Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz"

Transkript

1 K o n c e p c e z p r o s t ř e d k o v á n í pro návštěvníky a návštěvnice od 6 let na téma FOTOGRAFIE Místo: Koncepce: Otevřeno: Vstupné: Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz Mag.a Astrid Hofstetter pondělí, středa, pátek hodin, čtvrtek hodin sobota, neděle, svátky hodin školní třídy vstup zdarma vstupné pro školní družiny EURO 1,00 1 h prohlídka (bez vstupného) EURO 3,00 1,5 h prohlídka (bez vstupného) EURO 4,00 2 h umělecká dílna (bez vstupného) EURO 5,00 Informace a přihlášky: dopoledne (přihlášky v němčině) (přihlášky v angličtině) Další termíny a informace o výstavě: Informace o Austrian Czech Cultural Cooperation: Tato koncepce zprostředkování byla vytvořena v rámci aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) Central European Cultural Cooperation EWIV (FN t) a byla podpořena z prostředků Jihočeského kraje a Země Horní Rakousko.

2 Lidé se odjakživa snažili trvale zachytit obraz prostředí, kde žijí. Používaly se k tomu rozličné techniky, např. malba, kresba, rytina, řezba Ovšem když jde o to, vytvořit obzvláště věrné zobrazení, je právě fotografie tou nejvhodnější metodou. Už na začátku 19. století se objevily metody, jak působením světla na určité chemikálie vytvořit viditelný obraz. První trvanlivou fotografii vytvořil Josef Nicéphore Niepce (asi v roce 1826), první použitelné fotografie vyrobil Francouz Louis Jacques M. Daguerre. Jednalo se zatím ještě o unikáty. Metodu negativu a pozitivu, která umožňuje vícenásobné reprodukce fotografického obrazu z jednoho originálu, vynalezl William Henry Fox Talbot. Tato metoda byla pozměněna a podstatně zdokonalena. Později přibyl vynález barevné fotografie. Ve stejném duchu, v jakém pokračovalo zkoumání a další vývoj chemických principů fotografie, se měnila technika fotoaparátu od typu camera obscura k moderní zrcadlovce. Fotografie na začátku v některých oblastech dokonce vytlačila malbu. Ve 20. století se fotografie stala samostatnou uměleckou metodou. Mimoto hrály fotografie podstatnou roli v moderním umění, např. jako součást dadaistických a surrealistických koláží nebo jako předlohy maleb ve fotorealismu. 2

3 K MODULŮM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Tato koncepce zprostředkování je výsledkem spolupráce Landesgalerie Linz s ACCC (Austrian Czech Cultural Cooperation) a má za cíl přiblížit současnou fotografii mladým návštěvníkům/návštěvnicím z Česka a Horního Rakouska. V rámci projektu ACCC Škola Cross Border podporuje ACCC od roku 2008 přeshraniční výuku žáků/žákyň z Horního Rakouska a jižních Čech. Tato zprostředkovací koncepce může být použita jak bez předchozích znalostí, tak ve spojení s těmito pracovními listy ACCC: - HLEDÁ SE UMĚNÍ! Křížem krážem jižními Čechami a Horním Rakouskem a hádanka navíc - Ahoj Hallo a - Grenzenlose Medienwelt! - Svět médií bez hranic!. Více informací o pracovních listech ACCC pro školy (vč. downloadu) je k dispozici česky i německy na Internetu 1. Prohlídky se konají v zásadě německy. U jinojazyčných skupin by proto bylo vhodné, aby aspoň jedna osoba z doprovodu mluvila německy a mohla překládat. Cílem koncepce je individuálně a hravě zpřístupnit obsah výstavy dětem. Tento způsob podporuje vlastní zkoumání a trénuje alternativní metody recepce. Během prohlídky a také v umělecké dílně mají děti a mládež možnost aktivně se zapojit, kreativně pracovat a získat vlastní zkušenosti s uměním. Ve středu zájmu zprostředkujících aktivit vždy stojí návštěvníci/návštěvnice a jejich potřeby a přání. 1 ČESKY: NĚMECKY: 3

