamene a tvrdost vody doporučujeme provádět výměnu anti-calc náplně (9), začne-li ukazatel (15) blikat. Nelze-li použít novou anti-calc náplň, lze použít destilovanou vodu a zařízení používat dále. Nastavení teploty Zjistěte na nášivce druh materiálu a nastavte odpovídající teplotu podle označení na kolečku žehličky: syntetický (nízká teplota) hedvábí/vlna (střední teplota) bavlna/len (vysoká teplota) Vytřiďte věci, které mají být vyžehleny podle stanovené teploty: vlna s vlnou, bavlna s bavlnou apod. Žehlička se nahřívá rychleji než se ochlazuje, proto žehlete nejprve při nižší teplotě a pak ji postupně zvyšujte. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní straně oblečení. Vždy začínejte na nízké teplotě. Samet nebo jiné materiály, na nichž mohou být viditelné lesklé stopy, žehlete v jednom směru bez přítlaku. Syntetické materiály a hedvábí žehlete pro zamezení lesklých stop na vnitřní straně oděvu. Montáž držáku pro napájecí kabel (10) 1. Roztáhněte a vyrovnejte napájecí kabel. Zasuňte držák (10) do jednoho ze dvou otvorů nacházejících se v horní části nádržky na vodu. 2. Napájecí kabel umístěte v záhybu držáku (10). Příprava žehličky k použití první žehlení Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní strany i krytu žehličky. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojte síťový kabel parní stanice do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, ukazatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček na maximum ( ).Rozsvítí se signalizační kontrolka (4). Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Zařízení je připraveno k použití. Zmáčkněte tlačítko parního rázu (3) po dobu 1 minuty k pročištění zařízení pro tvorbu páry. Pro žehlení s napařováním nutno mačkat tlačítko parního rázu (3). Při prvním pokusu vyžehlete starý ručník. Po skončení žehlení Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) proti směru hodinových ručiček do polohy MIN, Zmáčkněte tlačítko pro vypnutí žehličky. Po úplném vychlazení žehličky vyprázdněte nádržku na vodu (8) a uskladněte ji ve svislé poloze na bezpečném místě. Žehlení na sucho dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. 12

6 Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, ukazatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Vypněte žehlení s napařování zmáčknutím tlačítka napařování (13), kontrolka pod tlačítkem zhasne. Tlačítko silné páry (19) se vypne ve stejné době. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček na maximum, zvolte, nebo.podle doporučení na etiketě oděvu. Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Zařízení je připraveno k použití. Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN, žehlička je vypnutá. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Systém automatického vypínání (auto-off) Není-li zařízení po dobu žehlení s napařování nebo nasucho používána déle než 10 minut, dojde k přepnutí do pohotovostního režimu. Tlačítko napájení (2) začne blikat. Po zmáčknutí tlačítko napájení (2) je zařízení ihned zapne. Žehlení s napařováním dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Po každém zmáčknutí tlačítka zazní zvukový signál. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem zazní zvukový signál. Žehlička se automaticky zapne, rozsvítí se tlačítko:,, uka- zatel měkké střední nebo tvrdé vody (pod nestavení) a bude blikat tlačítko. Po jisté době opět zazní zvukový signál a rozsvítí se tlačítko silné páry (19), zhasne po dosažení požadované teploty základny. Ve stejné době se rozsvítí ukazatel měkké, střední nebo tvrdé vody (pod nestavení). Zmáčkněte tlačítko slabé páry (17)/střední (18)/silné (19), a zvolte vhodnou intenzitu. Otočte kolečko ovládání teploty (1) na žehličce ve směru hodinových ručiček, zvolte, nebo.podle doporučení na etiketě oděvu. Signalizační kontrolka (4) zhasne po dosažení požadované teploty. Zařízení je připraveno k použití. Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. UPOZORNĚNÍ: Zmáčkněte-li tlačítko parního rázu (3) aniž by parní generátor dosáhl požadované teploty, zazní zvukový signál. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Parní ráz ve svislé poloze vždy dbejte doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů. Tato funkce zajistí dodatečné množství páry pro odstranění záhybů na jemných materiálech ve svislé poloze (zavěšených záclon nebo jiných materiálů). Naplňte nádržku na vodu (8) tak, jak je uvedeno v bodě Nalévání vody. Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) do polohy. Připojte žehličku do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem (viz odstave Příprava žehličky k použití). Rozsvítí se signalizační kontrolka (4) označující provoz ohřívače a zapnutí žehličky. Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty. Žehlička je připravená k použití. Přidržte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm od oděvu. 13

