Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků vzdělávání a rozpisu učiva Na základě revize a vyhodnocení obsahu odborných předmětů školního vzdělávacího programu dochází ke korekci výsledků vzdělávání a rozpisu učiva u předmětů - Digitální fotografie, Fotografie, Optika a přístroje a Fotografické materiály. Tento dodatek nabývá platnosti dne počínaje 1. ročníkem. V Ostravě dne 30. srpna 2013 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ služeb a podnikání 1

2 Znění dodatku č. 1: Návrh změn byl projednán a schválen předmětovou komisí dne Změny byly provedeny na stránkách 3-5, 7 130, , takto: Změna rozpisu učiva na stránkách 3-5: PŘEDMĚT DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: 68 - dovede charakterizovat rozdíl mezi klasikou a digitální fotografii - určuje vhodné postupy práce pro danou situaci - dokáže vhodně propojit způsob jak pracovat s klasickým tak s digitálním přístrojem Porovnání klasické a digitální fotografie - základní charakteristika digitální fotografie - shody a rozdíly klasické a digitální fotografie - zpracování a propojení analogové a digitální fotografie - porovnání přístrojů - zná konstrukci fotografických přístrojů - používá jednotlivé základní ovládací prvky určitého digitálního přístroje - používá objektivy a příslušenství k určitým digitálním přístrojům - zná historii objektivu, jejich výrobu - popíše a nakreslí průřez fotografickým digitálním přístroje - zná jednotlivé části digitálního přístroje Digitální fotografický přístroj - druhy fotografických digitálních přístrojů a jejich funkce - ovládací prvky digitálních fotopřístrojů - objektivy a příslušenství - popis objektivu a jejich použití - nákres a popis fotografických přístrojů 20 - pracuje s běžnými typy digitálních fotoaparátu - orientuje se v základních způsobech ukládání digitálních dat - používá expoziční techniku - využívá automatické zaostřování a umí používat automatické funkce digitálního fotoaparátu - pracuje se světlem a vhodně používá bleskové zařízení - nastaví vyvážení bílé barvy na přístroji Práce s digitálním fotoaparátem - - ovládání, vlastnosti a funkce digitálního fotoaparátu - ukládání snímků a obrazové formáty - expozice, volba expozičního režimu - osvětlení, elektronický blesk - slovníček pojmů 30 2

3 Počet Ročník: 2 Počet celkem: ovládá přenos obrazu do fotoaparátu - dovede ukládat data a archivovat snímky z fotoaparátu do počítače - používá program pro úpravu obrazu a zná dané funkce - použije vhodné postupy úpravy digitální fotografie - používá zvětšení a zmenšení pomocí programu v počítači Zpracování obrazu - ukládání snímků - archivace - základní funkce programů pro zpracování fotografii - editace, zvětšování zmenšování - popis základních pojmů 35 - zná rozdíly mezi klasickou a digitální kompozicí - vyřeší situaci plynoucí z žánrových témat - ovládá fotografování kompozice v různých oblastech žánrové fotografie v souladu s kompozičními pravidly - mění barvu, rozostřuje fotografii - zvládne změnit jas fotografie podexpozice, přeexpozici Praktické využití digitální fotografie v různých žánrových oblastech - kompozice obrazu v digitálním přístroji, počítači - typické postupy žánrových fotografii při digitální fotografické práci - zpracovává fotografie v počítači pomocí daných programů jas, barvu, ostrost - neostrost 32 - má přehled o programovém vybavení v počítači - používá dalších zařízení k digitalizaci obrazu, umí tato zařízení použít - používá jednotlivé druhy tisku - vysvětluje jejich použití - ví, který materiál použije při tisku Zařízení pro úpravy a zpracování obrazu v oblasti digitální fotografie - softwary pro zpracování digitálního obrazu - skenery a jejich druhy a použití - tiskárny, princip tisku, materiál - digitální minilab 35 Ročník: 3 Počet celkem: pracuje s videokamerou jak klasickou tak digitální, umí je ovládat - zná jiné druhy videokamer - obsluhuje videokameru - zpracovává videozáznam pomocí vytvořeného scénáře - popíše průřez kamery Práce s videokamerou - druhy videokamer (digitální a klasické) - stavba a funkce - obsluha videokamery - způsob a popis natáčení danou kamerou 40 3

