3. Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence."

Transkript

1 Připojení USB TC-08 Pamatujte, že USB TC-08 byste neměli připojovat, dokud jste nenainstalovali software a nerestartovali počítač. Používání USB TC-08 začněte připojením USB TC-08 k USB portu na počítači pomocí kabelu, který je součástí dodávky. Poté připojte termočlánek k jednomu z konektorů termočlánkových vstupů. Pro dokončení instalace vyberte v PicoLog jednotku USB TC-08 a typ termočlánku podle níže uvedeného postupu: Datalogger USB TC-08 pro záznam teploty 1. Spusťte záznamník PicoLog 2. Z nabídky souborů zvolte "New Settings" a objeví se dialogové okno: Obj. č.: Klikněte na tlačítko OK a otevře se dialogové okno vzorkovací frekvence. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup záznamníku dat Pico USB TC Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití 4. Klikněte na tlačítko OK a objeví se dialogové okno s podrobnostmi konvertoru. Výrobek USB TC-08 je záznamníkem dat o teplotě a napětí, který podporuje vícenásobné termočlánky. Spolu s přiloženým softwarem PicoLog lze přístroj používat ve spojení s jakýmkoliv laptopem nebo PC s operačním systémem Windows 98SE, ME, 2000 a vyšším. Pokud jste technicky zdatní a chcete si zařízení upravit podle potřeb nějaké konkrétní aplikace, můžete si s pomocí přiloženého ovladače napsat svůj vlastní program. Ovladač poskytuje kompenzaci studených spojů termočlánků. PicoLog podporuje až 10 USB TC-08 zařízení a ovladač jich podporuje ještě více (může pracovat až s 64 zařízeními, pokud máte vysoce výkonný počítač). Návod k obsluze popisuje fyzikální a elektrotechnické vlastnosti USB TC-08 a poskytuje vysvětlení k používání ovladačů programu. Pro další informace k PicoLog použijte soubor nápovědy. Instalace ovladače Ovladač se instaluje automaticky při instalaci programu PicoLog. Jako alternativní zdroj můžete pro stažení ovladače použít naše webové stránky

2 5. Z rozbalovacího seznamu konvertorů zvolte USB TC-08. V panelu USB zařízení se objeví název zařízení a sériové číslo a sloupec výčtu USB se postupně začne naplňovat na 100%. Pokud se sloupec nezačne napňovat, odpojte a znovu zapojte USB TC-08 a poté klikněte na Refresh. 6. V panelu USB zařízení zvolte USB TC-08. Když používáte více, než jedno USB TC-08, zkontrolujte sériové číslo na spodku zařízení, abyste věděli, které číslo ze seznamu máte vybrat. 7. Klikněte na OK. Objeví se následující dialogové okno: 8. V okně kanálů TC-08 klikněte dvakrát na Channel 1 unused a otevře se dialogové okno editace kanálů TC V rozbalovacím seznamu termočlánků zvolte typ termočlánku, který používáte a klikněte na tlačítko OK. Objeví se dialogové okno kanálů TC Klikněte na tlačítko OK. Nyní se v okně monitoru objeví kanál 1 s údajem aktuální teploty. Bezpečnostní upozornění Striktně doporučujeme, abyste si níže uvedené bezpečnostní pokyny přečetli ještě před prvním použitím výrobku. Pokud nebude výrobek používán v souladu s určeným způsobem, může dojít k poškození poskytované ochrany. Může to mít za následek i poškození Vašeho počítače. Maximální vstupní rozsah USB TC-08 slouží k měření napětí v rozsahu ± 70 mv. Jakékoli napětí překračující ± 30 V může jednotku trvale poškodit. Napájení ze sítě Pro výrobky Pico se nepoužívá napájení z elektrické sítě. Bezpečnostní zemnění Zemnění každého z výrobků je připojeno pomocí propojovacího kabelu, který je součástí dodávky přímo k zemnění počítače, aby se minimalizovalo rušení. Pokud PC (a zejména notebook) není uzemněný, nelze zaručit stabilitu snímání a zřejmě bude potřebné zařízení manuálně uzemnit. Jako u většiny osciloskopů a dataloggerů musíte dávat pozor, aby jste vstupy výrobku nepřipojili k žádným zařízením, která jsou pod nebezpečným napětím. Když máte pochybnosti, použijte měřič a zkontrolujte, jestli nehrozí nebezpečné napětí. Nedostatek kontroly může způsobit poškození výrobku nebo počítače a mohlo by vést k poranění Vás, nebo jiných osob. Při měření teploty v blízkosti síťových zařízení buďte obzvláště opatrní. Pokud senzor přijde náhodou do kontaktu se síťovým napětím, riskujete poškození konvertoru nebo počítače a šasi počítače se může dostat pod proud. Měli byste předpokládat, že výrobek nemá ochranné bezpečnostní zemnění. Nesprávné nastavení nebo použití zařízení při měření napětí mimo rozsah maximálního vstupu může být nebezpečné. Technické údaje Rozlišení 20bits(16.25 NFR) Typy termočlánků B,E,J,K,N,R,S, Počet vstupních kanálů 8 Čas konverze aktivního kanálu 100ms Čas konverze - CJC 100ms Nekalibrovaná přesnost Součet ± 0,2% a ± 0,5 C Plný vstupní rozsah ± 70mV Rozsah běžného režimu ± 7,5V Ochrana před přepětím ± 30 V Vstupní odpor 2 MW Vstupní konektory 8 x mini termočlánky Výstupní konektory USB Napájení Nevyžaduje se zdroj napájení Provozní podmínky Teplota: 0 až 50 C, vlhkost: 25% - 75%, Uváděná přesnost nad C Přístroj není voděodolný Poznámka: Rozlišení a přesnost závisí od typu termočlánku a od rozsahu teploty. Níže je uvedený seznam termočlánků a rozsahu teplot, které USB TC-08 podporuje. Efektivní rozsah měření Teoretický rozsah CJC -5 C až 70 C N/a Typ B 20 C až 1820 C (CJC musí být >20 0 C až 1820 C C Typ E C až 910 C -270 C až 1000 C Typ J -210 C až 1200 C -210 C až 1200 C TypK C až 1370 C -270 C až 1370 C Typ N C až 1300 C C až 1300 C Typ R - 50 C až 1760 C -50 C až 1760 C Typ S -50 C až 1760 C - 50 C až 1760 C Typ T C až 400 C C až 400 C

