Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků vzdělávání a rozpisu učiva Na základě revize a vyhodnocení obsahu odborných předmětů školního vzdělávacího programu dochází ke korekci výsledků vzdělávání a rozpisu učiva u předmětů - Digitální fotografie, Fotografie, Optika a přístroje a Fotografické materiály. Tento dodatek nabývá platnosti dne počínaje 1. ročníkem. V Ostravě dne 30. srpna 2013 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ služeb a podnikání 1

2 Znění dodatku č. 1: Návrh změn byl projednán a schválen předmětovou komisí dne Změny byly provedeny na stránkách 3-5, 7 130, , takto: Změna rozpisu učiva na stránkách 3-5: PŘEDMĚT DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: 68 - dovede charakterizovat rozdíl mezi klasikou a digitální fotografii - určuje vhodné postupy práce pro danou situaci - dokáže vhodně propojit způsob jak pracovat s klasickým tak s digitálním přístrojem Porovnání klasické a digitální fotografie - základní charakteristika digitální fotografie - shody a rozdíly klasické a digitální fotografie - zpracování a propojení analogové a digitální fotografie - porovnání přístrojů - zná konstrukci fotografických přístrojů - používá jednotlivé základní ovládací prvky určitého digitálního přístroje - používá objektivy a příslušenství k určitým digitálním přístrojům - zná historii objektivu, jejich výrobu - popíše a nakreslí průřez fotografickým digitálním přístroje - zná jednotlivé části digitálního přístroje Digitální fotografický přístroj - druhy fotografických digitálních přístrojů a jejich funkce - ovládací prvky digitálních fotopřístrojů - objektivy a příslušenství - popis objektivu a jejich použití - nákres a popis fotografických přístrojů 20 - pracuje s běžnými typy digitálních fotoaparátu - orientuje se v základních způsobech ukládání digitálních dat - používá expoziční techniku - využívá automatické zaostřování a umí používat automatické funkce digitálního fotoaparátu - pracuje se světlem a vhodně používá bleskové zařízení - nastaví vyvážení bílé barvy na přístroji Práce s digitálním fotoaparátem - - ovládání, vlastnosti a funkce digitálního fotoaparátu - ukládání snímků a obrazové formáty - expozice, volba expozičního režimu - osvětlení, elektronický blesk - slovníček pojmů 30 2

3 Počet Ročník: 2 Počet celkem: ovládá přenos obrazu do fotoaparátu - dovede ukládat data a archivovat snímky z fotoaparátu do počítače - používá program pro úpravu obrazu a zná dané funkce - použije vhodné postupy úpravy digitální fotografie - používá zvětšení a zmenšení pomocí programu v počítači Zpracování obrazu - ukládání snímků - archivace - základní funkce programů pro zpracování fotografii - editace, zvětšování zmenšování - popis základních pojmů 35 - zná rozdíly mezi klasickou a digitální kompozicí - vyřeší situaci plynoucí z žánrových témat - ovládá fotografování kompozice v různých oblastech žánrové fotografie v souladu s kompozičními pravidly - mění barvu, rozostřuje fotografii - zvládne změnit jas fotografie podexpozice, přeexpozici Praktické využití digitální fotografie v různých žánrových oblastech - kompozice obrazu v digitálním přístroji, počítači - typické postupy žánrových fotografii při digitální fotografické práci - zpracovává fotografie v počítači pomocí daných programů jas, barvu, ostrost - neostrost 32 - má přehled o programovém vybavení v počítači - používá dalších zařízení k digitalizaci obrazu, umí tato zařízení použít - používá jednotlivé druhy tisku - vysvětluje jejich použití - ví, který materiál použije při tisku Zařízení pro úpravy a zpracování obrazu v oblasti digitální fotografie - softwary pro zpracování digitálního obrazu - skenery a jejich druhy a použití - tiskárny, princip tisku, materiál - digitální minilab 35 Ročník: 3 Počet celkem: pracuje s videokamerou jak klasickou tak digitální, umí je ovládat - zná jiné druhy videokamer - obsluhuje videokameru - zpracovává videozáznam pomocí vytvořeného scénáře - popíše průřez kamery Práce s videokamerou - druhy videokamer (digitální a klasické) - stavba a funkce - obsluha videokamery - způsob a popis natáčení danou kamerou 40 3

