3. Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence."

Transkript

1 Připojení USB TC-08 Pamatujte, že USB TC-08 byste neměli připojovat, dokud jste nenainstalovali software a nerestartovali počítač. Používání USB TC-08 začněte připojením USB TC-08 k USB portu na počítači pomocí kabelu, který je součástí dodávky. Poté připojte termočlánek k jednomu z konektorů termočlánkových vstupů. Pro dokončení instalace vyberte v PicoLog jednotku USB TC-08 a typ termočlánku podle níže uvedeného postupu: Datalogger USB TC-08 pro záznam teploty 1. Spusťte záznamník PicoLog 2. Z nabídky souborů zvolte "New Settings" a objeví se dialogové okno: Obj. č.: Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup záznamníku dat Pico USB TC Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití 4. Klikněte na tlačítko OK a objeví se dialogové okno s podrobnostmi konvertoru. Výrobek USB TC-08 je záznamníkem dat o teplotě a napětí, který podporuje vícenásobné termočlánky. Spolu s přiloženým softwarem PicoLog lze přístroj používat ve spojení s jakýmkoliv laptopem nebo PC s operačním systémem Windows 98SE, ME, 2000 a vyšším. Pokud jste technicky zdatní a chcete si zařízení upravit podle potřeb nějaké konkrétní aplikace, můžete si s pomocí přiloženého ovladače napsat svůj vlastní program. Ovladač poskytuje kompenzaci studených spojů termočlánků. PicoLog podporuje až 10 USB TC-08 zařízení a ovladač jich podporuje ještě více (může pracovat až s 64 zařízeními, pokud máte vysoce výkonný počítač). Návod k obsluze popisuje fyzikální a elektrotechnické vlastnosti USB TC-08 a poskytuje vysvětlení k používání ovladačů programu. Pro další informace k PicoLog použijte soubor nápovědy. Instalace ovladače Ovladač se instaluje automaticky při instalaci programu PicoLog. Jako alternativní zdroj můžete pro stažení ovladače použít naše webové stránky

2 5. Z rozbalovacího seznamu konvertorů zvolte USB TC-08. V panelu USB zařízení se objeví název zařízení a sériové číslo a sloupec výčtu USB se postupně začne naplňovat na 100%. Pokud se sloupec nezačne napňovat, odpojte a znovu zapojte USB TC-08 a poté klikněte na Refresh. 6. V panelu USB zařízení zvolte USB TC-08. Když používáte více, než jedno USB TC-08, zkontrolujte sériové číslo na spodku zařízení, abyste věděli, které číslo ze seznamu máte vybrat. 7. Klikněte na OK. Objeví se následující dialogové okno: 8. V okně kanálů TC-08 klikněte dvakrát na Channel 1 unused a otevře se dialogové okno editace kanálů TC V rozbalovacím seznamu termočlánků zvolte typ termočlánku, který používáte a klikněte na tlačítko OK. Objeví se dialogové okno kanálů TC Klikněte na tlačítko OK. Nyní se v okně monitoru objeví kanál 1 s údajem aktuální teploty. Bezpečnostní upozornění Striktně doporučujeme, abyste si níže uvedené bezpečnostní pokyny přečetli ještě před prvním použitím výrobku. Pokud nebude výrobek používán v souladu s určeným způsobem, může dojít k poškození poskytované ochrany. Může to mít za následek i poškození Vašeho počítače. Maximální vstupní rozsah USB TC-08 slouží k měření napětí v rozsahu ± 70 mv. Jakékoli napětí překračující ± 30 V může jednotku trvale poškodit. Napájení ze sítě Pro výrobky Pico se nepoužívá napájení z elektrické sítě. Bezpečnostní zemnění Zemnění každého z výrobků je připojeno pomocí propojovacího kabelu, který je součástí dodávky přímo k zemnění počítače, aby se minimalizovalo rušení. Pokud PC (a zejména notebook) není uzemněný, nelze zaručit stabilitu snímání a zřejmě bude potřebné zařízení manuálně uzemnit. Jako u většiny osciloskopů a dataloggerů musíte dávat pozor, aby jste vstupy výrobku nepřipojili k žádným