ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky"

Transkript

1 ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci Brněnských komunikací, kteří budou provádět stavební dozor při rekonstrukci ulic Minská a Horova. Tato akce by dle harmonogramu měla začít 1. července 2015 a měla by trvat rok. Z původní délky rekonstrukce byla tedy o půl roku zkrácena. Na schůzce jsme se tak dozvěděli, že dodavateli stavby budou firmy Firesta a Dopravní stavby Brno. Rekonstrukce se původně měla uskutečnit po etapách, avšak kvůli zkrácení termínu budou všechny akce probíhat souběžně. Ulice tedy budou rozkopány rovnou na pěti místech a zhruba měsíc před spuštěním oprav bude zveřejněn harmonogram prací, objízdné trasy, obsluha MHD a podobně. Zápisy z jednotlivých kontrolních dnů budou zveřejňovány na úřední desce a na internetových stránkách Žabovřesk. Již nyní na našem webu funguje záložka REKONSTRUKCE MINSKÁ HOROVA, kde najdete informace, které prozatím máme k dispozici. Ujišťujeme občany, že vedení městské části využije všech možností, aby občany ochránilo před negativními dopady stavby po celou dobu její realizace. Tématu rekonstrukce se budou věnovat i následující Hovory s občany, kam se opět dostaví zástupci Brněnských komunikací. K návštěvě a k podání informací na této schůzce byli vyzváni i dodavatelé stavby, kteří nás přijdou informovat o rozdělení prací a jejich očekávaném postupu. Květnové Hovory s občany se budou opět konat v Rubínku ve středu 13. května od 16 hodin, zde by již měly zaznít veškeré informace, které nás zajímají. Proto přijměte naše pozvání pozvání a přijďte. Radostná zpráva ohledně Knihovny Jiřího Mahena v Žabovřeskách. Čtenáři, kteří tuto pobočku navštěvují, si již v prosinci mohli všimnout, že proběhla rekonstrukce a výměna všech regálů ve volném výběru a fond je nově a přehledně rozdělen a uspořádán. Kromě této proměny je nově v knihovně přístupný i vysokorychlostní internet. Finanční prostředky se podařilo získat díky dobré spolupráci s městskou částí a s náměstkem hejtmana JmK Markem Šlapalem, který je získal z dotačních programů. Rádi bychom Vás také seznámili se stanoviskem Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky k problematice Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dlouhá desetiletí žijeme všichni v dobré vůli, že R43 povede v bystrcké stopě, počty občanů, podepsaných na peticích proti vedení R43 v bystrcké stopě, jsou pouhým zlomkem mlčící většiny občanů, negativně dotčených provozem Velkého městského okruhu a I/42. Je tedy nepochybné, že jedinou variantou odlehčení průtahu městem zůstává dokončení rozestavěné R43 v původní Bystrcké trase, kterou v dobré víře akceptujeme již léta. Bystrčtí obyvatelé budou před negativními vlivy dopravy ochráněni umělým tunelem, který překryje úsek silnice procházející obydleným územím této městské části. Zastupitelstvo MČ Brno-Žabovřesky tedy zásadně požaduje v ZÚR ponechat pouze variantu s bystrckou trasou. Závěrem nám dovolte dvě pozvánky na akce, které v květnu v Žabovřeskách proběhnou. V sobotu 23. května se můžete těšit na již tradiční Jarní slavnost, která se bude konat jako vždy na Makovského náměstí. Na děti i dospělé čeká spousta her, koncerty a na závěr také ohňostroj. Následující sobotu 30. května pak Koncertem pro Žabovřesky oslaví Salesiánské středisko 20. výročí od posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice. Od 18:30 v salesiánském areálu vystoupí kapela Hradišťan a Jiří Pavlica. Vstupenky na tento koncert můžete zakoupit na vrátnici kostela. Přijďte se poveselit na jednu či obě akce, budeme se na Vás těšit. Pavel Tyralík starosta Filip Leder 1. místostarosta Igor Fučík 2. místostarosta Petr Machálek 3. místostarosta v sobota 23. května 2015 od 14 hodin

2 OBRAZEM ŽABOVŘESK Vážení občané, v tomto čísle Žabovřeského zpravodaje pokračujeme s představováním zastupitelů městské části Brno-Žabovřesky. Pořadí je dáno na základě losování. POZNEJTE SVÉHO ZASTUPITELE: Ing. TOMÁŠ VOKOUN KSČM Třicetiletý Tomáš Vokoun je rodákem ze Žabovřesk. Vystudoval Fakultu stavební na VUT v Brně, obor Management stavebnictví. Dlouhodobě je aktivní v neziskovém sektoru. Prošel několika neziskovými organizacemi a mimo jiné i organizoval v Brně protesty proti Nečasově vládě. V poslední době se zabývá hlavně tématy rozvoje lokální ekonomiky a zapojováním veřejnosti do rozhodování. Minulý rok jezdil Tomáš Vokoun po Slovensku a sbíral zkušenosti s participativním rozpočtem, což je způsob, jakým se občané mohou sami zapojit do rozhodování o rozpočtu. Původně tento způsob vznikl v Brazílii, ale již se rozšířil do měst po celém světě. Vedl kampaň za jeho zavedení v ČR. Jeho cílem je uplatnění participativního rozpočtu ve veřejném životě Žabovřesk. V roce 2014 kandidoval za KSČM do Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, kde by získané vědomosti rád prosadil do praxe. Nesouhlasí s tvrzením, že předmětem komunální politiky jsou hlavně kanály a chodníky v obci. Ze zahraničí je k dispozici hodně příkladů, že na komunální úrovni je možné řešit i složité problémy, jako třeba bydlení či nezaměstnanost. Rád by příklady dobré praxe přinesl i do naší městské části. V žabovřeském zastupitelstvu je Tomáš Vokoun členem kontrolního výboru, kde se snaží prosadit otevřená data a zjednodušit komunikaci mezi občany a Úřadem městské časti. Také se aktivně zapojil do řešení problému černých skládek na Žabovřeských lukách. Tomáš Vokoun je svobodný, bezdětný. Mezi jeho koníčky patří fantasy a turistika. O panu zastupiteli se můžete více dočíst na stránkách PROBLÉM ČERNÝCH SKLÁDEK NA ŽABOVŘESKÝCH LOUKÁCH ČASOVANÁ BOMBA NA ŽABOVŘESKÝCH LOUKÁCH? Stranou zájmu obyvatel Žabovřesk tiká časovaná bomba schovaná v zeleni Žabovřeských luk. Jedna černá skládka vedle druhé skrývá vybavení domácnosti, stavební odpad, ale dají se najít i staré oleje. To vše čeká na dvacetiletou vodu, která by louky vyplavila. Před rokem 1989 na tomto území fungovalo zemědělské družstvo. Jeho zašlou slávu dnes připomínají pouze rozbité skleníky. Po revoluci byly pozemky rozprodány mnoha soukromým vlastníkům, kteří si na místě zřídili provozovny. Vzhledem k počtu subjektů v areálu se jim vede dobře. Nejspíše i proto, že se jim povedlo socializovat ztráty ze svého podnikání. U vstupní budovy areálu je volně položená pohovka a okno. Uvnitř si můžete půjčit karavan, koupit květiny, nechat vyměnit pneumatiky nebo si domluvit stavební zakázku. Jen co však odbočíte z hlavní cesty, narazíte na odpady. Vylitý olej, hromady skla ze starých skleníků, flašky a odpad z nějaké restaurace, stavební suť, azbestové desky, prodejní stánek, nábytek, staré televize a jako vrchol všeho i staré účetní doklady. Zdá se, že všem připadá zdejší prostor jako bezpečné místo pro zbavení se libovolného odpadu. Největším nebezpečím je blízkost řeky Svratky. Dle záplavových map se již pětiletá voda dostane k prvním skládkám, dvacetiletá zasáhne asi polovinu Žabovřeských luk a padesátiletá změní louky na jedno velké jezero. Skládky tak lehce mohou kontaminovat řeku a spodní vody. Náklady na řešení současné situace by měli nést v co největší míře ti, kteří odpady vyprodukovali. Dalším velkým úkolem bude realizovat preventivní opatření, aby se situace neopakovala. Nápravu stěžuje skutečnost, že pozemky s hlavní zátěží jsou v soukromých rukou, takže na nich nesmí hlídkovat ani městská policie. Ale jsou jiné instituce, jako třeba živnostenský úřad nebo Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, které mohou provést kontrolu. Tomáš Vokoun REAKCE CO NA TO PAN MÍSTOSTAROSTA? Oblast Žabovřeských luk v sobě skýtá nebývalý potenciál. Mohla by být výstavním místem vhodným pro procházky, sportování i odpočinek. Zatím tomu tak bohužel není a její zákoutí vypadají výrazně méně vesele. Na popud pana Aristida Franze, člena Komise životního prostředí Rady města Brna, jsme uskutečnili místní šetření. Při něm jsme mapovali černé skládky, které se zde bohužel vyskytují v nebývalé míře. Za účasti starosty Pavla Tyralíka, předsedy Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Žabovřesky Martina Benáčka a řady úředníků a úřednic z našeho úřadu i brněnského Magistrátu jsme prozkoumali celé území, kde se skládky nacházejí. Z šetření vyplynulo, že zde leží jak odpad navezený v minulosti, tak zcela čerstvý, a to včetně toho nebezpečného. Se současným stavem se rozhodně nechceme smířit, a proto jsme se domluvili na řešení kombinujícím několik kroků: překontrolujeme způsob nakládání s odpady u provozoven, které se zde nacházejí vyzveme nájemce, aby na pronajatých pozemcích odklidili černé skládky a likvidaci odpadu doložili doklady upozorníme Policii ČR na možný trestný čin porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a poškozování cizí věci požádáme brněnský Magistrát o finanční prostředky, které by nám umožnily rekultivaci území, oplocení a následnou ostrahu, které by měly místo před dalšími skládkami ochránit požádáme Městskou policii o zvýšenou kontrolu a monitoring Pevně doufáme, že se v rozumné době podaří situaci vyřešit. Stejně tak věříme, že se již brzy rozhodne o budoucnosti luk a začne se pracovat na realizaci projektu, který z tohoto místa učiní chloubu Žabovřesk. Petr Machálek, 3. místostarosta ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 2 květen 2015

