ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI"

Transkript

1 ZPRÁVA TAJEMNÍKA ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI Matthew A. Bediako Když se blížil konec Ježíšova času na zemi, dal Ježíš svým učedníkům mnoho znamení, která mají vyhlížet. V Matoušově evangeliu 24. kapitole Ježíš zmiňuje válečný ryk a zvěsti o válkách. Zmínil hlad a zemětřesení na mnoha místech. Také je upozornil na lživé proroky, nepravost a ztrátu lásky. Ale všechna tato znamení jsou tím, co je třeba vydržet, aby přišel konec. Když se ale dostaneme ke 14. verši, Ježíš změní svůj vzorec. Říká: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. To nám říká, že nejdůležitějším znamením Ježíšova návratu je světlo evangelia, které se šíří do celého světa. Miliony lidí v dnešním světě stále osobně neznají Ježíše Krista. To by nás mělo podnítit, abychom vyhlašovali Boží milost, abychom v zahraničí provolávali pravdu o tom, že Jeho Syn přichází. Bylo nám dáno toto naléhavé poslání. Takže v konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. (Gal 6,9). Růst církve I když je pravdou, že naše poslání není zdaleka dokončeno, je důležité přemýšlet o tom, jak daleko jsme se dostali a jaké zázraky Pán učinil. Našim průkopníkům by se získání 16 milionů členů zdálo jako nemožný sen. Avšak kdybychom dnes měli spočítat pokřtěné, nepokřtěné a děti (tak jak to dělá většina náboženství), v celosvětové adventní rodině je nás 25 až 30 milionů! Během uplynulého pětiletí se k církvi křtem a vyznáním víry připojilo vzácných lidí. Na konci roku 2009 jsme měli členů s denním přírůstkem Rok 2006 byl kalendářním rokem s nejvyšším počtem křtů v celé historii církve, kdy trojandělské poselství přijalo osob. Bylo to také poprvé v historii, kdy průměrný počet křtů za den překročil Každý den v tom roce bylo pokřtěno průměrně osob. A je tu ještě další prvenství v naší historii, ke kterému došlo v tomto pětiletí: dvě z našich světových divizí, Středoamerická a Jihoamerická, pokřtily každá více než milion lidí. Do konce roku 2009 byl adventistou sedmého dne každý 419. člověk žijící na naší planetě.

2 Přírustky členů podle divizí v letech Divize Přírůstek Středovýchodní africká Evro-Africká Evro-Asijská Středoamerická Severoamerická Severoasijsko-Pacifická Jihoamerická Jihopacifická Jihoafricko-Indickooceánská Jihoasijská Jihoasijsko-Pacifická Transevropská Středozápadní africká Rostoucí bolesti Jak se svět mění a církev roste, naše organizační struktura se také musí měnit. V roce 2003 byla v Africe provedena velká restrukturalizace, která přeorganizovala církev na tomto kontinentu do Středozápadní africké divize, Středovýchodní africké divize a Jihoafricko- Indickooceánské divize. V uplynulém pětiletí jsme v těchto třech divizích viděli obrovský nárůst. Jedna třetina všech adventistů sedmého dne nyní žije na africkém kontinentě. Středoamerická unie byla v roce 2003 také reorganizována a to do tří unií ve Středoamerické divizi. Od té doby počet členů v této oblasti vzrostl z na a bude potřeba další reorganizace. Během tohoto pětiletí bylo vytvořeno devět nových unijních sdružení. Sedm vzniklo rozdělením nebo reorganizací již existujících unií a dvě byly vytvořeny přeměnou sdružení a misie na unie. Čtyři unijní misie se staly unijními sdruženími a dvě teritoria unijních sdružení byla přeorganizována v církevní unie. Audity členské základny Jako církev jsme velmi pečliví v kontrolování finančních záznamů. Avšak nejsme vždy tak pečliví, pokud jde o kontrolování záznamů o členství. Ne všechny problémy s počtem členů jsou způsobeny chybami při počítání. Částí problému je, že lidé si ne vždy převedou členství, když se přestěhují. Válka často vyžene lidi z domova a zničí záznamy. Poté co odejdou ze své vlastní země, je pro mnohé imigranty a/nebo uprchlíky obtížné nebo i nemožné najít záznamy o svém předchozím členství, takže se k novému sboru připojí vyznáním víry. To ale znamená, že někteří z nich mohou být mezi členy započítáni ve dvou divizích. Kvůli těmto problémům provedlo několik divizí v uplynulém pětiletí rozsáhlé kontroly členské základny. Každá kontrola členské základny je nesnadným procesem. Nejenom, že je to spousta práce, ale v každém případě to znamená snížení počtu hlášených členů. Ale navzdory obtížím bylo výsledkem tohoto procesu úžasné požehnání: růst církve! Když jsme viděli skutečný počet členů v divizích, kde byl proveden audit počtu členů, pobídlo nás

