A BCDE F ABCD EF C ABCD EF C ABCD EF C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A BCDE F ABCD EF C ABCD EF C ABCD EF C"

Transkript

1 - OSK SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA Technické uspo!ádání: Kosatky Karviná-oddíl plavání,o.s. Meziokresní p!ebor actva, dorostu a "lenstva VÝSLEDKY Místo konání: Datum konání: Rozplavání: Zahájení: Bazén: Teplota vody Teplota vzduchu Karviná-Hranice :00, 8:00, 13:00 hod 16:50, 8:50, 13:50 hod 25 m, 8 drah 27º 28º Vrchní rozhod"í: Valter Kocur

2 V K 1! "#! V $%&'#( T)* +,-. /! "#! V 034 H+5, 5 6.,+ 7! "#! C034 L 8939: ;$<:$ 7! "#! C034 R ;=$(>3:?(%0$3$ 7! "#! A$BDE$ ;&:F 1! "#! V"'0>$ G$(& 7! "#! P&4 ;&99> P9" 7! "#! 8$%&'#( $ :9 I G$%J>3: M$($ 7! "#! N A(%"03: O3$$ 7! "#! Q U* W. /! "#! X YZ?(%0$3 7! "#! [ AJE$>3: \$](90$ 7! "#! ^ _ `*a 7! "#! b cj Vd"' 7! "#! e f=9""093: G$&$ /! "#! G g0$39>4 gh%]h Ka * `- i 7! "#! V ]:">34?D%(03: j:>$ 7! "#! k]:">34 I l&>3: G9$"$ N 7! "#! Q S9=(9>3: m0(f>$ 7! "#! X?$09 n9#&$ 7! "#! [ S9]9%"$ c$"(f9> ^ /! "#! b A$%g90> O3 e 7! "#! H- A(%"0 M(# /! "#! 2

3 o

4 A BCDE F xy A A A F A E A xy A A F CD BF A F F DF F z FC {xy A E E A B A E A F CD E F C E A F A F A A AF E B F pqrstqstqu rvwrrwrr ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

5 A A A BCDE F F BF AA F EA F FB A C F F A AB F A CBF E A BF A B F EA CBF E BF AF F A E F D F F A F FB E F A C F F A AF BF A F F A E A B F A EA F }~ } } ~ƒ ~~ ~~ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

6 EA AB F A AF F E F F F F BF E A C A A B F E A A DF F A A E E E A A E A F A E A AA F E A A A A F CD E A F E E DF F FC A A A B A E B A E A F A C A F E B AF B F ˆ Š ˆŠ ˆŒ Ž Ž ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

7 š A F E A AF B E A F œ F B D E š F A E E BF E A F BF E š A D F F F A E BF AF A EAB F E EA F F A E EA F A E F D F EA F D F A E œ F FC š E A AF BF E F A E A F A E EA F F F A E A BF A A AF BF A B F EA AB F A F A C F F E F F E F F BF A F œ A F F FC š F F AF A E C E C ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

8 AF F F A E E A B F E A E ABF E A AA FC F A A B F A AB F E F F A AB F A A F F CD A A AF BF EA F F A F F BF F D F A E D A F F FC A AF F E F F A F E F A C A B E AA FC F E A B F E AB F E AF žÿ ž ž Ÿ ŸŸ ŸŸ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

9 A ± E A D A E AF B A C A F B ± F B A A F E ² A FC A ± A AB F ± A B F ± F A B ± A FB DF F E A A E A ± F A E A E A A A A A F CD A F ª««ª ªª ªª ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

10 E F E A F E DF F»¼ A E A A A F CD E E A D A E A E E A F A B A E A C E B AF B A F A A A F AF F ½ B A E»¼ F B A A E A F ½ A FC A B»¼ F BF AA F F A E EA F FB A CBF E A F BF E E BF E ½ A AB F»¼ A BF A D F F EA CBF E F A E ³ µ µ¹ºµµºµµ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

11 BF A AF F A E EAB F E AF F D F EA F A E EA F A F FB E Æ F FC F ÇÈ E A AF BF E A F A E A F F A E EA F F A AF BF A AF BF A BF A A B F A C F F F A E A EA F A F F BF A F F Æ F A E A F F FC E F F E ÇÈ A AF F E AF A E F A F E F BF E AA FC F C A B E A A B F A E ABF E A AB F AB F E Æ C E E ¾ ÀÁÂ ÁÂ Ã ÀÄÅÀÀÅÀÀ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

12 A BCDE F ÑÒ A A A A ÑÒ F CD AA F BF ÑÒ A E E A B F C E A F A A A BCDE F ABCD EF C ÑÒ E EC F C C A F F E F E E A EC F A AF CF E F C A F A C A A E A F C A F ÉÊËÌÍÊÌÍÊÎ ËÏÐËËÐËË ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

13 A AF E A DC A DC F C E A A E F F E E EC F F C CF F C A AF A F AC F A A B ABCD EF C ÛÜ A F F E A AF EC A D AD AF C A A E A E E EC D E EF E CD A A AF E F E A F A AF C ÓÔÕÖ ÔÖ ÔØ ÕÙÚÕÕÚÕÕ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

14 A AF A A C D C C F A BCDE F åæ A AB F A B F A C F F åæ A BF A B F A BCDE F çåæ AA F F BF A AB F FB F A E EA F A F BF E A AB F A C F F A CBF E E BF E åæ A BF A D F F EA CBF E E B F F F A E AF F A E BF EAB F E A F D F AF F EA F A E EA F F A E A F FB E ÝÞßàáÞàáÞâ ßãäßßäßß ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

15 ðñ F E A AF BF E EA F F A F A E A F F A E A AF BF A C F F A B F F A E A AF BF A BF A F A E E F F E A EA F F D F A E AF F BF A F A F ðñ A AF F E AF A E F BF E A C F F E C F F F AF A A B F AA FC F A B F E C C E A AB F F F A E E A B F E A B E E F F AF A E B AF B F A AB F A E AB F E F A F A F A E B A A AB F èéêëìéëìéí êîïêêïêè ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

16 A BCDE F úû A A A A FB DF F E E A A E A E A F F A üý F A E A E A A A A A F CD BF A F AA F F E DF F B üý E A B A E E A D A E F C E A F A F CD E A F A A B A B A E A E A A AF B AF F A C E B A F A E A F A E F òóôõöóõöó ôøùôôùôò ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

17 F B F E A A F A F E F E F B A E E A F A E A F AF B E A F A E F C B D B A E A F FC A B A AB F A BF EA CBF E A D F F A B F F A E E A AF BF E A AF BF EA F F A AF BF A B F A C F F A AF F E F F F A F E þÿ ÿ ÿ þ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

18 A B A F CD DF F F C A E A A A E E A F B E B F FFDC A B F EA F AA F A AB F A C F F A F BF E EA CBF E A B F BF AF F A E A F D F AF EA F A F FB E A F F A E A AF BF A AF BF F D F A E A B F ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

19 A BF A F BF F E A F F A E A F F F F AF A C AA FC F A A B F A AB F C A E F F A AB F F E A A E F CD F A E A E A A F CD A A A F DF F F C D C F E A D A E A E A A E A F A C A F E B A E A F A A F B A E AF AF B ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

20 F '( A F B A AF B A E A F A BCDE F '( A B F F BF EA F FB A C F F F A E '( A BF A B F BF A F AF '( F A C F F A EA F!"# "# $!%&!!&! ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

21 A BCDE F ABCD EF C 12 A A E E EC A E D A E C A DC C E A AF EC AE D AD AF C A AF F E F E A A D E EF A A AF C C F D E E C 3 EE E F C C FC A B 12 E EC F F F C C A E F C E A EC F )*+,-*,-*. +/0++0+) ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

22 A A E A F C F A AF A F A E F C CF A AF A DC E E A DC F C A A E F F C A F A AF C AC F A C F E F C CF F C E EC F E CF E F A A E A D A E F F F D CF F :;66;64 ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

23 A BCDE F DE A FB A A A DF F A F A FC DE F CD AA F A BCDE F DE E A D A E >BC>>C>< ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

24 OP A B F EA F A C F F OP EA CBF E A B F BF AF F A E F A E OP A F F A E A AF BF F E OP F A AF F E A C E C F F C F BF E A A B F AA FC F A B F E A B E A AB F F F A E A E A B F E AF A E F AB F E E F F B A F A AB F B GHIJKHJKHL IMNIINIG ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

