Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti se zapojili do boje proti AIDS"

Transkript

1 leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity na vybraných stanovištích (především ve všech univerzitních budovách Na Rybníčku, Bezručově náměstí, Masarykově i Hradecké) a v ulicích centra Opavy. V tříčlenných skupinkách vydávali kolemjdoucím červené stužky jako symboly boje proti AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) a do viditelně označených a jednotně zapečetěných pokladniček shromažďovali potřebnou finanční pomoc. Jejich aktivní účast v kampani (1. prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS od roku 1988) byla předem dohodnuta a zaregistrována Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Českou společností AIDS pomoc. Tito hlavní organizátoři je také vybavili letáky a brožurkami, z nichž veřejnost získala informace o prevenci proti AIDS. Záštitu nad osvětovou a informační kampaní, symbo- QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Studenti se zapojili do boje proti AIDS licky nazvanou Červená stužka a loni věnovanou tématu žen a dívek, které jsou při nechráněném pohlavním styku více ohroženy, převzala ministryně školství JUDr. Petra Buzková. Organizačnímu zajištění účasti studentů se na ÚPPV věnovaly pedagožky PhDr. Šárka Čížková a Mgr. Ivona Binarová. Výsledek rozhodně stojí za zaznamenání. Někteří lidé nás brali více, jiní méně. To druhé platí zvláště o starších, kteří v nejednom případě i diskutovali, že jim přece podobná nemoc nehrozí, shodli se za zúčastněné studenty Dominika Večerková, Veronika Tluštíková a Tomáš Rab. I tak byla kampaň úspěšná. Vybralo se korun, což znamená, že bylo rozdáno stužek. Při premiéře považujeme tento výsledek za velmi dobrý, zhodnotila celodenní akci dr. Čížková. Studenti se tedy svého úkolu zhostili se ctí. A tak se největším problémem stalo jednání s Českou poštou, která zprvu vybrané peníze, konkrétně mince, nechtěla převzít. Do banky jsme je jít vyměnit nechtěli, protože poplatek by celkový příjem snížil. Nakonec se nám tedy poštovní úřednice podařilo přesvědčit, dodala Čížková. Nejmenší příspěvek měl být deset korun, ale mnozí dali víc, nejčastěji dvacetikorunu. A zase naopak, když dal někdo jen pětikorunu, taky jsme se nezlobili, vysvětlili studenti převahu odevzdaných mincí. Jejich dobrý pocit záhy znásobila morální odměna. Vedle poděkování hlavních pořadatelů kampaně obdržel ÚPPV i pozvánku Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu pro možnou a plně hrazenou účast jednoho studenta na konferenci pro mladé v Bruselu, která se bude zabývat prevencí sexuálně přenosných chorob včetně HIV/ AIDS a prevencí nechtěného otěhotnění. Jedinou podmínkou účasti je dobrá znalost angličtiny vybraného studenta. Právě v době uzávěrky tohoto vydání univerzitních novin se někteří posluchači Sociální patologie a prevence rozhodovali, zda nabídku využijí. Mnohem důležitější rozhodnutí však přijali už mnohem dříve. Do Světového dne boje proti AIDS se zapojí i letos! (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity leden 2005 S výzkumnými záměry jsme uspěli, ale Pro pětileté období schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Slezské univerzitě (SU) v Opavě dva výzkumné záměry. Řešitelem výzkumného záměru MSM Globální analýza byl prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., z oddělení Matematické analýzy Matematického ústavu (MÚ), který garanci za řešení záměru převzal po odchodu prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., ze SU, řešitelem výzkumného záměru MSM Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání byl prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., vedoucí Katedry matematických metod v ekonomii Obchodně podnikatelské fakulty (OPF). Oba záměry projdou na jaře závěrečným oponentním řízením. K prvnímu březnu 2004 podala SU čtyři návrhy výzkumných záměrů. Dva z nich vznikly z iniciativy vědecko- -pedagogických pracovníků Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace řešitele prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., z Ústavu fyziky a Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy řešitele doc. PhDr. Dana Gawreckého, CSc., z Ústavu historie a muzeologie. OPF se o prostředky na vědu a výzkum ucházela záměrem Výzkum malého a středního podnikání s přihlédnutím ke specifikům vybraných regionů nových členských zemí EU řešitele doc. Ing. Pavla Nezvala, Ph.D., z Katedry ekonomie a MÚ zastupoval návrh záměru Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice řešitele prof. Smítala. Z výše uvedených návrhů výzkumných záměrů uspěly v náročné konkurenci dva a oba byly zařazeny do kategorie B. To znamená, že výše jejich institucionální podpory doporučená hodnotícími komisemi činí cca 90 proc. požadovaných prostředků. Objem těchto pro- (Pokrač. na další straně)

3 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 3 (Dokonč. z předchozí strany) středků přiznaných pro letošek je v porovnání s loňskem, kdy dobíhalo řešení v úvodu citovaných záměrů na léta , o 87 proc. vyšší. Zbývající prostředky, které si řešení nyní schválených záměrů vyžádá (tedy oněch institucionální podporou nepokrytých 10 proc), budou dofinancovány SU. Doba stanovená pro realizaci záměrů je rozdílná. Řešení záměru Ústavu fyziky FPF (MSM ) je rozloženo do pěti let ( ), řešení záměru MÚ (MSM ) počítá se sedmiletým obdobím ( ). Jak ukazují grafy, které jsou přílohou textu, SU si v celkovém pohledu na výsledky hodnocení návrhů výzkumných záměrů vedla úspěšněně. Jako rektor mohu být jistě spokojen, vždyť dosažené výsledky zařazují SU v rámci srovnatelných univerzit mezi ty, které se prosadily nejvýrazněji, a rovněž při porovnání výsledků naší univerzity s výsledky jiných univerzit z hlediska jejich velikosti bychom zřejmě patřili k nejlepším. Autorům schválených záměrů proto rád blahopřeji. Při posuzování všech dopadů hodnocení jsou tady ovšem také jistá ale, uvedl prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., na lednovém zasedání svého kolegia, které se touto problematikou obšírně zabývalo. Ta ale spočívají v nepříznivé skutečnosti, že finanční podporu pro svůj návrh záměru nezískala třetí univerzitní součást, tedy karvinská OPF, a také fakt, že neuspěl Ústav historie a muzeologie FPF bude jistě předmětem dalších jednání na úrovni fakulty i samotného pracoviště, konstatoval rektor. Výsledky hodnocení návrhů výzkumných záměrů jasně potvrzují trend, který naše resortní ministerstvo už před časem nastolilo. Spěje k postupné diferenciaci českých univerzit, a tak je stále častěji prezentován rovněž mediálně, komentoval rozdělení celkového objemu 2,4 miliardy Kč prorektor pro vědu a zahraniční styky doc. RNDr. František Koliba, CSc. (ian)

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Zahraniční studenti získali v prosinci certifikát Ve středu 15. prosince 2004 předal děkan Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc., a proděkan pro zahraniční styky PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., certifikát v anglickém jazyce o absolvování programu Doing Business in Central Europe 17 studentům z Německa, Belgie, Studenti karvinské Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity, kteří jsou vázáni vykonáním mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka, mají nyní velkou výhodu oproti minulým rokům. Katedra cizích jazyků (KCJ) OPF jim nabízí vykonání takovéto zkoušky z anglického jazyka přímo v prostorách školy. Licenci pro zkoušky Exam Pitman qualifications získala KCJ v roce 2004 a na přelomu března a dubna letošního roku by měli mít první úspěšní absolventi v ruce certifikát o jejím vykonání. Bezesporu je výhodou, že zkouška může být pořádána několikrát během roku stačí, aby byl dostatek zájemců o její vykonání z řad studentů či široké veřejnosti. Zájemci o certifikát mohou absolvovat přípravný půlroční kurz, kterému předchází akreditované testy určující úroveň jazykových schopností účastníka. Cílem těchto předtestů je omezit častý problém studentů přeceňování nebo podceňování vlastních jazykových znalostí a dovedností. Díky tomuto si hned po zahájení může zájemce vybrat adekvátní úroveň absolvované zkoušky (Basic, Intermediate, Advanced). Momentálně nejsilnější poptávka je po Intermediate. Pro ty, kteří nemají zájem o přípravný kurz, nabízí KCJ možnost samostudia se závěrečným osmihodinovým Finska, Ruska, Turecka a Portugalska Dva z 19 zahraničních studentů, kteří v zimním semestru program studovali, zůstávají v Karviné do konce akademického roku a certifikát po splnění všech studijních povinností získají později. Na ročním studijním pobytu zůstávají studenti z Japonska a Německa, řekl proděkan Meziláník. Výukový program Doing Business in Central Europe je v Karviné v akademickém roce 2004/2005 otevřen počtvrté. V letním semestru k nim od konce února přibudou studenti z Turecka, Finska a Německa, svou účast by měli potvrdit také Rusové a Ukrajinci. V rámci programu Socrates/Erasmus budou ke studiu u nás poprvé zařazeni studenti z Turecka, kteří dosud v Karviné studovali na základě mezivládních dohod, uvedl Mezuláník. V letním semestru přivítá Karviná devět Turků. Ze zahraničních smluvních univerzit přijede také více učitelů, kteří v programu Doing Business in Central Europe přednášejí. V programu je pro letní semestr připravena také výuka nových kurzů, např. z oblasti malého a středního podnikání nebo firemních komunikací. V současné době je už na karninské fakultě Slezské univerzity připraven tříletý bakalářský studijní program Ekonomika podnikání v obchodě a službách v anglickém jazyce, po jehož ukončení získají absolventi titul bakalář (Bc.). Jeho výuka začne v září letošního roku. Zájemci budou za studium platit. (woj) Karvinská fakulta má novou docentku Docentkou pro obor Národní hospodářství je od 1. října loňského roku Ing. Pavlína Pellešová, PhD., z Katedry ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity. Jmenovací dekret jí předal prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě, na jejíž Národohospodářské fakultě se P. Pellešová habilitovala prací na téma Reflexe k hospodářské politice České republiky v procesu transformace. Doc. Pellešová působí na Katedře ekonomie OPF od 1. srpna Vysokoškolské vzdělání získala na Ekonomické fakultě (EkF) Vysoké školy báňské (VŠB) v roce 1988, doktorské studium ukončila v roce 1998 na EkF VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Na OPF vyučuje předměty Mikroekonomie A, Makroekonomie A, Hospodářská politika A, Hospodářská politika B a Aplikovaná hospodářská politika. Bohatá je publikační činnost nově jmenované docentky. Je mimo jiné autorkou monografie Reflexe k hospodářské politice České republiky v procesu transformace (2002) skript Aplikovaná hospodářská politika I. (2002) a spolu s prof. Tiborem Paulíkem spoluautorkou skript Makroekonomie (2002) a distanční studijní opory Makroekonomie A (2004). (woj) Mezinárodně uznávaná zkouška také v Karviné intenzivním kurzem, kde si zájemci ověří svou připravenost na závěrečný test. Po vykonání zkoušky uznává KCJ úspěšným studentům až všech pět částí angličtiny včetně závěrečné souhrnné zkoušky. Počet uznaných částí závisí na typu (General English, Business English) a výše zmiňované zvolené úrovni. Mezinárodní certifikát Exam Pitman Qualifications je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantuje jej renomovaná britská instituce Pitman Qualifications. Závěrečná zkouška je zcela srovnatelná se zkouškami typu First Cambridge Certificate, které je ovšem nutné vykonávat v jiných městech či regionech. Pro informace o termínech kurzů můžete kontaktovat referentku KCJ Petru Balážovou informace o zkouškách podává Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D. Přihlášky je možno vyzvednout na sekretariátě KCJ. Za veškeré informace ohledně Exam Pitman Qualifications zpracované v tomto materiálu děkuji Mgr. Pavle Vajdíkové z výše jmenované katedry. (rav)

