ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010"

Transkript

1 ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

2 Harry Potter Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně vystihuje zásadu být moderní, průkopnický. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu. 2011

3 Pionýr 4

4 Harry Potter POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Etapové hry patří k osvědčeným formám činnosti na letních táborech i během roku. Zejména tábory získávají díky nim potřebný spád a mnoho příležitostí, jak zajímavě skloubit i odlišné činnosti. Samostatně se soutěž etapových her v Pionýru vyhlašuje od roku Hry do ní může přihlásit každá pionýrská skupina. Protože nechceme do rukopisů zasahovat více než je nezbytné, je základní podmínkou přihlášky zpracování hry do obecně srozumitelné podoby. Publikaci je možno užít jen jako námět. Realizace hry musí vycházet z konkrétních podmínek. Je třeba zohlednit podobu tábořiště, skladbu účastníků, oddílové a táborové tradice... Konečnou podobu hry musí vytvořit tým vedoucích a instruktorů a přizpůsobit ji vlastním podmínkám. Mimo jiné i proto, aby ji mohli považovat za výsledek vlastního úsilí. Ať vám tato publikace pomůže poznávat nové věci a hledat nové nápady. 5

5 Pionýr Česká rada Pionýra vyhlašuje každoročně soutěž etapových her. Uzávěrka soutěže je vždy 31. října. Autorské příspěvky zasílejte na adresu Pionýr, Senovážné nám. 977/24, Praha 1. Vyhlášení vítězů probíhá ještě téhož roku. Odměna za nejlepší příspěvek dosahuje hodnoty Kč. Pokud se rozhodnete zpracovat etapovou hru, doporučujeme držet se vyhlášené osnovy. 1) ÚVOD a) jméno a příjmení autora; b) pionýrská skupina; c) místo a typ tábora, kde se hra hrála. 2) POPIS HRY a) název etapové hry; b) jména autorů (textové i ilustrační části, popř. i jejich vazba na činnost dětí a mládeže); c) vylíčení ústředního motivu (příběhu, Dějové linky); d) věková kategorie, pro kterou je určena; e) výchovné cíle; f) prvky vyjadřující motivaci (oděvy, deníky, ) g) doporučená doba realizace. 3) PŘÍPRAVA a) prameny (literatura a ilustrace, ze kterých realizátor vycházel); b) vysvětlení pojmů a vyjasnění důležitých vztahů mezi nimi; c) nároky na materiální a technické zajištění (pomůcky, tisk materiálů apod.); d) organizace (jaké herní jednotky se hry účastní); e) stanovení postupových cílů rozčlenění na jednotlivé etapy (označení klíčových etap); f) stanovení zásadních obyčejů, pravidel, norem, g) terminologie; h) systém vyhodnocování; i) základní metodika pro vedoucí; j) zajištění bezpečnosti při činnostech. 4) REALIZACE a) úvodní motivace; b) zahájení hry; c) popis jednotlivých etap i) motivace etapy (odkazy na literaturu a doporučené pomůcky); ii) popis jednotlivých her, aktivit a úkolů; iii) metodická doporučení pro organizátora etapy; d) alternativní zpracování pro případy nepříznivých podmínek (nepřízeň počasí, jiné přírodní podmínky apod.); e) odkazy na užité zdroje (informační, technické, materiální atd.); f) zapojení tradičních vrcholů dominant (karneval, sportovní přebory, ); g) zakončení hry; h) celkové vyhodnocení. 5) HODNOCENÍ HRY A JEJÍ DOKUMENTACE a) úspěšnost hry (dojmy realizátorů, dětí, případně rodičů); b) nástrahy, zauzlení a jejich vyzkoušená řešení; c) dokumentace (fotografie, diplomy, denní rozkazy, kroniky, táborové občasníky, webová prezentace a podobně). 6

6 Harry Potter OBSAH POPIS HRY 8 Vyučovací předměty a jejich učitelé 9 Bodování a hodnocení 10 Místní jména a další rekvizity 10 REALIZACE 11 Zahájení hry příjezd do bradavic 12 Příčná ulice a Famfrpál 14 Kámen mudrců 17 Tajemná komnata 19 Vězeň z azkabanu 23 Den péče o kouzelné tvory 25 Zkoušky NKÚ 26 Fénixův řád 30 Princ dvojí krve 32 Relikvie smrti 34 HODNOCENÍ 36 ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH 39 ŠKOLNÍ ŘÁD 41 KOUZELNICKÁ KNÍŽKA 43 TURNAJ TŘÍ KOUZELNÍKŮ SEZNAM PŘÍLOH 38 ZVACÍ DOPIS 39 KOUZELNICKÁ KNÍŽKA 43 DIPLOMY 45 TURNAJ TŘÍ KOUZELNÍKŮ 52 7

