Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 4

2 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 19 přehled pohledávek města Strážnice k , plnění rozpočtu města Strážnice k , 21 vyjádření projektanta stavby Ing. Štefančíka ze dne. 2. a stanovisko odboru OISB k projektu komunikace v ul. Komenského a plně jej podporuje, 22 informace OISB o projektové přípravě rekonstrukce zdravotního střediska, 23 plnění úkolu z RM č. 6 stav fondů příspěvkových organizací. 2) schvaluje 45 poskytnutí příspěvku ve výši Kč na pořádání výroční členské schůze v r. ZO Svazu zdravotně postižených občanů ve Strážnici, 46 přijetí finančního daru na realizaci projektu Tvoříme a o přírodu se zajímáme pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice dle její žádosti ze dne 5. 2., 47 v souladu s pravidly Grantového programu města Strážnice na podporu občanských aktivit týkající se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : SARKANDER, oddíl SCARABEUS Strážnice ve výši Kč, OREL JEDNOTA STRÁŽNICE ve výši Kč, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL STRÁŽNICE ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, 48 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (jedná se vždy o 641 Kč na jednoho žáka), 49 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS v Kyjově na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených, 50 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Strážnice, rozšíření knn, Pecler Bohdan, 51 pověření sociální pracovnice MěÚ Strážnice Bc. Heleny Tomčalové výkonem opatrovnictví za město Strážnici pro nesvéprávného, 52 výsledek hodnocení výběrového řízení na akci Provádění pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice v roce s tím, že nejvýhodnější nabídku dodala firma Lesy Horňácko s. r. o.,, 53 provedení oprav havarijního stavu stupaček a sociálního zařízení v roce 14, realizované příspěvkovou organizací Mateřská škola Strážnice, v prostorách budov zřizovatele, financování proběhlo z účelových prostředků zřizovatele; zapracovat v rámci rozpočtového opatření odvod příspěvkové organizace ve výši 0 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, 54 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Filipovič na pozemku KN čp. 1111/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene, 55 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,33 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši 9 7,69 Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,48 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice zisk ve výši 3

