Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily"

Transkript

1

2 Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení, např. Blue Line, dvoustranná spolupráce 4. brigády rychlého nasazení s jednotkami armády Velké Británie atd.), přes plnění úkolů v zahraničních misích (4. brigáda rychlého nasazení, 2. a 7. mechanizovaná brigáda) až po pomoc při povodních v České republice a posílení Policie ČR při střežení letiště Ruzyně, rádia Svobodná Evropa a ambasády USA v Praze. Jednotky i štáby útvarů se čím dál více zapojovaly do mezinárodních cvičení, vojenských struktur, práce v mezinárodních štábech, vzdělávání ve školách NATO i jednotlivých aliančních zemí, takže dnes už mají takové zkušenosti, že mohou působit v jakékoliv organizaci, štábu či jako součást mezinárodního uskupení. Při plnění těchto náročných úkolů dosáhly útvary mechanizovaného vojska vždy velmi dobré až výtečné výsledky. Současně se všechny útvary mechanizovaného vojska podílely na plnění plánovaných úkolů v oblasti organizačních, mobilizačních a dislokačních změn. Zvládnutí standardizačních postupů a osvojení si doktríny pozemních sil ATP-35 (B) bylo plně prokázáno v průběhu mezinárodního cvičení Cannon Cloud 2003, které 1. mechanizovaná divize splnila jako afirmační cvičení v rámci NATO s velmi dobrým hodnocením. Příslušníci mechanizovaného vojska se také aktivně podílejí na práci pracovní skupiny NATO Land Operation Working Group, která koordinuje standardizaci v oblasti pozemních sil. V rámci realizace reformy ozbrojených sil ČR se postupně změnila organizační struktura mechanizovaného vojska. Z původního počtu tří mechanizovaných brigád (4. brigády rychlého nasazení, 2. a 7. mechanizované brigády) došlo v průběhu roku 2003 k postupnému rušení 2. mechanizované brigády, které bude ukončeno v průběhu roku Tím se naplňuje trend nastolený zeměmi NATO budování malých, moderních a vysoce bojeschopných armád, schopných bojového použití kdekoliv a v jakýchkoliv podmínkách. K tomu výrazně přispěla i příprava a postupná realizace plné profesionalizace mechanizovaného vojska. Kromě působení v nových organizačních strukturách jsou také zaváděny nové formy výchovy a výcviku vojáků spolu s modernizací zbraní a techniky v součinnosti s ostatními armádami členských států NATO a za úzké spolupráce ve všech rovinách standardizace a interoperability. 35

3 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky Dělostřelectvo Vstup České republiky do NATO znamenal pro dělostřelectvo AČR velké změny. Došlo k jeho reorganizaci tak, aby byly naplněny představy o malé a mobilní armádě. Byly zrušeny 3 dělostřelecké oddíly, dělostřelecký pluk a výcviková základna dělostřelectva, dělostřelci opustili posádky Hranice a Janovice. Vytvořena byla dělostřelecká brigáda o 2 smíšených dělostřeleckých oddílech. Základní výcvik dělostřeleckých odborností byl přesunut do výcvikové základny ve Vyškově. Výcvik se zaměřil na sladění činností podle standardů NATO. Dělostřelci se zúčastnili několika mezinárodních cvičení, na kterých byla ověřena jejich schopnost součinnosti v mnohonárodních jednotkách. Nejdůležitějším z nich bylo cvičení Cannon Cloud 2003, za které obdrželi příslušníci dělostřelectva afi rmační osvědčení, potvrzující jejich připravenost na aktivní účast v operacích NATO. Při

4 simulačních cvičeních ve Spolkové republice Německo prokázali čeští dělostřelci své schopnosti pružně reagovat na změny situace v boji. Při cvičeních Blue Line dosahovali jen výtečné výsledky. Zástupci dělostřelectva se aktivně podílejí také na práci v aliančních strukturách. Jsou zapojeni do činnosti Artillery Working Group NATO. Náčelník dělostřelectva AČR se podílí na jednání International Artillery Symposium, které se každoročně koná s cílem koordinovat vývoj dělostřelectva v armádách členských států NATO.