5 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 5 Přednášeli velvyslanci Polska a Litvy Po říjnové návštěvě velvyslance Jihoafrické republiky v České republice Noel Noa Lehoka přivítalo vedení Slezské univerzity (SU) v Opavě v úterý 30. listopadu další dva zahraniční diplomaty. Akademickou půdu a poté i radnici města poctili společnou pracovní návštěvou velvyslanci Polska a Litvy, Andrzej Krawczyk a Romualdas Kozyrovičius. Obě sousední země se stejně jako ČR staly od 1. května 2004 novými členskými státy Evropské unie. Na úvod celodenního pobytu diskutovali ambasadoři s představiteli SU a od jejího rektora prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., v upomínku převzali dvousvazkové Dějiny Slezska jako dílo kolektivu autorů, kteří na ní působí. Ocenili stále více se rozvíjející spolupráci SU s partnery v Polsku a Litvě a poté oba v univerzitní aule vystoupili před studenty a pedagogy. Host z Vilniusu zasvětil svůj výklad litevsko- -polsko-českým vztahům, jeho kolega z Varšavy se zabýval ideou regionální spolupráce v Polsku v historii a dnes. Přednášky vyústily v dotazy posluchačů, které se dotkly jak rozšíření Evropského společenství a aktuální vnitropolitické situace na Ukrajině, tak potvrzení příbuznosti národních kultur, spojených po staletí pevnými svazky duchovní spřízněnosti a vzájemnosti. Na radnici diplomaty přivítal primátor Ing. Zbyněk Stanjura a dva z jeho náměstků, Ing. arch. Pavel Mališ a doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. Jednání vedené v oboustranně přátelské atmosféře postihlo řadu oblastí společenského života. I s ohledem na přítomnost rektora Jiráska Litevská mise sv. Vojtěcha na konci 10. století a založení litevské koleje na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1397, to byly dvě z historických událostí, které v minulosti svedly naše národy dohromady, řekl v úvodu Romualdas Kozyrovičius a zdůraznil, že na jejich základě byly po první světové válce navázány mezi oběma státy čilé politické a zvláště ekonomické kontakty. Polovina 20. století však pro obě země přinesla téměř na pět desítek let bolestný vývoj a teprve devadesátá léta dovolila otevřít novou a neobyčejně rychlou cestu jejich dnešního rozvoje, dodal. Po výkladu o vývoji vlasti v posledním desetiletí minulého a prvních letech probíhajícího století a současných postojů Litvy se velvyslanec věnoval též představení některých atraktivit. V Litvě zůstal nejméně dotčen jazyk našich předků a litevština je nejstarším živým jazykem z rodiny indoevropských jazyků. Na poměrně malém území se nachází tři tisíce přírodních jezer. Naše univerzita ve Vilniusu je jedna z nejstarších ve východní Evropě, byla založena v roce V naší zemi vytvořil Ludwig Zamenhof v roce 1887 světový jazyk esperanto, uvedl mj. Kozyrovičius. Jeho polský kolega Andrzej Krawczyk se ve svém vystoupení zaměřil z historického pohledu na dvě linie polské zahraniční politiky po roce Ve vztahu Polska k velmocem fungovala naše země jako jazyk rovnováhy mezi SSSR a Německem, konstatoval a za typickou pro polskou regionální politiku označil snahu o budování regionálních aliancí. Vzpomeňme jen na neúspěšný pokus o obnovu polsko-litevského státu v roce 1919, připomněl a nevyhnul se ani palčivému problému nacionalistického cítění obou sousedů, které vzájemné vztahy značně komplikovalo. Samostatnou kapitolu věnoval Kraw- a prorektora doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., se stalo jedním z témat školství. Velmi diskutovanou otázkou bylo školné; výměna názorů však akcentovala rovněž potřebu stále intenzivnějšího mezinárodního partnerství ve školství a vyzdvihla dosažený stupeň spolupráce školských zařízení měst-dvojčat, tedy Opavy a polské Ratiboře. Ve vztahu ke vstupu všech tří států do Evropské unie byla za stěžejní téma k celospolečenské diskusi označena Evropská ústava. Účastníci jednání poukázali na přebujelou byrokracii, prostřednictvím níž se získávají prostředky z evropských fondů. Hovořilo se i o dlouhodobé udržitelnosti společné zemědělské politiky s ohledem na vývoj na globálních trzích. V té souvislosti zazněl také názor, že se černé obavy zemědělců ze vstupu do EU nepotvrdily. Ivan Augustin Jaroslav Machovský Pojí nás společné dějiny i společné cíle czyk budování vztahů mezi státy střední a východní Evropy po roce Zatímco styky mezi Polskem a ČR a Polskem a Slovenskem charakterizoval jako skvělé, velkou obavu vyslovil ve směru k vnitropolitické situaci na Ukrajině, o níž řekl, že je bez nadsázky hrou o budoucnost evropského kontinentu, a popřál Ukrajincům její brzké demokratické řešení. Rozchod Ukrajiny s evropskými demokraciemi je neakceptovatelný, ale platí, že podle politické orientace Ukrajiny se vytvoří celkový politický obraz Evropy, uzavřel. (ian) Andrzej Krawczyk Foto ian Romualdas Kozyrovičius Foto ian

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Fakultní areál na Hradecké mění podobu Areál na Hradecké ulici vedle výukových prostor též sídlo tří odborných pracovišť Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav veřejné správy a regionální politiky a Kabinet tělesné výchovy) a útvaru tajemníka získala Slezská univerzita bezúplatným převodem od magistrátu. S převodem majetku, s nímž původně disponoval Okresní stavební podnik, však Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlasilo s podmínkou, že změna vlastníka nevyvolá žádné finanční tlaky na resortní rozpočet. Proto až dosud probíhaly nezbytné stavební úpravy areálu většinou vlastním nákladem a v několika etapách, říká tajemník fakulty Ing. Josef Svoboda a připomíná, že poslední velká dostavba a rekonstrukce skončila před více než dvěma lety. Blok tří nových poslucháren (dvou o kapacitě 40 míst, jedné velkokapacitní pro 120 posluchačů) byl otevřen 31. října 2002 a ihned plně vytížen. Dnes je už dokonce stále rostoucím počtem studentů přetížen a bez něj si zajištění výuky na fakultě nedovede nikdo ani představit. Pokud jde o objekt zasahující do ulice, byl díky své výhodné dispozici (středová chodba s místnostmi po obou stranách) od počátku předurčen k adaptaci pro ubytovací účely. Koncem devadesátých let došlo ke zpracování investičního záměru a projektové dokumentace, kterou realizovala firma Raval s.r.o., ale na ministerstvu jsme neuspěli, pokračuje Svoboda. Navíc jsme v souladu s rozvojem fakulty, který vyvolal požadavky na nové plochy, začali zvažovat i další variantu jeho využití, a to pro vzdělávací činnost, ale budoucí získání objektu na Bezručově náměstí 14 defi nitivně rozhodlo o tom, že jsme upřednostnili první a vlastně nejstarší představu, vysvětluje tajemník a jako přímý impuls k rekonstrukci, která začala v listopadu loňského roku, označuje navíc další závažnou skutečnost. V polovině roku má dojít ke změně fi nancování ubytování vysokoškolských studentů. Univerzity už na ně nebudou dostávat žádné prostředky. Ty budou ve formě ubytovacích stipendií přidělovány přímo studentům. Pak i v případě ubytování vstoupí v platnost tzv. ekonomické ceny, zcela oproštěné od dotací. Za této situace se do budoucna jeví nereálné udržení stávajícího stavu, kdy je nezanedbatelný počet studentů fakulty ubytován v areálu krnovského Vzdělávacího centra Slezské univerzity s výrazně vyšší účastí dotace než v ostatních ubytovacích kapacitách, které má fakulta k dispozici, konstatuje Svoboda a akcentuje snahu vedení fakulty získat pro posluchače ubytování v Opavě za přijatelnou cenu. Projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu, který nyní ze dvora ohrazuje prostor staveniště, zpracovala firma Čech-stavby s.r.o., k provedení stavebních prací byla vybrána místní firma Ing. Jaromíra Pekárka a předpokládané náklady v objemu cca 18 mil. Kč budou hrazeny z prostředků fakulty. Budoucí provoz, s nímž počítáme od letošního října, bude financován z příjmů za ubytování, potvrzuje tajemník. Vybavení ubytovací kapacity se stovkou lůžek má být srovnatelné s kolejemi v Palhanci. Samotným nastěhováním studentů práce v areálu na Hradecké neskončí. V další etapě dojde na úpravu vstupu do areálu Hradecká a prostoru dvora. Jsme pochopitelně limitováni financemi, ale rekonstrukci považujeme za jeden z kroků na cestě k dosažení cílového stavu, jenž by se dal vyjádřit slovy, že chceme každému zájemci z řad studentů Slezské univerzity v Opavě, který nemá bydliště v sídle vysoké školy, nabídnout ubytování přímo v Opavě, a to za rozumnou cenu. Naplnit tuto vizi však přirozeně nebude nijak snadné, je si vědom Svoboda. Ivan Augustin

7 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 7 Habilitační přednášky oslavou matematiky Nejprve přednášel RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. Foto ian A nedlouho po něm RNDr. Vladimír Müller, DrSc. Foto ian Dvě mimořádně erudované habilitační přednášky vyslechli v Opavě 8. prosince 2004 členové Vědecké rady Matematického ústavu (MÚ) i pedagogové a studenti této součásti Slezské univerzity. Vystoupili s nimi RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., a RNDr. Vladimír Müller, DrSc., oba z Matematického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Jejich výklad byl auditoriem, které si se zájmem prohlédlo též obě habilitační práce, sledován jedním dechem. Prvně jmenovaný, s rodovými kořeny z Opavska a dřívějšími pracovními kontakty s prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., ředitelem Matematického ústavu SU, se zabýval tématem Kvantování a komplexní analýza, druhý vyložil problém Invariantní podprostory a polynomiálně ohraničené operátory. Snaha o přiblížení obsahu přednášek by byla na tomto místě marná, protože obtížným se záhy ukázalo už jen sledování myšlenkových pochodů adeptů vědecké hodnosti docent a tabule rychle se plnící vzorci, příklady a jejich řešeními. A při odpovědích na vznesené dotazy přišly dokonce takové okamžiky, kdy nerozuměli ani starší a zkušenější, jak dr. Engliš s úsměvem otituloval svého kolegu z Matematického ústavu AV ČR prof. RNDr. Štefana Schwabika, DrSc., který své profesorské řízení zatím jako jediný - absolvoval také na půdě Matematického ústavu SU. Jednomyslné rozhodnutí Vědecké rady MÚ, k němuž došlo na jejím zasedání o den později, umožnilo rektorovi SU prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc., jmenovat oba kandidáty k 20. prosinci loňského roku docenty. Jmenovací dekret jim bude oficiálně předán na úvod nejbližšího zasedání Vědecké rady SU, které se uskuteční v jarních měsících. Je pro nás poctou, že se tito přední vědečtí pracovníci Matematického ústavu AV ČR rozhodli absolvovat habilitační řízení na našem pracovišti, řekl na adresu nových doicentů prof. Smítal. Jejich výkon Vědeckou radu Matematického ústavu natolik nadchl, že mě pověřila, abych oběma okamžitě nabídl zahájení jmenovacího řízení. A tak se možná ještě letos dočkáme dalších dvou profesorů, dodal. Prof. Schwabik tedy už dlouho jediným v Opavě jmenovaným nezůstane (ian) Přikládáme úplnou rekapitulaci ukončených i probíhajících habilitačních a jmenovacích řízení na Matematickém ústavu od doby jeho vzniku jako samostatné součásti Slezské univerzity, tedy od počátku roku S výjimkou dvou výše jmenovaných pracovníků Matematického ústavu Akademie věd České republiky v Praze (doc. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., a doc. RNDr. Vladimíra Müllera, DrSc.) a dále RNDr. Romana Hrice, Ph.D., jehož mateřskou institucí je Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, i když v současnosti působí na Center for Mathematical Analysis, Geometry and Dynamical Systems, Instituto Superior Tecnico, Lisboa, jde ve všech ostatních případech o kmenové pracovníky Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukončená habilitační řízení: 2000 doc. RNDr. Michal Marvan, CSc., Matematika - Geometrie a globální analýza 2001 doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc., Matematika - Geometrie a globální analýza 2002 doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D., Matematika - Matematická fyzika 2003 doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., Matematika - Matematická analýza 2004 doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematika - Matematická analýza; doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., Matematika - Matematická analýza Ukončená jmenovací řízení: 2000 prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., Matematika - Matematická analýza Probíhající habilitační řízení: Od 2004 RNDr. Roman Hric, Ph.D., Matematika - Matematická analýza; RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., Matematika - Geometrie a globální analýza Zahájená jmenovací řízení: Od 2005 doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematika - Matematická analýza; doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., Matematika - Matematická analýza (jb)

