U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/ a č. 29/ Tisk 631/ /RM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu Tisk 630/ /RM Usn. č. 630/ /RM schvaluje program 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou s tím, že původní program bude doplněn o body č Schválená verze programu - viz. písemný materiál. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/ a č. 29/ Tisk 631/ /RM Usn. č. 631/ /RM schvaluje zápis z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. schvaluje zápis z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo v pondělí ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. Viz. písemný materiál. 3. Žádosti neziskových organizací o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Němčice nad Hanou pro rok 2013 Tisk 632/ /RM Usn. č. 632/ /RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč, ze strany města Němčice nad Hanou, pro rok 2013, a to Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Prostějov, KLUB DIANA ONKO, Kostelecká 17, Prostějov, na činnost tohoto subjektu. Členkami klubu jsou některé občanky města Němčice nad Hanou. Žádost viz. písemný materiál, 1

2 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč/občan města Němčice nad Hanou, ze strany města Němčice nad Hanou, pro rok 2013, a to Charitě Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín, IČ: , na činnost tohoto subjektu. Služby předmětného zařízení využívá jeden občan města Němčice nad Hanou, a to pan/paní. Žádost viz. písemný materiál. Specifikace účelu využití poskytnutého příspěvku: na spolufinancování nákladů na pobyt klienta občana města Němčice nad Hanou v Domě Sv. Josefa centrum denních služeb pro seniory, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,- Kč, ze strany města Němčice nad Hanou, pro rok 2013, a to Českému svazu chovatelů, ZO Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou, IČ: , na činnost tohoto subjektu. Žádost viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít s výše uvedenými subjekty smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Návrh smlouvy viz. písemný materiál, neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ze strany města Němčice nad Hanou, pro rok 2013, a to Sociálním službám Pačlavice, příspěvková organizace, Pačlavice 6, IČ: , na činnost tohoto subjektu. Služby předmětné organizace nevyužívá žádný občan města Němčice nad Hanou. Žádost - viz. písemný materiál. 4. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů, Němčice nad Hanou, o poskytnutí finančního příspěvku ze strany města Němčice nad Hanou, pro rok 2013, a to na úhradu nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 597, ulice Masarykova, Němčice nad Hanou (Hasičská zbrojnice Němčice nad Hanou) Tisk 633/ /RM Usn. č. 633/ /RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč, ze strany města Němčice nad Hanou, a to Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů, Masarykova 597, Němčice nad Hanou, zastoupeného starostou panem Pavlem Kvíčalou, IČ: , na úhradu nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 50 m2 (suterén) v objektu Masarykova č.p. 597, Němčice nad Hanou (Hasičská zbrojnice Němčice nad Hanou) klubovna, za rok Finanční příspěvek bude poskytnut Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů, Němčice nad Hanou, ze strany města Němčice nad Hanou, na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku návrh viz. písemný materiál. Žádost viz. písemný materiál. Návaznost viz. RM č. 7/ ze dne , bod č. 10, Usn.č. 163/ /RM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše zmiňovanou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. 2

3 5. Žádost města Němčice nad Hanou předkládaná na Krajský úřad Olomouckého kraje, o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013, na restaurování kamenné sochy Kříž z r u novinového stánku (Floriánek), kulturní památka - rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 50919/7-8957, nacházející se na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou), a to z dotačního programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji. Předmětný kříž i pozemek je v majetku města Němčice nad Hanou Návrh Smlouvy o dílo, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /objednatel/ a panem MgA. Martinem Parobkem, Šternberk /zhotovitel/ - restaurování kamenné sochy Kříž z r u novinového stánku (Floriánek), kulturní památka - rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 50919/7-8957, nacházející se na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou) Tisk 634/ /RM Usn. č. 634/ /RM schvaluje podání žádosti města Němčice nad Hanou na Krajský úřad Olomouckého kraje, o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013, na restaurování kamenné sochy Kříž z r u novinového stánku (Floriánek), kulturní památka - rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 50919/7-8957, nacházející se na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou), a to z dotačního programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji. Předmětný kříž i pozemek je v majetku města Němčice nad Hanou. Celkové náklady na restaurování výše uvedeného kříže činí ,- Kč. Požadovaná dotace od Olomouckého kraje na rok 2013 činí ,- Kč. Výše uvedenou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje je třeba podat na Krajský úřad Olomouckého kraje do Bližší informace viz. písemný materiál, ukládá paní Bc. Olze Fidrové, vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Němčice nad Hanou, odeslat výše uvedenou žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje, a to do , souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Smlouvy o dílo, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /objednatel/ a panem MgA. Martinem Parobkem, Na Vyhlídce 21, Šternberk /zhotovitel/. Předmětem smlouvy je restaurování kamenné sochy Kříž z r u novinového stánku (Floriánek), kulturní památka - rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 50919/7-8957, nacházející se na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou). Celková cena díla činí ,- Kč. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětnou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 3