4 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,16 Kč a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 1 907,69 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,98 Kč, do fondu odměn ve výši 5 572,50 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,16 Kč, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,91 Kč, do fondu odměn ve výši ,42 Kč, 56 poskytnutí finančního příspěvku organizaci OREL Jednota Strážnice ve výši Kč na pořádání sportovní akce Moravská lakrosová liga ve dnech 11. a (s předpokladem účasti 11 týmů z celé ČR), 57 personální obsazení jednotlivých komisí rady: Komise kulturní Mgr. Radek Holomčík předseda komise, Bc. Pavel Žák, Miroslav Tlach, Dana Valášková, Blažena Bučková, Mgr. Petr Horehleď, Jana Hanáková, Mgr. Olga Floriánová, Mgr. Jiří Adamec, Ing. Vítězslav Hořák, Jiří Rybecký, PhDr. Danuše Adamcová, Ing. Roman Zemánek, Jiřina Kopencová, Inka Kaššová tajemnice komise; Komise cestovního ruchu František Kotek předseda komise, Mgr. Renata Petříková, Martin Grombíř, Mgr. Radek Holomčík, Jaroslava Kyselková, Ing. Tatiana Pálenská, Ing. Petr Gazárek, Bc. Jiří Wasserbauer, Ing. František Červenka, Martina Gajdová, Miroslav Zubalík, Lukáš Antoš, Bc. Helena Tomčalová tajemnice komise; Komise školská Ing. Petra Fialová předsedkyně komise, Vojtěch Studénka, Ing. Michal Daněk, Ph.D., Anna Čajková, Mgr. Jiří Buchta, Ph.D., Mgr. Dagmar Janíková, Mgr. Petr Tomeček, PhDr. Jaroslava Večeřová, Mgr. Dagmar Okénková, Mgr. Olga Lysá, Mgr. Risto Ljasovský, Mgr. Petr Jandásek, Ing. Roman Zemánek, Mgr. Beáta Kuchyňková, MBA., Marie Grulichová tajemnice komise; Komise sportovní Milan Gajda předseda komise, Alois Crhonek, Vojtěch Studénka, Ing. Jaromír Kuchyňka, Jan Neumann, Michal Jamný, Pavel Varsamis, Ing. Blanka Lesslová tajemnice komise; Komise stavební Ing. Pavla Velísková předsedkyně komise, Ing. David Kuthan, Jan Můčka, Jaroslav Můčka, Pavel Varsamis, Růžena Neumannová, Martin Vaněk, Vladimír Šebesta, Ing. Lukáš Pálenský, Jiří Slezák tajemník komise; Komise bezpečnostní Ing. Michal Vajčner předseda komise, Ing. Vítězslav Juras, Miloš Slováček, Ing. Jaromír Kyš, Lukáš Blaha, Pavel Lessl, Miroslav Tlach, Stanislav Berčík tajemník komise; Komise pro životní prostředí Radek Botur předseda komise, Ing. Jan Dudík, Vít Buček, Bc. Barbora Kadlecová, Ing. Josef Čajka, Vladimír Tomaštík, JUDr. Milada Něničková, Vladimír Šamánek, Mgr. Eva Nováková, Josef Tomšej tajemník komise; Komise sociálně zdravotní MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. předseda komise, Marie Kristoňová, Ing. Marie Jurasová, Simona Kolárová, Zvonimíra Kubíčková, Ing. Zuzana Tománková, Ph.D., Miroslav Prečan, MUDr. Marie Karasová, Martina Prachařová, Tamara Vajčnerová tajemnice komise. 3) neschvaluje 3 poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení České unie sportu Hodonín na jeho činnost v roce. 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/ ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 21 odprodej nově vytvořených pozemků v ul. Poláčkova, v k. ú. Strážnice na Moravě, v níže uvedených výměrách: 1. čp. 789/3 o vým. 73 m 2 žadatelé manž. Poláškovi Petr a Alena k RD ; 2. pozemek nebyl vytvořen; 3. čp. 789/316 o vým. 73 m 2 žadatelka Bc. Karvánková Jarmila k RD 4. čp. 789/317 o vým. 72 m 2 žadatelé manž. Blahovi Zdeněk a Ludmila k RD ; 5. čp. 789/318 o vým. 72 m 2 žadatelé Stanislav Miroslav id. 1/2 a Stanislav Pavel id. 1/2 k RD do vlastnictví příslušných žadatelů, za cenu 100 Kč/m 2, 22 dodatek č. 5 ke Smlouvě o hypotečním úvě- 4

5 ru registrační číslo ze dne úroková sazba ve výši 2,29 % p., doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do , 23 odprodej pozemků čp. 3240/4 orná půda o výměře 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o výměře 29 m 2, obojí v trati Dolní Mrhoně, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do vlastnictví p. Tomáše Boka, bytem, za účelem usnadnění péče o jeho majetek, za cenu Kč/m 2, 24 aby v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/00 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byla starostka města Strážnice Mgr. Renata Smutná schválena členkou dozorčí rady/ členkou představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Purkyňova 2933/2, Hodonín, IČ ) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 2 přijmout návrh občana p. Vavříka ze dne , spočívající v částečné nápravě křivdy, která na něm byla dle jeho názoru uskutečněna. Termíny svozu tříděného odpadu v dubnu Papír modré pytle... úterý 7. dubna Plast žluté pytle... úterý 14. dubna Odbor investic informuje Oznámení hejtmana Jihomoravského kraje o zahájení projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Dne JMK zahájil veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje JMK, který je zásadním rozvojovým dokumentem pro JMK. Cílem tohoto dokumentu je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných nadregionálních, regionálních a místních zájmů na rozvoji území. Z tohoto důvodu požádal hejtman JMK JUDr. Michal Hašek starosty obcí JMK vč. jejich občanů o aktivní součinnost při projednávání tohoto dokumentu. S návrhem Zásad územního rozvoje JMK je možno se seznámit na speciální webové stránce Na této stránce se nachází jak kompletní dokumentace, tak je zde uveden i nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu. Webová aplikace Záměry v obci slouží k vyhledávání informací o záměrech, které se dotýkají jednotlivých obcí. Součástí programu je i možnost přímé elektronické komunikace prostřednictvím elektronického formuláře Názory, připomínky, jehož prostřednictvím je možno zasílat do 7. května Vaše názory a připomínky k projednávanému dokumentu. Těmito názory a připomínkami se budou zabývat příslušní pracovníci. O způsobu vypořádání se s nimi bude možno se zpětně informovat. Oprava komunikace I/55 v roce Na základě sdělení investora opravy komunikace I/55, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) oznamujeme, že z důvodu vzájemné koordinace dalších staveb realizovaných ŘSD ČR na území okresu Hodonín (tedy oprava mostních konstrukcí na státní komunikaci I/54 ve Veselí nad Moravou lokalita Benátky, s předpokládaným termínem realizace březen až srpen, a dále oprava povrchu komunikace I/55 mezi tokem Velička a k. ú. Vnorovy předpokládaný termín realizace srpen až listopad ) a s tím souvisejícím zajištěním objízdných tras pro tranzitní dopravu, se termín realizace opravy komunikace I/55 ve Strážnici (průtah městem) přesunuje na začátek měsíce srpna. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad. Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Město Strážnice obdrželo ze Státního fondu životního prostředí ČR Registrační listy, jež byly vydány na základě námi podaných žádostí o poskytnutí dotace na výměnu oken a zateplení ob- 5