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Tři příjemná překvapení z Regiontouru Brněnské výstaviště i letos hostilo mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour. Jeho 14. ročník se konal ve dnech ledna a pro návštěvníka ze Slezské univerzity (SU) přinesl tři příjemná překvapení. To, že bude v části expozice Moravskoslezského kraje nesoucí název Opavské Slezsko prezentována též SU, jsme věděli. Její situování mezi čtyřmi nejvýznamnějšími institucemi však bylo prvním milým poznáním. Umocnila ho skutečnost, že na tiskové konferenci, kde se prezentovali všichni spoluvystavovatelé z kraje, nabídla Ing. Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia, příštím potenciálním návštěvníkům Opavy a okolí kapacity pro pořádání odborných setkání a konferencí, vybavené nejmodernější technikou. Jinými slovy, řeč byla o univerzitní aule, a tak i v Brně došlo ke zhodnocení vizitky SU, publikované v loňském roce v katalogu Konference, incentiva a pracovní setkání na severní Moravě a ve Slezsku, který vydala ostravská fi rma Enterprise plc, s. r. o. Nezůstalo ovšem pouze u toho. Vždyť kdo by se nadál, že v expozici Jindřichohradeckých místních drah, a. s., zastihne posluchače 5. ročníku oboru Historie-muzeologie na Filozofi cko- -přírodovědecké fakultě SU Jiřího Střechu z Prahy? V historické železničářské uniformě tu poskytoval informace o vystaveném služebním a poštovním voze DF/u 647, vyrobeném v roce 1906 na Smíchově (F. Ringhoffer). Část expozice Opavské Slezsko, v níž mezi významnými slezskými institucemi zaujala čestné místo Slezská univerzita Foto ian Tento vůz patří k původním historickým vozům jindřichohradeckých úzkokolejek. Pochází z dodávky pro trať Jindřichův Hradec Obrataň a sloužil pro vlakvedoucího, přepravu zavazadel a vlakové pošty. Koncem minulého století byl nalezen na soukromé zahradě v Českém Krumlově, kde stál jako kůlna na nářadí. Klubu přátel jindřichohradeckých úzkokolejek se ho podařilo získat a v roce 2003 došlo k jeho celkové rekonstrukci. Doprava je mým koníčkem, a tak tady jen ze zájmu vypomáhám, vyznal se Střecha, jehož bych v převleku nikdy nepoznal. Jsem rád, že Vás vidím a potvrzuji si, že nikde nechybíte, hlásil se ke mně s úsměvem. Jak dále přiznal, svou zálibu neopustí ani v závěru studia. Vždyť tématem jeho diplomové práce je autobusová doprava Československých státních drah (ČSD) za první republiky. Nedaleko od expozice Jindřichohradeckých místních drah se prezentoval Plzeňský kraj a z jeho stánku mě oslovil pedagog Institutu tvůrčí fotografi e opavské fakulty SU Václav Podestát. Regiontour je pro mě užitečný v tom, že vše, co mě zajímá, mohu vidět na jednom místě, reagoval na můj údiv, že ho tu potkávám. I mé letošní plány souvisejí s cestováním, na podzim totiž chystám výstavu v Litvě, dodal. Rozhovor se tedy obrátil na kontakty našich a litevských fotografů. Do Litvy jsem se měl možnost poprvé dostat na podzim S mnoha kolegy jsme tam tehdy navázali tak pevné kontakty, že když jsme se s nimi vloni po 15 letech znovu setkali, měli jsme pocit, jako kdybychom se rozešli včera, projevil Podestát svůj vztah k pobaltské zemi. Vždyť si uvědomte, že v září 1989 to byl ještě Sovětský svaz, ale všichni tu znali Dubčeka a vřele sympatizovali s událostmi a myšlenkami Pražského jara, doplnil a svůj pohled na Litvu rozvinul detailními znalostmi tvorby předních litevských fotografů. V našem oboru se česko-litevské vzájemnosti vždy dařilo, uzavřel v přesvědčení, že k ní významně přispěla na východě Evropy dostupná ruská mutace časopisu Revue fotografi e. Závěrem ještě poznámka o účasti univerzit na veletrhu. V expozici Královéhradeckého kraje měla samostatný stánek Univerzita Hradec Králové a Regiontour poměrně bohatě obeslala též Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která tu zdařile dokumentovala své poslání rozvíjet disciplíny přispívající k trvale udržitelnému rozvoji regionu a venkova a vychovávat studenty k poznání procesů s rozvojem spojených. Ivan Augustin Jiří Střecha v expozici Jindřichohradeckých místních drah Foto ian A Václav Podestát ve stánku Plzeňského kraje Foto ian

9 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 9 Dny otevřených dveří v Opavě i v Karviné Více než pět stovek středoškoláků využilo ve středu 12. ledna příležitosti zúčastnit se Dne otevřených dveří Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) a Matematického ústavu (MÚ) Slezské univerzity a získat veškeré aktuální informace o možnostech studia v Opavě v akademickém roce Svůj opravdový zájem o ně mohou nyní až do 28. února potvrdit podáním přihlášky. Simona Kellerová z třineckého gymnázia přijela hned na první ze čtyř prezentací, která se v univerzitní aule konala v 8 hodin, s jasně vyhraněným zájmem o obor Česká literatura. Opavu trochu znám a jako město se mi líbí, a tak se chci hlavně podívat, jaké podmínky pro výuku zdejší Ústav bohemistiky a knihovnictví má, prozradila. FPF Slezské univerzity, o jejíž nabídce se dozvěděla z Učitelských novin, se stala v pořadí druhou vysokou, kterou navštívila. Byla jsem už i na Ostravské univerzitě a buď podám přihlášku na obě, nebo se ještě mezi nimi defi nitivně rozhodnu, řekla s úsměvem a na jejím projevu nebylo nijak znát, že pochází z regionu, jehož obyvatele často prozradí přízvuk. To bude asi tím, že maminka, která pracuje jako hlavní sestra v tuberkulózní léčebně v Jablunkově, pochází z Čech, konstatovala. Sama se pokouší o vlastní tvorbu, v níž preferuje poezii, ale z národní literatury ji naopak nejvíce zajímá psychologická próza (Marie Pujmanová, Václav Řezáč) a beatnická generace. Po absolvování bakalářského studia bych chtěla pokračovat v magisterském, a pokud mi to neznemožní zásah osudu, vidím svou profesní budoucnost v nějakém nakladatelství, uzavřela obdivovatelka Franze Kafky, k jejímž zálibám patří dále fotografi e a divadlo. Společnou cestu se svým spolužákem z gymnázia absolvoval k prohlídce zázemí MÚ Jiří Jahn z Rýmařova. Matematika je pro mě jedinou volbou, přijel jsem tedy mapovat terén. Uvažím možná ale i její studium v Olomouci nebo v Praze, netajil své plány. Čím jednou budu, se neptejte. V tom je má představa zatím nulová, dodal a poté se již plně věnoval výkladu RNDr. Michala Málka, Ph.D. Proděkanka FPF pro studijní záležitosti a organizaci PhDr. Irena Korbelářová, Dr., věří, že zájem o studium bude letos srovnatelný s loňskou skutečností, kdy se počet přihlášek blížil ke třem tisícům. Přispět by k tomu mělo i druhé kolo přijímaček, pro něž bychom rádi vypsali též některé nové půlobory, spjaté především s historií, uvedla a upozornila, že uchazeči o studium absolvují letos přijímací zkoušky poprvé ve většině případů v písemné podobě. Samozřejmě jsou obory, které si vyžadují i ústní pohovory, třeba Česká literatura nebo Tvůrčí fotografi e, a naopak jsou i takové, zvláště navazující magisterské, kde budou zase pouze zkoušky ústní, vysvětlila. Podle pracovnice studijního oddělení fakulty Zuzany Skuplíkové se většina až dosud vyřizovaných telefonických dotazů týkala bakalářského oboru Sociální patologie a prevence. Pokud pak jde o přihlášky samotné, ta první k nám byla doručena už loni 28. listopadu, potvrdila Skuplíková. (ian) Zájemce z řad středoškoláků přivítala Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity na tradičním dni otevřených dveří, který se v Karviné uskutečnil ve středu 1. prosince 2004 (viz foto vpravo dole). Účastníci pravidelného každoročního setkání získali informace o možnostech studia na karvinské součásti Slezské univerzity, studijních programech a oborech, které OPF nabízí pro prezenční i distanční studium v nadcházejícím akademickém roce 2005/2006. OPF patří mezi ty vysoké školy v ČR, které nabízejí strukturované studium. Po absolvování bakalářského studia lze studovat magisterské studijní programy a poté po splnění všech podmínek nastoupit do doktorského studia. V probíhajícím akademickém roce karvinská fakulta zahájila studium formou e-learningu. OPF navštěvuje okolo dvou tisíc studentů, nově je ke studiu každoročně přijato v průměru 500 nováčků. (woj)