zařízením, která jsou pod nebezpečným napětím. Když máte pochybnosti, použijte měřič a zkontrolujte, jestli nehrozí nebezpečné napětí. Nedostatek kontroly může způsobit poškození výrobku nebo počítače a mohlo by vést k poranění Vás, nebo jiných osob. Při měření teploty v blízkosti síťových zařízení buďte obzvláště opatrní. Pokud senzor přijde náhodou do kontaktu se síťovým napětím, riskujete poškození konvertoru nebo počítače a šasi počítače se může dostat pod proud. Měli byste předpokládat, že výrobek nemá ochranné bezpečnostní zemnění. Nesprávné nastavení nebo použití zařízení při měření napětí mimo rozsah maximálního vstupu může být nebezpečné. Technické údaje Rozlišení 20bits(16.25 NFR) Typy termočlánků B,E,J,K,N,R,S, Počet vstupních kanálů 8 Čas konverze aktivního kanálu 100ms Čas konverze - CJC 100ms Nekalibrovaná přesnost Součet ± 0,2% a ± 0,5 C Plný vstupní rozsah ± 70mV Rozsah běžného režimu ± 7,5V Ochrana před přepětím ± 30 V Vstupní odpor 2 MW Vstupní konektory 8 x mini termočlánky Výstupní konektory USB Napájení Nevyžaduje se zdroj napájení Provozní podmínky Teplota: 0 až 50 C, vlhkost: 25% - 75%, Uváděná přesnost nad C Přístroj není voděodolný Poznámka: Rozlišení a přesnost závisí od typu termočlánku a od rozsahu teploty. Níže je uvedený seznam termočlánků a rozsahu teplot, které USB TC-08 podporuje. Efektivní rozsah měření Teoretický rozsah CJC -5 C až 70 C N/a Typ B 20 C až 1820 C (CJC musí být >20 0 C až 1820 C C Typ E C až 910 C -270 C až 1000 C Typ J -210 C až 1200 C -210 C až 1200 C TypK C až 1370 C -270 C až 1370 C Typ N C až 1300 C C až 1300 C Typ R - 50 C až 1760 C -50 C až 1760 C Typ S -50 C až 1760 C - 50 C až 1760 C Typ T C až 400 C C až 400 C

3 Jak pracuje termočlánek Objev T.J.Seebecka před téměř 150 lety otevřel cestu moderním termoelektrickým obvodům. V roce 1831 Seebeck objevil, že v uzavřeném obvodu složeného ze dvou různých kovů vzniká při zahřátí jednoho ze spojů elektrický proud. V takovém termoelektrickém obvodu se proud udržuje tak dlouho, dokud mají oba spoje rozdílnou teplotu. Velikost a směr proudu závisí od teplotního rozdílu mezi spoji a od teplotních vlastností kovů použitých v obvodu. Tato přeměna teplotních rozdílů na elektrické napětí a naopak se nazývá Seebeckův jev. Vodiče mohou být vyrobeny z jakýchkoliv dvou rozdílných kovů a při zahřátí horkého spoje lze pozorovat vznik proudu. Když dojde k zaměnění studeného a horkého spoje proudí proud opačným směrem. Ve skutečnosti termočlánkový obvod produkuje měřitelný nízkonapěťový výstup, který je téměř přímo úměrný teplotnímu rozdílu mezi horkým a studeným spojem. Změnou teplotního rozdílu se vyprodukuje přímá změna v napětí. Technická část Úvod USB TC-08 je dodáván s ovladačem, který si můžete zabudovat do svých vlastních programů. Ovladač USB TC-08 je podporován následujícími operačními systémy Windows: 98SE, ME, 2000 a XP. Když jste nainstalovali software, vytvoří se složka ovladačů (DRIVERS), která obsahuje ovladače a výběr příkladů jejich použití. Ovladač se dodává jako Windows DLL. DLL používá volací konvenci C stdcall a lze ji použít s programy C, Delphi a Visual Basic. Provozní režimy USB TC-08 pracuje v 3 specifických režimech, které se hodí pro různé aplikace. Podporovány jsou následující režimy: Streaming mode Get single mode Legacy mode Streaming mode Streaming mód je provozní režim, ve kterém jednotka USB TC-08 vzorkuje data a vrací je do počítače v nepřerušené sekvenci, přičemž pro zajištění přesného časování využívá zabudované hodiny. Jednotka může najednou zpracovat dvě sady údajů. Aby se zabránilo ztrátě údajů, musíte se ujistit, že jiná