4 6. Žádost města Němčice nad Hanou předkládaná na Krajský úřad Olomouckého kraje, o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013 na akci: Hanácký divadelní máj 2013, a to z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Datum a místo konání akce: v sále kina Oko Němčice nad Hanou Tisk 635/ /RM Usn. č. 635/ /RM schvaluje podání žádosti města Němčice nad Hanou na Krajský úřad Olomouckého kraje, o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013 na akci: Hanácký divadelní máj 2013, a to z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Datum a místo konání akce: v sále kina Oko Němčice nad Hanou. Celkové náklady na předmětnou akci činí ,- Kč. Požadovaná dotace od Olomouckého kraje na rok 2013 činí ,- Kč. Výše uvedenou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje je třeba podat na Krajský úřad Olomouckého kraje do Bližší informace viz. písemný materiál, ukládá paní Ing. Janě Oulehlové, kulturní referentce zařazené na Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury Městského úřadu Němčice nad Hanou, odeslat výše uvedenou žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje, a to do , ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, seznámit Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou s výše uvedenou žádostí a se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 7. Návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi městem Němčice nad Hanou /pronajímatel/ a Tělocvičnou jednotou Sokol Němčice nad Hanou /nájemce/ - opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/ Tisk 636/ /RM Usn. č. 636/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a Tělocvičnou jednotou Sokol Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou, zastoupenou starostou panem Vladimírem Kalinayem /nájemce/. Předmětem smlouvy je opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/. Nebytové prostory se poskytují k tělovýchovnému a sportovnímu vyžití členů Tělocvičné jednoty Sokol Němčice nad Hanou. Nájem se sjednává od do tj. na dobu určitou, a to tak, že nájemce bude krátkodobě a opakovaně využívat prostory dle rozpisu uvedeného ve smlouvě. Na základě dohody bude nájemné za celou dobu nájmu fakturováno dle skutečnosti (splatnost do ). 4

5 ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o opakovaném krátkodobém nájmu. 8. Návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi městem Němčice nad Hanou /pronajímatel/ a Národopisným souborem Pantlék, Němčice nad Hanou /nájemce/ - opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/ Tisk 637/ /RM Usn. č. 637/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou města paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a Národopisným souborem Pantlék, Dolní brána 399, Němčice nad Hanou, zastoupeným vedoucí paní Ing. Janou Otáhalovou /nájemce/. Předmětem smlouvy je opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/. Nebytové prostory se poskytují k nácviku a zkouškám Národopisného souboru Pantlék, Němčice nad Hanou. Nájem se sjednává od do tj. na dobu určitou s omezením do 500 hodin, a to tak, že nájemce bude krátkodobě a opakovaně využívat výše uvedené prostory. Nájemné činí 100,- Kč/1 hodina (malý sál) a bude fakturováno čtvrtletně. ukládá starostce města Němčice nad Hanou paní Ivaně Dvořákové uzavřít výše uvedenou smlouvu o opakovaném krátkodobém nájmu. 9. Návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi městem Němčice nad Hanou /pronajímatel/ a Mateřskou školou Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace, Němčice nad Hanou /nájemce/ - opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/ Tisk 638/ /RM Usn. č. 638/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou města paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a Mateřskou školou Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace, Trávnická 201, Němčice nad Hanou, zastoupenou ředitelkou paní Miluškou Grulichovou /nájemce/. Předmětem smlouvy je opakovaný krátkodobý nájem nebytových prostor v objektu č.p. 421, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou /Sokolovna v Němčicích nad Hanou/. Nebytové prostory se poskytují ke cvičení dětí Mateřské školy Němčice nad Hanou. 5

