Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz"

Transkript

1 Vychází Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva města v minulém čísle NKR. tiskárna ARPA strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Odbory městského úřadu informují Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Stávající podoba centra města je dlouhodobě neudržitelná a neodpovídá současným trendům ani požadavkům na celkové využití náměstí. Doprava je vysoce předimenzovaná, často dochází ke kolizním situacím mezi vozidly a chodci. Optimální není ani vzhled a architektonické řešení celého prostoru. Proto se od roku 2005 pracuje na záměru rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic Palackého, Švehlova a J. Hory. Konečným cílem je vyřešit nejen celkovou podobu náměstí, ale i dopravní situaci v centru města. Protože se tento projekt týká každého občana města, byla na přelomu let 2005 a 2006 uspořádána výstava architektonické studie náměstí a představeny navržené varianty řešení. Společně s výstavou probíhala mezi občany města i anketa, jejímž cílem bylo najít nejoptimálnější řešení. Nakonec byla usnesením zastupitelstva schválena varianta D, která řeší vjezd do náměstí ulicí J. Hory, výjezd kolem městského úřadu do ulice Švehlovy a kolem Staré radnice do ulice Palackého. Upravena bude i možnost parkování. Vybraná varianta reflektuje na současné i budoucí potřeby města a měla by zajistit celkové oživení prostoru historické městské zástavby. Dominantou náměstí nadále zůstane centrálně umístěné Mariánské sousoší a kašna se sochou Záboje. Popsané dopravní řešení však vyvolá, přinejmenším v době zahájení provozu, výrazné Prodej volných i obsazených bytů formou obálkové metody Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejnilo prostřednictvím odboru rozvoje, investic a majetku města na úřední desce MěÚ svůj záměr dalšího prodeje následujících volných bytových jednotek i obsazených bytových jednotek nájemníky opět formou obálkové metody. Využijte proto tuto šanci získat volný byt do osobního vlastnictví za výhodnou cenu, nebo odkoupit obsazený byt s nájemníkem, a investovat tak do budoucnosti. Jedná se opět o byty v domech, kde byl již v minulosti zahájen prodej bytů stávajícím nájemníkům. Zájemci o odkoupení uvedených bytů mohou své nabídky (na předepsaném formuláři) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ. Otevírání obálek proběhne dne komisí pro otevírání obálek schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení nabídek prvního kola. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva. Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká a uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. strana 2 íslo bytu změny v dopravní situaci. Proto vedení města považuje za užitečné ještě před definitivním dopracováním projektové dokumentace tuto situaci vyzkoušet v praxi a přizpůsobit stávající situaci budoucímu provozu. Od poloviny prosince 2007 do poloviny ledna 2008 bude provoz v centru města upraven dopravním značením. Vjezd do náměstí bude ulicí J. Hory, výjezd kolem městského úřadu do Švehlovy ulice a kolem Staré radnice do Palackého ulice. Upravena bude i možnost parkování v centru města. Fakticky se změna provozu v centru bude týkat dvou míst. Od kostela směrem k náměstí bude do Palackého ulice zákaz vjezdu. V jižní a západní části náměstí (od Staré radnice směrem k pěší zóně) bude zákaz vjezdu v obou směrech. Změna nastane i v městské hromadné dopravě. Autobusová zastávka u kostela bude přemístěna k poště, zastávka na náměstí T. G. Masaryka bude přemístěna do Švehlovy ulice. Vedení města si je vědomo náročnosti celé situace, ale vzhledem ke konečnému efektivnímu řešení považuje tento zkušební provoz za nezbytný krok. Všem občanům města i jeho návštěvníkům se dopředu omlouváme za případné problémy a děkujeme za pochopení a shovívavost. odbor RIM OZNÁMENÍ Dne bude městský úřad otevřen pro veřejnost do hodin. Ulice LISTOPAD 2007 Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši, a to nejpozději v den podání své nabídky (podat na předepsaném formuláři). Součástí nabídky musí být: Pokladní stvrzenka o složení hotovosti nebo ověřená kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá v případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený) v případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). K předání nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění a předepsaný formulář je možné nechat si okopírovat v informačním centru nebo stáhnout na stránkách cz. Formulář je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. Neváhejte a začněte bydlet ve svém nebo investujte do budoucnosti. Iva Škopová, odbor RIM Vým ra Umíst ní Dispozice Velikost Kauce Nabídková v m 2 cena v K obsazené 1073/212 Heydukova 23,87 I.NP pokoj, WC 1/2 na chodb 357/221 Heydukova 57,50 II.NP pokoj,kuch.,p edsí, koupelna, WC, spíž 1679/42 náb eží Benešovo 52,31 IV.NP pokoj, kuch., p edsí, koupelna, WC, spíž, sklep volné 1961/21 Kollárova 48,46 II.NP 2xpokoj,kuch.,p edsí, koupelna s WC, sklep 1599/151 Kotkova 41,70 podkroví pokoj, kuch.,p edsí a WC 1599/152 Kotkova 46,05 podkroví 2x pokoj, kuch., a WC mimo byt 463/122 Rooseveltova 78,61 II.NP 2x pokoj, kuch., p edsí, koupelna, WC a spíž, lodžie 301/24 Sladkovského 47,15 II.MeP pokoj, kuch., p edsí, koupelna, WC, ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne od 15 hod. se uskuteční v sále Hankova domu jednání zastupitelstva města Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů se od 1. ledna 2008 ruší příspěvek na zvýšené životní náklady občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky a občanům nevidomým. Příspěvek na zvýšené náklady je příspěvkem nenárokovým, který doposud poskytovaly pověřené obecní úřady, a to až do výše 200 Kč měsíčně. Příspěvek od Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí v současné době pobírá 579 občanů města a spádových obcí, kteří trvale používají např. francouzské hole, invalidní vozík, kyslíkový koncentrátor, sluchadla a jiné pomůcky (jeden občan nevidomý). Dle čl. LXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, náleží příspěvek na zvýšené životní náklady poskytovaný podle 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, naposledy za měsíc prosinec Iva Jarolímková, odbor ŠKS , , , , , , , , , , , , , , , ,-

3 LISTOPAD 2007 Podpora domácího kompostování Máte zájem o kompostér? Vážení spoluobčané, v minulém čísle Novin královédvorské radnice jsme Vás informovali o možnosti pronajmout si za dotovanou cenu kompostér. Zájem občanů je velký, v současné době již počet objednávek na kompostéry o objemu 720 litrů a odpadkové koše převyšuje možnosti projektu. Stále si ještě můžete objednat plastové kompostéry o objemu 400 litrů a kompostéry dřevěné o objemu 1 až 2 m 3. Nejčastějším dotazem je, zda se cena za pronájem bude platit každý rok, nebo zda jde o jednorázovou cenu za 5 let. Jedná se o celkovou cenu za 5 let, která se bude hradit při převzetí kompostéru. Pronájem plastového kompostéru o objemu 400 litrů bude pro občany města činit 100 Kč/5 let, pronájem dřevěného kompostéru Kč /5 let (dle objemu). Po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Pokud máte zájem o kompostéry, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (nám. T. G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (nám. T. G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (nám. T. G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na cz v sekci Město a okolí - Jednou větou a odeslat na ovou adresu Termín dodání kompostérů: prosinec 2007 duben Žádosti budou vyřizovány v došlém pořadí, kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob. O termínu možného vyzvednutí kompostérů Vás budeme informovat em (pokud byla na kupónu uvedena elektronická adresa) a prostřednictvím Novin královédvorské radnice. Projekt je realizován s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Upozornění na některá ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči Povinnosti včelařů Dle ust. 