25 A AB F A E YZ A C EA AF B [\ A F B A F E F E A F D AF B E A A E F B A E B A E ] F A E C D C F F E C D C F A C D C F F C B FC [\ F [\ F CD F A E E A A F CD DF F [\ E A D A E B A A QRSTURTURV SWXSSXSQ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

26 A E F f E B A gh A AB F EA F FB gh A BF gh F E A AF BF E A AF BF EA F F A B F gh F F A AF F E A F E F A gh A E F gh A gh A E A F CD E A A E A F A E A B A E f B FFDC ^_`ab_ab_c `de``e`^ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

27 B FFDC E qr E BF E F A E qr A D F F BF AF EAB F E A EA F F D F qr E A AF BF E F A E A F A E EA F F A B F E F F E E st A F qr F F C E C AF F F A E A A B F A B F E ijklmjlmjn kopkkpki ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

28 E A B F E B AF A E AA FC F A AB F AB F E AF B F A B E E F F B A AB F A F F } A F D E ~ A C EA AF B A F E F B F E A F E A E A AF B F A E F B A E D E A F } F F D E A A A A A AA F E DF F uvwxyvxyvz w{ ww wu ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

29 Œ A B A E A A A E F F A F F D A BCDE F Œ F BF AA F EA F A B F A AB F FB F A E A F BF E A CBF E A C F F Œ A BF EA CBF E A D F F A B F AF F A E BF F A E F D F A F EA F A E AF EA F F A E A F FB E EA F D F A E Œ F E A AF BF E EA F F A F A E A AF BF ƒ ƒ ƒ ˆ Š ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

30 A F F A E A AF BF A B F A EA F A BF A F A E F A E E F F E AF F D F A E A F A F F BF A F A AF F E F F A C F BF E E C F F F A F E AF C E AA FC F A A B F C A BCDE F A A A A FB DF F E F A E E A A E A F A F A E A A A E A A A F CD BF A F AA F F E DF F Ž ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

31 E A B A E F C A F CD E A E E A F E A D A E B A A A F A A AF B A C AF E B F A E A F F F B A F E A F E A F F E FC A B A AB F F D F AF EA F A š œ šœ šž Ÿ ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

32 A B F CD A E E A F ª «ABCD EFF E F BBB BCD C C F F C

Notice:Jagran Infotech Ltd. Printed by Fontographer 4.1 on 6/3/2003 at 7:12 PM

Notice:Jagran Infotech Ltd. Printed by Fontographer 4.1 on 6/3/2003 at 7:12 PM $ % $0 Undefined $1 Undefined $2 Undefined $3 Undefined $4 Undefined $5 Undefined $6 Undefined $7 Undefined $8 Undefined $9 Undefined $A Undefined $B Undefined $C Undefined $D Undefined $E Undefined $F

Více

VALAŠSKÝ KRPEC. Vsetín 9.kv tna 2015 rozplavání v 9:00 a ve 14:30 hod. zahájení v 10:00 a 15:30 hod. Krytý bazén Jiráskova 340

VALAŠSKÝ KRPEC. Vsetín 9.kv tna 2015 rozplavání v 9:00 a ve 14:30 hod. zahájení v 10:00 a 15:30 hod. Krytý bazén Jiráskova 340 VALAŠSKÝ KRPEC Vsetín 9.kv tna 2015 rozplavání v 9:00 a ve 14:30 hod. zahájení v 10:00 a 15:30 hod Krytý bazén Jiráskova 340 Název závodu : Valašský krpec v plavání Po adatel : Plavecký oddíl TJ ALCEDO

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž ž ě Ž ž ž ě ý ě ě ň ý ě ž ě Ž ě ó ý ě ů ž ú ů č ž č ý Ú č ý ě ý ě č ě č ž ý ě ě

ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž ž ě Ž ž ž ě ý ě ě ň ý ě ž ě Ž ě ó ý ě ů ž ú ů č ž č ý Ú č ý ě ý ě č ě č ž ý ě ě Č ý ý č Ť Ž ě ě ů ě Ž ě ě ě ž ž ě Ž č Ž ů ť ě ž ó ě ě ů ě Č ě ý Ó ý ý č ě ě ů ň č č ž Ž ý ě ú ť Ž ž Áč Á ě č č Š ý ě ž ů č ě ů č ý ž ý ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁ SKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁ SKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁ SKÁ PRÁCE Stavebn technologický projekt - D1 Modernizace SSÚD Mirošovice 2. etapa 3. ešení technologické struktury Vendula

Více

ř ř ř š ě ř ř é š é ř ř š ě

ř ř ř š ě ř ř é š é ř ř š ě ř ř š ě ř ř ř š ě ř ř é š é ř ř š ě ř ů ě Ý É Č Č Ť č Ď č ě č ě Š ě Ž čé š š ě é ě š Í ŽČ ě é ě é é ť Ž é č ř ř ř ř Í Á Á Ř ř Í č éč ř ř Í č éč Í ý č č é č Í Ů ž Í Ů č ě š ě é ď ď ř Ů č ě ž é ó ř é é Ů

Více

1 &1;!! 1 *+,+ + **+ **+! "# $ %&' & % %& & %!" **, + #$ --- & 0% & +, + 1&0 %&' *0,+ 0 ( ' ( *+,-01 * 234!"#$%&' + ((*+, -0, 1, 56 (*+,- 6 9 :; 56 (!"#$% &' * # 2 #345 61 &% ' & 0%&% '0 % 9* ' "& 1 :!

Více

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č ž ž č Ý ť ž ž Ó š á ď č č č ž Ó á ě é ě ž á ě š á ěč ě á ť ž á ď áš Ť ď Ž ď á š é é é á ž ď ď ďč á ž š ď á á é č č é é á ť ž ň ěď á é Ž á ž ď á ě Ť á ž é é é ě ě á žá žď é ě áť é á Ž č č é Ý ď ě é é ě

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

Ě ř ň

Ě ř ň ď Ě ř ň Á Ě Ě É Á Ř Ě Š č Á Ú č Č Ú Č Č Á Á Ý č Ť Ó Ú Ď ú Ť č Ž Á š Ěč Ó Ť ň ú Ť ž š č Á š č Ť ů č Ý ď Ý Ž č š š Ž ž Ť Ž É É č š Áž š š ž Ó Ž Ý Ž Ž Ó č É Ý Ý Ý č Ť Ó Ď Ý Ý Ď Ě Ď Ž Ý č Ý ů ň č ž Ó ž Ť č

Více

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é ú ě č č Č ř é Ó ř é ě ý č ě ř ř Č ú ě ž Ú ě ě ú Š č é ý ý č č é ž é č úč é ú ě ý ý ž ý éé é ě ú š é žú ě Ý é ú ě ž ú ý Č é ř š ý ž ý é ž é ě ř ň ý ý ý Č ž ý ý ř č ř ů é ú ě é ě č č ě é úč ěž ý úč ř é č

Více

Písemná práce. 1. Rozhodni zda trojúhelník s následujícími délkami je pravoúhlý: a) 8,5 m; 13m; 15,1 m. b) 9,5cm; 16,8cm; 19,3cm

Písemná práce. 1. Rozhodni zda trojúhelník s následujícími délkami je pravoúhlý: a) 8,5 m; 13m; 15,1 m. b) 9,5cm; 16,8cm; 19,3cm Písemná práce Třída:. Jméno:.. Skupina : A Vyhodnocení: 1. Rozhodni zda trojúhelník s následujícími délkami je pravoúhlý: a) 8,5 m; 13m; 15,1 m b) 9,5cm; 16,8cm; 19,3cm čet bodů: 2. Je dán kvádr ABCDEFGH

Více

Á Č ě Š ě Č ě ě ě ý ý Č ž ý ý ž Š ý ň ž ě ý ž ů ý ě Ž ý ě ý ÁŘ Á

Á Č ě Š ě Č ě ě ě ý ý Č ž ý ý ž Š ý ň ž ě ý ž ů ý ě Ž ý ě ý ÁŘ Á ý ý ý ý ý Č Č ě ý ž Ž ýá ý ě Ř Ž Ú ý ů ž ý Ž ý ý Š ě Š Ř Ž ý ž ů ý ě ě ý Ž Ž ý ú ů Ž Š ý ý ž ů Ž ý ý ě Ř Ž Š ů ý ě Č ý žď ě úý ž ý ž ý Č ý ý ě Ů ý ě ý ž ě Ž ý ý ý ý Š ů ě ě ď ě Á Č ě Š ě Č ě ě ě ý ý Č

