NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011"

Transkript

1 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem, náklady vozidel...situace je v řešení, příslušní technici musí zajistit nápravu, provádět pravidelnou kontrolu řidičů. Zemědělské družstvo jistě pomůže při řešení, např. zakoupením vhodné techniky pro úklid. Budeme pečlivě sledovat viníky nepořádku v obci, ne vždy se jedná o místní zemědělské firmy. Popřípadě bude muset zasáhnout Policie ČR, se kterou jsme na toto téma již hovořili. Proslýchá se, že se bude bourat kašna na náměstí? Nevím o tom, většina občanů i já jsme pro zachování památky. V současné době se prověřuje způsob opravy. Ve spolupráci s památkáři vše projednáme, neboť nám záleží na tom, aby byl zachován styl, vrátila se původní podoba, rádi bychom uvedli do provozu vodotrysk a pořídili noční bodové osvětlení. Jaké další úpravy plánujete? Je připraven projekt, v zimním období bude provedena úprava dřevin, do zimy chceme dokončit napojení dlažby na asfalt, což bylo provedeno v okolí zvonice. V plánu je úprava chodníku kolem Fremisu směrem k hřišti, výhledově je nutné vybudovat chodníky u frekventované vozovky směrem na Pelhřimov /Smetanova ulice/ a v ulici Fr. Čenského směrem k traktorce, dále prostranství před obchodem s potravinami /bývalý Pramen/. Byly provedeny opravy překopu v ulicích Na Lázni, Čs. legií, V Hradu, část ulice Družstevní a Fibichovy. Zkušebně byla provedena oprava u hřbitova. Pamětní deska Ferdinanda Čenského opakovaná otázka... Stará bolest, náš úřad nebyl dost důsledný. Musíme zintenzivnit tlak na majitele domu č. 6 /horní restaurace/, vždyť c.k. major a spisovatel dům zdědil už po svém otci, který ho koupil v osmdesátých letech 19. století a do rodiny často chodíval i Bedřich Smetana. Postaráme se o to, aby se vzpomínka na čechtického rodáka brzy ocitla na svém místě. Škoda, že vedení České pošty nereagovalo na podněty, které souvisely s výročím otevření pošty v Čechticích Nevím proč, škoda, měli jsme si připomenout, že téhož roku byl postaven i hostinec U města Prahy původní název dolní restaurace. Uvažujete o stavbě spolkového domu podobně jako v sousedních obcích? Ne, nelze ho postavit z finančních důvodů, prioritou je řešení vody. Připravuje se projekt na posílení vlastních zdrojů /Paní les/ a rekonstrukce čistírny odpadních vod, dále zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Vojtěcha. Jaké úpravy probíhají v současné době v mateřské škole? Rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky i pracovníky dle požadavků hygieny, oprava nevyhovujícího topení a osvětlení, jež nesplňovala požadované normy. Celková investice bude přibližně 1,5 milionu Kč. Věříme, že se náklady podaří pokrýt z dotací ROP /Regionální operační program/ pro střední Čechy. 1. září nastoupí děti do nově upravené školky. Jaká je situace s přidělováním parcel pro výstavbu rodinných domků? V Čechticích volné parcely už nejsou, avšak nevíme, zda někteří žadatelé ještě neodmítnou. Výhledově budou parcely v Otročicích, ale na ty ještě žádosti nebereme. Územní plán obce byl schválen, takže prodej pozemků se zahájí. Pořadí se určuje podle data přijetí žádosti. Jak Úřad městyse Čechtice spolupracuje se zájmovými organizacemi? Myslím, že je bezproblémová, podpora z naší strany patří všem. S TJ Sokol diskutujeme o rekonstrukci sokolovny, dokončení plotů u antukového hřiště u školy, rádi bychom veřejnosti zpřístupnili tenisové kurty. Podařilo se nám získat dotaci pro SDH. Ha-

