ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010"

Transkript

1 ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

2 Harry Potter Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně vystihuje zásadu být moderní, průkopnický. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu. 2011

3 Pionýr 4

4 Harry Potter POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Etapové hry patří k osvědčeným formám činnosti na letních táborech i během roku. Zejména tábory získávají díky nim potřebný spád a mnoho příležitostí, jak zajímavě skloubit i odlišné činnosti. Samostatně se soutěž etapových her v Pionýru vyhlašuje od roku Hry do ní může přihlásit každá pionýrská skupina. Protože nechceme do rukopisů zasahovat více než je nezbytné, je základní podmínkou přihlášky zpracování hry do obecně srozumitelné podoby. Publikaci je možno užít jen jako námět. Realizace hry musí vycházet z konkrétních podmínek. Je třeba zohlednit podobu tábořiště, skladbu účastníků, oddílové a táborové tradice... Konečnou podobu hry musí vytvořit tým vedoucích a instruktorů a přizpůsobit ji vlastním podmínkám. Mimo jiné i proto, aby ji mohli považovat za výsledek vlastního úsilí. Ať vám tato publikace pomůže poznávat nové věci a hledat nové nápady. 5

5 Pionýr Česká rada Pionýra vyhlašuje každoročně soutěž etapových her. Uzávěrka soutěže je vždy 31. října. Autorské příspěvky zasílejte na adresu Pionýr, Senovážné nám. 977/24, Praha 1. Vyhlášení vítězů probíhá ještě téhož roku. Odměna za nejlepší příspěvek dosahuje hodnoty Kč. Pokud se rozhodnete zpracovat etapovou hru, doporučujeme držet se vyhlášené osnovy. 1) ÚVOD a) jméno a příjmení autora; b) pionýrská skupina; c) místo a typ tábora, kde se hra hrála. 2) POPIS HRY a) název etapové hry; b) jména autorů (textové i ilustrační části, popř. i jejich vazba na činnost dětí a mládeže); c) vylíčení ústředního motivu (příběhu, Dějové linky); d) věková kategorie, pro kterou je určena; e) výchovné cíle; f) prvky vyjadřující motivaci (oděvy, deníky, ) g) doporučená doba realizace. 3) PŘÍPRAVA a) prameny (literatura a ilustrace, ze kterých realizátor vycházel); b) vysvětlení pojmů a vyjasnění důležitých vztahů mezi nimi; c) nároky na materiální a technické zajištění (pomůcky, tisk materiálů apod.); d) organizace (jaké herní jednotky se hry účastní); e) stanovení postupových cílů rozčlenění na jednotlivé etapy (označení klíčových etap); f) stanovení zásadních obyčejů, pravidel, norem, g) terminologie; h) systém vyhodnocování; i) základní metodika pro vedoucí; j) zajištění bezpečnosti při činnostech. 4) REALIZACE a) úvodní motivace; b) zahájení hry; c) popis jednotlivých etap i) motivace etapy (odkazy na literaturu a doporučené pomůcky); ii) popis jednotlivých her, aktivit a úkolů; iii) metodická doporučení pro organizátora etapy; d) alternativní zpracování pro případy nepříznivých podmínek (nepřízeň počasí, jiné přírodní podmínky apod.); e) odkazy na užité zdroje (informační, technické, materiální atd.); f) zapojení tradičních vrcholů dominant (karneval, sportovní přebory, ); g) zakončení hry; h) celkové vyhodnocení. 5) HODNOCENÍ HRY A JEJÍ DOKUMENTACE a) úspěšnost hry (dojmy realizátorů, dětí, případně rodičů); b) nástrahy, zauzlení a jejich vyzkoušená řešení; c) dokumentace (fotografie, diplomy, denní rozkazy, kroniky, táborové občasníky, webová prezentace a podobně). 6

6 Harry Potter OBSAH POPIS HRY 8 Vyučovací předměty a jejich učitelé 9 Bodování a hodnocení 10 Místní jména a další rekvizity 10 REALIZACE 11 Zahájení hry příjezd do bradavic 12 Příčná ulice a Famfrpál 14 Kámen mudrců 17 Tajemná komnata 19 Vězeň z azkabanu 23 Den péče o kouzelné tvory 25 Zkoušky NKÚ 26 Fénixův řád 30 Princ dvojí krve 32 Relikvie smrti 34 HODNOCENÍ 36 ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH 39 ŠKOLNÍ ŘÁD 41 KOUZELNICKÁ KNÍŽKA 43 TURNAJ TŘÍ KOUZELNÍKŮ SEZNAM PŘÍLOH 38 ZVACÍ DOPIS 39 KOUZELNICKÁ KNÍŽKA 43 DIPLOMY 45 TURNAJ TŘÍ KOUZELNÍKŮ 52 7

