NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011"

Transkript

1 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem, náklady vozidel...situace je v řešení, příslušní technici musí zajistit nápravu, provádět pravidelnou kontrolu řidičů. Zemědělské družstvo jistě pomůže při řešení, např. zakoupením vhodné techniky pro úklid. Budeme pečlivě sledovat viníky nepořádku v obci, ne vždy se jedná o místní zemědělské firmy. Popřípadě bude muset zasáhnout Policie ČR, se kterou jsme na toto téma již hovořili. Proslýchá se, že se bude bourat kašna na náměstí? Nevím o tom, většina občanů i já jsme pro zachování památky. V současné době se prověřuje způsob opravy. Ve spolupráci s památkáři vše projednáme, neboť nám záleží na tom, aby byl zachován styl, vrátila se původní podoba, rádi bychom uvedli do provozu vodotrysk a pořídili noční bodové osvětlení. Jaké další úpravy plánujete? Je připraven projekt, v zimním období bude provedena úprava dřevin, do zimy chceme dokončit napojení dlažby na asfalt, což bylo provedeno v okolí zvonice. V plánu je úprava chodníku kolem Fremisu směrem k hřišti, výhledově je nutné vybudovat chodníky u frekventované vozovky směrem na Pelhřimov /Smetanova ulice/ a v ulici Fr. Čenského směrem k traktorce, dále prostranství před obchodem s potravinami /bývalý Pramen/. Byly provedeny opravy překopu v ulicích Na Lázni, Čs. legií, V Hradu, část ulice Družstevní a Fibichovy. Zkušebně byla provedena oprava u hřbitova. Pamětní deska Ferdinanda Čenského opakovaná otázka... Stará bolest, náš úřad nebyl dost důsledný. Musíme zintenzivnit tlak na majitele domu č. 6 /horní restaurace/, vždyť c.k. major a spisovatel dům zdědil už po svém otci, který ho koupil v osmdesátých letech 19. století a do rodiny často chodíval i Bedřich Smetana. Postaráme se o to, aby se vzpomínka na čechtického rodáka brzy ocitla na svém místě. Škoda, že vedení České pošty nereagovalo na podněty, které souvisely s výročím otevření pošty v Čechticích Nevím proč, škoda, měli jsme si připomenout, že téhož roku byl postaven i hostinec U města Prahy původní název dolní restaurace. Uvažujete o stavbě spolkového domu podobně jako v sousedních obcích? Ne, nelze ho postavit z finančních důvodů, prioritou je řešení vody. Připravuje se projekt na posílení vlastních zdrojů /Paní les/ a rekonstrukce čistírny odpadních vod, dále zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Vojtěcha. Jaké úpravy probíhají v současné době v mateřské škole? Rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky i pracovníky dle požadavků hygieny, oprava nevyhovujícího topení a osvětlení, jež nesplňovala požadované normy. Celková investice bude přibližně 1,5 milionu Kč. Věříme, že se náklady podaří pokrýt z dotací ROP /Regionální operační program/ pro střední Čechy. 1. září nastoupí děti do nově upravené školky. Jaká je situace s přidělováním parcel pro výstavbu rodinných domků? V Čechticích volné parcely už nejsou, avšak nevíme, zda někteří žadatelé ještě neodmítnou. Výhledově budou parcely v Otročicích, ale na ty ještě žádosti nebereme. Územní plán obce byl schválen, takže prodej pozemků se zahájí. Pořadí se určuje podle data přijetí žádosti. Jak Úřad městyse Čechtice spolupracuje se zájmovými organizacemi? Myslím, že je bezproblémová, podpora z naší strany patří všem. S TJ Sokol diskutujeme o rekonstrukci sokolovny, dokončení plotů u antukového hřiště u školy, rádi bychom veřejnosti zpřístupnili tenisové kurty. Podařilo se nám získat dotaci pro SDH. Ha-

