NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011"

Transkript

1 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem, náklady vozidel...situace je v řešení, příslušní technici musí zajistit nápravu, provádět pravidelnou kontrolu řidičů. Zemědělské družstvo jistě pomůže při řešení, např. zakoupením vhodné techniky pro úklid. Budeme pečlivě sledovat viníky nepořádku v obci, ne vždy se jedná o místní zemědělské firmy. Popřípadě bude muset zasáhnout Policie ČR, se kterou jsme na toto téma již hovořili. Proslýchá se, že se bude bourat kašna na náměstí? Nevím o tom, většina občanů i já jsme pro zachování památky. V současné době se prověřuje způsob opravy. Ve spolupráci s památkáři vše projednáme, neboť nám záleží na tom, aby byl zachován styl, vrátila se původní podoba, rádi bychom uvedli do provozu vodotrysk a pořídili noční bodové osvětlení. Jaké další úpravy plánujete? Je připraven projekt, v zimním období bude provedena úprava dřevin, do zimy chceme dokončit napojení dlažby na asfalt, což bylo provedeno v okolí zvonice. V plánu je úprava chodníku kolem Fremisu směrem k hřišti, výhledově je nutné vybudovat chodníky u frekventované vozovky směrem na Pelhřimov /Smetanova ulice/ a v ulici Fr. Čenského směrem k traktorce, dále prostranství před obchodem s potravinami /bývalý Pramen/. Byly provedeny opravy překopu v ulicích Na Lázni, Čs. legií, V Hradu, část ulice Družstevní a Fibichovy. Zkušebně byla provedena oprava u hřbitova. Pamětní deska Ferdinanda Čenského opakovaná otázka... Stará bolest, náš úřad nebyl dost důsledný. Musíme zintenzivnit tlak na majitele domu č. 6 /horní restaurace/, vždyť c.k. major a spisovatel dům zdědil už po svém otci, který ho koupil v osmdesátých letech 19. století a do rodiny často chodíval i Bedřich Smetana. Postaráme se o to, aby se vzpomínka na čechtického rodáka brzy ocitla na svém místě. Škoda, že vedení České pošty nereagovalo na podněty, které souvisely s výročím otevření pošty v Čechticích Nevím proč, škoda, měli jsme si připomenout, že téhož roku byl postaven i hostinec U města Prahy původní název dolní restaurace. Uvažujete o stavbě spolkového domu podobně jako v sousedních obcích? Ne, nelze ho postavit z finančních důvodů, prioritou je řešení vody. Připravuje se projekt na posílení vlastních zdrojů /Paní les/ a rekonstrukce čistírny odpadních vod, dále zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Vojtěcha. Jaké úpravy probíhají v současné době v mateřské škole? Rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky i pracovníky dle požadavků hygieny, oprava nevyhovujícího topení a osvětlení, jež nesplňovala požadované normy. Celková investice bude přibližně 1,5 milionu Kč. Věříme, že se náklady podaří pokrýt z dotací ROP /Regionální operační program/ pro střední Čechy. 1. září nastoupí děti do nově upravené školky. Jaká je situace s přidělováním parcel pro výstavbu rodinných domků? V Čechticích volné parcely už nejsou, avšak nevíme, zda někteří žadatelé ještě neodmítnou. Výhledově budou parcely v Otročicích, ale na ty ještě žádosti nebereme. Územní plán obce byl schválen, takže prodej pozemků se zahájí. Pořadí se určuje podle data přijetí žádosti. Jak Úřad městyse Čechtice spolupracuje se zájmovými organizacemi? Myslím, že je bezproblémová, podpora z naší strany patří všem. S TJ Sokol diskutujeme o rekonstrukci sokolovny, dokončení plotů u antukového hřiště u školy, rádi bychom veřejnosti zpřístupnili tenisové kurty. Podařilo se nám získat dotaci pro SDH. Ha-