2 siči vyvíjejí nadstandardní činnost, bez níž bychom se neobešli. Zvládají bleskové zásahy u požárů, havárií, pátrání po nezvěstných, krizové situace s vodou... V mnoha případech zachránili lidské životy i majetek. Patří jim náš veliký dík a obdiv. Myslivci pečují nejen o zvěř, ale podporují aktivně i kulturu v obci a finančně přispívají. Děkuji jim jménem nás všech. Obrovskou pochvalu zaslouží také všichni, kteří se podílejí na dlouhodobé přípravě, nejednoduché organizaci a perfektním zajištění významné kulturní akce Čechtická lilie, která má svoji tradici a získala oblibu v širokém okolí, ba celé ČR. Škoda, že návštěvnost z řad místních občanů je velice nízká. Zvláště letos za překrásného letního počasí byla radost sledovat bohatý program. Pro milovníky heligónek jsme připravili koncert Pražských heligonkářů, kterým jsme si připomněli letní pouť.také tento koncert se uskutečnil na farské zahradě, kde je pro tyto koncerty výborné prostředí, ale také zázemí. Velice děkujeme panu faráři Zdizislawu Ciesielskemu. Znovu se těšíme na zahájení pravidelných KAVÁRNIČEK, kde se schází mnoho našich obyvatel u zábavného pořadu a pohovoří se zajímavými osobnostmi kulturního života. 15. září mezi nás zavítá pan Zdeněk Svěrák! Děkuji všem pořadatelům kulturních a společenských akcí, které organizovali pro své spoluobčany. Těším se na vaše připomínky, nápady, návrhy i příspěvky do Čechtických novin a závěrem svých informací všem přeji pevné zdraví, pohodu a moc zdaru při V. K. Informace úřadu městyse Čechtice č. 10/2011 v Čechticích dne Rada vyhodnotila spotřebu elektrické energie v prostorách sloužících pro klubovou činnost. V každé obci bude jedna zodpovědná osoba, která bude garantem za hospodaření v těchto prostorách. 2. Rada projednala nabídku firmy L.HAINZ, která se zabývá rekonstrukcí zvonů a zvoniček. Firma byla obcí oslovena z důvodu zajištění automatického zvonění v Otročicích. Rada rozhodla doplnit tuto nabídku ještě o další nabídky jiných firem. Bude se však pokračovat na zajištění el. přípojky a dále se zahájí přípravy na vybudování automatického zvonění i v obcích Staré Práchňany a Malá Paseka. 3. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč Dennímu stacionáři Petrklíč se sídlem Ledeč nad Sázavou na dopravu a vzdělávání dětí s mentálním postižením. 4. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů u příležitosti soutěže O pohár starosty SDH Čechtice. 5. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2011 pro MŠ Čechtice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 7/2011 pro ZŠ Čechtice. 7. Rada projednala žádosti na opravy místních komunikací. Rada konstatovala, že v roce 2011 budou provedeny pouze nutné dílčí opravy. 8. Rada schvaluje nákup kanalizačních trubek pro potřeby obce Nakvasovice. 9. Rada schvaluje výjimku a navyšuje počty zapsaných dětí na jednu třídu v MŠ Čechtice z 24 do 28 dětí pro školní rok 2011/ Rada schvaluje zahájení přípravných prací pro zbudování nového zdroje na území pozemku zvaný Paní les. 11. Rada schvaluje, že obec převezme do správy vodovodní a kanalizační přípojku vybudovanou k rodinnému domku čp.353 v obci Čechtice. 12. Rada schvaluje Smlouvu mezi Městysem Čechtice a firmou IPI EFEKT, která se týká zajištění výběrového řízení na rekonstrukci MŠ. 13. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 52/1 k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 14. Rada schvaluje program zastupitelstva: č. 11/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje Darovací smlouvu č.8/2011 pro ZŠ Čechtice. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1571/19 k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 4. Rada vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku cca 18 m 2 (parčík u pošty) z důvodu umístění stánku občerstvení. 5. Rada schvaluje finanční příspěvek Sdružení Čechtická lilie na pořádání festivalu na farské zahradě. 6. Rada schvaluje finanční příspěvek Dennímu stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou na provoz. 7. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku firmy, která se zabývá opravami silnic tzv. nahřívací deskou (infraopravy). Obec uvažuje o opravách silnic hlavně v ulicích Na Lázni a V Hradu, které jsou nejvíce poškozeny propadající kanalizací. Rada pověřila starostu o oslovení více firem. 8. Rada schvaluje objednávku na instalaci zvonění na kapličce v Otročicích. Vzhledem k nižší cenové nabídce bude oslovena firma IMPULS- B Ostrava. Předpokládaná cena je ,- Kč. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 2