7 Pionýr POPIS HRY Celotáborová hra Harry Potter byla realizována na 1. běhu dětského letního tábora v červenci 2010 na táborové základně Švermováček V Mrtníku u Komárova. Tábora se zúčastnilo 60 dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 15 let. Rozdělené byly do 4 oddílů, které vedl vždy jeden vedoucí se třemi instruktory. Tábor trval 14 dní. Celotáborová hra byla založena na příbězích J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Námět byl vybrán už na předešlém táboře, ale intenzivněji se začalo na jeho rozpracování v období od ledna až do vlastní realizace tábora a (jak HARRY POTTER už to bývá) i v jeho průběhu. Autory celotáborové hry jsou tak všichni vedoucí a instruktoři, kteří se zúčastnili 1. běhu tábora. Hlavní břímě zpracování nesla programová vedoucí Marie Protivová. O námětu byli informováni rodiče s dostatečným předstihem už při podávání přihlášek, aby stihli dětem připravit věci nezbytné pro výuku hlavně kouzelnickou hůlku, čarodějnický hábit a čapku. Během června pak byli samotní účastníci tábora pozváni oficiálním zvacím dopisem ke studiu v Bradavicích. Dopis byl psán starodávným písmem a opatřen pečetí a podpisem ředitele bradavické školy Albuse Brumbála. Děti v něm získaly potřebné informace o odjezdu a věcech potřebných ke studiu (viz příloha). Během dvou týdnů na táboře zažívali bradavičtí studenti podobná dobrodružství jako Harry se svými přáteli Ronem a Hermionou. Vedoucí a instruktoři představovali učitelský sbor. Oddíloví vedoucí byli řediteli jednotlivých kolejí: profesorka Minerva McGonagallová Nebelvír profesor Filius Kratiknot Havraspár profesorka Pomona Prýtová Mrzimor profesor Severus Snape Zmijozel Každá kolej měla svůj znak, barvu a vlajku. Jednotícím prvkem byla vlajka a znak celé bradavické školy. Jejím ředitelem byl profesor Albus Brumbál hlavní vedoucí a o finanční stránku a stravování se starala Madame Rosmerta hospodářka. Ošetřovně velela Madame Pomfreyová zdravotnice. Školník Filch (zásobovač), doprovázený paní Nori- 8

8 Harry Potter sovou (kočka), se staral o chod školy a byl postrachem všech studentů, zvláště po večerce. VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY A JEJICH UČITELÉ První týden byl ve znamení pilného studia. Každý ze členů učitelského sboru (+ Harry, Ron a Hermiona) vyučoval některému z předmětů: Dovednosti s koštětem, famfrpál madame Hoochová Lektvary profesor Severus Snape Přeměňování profesorka Mc Gonagallová Bylinkářství profesorka Prýtová Obludné obludárium Hermiona (rozpoznat jednotlivé kouzelné tvory) Astronomie profesorka Sinistrová (souhvězdí, vesmír, slunovrat, rovnodennost, běh času ) Obrana proti černé magii profesorka Umbridgeová (jedovaté rostliny, houby a jedy vůbec ) Jasnovidectví profesorka Trelawneyová (věštění z koule, ruky, čaje, horoskopy, zvěrokruh) Muzikologie Ron (zpěv bradavické hymny) Dějiny a současnost Bradavic Profesor Brumbál Runy profesorka Bablingová (šifrování, použití a čtení, zrcadlové písmo) Magické formule profesor Kratiknot (učení vybraných zaklínadel) Číselná magie profesorka Vektorová (hlavolamy, karty, kostky, sudoku) Aragogie Hagrid (lanové aktivity) Bradavický místopis Madame Princeová Ošetřovatelství Madame Pomfreyová (léčení ran, první a poslední pomoc) Vyučování probíhalo v blocích během dne. Každá kolej se rozdělila přibližně na polovinu na mladší a starší studenty. Každý vyučovací předmět měl tedy dvě varianty obtížnosti lehčí pro mladší a těžší pro starší studenty. Součástí výuky byl nejen výklad a praktické ukázky, ale i zkoušení a písemné testy, případně testování dovedností. Komu se dařilo během vyučování, mohl dostat zápočet z daného předmětu s předstihem a nemusel poté absolvovat zkoušky spolu s ostatními. 9

