Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této informace je informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů, středních zdravotnických pracovníků a lůžek). Koncem roku 2003 bylo v Královéhradeckém kraji registrováno zdravotnických zařízení, z toho v resortu zdravotnictví a 5 v ostatních resortech (vnitro, spravedlnost a obrana). Celkově v porovnání s rokem 2002 přibylo v tomto roce 10 zdravotnických zařízení. Je to hodnocení subjektů a začleněných zařízení. Nezapočítáváme detašovaná pracoviště i když zde je také ukončování a zahajování činnosti. Ve zdravotnických zařízeních všech resortů pracovalo k ,23 lékařů a 6 073,74 středních zdravotnických pracovníků (bez smluvních pracovníků), z toho 18,35 lékařů a 43,60 SZP (v přepočteném počtu) v ambulantní péči zdravotnických zařízení jiných resortů. Od byla v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb. převedena zařízení spravovaná okresními úřady do kompetence krajských úřadů. V důsledku toho byl posílen nestátní sektor, jako státní zdravotnická zařízení zůstávají nadále jen zařízení, jejichž zřizovatel je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Krajský úřad spravoval v tomto roce 14 zdravotnických zařízení, z toho 6 nemocnic, 2 LDN, 1 dětský domov, 3 zdravotnické záchranné služby, 1 sdružení ozdravoven a léčeben a 1 protialkoholní záchytnou stanici. MZ ČR je v našem kraji zřizovatelem 4 subjektů s 483,02 lékařů. Další výraznou strukturální změnu zaznamenala v roce 2003 zařízení hygienické služby. V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. byla ustanovena Krajská hygienická stanice v Hradci Králové s detašovanými územními pracovišti v místech bývalých okresů a Zdravotní ústav v Hradci Králové s detašovanými pobočkami od Krajská hygienická stanice je nyní pověřena výkonem státní správy a všichni odborní zdravotničtí pracovníci se nově vykazují pouze v kategorii jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Rovněž v průběhu roku se měnila organizace zdravotnické záchranné služby, která se z jednotlivých zdravotnických subjektů postupně integrovala do Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jednalo se o ukončení činnosti oddělení záchranné služby v Nemocnici Nový Bydžov, Oblastní nemocnici Jičín, Oblastní nemocnici Náchod, Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, Opočenské nemocniční a.s. Opočno a Městské nemocnici - poliklinické části Hořice. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 1

2 I když se jeví celkově vyrovnaný stav v počtu jednotlivých druhů zařízení, uvnitř jednotlivých druhů byl pohyb. V síti ambulantních zařízení došlo v roce 2003 ke zvýšení u druhu zařízení samostatné zařízení SŠ o 8 zařízení a u druhu zařízení lékárna v počtu 7. Naopak při zrušení okresních hygienických stanice ubylo 5 zařízení. Například u druhu zařízení praktický lékař pro dospělé 3 zařízení ukončena, 4 zahájila činnost, praktický lékař stomatolog 10 zařízení ukončilo činnost a 9 zahájilo činnost, samostatná ordinace lékaře specialisty 13 zařízení zahájilo činnost a 13 ukončilo svoji činnost. Pohyb se na počtu zařízení neprojevuje. V ambulantní péči pracovalo 1 572,72 lékařů a 3 040,30 středních zdravotnických pracovníků (dále SZP), což činilo 74,0 % všech lékařů a 50,1 % všech SZP pracujících ve zdravotnických zařízeních. Celkový přírůstek je 8,56 lékařů přepočteného počtu v porovnání s rokem Na přírůstku se podílel obor urologie, gastroenterologie, radiodiagnostika, transfúzní služba a oftalmologie. Na základě změny metodiky zaniklo samostatné oddělení alergologie a samostatné oddělení klinické imunologie, tato dvě oddělení byla sloučena a činnost vykazována na oddělení alergologie a klinické imunologie, zde se rovněž projevil přírůstek. Naproti tomu se projevil úbytek počtu lékařů v oboru neurochirurgie, PL stomatolog. Lůžkovou péči zabezpečovala k v Královéhradeckém kraji zdravotnická zařízení resortu zdravotnictví 14 nemocnicemi s lůžkem, dále 15 odborných léčebných ústavů s 963 lůžky a 3 lázeňské léčebny s celkovým počtem lůžek. Zvláštní zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, stacionáře pro děti, jesle, záchytné stanice, dopravní a záchranná zdravotnická služba) měla koncem roku ,93 lékařů, 190,81 SZP a 252 míst. Zpracovala: Jaroslava Pabištová ÚZIS ČR, Královéhradecký krajský odbor Hradecká Hradec Králové tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 2