3 č. 12/2011 v Čechticích dne Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku p.č. 3478/1 k.ú. Jeníkov o výměře cca 60 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 2. Rada schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemků p.č.3246/1 a 3372 k.ú. Nakvasovice (Zhoř) o výměře cca 120 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání. 3. Rada vzala na vědomí návrh stánků s občerstvením. Rada schvaluje formu dřevěného domku, ale nesouhlasí s umístěním v parčíku vedle pošty. Budou nabídnuty jiné plochy. 4. Rada vzala na vědomí cenové nabídky firmy COLAS a firmy DIPOS na opravu místních komunikací v Čechticích. Rada schvaluje, aby opravu provedla firma DIPOS s.r.o. 5. Rada schvaluje termín zastupitelstva na v 19:00 v klubovně v Čechticích. 6. Rada schvaluje tento program zastupitelstva: 1) Vydání změny č.2 územního plánu městyse Čechtice 2) Prodej pozemků 3) Různé 4) Diskuse č. 13/2011 v Čechticích dne Rada městyse byla seznámena určeným zastupitelem paní Marií Marhanovou s písemnostmi, které obdržel Úřad městyse k řízení vedeném podle stavebního zákona ke změně č. 2 územního plánu Čechtice. Jedná se o písemnosti uplatněné dotčenými orgány: Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Tyto vyslovují souhlas a požadují akceptovat jimi již dříve vydaná stanoviska. Dále se jedná o písemnosti uplatněné veřejností: Ing. Ondřejem Tůmou, Kladruby. V připomínce se žádá posoudit začlenění pozemku PK 1502 v k.ú. Černičí v osadě Růžkovy Lhotice do ploch smíšená území obytná a výrobní. Další připomínka byla od Ing. Dominika Horského, Praha. V námitce nesouhlasí s umístěním plochy dopravní infrastruktury v osadě Zhoř. Navrhuje, aby dopravní infrastruktura byla vypuštěna ze změny. Rada doporučuje určenému zastupiteli zajistit při vyhodnocení výsledků projednání vedením dle stavebního zákona tyto závěry: pozemek PK 1502 v k.ú. Černičí nebude začleněn do zastavitelného území. Jednalo by se o výrazné zdržení procesu projednávání a rovněž rozšíření plochy pro zástavbu, nelze řádně odůvodnit. K druhé připomínce, na základě místního šetření (příloha zápisu rady) a nutnosti vytvoření nových parkovacích míst u hřbitova ve Zhoři, rada doporučuje námitce nevyhovět. 2. Rada neschvaluje nákup vozu AVIA, který byl nabídnut firmou SAP s.r.o. Loket. Cena neodpovídala stavu a vybavení vozidla. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Čechtice 3/2011 dne v Jeníkově hasičárna 18:00 hod. 1. ZM schvaluje Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad. 2. ZM schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. 3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2011 dle přílohy. 4. ZM pověřuje radu k nákupu vozu AVIE pro potřeby obce. ZM pověřuje starostu k určení pracovní skupiny, která se bude zabývat výběrem tohoto vozu. 5. ZM vzalo na vědomí studii na stavební pozemky v obci Otročice. 6. ZM schvaluje, aby byl vyhotoven geometrický plán na stavební parcely v obci Otročice. 7. ZM schvaluje převod Smlouvy o smlouvě budoucí (i s jejími závazky a povinnostmi) na prodej stavebního pozemku p.č. 535/7 k.ú. Jeníkov. 8. V bodě různé informoval starosta o probíhajících jednáních ohledně vodovodního zdroje v Paní lese a v Sudislavicích. Čechtická lilie Čechtická lilie festival folku, country a trampské hudby se v sobotu uskutečnila již po osmadvacáté. Zatímco loňský ročník musel být pro nepřízeň počasí zrušen, letošní sluníčko umocnilo skvělý zážitek! Které skupiny jsme viděli a slyšeli? Českej chleba Vlašim, Kekit a Squadra Strakonice, Šántré Praha, Městská Praha, Twisted Timber Praha, Country Mix Votice, The Bee Line Praha a sólistu Jiřího Šmidtra z Prahy. Všichni amatéři hráli od 15 hodin do noci pro potěšení a radost. V půvabných prostorách čechtické farské zahrady v doprovodném programu vystoupily i břišní tanečnice z Prahy, vlašimská chlapecká skupina Break Dance, Country Berušky z Vlašimi, Country babinec z Louňovic... Poděkování patří všem pořadatelům, kteří organizačně celou akci zajistili, věnovali mnoho sil a času přípravě občerstvení, všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neobešel, bleskové pomoci místních hasičů, kteří během několika minut zajistili náhradní zdroj vody, která přestala na chvíli téct. Za krásný zážitek, pěknou sobotu, skvělou náladu, pastvu pro oči, uši patří všem veliký dík! Myslím, že prezident festivalu Karel Rozkošný, všichni jeho věrní kamarádi a spoluorganizátoři byli letos stejně jako my, diváci, nadmíru spokojeni. 28. ročník skončil, ať žije dvacátý devátý! Příští rok na shledanou! V. K. INFORMACE ÚŘADU ČECHTICE STRANA 3