7 Pionýr POPIS HRY Celotáborová hra Harry Potter byla realizována na 1. běhu dětského letního tábora v červenci 2010 na táborové základně Švermováček V Mrtníku u Komárova. Tábora se zúčastnilo 60 dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 15 let. Rozdělené byly do 4 oddílů, které vedl vždy jeden vedoucí se třemi instruktory. Tábor trval 14 dní. Celotáborová hra byla založena na příbězích J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Námět byl vybrán už na předešlém táboře, ale intenzivněji se začalo na jeho rozpracování v období od ledna až do vlastní realizace tábora a (jak HARRY POTTER už to bývá) i v jeho průběhu. Autory celotáborové hry jsou tak všichni vedoucí a instruktoři, kteří se zúčastnili 1. běhu tábora. Hlavní břímě zpracování nesla programová vedoucí Marie Protivová. O námětu byli informováni rodiče s dostatečným předstihem už při podávání přihlášek, aby stihli dětem připravit věci nezbytné pro výuku hlavně kouzelnickou hůlku, čarodějnický hábit a čapku. Během června pak byli samotní účastníci tábora pozváni oficiálním zvacím dopisem ke studiu v Bradavicích. Dopis byl psán starodávným písmem a opatřen pečetí a podpisem ředitele bradavické školy Albuse Brumbála. Děti v něm získaly potřebné informace o odjezdu a věcech potřebných ke studiu (viz příloha). Během dvou týdnů na táboře zažívali bradavičtí studenti podobná dobrodružství jako Harry se svými přáteli Ronem a Hermionou. Vedoucí a instruktoři představovali učitelský sbor. Oddíloví vedoucí byli řediteli jednotlivých kolejí: profesorka Minerva McGonagallová Nebelvír profesor Filius Kratiknot Havraspár profesorka Pomona Prýtová Mrzimor profesor Severus Snape Zmijozel Každá kolej měla svůj znak, barvu a vlajku. Jednotícím prvkem byla vlajka a znak celé bradavické školy. Jejím ředitelem byl profesor Albus Brumbál hlavní vedoucí a o finanční stránku a stravování se starala Madame Rosmerta hospodářka. Ošetřovně velela Madame Pomfreyová zdravotnice. Školník Filch (zásobovač), doprovázený paní Nori- 8

8 Harry Potter sovou (kočka), se staral o chod školy a byl postrachem všech studentů, zvláště po večerce. VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY A JEJICH UČITELÉ První týden byl ve znamení pilného studia. Každý ze členů učitelského sboru (+ Harry, Ron a Hermiona) vyučoval některému z předmětů: Dovednosti s koštětem, famfrpál madame Hoochová Lektvary profesor Severus Snape Přeměňování profesorka Mc Gonagallová Bylinkářství profesorka Prýtová Obludné obludárium Hermiona (rozpoznat jednotlivé kouzelné tvory) Astronomie profesorka Sinistrová (souhvězdí, vesmír, slunovrat, rovnodennost, běh času ) Obrana proti černé magii profesorka Umbridgeová (jedovaté rostliny, houby a jedy vůbec ) Jasnovidectví profesorka Trelawneyová (věštění z koule, ruky, čaje, horoskopy, zvěrokruh) Muzikologie Ron (zpěv bradavické hymny) Dějiny a současnost Bradavic Profesor Brumbál Runy profesorka Bablingová (šifrování, použití a čtení, zrcadlové písmo) Magické formule profesor Kratiknot (učení vybraných zaklínadel) Číselná magie profesorka Vektorová (hlavolamy, karty, kostky, sudoku) Aragogie Hagrid (lanové aktivity) Bradavický místopis Madame Princeová Ošetřovatelství Madame Pomfreyová (léčení ran, první a poslední pomoc) Vyučování probíhalo v blocích během dne. Každá kolej se rozdělila přibližně na polovinu na mladší a starší studenty. Každý vyučovací předmět měl tedy dvě varianty obtížnosti lehčí pro mladší a těžší pro starší studenty. Součástí výuky byl nejen výklad a praktické ukázky, ale i zkoušení a písemné testy, případně testování dovedností. Komu se dařilo během vyučování, mohl dostat zápočet z daného předmětu s předstihem a nemusel poté absolvovat zkoušky spolu s ostatními. 9

9 Pionýr Profesoři byli na dané předměty samozřejmě ti nejlepší odborníci. Vyučování žákům zpestřovali použitím mnohých pomůcek a praktickými ukázkami. Výuka a výsledky předmětů se zapisovaly do Kouzelnické knížky stejně jako pochvaly, poznámky nebo udílení (případně ubírání) bodů jednotlivým kolejím pokud se o to konkrétní student nějak významně zasloužil. Na zadní straně knížky se zaznamenával také postup do jednotlivých ročníků. Do vyššího ročníku mohl student postoupit, když se mu povedlo úspěšně projít 2 předměty. Všichni začali jako studenti 1. ročníku a aby mohli postoupit do 2. ročníku, museli úspěšně vykonat zkoušku ze dvou předmětů. Kromě výuky a zkoušek probíhaly každý den také hry a aktivity, které se vázaly k jednotlivým knihám a příběhům z nich. Součástí programu byly také další tradiční táborové aktivity jako diskotéka (Vánoční ples), sportovní turnaje, táboráky, koupání BODOVÁNÍ A HODNOCENÍ V etapách se bodovaly jednotlivé hry a aktivity. Za jeden hrací den mohla získat vítězná kolej 40 bodů, druzí 30 bodů, třetí 20 bodů a čtvrtí v pořadí 10 bodů. Kromě toho mohli bodování kolejí, podobně jako v knize, ovlivnit i jednotlivci, a to kladným i záporným směrem. Kdokoli z vyučujících mohl odměnit studenta (a jeho kolej) přidělením až 50 bodů nebo naopak potrestat odejmutím stejného počtu bodů v případě prohřešku. Bodování se každý den zaznamenávalo do herního plánu. Studenti byli také průběžně odměňováni diplomy za jednotlivé sou- HERNÍ PLÁN těže, případně mohli získat také pochvalu (nebo pokárání). Tyto akty se odehrávaly na ranním nebo večerním shromáždění ve Velké hodovní síni (jídelna) nebo na školních pozemcích u Vrby mlátičky (u ohniště). MÍSTNÍ JMÉNA A DALŠÍ REKVIZITY Táborová základna se na dva týdny samozřejmě proměnila v Bradavice se vším všudy. Kromě již zmíněné Velké hodovní síně a Vrby mlátičky 10