9 Pionýr Profesoři byli na dané předměty samozřejmě ti nejlepší odborníci. Vyučování žákům zpestřovali použitím mnohých pomůcek a praktickými ukázkami. Výuka a výsledky předmětů se zapisovaly do Kouzelnické knížky stejně jako pochvaly, poznámky nebo udílení (případně ubírání) bodů jednotlivým kolejím pokud se o to konkrétní student nějak významně zasloužil. Na zadní straně knížky se zaznamenával také postup do jednotlivých ročníků. Do vyššího ročníku mohl student postoupit, když se mu povedlo úspěšně projít 2 předměty. Všichni začali jako studenti 1. ročníku a aby mohli postoupit do 2. ročníku, museli úspěšně vykonat zkoušku ze dvou předmětů. Kromě výuky a zkoušek probíhaly každý den také hry a aktivity, které se vázaly k jednotlivým knihám a příběhům z nich. Součástí programu byly také další tradiční táborové aktivity jako diskotéka (Vánoční ples), sportovní turnaje, táboráky, koupání BODOVÁNÍ A HODNOCENÍ V etapách se bodovaly jednotlivé hry a aktivity. Za jeden hrací den mohla získat vítězná kolej 40 bodů, druzí 30 bodů, třetí 20 bodů a čtvrtí v pořadí 10 bodů. Kromě toho mohli bodování kolejí, podobně jako v knize, ovlivnit i jednotlivci, a to kladným i záporným směrem. Kdokoli z vyučujících mohl odměnit studenta (a jeho kolej) přidělením až 50 bodů nebo naopak potrestat odejmutím stejného počtu bodů v případě prohřešku. Bodování se každý den zaznamenávalo do herního plánu. Studenti byli také průběžně odměňováni diplomy za jednotlivé sou- HERNÍ PLÁN těže, případně mohli získat také pochvalu (nebo pokárání). Tyto akty se odehrávaly na ranním nebo večerním shromáždění ve Velké hodovní síni (jídelna) nebo na školních pozemcích u Vrby mlátičky (u ohniště). MÍSTNÍ JMÉNA A DALŠÍ REKVIZITY Táborová základna se na dva týdny samozřejmě proměnila v Bradavice se vším všudy. Kromě již zmíněné Velké hodovní síně a Vrby mlátičky 10

10 Harry Potter nechyběla ani Astronomická věž (půda), Hagridova chýše (kůlna), Komnata nejvyšší potřeby (WC), Famfrpálové hřiště, Černé jezero, Zapovězený les, Příčná i Obrtlá ulice, Nemocnice sv. Munga (ošetřovna), Chroptící chýše (stan vedoucích) nebo Azkaban (sklep). V okolí byste našli i Godrikův důl, Kvikálkov nebo Prasinky. Profesoři měli také své kouzelnické hábity a hůlky. V době vyučování museli studenti i vyučující nosit kouzelnické hábity. Profesoři studentům v době vyučování (nebo i jindy, když měli hábit) vykali a oslovovali je slečno nebo pane a příjmením. Mezi další nezbytné rekvizity studentů patřili též z domova dovezení kouzelní tvorové. Harry měl sovu Hedviku, Ron krysu prašivku a Hermiona kocoura Křivonožku. Poštu nosila dětem sova, před vstupem do pokojů museli říci heslo. V Brumbálově pracovně odpočíval kouzelný klobouk, na famfrpál jsme měli kromě zlatonky i camrál a potlouky, našel se i kouzelný plášť a Pobertův plánek. Pro závěr hry bylo nutné obstarat jednotlivé viteály. Aktuální dění bylo zaznamenáváno na nástěnkách díky výtiskům Denního věštce. I ostatní táborové dokumenty se nesly v bradavickém duchu (jídelníčky, denní rozkazy, diplomy ). Hlavním zdrojem doprovodných obrázků a textů byl internet. Tématice Harryho Pottera je věnováno mnoho prostoru. Například na stránkách Wikipedie najdete podrobné informace o knížkách, filmech, bradavické škole i jednotlivých postavách a místech. Z internetu jsme si stáhli také podklady k jednotlivým vyučovacím předmětům, např. dějiny Bradavic, lexikon kouzelných formulí, lexikon lektvarů, znaky jednotlivých kolejí a spousty obrázků. (Většinou se jedná o rozsáhlé dokumenty, proto nejsou součástí hry, ale je možné je snadno stáhnout). Na internetu lze rovněž najít i speciální písmo, které bylo používáno v knížkách a filmech a také obrázkové písmo, kde najdete obrázky všech hlavních postav. V tomto písmu jsme upravovali i všechny táborové dokumenty určené pro hru. Na následujících stránkách ani mezi přílohami ho však nenajdete, protože pro jeho správné zobrazení je potřeba mít ho nainstalované ve svém počítači. REALIZACE Tábor sice trval celkově 14 dní, ale z toho byl jeden den věnován celodennímu výletu a jeden balení a odjezdu, takže i s úvodem se počítalo s 12 hracími dny. Předposlední den byl navíc trochu atypický, protože na tábor přijela delegace dětí z Francie z partnerského města Vitry sur Seine, čemuž se musel přizpůsobit i táborový program. 11