4 O pohár starosty SDH Čechtice V sobotu se v Čechticích na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čechtice konal druhý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty SDH Čechtice. Od rána probíhaly velké přípravy na tuto akci, ale všem bylo jasné, že počasí nám tentokrát přát nebude. Ještě hodinu před soutěží se přes nás přehnal celkem vydatný déšť. Když se ale pomalu začala sjíždět soutěžní družstva a déšť ustal, doufali jsme, že vše proběhne hladce. Celá soutěž byla složena z těchto kategorií: děti, požární útok s PS 8, s PS 12 pro muže, s PS 12 pro ženy a novinkou oproti loňskému roku byla tzv. soutěž o nejrychlejší zadek, což znamená nejrychlejší nabrání vody z kádě. Do nástupu, který byl ve 13 hodin, se registrovalo celkem 27 družstev, z nichž některá se přihlásila do kategorie PS 8 i PS 12. Jako první přišla na řadu soutěž dětí, kterou vyhrálo družstvo starších z Čechtic. Poté se předvedla děvčata z Lukavce se stylem požárního útoku hrbáč. Pak už začali soutěžit dospělí. Nejprve kategorie PS 8, kde se nejlépe umístila dvě družstva z Daměnic a SDH Třemošnice. V kategorii PS 12 ženy obsadilo první místo SDH Sedmpány, druhé místo SDH Třemošnice a třetí skončila děvčata z Třebešic. V kategorii mužů bylo pořadí na prvních třech místech následující: SDH Sedmpány, SDH Rataje, SDH Daměnice A. V soutěži o nejrychlejší zadek byli nejlepší bratři Filipovi z SDH Sedmpány. Celá soutěž probíhala v přátelském duchu a bez vážnějších zranění. Večer následovala taneční zábava s kapelou Šakalí dech. Poděkování patří všem členům SDH Čechtice, kteří se podíleli na přípravách této akce, dále městysu Čechtice, TJ Sokol Čechtice, panu Turkovi za výborné občerstvení, SDH Dolní Kralovice za doplňování vody, panu Tůmovi a Maceškovi za spravedlivé rozhodování, SDH Zdislavice za zapůjčení elektrické časomíry, panu Černíkovi za perfektní komentování, a dalším. Doufáme, že se všem na naší soutěži líbilo a těšíme se na setkání zase za rok. Asociace sportu pro všechny /TJ Sokol Čechtice/ Jako vloni i letos jsme vyrazili s dětmi ze cvičení mladších a starších žáků / ASPV /na závody. Cíleně jsme se na ně zaměřovali po celý rok a přípravu jsme vybírali s ohledem na disciplíny,zároveň aby se dětem cvičení líbilo. V pondělí proběhlo okresní kolo atletického víceboje ASPV stejně jako v loňském roce na hřišti základní školy v Týnci nad Sázavou. Celé odpoledne jsme za pěkného letního počasí strávili na hřišti mezi disciplínami, které jsou zařazené do soutěže, patří sem pro kategorie mladší žáci: běh na 60m, skok do dálky, běh 800m, hod kriketovým míčkem, pro starší žáky: běh 60m, skok do dálky, běh 1200m, hod granátem. Letos jsme vyjeli ve složení mladší žáci: Klára Andělová, Martin Hyna, Jakub Hyna, starší žáci: Vojtěch Anděl. Naše