Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz"

Transkript

1 K o n c e p c e z p r o s t ř e d k o v á n í pro návštěvníky a návštěvnice od 6 let na téma FOTOGRAFIE Místo: Koncepce: Otevřeno: Vstupné: Landesgalerie Linz, Museumstrasse 14, 4010 Linz Mag.a Astrid Hofstetter pondělí, středa, pátek hodin, čtvrtek hodin sobota, neděle, svátky hodin školní třídy vstup zdarma vstupné pro školní družiny EURO 1,00 1 h prohlídka (bez vstupného) EURO 3,00 1,5 h prohlídka (bez vstupného) EURO 4,00 2 h umělecká dílna (bez vstupného) EURO 5,00 Informace a přihlášky: dopoledne (přihlášky v němčině) (přihlášky v angličtině) Další termíny a informace o výstavě: Informace o Austrian Czech Cultural Cooperation: Tato koncepce zprostředkování byla vytvořena v rámci aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) Central European Cultural Cooperation EWIV (FN t) a byla podpořena z prostředků Jihočeského kraje a Země Horní Rakousko.

2 Lidé se odjakživa snažili trvale zachytit obraz prostředí, kde žijí. Používaly se k tomu rozličné techniky, např. malba, kresba, rytina, řezba Ovšem když jde o to, vytvořit obzvláště věrné zobrazení, je právě fotografie tou nejvhodnější metodou. Už na začátku 19. století se objevily metody, jak působením světla na určité chemikálie vytvořit viditelný obraz. První trvanlivou fotografii vytvořil Josef Nicéphore Niepce (asi v roce 1826), první použitelné fotografie vyrobil Francouz Louis Jacques M. Daguerre. Jednalo se zatím ještě o unikáty. Metodu negativu a pozitivu, která umožňuje vícenásobné reprodukce fotografického obrazu z jednoho originálu, vynalezl William Henry Fox Talbot. Tato metoda byla pozměněna a podstatně zdokonalena. Později přibyl vynález barevné fotografie. Ve stejném duchu, v jakém pokračovalo zkoumání a další vývoj chemických principů fotografie, se měnila technika fotoaparátu od typu camera obscura k moderní zrcadlovce. Fotografie na začátku v některých oblastech dokonce vytlačila malbu. Ve 20. století se fotografie stala samostatnou uměleckou metodou. Mimoto hrály fotografie podstatnou roli v moderním umění, např. jako součást dadaistických a surrealistických koláží nebo jako předlohy maleb ve fotorealismu. 2

3 K MODULŮM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Tato koncepce zprostředkování je výsledkem spolupráce Landesgalerie Linz s ACCC (Austrian Czech Cultural Cooperation) a má za cíl přiblížit současnou fotografii mladým návštěvníkům/návštěvnicím z Česka a Horního Rakouska. V rámci projektu ACCC Škola Cross Border podporuje ACCC od roku 2008 přeshraniční výuku žáků/žákyň z Horního Rakouska a jižních Čech. Tato zprostředkovací koncepce může být použita jak bez předchozích znalostí, tak ve spojení s těmito pracovními listy ACCC: - HLEDÁ SE UMĚNÍ! Křížem krážem jižními Čechami a Horním Rakouskem a hádanka navíc - Ahoj Hallo a - Grenzenlose Medienwelt! - Svět médií bez hranic!. Více informací o pracovních listech ACCC pro školy (vč. downloadu) je k dispozici česky i německy na Internetu 1. Prohlídky se konají v zásadě německy. U jinojazyčných skupin by proto bylo vhodné, aby aspoň jedna osoba z doprovodu mluvila německy a mohla překládat. Cílem koncepce je individuálně a hravě zpřístupnit obsah výstavy dětem. Tento způsob podporuje vlastní zkoumání a trénuje alternativní metody recepce. Během prohlídky a také v umělecké dílně mají děti a mládež možnost aktivně se zapojit, kreativně pracovat a získat vlastní zkušenosti s uměním. Ve středu zájmu zprostředkujících aktivit vždy stojí návštěvníci/návštěvnice a jejich potřeby a přání. 1 ČESKY: NĚMECKY: 3