10 strana 10 Noviny Slezské univerzity leden 2005 V pomoci druhým našla samu sebe Už na Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm Ludmila Bílková věděla, že chce studovat obor Evropská unie. K tomuto poznání jí v 18 letech pomohl jak pracovní pobyt v Řecku, tak o rok pozdější pracovní návštěva Itálie. A protože toto studium vlastně jako jediná nabízela Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, bylo rozhodnuto. Dnes už ji v Karviné spolužáci ze čtvrtého ročníku i vyučující znají pod jménem Ludmila Obadalová a kromě změny stavu ze svobodné na vdanou změnila i své bydliště, když se z Frýdecko-Místecka přestěhovala za svým životním partnerem do Liptálu na Vsetínsku. Přesto je hlavní Lidčina proměna ukryta ještě jinde. Inspiroval ji k ní fotoreportér Reflexu Jan Šibík. Jeho televizním vysíláním před časem interpretovaná výzva Podejte ruce dětem ze Sierra Leone ji natolik oslovila, že našla svou vlastní cestu, jak potřebným pomáhat. Vedla ke společnosti Člověk v tísni při České televizi a humanitární organizaci ADRA (Adventist Development and Relief Agency), která svou činností - od lidí přes lidi k lidem - naplňuje symbolické logo tří postav držících se za ruce a obepínajících zeměkouli, jež si zvolila, otevírá Lidka osobní pohled na mnohé zaznamenání hodné aktivity. V jejím případě se začaly odvíjet v roce 2001 v Kosovu, kde se podílela na stavbě školy v obci Baloffc u města Podujeve, vzdáleného asi 40 km od Prištiny. V Kosovu jsem se ujistila, že člověk si musí prožít zkušenost s Pánem Bohem. Víra v něj tam dozrála v přesvědčení, že mi právě v místech velkého neštěstí a utrpení druhých pomohl, netají aktivní členka sboru CASD (Církev adventistů sedmého dne) nejprve ve Frýdku-Místku a nyní ve Vsetíně. O svém zapojení do humanitární práce pak říká, že se člověk se vztahem k ní buď zkrátka narodí, nebo k ní může postupem času dozrát. Vím, že po ní toužila i máma, ale ta tužba se jí nikdy nesplnila, připomíná příklad z rodinného prostředí. Ale hlavně si nemyslím, že bych byla něčím výjimečná, dodává s tím, že i na karvinské fakultě je mezi studenty těch, jimž se dobrovolnictví stalo posláním, více. Proto jsme tu také loni i předloni uspořádali sbírku, jejíž výtěžek byl věnován na provoz pojízdné zubní ambulance v bývalé Jugoslávii, kde lidé nemají ani zdaleka tak dobré zdravotnické zázemí, na jaké jsme zvyklí u nás, vysvětluje. Kosovo ovšem nebylo jediným místem, kam snaha projevit konkrétním činem lidskou solidaritu Lidku zavedla. V roce 2002 pomáhala odstraňovat důsledky povodní v Praze a Českých Budějovicích, později věnovala své síly práci v Domově důchodců ve Valašském Meziříčí a naposledy vloni v srpnu přiložila ruku k dílu při opravě nemocnice a výstavbě dětského hřiště v bosenském městě Tešanj. Ještě dříve, v březnu 2004 pak neváhala absolvovat misijní pobyt až na Filipínách, protože po zvládnutí teoretické přípravy působí též jako laická kazatelka v některých sborech CASD na Moravě a ve Slezsku. Manila na mě velmi zapůsobila zvláště smogem, špínou a vedrem na jedné straně, na druhé ovšem poznáním skvělých lidí, ohlíží se Lidka za svou dosud nejvzdálenější cestou a přiznává, že jejím snem zůstává pracovní pobyt v Africe. Lidé třetího světa potřebují pomoc nejvíce, potvrzuje a svou filozofii se snaží doložit i na úkolech, které dostává při studiu. Fenomén dobrovolnictví jsem proto začlenila i do svých seminárních prací z Firemní komunikace a Hospodářské politiky, které se mi podařilo obhájit v listopadu a prosinci loňského roku. Myslím, že diskuse, kterou téma mezi mými kolegy vyvolalo, byla pro všechny účastníky prospěšná. Vždyť důležité je i to, aby si tuto roli dovedl ten druhý vůbec představit, říká Lidka a vzpomíná na obavy blízkých, když se o jejím rozhodnutí vzít ji na sebe dověděli. Máma to věděla už dříve, ale táta se o Kosovu dozvěděl teprve v noci před odjezdem. Nesmiřoval se s tím lehce. Není divu, vždyť když jsme tam (Pokrač. na další straně) Mládež v kosovské obci Ballofc přišla vinou válečných událostí i o školu, ale touhu žít přesto neztratila a příjezdem dobrovolníků se přesvědčila, že mezinárodní solidarita není jen prázdným pojmem Foto archiv

11 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 11 Nová škola nepůsobí na první pohled jako žádný luxus, své základní poslání však začala už záhy po dokončení plnit a občané byli všem zúčastněným dobrovolníkům za její vybudování prostě vděčni Foto archiv Ti, kteří při stavbě školy neváhali přiložit ruku k dílu. Posluchačka Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Ludmila Obadalová, v Kosovu ještě svobodná s příjmením Bílková, uprostřed druhé řady Foto archiv (Dokonč. z předchozí strany) přijeli, ještě se střílelo, vrací se ke svému dobrovolnickému křtu na Balkáně. V posledních měsících pohltily Lidku vrcholící přípravy otevření dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí, které by mělo fungovat už od počátku roku a jehož vznik sama iniciovala. Valašsko, jak se postupem času stále výrazněji ukazuje, je opravdu velmi potřebným regionem, a tak zasazení centra do něj je plně opodstatněné. Podobná zařízení má ADRA u nás zatím pouze ve Frýdku- -Místku a v České Lípě, o to víc je jeho zprovoznění očekáváno. Uzavíráme smlouvy s dobrovolníky, kteří pomohou nemocnici, kojeneckému ústavu, domovu důchodců a budou pracovat i pro hospic, Charitu a Diakonii. Chceme pořádat přednášky, prezentace i kulturní vystoupení, ucházet se o granty, získávat sponzory a dosáhnout též na akreditaci vzdělávacího programu u Ministerstva vnitra, představuje široký záběr činnosti tohoto zařízení, jíž se chce intenzivně zabývat i po ukončení studia na fakultě. Lidka ví, že humanitární práce je posláním celoživotním a každá nová akce přináší řadu zážitků a poznatků, mnohdy Aktivita dobrovolníků z různých koutů světa, kteří Kosovu přijeli na pomoc a podíleli se na odstraňování nejtíživějších důsledků války, se u místních občanů a zvláště dětí setkávala s živým ohlasem Foto archiv dosud neprožitých. Samozřejmě záleží na skladbě spolupracovníků. Každý jde pomáhat z jiného důvodu, ale nové zkušenosti a přátelství získávají všichni. A nejen to. Mění se jejich pohled na svět, mnohem méně místa v něm zůstává pro egoismus, je pevně přesvědčena a zvlášť se v blízké budoucnosti těší na naplňování programu pěti P pro děti, který je poučí o prevenci, podpoře, péči, pomoci a přátelství. Loučí se slovy, jež si Dobrovolnické centrum ADRA ve Valašském Meziříčí zvolilo za úvodní motto svých informačních letáků: Byl jeden člověk, který snil o lepším světě, přál si pro ten sen něco udělat, ale nevěděl co Byl jiný člověk, který potřeboval zažít lepší svět, ale neměl nikoho, koho by o něj poprosil... Ivan Augustin Památka obětí přírodní katastrofy v Asii uctěna Také studenti a pedagogové Matematického ústavu a pracovníci rektorátu Slezské univerzity (SU) se ve středu 5. ledna připojili k tříminutové pietní vzpomínce, jíž lidé zemí Evropské unie uctili památku obětí ničivé přírodní katastrofy, která nelítostně postihla rozsáhlou oblast jihovýchodní Asie. V pravé poledne vyšli před budovu Na Rybníčku 1, aby vyslechli hlas spuštěných sirén a zamysleli se nad tragickým osudem těch, kdo v nerovném souboji s živlem museli podlehnout. Pietní připomínce tragických událostí byl přítomen rovněž rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Mnozí členové akademické obce i zaměstnanci SU přispěli též na sbírku SMS Pomoc Asii, kterou uspořádala humanitární organizace ADRA CZ. (re)

12 strana 12 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Slezsko ve směru evropských standardů Reprezentativní prostory rektorátu Slezské univerzity (SU) v Opavě se staly ve dnech 26. a 27. listopadu 2004 dějištěm v pořadí již šesté mezinárodní vědecké konference Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Hlavní pořadatelská role šestého, a můžeme směle říci, tradičního setkání odborníků opavské a opolské univerzity připadla tentokrát Ústavu veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Filozofi cko-přírodovědecké fakulty SU. Spolupořadateli a především milými hosty byli pracovníci Ústavu politologie a Ústavu fi lozofi e a sociologie z Opolské univerzity. Letošní konference byla věnována proměnám a perspektivám česko- -polského pohraničí po vstupu obou států do Evropské unie. Píšeme-li o tradici, tradiční součástí konference bylo setkání studentů oboru Veřejná správa a regionální politika s jejich polskými kolegy z příbuzných oborů vyučovaných na opolské univerzitě. O česko-polském studentském fóru přináší informace samostatný studentský příspěvek. Plenární zasedání konference proběhlo v pátek 26. listopadu v aule SU. Zahájil ho prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., rektor SU. Dále promluvil zástupce Statutárního města Opavy náměstek primátora doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. Polskou stranu v úvodních vystoupeních reprezentovali prof. dr. hab. Marek Masnyk, děkan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, a Andrzej Kaczorowski, generální konzul - zplnomocněný ministr Polské republiky v Ostravě, kteří se věnovali perspektivám česko-polské spolupráce. Plenární zasedání moderoval prorektor SU doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. V dopoledních referátech zaznělo několik zajímavých vystoupení. Prof. dr. hab. Bartłomiej Kozera vystoupil s příspěvkem, který zdůraznil potřebu integračních procesů. Z pohledu ekonoma zhodnotil Evropské pojetí služeb v obecním zájmu prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. Se zaujetím přítomní vyslechli vystoupení Mgr. Hynka Böhma, zástupce Generálního ředitelství zaměstnanosti a sociálních věcí Evropské komise v Bruselu, který se zaměřil na využívání evropských fondů při rozvoji pohraničních regionů. Zástupce Euroregionu Silesia Ing. Jana Novotná-Galuszková se zabývala situací euroregionu po vstupu ČR a Polska do Evropské unie. V závěru dopoledního jednání pak představil výsledky voleb do Evropského parlamentu v Moravskoslezském kraji vedoucí ÚVSRP PhDr. Dušan Janák, Ph.D. a o situaci v Polsku a Opolí promluvil vedoucí Katedry Najnowszych Dziejów Ślaska Opolskiego prof. dr. hab. Michał Lis. Páteční odpoledne a sobotní dopoledne patřila jednáním ve dvou sekcích. První sekce byla tematicky zaměřena na problematiku pohraničních regionů a obcí po vstupu ČR a Polska do Evropské unie, druhá sekce se zaměřila na sociálně ekonomickou dimenzi současných integračních procesů v česko-polském pohraničí. Jednání v obou sekcích přinesla četná zajímavá vystoupení. Zaslouženou pozornost vzbudil příspěvek Dzialalność euroregionów na pograniczu polsko-czeskim po przyjęciu Polski i Republiki Czeskiej do UE, který přednesla dr. Aleksandra Trzcielińska-Polus. Stejně tak zaujal posluchače prof. dr. hab. Stefan Grochalski referátem Pracownicy regionów transgranicznych specjalne regulacje w prawie UE. Podnětem k živé diskusi byly výsledky sociologického výzkumu dr. Reginy Giermachovské na téma Obraz problemów społecznych gminy Głuchołazy w świetle badań terenowych. Problémy menšinových médií na příkladu polské národnostní menšiny v ČR prezentoval doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. O transformačních procesech na trhu práce u nás a v Polsku po vstupu do Evropské unie referovala doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. O možnostech konkrétní spolupráce českých a polských obcí hovořili Ing. Karel Hanák, místostarosta Hradce nad Moravicí, a starosta Baborowa Eugeniusz Waga. V závěrečném plenárním zasedání byly formulovány závěry bádání a zároveň navrženy perspektivy další spolupráce. Vítaným zpestřením konference se stalo v pátek večerní vystoupení Komorního pěveckého sboru SU vedeného Mgr. Petrem Škarohlídem. Významným aktem, který se uskutečnil během konference, bylo podepsání rámcové dohody o spolupráci mezi Filozofi cko-přírodovědeckou fakultou SU a Wydziałem Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego na léta Ta bude upřesněna prováděcím protokolem vymezujícím spolupráci mezi ÚVSRP Filozofi cko-přírodovědecké fakulty SU, Instytutem Politologii a Instytutem Filozofi i i Socjologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jejich výzkumná a pedagogická činnost vyžaduje, aby se vzájemně informovaly o výsledcích svého bádání a společně koordinovaly postup vědeckovýzkumných prací. Důležitou součástí spolupráce je výměna vyučujících, studentů a studijních programů, stejně jako výměna publikací a možnost zápůjčky titulů. Smlouva poskytuje perspektivu podobných setkáních jako bylo to letošní a je příslibem pro realizaci dalších společných vědeckovýzkumných projektů. Věra Juříčková, Jiří Sedláček