2 siči vyvíjejí nadstandardní činnost, bez níž bychom se neobešli. Zvládají bleskové zásahy u požárů, havárií, pátrání po nezvěstných, krizové situace s vodou... V mnoha případech zachránili lidské životy i majetek. Patří jim náš veliký dík a obdiv. Myslivci pečují nejen o zvěř, ale podporují aktivně i kulturu v obci a finančně přispívají. Děkuji jim jménem nás všech. Obrovskou pochvalu zaslouží také všichni, kteří se podílejí na dlouhodobé přípravě, nejednoduché organizaci a perfektním zajištění významné kulturní akce Čechtická lilie, která má svoji tradici a získala oblibu v širokém okolí, ba celé ČR. Škoda, že návštěvnost z řad místních občanů je velice nízká. Zvláště letos za překrásného letního počasí byla radost sledovat bohatý program. Pro milovníky heligónek jsme připravili koncert Pražských heligonkářů, kterým jsme si připomněli letní pouť.také tento koncert se uskutečnil na farské zahradě, kde je pro tyto koncerty výborné prostředí, ale také zázemí. Velice děkujeme panu faráři Zdizislawu Ciesielskemu. Znovu se těšíme na zahájení pravidelných KAVÁRNIČEK, kde se schází mnoho našich obyvatel u zábavného pořadu a pohovoří se zajímavými osobnostmi kulturního života. 15. září mezi nás zavítá pan Zdeněk Svěrák! Děkuji všem pořadatelům kulturních a společenských akcí, které organizovali pro své spoluobčany. Těším se na vaše připomínky, nápady, návrhy i příspěvky do Čechtických novin a závěrem svých informací všem přeji pevné zdraví, pohodu a moc zdaru při V. K. Informace úřadu městyse Čechtice č. 10/2011 v Čechticích dne Rada vyhodnotila spotřebu elektrické energie v prostorách sloužících pro klubovou činnost. V každé obci bude jedna zodpovědná osoba, která bude garantem za hospodaření v těchto prostorách. 2. Rada projednala nabídku firmy L.HAINZ, která se zabývá rekonstrukcí zvonů a zvoniček. Firma byla obcí oslovena z důvodu zajištění automatického zvonění v Otročicích. Rada rozhodla doplnit tuto nabídku ještě o další nabídky jiných firem. Bude se však pokračovat na zajištění el. přípojky a dále se zahájí přípravy na vybudování automatického zvonění i v obcích Staré Práchňany a Malá Paseka. 3. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč Dennímu stacionáři Petrklíč se sídlem Ledeč nad Sázavou na dopravu a vzdělávání dětí s mentálním postižením. 4. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů u příležitosti soutěže O pohár starosty SDH Čechtice. 5. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2011 pro MŠ Čechtice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 7/2011 pro ZŠ Čechtice. 7. Rada projednala žádosti na opravy místních komunikací. Rada konstatovala, že v roce 2011 budou provedeny pouze nutné dílčí opravy. 8. Rada schvaluje nákup kanalizačních trubek pro potřeby obce Nakvasovice. 9. Rada schvaluje výjimku a navyšuje počty zapsaných dětí na jednu třídu v MŠ Čechtice z 24 do 28 dětí pro školní rok 2011/ Rada schvaluje zahájení přípravných prací pro zbudování nového zdroje na území pozemku zvaný Paní les. 11. Rada schvaluje, že obec převezme do správy vodovodní a kanalizační přípojku vybudovanou k rodinnému domku čp.353 v obci Čechtice. 12. Rada schvaluje Smlouvu mezi Městysem Čechtice a firmou IPI EFEKT, která se týká zajištění výběrového řízení na rekonstrukci MŠ. 13. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 52/1 k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 14. Rada schvaluje program zastupitelstva: č. 11/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje Darovací smlouvu č.8/2011 pro ZŠ Čechtice. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1571/19 k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 4. Rada vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku cca 18 m 2 (parčík u pošty) z důvodu umístění stánku občerstvení. 5. Rada schvaluje finanční příspěvek Sdružení Čechtická lilie na pořádání festivalu na farské zahradě. 6. Rada schvaluje finanční příspěvek Dennímu stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou na provoz. 7. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku firmy, která se zabývá opravami silnic tzv. nahřívací deskou (infraopravy). Obec uvažuje o opravách silnic hlavně v ulicích Na Lázni a V Hradu, které jsou nejvíce poškozeny propadající kanalizací. Rada pověřila starostu o oslovení více firem. 8. Rada schvaluje objednávku na instalaci zvonění na kapličce v Otročicích. Vzhledem k nižší cenové nabídce bude oslovena firma IMPULS- B Ostrava. Předpokládaná cena je ,- Kč. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 2

3 č. 12/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku p.č. 3478/1 k.ú. Jeníkov o výměře cca 60 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemků p.č.3246/1 a 3372 k.ú. Nakvasovice (Zhoř) o výměře cca 120 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada vzala na vědomí návrh stánků s občerstvením. Rada schvaluje formu dřevěného domku, ale nesouhlasí s umístěním v parčíku vedle pošty. Budou nabídnuty jiné plochy. 4. Rada vzala na vědomí cenové nabídky firmy COLAS a firmy DIPOS na opravu místních komunikací v Čechticích. Rada schvaluje, aby opravu provedla firma DIPOS s.r.o. 5. Rada schvaluje termín zastupitelstva na v 19:00 v klubovně v Čechticích. 6. Rada schvaluje tento program zastupitelstva: 1) Vydání změny č.2 územního plánu městyse Čechtice 2) Prodej pozemků 3) Různé 4) Diskuse č. 13/2011 v Čechticích dne Rada městyse byla seznámena určeným zastupitelem paní Marií Marhanovou s písemnostmi, které obdržel Úřad městyse k řízení vedeném podle stavebního zákona ke změně č. 2 územního plánu Čechtice. Jedná se o písemnosti uplatněné dotčenými orgány: Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Tyto vyslovují souhlas a požadují akceptovat jimi již dříve vydaná stanoviska. Dále se jedná o písemnosti uplatněné veřejností: Ing. Ondřejem Tůmou, Kladruby. V připomínce se žádá posoudit začlenění pozemku PK 1502 v k.ú. Černičí v osadě Růžkovy Lhotice do ploch smíšená území obytná a výrobní. Další připomínka byla od Ing. Dominika Horského, Praha. V námitce nesouhlasí s umístěním plochy dopravní infrastruktury v osadě Zhoř. Navrhuje, aby dopravní infrastruktura byla vypuštěna ze změny. Rada doporučuje určenému zastupiteli zajistit při vyhodnocení výsledků projednání vedením dle stavebního zákona tyto závěry: pozemek PK 1502 v k.ú. Černičí nebude začleněn do zastavitelného území. Jednalo by se o výrazné zdržení procesu projednávání a rovněž rozšíření plochy pro zástavbu, nelze řádně odůvodnit. K druhé připomínce, na základě místního šetření (příloha zápisu rady) a nutnosti vytvoření nových parkovacích míst u hřbitova ve Zhoři, rada doporučuje námitce nevyhovět. 2. Rada neschvaluje nákup vozu AVIA, který byl nabídnut firmou SAP s.r.o. Loket. Cena neodpovídala stavu a vybavení vozidla. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Čechtice 3/2011 dne v Jeníkově hasičárna 18:00 hod. 1. ZM schvaluje Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad. 2. ZM schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. 3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2011 dle přílohy. 