aplikace na počítači (včetně té, kterou používáte pro psaní), nebrání ovladači shromažďovat data v průběhu více, než 3 vzorkovacích intervalů. Aby se ovladači umožnilo vzorkovat nepřetržitě, ujistěte se, že Vaše aplikace nezaměstnává příliš procesor. Ve Windows použijte v jakékoliv vzorkovací smyčce funkci volání Sleep (), (viz příklad níže). Rada: Volání Sleep () nepoužívejte pro méně, než milisekund, např. Sleep (50) nebo Sleep (100). Když programujete aplikaci Windows GUI, může být vhodnou alternativou k vzorkovací smyčce příkaz VM_TIMER. Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Streaming mód s ovladačem USB TC-08. //======================================================== // Nastavení a běh jednotky v režimu Streaming //======================================================== usb_tc08_set_mains(, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 0; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // kanál 0 je studeným spojem a bude povolen // nastavením třetího argumentu na nic jiného, než ' ' usb_tc08_set_channel(, channel, 'K'); // Zjistěte, jak rychle může jednotka vzorkovat při současné stavu svého // nastavení minimum_interval = usb_tc08_get_minimum_interval_ms(); usb_tc08_run(, minimum_interval); // nejrychlejší možné vzorkování // není vyžadováno (pouze ilustruje, že aplikace // může pauzovat, zatímco ovladač sbírá údaje) Sleep(10000); // pro každý kanál použijte dvourozměrné pole s polem údajů // V reální aplikaci to bude představovat vloženou smyčku pro pravidelný // průzkum údajů v jednotce for (channel = 0; channel < 9; channel++) no_of_readings = usb_tc08_get_temp(, &reading_buffer[channel], &times_buffer[channel], buffer_length, &overflows[channel], channel, 0, // jednotky stupňů Celsia 0); // chybějící údaje nevyplňujte // konec průzkumu, nyní udělejte něco s údaji // pokud je příliš velké zahlcení [kanálu], potom jeden z údajů // ve vyrovnávací paměti s údaji[kanálu] překročil vstupní rozsah // USB TC-08 // jednotku zastavte pouze tehdy, když je streaming zcela dokončený usb_tc08_stop(); Poznámka: Během úkolů spojených se zápisem dat náročných na čas byste měli zavřít všechny ostatní aplikace. Zkontrolujte, jestli v plánovači úkolů Windows nejsou na stejnou dobu naplánované nějaké aktivity. Get Single mode Get Single mód je provozní režim, ve kterém jsou údaje zpracovány na základě požadavku pomocí funkce usb_tc08_get_single. Protože tato funkce zcela závisí na časování aplikace, je ideální pro časové intervaly, které jsou delší, než 1 minuta. Pokud je požadováno vysoce rychlostní vzorkování, použijte streaming mód. Poznámka: Nároky na volání funkce mohou být poměrně značné, protože převod všech 9 kanálů zabere přibližně 360 ms, co se rovná 40 ms na kanál. Pro snížení náročnosti vypněte kanály, které nejsou potřebné.

4 Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Get Single mód s ovladačem USB TC-08. //======================================================== // Nastavení a převod údajů v režimu Get Single //======================================================== usb_tc08_set_mains (, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 0; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // kanál 0 je studeným spojem a bude povolen // nastavením třetího argumentu na nic jiného, než ' ' usb_tc08_set_channel(, channel, 'K'); // zjistěte přibližný čas konverze // volání na usb_tc08_get_single minimum_interval = usb_tc08_get_minimum_interval_ms (); printf("conversion time: %d\n", minimum_interval); // Shromážděte 10 údajů za přibližně 9 minut last_time = GetTickCount(); for (i = 0, i < 10, i++) // udělejte