Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě. Martin Pecina Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě. Martin Pecina Praha 24.1.2012"

Transkript

1

2

3 Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě Martin Pecina Praha

4 O holdingu ELVAC zaloţení firmy v roce 1991 rok 1999 transformace na akciovou společnost holdingového typu zaměření dceřiných firem - průmyslové a speciální PC systémy - obchodní, technické, inţenýrské a distribuční sluţby - průmyslová automatizace a výroba rozváděčů - výroba jednoúčelových strojů - sluţby v oblasti ekologie - výroba světelné reklamy

5 Organizační uspořádání holdingu ELVAC Smart Life 2012

6 O společnosti ELVAC IPC s.r.o. zaloţena v roce 1997 dodavatel průmyslové a speciální výpočetní techniky vývoj HW a SW a malosériová výroba elektroniky pro zákaznické řešení inţenýring a poskytování obchodních a technických sluţeb zaměření na vertikální trhy

7 Regionální centra ELVAC IPC Česká republika Slovenská republika

8 ELVAC IPC v číslech Obrat v Kč včetně regionálních center a Solutions

9 ELVAC IPC v číslech Počet zaměstnanců

10 Nabídka produktů ELVAC IPC nabízí svým zákazníkům široký rozsah produktů a služeb v oblasti průmyslových a speciálních PC systémů: výroba a instalace průmyslových PC systémů distribuce komponent pro průmyslovou komunikaci, měření a sběr dat systémy pro energetiku řídicí systémy a monitoring operátorské displeje a multipanely systémy InfoPanels SCADA SW Mikrodispečink pro energetiku

11 Tržní segmenty ELVAC IPC zaměřuje své aktivity zejména na následující tržní segmenty: průmysl a strojírenství energetika a infrastruktura automobilový průmysl a doprava telekomunikace broadcasting a multimedia zdravotnictví státní správa a armáda

12 Průmysl a strojírenství ArcelorMittal Ostrava Třinecké ţelezárny Vítkovice Vítkovice Steel Valeo Climate Control Automotive Safety Components International TRW Autoelektronika MOTORPAL Bosch Rexroth Glaverbel Czech Crystalex Preciosa Opavia - LU PVT SPOVO LG PHILIPS KORADO TRW Automotive ON Semiconductor Optys Inergy Automotive Systems Slovakia KIA Motors Slovakia ŠKODA Auto Třinecké ţelezárny Ingelectric OKD Holcim MSA Valeo Knauf Insulation Messer Slovnaft Nafta Gbely NCHZ Nováky PM Zbrojníky TRANSPETROL US Steel Klíčové reference Broadcasting a Multimedia AVECO ČESKÁ PRODUKČNÍ 2000 TV NOVA Česká televize Pro 7 Euro News RTV VIVA Rádio KISS FM Radio Free Europe / Radio Liberty Hotel Holiday Inn Brno Hotel InterContinental Praha Hotel Harmony Špindlerův Mlýn Telekomunikace O2 Telefonica Český Mobil Český Telecom ATS Praha Telemont Telenor Slovakia VIZADA Networks Czech TV Doprava České dráhy AŢD Praha Transcon Electronics Systems Česká správa letišť Slovenská správa letišť Letiště Ostrava Řízení letového provozu ČR Glovis Slovakia HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA SkyEurope Airlines Státní správa a armáda Armáda České republiky LOM Praha Ministerstvo obrany České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo vnitra Slovenské republiky Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Finanční úřad hlavního města Prahy Energetika a infrastruktura ČEZ E.ON Severomoravská energetika Západočeská energetika Středočeská energetika Západoslovenská energetika Stredoslovenská energetika IFT InForm Technologies SINIT Energetika Vítkovice Energetika Třinec DALKIA Morava ABB Energo Honeywell ČEPS ČEPRO Praţské vodovody a kanalizace SEPS VUJE VUMS Control Systems

13 Hlavní certifikáty ISO 9001 ISO OHSAS Úřad pro civilní letectví

14 Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě

15 Princip funkce systému Smart Life 2012 Zkrat na vedení 22 kv Vznik poruchy (např. kabelová koncovka) Přechod zkratového proudu od Rz 110/22 kv do místa poruchy Zaregistrování poruchy indikátorem zkratového proudu Odeslání informace o poloze poruchy na pracoviště dispečerského řízení

16 Princip funkce systému Smart Life 2012 Obnovení dodávky odběratelům Dispečer dispečerského řízení vn má informaci o úseku, kde vznikla porucha Okamţité vyslání mobilní dvojice, ruční manipulace Obnovení dodávky elektrické energie

17 Měřicí skříň RTU7.4 Smart Life 2012 Telemetrie RTU7.4 Telemetrie vyhodnocuje průchod zkratu jednotlivými trafostanicemi Zdroj zálohovaného napájení Akumulátor Modem GPRS Vlastnosti Komplexní informace o průchodu poruchového proudu Komplexní měření proudů Moţnost dálkové parametrizace Poruchový zapisovač Moţnost vyuţití binárních vstupů a výstupů