6 Nájem se sjednává od do tj. na dobu určitou s omezením do 500 hodin, a to tak, že nájemce bude krátkodobě a opakovaně využívat výše uvedené prostory. Nájemné činí 100,- Kč/1 hodina (malý sál) a bude fakturováno čtvrtletně. ukládá starostce města Němčice nad Hanou paní Ivaně Dvořákové uzavřít výše uvedenou smlouvu o opakovaném krátkodobém nájmu. 10. Návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o využívání prostor sokolovny k tělovýchovným účelům, uzavřené dne , mezi městem Němčice nad Hanou /vlastník/ a Tělovýchovnou jednotou Stavební stroje Němčice nad Hanou /uživatel/. Předmětem Dodatku č. 9 je změna a doplnění v bodě V. Úhrada za nájem, výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějších dodatků Tisk 639/ /RM Usn. č. 639/ /RM schvaluje návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o využívání prostor sokolovny k tělovýchovným účelům, uzavřené dne , mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /vlastník/ a Tělovýchovnou jednotou Stavební stroje Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou, zastoupenou předsedou výkonného výboru panem Ing. Janem Vránou a tajemníkem výkonného výboru paní Mgr. Hanou Matuškovou /uživatel/. Předmětem Dodatku č. 9 je změna a doplnění v bodě V. Úhrada za nájem, výše uvedené Smlouvy o využívání prostor sokolovny k tělovýchovným účelům ze dne , ve znění pozdějších dodatků. Předmětný dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to od do ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedený dodatek č. 9 ke smlouvě o využívání prostor sokolovny k tělovýchovným účelům. 11. Záměr pronájmu pozemků (zemědělská půda), které byly nově vyměřeny městu Němčice nad Hanou po Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Němčice nad Hanou Tisk 640/ /RM Usn. č. 640/ /RM schvaluje záměr pronájmu pozemků (zemědělská půda), které byly nově vyměřeny městu Němčice nad Hanou po Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Němčice nad Hanou, a to za cenu 4 181,- Kč/1 ha/1 rok. Jedná se o pozemky nacházející se v k.ú. Němčice nad Hanou podrobný výčet pozemků viz. písemný materiál. Podmínky pronájmu: - doba nájmu: 10 let - účel pronájmu: zemědělská prvovýroba ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zabezpečit vyvěšení výše uvedeného záměru pronájmu pozemků na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou. 6

7 12. Návrh na zakoupení odvlhčovače vzduchu (typ MASTER DH 751) do majetku města Němčice nad Hanou, a to pro potřeby města Němčice nad Hanou, jeho občanů, popřípadě občanů okolních obcí Tisk 641/ /RM Usn. č. 641/ /RM schvaluje zakoupení odvlhčovače vzduchu (typ MASTER DH 751) do majetku města Němčice nad Hanou, a to pro potřeby města Němčice nad Hanou, jeho občanů, popřípadě občanů okolních obcí. Pořizovací cena odvlhčovače činí ,- Kč včetně DPH. Bližší informace viz. písemný materiál, stanovuje poplatek za zapůjčení výše uvedeného odvlhčovače vzduchu ve výši 50,- Kč/1 den, a to pro občana města Němčice nad Hanou, stanovuje poplatek za zapůjčení výše uvedeného odvlhčovače vzduchu ve výši 100,- Kč/1 den, a to pro ostatní (fyzická i právnická osoba). O případném oproštění od poplatku při krizové situaci rozhodne Rada města Němčice nad Hanou. Tyto stanovené poplatky budou zapracovány do sazebníku města Němčice nad Hanou s názvem Přehled správních a místních poplatků a služeb poskytovaných městem. 13. Žádost města Němčice nad Hanou předkládaná na Úřad práce Prostějov o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Tisk 642/ /RM Usn. č. 642/ /RM schvaluje podání žádosti města Němčice nad Hanou na Úřad práce Prostějov o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Počet pracovních míst: 12 Profese: uklízeči veřejného prostranství, úklid města, pomocné úklidové práce, koordinátor VPP Předpokládané datum vytvoření pracovních míst: březen duben 2013 na dobu 6 měsíců ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zajistit podání výše uvedené žádosti na Úřad práce Prostějov. 14. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace ve městě Němčice nad Hanou pro léta Tisk 643/ /RM Usn. č. 643/ /RM 7