převod pro všechny kanály usb_tc08_get_single(, value_array, // pole krátké hodnoty[9] &overflow_flags, 0); // jednotky stupňů Celsia // vytiskněte hodnoty printf("\n\ntime: %d minute(s)", i); for (c = 0; c < 9; c++) // zkontrolujte přeplnění na každém kanálu // pomocí bitů & komparátoru // posuňte porovnávací bit, aby odpovídal kanálu if (overflow_flags & (1 << c)) printf("\nchannel %d overflowed", c); else // no overflow printf("\nchannel %d: %f", c, value_array[c]); if (i < 9) while (60000 > (GetTickCount() - last_time)) // 60000ms = 1 minuta Sleep(100); // nechte běžet další aplikace last_time = GetTickCount(); Legacy mode Režim Legacy slouží jako pomoc pro vývojáře, kteří už psali kód pro sériovou verzi TC-08 a nejsou ještě připraveni nato, aby svůj kód přepsali do režimů Streaming a Get Single, které jsou k dispozici ve verzi USB. Podpora Legacy bude postupně ukončována a posléze úplně odebrána z ovladače. Pokud budete v budoucnu chtít plnou podporu, použijte režimy Streaming a Get Single. Aby se mohl kód volně vyvíjet jak pro sériovou verzi, tak i pro USB verzi TC-08, byly všechny názvy funkcí změněny. Funkce usb_tc08_legacy_set_channel už dále nepodporuje offset a gain - nyní se ukládá v samotné jednotce jen jako kalibrační informace. Pokud jste už dříve používali sériový TC-08, bude Vám program Legacy blízký, avšak při převodu Legacy aplikací je třeba udělat následující změny: Odkaz na nový soubor Header Odkaz na nový soubor knihovny Umístění DLL do adresáře aplikace Nastavení frekvence přívodu Běh a zastavení jednotky Uložení odkazu, který je vrácen z usb_tc08_open_unit, namísto použití čísla sériového portu Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Legacy mód s ovladačem USB TC-08. //========================================================== // Nastavení a běh jednotky v režimu Legacy // Tohle slouží pro snadnější přizpůsobení kódu napsaného // pro Sériový TC08 pro použití v USB TC08 //========================================================== usb_tc08_set_mains(, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 1; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // vypněte filtrování pro všechny kanály usb_tc08_legacy_set_channel(, channel, 'K', 0); usb_tc08_legacy_run(); last_cycle_no = 0; no_of_readings = 0; while (no_of_readings < 50) // shromážděte 50 údajů usb_tc08_legacy_get_cycle(, &this_cycle_no); if (last_cycle_no!= this_cycle_no) last_cycle_no = this_cycle_no; no_of_readings++; for (channel = 1; channel < 9; channel++) usb_tc08_legacy_get_temp( &reading[channel],, channel, 0); // nyní můžete udělat něco s údaji // porovnáním každého údaje s L // zkontrolujte, jestli nepřetekly // nebo LONG_MAX (včetně limits.h) usb_tc08_legacy_get_cold_junction(, &cold_junction); // nyní udělejto něco s teplotou studeného spoje usb_tc08_stop();

5 Funkce ovladače Níže uvedená tabulka vysvětluje všechny funkce USB TC-08: Funkce Popis Nové USB a sériový mód usb_tc08_open_unit Otevírá jednotku USB TC-8 a dostává platný odkaz USB. usb_tc08_open_unit_async Asynchronně otevírá jednotku. usb_tc08_open_unit_progress Během asynchronní operace zjišťuje postup výčtu. usb_tc08_close_unit Zavírá odkaz. usb_tc08_stop Zastavuje streaming. usb_tc08_set_mains Nastavení odmítnutí rušení sítě 50 Hz nebo 60Hz usb_tc08_get_minimum_interval_ms minimální vzorkovací interval pro současné nastavení. usb_tc08_get_unit_info Poskytuje informaci o příslušné jednotce a podává ji jako strukturu. usb_tc08_get_formatted_info Poskytuje informaci o příslušné jednotce a podává ji jako řetězec. usb_tc08_get_last_error poslední chybu konkrétní jednotky nebo