4. ZM pověřuje radu k nákupu vozu AVIE pro potřeby obce. ZM pověřuje starostu k určení pracovní skupiny, která se bude zabývat výběrem tohoto vozu. 5. ZM vzalo na vědomí studii na stavební pozemky v obci Otročice. 6. ZM schvaluje, aby byl vyhotoven geometrický plán na stavební parcely v obci Otročice. 7. ZM schvaluje převod Smlouvy o smlouvě budoucí (i s jejími závazky a povinnostmi) na prodej stavebního pozemku p.č. 535/7 k.ú. Jeníkov. 8. V bodě různé informoval starosta o probíhajících jednáních ohledně vodovodního zdroje v Paní lese a v Sudislavicích. Čechtická lilie Čechtická lilie festival folku, country a trampské hudby se v sobotu uskutečnila již po osmadvacáté. Zatímco loňský ročník musel být pro nepřízeň počasí zrušen, letošní sluníčko umocnilo skvělý zážitek! Které skupiny jsme viděli a slyšeli? Českej chleba Vlašim, Kekit a Squadra Strakonice, Šántré Praha, Městská Praha, Twisted Timber Praha, Country Mix Votice, The Bee Line Praha a sólistu Jiřího Šmidtra z Prahy. Všichni amatéři hráli od 15 hodin do noci pro potěšení a radost. V půvabných prostorách čechtické farské zahrady v doprovodném programu vystoupily i břišní tanečnice z Prahy, vlašimská chlapecká skupina Break Dance, Country Berušky z Vlašimi, Country babinec z Louňovic... Poděkování patří všem pořadatelům, kteří organizačně celou akci zajistili, věnovali mnoho sil a času přípravě občerstvení, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neobešel, bleskové pomoci místních hasičů, kteří během několika minut zajistili náhradní zdroj vody, která přestala na chvíli téct. Za krásný zážitek, pěknou sobotu, skvělou náladu, pastvu pro oči, uši patří všem veliký dík! Myslím, že prezident festivalu Karel Rozkošný, všichni jeho věrní kamarádi a spoluorganizátoři byli letos stejně jako my, diváci, nadmíru spokojeni. 28. ročník skončil, ať žije dvacátý devátý! Příští rok na shledanou! V. K. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 3

4 O pohár starosty SDH Čechtice V sobotu se v Čechticích na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čechtice konal druhý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty SDH Čechtice. Od rána probíhaly velké přípravy na tuto akci, ale všem bylo jasné, že počasí nám tentokrát přát nebude. Ještě hodinu před soutěží se přes nás přehnal celkem vydatný déšť. Když se ale pomalu začala sjíždět soutěžní družstva a déšť ustal, doufali jsme, že vše proběhne hladce. Celá soutěž byla složena z těchto kategorií: děti, požární útok s PS 8, s PS 12 pro muže, s PS 12 pro ženy a novinkou oproti loňskému roku byla tzv. soutěž o nejrychlejší zadek, což znamená nejrychlejší nabrání vody z kádě. Do nástupu, který byl ve 13 hodin, se registrovalo celkem 27 družstev, z nichž některá se přihlásila do kategorie PS 8 i PS 12. Jako první přišla na řadu soutěž dětí, kterou vyhrálo družstvo starších z Čechtic. Poté se předvedla děvčata z Lukavce se stylem požárního útoku hrbáč. Pak už začali soutěžit dospělí. Nejprve kategorie PS 8, kde se nejlépe umístila dvě družstva z Daměnic a SDH Třemošnice. V kategorii PS 12 ženy obsadilo první místo SDH Sedmpány, druhé místo SDH Třemošnice a třetí skončila děvčata z Třebešic. V kategorii mužů bylo pořadí na prvních třech místech následující: SDH Sedmpány, SDH Rataje, SDH Daměnice A. V soutěži o nejrychlejší zadek byli nejlepší bratři Filipovi z SDH Sedmpány. Celá soutěž probíhala v přátelském duchu a bez vážnějších zranění. Večer následovala taneční zábava s kapelou Šakalí dech. Poděkování patří všem členům SDH Čechtice, kteří