3 Jak pracuje termočlánek Objev T.J.Seebecka před téměř 150 lety otevřel cestu moderním termoelektrickým obvodům. V roce 1831 Seebeck objevil, že v uzavřeném obvodu složeného ze dvou různých kovů vzniká při zahřátí jednoho ze spojů elektrický proud. V takovém termoelektrickém obvodu se proud udržuje tak dlouho, dokud mají oba spoje rozdílnou teplotu. Velikost a směr proudu závisí od teplotního rozdílu mezi spoji a od teplotních vlastností kovů použitých v obvodu. Tato přeměna teplotních rozdílů na elektrické napětí a naopak se nazývá Seebeckův jev. Vodiče mohou být vyrobeny z jakýchkoliv dvou rozdílných kovů a při zahřátí horkého spoje lze pozorovat vznik proudu. Když dojde k zaměnění studeného a horkého spoje proudí proud opačným směrem. Ve skutečnosti termočlánkový obvod produkuje měřitelný nízkonapěťový výstup, který je téměř přímo úměrný teplotnímu rozdílu mezi horkým a studeným spojem. Změnou teplotního rozdílu se vyprodukuje přímá změna v napětí. Technická část Úvod USB TC-08 je dodáván s ovladačem, který si můžete zabudovat do svých vlastních programů. Ovladač USB TC-08 je podporován následujícími operačními systémy Windows: 98SE, ME, 2000 a XP. Když jste nainstalovali software, vytvoří se složka ovladačů (DRIVERS), která obsahuje ovladače a výběr příkladů jejich použití. Ovladač se dodává jako Windows DLL. DLL používá volací konvenci C stdcall a lze ji použít s programy C, Delphi a Visual Basic. Provozní režimy USB TC-08 pracuje v 3 specifických režimech, které se hodí pro různé aplikace. Podporovány jsou následující režimy: Streaming mode Get single mode Legacy mode Streaming mode Streaming mód je provozní režim, ve kterém jednotka USB TC-08 vzorkuje data a vrací je do počítače v nepřerušené sekvenci, přičemž pro zajištění přesného časování využívá zabudované hodiny. Jednotka může najednou zpracovat dvě sady údajů. Aby se zabránilo ztrátě údajů, musíte se ujistit, že jiná aplikace na počítači (včetně té, kterou používáte pro psaní), nebrání ovladači shromažďovat data v průběhu více, než 3 vzorkovacích intervalů. Aby se ovladači umožnilo vzorkovat nepřetržitě, ujistěte se, že Vaše aplikace nezaměstnává příliš procesor. Ve Windows použijte v jakékoliv vzorkovací smyčce funkci volání Sleep (), (viz příklad níže). Rada: Volání Sleep () nepoužívejte pro méně, než milisekund, např. Sleep (50) nebo Sleep (100). Když programujete aplikaci Windows GUI, může být vhodnou alternativou k vzorkovací smyčce příkaz VM_TIMER. Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Streaming mód s ovladačem USB TC-08. //======================================================== // Nastavení a běh jednotky v režimu Streaming //======================================================== usb_tc08_set_mains(, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 0; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // kanál 0 je studeným spojem a bude povolen // nastavením třetího argumentu na nic jiného, než ' ' usb_tc08_set_channel(, channel, 'K'); // Zjistěte, jak rychle může jednotka vzorkovat při současné stavu svého // nastavení minimum_interval = usb_tc08_get_minimum_interval_ms(); usb_tc08_run(, minimum_interval); // nejrychlejší možné vzorkování // není vyžadováno (pouze ilustruje, že aplikace // může pauzovat, zatímco ovladač sbírá údaje) Sleep(10000); // pro každý kanál použijte dvourozměrné pole s polem údajů // V reální aplikaci to bude představovat vloženou smyčku pro pravidelný // průzkum údajů v jednotce for (channel = 0; channel < 9; channel++) no_of_readings = usb_tc08_get_temp(, &reading_buffer[channel], &times_buffer[channel], buffer_length, &overflows[channel], channel, 0, // jednotky stupňů Celsia 0); // chybějící údaje nevyplňujte // konec průzkumu, nyní udělejte něco s údaji // pokud je příliš velké zahlcení [kanálu], potom jeden z údajů // ve vyrovnávací paměti s údaji[kanálu] překročil vstupní rozsah // USB TC-08 // jednotku zastavte pouze tehdy, když je streaming zcela dokončený usb_tc08_stop(); Poznámka: Během úkolů spojených se zápisem dat náročných na čas byste měli zavřít všechny ostatní aplikace. Zkontrolujte, jestli v plánovači úkolů Windows nejsou na stejnou dobu naplánované nějaké aktivity. Get Single mode Get Single mód je provozní režim, ve kterém jsou údaje zpracovány na základě požadavku pomocí funkce usb_tc08_get_single. Protože tato funkce zcela závisí na časování aplikace, je ideální pro časové intervaly, které jsou delší, než 1 minuta. Pokud je požadováno vysoce rychlostní vzorkování, použijte streaming mód. Poznámka: Nároky na volání funkce mohou být poměrně značné, protože převod všech 9 kanálů zabere přibližně 360 ms, co se rovná 40 ms na kanál. Pro snížení náročnosti vypněte kanály, které nejsou potřebné.