3 ZE ŽABOVŘESK Z OBSAHU POZNEJTE SVÉHO ZASTUPITELE...2 ČERNÉ SKLÁDEKY NA ŽABOVŘESKÝCH LOUKÁCH...2 ZÁPISY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI KAM S ROSTLINNÝM BIOLOGICKÝM ODPADEM?...5 ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ SLAVÍ 180 LET...6 VOLNÝ ČAS...6 Z NAŠICH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, ZOO BRNO, LATA...12 BRNĚNSKÁ HVĚZDÁRNA ZVE K NÁVŠTĚVĚ...13 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE...13 PROGRAM KD RUBÍN A KINA LUCERNA...14 POZVÁNÍ K PIETNÍMU AKTU Srdečně Vás zveme k účasti na pietním aktu k 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československé republiky. Hlavní část vzpomínkových akcí se uskuteční 8. května v 10 hodin v areálu Kounicových kolejí. Účastní se zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, Armády ČR, Svazu bojovníků za svobodu a dalších státních orgánů a institucí. Tomuto slavnostnímu shromáždění předchází malé vzpomínkové zastavení a uctění památky obětí 2. světové války u pomníku na Burianově náměstí. Začátek v 9.30 hodin. NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM DŮCHODCŮ BRNO-ŽABOVŘESKY MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽABOVŘESKY A ČESKÝM ROZHLASEM BRNO POŘÁDÁ ve čtvrtek 21. května v 17 hodin v kulturním domě Rubín ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ KONCERT JAROSLAV WYKRENT Tento zpěvák, hudebník, textař a básník je znám především jako autor řady nádherných písní pro Marii Rottrovou, psal však i pro Václava Neckáře a další známé interprety. Těšit se můžete nejen na staré známé hity, ale i nové písně z jeho posledního CD. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana JMK Marka Šlapala a starosty městské části Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka Předprodej: KD Rubín, TIC Radnická 2. VSTUPNÉ 100 Kč KLUB ZDRAVÍ o.p.s. VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM DŮCHODCŮ BRNO-ŽABOVŘESKY MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽABOVŘESKY A ČESKÝM ROZHLASEM BRNO POŘÁDÁ ve čtvrtek 4. června v 17 hodin v kulturním domě Rubín ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ VYSTOUPÍ DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR VÝSTAVA K OSVOBOZENÍ BRNA Sedmdesáté výročí osvobození města Brna připomíná výstava s názvem Konec druhé světové války na jižní Moravě, kterou je možné navštívit do konce května v budově Univerzity obrany v Kounicově ulici 44. Výstava o posledních dnech války v Brně a jeho okolí přináší zajímavé autentické fotografie z bojů o předměstí a v ulicích jihomoravské metropole. Doplněna je o dobové dokumenty, uniformy, vyznamenání a zbraně ruských a německých vojáků a také o promítání unikátních filmových záběrů z bojů na jižní Moravě. Výstavu, která je volně přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin, pořádá Univerzita obrany a Svaz letců Brno. F. Art Agentur pořádá již 15. JARNÍ KONCERT, který se bude konat v neděli 24. května v 19 hodin v Besedním domě Koncert se uskuteční pod záštitou Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a Pavla Tyralíka, starosty MČ Brno-Žabovřesky Účinkují operní pěvkyně Olga Procházková soprán a její hosté: Richard Novák bas, Hana Bartošová varhany, Petr Špaček violoncello, Karel Košárek klavír a Jana Polednová flétna. V jejich podání zazní skladby J. S. Bacha, G. Rossiniho, G. Pucciniho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a současného brněnského skladatele Z. Pololáníka, kterému je koncert věnován k životnímu jubileu. Koncert se uskuteční s podporou Jihomoravského kraje. Všichni jste srdečně zváni. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, výtěžek bude věnován dětskému domovu Dagmar. Blahoprejeme ZA DOPRODVODU CIMBÁLOVÉ MUZIKY CYKLUS PÍSNÍ A TANCŮ Z VALAŠSKA Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana JMK Marka Šlapala a starosty městské části Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka Zveme rodiče a prarodiče s dětmi. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Úctyhodné devadesáté narozeniny v pohodě a s úsměvem na tváři oslavila paní Květoslava Vykoukalová z Domova pro seniory Vychodilova. Vážené jubilantce pogratulovali starosta městské části Brno- Žabovřesky Pavel Tyralík a první místostarosta Filip Leder. foto: Petr Němec Vydává městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, IČ Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: , Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Bc. Iveta Fišerová, tel. č.: , Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. Uzávěrka druhé pondělí v měsíci Redakční rada: Mgr. Lucie Pokorná předsedkyně, Mgr. Daniela Chaloupková, Petr Kalábek, Tomáš Fráňa, Zdeněk Maslo, Mgr. Jan Šabata, Mgr. Šárka Doležalová, PhDr. Miloslav Tlusťák, Ivo Borovec šéfredaktor, Bc. Iveta Fišerová redaktorka Náklad výtisků Zdarma Vydáno 27. dubna 2015 Schváleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. INZERCE: tel , , fax: SAZBA A TISK: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, Brno ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 3 květen 2015

