NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011"

Transkript

1 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem, náklady vozidel...situace je v řešení, příslušní technici musí zajistit nápravu, provádět pravidelnou kontrolu řidičů. Zemědělské družstvo jistě pomůže při řešení, např. zakoupením vhodné techniky pro úklid. Budeme pečlivě sledovat viníky nepořádku v obci, ne vždy se jedná o místní zemědělské firmy. Popřípadě bude muset zasáhnout Policie ČR, se kterou jsme na toto téma již hovořili. Proslýchá se, že se bude bourat kašna na náměstí? Nevím o tom, většina občanů i já jsme pro zachování památky. V současné době se prověřuje způsob opravy. Ve spolupráci s památkáři vše projednáme, neboť nám záleží na tom, aby byl zachován styl, vrátila se původní podoba, rádi bychom uvedli do provozu vodotrysk a pořídili noční bodové osvětlení. Jaké další úpravy plánujete? Je připraven projekt, v zimním období bude provedena úprava dřevin, do zimy chceme dokončit napojení dlažby na asfalt, což bylo provedeno v okolí zvonice. V plánu je úprava chodníku kolem Fremisu směrem k hřišti, výhledově je nutné vybudovat chodníky u frekventované vozovky směrem na Pelhřimov /Smetanova ulice/ a v ulici Fr. Čenského směrem k traktorce, dále prostranství před obchodem s potravinami /bývalý Pramen/. Byly provedeny opravy překopu v ulicích Na Lázni, Čs. legií, V Hradu, část ulice Družstevní a Fibichovy. Zkušebně byla provedena oprava u hřbitova. Pamětní deska Ferdinanda Čenského opakovaná otázka... Stará bolest, náš úřad nebyl dost důsledný. Musíme zintenzivnit tlak na majitele domu č. 6 /horní restaurace/, vždyť c.k. major a spisovatel dům zdědil už po svém otci, který ho koupil v osmdesátých letech 19. století a do rodiny často chodíval i Bedřich Smetana. Postaráme se o to, aby se vzpomínka na čechtického rodáka brzy ocitla na svém místě. Škoda, že vedení České pošty nereagovalo na podněty, které souvisely s výročím otevření pošty v Čechticích Nevím proč, škoda, měli jsme si připomenout, že téhož roku byl postaven i hostinec U města Prahy původní název dolní restaurace. Uvažujete o stavbě spolkového domu podobně jako v sousedních obcích? Ne, nelze ho postavit z finančních důvodů, prioritou je řešení vody. Připravuje se projekt na posílení vlastních zdrojů /Paní les/ a rekonstrukce čistírny odpadních vod, dále zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Vojtěcha. Jaké úpravy probíhají v současné době v mateřské škole? Rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky i pracovníky dle požadavků hygieny, oprava nevyhovujícího topení a osvětlení, jež nesplňovala požadované normy. Celková investice bude přibližně 1,5 milionu Kč. Věříme, že se náklady podaří pokrýt z dotací ROP /Regionální operační program/ pro střední Čechy. 1. září nastoupí děti do nově upravené školky. Jaká je situace s přidělováním parcel pro výstavbu rodinných domků? V Čechticích volné parcely už nejsou, avšak nevíme, zda někteří žadatelé ještě neodmítnou. Výhledově budou parcely v Otročicích, ale na ty ještě žádosti nebereme. Územní plán obce byl schválen, takže prodej pozemků se zahájí. Pořadí se určuje podle data přijetí žádosti. Jak Úřad městyse Čechtice spolupracuje se zájmovými organizacemi? Myslím, že je bezproblémová, podpora z naší strany patří všem. S TJ Sokol diskutujeme o rekonstrukci sokolovny, dokončení plotů u antukového hřiště u školy, rádi bychom veřejnosti zpřístupnili tenisové kurty. Podařilo se nám získat dotaci pro SDH. Ha-