4 IMPULZ / ZOBRAZENÍ pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Impulz na začátku prohlídky je zamýšlen jako obeznámení se s tématem výstavy. Protože se lidé odjakživa snažili zachytit sebe i své okolí, podíváme se nejprve blíže na příklady ze současnosti i z dávno minulých dob. Začneme dobou kamennou, projdeme středověkem a barokem až do 21. století a zpozorujeme, že každé údobí má nějakou svou zvláštnost. Teprve vynález fotografie však umožnil věrně zachytit skutečnost. Jaké rozdíly mezi různými dobami lze pozorovat a v jakém pořadí je třeba poskládat jednotlivé části skládanky, abychom získali chronologicky správnou posloupnost? Jakmile děti vyřeší úlohu, proběhne rozhovor na téma výstavy. IMPULZ / HISTORIE FOTOGRAFIE pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Protože pravděpodobně všechny děti znají fotoaparát, ale jen málo z nich ví, jak stará fotografie je, odkud pochází a jak funguje, budeme se nyní zabývat jejím vznikem. Uděláme si pohodlí. Vyjdeme z prvních fotografií a obrazového materiálu ze starých fotoaparátů, abychom si udělali obrázek o fotografii v 19. století. Ve 20. století se pracovalo především s analogovými kamerami. Protože je pro děti možná už nezvyklé zakládat film do fotoaparátu, mohou si to samy vyzkoušet. Také camera obscura nám umožní nakouknout do zajímavého vzniku fotky. 4

5 UMĚNÍ A FOTOGRAFIE Zprostředkující modul pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Mimo dokumentárního zachycení skutečnosti fotografy odedávna lákalo vytvářet pomocí fotoaparátu kritické a umělecky hodnotné obrazy. Důležitým zástupcem tohoto úsilí je August Sander ( ), který je známý především díky své sbírce portrétů Lidé 20. století. V letech provozoval Sander ateliér v Linci. Jeho fotografie ukazují jak jeho způsob práce, tak i okruh linecké společnosti a jeho zákazníků/zákaznic. Obrazy však také dokumentují život jeho rodiny a jeho vášeň pro hru na loutnu a malování. Mnoho současných umělců/umělkyň, jako např. Fiona Tann, Mette Tronvoll nebo Thomas Ruff, se ve svých dílech odvolává na tvorbu Augusta Sandera. Pod heslem O sto let později porovnáme v rámci tohoto zprostředkovacího modulu fotografie Augusta Sandera s prací současné umělecké scény. Děti rozdělíme do malých skupinek, dostanou fotografii od Augusta Sandera a jejich úkolem bude najít na výstavě příslušnou práci. Potom si popovídáme o společných rysech, ale také o rozdílech mezi současnou a dřívější uměleckou fotografií. 5

6 FOTOGRAFIE A VNÍMÁNÍ Zprostředkující modul pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Když vidíme obraz, díváme se všichni na to samé, ale je také vnímání totožné? Od vynálezu fotografie se věřilo, že fotografie je zdánlivě objektivní a autentická. Ale ukazuje nám fotografie opravdu skutečnost nebo nás může také klamat? Vidíme na snímku to stejné? A co u toho pociťujeme? Děti se v tomto zprostředkujícím modulu zamyslí nad třemi vybranými obrázky. Průvodce/průvodkyně předem příslušná díla označí kartou. Jsou tyto obrazy veselé, smutné, lhostejné nebo zlé? Co cítím, když se na tento obraz dívám? Děti mají nyní za úkol označit obrázky náladovými kartami. Celá skupina poté tato díla ještě jednou obejde a diskutuje o různých způsobech vnímání a pocitech. 6

7 UMĚLECKÁ DÍLNA Dílny jako doplněk k prohlídce nabízejí možnost prakticky si vyzkoušet získané poznatky. NABÍZÍME TYTO WORKSHOPY: CAMERA OBSCURA pro návštěvníky/návštěvnice od 6 let Trvání: 1 hodina Jak a proč funguje vlastně fotoaparát? Žáci/žákyně samostatně sestaví dírkovou kameru a díky tomu budou moci sami zodpovědět několik otázek. FOTOGRAMY pro návštěvníky/návštěvnice od 8 let Trvání: 1 hodina V umělecké dílně se setmí. Děti v temné komoře vytváří vlastní fotogramy nebo osvěcují fotopapír přes negativy, které samy vytvořily. Děti získají praktické zkušenosti, jak světlo působí na fotopapír, jak se pracuje v temné komoře, jak je třeba zacházet s chemikáliemi a jak vzniká pozitiv a negativ. Na přihlášce prosím uveďte, pro který workshop jste se rozhodli, aby se náš tým mohl náležitě připravit. Koncepci zprostředkování OÖ. Landesmuseen podporuje 7