volání otevření jednotky. Pouze nové USB usb_tc08_set_channel Nastavení kanálu USB-TC-08 usb_tc08_run Spouští streaming USB TC-08 usb_tc08_get_single Na základě požadavku konvertuje údaje z aktuálně nastaveného kanálu. usb_tc08_get_temp V režimu streaming podává údaje o teplotě z určeného kanálu. usb_tc08_get_temp_deskew V režimu streaming podává údaje o teplotě z určeného kanálu s uvedením času na ploše. Pouze mód Legacy usb_tc08_legacy_run Spouští USB TC-08 v režimu Legacy. usb_tc08_legacy_set_channel Nastavení kanálu USB-TC-08. usb_tc08_legacy_get_temp Podává údaje o teplotě z určeného kanálu. usb_tc08_legacy_get_cold_junction Poskytuje údaje o teplotě ze studeného spoje. usb_tc08_legacy_get_driver_version verzi ovladače. usb_tc08_legacy_get_version verzi hardwaru USB TC-08 usb_tc08_legacy_get_cycle počet dosavadních měření. Mód nového USB a mód legacy usb_tc08_open_unit short usb_tc08_open_unit (void) Tato funkce vrací platný odkaz do USB TC-08, pokud jej ovladač úspěšně otevře. Když operace selže, viz vysvětlení chybových kódů v části usb_tc08_get_last_error. Pokud chcete používat víc, než jedno USB TC-08, měl by být tento příkaz vyvolán jednou pro každou jednotku připojenou k počítači. Když nejsou nalezeny žádné další jednotky, funkce vrací 0. Ovladač je zabezpečen pro používání subprocesů a nedovoluje přístup k jedné jednotce z vícera aplikací. Když proto funkce usb_tc08_open_unit nenajde jednotku, zkontrolujte, jestli USB TC-08 nevyužívají jiné aplikace. Do kontroly zahrňte i aplikace pod jiným účtem na stejném PC, na kterém je podporována funkce rychlého přepnutí uživatelů. Poznámka: Funkce usb_tc08_open_unit nabízí jednoduchý způsob, jak otevřít jednotku USB TC-08. Volání funkce však uzamkne proces volání, dokud připojená jednotka USB TC-08 není plně vyčíslena. Pokud jedna zpracovávaná aplikace vyžaduje uskutečnění souběžného procesu, jako např. zobrazení ukazatele průběhu, měla by se použít funkce usb_tc08_open_unit_async. None Positive short - pro jednotku 0 - Žádné další jednotky nebyly nalezeny -1 - Jednotku se nepovedlo otevřít. Volejte usb_tc08_get_last_error s hodnotou 0 pro získání chybového kódu. Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak otevírat složené aplikace s ovladačem USB TC-08. Identifikátory pro otevírání jednotek se ukládají v poli pro pozdější použití: //====================================================== // Otevírání složených jednotek //====================================================== for (i = 0; (new_ = usb_tc08_open_unit()) > 0; i++) // ulož identifikátor v poli _array[i] = new_; no_of_units = i; // pokud vznikne nějaká chyba, vypřádejte se s ní, // když byl nový identifikátor 0, chyba se nevyskytla // a dostali jsme se k poslední jednotce, která je k dispozici if (new_ == -1) error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit // // Začněte používat otevřené jednotky usb_tc08_open_unit_async short usb_tc08_open_unit_async (void) Tato funkce zahájí výčet jednotek USB TC-08 na pozadí a okamžitě vrací výsledek, takže proces volání může pokračovat v provádění dalšího kódu. Poznámka: Ovladač je zabezpečen pro používání subprocesů a nedovoluje přístup k jedné jednotce z vícera aplikací. Když proto funkce usb_tc08_open_unit_async nenajde jednotku, zkontrolujte, jestli USB TC-08 nevyužívají jiné aplikace. Do kontroly zahrňte i aplikace pod jiným účtem na stejném PC, na kterém je podporována funkce rychlého přepnutí uživatelů. None 1 Volání bylo úspěšné. 0 Žádné další jednotky nebyly nalezeny. -1 Vyskytla se chyba, volejte usb_tc08_get_last_error s hodnotou 0 pro získání chybového kódu.