4 - provádí snímky daných žánrů v ateliéru, interiéru, exteriéru - používá odpovídající postupy - zpracuje je různými technikami - vysvětluje rozdíly žánrů focených jak digitálním tak klasickým fotoaparátem - volí odpovídající adjustaci a postupy zpracování - adjustuje fotografie v počítači dle daných rámečku PowerPoint Komerční využití digitální fotografie v oblasti fotografie - fotografuje a používá danou adjustaci snímků v počítači - portrétu a reklamy - reportáže - krajiny a architektury - technické fotografie 30 - vytváří speciální fototechniky v digitálním obrazu - zpracovává digitální obraz v počítači pro různé výtvarné použití - zná techniky, prováděné bez počítače - zná starší grafickou počítačovou techniku ASCII art Fotografické techniky, nápodoby technik v grafickém programu - historie technik - popis techniky sítotisk, olejotisk, gumotisk - historie grafiky - rozdělení grafiky - počítačová grafika - zpracování speciálních technik v digitální fotografii - nápodoby technik v grafickém programu pomocí počítače 32 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - prezentuje své fotografie pomocí různých počítačového programu - pracuje a vytváří prezentace v programu PowerPoint Ukázky prezentací vytvořených digitálních fotografií v různých žánrových oblastech - pracuje v programu PowerPoint - portrét, krajina, reportáž, architektura, reklama - PowerPoint 55 - provede určité barevné abstrakce obrazu v počítači - používá barevných režimů - ovlivňuje kontrast a jas fotoobrazu - nastaví barevné vyvážení na monitoru - opravuje upravuje barevnou a černobílou fotografii Barevné vyvážení - korekce barev - fotografie v nepravých barvách - barevný kontrast, testovací barevná tabulka - barevné režimy 35 4

5 Změna rozpisu učiva na stránkách 7-130: PŘEDMĚT FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: má přehled o vývoji v oblasti fotografie - objasní význam fotografie v různých hlediskách - založí a zpracuje dokumentaci - vede si fotoarchív Fotografie a společenské souvislosti - sociální, kulturní, ekonomický a společenský význam fotografie - vedení základní dokumentace - autorské právo - fotografický archív - rozezná jednotlivé předlohy pro reprodukci - zvolí vhodný materiál - ovládá technologii zpracování reprodukce - použije vhodné přístroje - vysvětlí použití reprodukce pro tisk nebo grafiku Reprodukování - technologický postup a zpracování - druhy předloh pro reprodukci - přístroje pro reprodukci - osvětlení reprodukce - reprodukce pomocí blesku 15 - popíše a použije osvětlení ve všech oblastech fotografie - objasní význam světla v ateliéru - zná techniku fotografování ze světlem - využije blesk při fotografování - dovede využít osvětlení pomocí denního a umělého světla Druhy osvětlení, práce se světlem - základní druhy osvětlení - směr světla - osvětlování v ateliéru - osvětlení pomocí blesku - vysvětlí a použije základní kompoziční pravidla při fotografování - použije perspektivního řešení v kombinaci s kompozičními pravidly - nakreslí nárožní a průčelní perspektivu a rozpozná ji v praxi - vyjádří prostor - zvolí odpovídající formát - vytváří výřez ve fotografii - poradí jak vhodně prezentovat fotografii Základy skladby obrazu - kompozice obrazu, členění plochy obrazu - zásady kompozice a perspektiva obrazu - nákresy perspektivy - vyjádření prostoru - výřez, adjustace obrazu 21 - zná postup zvětšování, zmenšování, kopírování - použije je v praxi - zvolí vhodné způsoby při práci se zvětšovacím přístrojem - popíše rozdíl mezi kopírkou a zvětšovacím přístrojem Zvětšování, zmenšování, kopírování - rozdíl mezi zvětšováním a zmenšování měřítko - chyby pří zvětšování - zmenšování, kopírování - popis a nákres zvětšovacího přístroje a kopírky - technologie zpracování - úpravy při zvětšování 15 5

