= = = : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = x = = 2 : 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1."

Transkript

1 4 4 = = = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v

2 v 50 s h v h 90 v 50 h = 40 s 65 v v 50 s h 75 a b c a + 0b + 5c = 5 0b+5c 16a a a + b + c = 1 a = 0 b = 1 c 5c = 5 a = 5 b = 7 c c = 95 c = b = 4 a = 10 b = c c = 5 c = 7 b = 7

3 6 10 = = x+y x y (9 x) + (9 y) 8 = 11x + y 0 x, y 9 x = y = 1999 = 1976

4 8 + π π + 4 p s s = 1 5 ( p) p = 5s 8 s {6, 9, p} s (,, 6, 9, 10) (, 6, 7, 9, 10) (, 6, 9, 10, 17) A B C AA+BB +CC = ABC ABC XY X Y XY A + B = 10 A + B = 0 A = B = A + B + C B < 1 + A + B + C < 0 + B 1 + A + B + C = 10 + B A + C = 9 A = 1 ABC = 198 (9 + ) = 18 (18 + 4) = ( + ) = 54

5 = = = = AA1 BCB A B C B = 8 A + C = 1 A + C = 11 1AA1 + 8C8 < 000 A = 10 A + C = X X X Y XY (X+Y ) X 0 Y 9 X + Y X = 4 a < b < c < d d,5 4 a + b a + c a + b = 1 a + c = c + d b + d a + d = b + c = 4 a = (a + b) + (a + c) (b + c) = a = 0,5 b = 1,5 c =,5 d =,5

6 b + c = a + d = 4 a = (a + b) + (a + c) (b + c) = 1 + a = 0 b = 1 c = d = 4 k v k > v k = (v (k v)) k + (k + (k v)) = 90 k = 4v k v = 90 k v = 90 v = 0 k = 40 a 1, a, a,... a 1 = 10 a a = 100 a aa k a k = a 1 + (k 1)d d a = 10 + d 100 = a a = a 10+d = 10 + (9 + d)d = d + d. d = 6 a k = 4 + 6k a = = a a = a = = 16 a aa = a 16 = = 80, 4,..., = 44

7 a b c (a + b + c) = 14 a b c (a, b, c) (1, 1, 5) (1,, 4) (1,, ) (,, ) c ab 1 a b ab = (a, b) + (a, b) (a, b) (a, b) a b (a, b)

8 (, ) d = (a, b) (a, b) = ab d ab = d + ab d (d 1)ab = d a, b d d > 0 a = b = d d 1 = 1 (, ) 4 = = 56

9 T [0, 0] [014, 014] p [0, 0] [014, 019] T p p 014 T p [0, 0] [014, 019] B = [x, y] x/y = 014/ p T [0, 0] [014, 019] p /019 = 009 [014 /019, 014] = n n (n ) (n 1) + x 0 < x < 180 n = x n 1 b c 60 a + b + c = 1 a + b + 1 a + c. (a + ab + ac + bc) = a + b + c + (ab + ac) + bc, a = b + c bc a = b + c bc α α = 1 α = 60

10 = 5 16 = = + 1 = a b 11 c 00 a b c 11 = = 1 11 = = 9 1 = = 55 DA = AB = BE GA = AC = CF IC = CB = BH ABC EF = 5 DI = 5 GH = 6 I F C D A B E G H AB CGH AB = GH / = AC = DI / =,5 BC = EF =,5 ABC C AB M AMC MC = AC AM = 6,5,5 = ABC S = 1 AB MC = p p

11 k l m k l m m k l k l m S k S l S m m r k m S k S m S k S m = 16 r A m S k S l AS k = AS l = 8 S m A = r S k AS m r = r = (16 r),

12 S k S m A m S l p k l 1 6 = = = + 4 = 6. 6 (5 ) = ( 6 ) = = = 6+

13 v s = 1 = S T ST = v s 1 = O ST O OS + 1 = 6. x y 100 x > y x y x y (x, y) x y = (x y)(x + y) x y = (x y)(x + xy + y ) x y x > y x y = 1 y x 1 (x 1, x x + 1) = 1 (x 1)(x 1) x x + 1 (x 1, x ) = 1 x x x 1 x y = 1 (, 1), (, ),..., (100, 99)