10 Harry Potter nechyběla ani Astronomická věž (půda), Hagridova chýše (kůlna), Komnata nejvyšší potřeby (WC), Famfrpálové hřiště, Černé jezero, Zapovězený les, Příčná i Obrtlá ulice, Nemocnice sv. Munga (ošetřovna), Chroptící chýše (stan vedoucích) nebo Azkaban (sklep). V okolí byste našli i Godrikův důl, Kvikálkov nebo Prasinky. Profesoři měli také své kouzelnické hábity a hůlky. V době vyučování museli studenti i vyučující nosit kouzelnické hábity. Profesoři studentům v době vyučování (nebo i jindy, když měli hábit) vykali a oslovovali je slečno nebo pane a příjmením. Mezi další nezbytné rekvizity studentů patřili též z domova dovezení kouzelní tvorové. Harry měl sovu Hedviku, Ron krysu prašivku a Hermiona kocoura Křivonožku. Poštu nosila dětem sova, před vstupem do pokojů museli říci heslo. V Brumbálově pracovně odpočíval kouzelný klobouk, na famfrpál jsme měli kromě zlatonky i camrál a potlouky, našel se i kouzelný plášť a Pobertův plánek. Pro závěr hry bylo nutné obstarat jednotlivé viteály. Aktuální dění bylo zaznamenáváno na nástěnkách díky výtiskům Denního věštce. I ostatní táborové dokumenty se nesly v bradavickém duchu (jídelníčky, denní rozkazy, diplomy ). Hlavním zdrojem doprovodných obrázků a textů byl internet. Tématice Harryho Pottera je věnováno mnoho prostoru. Například na stránkách Wikipedie najdete podrobné informace o knížkách, filmech, bradavické škole i jednotlivých postavách a místech. Z internetu jsme si stáhli také podklady k jednotlivým vyučovacím předmětům, např. dějiny Bradavic, lexikon kouzelných formulí, lexikon lektvarů, znaky jednotlivých kolejí a spousty obrázků. (Většinou se jedná o rozsáhlé dokumenty, proto nejsou součástí hry, ale je možné je snadno stáhnout). Na internetu lze rovněž najít i speciální písmo, které bylo používáno v knížkách a filmech a také obrázkové písmo, kde najdete obrázky všech hlavních postav. V tomto písmu jsme upravovali i všechny táborové dokumenty určené pro hru. Na následujících stránkách ani mezi přílohami ho však nenajdete, protože pro jeho správné zobrazení je potřeba mít ho nainstalované ve svém počítači. REALIZACE Tábor sice trval celkově 14 dní, ale z toho byl jeden den věnován celodennímu výletu a jeden balení a odjezdu, takže i s úvodem se počítalo s 12 hracími dny. Předposlední den byl navíc trochu atypický, protože na tábor přijela delegace dětí z Francie z partnerského města Vitry sur Seine, čemuž se musel přizpůsobit i táborový program. 11

11 Pionýr ZAHÁJENÍ HRY PŘÍJEZD DO BRADAVIC Dopoledne: Odpoledne: Večer: Jízda bradavickým expresem Ubytování studentů Slavností zahájení školního roku Rozdělení do kolejí Školní řád Exkurze po bradavických pozemcích Stínohra Jízda bradavickým expresem Na místě, odkud jsme odjížděli, našli přicházející děti nápis NÁSTUPI- ŠTĚ 9 a ¾ a přivítali je členové profesorského sboru v hábitech. Děti tak byly zatažené do hry už od začátku. Během cesty se v autobuse nabízely různé dobroty (např. kouzelné fazolky atd.) známé z knih o Harrym. Po příjezdu na místo už vítal nové studenty velký nápis a Hagrid, který odvedl studenty ubytovat se. Celá základna už byla díky nápisům a výzdobě přeměněná na bradavickou školu. Ubytování studentů Kromě ubytování měli studenti za úkol na čtvrtku formátu A5 napsat svá občanská a případně i kouzelnická jména a dokreslit své kouzelné tvory. Také se převlékli do slavnostních hábitů a s hůlkami a kouzelnými tvory vyrazili do Velké hodovní síně. Slavnostní zahájení školního roku Ředitel školy Brumbál přítomné přivítal a v krátkém projevu je seznámil s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se chodu bradavické školy. Představil také profesorský sbor a ředitele jednotlivých kolejí. Vše se neslo ve slavnostním duchu umocněném tichou vznešenou hudbou. Rozdělení do kolejí Studenti přistupovali od nejstarších po nejmladší, zvlášť chlapci a dívky. Vždy se jednalo o dvojici kamarádů, kteří spolu sdíleli stan. Dvo- 12

