Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003"

Transkript

1 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004

2 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ IRER... 5 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 6 ZE ZÁVĚRŮ DOZORČÍ RADY... 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY

3 ÚVOD Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., dále jen IRER vznikl zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností v lednu Během prvního roku své existence byla formována jeho činnost, především činnost vzdělávací. IRER byl akreditován jako vzdělávací institut Ministerstva vnitra ČR a získal akreditaci pro tři kurzy zvláštní odborné způsobilosti. IRER se účastnil výběrových řízeních o zakázky, aby mohl naplnit i vědeckovýzkumnou činnost, ale ve velké konkurenci neuspěl. IRER se od letních měsíců podílel na přípravách Setkání podnikatelů Horní Lužice a Pardubického kraje, které se úspěšně realizovalo začátkem následujícího roku. Správní rada IRER zasedala v roce 2003 dvakrát. Jednou se zasedání odehrálo prezenčně, jednou per rolam, jak statut organizace umožňuje. Dozorčí rada rovněž zasedala podle statutu. POSLÁNÍ A ČINNOST IRER IRER byl založen, aby podporoval celoživotního vzdělávání, vědu a výzkum, včetně zabezpečení přístrojového vybavení, aby napomáhal šířit informace a znalosti, aby napomáhal rozvoji informačních systémů a komunikačních technologií, aby podporoval publikační a ediční činnost, aby podporoval pracovníky Fakulty ekonomicko-správní a studenty na zahraničních stážích a studiích a pobyt zahraničních pedagogů při působení na Fakultě ekonomicko správní, aby provozoval konzultační, poradenskou a expertní činnost. HLAVNÍ ČINNOST a) podpora celoživotního vzdělávání, b) podpora rozvoje řešení vědeckých a vývojově-výzkumných projektů, zpracovávání koncepčních materiálů a studií navazujících na vědeckou činnost Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, c) podpora přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností, d) rozšiřování poznatků, informací a vědomostí, e) rozvoj informačních systémů a komunikačních technologií, f) podpora publikační a ediční činnosti, g) podpora pracovníků Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních stážích, 3

4 h) podpora studentů Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních studiích, i) podpora zahraničních pedagogů při působení na Fakultě ekonomicko správní, j) podpora konzultační, poradenské a expertní činnosti DOPLŇKOVÁ ČINNOST a) provozování a organizování školící a vzdělávací činnosti, b) vědeckovýzkumnou, vývojovou a expertní činnost, c) činnost organizačních a ekonomických poradců, d) nakladatelství a vydavatelství PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE Byly uvedeny do pořádku formální náležitosti (zápisy na živnostenském a finančním úřadu) 2. Byl proveden marketing dalšího vzdělávání vzdělávacích úředníků (zákonu č. 312/2002 Sb.), zvláště ZOZ, na pardubickém magistrátě a Pardubickém kraji. 3. Bylo jednáno s ředitelem RAPK Ing. Michaelem Skalickým o možné spolupráci 4. Bylo opakovaně jednáno s Institutem pro místní správu v Praze ohledně akreditací a školení. 5. Byla provedena prezentace FES a IRER, coby vzdělávacích zařízení pro programy celoživotního vzdělávání, na Mezinárodní konferenci v Benešově. 6. Byla získána o akreditace IRER jako školícího zařízení s programy ZOZ části obecné a živnostenské podnikání. 7. Byly podány tři přihlášky do výběrových řízení o pořízení plánu strategického rozvoje města Chrudimi, mikroregionu Chrudimsko a plánu rozvoje města Hlinska. 8. IRER byl spolupořadatelem mezinárodního setkání orientovaného na regionální rozvoj malého a středního podnikání v Pardubickém kraji a v německém kraji Oberlausitz v Dolním Sasku. Termín konání konference byl Byla zřízena webová doména která byly naplněna základními informacemi. 10. Bylo vybráno logo IRER. 4