Více

Č š ý Š š šš é é š ý š ů š ů Á é ď ů š ů š š Ž ó Ú Č ó ý Ž š š Í é ží ů ý ó š šš é é š ý š ů ý ý ů ž ý Ú š é ů š ů š ý š é š ž š é š š š Ž š ď éš Š š é š ý Ž Ž š Š š Ž é Ž ž ů Š ý š é ý ý ú é éš š é ž

Více

Á č ý ě š ě š č é ě š č ř é ý ů ž ě ž ě é ě ě ý ů é ó é ž ů ý ý ř ý é č ě Ž řč ě š č ý é ě š ě é é ě č č ř řňč ý ý č ý řň ů ř ý ý ř č ě ý č ý ř řň ě ř

Á č ý ě š ě š č é ě š č ř é ý ů ž ě ž ě é ě ě ý ů é ó é ž ů ý ý ř ý é č ě Ž řč ě š č ý é ě š ě é é ě č č ř řňč ý ý č ý řň ů ř ý ý ř č ě ý č ý ř řň ě ř Ě Ý Č ě ř Á Č ř č é č č ň ý č š ř ě ú ýř ě ů ř š ů é ě č č é é šř ě ú ů ý ě é ě é ú ě ž č é é ř č č ě ě Á ĚČ ů č ě ř é ř é ů ř ž ř ě ý č ě ě ř ýž ěž Č š ý ů ž é ř š ě č ž č ě ž č č ě é Á č ý ě š ě š č

Více

á Í á č á Ó é á é ě ší Ý á á é é á á é á Í É á á é é é č é á š é š ď ď é ě é č é č ě ňá č é č é č ň š ě š ě á š ě á č ě č é č č ď ď ď ť Í Í é é ňě á Í

á Í á č á Ó é á é ě ší Ý á á é é á á é á Í É á á é é é č é á š é š ď ď é ě é č é č ě ňá č é č é č ň š ě š ě á š ě á č ě č é č č ď ď ď ť Í Í é é ňě á Í á č é á Í á ď á ě ěž á é ď č č á ť ď áí ě á š á ě Í ě ě é ě ň á Ó á ě é ě č ť č ň č ťí ď é ú č ú Í ť á á á ě š á á č á ě é ě Í Í ě é ď š ě é á é é é á ď č á á ě Í á Ý á ť á č é č á é é Ý á Í áí ň á Í é

Více

Ž Ž Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ŠŤ É ÁŽ Ž Ž Ž Ý

Ž Ž Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ŠŤ É ÁŽ Ž Ž Ž Ý Ř Á Ě É É Ě Ě Á Ř Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ŠŤ É ÁŽ Ž Ž Ž Ý Ž Á Ž Ž Á É É Ž Ž Ž Ť Ě Ě Ť É Š Š ř É Ť Ž Á Ý É Ó Ž Ý ÝÝ Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Š Š Š Ž Ž Š Ž Ž É Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Š É Á Š Ž

Více

š š š ů ů š ž ž š É Ú Š ý ů ý ů ů É ů ů ý Ů ý Ů ť š ů š ů š Č ý ň ú Č ý ů ň ý ž š ž š ý ů ň š š ý š ž ů ů š Š Č šť Č š š ý ů ý ý š Š ů Š ů ů ý ů ů Š š š ů ý Š ů š ý ý ů ů ý š ý Š ž šť Š ž ý Č š ž š š ý

Více

ěří í á á ř í í á ý čá í ý í á í á č ř ří í ě á í ě ý š á ď ý ž ž á ěí í ží Í í ř á ě šíď ě ší Í í ž á Í č č ž é ž í í é ř Í ť á ž á í ř ř ť ě í á ž í

ěří í á á ř í í á ý čá í ý í á í á č ř ří í ě á í ě ý š á ď ý ž ž á ěí í ží Í í ř á ě šíď ě ší Í í ž á Í č č ž é ž í í é ř Í ť á ž á í ř ř ť ě í á ž í ěř á á ř á ý čá ý á á č ř ř ě á ě ý š á ď ý ž ž á ě ž ř á ě šď ě š ž á č č ž é ž é ř ť á ž á ř ř ť ě á ž ď ř á ý á á ó ý á ů č ď é é ě á ď ť š ď á ě ď é ň ř ě š ě ř č ě ř ř ý á ď č á ř á á á ě á ť á ý

Více

É š š š Ú ó š É Á ó Ž Ú Ú Ú š Ú š š š Á š š ň Ú Ř Ý š Ú Ú ÚÚ Ý š ň ď ň š Ó Č Ž š Ó š š Š Ž Ú š É É š š ň š Č Ž Ž š š š š

É š š š Ú ó š É Á ó Ž Ú Ú Ú š Ú š š š Á š š ň Ú Ř Ý š Ú Ú ÚÚ Ý š ň ď ň š Ó Č Ž š Ó š š Š Ž Ú š É É š š ň š Č Ž Ž š š š š Ť š š Ú Ú Ú Ú š š š š š š š š š š Š Ž Ž Ž ó Ž Ž É Ý Ů Ň Ú Ý Ú Ú ó š š Ú ď š Ž Ž š Ú Č É š š š Ú ó š É Á ó Ž Ú Ú Ú š Ú š š š Á š š ň Ú Ř Ý š Ú Ú ÚÚ Ý š ň ď ň š Ó Č Ž š Ó š š Š Ž Ú š É É š š ň š Č Ž Ž š

Více

Ý Ď Ž Ď Í ž ř Č Ď ž Á Č Ž Č Ž Č ř ž ř ř Č ř ř Ď

Ý Ď Ž Ď Í ž ř Č Ď ž Á Č Ž Č Ž Č ř ž ř ř Č ř ř Ď Ý Ď Ž Ď Í ž ř Č Ď ž Á Č Ž Č Ž Č ř ž ř ř Č ř ř Ď ř Ó Š Č ř Š ž Í ÝÝ Ž Č ř ř Ž Ú Č ř Č Č ť Ž Č ř Č Ď ť Ž Ď Č ř Ž Ž Č ž Č Í ť Č Č Í Č ď Č Á Ď Í ÍÍ Č Ž Ž Č Í Í Ž Ž Ž Ž Í Č Ý Ó Í Ž Í Ě Ž Í Ž Ý ř ď Ž Č ďž Í

Více

# '(,/#!1 23!"! #' 8 9'( : 9; 23 #

Více

第一部分 : 測量實習 3D m m

第一部分 : 測量實習 3D m m 第一部分 : 測量實習. m d p v Ò yí ÇwA B ( p ë) k A d (p ë) k B Õ D Ç ( y A B ð p ë) A Î.758 0 B Î.546 A Î.82 B Î.0 º h Ûv± (A) A B ëî 0.92 m (B) A ñ Î.22 m (C) B ñ Î.00 m (D) ë ÕÎ 0.04 2. m d p (p ë) ÇwA B C k

Více

āā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā

Více

Arbeiter- Turn- und Sportverband

Arbeiter- Turn- und Sportverband Archiv sportu a tv inventář č. 110 NAD č. 227 Arbeiter- Turn- und Sportverband 1920 1946 V Praze 2016 Lucie Swierczeková Ú v o d Arbeiter Turn- und Sportbund (ATBS) byl dělnický tělocvičný a sportovní

Více

Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá č ě ě ě ý á ú ř é ú á á á ú á á ú á á Ú š é é řá á á řá ř é ě ý ě ž Ú Ú ř ě ú á ř š Í á Í řá á ě ý

Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá č ě ě ě ý á ú ř é ú á á á ú á á ú á á Ú š é é řá á á řá ř é ě ý ě ž Ú Ú ř ě ú á ř š Í á Í řá á ě ý á á ě ě ě úř á ě ě Á á á Íú á á á á č ý ř á á á č ú á á řá ě ě š ř ů á á á á á á ř č áš č Ú ě ý ú ě á ů ú ě á č ř úř á ě ě ě ú á á ÁĚ š á úř á ě ě ě č Ů ř á á ú á á Ž ě ě č á ý č ú ý ř š ů ě ý á ř ů čá