2 siči vyvíjejí nadstandardní činnost, bez níž bychom se neobešli. Zvládají bleskové zásahy u požárů, havárií, pátrání po nezvěstných, krizové situace s vodou... V mnoha případech zachránili lidské životy i majetek. Patří jim náš veliký dík a obdiv. Myslivci pečují nejen o zvěř, ale podporují aktivně i kulturu v obci a finančně přispívají. Děkuji jim jménem nás všech. Obrovskou pochvalu zaslouží také všichni, kteří se podílejí na dlouhodobé přípravě, nejednoduché organizaci a perfektním zajištění významné kulturní akce Čechtická lilie, která má svoji tradici a získala oblibu v širokém okolí, ba celé ČR. Škoda, že návštěvnost z řad místních občanů je velice nízká. Zvláště letos za překrásného letního počasí byla radost sledovat bohatý program. Pro milovníky heligónek jsme připravili koncert Pražských heligonkářů, kterým jsme si připomněli letní pouť.také tento koncert se uskutečnil na farské zahradě, kde je pro tyto koncerty výborné prostředí, ale také zázemí. Velice děkujeme panu faráři Zdizislawu Ciesielskemu. Znovu se těšíme na zahájení pravidelných KAVÁRNIČEK, kde se schází mnoho našich obyvatel u zábavného pořadu a pohovoří se zajímavými osobnostmi kulturního života. 15. září mezi nás zavítá pan Zdeněk Svěrák! Děkuji všem pořadatelům kulturních a společenských akcí, které organizovali pro své spoluobčany. Těším se na vaše připomínky, nápady, návrhy i příspěvky do Čechtických novin a závěrem svých informací všem přeji pevné zdraví, pohodu a moc zdaru při V. K. Informace úřadu městyse Čechtice č. 10/2011 v Čechticích dne Rada vyhodnotila spotřebu elektrické energie v prostorách sloužících pro klubovou činnost. V každé obci bude jedna zodpovědná osoba, která bude garantem za hospodaření v těchto prostorách. 2. Rada projednala nabídku firmy L.HAINZ, která se zabývá rekonstrukcí zvonů a zvoniček. Firma byla obcí oslovena z důvodu zajištění automatického zvonění v Otročicích. Rada rozhodla doplnit tuto nabídku ještě o další nabídky jiných firem. Bude se však pokračovat na zajištění el. přípojky a dále se zahájí přípravy na vybudování automatického zvonění i v obcích Staré Práchňany a Malá Paseka. 3. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč Dennímu stacionáři Petrklíč se sídlem Ledeč nad Sázavou na dopravu a vzdělávání dětí s mentálním postižením. 4. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů u příležitosti soutěže O pohár starosty SDH Čechtice. 5. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2011 pro MŠ Čechtice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 7/2011 pro ZŠ Čechtice. 7. Rada projednala žádosti na opravy místních komunikací. Rada konstatovala, že v roce 2011 budou provedeny pouze nutné dílčí opravy. 8. Rada schvaluje nákup kanalizačních trubek pro potřeby obce Nakvasovice. 9. Rada schvaluje výjimku a navyšuje počty zapsaných dětí na jednu třídu v MŠ Čechtice z 24 do 28 dětí pro školní rok 2011/ Rada schvaluje zahájení přípravných prací pro zbudování nového zdroje na území pozemku zvaný Paní les. 11. Rada schvaluje, že obec převezme do správy vodovodní a kanalizační přípojku vybudovanou k rodinnému domku čp.353 v obci Čechtice. 12. Rada schvaluje Smlouvu mezi Městysem Čechtice a firmou IPI EFEKT, která se týká zajištění výběrového řízení na rekonstrukci MŠ. 13. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 52/1 k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 14. Rada schvaluje program zastupitelstva: č. 11/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje Darovací smlouvu č.8/2011 pro ZŠ Čechtice. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1571/19 k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 4. Rada vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku cca 18 m 2 (parčík u pošty) z důvodu umístění stánku občerstvení. 5. Rada schvaluje finanční příspěvek Sdružení Čechtická lilie na pořádání festivalu na farské zahradě. 6. Rada schvaluje finanční příspěvek Dennímu stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou na provoz. 7. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku firmy, která se zabývá opravami silnic tzv. nahřívací deskou (infraopravy). Obec uvažuje o opravách silnic hlavně v ulicích Na Lázni a V Hradu, které jsou nejvíce poškozeny propadající kanalizací. Rada pověřila starostu o oslovení více firem. 8. Rada schvaluje objednávku na instalaci zvonění na kapličce v Otročicích. Vzhledem k nižší cenové nabídce bude oslovena firma IMPULS- B Ostrava. Předpokládaná cena je ,- Kč. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 2

3 č. 12/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku p.č. 3478/1 k.ú. Jeníkov o výměře cca 60 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemků p.č.3246/1 a 3372 k.ú. Nakvasovice (Zhoř) o výměře cca 120 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada vzala na vědomí návrh stánků s občerstvením. Rada schvaluje formu dřevěného domku, ale nesouhlasí s umístěním v parčíku vedle pošty. Budou nabídnuty jiné plochy. 4. Rada vzala na vědomí cenové nabídky firmy COLAS a firmy DIPOS na opravu místních komunikací v Čechticích. Rada schvaluje, aby opravu provedla firma DIPOS s.r.o. 5. Rada schvaluje termín zastupitelstva na v 19:00 v klubovně v Čechticích. 6. Rada schvaluje tento program zastupitelstva: 1) Vydání změny č.2 územního plánu městyse Čechtice 2) Prodej pozemků 3) Různé 4) Diskuse č. 13/2011 v Čechticích dne Rada městyse byla seznámena určeným zastupitelem paní Marií Marhanovou s písemnostmi, které obdržel Úřad městyse k řízení vedeném podle stavebního zákona ke změně č. 2 územního plánu Čechtice. Jedná se o písemnosti uplatněné dotčenými orgány: Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Tyto vyslovují souhlas a požadují akceptovat jimi již dříve vydaná stanoviska. Dále se jedná o písemnosti uplatněné veřejností: Ing. Ondřejem Tůmou, Kladruby. V připomínce se žádá posoudit začlenění pozemku PK 1502 v k.ú. Černičí v osadě Růžkovy Lhotice do ploch smíšená území obytná a výrobní. Další připomínka byla od Ing. Dominika Horského, Praha. V námitce nesouhlasí s umístěním plochy dopravní infrastruktury v osadě Zhoř. Navrhuje, aby dopravní infrastruktura byla vypuštěna ze změny. Rada doporučuje určenému zastupiteli zajistit při vyhodnocení výsledků projednání vedením dle stavebního zákona tyto závěry: pozemek PK 1502 v k.ú. Černičí nebude začleněn do zastavitelného území. Jednalo by se o výrazné zdržení procesu projednávání a rovněž rozšíření plochy pro zástavbu, nelze řádně odůvodnit. K druhé připomínce, na základě místního šetření (příloha zápisu rady) a nutnosti vytvoření nových parkovacích míst u hřbitova ve Zhoři, rada doporučuje námitce nevyhovět. 2. Rada neschvaluje nákup vozu AVIA, který byl nabídnut firmou SAP s.r.o. Loket. Cena neodpovídala stavu a vybavení vozidla. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Čechtice 3/2011 dne v Jeníkově hasičárna 18:00 hod. 1. ZM schvaluje Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad. 2. ZM schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. 3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2011 dle přílohy. 4. ZM pověřuje radu k nákupu vozu AVIE pro potřeby obce. ZM pověřuje starostu k určení pracovní skupiny, která se bude zabývat výběrem tohoto vozu. 5. ZM vzalo na vědomí studii na stavební pozemky v obci Otročice. 6. ZM schvaluje, aby byl vyhotoven geometrický plán na stavební parcely v obci Otročice. 7. ZM schvaluje převod Smlouvy o smlouvě budoucí (i s jejími závazky a povinnostmi) na prodej stavebního pozemku p.č. 535/7 k.ú. Jeníkov. 8. V bodě různé informoval starosta o probíhajících jednáních ohledně vodovodního zdroje v Paní lese a v Sudislavicích. Čechtická lilie Čechtická lilie festival folku, country a trampské hudby se v sobotu uskutečnila již po osmadvacáté. Zatímco loňský ročník musel být pro nepřízeň počasí zrušen, letošní sluníčko umocnilo skvělý zážitek! Které skupiny jsme viděli a slyšeli? Českej chleba Vlašim, Kekit a Squadra Strakonice, Šántré Praha, Městská Praha, Twisted Timber Praha, Country Mix Votice, The Bee Line Praha a sólistu Jiřího Šmidtra z Prahy. Všichni amatéři hráli od 15 hodin do noci pro potěšení a radost. V půvabných prostorách čechtické farské zahrady v doprovodném programu vystoupily i břišní tanečnice z Prahy, vlašimská chlapecká skupina Break Dance, Country Berušky z Vlašimi, Country babinec z Louňovic... Poděkování patří všem pořadatelům, kteří organizačně celou akci zajistili, věnovali mnoho sil a času přípravě občerstvení, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neobešel, bleskové pomoci místních hasičů, kteří během několika minut zajistili náhradní zdroj vody, která přestala na chvíli téct. Za krásný zážitek, pěknou sobotu, skvělou náladu, pastvu pro oči, uši patří všem veliký dík! Myslím, že prezident festivalu Karel Rozkošný, všichni jeho věrní kamarádi a spoluorganizátoři byli letos stejně jako my, diváci, nadmíru spokojeni. 28. ročník skončil, ať žije dvacátý devátý! Příští rok na shledanou! V. K. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 3

4 O pohár starosty SDH Čechtice V sobotu se v Čechticích na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čechtice konal druhý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty SDH Čechtice. Od rána probíhaly velké přípravy na tuto akci, ale všem bylo jasné, že počasí nám tentokrát přát nebude. Ještě hodinu před soutěží se přes nás přehnal celkem vydatný déšť. Když se ale pomalu začala sjíždět soutěžní družstva a déšť ustal, doufali jsme, že vše proběhne hladce. Celá soutěž byla složena z těchto kategorií: děti, požární útok s PS 8, s PS 12 pro muže, s PS 12 pro ženy a novinkou oproti loňskému roku byla tzv. soutěž o nejrychlejší zadek, což znamená nejrychlejší nabrání vody z kádě. Do nástupu, který byl ve 13 hodin, se registrovalo celkem 27 družstev, z nichž některá se přihlásila do kategorie PS 8 i PS 12. Jako první přišla na řadu soutěž dětí, kterou vyhrálo družstvo starších z Čechtic. Poté se předvedla děvčata z Lukavce se stylem požárního útoku hrbáč. Pak už začali soutěžit dospělí. Nejprve kategorie PS 8, kde se nejlépe umístila dvě družstva z Daměnic a SDH Třemošnice. V kategorii PS 12 ženy obsadilo první místo SDH Sedmpány, druhé místo SDH Třemošnice a třetí skončila děvčata z Třebešic. V kategorii mužů bylo pořadí na prvních třech místech následující: SDH Sedmpány, SDH