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), jsou chovatelé včel povinni písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel za zdrojem snůšky a jeho pravděpodobný směr. Jméno a p íjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtn te) Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Použitá elektrozařízení do popelnice nepatří Občané i podnikatelé (prodejny, elektromontážní firmy, instituce apod.) mohou bezplatně odkládat vyřazené použité výrobky jako jsou zářivky, výbojky, úsporky, televize, počítače vč. monitorů, fény, ledničky a další elektrozařízení ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb města v Seifertově ulici v rámci jeho provozní doby (po: , st: , pá: , so: ). Veškerá elektrozařízení však musí být kompletní, jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je musí likvidovat za poplatek jako nebezpečný odpad. Navíc při jejich rozbití nebo demontáži může dojít k úniku škodlivin do životního prostředí (např. těžkých kovů nebo freonů). Zpětný odběr použitých elektrozařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolek- Dle ustanovení 6 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů (dále jen vyhlášky ) je chovatel včel povinen oznámit umístění trvalých stanovišť včelstev každoročně do konce února. Nové stanoviště včelstev včetně kočovných je chovatel včel povinen oznámit písemně nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním, a pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí situační náčrtek s označením stanoviště včelstev. Mimo zastavěnou část obce musí být stanoviště včelstev označeno žlutým rovnostranným trojúhelníkem o délce strany 1 m v horizontální poloze. Při nesplnění výše uvedených povinností hrozí chovateli včel na základě ust. 78 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona pokuta až do výše Kč. Povinnosti obecních úřadů Dle ust. 51 odst. 8 zákona obecní úřad poskytne na vyžádání údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel ošetřovatelům porostů (tj. fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního právního předpisu ve venkovním prostředí) a uživatelům pozemků (tj. vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání). Dle ust. 7 odst. 1 vyhlášky vyhlašuje obecní úřad počátek letecké aplikace přípravků a látek, které účinkují na hmyz, bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení, a to způsobem v místě obvyklém. Povinnosti ošetřovatelů porostů a uživatelů pozemků Dle ust. 51 odst. 1 zákona nesmí ošetřovatelé porostů aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemají k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena a o směrech hromadného letu včel. Dle ust. 51 odst. 4 písm. a) zákona uživatel pozemku, který hodlá na pozemku používat přípravky (viz výše), je povinen s dostatečným předstihem před aplikací přípravků nebezpečných pro včely projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena, a s místně příslušným obecním úřadem. Dle ust. 51 odst. 5 zákona jsou uživatelé pozemků a dotčení chovatelé včel povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků nebezpečných pro včely. Noviny královédvorské radnice plastový o objemu 400 l d ev ný o objemu.. (prosím dopl te) tivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů), až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin městu přispívají na náklady na provoz sběrného dvora a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Je třeba si uvědomit, že každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku v místě zpětného odběru, to znamená ve sběrném dvoře nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Dle ust. 51 odst. 9 zákona se letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Při nesplnění výše uvedených povinností hrozí fyzické osobě na základě ust. 78 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona pokuta až do výše ,- Kč a právnické osobě dle ust. 78 odst. 7 písm. c) bod 6 zákona až do výše Kč. Bc. Anna Klustová, odbor ŽP Zhodnocení podzimních svozů odpadů Ve dnech proběhl další letošní mobilní svoz nebezpečných odpadů spojený se sběrem elektrozařízení, objemného odpadu a železného šrotu. Sběr zajistila firma SITA CZ, a.s. a Technické služby města Dvůr Králové n. L. Při tomto svozu bylo sebráno 13,8 tun nebezpečných odpadů, 80 ks elektrozařízení (zejm. ledniček a televizorů), 86 tun objemného odpadu, 2,5 tuny pneumatik, 510 kg železného šrotu a 100 kg plastů. Ve dnech proběhl také mobilní svoz zahradního odpadu, při kterém občané odevzdali i přes nepříznivé počasí 86 tun větví a listí. Další svozy nebezpečných odpadů, elektrozařízení, objemného odpadu, železného šrotu a zahradního odpadu se budou konat v dubnu příštího roku. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Davidova hvězda připomíná zbouranou synagogu Z nebe spadlá Davidova hvězda zapíchnutá do hliněného zatrávněného pahorku. Taková je myšlenka pomníku připomínajícího někdejší židovskou synagogu v našem městě. Plastika Davidovy hvězdy od sochaře Oty Černého byla instalována v parčíku vedle městské policie a městských lázní ve čtvrtek během pětatřiceti minut. Díky asistenci městské policie měla instalace hladký průběh. S myšlenkou na připomenutí zbourané synagogy a osudu místní židovské komunity vůbec přišel rabín Norman R. Patz z amerického New Jersey. Ten navštívil Dvůr Králové nad Labem v roce 2005, aby zde představil svou knihu o židovské obci v našem městě Thus We Remember. Konkrétní podobu dostal jeho nápad v roce 2006, kdy sochař Jaroslav Černý připravil pro vedení města návrhy plastiky ve třech variantách. Konečnou podobu vybralo vedení města společně se stavebně-architektonickou komisí. O definitivní realizaci projektu pak rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání Vytvoření plastiky převzal po svém otci sochař Ota Černý. Hvězda je ukotvena dvěma trny do betonového bloku, který bude překryt hlínou ve tvaru kulového vrchlíku a zatrávněn. V budoucnu se počítá i s jejím osvětlením. Vyrobena byla z mrákotínské žuly během jednoho a půl měsíce v dílně kamenictví Knajfl a Chmelík. Náklady na výrobu pomníku dosáhly Kč. Na financování se podílela židovská komunita v New Jersey s rabínem Normanem R. Patzem, která přispěla částkou dolarů. Tato komunita připravuje návštěvu Dvora Králové nad Labem na únor příštího roku. Při té příležitosti by měl být pomník i slavnostně odhalen a vysvěcen. Podnět ke stavbě synagogy dali představitelé nově ustanovené místní Židovské náboženské obce v roce Stavba v novorománském slohu byla pod vedením architekta Stanislava Franzena dokončena v roce Po více než sedmdesáti letech, kdy tvořila jednu z výrazných dominant města, musela budova synagogy ustoupit stavbě silnice. Zbourána byla na přelomu let 1965 a Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Termíny pro výměnu občanských průkazů O výměně občanských průkazů jsme informovali již v předchozích číslech Novin královédvorské radnice. Z důvodu neustálých dotazů občanů podáváme aktuální informaci: Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. upravuje výměny takto: průkazy vydané do vyměňte do průkazy vydané do vyměňte do Výměna se netýká občanských průkazů, jejichž držiteli jsou občané narození před 1.lednem 1936, pokud nemají v dokladu vyznačeno datum ukončení platnosti (doklad vydán na dobu neomezenou). Tuto výjimku upravuje zákon č. 395/2005 Sb., částka 137. Vyzýváme tímto občany, kterých se výměna OP týká, aby se dostavili neprodleně na odbor VVS, pracoviště občanských průkazů přízemí hlavní budovy městského úřadu, č. dv. 118 a o vydání dokladu osobně požádali. V opačném případě se dopouštějí za nesplnění povinnosti vyplývající ze zákona o občanských průkazech přestupku. Bližší informace získáte přímo na pracovišti občanských průkazů nebo na telefonu č nebo Jana Kudrnáčová, odbor VVS strana 4 Plánování sociálních služeb na Královédvorsku Dne se v zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem konaly další schůze pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, které se zabývají problematikou neorganizované mládeže, seniorů a osob zdravotně postižených. Jednání pracovní skupiny Neorganizovaná mládež se mimo členů zúčastnili zastupitelé města Mgr. Edita Vaňkovová, Mgr. Ivana