13 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 13 Studentskému fóru vládly oranžové stužky Součástí česko-polské konference Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů je od roku 2000 také studentské fórum, které má svůj vlastní program a jedná odděleně. Toto již tradiční jednodenní setkání studentů oboru Veřejná správa a regionální politika (VSRP) se studenty politologie z Opolí se uskutečnilo v pátek 26. listopadu 2004 a hostitelským městem se po loňských Głuchołazech stala Opava. Na pořádání studentského fóra pracovali studenti samostatně organizátoři Martin Kovalský a Jiří Kovalčík (oba VSRP2) měli volnou ruku od tvorby programu až po konečnou realizaci, garantem akce byl PhDr. Jiří Sedláček. Loňská konference nesla podtitul Regiony a integrační procesy po vstupu do EU, a že členství obou zemí v EU hranice mezi sousedy nevymazalo, jsme si ověřili hned záhy, když autobus s polskými studenty měl kvůli problémům na hranicích více než hodinové zpoždění. Slavnostní zahájení celé konference v aule rektorátu Na Rybníčku proto proběhlo bez účasti polských studentů. I plenární zasedání studentské části konference v posluchárně H3 na Hradecké ulici začalo se zpožděním. Po přivítání polských kolegů moderátory Veronikou Hružíkovou a Martinem Kovalským (oba VSRP2) pokračoval program přednesením příspěvků studentek VSRP1 na téma Subjektivní vnímání změn po vstupu ČR do EU, po němž následovaly příspěvky polských studentů na stejné téma. Dopolední část konference vyvrcholila mimo program se rozvinuvší diskusí o aktuálním dění na Ukrajině. O situaci doma hovořily dvě ukrajinské studentky, které v rámci studijního pobytu přijely s polskou výpravou. Zajímavé bylo srovnat rozdíly ve vnímání dané problematiky mezi českými a polskými studenty, kdy Poláci projevovali o situaci na Ukrajině velmi živý zájem a veškeré dění se jich úzce dotýkalo (např. v Polsku studenti organizovali demonstrace), zatímco v Čechách nebyla situace příliš prožívána. Jako výraz solidarity se situací lidí na Ukrajině nosila odpoledne již většina studentů oranžové stužky. Odpolední jednání probíhalo ve třech sekcích. S nedostatkem času, zaviněným především obsáhlostí jednotlivých příspěvků i nedostatečnou časovou dotací vůbec, se potýkaly snad všechny sekce, bohužel často na úkor prostoru pro diskusi. V sekcích byly přednášeny příspěvky týkající se informačních technologií, zájem vyvolaly otázky evropské integrace a blízké i vzdálenější budoucnosti EU, velmi diskutována byla problematika vysokého školství a studentských mobilit. V návaznosti na to bych se chtěla zmínit o jistých nálezech a doporučeních, na nichž se studenti obou stran shodli: Opavská i Opolská univerzita patří k těm menším a méně prestižním univerzitám. Studentská mobilita je zde velmi nízká (srov. s politologií v Olomouci), čeští studenti mnohdy upustí od záměru účastnit se zahraničního studijního pobytu z obavy, že by se nebyli schopni se svými jazykovými znalostmi a dovednostmi v zahraničí dorozumět. Oproti tomu polští kolegové, a zvláště kolegyně, alespoň jak postřehla Michaela Susová (VSRP3), jsou komplexně průbojnější, ctižádostivější, mají to zdravé sebevědomí, jdou si tvrdě za svým a nenechají se svázat strachem z neúspěchu. Příležitostí pro malé univerzity by mohly být různé specializace, např. přednášení alespoň některých odborných předmětů v angličtině (nebo jiných světových jazycích). Závěrečné plenární zasedání shrnulo příspěvky ze sekcí a vyzdvihlo zajímavé postřehy. Oproti konferenci loňské, která se od svého začátku odehrávala anglicko-polsko-česky, probíhala nyní veškerá diskuse i čtení příspěvků pouze v češtině a polštině. Konference byla uzavřena společnou večeří a vystoupením Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v aule. Účastníci fóra spatřují jeho význam hlavně v prezentaci vlastních a poznávání nových názorů či odlišných pohledů, které toto setkání vždy přináší. Také přednesení příspěvku na konferenci je podle Jiřího Kovalčíka (VSRP2) jiné než čtení referátu ve třídě. Lidé poslouchají, protože je to zajímá. Ve třídě vás poslouchají tři lidé a zbytek se věnuje něčemu úplně jinému. Jako významnou vidí také komunikaci v polštině, kterou mají možnost na naší škole studenti VSRP studovat. Veronika Hružíková (VSRP2) se konference účastnila poprvé. Nevěděla jsem, co mám čekat, ale všechno mě mile překvapilo. Měla jsem strach, že nebudu rozumět, ale při práci ve skupinách jsme si během čtení příspěvků pojmy mezi sebou vysvětlovali. Myslím, že výsledkem této konference je zajímavé srovnání názorů studentů ze dvou států - členů EU. Studenti se shodli, že mnohem lepší by bylo, kdyby (po vzoru pedagogů) také studentské fórum trvalo dva dny zvětšil by se tak prostor pro diskusi i hojnější účast (letos přítomno kolem 20 studentů za každou stranu). Závěrem je třeba dodat, že příspěvky z loňského jednání studentského fóra budou, na rozdíl od let minulých, publikovány (dosud jediný sborník z diskusí studentů v rámci této konference byl vydán v roce 2002, a to z jednání, které se o rok dříve konalo v Głubczycích pozn. redakce), a to ve stejném sborníku s příspěvky pedagogů. Tím dostává tato část konference další dimenzi mnozí studenti tak poprvé získají možnost publikační činnosti. Tereza Silbernaglová

14 strana 14 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Archiv zatím překonává dětské nemoci Od podzimu 2001 začala Klára Mučková (tehdy ještě pod dívčím jménem Benová) jako účastnice rekvalifikačního kurzu pořádaného Úřadem práce v Opavě poznávat rektorát Slezské univerzity (SU). A protože od počátku projevovala iniciativu a ochotu se s leckterými problémy zdravě poprat, přišla v červnu 2002 nabídka na stálý pracovní poměr. Po právě odcházející Janě Morischové se stala v pořadí druhou pracovnicí spisovny a archivu SU. Přísluší-li některému z centrálních pracovišť naší univerzity označení benjamínek, pak je na ně spisovna a archiv předním adeptem, uvažuje nahlas a bez váhání po dosavadních zkušenostech Mučková. Začínala ve stavebních buňkách UNIMO ve dvoře objektu na Bezručově náměstí 13 a dobře si pamatuje i nelehké začátky, kdy se písemnosti vysvobozovaly z prachu půdních prostor první opavské univerzitní budovy. Ale teprve když úspěšně absolvovala kurz pro archiváře v Ostravě, uvědomila si plně, jak velký a odpovědný úkol jí byl svěřen. Je to práce často dost podceňovaná, ale věřím, že se dočkám chvíle, kdy si služby spisovny a archivu získají v očích těch, kdo jich budou využívat, přízeň a prestiž. Pak si řeknu, že jsem se s ní vyrovnala, hodnotí současnost a nahlíží snad do nepříliš vzdálené budoucnosti. Spisovna a archiv by se měla v horizontu nejbližších let definitivně zabydlet v prostorách suterénu jednoho křídla univerzitou nedávno získaného objektu na Bezručově náměstí 14. Zatím ovšem sídlí v budově na Olbrichově 25. Po rekonstrukci místností, které byly pro tyto účely vyhrazeny, jsme sem v létě 2003 s pracovníky civilní vojenské služby na vozíku nastěhovala stávající spisy a archiválie. Naposledy vloni došlo ke změně ve vymezení užívané plochy a docela nedávno tu byla vyměněna okna, komentuje Mučková stavební proměny svého království. To vedle základního vybavení počítačem utváří hlavně regály, archivní krabice, plechové skříně a provizorní knihovna. Prostory, které jsou tu k dispozici, však neumožňují přebírání dalších materiálů z jednotlivých pracovišť všech univerzitních součástí. Jednoduše řečeno, není na ně dostatek místa. Než se totiž písemnosti skutečně dostanou až do archivu, leží podle přiděleného skartačního znaku a lhůty určitou dobu ve spisovně. Znakem A jsou označeny spisy, které se po uplynutí skartační lhůty stanou archiváliemi, znak S nesou spisy určené po vypršení této lhůty ke skartaci a konečně znak V přísluší těm spisům, u nichž není ve chvíli vzniku nebo vyřízení možno posoudit, zda se po skartační lhůtě stanou archiváliemi, nebo budou určeny ke skartaci. Co se týká skartačních lhůt, řídím se směrnicí rektora SU č. 7/2000 Spisový, skartační, archivní a badatelský řád a typovým skartačním rejstříkem vydaným Sekcí archivní správy Ministerstva vnitra ČR, vysvětluje stěžejní zásady své odborné práce Mučková a zároveň prosí o trpělivost ty kolegy, kteří by jí už velmi rádi ze svých příručních spisoven (registratur) ledacos předali. Do spisovny jsou tedy k dnešku z důvodu omezených prostorových možností ukládány pouze spisy ze sekretariátu rektora, kvestora, ekonomického oddělení rektorátu a v menším množství ze sekretariátů děkanů obou fakult. Do budoucna lze ovšem počítat s tím, že se rozroste všech osm číslovaných fondů, které jsou vedle rektorátu (001) jednotlivě vymezeny všem čtyřem součástem SU (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 002, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 003, Matematický ústav v Opavě 004, Vzdělávací centrum v Krnově 005) a dále sbírce soudobé dokumentace, tvořené např. plakáty, pozvánkami, fotografiemi, novinovými výstřižky aj. (006), studentským organizacím (007) a ediční činnosti (008). Každý z citovaných fondů bude mít svou archivní knihu, do níž se převzaté položky průběžně zapisují. Běžných metrů spisů a archiválií tak bude rychle přibývat Nejen to. Nechci, aby v archivu bylo mrtvo. Proto se těším na zřízení studovny a dovybavení pracoviště kopírkou, skenerem apod. Tím budou vytvořeny i nezbytné předpoklady pro stanovení pravidelných návštěvních hodin. A pokud se jedná o prostory k vlastnímu ukládání spisů a jejich následné archivaci, jistě se podstatně zlepší též příslušnými předpisy stanovené bezpečnostní a klimatizační podmínky, sděluje své představy Mučková. (ian)