5 11. Spolu s kolegy z IOO Lázně Bohdaneč byla připravována žádost o akreditaci ZOZ zajištění ochrany obyvatel a krizové řízení v IOO Lázně Bohdaneč provozovaná pod IRER. Akreditace vzdělávací instituce (IRER) byla proto rozšířena o prostory IOO. 12. IRER a FES (celoživotní vzdělávání a praktické zkušenosti z tvorby programu Veřejná správa pro e-learningovou výuku) byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Olomouci září Smlouva o dílo mezi firmou Kolpron CZ, s.r.o. a IRER na zpracování databáze maloobchodních jednotek v Pardubicích byla podepsána IRER připravil kurz ZOZ části obecné a živnostenského podnikání na únor až březen Ing. Klimečková, CSc., ředitelka Úřadu práce v Pardubicích, předložila návrh na systém rekvalifikačního celoživotního vzdělávání. Elektronickou poštou byla obeznámena se základními údaji o IRER. Jako odpověď Byla nám nabídnuta účast na projektu typu mobility programu Leonardo. 16. Běžný účet u České spořitelny a.s. byl založen FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ IRER Výsledky finančního hospodaření IRER v roce 2003 je obsaženo v následujících tabulkách: Výkaz zisku a ztrát k (v tis. Kč) Označení Název ukazatele Celkem A. NÁKLADY III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady 25 V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Jiné ostatní náklady 5 Náklady celkem Součet I. až VIII. 30 B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Součet I.1. až I Tržby z prodeje služeb 31 Výnosy celkem Součet I. až VII. 31 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Výnosy - Náklady Daň z příjmů 0,310 D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ C ,079 5

6 Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Označení T E X T Skutečnost v účetním období a b minulém 1 běžném 2 B.I. Krátkodobý majetek celkem 5 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 B.III.3. Účty v bankách 5 Aktiva celkem 5 PASIVA A.II.1. Účet výsledku hospodaření 1 B. Cizí zdroje celkem 4 B.III.9. Ostatní přímé daně 4 Pasiva celkem Součet A. až B. 5 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. byl dne zapsán do registru obecně prospěšných společností vedeného krajským soudem v Hradci Králové. Institut rozvoje evropských region, o.p.s., dále jen Institut, sídlí v univerzitním kampusu na adrese Studentská 95, Pardubice, PSČ: Institutu bylo přiděleno identifikační číslo a DIČ Číslo účtu je /0800, u České spořitelny a.s. Druh obecně prospěšných služeb: a) podpora celoživotního vzdělávání, b) podpora rozvoje řešení vědeckých a vývojově-výzkumných projektů, zpracovávání koncepčních materiálů a studií navazujících na vědeckou činnost Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, c) podpora přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností, d) rozšiřování poznatků, informací a vědomostí, e) rozvoj informačních systémů a komunikačních technologií, f) podpora publikační a ediční činnosti, g) podpora pracovníků Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních stážích, h) podpora studentů Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních studiích, i) podpora zahraničních pedagogů při působení na Fakultě ekonomicko správní, j) podpora konzultační, poradenské a expertní činnosti Doplňková činnost: a) provozování a organizování školící a vzdělávací činnosti, 6

7 b) vědeckovýzkumnou, vývojovou a expertní činnost, c) činnost organizačních a ekonomických poradců, d) nakladatelství a vydavatelství Zakladatelé: Univerzita Pardubice Identifikační číslo: Pardubice, Studentská 95, PSČ: a Statutární město Pardubice Identifikační číslo: Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ: Účetní období: až Použité metody: podvojné účetnictví podle účetní osnovy uvedené ve vyhlášce 504/2002 Sb. Doklady jsou archívovány na adrese Studentská 84, Pardubice. Výsledky hospodaření: Před zdaněním je výsledek hospodaření +1389,50 Kč. Daň z příjmu právnické osoby činí 310 Kč. Souhrnná výše pohledávek: 0 Souhrnná výše závazků: 4480 Kč 7

8 ZE ZÁVĚRŮ DOZORČÍ RADY Dozorčí rada k předloženým dokumentům účetní závěrky nemá připomínky. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPRÁVNÍ RADA : Předseda správní rady: doc. Ing. Jan Čapek, CSc., den vzniku funkce: Místopředseda správní rady: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. den vzniku funkce: Člen správní rady: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., den vzniku členství v představenstvu: Člen správní rady: Ing. Jiří Stříteský, den vzniku členství v představenstvu: Člen správní rady: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc., den vzniku členství v představenstvu: Člen správní rady: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., den vzniku členství v představenstvu: DOZORČÍ RADA: Předseda dozorčí rady: Ing. Milan Bukač den vzniku funkce: Člen dozorčí rady: RNDr. Vladimír Ježek, den vzniku členství v dozorčí radě: Člen dozorčí rady: Ing. Petr Urbanec, den vzniku členství v dozorčí radě:

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2009 Stránka 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 3 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více