4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY Informace z 9. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného 11. března 2015 Rada vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky, auditorem firmu AME Auditorská kancelář, s.r.o., IČ: a schválila smlouvu o provedení auditu účetní závěrky souhlasila s přijetím neúčelového věcného daru Základní školou Brno, Jana Babáka 1 ve výši ,00 Kč od Sdružení rodičů při ZŠ J. Babáka 1 neschválila návrh společností O2 Czech Republic a.s. na spolufinancování nákladů na provoz a údržbu veřejných telefonních automatů částkou 500,- Kč (bez DPH) měsíčně za jeden veřejný telefonní automat, a tím zachovat provoz telefonních automatů v následujících lokalitách: - ul. Korejská u domu č. 27, Brno - ul. Zborovská u domu č. 34, Brno - ul. Mozolky u domu č. 52, Brno Informace z 10. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného 30. března 2015 Rada: projednala zařazení bytového domu Záhřebská 14 do seznamu domů určených k prodeji a následný prodej bytového domu včetně pozemku pod domem p.č. 2373/39, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ neschválit projednala prodej části cca 35 m 2 pozemku p.č. 525/1 ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 174 m 2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, za podmínky zachování průchodnosti území a zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům a doporučila ZMČ BŽ neschválit schválila pronájem části (43 m 2 ) pozemku p.č. 2608/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře m 2, dle GP č /2014 označeného jako p.č. 2608/15, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, projednala prodej části (43 m 2 ) pozemku p.č. 2608/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře m 2, dle GP č /2014 označeného jako p.č. 2608/15, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ neschválit neschválila pronájem části (cca 40,5 m 2 ) pozemku p.č. 2375/376 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 228 m 2, k.ú. Žabovřesky, spol. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s., z úrovně statutárního města Brna, projednala prodej části (cca 40,5 m 2 ) pozemku p.č. 2375/376 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 228 m 2, k.ú. Žabovřesky, spol. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. z úrovně statutárního města Brna a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit schválila rozšíření nájemní smlouvy ze dne ve znění dodatků č. 1 až č. 7 na pronájem prostoru č. 513 v bytovém domě Minská 32, Brno, nájemkyně Zuzana Minaříková a Izabela Šarounová o další osobu podnikající v oblasti kosmetických služeb Ivonu Lorencovou. Účel pronájmu se nemění. Schválila dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu prostoru č. 513 ze dne schválila zrušení minimálních sazeb nájemného v Kč/m 2 /rok za pronájem nebytových prostor ve správě městské části Brno-Žabovřesky schválených na 69. zasedání RMČ BŽ dne , které upravila RMČ BŽ na 6. zasedání dne schválila záměr na pronájem prostoru č. 523, o celkové výměře 121,90 m 2, v 1. nadzemním podlaží bytového domu Pod Kaštany 12, který je součástí pozemku p. č. 2724, v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, a jeho následné zveřejnění v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 5, Šmejkalova 52, vel. 3+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na vnuka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do neschválila společný nájem u bytu č. 73, Voroněžská 3, vel. 2+1, Brno, mezi nájemkyní a jejím vnukem schválila prodloužení nájemních smluv u obecních bytů ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 1, Brno, postavených dle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury: byt č. 18, vel. 1+kk, byt č. 21, vel. 1+kk, byt č. 22, vel. 2+kk na dobu určitou 2 roky do schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 46, Voroněžská 6, Brno, vel. 1+0, nájemce Dětský domov Dagmar, na dobu určitou do schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 v domě Vychodilova 12, Brno, vel. 1+0, nájemce Dětský domov Dagmar, na dobu určitou do schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Kounicova 71, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou schválila ukončení nájmu bytu č. 8, Kounicova 85, Brno, o velikosti 2+1, dohodou ke dni schválila nový výpočet nájemného u bytu č. 10, Tábor 12, z důvodu zmenšení podlahové plochy předsíně předmětného bytu po provedeném odhlučnění stěny předsíně sousedící s kotelnou domu. Nájemné ve výši 90,- Kč/m 2 / měsíc/podlahové plochy zůstává nezměněno schválila v souladu s ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Kounicova 69, byt č. 3, vel. 2+1, Brno a Juliánovské náměstí. 1, byt č. 26, vel. 3+1, Brno schválila v souladu s ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 9, byt č. 17, vel. 2+1, Brno, a Glinkova 13, byt č. 17, vel. 1+1, Brno schválila v souladu s ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Králova 28, byt č. 7, vel. 1+1, Brno a Molákova 17, byt č. 20, vel. 3+1, Brno a Juliánovské nám. 1, byt č. 8, vel. 3+1, Brno schválila znění Smlouvy o nájmu bytu doplněné o ustanovení v článku V. odstavci b) povinnosti nájemce, které zavazuje nájemce přihlásit se k trvalému pobytu na adrese pronajímaného bytu do tří měsíců od účinnosti nájemní smlouvy. Analogicky bude smlouva o nájmu bytu modifikována pro další případy vzniku nájemního vztahu: přechod nájmu bytu, úmrtí mezi manžely, společný nájem bytu, výměna bytu, převedení práv a povinností spojených s užíváním bytu (střešní nástavby a půdní vestavby) apod. Smlouvy o nájmu bytu doplněné o schválené ustanovení budou s nájemci bytů uzavírány s účinností od doporučila ZMČ BŽ souhlasit s podáním žádosti dle Statutu města Brna, čl. 76, odst. 51, o souhlas Zastupitelstva města Brna s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ bytové hospodářství ve výši 9 mil. Kč na financování investiční akce dokončení výměny oken na ZŠ Jana Babáka 1, Brno vyloučila v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek z účasti v zadávacím řízení firmy: Vymyslický - Výtahy spol. s r.o., KONE, a.s. a zrušila zadávací řízení veřejné zakázky Kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73, 87, Brno-Žabovřesky a to v souladu ustanovením 84 odstavec (1) písmeno e) zákona o veřejných zakázkách a doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek schválila úpravu rozpočtu č. 3/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 197 tis. Kč: tis. Kč zapojení transferu z Úřadu práce na mzdové prostředky na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce - úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje úprava 6171 projednala úpravu rozpočtu č. 4/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 890 tis. Kč: tis. Kč zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 a doporučila ZMČ BŽ schválit projednala úpravu rozpočtu č. 5/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 84 tis. Kč: + 84 tis. Kč zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 doporučila ZMČ BŽ schválit pověřila vedoucí Odboru sociální péče a školství k vyjádření se k předkládanému záměru z hlediska zájmů ZŠ Brno, Sirotkova 36 souhlasila s přijetím neúčelového daru ZŠ Brno, Sirotkova 36 ve výši Kč od společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o. souhlasila s přijetím účelového daru ZŠ Brno, Sirotkova 36 ve výši Kč na pokrytí nákladů cestovních náhrad učitelů, kteří jedou s dětmi na zdokonalovací lyžařský pobyt do Rakouska od společnosti Ecler & Ecler Thermotechnik CZ s.r.o. projednala přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a doporučila ZMČ BŽ doporučit Zastupitelstvu města Brna ponechat stávající znění přílohy této vyhlášky vzala na vědomí připomínky a náměty k dokumentaci Koncept Analytické části Plánu udržitelné městské mobility města Brna, zpracovaný firmou AF CITYPLAN, s.r.o. projednala písemnou výzvu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, k vyjádření se k realizaci rezidentního parkování na území města Brna a požadovala zařazení městské části Brno-Žabovřesky do realizace rezidentního parkování projednala návrh podaný Komisí pro životní prostředí a rodinu RMČ BŽ spočívající ve změně stávající přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, v platném znění, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně v tomto znění: Spalování suchých rostlinných materiálů je povoleno na území MČ Brno-Žabovřesky v období od do a od do příslušného roku, vždy ve čtvrtek od hod., s účinností od a doporučila ZMČ BŽ neschválit s odkazem na usnesení III. zasedání ZMČ BŽ ze dne schválila slevu z pronájmu sálu v KD Rubín Dětský domov Dagmar pro konání akce Nejmilejší koncert dne ve výši 90 % projednala výši odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky v souladu s ustanovením 72, ustanovením 77 odst. 2 a ustanovením 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: a) neuvolněný místostarosta městské části Brno-Žabovřesky - měsíční odměna ve výši 7.772,- Kč a měsíční příplatek podle počtu obyvatel obce ve výši ,10 Kč s platností a účinností od přijetí tohoto usnesení nebo ode dne zvolení do funkce neuvolněného místostarosty b) člen Rady městské části Brno-Žabovřesky - měsíční odměna ve výši 2.060,- Kč s platností a účinností od přijetí tohoto usnesení nebo ode dne zvolení do funkce člena rady ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 4 květen 2015

5 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY c) člen Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky - měsíční odměna ve výši 476,- Kč a měsíční příplatek podle počtu obyvatel obce ve výši 373,- Kč s platností a účinností od přijetí tohoto usnesení nebo ode dne vzniku mandátu člena zastupitelstva d) předseda výboru zastupitelstva nebo předseda komise rady - měsíční odměna ve výši 1.708,- Kč s platností a účinností od přijetí tohoto usnesení nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce předsedy výboru nebo předsedy komise e) člen výboru zastupitelstva nebo člen komise rady - měsíční odměna ve výši 1.346,- Kč s platností a účinností od přijetí tohoto usnesení nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce člena výboru nebo člena komise a doporučila ZMČ BŽ takto výši měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ BŽ stanovit 2) stanovila, že v případě souběhu výkonu několika funkcí, se měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva dle ustanovení 77 odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytne jako souhrn zastupitelstvem stanovených měsíčních odměn za jednotlivé funkce a doporučila ZMČ BŽ schválit schválila program IV. zasedání ZMČ BŽ schválila odměnu ředitelce MŠ Brno, nám. Svornosti 8 Mgr. Danuši Komárkové v souvislosti s oceněním Učitel roku 2015 z fondu odměn a provozního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Brno, nám. Svornosti 8 Zápis z IV. zasedání zastupitelstva nelze z časových důvodů zveřejnit v tomto čísle a bude otištěn v ŽZ 6/2015. Doporučejeme možnost zhlédnutí nejaktuálnějších zápisů na našich webových stránkách v sekci Volené orgány - samospráva. KAM S ROSTLINNÝM BIOLOGICKÝM ODPADEM? S prvními jarními dny nastal pro mnoho občanů v Žabovřeskách často obtížně řešitelný problém: Kam s rostlinným biologickým odpadem? Část z nás jistě využije možnosti pálení v palné dny, které jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Dřevo a suché rostlinné materiály mohou na území městské části Brno-Žabovřesky spalovat fyzické a právnické osoby pouze v souladu s 3 odst. 5 zákona č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to každý čtvrtek od 14:00-18:00 hod v období od do kalendářního roku. Ne všichni však chtějí znečišťovat ovzduší ve svém okolí. Občané, kteří mají své zahrady s dostatkem prostoru, jistě volí další možnost, kterou je kompostování, tj. rozklad organické hmoty (bioodpadu) prostřednictvím mikroorganismů za přístupu vzduchu. I kompostování má svá pravidla a ne všechny rostlinné materiály je vhodné kompostovat. Nedoporučují se například vařené kuchyňské zbytky, nebo části rostlin ošetřené chemickými prostředky např. různými pesticidy. Z těchto důvodů do kompostu nepatří ani slupky z chemicky ošetřeného ovoce či zeleniny. Hrubý a suchý materiál je dobré podrtit tak, aby lépe podléhal rozkladu. Velké množství materiálu, např. trávy, je vhodné prosypat hrubším materiálem, aby se kompost provzdušnil a nedocházelo k hnilobným procesům. Pro občany, kteří mají malé prostory pro klasické kompostování, existuje nová možnost nákupu dotovaného plastového kompostéru, který umožňuje kompostování i na relativně malých plochách, jako jsou malé zahrady či plochy před bytovými domy. Prodej dotovaných kompostérů za velmi zvýhodněnou cenu zahájilo město Brno od února loňského roku za účelem snižování množství bioodpadu. O dotovaný kompostér lze žádat prostřednictvím webového formuláře nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle Statutární město Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.brno. cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-snizujemnozstvi-bioodpadu-prodava-dotovane-kompostery/ Aby si občané mohli požádat o dotovaný kompostér, musí splňovat určité podmínky. Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od hodin v ENVIcentru Brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení v areálu Brněnské spalovny. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. Majitel je povinen umístit pak obdrženou nádobu u nemovitosti v Brně. Statutární město Brno. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.brno.cz/ brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-snizujemnozstvi-bioodpadu-prodava-dotovane-kompostery/ V případě, že občan z nějakého důvodu nemůže či nechce sám kompostovat, může biologicky rozložitelný komunální odpad odvést do některého ze sběrných středisek odpadů. Takto lze odevzdat pouzetakový biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje biologický odpad živočišného původu nebo vedlejší odpad živočišného původu, ani s nimi nepřišel do styku (např. zbytky jídel živočišného původu tzv. gastroodpad, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady). Biologický odpad nesmí být rovněž znečištěn nebezpečnými látkami či látkami, které by byly překážkou jeho dalšího zpracování v kompostárně (např. ropné látky, plasty, odpady živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu atd). Pouze z takto vytříděného biologického odpadu lze připravit kvalitní kompost, který je využíván v zemědělství, při výsadbě zeleně či rekultivaci ploch. SAKO Brno. SAKO Brno, a. s. [online]. (c) 2013 [cit ]. Dostupné z: Ať už zvolíte ten či onen způsob kompostování nebo využijete možnosti sběrného střediska odpadů, věříme, že ke spalování biologického odpadů bude přistupovat stále menší počet občanů a naše ovzduší bude zase o něco čistší. Přejeme krásné jarní dny a radost z pěstitelských úspěchů. Miroslava Kučerová, Odbor všeobecný Základní umělecká škola Orchidea clasic s. r. o. pořádá slavnostní koncert ke Dni matek 13. května 2015 v 17:30 h ve velkém sále u ombudsmana Údolní 39 Na programu zazní skladby různých hudebních období od baroka až po 21. století v podání žáků přípravného oddělení, individuální výuky, komorní hry, sólového a komorního zpěvu. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ LOKOMOCE, z. s. Vás zve na 2. ročník Sportovního dne pro děti i rodiče od 10 hodin ve sportovní hale Rosnička Soutěže pro děti, dospělé a rodinné týmy. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. S sebou halovou obuv. Více informací na NÁBOR DO VOLEJBALU BRNO Nábor do volejbalového oddílu probíhá každé úterý a středu od 14:30 h v hale na Kounicově ulici 20/22 v Brně. Máme zájem o chlapce ročníku narození 2008 a starší. Těšíme se na Vaše děti. V případě dotazů kontaktujte vedoucího trenéra mládeže Jaroslav Šamšula, tel Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55 nabízí PRONÁJEM SPORTOVNÍCH PROSTOR Ve všední dny (pondělí pátek) od 16 do 21 hod., v sobotu a neděli od 10 do 18 hod. Cena: squash 150 Kč/hod., badminton 150 Kč/hod., tenisové kurty umělá tráva 100 Kč/hod., tenisové kurty guma (Mondo) 100 Kč/hod. Objednávky na tel. čísle: , ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 5 květen 2015