5 38 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky

6 Ženijní vojsko Vroce 2001 se ženijní vojsko AČR stalo členem EURO NATO Training Engineer Centre v Mnichově. V tomto středisku se uskutečňuje výcvik a školení specialistů ženijního vojska. Vybraní příslušníci ženijního vojska se aktivně účastní všech kurzů pořádaných pro velitele čet, velitele praporů a příslušníky štábů ženijních jednotek. Od roku 2003 v tomto středisku vyučuje ženijní disciplíny mjr. Lubomír Kroupa z ženijní katedry Vojenské akademie v Brně. Příslušníci ženijního vojska se velmi výrazně zapojili do misí SFOR a KFOR. V roce 2003 se ženijní jednotka podílela na vybudování 7. polní nemocnice v Iráku, v roce 2004 se ženisté zapojili do plnění úkolů operace ISAF-5 na území Afghánistánu. Ženijní vojsko má zastoupení a aktivně se podílí na činnosti v těchto pracovních orgánech NATO: ENGR Combat Engineer, EOD Explosive Ordnance Disposal, LG/9 Battlefield Engineering, Engineer Standardization Development Panel. Zástupce za ženijní vojsko se účastní nebo přispívá na jednáních k Protokolu II Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a konference Global Deming. V roce 2000 se uskutečnil v posádce Litoměřice první společný výcvik pontonových jednotek armád České republiky a Spolkové republiky Německo cvičení Labe. Tento společný výcvik pontonových jednotek byl organizován až do roku Vybraní příslušníci ženijního vojska se aktivně zapojili svou pravidelnou účastí do pořádání mezinárodního ženijního cvičení Constant Makefast. V roce 2003 se tohoto cvičení zúčastnil náčelník ženijního vojska plk. Vojtěch Němeček, velitel 11. že nij ního pluku plk. Luboš Balej a mjr. Martin Kavalír. Organizací mezinárodního ženijního cvičení v roce 2004 byla pověřena Armáda České republiky. Cvičení se uskuteční ve dnech 20. až 25. června 2004 v posádce Brno a jeho organizátory budou oddělení ženijního vojska ve spolupráci s Vojenskou akademií v Brně. 39

7 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky 40

8 Chemické vojsko Úroveň chemického vojska AČR je od roku 1999, kdy se Česká republika stala součástí NATO, soustavně zkvalitňována a zejména prostřednictvím chemického vojska se Armáda České republiky zapojila do snahy NATO o zajištění celosvětového míru. Jednou z prvních jednotek začleněných do organizačních struktur NATO byla 9. rota chemické ochrany sil okamžité reakce, která byla od vyčleněna pro plnění úkolů v rámci tohoto úkolového uskupení. Vstup do NATO a specializace AČR mimo jiné i na ochranu proti zbraním hromadného ničení přinesly nové investice i do modernizace materiálně-technického vybavení chemického vojska. Rota chemické ochrany byla vybavena moderní chemickou technikou, a to lehkým průzkumným vozidlem Land Rover-rch pro provádění mobilního radiačního a chemického průzkumu a odběru vzorků, dále dekontaminačním vozidlem ACHR-90 a soupravou pro dekontaminaci osob SDO. Zavedení této techniky a plná profesionalizace jednotek chemického vojska si vyžádaly změny v systému přípravy a výcviku specialistů chemického vojska. Výcvik byl organizován v tematických blocích a podstatně vzrostlo zapojení jednotek do cvičení s mezinárodní účastí. Své kvality prokázali vojenští chemici zejména při cvičení Allied Action 01 v Turecku. Při tomto cvičení, kde předvedli vysoce organizovanou a kvalitní dekontaminaci velkého počtu techniky před naloděním, vzbudili zájem o chemické jednotky AČR v celé Alianci. Vyvrcholením snah a náročného výcviku chemických jednotek byla účast vojenských chemiků v operaci proti terorismu Enduring Freedom na území Kuvajtu. Zkvalitnění výcviku a odpovědný přístup všech příslušníků chemického vojska udržují trvale dobré jméno České republiky v NATO. 41