2 siči vyvíjejí nadstandardní činnost, bez níž bychom se neobešli. Zvládají bleskové zásahy u požárů, havárií, pátrání po nezvěstných, krizové situace s vodou... V mnoha případech zachránili lidské životy i majetek. Patří jim náš veliký dík a obdiv. Myslivci pečují nejen o zvěř, ale podporují aktivně i kulturu v obci a finančně přispívají. Děkuji jim jménem nás všech. Obrovskou pochvalu zaslouží také všichni, kteří se podílejí na dlouhodobé přípravě, nejednoduché organizaci a perfektním zajištění významné kulturní akce Čechtická lilie, která má svoji tradici a získala oblibu v širokém okolí, ba celé ČR. Škoda, že návštěvnost z řad místních občanů je velice nízká. Zvláště letos za překrásného letního počasí byla radost sledovat bohatý program. Pro milovníky heligónek jsme připravili koncert Pražských heligonkářů, kterým jsme si připomněli letní pouť.také tento koncert se uskutečnil na farské zahradě, kde je pro tyto koncerty výborné prostředí, ale také zázemí. Velice děkujeme panu faráři Zdizislawu Ciesielskemu. Znovu se těšíme na zahájení pravidelných KAVÁRNIČEK, kde se schází mnoho našich obyvatel u zábavného pořadu a pohovoří se zajímavými osobnostmi kulturního života. 15. září mezi nás zavítá pan Zdeněk Svěrák! Děkuji všem pořadatelům kulturních a společenských akcí, které organizovali pro své spoluobčany. Těším se na vaše připomínky, nápady, návrhy i příspěvky do Čechtických novin a závěrem svých informací všem přeji pevné zdraví, pohodu a moc zdaru při V. K. Informace úřadu městyse Čechtice č. 10/2011 v Čechticích dne Rada vyhodnotila spotřebu elektrické energie v prostorách sloužících pro klubovou činnost. V každé obci bude jedna zodpovědná osoba, která bude garantem za hospodaření v těchto prostorách. 2. Rada projednala nabídku firmy L.HAINZ, která se zabývá rekonstrukcí zvonů a zvoniček. Firma byla obcí oslovena z důvodu zajištění automatického zvonění v Otročicích. Rada rozhodla doplnit tuto nabídku ještě o další nabídky jiných firem. Bude se však pokračovat na zajištění el. přípojky a dále se zahájí přípravy na vybudování automatického zvonění i v obcích Staré Práchňany a Malá Paseka. 3. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč Dennímu stacionáři Petrklíč se sídlem Ledeč nad Sázavou na dopravu a vzdělávání dětí s mentálním postižením. 4. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů u příležitosti soutěže O pohár starosty SDH Čechtice. 5. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2011 pro MŠ Čechtice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 7/2011 pro ZŠ Čechtice. 7. Rada projednala žádosti na opravy místních komunikací. Rada konstatovala, že v roce 2011 budou provedeny pouze nutné dílčí opravy. 8. Rada schvaluje nákup kanalizačních trubek pro potřeby obce Nakvasovice. 9. Rada schvaluje výjimku a navyšuje počty zapsaných dětí na jednu třídu v MŠ Čechtice z 24 do 28 dětí pro školní rok 2011/ Rada schvaluje zahájení přípravných prací pro zbudování nového zdroje na území pozemku zvaný Paní les. 11. Rada schvaluje, že obec převezme do správy vodovodní a kanalizační přípojku vybudovanou k rodinnému domku čp.353 v obci Čechtice. 12. Rada schvaluje Smlouvu mezi Městysem Čechtice a firmou IPI EFEKT, která se týká zajištění výběrového řízení na rekonstrukci MŠ. 13. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 52/1 k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 14. Rada schvaluje program zastupitelstva: č. 11/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje Darovací smlouvu č.8/2011 pro ZŠ Čechtice. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1571/19 k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 4. Rada vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku cca 18 m 2 (parčík u pošty) z důvodu umístění stánku občerstvení. 5. Rada schvaluje finanční příspěvek Sdružení Čechtická lilie na pořádání festivalu na farské zahradě. 6. Rada schvaluje finanční příspěvek Dennímu stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou na provoz. 7. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku firmy, která se zabývá opravami silnic tzv. nahřívací deskou (infraopravy). Obec uvažuje o opravách silnic hlavně v ulicích Na Lázni a V Hradu, které jsou nejvíce poškozeny propadající kanalizací. Rada pověřila starostu o oslovení více firem. 8. Rada schvaluje objednávku na instalaci zvonění na kapličce v Otročicích. Vzhledem k nižší cenové nabídce bude oslovena firma IMPULS- B Ostrava. Předpokládaná cena je ,- Kč. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 2