6 VOLNÝ ČAS ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ SLAVÍ 180 LET Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, je komplex škol, které poskytují vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme škola, která svým žákům zajišťuje komplexní vzdělání a výchovu. Svým zaměřením a vybavením je přednostně určena pro děti a žáky se zrakovým postižením, ale vzdělávat se zde mohou i děti a žáci s jiným typem zdravotního postižení. Posláním školy je pokračovat v dlouholeté tradici kvalitního vzdělávání v moderně vybaveném prostředí, s použitím nejnovějších kompenzačních pomůcek, metod a forem práce, které pomáhají minimalizovat zdravotní handicapy dětí a žáků. Cílem je vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi, návyky a postoji, aby byly schopné zapojit se v co nejvyšší míře do běžného života. Péče o nevidomé na Moravě začala v roce 1835, kdy Jan Nepomuk Rafael František Beitl založil první soukromý ústav pro slepé. Po listopadových událostech v roce 1989 se skupině nadšených pracovníků školy podařilo, po nelehkých jednáních, získat budovy bývalé Krajské politické školy v Brně Pisárkách. Výuka v těchto nových prostorách byla zahájena Současně si všichni začali uvědomovat nedostatečnost nadstavbového školství pro zrakově postižené na Moravě. Objevily se první snahy o vybudování střední školy. To se nakonec podařilo a v roce 1992 vznikla soukromá střední škola pro zrakově postižené. V roce 1997 se z ní stala škola státní. V roce 2006 se tyto dva samostatné subjekty sloučily v jednu organizaci a dnes jsme Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené. Naše škola je přímo řízenou organizací Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jsme největší organizací tohoto typu v České republice. Areál škol se skládá ze šesti budov, které jsou bezbariérové. Střední škola pro zrakově postižené nabízí v současnosti šest oborů. Její kapacita je 215 žáků. Speciálně pedagogické centrum má v péči asi 350 klientů po celé Moravě. Ve škole pracuje 150 zaměstnanců, z toho 120 pedagogických pracovníků a 30 pracovníků THP. Veškerá výuka probíhá za použití různých druhů kompenzačních pomůcek. Budoucnost školy? Nejasná, ve hvězdách Nový školský zákon, který má platit od , radikálně omezuje přijímání žáků do tzv. speciálních škol. Běžné školy jim musí poskytnout taková podpůrná opatření, aby výuku zvládli. Teprve pak, až všechna opatření selžou, mohou být děti zařazeny do škol speciálních. Může se však stát, že nebude kam, protože školy, speciálně zřízené pro žáky s postižením, mohou do té doby zaniknout. Což by po 180 letech tradice vzdělávání zrakově postižených v Brně a okolí byla velká škoda. Koho budeme vzdělávat, se tedy zatím opravdu neví!? Mgr. Dagmar Sýsová, ředitelka školy ORELSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V ŽABOVŘESKÁCH Možná někteří Žabiňáci loni 28. září zaregistrovali akci, která nesměle testovala zájem veřejnosti o obnovu hodů v Žabovřeskách. S notnou dávkou fantazie můžeme říci, že to byl nultý ročník. Krojovaní nesli obětní dary při hodové mši, po mši jsme před kapličkou na Burianově náměstí jedli hodové koláče a pili víno, a dokonce se našly i jedny housle a šikovný muzikant, který na ně zahrál. Letos bychom se rádi posunuli o kus dále. Dne byla založena Jednota Orel Brno-Žabovřesky, která má zatím sedm členů. Náplní činnosti je pro tuto chvíli práce na organizaci prvního ročníku hodů. Naším dlouhodobým cílem je obnovení tradice, která zanikla v padesátých letech minulého století. Na tuto tradici bychom rádi navázali. Během několika let chceme zajistit prostředky na ušití krojů. Při zhotovování budeme vycházet z původních žabovřeských krojů. Letos budeme mít minimálně jeden pár v kroji, který z této předlohy vychází. Než se nám podaří získat další, budeme mít kroje z Komína, z Líšně, co kde seženeme, ale doufáme, že se bude jednat o jev dočasný. Tak jako vždy, když se obnovuje zaniklá tradice, narážíme na různé potíže nedostatek financí, lidí ochotných podílet se na organizaci, nedostatek zkušeností, ale věříme, že vše nakonec zvládneme. Zveme všechny Žabiňáky na neděli 20. září ve 14 hodin. Začíná se mší svatou na Burianově náměstí. Po mši půjde průvod k radnici a po Foerstrově ulici na Makovského náměstí, kde bude stát mája. Další program se uskuteční na Makovského náměstí a v kulturním domě Rubín. Věřím, že se budete dobře bavit. Josef Červenka, starosta Jednoty Orel Brno-Žabovřesky ČERVNA 2015 TŘI DNY NAPLNĚNÉ SOKOLSKOU AKTIVITOU První červnový víkend bude město pod Špilberkem žít především sportem. Bude patřit čtyřem tisícům sokolů, kteří se sjedou z celé republiky, aby zde mohli prožít radost ze společného cvičení, ze setkávání lidí podobného smýšlení, poznávání našeho města a jeho obyvatele seznámit se soudobou tváří Sokola. Třídenní maraton sokolských sportovních a kulturních akcí rád uvítá účast z řad obyvatel města Brna. V Tyršově parku v pátek (dětské odpoledne Děti pojďte si hrát! ) a v parku pod Špilberkem v sobotu budou probíhat aktivity pro veřejnost (parkur, frisbee, žonglování). K účasti zveme děti i rodiče. Poutavou podívanou bude sobotní přehlídka pódiových skladeb v hale Sokola Brno I. V podvečerních hodinách zde budete moci zhodnotit vystoupení sportovců Česká republika v Helsinkách. Program, který předvede úroveň sportu pro všechny v České republice na XV. Světové gymnaestrádě. Ve večerních hodinách Vaše kroky mohou směřovat na Letní scénu hradního nádvoří, kde Vás jistě upoutá komponovaný program Křídla nad Špilberkem. V neděli po hodině se na Zelném trhu seřadí slavnostní průvod a vyrazí středem města k areálu Sokola Brno I. Sokolové Brnu je název přehlídky čtrnácti hromadných skladeb, ve kterých budou o Vaši přízeň bojovat nejmenší děti, žactvo, dospělí i senioři. K Sokolskému Brnu patří i soutěže sobotní Olympijský šplh v Olympii Modřice, turnaj beachvolejbalu na Sokoláku, turnaj nejmladších florbalistů a nedělní Přebor MČR ve sportovní gymnastice žáků v hale Sokola Brno I. Za sokolskou kulturou Vás zveme v sobotu do areálu Sokola Brno I na výstavu Rok sokolské architektury 2015, k projekci dokumentu divadelního představení Antigona a na koncert Symfonického orchestru Sokola Brno I. Pokud je Vaše představa o Sokolu ovlivněna starými zažloutlými fotografiemi z dob Vašich prarodičů, může Sokolské Brno 2015 tento obraz změnit. Sokol je moderní organizace, která nabízí sportovní vyžití pro široké vrstvy obyvatel a zahrnuje nejrůznější tradiční i novodobé sportovní aktivity. Přijměte pozvání a přijďte mezi nás jako diváci či aktivní účastníci. Podrobný program a informace sledujte na ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 6 květen 2015