7 Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu (3) z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry. V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně zmáčkněte tlačítko parního rázu (3). Většina záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka (3). Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (1) na žehličce proti směru hodinových ručiček do polohy MIN. Zmáčkněte tlačítko napájení (12) pro vypnutí zařízení. Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát po zhasnutí signalizační kontrolky. DŮLEŽITÉ: Zařízení vytváří vodní páru s velmi vysokou teplotou. V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se na lidech nebo na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata. Vylévání vody Zmáčkněte tlačítko (16). Vysuňte nádržku s vodou. Vylijte vodu z nádržky. Opětovně zasuňte nádržku s vodou. Výměna náplně anti-calc 1. Ukazatel (15) bliká. 2. Pro odstranění zbytků vody z vedení zmáčkněte a přidržte tlačítko parního rázu (3) do doby, kdy ukazatel (15) zhasne. 3. Ponechte parní stanici zapnutou. 4. Vysuňte nádržku na vodu (8). 5. Vysuňte nádržku na náplň anti-calc (9), vytáhněte ji z nádobky a náplň anti-calc vyměňte. 6. Vyčkejte 5 vteřin po ukončení kroku 4 než náplň anti-calc opětovně namontujete. 7. Opětovně nainstalujte nádržku na vodu (8). Upozornění: Nelze-li použít novou náplň anti-calc, lze místo vody z kohoutku použít destilovanou vodu a zařízení používat dále. Náplň anti-calc (9) nelze odstranit, bez vysunutí nádržky s vodou. Není-li nádržka na náplň anti-calc (9) řádně namontována, uslyšíte po zmáčknutí tlačítka parního rázu (3) nepřerušovaný zvukový signál. Bude-li náplň anti-calc (9) vyměněna po vypnutí zařízení, elektronický systém proti tvorbě vodního kamene nepozná, že byla nainstalována nová náplň. Nepoužívejte opotřebované náplně anti-calc. Může dojít k poškození zařízení a elektronického systému. Neponechávejte prázdnou nádobku náplně anti-calc. Může dojít k poškození zařízení a elektronického systému. Systém anti-calc a signalizace výměny náplně Zařízení je vybaveno elektronickým systémem monitorování stavu opotřebení náplně anti-calc. Náplň anti-calc čistí vodu a redukuje její tvrdost. V náplni se nacházejí živice působící proti tvorbě vodního kamene. Podle tvrdosti vody a úrovně opotřebení nutno vyměnit náplň, začne-li to generátor páry signalizovat. Samočištění Parní generátor je vybaven vestavěným čisticím systémem navrženým pro udržení parních vedení a parní komoru v čistotě. Doporučujeme provádět tento úkon jednou měsíčně. Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel. Naplňte nádržku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nalévání vody. Připojujte zařízení do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem. Zmáčkněte tlačítko silné páry (19). 14

8 Nastavte kolečko pro ovládání teploty (1) zařízení do polohy MIN; zařízení je připraveno k samočištění. Držte žehličku asi 15 mm nad dřezem ve vodorovné, žehlicí poloze a přidržujte tlačítko parního rázu (3) po dobu asi 3 minut. Usazeniny proniknout parními otvory žehličku spolu s vodou. Otečte kolečko pro ovládání teploty (1) žehličky proti směru hodinových ručiček na maximum ( ). Přežehlete vlhký materiál pro odstranění všech zbytků usazenin z žehlicí plochy. Otočte kolečko pro ovládání teploty (1) do polohy MIN. Odpojte zařízení ze síťové zásuvky. Po úplném vychladnutí zařízení vylijte vodu z nádržky (8) a uskladněte je na bezpečném místě. Čištění a údržba Použijte vlhkou utěrku nebo drátěnku, který nezpůsobuje otěry, pro odstranění usazenin z plochy nebo krytů žehličky. Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin z žehlicí plochy. Nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, ocet nebo přípravky proti vodnímu kameni k čištění žehličky. Ekologicky vhodná likvidace Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. Zelmer Bohemia s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN. Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných. 15

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular PL Instrukcja użytkowania Wentylator kolumnowy 25 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl H BG Kezelési utasítás Oszlopventillátor ZELMER 24Z012 Típus 1417 ASPICO KFT H-9027

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70 NÁVOD K POUŽITÍ Parní žehlička IS 60-70 Obsah strana Bezpečnostní upozornění 2 Užitečné rady 2 Všeobecné a bezpečnostní instrukce 3 Doporučená opatření 3 Příslušenství žehličky 4 Popis žehličky 5 Technická

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

47 55 BG 56 64 UA 65 73 GB 74 82

47 55 BG 56 64 UA 65 73 GB 74 82 PL 2 10 Instrukcja użytkowania Wypiekacz do chleba Typ 43Z011 ZELMER SA 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl CZ 11 19 SK 20 28 H 29 37 RO 38 46 RU Návod k obsluze Domácí pekárna Typ

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití FB 25 CZ z Perličková koupel na nohy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de IPX4 FB

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

OSKAR. Návod k použití

OSKAR. Návod k použití OSKAR Návod k použití OSKAR Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný zvlhčovač vzduchu Oskar. Díky němu již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více