11 Pionýr ZAHÁJENÍ HRY PŘÍJEZD DO BRADAVIC Dopoledne: Odpoledne: Večer: Jízda bradavickým expresem Ubytování studentů Slavností zahájení školního roku Rozdělení do kolejí Školní řád Exkurze po bradavických pozemcích Stínohra Jízda bradavickým expresem Na místě, odkud jsme odjížděli, našli přicházející děti nápis NÁSTUPI- ŠTĚ 9 a ¾ a přivítali je členové profesorského sboru v hábitech. Děti tak byly zatažené do hry už od začátku. Během cesty se v autobuse nabízely různé dobroty (např. kouzelné fazolky atd.) známé z knih o Harrym. Po příjezdu na místo už vítal nové studenty velký nápis a Hagrid, který odvedl studenty ubytovat se. Celá základna už byla díky nápisům a výzdobě přeměněná na bradavickou školu. Ubytování studentů Kromě ubytování měli studenti za úkol na čtvrtku formátu A5 napsat svá občanská a případně i kouzelnická jména a dokreslit své kouzelné tvory. Také se převlékli do slavnostních hábitů a s hůlkami a kouzelnými tvory vyrazili do Velké hodovní síně. Slavnostní zahájení školního roku Ředitel školy Brumbál přítomné přivítal a v krátkém projevu je seznámil s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se chodu bradavické školy. Představil také profesorský sbor a ředitele jednotlivých kolejí. Vše se neslo ve slavnostním duchu umocněném tichou vznešenou hudbou. Rozdělení do kolejí Studenti přistupovali od nejstarších po nejmladší, zvlášť chlapci a dívky. Vždy se jednalo o dvojici kamarádů, kteří spolu sdíleli stan. Dvo- 12

12 Harry Potter jice se posadila na stoličku, na hlavu jim Brumbál dal Kouzelný klobouk, který rozhodl, do které koleje budou studenti patřit. (Klobouk opravdu mluvil, k čemuž jsme využili dětské chůvičky a vysílačku schovali přímo do klobouku.) Po rozdělení všech studentů se jednotlivé koleje seznámily stručně se svým ředitelem (vedoucím) a dalšími spřízněnými profesory (instruktory). Ředitel jim pak stručně vyprávěl o historii jejich koleje a seznámil je se znakem a barvou jejich koleje. Pak se představovali jednotliví studenti, včetně kouzelných tvorů. Činnost v rámci jednotlivých kolejí završily seznamovací hry. Školní řád Večer se hrála první bodovací hra. Jednotlivé body školního řádu (viz příloha) se rozdělily na čtyři části a zapsaly na kartičky s označením čísla bodu školního řádu. Vzhledem k tomu, že náš bradavický školní řád obsahoval 13 bodů, bylo v lese rozházeno 52 kartiček. Dva nejstarší členové oddílu se v této hře stali prefekty a nesoutěžili jen u sebe shromažďovali nasbírané kartičky. Všichni ostatní se na Brumbálův povel vydali do lesa, každý pro jednu kartičku. Když se podařilo najít všechny kartičky, zjišťovali prefekti, zda se jim v koleji podařilo získat čtyři kartičky se stejným číslem (např. s 6) a měli za úkol z takovéto čtveřice složit kompletní bod ze školního řádu 6. Je zakázá no / opisovat, vyrušovat / při vyučování a / používat nedovolená kouzla /. Slova byla zapsána velkými písmeny a na konci věty nebyla tečka. Vyhrálo to družstvo, kterému se povedlo složit nejvíce kompletních bodů ze školního řádu. Druhá část hry probíhala v kruhu u ohniště podobně jako kvarteto. Kolej mohla získat chybějící část věty tak, že požádala jinou kolej o vydání příslušného čísla (např. Mrzimor měl tři lístečky se 7, takže chtěl číslo 7 od Havraspáru.) Pokud tázaná kolej číslo měla, musela ho vydat a tazatel si mohl vybírat dál. Pokud tázaná kolej číslo neměla, pokračovala sama v hádání. Druhá část bodování tedy vycházela z počtu celkových bodů školního řádu, které se jednotlivým kolejím povedlo ve 2. kole zkompletovat. Exkurze po bradavických pozemcích Před spaním se všichni vydali v doprovodu učitelského sboru seznámit s bradavickými pozemky. Studenti se museli pohybovat velmi tiše, aby neprobudili spícího Filche, a utvořili přitom hada držením za ruce. Kdo by tento zákaz porušil byl by okamžitě odveden Filchem do sklepení. 13