práce s dětmi nám přinesla velikou radost a odměnu ve formě umístění a velice úspěšném reprezentování čechtického Sokola. Konečné umístění bylo: mladší žáci Martin Hyna 1. místo Jakub Hyna, 3. místo, mladší žákyně Klára Andělová 3. místo, starší žáci Vojtěch Anděl 1. místo. Bohužel obrovským zklamáním nejen pro děti, ale i pro nás bylo oznámení zrušení krajského kola této soutěže z důvodu malého počtu přihlášení okresu, ale i finančních nákladů. Další soutěže, které jsme se účastnili, byl branný závod Medvědí stezka, kde jsme automaticky, když se nekoná okresní kolo /Benešov nepořádá/ soutěžili v kole krajském, které letos probíhalo ve Veltrusech během víkendu Naše dvoučlenná hlídka se umístila na 5. místě, ve složení Martin Hyna, Jakub Hyna, kdy přesunutím do starší kategorie soutěžili hoši se staršími účastníky, tedy daleko silnějšími soupeři. Naštěstí i zde nám během pobytu počasí přálo, atmosféra a program byl velice zajímavý a děti se seznámily a naučily se i nové sportovní disciplíny a hry. Poděkování patří paní K. Andělové za dovoz dětí na závody. Budeme se začátkem nového školního roku těšit na nové tváře do cvičení žactva, které opět bude probíhat. Sportu zdar! cvičitelé MUDr. K. Hynová, J. Hyna Podzimní rukodělné kurzy v Čechticích Občanské sdružení Zoe ve spolupráci s Úřadem městyse Čechtice vás zve na příjemně strávené sobotní odpoledne, které vám poskytne relaxaci a možnost naučit se něco nového. Kurzy se uskuteční vždy první sobotu v měsíci od 13 hod. v klubovně sokolovny na Náměstí Dr. Tyrše v Čechticích. (Konec kurzu není striktně stanoven, odcházet můžete podle své potřeby, nejpozději v 18 hod.) Cena kurzu je 340 Kč - v této částce jsou zahrnuty veškeré potřeby a materiál na tvoření ve výši 200 Kč, činnost lektorky a drobné občerstvení. Platba se uskuteční před začátkem kurzu. Lektorkou kurzů je paní Jitka Cíglerová Témata kurzů: Smaltovaný šperk Výroba šperku, brože nebo dekorační cedulky pomocí smaltovacích prášků na skleněný nebo měděný podklad. Šperky z mastku Jednoduché opracování nejměkčího kamene, zasazení polodrahokamu, výroba šperku nebo sošky dle vlastní fantazie. Vánoce přicházejí Výroba vánočních dekorací z různých materiálů téma zvonky a zvonečky Rozšíření služeb Oznamujeme občanům, že sběrna prádla v Čechticích rozšířila své služby zákazníkům. Kromě čištění šatstva, čištění peří, šití, přešívání všech výrobků z peří deky, peřiny, polštáře, nabízí také praní, žehlení a mandlování veškerého prádla i doma vypraného. Bližší informace v čistírně ve dvoře úřadu městyse. Provoz čistírny: pondělí hodin středa hodin J. Hasanová Prodej kalendářů na rok 2012 Na úřadě městyse Čechtice je možné zakoupit nové kalendáře s motivy starých pohlednic vesniček a městeček okresu Benešov pro rok SDH STRANA 4