8 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit předložený Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace ve městě Němčice nad Hanou pro léta ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený plán a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 15. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy zhotovitele: S23/075V.2011/2011), uzavřené dne (Dodatek č. 1 uzavřen dne , Dodatek č. 2 uzavřen dne ), mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /objednatel/ a společností PB SCOM s.r.o., Hranice /zhotovitel/ - realizace akce: Němčice nad Hanou technická infrastruktura a komunikace nad cukrovarem, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Předmětem Dodatku č. 3 je změna v článku Čl. V. ZMĚNY CEN, výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků Tisk 644/ /RM Usn. č. 644/ /RM souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy zhotovitele: S23/075V.2011/2011), uzavřené dne (Dodatek č. 1 uzavřen dne , Dodatek č. 2 uzavřen dne ), mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /objednatel/ a společností PB SCOM s.r.o., Boženy Němcové 685, Hranice, zastoupenou jednatelem a ředitelem panem Jiřím Pavlištíkem /zhotovitel/ - realizace akce: Němčice nad Hanou technická infrastruktura a komunikace nad cukrovarem, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Předmětem Dodatku č. 3 je změna v článku Čl. V. ZMĚNY CEN, výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Návaznost viz. ZM č. 7/ ze dne , bod č. 14, Usn.č. 102/ /ZM viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 23, Usn.č. 232/ /ZM viz. ZM č. 17/ ze dne , bod č. 10, Usn.č. 277/ /ZM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětný návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 16. Výběr firmy na provedení veřejné zakázky na dodávky: Víceúčelová hala centrum sportovně -kulturního vyžití řešení interiérů a sportovního vybavení v Němčicích nad Hanou Tisk 645/ /RM Usn. č. 645/ /RM 8

9 bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběr firmy na provedení veřejné zakázky na dodávky: Víceúčelová hala centrum sportovně-kulturního vyžití řešení interiérů a sportovního vybavení v Němčicích nad Hanou. schvaluje firmu: PTÁČEK pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín, IČ: , na provedení veřejné zakázky na dodávky: Víceúčelová hala centrum sportovně-kulturního vyžití řešení interiérů a sportovního vybavení v Němčicích nad Hanou. Celková nabídková cena činí ,- Kč bez DPH, ukládá místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání návrh smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 17. Zahraniční služební cesta ředitele Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, pana Ladislava Gazdaga, na Slovensko a do Polska, ve dnech Tisk 646/ /RM Usn. č. 646/ /RM schvaluje zahraniční služební cestu (Slovensko, Polsko) ředitele Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, pana Ladislava Gazdaga, která se uskuteční ve dnech za účelem přípravy mezinárodního projektu, který se uskuteční ve dnech v Burgasu (Bulharsko). Pan Ladislav Gazdag použije pro účely předmětné služební cesty svůj osobní automobil. Případná změna termínu konání služební cesty bude řádně nahlášena zřizovateli. Předmětné služební cesty se zúčastní také pan Martin Dostál, projekt manager. Žádost pana Ladislava Gazdaga, ředitele Základní umělecké školy Němčice nad Hanou o povolení zahraniční služební cesty viz. písemný materiál. 18. Vyhodnocení státní správy vykonávané Městským úřadem Němčice nad Hanou za rok 2012 Tisk 647/ /RM Usn. č. 647/ /RM bere na vědomí vyhodnocení státní správy vykonávané Městským úřadem Němčice nad Hanou za rok Viz. písemný materiál. 19. Návrh Darovací smlouvy, mezi společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice /dárce/ a městem Němčice nad Hanou /obdarovaný/ - darování 2 ks kompozitní bezpečné branky Tisk 648/ /RM Usn. č. 648/ /RM 9