15 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 15 Vědecké aktivity opavského Ústavu fyziky Mnoho místa by zabral podrobný popis zahraničních cest, které v rámci své vědecké činnosti stihl v loňském roce absolvovat prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., z Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity. Jeho zaneprázdnění je i pro výkon funkce děkana FPF tak velké, že jim nemohl věnovat více času než jen na letmý výčet. Ten však pro základní představu určitě postačí. První z výjezdů směřoval na konferenci v italském Trentu, kde Stuchlík referoval o vlivu polapených neutrin na strukturu extrémně kompaktních neutronových hvězd. Poté se v Terstu společně s RNDr. Stanislavem Hledíkem, Ph.D., vedoucím opavského Ústavu fyziky, zabýval vlastnostmi obecně relativistických polytropických sfér. Dvoutýdenní pracovní pobyt v Oxfordu na přelomu května a června pak věnoval výzkumu vlivu reliktní kosmologické konstanty na strukturu akrečních disků. Nezůstal bez ohlasu. Vedoucí redaktor prestižního titulu Modern Physics Letters A (MPLA) K. K. Phua v srpnu prof. Stuchlíkovi nabídl možnost publikovat výsledky výzkumu tohoto problému. Nabídku jsem samozřejmě s díky přijal a v současné době už na přehledu výzkumu pro toto periodikum, které v Singapuru vydává World Scientific Publishing Co Pte Ltd intenzivně pracuji, říká Stuchlík s poukazem na skutečnost, že MPLA uveřejňují stati nejvýznamnějších světových fyziků. Početné zastoupení měl Ústav fyziky na červencové konferenci General Relativity and Gravitation v irském Dublinu. Kromě Stuchlíka a Hledíka se na ní prezentovali rovněž představitelé nejmladší badatelské generace pracoviště Mgr. Petr Slaný, Mgr. Gabriel Török, Mgr. Kristina Mrázová a Mgr. Kamila Plšková. V průřezu jsme tam představili celý náš výzkum, tedy všechna již výše zmiňovaná témata rozšířená ještě o modelování vzniku anizotropií reliktního Prof. Zdeněk Stuchlík v knihovně Ústavu fyziky (nahoře) a při konzultaci se svým úspěšným doktorandem Mgr. Gabrielem Törökem Foto ian mikrovlnného záření ve vesmíru, jehož expanze je urychlovaná reliktní kosmologickou konstantou, přibližuje průběh významné konference Stuchlík. Prezentace navíc obsáhla výzkum modelování kvaziperiodických oscilací v okolí černých děr, který je realizován v úzké spolupráci s prof. Markem Abramowiczem, dodává. Do Göteborgu na Chalmers University (současné hlavní působiště prof. Abramowicze pozn. redakce), kde byly předmětem jeho odborného zájmu kvaziperiodické oscilace, jej v září doprovázeli kolegové Slaný a Török. Při pobytu v kodaňské Norditě se zase všichni tři jmenovaní plně soustředili na vliv reliktní kosmologické konstanty na akreční disky. Cílem Stuchlíkovy poslední loňské cesty se pak stala Ženeva. Jak předcházející řádky naznačily, zahraniční aktivity Ústavu fyziky jsou stále častěji spojovány i se jmény jeho doktorandů. Mohu konstatovat, že všichni posluchači doktorského studia relativistické astrofyziky se snaží a úspěšně zahájili aktivní vědeckou práci, potvrzuje Stuchlík tuto kapitolu. V současnosti mezi nimi svými výsledky vyniká Mgr. Török, který se po prvním roce doktorského studia může vykázat šesti kvalitními publikacemi, přičemž několik dalších je těsně před dokončením, argumetuje Törökův školitel a za nejvýznamnější výsledek svého svěřence považuje vyvinutí metody pro určování spinu rotujících černých děr na základě rezonančního modelu vzniku kvaziperiodických oscilací v akrečních discích v okolí černých děr. Ihned po zveřejnění na www stránkách astrofyzikálních publikací jí byla ze strany vědecké komunity věnována značná pozornost. O významu Törökova podílu na této práci svědčí i to, že prof. Abramowicz, klíčový autor teorie vzniku oscilací rezonančními efekty v akrečních discích, označil doktoranda našeho ústavu za rozhodujícího autora metody určování spinu černých děr, který je v publikacích k tomuto problému uváděn na prvním místě, podtrhuje Stuchlík. Jsou tu ovšem i další talentovaní posluchači, kteří buď doktorské studium už zahájili, nebo je v nejbližší době zahájí. Tak se od podzimu čerstvý doktorand Mgr. Jan Schee zabývá reliktním zářením, Mgr. Martin Petrásek se úspěšně věnuje popularizaci vědecké práce (např. v časopise Česká hlava), posluchač magisterského studia Martin Kološ pobýval ve Würzburgu, v Terstu jsou nyní Pavel Bakala a Hana Kučáková, do Göteborgu se za prof. Abramowiczem chystá Eva Šrámková. Zajímavých výsledků dosahuje absolventka Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Ing. Andrea Kotrlová, která se nyní rozhodla pro magisterské studium astrofyziky, když její původní odborností je životní prostředí, vypočítává Stuchlík a s uznáním hovoří též o některých studentech nejnižších ročníků. Pro Ústav fyziky představují příslib do budoucnosti, což je podstatné i z hlediska řešení nedávno schváleného výzkumného záměru Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace, jehož řešitelem je právě Stuchlík. Výzkumný záměr je pokračováním řešení problematiky, kterou jsme spolu s významnými zahraničními institucemi dosud sledovali. Realizace záměru nám teď umožní výzkumy rozvíjet ve směru vytváření sofistikovaných počítačových simulací astrofyzikálních procesů v okolí a uvnitř černých děr, neutronových hvězd a kvarkových hvězd, konstatuje závěrem Stuchlík. Ivan Augustin

16 strana 16 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Molekulární výpočty z Ústavu informatiky v Opavě V knize Příštích padesát let (sestavil John Brockmann; česky ji vloni vydalo nakladatelství Dokořán v edici Aliter), se Rodney Brooks, ředitel světově proslulé laboratoře počítačové vědy a umělé inteligence MIT v massachussettské Cambridge, přiznává: Vyklidili jsme čisté provozy, v nichž se vyráběly křemíkové čipy, a vybavili jsme je zařízením klasické laboratoře molekulární biologie, kde převádíme programy na řetězce DNA, které pak vkládáme do genomů a pěstujeme bakteriální roboty. V laboratořích, v nichž jsme sestavovali křemíkové a ocelové roboty, dnes sestavujeme roboty z křemíku, ocele a živých buněk. Interpretovat a napodobovat biochemické struktury a děje probíhající na úrovni molekul k provádění výpočtů se v posledních letech v teoretické informatice a pomalu již i v jejích aplikacích stalo nesmírně přitažlivou činností. Na tyto trendy se zaměřuje i činnost Evropského konsorcia molekulárních výpočtů (European Molecular Computing Consortium, EMCC), které vzniklo v roce 1999 z iniciativy významných osobností světové teoretické informatiky, jakými jsou Arto Salomaa z Turku, Grzegorz Rozenberg z Leidenu a Gheorghe Păun, původně z Bukurešti (před několika lety navštívil opavský Ústav informatiky a intenzivně spolupracuje s několika jeho členy). Původně desetičlenné konsorcium je dnes složeno z výzkumných skupin z ČR, Finska, Francie, Holandska, Itálie, Maďarska, Moldávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Španělska a Velké Británie. Jeho cílem je koordinovat a zefektivňovat evropský výzkum v oblasti molekulárních výpočtů, podněcovat spolupráci specialistů pomocí společných projektů, sdílením technických a laboratorních prostředků apod. a navazovat a rozvíjet kontakty s technologickými a průmyslovými partnery. Zvláštní pozornost je věnována interdisciplinární spolupráci mezi teoretickou informatikou, molekulární biologií a ostatními relevantními oblastmi vědy, ale i organizaci odborných setkání a vydávání specializovaných publikací. Valná hromada EMCC se schází pravidelně dvakrát ročně. V červnu bývá organizováno vědecké setkání EMCC, na němž jednotlivé pracovní skupiny představují výsledky dosažené v uplynulém období. V listopadu je pak zasedání valné hromady EMCC pořádáno v rámci pracovního setkání sítě vědeckých pracovišť tvořících tzv. MolCoNet (Molecular Computing Net). Tým z Ústavu informatiky (ÚI) ve složení Mgr. Luděk Cienciala, prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc., a doc. Ing. Petr Sosík, Dr.) se stal členem konsorcia na základě rozhodnutí valné hromady v Budapešti v listopadu Konsorcium tím ocenilo práci a výsledky této skupiny v biologicky motivovaných výpočetních modelech, jakými jsou tzv. Lindenmayerovy (L-) systémy, eko-gramatické systémy, tzv. DNA výpočty a membránové (tzv. P-) systémy, dosažené v rámci intenzivní dlouholeté mezinárodní spolupráce třeba i s G. Paunem, A. Salomaa nebo s Erzsébet Csuhaj-Varjú, kterou jsme v Opavě přivítali již několikrát. Do práce konsorcia jsme se aktivně zapojili na pracovním setkání EMCC ve finském Turku května Zúčastnilo se ho 29 specialistů (osm jich přijelo z Finska, čtyři ze Španělska, po třech z Nizozemska a Itálie, po dvou Přednáší Mgr. L. Cienciala z opavského Ústavu informatiky Foto archiv z Velká Británie, Rakouska a Francie a po jednom účastníku z ČR, Polska, Rumunska, Moldávie a Maďarska). Program se skládal ze tří tutoriálů proslovených G. Rozenbergem (o biologii genových shluků), G. Paunem (o membránových výpočtech) a A. Salomaa (o tzv. Watson-Crickových D0L systémech). Výsledky dosažené P. Sosíkem z ÚI byly zmíněny ve dvou z těchto prednášek (A. Salomaa a G. Paun). Nové výsledky o studiu P automatů prezentovala ve svém vystoupení A. Kelemenová. Součástí této prezentace byly i výsledky dosažené L. Ciencialou a studentkou informatiky naší fakulty Bc. Lucií Ciencialovou. Jedním z bodů zasedání valných shromáždění bývá i prezentace nově přijatých pracovních skupin konsorcia. A. Kelemenová, vedoucí pracovní skupiny, tedy představila i vědecké aktivity probíhající na ÚI a týkající se oblasti zájmu konsorcia a specifikovala oblasti, v nichž naše skupina plánuje přispět k činnosti konsorcia. Koncem listopadu 2003 pořádala Technická univerzita ve Vídni setkání MolCoNetu, v jehož rámci se konalo zasedání valného shromáždění EMCC. A. Kelemenová zde prezentovala výsledky studia eko-gramatických systémů ve spolupráci s Michalem Tupým, (absolvent ÚI, nyní doktorand A. Kelemenové na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava). V roce 2004 se konala zasedání konsorcia v Itálii a Holandsku. Ve dnech června 2004 se uskutečnil již pátý workshop o membránových výpočtech v Miláně na půdě University of Milano Bicocca. Více než 60 účastníků ze 16 zemí vyslechlo skvělou přednášku G. Rozenberga: Selektivnost v molekulárních výpočtech. Z ÚI se akce zúčastnil L. Cienciala. Jeho přednáška o P automatech s prioritami, pracujících v sekvenčním a v maximálním paralelním módu,. se týkala výpočetního modelu, který byl poprvé představen v roce 2002 v práci E. Csuhaj-Varjú a György Vaszila z Maďarské akademie věd v Budapešti. Druhé setkání EMCC v roce 2004 pořádala ve dnech listopadu 2004 Univerzita v Leidenu ve skvěle vybavených prostorách Lorentzova Centra. Na programu bylo 20 vystoupení účastníků z devíti států, kteří prezentovali aktuální výzkum v oblasti molekulárních výpočtů jak z hlediska teoretické informatiky, tak z hlediska molekulární biologie. Na akci prezentovala A. Kelemenová výsledky o P koloniích, které byly zavedeny v létě 2004 jako výsledek spolupráce členů dvou pracovních skupin zastoupených v EMCC J. Kelemena a A. Kelemenové z ÚI a G. Pauna, který působí na univerzitě v Seville. V současnosti se zkoumání P kolonií začínají věnovat také pracovní skupiny z Maďarské akademie věd v Budapešti a z Technické univerzity ve Vídni. Závěrem dodáváme, že na činnosti EMCC se členové skupiny z ÚI mohou podílet i díky podpoře Interního grantového systému Slezské univerzity. Alica Kelemenová Luděk Cienciala