se podíleli na přípravách této akce, dále městysu Čechtice, TJ Sokol Čechtice, panu Turkovi za výborné občerstvení, SDH Dolní Kralovice za doplňování vody, panu Tůmovi a Maceškovi za spravedlivé rozhodování, SDH Zdislavice za zapůjčení elektrické časomíry, panu Černíkovi za perfektní komentování, a dalším. Doufáme, že se všem na naší soutěži líbilo a těšíme se na setkání zase za rok. Asociace sportu pro všechny /TJ Sokol Čechtice/ Jako vloni i letos jsme vyrazili s dětmi ze cvičení mladších a starších žáků / ASPV /na závody. Cíleně jsme se na ně zaměřovali po celý rok a přípravu jsme vybírali s ohledem na disciplíny,zároveň aby se dětem cvičení líbilo. V pondělí proběhlo okresní kolo atletického víceboje ASPV stejně jako v loňském roce na hřišti základní školy v Týnci nad Sázavou. Celé odpoledne jsme za pěkného letního počasí strávili na hřišti mezi disciplínami, které jsou zařazené do soutěže, patří sem pro kategorie mladší žáci: běh na 60m, skok do dálky, běh 800m, hod kriketovým míčkem, pro starší žáky: běh 60m, skok do dálky, běh 1200m, hod granátem. Letos jsme vyjeli ve složení mladší žáci: Klára Andělová, Martin Hyna, Jakub Hyna, starší žáci: Vojtěch Anděl. Naše práce s dětmi nám přinesla velikou radost a odměnu ve formě umístění a velice úspěšném reprezentování čechtického Sokola. Konečné umístění bylo: mladší žáci Martin Hyna 1. místo Jakub Hyna, 3. místo, mladší žákyně Klára Andělová 3. místo, starší žáci Vojtěch Anděl 1. místo. Bohužel obrovským zklamáním nejen pro děti, ale i pro nás bylo oznámení zrušení krajského kola této soutěže z důvodu malého počtu přihlášení okresu, ale i finančních nákladů. Další soutěže, které jsme se účastnili, byl branný závod Medvědí stezka, kde jsme automaticky, když se nekoná okresní kolo /Benešov nepořádá/ soutěžili v kole krajském, které letos probíhalo ve Veltrusech během víkendu Naše dvoučlenná hlídka se umístila na 5. místě, ve složení Martin Hyna, Jakub Hyna, kdy přesunutím do starší kategorie soutěžili hoši se staršími účastníky, tedy daleko silnějšími soupeři. Naštěstí i zde nám během pobytu počasí přálo, atmosféra a program byl velice zajímavý a děti se seznámily a naučily se i nové sportovní disciplíny a hry. Poděkování patří paní K. Andělové za dovoz dětí na závody. Budeme se začátkem nového školního roku těšit na nové tváře do cvičení žactva, které opět bude probíhat. Sportu zdar! cvičitelé MUDr. K. Hynová, J. Hyna Podzimní rukodělné kurzy v Čechticích Občanské sdružení Zoe ve spolupráci s Úřadem městyse Čechtice vás zve na příjemně strávené sobotní odpoledne, které vám poskytne relaxaci a možnost naučit se něco nového. Kurzy se uskuteční vždy první sobotu v měsíci od 13 hod. v klubovně sokolovny na Náměstí Dr. Tyrše v Čechticích. (Konec kurzu není striktně stanoven, odcházet můžete podle své potřeby, nejpozději v 18 hod.) Cena kurzu je 340 Kč - v této částce jsou zahrnuty veškeré potřeby a materiál na tvoření ve výši 200 Kč, činnost lektorky a drobné občerstvení. Platba se uskuteční před začátkem kurzu. Lektorkou kurzů je paní Jitka Cíglerová Témata kurzů: Smaltovaný šperk Výroba šperku, brože nebo dekorační cedulky pomocí smaltovacích prášků na skleněný nebo měděný podklad. Šperky z mastku Jednoduché opracování nejměkčího kamene, zasazení polodrahokamu, výroba šperku nebo sošky dle vlastní fantazie. Vánoce přicházejí Výroba vánočních dekorací z různých materiálů téma zvonky a zvonečky Rozšíření služeb Oznamujeme občanům, že sběrna prádla v Čechticích rozšířila své služby zákazníkům. Kromě čištění šatstva, čištění peří, šití, přešívání všech výrobků z peří deky, peřiny, polštáře, nabízí také praní, žehlení a mandlování veškerého prádla i doma vypraného. Bližší informace v čistírně ve dvoře úřadu městyse. Provoz čistírny: pondělí hodin středa hodin J. Hasanová Prodej kalendářů na rok 2012 Na úřadě městyse Čechtice je možné zakoupit nové kalendáře s motivy starých pohlednic vesniček a městeček okresu Benešov pro rok SDH STRANA 4