13 Pionýr U jednotlivých cedulí s označením se vždy průvod zastavil a vyslechl krátkou informaci o daném místě. Společně pak došli nakonec do nedalekého Godrikova dolu. Stínohra Stínohra se odehrávala v Godrikově dole. Studenti se zde prostřednictvím stínového divadla seznámili s legendárním příběhem o osudném prvním setkání lorda Voldemorta s rodinou Potterových. Byly svědky scény, kdy Voldemort zabil Harrymu matku i otce a Harry jen zázrakem přežil, ale poznamenán jizvou ve tvaru blesku na čele. (K relaizaci je třeba bílé prostěradlo, které se prosvítí silným zdrojem světla a diváci vidí jen stíny. Pokud nemáte na táboře kojence, lze nahradit maličkého Harryho panenkou). VOLDEMORT PŘÍČNÁ ULICE A FAMFRPÁL Dopoledne: Odpoledne: Večer: Výroba košťat Výroba vlajek a označení hábitů Gringottova banka Příčná ulice Famfrpál Závody na košťatech Výroba košťat Protože si podle zvacího dopisu studenti 1. ročníku nesměli vozit košťata z domova, musel si každý své koště vyrobit. Každý dostal asi půlmetrový provázek a během půl hodiny si museli vyrobit funkční koště (tzn., aby se s ním dalo i zametat). 14

14 Harry Potter Výroba vlajek a označení hábitů Každá kolej měla svůj znak. Úkolem bylo překreslit ho na oddílovou vlajku. Pomocí šablonky z papíru a stříbrného popisovače na textil si studenti přenesli znak také na svůj kouzelnický hábit. Gringottova banka Aby mohli studenti nakupovat v Příčné ulici, museli si vyzvednout u Gringottů hotovost. V bance pracovali čtyři skřeti (namaskovaní vedoucí), kteří za vyluštění hádanky (bludiště, sudoku ) nechali studenta vybrat si z pěti krabiček, v nichž bylo ukryto od 5 do 10 galeonů (táborových penízků). Aktivita probíhala souběžně s výrobou košťat a vlajek, tak, aby se v bance stihli vystřídat postupně všichni studenti ze všech kolejí. Příčná ulice Přístupová cesta k táboru byla označena z obou konců cedulí Příčná ulice a kolem ní vyrostly nejrůznější kouzelnické obchůdky a další kouzelnické instituce. V prvním sloupečku jsou uvedeny ty serioznější, kde bylo zboží představováno nakopírovanými obrázky zboží, v ostatních krámcích děti získaly skutečné předměty a pochutiny. Do každého krámečku mohl student jen jednou a za zboží utratil všude jeden z penízků získaných u Gringottů. Studenti si mohli vybrat, kam půjdou. Po skončení hry se spočítalo, kolik seriozních věcí (nakopírovaných lístečků) získaly celkem jednotlivé koleje a podle toho získali studenti body za svou (ne)rozvážnost. V rámci obav z prozrazení byl princip bodování utajený až do poslední chvíle před počítáním lístků. Madame Malkinová hábity U taškáře žertovné předměty (štěstíčka) Kotlíky kotlíky Kratochvilné kouzelnické kejkle blbinky Velkoprodejna Mžourov sovy Medový ráj sladkosti Krucánky a Kaňoury knihy Děravý kotel máslový ležák Ollivanderovi hůlky U Třech košťat jídlo Famfrpál Pomůcky: 1 zlatonka (skleněná kulička), 1 camrál (míč na rugby), 2 4 potlouky (volejbalové míče) 15