4 IMPULZ / ZOBRAZENÍ pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Impulz na začátku prohlídky je zamýšlen jako obeznámení se s tématem výstavy. Protože se lidé odjakživa snažili zachytit sebe i své okolí, podíváme se nejprve blíže na příklady ze současnosti i z dávno minulých dob. Začneme dobou kamennou, projdeme středověkem a barokem až do 21. století a zpozorujeme, že každé údobí má nějakou svou zvláštnost. Teprve vynález fotografie však umožnil věrně zachytit skutečnost. Jaké rozdíly mezi různými dobami lze pozorovat a v jakém pořadí je třeba poskládat jednotlivé části skládanky, abychom získali chronologicky správnou posloupnost? Jakmile děti vyřeší úlohu, proběhne rozhovor na téma výstavy. IMPULZ / HISTORIE FOTOGRAFIE pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Protože pravděpodobně všechny děti znají fotoaparát, ale jen málo z nich ví, jak stará fotografie je, odkud pochází a jak funguje, budeme se nyní zabývat jejím vznikem. Uděláme si pohodlí. Vyjdeme z prvních fotografií a obrazového materiálu ze starých fotoaparátů, abychom si udělali obrázek o fotografii v 19. století. Ve 20. století se pracovalo především s analogovými kamerami. Protože je pro děti možná už nezvyklé zakládat film do fotoaparátu, mohou si to samy vyzkoušet. Také camera obscura nám umožní nakouknout do zajímavého vzniku fotky. 4

5 UMĚNÍ A FOTOGRAFIE Zprostředkující modul pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Mimo dokumentárního zachycení skutečnosti fotografy odedávna lákalo vytvářet pomocí fotoaparátu kritické a umělecky hodnotné obrazy. Důležitým zástupcem tohoto úsilí je August Sander ( ), který je známý především díky své sbírce portrétů Lidé 20. století. V letech provozoval Sander ateliér v Linci. Jeho fotografie ukazují jak jeho způsob práce, tak i okruh linecké společnosti a jeho zákazníků/zákaznic. Obrazy však také dokumentují život jeho rodiny a jeho vášeň pro hru na loutnu a malování. Mnoho současných umělců/umělkyň, jako např. Fiona Tann, Mette Tronvoll nebo Thomas Ruff, se ve svých dílech odvolává na tvorbu Augusta Sandera. Pod heslem O sto let později porovnáme v rámci tohoto zprostředkovacího modulu fotografie Augusta Sandera s prací současné umělecké scény. Děti rozdělíme do malých skupinek, dostanou fotografii od Augusta Sandera a jejich úkolem bude najít na výstavě příslušnou práci. Potom si popovídáme o společných rysech, ale také o rozdílech mezi současnou a dřívější uměleckou fotografií. 5

6 FOTOGRAFIE A VNÍMÁNÍ Zprostředkující modul pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Když vidíme obraz, díváme se všichni na to samé, ale je také vnímání totožné? Od vynálezu fotografie se věřilo, že fotografie je zdánlivě objektivní a autentická. Ale ukazuje nám fotografie opravdu skutečnost nebo nás může také klamat? Vidíme na snímku to stejné? A co u toho pociťujeme? Děti se v tomto zprostředkujícím modulu zamyslí nad třemi vybranými obrázky. Průvodce/průvodkyně předem příslušná díla označí kartou. Jsou tyto obrazy veselé, smutné, lhostejné nebo zlé? Co cítím, když se na tento obraz dívám? Děti mají nyní za úkol označit obrázky náladovými kartami. Celá skupina poté tato díla ještě jednou obejde a diskutuje o různých způsobech vnímání a pocitech. 6