9 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky Taktické letectvo Vokamžiku, kdy se Česká republika stala členem NATO, začalo taktické letectvo jako první aktivní složka plnit úkoly protivzdušné obrany v systému NATINEADS. Odpovědnost za společný vzdušný prostor Aliance je náročným úkolem vyžadujícím nepřetržitou pozornost. I přes zavedení nového letounu L-159 tento úkol stále zůstává na bedrech dosluhujících stíhacích letounů MiG-21, které by měly být v dohledné době vystřídány novým nadzvukovým letounem. Největší změny prožila letecká základna v Náměšti nad Oslavou, která vyměnila letouny Su-25 a Su-22 za L-159 ALCA. Navzdory této složité situaci byly kvality taktického letectva úspěšně demonstrovány na pravidelných spojeneckých cvičeních Clean Hunter, NATO Air Meet a Flying Rhino. Vrcholem vzájemné spolupráce v rámci Aliance a potvrzením připravenosti vzdušných sil AČR byla ostraha pražského summitu NATO v roce

10 43

11 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky Vrtulníkové letectvo Při vstupu ČR do NATO byly vrtulníkové jednotky dislokovány na čtyřech letištích Přerov, Pardubice, Kbely a Líně. V průběhu realizace reformy ozbrojených sil opustily letiště Pardubice. Po ukončení reformy se počítá se dvěma letišti, kde bude dislokována vrtulníková technika (Náměšť nad Oslavou a Kbely). Od roku 1996 se vrtulníky Mi-17 s osádkami účastnily misí na území bývalé Jugoslávie. V roce 1999 vznikl 334. vrtulníkový roj sil okamžité reakce jako součást aliančních sil AMF/L. Jeho příslušníci se zúčastnili řady cvičení NATO Adventure Exchange 1999 v Itálii, Adventure Express 2000 a Hardfall 2000 v Norsku, Ardent Ground 2000 v Maďarsku, Clean Hunter 2002 a 2003 v České republice a ve Spolkové republice Německo. Jednotka plně zabezpečila dvě rotace vrtulníkové jednotky SFOR, její 44

12 příslušníci se účastnili misí v rámci pozemních jednotek českého praporu SFOR, později česko-slovenského praporu KFOR apod. V rámci reformy AČR byl 334. vrtulníkový roj jako samostatný útvar rozpuštěn v listopadu 2003 a jeho příslušníci začleněni převážně do sestavy 23. vrtulníkové základny. Příslušníci letky bitevních vrtulníků Mi-24 se jako řádní členové tygří asociace pravidelně účastní NATO Tiger Meet, kde prokazují své mistrovství a zároveň sbírají cenné zkušenosti a poznatky. Pokračuje příprava vrtulníkových jednotek na zařazení do sil vysoké připravenosti (High Readiness Forces HRF). S tím souvisí i probíhající program modernizace vrtulníkového letectva, konkrétně typů Mi-17 a Mi-24. Osádky vrtulníků jsou cvičeny pro činnost podle standardních postupů NATO. Vrtulníková letka letecké pátrací a záchranné služby prokazuje denně svou vysokou úroveň připravenosti při záchraně lidských životů v akcích v rámci integrovaného záchranného systému ČR. Vrtulníková letka základny dopravního letectva zabezpečuje převážně přepravy VIP, s typem W-3A plní běžné úkoly (přepravy, speciální výcvik Vojenské policie apod.). Její příslušníci se účastnili řady rotací vrtulníkové jednotky SFOR. Vrtulníkový roj Mi-17 a školní letka Mi-2 byly v rámci uskutečňování reformy ozbrojených sil zrušeny. Všechny složky vrtulníkového letectva prokázaly vysokou úroveň připravenosti při povodních v roce 2002 a při zabezpečování pražského summitu NATO. 45