3 Celkový přehled zdravotnických zařízení (státní a nestátní) Druh zařízení Počet Index 2003/2002 v % zařízení 1) Lékaři SZP Lůžka Místa 2) zařízení lůžka Nemocnice vč. ambulantní části , , ,00 99,27 Odborné léčebné ústavy 18 47,88 410, ,00 100,08 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 6 14,95 139, ,00 100,00 Léčebny TRN - dospělí Psychiatrické léčebny - dospělí 1 2,00 16, ,00 100,00 Rehabilitační ústavy - dospělí Ostatní OLÚ - dospělí Dětské léčebny TRN Dětské psychiatrické léčebny Ostatní dětské OLÚ 1 0,68 9, ,00 100,00 Lázeňské léčebny 3 25,00 179, ,00 100,13 Dětské lázeňské léčebny Ozdravovny 5 1,94 47, ,00 100,00 Hospic 2 3,31 18, ,00 100,00 Další lůžková zařízení Samostatná ambulantní zařízení , , ,53 x Sdružená ambulantní zařízení 7 36,68 63, ,00 x Zdravotnická střediska 14 42,70 79, ,33 x Samost. ordinace PL pro dospělé ,89 233, ,42 x Samost. ord. PL pro děti a dorost ,32 117, ,00 x Samost. ordinace PL stomatologa ,83 291, ,67 x Samost. ordinace PL gynekologa 54 47,98 52, ,18 x Samost. ord. lékaře specialisty ,43 348, ,00 x Ostatní ambulantní zařízení ,14 488, ,02 x Zvláštní zdravotnická zařízení 34 23,93 190, ,14 x Kojenecké ústavy a dětské domovy 2 0,60 24, ,00 x Dětské stacionáře a centra 1 1,00 10, ,00 x Jesle a další dětská zařízení 5-22, ,00 x Stacionáře pro dospělé x Dopravní a záchranná zdrav. služba 25 22,33 130, ,15 x Záchytné stanice 1-4, ,00 x Zařízení lékárenské péče , ,50 x Lékárny , ,17 x Výdejny 7-6, ,00 x Hygienická služba 2 8,50 64, ,33 x Ostatní zdravotnická zařízení x Celkem , , ,66 99,58 1) 2) Do počtu zařízení nejsou zahrnuty počty detašovaných pracovišť Místo je lůžko, které není využíváno pacientem 24 hodin denně ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 3

4 Území 3) Zabezpečení zdravotní péče v okresech v roce 2003 Úhrnem lékaři na obyvatel index 2003/2002 v % Hradec Králové 930,35 58,39 101,86 693,10 43,50 211,57 13,28 4,00 Jičín 250,40 32,43 99,13 183,92 23,82 51,78 6,71 6,55 Náchod 337,13 30,00 100,85 253,50 22,56 69,43 6,18 2,20 Rychnov n. K. 232,11 29,41 98,00 190,55 24,14 40,36 5,11 1,20 Trutnov 374,24 31,22 99,99 251,65 20,99 98,06 8,18 8,93 Kraj 2 124,23 38,78 100, ,72 28,71 471,20 8,60 22,88 Česká republika ,60 39,25 100, ,39 28, ,22 8, ,81 1) Ambulantní části nemocnic a samostatná ambulantní zařízení 2) Odborné léčebné ústavy včetně ambulantních částí, bez lázeňských léčeben 3) Zařízení započítána do okresů na jejichž území se nacházejí ambulantní péče 1) z toho: na obyvatel nemocnice (lůžk. část) na obyvatel OLÚ 2) lékaři (v PP) Území Lůžka podle druhu zařízení Úhrnem na obyvatel index 2003/2002 v % nemocnice 1) Hradec Králové ,02 98, Jičín ,06 100, Náchod ,46 100, Rychnov n. K ,80 99, Trutnov ,91 99, Kraj ,54 99, Česká republika ,21 101, z toho OLÚ z toho LDN lázeňské léčebny 1) Včetně ozdravoven, dalších lůžkových zařízení a hospiců. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 4