7 odborné hlídání dětí od 3 let s bohatým programem výtvarný kroužek Tvořeníčko angličtina pro děti i dospěláky OTEVŘENO O PRÁZDNINÁCH Minská 4, Brno tel: MALBY TAPETOVÁNÍ 14 Kč/m 2 OMÍTKY NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/ks OKEN RADIÁTORŮ FASÁD, STŘECH RÝN NÁBYTKU aj. platba hotově = SLEVA 250 Kč! Brno-Žabovřesky a okolí zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří,... OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, Brno Tel.: , Mobil: Svatební šaty s noblesou VYKROČ DO JARA NABOSO! NOVÁ PRODEJNA SVATE B N Í S A LON Masarykova 37, Brno T EL Kateřinská 21, Praha 2 T EL Račianská 77, Bratislava T EL VIVOBAREFOOT Concept Store Brno Pekařská 42, Brno tel.: Vivobarefoot Brno Česko-anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Voroněžská 5 Brno-Žabovřesky tel rozdělení tříd podle věku dětí speciální vzdělávací program pro budoucí prvňáčky zrekonstruované prostory, koupelny a toalety podle nejpřísnějších hygienických a bezpečnostních norem doprovodný program a bohatá nabídka zájmových aktivit nejen pro děti angličtina standardem vzdělávacího programu (celodenní česko-anglický program) logopedická poradna součástí mateřské školy pedagogicko-psychologická poradna v budově bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou o rozloze m 2

8 prodej náhradních dílů na spotřebiče: Mora, Gorenje, Fagor, Karma, Mora-Top, Electrolux... servis domácích spotřebičů značek: Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu. provozovny: Kleiner Brno, spol. s r.o. Košinova 10, Brno Kr. Pole tel: Otevírací hodiny: Po Pá hod. INZERCE V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI MÁTE ZÁJEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY? Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky. Vychází v nákladu ks 11x ročně. Uzávěrka vždy k 20. dni v měsíci SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU kontaktujte nás: tel.: nebo PRÁVĚ HLEDÁME pro klienta s hotovostí RODINNÝ DŮM na ulicích Mezníkova, Sirotkova, Šeránkova, Kameníčkova, Tolstého, Jelínkova, Králova, Nárožní, Eliášová a okolí Wilsonova lesa. BYT 1+1 nebo 2+1 v OV Žabovřesky REALITY SE DAJÍ DĚLAT NORMÁLNĚ, ZODPOVĚDNĚ A PRO KLIENTA Bc. Tomáš Jeništa pojišťovna NOVĚ OTEVŘENÁ GENERÁLNÍ AGENTURA NABÍZÍME servisní služby UNIQA pojišťovny a.s. pojištění majetku občanů pojištění podnikatelů pojištění automobilů životní a úrazové pojištění cestovní pojištění pojištění cizinců zdravotní pojištění pojištění OČR a PN kompletní finanční poradenství GA Uniqa pojišťovna a.s. Minská 101, Brno tel SpráVA nemovitostí s novým rozměrem poskytujeme širokou nabídku SlužeB: Online správa ekonomická správa Technická správa havarijní služba právní servis ÚVěRy DOTace AdminReal s. r. o., Veveří 2581/102, Brno tel: , Více na Objednávky pohřbů kompletní pietní služby Koliště 7 tel.: Jihlavská 1 tel.: Lužánecká 2a tel.: Nepřetržitý svoz zesnulých: Vídeňská 9 tel.: Pekařská 52 tel.: Branka 20 tel.: Pouze po telefonické domluvě

9 MASARYKOVA UNIVERZITA OTEVÍRÁ DVEŘE SENIORŮM Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studují na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2015/2016 bude také nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 4. května Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na KVĚTINOVÝ DEN SE ZLATÝM KVÍTKEM Květinový den pořádaný Ligou proti rakovině letos připadá na 13. května a jeho hlavním tématem bude prevence rakoviny reprodukčních orgánů. Vzhledem k 25. výročí vzniku Ligy proti rakovině bude možné kytičky nakoupit i ve čtvrtek 14. května. Skupinky skautek a světlušek se letos v Žabovřeskách budou pohybovat v okolí Makovského náměstí. Setkat se tu s nimi můžete 13. května od 16:00 do 18:00. Kromě Květinového dne se vydáme na vybíjenou do Rakouska, kde se potkáme rakouskými skauty a skautkami, abychom strávili společně víkend ve znamení her a kamarádství. Katka Zagatová, vůdkyně Waldorfská základní škola, Plovdivská 8 také na JARNÍ KNIŽNÍ DÝCHÁNEK Poslední týden v březnu jinak rušný vestibul naší WZŠ ztichl. Děti i dospělí procházeli v tichosti a jen si špitali. Důvodem byl Jarní knižní dýchánek, při kterém se pohodlný koutek vestibulu proměnil v čítárnu. Celý týden mezi 13. a 16. hodinou rodiče a učitelé naší školy předčítali dětem ze svých oblíbených dětských knih. V rámci knižního týdne jsme také navštívili Mahenovu knihovnu v centru Brna i pro nás blízkou žabovřeskou. Děti byly z návštěvy nadšené a mnohé si podaly přihlášku. Čeká nás také návštěva a workshop s několika autory dětských knih u nás v družině. Celková atmosféra tohoto jarního týdne byla tak příjemná a inspirující, že jsme nemohli skončit. Těšíme se, že budeme pokračovat i příští rok. Kateřina Kunzová, vychovatelka ŠD ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 9 květen 2015