4 Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Get Single mód s ovladačem USB TC-08. //======================================================== // Nastavení a převod údajů v režimu Get Single //======================================================== usb_tc08_set_mains (, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 0; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // kanál 0 je studeným spojem a bude povolen // nastavením třetího argumentu na nic jiného, než ' ' usb_tc08_set_channel(, channel, 'K'); // zjistěte přibližný čas konverze // volání na usb_tc08_get_single minimum_interval = usb_tc08_get_minimum_interval_ms (); printf("conversion time: %d\n", minimum_interval); // Shromážděte 10 údajů za přibližně 9 minut last_time = GetTickCount(); for (i = 0, i < 10, i++) // udělejte převod pro všechny kanály usb_tc08_get_single(, value_array, // pole krátké hodnoty[9] &overflow_flags, 0); // jednotky stupňů Celsia // vytiskněte hodnoty printf("\n\ntime: %d minute(s)", i); for (c = 0; c < 9; c++) // zkontrolujte přeplnění na každém kanálu // pomocí bitů & komparátoru // posuňte porovnávací bit, aby odpovídal kanálu if (overflow_flags & (1 << c)) printf("\nchannel %d overflowed", c); else // no overflow printf("\nchannel %d: %f", c, value_array[c]); if (i < 9) while (60000 > (GetTickCount() - last_time)) // 60000ms = 1 minuta Sleep(100); // nechte běžet další aplikace last_time = GetTickCount(); Legacy mode Režim Legacy slouží jako pomoc pro vývojáře, kteří už psali kód pro sériovou verzi TC-08 a nejsou ještě připraveni nato, aby svůj kód přepsali do režimů Streaming a Get Single, které jsou k dispozici ve verzi USB. Podpora Legacy bude postupně ukončována a posléze úplně odebrána z ovladače. Pokud budete v budoucnu chtít plnou podporu, použijte režimy Streaming a Get Single. Aby se mohl kód volně vyvíjet jak pro sériovou verzi, tak i pro USB verzi TC-08, byly všechny názvy funkcí změněny. Funkce usb_tc08_legacy_set_channel už dále nepodporuje offset a gain - nyní se ukládá v samotné jednotce jen jako kalibrační informace. Pokud jste už dříve používali sériový TC-08, bude Vám program Legacy blízký, avšak při převodu Legacy aplikací je třeba udělat následující změny: Odkaz na nový soubor Header Odkaz na nový soubor knihovny Umístění DLL do adresáře aplikace Nastavení frekvence přívodu Běh a zastavení jednotky Uložení odkazu, který je vrácen z usb_tc08_open_unit, namísto použití čísla sériového portu Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak používat Legacy mód s ovladačem USB TC-08. //========================================================== // Nastavení a běh jednotky v režimu Legacy // Tohle slouží pro snadnější přizpůsobení kódu napsaného // pro Sériový TC08 pro použití v USB TC08 //========================================================== usb_tc08_set_mains(, 0); // použijte 50Hz potlačení síťového šumu for (channel = 1; channel < 9; channel++) // nastavte každý kanál jako termočlánek typu K // vypněte filtrování pro všechny kanály usb_tc08_legacy_set_channel(, channel, 'K', 0); usb_tc08_legacy_run(); last_cycle_no = 0; no_of_readings = 0; while (no_of_readings < 50) // shromážděte 50 údajů usb_tc08_legacy_get_cycle(, &this_cycle_no); if (last_cycle_no!= this_cycle_no) last_cycle_no = this_cycle_no; no_of_readings++; for (channel = 1; channel < 9; channel++) usb_tc08_legacy_get_temp( &reading[channel],, channel, 0); // nyní můžete udělat něco s údaji // porovnáním každého údaje s L // zkontrolujte, jestli nepřetekly // nebo LONG_MAX (včetně limits.h) usb_tc08_legacy_get_cold_junction(, &cold_junction); // nyní udělejto něco s teplotou studeného spoje usb_tc08_stop();

5 Funkce ovladače Níže uvedená tabulka vysvětluje všechny funkce USB TC-08: Funkce Popis Nové USB a sériový mód usb_tc08_open_unit Otevírá jednotku USB TC-8 a dostává platný odkaz USB. usb_tc08_open_unit_async Asynchronně otevírá jednotku. usb_tc08_open_unit_progress Během asynchronní operace zjišťuje postup výčtu. usb_tc08_close_unit Zavírá odkaz. usb_tc08_stop Zastavuje streaming. usb_tc08_set_mains Nastavení odmítnutí rušení sítě 50 Hz nebo 60Hz usb_tc08_get_minimum_interval_ms minimální vzorkovací interval pro současné nastavení. usb_tc08_get_unit_info Poskytuje informaci o příslušné jednotce a podává ji jako strukturu. usb_tc08_get_formatted_info Poskytuje informaci o příslušné jednotce a podává ji jako řetězec. usb_tc08_get_last_error poslední chybu konkrétní jednotky nebo volání otevření jednotky. Pouze nové USB usb_tc08_set_channel Nastavení kanálu USB-TC-08 usb_tc08_run Spouští streaming USB TC-08 usb_tc08_get_single Na základě požadavku konvertuje údaje z aktuálně nastaveného kanálu. usb_tc08_get_temp V režimu streaming podává údaje o teplotě z určeného kanálu. usb_tc08_get_temp_deskew V režimu streaming podává údaje o teplotě z určeného kanálu s uvedením času na ploše. Pouze mód Legacy usb_tc08_legacy_run Spouští USB TC-08 v režimu Legacy. usb_tc08_legacy_set_channel Nastavení kanálu USB-TC-08. usb_tc08_legacy_get_temp Podává údaje o teplotě z určeného kanálu. usb_tc08_legacy_get_cold_junction Poskytuje údaje o teplotě ze studeného spoje. usb_tc08_legacy_get_driver_version verzi ovladače. usb_tc08_legacy_get_version verzi hardwaru USB TC-08 usb_tc08_legacy_get_cycle počet dosavadních měření. Mód nového USB a mód legacy usb_tc08_open_unit short usb_tc08_open_unit (void) Tato funkce vrací platný odkaz do USB TC-08, pokud jej ovladač úspěšně otevře. Když operace selže, viz vysvětlení chybových kódů v části usb_tc08_get_last_error. Pokud chcete používat víc, než jedno USB TC-08, měl by být tento příkaz vyvolán jednou pro každou jednotku připojenou k počítači. Když nejsou nalezeny žádné další jednotky, funkce vrací 0. Ovladač je zabezpečen pro používání subprocesů a nedovoluje přístup k jedné jednotce z vícera aplikací. Když proto funkce usb_tc08_open_unit nenajde jednotku, zkontrolujte, jestli USB TC-08 nevyužívají jiné aplikace. Do kontroly zahrňte i aplikace pod jiným účtem na stejném PC, na kterém je podporována funkce rychlého přepnutí uživatelů. Poznámka: Funkce usb_tc08_open_unit nabízí jednoduchý způsob, jak otevřít jednotku USB TC-08. Volání funkce však uzamkne proces volání, dokud připojená jednotka USB TC-08 není plně vyčíslena. Pokud jedna zpracovávaná aplikace vyžaduje uskutečnění souběžného procesu, jako např. zobrazení ukazatele průběhu, měla by se použít funkce usb_tc08_open_unit_async. None Positive short - pro jednotku 0 - Žádné další jednotky nebyly nalezeny -1 - Jednotku se nepovedlo otevřít. Volejte usb_tc08_get_last_error s hodnotou 0 pro získání chybového kódu. Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak otevírat složené aplikace s ovladačem USB TC-08. Identifikátory pro otevírání jednotek se ukládají v poli pro pozdější použití: //====================================================== // Otevírání složených jednotek //====================================================== for (i = 0; (new_ = usb_tc08_open_unit()) > 0; i++) // ulož identifikátor v poli _array[i] = new_; no_of_units = i; // pokud vznikne nějaká chyba, vypřádejte se s ní, // když byl nový identifikátor 0, chyba se nevyskytla // a dostali jsme se k poslední jednotce, která je k dispozici if (new_ == -1) error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit // // Začněte používat otevřené jednotky usb_tc08_open_unit_async short usb_tc08_open_unit_async (void) Tato funkce zahájí výčet jednotek USB TC-08 na pozadí a okamžitě vrací výsledek, takže proces volání může pokračovat v provádění dalšího kódu. Poznámka: Ovladač je zabezpečen pro používání subprocesů a nedovoluje přístup k jedné jednotce z vícera aplikací. Když proto funkce usb_tc08_open_unit_async nenajde jednotku, zkontrolujte, jestli USB TC-08 nevyužívají jiné aplikace. Do kontroly zahrňte i aplikace pod jiným účtem na stejném PC, na kterém je podporována funkce rychlého přepnutí uživatelů. None 1 Volání bylo úspěšné. 0 Žádné další jednotky nebyly nalezeny. -1 Vyskytla se chyba, volejte usb_tc08_get_last_error s hodnotou 0 pro získání chybového kódu.