6 vodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo potřeba provést výběrové řízení na dodavatele obou staveb. Výběrové řízení probíhalo od do s tímto výsledkem: Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAVBY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. V současné době probíhají práce při etapovité výměně oken za nepřerušeného provozu obou školek, při nichž jsou operativně řešeny technické a časové detaily postupu prací. Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na zateplení MŠ Skácelova by výše poskytnuté dotace měla činit částku 4,1 mil. Kč (85 % z uznatelných nákladů akce). Na zateplení MŠ Smetanova zatím ze SFŽP ČR nepřišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace (očekává se každým dnem), tudíž zatím oficiálně neznáme výši poskytnuté dotace, předpokládáme však, že bude poskytnuta též ve výši 85 % z uznatelných nákladů akce (cca. 2,5 mil. Kč). TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly Město Strážnice podalo v loňském roce Žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) na výměnu oken a zateplení budov ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice, a to z Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy a prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Naše žádost byla akceptována a zaregistrována v listopadu 14. Následně v prosinci 14 bylo městu zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ihned poté byly zahájeny veškeré kroky směřující ke splnění všech požadavků poskytovatele dotace. Jedním z nich je provedení výběrového řízení na dodavatele akce dle Závazných pokynů Státního fondu životního prostředí ČR. V současné době již toto výběrového řízení na zhotovitele akce probíhá a jeho výsledek by měl být znám 8. dubna, kdy dojde k otevírání a hodnocení došlých nabídek. Předpokládaná investiční náročnost se dle zpracované projektové dokumentace odhaduje na částku 6 mil. Kč vč. DPH. Výše dotace je zatím stanovena k této částce a činí dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 3,5 mil. Kč. Přesná částka bude známa až po ukončení a vyhodnocení výběrového řízení, na základě něhož bude SFŽP ČR upřesněno financování projektu. Vlastní realizace akce se předpokládá v měsících duben až srpen tohoto roku. Sociální zařízení v přístavu BK Koncem měsíce října 14 bylo předáno staveniště pro výstavbu Sociálního zařízení v přístavišti na Baťově kanále, a to firmě Renova Hodonín, jež se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby. Na tuto akci bude poskytnuta dotace z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod (prioritní osa 11.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, výzva Rozvoj infrastruktury zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu) ve výši 85 %, vlastní zdroje pak činí %. Do konce roku 14 byla dokončena hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k přerušení stavebních prací až do února. Poté byly dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. V současné době probíhá fasádní úprava obvodového zdiva, následovat budou terénní úpravy s instalací přístavního mobiliáře. Dokončení objektu sociálního zařízení se předpokládá nejpozději do konce dubna. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny, k opětovnému zahájení došlo počátkem března. V současnosti probíhá výstavba odstavných 6