8 PŘÍLOHY K TÉTO KONCEPCI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Příloha 1: Historie fotografie Příloha 2: Současná fotografie v Rakousku Příloha 3: August Sander a jeho linecké období Příloha 4: Výtah z dětského katalogu Ein Schrauferl kommt selten alleine Přílohy 5 až 7: Pracovní listy - HLEDÁ SE UMĚNÍ! Křížem krážem jižními Čechami a Horním Rakouskem a hádanka navíc - Ahoj Hallo a - Grenzenlose Medienwelt! - Svět médií bez hranic! 8

9 Příloha 1: HISTORIE FOTOGRAFIE Počátky Počátky fotografie spadají do období, kdy malba vyřešila prakticky veškeré problémy jak dokonale zobrazit realitu. Perspektiva, hra světla a stínu a anatomie lidského těla nebyly už na konci 19. století zásadním problémem, závisely jen na individuálních schopnostech toho kterého umělce. Raná fotografie a její možnosti byly ve srovnání s malbou podstatně omezenější. Extrémně dlouhá expoziční doba vyloučila fotografie pohybujících se objektů, o barevné fotografii ani nemluvě. Rozlišovací schopnost se ani zdaleka nemohla rovnat současným nárokům. Rané metody Na počátku 18. století přišli vědci na to, že soli stříbra jsou citlivé na světlo. Odpovídající osvětlení zbarvilo chlorid stříbrný černě a amoniak posloužil jako ustalovací prostředek. Brzy na to byl objeven jodid stříbrný a bromid stříbrný. Student chemie T. Wedgewood experimentoval už v roce 1790 s látkami citlivými na světlo, jejichž pomocí se pokoušel zachytit obrázky camery obscury a nakonec našel metodu jak bez kamery zobrazit listy, křídla hmyzu a jiné. V roce 1839 vyvinul L.J.M. Daguerre první proveditelnou fotografickou metodu, která po něm také byla pojmenována jako daguerreotypie. J.N. Niépce se původně pokoušel použít jako nosný materiál kamenné desky, desky z kovu a nakonec i ze skla, jeho snahy však ztroskotaly. Teprve s cínovými deskami jako nosiči se mu podařil průlom. Daguerre tuto metodu zdokonalil pro svůj systém. Talbot pracoval současně na svých vynálezech v Anglii. Jeho výzkumy (vývoj metody negativ pozitiv) urovnaly fotografii cestu jakožto masmédiu. Jeho nápady vytvořily podklad pro fotosazbu a fotografické blesky. Vítězné tažení Fotografie se brzy objevily v novinách a zájem lidí o tento vynález byl velký. Použití bylo nejdříve omezeno jen na profesionální portrétní fotografy. Teprve snížení prodejních cen a zkrácení expoziční doby umožnily průlom k masovému použití. Vývoj fotografie, tempo a rozsah jejího rozšíření od 50. let 19. století určovaly tři faktory: politický a sociální vzestup obyvatel měst, nová estetika fotografie a možnost masové výroby. Krajiny a obrazy měst, zahalené do měkkého světla a vyzařující klid, byly donuceny okolnostmi upřednostňovanými motivy. Přes počáteční, několik hodin trvající expoziční dobu to byl právě pohyb, který se stal výzvou pro uměleckou fotografii. Analýza pohybu vnesla i do malířství naprosto nové poznatky. Portrétní fotografie Dokumentem vzestupu a nového sebevědomí měšťanstva je popularita portrétní fotografie v polovině 19. století. Nová technika nabízela širokým vrstvám obyvatelstva možnost vystoupit díky portrétům a skupinovým snímkům z anonymity. Osobní fotografie vyžadovaly jak od fotografa, tak od fotografované osoby mimořádnou disciplínu a výdrž. Dlouhá doba expozice vyžadovala dokonce vlastní zařízení k upevnění fotografované osoby. Umění a fotografie Jakmile fotografie docílila realistického zobrazení, začali fotografové hledat cesty, jak skutečnost pozměnit a proměnit podle uměleckých aspektů. Nezřídka měli fotografové malířské vzdělání a tedy i velké 9