15 Pionýr Hřiště: využili jsme táborové hřiště na fotbal, do každé z branek se přivázala provázky obruč, která představovala famrpálovou branku, před ní bylo vyznačeno brankoviště o rozměrech odpovídajících zhruba velikosti branky, v němž se směl pohybovat pouze brankář Hráči (1 družstvo): 1 chytač jeho úkolem je pouze hledat zlatonku ukrytou v trávě, nic jiného ho nezajímá 1 brankář pohybuje se v brankovišti a snaží se zabránit vstřelení gólu odrážeči stojí na bočních stranách hřiště a snaží se vybít potlouky střelce střelci snaží se trefit camrálem do branky a vyhýbat se přitom zákeřným potloukům Pravidla: Před začátkem hry ukryje rozhodčí někde v prostoru hřiště (mimo brankoviště) v trávě zlatonku. Umístí camrál doprostřed hřiště. Střelci i odrážeči stojí před začátkem hry na bočních stranách hřiště na svých polovinách. Na signál vběhnou střelci do hřiště a snaží se získat pro své družstvo camrál. S camrálem se střelci nesmí pohybovat, mohou jen přihrávat nebo střílet. Dostane-li se camrál mimo hřiště, vhazuje někdo z protivníků out jako při fotbale. Odrážeči se snaží potlouky vybít střelce. Pokud je střelec vybitý, musí si doběhnout na marodku pro kouzelný lektvar (stanoviště vzdálené asi 50 m). Pokud potlouk zůstane ležet v hřišti, nesmí si pro něj odrážeč sám, ale musí poprosit někoho ze střelců, aby mu ho podal. Každé družstvo má svůj potlouk (barevně výrazně odlišený). Když se střelec trefí do obruče, získává pro své družstvo 5 bodů, trefí- -li se do branky jsou to 3 body a tyčka se počítala za 1 bod. Hra končí po uplynutí stanoveného časového limitu (10 min) nebo nalezením zlatonky (chytač jejím nalezením získává pro své družstvo 20 bodů). V průběhu hry může rozhodčí chytačům po nějaké době napovědět, v které části herního území se skrývá zlatonka. Začínali jsme nápovědou, ve které je polovině a území se postupně zmenšovalo. V závěru tak chytači např. prohledávali po čtyřech území o velikosti 1 m². Pokud se nepodaří zlatonku najít, končí hra po uplynutí 10 minut. 16

16 Harry Potter Nejdříve jsme famfrpál zahráli dětem na ukázku my vedoucí. Během hry se postupně vysvětlovala jednotlivá pravidla a také úlohy jednotlivých hráčů. Teprve potom si hru zkoušela jednotlivá družstva. Aby měli šanci i menší děti, přerozdělili jsme poté družstva na mladší dívky a chlapce a starší dívky a chlapce, aby byly zápasy zajímavější. Když děti systém hry pochopily, pak se teprve hrál turnaj systémem každý s každým. Závody na košťatech Večer probíhaly závody jednotlivců v jízdě na košťatech. Úkolem studentů bylo v co nejkratším čase zdolat v lese překážkovou dráhu s co nejmenším počtem trestných bodů. Mezi stromy byly napnuté provazy, obruče, výškové překážky, muselo se různě podlézat nebo projet slalom. Za každý kontakt studenta nebo koštěte s překážkou se počítaly trestné body, které se pak přičetly k výslednému času. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (nezávisle na kolejích): mladší kouzelnice a mladší kouzelníci a starší kouzelnice a starší kouzelníci. KÁMEN MUDRCŮ Ráno: Dopoledne: Odpoledne: Večer: Vyučování Troll Hříčky profesorky Vektorové Živá dáma Kámen mudrců Vyučování Ráno se v novinách objevila zpráva, že někdo vyloupil Gringottovic banku a z trezoru č.713 zmizel jen podivný umolousaný balíček. Jinak probíhala normální výuka (děti absolvovaly po skupinkách různé předměty). Do toho vběhl školník Filch mezi děti a zburcoval všechny, že se v Bradavicích objevil troll. Troll Troll pobíhal po táboře, hulákal, házel malé dělobuchy apod. U pasu měl přivázaný podivný umolousaný balíček a oháněl se kyjem kolem dokola. Pak se zastavil ve vyznačeném území, kam studenti nesměli vkročit. Házeli po něm hadrové míčky, ale on byl nesmrtelný. On jim rány oplácel a koho zasáhl, ten byl vyřazen ze hry. Když zbyla jen hrstka nejstatečnějších studentů, utekl s řevem někam pryč do lesa. Zvítězila 17

17 Pionýr ta kolej, které zůstalo nejvíce hrajících studentů. Varianty: Trollů může být víc. Kdo zasáhne jeho kyj, získá bod pro družstvo. Hra se může během vyučování i několikrát opakovat. Hříčky profesorky Vektorové Soutěžilo se ve hrách v kostky a v karetních hrách. Po jednotlivých stanovištích chodila vždy čtveřice věkově podobných studentů každý z jedné koleje. S sebou si nosili záznamový arch, kde se zapisovalo, kdo v jednotlivých hrách zvítězil. Ta kolej, která dosáhla nejvíce vítězství, zvítězila i v celkovém bodování. Živá dáma Aby Harry s kamarády našel Kámen mudrců, museli sehrát šachovou partii s oživlými šachovými figurami. Pro naše táborové potřeby jsme zvolili lehčí variantu dámu. Na hřišti se vyznačila na zemi šachovnice a studenti představovali oživlé kameny na dámu. Hrálo se podle všeobecně známých pravidel. Při vytvoření dámy si student musel vzít kamaráda na záda. Rozhodčí zapisoval výsledky jednotlivých zápasů v daném limitu (počet vyhozených a počet vytvořených dam). Kámen mudrců Pro získání Kamene mudrců museli studenti společným zpěvem uspat trojhlavého psa, kterého představovali tři vedoucí. Když se jim to povedlo, našli na jeho obojku vzkaz, že musí v lese najít správný klíč od místnosti, kde se možná kámen skrývá. Klíče byly poschovávané ve vyznačeném území a u každého byla matematická úloha. Každá kolej měla za úkol najít jen jeden klíč s jiným výsledkem. (Pro bodování je možno měřit čas, během kterého se studentům podaří najít TROJHLAVÝ PES správný klíč). 18