5 Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2011 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, prodloužena do VÝSTAVA Zdravíčko, pane doktore. Zdravotní péče na Podblanicku do roku VÝSTAVA I. patro zámku 140 let železnice na Podblanicku Výstavu připravil Podblanický vědeckotechnický klub železniční ve spolupráci s muzeem k výročí zprovoznění Dráhy císaře Fran ška Josefa z Prahy do Benešova. Vernisáž v 17 hodin PŘEDNÁŠKA Fran šek Kavka: 140 let od zahájení provozu. Dráhy císaře Fran ška Josefa Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy Zdravíčko, pane doktore. 140 let železnice na Podblanicku Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Vlašimská brána a park, Podblanická galerie ČSOP Vlašim sobota XV. Podblanický plenér instalace výtvarných prací na panely v parku - regionální malíři a dě z MŠ zahájení plenérové výstavy beseda v Podblanické galerii Pocta českým mistrům - QUARTETO CONSORTIO Štěpánka Heřmánková- soprán, Sylva Čmugrová - mezzosoprán, Miroslav Laštovka- trubka, Augus n Kužela - klavír Za Jardou Keharem... Ještě nedávno jsme se sešli, abychom si jen tak popovídali... I když zákeřná choroba postupovala rychle, nikdy jsme nenarazili na téma smrt. Jarda byl do posledních chvil optimistický a silný, i přes své trápení si nestěžoval. Vždy zmobilizoval všechny síly, únavu a bolest zahnal na chvíli do kouta. Velmi důležité pro něj byly okamžiky blízkosti. Ty potřeboval stále častěji. Díky vzorné rodině, která o něj s láskou pečovala, díky kamarádům a přátelům, kteří ho neopustili, se na zdejší život díval jako na přechodnou stanici k něčemu novému. Snad pro něj smrt nebyla zlá, neboť si byl jist, že život i smrt jedno jsou. My však, kteří jsme ho nenásledovali, nemůžeme to všechno pochopit. Jarda byl úžasný člověk. Čeho se chopil, to se mu dařilo. Měl píli, energii, optimismus, byl nesmírně pracovitý, zvídavý, ochotný a vždy usměvavý. I v důchodovém věku dokazoval, že práce byla jeho elixírem života. Měl potřebu být stále aktivní, užitečný. I když mu nemoc nedovolila pracovat naplno, jak byl zvyklý, nikdy se nevzdal. Zúčastňoval se různých exkurzí, veletrhů, přednášek, radoval se ze zahrady, zásoboval nás dobrým moravským vínem. Všichni v něm ztrácíme kamaráda, přímého, rovného člověka oplývajícího velkou srdečností a upřímností. Byl spokojen, když ostatní byli spokojeni, koho zahrnul mezi své přátele, ten mu mohl opravdu plně důvěřovat. Je nám moc líto, že ten nedokončený rozhovor musíme zvládnout už pouze in memoriam. Zůstaneš pro nás vzorem správného chlapa, prima kamaráda, skvělého manžela, milujícího táty a dědečka. Staří Řekové našli slova útěchy: Koho bozi milují, umírá mlád. Stihl jsi udělat tolik skvělých věcí, že bys s hrdostí mohl říci: Nebyl jsem tu zbytečně. Děkujeme ti za všechno. Tak zatím ahojky a tam někde na viděnou. V. Kubalová Mateřské centrum Jakoubek MC Jakoubek se opět po prázdninách hlásí a těší na maminky a jejich děti. Pravidelná setkání začnou od 7. října (pátek) na faře v Čechticích. Podrobný program zveřejníme. Angličtina pro nejmenší Od října připravujeme novinku a tou je výuka angličtiny pro (3 6leté děti). Děti se budou moci hravou formou seznámit s anglickým jazykem. Všemi lekcemi je bude provázet zkušená, milá lektorka a malý kocourek Cookie. Děti se mohou těšit na písničky, pohybové hry, malování,... Maminky mohou své děti doprovázet a být s nimi na výuce. Výuka bude probíhat 1x za týden od 15hod. v úterý nebo ve čtvrtek (ještě upřesníme) Cena za lekci bude 30Kč (1dítě) 50Kč (2 děti) Případní zájemci se mohou hlásit u lektorky Mgr. Marie Říhové na tel: U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme, ale zároveň i žádáme občany, aby důsledněji třídili využitelné složky komunálního odpadu (plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartóny). Při špatném třídění má následně svozová firma (TS Vlašim) velké problémy s mto odpadem, jelikož ho musí ručně roztřídit do správných kategorií. Nádoby na odpad jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu. Žádáme proto občany, aby dávali větší pozor na to, kam jednotlivé druhy odpadu vhazují bílé sklo patří do bílého kontejneru, barevné do zeleného apd. Sbírka ošacení Pro Občanské sdružení Diakonie Broumov na úřadě v Čechthicích probíhá do konce září sbírka použitého ošacení a dalších předmětů: Letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látek (minimálně 1 m 2, ne odřezky a zbytky). Domácí potřeby (nádobí bílé, černé, skleničky).vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. MUZEUM PODBLANICKA STRANA 5