6 Příklad Níže uvedený kód je částí C aplikace a ukazuje, jak otevírat jedinou jednotku pomocí funkcí asynchronního otevření jednotky: //====================================================== // Otevření jednotky asynchronně //====================================================== // Řekněte ovladači, aby začal výčet jednotek na pozadí // (okamžitě se vrací usb_tc08_open_unit_async) result = usb_tc08_open_unit_async(); // vyřešte chybové podmínky if (result == -1) error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit else if (result == 0) printf("no USB TC08 units found"); // zde bylo možné aplikaci ukončit // Žádné chyby, takže začněte // postupně výčet stavu pomocí volání usb_tc08_open_unit_progress do result = usb_tc08_open_unit_progress(&, &progress); switch (result) case USBTC08_PROGRESS_FAIL: // enum equates to: -1 error_code = usb_tc08_get_last_error(0); printf("unit failed to open\nthe error code is %d", error_code); // zde bylo možné aplikaci ukončit break; case USBTC08_PROGRESS_PENDING: // enum equates to: 0 printf("\nthe unit is %d percent enumerated", progress); Sleep(500); // wait for approx. half a second break; case USBTC08_PROGRESS_COMPLETE: // enum equates to: 1 printf("\n\nthe unit with '%d', opened successfully", ); break; while (result == USBTC08_PROGRESS_PENDING); // // Začněte používat otevřenou jednotku // usb_tc08_open_unit_progress short usb_tc08_open_unit_progress( short *, short * progress) Toto je funkce, která se volá po usb_tc08_open_unit_async. Funkci volejte opakovaně pro určení stavu procesu výčtu na pozadí. Pro příklad použití viz usb_tc08_open_unit_async. (Out) Odkaz Pozitivní krátký) jednotce po ukončení výčtu. Po neúplném ukončení výčtu bude vždy 0. progress (Out) (volitelně se může vložit NULL) vrací číslo od 0 do 100 a představuje procento zkompletování výčtu jedné jednotky. -1 (USBTC08_PROGRESS_FAIL) Vyskytla se chyba, volejte usb_tc08_get_last_error s 0 pro získání chybového kódu 0 (USBTC08_PROGRESS_PENDING) Výčet není ukončený (pokračujte ve volání usb_tc08_open_unit_progress) 1 (USBTC08_PROGRESS_COMPLETE) Výčet je ukončený a je nyní platný usb_tc08_close_unit short tc08_close_unit(short ) Tato funkce uzavírá jednotku pro daný USB. usb_tc08_stop Specifikuje jednotku USB TC Použití usb_tc08_get_last_error. 1 - Jednotka je úspěšně uzavřena short usb_tc08_stop (short ) Příkaz zastavuje chod jednotky. usb_tc08_set_mains Specifikuje jednotku USB TC Neplatný parametr. 1 - Jednotka úspěšně ukončila streaming. short usb_tc08_set_mains( short, short sixty_hertz) Tato funkce nastavuje USB TC-08 tak, aby odmítnul 50 Hz nebo 60Hz. sixty_hertz - Určuje, jestli odmítnout 50 Hz, nebo 60 Hz. Pokud je nastavení 1, jednotka odmítne 60 Hz a při nastavení 0 odmítne 50 Hz. 1 - Správné nastavení odmítnutí sítě Poznámka: Pokud není odmítnutí nastaveno správně, bude jednotka citlivější na zásahy sítě.