7 UMĚLECKÁ DÍLNA Dílny jako doplněk k prohlídce nabízejí možnost prakticky si vyzkoušet získané poznatky. NABÍZÍME TYTO WORKSHOPY: CAMERA OBSCURA pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Trvání: 1 hodina Jak a proč funguje vlastně fotoaparát? Žáci/žákyně samostatně sestaví dírkovou kameru a díky tomu budou moci sami zodpovědět několik otázek. FOTOGRAMY pro návštěvníky/návštěvnice od 8 let Trvání: 1 hodina V umělecké dílně se setmí. Děti v temné komoře vytváří vlastní fotogramy nebo osvěcují fotopapír přes negativy, které samy vytvořily. Děti získají praktické zkušenosti, jak světlo působí na fotopapír, jak se pracuje v temné komoře, jak je třeba zacházet s chemikáliemi a jak vzniká pozitiv a negativ. Na přihlášce prosím uveďte, pro který workshop jste se rozhodli, aby se náš tým mohl náležitě připravit. Koncepci zprostředkování OÖ. Landesmuseen podporuje 7

8 PŘÍLOHY K TÉTO KONCEPCI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Příloha 1: Historie fotografie Příloha 2: Současná fotografie v Rakousku Příloha 3: August Sander a jeho linecké období Příloha 4: Výtah z dětského katalogu Ein Schrauferl kommt selten alleine Přílohy 5 až 7: Pracovní listy - HLEDÁ SE UMĚNÍ! Křížem krážem jižními Čechami a Horním Rakouskem a hádanka navíc - Ahoj Hallo a - Grenzenlose Medienwelt! - Svět médií bez hranic! 8

9 Příloha 1: HISTORIE FOTOGRAFIE Počátky Počátky fotografie spadají do období, kdy malba vyřešila prakticky veškeré problémy jak dokonale zobrazit realitu. Perspektiva, hra světla a stínu a anatomie lidského těla nebyly už na konci 19. století zásadním problémem, závisely jen na individuálních schopnostech toho kterého umělce. Raná fotografie a její možnosti byly ve srovnání s malbou podstatně omezenější. Extrémně dlouhá expoziční doba vyloučila fotografie pohybujících se objektů, o barevné fotografii ani nemluvě. Rozlišovací schopnost se ani zdaleka nemohla rovnat současným nárokům. Rané metody Na počátku 18. století přišli vědci na to, že soli stříbra jsou citlivé na světlo. Odpovídající osvětlení zbarvilo chlorid stříbrný černě a amoniak posloužil jako ustalovací prostředek. Brzy na to byl objeven jodid stříbrný a bromid stříbrný. Student chemie T. Wedgewood experimentoval už v roce 1790 s látkami citlivými na světlo, jejichž pomocí se pokoušel zachytit obrázky camery obscury a nakonec našel metodu jak bez kamery zobrazit listy, křídla hmyzu a jiné. V roce 1839 vyvinul L.J.M. Daguerre první proveditelnou fotografickou metodu, která po něm také byla pojmenována jako daguerreotypie. J.N. Niépce se původně pokoušel použít jako nosný materiál kamenné desky, desky z kovu a nakonec i ze skla, jeho snahy však ztroskotaly. Teprve s cínovými deskami jako nosiči se mu podařil průlom. Daguerre tuto metodu zdokonalil pro svůj systém. Talbot pracoval současně na svých vynálezech v Anglii. Jeho výzkumy (vývoj metody negativ pozitiv) urovnaly fotografii cestu jakožto masmédiu. Jeho nápady vytvořily podklad pro fotosazbu a fotografické blesky. Vítězné tažení Fotografie se brzy objevily v novinách a zájem lidí o tento vynález byl velký. Použití bylo nejdříve omezeno jen na profesionální portrétní fotografy. Teprve snížení prodejních cen a zkrácení expoziční doby umožnily průlom k masovému použití. Vývoj fotografie, tempo a rozsah jejího rozšíření od 50. let 19. století určovaly tři faktory: politický a sociální vzestup obyvatel měst, nová estetika fotografie a možnost masové výroby. Krajiny a obrazy měst, zahalené do měkkého světla a vyzařující klid, byly donuceny okolnostmi upřednostňovanými motivy. Přes počáteční, několik hodin trvající expoziční dobu to byl právě pohyb, který se stal výzvou pro uměleckou fotografii. Analýza pohybu vnesla i do malířství naprosto nové poznatky. Portrétní fotografie Dokumentem vzestupu a nového sebevědomí měšťanstva je popularita portrétní fotografie v polovině 19. století. Nová technika nabízela širokým vrstvám obyvatelstva možnost vystoupit díky portrétům a skupinovým snímkům z anonymity. Osobní fotografie vyžadovaly jak od fotografa, tak od fotografované osoby mimořádnou disciplínu a výdrž. Dlouhá doba expozice vyžadovala dokonce vlastní zařízení k upevnění fotografované osoby. Umění a fotografie Jakmile fotografie docílila realistického zobrazení, začali fotografové hledat cesty, jak skutečnost pozměnit a proměnit podle uměleckých aspektů. Nezřídka měli fotografové malířské vzdělání a tedy i velké 9