4 - provádí snímky daných žánrů v ateliéru, interiéru, exteriéru - používá odpovídající postupy - zpracuje je různými technikami - vysvětluje rozdíly žánrů focených jak digitálním tak klasickým fotoaparátem - volí odpovídající adjustaci a postupy zpracování - adjustuje fotografie v počítači dle daných rámečku PowerPoint Komerční využití digitální fotografie v oblasti fotografie - fotografuje a používá danou adjustaci snímků v počítači - portrétu a reklamy - reportáže - krajiny a architektury - technické fotografie 30 - vytváří speciální fototechniky v digitálním obrazu - zpracovává digitální obraz v počítači pro různé výtvarné použití - zná techniky, prováděné bez počítače - zná starší grafickou počítačovou techniku ASCII art Fotografické techniky, nápodoby technik v grafickém programu - historie technik - popis techniky sítotisk, olejotisk, gumotisk - historie grafiky - rozdělení grafiky - počítačová grafika - zpracování speciálních technik v digitální fotografii - nápodoby technik v grafickém programu pomocí počítače 32 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - prezentuje své fotografie pomocí různých počítačového programu - pracuje a vytváří prezentace v programu PowerPoint Ukázky prezentací vytvořených digitálních fotografií v různých žánrových oblastech - pracuje v programu PowerPoint - portrét, krajina, reportáž, architektura, reklama - PowerPoint 55 - provede určité barevné abstrakce obrazu v počítači - používá barevných režimů - ovlivňuje kontrast a jas fotoobrazu - nastaví barevné vyvážení na monitoru - opravuje upravuje barevnou a černobílou fotografii Barevné vyvážení - korekce barev - fotografie v nepravých barvách - barevný kontrast, testovací barevná tabulka - barevné režimy 35 4

5 Změna rozpisu učiva na stránkách 7-130: PŘEDMĚT FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: má přehled o vývoji v oblasti fotografie - objasní význam fotografie v různých hlediskách - založí a zpracuje dokumentaci - vede si fotoarchív Fotografie a společenské souvislosti - sociální, kulturní, ekonomický a společenský význam fotografie - vedení základní dokumentace - autorské právo - fotografický archív - rozezná jednotlivé předlohy pro reprodukci - zvolí vhodný materiál - ovládá technologii zpracování reprodukce - použije vhodné přístroje - vysvětlí použití reprodukce pro tisk nebo grafiku Reprodukování - technologický postup a zpracování - druhy předloh pro reprodukci - přístroje pro reprodukci - osvětlení reprodukce - reprodukce pomocí blesku 15 - popíše a použije osvětlení ve všech oblastech fotografie - objasní význam světla v ateliéru - zná techniku fotografování ze světlem - využije blesk při fotografování - dovede využít osvětlení pomocí denního a umělého světla Druhy osvětlení, práce se světlem - základní druhy osvětlení - směr světla - osvětlování v ateliéru - osvětlení pomocí blesku - vysvětlí a použije základní kompoziční pravidla při fotografování - použije perspektivního řešení v kombinaci s kompozičními pravidly - nakreslí nárožní a průčelní perspektivu a rozpozná ji v praxi - vyjádří prostor - zvolí odpovídající formát - vytváří výřez ve fotografii - poradí jak vhodně prezentovat fotografii Základy skladby obrazu - kompozice obrazu, členění plochy obrazu - zásady kompozice a perspektiva obrazu - nákresy perspektivy - vyjádření prostoru - výřez, adjustace obrazu 21 - zná postup zvětšování, zmenšování, kopírování - použije je v praxi - zvolí vhodné způsoby při práci se zvětšovacím přístrojem - popíše rozdíl mezi kopírkou a zvětšovacím přístrojem Zvětšování, zmenšování, kopírování - rozdíl mezi zvětšováním a zmenšování měřítko - chyby pří zvětšování - zmenšování, kopírování - popis a nákres zvětšovacího přístroje a kopírky - technologie zpracování - úpravy při zvětšování 15 5