6 Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak otevírat jedinou jednotku pomocí funkcí asynchronního otevření jednotky: //====================================================== // Otevření jednotky asynchronně //====================================================== // Řekněte ovladači, aby začal výčet jednotek na pozadí // (okamžitě se vrací usb_tc08_open_unit_async) result = usb_tc08_open_unit_async(); // vyřešte chybové podmínky if (result == -1) error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit else if (result == 0) printf("no USB TC08 units found"); // zde bylo možné aplikaci ukončit // Žádné chyby, takže začněte // postupně výčet stavu pomocí volání usb_tc08_open_unit_progress do result = usb_tc08_open_unit_progress(&, &progress); switch (result) case USBTC08_PROGRESS_FAIL: // enum equates to: -1 error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit break; case USBTC08_PROGRESS_PENDING: // enum equates to: 0 printf("\nthe unit is %d percent enumerated", progress); Sleep(500); // wait for approx. half a second break; case USBTC08_PROGRESS_COMPLETE: // enum equates to: 1 printf("\n\nthe unit with '%d', opened successfully", ); break; while (result == USBTC08_PROGRESS_PENDING); // // Začněte používat otevřenou jednotku // usb_tc08_open_unit_progress short usb_tc08_open_unit_progress( short *, short * progress) Toto je funkce, která se volá po usb_tc08_open_unit_async. Funkci volejte opakovaně pro určení stavu procesu výčtu na pozadí. Pro příklad použití viz usb_tc08_open_unit_async. (Out) Odkaz Pozitivní krátký) jednotce po ukončení výčtu. Po neúplném ukončení výčtu bude vždy 0. progress (Out) (volitelně se může vložit NULL) vrací číslo od 0 do 100 a představuje procento zkompletování výčtu jedné jednotky. -1 (USBTC08_PROGRESS_FAIL) Vyskytla se chyba, volejte usb_tc08_get_last_error s 0 pro získání chybového kódu 0 (USBTC08_PROGRESS_PENDING) Výčet není ukončený (pokračujte ve volání usb_tc08_open_unit_progress) 1 (USBTC08_PROGRESS_COMPLETE) Výčet je ukončený a je nyní platný usb_tc08_close_unit short tc08_close_unit(short ) Tato funkce uzavírá jednotku pro daný USB. usb_tc08_stop Specifikuje jednotku USB TC Použití usb_tc08_get_last_error. 1 - Jednotka je úspěšně uzavřena short usb_tc08_stop (short ) Příkaz zastavuje chod jednotky. usb_tc08_set_mains Specifikuje jednotku USB TC Neplatný parametr. 1 - Jednotka úspěšně ukončila streaming. short usb_tc08_set_mains( short, short sixty_hertz) Tato funkce nastavuje USB TC-08 tak, aby odmítnul 50 Hz nebo 60Hz. sixty_hertz - Určuje, jestli odmítnout 50 Hz, nebo 60 Hz. Pokud je nastavení 1, jednotka odmítne 60 Hz a při nastavení 0 odmítne 50 Hz. 1 - Správné nastavení odmítnutí sítě Poznámka: Pokud není odmítnutí nastaveno správně, bude jednotka citlivější na zásahy sítě.

7 usb_tc08_get_minimum_interval_ms long usb_tc08_get_minimum_interval_ms (short ) Tato funkce vrací minimální vzorkovací interval (nebo nejrychlejší interval), který může jednotka dosáhnout při současném nastavení. Konfigurace se definuje voláním usb_tc08_set_channel(). usb_tc08_get_unit_info Minimum - Minimální vzorkovací interval při současném nastavení interval (v milisekundách). short get_unit_info( short, USBTC08_INFO * info) Tato funkce vyvolá informace o jednotce a kopíruje je do struktury USBTC08_INFO ve složce headeru usbtc08.h Pokud se vloží do funkce 0 jako, bude platný pouze člen verze ovladače, ale funkce vrátí 1 (úspěch). info usb_tc08_get_formatted_info - Ukazatel na strukturu obsahující informace o jednotce. 1 - Volání bylo úspěšné. short usb_get_formatted_info ( short, char * unit_info, short string_length) Tato funkce je podobná volání usb_get_unit_info, ale informace se z jednotky vrací ve formě formátovaného řetězce znaků. Řetězec je rozdělený na následující prvky, z kterých každý se zobrazuje v jiném řádku: verze ovladače, verze hardwaru, variantní informace, sériové číslo a datum kalibrace. usb_tc08_get_last_error unit_info - Řetězec, do kterého se má vložit informace o jednotce String_length - Délka řetězce, který se má kopírovat. Její délka by měla obsahovat aspoň 256 znaků (USBTC08_MAX_INFO_CHARS) 0 - Příliš mnoho bytů na kopírování, zkopíruje max. možný počet plných řádků. 