Více

š ň Ú é ě ť Ě ě ř Ě ť ě š ř š ě Ě č Í ú š ě ěť ř ý é ř ů č ž ť ý ý Í é ě é ř Ě Í ť ě ě č ť ý ů ž ě ž ř ž ě ů ž Í č ě ý ý ě é č é ť ě ú ř Ě ř ě ů č ř ě ž ě ě š Ě ž ě ě ž ý ěř ž ů ú ě ó Á č ť é ě ť ó é

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ě ř é š ó ó š Š Í ř ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř Ú ž ž ř š ě ř š Í

ě ř é š ó ó š Š Í ř ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř Ú ž ž ř š ě ř š Í Í š ě ř é š ó ó š Š Í ř ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř Ú ž ž ř š ě ř š Í Í Á Í Ó Ú é š ě ý ě é é Ť ú ř é ě Ť š é ěř ů ý Í Š ě ů ť ě ě ť ř ř ěš š ú š ě ŽČ Í é ě ž Š ě ů ě Š é ř ě ěš é ř ý Í ý ř ě ěž ř é Žů Ž ě ě ř

Více

n, π j = nπ j (1 π j ) nπ j (X j nπ j ) 2 χ 2 = χ 2 k 1 j=1

n, π j = nπ j (1 π j ) nπ j (X j nπ j ) 2 χ 2 = χ 2 k 1 j=1 ËØ Ø Ø ¼È¼ ¼È¼ ͵ Ñ ÖÓ ¾¼¼»¾¼¼ Ã Ö Ð Ú Ö º Ð Ò ¾¼¼ ÖÓÞ Ð Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ ÞÓ Ò Ò ÒÓÑ Ó ÖÓÞ Ð Ò Ò k¹ø Ò Ó Ò Ú Ð Ò X 1,..., X k Ô Ö Ñ ØÖÝ n, π 1,..., π k 0 < π j

Více

ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž

ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž Á á ě á á ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž é ž é É ú á á ě é č ř á é ě ý ý ř ý á ý č

Více

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení cv. 308 Situace 2 na 1 Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává

Více

č ě Ý Ý é ě ý ř ě ž ž ý ě ž ž é é ž ž é ž ř ě ý ř š š ě é č ž ž ž ý ř ý é é ě é ď č ý ů ů Ť

č ě Ý Ý é ě ý ř ě ž ž ý ě ž ž é é ž ž é ž ř ě ý ř š š ě é č ž ž ž ý ř ý é é ě é ď č ý ů ů Ť č č Á ř ě ě ž ř ž é Ť Š ó ř ě ž ž ž ý ý Ť Š ě ž ž ý é é ž ó é ř ý š ě ý ř ě ě é š Ť ě ž ž ž é é ž ž é ž ř ě ý ř š Ú š ě é ž č ý ž ž ž ý ě ů č ě Ý Ý é ě ý ř ě ž ž ý ě ž ž é é ž ž é ž ř ě ý ř š š ě é č ž

Více

B D ABCDEFB E EB B FB E B B B B E EB B E B B F B

B D ABCDEFB E EB B FB E B B B B E EB B E B B F B Toto rozhodnutí ze dne 11.01.2016, č.j. 085 EX 14048/15-11, nabylo právní moci dne 24.03.2016.Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, dne 06.05.2016.Datum doložky provedení

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometire Gradovaný řetězec úloh Téma: obsahy a obvody mnohoúhelníků, grafy funkcí s absolutní

Více

Úč é ř é ž é é žň é č ž š é é é é ž ů úč ó ř ž é š ý ý š č ř č ř ů ř é č ý ý é ž é č č é ý é ť ž č ůž č č ř ů ý ř ř ůž é ů ý ý ů ž č ř ůž ý é ůž ř ř ž

Úč é ř é ž é é žň é č ž š é é é é ž ů úč ó ř ž é š ý ý š č ř č ř ů ř é č ý ý é ž é č č é ý é ť ž č ůž č č ř ů ý ř ř ůž é ů ý ý ů ž č ř ůž ý é ůž ř ř ž ď Á Ý š Á ý ý č ý š ř ů č č é č č č ú š é č Č ý ř ž ř é ž Č ř č ň š č č č č é Úč ž ř é é ř é č ř ý š ř ů ý ž č ř ř ř é ž é é Úč é ř é ž é é žň é č ž š é é é é ž ů úč ó ř ž é š ý ý š č ř č ř ů ř é č ý ý

Více

á í í Č ť ó í íď ý í í íř ý ř ě Í č ť í á š á ý é ů á í ť č Í Í é ď ž é ž ť é éř ů í š ší ý í Í é á É í ě é ř í Í í é í ř ě á ó í í ě š ě ý á ř í á í

á í í Č ť ó í íď ý í í íř ý ř ě Í č ť í á š á ý é ů á í ť č Í Í é ď ž é ž ť é éř ů í š ší ý í Í é á É í ě é ř í Í í é í ř ě á ó í í ě š ě ý á ř í á í á Č ť ó ď ý ř ý ř ě Í č ť á š á ý é ů á ť č Í Í é ď ž é ž ť é éř ů š š ý Í é á É ě é ř Í é ř ě á ó ě š ě ý á ř á ě é Í Ž ý ť ó ř ý Í ů ů ů š Í ý é ý ý ů é ů š é ů ó Žá Í á Íř ě šř ó ř ě é ě é Ě š č á č

Více

ěž ĚŘž ů ú á á á ě ě é á ě ě ž ě ž š ů ž ě ě á ú é á ě á á ě š á ž á á á ž ě é á á ž ě é éž ě ž š á ž š š ě á ž ý á ž ě á á ž á ž ě á ý ž ů ž ů á ž ě

ěž ĚŘž ů ú á á á ě ě é á ě ě ž ě ž š ů ž ě ě á ú é á ě á á ě š á ž á á á ž ě é á á ž ě é éž ě ž š á ž š š ě á ž ý á ž ě á á ž á ž ě á ý ž ů ž ů á ž ě ě ě ěž ĚŘž á é ěž é áň á ě á ě á ý ý ů é ěž é á ě á á š é á ď š é Ť š á ě š á á š é é ž š é žň á ŽÍ á š ň ě žň ý á á š á ě š ě žá á á ž é á á á ě ě ů ě ý ž ý ť é Š ě é á á ý úý ů ů ě é ů á á ý ý ů á ě

Více

B04. = x. z = z 2 z 1 = z(x 2,x 2 ) z(x 1,y 1 ) (x2,y 2 ) (x 1,y 1 )

B04. = x. z = z 2 z 1 = z(x 2,x 2 ) z(x 1,y 1 ) (x2,y 2 ) (x 1,y 1 ) ÞÜݻݺ s.1 z= z(x,y dz= ( z x y dx+ ( z y x dy ½º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½¼ ÙÒ ÚÓÙ ÔÖÓÑ ÒÒ Á z = z 2 z 1 = z(x 2,x 2 z(x 1,y 1 = (x2,y 2 (x 1,y 1 Ò Þ Ú Ò Ø µ dz dz=0 ÇÔ Ò ÔÓ ØÙÔ dz= M(x,ydx+N(x,ydy È Ð z=sinxsiny Ü

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

č Ú Í ř

č Ú Í ř č Ú ř ť á ě á é á ý ě ě é ů ě č ň ě ř é ú ř ž č ě ň ř á ě ě ě ř ů žý č ú ť ě ř ť á š šť č ž ý ů ů ň ě ř ě č é ř á ž ž ž ď š ě ň ů ú Ě é ř á ě ě ř ř ě ř á ý ý ú ř ěž ó ě ý ž ě ý ř ř á ě ě ř š ž š ř ú ý

Více

ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš

ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš ř ó ě ř ř ř ř ě ú Č ý ř ě úř ý ň ýš ý č č š ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš ž ý ý ů ř ě ž ý Ú ů ř ž č ó ě ýř ý ý ň ě ň ě č ý ř ň ř ž č Ů ř ů č ý ú ů ž ý Á Ř č č