13 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky Řízení letového provozu Služba řízení letového provozu zahájila reorganizaci ještě před vstupem do NATO. Dislokace středisek poskytujících letové provozní služby se nezměnila, postupně se uskutečnil přechod na řízení letového provozu (ŘLP) podle norem ICAO. Dalším úkolem, který bude znamenat pokrok v poskytování letových provozních služeb, je zabezpečení integrace služeb civilního a vojenského ŘLP, a to jak v národním prostředí (budování IATCC Praha), tak v mezinárodním prostředí (napojení řízení letového provozu AČR na středisko ŘLP v horním vzdušném prostoru v rámci sdružení CEATS). Zvládnutí komunikace (korespondence) v anglickém jazyce je dnes nezbytnou součástí přípravy příslušníků řízení letového provozu. Z hlediska bojového ŘLP znamenal vstup do NATO pro radarového řídícího bojového použití (RŘBP) na sále národního střediska velení a řízení zcela jiný systém nejen přípravy, ale hlavně řízení probíhajícího podle standardů NATO. Jeho příslušníci patří do jednotky, která byla deklarována pro NATO. Prvotní znalosti a dovednosti ke splnění bojových úkolů NATO získávají příslušníci AČR ve studijních kurzech v zahraničí, následně je prověřují a prohlubují ve výcviku doma. Pokrok v přechodu na postupy a standardy NATO se prověřuje v rámci nejen domácích, ale i zahraničních cvičení, z nichž nejvýznamnější je každoroční účast na Clean Hunter. Stav připravenosti v roce 2004 bude ověřen pod vedením inspektorů NATO (tzv. Readiness Verification). Zcela novým prvkem, který před vstupem do NATO ve strukturách AČR neexistoval, je skupina předsunutých leteckých návodčích, dislokovaná u 22. základny taktického letectva. Tato jednotka je budována od počátku podle standardů NATO a výcvik probíhá v součinnosti s aliančními partnery. Příslušníci jednotky se účastní zahraničních kurzů a cvičení k získání plné kvalifikace. Z nejvýznamnějších cvičení, kterých se jednotka účastní, lze uvést Flying Rhino (bilaterální taktické letecké cvičení, konané na území ČR). Pro odporu služeb řízení letového provozu je nutná i činnost ostatních složek pozemního zabezpečení, jakou je např. radiotechnické vojsko. Radiotechnické vojsko jako jedna z mála součástí armády plní bojový úkol (nepřetržité zabezpečení průzkumu vzdušného prostoru) i v mírové době. Po vstupu do NATO a zapojení České republiky do NATINEADS pomáhá radiotechnickému vojsku plnit tento úkol i protivzdušná obrana sousedních aliančních států prostřednictvím výměny dat o vzdušné situaci. Celá strategie a koncepce výstavby výše uvedených služeb je budována v souladu s alianční strategií a je konzultována na aliančních jednáních, kterých se příslušníci AČR účastní.

14

15 48 Příprava a výcvik druhů vojsk Armády České republiky

16 Protiletadlové raketové vojsko Od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 jednotky protiletadlového raketového vojska (PLRV) úzce spolupracují s aliančními partnery. Velkým přínosem je spolupráce se SAM Wing 5 (Erding ve Spolkové republice Německo a De Peel v Nizozemsku). Česká republika deklaruje vyčlenění jednotek PLRV pro posílení systému integrované protivzdušné obrany NATO (NATINEADS). Úkolem vyčleněných jednotek je posílení protivzdušné obrany důležitých objektů na území České republiky. Tento úkol plnily s vysokou profesionalitou po tragických událostech v USA 11. září 2001, v době konání pražského summitu NATO v roce 2002 a v počátcích války v Iráku v roce V rámci reformy ozbrojených sil, jejímž cílem bylo vytvořit efektivní systém protivzdušné obrany ČR, došlo k vytvoření 25. protiletadlové raketové brigády. Její hlavní výzbrojí jsou protiletadlové raketové komplexy 2K12 KUB, OSA-AKM, S-10M a Strela S-2. Klíčový management brigády byl na výkon funkcí připravován ve vzdělávacích a školicích zařízeních Aliance. Jednotky si plně osvojily standardní operační postupy a způsoby použití v rámci koalice. Výcvik u nich probíhá plně podle standardů NATO, aktivně se připravují v rámci mezinárodních cvičení Clean Hunter. Vyvrcholením výcviku jsou každoroční ostré bojové střelby v prostoru polské střelnice Ustka, při kterých příslušníci PLRV pravidelně prokazují svou vynikající připravenost. 49

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů Vojenská doprava Plánování, organizování a zabezpečení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Všeobecná ženijní podpora T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Seminář Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ČR PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍCH SMLUV

PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ČR PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍCH SMLUV PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ČR PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍCH SMLUV Na poli mezinárodních aktivit pokračovala Armáda České republiky i v roce 2004 v plnění úkolů plynoucích z mezinárodních právních aktů v oblasti budování