12 Harry Potter jice se posadila na stoličku, na hlavu jim Brumbál dal Kouzelný klobouk, který rozhodl, do které koleje budou studenti patřit. (Klobouk opravdu mluvil, k čemuž jsme využili dětské chůvičky a vysílačku schovali přímo do klobouku.) Po rozdělení všech studentů se jednotlivé koleje seznámily stručně se svým ředitelem (vedoucím) a dalšími spřízněnými profesory (instruktory). Ředitel jim pak stručně vyprávěl o historii jejich koleje a seznámil je se znakem a barvou jejich koleje. Pak se představovali jednotliví studenti, včetně kouzelných tvorů. Činnost v rámci jednotlivých kolejí završily seznamovací hry. Školní řád Večer se hrála první bodovací hra. Jednotlivé body školního řádu (viz příloha) se rozdělily na čtyři části a zapsaly na kartičky s označením čísla bodu školního řádu. Vzhledem k tomu, že náš bradavický školní řád obsahoval 13 bodů, bylo v lese rozházeno 52 kartiček. Dva nejstarší členové oddílu se v této hře stali prefekty a nesoutěžili jen u sebe shromažďovali nasbírané kartičky. Všichni ostatní se na Brumbálův povel vydali do lesa, každý pro jednu kartičku. Když se podařilo najít všechny kartičky, zjišťovali prefekti, zda se jim v koleji podařilo získat čtyři kartičky se stejným číslem (např. s 6) a měli za úkol z takovéto čtveřice složit kompletní bod ze školního řádu 6. Je zakázá no / opisovat, vyrušovat / při vyučování a / používat nedovolená kouzla /. Slova byla zapsána velkými písmeny a na konci věty nebyla tečka. Vyhrálo to družstvo, kterému se povedlo složit nejvíce kompletních bodů ze školního řádu. Druhá část hry probíhala v kruhu u ohniště podobně jako kvarteto. Kolej mohla získat chybějící část věty tak, že požádala jinou kolej o vydání příslušného čísla (např. Mrzimor měl tři lístečky se 7, takže chtěl číslo 7 od Havraspáru.) Pokud tázaná kolej číslo měla, musela ho vydat a tazatel si mohl vybírat dál. Pokud tázaná kolej číslo neměla, pokračovala sama v hádání. Druhá část bodování tedy vycházela z počtu celkových bodů školního řádu, které se jednotlivým kolejím povedlo ve 2. kole zkompletovat. Exkurze po bradavických pozemcích Před spaním se všichni vydali v doprovodu učitelského sboru seznámit s bradavickými pozemky. Studenti se museli pohybovat velmi tiše, aby neprobudili spícího Filche, a utvořili přitom hada držením za ruce. Kdo by tento zákaz porušil byl by okamžitě odveden Filchem do sklepení. 13

13 Pionýr U jednotlivých cedulí s označením se vždy průvod zastavil a vyslechl krátkou informaci o daném místě. Společně pak došli nakonec do nedalekého Godrikova dolu. Stínohra Stínohra se odehrávala v Godrikově dole. Studenti se zde prostřednictvím stínového divadla seznámili s legendárním příběhem o osudném prvním setkání lorda Voldemorta s rodinou Potterových. Byly svědky scény, kdy Voldemort zabil Harrymu matku i otce a Harry jen zázrakem přežil, ale poznamenán jizvou ve tvaru blesku na čele. (K relaizaci je třeba bílé prostěradlo, které se prosvítí silným zdrojem světla a diváci vidí jen stíny. Pokud nemáte na táboře kojence, lze nahradit maličkého Harryho panenkou). VOLDEMORT PŘÍČNÁ ULICE A FAMFRPÁL Dopoledne: Odpoledne: Večer: Výroba košťat Výroba vlajek a označení hábitů Gringottova banka Příčná ulice Famfrpál Závody na košťatech Výroba košťat Protože si podle zvacího dopisu studenti 1. ročníku nesměli vozit košťata z domova, musel si každý své koště vyrobit. Každý dostal asi půlmetrový provázek a během půl hodiny si museli vyrobit funkční koště (tzn., aby se s ním dalo i zametat). 14

14 Harry Potter Výroba vlajek a označení hábitů Každá kolej měla svůj znak. Úkolem bylo překreslit ho na oddílovou vlajku. Pomocí šablonky z papíru a stříbrného popisovače na textil si studenti přenesli znak také na svůj kouzelnický hábit. Gringottova banka Aby mohli studenti nakupovat v Příčné ulici, museli si vyzvednout u Gringottů hotovost. V bance pracovali čtyři skřeti (namaskovaní vedoucí), kteří za vyluštění hádanky (bludiště, sudoku ) nechali studenta vybrat si z pěti krabiček, v nichž bylo ukryto od 5 do 10 galeonů (táborových penízků). Aktivita probíhala souběžně s výrobou košťat a vlajek, tak, aby se v bance stihli vystřídat postupně všichni studenti ze všech kolejí. Příčná ulice Přístupová cesta k táboru byla označena z obou konců cedulí Příčná ulice a kolem ní vyrostly nejrůznější kouzelnické obchůdky a další kouzelnické instituce. V prvním sloupečku jsou uvedeny ty serioznější, kde bylo zboží představováno nakopírovanými obrázky zboží, v ostatních krámcích děti získaly skutečné předměty a pochutiny. Do každého krámečku mohl student jen jednou a za zboží utratil všude jeden z penízků získaných u Gringottů. Studenti si mohli vybrat, kam půjdou. Po skončení hry se spočítalo, kolik seriozních věcí (nakopírovaných lístečků) získaly celkem jednotlivé koleje a podle toho získali studenti body za svou (ne)rozvážnost. V rámci obav z prozrazení byl princip bodování utajený až do poslední chvíle před počítáním lístků. Madame Malkinová hábity U taškáře žertovné předměty (štěstíčka) Kotlíky kotlíky Kratochvilné kouzelnické kejkle blbinky Velkoprodejna Mžourov sovy Medový ráj sladkosti Krucánky a Kaňoury knihy Děravý kotel máslový ležák Ollivanderovi hůlky U Třech košťat jídlo Famfrpál Pomůcky: 1 zlatonka (skleněná kulička), 1 camrál (míč na rugby), 2 4 potlouky (volejbalové míče) 15

