KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019"

Transkript

1 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie dětská a dorostová psychiatrie Název kurzu Termín kurzu Místo konání kurzu Předatestační kurz I Předatetační kurz II kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu) LF UK Praha test k ukončení kmene povinný LF UK Praha test k ukončení kmene povinný LF MU Brno kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu) LF MU Brno test k ukončení kmene povinný LF MU Brno kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu) LF UK Praha test k ukončení kmene povinný LF UK Praha předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou LF MU Brno povinného testu) předatestační test povinný LF MU Brno předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou LF UK Praha povinného testu) předatestační test povinný LF UK Praha předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu) předatestační test povinný předatestační test povinný LF OU Ostrava test Cévní chirurgie fakulta pořádající atest. LF OU Ostrava test Cévní chirurgie fakulta pořádající atest. 2. LF UK Praha předatestační test Dermatovenerologie UK LF Plzeň předatestační test Dermatovenerologie bude určeno 2.LF UK Praha Dětská a dorostová psychiatrie UK LF Plzeň Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii UK LF Plzeň 6 dětská chirurgie xxx xxx 7 dětská neurologie xxx xxx 8 endokrinologie a diabetologie KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus, Předatestační kurz Endokrinologie Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus, Předatestační kurz Endokrinologie LF UK Praha gastroenterologie Předatestační kurz Modul I UK LF Hradec Králové 10 geriatrie Modul II jaro 2020 Modul III Novinky z gynekologie LF UK Praha Novinky z gynekologie LF OU Ostrava I.část kurzu , Předatestační kurz gynekologie a porodnictví UK LF Plzeň II.část kurzu gynekologie a porodnictví Předatestační kurz gynekologie a porodnictví I.část kurzu , II.část kurzu LF MU Brno hematologe a transfúzní 12 lékařství Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený) LF UK + ÚHKT 13 Novinky z hygieny a epidemiologie LF UK Praha hygiena a epidemiologie Předatestační kurz LF UK Praha 14 chirurgie Novinky v chirurgii LF UK Praha Novinky v chirurgii LF UP Olomouc 15 infekční lékařství Novinky v infekčním lékařství LF UK Praha 16 kardiochirurgie xxx xxx 17 kardiologie 18 klinická biochemie Předatestační kurz Specializační kurz 1. část Předatestační kurz Specializační kurz 2. část LF MU Brno

2 19 klinická onkologie předatestační kurz LF UP Olomouc předatestační kurz LF UK Praha 20 lékařská genetika Pokroky lékařské genetiky LF UK Praha Psychologie genetického poradenství LF MU Brno Klinická mikrobiologie novinky LF UP Olomouc Lékařská parazitologie novinky lékařská mikrobiologie Lékařská virologie novinky Lékařská bakteriologie novinky LF UK Praha Lékařská mykologie novinky UK LF Hradec Králové 22 maxilofaciální chirurgie xxx xxx Předatestační I. Část nefrologický, dialyzační transplantační nefrologie Předatestační II. Část nefrologický, dialyzační, transplantační neurochirurgie Základy neurochirurgie UK LF Plzeň Základy neurochirurgie UK LF Plzeň Základy neurologie LF MU Brno Základy neurologie LF UK Praha 25 neurologie Základy neurologie LF UK Praha Základy neurologie LF UP Olomouc Předatestační kurz LF UP Olomouc Předatestační kurz UK LF Plzeń Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž) LF UP Olomouc 26 nukleární medicína Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž) LF UP Olomouc Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž) LF UP Olomouc 27 oftalmologie předatestační test Oftalmologie IPVZ předatestační stáž LF UK Praha předatestační stáž LF UK Praha předatestační stáž LF UK Praha předatestační stáž LF UK Praha předatestační stáž LF UK Praha Test k ukončení kmene povinný Test k ukončení kmene povinný Test k ukončení kmene povinný LF UK Praha 28 ortopedie a traumatologie pohybového aparátu Test k ukončení kmene povinný LF UK Praha Test k ukončení kmene povinný (pokud bude) 2. LF UK Praha Test k ukončení kmene povinný LF UP Olomouc Test k ukončení kmene povinný UK LF Plzeň Test k ukončení kmene povinný (pokud bude) UK LF Plzeň Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Vybrané kapitoly z ortopedie) LF UK Praha Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Vybrané kapitoly z ortopedie) UK LF Plzeň Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Dětská ortopedie a traumatologie) LF UK Praha 29 otorinolaryngologie test Základy patologie LF UP Olomouc 7 týdenní předatestační stáž LF UP Olomouc 30 patologie Základy patologie týdenní předatestační stáž pediatrie (dětské lékařství) Základy dětského lékařství LF MU Brno Základy dětského lékařství LF OU Ostrava 32 plastická chirurgie Předatestační kurz LF UK Praha 33 pneumologie a ftizeologie Předatestační kurz LF UP Olomouc Předatestační kurz LF MU Brno