7 usb_tc08_get_minimum_interval_ms long usb_tc08_get_minimum_interval_ms (short ) Tato funkce vrací minimální vzorkovací interval (nebo nejrychlejší interval), který může jednotka dosáhnout při současném nastavení. Konfigurace se definuje voláním usb_tc08_set_channel(). usb_tc08_get_unit_info Minimum - Minimální vzorkovací interval při současném nastavení interval (v milisekundách). short get_unit_info( short, USBTC08_INFO * info) Tato funkce vyvolá informace o jednotce a kopíruje je do struktury USBTC08_INFO ve složce headeru usbtc08.h Pokud se vloží do funkce 0 jako, bude platný pouze člen verze ovladače, ale funkce vrátí 1 (úspěch). info usb_tc08_get_formatted_info - Ukazatel na strukturu obsahující informace o jednotce. 1 - Volání bylo úspěšné. short usb_get_formatted_info ( short, char * unit_info, short string_length) Tato funkce je podobná volání usb_get_unit_info, ale informace se z jednotky vrací ve formě formátovaného řetězce znaků. Řetězec je rozdělený na následující prvky, z kterých každý se zobrazuje v jiném řádku: verze ovladače, verze hardwaru, variantní informace, sériové číslo a datum kalibrace. usb_tc08_get_last_error unit_info - Řetězec, do kterého se má vložit informace o jednotce String_length - Délka řetězce, který se má kopírovat. Její délka by měla obsahovat aspoň 256 znaků (USBTC08_MAX_INFO_CHARS) 0 - Příliš mnoho bytů na kopírování, zkopíruje max. možný počet plných řádků. 1 - Volání bylo úspěšné. short usb_tc08_get_last_error (short ) Tato funkce vrací poslední chybu určenou m. Pokud se namísto vloží nula, funkce vrátí chybu spojenou s posledním voláním usb_tc08_open_unit nebo usb_tc08_open_unit_async. Poznámka: Pokud se do funkce vloží neplatný, funkce selže. Chybový kód však nemůže být přidružený k jednotce, a tak usb_tc08_get_last_error nezachytí v tomto případě chybový kód. usb_tc08_get_last_error také selže, pokud se do něj vloží neplatný. Chybové kódy, které lze najít rovněž v hlavičkovém souboru (header file) jsou následující: Chybové kódy uživatele / vývojáře: Chybový Chyba Další informace kód 0 USBTC08_ERROR_OK Žádná chyba se neobjevila. 1 USBTC08_ERROR_OS_NOT_SUPPORTED Potřeba použití Windows 98 SE, (nebo novější), nebo Windows 2000 (nebo novější). 2 USBTC08_ERROR_NO_CHANNELS_SET Vyžaduje se volání na usb_tc08_set_channel 3 USBTC08_ERROR_INVALID_PARAMETER Jeden, nebo vícero argumentů funkce bylo nesprávných. 4 USBTC08_ERROR_VARIANT_NOT_SUPPORTED Verze hardwaru není podporována. 5 USBTC08_ERROR_INCORRECT_MODE V streaming módu byla volána nekompatibilní směs funkcí legacy a non-legacy (nebo usb_tc08_get_single). 6 USBTC08_ERROR_ENUMERATION_INCOMPLETE Během výčtu na pozadí byla opět volána funkce usb_tc08_open_unit_async Poznámka: Pro více informací o chybových kódech viz níže část "Řešení problémů". Chybové kódy rezervované pro Pico Chybový Chyba Další informace kód 7 USBTC08_ERROR_NOT_RESPONDING Nelze získat odpověď z jednotky USB TC USBTC08_ERROR_FW_ Nelze stáhnout firmware. 9 USBTC08_ERROR_CONFIG_FAIL Chybějící, nebo porušený EEPROM. 10 USBTC08_ERROR_NOT_FOUND Nelze najít vyjmenovávající zařízení. 11 USBTC08_ERROR_THREAD_FAIL Selhala funkce řetězení. 12 USBTC08_ERROR_PIPE_INFO_FAIL Nelze získat informaci o USB propojení. 13 USBTC08_ERROR_NOT_CALIBRATED Nenalezeno datum kalibrace. 14 USBTC08_ERROR_PICOPP_TOO_OLD V systému byl nalezen starý ovladač picop.sys Poznámka: Hodnoty těchto rezervovaných chybových kódů mají význam pouze pro personál technické podpory Pico, ale uvádíme je, abychom umožnili vývojářům zobrazit v aplikacích varování. Pro více informací o chybových kódech viz níže část "Řešení problémů" Neplatný Error code - Pro bližší pochopení viz informaci o chybových kódech uvedenou výše

8 Pouze mód nového USB usb_tc08_set_channel short usb_tc08_set_channel ( short, short channel, char tc_type) Tuto funkci byste měli volat jedenkrát pro každý kanál, který chcete použít. Můžete tak udělat kdykoli po volání usb_tc08_open_unit. V základním přednastavení jsou všechny kanály deaktivovány. channel Tc_type - Určuje, pro který kanál chcete nastavit podrobnosti, mělo by to být v rozmezí 0-8 (0 označuje studený spoj). - Určuje jaký typ termočlánku je připojený k tomuto kanálu. Určete mu jeden z následujících znaků: 'B', 'E', 'J', 'K', 'N', 'R', 'S', 'T.' Pro deaktivaci kanálu použijte mezery v uvozovkách. Měření napětí získáte uvedením "X", jako znaku. temp - Ukazatel pole délky [9]. Na USB TC-08 je 9 kanálů (8 + studený spoj) a údaje se vždy vloží do spodního indexu pole odpovídajícího číslu kanálu. Kanály, které nejsou povolené, jsou vyplněné hodnotami QNaN. overflow_flags - Ukazatel proměnné, která obsahuje sadu bitových příznaků nastavených vysoce, když se na příslušném kanálu objeví přetečení. Přetečení se objeví, když je vstupní signál vyšší, než rozsah měření USB TC-08. Nejnižší platný bit (bit 0) představuje kanál 0 (kanál studeného spoje) a bit 8 představuje kanl 8 (poslední kanál termočlánku). Pro určení stavu přetečení každého kanálu se použije bitové porovnání. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE usb_tc08_run 1 - Volání bylo úspěšné. 0 - Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 1 - Volání bylo úspěšné. long usb_tc08_run( short, long interval) Tato funkce spustí jednotku se vzorkovacím intervalem v milisekundách. Funkce se volá po volání usb_tc08_set_channel. usb_tc08_get_single interval - Určuje, požadovanou periodu vzorkování. Pro získání nejkratší periody, která je možná při současném nastavení, můžete použít usb_tc08_get_minimum_interval_ms. Interval - Současný interval povolený ovladačem. short usb_tc08_get_single( short, float * temp, short * overflow_flags, short units) Před voláním této funkce se musí nastavit kanály a jednotku nesmíte dát do režimu Streaming příkazem usb_tc08_run, protože by to mělo za následek, že selže usb_tc08_get_single. Funkce konvertuje na základě požadavku všechny údaje. Pro více informací a příklad viz část Get Single mode. usb_tc08_get_temp long usb_tc08_get_temp( short, float * temp_buffer, long * times_ms_buffer, long buffer_length, short * overflow, short channel, short units, short fill_missing) Po otevření ovladače a nastavení některých kanálů můžete volat funkci usb_tc08_run. Ovladač začne nepřetržitě získavat údaje z USB TC-08. Pro pravidelné uvolnění dat z vyrovnávací paměti použijte funkci usb_tc08_get_temp. Funkce musí být volána alespoň jednou za minutu, aby se zabránilo ztrátě dat (vyrovnávací paměť ovladače je cyklická, takže nejstarší data se přepíšou jako první). V Streaming módu se o nepřetržité ukládaní dat stará ovladač. Pokud ovladač nedostane dostatek času procesoru PC (nejčastější příčinou je příliš mnoho zároveň běžících aplikací), měření se zpomalí a vyrovnávací paměť vzorků se naplní plovoucími celými čísly QNaN. Upozornění: Naplnění vyrovnávací paměti závisí také od výkonu PC a zátěže kladené na procesor a nemusí být vždy přesné.