Rataje, SDH Daměnice A. V soutěži o nejrychlejší zadek byli nejlepší bratři Filipovi z SDH Sedmpány. Celá soutěž probíhala v přátelském duchu a bez vážnějších zranění. Večer následovala taneční zábava s kapelou Šakalí dech. Poděkování patří všem členům SDH Čechtice, kteří se podíleli na přípravách této akce, dále městysu Čechtice, TJ Sokol Čechtice, panu Turkovi za výborné občerstvení, SDH Dolní Kralovice za doplňování vody, panu Tůmovi a Maceškovi za spravedlivé rozhodování, SDH Zdislavice za zapůjčení elektrické časomíry, panu Černíkovi za perfektní komentování, a dalším. Doufáme, že se všem na naší soutěži líbilo a těšíme se na setkání zase za rok. Asociace sportu pro všechny /TJ Sokol Čechtice/ Jako vloni i letos jsme vyrazili s dětmi ze cvičení mladších a starších žáků / ASPV /na závody. Cíleně jsme se na ně zaměřovali po celý rok a přípravu jsme vybírali s ohledem na disciplíny,zároveň aby se dětem cvičení líbilo. V pondělí proběhlo okresní kolo atletického víceboje ASPV stejně jako v loňském roce na hřišti základní školy v Týnci nad Sázavou. Celé odpoledne jsme za pěkného letního počasí strávili na hřišti mezi disciplínami, které jsou zařazené do soutěže, patří sem pro kategorie mladší žáci: běh na 60m, skok do dálky, běh 800m, hod kriketovým míčkem, pro starší žáky: běh 60m, skok do dálky, běh 1200m, hod granátem. Letos jsme vyjeli ve složení mladší žáci: Klára Andělová, Martin Hyna, Jakub Hyna, starší žáci: Vojtěch Anděl. Naše práce s dětmi nám přinesla velikou radost a odměnu ve formě umístění a velice úspěšném reprezentování čechtického Sokola. Konečné umístění bylo: mladší žáci Martin Hyna 1. místo Jakub Hyna, 3. místo, mladší žákyně Klára Andělová 3. místo, starší žáci Vojtěch Anděl 1. místo. Bohužel obrovským zklamáním nejen pro děti, ale i pro nás bylo oznámení zrušení krajského kola této soutěže z důvodu malého počtu přihlášení okresu, ale i finančních nákladů. Další soutěže, které jsme se účastnili, byl branný závod Medvědí stezka, kde jsme automaticky, když se nekoná okresní kolo /Benešov nepořádá/ soutěžili v kole krajském, které letos probíhalo ve Veltrusech během víkendu Naše dvoučlenná hlídka se umístila na 5. místě, ve složení Martin Hyna, Jakub Hyna, kdy přesunutím do starší kategorie soutěžili hoši se staršími účastníky, tedy daleko silnějšími soupeři. Naštěstí i zde nám během pobytu počasí přálo, atmosféra a program byl velice zajímavý a děti se seznámily a naučily se i nové sportovní disciplíny a hry. Poděkování patří paní K. Andělové za dovoz dětí na závody. Budeme se začátkem nového školního roku těšit na nové tváře do cvičení žactva, které opět bude probíhat. Sportu zdar! cvičitelé MUDr. K. Hynová, J. Hyna Podzimní rukodělné kurzy v Čechticích Občanské sdružení Zoe ve spolupráci s Úřadem městyse Čechtice vás zve na příjemně strávené sobotní odpoledne, které vám poskytne relaxaci a možnost naučit se něco nového. Kurzy se uskuteční vždy první sobotu v měsíci od 13 hod. v klubovně sokolovny na Náměstí Dr. Tyrše v Čechticích. (Konec kurzu není striktně stanoven, odcházet můžete podle své potřeby, nejpozději v 18 hod.) Cena kurzu je 340 Kč - v této částce jsou zahrnuty veškeré potřeby a materiál na tvoření ve výši 200 Kč, činnost lektorky a drobné občerstvení. Platba se uskuteční před začátkem kurzu. Lektorkou kurzů je paní Jitka Cíglerová Témata kurzů: Smaltovaný šperk Výroba šperku, brože nebo dekorační cedulky pomocí smaltovacích prášků na skleněný nebo měděný