3 to jako církev a pomohlo nám to znovu zaměřit naši energii na získání těch, kteří ještě získáni nebyli, na znovuzískání těch, kdo se ztratili, a na výchovu a vzdělávání nových členů. Tyto audity členské základny nás také naučily mnoho o faktorech, které ovlivňují udržení členů. Zjistili jsme, že členové mají sklon opouštět církev z několika důvodů. Jedním z nich je nedostatek církevních budov a míst vhodných k bohoslužbě. Dalším důvodem je nedostatek vyškolených pracovníků a laických vedoucích. Dalším důvodem, proč členové nezůstávají v církvi, je nedostatek Biblí a materiálů ke čtení. A pokud noví členové nenaleznou ve své nové církevní rodině přátelskou atmosféru a vřelé přátelství, brzy zmizí. Počet členů v jednotlivých divizích v roce 2009 Divize Počet členů Procento z celosvětového počtu členů Středovýchodní africká % Evro-Africká % Evro-Asijská % Středoamerická % Severoamerická % Severoasijsko-Pacifická % Jihoamerická % Jihopacifická % Jihoafricko-Indickooceánská % Jihoasijská % Jihoasijsko-Pacifická % Transevropská % Středozápadní africká % Teď, když vedoucí církve prošli tímto bolestným procesem počítání a přemýšlení, obnovili svou snahu nejenom snahu přivádět do církve nové lidi, ale také ujišťovat se o tom, zda si udržíme ty, kteří přišli. Andrews universita, univerzita v Loma Lindě a a Griggs univerzita nabízejí množství nástavbových programů pro školení místních vedoucí v různých částech světa. Mezinárodní adventistický institut pokročilého vzdělávání (AIIAS) na Filipínách rozšířil nabídku svých studijních programů a má mnoho programů studia přes Internet, stejně tak jako klasických prezenčních programů. Africká adventistická univerzita (AUA) nyní poskytuje vysoce kvalitní vzdělání na různých místech kontinentu, aby vedoucí a členové mohli snadněji získat vzdělání bez nákladů a času na cestu přes půl světa. A konečně jsou tu programy budování církve sponzorované organizacemi Maranatha Volunteers International a jednodenní program pro církev sponzorovaný organizací ASI, které se konají na mnoha místech. Doufáme a modlíme se, abychom byli schopni udržet si nové členy tím, že o ně budeme pečovat a budeme je vyučovat k následování. Odevšad všude Církev adventistů sedmého dne má jeden z největších misijních programů ve světě, táhnoucí se napříč kulturami. Je nemožné spočítat všechny lidi, kteří slouží, ale víme, že během uplynulých pěti let jich Generální konference vyslala jako oficiální církevní velvyslance jich šlo jako placení misionáři (mezidivizní zaměstnanci) a šli jako dobrovolní misionáři prostřednictvím Adventistické dobrovolnické služby při Generální konferenci.