17 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 17 Alexandr Vinogradov na Matematickém ústavu: jako vědec i vyslanec mladých talentů Týdenní pracovní pobyt na Matematickém ústavu (MÚ) Slezské univerzity v Opavě ukončil 15. prosince loňského roku významný ruský odborník na nelineární parciální diferenciální rovnice prof. Alexandr Vinogradov. Už více než 12 let pracuje jako vedoucí Katedry matematiky a informatiky Faklulty matematických, fyzikálních a přírodních věd na Universita degli Studi di Salerno v Itálii (dříve, v období , působil na Lomonosovově moskevské státní univerzitě) a ještě mnohem déle spolupracuje s doc. Michalem Marvanem z MÚ. Seznámili se v roce 1983 v Brně, kam prof. Vinogradov zavítal na pozvání prof. Demetera Krupky, ale jejich vzájemná spolupráce zintenzivněla nedlouho poté za Marvanova studia aspirantury v Moskvě ( ). Problematika, která nás tak sbližuje, patří určitě mezi nejtěžší oblasti současné matematiky, uvedl Vinogradov na závěr své první návštěvy v Opavě. Její aplikace je v podobě rovnic hydrodynamiky důležitá např. pro stanovení správné předpovědi počasí. A mohl bych uvést tisíce jiných příkladů, tak třeba z oblasti magnetohydrodynamiky v souvislosti s řízením termojaderných reakcí, dodal vzácný host. Současně ovšem přiznal, že specialistů v jeho oboru není ve světě mnoho; částečně pro jeho neobyčejnou obtížnost, částečně proto, že v současné matematice není oborem, který by byl právě v módě. Proto cílem jeho cesty na Slezskou univerzitu nebylo jen intenzivní vědecké úsilí, ale i rozpracování projektu mezinárodní školy mladých matematických talentů. Takové školy pořádáme už osm let v Rusku Doc. Michal Marvan jako účastník promocí absolventů Matematického ústavu Foto ian Prof. Alexandr Vinogradov při našem prosincovém rozhovoru v pracovně doc. Michala Marvana na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě Foto ian a v Itálii a zdá se, že by místem jejich konání mohla být také Opava. Vždyť někteří italští studenti přijíždějí právě ke kolegovi Marvanovi, aby se u něj při zkoumání parciálních diferenciálních rovnic učili využívat počítače, ocenil Vinogradov odbornou průpravu, kterou Matematický ústav svým posluchačům poskytuje. Účastníkem této mezinárodní školy, která s výjimkou Japonska a Číny soustřeďuje studenty snad z celého světa, byl již dvakrát náš posluchač doktorského studia RNDr. Peter Sebestyén. V případě, že bychom ji získali i my, byl by to dobrý předstupeň k dalším úvahám o projektu vytvoření evropského matematického centra v Opavě. Úkolem tohoto vědeckého institutu by bylo rozvíjet geometrické metody v oblasti modelování nelineárních systémů, teorie řízení a optimalizace, a to s uplatněním nejnovějších přístupů. Poznatky by institut předával dalším vědecko-výzkumným pracovníkům prostřednictvím konzultací, kurzů a stáží, doplnil už nyní propracovávanou vizi Marvan. Realizaci myšlenky vzniku mezinárodní matematické školy v Opavě vidí vzácný prosincový host MÚ jako nadějnou. První důvod mého optimismu souvisí s potřebou intelektuální rovnováhy na starém kontinentě. Západní centra, jimiž jsou Paříž, Cambridge či jiná tradiční města, musíme vyvažovat i novými středisky ve střední a východní Evropě, vysvětlil. Druhým důvodem je podle Vinogradova sílící postavení matematiky. Její role poroste, protože už v nejbližší budoucnosti, kdy tíživé ekonomické podmínky mnohé vědecké experimenty prostě neumožní, přijde ke slovu jejich matematické modelování, předložil svou vizi. Věřím, že idea mezinárodní matematické školy v Opavě prolomí bariéru evropské byrokracie a bude prosazena, konstatoval uznávaný vědec. Též s vědeckými výsledky svého premiérového pobytu na MÚ byl Vinogradov spokojen. Zdá se nám, že jsme udělali významný pokrok v pochopení podstaty klasických Mongeových-Ampéreových rovnic a mám radost, že se tu příbuznou problematikou zabývají rovněž doktorandi. Proto budou naše příští setkání s doc. Marvanem ještě častější. Začali jsme velkou společnou práci, která se už píše, a budeme v ní pokračovat mnoho let, netajil Vinogradov, který ji považuje za součást vědecké aktivity skupiny ruských matematiků, založené v osmdesátých letech minulého století a usilující o rozvinutí obecné teorie nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Dnes už má tato skupina mezinárodní rozměr, když za její členy považujeme kolegy z Itálie, Nizozemska a dalších států, Českou republiku především zásluhou doc. Marvana nevyjímaje. A navíc je pro nás povzbudivé, že se na MÚ v Opavě blízkými problémy zabývá i dr. Artur Sergyeyev, ukončil svůj zasvěcený pohled na další perspektivy společné vědecké práce Vinogradov v přesvědčení, že v Opavě nepobýval naposledy. (ian)

18 strana 18 Noviny Slezské univerzity leden 2005 Prezentace monografií z Karviné v Polsku Na Wyszej szkole ekonomiczno humanisticznej (WSEH) v Bialsko-Biale se prosince 2004 uskutečnila mezinárodní prezentace dvou monografií řešených v rámci projektu Interního grantového systému Slezské univerzity (SU) č. 28/2004 pod názvem Podpora prezentace českého účetnictví a optimalizace operačních systémů v kontextu světového vývoje. Projekt je řešen ve spolupráci kateder účetnictví a informatiky karvinské Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) SU. Řešitelkou je doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., spoluřešitelkou Mgr. Milena Janáková, Ph.D. Cílem projektu se stalo zajištění finančních prostředků pro vytištění a prezentaci dvou monografií z oblasti účetnictví a operačních systémů, jež si vyžádala odborná podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost. Součástí prezentace bylo jednání se Monografie doc. Ing. Eva Sikorové, CSc., České účetnictví v kontextu světového vývoje, (171 stran, obor účetnictví) se snaží o determinaci klíčových otázek současné teorie i praxe účetnictví v podmínkách ČR v kontextu světového vývoje (v návaznosti na vstup ČR do Evropské unie) a zároveň napomáhá k jejich řešení. Vychází především z vlastních poznatků a zkušeností získaných v průběhu let , respektive vlastních studií, analýz, komparací a průzkumů v letech včetně spolupráce s řadou podnikatelských subjektů, jakož i mnoha profesních organizací a zástupců akademické sféry. Zároveň vychází z přístupu, který dominuje významu účetnictví ve světě. V této souvislosti je patrný důraz na vypovídací schopnost účetnictví včetně vymezení prvků (elementů) účetních výkazů, jakož i pravidla, zásady a konvence, které jsou ve světě všeobecně přijímány a které vývoj účetnictví výrazně ovlivňují. Monografie přispívá k řešení otázek, které se ve stávajících podmínkách (ekonomice) nacházejí a které by se mohly stát v nedaleké budoucnosti vážnými problémy a překážkami, kdyby nebyly soustavně zkoumány a cílevědomě řešeny. Dílčí část monografie tvoří výsledky práce pro rozvoj teoretického a praktického zkoumání, jejímž základem je poukaz na nedostatky dané oblasti na základě provedených průzkumů Připravenosti podnikatelských subjektů na harmonizaci účetnictví v podmínkách let Na tuto část navazuje determinace teoretického a praktického přínosu práce pro praxi. zástupci podnikatelské sféry, Ministerstva financí (MF) PR, zahraničními hosty a organizátory (Prezentace výzkumu malého a středního podnikání na setkání s podnikateli, zástupci podnikatelské sféry a MF PR) v návaznosti na vstup ČR a Polska do EU pod názvem Vstup ČR do Evropské unie v kontextu rozvoje podnikání a aplikace české účetní a daňové terminologie (The research of small and medium enterprize in relation to the entering the Czech Republic to the European Union). Obsahem prezentace a jednání se stala zároveň i vzájemná výměna informací, jakož i prezentace výsledků v rámci výzkumu malého a středního podnikání prováděného katedrou účetnictví OPF (Sikorová, E. Účetní a daňové aspekty rozvoje malého a středního podnikání v podmínkách let ). Prezentace, jež se uskutečnila v předvánočním čase, se setkala s velkou odezvou ze strany přítomných zahraničních hostů. Zároveň byla prezentována i na nástěnkách kateder účetnictví a informatiky OPF a nástěnkách WSEH. Účast zahraničních hostů přispěla k výměně zkušeností při řešení dané problematiky z pohledu komparace výuky zkoumaných oblastí v rámci vysokých škol ČR a Polska, včetně návaznosti na podnikatelskou a nepodnikatelskou veřejnost, studentskou akademickou obec, jakož i centrálních institucí. V dané souvislosti vyvstala řada námětů a podnětů pro další rozvoj zkoumaných oblastí. Cílem prezentace se stalo představení obou monografií, jakož i rozvoj spolupráce navázáním na rozpracované oblasti a projekty, jež byly projednány v březnu a květnu 2004 právě na WSEH. (ES) Dnešním potřebám účetnictví a informatiky STUDIA OECONOMICA V decké monografie Slezské univerzity v Opav Obchodn podnikatelské fakulty v Karviné VSTUP ESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE V KONTEXTU ROZVOJE PODNIKÁNÍ A APLIKACE ESKÉ Ú ETNÍ A DA OVÉ TERMINOLOGIE EVA SIKOROVÁ 2004 Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Po úvodní části následuje vytyčení cíle a metodologie, vychází se z vymezení dosavadní úrovně teoretického a praktického poznání a je naznačena determinace současného stavu účetnictví včetně aplikace daňových a souvisejících aspektů jeho rozvoje v podmínkách ČR v kontextu jejího vstupu do Evropské unie. Specifická pozornost je věnována problematice analýzy harmonizačních procesů v ČR a návaznosti zařazení ČR do evropských struktur. V současném období je patrný význam jednotlivých profesních organizací; z tohoto důvodu je čtvrtá kapitola zaměřena na profesní vzdělávání, resp. komparaci a analýzu certifikačních systémů. Jejich počet narůstá společně s významem účetní, daňové a auditorské profese. V dané souvislosti je součástí monografie i přehled certifikačních systémů vybraných šesti zemí Evropské unie - Francie, Itálie, Velké Británie, Holandska, Německa a ČR. Pátá kapitola vychází z návaznosti a aplikace teorie a praxe, jakož i v kontextu související, zejména daňové legislativy. Nejdříve je věnována pozornost komparaci daňových dopadů vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie a následně determinaci klíčových daňových úprav vycházejících z první a druhé etapy reformy veřejných financí. V této souvislosti je významná oblast dotýkající se modernizace daňové správy. Jednotlivé části práce byly již konfrontovány s mnoha odborníky z pohledu teorie i praxe na