10 vědomosti o správné kompozici. Ve viktoriánské Anglii byly v malbě oblíbené romanticky rozjasněné motivy, fotografie jako možnost zobrazení reality se musela podřídit tomuto duchu doby. Jendou z možností byl tzv. "composite-print" jako předstupeň fotomontáže. Dokumentované události S přibývajícím zájmem o současné dění získalo na důležitosti také obrazové zpravodajství, jako na příklad během války. Mnoho snímků sloužilo propagandě. Kvůli dlouhé expozici se mnoho obrázků muselo aranžovat, takže vznikala jednostranná dokumentace. Protože do roku 1881 nebylo možné fotografie tisknout, vyráběly se z nich rytiny a ty pak vycházely v novinách. Později bylo možné díky metodě autotypie reprodukovat v nakladatelském tisku také polotóny. Barva Ve 30. letech 20. století se vyvinula barevná fotografie. To, co dříve bývalo kolorovanou černobílou fotografií, dodnes ještě neukončilo svůj technický vývoj. V neposlední řadě jde patrně o to pomocí stálého vylepšování analogového zpracování obrazu přesunout přechod k digitální fotografii i na film. I přes velké rozšíření a vysokou technickou kvalitu nebo právě kvůli nim je dodnes černobílá fotografie pokládána za doménu umělecké fotografie. Fascinace, vycházející z omezení na světlé a tmavé, je bezpochyby postačujícím důvodem této skutečnosti. Fotografie jako hromadné zboží Na začátku 20. století se rozšířila amatérská fotografie, které se pomalu stala součástí každodenního života. Ústředním téma najednou nebylo výjimečné, ale každodenní, individuální a rodinné, bez jakýchkoli uměleckých nároků. Skříňkový fotoaparát Kodak (1888) nevyžadoval od fotografa prakticky žádné technické dovednosti. Na soukromé fotografii je tím naprosto nejdůležitějším motivem zachycení okamžiku na památku. Směry Malba se ve srovnání s vývojem fotografie vzdalovala požadavku reality. Fotografie, která sebe samu také chtěla začít pojímat jako umění, se dostala do napětí mezi dramaticky se měnícím malířstvím (abstrakce) a triviálností všednodenní fotografie. Dodnes lze rozlišovat různé směry: Redukce forem na jejich grafický účinek, kterému obzvláště vyhovuje černobílá fotografie, tato redukce sahá od fotografie nejmenších detailů a zátiší až po rozlišení připomínající dřevořez. Odpovídající techniky v temné komoře mohou vždy vědomě zesílit žádaný grafický účinek. Rozlišení na čisté černobílé struktury nebo jako protiklad k nim rozmazání obrazu ve struktuře hrubé zrnitosti filmu, které nám připomíná jistý druh černobílého pointilismu. Tímto způsobem může být fotografie také interpretována jako expresionistická nebo impresionistická. Mimoto dosahovala ale také naturalistická fotografie stále větší umělecké hodnoty. Volba motivu, výřez obrazu, perspektiva a kompozice získaly umělecký obsah. Okamžik U velké části fotografií je lhostejné, na jak náročné úrovni snímek je, fascinace spočívá v zachycení okamžiku. Mnohé zvláštní okamžiky se totiž staly dokumenty historických událostí. 10

11 Moderna Tematicky se fotografická moderna vyznačuje silnou sociální angažovaností, například jakožto dokument o společenských outsiderech. Velmi často lze nalézt individualistické perspektivy všednodenního sujetu. Mnoha aspektům tohoto avantgardního úhlu pohledu pozorovatel porozumí jen těžko. U jednotlivých fotografií však i přes jednoduchost toho, co je zobrazeno, vzniká hustá atmosféra, která přesahuje banalitu obrazu. Pestrý program kontrastující se studenou avantgardou tvoří neméně avantgardní lomografie. Základem lomografie se stal jednoduchý, sovětský kompaktní fotoaparát Lomo. Technický a formální perfekcionalismus nahradila spontaneita. Díky lomografii došlo k osvobození kreativity, takže lomografii nelze odbýt jako jednorázový projev ducha doby. Velkou perspektivou do budoucnosti je ale bezpochyby digitální zpracování obrazu, které se v profesionální oblasti už dávno stalo samozřejmostí: žádná fotografie se netiskne bez digitální přípravy. Tak jako vzniká obraz v hlavě, může jej vytvořit i počítač, fotografie dodá jen suroviny, je výchozím bodem. Vzniká tak další nová výzva pro kreativitu. 11