5 Oddělení a pracoviště daného oboru Lůžková péče podle oddělení oddělení (pracov.) Počet Index roku 2003/2002 v % Lékaři SZP lůžka lůžka lékaři SZP oddělení (pracov.) Bez specifikace ,94 47,25 100,00 100,00 93,27 93,43 Interna ,26 499,88 104,55 105,15 105,82 99,55 Kardiologie Geriatrie Infekční ,40 38,55 100,00 100,00 94,81 94,37 TRN ,53 18,00 100,00 100,00 96,38 93,26 Neurologie ,13 67,15 100,00 100,00 97,84 95,18 Psychiatrie a AT ,19 58,74 80,00 100,00 111,59 97,53 Nemoci z povolání Pediatrie ,46 231,80 94,44 97,32 110,42 96,78 Gynekologie ,48 168,15 85,00 90,46 103,61 90,06 Novorozenecké Chirurgie ,08 341,38 94,44 95,22 100,60 95,45 Neurochirurgie ,60 72,20 100,00 100,00 120,16 103,59 Plastická chirurgie ,32 10,00 100,00 100,00 145,00 100,00 Kardiochirurgie ,45 68,91 100,00 100,00 109,81 95,77 Traumatologie AR ,18 94,34 100,00 100,00 114,99 97,06 Ortopedie ,89 90,55 100,00 100,00 105,99 94,55 Urologie ,28 65,21 100,00 100,00 96,02 95,25 ORL ,01 51,75 100,00 100,00 105,41 104,33 Oftalmologie 1) ,68 46,00 100,00 100,00 124,83 98,48 Stomatologie Dermatovenerologie ,73 15,60 100,00 100,00 91,83 100,00 Radioterapie ,30 43,00 100,00 100,00 111,44 100,47 Dětská chirurgie ,55 20,50 100,00 100,00 92,21 112,76 Balneologie a fyziatrie ,00 179,03 100,00 100,13 92,11 92,07 Rehabilitace a fyzikální medicína ,26 57,47 100,00 100,00 85,82 103,33 Intenzivní péče ,50 27,41 100,00 114,29 117,02 73,54 Nukleární medicína Léčba popálenin Hospic ,31 18,50 100,00 100,00 100,00 108,19 Následná péče ,80 86,51 100,00 100,37 101,30 99,23 Ošetřovatelská péče ,75 144,52 100,00 100,00 102,45 94,25 Celkem , ,40 96,86 99,58 104,38 96,39 1) Vč. dětského očního oddělení ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 5