15 Pionýr Hřiště: využili jsme táborové hřiště na fotbal, do každé z branek se přivázala provázky obruč, která představovala famrpálovou branku, před ní bylo vyznačeno brankoviště o rozměrech odpovídajících zhruba velikosti branky, v němž se směl pohybovat pouze brankář Hráči (1 družstvo): 1 chytač jeho úkolem je pouze hledat zlatonku ukrytou v trávě, nic jiného ho nezajímá 1 brankář pohybuje se v brankovišti a snaží se zabránit vstřelení gólu odrážeči stojí na bočních stranách hřiště a snaží se vybít potlouky střelce střelci snaží se trefit camrálem do branky a vyhýbat se přitom zákeřným potloukům Pravidla: Před začátkem hry ukryje rozhodčí někde v prostoru hřiště (mimo brankoviště) v trávě zlatonku. Umístí camrál doprostřed hřiště. Střelci i odrážeči stojí před začátkem hry na bočních stranách hřiště na svých polovinách. Na signál vběhnou střelci do hřiště a snaží se získat pro své družstvo camrál. S camrálem se střelci nesmí pohybovat, mohou jen přihrávat nebo střílet. Dostane-li se camrál mimo hřiště, vhazuje někdo z protivníků out jako při fotbale. Odrážeči se snaží potlouky vybít střelce. Pokud je střelec vybitý, musí si doběhnout na marodku pro kouzelný lektvar (stanoviště vzdálené asi 50 m). Pokud potlouk zůstane ležet v hřišti, nesmí si pro něj odrážeč sám, ale musí poprosit někoho ze střelců, aby mu ho podal. Každé družstvo má svůj potlouk (barevně výrazně odlišený). Když se střelec trefí do obruče, získává pro své družstvo 5 bodů, trefí- -li se do branky jsou to 3 body a tyčka se počítala za 1 bod. Hra končí po uplynutí stanoveného časového limitu (10 min) nebo nalezením zlatonky (chytač jejím nalezením získává pro své družstvo 20 bodů). V průběhu hry může rozhodčí chytačům po nějaké době napovědět, v které části herního území se skrývá zlatonka. Začínali jsme nápovědou, ve které je polovině a území se postupně zmenšovalo. V závěru tak chytači např. prohledávali po čtyřech území o velikosti 1 m². Pokud se nepodaří zlatonku najít, končí hra po uplynutí 10 minut. 16

16 Harry Potter Nejdříve jsme famfrpál zahráli dětem na ukázku my vedoucí. Během hry se postupně vysvětlovala jednotlivá pravidla a také úlohy jednotlivých hráčů. Teprve potom si hru zkoušela jednotlivá družstva. Aby měli šanci i menší děti, přerozdělili jsme poté družstva na mladší dívky a chlapce a starší dívky a chlapce, aby byly zápasy zajímavější. Když děti systém hry pochopily, pak se teprve hrál turnaj systémem každý s každým. Závody na košťatech Večer probíhaly závody jednotlivců v jízdě na košťatech. Úkolem studentů bylo v co nejkratším čase zdolat v lese překážkovou dráhu s co nejmenším počtem trestných bodů. Mezi stromy byly napnuté provazy, obruče, výškové překážky, muselo se různě podlézat nebo projet slalom. Za každý kontakt studenta nebo koštěte s překážkou se počítaly trestné body, které se pak přičetly k výslednému času. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (nezávisle na kolejích): mladší kouzelnice a mladší kouzelníci a starší kouzelnice a starší kouzelníci. KÁMEN MUDRCŮ Ráno: Dopoledne: Odpoledne: Večer: Vyučování Troll Hříčky profesorky Vektorové Živá dáma Kámen mudrců Vyučování Ráno se v novinách objevila zpráva, že někdo vyloupil Gringottovic banku a z trezoru č.713 zmizel jen podivný umolousaný balíček. Jinak probíhala normální výuka (děti absolvovaly po skupinkách různé předměty). Do toho vběhl školník Filch mezi děti a zburcoval všechny, že se v Bradavicích objevil troll. Troll Troll pobíhal po táboře, hulákal, házel malé dělobuchy apod. U pasu měl přivázaný podivný umolousaný balíček a oháněl se kyjem kolem dokola. Pak se zastavil ve vyznačeném území, kam studenti nesměli vkročit. Házeli po něm hadrové míčky, ale on byl nesmrtelný. On jim rány oplácel a koho zasáhl, ten byl vyřazen ze hry. Když zbyla jen hrstka nejstatečnějších studentů, utekl s řevem někam pryč do lesa. Zvítězila 17

17 Pionýr ta kolej, které zůstalo nejvíce hrajících studentů. Varianty: Trollů může být víc. Kdo zasáhne jeho kyj, získá bod pro družstvo. Hra se může během vyučování i několikrát opakovat. Hříčky profesorky Vektorové Soutěžilo se ve hrách v kostky a v karetních hrách. Po jednotlivých stanovištích chodila vždy čtveřice věkově podobných studentů každý z jedné koleje. S sebou si nosili záznamový arch, kde se zapisovalo, kdo v jednotlivých hrách zvítězil. Ta kolej, která dosáhla nejvíce vítězství, zvítězila i v celkovém bodování. Živá dáma Aby Harry s kamarády našel Kámen mudrců, museli sehrát šachovou partii s oživlými šachovými figurami. Pro naše táborové potřeby jsme zvolili lehčí variantu dámu. Na hřišti se vyznačila na zemi šachovnice a studenti představovali oživlé kameny na dámu. Hrálo se podle všeobecně známých pravidel. Při vytvoření dámy si student musel vzít kamaráda na záda. Rozhodčí zapisoval výsledky jednotlivých zápasů v daném limitu (počet vyhozených a počet vytvořených dam). Kámen mudrců Pro získání Kamene mudrců museli studenti společným zpěvem uspat trojhlavého psa, kterého představovali tři vedoucí. Když se jim to povedlo, našli na jeho obojku vzkaz, že musí v lese najít správný klíč od místnosti, kde se možná kámen skrývá. Klíče byly poschovávané ve vyznačeném území a u každého byla matematická úloha. Každá kolej měla za úkol najít jen jeden klíč s jiným výsledkem. (Pro bodování je možno měřit čas, během kterého se studentům podaří najít TROJHLAVÝ PES správný klíč). 18