podklad. Šperky z mastku Jednoduché opracování nejměkčího kamene, zasazení polodrahokamu, výroba šperku nebo sošky dle vlastní fantazie. Vánoce přicházejí Výroba vánočních dekorací z různých materiálů téma zvonky a zvonečky Rozšíření služeb Oznamujeme občanům, že sběrna prádla v Čechticích rozšířila své služby zákazníkům. Kromě čištění šatstva, čištění peří, šití, přešívání všech výrobků z peří deky, peřiny, polštáře, nabízí také praní, žehlení a mandlování veškerého prádla i doma vypraného. Bližší informace v čistírně ve dvoře úřadu městyse. Provoz čistírny: pondělí hodin středa hodin J. Hasanová Prodej kalendářů na rok 2012 Na úřadě městyse Čechtice je možné zakoupit nové kalendáře s motivy starých pohlednic vesniček a městeček okresu Benešov pro rok SDH STRANA 4

5 Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2011 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, prodloužena do VÝSTAVA Zdravíčko, pane doktore. Zdravotní péče na Podblanicku do roku VÝSTAVA I. patro zámku 140 let železnice na Podblanicku Výstavu připravil Podblanický vědeckotechnický klub železniční ve spolupráci s muzeem k výročí zprovoznění Dráhy císaře Fran ška Josefa z Prahy do Benešova. Vernisáž v 17 hodin PŘEDNÁŠKA Fran šek Kavka: 140 let od zahájení provozu. Dráhy císaře Fran ška Josefa Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy Zdravíčko, pane doktore. 140 let železnice na Podblanicku Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Vlašimská brána a park, Podblanická galerie ČSOP Vlašim sobota XV. Podblanický plenér instalace výtvarných prací na panely v parku - regionální malíři a dě z MŠ zahájení plenérové výstavy beseda v Podblanické galerii Pocta českým mistrům - QUARTETO CONSORTIO Štěpánka Heřmánková- soprán, Sylva Čmugrová - mezzosoprán, Miroslav Laštovka- trubka, Augus n Kužela - klavír Za Jardou Keharem... Ještě nedávno jsme se sešli, abychom si jen tak popovídali... I když zákeřná choroba postupovala rychle, nikdy jsme nenarazili na téma smrt. Jarda byl do posledních chvil optimistický a silný, i přes své trápení si nestěžoval. Vždy zmobilizoval všechny síly, únavu a bolest zahnal na chvíli do kouta. Velmi důležité pro něj byly okamžiky blízkosti. Ty potřeboval stále častěji. Díky vzorné rodině, která o něj s láskou pečovala, díky kamarádům a přátelům, kteří ho neopustili, se na zdejší život díval jako na přechodnou stanici k něčemu novému. Snad pro něj smrt nebyla zlá, neboť si byl jist, že život i smrt jedno jsou. My však, kteří jsme ho nenásledovali, nemůžeme to všechno pochopit. Jarda byl úžasný člověk. Čeho se chopil, to se mu dařilo. Měl píli, energii, optimismus, byl nesmírně pracovitý, zvídavý, ochotný a vždy usměvavý. I v důchodovém věku dokazoval, že práce byla jeho elixírem života. Měl potřebu být stále aktivní, užitečný. I když mu nemoc nedovolila pracovat naplno, jak byl zvyklý, nikdy se nevzdal. Zúčastňoval se různých exkurzí, veletrhů, přednášek, radoval se ze zahrady, zásoboval nás dobrým moravským vínem. Všichni v něm ztrácíme kamaráda, přímého, rovného člověka oplývajícího velkou srdečností a upřímností. Byl spokojen, když ostatní byli spokojeni, koho zahrnul mezi své přátele, ten mu mohl opravdu plně důvěřovat. Je nám moc líto, že ten nedokončený rozhovor musíme zvládnout už pouze in memoriam. Zůstaneš pro nás vzorem správného chlapa, prima kamaráda, skvělého manžela, milujícího táty a dědečka. Staří Řekové našli slova útěchy: Koho bozi milují, umírá mlád. Stihl