18 Harry Potter Ve Velké síni pak byla pomocí klíčů otevřena truhlička se 4 zámky a v ní byla ukryta logická hádanka o 7 lahvičkách s lektvary (její přesné zveršované zadání je na str. 263 knihy). Pokud se studentům podaří hádanku vyluštit, mají poradit Hermioně, Ronovi a Harrymu, kdo má který lektvar vypít. Na závěr vedoucí sehráli scénku, kdy se Harry jako jediný dostane ke Kameni mudrců a utká se o něj s profesorem Quirrelem, který má pod turbanem schovanou tvář Voldemorta. Kámen nakonec skončí v rukou Brumbála, který ho před zraky všech zničí. TAJEMNÁ KOMNATA Ráno: Dopoledne: Odpoledne: Večer: Skřítek Dobby, Vrba Mlátička Vyučování, historka o Tajemné komnatě Ufňukaná Uršula Bazilišek Dobbyho ponožka Skřítek Dobby Ráno vedoucí sehráli scénku, kdy skřítek varuje Harryho před návratem do Bradavic. Harry odmítá a zjistí, že před ním skřítek schovával dopisy od Rona, Hermiony a Hagrida a běží za skřítkem, který použije vznášecí kouzlo a vykydne Harrymu na hlavu slavnostní puding. Vzápětí dostává dopis, že porušil zákaz kouzlení mimo Bradavice Do toho si pro Harryho přijel Ron s létajícím autem a přistáli přímo u Vrby Mlátičky VRBA MLÁTIČKA Vrba Mlátička Vždy 2 členové koleje představovali Vrbu Mlátičku. V každé ruce měli větev dlouhou měkkou trubici, která slouží k izolování trubek instalatérům (Mirelon), kterou mlátili kolem sebe a snažili se zabránit studentům cizí koleje, aby se dostali do jejich blízkosti a vypnuli je. To mohli udělat tak, že se jim podařilo uhodit 19

19 Pionýr lžící do pokličky, kterou měli u "kořenů" mezi sebou. Kdo byl zasažen větví, musel si jít nabrat kouzelný lektvar a teprve potom mohl zkusit zaútočit znovu. Měřil se čas, za jak dlouho se podařilo zasáhnout pokličku a vrbu "vypnout". Hrálo se na na 4 stanovištích (tzn., byly čtyři vrby a u nich se střídaly jednotlivé koleje). Vyučování a historka o Tajemné komnatě Ve zbytku dopoledne probíhalo normální vyučování, během něhož někdo tajně na zeď budovy pověsil nápis Tajemná komnata je znovu otevřena, nepřátelé dědice, mějte se na pozoru. (Lze doprovodit nálezem zkamenělé kočky paní Norisové a jednoho zkamenělého studenta, kteří budou neprodleně dopraveni na ošetřovnu, a vyvolat napjatou situaci ). Objevili se zde samozřejmě i všichni členové pedagogického sboru a jeden z nich (místo Binnse) přiblížil dětem historku o Tajemné komnatě a Zmijozelově dědici (kniha s ). Na závěr dostaly radu, že nejlépe se proti nebezpečí mohou bránit tak, že budou pilně studovat a hlavně Obranu proti černé magii. Ufňukaná Uršula Z Tajemné komnaty (nejlépe WC izolace či personál) se od rána ozýval pláč a kňourání Ufňukané Uršuly. Po poledním klidu se před dveřmi WC objevila i krvavá louže, od které vedly rudé stopy. Byla tam nalezena i zkamenělá Hermiona, která měla v ruce papírek, že ta nestvůra byl bazilišek. Někdo z učitelů vysvětlil dětem, kdo je bazilišek, co dělá a jak se proti němu chránit, i princip následující hry. Bazilišek Z mnoha strašlivých dravých zvířat a netvorů, jež obcházejí po naší zemi, žádné není podivnější a vražednější než bazilišek, známý též jako Hadí král. Tento had, kterýžto může dorůsti obrovitých rozměrů a žíti mnoho set let, rodí se z kuřecího vejce, vysezeného ropuchou. Způsoby, jak zabíjí své oběti, jsou překvapivé, poněvadž bazilišek má k tomu účelu netoliko smrtící jedovaté zuby, nýbrž i vražedný pohled a všichni, na něž jej upře, okamžitě zemřou. Pavouci před baziliškem prchají, neboť on jest jejich úhlavním nepřítelem, a sám bazilišek prchá toliko před kokrháním kohouta: ono jest pro něj smrtící. 20