Více

ESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORT

ESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORT ESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORT Krajský pebor staršího žactva VÝSLEDKY Místo konání: Karviná-Hranice Datum konání: 26.- 27.5.2017 Rozplavání: 15:00, 9:00, 14:00 hod Zahájení: 15:50, 9:45, 14:45 hod Bazén: 25

Více

ú Ý Ř ú ú ď ň ň ú Č ú ň ú Č ú Č ú ú ú Š Š ŘÁ É Ř ť Ú Č ó ň Ó ú ú ú úú ó ú ň ú úó ú ú ú ú ó ú ú ú ň ó ú ň ó ú ó ú ú Ú ú ú ú ó ú ú Í ň ú ú ť Ž ť ó ú ň Š ú Ž ú ň ň ň ú Ř ť Š Č Á Ž ú ť ú ú Á Á Ř É Ň Á Ý Ř

Více

Ê ¾ À ¾ ÓÑ Ò ÒØÒ Þ Ò Ê(Ø) Ø ½ ÓÑ Ò ÒØÒ ÑÓØ Ê(Ø) Ø ¾/ ÈÖÓ Ð Ñ ÔÐÓ Ó Ú Ñ ÖÙ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÞÓÒØÙ ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ø ÑÓÒÓÔ Ðó ÁÒ Ò ÑÓ Ð ÖÓÞÔ Ò Ò ÒØÖÓÔ ÔÖ Ò Ô ÈÖÓ

Ê ¾ À ¾ ÓÑ Ò ÒØÒ Þ Ò Ê(Ø) Ø ½ ÓÑ Ò ÒØÒ ÑÓØ Ê(Ø) Ø ¾/ ÈÖÓ Ð Ñ ÔÐÓ Ó Ú Ñ ÖÙ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÞÓÒØÙ ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ø ÑÓÒÓÔ Ðó ÁÒ Ò ÑÓ Ð ÖÓÞÔ Ò Ò ÒØÖÓÔ ÔÖ Ò Ô ÈÖÓ ÃÓ ÑÓÐÓ Ô Ö ÓÜÝ ½ º Ù Ò ¾¼¼ Ê ¾ À ¾ ÓÑ Ò ÒØÒ Þ Ò Ê(Ø) Ø ½ ÓÑ Ò ÒØÒ ÑÓØ Ê(Ø) Ø ¾/ ÈÖÓ Ð Ñ ÔÐÓ Ó Ú Ñ ÖÙ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÞÓÒØÙ ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ø ÑÓÒÓÔ Ðó ÁÒ Ò ÑÓ Ð ÖÓÞÔ Ò Ò ÒØÖÓÔ ÔÖ Ò Ô ÈÖÓ Ú Ñ Ö ÔÐÓ Ω Ø ½ = ÙÒ Ω

Více

ž ý ý ě ý ů ž ý ž ž ý ů ž ů ž ý Č ý ů ě ý ý ř ř ř ý ý ě Ý š ě ý ý ý ě ěř ý ě ž ý Č Č ž ě š ř ů ů ý šš ů ů ř ó ó ř ž ý ř ř ů ř ý Č ú š ě ř ě ž ě Č ě ž

ž ý ý ě ý ů ž ý ž ž ý ů ž ů ž ý Č ý ů ě ý ý ř ř ř ý ý ě Ý š ě ý ý ý ě ěř ý ě ž ý Č Č ž ě š ř ů ů ý šš ů ů ř ó ó ř ž ý ř ř ů ř ý Č ú š ě ř ě ž ě Č ě ž Č Á Č ř ř Č ř ú ř ý ě Š Č ě ž ý Úř ě Á ř ě Č Í ř ě ř ě ř ó ý ě ě ě ň ě ů ř ý ž ř ý Č ř ě š ů ěř ř ý ě ě š ř ů ž ý ý ě ů ů ě ě ž ý ě Č ř ě ú š ž š š ž ý ý ě ý ů ž ý ž ž ý ů ž ů ž ý Č ý ů ě ý ý ř ř ř ý ý

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

ý č č é ý Ž ý ž é ž é ž é é é č ý č č Ř é č č Ž é é č é ž č é ý č č č ž č é Ž é ý č é Č ž ů ý ý č ů ý ů Č ž ů ů ů ů č é ů ů é č ů č é č ů ž ý ž č č č

ý č č é ý Ž ý ž é ž é ž é é é č ý č č Ř é č č Ž é é č é ž č é ý č č č ž č é Ž é ý č é Č ž ů ý ý č ů ý ů Č ž ů ů ů ů č é ů ů é č ů č é č ů ž ý ž č č č ý č ý ý č č ý ý č ý č Č ý úč é é é č é Č Č é ý ž č č Č č č é č č ý ů ý ů ý ý ů Ž ž č ů č č é ý č č é ý Ž ý ž é ž é ž é é é č ý č č Ř é č č Ž é é č é ž č é ý č č č ž č é Ž é ý č é Č ž ů ý ý č ů ý ů Č ž

Více

ý óň ú Ú Ú ó ř Ú ý ú ú ú Ú ů ú Ó

ý óň ú Ú Ú ó ř Ú ý ú ú ú Ú ů ú Ó ý ř é ě ě č č ý é ó é ž ó é ě é ě ř ě ř ř é š ý ý ž ě ý ž ě ý ř ž é ě ú ř é ě ř ý č š é ý ž ý ž é Ž ě ú é ň ř ř ě ý ý ě ý š ř é ž š é ž ř ý ý š é ě ě ý ě ó é é š ř ř ý é ů ě ě ě ě ě ý č é š ř é ů é ů č

Více

ř Č ř ó Č ž Ú ú ř ž Ě ú ř ž ž ř ž ú ř ž ú Ú ř ž ř ž ú ř ř ó ž ž Č ř ú ř ž ú ř ř ž ř ř ž ž ř

ř Č ř ó Č ž Ú ú ř ž Ě ú ř ž ž ř ž ú ř ž ú Ú ř ž ř ž ú ř ř ó ž ž Č ř ú ř ž ú ř ř ž ř ř ž ž ř ř úř úř ř Č ř ř ú Ž ř ž ú ř Šž ř Ů ž ž ř ř ř ř úř ř ř ř ř ř ř Č ř ó Č ž Ú ú ř ž Ě ú ř ž ž ř ž ú ř ž ú Ú ř ž ř ž ú ř ř ó ž ž Č ř ú ř ž ú ř ř ž ř ř ž ž ř ž ž ř Š Š ř Š ž ř ú ř Š Č Č ž ř ú Č ž ž ž Č ř ú ž

Více

Návod k obsluze optoizolátoru OPI200, OPI400. verze dubna 2011

Návod k obsluze optoizolátoru OPI200, OPI400. verze dubna 2011 Návod k obsluze optoizolátoru. OPI200, OPI400. verze 1.2 18. dubna 2011 Obsah 1. Optoizolátory OPI200, OPI400... 5 1.1. Stručný popis... 5 1.2. Použití... 5 1.3. Přednosti optoizolátorů... 5 1.4. Připojení...

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

Á ň Í š ž š ů ý Ť é ž ž é ž é č ě ů š Ž š ů ý é Ž ž é Ť ž é č ě Ů ž š ž é ě é č ě š Ž č ý ů ě ě é é ž ě š ě ě é é č č ěú Ž š ě ý ý ě Š č š š š ě ý ň ý

Á ň Í š ž š ů ý Ť é ž ž é ž é č ě ů š Ž š ů ý é Ž ž é Ť ž é č ě Ů ž š ž é ě é č ě š Ž č ý ů ě ě é é ž ě š ě ě é é č č ěú Ž š ě ý ý ě Š č š š š ě ý ň ý Í Ě č Č É Á Í Č é ě Í Č ÍÚ Č Í Ž š Í Ž š ě š ě é ž é ě é ě Ž č úč č č úč č č ň é č č é ě Ž č é ě Ž č Á ň Í š ž š ů ý Ť é ž ž é ž é č ě ů š Ž š ů ý é Ž ž é Ť ž é č ě Ů ž š ž é ě é č ě š Ž č ý ů ě ě é é

Více

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211.