10 Z NAŠICH ŠKOL Základní škola nám. Svornosti 7 také na JAZYKOVÉ SOUTĚŽE NA SVORNOSTI V rámci pěstování kulturního povědomí o anglicky, německy, rusky a jinými jazyky mluvících zemích by byla škoda opomenout několik příležitostí k vyhlášení soutěží pro žáky. Svátek zamilovaných den sv. Valentýna, to byla pro naše žáky první příležitost ukázat svoji kreativitu a dovednost výrobou originálního valentýnského přání. Další možnost měli všichni při výrobě velikonočního přání. V březnu se v naší škole konal další ročník úžasné soutěže English Superstar. Opět se soutěžilo v recitaci a zpěvu v anglickém jazyce. Zpívalo se a recitovalo v 5 kategoriích (1. 5. třídy), o účast v soutěži byl opět nebývalý zájem a mnozí soutěžící svou skladbu nacvičovali déle než měsíc. Soutěžili jednotlivci i skupinky a výběr písní a říkanek byl velmi pestrý, výkony zúčastněných byly nádherné, často doplněné i o taneční čísla. Celá soutěž vyvrcholila sólovým zpěvem žákyně Kamily Jelínkové, která zpívala píseň z filmu Frozen (Ledové království) a za svůj úžasný zpěv a bezchybnou angličtinu si zasloužila velký aplaus ze strany publika a dalších soutěžících. Všem vítězům v jednotlivých kategoriích gratulujeme a už se těšíme na další ročník. Martina Zažímalová SPANÍ VE ŠKOLE Jako každý rok, tak i pro děti uspořádaly vychovatelky školní družiny spaní ve škole. Odpoledne jsme všichni navštívili vědecko-zábavní park VIDA. Děti zde zábavnou formou zjišťovaly, jak fungují různé přírodní zákony. Vyzkoušely si zemětřesnou desku, rotující místnost, simulátor povodně a mnoho dalších atrakcí. Zúčastnili jsme také Ohnivé show a Hustého programu. Po návratu do školy nás v jídelně čekala večeře, kterou pro nás připravil náš pan kuchař. K večeři jsme měli hranolky a palačinky, z čehož měly děti velkou radost. Po večeři jsme si nachystali spaní a vydali se na stezku odvahy. Bylo to trošku strašidelné zakončení hezkého odpoledne. V deset hodin už unavené děti spokojeně oddychovaly každé ve svém pelíšku. Hana Foltýnová. Lucie Dostálová, vychovatelky ŠD Základní škola Sirotkova 36 také na BRONZOVÉ PUTOVÁNÍ BASKETBALISTŮ ZŠ SIROTKOVA JIŽNÍ MORAVOU V minulých týdnech se na základní školách po celém kraji uskutečnila okresní kola v basketbalu chlapců osmých a devátých ročníků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Výběr naší školy se zúčastnil velice kvalitně obsazeného turnaje v ZŠ nám. Svornosti. Ve finálovém zápase jsme po dramatické koncovce zdolali pořádající školu o dva body 30:28 a postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo v krásném sportovním areálu Jiskry Kyjov. Do krajského kola postoupili vítězové okresních kol, což zaručovalo vysokou úroveň hry. Ranní losování nebylo pro náš tým moc příznivé. V prvním zápase jsme po tuhém boji podlehli pozdějšímu vítězi turnaje ZŠ Kyjov 30:22. Další zápasy ve skupině jsme již suverénně vyhráli, což nás posunulo do boje o třetí místo, kde jsme po výborném výkonu porazili tým Vyškova 32:16. Všem borcům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy a Žabovřesk. Martin Ouda, učitel TV MATEMATICKÉ TŘÍDY V ZŠ SIROTKOVA Ve školním roce 2015/2016 v naší škole opět otevíráme páté a doplňujeme šesté třídy se zaměřením na výuku matematiky a informatiky, ve kterých máme již třicetiletou tradici. Podmínkou přijetí do těchto tříd je velmi dobrý prospěch ve škole a úspěšné absolvování testu z matematiky. Výuka matematiky je rozšířena o zajímavá témata a žáci jsou systematicky připravováni na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Od šesté třídy se v matematických třídách vyučuje podle učebnic pro osmiletá gymnázia. V matematických soutěžích a logických olympiádách obsazují žáci naší školy přední místa v městských kolech. Účastníme se matematických olympiád všech ročníků, Pythagoriád, mezinárodní soutěže Klokan, Logické olympiády i dalších soutěží, souvisejících s matematikou a logikou. Výuka informatiky probíhá vždy v menších skupinách žáků ve třech počítačových učebnách, které průběžně modernizujeme. Třídy zaměřené na matematiku a informatiku mají vyšší hodinovou dotaci informatiky než běžné třídy, ale i v běžných třídách je informatika zařazena mezi povinné předměty. Všechny kmenové učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory, k dispozici je několik sad odpovědních systémů k těmto tabulím, takže učitelé mohou běžně využívat informační technologie a výukové programy i v jiných předmětech než jen v informatice. V odpoledních hodinách mají žáci přístup na internet v počítačovém koutku u vrátnice nebo v učebně informatiky, která také slouží jako informační centrum. Škola zakoupila sadu tabletů, které žáci využívají zejména při výuce cizích jazyků. V osmém ročníku jsme zavedli předmět ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 10 květen 2015

11 Z NAŠICH ŠKOL Konverzace v anglickém jazyce, v němž je největší důraz kladen na aktivní a samozřejmé používání cizího jazyka. Při naplňování tohoto cíle nám velice pomáhají rodilí mluvčí, které škola zaměstnává. Od školního roku 2013/14 je škola centrem přípravy k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge exams. Žáci mají možnost navštěvovat přípravný kroužek k těmto zkouškám a poté ve školním prostředí zkoušky složit. Škola je známá také fundovaným přístupem k žákům s vývojovými poruchami učení. Výuku v našich matematických třídách každý rok úspěšně absolvuje i několik těchto dětí. Máme potvrzeno, že výuka v matematické třídě je celkově na vyšší úrovni než v běžných třídách základní školy a to nejen v matematice. Je pravidlem, že polovina dětí z matematických tříd se dostane na osmiletá gymnázia. Pokud žák nebude ke studiu přijat, může v naší škole pokračovat až do devátého ročníku ve výběrové matematické třídě. Pro sportovní a volnočasové vyžití mají žáci školy k dispozici vnitřní hřiště s umělým povrchem, saunu, posilovnu, dvě tělocvičny a zahradu školy. V loňském roce jsme uvedli do provozu venkovní Matematicko- fyzikální cvičiště, které slouží k praktickému osvojení a upevnění poznatků, získaných v hodinách matematiky a fyziky. V současné době se škola chystá na výstavbu dvou nových tělocvičen a s ní spojenou přestavbu některých učeben a zázemí. Pokud máte zájem o další rozvoj osobnosti Vašeho dítěte v odpovídajícím kolektivu vrstevníků, přihlaste ho k výběrovému řízení do 5. a 6. matematických tříd, které se koná 19. a 20. května v 8.00 hodin v naší škole. Přihlášku si můžete stáhnout z naší webové stránky (www.zssirotkova.cz), nebo si ji můžete vyzvednout na vrátnici školy. Srdečně Vás zveme k prohlídce školy v Den otevřených dveří od do hod. Cílem všech pedagogických pracovníků je, aby škola i nadále patřila mezi nejvyhledávanější a nejprestižnější školy v brněnském regionu. Marcela Cvrkalová, zástupkyně ředitele školy Základní škola Jana Babáka 1 také na MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb U nás ve škole se pořád něco děje Ze zimního spánku se probouzející příroda, prodlužující se světlo a přibývající teplo nás inspirovaly k tématu zvířat, v jejichž znamení jsme poslední březnový den pro děti připravily mnoho různorodých aktivit soutěží, pohybových, didaktických a interaktivních her. Celkově šlo o to, abychom si uvědomili, jak velkou roli v našich životech zvířátka zaujímají, jak se chovat v jejich blízkosti nebo jak se o ně starat, aby jim bylo dobře stejně jako nám. Tak schválně, uhodnete i vy, co se skrývá za přesmyčkami REVAKEV, ČOKKA, VYBRELA nebo TLACHAN? Určitě ano. Jedná se o ukázku jednoho z dvanácti stanovišť, kterými děti musely projít. Dalším z úkolů bylo třeba podle obrázků najít a pojmenovat jednotlivé členy zvířecích rodin, správně přiřadit anglický ekvivalent k českému názvu zvířete nebo uhodnout zvířecí hádanku. Na jiném stanovišti děti mohly zjistit, jak důležitým smyslem je hmat, a že vidět ani slyšet není samozřejmostí. Součástí bylo i několik pohybových aktivit, např. klokaní trojskok a koňské dostihy. Přestože děti hrátky vnímaly primárně jako zábavu, dobrodružství a legraci, zároveň při nich koncentrovaly pozornost, rozvíjely představivost a kreativitu, posilovaly respekt k společenským a skupinovým pravidlům či pravidlům fair play. A kromě kognitivních schopností zde mohly plně rozvíjet pro život tak potřebné klíčové kompetence, zejména kompetenci komunikativní, sociální a personální. Na všech našich družinových akcích se mi líbí, že se do nich aktivně zapojují všechny děti, i ty v menších kolektivech nejisté a bojácné, že starší spolužáci provází a chrání ty mladší, a že pocit výhry zažívá úplně každý! Co nás asi čeká příště? Zuzana Duchaňová vychovatelka ŠD SLOHOVÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU NA TÉMA PROČ LŽEME Být žákem devátého ročníku základní školy není snadné. Rodiče i učitelé kladou na mladého člověka značné nároky, jsou plni očekávání, jak jejich deváťák uspěje u přijímacích zkoušek na střední školy. Na druhé straně je devátá třída obdobím, kdy mladý člověk začíná mít své vlastní názory a umí je také výstižně zformulovat. Proto bývá oblíbenou slohovou prací v českém jazyce úvaha. V té mohou žáci vyjádřit bez obav své názory a přesvědčit svět dospělých o tom, že jsou stejně citliví a vnímaví, jako jejich rodiče a prarodiče. Ve třídě 9. B tak vzniklo mnoho zajímavých úvah na téma Proč lžeme. Rádi bychom se o nejzajímavější z nich podělili i s našimi čtenáři. Filip Licek Proč lžeme? Možná lžeme proto, že nás k tomu někdo neustále nutí. Nebo možná kvůli tomu, že se chceme vyhnout problémům. Ve své úvaze se budu zabývat lhaním obecně. Proč lžeme? Lhaní je lidské, patří mezi spoustu jiných lidských vlastností, zlozvyků. Bohužel lhaním můžeme některé lidi, ať už jsou to naši příbuzní, rodiče nebo kamarádi, hluboce ranit. Naopak někdy je můžeme pomocí lži ochránit nebo jim alespoň pozvednout náladu. I když, přiznejme si, je to kruté. Je lhaní špatná vlastnost? Obávám se, že ano. Ale jak už jsem zmiňoval, někdy je lež poslední cestou, jak někomu pomoci. Problém nastává, když už se na lež přijde a my nikdy nedokážeme předem odhadnout reakci druhého. Lhát by se určitě nemělo, protože zůstat upřímný je vždy nejlepší a nejjistější. Bohužel u spousty z nás je lhaní na denním pořádku. Platí to popravdě i o mně. Přes všechno dobré i špatné si však neustále opakuji známé rčení, že lež má krátké nohy. Samuel Pšeja Jednou jsme se ve škole bavili o lhaní a mě napadla otázka. Proč lžeme? Může být nějaká lež i prospěšná? A je vůbec někdo, kdo v životě nelhal? Lež znamená, že se snaží někdo před někým utajit pravdu, většinou ke svému vlastnímu prospěchu. Podle mě je ale mnohem více důvodů, proč lžeme. Uvedu alespoň některé z nich. Někdo lže, protože se obává, že ho společnost nepřijme takového, jaký je. Může to být kvůli jiné sexuální orientaci nebo nějakému postižení. Přestože je to pro danou osobu velice složité, myslím si, že by tuto pravdu zatajovat neměla. Pokud chce mít člověk pravé přátele, kteří ho mají rádi takového, jaký je, neměl by se pravdy bát. Samozřejmě záleží také na osobnosti a psychice, protože takový člověk musí počítat s tím, že může být odsuzován. Dalším důvodem lhaní je takové, které člověk myslel dobře. Například máme kamaráda, o kterém víme, že ho podvádí jeho přítelkyně. Jelikož máme toho kamaráda rádi a víme, že mu na přítelkyni záleží, bojíme se říct pravdu a lžeme. Nakonec zjistíme, že jsme měli stejně říci pravdu, protože by ho mohlo bolet víc to, že jsme nebyli upřímní my. Jana Jourová, třídní učitelka 9. B ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 11 květen 2015