20 Harry Potter Jeden z těchto nebezpečných plazů byl před tisícem let umístěn Salazarem Zmijozelem do Tajemné komnaty v bradavickém hradě, aby tam čekal na příchod Zmijozelova dědice a posloužil jako krutý nástroj k likvidaci studentů "nečistého" původu. Komnata byla otevřena naposledy během školního roku 1992/93, baziliškovy oběti ale naštěstí pouze zkameněly (nepohlédly do plazových očí přímo), bylo tedy možné je znovu oživit. Nakonec se podařilo tohoto tvora zlikvidovat. Koleje šly postupně po stopách baziliška. Každý si s sebou vzal zrcátko, aby se mohl ukrývat za stromem a pozorovat baziliška z úkrytu. Úkolem všech studentů bylo dostat se do baziliškova doupěte (vyznačené území), aniž by je bazilišek viděl a označil (buď jménem, nebo popisem oblečení). Kdo byl viděn, na místě zkameněl a čekal, jestli se někomu z jeho kamarádů podaří dotekem ho osvobodit. Kdo se dostal do vyznačeného území, vyhrál a získal od baziliška jeden z jeho zubů, který má kouzelnou moc (a který bude ještě potřeba v úplném závěru tábora). Dobbyho ponožka Studenti dostali za úkol vyrobit si dvě stejné ponožky ze čtvrtky papíru (lze podle šablony). Pak se každý vydal do vyznačeného území, kde ponožky schoval tak, aby nebyly poblíž sebe. Soutěžní část spočívala v tom, že na daný signál vyrazili všichni do vyznačeného území a snažili se najít jakýkoli stejný pár ponožek (ne svůj vlastní). Komu se to podařilo, vrátil se zpět. Pokud se potkali dva lidé a hledali stejnou ponožku, stříhalo se kámen-nůžky-papír a kdo vyhrál, získal soupeřovu ponožku pro sebe. Vyhrála ta kolej, jejíž studenti jako první měli všichni pár stejných ponožek. Na závěr dne byla sehrána scénka, kdy Harry podá panu Malfoyovi deník se špinavou Dobbyho ponožkou a ten ho dá skřítkovi, SKŘÍTEK DOBBY čímž ho osvobodí. 21

21 Pionýr DEN FAMFRPÁLU Dopoledne: Odpoledne: Večer: Vyučování Příprava na famfrpálový turnaj Famfrpálový turnaj Oslavy vítězství Příprava na famfrpálový turnaj Studenti jednotlivých kolejí si připravovali vlajky a pokřiky a měli za úkol vybrat mezi sebou alespoň pět roztleskávaček, které nacvičovaly své kousky na odpolední utkání. Ve zbytku dopoledne koleje trénovaly famfrpál. Famfrpálový turnaj Jeho zahájení bylo pojato ve velkém stylu. Studenti se sešli ve společenských hábitech a shlédli nacvičené skladby jednotlivých roztleskávaček. Poté vypuknul turnaj, kde se hrálo systémem každý s každým. Hned po jeho skončení byly vyhlášeny výsledky a nejlepší hráči na jednotlivých pozicích. Oslavy vítězství Večer se nesl ve znamení párty na oslavu vítězství (diskotéka). Její součástí byla i ochutnávka obložených mís, které vytvořili sami studenti, a hry, které řídili prefekti i další studenti. VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 22

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15)

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15) PIONÝRA 8 duben 2013 Brněnští pionýři pomáhali přírodě reportáž (6) Slané keškování geopozvánka (12) Pojeďte s námi sbírat korálky pozvánka na LTŠ (15) Dali jsme zimě vale Pobřežní lýtka aneb Dejme zimě

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ETAPOVÁ HRA NA MOTIVY POHÁDEK VÁCLAVA ČTVRTKA Metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

ARCHA. Představujeme: Instruktoři Brno. Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů. Rozhovor s Lucií Juříkovou

ARCHA. Představujeme: Instruktoři Brno. Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů. Rozhovor s Lucií Juříkovou Naše téma: Táboráku, plápolej... číslo 5/2013 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže Představujeme: Instruktoři Brno foto archiv TOM Světlušky Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova Obsah: 1. den dopolední blok 5 odpolední

Více

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU! Soubor přednášek ze semináře český svaz ochránců přírody czech union for nature conservation Tato publikace je výstupem projektu Poznej a chraň naší přírodu! Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více