3 č. 12/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku p.č. 3478/1 k.ú. Jeníkov o výměře cca 60 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemků p.č.3246/1 a 3372 k.ú. Nakvasovice (Zhoř) o výměře cca 120 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada vzala na vědomí návrh stánků s občerstvením. Rada schvaluje formu dřevěného domku, ale nesouhlasí s umístěním v parčíku vedle pošty. Budou nabídnuty jiné plochy. 4. Rada vzala na vědomí cenové nabídky firmy COLAS a firmy DIPOS na opravu místních komunikací v Čechticích. Rada schvaluje, aby opravu provedla firma DIPOS s.r.o. 5. Rada schvaluje termín zastupitelstva na v 19:00 v klubovně v Čechticích. 6. Rada schvaluje tento program zastupitelstva: 1) Vydání změny č.2 územního plánu městyse Čechtice 2) Prodej pozemků 3) Různé 4) Diskuse č. 13/2011 v Čechticích dne Rada městyse byla seznámena určeným zastupitelem paní Marií Marhanovou s písemnostmi, které obdržel Úřad městyse k řízení vedeném podle stavebního zákona ke změně č. 2 územního plánu Čechtice. Jedná se o písemnosti uplatněné dotčenými orgány: Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Tyto vyslovují souhlas a požadují akceptovat jimi již dříve vydaná stanoviska. Dále se jedná o písemnosti uplatněné veřejností: Ing. Ondřejem Tůmou, Kladruby. V připomínce se žádá posoudit začlenění pozemku PK 1502 v k.ú. Černičí v osadě Růžkovy Lhotice do ploch smíšená území obytná a výrobní. Další připomínka byla od Ing. Dominika Horského, Praha. V námitce nesouhlasí s umístěním plochy dopravní infrastruktury v osadě Zhoř. Navrhuje, aby dopravní infrastruktura byla vypuštěna ze změny. Rada doporučuje určenému zastupiteli zajistit při vyhodnocení výsledků projednání vedením dle stavebního zákona tyto závěry: pozemek PK 1502 v k.ú. Černičí nebude začleněn do zastavitelného území. Jednalo by se o výrazné zdržení procesu projednávání a rovněž rozšíření plochy pro zástavbu, nelze řádně odůvodnit. K druhé připomínce, na základě místního šetření (příloha zápisu rady) a nutnosti vytvoření nových parkovacích míst u hřbitova ve Zhoři, rada doporučuje námitce nevyhovět. 2. Rada neschvaluje nákup vozu AVIA, který byl nabídnut firmou SAP s.r.o. Loket. Cena neodpovídala stavu a vybavení vozidla. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Čechtice 3/2011 dne v Jeníkově hasičárna 18:00 hod. 1. ZM schvaluje Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad. 2. ZM schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. 3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2011 dle přílohy. 4. ZM pověřuje radu k nákupu vozu AVIE pro potřeby obce. ZM pověřuje starostu k určení pracovní skupiny, která se bude zabývat výběrem tohoto vozu. 5. ZM vzalo na vědomí studii na stavební pozemky v obci Otročice. 6. ZM schvaluje, aby byl vyhotoven geometrický plán na stavební parcely v obci Otročice. 7. ZM schvaluje převod Smlouvy o smlouvě budoucí (i s jejími závazky a povinnostmi) na prodej stavebního pozemku p.č. 535/7 k.ú. Jeníkov. 8. V bodě různé informoval starosta o probíhajících jednáních ohledně vodovodního zdroje v Paní lese a v Sudislavicích. Čechtická lilie Čechtická lilie festival folku, country a trampské hudby se v sobotu uskutečnila již po osmadvacáté. Zatímco loňský ročník musel být pro nepřízeň počasí zrušen, letošní sluníčko umocnilo skvělý zážitek! Které skupiny jsme viděli a slyšeli? Českej chleba Vlašim, Kekit a Squadra Strakonice, Šántré Praha, Městská Praha, Twisted Timber Praha, Country Mix Votice, The Bee Line Praha a sólistu Jiřího Šmidtra z Prahy. Všichni amatéři hráli od 15 hodin do noci pro potěšení a radost. V půvabných prostorách čechtické farské zahrady v doprovodném programu vystoupily i břišní tanečnice z Prahy, vlašimská chlapecká skupina Break Dance, Country Berušky z Vlašimi, Country babinec z Louňovic... Poděkování patří všem pořadatelům, kteří organizačně celou akci zajistili, věnovali mnoho sil a času přípravě občerstvení, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neobešel, bleskové pomoci místních hasičů, kteří během několika minut zajistili náhradní zdroj vody, která přestala na chvíli téct. Za krásný zážitek, pěknou sobotu, skvělou náladu, pastvu pro oči, uši patří všem veliký dík! Myslím, že prezident festivalu Karel Rozkošný, všichni jeho věrní kamarádi a spoluorganizátoři byli letos stejně jako my, diváci, nadmíru spokojeni. 28. ročník skončil, ať žije dvacátý devátý! Příští rok na shledanou! V. K. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 3