10 vědomosti o správné kompozici. Ve viktoriánské Anglii byly v malbě oblíbené romanticky rozjasněné motivy, fotografie jako možnost zobrazení reality se musela podřídit tomuto duchu doby. Jendou z možností byl tzv. "composite-print" jako předstupeň fotomontáže. Dokumentované události S přibývajícím zájmem o současné dění získalo na důležitosti také obrazové zpravodajství, jako na příklad během války. Mnoho snímků sloužilo propagandě. Kvůli dlouhé expozici se mnoho obrázků muselo aranžovat, takže vznikala jednostranná dokumentace. Protože do roku 1881 nebylo možné fotografie tisknout, vyráběly se z nich rytiny a ty pak vycházely v novinách. Později bylo možné díky metodě autotypie reprodukovat v nakladatelském tisku také polotóny. Barva Ve 30. letech 20. století se vyvinula barevná fotografie. To, co dříve bývalo kolorovanou černobílou fotografií, dodnes ještě neukončilo svůj technický vývoj. V neposlední řadě jde patrně o to pomocí stálého vylepšování analogového zpracování obrazu přesunout přechod k digitální fotografii i na film. I přes velké rozšíření a vysokou technickou kvalitu nebo právě kvůli nim je dodnes černobílá fotografie pokládána za doménu umělecké fotografie. Fascinace, vycházející z omezení na světlé a tmavé, je bezpochyby postačujícím důvodem této skutečnosti. Fotografie jako hromadné zboží Na začátku 20. století se rozšířila amatérská fotografie, které se pomalu stala součástí každodenního života. Ústředním téma najednou nebylo výjimečné, ale každodenní, individuální a rodinné, bez jakýchkoli uměleckých nároků. Skříňkový fotoaparát Kodak (1888) nevyžadoval od fotografa prakticky žádné technické dovednosti. Na soukromé fotografii je tím naprosto nejdůležitějším motivem zachycení okamžiku na památku. Směry Malba se ve srovnání s vývojem fotografie vzdalovala požadavku reality. Fotografie, která sebe samu také chtěla začít pojímat jako umění, se dostala do napětí mezi dramaticky se měnícím malířstvím (abstrakce) a triviálností všednodenní fotografie. Dodnes lze rozlišovat různé směry: Redukce forem na jejich grafický účinek, kterému obzvláště vyhovuje černobílá fotografie, tato redukce sahá od fotografie nejmenších detailů a zátiší až po rozlišení připomínající dřevořez. Odpovídající techniky v temné komoře mohou vždy vědomě zesílit žádaný grafický účinek. Rozlišení na čisté černobílé struktury nebo jako protiklad k nim rozmazání obrazu ve struktuře hrubé zrnitosti filmu, které nám připomíná jistý druh černobílého pointilismu. Tímto způsobem může být fotografie také interpretována jako expresionistická nebo impresionistická. Mimoto dosahovala ale také naturalistická fotografie stále větší umělecké hodnoty. Volba motivu, výřez obrazu, perspektiva a kompozice získaly umělecký obsah. Okamžik U velké části fotografií je lhostejné, na jak náročné úrovni snímek je, fascinace spočívá v zachycení okamžiku. Mnohé zvláštní okamžiky se totiž staly dokumenty historických událostí. 10