3 34 psychiatrie 35 radiační onkologie kurzy psychoterapie ; OS Psychiatrické společnosti + Psychiatrická klinika 1. LF a VFN test z psychiatrie v 10,00 hod v 10,00 hod v 10,00 hod v 10,00 hod. Základy práce s psychotickým pacientem(nepovinný kurz) LF UK Praha kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný) LF UK Praha Základy práce s psychotickým pacientem(nepovinný kurz) LF UK Praha kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný) LF UK Praha Radiologická fyzika Radiologická fyzika LF UK Praha Biologie nádorů LF UK Praha Zevní radioterapie a brachyterapie UK LF Hradec Králové Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie LF MU Brno radiologie a zobrazovací metody rehabilitační a fyzikální medicína předatestační stáž zakončená testem LF MU Brno předatestační stáž zakončená testem LF UK Praha Sonografie Čejkovice, (LF MU Brno) Novinky z radiologie LF UP Olomouc + LF MU Brno Sonografie LF UK Praha Zobrazování srdce a velkých cév LF UK Praha Mamární diagnostika Radiační ochrana pro aplikující odborníky LF UK Praha Radiologie urogenitálního systému Praha (LF UP Olomouc) Radiologie hrudníku Čeladná (LF UP Olomouc) Angiografie a intervenční radiologie LF UK Praha Počítačová tomografie (CT) LF UK Plzeň Pediatrická radiologie LF UK Praha Novinky z radiologie Radiologie abdominální, gastrointestinální Lednice (LF MU Brno) Radiační ochrana pro aplikující odborníky LF UP Olomouc Muskuloskeletální radiologie LF UK Praha Neuroradiologie LF UK Praha Magnetická rezonance Novinky z radiologie LF UK Praha Kurz fyzikální terapie LF UK Praha Předatestační kurz LF UK Praha Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci LF UK Praha Kinezioterapie pro lékaře IPVZ Kurz balneologie IPVZ Myoskeletální/manuální medicína,část A A1: ; A2: ,.;A3 IPVZ Myoskeletální/manuální medicína,část B B1; B2;B3 bude naplánováno Myoskeletální/manuální medicína,část C bude naplánováno Myoskeletální/manuální medicína,část D+test bude naplánováno Kinezioterapie pro lékaře LF UK Praha Předatestační kurz IPVZ Kurz ergodiagnostika a ergoterapie revmatologie xxx xxx Specializační kurz Soudní lékařství Předatestační specializační stáž Soudní lékařství I LF MU a FNUSA Brno 39 soudní lékařství Předatestační specializační stáž Soudní lékařství II FN Hradec Králové Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III ÚVN Praha Předatestační specializační stáž Soudní lékařství IV LF UP a FN Olomouc Specializační kurz Urgentní medicína 3 týdny , , UK LF Hradec Králové 40 urgentní medicína kurz Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví 3 dny IPVZ kurz ALS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu) kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu) , , ,

4 41 urologie Urodynamické vyšetření LF UP Olomouc Ženská urologie LF UP Olomouc Kurz urodynamika Ultrasonografie LF UP Olomouc Onkourologie II (nádory prostaty, varlat, penisu) LF UP Olomouc Dětské urologie UK LF Hradec Králové Kurz onkoulologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) LF MU Brno Ultrasonografie LF UK Praha Ultrasonografie LF UK Praha Test k atestaci UK LF Hradec Králové Ženská urologie LF UK Praha Kurz andrologie Kurz urodynamika LF UK Praha Kurz onkourologie II. (nádory prostaty, varlat, penisu) LF UK Praha 42 vnitřní lékařství 43 všeobecné praktické lékařství (nepovinné kurzy) Kurz onkourologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) předatestační kurz předatestační kurz LF OU Ostrava předatestační kurz LF MU Brno předatestační kurz LF UK Praha Novinky z vnitřního lékařství LF UK Praha Novinky z vnitřního lékařství LF UP Olomouc Novinky z vnitřního lékařství Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře (Poskytování pracovně lékařské služby) Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře

5 Povinné základní kurzy Lékařská první pomoc(3 dny) LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace (2 dny) LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UK LF UK LF UK Praha Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí(1 den) LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc UK LF Hradec Králové UK LF Hradec Králové LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK Praha

6 Radiační ochrana (1 den) Radiační ochrana pro aplikující odborníky (5 dní) LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UP Olomouc LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK LF UK Praha LF UP Olomouc LF UK Praha Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely) 1 angiologie předatestační kurz LF UK v Praze 2 pracovní lékařství předatestační kurz Pracovní lékařství 10 denní LF UK Praha 3 traumatologie Předatestační kurz LF UK Praha vysvětlivky: xxx v daném oboru kurzy nejsou