4 O pohár starosty SDH Čechtice V sobotu se v Čechticích na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čechtice konal druhý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty SDH Čechtice. Od rána probíhaly velké přípravy na tuto akci, ale všem bylo jasné, že počasí nám tentokrát přát nebude. Ještě hodinu před soutěží se přes nás přehnal celkem vydatný déšť. Když se ale pomalu začala sjíždět soutěžní družstva a déšť ustal, doufali jsme, že vše proběhne hladce. Celá soutěž byla složena z těchto kategorií: děti, požární útok s PS 8, s PS 12 pro muže, s PS 12 pro ženy a novinkou oproti loňskému roku byla tzv. soutěž o nejrychlejší zadek, což znamená nejrychlejší nabrání vody z kádě. Do nástupu, který byl ve 13 hodin, se registrovalo celkem 27 družstev, z nichž některá se přihlásila do kategorie PS 8 i PS 12. Jako první přišla na řadu soutěž dětí, kterou vyhrálo družstvo starších z Čechtic. Poté se předvedla děvčata z Lukavce se stylem požárního útoku hrbáč. Pak už začali soutěžit dospělí. Nejprve kategorie PS 8, kde se nejlépe umístila dvě družstva z Daměnic a SDH Třemošnice. V kategorii PS 12 ženy obsadilo první místo SDH Sedmpány, druhé místo SDH Třemošnice a třetí skončila děvčata z Třebešic. V kategorii mužů bylo pořadí na prvních třech místech následující: SDH Sedmpány, SDH Rataje, SDH Daměnice A. V soutěži o nejrychlejší zadek byli nejlepší bratři Filipovi z SDH Sedmpány. Celá soutěž probíhala v přátelském duchu a bez vážnějších zranění. Večer následovala taneční zábava s kapelou Šakalí dech. Poděkování patří všem členům SDH Čechtice, kteří se podíleli na přípravách této akce, dále městysu Čechtice, TJ Sokol Čechtice, panu Turkovi za výborné občerstvení, SDH Dolní Kralovice za doplňování vody, panu Tůmovi a Maceškovi za spravedlivé rozhodování, SDH Zdislavice za zapůjčení elektrické časomíry, panu Černíkovi za perfektní komentování, a dalším. Doufáme, že se všem na naší soutěži líbilo a těšíme se na setkání zase za rok. Asociace sportu pro všechny /TJ Sokol Čechtice/ Jako vloni i letos jsme vyrazili s dětmi ze cvičení mladších a starších žáků / ASPV /na závody. Cíleně jsme se na ně zaměřovali po celý rok a přípravu jsme vybírali s ohledem na disciplíny,zároveň aby se dětem cvičení líbilo. V pondělí proběhlo okresní kolo atletického víceboje ASPV stejně jako v loňském roce na hřišti základní školy v Týnci nad Sázavou. Celé odpoledne jsme za pěkného letního počasí strávili na hřišti mezi disciplínami, které jsou zařazené do soutěže, patří sem pro kategorie mladší žáci: běh na 60m, skok do dálky, běh 800m, hod kriketovým míčkem, pro starší žáky: běh 60m, skok do dálky, běh 1200m, hod granátem. Letos jsme vyjeli ve složení mladší žáci: Klára Andělová, Martin Hyna, Jakub Hyna, starší žáci: Vojtěch Anděl. Naše