11 Moderna Tematicky se fotografická moderna vyznačuje silnou sociální angažovaností, například jakožto dokument o společenských outsiderech. Velmi často lze nalézt individualistické perspektivy všednodenního sujetu. Mnoha aspektům tohoto avantgardního úhlu pohledu pozorovatel porozumí jen těžko. U jednotlivých fotografií však i přes jednoduchost toho, co je zobrazeno, vzniká hustá atmosféra, která přesahuje banalitu obrazu. Pestrý program kontrastující se studenou avantgardou tvoří neméně avantgardní lomografie. Základem lomografie se stal jednoduchý, sovětský kompaktní fotoaparát Lomo. Technický a formální perfekcionalismus nahradila spontaneita. Díky lomografii došlo k osvobození kreativity, takže lomografii nelze odbýt jako jednorázový projev ducha doby. Velkou perspektivou do budoucnosti je ale bezpochyby digitální zpracování obrazu, které se v profesionální oblasti už dávno stalo samozřejmostí: žádná fotografie se netiskne bez digitální přípravy. Tak jako vzniká obraz v hlavě, může jej vytvořit i počítač, fotografie dodá jen suroviny, je výchozím bodem. Vzniká tak další nová výzva pro kreativitu. 11

12 Příloha 2: SOUČASNÁ FOTOGRAFIE V RAKOUSKU Landesgalerie Linz, která jak ve své sbírkové politice, tak i ve svém programu výstav sleduje linii fotografie, nabízí v části Triennale Linz 1.0, nazvané Update Neue Fotografie aus Österreich speciální pohled na mladou fotografickou scénu, kterou lze sledovat také v rámci dalších speciálních výstav. Daleko více než sebeinscenování zajímá mladou generaci realizace společensko-politických otázek a kritické vnímání bezprostředního okolí. Nové pozice umění používají médium fotografie nikoli jako povrchního obrazu, budícího zdání uměleckosti, ale vidí v něm historický dokument a médium, které je schopno v jediné sérii obrazů naznačit komplexní společenské jevy. Díla umělců/umělkyň pracují s rozdílnými uměleckými a obrazově politickými přístupy, jako na příklad zkoumání zobrazení těla v kolektivní obrazové paměti nebo jako odkrývání různorodé historie recepce a historických konstrukcí. Výstavy se pokoušejí shrnout jisté tematické oblasti a umožnit kontextový dialog prací mladé generace s fotografiemi už etablovaných umělců/umělkyň jako Lukas M. Hüller, Gisela Erlacher nebo Theres Cassini. Mnoha pracím je společná tendence k instalativnímu inscenování fotografie a interdisciplinární přístup ve spojení fotografie, videa, sochy a instalací v prostoru. Možnosti uměleckého zobrazení architektury a systémů ulic vystavují umělci jako Hubert Blanz, Michael Inmann nebo Clemens Fürtler. Zatímco na příklad Clemens Fürtler tvoří své fotografie prostřednictvím obrazového stroje, skládajícího se z částí autodráhy, využívá Hubert Blanz možností geotechnického počítačového softwaru a pracuje se zobrazením křížení dálnic nebo rozjezdových ploch na mezinárodních letištích. To, že se tyto stavby nacházejí bez výjimky na západní polokouli a že Los Angeles představuje kulminační bod, vrhá příznačný pohled na náš globálně propojený, technizovaný svět. Jiní umělci/umělkyně ukazují nové přístupy k tématu krajina. Krajina už není dokumentována, ale stává se hrou fototechnických možností mezi fragmentováním a odcizením. Skupina umělců/umělkyň, jako kupříkladu Caroline Heider, Nina Rike Springer nebo také Anja Manfredi, působí částečně sama před objektivem a zpracovává téma různých koncepcí těla. Zatímco Anja Manfredi pracuje na bázi historických tanečních choreografií, používá Caroline Heider sujet reklamní fotografie. Skládá velkoformátové fotografie, což strukturně i formálně zasahuje do nosnosti obrazu i do zobrazeného sujetu. Zobrazená těla se jeví jako deformovaná, mimoto skládání generuje nemožné situace jako třeba vznášející se figury na pozadí. TakéNina Rike Springer zasazuje své osoby v prostorově neurčitých scenériích. Oblečení, kuriózní pohyby a zapojení pestrých předmětů do abstraktní, formalizované scenérie zdůrazňují umělost inscenovaných fotografií, někdy také vědomě citujících dějiny umění. 12