19 leden 2005 Noviny Slezské univerzity strana 19 řadě významných tuzemských i zahraničních konferencí a seminářů, setkání s podnikateli včetně mnoha prezentací výzkumu. Současně se vzhledem k náročnosti zvoleného tématu stávají vždy východiskem pro další oblast zkoumání. Cílem monografie se stala reálná snaha přispět k řešení současných problémů podnikatelské praxe a napomoci rozvoji teorie v návaznosti na uskutečněný vstup České republiky do Evropské unie. Rozčlenění do dílčích cílů bylo založeno na základě specifikace přínosu: v kontextu rozvoje metodologie (upřesnění terminologie, přístupy k ekonomickému rozvoji), v návaznosti na praxi (podnikatelské subjekty, hospodářské komory, širší odbornou i laickou veřejnost), zejména z pohledu aplikace výsledků provedených průzkumů, resp. vzájemné návaznosti teorie, metodologie a praxe, pro zkvalitnění výukového procesu (prezenční, kombinované studium, celoživotní vzdělávání), pro rozvoj teorie (harmonizace zákonů, zásady transformace institucionální podpory podnikání v období sílící evropské integrace). Jednu z nejvýznamnějších pasáží monografie představuje Ve dnech listopadu loňského roku byl hostem Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné prof. Sławomir Zawisza z Akademii Techniczno-Rolniczej (ATR) J. J. Śniadeckich v Bydgoszczy (University of Technology and Agriculture J. J. Sniadecki in Bydgoszcz). Prof. Zawisza přijel na pozvání dr. ing. Marie Gabryšové, která ve dnech října 2004 hostovala na ATR v Bydgoszczy, a také děkana OPF doc. Vojtěcha Malátka. Prof. Zawisza pracuje na katedře Poradenství v agrobyznysu, je mj. členem vědeckých společností Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu a také Włocławskiego Towarzystwa Naukowego v Polsku. Je autorem více než stovky vědeckých publikací, z toho pěti monografií. Ve svých vědeckých pracích se zabývá především poradenstvím, interpersonální komunikací mezi poradcem a klientem, metodami vedení poradenství v podmínkách hospodářských změn a integračních procesů a také etickými aspekty hospodářských činností. Během svého pobytu v České republice se prof. Zawisza společně s dr. Gabryšovou STUDIA OECONOMICA V decké monografie Slezské univerzity v Opav Obchodn podnikatelské fakulty v Karviné PRINCIPY A MOŽNOSTI OPERA NÍHO SYSTÉMU UNIX MILENA JANÁKOVÁ 2004 zúčastnil na pozvání generálního konzula Polské republiky v Ostravě a zplnomocněného ministra Andrzeja Kaczorowskiego slavnostního koncertu u příležitosti Svátku nezávislosti Polské republiky. V rámci tohoto slavnostního večera došlo také ke krátkému setkání s rektorem Slezské univerzity v Opavě prof. Zdeňkem Jiráskem. Podnětnou byla schůzka s proděkanem pro zahraniční styky OPF dr. Jiřím Mezuláníkem. Rozhovor obsáhl výměnu zkušeností z vědecké činnosti obou fakult, v této souvislosti problematika komparace zdanění ve všech stávajících 25 členských zemích Evropské unie. Monografie Mgr. Mileny Janákové, Ph.D., Principy a možnosti operačního systému UNIX (200 stran, obor: informatika) pojednává o konfiguraci a optimalizaci vybraných komponent operačního systému. Problematika představuje široký záběr a je viděna z úhlu pohledu správce operačního systému v různých kontextech. Ve zkoumaných oblastech je popsáno, proč a jak efektivně spravovat operační systém v návaznosti na základní cíl, udržení rutinního provozu celého počítačového systému podle aktuálních požadavků uživatelů. Pro podrobné zpracování této problematiky autorka rozdělila svůj zájem do specifikovaných oblastí operačního systému UNIX. V těchto oblastech se postupně soustředila na oblast správy disků a souborových systémů, zavádění operačního systému a režimy činnosti, softwarových subsetů, pracovního prostředí uživatelů a bezpečnost provozu. V každé dílčí oblasti zájmu jsou uvedeny klíčové objekty a odpovídající metody manipulace s nimi. Eva Sikorová Karvinská fakulta přijala hosta z Polska Prof. Sławomir Zawisza z Akademii Techniczno- Rolniczej J. J. Śniadeckich v Bydgoszczy (vlevo) s dr. Ing. Marií Gabryšovou a proděkanem karvinské fakulty Slezské univerzity PaedDr. Jiřím Mezuláníkem, CSc. Foto archiv vzájemnou informaci jejich představitelů o dosažených výsledcích a možnostech oboustranné spolupráce. Obě zúčastněné strany projevily zájem na pokračování a rozvíjení vědeckých kontaktů a rozšíření spektra spolupráce. Velkým přínosem bylo setkání se studenty oboru Marketing a management a Ekonomika cestovního ruchu, které prof. Zawisza seznámil s historií a současným působením ATR v Bydgoszczy v soustavě polských vysokých škol a také nejdůležitějšími aspekty své vědecké orientace. K prezentovaným tématům patřily např. procesy komunikace, teorie inovačních difuzí, vyjednávání v podnikání, etika a etiketa manažera, ekonomické a společenské procesy Polska, integrační procesy v EU a další. Ve druhé části tohoto setkání odpovídal prof. Zawisza na mnohé dotazy studentů. Předmětem jejich zájmu byly změny probíhající v Polsku po vstupu do EU, vývoj polského zemědělství a agroturistiky, otázky bioproduktů, genetické modifikace potravin i mezinárodní souvislosti globalizačních tendencí. Marie Gabryšová

20 strana 20 Noviny Slezské univerzity leden 2005 K mezinárodnímu standardnímu číslování knih K povinnostem pracovnice spisovny a archivu Slezské univerzity (SU) Kláry Mučkové, jejímž sídlem jsou prostory části přízemí budovy na Olbrichově 25 v Opavě, patří také přidělování čísel na vydávané publikace, které jsou tištěny buď vlastními silami, nejčastěji v edičním středisku Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě, či dodavatelsky (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné zadává jejich tisk povětšinou Tiskárně Kleinwächter ve Frýdku-Místku). Těmito čísly jsou ISBN (International Standard Book Numbering) a ISSN (International Standard Serial Numbering). V prvním případě (ISBN) byl SU jako vydavateli knižních titulů ofi ciálně přidělen v současnosti platný základní číselný kód (je třetím v pořadí; zprvu platil kód , později ), k němuž se na každou jednotlivou položku přidává další trojčíslí a závěrečné číslo. Celé ISBN je tedy číslem desetimístným. Ve druhém případě (ISSN) týkajícím se seriálových publikací (v našich podmínkách jsou myšleny především pravidelně vydávané sborníky) je celý kód tvořený osmimístným číslem přidělován pro každý titul jednotlivě. U seriálových publikací proto musí být v tiráži uvedeno jak ISBN, tak ISSN. Přestože přidělování těchto čísel je přísně sledováno, ve vydavatelské praxi SU dochází v tomto ohledu stále k závažným proviněním, potvrzuje Mučková problémy, před jejichž řešení bývá postavena. Základní nedostatek spočívá v nedostatečné kontrole čísel při korekturách, ale stávají se dokonce i případy, že vyjdou tituly, které je zcela postrádají, konkretizuje a za nejčastějšího hříšníka označuje Institut tvůrčí fotografi e (ITF). Zatímco v edičním středisku FPF na uvedení čísel dohlíží kolegyně Dana Panajotidisová a v Karviné Miroslava Snopková, ITF svou produkci tiskne v různých tiskárnách a často na povinnosti vydavatele zapomíná. Za nesprávné je totiž považováno také uvedení ISBN tiskárny, v níž zakázka vzniká. Je-li vydavatelem SU, musí být v tiráži uvedeno naše ISBN, zdůrazňuje Mučková. Pokud se na vydání publikace Slezská univerzita v Opav Vydavatel/Místo: Autor: Hlavní název: Podnázev/Název ásti: Díl/ ást/svazek: Druh vazby: Cena: Vydání: M síc a rok vydání: Žádost podává (jméno, funkce): podílí více spoluvydavatelů, musí být, mají-li je přidělena, uvedena ISBN všech. Proč se ISBN pokládá za tak důležité? Desetimístné číslo je rozděleno do čtyř částí, tzv. identifi kátorů, oddělených spojovníky, přičemž není možno vynechat žádnou z číslic. Podle identifi kátorů lze mnohé poznat. Tak např. první identifi kátor určuje zemi, jazykovou oblast, v níž nakladatel působí, nebo dohodnuté seskupení nakladatelů určitého teritoria. V praxi se Žádost o p id lení ISBN (ISSN u seriálových publikací) Datum: podpis: Vyjád ení p íslušného d kana, resp. pov eného prod kana ( editele Matematického ústavu, vedoucího Vzd lávacího centra). Rektorát - vyjád ení rektora, resp. kvestora: Datum: podpis: Vyjád ení prorektora pov eného zastupováním rektora na úseku edi ní innosti: Datum: P id lené ISBN (ISSN): Datum: Práce dodána do archivu dne nejvíce osvědčilo stanovení skupiny založené na jazykovém nebo geopolitickém principu. Identifi kátor přiděluje Mezinírodní agentura ISBN, vysvětluje Mučková. Archivu náleží povinný výtisk každého SU vydaného titulu. O jeho dodání se starají výše citované pracovnice obou fakult, které zajišťují také distribuci povinných výtisků neperiodických tiskovin ostatním knihovnám (příkladně Národní knihovna ČR v Praze shromažďuje dva povinné výtisky, podpis: podpis: po jednom Moravská zemská knihovna v Brně, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Vědecká knihovna v Olomouci). V archivu SU je každá publikace opatřena štítkem, číslem, uvnitř razítkem a uložena. Její zapůjčení lze umožnit pouze ve výjimečných případech, např. tehdy, když ji žadatel dlouhodobě nemůže získat v knihovně) a je vázáno výhradně zápůjčkou prezenční. Vždyť archiv taková publikace prakticky nemůže opustit, podtrhuje Mučková. (ian)

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15.

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. února 2012 Přítomni: Černohorský, Engliš, Ger, Kowalski, Mikeš, Sergyeyev,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojové programy MŠMT Závěrečná zpráva projektu Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Doktorské studium Karviná,

Doktorské studium Karviná, Doktorské studium 2016-2017 Karviná, 17.3.2016 1 Doktorské studium 2016-2017 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí ÚDS

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 130. zasedání dne Zápis

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 130. zasedání dne Zápis Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 130. zasedání dne 10. 4. 2014 Zápis Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, Z. Kočan, M. Málek, J. Melecký, J., J.

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 2 Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 Tento dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, vydaný v říjnu 1999. Dále

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více