18 Harry Potter Ve Velké síni pak byla pomocí klíčů otevřena truhlička se 4 zámky a v ní byla ukryta logická hádanka o 7 lahvičkách s lektvary (její přesné zveršované zadání je na str. 263 knihy). Pokud se studentům podaří hádanku vyluštit, mají poradit Hermioně, Ronovi a Harrymu, kdo má který lektvar vypít. Na závěr vedoucí sehráli scénku, kdy se Harry jako jediný dostane ke Kameni mudrců a utká se o něj s profesorem Quirrelem, který má pod turbanem schovanou tvář Voldemorta. Kámen nakonec skončí v rukou Brumbála, který ho před zraky všech zničí. TAJEMNÁ KOMNATA Ráno: Dopoledne: Odpoledne: Večer: Skřítek Dobby, Vrba Mlátička Vyučování, historka o Tajemné komnatě Ufňukaná Uršula Bazilišek Dobbyho ponožka Skřítek Dobby Ráno vedoucí sehráli scénku, kdy skřítek varuje Harryho před návratem do Bradavic. Harry odmítá a zjistí, že před ním skřítek schovával dopisy od Rona, Hermiony a Hagrida a běží za skřítkem, který použije vznášecí kouzlo a vykydne Harrymu na hlavu slavnostní puding. Vzápětí dostává dopis, že porušil zákaz kouzlení mimo Bradavice Do toho si pro Harryho přijel Ron s létajícím autem a přistáli přímo u Vrby Mlátičky VRBA MLÁTIČKA Vrba Mlátička Vždy 2 členové koleje představovali Vrbu Mlátičku. V každé ruce měli větev dlouhou měkkou trubici, která slouží k izolování trubek instalatérům (Mirelon), kterou mlátili kolem sebe a snažili se zabránit studentům cizí koleje, aby se dostali do jejich blízkosti a vypnuli je. To mohli udělat tak, že se jim podařilo uhodit 19

19 Pionýr lžící do pokličky, kterou měli u "kořenů" mezi sebou. Kdo byl zasažen větví, musel si jít nabrat kouzelný lektvar a teprve potom mohl zkusit zaútočit znovu. Měřil se čas, za jak dlouho se podařilo zasáhnout pokličku a vrbu "vypnout". Hrálo se na na 4 stanovištích (tzn., byly čtyři vrby a u nich se střídaly jednotlivé koleje). Vyučování a historka o Tajemné komnatě Ve zbytku dopoledne probíhalo normální vyučování, během něhož někdo tajně na zeď budovy pověsil nápis Tajemná komnata je znovu otevřena, nepřátelé dědice, mějte se na pozoru. (Lze doprovodit nálezem zkamenělé kočky paní Norisové a jednoho zkamenělého studenta, kteří budou neprodleně dopraveni na ošetřovnu, a vyvolat napjatou situaci ). Objevili se zde samozřejmě i všichni členové pedagogického sboru a jeden z nich (místo Binnse) přiblížil dětem historku o Tajemné komnatě a Zmijozelově dědici (kniha s ). Na závěr dostaly radu, že nejlépe se proti nebezpečí mohou bránit tak, že budou pilně studovat a hlavně Obranu proti černé magii. Ufňukaná Uršula Z Tajemné komnaty (nejlépe WC izolace či personál) se od rána ozýval pláč a kňourání Ufňukané Uršuly. Po poledním klidu se před dveřmi WC objevila i krvavá louže, od které vedly rudé stopy. Byla tam nalezena i zkamenělá Hermiona, která měla v ruce papírek, že ta nestvůra byl bazilišek. Někdo z učitelů vysvětlil dětem, kdo je bazilišek, co dělá a jak se proti němu chránit, i princip následující hry. Bazilišek Z mnoha strašlivých dravých zvířat a netvorů, jež obcházejí po naší zemi, žádné není podivnější a vražednější než bazilišek, známý též jako Hadí král. Tento had, kterýžto může dorůsti obrovitých rozměrů a žíti mnoho set let, rodí se z kuřecího vejce, vysezeného ropuchou. Způsoby, jak zabíjí své oběti, jsou překvapivé, poněvadž bazilišek má k tomu účelu netoliko smrtící jedovaté zuby, nýbrž i vražedný pohled a všichni, na něž jej upře, okamžitě zemřou. Pavouci před baziliškem prchají, neboť on jest jejich úhlavním nepřítelem, a sám bazilišek prchá toliko před kokrháním kohouta: ono jest pro něj smrtící. 20