13 Příloha 3: AUGUST SANDER A JEHO LINECKÉ OBDOBÍ August Sander ( ) je známý především díky své sbírce portrétů Lidé 20. století. Toto rozsáhlé dílo na volných listech ukazuje přesně podle konceptu, který si Sander vypracoval osoby nejrůznějších povolání a různého společenského postavení s cílem zachytit na portrétu specifické typy a získat tak zrcadlo doby. I když dnes Sander patří k vynikajícím osobnostem umění 20. století a je zastoupen na celém světě v důležitých muzejních sbírkách, málo se ví, že v letech 1901 a 1909 provozoval ateliér v Linci. Cílem nynějšího zpracování Sanderova raného díla z Lince není jen srovnání jednotlivých obrazů a fotografického pojetí, které je na nich patrné, se staršími snímky. Projekt si mnohem více klade otázky týkající se Sanderova profesního a uměleckého okolí a jeho fotografického sebepojetí v linecké době. Reflektují se tak na jedné straně rané předpoklady a zásadní motivy jeho práce, na straně druhé pak struktury, měly zásadní význam pro další nejen portrétní snímky. Linecké období se ukázalo jako důležitá fáze ve vývoji Sanderova díla, která nezbytnými zkušenostmi vytvořila jeho komplexní pozadí: události v rodině a zaměstnání, společenské kontakty s obyvateli Lince, ale také umělecké vlivy. 13

14 Příloha 4: VÝTAH Z DĚTSKÉHO KATALOGU EIN SCHRAUFERL KOMMT SELTEN ALLEINE Šroubek (Schrauferl) málokdy chodí sám Katalog pro děti k technickým sbírkám OÖ Landesmuseen Jak se obrázky naučily běhat Obrázky se vlastně pohybovat nemohou. Existuje však trik, s jehož pomocí je to možné: Když v rychlém sledu za sebou vidíme mnoho podobných obrázků (asi 25 obrázků za sekundu), tak už jednotlivé obrázky nerozeznáme. Opravdu to pak vypadá, že se pohybují. V roce 1824, před zhruba 200 lety, anglický učenec Peter Roget zjistil, proč tomu tak je. Objevil skutečnost, že naše oko si obrázky drží o malinko déle, než je vidíme. Říká se tomu setrvačnost oka. Pro nás to znamená, že když v krátké době vidíme mnoho podobných obrázků za sebou, nemůžeme už jednotlivé obrázky odlišit od sebe. Vidíme zkrátka film. Motolice První filmové pásy vypadaly trochu zvláštně. Namísto filmu se používaly otáčivé kotouče, tzv. stroboskopické disky. Na nich byly v kruhu namalované nebo nakreslené jednotlivé obrázky. Kotouče byly zakryté, až na výřez, kterým byl vidět jen jediný obrázek. Když pak divák tímto výřezem pozoroval rychle se otáčející disk, viděl vlastně krátký film. Juchú, já jsem malý Šroubek (Schrauferl) a točím se v kruhu. A hned z toho mám motolici To teď samozřejmě nemůžeš vidět, protože jsem se schoval. Stroboskopický disk na obrázku ukazuje klauna s chůdami. Když se dá disk do pohybu tak, jak jsme si právě řekli uvidíme film, ve kterém se klaun předklání a zase narovnává a předklání a zase narovnává a předklání a zase narovnává a tak dál, dokud jej z toho nezačne bolet v zádech. Klapka! Viděl/a jsi už někdy promítací stroj, kterým se v kině promítají filmy? Jedním z prvních, kdo takový projektor sestavil, byl americký vynálezce Thomas Alva Edison. Edison použil na filmový pás průhledný materiál. No, filmy, na které se v dnešní době díváme, vlastně vypadají stejně. Edison osvěcoval každý obrázek tohoto filmu tak, že filmový pás za pomoci elektromotoru rychle protáhl před vestavěným zdrojem světla. Tento projektor pak nazval kinetoskopem. Bohužel takový kousek u nás v muzeu nemáme. Škoda! Projektor na našem obrázku je modernější, funguje ale na stejném principu. Do kulaté části úplně nahoře se založí namotaný film a vpředu uprostřed se filmový pás prosvěcuje. Odtud film září na plátno. V druhé kulaté části úplně dole se film, který jsme viděli, navíjí na druhou cívku. Šetří to čas při úklidu po představení. 14