5 Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2011 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, prodloužena do VÝSTAVA Zdravíčko, pane doktore. Zdravotní péče na Podblanicku do roku VÝSTAVA I. patro zámku 140 let železnice na Podblanicku Výstavu připravil Podblanický vědeckotechnický klub železniční ve spolupráci s muzeem k výročí zprovoznění Dráhy císaře Fran ška Josefa z Prahy do Benešova. Vernisáž v 17 hodin PŘEDNÁŠKA Fran šek Kavka: 140 let od zahájení provozu. Dráhy císaře Fran ška Josefa Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy Zdravíčko, pane doktore. 140 let železnice na Podblanicku Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Vlašimská brána a park, Podblanická galerie ČSOP Vlašim sobota XV. Podblanický plenér instalace výtvarných prací na panely v parku - regionální malíři a dě z MŠ zahájení plenérové výstavy beseda v Podblanické galerii Pocta českým mistrům - QUARTETO CONSORTIO Štěpánka Heřmánková- soprán, Sylva Čmugrová - mezzosoprán, Miroslav Laštovka- trubka, Augus n Kužela - klavír Za Jardou Keharem... Ještě nedávno jsme se sešli, abychom si jen tak popovídali... I když zákeřná choroba postupovala rychle, nikdy jsme nenarazili na téma smrt. Jarda byl do posledních chvil optimistický a silný, i přes své trápení si nestěžoval. Vždy zmobilizoval všechny síly, únavu a bolest zahnal na chvíli do kouta. Velmi důležité pro něj byly okamžiky blízkosti. Ty potřeboval stále častěji. Díky vzorné rodině, která o něj s láskou pečovala, díky kamarádům a přátelům, kteří ho neopustili, se na zdejší život díval jako na přechodnou stanici k něčemu novému. Snad pro něj smrt nebyla zlá, neboť si byl jist, že život i smrt jedno jsou. My však, kteří jsme ho nenásledovali, nemůžeme to všechno pochopit. Jarda byl úžasný člověk. Čeho se chopil, to se mu dařilo. Měl píli, energii, optimismus, byl nesmírně pracovitý, zvídavý, ochotný a vždy usměvavý. I v důchodovém věku dokazoval, že práce byla jeho elixírem života. Měl potřebu být stále aktivní, užitečný. I když mu nemoc nedovolila pracovat naplno, jak byl zvyklý, nikdy se nevzdal. Zúčastňoval se různých exkurzí, veletrhů, přednášek, radoval se ze zahrady, zásoboval nás dobrým moravským vínem. Všichni v něm ztrácíme kamaráda, přímého, rovného člověka oplývajícího velkou srdečností a upřímností. Byl spokojen, když ostatní byli spokojeni, koho zahrnul mezi své přátele, ten mu mohl opravdu plně důvěřovat. Je nám moc líto, že ten nedokončený rozhovor musíme zvládnout už pouze in memoriam. Zůstaneš pro nás vzorem správného chlapa, prima kamaráda, skvělého manžela, milujícího táty a dědečka. Staří Řekové našli slova útěchy: Koho bozi milují, umírá mlád. Stihl jsi udělat tolik skvělých věcí, že bys s hrdostí mohl říci: Nebyl jsem tu zbytečně. Děkujeme ti za všechno. Tak zatím ahojky a tam někde na viděnou. V. Kubalová Mateřské centrum Jakoubek MC Jakoubek se opět po prázdninách hlásí a těší na maminky a jejich děti. Pravidelná setkání začnou od 7. října (pátek) na faře v Čechticích. Podrobný program zveřejníme. Angličtina pro nejmenší Od října připravujeme novinku