9 usb_tc08_get_temp_deskew. temp_buffer - Ukazatel místa, na které se ukládají měření. times_ms_buffer - čas, kdy došlo k převodu prvního kanálu (volitelné). buffer_length - Délka datové vyrovnávací paměti. overflow - Ukazatel proměnné, které bude přidělena hodnota 1, pokud se objeví přetečení u dat kopírovaných do temp_buffer, nebo 0, když k přetečení nedojde. Přetečení se objevuje, když je vstupní signál vyšší, než je měřící rozsah USB TC-08. channel - Určuje kanál, z kterého se načítají data. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE Napětí se vždy vrací v milivoltech. fill_missing - Zvolte, jestli se mají údaje QNaN nahradit poslední známou hodnotou, nebo ne: 0 - Jako chybějící údaje se použije QNaN, 1 - Chybějící data se vyplní posledním dobrým měřením Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 0 - Žádné měření pro sběr dat. > 0 - Počet měření kopírovaných do pole (ve vnitřní vyrovnávací paměti mohou být ještě další data). temp - Ukazatel místa, na které se ukládají teploty. times_ms_buffer - přesný čas, kdy došlo k převodu tohoto kanálu (volitelné). buffer_length - Délka datové vyrovnávací paměti. overflow - Ukazatel proměnné, které bude přidělena hodnota 1, pokud se objeví přetečení u dat kopírovaných do temp_buffer, nebo 0, když k přetečení nedojde. Přetečení se objevuje, když je vstupní signál vyšší, než je měřící rozsah USB TC-08. channel - Určuje kanál, z kterého se načítají data. units - Určuje jednotky teploty pro vrácená data: 0: USBTC08_UNITS_CENTIGRADE 1: USBTC08_UNITS_FAHRENHEIT 2: USBTC08_UNITS_KELVIN 3: USBTC08_UNITS_RANKINE Napětí se vždy vrací v milivoltech. fill_missing - Zvolte, jestli se mají údaje QNaN nahradit poslední známou hodnotou, nebo ne: 0 - Jako chybějící údaje se použije QNaN, 1 - Chybějící data se vyplní posledním dobrým měřením Objevila se chyba, použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 0 - Žádné měření pro sběr dat. > 0 - Počet měření kopírovaných do pole (ve vnitřní vyrovnávací paměti mohou být ještě další data) long usb_tc08_get_temp_deskew ( short, float * temp, long * times, long buffer_length, short * overflow, short channel, short units, short fill_missing) Pouze režim Legacy usb_tc08_legacy_run short usb_tc08_legacy_run(short ) Tato funkce zahájí vzorkovací řetězec a přinutí určenou jednotku běžet v Legacy módu. Stejné, jako usb_tc08_get_temp, ale časově se berou v úvahu malé rozdíly způsobené pořadím, ve které se kanály konvertují. Poznámka: Pokud k tomu není zvláštní důvod, měla by se namísto funkce usb_tc08_get_temp_deskewed, používat funkce usb_tc08_get_temp Použijte usb_tc08_get_last_error pro získání kódu. 1 - Legacy běží úspěšně.

10 usb_tc08_legacy_set_channel short usb_tc08_legacy_set_channel (short, short channel, char tc_type, short filter_factor, short offset, short slope) Tuto funkci volejte jednou pro každý kanál, z kterého chcete získat data. Můžete tak učinit kdykoli po volání usb_tc08_open_unit. channel - Určuje, pro který kanál chcete nastavit podrobnosti, mělo by to být v rozmezí 0-8. tc_type - Určuje jaký typ termočlánku je připojený k tomuto kanálu. Určete mu jeden z následujících znaků: 'B', 'E', 'J', 'K', 'N', 'R', 'S', 'T.' Pro deaktivaci kanálu použijte mezery v uvozovkách. filter_factor - Určuje velikost středního filtru Pokaždé, když ovladač bere data z tohoto kanálu, aktualizuje hodnotu filtru přidáním dat do filtru mediánu. Faktor filtru lze nastavit na jakoukoli hodnotu v rozmezí (0 nebo 1 filtr vypíná). filter_factor - Parametry poskytované pro kompatibilitu pozadí se sériovým TC-08, které nemají žádný vliv na používání USB TC-08. Poznámka: Nevolejte tuto funkci, pokud nepracujete s USB TC-08 v režimu legacy a poté co jste volali usb_tc08_legacy_run. usb_tc08_legacy_get_cold_junction short usb_tc08_legacy_get_cold_junction (long * temp, short ) Tímto získáváte údaje o teplotě studeného spoje. Stejný efekt má, když vložíte channel = 0 do usb_tc08_get_temp. Teploty se vrací ve stovkách stupňů Celsia. Za normálních okolností se nemusíte starat o teplotu studeného spoje, protože ovladač jej automaticky používá ke kompenzaci termočlánku. Může to však být užitečným ukazatelem teploty prostředí. temp. - Ukazatel místa, na které se ukládají teploty. 1 - Nastavení kanálu Legacy bylo úspěšné. usb_tc08_legacy_get_driver_version 1 - Nastavení kanálu Legacy bylo úspěšné. short usb_tc08_legacy_get_driver_version (void) verzi ovladače. Může to být užitečné, když chcete zjistit, jestli používáte poslední verzi ovladače. Poznámka: Nepoužívejte tuto funkci, pokud nepracujete s USB TC-08 v režimu legacy. usb_tc08_legacy_get_temp none short usb_tc08_legacy_get_temp (long * temp, short, short channel, short filtered) Po otevření ovladače a nastavení některých kanálů můžete volat routine usb_tc08_legacy_run. Ovladač začne nepřetržitě získávat údaje z USB TC-08. Teploty se vrací ve stovkách stupňů Celsia a napětí v mikrovoltech. channel - Určuje, z kterého kanálu se budou číst data. Mělo by to být 0 pro CJC, 1 pro kanál 1, 2 pro kanál 2, atd. temp - Ukazatel na místo, kam se umístí měření. Každý údaj by se měl porovnat s L nebo LONG_MAX (včetně limits.h) pro kontrolu přetečení. K přetečení dochází, když je vstupní signál vyšší, než měřící rozsah USB TC-08. filtered Určuje, jestli mají být data filtrována, nebo ne. Při nastavení na 1 jsou data filtrována podle mediánu. Nastavení 0 způsobí, že nefiltrované teploty se ukládají do temp. Filtr má hloubku definovanou faktorem filtru, nastavenou během volání usb_legacy_set_channel. 1 - Vyhledání teplot bylo úspěšné. Driver version number usb_tc08_legacy_get_version short usb_tc08_legacy_get_version (short * version, short ) Nastavuje proměnnou "verzi" pro shodu s verzí USB TC-08, která se pravě používá. version usb_tc08_legacy_get_cycle. - Ukazatel místa, na které se uloží číslo verze. 0 - Neplatný. 1 - Získání čísla verze bylo úspěšné. short usb_tc08_legacy_get_cycle (long * cycle, short )