20 Harry Potter Jeden z těchto nebezpečných plazů byl před tisícem let umístěn Salazarem Zmijozelem do Tajemné komnaty v bradavickém hradě, aby tam čekal na příchod Zmijozelova dědice a posloužil jako krutý nástroj k likvidaci studentů "nečistého" původu. Komnata byla otevřena naposledy během školního roku 1992/93, baziliškovy oběti ale naštěstí pouze zkameněly (nepohlédly do plazových očí přímo), bylo tedy možné je znovu oživit. Nakonec se podařilo tohoto tvora zlikvidovat. Koleje šly postupně po stopách baziliška. Každý si s sebou vzal zrcátko, aby se mohl ukrývat za stromem a pozorovat baziliška z úkrytu. Úkolem všech studentů bylo dostat se do baziliškova doupěte (vyznačené území), aniž by je bazilišek viděl a označil (buď jménem, nebo popisem oblečení). Kdo byl viděn, na místě zkameněl a čekal, jestli se někomu z jeho kamarádů podaří dotekem ho osvobodit. Kdo se dostal do vyznačeného území, vyhrál a získal od baziliška jeden z jeho zubů, který má kouzelnou moc (a který bude ještě potřeba v úplném závěru tábora). Dobbyho ponožka Studenti dostali za úkol vyrobit si dvě stejné ponožky ze čtvrtky papíru (lze podle šablony). Pak se každý vydal do vyznačeného území, kde ponožky schoval tak, aby nebyly poblíž sebe. Soutěžní část spočívala v tom, že na daný signál vyrazili všichni do vyznačeného území a snažili se najít jakýkoli stejný pár ponožek (ne svůj vlastní). Komu se to podařilo, vrátil se zpět. Pokud se potkali dva lidé a hledali stejnou ponožku, stříhalo se kámen-nůžky-papír a kdo vyhrál, získal soupeřovu ponožku pro sebe. Vyhrála ta kolej, jejíž studenti jako první měli všichni pár stejných ponožek. Na závěr dne byla sehrána scénka, kdy Harry podá panu Malfoyovi deník se špinavou Dobbyho ponožkou a ten ho dá skřítkovi, SKŘÍTEK DOBBY čímž ho osvobodí. 21

21 Pionýr DEN FAMFRPÁLU Dopoledne: Odpoledne: Večer: Vyučování Příprava na famfrpálový turnaj Famfrpálový turnaj Oslavy vítězství Příprava na famfrpálový turnaj Studenti jednotlivých kolejí si připravovali vlajky a pokřiky a měli za úkol vybrat mezi sebou alespoň pět roztleskávaček, které nacvičovaly své kousky na odpolední utkání. Ve zbytku dopoledne koleje trénovaly famfrpál. Famfrpálový turnaj Jeho zahájení bylo pojato ve velkém stylu. Studenti se sešli ve společenských hábitech a shlédli nacvičené skladby jednotlivých roztleskávaček. Poté vypuknul turnaj, kde se hrálo systémem každý s každým. Hned po jeho skončení byly vyhlášeny výsledky a nejlepší hráči na jednotlivých pozicích. Oslavy vítězství Večer se nesl ve znamení párty na oslavu vítězství (diskotéka). Její součástí byla i ochutnávka obložených mís, které vytvořili sami studenti, a hry, které řídili prefekti i další studenti. VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 22

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU CELOTÁBOROVÁ Pro letošní 1. ročník našeho tábora Parťáci jsme zvolili celotáborovou hru na motiv knihy J. K. Rowlingové Harry Potter. Děti budou rozděleny do oddílů a následně budou rozřazeny do čtyř kolejí

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ TEST

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ TEST AUTOR Mgr. Jana Pikalová HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ TEST OČEKÁVANÝ VÝSTUP ověření znalosti knihy, porozumění textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU test s možností výběru odpovědi POUŽITÍ otázky jsou zaměřeny

Více

Harry Potter TEST ZNALOSTÍ HARRYHO POTTERA. Otázka číslo: 1. Co je největší: camrál. potlouk. zlatonka (je možná pouze jedna správná odpověď)

Harry Potter TEST ZNALOSTÍ HARRYHO POTTERA. Otázka číslo: 1. Co je největší: camrál. potlouk. zlatonka (je možná pouze jedna správná odpověď) Harry Potter TEST ZNALOSTÍ HARRYHO POTTERA Otázka číslo: 1 Co je největší: camrál potlouk zlatonka Otázka číslo: 2 Hipogryf je: lektvar kouzlo kouzelný tvor Otázka číslo: 3 Profesor Snape vyučuje: lektvary

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

Charakteristika knihy úrovně 1 (Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 1 (Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Záhlaví: Bc. Markéta Pechačová J. K. Rowlingová / Harry Potter a Kámen mudrců / 1997 (v angl. originále); 2000 v ČR / úroveň 1 Úvodní poznámky: Kniha Harry Potter

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Harry Potter ( táborová hra )

Harry Potter ( táborová hra ) Harry Potter ( táborová hra ) Úvod Tato celotáborová hra byla volně motivována převážně prvním dílem slavné série knih spisovatelky J.K. Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců. Měla by mladé táborníky

Více

NOC S ANDERSENEM ANEB VÝLET DO BRADAVIC ZŠ VELKÝ OŘECHOV

NOC S ANDERSENEM ANEB VÝLET DO BRADAVIC ZŠ VELKÝ OŘECHOV NOC S ANDERSENEM ANEB VÝLET DO BRADAVIC 1.4.2016 ZŠ VELKÝ OŘECHOV V rámci celorepublikové akce, která se koná každý rok pod názvem Noc s Andersenem na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, jsme si pro

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZŠ Pomezí září 2015. ZŠ Pomezí prosinec 2013

ZŠ Pomezí září 2015. ZŠ Pomezí prosinec 2013 ZŠ Pomezí září 2015 ZŠ Pomezí prosinec 2013 ~ 1 ~ Obsah Úvodem... 3 Bylo, je a bude... 4 Rozhovor s šesťáky... 5 Pro šikulky... 6 Vtipy... 7 Kvíz... Chyba! Záložka není definována. Hlavy lámání..9-10 67.