10 souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Darovací smlouvy, mezi smluvními stranami: společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou vedoucím Marketingu panem Mgr. Radkem Bílým a vedoucím Oblastního managementu panem Tomášem Kubínem /dárce/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /obdarovaný/. Předmětem smlouvy je darování movitých věcí, a to 2 ks kompozitní bezpečné branky v celkové hodnotě ,- Kč včetně DPH (tj ,- Kč s DPH/ks), za účelem dovybavení sportoviště ve správě města. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětný návrh darovací smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 20. Návrh Smlouvy č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Němčice nad Hanou /povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice /oprávněný/ - zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do-na část pozemku parc.č. 3674/1, který je v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou /ulice Novosady, Němčice nad Hanou/, a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, příp. NN, Lukeš Tisk 649/ /RM Usn. č. 649/ /RM souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Smlouvy č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jednající na základě Pověření ze dne paní Mgr. Vladimírou Marsovou, vedoucí útvaru Všeobecné právo /oprávněný/. Předmětem smlouvy je zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do-na část pozemku parc.č. 3674/1, který je v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou /ulice Novosady, Němčice nad Hanou/, a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, příp. NN, Lukeš. Právo věcného břemene se zřizuje na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH. Viz. písemný materiál. Návaznost viz. RM č. 21/ ze dne , bod č. 19, Usn.č. 476/ /RM viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 25, Usn.č. 234/ /ZM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětný návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 10

11 21. Záměr pronájmu pozemků (zemědělská půda), které byly nově vyměřeny městu Němčice nad Hanou po digitalizaci v k.ú. Víceměřice Tisk 650/ /RM Usn. č. 650/ /RM schvaluje záměr pronájmu pozemků (zemědělská půda), které byly nově vyměřeny městu Němčice nad Hanou po digitalizaci v k.ú. Víceměřice, a to za cenu 4 600,- Kč/1 ha/1 rok. Jedná se o tyto pozemky nacházející se v k.ú. Víceměřice: - parc.č. 410/28, orná půda, o výměře 601,5 m 2 - parc.č. 456, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m 2 - parc.č. 457, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m 2 - parc.č. 489, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 Podmínky pronájmu: - doba nájmu: 10 let - účel pronájmu: zemědělská prvovýroba ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zabezpečit vyvěšení výše uvedeného záměru pronájmu pozemků na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou. 22. Návrh Smlouvy č /2013 o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS na PCO KOPIS HZS, mezi společností LARGO KAB s.r.o., Olomouc /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /uživatel/ - "Víceúčelová hala - centrum sportovně-kulturního vyžití " v Němčicích nad Hanou Tisk 651/ /RM Usn. č. 651/ /RM schvaluje návrh Smlouvy č /2013 o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS na PCO KOPIS HZS, mezi smluvními stranami: společností LARGO KAB s.r.o., Železniční 547/4A, Olomouc, zastoupenou jednatelem panem Zdeňkem Bábkem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /uživatel/. Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o zajištění technických podmínek pro přenos signálu poplachových zpráv zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) z objektu uživatele "Víceúčelová hala - centrum sportovně-kulturního vyžití ", prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) Operačního a informačního střediska (dále jen KOPIS) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen HZS) dle specifikace. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS na PCO KOPIS HZS. 11