12 Příloha 2: SOUČASNÁ FOTOGRAFIE V RAKOUSKU Landesgalerie Linz, která jak ve své sbírkové politice, tak i ve svém programu výstav sleduje linii fotografie, nabízí v části Triennale Linz 1.0, nazvané Update Neue Fotografie aus Österreich speciální pohled na mladou fotografickou scénu, kterou lze sledovat také v rámci dalších speciálních výstav. Daleko více než sebeinscenování zajímá mladou generaci realizace společensko-politických otázek a kritické vnímání bezprostředního okolí. Nové pozice umění používají médium fotografie nikoli jako povrchního obrazu, budícího zdání uměleckosti, ale vidí v něm historický dokument a médium, které je schopno v jediné sérii obrazů naznačit komplexní společenské jevy. Díla umělců/umělkyň pracují s rozdílnými uměleckými a obrazově politickými přístupy, jako na příklad zkoumání zobrazení těla v kolektivní obrazové paměti nebo jako odkrývání různorodé historie recepce a historických konstrukcí. Výstavy se pokoušejí shrnout jisté tematické oblasti a umožnit kontextový dialog prací mladé generace s fotografiemi už etablovaných umělců/umělkyň jako Lukas M. Hüller, Gisela Erlacher nebo Theres Cassini. Mnoha pracím je společná tendence k instalativnímu inscenování fotografie a interdisciplinární přístup ve spojení fotografie, videa, sochy a instalací v prostoru. Možnosti uměleckého zobrazení architektury a systémů ulic vystavují umělci jako Hubert Blanz, Michael Inmann nebo Clemens Fürtler. Zatímco na příklad Clemens Fürtler tvoří své fotografie prostřednictvím obrazového stroje, skládajícího se z částí autodráhy, využívá Hubert Blanz možností geotechnického počítačového softwaru a pracuje se zobrazením křížení dálnic nebo rozjezdových ploch na mezinárodních letištích. To, že se tyto stavby nacházejí bez výjimky na západní polokouli a že Los Angeles představuje kulminační bod, vrhá příznačný pohled na náš globálně propojený, technizovaný svět. Jiní umělci/umělkyně ukazují nové přístupy k tématu krajina. Krajina už není dokumentována, ale stává se hrou fototechnických možností mezi fragmentováním a odcizením. Skupina umělců/umělkyň, jako kupříkladu Caroline Heider, Nina Rike Springer nebo také Anja Manfredi, působí částečně sama před objektivem a zpracovává téma různých koncepcí těla. Zatímco Anja Manfredi pracuje na bázi historických tanečních choreografií, používá Caroline Heider sujet reklamní fotografie. Skládá velkoformátové fotografie, což strukturně i formálně zasahuje do nosnosti obrazu i do zobrazeného sujetu. Zobrazená těla se jeví jako deformovaná, mimoto skládání generuje nemožné situace jako třeba vznášející se figury na pozadí. TakéNina Rike Springer zasazuje své osoby v prostorově neurčitých scenériích. Oblečení, kuriózní pohyby a zapojení pestrých předmětů do abstraktní, formalizované scenérie zdůrazňují umělost inscenovaných fotografií, někdy také vědomě citujících dějiny umění. 12