Černá, Ing. Michal Sacher a členové rady města Pavel Kraus, Ing. Dušan Sedláček a Martin Antonín. Přítomní byli blíže seznámeni s problematikou neorganizované mládeže a s potřebou zřídit ve městě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). NZDM jsou určena pro děti, které nemají zájem o organizovanou činnost, nebo nemohou z nějakých důvodů (např. zdravotní handicap, tíživá finanční situace rodiny aj.) provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly, a tráví pak svůj volný čas na rizikových místech. Je třeba nabídnout jim něco, co navazuje na jejich subkulturu. Kronikář má stále komu děkovat Pan Karel Malý z Klazarovy ulice, který věnoval kronice roku 2006 legionáře našeho města, nám nyní věnoval další zajímavé publikace. První je Východočeská textilní hromadná smlouva dělnická z roku 1935, uzavřená mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a dělnickými organizacemi. Další tiskovina je od Bohumila Kuta - K. H. Borovský a klub nespokojených ve Dvoře Králové nad Labem a knížka Čechy krásné severovýchod. Vše bude po vytěžení obsahu předáno se souhlasem majitele knihovně Slavoj jako historie regionu. LISTOPAD 2007 Cílem a smyslem NZDM je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik, která souvisejí se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Prostřednictvím nabídky atraktivních volnočasových aktivit, sloužících k získání klientů následně poskytovat sociální služby, které zajišťují prevenci sociálně - patologických jevů dětí a mládeže (kriminalita, zneužívání návykových látek, násilí, záškoláctví, diskriminace apod.). Pracovní skupina Senioři a zdravotně postižení se zabývala rozpracováním priorit vytyčením jednotlivých kroků k zajištění stanovených cílů plánu sociálních služeb. K aktualizovanému Plánu sociálních služeb období správního obvodu Dvůr Králové nad Labem se můžete vyjádřit v informačním centru MěÚ, na recepci MěÚ a na internetu www. mudk.cz Projekt Vzdělávání v komunitním plánování sociálních služeb je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS Pan František Odvárka ze Smetanovy ulice předal kronice zarámované Směrnice pro chování obyvatelstva při leteckém poplachu a nepřátelském náletu ze 3. dubna 1936, podepsané tehdejším, později popraveným starostou Jaroslavem Bilinou. Bude předáno do muzea. Rozsáhlé fotodokumentace se dostalo kronice od spolupracovníků prof. RNDr. Karla Martinka, fotodokumentaristy Jana Stránského, Ing. Zdeňka Bartoše a pana administrátora Czekaly. Vše o dění kolem rekonstrukce kostela svatého Jana Křtitele. Část jejich dokumentace bude s jejich svolením trvalou částí kroniky města roku Nevšední půjčka se dostala do kroniky od pana Karla Wihana z Libušiny ulice. Sestává z dokladů o nacistické zvůli v cenzurovaných dopisech z Malé pevnosti Terezín a Flosenbürgu. Dále to jsou místopřísežná prohlášení od spoluvězňů z doby poválečné a registrační průkaz vydaný k návratu z vězení v roce Panem Wihanem byla také zapůjčena Pamětní kniha bývalých německých obyvatel Sylvárova. Z ní byla část naskenována a stane se součástí kroniky roku Některé zajímavé obrázky byly poslány, na oplátku za upřesnění naší kroniky, spolupracovníkovi ve Spolkové republice Německo. Zapůjčené bylo majiteli vráceno. Kronika byla doplněna MUDr. Miloslavem Špůrem z ulice Blahoslavovy o patentový spis ze 3. dubna Naskenováno a vráceno. Kronice byli nápomocni žáci ZŠ Podharť, vedené paní Hanou Pfeiferovou, kteří namalovali obrázky ke kronikářem sestavovaným pohádkám. Podíleli se žáci: Natálka Šifnerová, Tomáš Voňka, Nikole Karešová, Tereza Etrichová, Markéta Brunová, Jakub Sluka, Světík a Tomáš Janeček. Pavel Janoušek, kronikář

5 LISTOPAD 2007 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Výprava za vědou a technikou 8. listopadu se vybraní žáci všech tří úseků základní školy Schulzovy sady se svými učiteli fyziky vypravili do Prahy, aby se zúčastnili již sedmého Týdne vědy a techniky. Týden vědy a techniky je akce, kterou pořádá Akademie věd ČR. Pro zájemce se na týden otevírají výstavy, přednáškové sály i dveře výzkumných ústavů. Naše žáky čekal velice zajímavý program. Nejprve se podívali na Měsíc prostřednictvím filmu Mise na Měsíc 3D v prostorovém kinu IMAX. Pak ve Veletržním paláci navštívili putovní výstavu Fascinace světlem, která vznikla v Německu. Na výstavě se žáci seznámili s podstatou světla a na mnoha modelech a experimentech poznali možnosti jeho využití. Zájezd vyvrcholil návštěvou Ústavu fotoniky a elektroniky v Kobylisích. Tady měli žáci příležitost zblízka poznat pracoviště, na kterých vznikají objevy mnohdy světového významu. Velice zajímavá byla například laboratoř s etalonem času nebo jiná laboratoř, ve které se prostřednictvím laseru zkoumá složení látek. Všichni poprvé, a nejspíše i naposledy v životě, viděli elektronový mikroskop. Získané poznatky jistě žákům pomohou při hodinách fyziky a možná i při volbě povolání. Pokud se Týden vědy a techniky bude konat i v následujících letech, stane se účast našich žáků tradicí. Mgr. Petr Pavelka Večer s duchy rekordní Pracovníci ZŠ Schulzovy sady připravili pro žáky všech městských škol zajímavé podzimní akce. Velmi úspěšné bylo Podzimní listování, které přilákalo velké množství zájemců, začátkem listopadu se uskutečnila každoroční akce S Martinem na bílém koni a na konci října se již tradičně královédvorské děti těší na svůj Večer s duchy. Letos se konal 31. října opět v městském parku. A na startu se sešel rekordní počet zájemců. Více než devět set dětí spolu se svými rodiči, prarodiči nebo známými se vydalo na cestu osvětleným parkem. Každé dítě si neslo vyrobenou lucerničku a na krku papírového ducha, na kterého mu strašidla na stanovištích zapisovala získané body. Účastníky čekala strašidelná pouť plná záludností a různých nástrah. Museli překonat vlastní strach, prokázat obratnost, vůli, projevit různé znalosti. Všichni však došli do cíle, kde na ně čekala sladká odměna. A protože přálo i počasí, odcházeli domů určitě spokojeni. Poděkování patří všem pracovníkům ZŠ Schulzovy sady, kteří všechny tyto akce pro děti každoročně připravují. Alena Dušková ZŠ Schulzovy sady oznamuje, že dne a proběhne ve Dvoře Králové n/l osvětová a informační kampaň o HIV/ AIDS Červená stužka, která bude spojená se sbírkou. Martina Kuchařová, koordinátor kampaně ZŠ Podharť informuje Podharťští prvňáčci se nadšeně vrhli do výuky anglického jazyka i managementu doslova rovnýma nohama. Naši prvňáci sice neuměli 3. září číst ani psát, zato si však s sebou přinesli do začátku školní docházky svou zvídavost a bezprostřednost, základní předpoklady pro oba nabízené předměty. Hravou a zábavnou formou již zvládli základní komunikační situace v anglickém jazyce. Pomocí mnemotechnických pomůcek rozvíjejí slovní zásobu a upřesňují správnou výslovnost. Děti se zapojují do výuky aktivně i s radostí, a proto přirozeně získávají základy pro další studium cizího jazyka. V managementu pro změnu naprosto bez zábran konverzují v mateřském jazyce, dokáží se ostatním krátce představit a povědět o svých zálibách, rozvíjejí své rytmické cítění, schopnost improvizace i fantazii, zapojují smyslové orgány, které často opomíjíme. Hravou formou cvičí též paměť, učí se zdravě nejen sebeprosazovat, ale také upozadit se a v rámci cvičení důvěry spolupracovat či nést zodpovědnost za ostatní. Nyní začínají několikahodinový blok zaměřený na rozvoj logiky a podnikavého myšlení. Management je předmětem, kde může být každý v rámci svých možností úspěšný, a to je hlavním cílem nového předmětu. Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy Exkurze do Miletína Dne 11. října 2007 jely třídy 7. A a 7. B ZŠ Schulzovy sady- úsek Školní ul. na exkurzi do Miletína s doprovodem p. učitelek Jirsákové, Matěnové a Padevětové. Hned po příjezdu jsme se vydali na prohlídku. Měli jsme možnost navštívit zdejší muzeum, které je zaměřeno především na divadlo. Dále jsme si prohlédli rodný domek K. J. Erbena, ve kterém nechyběla mezi exponáty ani sbírka Kytice v několika vydáních. Potom jsme se vydali do miletínských podzemních chodeb, v nichž se ukrývá 30 m hluboká studna a nakoukli jsme i do kostela. Exkurzi jsme samozřejmě zakončili v místní cukrárně, kde jsme si nakoupili výborné miletínské modlitbičky. Všem se tam moc líbilo a exkurzi jsme si užili. J. Dalibabová, D. Špacírová, 7. B, ZŠ Schulzovy sady Školní jídelna ZŠ Schulzovy sady vám nabízí obědy. Vaříme chutně, kvalitně a zdravě. Zveme všechny, kteří mají zájem se u nás stravovat. Výhodná cena oběda. Prvňáčci na ZŠ Podharť si hravou formou procvičujou paměť Foto: ZŠ Podharť Sportovní úspěchy ZŠ Schulzovy sady ve školním roce 2007/2008 Přestože je naše škola zaměřena na přírodovědné předměty v čele s matematikou, tak i v oblasti sportu patříme k nejlepším v našem městě. Letošní školní rok jsme začali obzvlášť dobře a sklízíme jeden sportovní úspěch za druhým. Všechny dvorské ZŠ poměřily síly ve florbale a v tomto turnaji dopadli naši mladší žáci (6. a 7. ročníky) pod mým vedením nejlépe. Starší žáci (8. a 9. ročníky) trénovaní Mgr. Sabinou Horáčkovou skončili druzí. V obou kategoriích postoupili chlapci do okresního kola, kde mezi osmi školami opět nenašli konkurenci a získali 1. místo. Tím si na rok přivlastnili dva putovní poháry pro nejlepší florbalový tým okresu Trutnov. Následovalo kolo krajské s již opravdu silnými soupeři. Tam ze sebe kluci vydali maximum a po napínavých utkáních se mladší žáci ze ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové n. L. stali přeborníky Královéhradeckého kraje! Je jen škoda, že se v této věkové kategorii nepostupuje do republikového finále. Krajské kolo absolvují starší chlapci až po uzávěrce tohoto vydání, tak jim alespoň držíme palce. Mgr. Jiří Baier Martin přijel letos na bílém koni! Všichni tuto pranostiku známe, řada lidí - hlavně dětí se z ní raduje. Ale Martin na ZŠ Schulzovy sady to bílé nadělení o jeden den předběhl, a to bylo dobře. V sobotu odpoledne se už po sedmé uskutečnila v centru města soutěž pro děti, kde předškoláci i malí žáci se svými rodiči či staršími sourozenci plnili zajímavé sportovní nebo zábavné úkoly. Nechybělo ani třídění odpadů, na kterém se podílel Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové n/l a Lesy ČR zastoupené p. Evou Šírkovou a p. Dušanem Sedláčkem. Maskot akce Martin na koni - dotvářel celkovou atmosféru. Kdo se chtěl stát na chvíli Martinem, měl možnost se v parku povozit na poníkovi. Celá akce byla zdokumentována žáky Jakubem Ptáčkem a Jiřím Žižkou. Jejich fotografie si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy. Úsměv na tvářích dětí byl odměnou pro všechny, kteří se na celé akci podíleli. Jaroslava Padevětová a Martina Kuchařová ZŠ Schulzovy sady zve všechny děti na tradiční MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, který se koná v sále na Zálabí od 14 hodin. Vstupné 20 Kč. Jana Jebousková,úsek Komenského ul. strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Výstava Gymnázium očima studentů a učitelů Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o studium na královédvorském gymnáziu, bývalé studenty i širokou veřejnost na netradičně pojatou výstavu o naší škole. Nápad se zrodil vcelku náhodně, ale řada studentů i pedagogů ho ihned vzala za svůj, a vznikla tak opravdu netradiční expozice, která má za úkol návštěvníkovi přiblížit to, co je na naší škole zajímavé, ať už je to historie, významní studenti dob minulých, ale zejména současnost a veškeré aktivity, které škola organizuje díky kreativním učitelům i žákům. Takových aktivit je opravdu celá řada, a tak vznikl trochu problém, jak je zobrazit na malé ploše několika panelů. Přesto modelově tvoří ucelený soubor různorodých pohledů na vnitřní život školy a akce s ním spojené. Uvidíte výsledky práce v hodinách, projekty studentů určené pro soutěže, představíme Vám ty nejúspěšnější studenty, kteří se dostali i do mezinárodních soutěží, ale provedeme Vás i budovu školy, ukážeme fotografie studentů i celých tříd zachycených při různých činnostech na výletech, exkurzích apod. Nechybí ani slavné výroky z hodin běžné výuky, soutěž pro návštěvníky výstavy nebo videoprojekce. Výstava se bude konat v době od 21. do 31. ledna 2008 v prostorách Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Ve dnech 24. a 25. ledna 2008 bude navíc v přednáškovém sále muzea naše gymnázium představeno v sérii interaktivních činností, jichž se zúčastní učitelé i studenti a v nichž si každý návštěvník může zkusit plnit praktické úkoly z různých předmětů, které se na škole učí. Na výstavu pak bude navazovat Odpoledne otevřených dveří, které se uskuteční ve středu 6. února 2008 v budově naší školy. PhDr. Ivana Syrovátková Noc s Astrid Lindgrenovou v Městské knihovně v Náchodě Viděli jste v pátek 12. října v odpoledních hodinách před ZŠ Schulzovy sady- úsek Legionářská ul. hlouček desetiletých dětí se svou třídní učitelkou? Pokud ano, pak vězte, že jsme se nesešli kvůli dobrovolnému doučování a už vůbec ne kvůli poškole. Důvodem byla naše výprava do nedalekého města Náchoda, kam jsme odjeli společně s paní knihovnicí Martou Staníkovou, abychom v místní knihovně strávili noc ve spacáku. Přijeli jsme sem navázat kamarádské vztahy se stejně starými náchodskými dětmi, které společně s námi plnily různě obtížné úkoly, připravené na podkladě příběhů z knih švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, jejíž výročí si letos připomínáme. A protože jsme od přírody zvídaví, viděli jsme z Náchoda daleko víc, než pouze knihovnu. Ale pěkně popořádku. Naše výprava začala v náchodském muzeu, kde nás zaujaly figuríny v dobových kostýmech a kopie Věstonické Venuše. Odtud jsme se šli posilnit do nedaleké kavárny džusem a vydali se do knihovny. Tam nás a náchodské žáky uvítala paní knihovnice Ivana Votavová s partou nadšených studentů, kteří připravili dobrodružný výlet inspirovaný knihami Astrid Lindgrenové. Knihovna samotná nás nadchla. V nově zrekonstruovaných prostorách jsme se ihned pohodlně zabydleli mezi policemi plnými dětských knih. Nejprve jsme si vyrobili jmenovky, abychom se navzájem více poznali, a poté se rozdělili do soutěžních dvojic. Velká noc mohla začít! S loupežnickou dcerkou Ronjou jsme se ztratili v mlze, přeskakovali po kamenech přes divokou řeku, lovili ryby, prolézali žebříkem (sem tam strana 6 Barevné stromy Bylo jedno z krásných říjnových rán a na veřejném hřišti v ulici Elišky Krásnohorské se sešly dvě skupinky rodičů s dětmi. Ti se stromky byli zástupci Královédvorského okrašlovacího spolku, s rýči dorazili nadšenci z mateřského centra Žirafa. Cílem bylo zasadit společnými silami sedm krásných barevných stromků nejen na hřišti, ale i na zeleném prostranství okolo. Náš dík patří hlavně tatínkům, kteří akci zaštítili svou fyzickou převahou, byla opravdu zapotřebí. Stromky na sídlišti patří mezi výpěstky okrašlovacího spolku. Stromky na hřišti byly opatřeny okrašlovacím spolkem za finanční účasti mateřského centra. Jsou to malokorunné okrasné jabloně. Na jaře nás potěší nádherným květem a na podzim drobounkými červenými plody. Měly by částečně zastínit prostor, kde vzniká při slunečném počasí nepříjemné parno, jako místní slunečníky. Samozřejmě na vše dohlížela parta capartů. Doufáme, že stromy přežijí nejen zimu, ale i některé juniorské návštěvníky, kteří nehledí na zachovalost, čistotu a kulturnost hřiště, ale bohužel také na noční klid. V mateřském centru nyní chystáme Mikulášskou besídku (03.12.), Vánoční nadělování, akademii pro seniory. V listopadu jsme již stihli kreativní adventní dílny (14.11., ), okukování a krmení ptáčků zpěváčků na krmítku. Přejeme všem svým příznivcům kouzelný advent, hlavně pak tatínkům, kteří nás všestranně podporují. Dita Jarošová, DiS. Kontakty: tel. Š. Karbanová někdo uvízl), s dětmi z Bullerbynu jsme hledali vajíčka, srkali brčkem lentilky, plnili vědomostní test a luštili tajemnou šifru. Nejednou jsme se pořádně zapotili a hledali odpovědi na otáz- ky v knihách. Naštěstí byly po ruce. Vrcholem noci bylo divadlo. Každá dvojice si musela sama secvičit scénku a vybrat vhodný kostým. Nejvíce nás rozesmály náchodské děti s minipříběhem oh hubnutí. Viděli jsme i pohádku o strašidélku Fanfulíkovi, rozvernou písničku dvou opilých starců, rozhovor Háni a Áni o