práce s dětmi nám přinesla velikou radost a odměnu ve formě umístění a velice úspěšném reprezentování čechtického Sokola. Konečné umístění bylo: mladší žáci Martin Hyna 1. místo Jakub Hyna, 3. místo, mladší žákyně Klára Andělová 3. místo, starší žáci Vojtěch Anděl 1. místo. Bohužel obrovským zklamáním nejen pro děti, ale i pro nás bylo oznámení zrušení krajského kola této soutěže z důvodu malého počtu přihlášení okresu, ale i finančních nákladů. Další soutěže, které jsme se účastnili, byl branný závod Medvědí stezka, kde jsme automaticky, když se nekoná okresní kolo /Benešov nepořádá/ soutěžili v kole krajském, které letos probíhalo ve Veltrusech během víkendu Naše dvoučlenná hlídka se umístila na 5. místě, ve složení Martin Hyna, Jakub Hyna, kdy přesunutím do starší kategorie soutěžili hoši se staršími účastníky, tedy daleko silnějšími soupeři. Naštěstí i zde nám během pobytu počasí přálo, atmosféra a program byl velice zajímavý a děti se seznámily a naučily se i nové sportovní disciplíny a hry. Poděkování patří paní K. Andělové za dovoz dětí na závody. Budeme se začátkem nového školního roku těšit na nové tváře do cvičení žactva, které opět bude probíhat. Sportu zdar! cvičitelé MUDr. K. Hynová, J. Hyna Podzimní rukodělné kurzy v Čechticích Občanské sdružení Zoe ve spolupráci s Úřadem městyse Čechtice vás zve na příjemně strávené sobotní odpoledne, které vám poskytne relaxaci a možnost naučit se něco nového. Kurzy se uskuteční vždy první sobotu v měsíci od 13 hod. v klubovně sokolovny na Náměstí Dr. Tyrše v Čechticích. (Konec kurzu není striktně stanoven, odcházet můžete podle své potřeby, nejpozději v 18 hod.) Cena kurzu je 340 Kč - v této částce jsou zahrnuty veškeré potřeby a materiál na tvoření ve výši 200 Kč, činnost lektorky a drobné občerstvení. Platba se uskuteční před začátkem kurzu. Lektorkou kurzů je paní Jitka Cíglerová Témata kurzů: Smaltovaný šperk Výroba šperku, brože nebo dekorační cedulky pomocí smaltovacích prášků na skleněný nebo měděný podklad. Šperky z mastku Jednoduché opracování nejměkčího kamene, zasazení polodrahokamu, výroba šperku nebo sošky dle vlastní fantazie. Vánoce přicházejí Výroba vánočních dekorací z různých materiálů téma zvonky a zvonečky Rozšíření služeb Oznamujeme občanům, že sběrna prádla v Čechticích rozšířila své služby zákazníkům. Kromě čištění šatstva, čištění peří, šití, přešívání všech výrobků z peří deky, peřiny, polštáře, nabízí také praní, žehlení a mandlování veškerého prádla i doma vypraného. Bližší informace v čistírně ve dvoře úřadu městyse. Provoz čistírny: pondělí hodin středa hodin J. Hasanová Prodej kalendářů na rok 2012 Na úřadě městyse Čechtice je možné zakoupit nové kalendáře s motivy starých pohlednic vesniček a městeček okresu Benešov pro rok SDH STRANA 4