13 Příloha 3: AUGUST SANDER A JEHO LINECKÉ OBDOBÍ August Sander ( ) je známý především díky své sbírce portrétů Lidé 20. století. Toto rozsáhlé dílo na volných listech ukazuje přesně podle konceptu, který si Sander vypracoval osoby nejrůznějších povolání a různého společenského postavení s cílem zachytit na portrétu specifické typy a získat tak zrcadlo doby. I když dnes Sander patří k vynikajícím osobnostem umění 20. století a je zastoupen na celém světě v důležitých muzejních sbírkách, málo se ví, že v letech 1901 a 1909 provozoval ateliér v Linci. Cílem nynějšího zpracování Sanderova raného díla z Lince není jen srovnání jednotlivých obrazů a fotografického pojetí, které je na nich patrné, se staršími snímky. Projekt si mnohem více klade otázky týkající se Sanderova profesního a uměleckého okolí a jeho fotografického sebepojetí v linecké době. Reflektují se tak na jedné straně rané předpoklady a zásadní motivy jeho práce, na straně druhé pak struktury, měly zásadní význam pro další nejen portrétní snímky. Linecké období se ukázalo jako důležitá fáze ve vývoji Sanderova díla, která nezbytnými zkušenostmi vytvořila jeho komplexní pozadí: události v rodině a zaměstnání, společenské kontakty s obyvateli Lince, ale také umělecké vlivy. 13

14 Příloha 4: VÝTAH Z DĚTSKÉHO KATALOGU EIN SCHRAUFERL KOMMT SELTEN ALLEINE Šroubek (Schrauferl) málokdy chodí sám Katalog pro děti k technickým sbírkám OÖ Landesmuseen Jak se obrázky naučily běhat Obrázky se vlastně pohybovat nemohou. Existuje však trik, s jehož pomocí je to možné: Když v rychlém sledu za sebou vidíme mnoho podobných obrázků (asi 25 obrázků za sekundu), tak už jednotlivé obrázky nerozeznáme. Opravdu to pak vypadá, že se pohybují. V roce 1824, před zhruba 200 lety, anglický učenec Peter Roget zjistil, proč tomu tak je. Objevil skutečnost, že naše oko si obrázky drží o malinko déle, než je vidíme. Říká se tomu setrvačnost oka. Pro nás to znamená, že když v krátké době vidíme mnoho podobných obrázků za sebou, nemůžeme už jednotlivé obrázky odlišit od sebe. Vidíme zkrátka film. Motolice První filmové pásy vypadaly trochu zvláštně. Namísto filmu se používaly otáčivé kotouče, tzv. stroboskopické disky. Na nich byly v kruhu namalované nebo nakreslené jednotlivé obrázky. Kotouče byly zakryté, až na výřez, kterým byl vidět jen jediný obrázek. Když pak divák tímto výřezem pozoroval rychle se otáčející disk, viděl vlastně krátký film. Juchú, já jsem malý Šroubek (Schrauferl) a točím se v kruhu. A hned z toho mám motolici To teď samozřejmě nemůžeš vidět, protože jsem se schoval. Stroboskopický disk na obrázku ukazuje klauna s chůdami. Když se dá disk do pohybu tak, jak jsme si právě řekli uvidíme film, ve kterém se klaun předklání a zase narovnává a předklání a zase narovnává a předklání a zase narovnává a tak dál, dokud jej z toho nezačne bolet v zádech. Klapka! Viděl/a jsi už někdy promítací stroj, kterým se v kině promítají filmy? Jedním z prvních, kdo takový projektor sestavil, byl americký vynálezce Thomas Alva Edison. Edison použil na filmový pás průhledný materiál. No, filmy, na které se v dnešní době díváme, vlastně vypadají stejně. Edison osvěcoval každý obrázek tohoto filmu tak, že filmový pás za pomoci elektromotoru rychle protáhl před vestavěným zdrojem světla. Tento projektor pak nazval kinetoskopem. Bohužel takový kousek u nás v muzeu nemáme. Škoda! Projektor na našem obrázku je modernější, funguje ale na stejném principu. Do kulaté části úplně nahoře se založí namotaný film a vpředu uprostřed se filmový pás prosvěcuje. Odtud film září na plátno. V druhé kulaté části úplně dole se film, který jsme viděli, navíjí na druhou cívku. Šetří to čas při úklidu po představení. 14

15 Přílohy 5: ACCC PRACOVNÍ LISTY HLEDÁ SE UMĚNÍ! KŘÍŽEM KRÁŽEM JIŽNÍMI ČECHAMI A HORNÍM RAKOUSKEM A HÁDANKA NAVÍC Stažení na: (NJ) (ČJ) 15