12 VOLNÝ ČAS V květnu je Zoo Brno otevřena denně od 9 do 18 hodin, pokladny se uzavírají v 17 h Více na PRVNÍ ODCHOV V ČESKU TURAKO ŠEDÝ Brněnské zoologické zahradě se podařilo jako první zahradě v ČR rozmnožit turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto druhu je stále mnoho otazníků, s velkým očekáváním pracovníci zoo sledovali hnízdící samici i čerstvě vylíhnutá mláďata. Dvě samice turaka šedého přišly do Brna z Olomouce v roce Vytvoření chovného páru bylo velmi složité, ale díky spolupráci Tierparku Heidelberg se podařilo sestavit jeden chovný pár. Když samice na začátku ledna snesla do hnízdního koše vejce, ihned jsme navázali kromě Heidelbergu také kontakt s Cotswold Wildlife Parkem ve Velké Británii, kde se tento druh podařilo rozmnožit jako první v Evropě. S těmito dvěma zařízeními jsme postupně upravovali krmnou dávku i metodiku odchovu., řekl kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. Samice seděla na vejcích přibližně jeden měsíc a na začátku února bylo chovateli pozorováno vylíhnutí dvou mláďat. Rodiče mláďata poctivě krmili a zároveň hnízdo i velmi agresivně hájili. Protože velice nelibě nesli jakoukoliv přítomnost lidí, byl v dané části Exotária zaveden klidový režim a byly odsunuty veškeré manipulační práce. I přes obrovskou péči rodičů a snahu chovatelů 3. března jedno mládě uhynulo. Druhému mláděti je v současnosti 45 dnů, začíná přepeřovat a dva týdny se pohybuje již mimo hnízdní koš. Jestli překoná nejkritičtější období, ukáží příští dny. V České republice chová tento druh již delší dobu Dvůr Králové, před nedávnem i Praha a velmi krátce Jihlava. Ani v jedné zahradě se nepodařilo jej rozmnožit. Monika Brindzáková, tisková mluvčí TÁBORY S LATOU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE Lužánky středisko volného času Lidická 50, pracoviště Lata nabízí několik volných míst na příměstských táborech v termínech: pod názvem Oživlé příběhy, , kdy mohou děti zažít Dobrodružství s Krutidrápem a , jako Mafstory. Na brněnské přehradě nabízíme dva veslařské tábory, a to: Vikingové na přehradě a Olympiáda na přehradě. Pro rodiny s dětmi nabízíme chatkový tábor v nádherném prostředí u řeky Oslavy, který proběhne od 15. do 21. srpna pod názvem: Vylomeniny Ferdy Mravence. Začínající (ale už samostatní) táborníci, si mohou užít svůj první tábor, který bude připraven právě pro takové děti na míru od 1. do 5. července. Pro děti je připravena dobrodružná hra Kouzelné bludiště, aneb: Kam se poděl můj sýr. Na táborníky se těší lektoři z Laty ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1938: VČERA A DNES V květnu se naše knihovna připojí k řadě akcí probíhajících po celém území republiky k 70. výročí konce 2. světové války. Tentokrát jsme vybrali přednášku o opevnění československých hranic, které naši představitelé plánovali a připravovali v průběhu 30. let. Dozvíme se podrobnosti o počátečních plánech i posledním konečném návrhu z roku Uvidíme návrhy i realizaci lehkého a těžkého opevnění, jehož součástí byly dělostřelecké sruby, otočné věže, minometné kopule či pozorovatelny. Seznámíme se také s jednotlivými druhy zbraní a způsobem jejich použití v různých typech objektů. Dostaneme odpověď na otázku, co se s tímto opevněním dělo po roce 1939, jak s ním naložily další generace po roce 1945 a v jakém stavu se nachází dnes. Ačkoli tato opevnění nebyla po přijetí podmínek Mnichovské dohody využita a padla do rukou nepřítele, přece zůstala trvalým důkazem o odhodlání našich předků bránit svoji vlast. Přednáška Mgr. Tomáše Javorka spojená s promítáním se koná v čítárně KJM Mozolky 52 ve čtvrtek 21. května v h. MARTIN HODEK: KRESBY, PASTEL, AKVAREL, KVAŠ, TUŽKA Po úspěšné výstavě malíře a ilustrátora Zdeňka Tichého se představí další brněnský výtvarník Martin Hodek, který je pravnukem akademického malíře Maxmiliana Pirnera. Autor vystudoval Střední grafickou školu v Praze, a to v oboru úpravy tisku. Zaměřil se na užití grafiky v obalové formě, aranžování, dekoratérství a výstavnictví. V letech navštěvoval soukromé malířské ateliery Kamila Lhotáka a Zdenky Landové. V jeho tvorbě převládá užitá grafika, akvarel, tužka, křída, suchá jehla a další techniky drobné kresby. Hlavním tématem zůstává tvář Brna, zejména Starého Brna a jeho okolí. Autor vystavuje samostatně i ve spolupráci se sklářskými výtvarníky. Výstava bude zahájena 4. května a tentokrát bude mimořádně prodloužena až do konce června. Iveta Kubová, vedoucí pobočky Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky Mozolky 52, Brno-Žabovřesky, tel.: MÁJOVÉ VÁZÁNÍ KVĚTIN NA LATĚ Květen je měsíc jako stvořený pro romantiky, milovníky krásna, nejrůznějších rostlinek, vůní a barev. A protože jaro je v plném proudu, zároveň je i měsícem, kdy míváme chuť vyzkoušet něco nového. Lužánky středisko volného času, Lidická 50, pracoviště Lata připravuje právě na květen pro všechny zájemce floristickou dílnu, na které se dozvíte nejrůznější triky a typy důležité při květinové vazbě, naučíte se základním floristickým postupům a zároveň si odnesete jedinečnou vlastnoručně uvázanou jarní kytici. Dílna proběhne ve středu 13. května od 16 do 18 hodin na lužáneckém pracovišti Lata (Plovdivská 8). Maminkám nabízíme možnost hlídání dětí v sousední místnosti. Cena dílny je 300 Kč a zahrnuje veškerý materiál, odborné vedení, drobné občerstvení a případné hlídání dětí. Protože materiál na dílnu je nutno přesně napočítat, prosíme o přihlášení nejpozději do pondělí 11. května mailem: nebo na telefon , případně osobně v kanceláři Laty. Krásný květen přeje Lata ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 12 květen 2015