1 - Volání bylo úspěšné. short usb_tc08_get_last_error (short ) Tato funkce vrací poslední chybu určenou m. Pokud se namísto vloží nula, funkce vrátí chybu spojenou s posledním voláním usb_tc08_open_unit nebo usb_tc08_open_unit_async. Poznámka: Pokud se do funkce vloží neplatný, funkce selže. Chybový kód však nemůže být přidružený k jednotce, a tak usb_tc08_get_last_error nezachytí v tomto případě chybový kód. usb_tc08_get_last_error také selže, pokud se do něj vloží neplatný. Chybové kódy, které lze najít rovněž v hlavičkovém souboru (header file) jsou následující: Chybové kódy uživatele / vývojáře: Chybový Chyba Další informace kód 0 USBTC08_ERROR_OK Žádná chyba se neobjevila. 1 USBTC08_ERROR_OS_NOT_SUPPORTED Potřeba použití Windows 98 SE, (nebo novější), nebo Windows 2000 (nebo novější). 2 USBTC08_ERROR_NO_CHANNELS_SET Vyžaduje se volání na usb_tc08_set_channel 3 USBTC08_ERROR_INVALID_PARAMETER Jeden, nebo vícero argumentů funkce bylo nesprávných. 4 USBTC08_ERROR_VARIANT_NOT_SUPPORTED Verze hardwaru není podporována. 5 USBTC08_ERROR_INCORRECT_MODE V streaming módu byla volána nekompatibilní směs funkcí legacy a non-legacy (nebo usb_tc08_get_single). 6 USBTC08_ERROR_ENUMERATION_INCOMPLETE Během výčtu na pozadí byla opět volána funkce usb_tc08_open_unit_async Poznámka: Pro více informací o chybových kódech viz níže část "Řešení problémů". Chybové kódy rezervované pro Pico Chybový Chyba Další informace kód 7 USBTC08_ERROR_NOT_RESPONDING Nelze získat odpověď z jednotky USB TC USBTC08_ERROR_FW_ Nelze stáhnout firmware. 9 USBTC08_ERROR_CONFIG_FAIL Chybějící, nebo porušený EEPROM. 10 USBTC08_ERROR_NOT_FOUND Nelze najít vyjmenovávající zařízení. 11 USBTC08_ERROR_THREAD_FAIL Selhala funkce řetězení. 12 USBTC08_ERROR_PIPE_INFO_FAIL Nelze získat informaci o USB propojení. 13 USBTC08_ERROR_NOT_CALIBRATED Nenalezeno datum kalibrace. 14 USBTC08_ERROR_PICOPP_TOO_OLD V systému byl nalezen starý ovladač picop.sys Poznámka: Hodnoty těchto rezervovaných chybových kódů mají význam pouze pro personál technické podpory Pico, ale uvádíme je, abychom umožnili vývojářům zobrazit v aplikacích varování. Pro více informací o chybových kódech viz níže část "Řešení problémů" Neplatný Error code - Pro bližší pochopení viz informaci o chybových kódech uvedenou výše

8 Pouze mód nového USB usb_tc08_set_channel short usb_tc08_set_channel ( short, short channel, char tc_type) Tuto funkci byste měli volat jedenkrát pro každý kanál, který chcete použít. Můžete tak udělat kdykoli po volání usb_tc08_open_unit. V základním přednastavení jsou všechny kanály deaktivovány. channel Tc_type - Určuje, pro který kanál chcete nastavit podrobnosti, mělo by to být v rozmezí 0-8 (0 označuje studený spoj). - Určuje jaký typ termočlánku je připojený k tomuto kanálu. Určete mu jeden z následujících znaků: 'B', 'E', 'J', 'K', 'N', 'R', 'S', 'T.' Pro deaktivaci kanálu použijte mezery v uvozovkách. Měření napětí získáte uvedením "X", jako znaku. temp - Ukazatel pole délky [9]. Na USB TC-08 je 9 kanálů (8 + studený spoj) a údaje se vždy vloží do spodního indexu pole odpovídajícího číslu kanálu. Kanály, které nejsou povolené, jsou vyplněné hodnotami QNaN. overflow_flags - Ukazatel proměnné, která obsahuje sadu bitových příznaků nastavených vysoce, když se na příslušném kanálu objeví přetečení. Přetečení se objeví, když je vstupní signál vyšší, než rozsah měření USB TC-08. Nejnižší platný bit (bit 0) představuje kanál 0 (kanál studeného spoje) a bit 8 představuje kanl 8 (poslední kanál termočlánku). Pro určení stavu přetečení každého kanálu se použije bitové porovnání. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE usb_tc08_run 1 - Volání bylo úspěšné. 