5 Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2011 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, prodloužena do VÝSTAVA Zdravíčko, pane doktore. Zdravotní péče na Podblanicku do roku VÝSTAVA I. patro zámku 140 let železnice na Podblanicku Výstavu připravil Podblanický vědeckotechnický klub železniční ve spolupráci s muzeem k výročí zprovoznění Dráhy císaře Fran ška Josefa z Prahy do Benešova. Vernisáž v 17 hodin PŘEDNÁŠKA Fran šek Kavka: 140 let od zahájení provozu. Dráhy císaře Fran ška Josefa Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy Zdravíčko, pane doktore. 140 let železnice na Podblanicku Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Vlašimská brána a park, Podblanická galerie ČSOP Vlašim sobota XV. Podblanický plenér instalace výtvarných prací na panely v parku - regionální malíři a dě z MŠ zahájení plenérové výstavy beseda v Podblanické galerii Pocta českým mistrům - QUARTETO CONSORTIO Štěpánka Heřmánková- soprán, Sylva Čmugrová - mezzosoprán, Miroslav Laštovka- trubka, Augus n Kužela - klavír Za Jardou Keharem... Ještě nedávno jsme se sešli, abychom si jen tak popovídali... I když zákeřná choroba postupovala rychle, nikdy jsme nenarazili na téma smrt. Jarda byl do posledních chvil optimistický a silný, i přes své trápení si nestěžoval. Vždy zmobilizoval všechny síly, únavu a bolest zahnal na chvíli do kouta. Velmi důležité pro něj byly okamžiky blízkosti. Ty potřeboval stále častěji. Díky vzorné rodině, která o něj s láskou pečovala, díky kamarádům a přátelům, kteří ho neopustili, se na zdejší život díval jako na přechodnou stanici k něčemu novému. Snad pro něj smrt nebyla zlá, neboť si byl jist, že život i smrt jedno jsou. My však, kteří jsme ho nenásledovali, nemůžeme to všechno pochopit. Jarda byl úžasný člověk. Čeho se chopil, to se mu dařilo. Měl píli, energii, optimismus, byl nesmírně pracovitý, zvídavý, ochotný a vždy usměvavý. I v důchodovém věku dokazoval, že práce byla jeho elixírem života. Měl potřebu být stále aktivní, užitečný. I když mu nemoc nedovolila pracovat naplno, jak byl zvyklý, nikdy se nevzdal. Zúčastňoval se různých exkurzí, veletrhů, přednášek, radoval se ze zahrady, zásoboval nás dobrým moravským vínem. Všichni v něm ztrácíme kamaráda, přímého, rovného člověka oplývajícího velkou srdečností a upřímností. Byl spokojen, když ostatní byli spokojeni, koho zahrnul mezi své přátele, ten mu mohl opravdu plně důvěřovat. Je nám moc líto, že ten nedokončený rozhovor musíme zvládnout už pouze in memoriam. Zůstaneš pro nás vzorem správného chlapa, prima kamaráda, skvělého manžela, milujícího táty a dědečka. Staří Řekové našli slova útěchy: Koho bozi milují, umírá mlád. Stihl jsi udělat tolik skvělých věcí, že bys s hrdostí mohl říci: Nebyl jsem tu zbytečně. Děkujeme ti za všechno. Tak zatím ahojky a tam někde na viděnou. V. Kubalová Mateřské centrum Jakoubek MC Jakoubek se opět po prázdninách hlásí a těší na maminky a jejich děti. Pravidelná setkání začnou od 7. října (pátek) na faře v Čechticích. Podrobný program zveřejníme. Angličtina pro nejmenší Od října připravujeme novinku a tou je výuka angličtiny pro (3 6leté děti). Děti se budou moci hravou formou seznámit s anglickým jazykem. Všemi lekcemi je bude provázet zkušená, milá lektorka a malý kocourek Cookie. Děti se mohou těšit na písničky, pohybové hry, malování,... Maminky mohou své děti doprovázet a být s nimi na výuce. Výuka bude probíhat 1x za týden od 15hod. v úterý nebo ve čtvrtek (ještě upřesníme) Cena za lekci bude 30Kč (1dítě) 50Kč (2 děti) Případní zájemci se mohou hlásit u lektorky Mgr. Marie Říhové na tel: U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme, ale zároveň i žádáme občany, aby důsledněji třídili využitelné složky komunálního odpadu (plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartóny). Při špatném třídění má následně svozová firma (TS Vlašim) velké problémy s mto odpadem, jelikož ho musí ručně roztřídit do správných kategorií. Nádoby na odpad jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu. Žádáme proto občany, aby dávali větší pozor na to, kam jednotlivé druhy odpadu vhazují bílé sklo patří do bílého kontejneru, barevné do zeleného apd. Sbírka ošacení Pro Občanské sdružení Diakonie Broumov na úřadě v Čechthicích probíhá do konce září sbírka použitého ošacení a dalších předmětů: Letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látek (minimálně 1 m 2, ne odřezky a zbytky). Domácí potřeby (nádobí bílé, černé, skleničky).vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. MUZEUM PODBLANICKA STRANA 5