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ

ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ Pplk. Ing. Ivo PIKNER Anotace: Článek popisuje působení příslušníků francouzských a

Více

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY Mjr. Ing. Valdis JURGELÁNS Anotace: V článku autor stručně popisuje součastnou organizační strukturu Národních ozbrojených

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Vojenská doprava Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005 ROČENKA 2005 MINISTERSTVO OBRANY České Republiky Ročenk a 2005 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2005 Praha 2006 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 80-7278-325-4 Praha 2006 Úvodem MINISTERSTVO

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA:

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA: 2 1 1. t a k t i c k á l e t k a 2009 211. Ta k t i c k á le t k a Předchůdkyně 211. taktické letky, 41. stíhací letka, byla založena 1. ledna 1995 během reorganizace Vzdušných sil Armády České republiky.

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Všeobecná ženijní podpora T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ).

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ). Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2006 pod

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Ing. Rudolf Vondráček, CSc K 50. výročí vzniku raketového vojska

Ing. Rudolf Vondráček, CSc K 50. výročí vzniku raketového vojska Ing. Rudolf Vondráček, CSc K 50. výročí vzniku raketového vojska Svátek sv. Barbory patronky dělostřelců je příleţitostí k připomenutí, ţe před padesáti lety v Československu vznikaly první útvary a svazky

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 3 - Ubytování vojsk, požární ochrana, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Super, volaly děti při ostrých střelbách. Dobrý den paní ředitelko, nazdárek školáci!

Super, volaly děti při ostrých střelbách. Dobrý den paní ředitelko, nazdárek školáci! Dobrý den paní ředitelko, nazdárek školáci! Ukázky ostrých bojových střeleb z protiletadlových raketových kompletů na protiletadlové střelnici Březina ve Vojenském újezdu Hradiště se provádí za přísných

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Moderní vojsko pro 21. století. Petr Nečas stínový ministr obrany ODS

Moderní vojsko pro 21. století. Petr Nečas stínový ministr obrany ODS Moderní vojsko pro 21. století p r o b e z p e č í z e m ě Petr Nečas stínový ministr obrany ODS č. 4/2003 modrá šance pro bezpečí země Petr Nečas stínový ministr obrany ODS RNDr. Petr Nečas se narodil

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V NEBOJOVÝCH

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V NEBOJOVÝCH ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V NEBOJOVÝCH OPERACÍCH ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V NEBOJOVÝCH OPERACÍCH Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc. Anotace: Článek stručně pojednává o členění a charakteristice nebojových operací a

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční zabezpečení místo, úloha, vývoj Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost Pek M., Píša L., Krupka R. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Systém biologické ochrany Vychází z Doktríny Armády České republiky Ochrana proti

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

1. ÚVOD 61 2. STRATEGICKÉ PROSTŘEDÍ 62

1. ÚVOD 61 2. STRATEGICKÉ PROSTŘEDÍ 62 Moderní vojsko pro 21. století Petr Nečas stínový ministr obrany ODS RNDr. Petr Nečas se narodil 19. 11. 1964 v Uherském Hradišti, dnes žije v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě

Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě Humanitární operace na území Iráku Česká republika se do operace na území Iráku zapojila kontingentem AČR, který byl tvořen 7. polní nemocnicí, humanitárním

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR

ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ročenk a 2007 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2007 Praha 2008 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 978-80-7278-452-3 Praha 2008 MINISTERSTVO OBRANY ČR Úvodem

Více

11 2015 Informační příloha MO ČR a AČR 1. Úspěšný test. Připraveno redakcí

11 2015 Informační příloha MO ČR a AČR 1. Úspěšný test. Připraveno redakcí 11 2015 Informační příloha MO ČR a AČR 11 2015 1 Úspěšný test Připraveno redakcí 78 Silvestr po afghánsku Do konce roku 2014 zbývalo již jen několik desítek hodin. Příslušníci české 3. strážní roty, kteří

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa 1 I II III IV V VI ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY 2.1 Pozemní síly AČR 2.1.1 Struktura pozemních sil 2.1.1.1 Bojové síly 2.1.1.2 Síly bojové podpory 2.1.1.3 Síly bojového zabezpečení 2.2

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více