11 Dává počet kompletních cyklů měření z příslušného USB TC-08. Volání usb_tc08_legacy_get_temp způsobí, že se okamžitě vrátí poslední měření určeného kanálu. Pokud chcete hodnoty nahrát, pouze když ovladač uskuteční nové měření, můžete tuto funkci použít pro zjištění počtu ukončených cyklů měření, které ovladač uskutečnil. Poté můžete volat usb_tc08_legacy_get_temp, ale pouze v případě, že byl cyklus inkrementován. version. - Ukazatel místa, na které se uloží počet cyklů. 1 - Volání bylo úspěšné. Rada: Nedělejte zkoušku na přesný počet cyklů, ale namísto toho udělejte test na jiný počet cyklů, protože v aplikaci mohlo dojít ke ztratě měření. Viz příklad v sekci Legacy mód. Poznámka: Nevolejte tuto funkci, pokud nepracujete s USB TC-08 v režimu legacy a poté co jste volali usb_tc08_legacy_run. Programování Uvádíme příklady pro následující programovací jazyky: C and C++ Delphi Excel LabVIEW Visual Basic HP-Vee C and C++ C Příklad programu v C je původní aplikací Windows: nepoužívá BorlandAppExpert ani MicrosoftAppWizard. Pro sestavení programu vytvořte nový projekt s následujícími soubory: usb_tc08tes.c usb_tc08tes.rc buď usbtc08bc.lib (applikace Borland 32-bit) nebo usbtc08.lib (aplikace Microsoft Visual C 32-bit) Níže uvedené soubory musí být v jednom adresáři: usb_tc08tes.rch usbtc08.h usb_tc0832.dll (všechno 32-bit aplikace) C++ Program C++ pracuje se všemi verzemi ovladače. Pokud program C++ obsahuje usbtc08.h, tak makro PREF1 expanduje na externí "C", co znemožňuje zkomolení názvů a umožňuje funkcím v C++, aby volali pomocí C Headrů routine ovladače. Delphi Podadresář WIN obsahuje jednoduchý program usbtc08.dpr, který otevírá ovladače a čte teploty z 3 kanálů. Pro vytvoření kompletního programu budete potřebovat následující soubory: usbtc08fm.dfm usbtc08fm.pas usbtc08.inc Soubor usbtc08.inc obsahuje vzorovou proceduru pro routine ovladače.soubor můžete začlenit do své aplikace. Příklad byl zkoušen s verzí Delphi 1, 2 a 3. Excel Nejjednodušší způsob, jak převést data do Excelu je použít aplikaci softwaru PicoLog. Pokud však potřebujete udělat něco, co Vám PicoLog neumožňuje, můžete si napsat makro v Excelu, které bude pro čtení v sadě datových hodnot volat usbtc08.dll. Příklad USBTC0832.XLS čte jedenkrát za sekundu ve 20 hodnotách teplot studených spojů a také teplotu kanálu 1 a přiřazuje je do buněk A1...B20. LabVIEW I když je lze možný přístup ke všem funkcím ovladače, které jsou popsány výše, je snadnější použít speciální LabVIEW access routine. Přístup k němu je ukázán v knihovně usb_tc08.llb v podadresáři ovladače. Visual Basic Adresář DRIVERS obsahuje následující soubory vytvořené ve Visual Basic6: USBTC0832.VBP USBTC0832.BAS USBTC0832.FRM USBTC0832.VBW HP-Vee Příklad programu usb_tc08.vee ukazuje, jak sbírat blok dat z usb_tc08. Vzor najdete v USB_TC08.vh. Řešení problémů V následující tabulce je seznam všech chybových kódů, jejichž popis je v části usb_tc08_get_last_error. Jsou rozdělené do kategorií, abyste věděli co dělat, když se objeví nějaká konkrétní chyba. Kód chyby Popis Kategorie 1 USBTC08_ERROR_OS_NOT_SUPPORTED P* 2 USBTC08_ERROR_NO_CHANNELS_SET P 3 USBTC08_ERROR_INVALID_PARAMETER P 4 USBTC08_ERROR_VARIANT_NOT_SUPPORTED P* 5 USBTC08_ERROR_INCORRECT_MODE P 6 USBTC08_ERROR_ENUMERATION_INCOMPLETE S 7 USBTC08_ERROR_NOT_RESPONDING S 8 USBTC08_ERROR_FW_FAIL S 9 USBTC08_ERROR_CONFIG_FAIL S 10 USBTC08_ERROR_NOT_FOUND S 11 USBTC08_ERROR_THREAD_FAIL S 12 USBTC08_ERROR_PIPE_INFO_FAIL S 13 USBTC08_ERROR_NOT_CALIBRATED S 14 USBTC08_ERROR_NOT_CALIBRATED S