0 - Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 1 - Volání bylo úspěšné. long usb_tc08_run( short, long interval) Tato funkce spustí jednotku se vzorkovacím intervalem v milisekundách. Funkce se volá po volání usb_tc08_set_channel. usb_tc08_get_single interval - Určuje, požadovanou periodu vzorkování. Pro získání nejkratší periody, která je možná při současném nastavení, můžete použít usb_tc08_get_minimum_interval_ms. Interval - Současný interval povolený ovladačem. short usb_tc08_get_single( short, float * temp, short * overflow_flags, short units) Před voláním této funkce se musí nastavit kanály a jednotku nesmíte dát do režimu Streaming příkazem usb_tc08_run, protože by to mělo za následek, že selže usb_tc08_get_single. Funkce konvertuje na základě požadavku všechny údaje. Pro více informací a příklad viz část Get Single mode. usb_tc08_get_temp long usb_tc08_get_temp( short, float * temp_buffer, long * times_ms_buffer, long buffer_length, short * overflow, short channel, short units, short fill_missing) Po otevření ovladače a nastavení některých kanálů můžete volat funkci usb_tc08_run. Ovladač začne nepřetržitě získavat údaje z USB TC-08. Pro pravidelné uvolnění dat z vyrovnávací paměti použijte funkci usb_tc08_get_temp. Funkce musí být volána alespoň jednou za minutu, aby se zabránilo ztrátě dat (vyrovnávací paměť ovladače je cyklická, takže nejstarší data se přepíšou jako první). V Streaming módu se o nepřetržité ukládaní dat stará ovladač. Pokud ovladač nedostane dostatek času procesoru PC (nejčastější příčinou je příliš mnoho zároveň běžících aplikací), měření se zpomalí a vyrovnávací paměť vzorků se naplní plovoucími celými čísly QNaN. Upozornění: Naplnění vyrovnávací paměti závisí také od výkonu PC a zátěže kladené na procesor a nemusí být vždy přesné.

9 usb_tc08_get_temp_deskew. temp_buffer - Ukazatel místa, na které se ukládají měření. times_ms_buffer - čas, kdy došlo k převodu prvního kanálu (volitelné). buffer_length - Délka datové vyrovnávací paměti. overflow - Ukazatel proměnné, které bude přidělena hodnota 1, pokud se objeví přetečení u dat kopírovaných do temp_buffer, nebo 0, když k přetečení nedojde. Přetečení se objevuje, když je vstupní signál vyšší, než je měřící rozsah USB TC-08. channel - Určuje kanál, z kterého se načítají data. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE Napětí se vždy vrací v milivoltech. fill_missing - Zvolte, jestli se mají údaje QNaN nahradit poslední známou hodnotou, nebo ne: 0 - Jako chybějící údaje se použije QNaN, 1 - Chybějící data se vyplní posledním dobrým měřením Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 0 - Žádné měření pro sběr dat. > 0 - Počet měření kopírovaných do pole (ve vnitřní vyrovnávací paměti mohou být ještě další data). temp - Ukazatel místa, na které se ukládají teploty. times_ms_buffer - přesný čas, kdy došlo k převodu tohoto kanálu (volitelné). buffer_length - Délka datové vyrovnávací paměti. overflow - Ukazatel proměnné, které bude přidělena hodnota 1, pokud se objeví přetečení u dat kopírovaných do temp_buffer, nebo 0, když k přetečení nedojde. Přetečení se objevuje, když je vstupní signál vyšší, než je měřící rozsah USB TC-08. channel - Určuje kanál, z kterého se načítají data. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE Napětí se vždy vrací v milivoltech. fill_missing - Zvolte, jestli se mají údaje QNaN nahradit poslední známou hodnotou, nebo ne: 0 - Jako chybějící údaje se použije QNaN, 1 - Chybějící data se vyplní posledním dobrým měřením Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 0 - Žádné měření pro sběr dat. > 0 - Počet měření kopírovaných do pole (ve vnitřní vyrovnávací paměti mohou být ještě další data) long usb_tc08_get_temp_deskew ( short, float * temp, long * times, long buffer_length, short * overflow, short channel, short units, short fill_missing) Pouze režim Legacy usb_tc08_legacy_run short usb_tc08_legacy_run(short ) Tato funkce zahájí vzorkovací řetězec a přinutí určenou jednotku běžet v Legacy módu. Stejné, jako usb_tc08_get_temp, ale časově se berou v úvahu malé rozdíly způsobené pořadím, ve které se kanály konvertují. Poznámka: Pokud k tomu není zvláštní důvod, měla by se namísto funkce usb_tc08_get_temp_deskewed, používat funkce usb_tc08_get_temp Použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 1 - Legacy běží úspěšně.

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Jádro systému Windows

Jádro systému Windows Martin Dráb Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Computer Press, a. s. Brno 2011 Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Martin Dráb Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více