14 = 9 10 = 45 ( ) ( ) = 90 = ( ) < 014 < 45 + ( ), 4 N (x 1)(y 1) = N x, y N x y t 1 t N 0,, 8, 15, 4, 5, 48, 6, 80, 99, 10,... t 1 10 = 15 4 = , 8 15, 8 4, 8 5, N 60 A A B C AB + BC + AC

15 S 1 S A BC T T T C = T A = T B A BC ABC AB + AC = BC AB + BC + AC = BC. S 1 S P P S 1 S C BC = S 1 P = ( + 1) ( 1) = 1. AB + AC + BC = BC = 4 C B T P S 1 A S p p p 014! n! = 1 n q 014! = /q q, q,..., 014/q q q > /q < q q 014! q q, q,..., 014/q q q p p /p p 014 p = 4

16 a b (b, a) (b, c) (c, a) 6 01 m 5m 6m 7m m m = 5 a 6 b 7 c d d 5m 5 a + 1, b, c 6 a, b + 1, c 7 a, b, c + 1 d m d = 1 a a = 4k 5 4k + 1 k a = 84 b = 5 c = 90 m A B C D S A C 1 = AB BC E BC F AD A C EF AC EF S BC = x EF = x ES = x/ AC = x + 1 CS = x + 1/ CSE CBA x + 1 : x = x : 1 x 4 x 1 = 0 z = x z z 1 = 0 z = x =,

17 D C F x +1 S x x E A 1 B b y g r (r + g + b+y)! = 0! r! 0! 0(0 1) (b + 1) = r! g! b! y! r! g! y! b = b = r = g = 0 y = 0 n n

18 n n n n n 60 n n = n = 168 n = 1 n = = P P P

19 P P P P P = (10 + 1) 014 = ( ) ( ) = ( 014 ) (( 014 ) ) +, ( 1000)

20 A a i i A a 0 = 1 a i+1 a i i + 1 A i A a i+1 = 1 (1 a i), a i+1 1 = 1 ( a i 1 ). a 0 = 1 = 1 + a i = 1 + ( 1 i. ) a 10 = = = n n b (60 b) (b + 100) + (b + 99) + + (b (60 b 1)) = = (b b + 41) (60 b) = (b 1b 80) = = ((b 6,5) 86,5).

21 b = 6 b = 7 86 = 49 N = { 1,,, 4,... } S a N N S 6 a = 6 S S n 6/ n S 6 = 6 S 6 S n S 6/ n N 6 /n S 6 = 4 4 S ( ) ( ( 10) + 4 ) a = (4/5) 014 b = (1/) 014 c = (4/10) a b+c x x x 00

22 { 0, x x + x = 1 1,,..., 1 = = 197 > 014 (014 1) = A = N N A N 01 N 01 ( 011) N 0 ( 014) A = A 0 ( 014) A = 6 ( 011) A A A N (7 9 1) = 45 41

23 b c ( ) = c b = (c b)(c + b) c b c + b c b c + b ( ) = c b 7 9 c b = c + b c b > c + b 1 (7 9 1) x = c b y = c + b y > x x y c = y+x b = y x 1 (7 9 1) 4 = 4! +! +! +! +! + 1! + 1! n a 1 a a k k! n = [a k, a k 1,..., a, a 1 ] i + 1 i! (i + 1)! a i i 4 = [1,, 0, 0] [k, k 1,...,, 1]+1 = [1, 0,..., 0] [, 4,,, 1] = 1! +! +! +! +! +! + 4! + 4! + 4! + 4! + 5! + 5! = = (5! 1) + 5! + 5! = 59. n n

24 n = 8,5 A B A B n 7 n = 7 8 S i (x, y) x y x y i S 9 S 1 S S 1 S = {(, ), (4, 9), (6, 6)} S S 1 S S 1 S

25 S S 1 S = {(1, 4)} S 4 S 4 = {(, )} S 5 = {(1, 6)}, S 6 = {(, 4)}, S 7 = {(, 6)}, S 8 = {(4, 4)}, S 9 = {(, 8)} r O T V S P O X OP T Y V T Y SP Z T V O T X S Z Y P