6 Oddělení a pracoviště daného oboru Ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zařízeních Počet oddělení / pracovišť ambul. část nemocnic ostatní zařízení Interna 1) ,60 65,60 34,00 216,02 98,57 106,00 Kardiologie 8 7,40-7,40 7,65 90,24 91,07 Revmatologie 3 1,85-1,85 1,85 99,46 99,46 Diabetologie 12 7,32 0,70 6,62 7,12 115,82 102,89 Gastroenterologie 4 4,00-4,00 4,00 200,00 200,00 Endokrinologie 4 2,03-2,03 1,78 100,50 88,12 Geriatrie 1 0,31-0,31 0,31 100,00 100,00 Infekce 3 2,84 2,84-9,51 94,67 153,14 Alergologie, klinická imunologie 18 20,29 6,99 13,30 34,17 110,03 98,42 TRN 17 16,47 8,47 8,00 25,24 100,73 93,72 Neurologie 48 30,96 7,57 23,39 39,72 103,68 105,86 Psychiatrie vč. AT a sexuologie 42 34,29 6,93 27,36 23,43 101,93 97,54 Nemoci z povolání 1 5,26 5,26-8,00 100,00 90,70 Pediatrie (vč. praktického lékaře) ,60 14,63 123,97 137,26 99,74 97,88 Gynekologie (vč. praktického lékaře) ,04 13,31 53,73 90,92 102,82 96,46 Chirurgie (vč. dětské chirurgie) 67 62,90 26,98 35,92 114,06 98,71 100,82 Neurochirurgie 1 2,74 2,74-7,60 52,59 108,57 Plastická chirurgie (vč.léčby popálenin) 5 2,26 1,68 0,58 4,25 60,92 83,33 Kardiochirurgie 1 3,27 3,27-7,88 123,40 99,75 Traumatologie Anesteziologcko-resuscitační 23 67,56 64,20 3,36 76,17 100,69 104,63 Ortopedie 63 28,61 7,58 21,03 27,66 97,58 99,14 Urologie 25 18,58 10,97 7,61 27,83 110,01 108,92 ORL vč. foniatrie 37 29,89 8,54 21,35 34,95 102,08 95,49 Oftalmologie 49 53,55 17,55 36,00 60,24 109,98 99,93 Stomatologie (vč. praktického lékaře) ,75 14,82 339,93 548,64 99,29 96,26 Dermatovenerologie 35 26,02 6,27 19,75 29,47 98,86 98,27 Klinická onkologie 4 5,80 1,80 4,00 8,50 118,37 93,92 Radioterapie 6 10,53 9,53 1,00 40,80 104,57 103,29 Praktický lékař pro dospělé ,91 1,20 270,71 283,81 99,81 98,68 Domácí zdr. péče (vč. úst. ošetř. péče) ,62-117,98 Ostatní 2) 81 38,01 28,72 9,29 214,43 83,19 90,17 SVLS 3) ,08 107,60 50,48 833,41 106,49 102,04 Celkem ,72 445, , ,30 100,55 99,97 Lékaři z toho 1) Včetně nefrologie a klinické farmakologie 2) Tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, tkáňová stanice, hyg.obec.a komunální, epidemiologie, mikrobiologie, funkční diagnostika, doprava raněných, nemocných a rodiček, ostatní oddělení léčebné péče a ostatní oddělení 3) Klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, krevní sklady, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, ostatní oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek SZP Index 2003/2002 v % lékaři SZP ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 6

7 Podíl lékařů podle druhu zařízení k Královéhradecký kraj zařízení ambulantní péče 53,04% ostatní 1,53% lázně 1,18% odborné léčebné ústavy 1,08% nemocnice 43,17% Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel - Královéhradecký kraj Česká republika Královéhradecký kraj Trutnov Rychnov n. Kn. Náchod Jičín Hradec Králové ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 7

8 Podíl lůžek podle druhu zařízení k Královéhradecký kraj lázně 23,49% odborné léčebné ústavy 14,96% nemocnice 61,55% ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje č. 18 /2004 strana 8

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Síť zdravotnických zařízení 2000

Síť zdravotnických zařízení 2000 Síť zdravotnických zařízení 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2012 25 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011 Health Establishments in the CR in 2011 Souhrn Tato aktuální

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 8. 2013 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012 Health Establishments in the CR in 2012 Souhrn Tato aktuální informace

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 2010 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009 Health Establishments in the CR in 2009 Souhrn Tato aktuální

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 22 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.5.2006 16 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Koordinační rada pro specializační vzdělávání (dále jen Koordinační

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Verze dokumentu V5.0 Autor: Ing. Petr Mašek, IBM ČR RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., Západočeská univerzita Datum: 30.6.2013 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 3 DATA

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

23. ZDRAVOTNICTVÍ státní nestátní

23. ZDRAVOTNICTVÍ státní nestátní 23. ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

- z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné

- z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné 16. Zdravotnictví Síť zdravotnických zařízení ve městě Pardubice se v letech 2000 2006 podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky neustále rozšiřovala. samostatných ambulantních zařízení

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Lékaři a farmaceuti 2000

Lékaři a farmaceuti 2000 Lékaři a farmaceuti 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lékaři a farmaceuti K dispozici jsou publikace s daty

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více