a tou je výuka angličtiny pro (3 6leté děti). Děti se budou moci hravou formou seznámit s anglickým jazykem. Všemi lekcemi je bude provázet zkušená, milá lektorka a malý kocourek Cookie. Děti se mohou těšit na písničky, pohybové hry, malování,... Maminky mohou své děti doprovázet a být s nimi na výuce. Výuka bude probíhat 1x za týden od 15hod. v úterý nebo ve čtvrtek (ještě upřesníme) Cena za lekci bude 30Kč (1dítě) 50Kč (2 děti) Případní zájemci se mohou hlásit u lektorky Mgr. Marie Říhové na tel: U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme, ale zároveň i žádáme občany, aby důsledněji třídili využitelné složky komunálního odpadu (plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartóny). Při špatném třídění má následně svozová firma (TS Vlašim) velké problémy s mto odpadem, jelikož ho musí ručně roztřídit do správných kategorií. Nádoby na odpad jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu. Žádáme proto občany, aby dávali větší pozor na to, kam jednotlivé druhy odpadu vhazují bílé sklo patří do bílého kontejneru, barevné do zeleného apd. Sbírka ošacení Pro Občanské sdružení Diakonie Broumov na úřadě v Čechthicích probíhá do konce září sbírka použitého ošacení a dalších předmětů: Letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látek (minimálně 1 m 2, ne odřezky a zbytky). Domácí potřeby (nádobí bílé, černé, skleničky).vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. MUZEUM PODBLANICKA STRANA 5

6 Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Sudislavice Jankovská Ludmila Nové Práchňany Holakovská Emilie Čechtice Setkání důchodců Začíná nový školní rok a s tím se mohou také naši senioři opět pravidelně setkávat v hasičském domě poslední pondělí v měsíci. První poprázdninové setkání se uskuteční v pondělí 26. září od hodin v hasičském domě. KAVÁRNIČKA Kavárnička č. 5 se uskuteční ve čtvrtek od hodin v restauraci Lilie. Svoji účast přislíbil vzácný host pan Zdeněk Svěrák. Placení vodné, stočné vyrovnání Občané v období od 12. září do 23. září 2011 mohou zaplatit na úřadě vyrovnání vodného a stočného za uplynulé období. Po uplynutí této doby budou rozeslány složenky na uhrazení vodného a stočného. Pouštění draků Letošní pouštění draků se uskuteční za příznivých povětrnostních podmínek 23. září od hodin na louce za základní školou. Na závěr budeme již tradičně opékat brambory!!!!! Zveme na Dětskou diskotéku V neděli 18. září od hodin Do klubovny v Čechticích (vchod ze dvora od restaurace U Zlaté Prahy Tanec, hry, písničky, občerstvení P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnů - cena Kč/ks, starší 20 týdnů-155 Kč/ks Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. září 2011 Čechtice - u restaurace Lilie - v hod Případné bližší informace: tel.: , , Spolujízda Hledám spolujízdu autem z Čechtic nebo okolí ale přes Čechtice do Benešova na třísměnný provoz: ranní od hod. odpolední od hod. noční od hod. Pokud můžete nabídnout cestování, zavolejte nebo napište, prosím na tel ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7-8/2011 NOVINY Zápis z rady č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 1. Rada navrhuje ke schválení zastupitelstvu stanovení dvousložkového vodného. 2. Rada vzala na

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ červen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ červen 2011 Českoskalická škola je v knize rekordů Foto a text Jan Holý Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobily

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více