16 Přílohy 6: ACCC PRACOVNÍ LISTY AHOJ HALLO Stažení na: (NJ) (ČJ) 16

17 Přílohy 7: ACCC PRACOVNÍ LISTY GRENZENLOSE MEDIENWELT! - SVĚT MÉDIÍ BEZ HRANIC! Stažení na: (NJ) (ČJ) 17

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE princip. historie, využití v kart. polygrafii semestrální práce Petr

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Analogová fotografie

Analogová fotografie Analogová fotografie V rámci semestrální práce předmětu Kartografická polygrafie a reprografie vypracovaly: Kristýna Pokorná Martina Růžičková ČVUT v Praze 2008 Analogová fotografie Postup, kterým získáváme

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Návrh modelu hodnocení výtvarné výchovy podle koncepce vzdělávacího programu Gymnázia Bučovice Diplomová práce Příloha

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

Reprodukční fotografie

Reprodukční fotografie cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Základní pojmy Polygrafický obor, zahrnující fotografické procesy používané pro zhotovení kopírovacích (tiskových) podkladů vhodných

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

PROGRAM. 5 let přeshraničního budování kontaktů. Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation

PROGRAM. 5 let přeshraničního budování kontaktů. Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation 4. Kulturní setkání ACCC 5 let přeshraničního budování kontaktů Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation pátek, 6. května 2005 ve Ville Sinnenreich, Rohrbach (Mühlviertel

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Se školou na film do muzea!

Se školou na film do muzea! Se školou na film do muzea! Nabídka vzdělávacích programů pro školy v rámci výstavy Na film! Rádi bychom Vás a Vaše žáky pozvali na výstavu Na film!, druhou část filmového muzea NaFilM, kterou jsme začátkem

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY FOTOGRAFICKÉ EFEKTY Pomocí různých fotografických efektů můžete v obrazu napodobit některé tradiční fotografické techniky a postupy. Použitím vhodného efektu můžeme výrazně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF SCULPTURE 1 VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Kompozice digitální fotografie v praxi kniha, která vás naučí kreativně tvořit Marie Němcová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

L A TEX Analogová fotografie

L A TEX Analogová fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Analogová fotografie Autor: Kristýna Pokorná, Martina Růžičková Editor: Petra Stolbenková Praha, květen 2010 Katedra mapování

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT

OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT Seminární práce z fyziky Vypracoval: Vít Ondrák, Matěj Jankovský, Tomáš Hubáček, Tomáš Havran, Václav Holler Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.1.1 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 5 ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Práce výtvarného fotografa vyžaduje různé pomůcky

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla Plocha, p edm t, prostor v digitálním obraze. aneb jak si poradit s dokumentací plošných a prostorových p edm t. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A. KOMPOZICE 2A. KOMPONOVÁNÍ DESATERO KLASICKÉ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř 1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, je ostrý a zřetelně oddělen od pozadí. 2.

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Fotografování přírody

Fotografování přírody Fotografování přírody stručná metodika Fotografování přírody je nesmírně rozmanitá disciplína. Může zahrnovat vše od fotografií krajiny, přes zachycení zvířat či rostlin až po drobné detaily. Na následujících

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Vliv fotografií Edwearda Muybridge na další generace umělců

Vliv fotografií Edwearda Muybridge na další generace umělců Seminární práce Vliv fotografií Edwearda Muybridge na další generace umělců Vypracovala: Jana Stejskalová Obor: Kurátorská studia, 1. ročník Akademický rok: 2013/2014 Úvod V této seminární práci se pokusím

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 PORTRÉT KLASICKÝ Portrét před černým nebo bílým pozadím dá

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

FOTORÁDCE. Miroslav Jílek M J K E I R O L AV

FOTORÁDCE. Miroslav Jílek M J K E I R O L AV M FOTORÁDCE Miroslav Jílek I R O M J QUALITY S L AV J K E L Í FOTORÁDCE Miroslav Jílek 1. vydání, 2008 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 / E-mail: info@fotomaterial.cz

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Exkurz: Využití projekčních optických pomůcek v malířství?

Exkurz: Využití projekčních optických pomůcek v malířství? Fotografie Zdroje Liz Wells (ed.), Photography: A Critical Introduction, London, New York 2001, 2002. Susan Sontagová, O fotografii. Brno Litomyšl 2002. Jaroslav Anděl, Příběh moderního média. Česká fotografie

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF PAINTING 1 TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více