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211. !! km SŽDC, státní organizace / ČD, as Vlak 5631 20200 /* 5601 5213 5211 Sp 1801 Ze stanice Kolín Náchod Meziměstí 0 Praha hln /** 45*6 6 Praha-Vysočany 78*6 35 Lysá nad Labem 78*6 50 Nymburk hln 78*6

Více

ě Č Č Č Č ě ž ž ž ž š ě ž ěšť ěšť žš Ů Á Í Í ě š š Í š ž ě š ž ž ě ž ě ě ě Š ě š ž ž ě š ž ž ž ě ž ž ž ž ě š ž

ě Č Č Č Č ě ž ž ž ž š ě ž ěšť ěšť žš Ů Á Í Í ě š š Í š ž ě š ž ž ě ž ě ě ě Š ě š ž ž ě š ž ž ž ě ž ž ž ž ě š ž Á Á Í Ý Ě É ŘÍ Á Í ž š ě ě Č š š ě š Á Á š ž ě ě š ž ě ě ě ě Č Č Č Č ě ž ž ž ž š ě ž ěšť ěšť žš Ů Á Í Í ě š š Í š ž ě š ž ž ě ž ě ě ě Š ě š ž ž ě š ž ž ž ě ž ž ž ž ě š ž ř š ě ř ž š ě ř š ř ě ř ě ř ý ř

Více

é ý é ě č é é ů é č ě é č é é š ě ř é ě čš é é ž ř é ř é é Ž ú é é é é ř ě ř č é ý ý š č ř é é é ě š é ž ž ř é ý ý ž č é ř ř é č š é ž ř ř č é Ž ž ý ř

é ý é ě č é é ů é č ě é č é é š ě ř é ě čš é é ž ř é ř é é Ž ú é é é é ř ě ř č é ý ý š č ř é é é ě š é ž ž ř é ý ý ž č é ř ř é č š é ž ř ř č é Ž ž ý ř č ř č ě ě š ř ů ě ř é ě č č č ú ř é ý Ú Ž č úč Ú ý é é č ý ý ú ý ů ž ž ě ý ř ě é ě č é žň é é ř é Ž éú é é é ž ý ř Ž č é ú ý ž ý ř ů é ž ě é ř ě ě š ř ů ř ň é ů Žň ý ř ř ě é é ž žň ě š ý ý ý č é ř ě ě

Více

í ž š š í ě ž é ý č řé í ž ě š ř ě é ř ř ž ž í ž ř ý ě ží ř ž ý é ě š é é ří š ř ě é ř Ž ř š čé ú í é ř č ě ř í ý é ě ř ží ř é ě í ž ž ý č ř ž ě é ž ý

í ž š š í ě ž é ý č řé í ž ě š ř ě é ř ř ž ž í ž ř ý ě ží ř ž ý é ě š é é ří š ř ě é ř Ž ř š čé ú í é ř č ě ř í ý é ě ř ží ř é ě í ž ž ý č ř ž ě é ž ý Ýž ž č ě č é ř ž ž ž ž ž ý ě ě ž ž ůž šé í š í ě ěč š ž ř ř é ž ž ě ě ě ě ř ý í í í ř š ř ší ž č č č ý éž ž é š ě ě ě úč č ý ě é č ý í í š ří č é í í ří é ř ě ň ě ř ý ě í ý ý úč č ň č č č č í č š ž žž

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

! "#$ % &'( )* +., %+ - % %.! &/ 0 1%2 %# %> 9? (' / ' AB' &- *- #.:! <> &/ 9 A 1 )* E A9* - & F 9' A 1 )* 1! ;! 1 :! #' 1) #.

! #$ % &'( )* +., %+ - % %.! &/ 0 1%2 %# %> 9? (' / ' AB' &- *- #.:! <> &/ 9 A 1 )* E A9* - & F 9' A 1 )* 1! ;! 1 :! #' 1) #. $"/!"! "#$ % &'( )* +., %+ - % %.! &/ 0 1%2 %# 89 6)* 7/ 6 )* 4 5! -.% :! # 9' - %, % %:! 6%

Více

ěží č ú ú á í í í é ř ě í Ž ž ě á ý ť á í é ž á é š ý ý č ý á č š á ří ú ě ž ěť á Ž ž ž ř ž ř é č ě ť á ří č í á ě ž ú ú í é ě ě ž ř ě š ě ž ť ú é ž é

ěží č ú ú á í í í é ř ě í Ž ž ě á ý ť á í é ž á é š ý ý č ý á č š á ří ú ě ž ěť á Ž ž ž ř ž ř é č ě ť á ří č í á ě ž ú ú í é ě ě ž ř ě š ě ž ť ú é ž é ř čí ř í ě ž ú š í ý ť í ž ý š č áš ů ó ří á ž ž ěš í á ě ř ď í á ý š ý ě áž š ě í ř ř ščí áš ě ř ž ř š ě š ě š ž š č č ý č É ř ě ě ě á í ě ř ú ý á í ý ě ú ď í é ř í č ý ďí ě ší á š ř ýš ě ý á ž í Žá č

Více

Ý ň ť Í Ť ň Ť Ý ň ň Ú Ú ÚÝ ť Ž Ť Ž ň ť Ť Ť Ť ť Í Ť Ť ň ů Í Ť Í ň Ť ň ť Í Í Í Í ť Í ň Ď Í ň Í Í Í ň Í Í Í Ť Í ň Č ť Ť ň Í Í Í Ď Í Ť Ď Í ú Ť Í Ť Ž Ť ň ň Ž Ť Ť ň Í Č ň Ť Í Ť ť Ž ň Ť ň Ť ň Ť ň Ť ň ť Ž Ť ť

Více

é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é

é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é Á ž č é ž ě Č é ě ě ó Í č ý č č ý ú č ý ž Í ý ú ž ý š ý ý é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é é š é ž ě č ý ý ě é ž ě Í ý ě ý č

Více

š É ú Á Á ž ó ú Ť Á

š É ú Á Á ž ó ú Ť Á ú Ť ó š Á ú Á ý ó Ů Á Ř ÁÁ š Ť ú Ť š É ú Á Á ž ó ú Ť Á ž ž ý Ť Í Í ž š ž Č š Č Í ó Í ú ú ž š ž š Č ú É ú ú ž ý ú š ž ý ž ž ý š ó ž š ý ž š ý ý ů ú ů ý ů ž ó š ž ž ú ž ž ž ž š š ž Á ů ž š Ž Č š Č ú ů ú

Více

č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú

č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú é ř é ř č ó ř ý š ř ů é Á ů Ú ř ž ř č č ř ř é ř ř Ť é č Č ý ř ř é ý č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú č ú ř é Ýý

Více

ú ů ů á á č ž éš ú ů á ř á ů é á š á ú ž á á č ú ů á á č ž é š ú ů á ř ý á á ú ů á á č ú ý ů č ú ř ůž á ř ý ů č ú ř ů á ř ů č č ú č č ú Č á ý ú áš é Í

ú ů ů á á č ž éš ú ů á ř á ů é á š á ú ž á á č ú ů á á č ž é š ú ů á ř ý á á ú ů á á č ú ý ů č ú ř ůž á ř ý ů č ú ř ů á ř ů č č ú č č ú Č á ý ú áš é Í á á é ř ý Čá ý Č é ř ů á ř á á á ř Ú Č ú ů ď é á ž Ť Š é á ů é áš á á ř č č ý č á ý á é áď á ý ý Ú á š é š é š á á Ť ž ů ř č á á é á á ř ý ď ý ř ý č č á ú ů ů á á č ž éš ú ů á ř á ů é á š á ú ž á á č ú

Více

Š š ě ž ě č Ž ě ě š á ť Ž ň š č á č á á á Ž Ž Ť Š ě Č é ě é áť á Ú á á ě é Ž Ť č á é Ž č č é é ž é Š Č ť Ž é č ě ť Ť č á á Íé á Š ě é š š Íé ě á á Č é

Š š ě ž ě č Ž ě ě š á ť Ž ň š č á č á á á Ž Ž Ť Š ě Č é ě é áť á Ú á á ě é Ž Ť č á é Ž č č é é ž é Š Č ť Ž é č ě ť Ť č á á Íé á Š ě é š š Íé ě á á Č é Č Š Ó Ó č Š ť ě é č ě á Š á Č é é Ž ě ě Ž š ě é š Ť Ť áťě é á š ě é Ť ě č Ž Ť Ť ě é é ě Ť ě Ž č éž Ť š á Č é é č Š ě Ž Ť é š Ž ě Š á é ž Ť Š ě Ť ě é á ě áž é é Ž č Č é ě ž é ť č á é é č Ý Č Ž ě é šť é