6 - určí jednotlivé funkce k použití - použije postupy úprav při zvětšování, zmenšování - zpracuje jednotlivé techniky a používá je v určitých fotografických oblastech - vysvětlí jednotlivé postupy technik - použije jak klasické tak počítačové techniky Speciální fotografické techniky - techniky bez foto přístroje - snímkové a negativní techniky - techniky fotomontáže a její vývoj 21 Ročník: 2 Počet celkem: popíše jednotlivé žánry fotografie - vysvětlí pojem informace a emoce - použije tyto pojmy při fotografování Vývoj fotografie - žánry - informativní a emotivní fotografie - význam a účin 14 - využije pravidla kompozice při fotografování zátiší - zvolí vhodné pozadí při fotografování jednotlivých žánrů ve fotografii - zvolí odpovídající techniku Technická fotografie - zátiší - pozadí - funkce technické fotografie použití - objasní význam reklamní fotografie - nafotí reklamu nebo módní reklamu - zvolí vhodné přístroje a materiály - vysvětluje rozdíly reklamní fotografie - zvolí vhodné osvětlení při fotografování skla Reklamní fotografie - společenská funkce reklamy a její psychologie - rozdělení reklamy a osobnosti reklamy - přístroje a pomůcky v reklamě - reklama náročných předmětů - má přehled o vývoji portrétu - zná osobnosti portrétu - zná psychologii a použití portrétu - použije vhodné přístroje a objektivy - použije pozadí a nasvětlí ho - zvládá vyfotit dětský a skupinový portrét - dovede nafotit dvoj a trojportrét Portrétní fotografie - vývoj portrétu - osobnosti portrétu - druhy portrétu a typologie portrétu - osvětlení a pozadí portrétu - nákresy dvojportrétu, trojportrétu - skupinový a dětský portrét - technologický postup foto pokolení, postava 22 - má přehled o fotografování aktu - vysvětlí, kde se setkáme s aktem z uměleckého hlediska - zná osobnosti aktu - použije techniky, které se používají v Tělo ve fotografii - využití aktu ve fotografii - postup fotografování - techniky použité pro fotografování aktu - osobnosti 14 6

7 aktu - má přehled o historii reportáže - dovede odpovědět na určité otázky v reportáži - zná význam reportáže - zvolí vhodný přístroj, objektiv, materiál a pomůcky - zajímá se o historii reportáže - zná osobnosti - zajímá se o výstavy - vyfotí informativní a emotivní reportáž Reportážní fotografie - historie reportáže - druhy reportáži - význam reportáže - přístroje a pomůcky, materiál - osobnosti reportáže 22 Ročník: 3 Počet celkem: zná způsoby fotografování krajiny - zkombinuje perspektivu krajiny a architektury - využije vhodné osvětlení denního a umělého světla - má přehled o vývoji krajinářské fotografii a osobnostech - použije vhodné přístroje, filtry a objektivy Fotografie krajiny - krajina ve výtvarném umění - způsob ztvárnění krajiny, obrazový soubor - kompozice krajiny - spojení krajina a architektura,osobnosti - přístroje, filtry, materiál 21 - nafotí interiér a exteriér architektury - využije vhodné osvětlení - dbá na plastičnost osvětlení architektury - zná vhodné přístroje,filtry a blesky při fotografování architektury - má zájem o nové trendy v architektuře a osobnostech Fotografie architektury - interiér a exteriér - druhy fotografie architektury a osobnosti - vhodné přístroje a pomůcky, restituce - blesk v architektuře - vyfotí makro snímek - zná rozdíl mezi makro a mikro fotografii - použije fototechniku Makrofotografie - princip zobrazování v makrofotografii - přístroje, optika, materiál - mikro, rozdíl mezi mikro a makrofotografii - definuje barevnosti ve fotografii - má přehled o jednotlivých barvách, které působí na psychiku člověka - komponuje jednotlivé barvy do fotoobrazu Barevná fotografie - barva v informativní a emotivní fotografii - psychologie a symbolika barev - barevná kompozice - barvy ve vědě a lékařství 20 7