18 Kabelová koncovka proudová měřicí trafa Smart Life 2012 Měřící proudová trafa 400A / 20mA

19 Jak to vidí dispečer Smart Life 2012

20 Jak to vidí dispečer Smart Life 2012 Kabelový úsek s poruchou

21 Výsledky při řešení poruch v síti 22 kv , 10:45:57 Došlo k výpadku V-343 vývod napájený z Rz 110/22 kv Čulenova vývod napájel 19 trafostanic a 20 kabelových úseků porucha na kabelovém úseku mezi TS 290 a Rz Petrţalka stavební práce působili indikátory v 5-tich trafostanicích SPRÁVNĚ počet úseků, ve kterých se hledala porucha se sníţil z 20 na 6

22 Výsledky při řešení poruch v síti 22 kv , 10:45:57 Došlo k výpadku V-343 počet úseků, ve kterých se hledala porucha se sníţil z 20 na 6 bez systému DLP by bylo nutné manipulovat přibliţně v 9 trafostanicích čas vyhledávání poruchy byl 45 min 40 min do první ruční manipulace čas vyhledávání poruchy se zkrátil cca o 90 min Instalovaný výkon TS na vývodě 21,5 MVA aktuální výkon TS v čase poruchy 5,3 MVA výkon, který se pomocí systému DLP dostal do sítě: 5,3 MVA x 1,5 h = 7,95 MVAh

23 Výsledky při řešení poruch v síti 22 kv , 17:47:01 Došlo k výpadku V-402 v Rz 110/22 kv Lamač porucha na kabelovém úseku v cestě porucha procházela přes kobku 02 a kobku 04 Moţnost dálkového staţení poruchového záznamu kobka 02 kobka 03 kobka 04

24 Přínosy systému dálkové lokalizace poruch HLAVNÍ PŘÍNOS SYSTÉMU - PRO ZÁKAZNÍKA sníţení času lokalizování místa poruchy sníţení času nedodávky elektrické energie zlepšení agregovaných ukazatelů SAIDI a SAIFI ŘEŠENÍ PORUCHY V KABELOVÉ SÍTI 22 kv Dálkově vykonávané manipulace - minuty přesun mobilní dvojice na místo - cca do 30 minut Lokalizování poruchy manipulacemi v terénu - minuty aţ hodiny (v některých případech 2-3 hodiny) PORUCHU NENÍ NUTNÉ LOKALIZOVAT JEJÍ POLOHA JE OKAMŢITĚ ZNÁMÁ ZE SIGNALIZACE SYSTÉMU DÁLKOVÉ LOKALIZACE PORUCH

25 Přínosy systému dálkové lokalizace poruch PŘÍNOS SYSTÉMU PRO ZAŘÍZENÍ 22 kv sníţení počtu zapnutí vedení 22 kv do zkratu zvýšení ţivotnosti elektrických zařízení distribuční soustavy transformátory 110/22 kv, kabely 22 kv MĚŘENÍ PROVOZNÍHO PROUDU Informace o provozním proudu vedením 22 kv Přehled zatíţení trafostanic 22/0,42 kv Dlouhodobě dostupné vstupní údaje pro VÝPOČET ZTRÁT PŘÍNOS SYSTÉMU PRO PROVOZOVATELE SÍTĚ Zjednodušení vyhledávání poruch (čas, pohonné hmoty, mnoho TS má omezený přístup)

26 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU PORUCH z poruchového záznamu je moţné určit, jestli zařízení v čase poruchy reagovali správně (ochrana, vypínač, odporník) moţnost kontroly správného nastavení indikátorů Smart Life 2012 Přínosy systému dálkové lokalizace poruch ELIMINACE NĚKTERÝCH PORUCH mnoho poruch vzniká dlouhodobě postupná degradace izolace, částečné průrazy vznikající poruchy se projeví vypnutím ochran, přičemţ příčina poruchy sa nezjistí PO ZAPNUTÍ ČISTÉ systém upozorní na potenciální slabé místo, kde v blízké době pravděpodobně nastane porucha PŘÍNOS DO BUDOUCNOSTI mnoho kabelových úseků je starších více neţ 40 let v síti je mnoho kabelů, kde sa předpokládá nárůst poruchovosti (najstarší XLPE kabely nedokonalá technologie, vyosené)

27 Těšíme se na spolupráci ELVAC IPC s.r.o. Hasičská 53, Ostrava-Hrabůvka Tel.: Fax:

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁÍ DISTRIBUČÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁÍ EPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘIY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČÍCH SOUSTAV Říjen 204 Schválil:

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu

ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu Průmyslové počítače IEC STABIL PRO DRPC-120 IEC STABIL PRO uibx-230 IEC STABIL PRO

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

Vestavné technologie

Vestavné technologie Vestavné technologie Stále častěji skloňovaný termín výpočetní techniky, který si zasluhuje samostatnou pozornost. Příčiny rozmachu Potřeba zvyšování efektivity práce Potřeba komunikace, řízení a sběru

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Roman Bouda 2) 1) QLine a.s. 2) SmVaK Ostrava a.s. Cílem příspěvku je seznámení s praktickými poznatky

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU Představení společnosti Teco a.s. Vážení přátelé! Dovolte, abychom se Vám představili: Jsme společnost Teco a.s.,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU LET 1996-2007 Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Jiří Komínek 2) 1) 2) QLine a. s. Ostrava Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Cílem příspěvku je pohled

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více