7 parkovacích stání včetně pokládky dalších konstrukčních vrstev nově budované komunikace. Souběžně s těmito pracemi budou v nejbližší době zahájeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a městského rozhlasu v nákladu 900 tis. Kč. Termín dokončení nově budované komunikace včetně odstavných stání v celkovém investičním nákladu 7 mil. Kč se předpokládá na přelomu měsíců duben a květen. Další etapou obnovy veřejného prostranství v ulici Komenského bude výstavba chodníků, nájezdů a osazení mobiliáře (odpadkové koše, lavičky). Investiční náklad se odhaduje na cca. 3 mil. Kč. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku a i počátkem letošního roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na stavbách ve vybraných lokalitách pro zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. V současné době probíhají pracovní setkání zástupců jednotlivých obcí se zhotovitelem, kde dochází k vyjasňování postupu prací na dané akci. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu loňského roku podalo město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Naše žádost byla v červenci 14 akceptována a následně byla i schválena. V průběhu října 14 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, jehož vítězem se stala firma Petr Vykrut zahradnické služby z Ostravy. Celá akce se uskuteční v průběhu měsíců dubna a května v nákladu 2 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace bude činit 1,6 mil. Kč. Konsolidace IT infrastruktury města Strážnice Město Strážnice se dlouhodobě zabývá elektronizací procesů městského úřadu a rozvojem informačních technologií. Zastupitelstvo města schválilo záměr přistoupit k Výzvě č. 22 z Integrovaného operačního programu (IOP) na svém 24. Zasedání dne V rámci této výzvy (oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě) je záměrem města Strážnice realizovat dvě aktivity této výzvy, a to: a) Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury jedná se o dodávku dvou výkonných serverů včetně virtualizačních aplikací, diskového pole s vysokou kapacitou (10 TB) a zálohovacího diskového pole včetně softwaru.b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy zde se jedná o nákup pěti multifunkčních zařízení (tisk, kopírování, skenování, OCR) za účelem digitalizace dokumentů úřadu včetně obslužného softwaru. Výše předpokládaných způsobilých výdajů na obě aktivity činí: Kč. Z toho: a) Konsolidace HW a SW včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Kč; b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veř. správy Kč. Dotace EU ve výši 85 % ( Kč), Podíl spolufinancování města Strážnice % ( Kč). Ing. Petr Helísek 7

8 Vítání občánků města Strážnice V sobotu 7. března se v obřadní síni Městského úřadu Strážnice uskutečnilo vítání dětí. Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města šest chlapců a šest děvčat. Pod vedením paní učitelky Jany Hanákové se o kulturní program postarali holky a kluci ze souboru Danájek. Foto: Bronislava Nečasová Bučková 8

9 Adam Janeček Anna Chybíková Daniel Šišák Emma Rybnikářová Izabela Zelinková Laura Říhová Lukáš Macháň Miloslav Křen Patrik Tomšej Sofi e Anna Grofi ková Sára Múčková Tobiáš Pleša 9

10 70. výročí osvobození města Strážnice V letošním roce si připomínáme již 70. výročí osvobození Strážnice od německých okupantů. O válečných událostech se lze dozvědět z kroniky Strážnice od Jana Skácela. Již od listopadu 1944 docházelo k zesilování náletů na vídeňskou oblast, dne. listopadu byl těžce bombardován Hodonín. O blížících se náletech byli lidé často informováni z poslechu zakázané stanice bratislavského rozhlasu. Nálety se od prosince opakovaly téměř denně, při leteckém poplachu se obyvatelstvo ukrývalo ve sklepech domů, anebo lidé utíkali do polí mimo město. Dne bylo do polí okolo Strážnice shozeno 7 bomb. Občané si již od ledna budovali na svých pozemcích zákopové kryty a v březnu 1945 byli muži ze Strážnice nasazeni na zákopové práce v okolí města. Přes město začaly projíždět vlaky s ustupujícími Maďary, později Němci a Slováky. Koncem března začaly ze Strážnice odjíždět také rodiny německých úředníků a 4. dubna se na silnici objevili první vojáci ustupující německé armády. Většina obchodů ve městě byla tehdy již uzavřena, obchodníci z obavy před rabováním sundávali vývěsní štíty. Samotný boj o město začal 11. dubna, vojska 2. ukrajinského frontu dokončila osvobozovací akce o dva dny později. Ještě den před osvobozením bylo v Píštělkově dvoře popraveno deset mužů. Moci ve městě se krátce po osvobození ujal Národní výbor v čele s MUDr. Emilem Fialou. Sovětská armáda byla vystřídána Rumuny, kteří zůstali ještě po nějakou dobu ve městě. Němci se ale nevzdávali, ještě dvakrát se pokusili o zpětné získání města, defi nitivně byli odraženi až dne 24. dubna. Sovětské velitelství opustilo město 10. května a v červnu odjeli i poslední Rumuni. Z kroniky Jana Skácela lze vyčíst, že během okupace došlo ve Strážnici ke značným ztrátám na životech z 53 zatčených obyvatel města bylo 12 popraveno, 10 zemřelo ve vězení, v koncentračních táborech nebo na následky útrap. Z rasových důvodů ztratilo život celkem 2 Židů a 75 obyvatel romské národnosti. Při samotném osvobozování a během pobytu vojsk bylo zasaženo střelami a zabito 9 civilních osob. Při okupaci došlo také ke značným materiálním škodám, byly vypáleny domy, poničeny mosty Strážnice byla osvobozena v pátek 13. dubna Ivo Vratislavský P O Z V Á N K A Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, a to v pondělí dne Vzpomínka bude zahájena ve hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. 10