8 - rozezná míchání barev z fotografického pohledu - zná historii a začátky českého a světového filmu - zná osobnosti (režiséry) filmu - učí se vnímat pohyb, rozlišit detaily pohybu ve filmu - napíše scénář - využije techniku videozáznamu - vysvětlí střih - zná druhy zvuku - popíše základy a historii animace - zná osobnosti animace Základy kinematografie a videotechniky - historie světové filmové tvorby - historie české filmové tvorby - kinematografie, vnímání pohybu - osobnosti filmu - scénář - střih - zvuk - animace filmu 25 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - využije IR ve fotografii - má přehled o fotografii v dané oblasti (IR UV) - využije fotografii v oblasti záření - popíše jednotlivé filtry Fotografie ve vědě a technice - fotografie v ekologii - fotografie v přírodě - v lékařství (rtg) - fotografie IR, UV - vytvoří písmo jak počítačovou tak zvětšovací technikou - vysvětlí vývoj písma - používá princip základní tiskové techniky Základní tiskové techniky - písmo ve fotografii - druhy a vývoj písma - tisk z výšky, hloubky, plochy 20 - má přehled o začátku fotografie - popíše cameru obscuru a její využití ve fotografii Vývoj fotografie - historie fotografie - daguerrotypie, talbotypie - camera obscura 22 - objasní techniku pomocí zrcadel - použije jednotlivé filtry na úpravu fotografie - vysvětluje a použije fotografování pod vodou nebo ve vysokohorských podmínkách - zvolí vhodné přístroje Technická fotografie - fotografování pomocí polopropustných zrcadel - změkčení filtry - fotografování v obtížných podmínkách 30 8

9 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT OPTIKA A PŘÍSTROJE Ročník: 1 Počet celkem: 34 - popíše a vybaví ateliér a fotokomoru - popíše práci při zvětšování a kopírování - zná pravidla bezpečnosti a dbá na jejich dodržování při práci ve fotolaboratoři - popíše funkci minilabu - vysvětlí práci při automatizaci zpracování obrazu (v minilabu) - zná pravidla bezpečnosti a dodržování při práci v minilabech Technické vybavení pro kopírování obrazu a zpracování fotografických materiálů - vybavení komory a ateliéru - popis laboratorních přístrojů a zařízení - automatizace zpracování - popis kopírovacích a vyvolávacích automatů (minilaby) - zná historii a vývoj fotopřístrojů - popíše a rozdělí je z hlediska konstrukce - vysvětlí rozdíly mezi klasickým a digitálním fotopřístrojem Fotografické přístroje a jejich použití - historie fotografických přístrojů - vývoj fotografických přístrojů - druhy fotopřístrojů - popis a konstrukce fotopřístrojů 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - použije příslušenství k fotopřístrojům - pracuje s přídavnými pomůckami k fotopřístroji - použije filtry, předsádky - používá jednotlivé funkce blesku - udržuje údržbu fotografických přístrojů - ví, kdy použít jednotlivé typy filtru - zná jejich funkci Příslušenství fotografických přístrojů - příslušenství k fotopřístrojům - pomůcky k fotopřístrojům - blesk ve fotografii - filtry, předsádky (popis, použití) 10 - vysvětlí co je to světlo a jeho podstatu - popíše a pracuje se světelnými zdroji ve fotografii - dovede popsat princip odrazu a lomu, zobrazení čočkou, sférickým zrcadlem - vysvětlí a popíše vlastnosti oka - popíše optické vlastnosti oka Světlo a fotografická optika - světlo - světelné zdroje ve foto - paprsková a vlnová optika - zobrazování odrazu a lomu - fotometrie - oko a vidění 24 9