trapné škole, akční útok sprejerů a rozzlobenou uklizečku. Porota to neměla při bodování vůbec lehké, od smíchu je bolela bránice a slzely oči. Nakonec se ale dohodla a všichni soutěžící byli za své putování dílem Astrid Lindgrenové náležitě odměněni. Bez odměny nezůstali ani paní knihovnice, paní učitelky a náchodští studenti, kteří celý program řídili. Úspěchy žáků z obou měst byly vyrovnané. Na závěr jsme věnovali novým kamarádům z náchodské školy vlastnoručně vyrobené skřítky na památku. Spát se nikomu nechtělo, někdo se postupně uspal s knihou v ruce, někdo povídáním, někdo dal přednost animovanému Maxipsu Fíkovi. Jako první usnul mezi regály dětských knih Tomášek Pelíšek. Ve dvě hodiny ráno už spala téměř celá knihovna. Ráno nás čekala bohatá snídaně, balení a loučení s krásnou, nově zrekonstruovanou knihovnou v čele se sympatickou paní knihovnicí Ivanou, kterou ani na chvíli neopustila energie a dobrá nálada. Naše výprava však pokračovala dál. Po procházce centrem Náchoda jsme nemohli vynechat prohlídku zámku na kulatém vršku. Byla tam zima, ale stálo to za to. Viděli jsme vzácné LISTOPAD 2007 Pozvání na adventní koncert Českobratrský evangelický sbor spolu se střediskem Diakonie pořádá druhou adventní neděli v 17 hodin tradiční adventní koncert, na kterém tentokrát vystoupí pražský komorní soubor Hipocondria ensemble spolu se sopranistkou Martou Fadljevičovou. Soubor vznikl v roce 2000 a věnuje se interpretaci hudby vrcholného a pozdního baroka a raného klasicismu. Účinkující soubor má za sebou řadu koncertních vystoupení v Čechách i v zahraničí (Francie, Německo). Vystoupí v obsazení: Jan Hádek a Magda Malá - housle, Ondřej Michal violoncello, Michal Novák kontrabas, Filip Dvořák cembalo. Uměleckým vedoucím souboru je houslista Jan Hádek, absolvent AMU. V roce 2003 dokončil také studium na prestižní Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. Marta Fadljevičová je absolventkou pražské konzervatoře. Doma i v zahraničí koncertuje s různými profesionálními ansámbly staré hudby. V programu koncertu zazní skladby G. F. Händela, G. P. Telemanna, A. Corelliho a Ditricha Buxtehuda, od jehož úmrtí uplynulo letos 300 let. Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude použit na obnovu vybavení koupelny, která slouží lidem využívajícím služby Domova diakonie a pečovatelské služby královédvorského střediska. Tyto sociální služby využívají senioři a zdravotně postižení spoluobčané, kteří jsou trvale závislí na pomoci druhých. Svou účastí nebo finančním příspěvkem můžete podpořit místní středisko Diakonie. Koncert se koná v neděli v 17 hodin v královédvorském evangelickém kostele na náměstí Odboje (vedle gymnázia). Mgr. Zdeněk Hojný tapisérie, zbraně, historické hračky, krásné obrazy a jiné cenné věci. Stihli jsme si i nakoupit pár suvenýrů na památku a před polednem odjeli zpět domů. Nakonec už jen zbývá poděkovat všem rodičům, kteří nám připravili výborné pomazánky a koláče k občerstvení, a paní Martě Staníkové, bez které by se tento výlet nikdy neuskutečnil. Na pobyt v Náchodě budeme dlouho a rádi vzpomínat. Proškolení znalci díla Astrid Lindgrenové: Hanča Dalibabová, Dominik Damianidis, Petřík Koudelka, Martin Krebs, Míša Krejčí, Sárinka Kuchtíková, Anča Lišková, Tom Pelíšek, Domča Rozborilová, Míla Šorm Školení provedla paní knihovnice Ivana a náchodští studenti za neustálého dozoru paní knihovnice Marty. Po celou noc jsme pozorovali tyto zajímavé úkazy: Nálada byla optimistická, chechtací a rozverná. Pracovní úsilí soutěžících se nezmenšovalo. Děti dodržovaly dobrovolně pitný režim pily neustále. Děti nepotřebovaly cukr do čaje. Jedlo se vše, nikdo nebyl zbytečně vybíravý v jídle. Poptávka po některých knižních titulech byla větší než nabídka (knihy šly na dračku). Nikomu nechyběl počítač, č, ani televize. e Nikdo nebrečel. e Při večerní hygieně nikdo neplýtval vodou. Nikdo netrpěl zlými sny. Ráno si každý po sobě sám uklidil. Závěr: Knihy mají pozitivní vliv na děti. Diana Kotová, třídní učitelka 4.D

7 LISTOPAD 2007 Celostátní konference ortoptických sester s mezinárodní účastí v Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové n. L. Konference se konala ve dnech 07. a Hlavním tématem byla spolupráce očních ambulancí a léčeben a včasná depistáž (vyhledávání) tupozrakosti a šilhání. První den se v sále městského muzea sešla více než stovka sester, lékařů a pedagogických pracovníků spolu se zástupkyněmi partnerských sdružení z Rakouska a Německa. Celou akci zahájil ředitel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel léčebny MUDr. Jan Stružinský a hodně zdaru popřál i náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Rostislav Všetečka. Před zahájením prvního bloku přednášek zazpívala zpěvačka Magda Malá muzikálové melodie. Ráda přijala pozvání, protože se v léčebně úspěšně léčila její dcera. Po skončení přednášek si účastníci prohlédli budovu léčebny a její zařízení. Zaměstnanci všem připravili přátelské posezení s občerstvením. V sobotu před blokem přednášek v penzionu Za Vodou překrásně zazpívala skupina Carpe diem pod vedením J. Machkové. Léčebna ve Dvoře Králové byla založena v roce 1953 prim. MUDr. Eduardem Drahanským, který byl průkopníkem čs.ortoptiky. Jako jeden z prvních rozpoznal nezastupitelný význam intenzivní léčebné péče o zrak v dětském věku. Tupozrakost a šilhání bohužel stále postihuje 3-6% dětské populace. Je třeba zdůraznit, že při léčení tak složitého stavu má základní význam čas. V počáteční fázi je výcvik tupozrakosti nutností. I s brýlemi hledí dítě často jen jedním okem, protože nejsou dány podmínky pro užívání obou očí. Jestliže se zdaří pleoptickým výcvikem zlepšit nebo obnovit vidění tupozrakého oka, je právě úkolem důsledného ortoptického výcviku navodit spolupráci obou očí s použitím k tomu určených přístrojů. Ročně se v léčebně léčí až 220 dětí s těmito závažnými vadami. Po vyléčení se mohou plnohodnotně zařadit do života. Zaměstnanci LZV Dvůr Králové n. L. a výbor Českého svazu ortoptistek chtějí touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli finančně nebo svými dary na zdárném průběhu této náročné akce. Generální sponzor: Lohmann - Rauscher Hlavní sponzoři: VZP ČR, Erilens, 3M, Meopta, Okulus, CMI, Unimed Pharma Sponzoři: Lékárna na náměstí Dvůr K., Stará lékarna, s.r.o., Dvůr K., Obchodní dům Danny, s.r.o., p. Trejnar, Rodos, Inzat, s.r.o., Medikus pekařství, Katka pekařství, Flégl uzeniny, Zvičinské uzeniny a lahůdky, s.r.o., Dolní Brusnice, Carla,s.r.o., Květiny zahrada Dana Šmídová, Landa Vladimír, Václav Kraus, Hypernova Trutnov, Pfeifer Art Glas, s.r.o., Gami květinový ráj, Vinotéka nápoje Jiří Goldšmíd, BATIS Verdek, s.r.o., Tiba, a.s., Elektro Teichmanovi, Větvička maso uzeniny, Pivovar Trutnov. Zvláštní poděkování za přípravu rautových stolů patří škole SŠIS hotelnictví a turismus pod vedením Bc. Jany Řezaninové a také pekařství Katka, které, i když svou činnost teprve zahajuje, věnovalo sponzorsky větší množství pečiva, než bylo přislíbeno. Jana Štěpánová Den otevřených dveří Srdečně zveme všechny, kdo má zájem navštívit Domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem, na Den otevřených dveří, který se koná dne 14. prosince 2007 v době od hod. Soňa Vachková, sociální pracovnice Ke vzdělávání žáků na Zvláštní škole a Praktické škole patří i canisterapie Canisterapie ve škole Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje v trendu zkvalitňování péče o žáky s těžkou formou kombinovaného postižení, kteří školu navštěvují. Na bezbariérový přístup v podobě schodolezu jsme si již zvykli, stejně jako na pomoc osobních asistentek při vzdělávání. Od září školního roku 2007/2008 je její součástí i canisterapie. Co vlastně canisterapie je? Canisterapie je forma psychoterapie, při níž dochází k působení psa na člověka. Zvíře se může stát užitečnou součástí individuální terapie, která napomáhá stimulaci dítěte s postižením. Za žáky v rehabilitační třídě dochází p. Macháčková ze Žirče se psem Aisinkou. Fena je vycvičena zvláště k polohování dětí s těžším tělesným postižením. S labradorkou Sulou manželů Fixových z Nemojova si děti zkouší chůzi