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

Pohybové hry do tělocvičny i přírody

Pohybové hry do tělocvičny i přírody Pohybové hry do tělocvičny i přírody Honičky 1. Dvojice kdo je chycený chytá ten druhý z dvojice 2. Honička liška a zajíc Hráči stojí ve dvojicích naproti sobě ve vymezeném území. Utvoří ve stoji stříšku

Více

VČERA: HermionaGrangerová

VČERA: HermionaGrangerová DENNÍ VĚŠTECč.4 VČERA: Dnes byly tři soutěže, sběr borůvek, chytání věžňů z Azkabanu a kouzelnický zápas. Na třetím místě ve sběru borůvek byl Havraspar s 10 body, na druhém místě byl Mrzimor s 20 body

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Harry Potterovský tábor

Harry Potterovský tábor DENNÍ VĚŠTECč.3 Harry Potterovský tábor Na tento tábor jsem jel, protože mám rád HarryhoPottera. Dnes jsme se učili lítat na koštěti a povídali si o Famfrpálu. Ještě sme hráli PPG neboli Pytlik pilin (na)

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

DE NÍ VĚ TEC. Novinka! Bertíkovy fazolky. Speciální Poděkování patří autorům z 1.C. Nový ředitel Bradavic! Informace o smrtijedech Str.

DE NÍ VĚ TEC. Novinka! Bertíkovy fazolky. Speciální Poděkování patří autorům z 1.C. Nový ředitel Bradavic! Informace o smrtijedech Str. N Středa 19. října, 2011 Novinky ze sportu Potterománie?!?! Š DE NÍ VĚ TEC Novinka! Bertíkovy fazolky Informace o smrtijedech Str.5 Nový ředitel Bradavic! Co? a Jak? Skandál! Ministerstvo obviňuje Harryho

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Dějiny čar a kouzel 1 Založení Bradavic a počátky kouzelnického věku

Dějiny čar a kouzel 1 Založení Bradavic a počátky kouzelnického věku Dějiny čar a kouzel 1 Založení Bradavic a počátky kouzelnického věku Batylda Bagshotová Založení Bradavic V 993 se sešli 4 nejlepší kouzelníci té doby. Gordic Nebelvír, Salazar Zmijozel, Rowena z Havraspáru

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Plán akcí na měsíc září: 3.9. Oddílová schůzka 5.9. Strašidýlka na Bílendě 10.9. Oddílová schůzka 27.9. Jednodenní výprava

Plán akcí na měsíc září: 3.9. Oddílová schůzka 5.9. Strašidýlka na Bílendě 10.9. Oddílová schůzka 27.9. Jednodenní výprava Plán akcí na měsíc září: Září 2014 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz 3.9. Oddílová schůzka 5.9. Strašidýlka na Bílendě 10.9. Oddílová schůzka 27.9. Jednodenní výprava Nazdar bratři a sestro,

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Příloha č. 1 DOTAZNÍK

Příloha č. 1 DOTAZNÍK Příloha č. 1 DOTAZNÍK Číslo otázky Otázka ANO NE 1. Byl jsi rád, že jedete se třídou na školu v přírodě? 2. Hráli jste hry na škole v přírodě? 3. Bavily tě více hry v místnosti nebo venku? 4. Bavily tě

Více

Propozice 31.ročník Mezinárodní halový turnaj mladších žáků kategorie U-12

Propozice 31.ročník Mezinárodní halový turnaj mladších žáků kategorie U-12 Propozice 31.ročník Mezinárodní halový turnaj mladších žáků kategorie U-12 Memoriál Evžena Hadamczika 11. 13. 11. 2011 1. Pořadatel FC Baník Ostrava, a. s. Bukovanského 4, 710 00 Slezská Ostrava 2. Datum

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Přídavná jména Anotace Pracovní listy k procvičování přídavných jmen a využitím příběhu o Harry Potterovi

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Blog LDT Energetik 1. běh 2015

Blog LDT Energetik 1. běh 2015 Začínáme - 1. běh 2015 3. července 2015 v 16:28 Jirka B. My jsme připraveni, máte již sbaleno? so 4.7.2015 - Příjezd 4. července 2015 v 12:33 Jirka B. Děti se zabydlují na pokojích, seznamují se starými

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem Etapová hra MLADší kategorie V říši zvířátek Letní tábor 9.8. 23.8. 2003 Zámeček - Roželov pod Třemšínem MOTTO ETAPOVÉ HRY: Naučme se, nejlépe hrou, poznávat přírodu a dění v ní očima jejich obyvatel,

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Harry Potter a kámen mudrců

Harry Potter a kámen mudrců Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 28 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: IV. A Datum: 15. 11. 2013 Předmět:

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2017 Pozvání seniorů a představitelů měst a obcí Moravskoslezského kraje. Organizátor : Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje sekce sportu. Ředitel

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Registrujte se na největší akci v novodobé historii Orla

Registrujte se na největší akci v novodobé historii Orla ZPRAVODAJ 2009/4 Obsah: 1. Slavnosti Orla v Kroměříži začíná registrace 2. Soutěž ve fotbalových dovednostech 3. Soutěž ve florbalových dovednostech Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic Víkend plný her pravidla Jedná se o novou formu her Sdružení Rozcestník. Soutěžit budeme jak v sobotu, tak i v neděli. Sobota bude více připomínat miniaturu klasických závodů a v neděli se uskuteční spousta

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 3.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

S centrum Cup (5 týmů)

S centrum Cup (5 týmů) S centrum Cup 2016 2017 (5 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2016

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 10.12.2011 odpoledne 2004 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Harry Potter a kámen mudrců :

Harry Potter a kámen mudrců : Harry Potter a kámen mudrců : První den (PM) Byly by tam velké hodiny, kde by se nastavovaly body každé skupiny. Byl boj o to, kdo vyhraje pohár každý profesor mohl srážet i přidávat body (měl každý profesor

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj Pořadatel: Kategorie: Místo konání: r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín: neděle 8.12.2013

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 21.1.2012 dopoledne 2001 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 odpoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu KU HR PRO VŠECHNY Pravidla světového šampionátu KU HR TRDIC Kubb je speciální hra pocházející z ostrova Gotland, části Švédska nacházející se uprostřed altického moře. Datum vzniku Kubbu je sice již zaneseno

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více