10 Počet - vysvětlí praktické využití vlnové optiky - popíše jednotlivé vady oka a jejich odstranění - popis oka - vady oka Ročník: 3 Počet celkem: 34 - popsat druhy objektivu a jejich rozdělení do praxe - popíše vlastnosti objektivu - zná historii objektivu - poradí s údržbou objektivu Příslušenství fotografických přístrojů - optické vlastnosti objektivů - rozdělení a druhy objektivů - historie objektivů - údržba objektivů 16 - použije různé osvětlení a zdroje světla - používá klasické osvětlení a zábleskové osvětlení - používá blesk Technické vybavení pro osvětlení fotografie - osvětlovací technika - svítidla a zábleskové zařízení - použití blesku Ročník: 4 Počet celkem: 30 - dovede změřit expozici - zná druhy měřících přístrojů - vybaví fotopracoviště Technické vybavení pro osvětlování a měření expozice - přístroje pro měření světla a jejich použití - základní vybavení osvětlení fotografických pracovišť - použije a obsluhuje promítací zařízení - popíše průřez kamerou - zná, k čemu se používá optická a zvuková soustava - zná světelné zdroje promítaček - zná technologii a funkci digitálního kina Technické vybavení - promítací přístroje - nákres promítacích přístrojů - optická soustava v promítacích přístrojích - zvuková soustava digitální kino historie, technologie 10

11 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT FOTOGRAFICKÉ MATERIÁLY Ročník: 1 Počet celkem: 34 - dodrží ustanovení týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - zná základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízením na pracovišti a dbá na dodržování - učí se běžnou údržbu stroje, čištění s požadavky na BOZP - poskytuje první pomoc při úrazu na pracovišti - zná povinnost pracovníka a zaměstnavatele při pracovním úrazu - dodrží ustanovení požární prevence Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce a požární prevence - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost práce na pracovišti - ochrana zdraví při práci - bezpečnost technických zařízení - má přehled o výrobě a složení jak negativního tak pozitivního materiálu - rozděluje a používá je v praxi - zvolí vhodný materiál pro různé druhy fotografování - zná jejich použití pro speciální materiály Černobílé fotografické materiály - rozdělení na negativní a pozitivní materiálu, výroba - průřez a složení negativního a pozitivního materiálu - vlastnosti materiálu - speciální materiály a jejich použití 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl a princip mezi jednotlivými lázněmi - využije jednotlivé fotografické roztoky pro zpracování - provádí kontrolu jednotlivých lázní - zpracuje materiál a použije jednotlivé roztoky - má přehled o teplotách a ph určitých lázní Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotochemické procesy, voda a ph papírek - vyvolávací látky a jejich použití - ustalovací a přerušovací látky použití - příprava roztoků, recyklace a regenerace roztoků - zpracování materiálu v určitých lázních 24 - používá jednotlivé chemické zásahy Zpracování černobílého materiálu pomocí 10 11

12 Počet - zná jejich chemické složení - vysvětlí jejich rozdíly mezi nimi a používá je speciálních technik - chemické zásahy do fotografického obrazu - kolorování, zeslabování, zesilování, tónování Ročník: 3 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými efekty a jevy - rozliší jednotlivé efekty a jevy - zpracuje určité typy efektů Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotografické jevy a efekty - popis jednotlivých efektů - vysvětlí vývoj a princip fotografických barevných materiálu - popíše a použije aditivní a subtraktivní metodu - zná rozdíl mezi negativním a pozitivním barevným materiálem - zná osobnosti obou metod i jejich životopisy - provede nákup barevného materiálu - zná postup zpracování barevného materiálu v minilabu Barevné fotografické materiály - aditivní a subtraktivní metoda - osobnosti aditivní a subtraktivní metody - historie barevného materiálů - složení barevného negativního a pozitivního materiálů - nákup barevného materiálů a jeho zpracování (automatizace) 22 Ročník: 4 Počet celkem: 30 - použije odpovídající způsob zpracování v jednotlivých procesech - má přehled o ochraně životního prostředí - zpracuje barevné chemikálie z minilabu - provede údržbu minilabu - provede kontrolu minilabu Barevné fotografické materiály - barevné procesy (C41,E6,APS) - okamžitá fotografie - životní prostředí a jeho ochrana - semzitometrická kontrola - údržba minilabů 20 - poradí s konkrétním materiálem pro tisk - provede výběr fotografii pro tisk - upraví dané fotografie a sestaví daný kalendář Materiály pro digitální tisk - materiál pro digitální tisk - tisk na trička, hrnky - tisk kalendáře stolní, nástěnný 10