11 Rodinná politika ve Strážnici váš názor v anketě Vážení občané, během měsíce dubna bude do vašich domácností distribuován anketní dotazník ohledně toho, jak se vašim rodinám v našem městě žije. Anketa je anonymní, vyplněné dotazníky se budou vhazovat do připravené urny v prodejně Charity Strážnice na ulici Kovářské č. 396 po celý den během její pracovní doby a poslouží jako jeden z podkladů pro vypracování Koncepce rodinné politiky pro Strážnici. Ta může být alespoň částečně výchozím bodem pro zlepšení životních podmínek strážnických rodin. Prosíme proto, abyste nejpozději do vyplněné dotazníky vrátili výše uvedeným způsobem k dalšímu zpracování. Bc. Helena Tomčalová Prezentace města Strážnice na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v roce Jednou z metod propagace zajímavostí našeho města i regionu je prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Sezona veletrhů byla již tradičně zahájena ve dnech. až veletrhem GO a REGIONTOUR Brno s názvem Odsouzena k zážitkům. Materiály o městě Strážnici, okolních obcích i regionu bylo možno získat na stánku Slovácko v rámci expozice Jihomoravského kraje. Veletrh měl bohatý doprovodný program. Čtvrtek byl zaměřen na jednání oficiálních hostů a uzavírání kontraktů, další dny byly určeny pro běžné návštěvníky. Veletrh v rámci oficiálních delegací navštívili i zástupci našeho města, starostka Renata Smutná a místostarosta Walter Bartoš. V prostoru za expozicemi jednotlivých krajů se již potřetí uskutečnil gastronomický festival RED FOOD FEST. Prezentovali se zde také výrobci regionálních potravin včetně různých vinařství v rámci projektu VÍNA Z ČECH A MORAVY a SVĚT KÁVY. Svůj prostor měla k dispozici i soutěžní zóna PIVEX s ochutnávkou různých druhů piv z českých a moravských pivovarů. Tradičním partnerem veletrhu bylo Maďarsko, země termálních pramenů, vyhlášených pochoutek a tokajského vína, které patří k oblíbeným destinacím vyhledávaným českými turisty. Vyhledávanou součástí veletrhu byl jarmark tvůrců lidových řemesel. V rámci veletrhu 11