12 23. Návrh Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č , uzavřené dne , mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Praha /pojistitel/ a městem Němčice nad Hanou /pojistník/ - pojištění města Němčice nad Hanou včetně jeho zřízených příspěvkových organizací, a to pro nové pojistné období (pojištění majetku a odpovědnosti za škodu) s platností od do Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Pojistné smlouvě je připojištění investice multifunkční hala ( Víceúčelová hala centrum sportovně-kulturního vyžití ), a to s účinností od Tisk 652/ /RM Usn. č. 652/ /RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č , uzavřené dne , mezi smluvními stranami: Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, pracoviště: Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, AGENTURA SEVERNÍ MORAVA, Studentská 3, Olomouc /pojistitel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /pojistník/ - pojištění města Němčice nad Hanou včetně jeho zřízených příspěvkových organizací, a to pro nové pojistné období (pojištění majetku a odpovědnosti za škodu) s platností od do Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Pojistné smlouvě je připojištění investice multifunkční hala ( Víceúčelová hala centrum sportovně-kulturního vyžití ), a to s účinností od Celková výše ročního pojistného (po připojištění) činí ,- Kč včetně DPH. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedený dodatek č. 1 k pojistné smlouvě. 24. Diskuse 25. Závěr V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Hana Sopuchová Ivana Dvořáková starostka Ing. Jan Vrána místostarosta 12

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 16.5.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 458/ /RM. Usn. č. 458/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 458/ /RM. Usn. č. 458/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 30. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 13. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 4.5.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 3. 9. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. 1.1 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1914/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1914/ /RM Usnesení ze 120. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 01.10.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM U S N E S E N Í ze 42. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 11. 2013 v 7:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 14. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 18.5.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 9. 2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Likvidační a škodní komise Rady města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1717/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Likvidační a škodní komise Rady města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1717/ /RM Usnesení ze 110. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 28.05.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 17. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM Usnesení ze 4. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 17.12.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 126/2014-2018/RM. Usn. č. 129/2014-2018/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání,

USNESENÍ. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 126/2014-2018/RM. Usn. č. 129/2014-2018/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání, USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 2.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 421/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 421/ /ZM U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 17. 4.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení. 1.3 Zpráva velitele JPO II. o činnosti Jednotky požární ochrany II Němčice nad Hanou za rok 2017 Tisk 1572/ /RM

Usnesení. 1.3 Zpráva velitele JPO II. o činnosti Jednotky požární ochrany II Němčice nad Hanou za rok 2017 Tisk 1572/ /RM Usnesení ze 102. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 26.02.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 41. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 6.4.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 31. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM Usnesení ze 7. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 04.02.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ č. 2 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 2 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 2 ze schůze RM konané dne 21. 11. 2018 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 1/3/2018 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900092948_2/VB mezi městem Kostelec

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 22.2.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou,

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 111. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 11.06.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 3. 8. 2017 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM Usnesení ze 79. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 12.6.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 87. schůze Rady města Němčice nad Hanou,

Usnesení z 87. schůze Rady města Němčice nad Hanou, Usnesení z 87. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 18.09.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne ,

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne , Usnesení ze 6. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 14.01.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 30. září 2009 R M 1 / 8 9 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM Usnesení z 24. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 1.1 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 117/ a 118/ Tisk 1895/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 117/ a 118/ Tisk 1895/ /RM Usnesení ze 119. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 24.09.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou,

Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 14.05.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1223/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1223/ /RM Usnesení z 80. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 26.6.2017 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. z 25. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. z 25. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 17. 10. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 10. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 30.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 210/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 210/ /ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 26. 6.

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Investiční komise města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 340/16/19/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Investiční komise města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 340/16/19/ /RM Usnesení z 16. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 01.07.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 23.2.2015 v 18:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 19. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 29.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 3. Stanovení auditora pro město Němčice nad Hanou, a to pro rok 2012 Tisk 413/ /RM

U S N E S E N Í. 3. Stanovení auditora pro město Němčice nad Hanou, a to pro rok 2012 Tisk 413/ /RM U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 29. 2. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 9. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 14.02.2011 číslo 220 /9/2011-237/9/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 64. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.12.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení Usnesení z 12. zasedání Rady obce Baška konané dne 15. 03. 2011 na OÚ Baška v 16:00 hod 1/12/2011 Rada obce schválila program 12. zasedání Rady obce Baška tak, jak byl předložen Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více