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

Produktový a dokumentační fotograf

Produktový a dokumentační fotograf Produktový a dokumentační fotograf (kód: 34-031-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reklamní a módní fotograf (kód: 34-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Reklamní

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotolaborant (kód: 34-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N)

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N) Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: 34-040-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13 Úvod do digitální fotografie 1 Digitální fotografie - fikce nebo skutečnost? 1 Digitální = bez filmu 1 Digi kontra klasika 2 Investice jako hrom 2 Bez filmu = zadarmo 4 Svět jedniček a nul 5 Rychlost jako

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf pro DTP studio (kód: 34-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Kurz fotografie Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1. října 2011 Základní vědomosti

Více

Otázky k bakalářské zkoušce z techniky prof. J.Pecák, CSc.

Otázky k bakalářské zkoušce z techniky prof. J.Pecák, CSc. Otázky k bakalářské zkoušce z techniky prof. J.Pecák, CSc. 1/ Fotometrické jednotky a fotometrické zákony 2/ Měření kvality světla 3/ Fotometrické vlastnosti snímaných předmětů 4/ Proces zrakového vnímání

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

Průkazové fotografie digitální

Průkazové fotografie digitální Průkazové fotografie digitální doba zhotovení akt.den+počet prac.dnů cena [Kč] zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem na počkání 129,- zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem D+3 99,- zhotovení 8 ks 3,5 x

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

Grafická a multimediální laboratoř ÚVOD. U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko

Grafická a multimediální laboratoř ÚVOD. U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko ÚVOD U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko ORGANIZACE kontakt martin.seko@vse.cz, v předmětu U058 SB 300 nebo SB 305A konzultace/dotazy k výuce, probírané látce atd. mailem,

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Různé záblesky a jejich vlastnosti 9 Interní blesky 10 Externí systémové blesky 11 Externí makro blesky 14 Studiové záblesky 14 Vybíráme externí blesk 15 Srovnání různých záblesků

Více

PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012

PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 Příslušenství Jaký HW potřebuji? Kompakt vs. zrcadlovka Jaký HW si mohu dovolit? Nejen otázka peněz 2 Výměnné objektivy

Více

Fotografie. Tematický okruh (ŠVP) Grafický software část 2 Název DUM (téma) Fotografie. 3. ročník / ZI3B Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu

Fotografie. Tematický okruh (ŠVP) Grafický software část 2 Název DUM (téma) Fotografie. 3. ročník / ZI3B Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu Fotografie Fotografie VY_32_INOVACE_08_03_01 Kompozice- prvky Kompozice- prvky VY_32_INOVACE_08_03_02 Kompozice- hlavní motiv Kompozice- hlavní motiv VY_32_INOVACE_08_03_03 Kompozice- pravidla Kompozice-

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu

Více

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média.

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média. Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (ICT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Zapne a korektně vypne počítač; přihlásí se do školní

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Kalibrace Barev Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Úvod do problému: Proč je potřeba kalibrace barev: Při zpracování obrazu může vlivem nejrůznějších nepřesností dojít k rozladění barev. Ty je pak třeba zpětně upravit,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení VY_32_INOVACE_08_02_01 Princip DSLR Princip DSLR VY_32_INOVACE_08_02_02 Objektiv Objektiv VY_32_INOVACE_08_02_03 Expozice

Více

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Obsah OBSAH KAPITOLA 1........................................... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Přístup k fotografiím skrze Mini Bridge......................... 20 Prohlížení fotografií

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

Jak vzniká fotografie?

Jak vzniká fotografie? Jak vzniká fotografie? Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Autor: Ivana Řezníčková Datum: 25. 2. 2014 Cílový ročník: 6. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf laborant (kód: 34-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotolaborant

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013 Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-215

Více

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla Plocha, p edm t, prostor v digitálním obraze. aneb jak si poradit s dokumentací plošných a prostorových p edm t. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více