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti 1 Dílčí 2 k faktoriální návrhy RNDr. Jiří Michálek, CSc. 2 Poloviční 2 k faktoriální návrh 3 Obsahuje 2 k-1 pokusů (runů) Často je také nazýván 2 k-1 dílčí

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

č í úř é č úň ž č ň ř č é ř í š ň é č č čí ó ř á é é ů á č é ň é ň á í š ě č áš č ý ř ó š á á á č íó á ň á Ř Á í ří ů á ý á č í í řú ů ě í ě š ř ú á á

č í úř é č úň ž č ň ř č é ř í š ň é č č čí ó ř á é é ů á č é ň é ň á í š ě č áš č ý ř ó š á á á č íó á ň á Ř Á í ří ů á ý á č í í řú ů ě í ě š ř ú á á í úř úň ž ň ř ř í š ň í ó ř á ů á ň ň á í š ě áš ý ř ó š á á á íó á ň á Ř Á í ří ů á ý á í í řú ů ě í ě š ř ú á á ž ň í í í á á ň ř á í ú á Č ó Čá Ó í Č É řžňá ř ž ň ý á ň ó á ž ó ř ú ň á á ť ú á ěí ú

Více

Secure Socket Layer. SSLv2, SSLv3, TSLv1. Čolakov Todor KIV / PSI

Secure Socket Layer. SSLv2, SSLv3, TSLv1. Čolakov Todor KIV / PSI SSLv2, SSLv3, TSLv1 Čolakov Todor KIV / PSI 1. května 2005 Úvod Cíl vytvoření bezpečného spojení Původ firma Netscape Verze SSL 2.0 SSL 3.0 - opravuje mnoho chyb SSL 2.0 TSL 1.0 - velmi podobná SSL3.0

Více

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s.

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. 2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. Základní pravidla a popis struktur Odbor informatiky České dráhy, a.s. Dne: 28.5.2012 Verze. 1.00 1. Úvod Dokument popisuje základní pravidla pro sestavení kontrolního

Více

é š á š á ž é á ř ý ý é á ř ě é ř ř á é ě řá á ř č ř ů ř á á č á ž ú é á šé ě ý č ý řá á ž ů ů ř ú á é é á ě š ě é ž ř é č ě é á č é ě šů š ě ř ý á á

é š á š á ž é á ř ý ý é á ř ě é ř ř á é ě řá á ř č ř ů ř á á č á ž ú é á šé ě ý č ý řá á ž ů ů ř ú á é é á ě š ě é ž ř é č ě é á č é ě šů š ě ř ý á á Ó ě é ů ě Š á ě ů č éč é é Ž ý ů ě á á é ě ě á é š ě ý á ý č ě š ář á é Ž ů č ů é ě á ě éý ě ř á č é á ýč ář ý Ž á ň ř áš á š é é ž ě á á č ě ě Í ě é Ž é é ě č š š ě Č ář š á ě ší á ě Ž š ý é á é ě ů č

Více

y x Yi, Y ˆi 4

y x Yi, Y ˆi 4 ËØ Ø Ø ¼È¼ ¼È¼ ͵ Ã Ö Ð Ú Ö ¾¼º ÔÖÓ Ò ¾¼¼ Ô ÔÓ Ð Ý ÔÖÓ Ö Ö Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÚ Ö Þ Ú ÐÓ Ø ÞÒ Ñ ÚÝ Ú ØÐÓÚ Ò Ú Ð Ò Þ Ú Ò ÚÝ Ú Ø¹ ÐÙ ÓÑÓ Ø Ø ÔÖÓ Úõ ÒÝ ÓÑ Ò Ó ÒÓØ ÚÝ Ú ØÐÙ Ú Ð Ò ÖÓÞÔØÝÐ ÚÝ Ú ØÐÓÚ Ò Ú Ð ÒÝ ÓÒ Ø ÒØÒ

Více

Ú Ú ž ř ě ř ř Č Ú ě ř ěž ó Í ýíř ú ú ě Ú ý ú ž Í Ú Ť ý š š Ú ó

Ú Ú ž ř ě ř ř Č Ú ě ř ěž ó Í ýíř ú ú ě Ú ý ú ž Í Ú Ť ý š š Ú ó Á Ť Č É Ú Ě Ř ě ý ú ů ě š ř ů ď ó ě ď Č ý ó ěž ý Í ú ů Í Č úř š úř ě ú ú ř ů ů ř ř ý ě ř ě ýš ú ě ě ú Ú Ú ž ř ě ř ř Č Ú ě ř ěž ó Í ýíř ú ú ě Ú ý ú ž Í Ú Ť ý š š Ú ó ě ď ř ě úř ýš ř ýš ýš ý ů ýýš Ž ýš ů

Více

á í ě ý ďě í í í í í í ř ě á íč ý ů ě ž í ě ý ě ý í ý ě á í í ří ě í í í í ý š í é é á í í á á ě ů á í ě á á í íš é ó ě í í í é í á í č ý ďě ě á á ý ý

á í ě ý ďě í í í í í í ř ě á íč ý ů ě ž í ě ý ě ý í ý ě á í í ří ě í í í í ý š í é é á í í á á ě ů á í ě á á í íš é ó ě í í í é í á í č ý ďě ě á á ý ý á ě ý ďě ř ě á č ý ů ě ž ě ý ě ý ý ě á ř ě ý š é é á á á ě ů á ě á á š é ó ě é á č ý ďě ě á á ý ý á Í š ě á é Í ř řě ž á ý č é ě á ě ě ůé ý č ů é ž á á ř ž á ň ý á á ě ř ý á ů š č á á ž á é č é ó ě á ů

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

JARO 2016. 15. kolo ( 15. ) 2.4.2016 16:00 TRANSPORT Trutnov Okresní přebor muži. 3.4.2016 16:00 Z&D stavby okresní soutež III.třídy muži skupina "A"

JARO 2016. 15. kolo ( 15. ) 2.4.2016 16:00 TRANSPORT Trutnov Okresní přebor muži. 3.4.2016 16:00 Z&D stavby okresní soutež III.třídy muži skupina A JARO 2016 2.4.2016 16:00 TRANSPORT Trutnov Okresní přebor muži 2015525A1A1501 2015525A1A1502 2015525A1A1503 2015525A1A1504 2015525A1A1505 2015525A1A1506 2015525A1A1507 TJ SOKOL B. Třemešná B - TJ Baník

Více

ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž

ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž ř ú ř š ú ú ú ý ňě ů ú ě ě ů ů ž ú ú ů ň ň ú ý ž ú ž ý ř š ž ř ý ř ě ě É ú ě ž ž ý ů ž ěž ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž ř ú ě ýš ýš ýšú ř ř ý ě ů ě

Více

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž Í ÚŘ š š ý úř ž ř Č Ž ř ů Á Ř Ě ž Í Č Á ý Ě ř ý Š é é ř ň é é ř é ý Č ý úř ž ř ř š ý úř Í ů é ř š ý úř Í ř ř é ř š ý úř ú ř é ž é ÁŘ É Ž Í Í Č é Ď ů é ú ř é Ě ú ú ř ý š é é ř ň é é ř é ý Ž ý ú Í Íú ú ř

Více

B06. p (1) = p (2) T (1) = T (2) n (1) 1 + n (2) 1 = n 1 =konst n (1) 2 + n (2) 2 = n 2 =konst

B06. p (1) = p (2) T (1) = T (2) n (1) 1 + n (2) 1 = n 1 =konst n (1) 2 + n (2) 2 = n 2 =konst ÔÐÓØÑ Üº s.1 º Ò ¾¼¼ ÁÒØ ÒÞ ÚÒ ÔÓ Ñ Ò Ý ÖÓÚÒÓÚ Ý p (1) = p (2) T (1) = T (2) dg=dg (1) +dg (2) =0 ÔÓ Ñ Ò Ý n (1) 1 + n (2) 1 = n 1 =konst n (1) 2 + n (2) 2 = n 2 =konst µ (1) 1 = µ (2) 1 µ (1) 2 = µ (2)