12 probíhalo mnoho zajímavých soutěží. Město Strážnice se zapojilo do II. ročníku soutěže Kapesní kalendářík, jehož pořadatelem se stalo Pohádkové království, o. s. a Asociace turistických informačních center. Dalším místem, kde se město v rámci Jihomoravského kraje prezentovalo, byl 21. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, který se uskutečnil ve dnech až Stánek Slovácko zde byl opět v rámci expozice Jihomoravského kraje. Součástí veletrhu byla výstava POĽOVNÍCTVO a ODDYCH a výstava WELLNESS a FITNESS. Třetím velkým mezinárodním veletrhem cestovního ruchu byl 24. ročník HOLIDAY WORLD v Praze. Konal se ve dnech 19. až na holešovickém výstavišti sp olečně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a. ročníkem veletrhu GOLF SHOW. Zastoupeny zde byly téměř všechny kraje České republiky. Strážnice zde byla prezentována opět na stánku Slovácko pod hlavičkou Jihomoravského kraje. Atmosféru zde zpříjemňovala Musica Folklorica, což ocenila i starostka města Renata Smutná, která veletrh navštívila se svým manželem. Součástí veletrhu byly ochutnávky místních specialit a taneční přehlídky, které lákaly zvláště svou exotičností. Kromě evropských zemí zde bylo možno nahlédnout do tajů např. Thajska, Malaysie, Indonézie, Dominikánské republiky, Egypta, Kuby, Tchaj-wanu, Jamajky, Salvadoru, Kostariky a dalších. Cestu po jižní Africe nabízel Hotelbus. Své služby zde nabízel také Svaz léčebných lázní ČR. Také Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje se podílí na veletrzích cestovního ruchu, v rámci jejíž expozice na stánku Slovácko se prezentuje i naše město. Ve dnech to byl na výstavišti Černá Louka mezinárodní veletrh cestovního ruchu DOVOLENÁ A RE- GION, LÁZEŇSTVÍ Ostrava. Cílem výstavy byla nabídka odpočinkových i aktivních tipů pro strávení volného času a dovolené. Návštěvníci veletrhu využívali nabídek slevových balíčků a soutěží o pobyty cestovních kanceláří, agentur a hotelových komplexů. Na zajímavosti, tradice, lázně i gastronomii lákaly turistické regiony České i Slovenské republiky. Dalším místem, kde bylo možno se o našem městě něco dozvědět, byl 16. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové. Návštěvníky lákal bohatý kulturní program i vstup zdarma. A co nás ještě čeká? Ve spolupráci s Regionem Slovácko v rámci Zlínského kraje se dne uskuteční již 5. ročník MINIVELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA v Uherském Hradišti Redutě, na kterém bude město Strážnice rovněž zastoupeno. Na veletrh je vstup zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program kulturní vystoupení, propagační materiály, ochutnávky krajových specialit a vín, dětský koutek. A ve dnech. až to bude opět s Centrálou cestovního ruchu JMK 4. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR EXPO Trenčín s názvem Spoznajme čaro blízkých regiónov. Přijďte i vy navštívit některý z veletrhů cestovního ruchu, nechte se inspirovat nabídkou infocenter, cestovních kanceláří a agentur, vydejte se za poznáním, relaxací a zážitkovou turistikou. Mgr. Lenka Gronská 12

13 Ze života města Strážnice má novou sbírku básní Marie Jarošové Se svými spoluobčany se potkáváme na ulicích města, pozdravíme se a povykládáme si. Ale často nevíme nic bližšího o jejich zájmech a zálibách, jimiž si vyplňují své volné chvíle. Tedy co dělají pro vlastní potěšení i pro obohacení života druhých. O Marušce Novákové, provdané Jarošové, bylo známo, že má zářivý vztah k životu, těší se z každodenních maličkostí, a také, že dokonce své zážitky z pozorování okolního světa ukládá do básní. Byly to její soukromé intimní chvíle a jen málo lidí vědělo, jak její básnická tvorba vlastně vypadá. Autorka se v minulém roce rozhodla odtajnit literární tvorbu a zároveň si splnit svoji velkou životní touhu. Proto vydala za pomocí svých i sdružených sponzorských prostředků básnickou sbírku Křídla i okovy. Je to na pohled velmi úhledná a sympatická knížka, doprovázená vlastními barevnými fotografiemi. Při křtu její básnické sbírky a autorském čtení vybraných ukázek, které se konalo ve čtvrtek 5. března v aule strážnického gymnázia, jsme se seznámili s autorčinou poezií. Jak bychom ji mohli stručně charakterizovat? Je to velmi intimní přístup k životu, obsažený v bohaté škále vyjadřovacích prostředků. Některé její básně mají vážný podtext, jiné jsou laděny spíše v žertovném duchu. Ale ze všech vyznívá autorčina upřímnost ve sdělení a zároveň přístupnost jejích myšlenek pro čtenářskou veřejnost. Po společenské stránce byl křest s autorským čtením z nové básnické sbírky Marušky Jarošové velmi zdařilou akcí, na níž se sešlo mnoho pozorných posluchačů. Byli jsme také rádi, že jsme mohli přivítat i rodiče autorky, vážené manžele Novákovy, kteří dříve patřili k předním představitelům strážnického společenského života. Jistě byli potěšeni, že básnická tvorba jejich dcery byla vřele přijata posluchačskou obcí. A opravdu: sbírka Křídla i okovy představuje významné obohacení současného života a bude patřit k důležité součásti celkového kulturního odkazu města Strážnice. Jsem pevně přesvědčen, že se začas opět setkáme s dalšími zdařilými díly strážnické básnířky Marie Jarošové. Jiří Pajer 13