12 Klíč S P P* Slovník Chyby v této kategorii naznačují, že k selhání došlo v jednotce USB TC-08, nebo ve Vašem PC. Zkuste odpojit USB TC-08 a znova ji zapojit. Pokud to nepomůže, restartujte PC. Když ani to nepomůže, postupujte následovně: 1. Odinstalujte software a restartujte počítač 2. Software znovu nainstalujte a restartujte počítač. 3. Pokud to nepomůže, stáhněte si poslední verzi programu z nainstalujte ji a restartujte počítač. 4. Když to nepomáhá, kontaktujte podporu Chyby v této kategorii se řeší vnitřně v rámci softwarových aplikací a vědět o nich má význam pouze pro vývojáře. Najděte si funkci, která selhává při jednom z těchto chybových kódů. Chyby v této kategorii jsou zapříčiněné uživatelem a vývojáři by měli zabezpečit, že jejich aplikace budou uživatelům poskytovat vhodné hlášení o chybách, které by si mohli přečíst v případě, že se chyby objeví. CJC Metoda kompenzace kolísání teploty prostředí v termoelektrických obvodech. Rozsah běžného režimu Rozsah napětí vztahující se k zemnění dataloggeru, v rámci kterého musí oba vstupy rozdílných měření ležet, aby bylo dosaženo přesného měření. DLL Zkratka Dynamic link library. Soubory s touto koncovkou obsahují kolekci funkcí Windows, které jsou navrženy pro realizaci operací specifické třídy. Vstupní impedance Odpor naměřený mezi vstupními terminály obvodu. NFR Zkratka pro Noise Free Resolution (Rozlišení bez šumu). QNaN Zkratka pro QuietNot a Number. V kontextu USB TC-08 představuje QNaN uměle vytvořené čísla pro vyplnění mezer ve vzorkování. Mezery jsou přerušení zapříčiněné nedostatkem času procesoru, který je k dispozici na PC nebo laptopu. Běžnou příčinou tohoto jevu je příliš mnoho zároveň běžících aplikací. QNaN jsou definovány standardem ISO IEEE a jsou nedeterminované, co znamená, že žádné dvě QNaN nemají stejnou hodnotu. V C/C++ lze použít funkci int_isnan (double) v záhlaví <float.h> pro identifikaci QNaN. I když se s QNaN dělají aritmetické operace, nezpůsob žádnou chybu, ale výsledek bude stále neurčitý. Rozlišení Hodnota v bitech, která naznačuje, kolik přírůstků analogového vstupního signálu může digitální měřící systém detekovat. Systémy s vysokým rozlišením měření detekují menší přírůstky signálu, než systémy s nízkým rozlišením měření. Termočlánek Zařízení, které se skládá ze dvou různých kovů zapojených do série se dvěma spoji. Termoelektrické napětí, které vzniká mezi dvěma spoji, je úměrné teplotnímu rozdílu mezi nimi. Termočlánek typu B Termočlánky typu B jsou vyrobeny z platiny a rhodia a jsou vhodné pro měření vysokých teplot až do 1820 C. Je neobvyklé, že termočlánky typu B vzhledem k tvaru jejich teplotní / napěťové křivky vykazují stejný vstup při teplotě 0 C, jako při 24 C. Termočlánek typu E Termočlánky typu E jsou vyrobeny z chromelu a konstantanu. Mají vysoký výstup (68uV/ C), a proto jsou vhodné použití při nízkých teplotách. Nejsou magnetické. Termočlánek typu J Termočlánky typu J jsou vyrobeny ze železa a konstantanu. Používají se pro měření teplot v rozsahu 210 až 1200 C. Upotřebení nacházejí především u staršího typu zařízení, které nedokáže přijmout modernější termočlánky. Termočlánek typu K Termočlánky typu K jsou levné a mají všeobecné využití. Jsou vyrobeny z chromelu a alumelu a pracují při teplotách -270 C až C. JEJICH CITLIVOST J E PŘIBLIŽNĚ 41 Uv/ C. Termočlánek typu N Termočlánky typu N se vyrábí z nikrosilu a nisilu byly vyvinuty, jako vylepšení typu K. Mají vysokou stabilitu a odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, takže jsou vhodné pro měření vysokých teplot. Nejsou tak drahé, jako termočlánky typu B, R a S, které se vyrábí z platiny. Termočlánek typu R Termočlánky typu R se vyrábí z platiny a rhodia a jsou vhodné pro měření vysokých teplot až do 1760 C. Pro jejich nízkou citlivost (10 Uv/ C ) a vysokou cenu nejsou vhodné pro běžné použití. Termočlánek typu S Termočlánky typu R se vyrábí z platiny a rhodia a jsou vhodné pro měření vysokých teplot až do 1760 C. Pro jejich nízkou citlivost (10 Uv/ C) a vy sokou cenu nejsou vhodné pro běžné použití. Vzhledem k jejich vysoké stabilitě se však používají, jako standard kalibrace pro bod tání zlata. Termočlánky typu T Termočlánky typu T se vyrábí z mědi a konstantanu a jsou vysoce přesné. Používají se při teplotách v rozsahu 270 C až +400 C. USB Zkratka pro Universal Serial Bus. Slouží jako standardní vstup pro připojení externích zařízení k PC. Typický vstup USB 1.1 podporuje rychlost přenosu dat 12 Mbps (12 mega bitů za sekundu) a je mnohem rychlejší, než sériový port. USBTC08_INFO typedef struct tusbtc08info short size; short DriverVersion; short PicoppVersion; short HardwareVersion; short Variant; char szserial[usbtc08_max_serial_chars]; char szcaldate[usbtc08_max_date_chars]; USBTC08_INFO,*LPUSBTC08_INFO; Tato struktura se používá pro získání informací z funkce usb_tc08_get_unit_info a je definovaná v hlavičkovém souboru usbtc08.h. Poznámka: Pokud programovací jazyk, který používáte, nepodporuje tuto strukturu, použijte funkci usb_tc08_get_formatted_info. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/11/2012

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

NÁVOD NA INSTALACI APLIKACE ESAM

NÁVOD NA INSTALACI APLIKACE ESAM HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Dostupné internetové připojení Operační systém: Windows XP Pro nebo Home se SP3 (Service Pack

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Automatické sněhoměrné zařízení

Automatické sněhoměrné zařízení Automatické sněhoměrné zařízení Příručka uživatele Ondřej Staněk 1.12.2009 www.ostan.cz Obsah Schéma řídící jednotky... 2 Napájení konektor PWR... 2 USB rozhraní pro připojení k počítači konektor X3...

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN DBS-A02

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV

Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV Tento postup použijte pokud se chystáte aktualizovat firmware nebo má zařízení některé z následujících příznaků: Po restartu se na obrazovce nic nezobrazuje

Více

Velikost: ,4 mm * 100P. Obj. č.:

Velikost: ,4 mm * 100P. Obj. č.: Velikost: 84 118,4 mm * 100P Obj. č.: 992342 Po skončení životnosti přístroj neodkládejte do domovního odpadu. Předejte ho k recyklaci na příslušném sběrném místě. Tímto způsobem pomáháte chránit naše

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Pozor! Programátor je kompatibilní s prostředími BASCOM a AVR DUDE. Pokud chcete použít tento programátor s AVR Studio, musíte přepnout jumper číslo 2. 1. Programování

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto adaptéru Sweex ISDN PCI adapter. Aby bylo zajištěno, že tento výrobek pracuje správně, doporučujeme vám nejdříve si přečíst

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

K8055D.DLL v5.0.0.0. Technická příručka. Úvod. Obecné. Konvence volání. Nastavení adresy karty

K8055D.DLL v5.0.0.0. Technická příručka. Úvod. Obecné. Konvence volání. Nastavení adresy karty K8055D.DLL v5.0.0.0 Technická příručka Úvod Obecné Experimentální USB deska K8055N má 5 digitálních vstupních kanálů a 8 digitálních výstupních kanálů. Kromě toho jsou na desce dva analogové vstupy, dva

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů. ITS Lite

Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů. ITS Lite Návod k obsluze Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů ITS Lite (supervisor) Pro přístroje na měření izolačních olejů BAUR BAUR Prüf- und Messtechnik Raiffeisenstr. 8 A-6832 Sulz, Austria T +43 5522

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows Úvod: Kabel Fast KKL-USB je osazen převodníkovým čipem FTDI FT232BM. Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat

Více