se psem na vodítku, učí se připnout obojek a zvládnout přitom koordinaci prstů. Také si mohou vyzkoušet Pohádkové Vánoce s Českým rozhlasem Hradec Králové Znáte dobře pohádky a nevíte, co nadělit vašim blízkým pod stromeček? Zkuste velkou vánoční soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové Pohádkové Vánoce. Od prvního do dvacáté čtvrtého prosince se denně v nepravidelných časech společně s moderátory vypravíte do světa našich i zahraničních pohádek, a pokud správně v živém vysílání odpovíte na soutěžní otázku, můžete vyhrát pohádkové knížky, vánoční stromečky, CD a mnoho dalších cen. Podmínka je jediná, zavolat, jakmile se ozve znělka Pohádkové Vánoce, na telefonní čísla nebo a zkusit štěstí. Nápovědu najdete každý den na stránkách Deníku východní Čechy, který je hlavním partnerem rozhlasové soutěže. Každý den jednoho z vás odměníme velkým dárkovým balíčkem. A pokud navíc do dvacátého prosince na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové doručíte i originální, vlastnoručně vytvořenou vánoční ozdobu, máte možnost vyhrát hlavní cenu sněhovou frézu. Využijte jedinečné vánoční nadílky a prožijte Pohádkové Vánoce s Českým rozhlasem Hradec Králové. Český rozhlas Hradec Králové - frekvence 90,5 FM východní Čechy, 95,3 FM pro Královéhradecko a 96,5 FM pro Rychnovsko. Český rozhlas Hradec Králové Noviny královédvorské radnice Foto: ZŠ a Prš výcvikové povely Ke mně, Sedni, Lehni, Čekej, Zůstaň. Zažívají interakci a živou reakci při aportu psa. Počáteční nejistota dětí se mění v upřímnou radost z kontaktu s živým zvířetem. Paní Fixová umí hezky vyprávět o psech a jako pedagog umí přizpůsobit své vyprávění dětskému chápání. Rádi bychom poděkovali manželům Macháčkovým i Fixovým, kteří k našim žákům přicházejí pravidelně každých 14 dní. Děti se na setkání s čtyřnohými kamarády vždy těší. Pes je spolehlivým zdrojem citových podnětů, trvalý zdroj citového uspokojení. Vztah člověk zvíře dokáže vyvolat pozitivní sociální a emocionální terapeutické efekty, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu. Pokoušíme se získat prostředky na úhradu canisterapie. Grant Královéhradeckého kraje na tyto účely nebyl vypsán. Proto se i touto cestou obracíme na Vás, kdo by formou sponzorského daru chtěl přispět na poskytování canisterapie našim dětem. Mgr. Libuše Šubrtová, Mgr. Věra Novotná, ZŠ a PrŠ Dvůr Králové n/l Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb ve Dvoře Králové hod. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby s hudebním doprovodem chrámového sboru a orchestru a 9.30 hod. Slavnost Narození Páně ,00 a 9,30 hod. Svátek sv. Štěpána 2. svátek vánoční hod. Svátek sv. Mláďátek betlémských - dětské koledování u jesliček s hudebním doprovodem skupiny MOZAIKA, hod. mše svatá s požehnáním dětí a 9.30 hod. Svátek sv. Rodiny - mše svatá s obnovením manželských slibů, požehnáním všech manželství (nejen církevně sezdaných) a požehnáni rodin hod. Silvestr - mše svatá na poděkováni za obdržené Boží milosti a 9.30 hod. SLAVNOST Matky Boží Panny Marie a 9.30 hod. Slavnost Zjevení páně (sv. Tři králové) Adventní, vánoční a novoroční koncerty hod. Svátek sv. Štěpána - kostel sv. Jana Křtitele - účinkuje pěvecký sbor ZÁBOJ a Krkonšské collegium musicum hod. - kostel sv. Jana Křtitele - účinkuje komorní sbor CANTUS Jaroměř strana 7

8 Noviny královédvorské radnice LISTOPAD 2007 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Stačí odpovědět, na které místo poukazuje tato fotografie. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Psí sporty na Novém Světě Stejně jako člověk neumí všechno, tak i psi mohou mít své povahové vlastnosti předurčené k různým aktivitám Proto jsme si letos dali jako klub za úkol představit kynologické i ostatní veřejnosti více kynologických sportů než vloni agility, dogfrisbee, dogdancing, flyball, obedienci a sportovní výcvik. Chtěli jsme tak majitele psů motivovat a ukázat jim, že dnes mohou naši chytří čtyřnozí kamarádi dělat nejen tradiční výcvik poslušnosti, stopování a obrany, kterému se stále věnuje většina cvičišť v ČR, ale že pes může své schopnosti a dovednosti rozvíjet ve více disciplínách Agility (překonávání parkuru z různých překážek) patří již několik let k pravidelné činnosti KK Nový Svět. Letos jsme pořádali troje oficiální závody (z toho jedny dvoudenní) a dvoje neoficiální pro štěňata, začátečníky, veterány a děti. Pravidelně trénujeme, máme za sebou dva letní výcvikové tábory a účast na spoustě závodů po celé ČR. Mezi letošní největší úspěchy patří vítězství BOM Fixi Mount McKinkey Daniely Hoblové na Mistrovství republiky belgických ovčáků v agility v dubnu v Praze a velmi se také dařilo na regionálních závodech BOT Aličce Bonna Bar - Bar Beskydy a australské kelpii Delly Xapatan Martiny Satinové. Také roste klubová agiliťácká základna, proto doufáme, že se příští rok naše sportovní družstvo rozšíří Dogfrisbee (chytání speciálního létajícího talíře) je letošní novinkou v červnu jsme pořádali víkendový seminář pro seznámení a v říjnu dvoudenní soutěž s mezinárodní účastí. Reportáž z této akce jste mohli vidět v hlavním vysílání TV Nova v sobotu V našem klubu zachvátilo chytání disků několik psů, určitě tedy budeme pracovat na různých technikách hodů a na freestylových sestavách NO Ro Jindry Pecháčka se v září v kategorii začátečníků dokonce zúčastnil Mistrovství Evropy v Polsku a obsadil parádní 5. místo BOC Cat Ballow Hardy Horde Ladislavy Richterové se zúčastnila 2 ze 4 částí Purina Dog Chow cupu, který pořádal Discdog club ČR, a velmi pěkně se na obou soutěžích umístila především díky freestylové sestavě Dogdancing (nejrůznější cviky doprovázené hudbou) nám již tradičně představila na letním Ceny: 1. cena - 4 vstupenky do ZOO 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny 3. cena - Průvodce městem + Leporelo Řešení z minulého čísla: ulice Husova Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 54 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Karel Dušek, Štefánikova místo Věra Pavelková, Fibichova místo - Jan Kelemen, J. Žižky 1471 M. Záruba, oddělení informatiky táboře v červenci několikanásobná mistryně republiky tohoto sportu Alena Smolíková. Základy prvků tance vysvětlila začátečníkům a pokročilým, pak pomohla s hudbou a choreografií samotné sestavy Flyball (aportování míčku z flyballového boxu) je také letošní novou aktivitou, v květnu a v září jsme hostili víkendové školení pod vedením u nás nejzkušenějších trenérů úspěšných českých flyballových družstev. Na jaře jsme získali základní poznatky pro prvotní trénink a na podzim již pilovali střídání psů na trati a připravujeme se na přechod ze shootu na box Obedience ( vysoká škola poslušnosti ) nás velmi zaujala v říjnu. Jednodenní soustředění u nás stačilo k tomu, abychom se začali o tento sport více zajímat. Při teoretickém úvodu jsme se dozvěděli o nové výcvikové metodě práci s klikrem, kterou bychom chtěli v budoucnu také nabídnout dalším členům Sportovní výcvik (stopy, poslušnost, obrana) patří k tradiční výcvikové činnosti v naší republice a také v našem klubu. Vzrůstající zájem členů o tyto aktivity nás přivedl k tomu, abychom otevřeli samostatné výcvikové hodiny zaměřené pouze na přípravu psů i psovodů na zkoušky a závody Lekce vedou manželé Tauchmanovi (Marta Tauchmanová se v roce 2006 umístila s Arbie Sportster na 5. místě na Mistrovství světa rotvajlerů v kategorii IPO1). Se všemi výše uvedeným psími sporty se můžete blíže seznámit na internetových stránkách kde jsou také k prohlédnutí fotky a termínový kalendář novosvětských akcí Kromě těchto aktivit se náš klub věnuje také canisterapii, pomáháme při přípravě psa k ct zkouškám a každý pátek navštěvujeme se psy místní dětský domov Pozitivní působení přítomnosti psa na lidskou psychiku se však dá zaznamenat nejen během canisterapie, ale i při trénincích, výcviku a každodenním kontaktu s naším čtyřnohým kamarádem, kterého jsme správně vychovali a rozumíme si s ním Daniela Hoblová Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V září 2007 se nám narodili tito občánci: Adéla Říčařová, David Tlustý, Dušan Macháček, Patrik Votruba, Ondřej Wünš, Zuzana Bíbová a Robert Bartoš. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci říjnu uzavřely manželství na Staré radnici tyto páry: Jiří Trojan a Lenka Kozáková Jiří Jón a Lenka Erbenová Marek Dvořák a Dagmar Cifrová Michal Strach a Jana Satránská Jindřich Pekař a Lenka Dufková Mikuláš Magyar a Stanislava Dubská V ZOO-Ptačí svět uzavřely manželství: Tomáš Vániš a Žaneta Brožová V kostele Církve československé husitské uzavřeli manželství: Pavel Novák a Magdaléna Rybová Na zámku Kuks uzavřeli manželství: Lukáš Vojč a Simona Radinová Petr Adámek a Markéta Zachariášová Vratislav Čermák a Sylvie Nyklová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Vlasta Mrvová Václav Landa Zbyněk Vojtěch Miloslav Scholz Libuše Nohejlová Jiří Rösel Jiří Heřmanský Milan Kejzar Milada Machková Simona Vykouřiová, matrika Poděkování Touto cestou bychom rády poděkovaly všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní Libuší Semerádovou, bývalou zaměstnankyní Výzkumného ústavu DKnL. Dcery Libuše a Marie Děkuji MUDr. Kataríně Kršiakové z interního oddělení Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem za záchranu života mého manžela Oldřicha Andrleho. Manželka 15. října 2007 nás navždy opustil můj milovaný manžel Josef David. Děkuji tímto všem, kteří nás podpořili v nejtěžší chvíli a přišli se s ním rozloučit. B. Davidová manželka s rodinou Den otevřených dveří KK Nový Svět, Jezdecký oddíl a Městský psí útulek Dvůr Králové n. L. Vás zvou na Den otevřených dveří na Novém Světě 24. prosince 2007 od do hod. - Přijďte si zkrátit čas čekání na Ježíška. - Potěšte opuštěné psy, kočky, fretky a mývala svojí návštěvou. - Některé útuláky můžete vyvenčit na krátké procházce. - Jako dárek můžete zvířátkům přinést pamlsky (psi, kočky a fretky ocení granule a konzervy, mýval ovoce a zeleninu), k nahlédnutí budou i stáje pro koně, v případě příznivého počasí svezou poníci malé děti (i koníkům můžete udělat radost tvrdým pečivem, mrkví a jablky). Těšíme se na vás. Daniela Hoblová strana 8

9 LISTOPAD 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 9

10 Noviny královédvorské radnice V. ročník Královédvorské ceny ZOO soutěž v krasobruslení Dne 20. října 2007 se na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil v pořadí V. ročník Královédvorské ceny ZOO. Soutěže se zúčastnilo téměř 90 dětí z celé naší republiky (kromě pořádajícího oddílu se soutěže zúčastnily děti ze Sokolova, Slaného, Kladna, Náchoda, Nymburka, Liberce a dalších měst). Jednalo se o první soutěž pořádanou v rámci nového projektu BRUSLIČKA 2007, jehož cílem je umožnit změřit své síly v krasobruslení téměř každému, tj. i dětem bruslícím poměrně krátkou dobu. Členové našeho oddílu získali celkem 6 medailí. Zde jsou jména nadějí královédvorského krasobruslení: BRONZ: Holubová Tereza -PŘÍPRAVKA A BRONZ: Pojezdný Jáchym - NOVÁČCI MLADŠÍ B ZLATO: Krebsová Michaela - NOVÁČCI A STŘÍBRO: Haková Tereza - NOVÁČCI A BRONZ: Čížková Markéta - NOVÁČCI B BRONZ: Macková Veronika - ŽAČKY B JUDr. Michaela Koblasová, oddíl krasobruslení TJ Dvůr Králové nad Labem Nejúspěšnější sezóna mládežnického softbalu ve Dvoře Králové nad Labem Úspěch našich mladých softbalistek Žákyně ze softballového oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem se zúčastnily celostátní Ligy žákyň. O víkendu proběhlo v Praze na ZŠ Jana Wericha finále této soutěže. Děvčata skončila na krásném 2. místě. Po započítání všech odehraných turnajů a sečtení všech bodů skončila na 2. místě z 8 týmů v celé České republice. Všem hráčkám gratulují trenéři a rodičům děkují za výpomoc při dopravě a za bezva fandění. Děkujeme sponzorům, kteří nám finančně pomohli v této náročné sezóně Na fotografii na straně 12 N. Pohlová, K. Nováková, A. Výborná, M. Maierová, V. Pražáková, N. Sandnerová, A. Škvrnová, J. Koblasová, M. Brosová, P. Vágnerová a trenéři V. Výborná a A. Výborný. Tak se nám to podařilo!!! Plány na letošní sezónu 2007 se nám podařilo splnit. Kadetky do 16 let (Ballová J.,Šturmová I.,Hanzlová D., Rousková T., Sojková N., Nápravníková H., Sandnerová N., Vokatá K., Pohlová N., Nováková K., Výborná A., Koblasová Z., Hrnečková A.) se zúčastnily celostátní Ligy kadetek Po náročných bojích ve vzdálených městech (Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Praha, Brno, ) a za těžké finanční situace obsadila děvčata krásné 2. místo ze 17 týmů z celé ČR. Hráčkám moc gratulujeme a přejeme jim, aby se jim dařilo i v ženské kategorii, za kterou budou hrát sezónu I tento tým děkuje svému hlavnímu sponzorovi. Krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou 2007 Do úspěchů nejen hráčských, ale i trenérských patří fakt, že v roce 2007 Českou republiku reprezentovalo na turnajích nejen doma, ale i zahraničí nejvíce hráček z dosavadní historie oddílu Dvora Králové nad Labem. V kategorii žákyň Kristýna Nováková a Apolena Výborná a v kategorii kadetek Jana Ballová, Iveta Šturmová, Nela Sojková a Klára Vokatá. Úspěchem trenérským je pověření manželů Alana a Veroniky Výborných výběrem a vedením reprezentace ČR žákyň do 13 let s cílem uspět na ME 2008 v Polsku. Díky těmto dílčím úspěchům bude oddíl TJ Dvůr Králové n. L. pořádat na svém hřišti na Hrubých lukách Mistrovství ČR žákyň v květnu strana 10 Basketbalisté drží domácí neporazitelnost Další tři kola mají za sebou basketbalisté Dvora Králové nad Labem ve Východočeské basketbalové lize. Zatím co na soupeřových hřištích se moc bodovat nedaří, v domácím prostředí jsou Dvoráci stále bez porážky. První zápas 3. kola se hrál na palubovce BVK Holice. Po špatné hře a velmi nízké úspěšnosti střelby přišla druhá porážka v letoším ročníku soutěže v poměru 50:41. V dalším zápase pak hostil naše hráče B tým Tesly Pardubice. I přes zlepšený výkon se s mladým a velmi pohyblivým domácím týmem nepodařilo udržet krok. Náš tým si nakonec odvezl porážku v poměru 84:67. V rámci 4. kola přivítali královédvorští basketbalisté ve sportovní hale ZŠ Strž soupeře z Týniště nad Orlicí. Výsledkem bylo hladké vítězství a dosažení magické stobodové hranice. Od samého úvodu utkání nenechali domácí hráči nikoho na pochybách, že výsledek utkání bude v jejich prospěch. I bez několika stabilních hráčů sestavy si se soupeřem z konce tabulky lehce poradili. Od úvodních minut si vybudovali více než desetibodový náskok, ten se sice v polovině utkání ztenčil na rozdíl jen několika bodů, ale závěr zápasu byl opět v jednoznačné režii domácích basketbalistů, kteří nakonec zvítězili 100: kolo sehráli Dvoráci opět na domácí půdě. Ve víkendovém dvouutkání si podle očekávání připsali dvě výhry. Nejprve byl soupeřem regionální rival z Hořic. Po celý zápas si domácí udržovali vedení, a i když konečná výhra 78:67 moc jednoznačně nevypadá, o vítězi nebylo od začátku pochyb. V dalším utkání hostili domácí soupeře z Nového Bydžova. I v tomto utkání se ukázala jasná převaha domácích borců, kteří zvítězili opět jednoznačně 81:62. K posledním listopadovým zápasů zajížděli dvorští basketbalisté do Svitav a České Třebové. S posledním týmem soutěže TJ Svitavy B si poradili poměrně hladce a zvítězili 67:47. Druhý den však nastoupili proti SKB Česká Třebová ve velmi oslabené sestavě a podlehli 94:72. Po 6. kole Východočeské basketbalové ligy patří Dvorákům 7. příčka, když za prvním týmem zaostávají pouze o 2 body. V dalším kole přivítá náš tým v prvním prosincovém víkendu na domácím hřišti Sokol Přelouč a TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou. Dušan Kubica Novosvětská Hubertova jízda Letos přijel Martin na bílém koni opravdu na čas V neděli 11. listopadu od časného rána silně chumelilo, takže když se v jedenáct hodin dopoledne na Hrubých lukách u psího útulku sešlo 7 koní a 2 poníci na I. ročníku Hubertovy jízdy na Novém Světě, vyjížděli jsme spíše jako sněhuláci než jako ekipa koní a jezdců. Po přivítání a seznámení s řádem Hubertovy jízdy (např. co spadne, to se nesbírá, ) jsme vyrazili přes kruhový objezd a Tesco podél trati do Lipnice. Při lehkém klusu po louce jsme na chvíli zapomněli na to, jaká nám je zima a připadali si jako v romantické pohádce o Popelce Zpět do reality nás ale přivedl další