6 Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Sudislavice Jankovská Ludmila Nové Práchňany Holakovská Emilie Čechtice Setkání důchodců Začíná nový školní rok a s tím se mohou také naši senioři opět pravidelně setkávat v hasičském domě poslední pondělí v měsíci. První poprázdninové setkání se uskuteční v pondělí 26. září od hodin v hasičském domě. KAVÁRNIČKA Kavárnička č. 5 se uskuteční ve čtvrtek od hodin v restauraci Lilie. Svoji účast přislíbil vzácný host pan Zdeněk Svěrák. Placení vodné, stočné vyrovnání Občané v období od 12. září do 23. září 2011 mohou zaplatit na úřadě vyrovnání vodného a stočného za uplynulé období. Po uplynutí této doby budou rozeslány složenky na uhrazení vodného a stočného. Pouštění draků Letošní pouštění draků se uskuteční za příznivých povětrnostních podmínek 23. září od hodin na louce za základní školou. Na závěr budeme již tradičně opékat brambory!!!!! Zveme na Dětskou diskotéku V neděli 18. září od hodin Do klubovny v Čechticích (vchod ze dvora od restaurace U Zlaté Prahy Tanec, hry, písničky, občerstvení P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnů - cena Kč/ks, starší 20 týdnů-155 Kč/ks Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. září 2011 Čechtice - u restaurace Lilie - v hod Případné bližší informace: tel.: , , Spolujízda Hledám spolujízdu autem z Čechtic nebo okolí ale přes Čechtice do Benešova na třísměnný provoz: ranní od hod. odpolední od hod. noční od hod. Pokud můžete nabídnout cestování, zavolejte nebo napište, prosím na tel ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012. Schválený program jednání: Průběh schůze:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012. Schválený program jednání: Průběh schůze: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Marek M. a p. Nehézová -omluveni

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.0.2011 Přítomni: Beneš, Houdek, Ježek, Marek, Nehézová, Polanka, Nepřítomni:Kotrch, Hosté:Ing. Radek Vačkář Schválený program

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Přítomno: 8 Omluveno: 3 Řídící zasedání: p. Šindelář Zapisovatel: pí. Musilová Ověřovatelé: p. Mrkvička, p.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

ZÁPIS č. 16 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 10.5.2012 na Čachrově v restauraci "Šedlbauer".

ZÁPIS č. 16 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 10.5.2012 na Čachrově v restauraci Šedlbauer. ZÁPIS č. 16 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 10.5.2012 na Čachrově v restauraci "Šedlbauer". Přítomni: dle prezenční listiny - 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová Ověřovatelé

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 14. června 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Teplicích nad Bečvou. Přítomni: Ladislav

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více