6 Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Sudislavice Jankovská Ludmila Nové Práchňany Holakovská Emilie Čechtice Setkání důchodců Začíná nový školní rok a s tím se mohou také naši senioři opět pravidelně setkávat v hasičském domě poslední pondělí v měsíci. První poprázdninové setkání se uskuteční v pondělí 26. září od hodin v hasičském domě. KAVÁRNIČKA Kavárnička č. 5 se uskuteční ve čtvrtek od hodin v restauraci Lilie. Svoji účast přislíbil vzácný host pan Zdeněk Svěrák. Placení vodné, stočné vyrovnání Občané v období od 12. září do 23. září 2011 mohou zaplatit na úřadě vyrovnání vodného a stočného za uplynulé období. Po uplynutí této doby budou rozeslány složenky na uhrazení vodného a stočného. Pouštění draků Letošní pouštění draků se uskuteční za příznivých povětrnostních podmínek 23. září od hodin na louce za základní školou. Na závěr budeme již tradičně opékat brambory!!!!! Zveme na Dětskou diskotéku V neděli 18. září od hodin Do klubovny v Čechticích (vchod ze dvora od restaurace U Zlaté Prahy Tanec, hry, písničky, občerstvení P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnů - cena Kč/ks, starší 20 týdnů-155 Kč/ks Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. září 2011 Čechtice - u restaurace Lilie - v hod Případné bližší informace: tel.: , , Spolujízda Hledám spolujízdu autem z Čechtic nebo okolí ale přes Čechtice do Benešova na třísměnný provoz: ranní od hod. odpolední od hod. noční od hod. Pokud můžete nabídnout cestování, zavolejte nebo napište, prosím na tel ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 27.10.2016 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomno: M. Matoušková,

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 10. 11. 2015 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne 3.9. 2007 1. Rada vzala na vědomí návrh zástupců hasičů pana Papeže a pana Kletečky. SDH by rád rozšířil garáž pro hasičská auta. Garáž je momentálně pro vybavení

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, Přelouč IČO:

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, Přelouč IČO: OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis č. 12/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 19. 7. 2016 v budově obecního úřadu Přítomni: Jiří Drechsler starosta, Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod.

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod. Zápis ze 5. jednání ZO Bory 20. 3. 2015 v 19. 00 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Špaček M., Vávra P., MVDr. Marková R., Mgr. F. Eliáš., Kujalová J., Bc. Suková D., ing. Slavíková M., Chalupa O.,

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 23. 11. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V. Šolcová

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 8.10.2014, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Winzberger Omluven: Lacina

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce. Zápis č.3/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Šípy, které se konalo dne 17. června 2016 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více