silný poryv větru a kupy sněhu spadlé ze stromů za krk V Lipnici na letišti si někteří z nás přeskákali předem připravené přírodní překážky a přes louky jsme pak pospíchali zpátky domů. Po dvou hodinách jízdy jsme zaopatřili koníky a sami se zahřáli horkým čajem. Doufáme, že příští rok nám bude počasí více přát a k II. ročníku se sejdeme v hojnějším počtu Děkuji našim koňským kamarádům za nápad i realizaci, jejich maminkám za to, jak se o nás postaraly po příjezdu. Jestli chcete, podívejte se na fotky na Daniela Hoblová LISTOPAD 2007 Házenkáři z Moravy body nevozí Skvělé renomé, které si naši házenkáři od začátku soutěže udržovali, si po neúspěšných bojích na Moravě hodně pošramotili. Vždyť ještě do čtvrtého kola panovali na čele prvoligové tabulky. Po zbytečné prohře v Jičíně klesli na příčku druhou a nyní, po dvojím nevydařeném vystoupení na Moravě, jsou v zajetí moravských celků až čtvrtí. Po přesvědčivém vítězství 31:26 v domá- cí hale nad obávaným Chomutovem si to naše mužstvo namířilo na Hanou, kde utrpělo nešťastnou prohru v Kostelci 22:24 při rozporuplném rozhodování arbitrů z Rožnova pod Radhoštěm. Prohru si ale i přesto zapříčinili sami, když ve špatně se vyvíjejícím utkání dokázali nepříznivý stav srovnat na 22:22, ale v závěru nevyužili čtyři vyložené šance, a prohra byla na světě. V dalším utkání se Sokolnicí (bez distancovaného Babčaníka) se mezi tyče postavil Pavel Novák. Naše mužstvo nad dalším moravským soupeřem jasně zvítězilo 27:17, když právě excelentní výkon domácího gólmana měl na výsledku největší podíl. Bylo jen škoda, že ještě řada dobrých střeleckých příležitostí zůstala nevyužita. Jinak by musel soupeř odejít z palubovky ještě s větším výpraskem. Naprosto nevydařené utkání v 9. kole absolvovali naši hráči v Litovli, kde utrpěli se čtvrtým celkem tabulky vysokou prohru v poměru 19:27. O konečném výsledku rozhodl už první poločas. V něm se v plné nahotě ukázala střelecká mizérie z utkání na hřištích soupeřů, když za poločas dotlačili do branky domácích pouhých šest branek. To střelcům rozhodně dobré vysvědčení nevystavilo. Vyskytlo se ale také velké množství technických chyb, které domácí při akcích do rozhozené obrany trestali, a bylo rozhodnuto. Do konce podzimní části už zbývají našemu mužstvu jen dva zápasy. Při podzimní derniéře v domácí hale by měli naši hráči v utkání s vedoucím Přerovem na propad v Litovli zapomenout a s favoritem se porvat o body. Potom je už čeká jen zájezd do Prostějova. Ladislav Hušek Házená (sobota) 17:00 hod. Sportovní hala - Strž DVŮR KRÁLOVÉ - SOKOLNICE (sobota) LITOVEL - DVŮR KRÁLOVÉ (neděle) 17:00 hod. Sportovní hala - Strž DVŮR KRÁLOVÉ - PŘEROV (sobota) JIČÍN B - DVŮR KRÁLOVÉ Lední hokej - 1. krajská liga mužů (ne) hod. Dvůr Králové Hronov (ne) hod. Dvůr Králové Třebechovice (st) hod. Dvůr Králové Jaroměř (st) hod. Dvůr Králové Opočno (ne) hod. Dvůr Králové N. Bydžov Veřejné bruslení - Zimní stadion (sobota) 15:00-16:30 hod (neděle) 14:15-15:45 hod (sobota) 15:00-16:30 hod (neděle) 15:00-16:30 hod (sobota) 14:15-15:45 hod (neděle) 14:15-15:45 hod (sobota) 15:00-16:30 hod (neděle) 14:00-15:30 hod.

11 LISTOPAD 2007 Před zimní přestávkou Nejen česká fotbalová reprezentace, ale také královédvorská družstva zakončila rok 2007 úspěšnými výsledky. Kompletní devítka našich zástupců se před zimní pauzou loučila vítězstvím!! Kým jiným začít hodnocení podzimu než A mužstvem. Svěřenci kouče Čeňka Cellera zahájili letošní sezonu v divizi C domácí porážkou 0:3 od Hlavice a onoho 5. srpna by si asi žádný fanoušek nevsadil na následující průběh podzimní části. Dvoráci ve zbývajících čtrnácti kolech hned třináctkrát bodovali, porazit je dokázal již jen jediný soupeř. Ironií osudu však bylo, že tím jediným přemožitelem byl rival největší - FK Trutnov, kterému jinak podzim vůbec nevyšel. I přes tuto prohru, která široké fanouškovské obci rozhodně radost neudělala, odehrál Dvůr podzim. Nyní ale následuje zasloužená zimní přestávka, vyplněná halovými turnaji a hlavně náročnou fyzickou přípravou. skvělou půlsezonu! Zakončil ji sérii sedmi zápasů Tomáš Otradovský bez porážky a hlavně cennou výhrou 3:1 nad ambiciózním nováčkem z Převýšova. Konečné třetí tí místo po podzimu (bilance 7 6 2, skóre 28:16) je Tabulka podzimní části DIVIZE C pro Dvůr skvělým vysvědčením za odvedenou enou 1 Hlavice : 5 36 práci a příslibem do jarní části. 2 Ovčáry :11 31 Dařilo se také rezervě mužů. Ta 1. A třídu rozjela parádně a dlouho se držela mezi kandidáty 4 Hr. Králové B : Dvůr Králové :16 27 na postup do KP. Po celou dobu podávali svěřenci 5 Velim :16 24 Zbyňka Šturmy vyrovnané výkony a odpovídaly 6 Čelákovice :26 23 tomu také těsné výsledky, o nichž se navíc rozhodovalo velice často v posledních minutách zápasů. 7 Tesla Pce : Pěnčín :21 21 Vyšším rozdílem skončil až závěrečný duel béčka, 9 Týniště :34 21 v němž Dvoráci doma deklasovali slabý Rudník 10 Převýšov : :2, čímž si zajistili po podzimní části pěkné páté 11 AFK Chrudim :20 17 místo (bilance 7 3 4, skóre 28:20). Mrzet tým může snad jen překvapivá domácí porážka s Libčany 12 Dobrovice :15 15 (1:2), nebýt jí, přezimoval by Dvůr druhý! 13 Trutnov : Holice : Choceň : Předměřice :49 3 Po loňském prvním místu mladších se daří dorostencům i letos. Mladší sezonu skvěle zahájili, dlouho vedli tabulku, nakonec se ale museli po menší výsledkové krizi spokojit s druhým místem. Na druhou stranu starší začali slabými výkony, brzy si připsali tři porážky a podzim mohli označit za úspěšný až díky sérii deseti výher v závěru podzimu. Dostali se na dostřel Trutnovu, a pro jaro tak mohou vyhlásit stíhací jízdu. Příliš důvodů k radosti na podzim neměly kolektivy žáků. Oba celky na podzim skončily ve druhé polovině tabulky, výsledky v posledních kolech ale byly příslibem a jistě by se z nich mohli Dvoráci na jaře odrazit. Jedinými listopadovými duely byly souboje v Kostelci n. O., kde starší vyhráli 7:0 a mladší 5:0! Naši nejmladší fotbalisté dosáhli opět výborného výsledku, když stejně jako loni postoupili do finálové jarní skupiny, kde se střetnou s těmi nejlepšími celky kraje. Starší přípravka došla ke druhému místu zcela suverénním způsobem, mladší si za předvedené výkony vysloužili příjemnou čtvrtou příčku. Když už mluvíme o samých úspěších dvorských týmů, opomenout nemůžeme družstvo žen, které má za sebou vůbec nejlepší půlrok za dobu tříletého působení ve III. lize. Dvoračky nestačily v soutěži na tři silnější celky, hned pětkrát ale na podzim zvítězily. V tabulce nejspíš přezimují na čtvrté příčce, a tu lze rozhodně považovat za dosavadní největší úspěch kolektivu. Věřme, že i na jaře se bude všem devíti dvorských celkům dařit, podobně jako tomu bylo na Tabulka podzimní části 1. A třídy 1 Police n. M : Vrchlabí : Nový HK : Kunčice : Dv. Králové B : Trutnov B : Jaroměř : Chlumec : L.Bělohrad : Roudnice : Libčany : Kosičky : Miletín : Rudník :47 6 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. strana 11 Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci.

12 Noviny královédvorské radnice LISTOPAD 2007 Starosta města Daniel Lukeš uctil v Den válečných veteránů památku padlých položením věnce na místním hřbitově Foto: I. Ságnerová Jednání pracovní skupiny v rámci plánování sociálních služeb zabývající se problematikou seniorů a zdravotně postižených Foto: I. Ságnerová Sochař Ota Černý při instalaci Davidovy hvězdy Foto: D. Kubica V prostorách Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem se konalo cvičení jednotek požární ochrany IZS Foto: DD Celostátní konference ortoptických sester v Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem Foto: oční škola Družstvo žákyň oddílu softbalu Dvůr Králové nad Labem Foto: A. Výborný Družstvo kadetek oddílu softbalu Dvůr Králové nad Labem Foto: A. Výborný strana 12

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Motto: Není psa a majitele, který by nemohl jet k nám na tábor!! I. turnus 27. 6. 4. 7. Nájezd v sobotu od 10 do 14 hodin, po dohodě možno přijet v jiný čas. Plná

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664 Adresa pro doručování:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více