13 VOLNÝ ČAS Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky tel./fax: , CHYSTÁME V KVĚTNU 1. května STÁTNÍ SVÁTEK STŘEDISKO ZAVŘENO 8. května STÁTNÍ SVÁTEK STŘEDISKO ZAVŘENO 16. května BRNĚNSKÁ SALESIÁNSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA 17. května PŘEDSTAVENÍ DIVADLA BEDRUŇKA: SEKERKOVÁ POLÉVKA 23. května FARNÍ DEN 26. května LETNIČNÍ SLAVNOST KLUBU MAMINEK 29. května NOC KOSTELŮ 30. května KONCERT PRO ŽABOVŘESKY HRADIŠŤAN 31. května DĚTSKÝ DEN: NAROZENINOVÁ OSLAVA DONA BOSKA HRADIŠŤAN PRO ŽABOVŘESKY U příležitosti 20. výročí posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách pořádáme koncert kapely Hradišťan a Jiřího Pavlici v salesiánském areálu, Foerstrova 2. Koncert se uskuteční v sobotu 30. května v 18:30 hodin. Vstupenky za jubilejní cenu 200 Kč jsou v předprodeji na vrátnici u salesiánů. Těšíme se na setkání s Vámi! Za Salesiánské středisko mládeže Anežka Hesová SLAVÍME: NAROZENINOVÁ OSLAVA DONA BOSKA Srdečně zveme všechny rodiny z Žabovřesk na zábavnou neděli, ve které oslavíme jak den dětí, tak i 200. výročí narození Dona Boska. Připravujeme jako obvykle desítky her a soutěží, zajímavé ceny, občerstvení, hudbu a tanec, scénky zkrátka máme se na co těšit! O poslední květnové neděli si rozhodně nenechte ujít dětský den u salesiánů. VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3 vždy v pondělí od do hodin 4. května Pobaltí s pobytem v běloruské nemocnici,jan Vlasák 11. května Nová Guinea z roku 2014, RNDr. Alena Žákovská 18. května Předuralí, RNDr. Jaromír Kolejka 25. května Andalusie a Gibraltar, Ing. Jaromír Novák BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC Brněnské jaro je již řadu let spojeno s jedinečnou nocí, která Vás nenechá spát. Letos pojedenácté se koná Brněnská muzejní noc, která otevře brány muzeí, galerií a dalších kulturních center. Uskuteční se v sobotu 16. května 2015 od hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý zábavný program. Zpřístupněna jsou všechna velká muzea a galerie, ale i např. Zetor Gallery, Muzeum vlakové pošty, Nová radnice nebo Vida! science centrum. Vstup je buď zcela zdarma, nebo za symbolický poplatek. BRNĚNSKÁ HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ZVE K NÁVŠTĚVĚ ZNÁTE EXPLORATORIUM? Nabízí unikátní procházku fascinujícím světem Sluneční soustavy. Během ní se seznámíte s moderním pohledem na okolí naší planety, dotknete se meteroritu starého přibližně 1 milion let a s pomocí unikátní audiovizuální koule poznáte nejen Zemi z nadhledu, ale i řadu dalších planet. Součástí expozice je také série mechanických exponátů demonstrujících například různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, Foucaultovo kyvadlo, vliv odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet včetně vodního tornáda. Příběhem Sluneční soustavy Vás provede zkušený moderátor, který zodpoví všechny Vaše dotazy. Pořad je vhodný pro děti od 8 let. -Fiš- (zdroj: ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 13 květen 2015

14 KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH KVĚTEN 2015 úterý, 19. května 2015, 19:30 hodin CAVEMAN one man show Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Kulturní dům RUBÍN Tel.: , středa, 27. května 2015, 19:30 hodin MINIPÁRTY Nový pořad MINIPÁRTY s bavičem, textařem a moderátorem Karlem Šípem a jeho hostem Josefem Aloisem Náhlovským. V rámci pořadu dostanou prostor i dotazy diváků. Volné pokračování pořadu Všechnopartička. JARNÍ SLAVNOST v Žabovreskách zabovresky.cz Tradiční zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti a programem pro dospělé sobota 23. května od 14 hodin Makovského náměstí Sportovní soutěže a hry na parkovišti u Billy Odpolední program na podiu před kulturním domem Rubín soutěže a hry pro děti country skupina Santa Fé ohňová show hudební skupina PANORAMA taneční a hudební vystoupení závěrečný ohňostroj VSTUP ZDARMA :00 DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD USA/VB komedie :15 ZVONILKA A TVOR NETVOR USA, č. dab. animovaný 16:00 PÍSEŇ MOŘE Irsko, č. dabing animovaný/rodinný 20:30 EX MACHINA USA drama/sci-fi :00 TEORIE VŠEHO V. Brit. drama :00 VYBÍJENÁ ČR komedie :30 SAMBA Fr. komedie/drama :00 KOBRY A UŽOVKY ČR drama :00 OVEČKA SHAUN VE FILMU VB animovaný/komedie :15 KONEČNĚ DOMA USA, č. dab. animovaný/komedie :15 HODINOVÝ MANŽEL ČR komedie 20:30 KÓD ENIGMY VB živopisné dramaa :00 OVEČKA SHAUN VE FILMU VB animovaný/komedie 16:00 POPELKA USA, český dabing pohádka :15 JE PROSTĚ BÁJEČNÁ USA - komedie 20:30 POŘÁD JSEM TO JÁ USA drama :00 CO JSME KOMU UDĚLALI? Francie komedie :30 PROTI PŘÍRODĚ Norsko komedie/drama 20:30 DIVOČINA USA drama :00 KÓD ENIGMY VB živopisné dramaa :00 SAMBA Fr. komedie/drama 20:30 TEORIE VŠEHO V. Brit. drama :15 ZVONILKA A TVOR NETVOR USA, č. dab. animovaný :00 PÍSEŇ MOŘE Irsko/Dánsko, český dab. - animovaný 16:00 OVEČKA SHAUN VE FILMU VB animovaný/komedie REZERVACE: tel.: (v době otevřené pokladny) KVĚTEN D KINO DIGITÁLNÍ ZVUK Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky :00 DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD USA/VB komedie 20:30 EX MACHINA USA drama/sci-fi :30 KOBRY A UŽOVKY ČR drama :00 FOTOGRAF ČR živopisný 20:30 DIVOKÉ HISTORKY Arg./Šp. komedie/drama :00 PROTI PŘÍRODĚ Norsko komedie/drama :00 KÓD ENIGMY VB živopisné drama 20:30 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie :00 SPONGEBOB: HOUBA NA SUCHU USA, český dabing dobrodružný/animovaný/komedie :15 MALÝ PÁN ČR dobrodružný/loutkový 16:00 POPELKA USA, český dabing pohádka 18:15 POŘÁD JSEM TO JÁ USA drama 20:30 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie :30 FOTOGRAF ČR životopisný 18:15 POŘÁD JSEM TO JÁ USA drama 20:30 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie :15 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie 20:30 POLTERGEIST USA drama/horror :15 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie 20:30 KOBRY A UŽOVKY ČR drama :00 PADDINGTON VB, český dab. rodinná komedie :15 PÍSEŇ MOŘE Irsko/Dánsko, český dab. - animovaný 16:15 OVEČKA SHAUN VE FILMU VB animovaný/komedie 18:15 ŽIVOT JE ŽIVOT ČR komedie 20:30 DÍTĚ ČÍSLO 44 USA/Rusko drama ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 14 květen 2015

15 OČNÍ OPTIKA RNDr. Renata Giacintová Registrovaná optometristka RNDr. Vás Renata zve Giacintová na vyšetření Vám zraku ochotně a bez Informace čekání přeměří na tel.: oči 603 v oční 100 ordinaci. 105 NoVá povrchová úprava, která filtruje modré světlo a chrání oči. Domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat na tel nebo Profesionální přístup a moderní prostředí Vás příjemně překvapí. Brno, Česká 1, výtahem do 5. patra. Brno, Česká 1, výtahem do 5. patra KOLA A DOPLŇKY PRO ŽENY SPECIALIZED NOVÁ PRODEJNA HERČÍKOVA 1a, KRÁLOVO POLE přímo u sjezdu z Hradecké odbočka Technické muzeum

16 Nepropásněte! Překvapivá nabídka. Volkswagen Comfort Edition. Cenová výhoda až Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS, a.s. Poříčí 3, Brno, tel.: , fax: ,

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis. z 80. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. února 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. z 80. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. února 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z 80. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. února 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 15:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka Zápis 42. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka Zápis 47. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve středu 8. června 2016 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 7:30 hodin Ing. Pavel

Více

Ing Zuziak navrhl změny v programu a to: 1. přesunutí bodu č.1 za bod č.4 2. stažení bodu č.5 z programu.

Ing Zuziak navrhl změny v programu a to: 1. přesunutí bodu č.1 za bod č.4 2. stažení bodu č.5 z programu. Z á p i s z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 6. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:33 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 32. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 11. ledna 2016 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Josef Červenka Mgr. Marek Šlapal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Josef Červenka Mgr. Marek Šlapal Zápis 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 17. září 2015 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 16:00 hodin Ing.

Více

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. z 54. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 10. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 54. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 10. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 54. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 10. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 10:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 33. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 25. ledna 2016 v 14:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:30 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 7:30 hodin Mgr. Filip Leder

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 71. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 23. ledna 2017 v 8:55 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:55

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Ing. Karel Doležal Josef Červenka. Mgr. Marek Šlapal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Ing. Karel Doležal Josef Červenka. Mgr. Marek Šlapal Zápis 26. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v úterý 20. října 2015 v 10:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 10:30

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 28. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 23. listopadu 2015 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Zápis. z 49. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. února 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 49. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. února 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 49. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. února 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zápis. z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. března 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 68. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 15:45 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 15:45 hodin

Více

Zápis. z 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 3. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 3. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 3. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis. z 4. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 12. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 4. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 12. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 4. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 12. ledna 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip Leder

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis

Zápis Zápis 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve středu 20. července 2016 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 17. 12. 2015 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka Ing. Karel Doležal Zápis 35. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 18. únor 2016 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 16:00 hodin Ing.

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. dubna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 30. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. dubna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 30. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. dubna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Zápis Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě Kounicova 71, Brno, po přechodu

Zápis Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě Kounicova 71, Brno, po přechodu Zápis 38. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 14. března 2016 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Zápis. z 14. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. června 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 14. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. června 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 14. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. června 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 61. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 3. října 2016 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více