14 Pietní akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí Svobody Z iniciativy TJ Sokol se v pátek na náměstí Svobody ve Strážnici konal pietní akt k 165. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky. Projevu ke shromáždění občanů se ujal místostarosta města Walter Bartoš. Starostka města Renata Smutná přednesla některé z prezidentových citátů. Z projevu místostarosty Waltera Bartoše: Rád bych se s Vámi podělil o pár postřehů, o možnost inspirovat se Tomášem G. Masarykem možná trochu jinak, než jste zvyklí. Myslím si, že pro dnešní dobu je Masaryk velmi aktuální svým pohledem na uspořádání státu či dokonce států. V jeho posledním velkém díle Světová revoluce, které poprvé vyšlo v roce 1925, se vyskytuje řada podnětů, o kterých stojí za to přemýšlet a zabývat se jimi. Jeden z nich bych nazval vybalancovaný národnostní model s občanským principem. T. G. Masaryk si v souvislosti se vznikem Československa představoval, že budeme jakýmsi středoevropským Švýcarskem, ve kterém spolu koexistuje více národností, kde svorníkem držícím vše dohromady je občanský princip. Takové uspořádání z jedné strany respektuje specifika jednotlivých subjektů a na druhé straně tyto subjekty sdílejí společné hodnoty. Jak podnětné pro dnešní EU, kde vybalancovaný model založený na rovnováze a suverenitě národních států začíná být postupně opouštěn a nahrazován ideou superstátu, ideou, v níž pravomoci národních parlamentů jsou postupně očesávány a předávány anonymním a nevoleným úředníkům v Bruselu. Masaryk si velmi dobře uvědomoval, jak citlivá, křehká a zranitelná je jeho představa o středoevropském Švýcarsku, uvědomoval si, že se tato myšlenka bude střetávat s nejrůznějšími ambicemi, které budou působit protichůdně. Jeho nadhled byl v rozporu s primitivními nacionalistickými tendencemi, které narušovaly statiku národnostního uspořádání, i v rozporu s nevzdělanými bolševickými představami, jež zase mířily proti občanským principům humanity a svobody. Obojí odmítal. Vybalancovaný národnostní model s občanským principem je podle mého názoru pořád inspirativní a aktuální, mohl by to být i směr zajímavý například pro řešení dnešního ukrajinského konfliktu. Ve Světové revoluci líčí Masaryk dějinný vývoj jako boj demokracie s teokracií. Masaryk ve své práci podmiňuje teokracii historicky, chápe ji jako již překonanou formu uspořádání společnosti. Do protikladu tohoto uspořádání staví demokracií, která je postavena na občanském principu, svobodě jednotlivce a parlamentarismu. Vztaženo k současnosti, Islámský stát by byl zcela nepochybně podle masarykovských kritérií chápán jako teokracie. Problémem ovšem je, že tato středověká struktura s představou náboženských válek je zasazena do 21. století, do světa počítačů, čipů, globalizace, rychlého přenosu informací. O to je to pro nás nebezpečnější, protože se s našim světem myšlenkově zcela míjí. 14

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Zdravý Jihomoravský kraj Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Obsah prezentace Plán zlepšování pro 2015 - vyhodnocení aktivit za rok 2014 Dotační program 2015 Pracovní skupina

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více