jsi udělat tolik skvělých věcí, že bys s hrdostí mohl říci: Nebyl jsem tu zbytečně. Děkujeme ti za všechno. Tak zatím ahojky a tam někde na viděnou. V. Kubalová Mateřské centrum Jakoubek MC Jakoubek se opět po prázdninách hlásí a těší na maminky a jejich děti. Pravidelná setkání začnou od 7. října (pátek) na faře v Čechticích. Podrobný program zveřejníme. Angličtina pro nejmenší Od října připravujeme novinku a tou je výuka angličtiny pro (3 6leté děti). Děti se budou moci hravou formou seznámit s anglickým jazykem. Všemi lekcemi je bude provázet zkušená, milá lektorka a malý kocourek Cookie. Děti se mohou těšit na písničky, pohybové hry, malování,... Maminky mohou své děti doprovázet a být s nimi na výuce. Výuka bude probíhat 1x za týden od 15hod. v úterý nebo ve čtvrtek (ještě upřesníme) Cena za lekci bude 30Kč (1dítě) 50Kč (2 děti) Případní zájemci se mohou hlásit u lektorky Mgr. Marie Říhové na tel: U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme, ale zároveň i žádáme občany, aby důsledněji třídili využitelné složky komunálního odpadu (plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartóny). Při špatném třídění má následně svozová firma (TS Vlašim) velké problémy s mto odpadem, jelikož ho musí ručně roztřídit do správných kategorií. Nádoby na odpad jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu. Žádáme proto občany, aby dávali větší pozor na to, kam jednotlivé druhy odpadu vhazují bílé sklo patří do bílého kontejneru, barevné do zeleného apd. Sbírka ošacení Pro Občanské sdružení Diakonie Broumov na úřadě v Čechthicích probíhá do konce září sbírka použitého ošacení a dalších předmětů: Letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látek (minimálně 1 m 2, ne odřezky a zbytky). Domácí potřeby (nádobí bílé, černé, skleničky).vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. MUZEUM PODBLANICKA STRANA 5

6 Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Sudislavice Jankovská Ludmila Nové Práchňany Holakovská Emilie Čechtice Setkání důchodců Začíná nový školní rok a s tím se mohou také naši senioři opět pravidelně setkávat v hasičském domě poslední pondělí v měsíci. První poprázdninové setkání se uskuteční v pondělí 26. září od hodin v hasičském domě. KAVÁRNIČKA Kavárnička č. 5 se uskuteční ve čtvrtek od hodin v restauraci Lilie. Svoji účast přislíbil vzácný host pan Zdeněk Svěrák. Placení vodné, stočné vyrovnání Občané v období od 12. září do 23. září 2011 mohou zaplatit na úřadě vyrovnání vodného a stočného za uplynulé období. Po uplynutí této doby budou rozeslány složenky na uhrazení vodného a stočného. Pouštění draků Letošní pouštění draků se uskuteční za příznivých povětrnostních podmínek 23. září od hodin na louce za základní školou. Na závěr budeme již tradičně opékat brambory!!!!! Zveme na Dětskou diskotéku V neděli 18. září od hodin Do klubovny v Čechticích (vchod ze dvora od restaurace U Zlaté Prahy Tanec, hry, písničky, občerstvení P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnů - cena Kč/ks, starší 20 týdnů-155 Kč/ks Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. září 2011 Čechtice - u restaurace Lilie - v hod Případné bližší informace: tel.: , , Spolujízda Hledám spolujízdu autem z Čechtic nebo okolí ale přes Čechtice do Benešova na třísměnný provoz: ranní od hod. odpolední od hod. noční od hod. Pokud můžete nabídnout cestování, zavolejte nebo napište, prosím na tel ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více