4 Pocházeli z 98 zemí a vydali se do 123 zemí. Šli ze všech divizí, aby pracovali ve všech divizích. Ať už misionáři dostávali plat nebo to byli dobrovolníci, ať už dostali titul nebo jen prostě tiše šli za svou prací, ať už se jí věnovali několik hodin týdně, rok nebo celý svůj život, ať už sloužili ve své komunitě nebo na druhé půlce světa, každý z nich se zapojil do misijního hnutí církve. Děkujeme každému z nich těm, kdo šli, i těm, kdo zůstali v pozadí a podporovali ty, které jsme poslali. Už tam budeme? I když je toho mnoho, z čeho se můžeme radovat, stále je tu ještě hodně toho, co nás pobízí. Zatímco v některých částech světa máme jednoho adventistu na každých sto, každých padesát nebo dokonce na každých deset lidí, jsou zde obrovské oblasti, kde je tento obrázek velmi odlišný. Jihoafricko-Indickooceánská divize má jednoho adventistu na každých 63 lidí. Transevropská divize na druhé straně má jednoho adventistu na každých lidí. Je zde 19 zemí, kde je méně než dvacet lidí na jednoho adventistu a 67 zemí, kde je méně než sto lidí na každého adventistu. Ale je zde také 116 zemí, kde je více než tisíc lidí na každého adventistu, a sedm z těchto zemí má na jednoho adventistu více než milion lidí. V uplynulých dvaceti letech jsme vstoupili do pěti zemí, kde jsme předtím nepracovali. Už nám jich zbývá jenom 26! Při rychlosti, jakou postupujeme, nám to ale bude trvat dalších 140 let, než vstoupíme do každé země na této planetě. A co to znamená vstoupit do země? Dokončili jsme naši práci, když v zemi oplývající miliony lidí máme jenom jedno maličké církevní shromáždění? A pak jsou zde velká města! Toto pětiletí znamenalo zvrat v historii světa. Poprvé v historii žije více lidí ve městech než kdekoliv jinde. Jako církev jsme si vedli docela dobře v mnoha vesnických oblastech světa, ale velmi špatně v rozlehlých městských centrech. Každý den Církev adventistů sedmého dne pokřtí jenom necelých 3000 lidí na světě. Ale během stejných 24 hodin se jenom v Číně narodí více než miminek na celém světě je to miminek! Podívejme se na to z jiné strany. Představte si, že lezete na vrchol budovy Spojených národů v New York City. Na jejím základu bychom měli všechny lidi ze světa seřazené v jedné řadě. Každému adventistovi bychom dali praporek s logem Církve adventistů sedmého dne. A pak bychom jim řekli, aby procházeli kolem rychlostí jeden člověk za sekundu. Při této rychlosti bychom viděli jít jednoho adventistu každých sedm minut. Kdybychom měli všechny Japonce seřazené do jediné řady, jednoho za sekundu, viděli bychom jednoho adventistu každé 2,3 hodiny. Kdybychom měli seřazené všechny Egypťany po jednom člověku za sekundu po celých 24 hodin, viděli bychom jednoho adventistu jenom každých 27 hodin. V Severní Korei, Sýrii, Saudské Arábii a Jemenu by bylo více než 230 dnů mezi každým adventistou.

5 Závěr Z lidského hlediska se zdá, že jsme daleko od dokončení našeho díla. A přesto nám znamení říkají, že už je skoro čas, aby Ježíš přišel. Dnes stojíme, tak říkajíc, na břehu řeky Jordán. Toužíme vejít do zaslíbené země, ale pořád toho ještě zbývá mnoho udělat. Přesto naším úkolem není měřit hloubku vody, ale stejně tak jako úkolem Izraelců, kteří stáli na břehu Jordánu před tisíci lety poslechnout příkaz a jít vpřed. Když vstoupíme do Jordánu, když půjdeme vpřed s důvěrou v Toho, kdo ten příkaz dal, uvidíme, jak se vody rozdělují. Práce bude dokončena a Ježíš přijde! Přesně tak, přijď, Pane Ježíši! * V této zprávě mohou být malé odchylky od té, kterou tajemník tlumočil ústně.

Přicházející krize David Gates

Přicházející krize David Gates Přicházející krize David Gates PAPEŽSTVÍ AMERIKA Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 3-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 3-2011 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne Preambule: Tuto ústavu vyhlašujeme proto, abychom potvrdili, že - na základě učení Bible považujeme za žádoucí a nezbytné blíže upravit podrobnosti vnitřního života

Více

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne Preambule: Tuto ústavu vyhlašujeme proto, abychom potvrdili, že - na základě učení Bible považujeme za žádoucí a nezbytné uchovat řád a kázeň v církvi a umožnit jí

Více

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus?

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus? Co je Cesta do Emaus? Upozornili nás, že Cesta do Emaus není emocionální pěnová koupel. Je to v podstatě cesta s Ježíšem Kristem. Podstatné není, jak jsme se navzájem báječně sblížili, ale o co blíž jsme

Více

100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě

100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě 1 1911 2011 Adventismus Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu:

Více