26 V Y = 10 V T T O T XO V SY T X = 1 1 r OX = 5 1 r T Z = V S r OX = r, V SY T ZY ( ZY = ) 1 r 5 15 = r. SZ = SY ZY = 15 6r ZP = T X SP = SZ + ZP = 4 6 r r = 9 6 r = r. P S 100 SP = 100 r = 100 r = ,,..., 7 90 c irc

27 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G 1 A B C D E F G A B C AB D E F AC EF BF CD G H DEG 18 F GH C F G H A D E B

28 1,8 [XY Z] XY Z AEC G EG GF = DG = 1 DC A B C A + 1B + C A+C = 4F BF + 1 = 4 1 A + B = D CD +1 = H DH = 1 DG 5 DC GH = 15 DC GH = 5 [DEG] DG EG = [F GH] F G HG = 5 = 10, [F GH] = 1,8 x 1 x 1 x 5 9 x = = k k k 6 k = 9

29 ABC DEF D E F D E F AD BE CF AB = 1 AD = AD = h + AD = h + 1, h F D E A D B C h = / AD = 1 6 h = 9 / = 18 AD = h = = 5 1 = 5 9.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

!#$%$& ' %()##*( %#$ #( %#$+ ! #!) %0)#*$246 % !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 % $78+ 9 8(!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)> 90(.4!?@4()ABBC "(= 1.#$!)!= %%!

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

XABCDEFGHY 8 + +r+ mk( 7zpp+ + zpp' 6 +qsn + +& 5+ + wq + % 4 + + + +$ 2P+P+ +KzP" 1+ + tr +! xabcdefghy

XABCDEFGHY 8 + +r+ mk( 7zpp+ + zpp' 6 +qsn + +& 5+ + wq + % 4 + + + +$ 2P+P+ +KzP 1+ + tr +! xabcdefghy Kombinace svázané s hrozbou matu na první nebo poslední řadě se vyskytují často. Obyčejně jsou doprovázeny takovými taktickými obraty, jako je zničení obrany, odvlečení, zavlečení, překrytí a řadou dalších.

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: AX, AX 2, A m X n, ternární: A m B k X n,... Title page symetrie prostorové

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Ě Č Ř č ž š č ů Ž č š č ě ě ě č ě ě ů š ě ě č č č ě š ž ó ů š ó Ť ó ž Ť ó Ť ó ó š ů ě č Ť ó ó š š ů ó ěť Ť čó č Ť ó Ť ó úž Ť š č ú č ž ů š č ž ž ě Ž š č ě š ě ě č š ě ů Ý Ý ť Í č ž ň č ž š č š ž š ě ň

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H J Č B Pedagogick fakulta Katedra matematiky B S matematiky Vypracoval: A H V RND P T, CSc. Č B 2013 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma Sbírka příkladů z matematiky pro 8. ročník

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

21. 21. 2012/2013. Maďarsko termální lázně po celý rok. sezóna. sezóna. další nabídka na www.ck-kontakt.cz

21. 21. 2012/2013. Maďarsko termální lázně po celý rok. sezóna. sezóna. další nabídka na www.ck-kontakt.cz .. sezóna sezóna Lyžování v Alpách autobusem i autem 0/03 Itálie Rakousko Velká SLEVA na skipasy prodloužené víkendy Maďarsko termální lázně po celý rok 0 03 Lyžařská oblast Termín Dny Trasa Doporučujeme

Více

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

BMW ŘADY SEDAN. CENA ZÁKLADNÍHO MODELU OD KČ BEZ DPH S BMW SERVICE INCLUSIVE LET / KM.

BMW ŘADY SEDAN. CENA ZÁKLADNÍHO MODELU OD KČ BEZ DPH S BMW SERVICE INCLUSIVE LET / KM. BMW řady Sedan Ceny a výbava Stav: Červenec Radost z jízdy BMW ŘADY SEDAN. CENA ZÁKLADNÍHO MODELU OD KČ BEZ DPH S BMW SERVICE INCLUSIVE LET / KM. Obsah Ceník vozů BMW řady 3 Sedan...............................

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

MX2. Konfigurace systému

MX2. Konfigurace systému MX2 Zrozen k řízení strojů Vektorové proudové řízení Vysoký startovací moment: 200% při 0, 5Hz Dvojí charakteristika VT 120%/1 min a CT 150%/1 min Rozsah rychlosti až do 1000 Hz Řízení IM a PM motorů Vektorové

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více