15 Přílohy 5: ACCC PRACOVNÍ LISTY HLEDÁ SE UMĚNÍ! KŘÍŽEM KRÁŽEM JIŽNÍMI ČECHAMI A HORNÍM RAKOUSKEM A HÁDANKA NAVÍC Stažení na: (NJ) (ČJ) 15

16 Přílohy 6: ACCC PRACOVNÍ LISTY AHOJ HALLO Stažení na: (NJ) (ČJ) 16

17 Přílohy 7: ACCC PRACOVNÍ LISTY GRENZENLOSE MEDIENWELT! - SVĚT MÉDIÍ BEZ HRANIC! Stažení na: (NJ) (ČJ) 17

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU 5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU Ať už se jedná o kreslené obrázky či fotografie, jde o to, jak je dostat na velké projekční plátno. Je jasné, že k tomuto účelu potřebujeme obrázky zachycené na průhledném materiálu,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Europaschule am Fließ - Deutschland ZŠ německo-českého porozumění -

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Jak se fotografovalo před 100 lety

Jak se fotografovalo před 100 lety K o n c e p c e z p r o s t ř e d k o v á n í pro návštěvníky/návštěvnice od 10 let na téma Jak se fotografovalo před 100 lety I n t e r a k t i v n í p r o h l í d k a M u s e a F o t o a t e l i é r

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-00-7, mobi: ISBN 978-80-88061-01-4, pdf: ISBN 978-80-88061-02-1

Více

SALON INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC ORGANIZÁTOR ÚČAST SEKCE / TÉMATA VSTUPNÍ POPLATEK. ČFFU - Česká federace fotografického umění

SALON INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC ORGANIZÁTOR ÚČAST SEKCE / TÉMATA VSTUPNÍ POPLATEK. ČFFU - Česká federace fotografického umění 2014 INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SALON ORGANIZÁTOR ČFFU - Česká federace fotografického umění ÚČAST Fotografická soutěž je otevřená všem amatérským a profesionálním fotografům z celého světa. Soutěžní snímky

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Přímým předchůdcem fotografie byla daguerrotypie (dagerotypie) fotografický obraz zachycený na postříbřeném měděném plechu.

Přímým předchůdcem fotografie byla daguerrotypie (dagerotypie) fotografický obraz zachycený na postříbřeném měděném plechu. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Fotografie Lidé se vždy pokoušeli zachytit realitu. Na stěny jeskyně, na hliněné nádoby, na papír... Malíři se snažili věrně zobrazit krajiny, portéry nebo

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Gadžikane Romale čhave černobílé přátelství Obsah Popis a harmonogram projektu 1 Závěrečné shrnutí 5 Příloha č. 1 Průběžná, závěrečná zpráva 6 Příloha

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

ORGANIZÁTOR ÚČAST SEKCE / TÉMATA VSTUPNÍ POPLATEK

ORGANIZÁTOR ÚČAST SEKCE / TÉMATA VSTUPNÍ POPLATEK ORGANIZÁTOR PhotoART Vision je mezinárodní soutěž umělecké fotografie organizovaná vydavatelstvím PhotoArt magazine z Prahy, České Republiky. ÚČAST Fotografická soutěž je otevřena všem amatérským a profesionálním

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ aneb co, kam a jak Stejně jako práce s textem samotným má i vkládání obrázků, tabulek a dalších prvků do dokumentu svá pravidla. Obrázek na pozadí textu Umisťujeme-li

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více