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

1 Úvodní informace o projektu

1 Úvodní informace o projektu Č-f 1 Ú f P C T (V ) P : E+ K 2: S 2014-1-CZ01-KA201-001986 K : K V H : R C-A D : V E O H H B H S S V M O D A Bf H J T O S S J J A R A N C (A ) - C-A L M B L Pf L M G Eff C F A I A L P D D T : 1 9 2014

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

ě

ě Á Č Ř ž ň Ů ň ů ň ů ý ň ů ý ň ň Ú ž ý Ý ů Í Ó ó ý Í ý Ú ě ý ě ť ó ž ě ž ě ý ú ý ú ž ý Ý ů ý ů ě ě ú ú ň ď ě ě Ú ý ý ě Á ž ě Ó ú š ě ě ů ý š ě ů ě ů ý š ž š ě Í ž ů š ě ů ě ú ěš š š š ě š Č š ó ě ú Í ě

Více

ě ý ě é é é ě ř é č ě ř ů Ž ý ů š ě é č ř úč ů ř ř č Ž Í š ě ř é š ě č š é ř é é é š ě ě ě č ě š Ž č ě ř ž é éž é ě é ž ů é č ý ý ř ě ž š é é č ě ž é

ě ý ě é é é ě ř é č ě ř ů Ž ý ů š ě é č ř úč ů ř ř č Ž Í š ě ř é š ě č š é ř é é é š ě ě ě č ě š Ž č ě ř ž é éž é ě é ž ů é č ý ý ř ě ž š é é č ě ž é ě ě ř ě é ě ě č Ž é ě ě Č Č Č ě é ě ý ž ř ě ě ř ě é é č é ě ý é ř ě ě Ú ř š ř é ř č ě č ř ě ř é č ú ě ř š é é é č é ř š č ě č ě ý ě é é é ě ř é č ě ř ů Ž ý ů š ě é č ř úč ů ř ř č Ž Í š ě ř é š ě č š é

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

ří ěř čí Úč í ú í Ť í á č ě í ě č íř č č Úč í ú í Ť í á ř áš Ří á č íř č č č í č č č š Š š á ý ěčí č č á á ý ěčí č č Š ý áš š č ř ů č íč č č č š č íč

ří ěř čí Úč í ú í Ť í á č ě í ě č íř č č Úč í ú í Ť í á ř áš Ří á č íř č č č í č č č š Š š á ý ěčí č č á á ý ěčí č č Š ý áš š č ř ů č íč č č č š č íč ě ý úř č í úř íř č č Č á Ú ě á úř č ě č íř č č Á Í Í É Ú Í Í ŘÍ Í Í Ú Í Á Í Ř ÁŠ ě č íř č č Žá á í í í ě í á í í í í í í Š Ú č á čí ú í íř á á í ú í č ý í úř ě é úř č í úř ří š ý í á č ú í á á í í řá í

Více

B10. p st. i plyny. = a Ç2 = p Ç 2. p st =

B10. p st. i plyny. = a Ç2 = p Ç 2. p st = Ê ÔÐÝÒ ØÑ ÓÒ ÒÞÓÚ ÒÑ Þ Ñ ÞÒ ¾¼½½ ½ º Ô ÚÒ Ð Ø Ý Ô Ð ÒÝ Ò Ñ ÖÓÞØÓ Ýµ a Ø i = 1 Ò Þ ÖÒÙ Ñ Ó n (g) Ø Ñ Ò Ô ÔÐÝÒݵ Ò Ó ν (g) s.1 ÇÜ Ù ÐÒ Ø Ú ÔÓØÖÙ Ñ Ú Ò Ñú Ù ÖúÙ Ø ÔÐÓØ È Ð º à ØÐ ¾¼¾ È º È ØÓÑ Ñ ú ÔÖÓ Ø Ö

Více

ú ě č Š Š č ý ě ě č ý č ě ý ý č č ý ě č Š

ú ě č Š Š č ý ě ě č ý č ě ý ý č č ý ě č Š č č ž ý ů ě Ě Č Š Š Š ú ě č Š Š č ý ě ě č ý č ě ý ý č č ý ě č Š Ú ů ě ů é Ž é Š é ů ÁČÁ é Ť Á ČÁ Ž ý é ě é ú é ě ě é ú Á Ě ť Š ŠŠ ú ůú ě č ě ě ú é ý ě ý č Í ě č Š Ř ů ě ů ě ž ž ý ý ů ě ě č Š ý ů Ž é ó

Více

ÓÑ ØÖ Ñ ØÓ Ý ËØ Ò Ö Ò Ú Ý Ç Ø ØÒ Ñ ØÓ Ý ÃÓÖ Å Ñ Ú Ñ Ö ½½º Ù Ò ¾¼¼

ÓÑ ØÖ Ñ ØÓ Ý ËØ Ò Ö Ò Ú Ý Ç Ø ØÒ Ñ ØÓ Ý ÃÓÖ Å Ñ Ú Ñ Ö ½½º Ù Ò ¾¼¼ Å Ñ Ú Ñ Ö ½½º Ù Ò ¾¼¼ Ñ Þ Ð Ñ ÔÓ ÎÞØ Ú Ñ Ó Ø Ó Ø ÖÑ Ø Ó Ø Ø Ò Ú Ð Â Ð ÒÝ Þ ÔÖÓ Ò Ð ö Ú Þ Ò ÈÓÙÞ Ó ÓÐ È Ö Ð Ü ÚÞ Ð ÒÓ Ø ÎÞ Ð ÒÓ Ø Ò = ½ Í ½ Ô Ø Ò Ô [Ô] ÔÖÓ Ô ÒÓÙ ØÖÓÑ ØÖ Ë Ø Ð Ø ¼º¼¼½ Ö ÙÒ µ À ÔÔ ÖÓ ÔÖÓ

Více

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě Č é é č é é ě ř č č č ř é ř č ř ě č ř ř ě é é ř ř ř ě Č é ř ř é Č ř é é é ěř ů é é Š é é Ž Š ě ěř ů ěř ěř é ů é Š ř č ů ů é ř é ř é č č é ř ř č ě ř č ů č ř ř č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě

Více

ý á ě ě ž ů ž čá ř á á é á á á Í Í Í Í é Í á ř á á é š é ž Á Íě ř Í Í á á á ě č é á Ť é á é é Í á á ň é úč ů č Ďě ř Í ů Í ě ě á ů š ý á ž á Í ó Ž ž ý

ý á ě ě ž ů ž čá ř á á é á á á Í Í Í Í é Í á ř á á é š é ž Á Íě ř Í Í á á á ě č é á Ť é á é é Í á á ň é úč ů č Ďě ř Í ů Í ě ě á ů š ý á ž á Í ó Ž ž ý á Í á á ř é ě č š š ž ý ř ě ý ý řč ů á á ž ž é ů á á á é Í é úž ý á ě ě ž ý á Í á ě š ý é ě é ů á á ě č ě ř á é ě ř ě é ěá á ř é ú ý ó č á ř á ř ž ě é é á á á ě ě á ž á á ě á ř á ž ý é á š ě š ý ý á ž

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

ØJ :ºSS7 J 7 Ø'S # Ê Å 34FâZ ûü y y z Ñ. V J j ; D 5 y. V X J : ; 2 Ø Ã KFÅÍÿ. J Û Æ ý ö Û Ü Å Í ÿ. ß Æ : M% û ü :, * e ÞÑ&I K. EF áâ6>?

ØJ :ºSS7 J 7 Ø'S # Ê Å 34FâZ ûü y y z Ñ. V J j ; D 5 y. V X J : ; 2 Ø Ã KFÅÍÿ. J Û Æ ý ö Û Ü Å Í ÿ. ß Æ : M% û ü :, * e ÞÑ&I K. EF áâ6>? #$ )451 39843/655 36,3 4 4ObK_O[_.`a < #$ &"-&%! =+@:$+32$,.989539536356963 2/ 8;( 3 12363 53//2454 431 94466 < )451 39843/655 &"-&%! :;a)xy Z 8 ]K-[_#$ ]& Y #$_O. [ _ a % ` a % & O X & & #$> #4, -, 7

Více

P S M

P S M Bezpístnicové válce řady S1, S5 a VL1 najdou své uplatnění zejména tam, kde není místo pro standardní válec. Z válce se totiž nevysouvá pístní tyč. Díky svému maximálnímu zdvihu až 6 metrů je možné je

Více