6 - určí jednotlivé funkce k použití - použije postupy úprav při zvětšování, zmenšování - zpracuje jednotlivé techniky a používá je v určitých fotografických oblastech - vysvětlí jednotlivé postupy technik - použije jak klasické tak počítačové techniky Speciální fotografické techniky - techniky bez foto přístroje - snímkové a negativní techniky - techniky fotomontáže a její vývoj 21 Ročník: 2 Počet celkem: popíše jednotlivé žánry fotografie - vysvětlí pojem informace a emoce - použije tyto pojmy při fotografování Vývoj fotografie - žánry - informativní a emotivní fotografie - význam a účin 14 - využije pravidla kompozice při fotografování zátiší - zvolí vhodné pozadí při fotografování jednotlivých žánrů ve fotografii - zvolí odpovídající techniku Technická fotografie - zátiší - pozadí - funkce technické fotografie použití - objasní význam reklamní fotografie - nafotí reklamu nebo módní reklamu - zvolí vhodné přístroje a materiály - vysvětluje rozdíly reklamní fotografie - zvolí vhodné osvětlení při fotografování skla Reklamní fotografie - společenská funkce reklamy a její psychologie - rozdělení reklamy a osobnosti reklamy - přístroje a pomůcky v reklamě - reklama náročných předmětů - má přehled o vývoji portrétu - zná osobnosti portrétu - zná psychologii a použití portrétu - použije vhodné přístroje a objektivy - použije pozadí a nasvětlí ho - zvládá vyfotit dětský a skupinový portrét - dovede nafotit dvoj a trojportrét Portrétní fotografie - vývoj portrétu - osobnosti portrétu - druhy portrétu a typologie portrétu - osvětlení a pozadí portrétu - nákresy dvojportrétu, trojportrétu - skupinový a dětský portrét - technologický postup foto pokolení, postava 22 - má přehled o fotografování aktu - vysvětlí, kde se setkáme s aktem z uměleckého hlediska - zná osobnosti aktu - použije techniky, které se používají v Tělo ve fotografii - využití aktu ve fotografii - postup fotografování - techniky použité pro fotografování aktu - osobnosti 14 6

7 aktu - má přehled o historii reportáže - dovede odpovědět na určité otázky v reportáži - zná význam reportáže - zvolí vhodný přístroj, objektiv, materiál a pomůcky - zajímá se o historii reportáže - zná osobnosti - zajímá se o výstavy - vyfotí informativní a emotivní reportáž Reportážní fotografie - historie reportáže - druhy reportáži - význam reportáže - přístroje a pomůcky, materiál - osobnosti reportáže 22 Ročník: 3 Počet celkem: zná způsoby fotografování krajiny - zkombinuje perspektivu krajiny a architektury - využije vhodné osvětlení denního a umělého světla - má přehled o vývoji krajinářské fotografii a osobnostech - použije vhodné přístroje, filtry a objektivy Fotografie krajiny - krajina ve výtvarném umění - způsob ztvárnění krajiny, obrazový soubor - kompozice krajiny - spojení krajina a architektura,osobnosti - přístroje, filtry, materiál 21 - nafotí interiér a exteriér architektury - využije vhodné osvětlení - dbá na plastičnost osvětlení architektury - zná vhodné přístroje,filtry a blesky při fotografování architektury - má zájem o nové trendy v architektuře a osobnostech Fotografie architektury - interiér a exteriér - druhy fotografie architektury a osobnosti - vhodné přístroje a pomůcky, restituce - blesk v architektuře - vyfotí makro snímek - zná rozdíl mezi makro a mikro fotografii - použije fototechniku Makrofotografie - princip zobrazování v makrofotografii - přístroje, optika, materiál - mikro, rozdíl mezi mikro a makrofotografii - definuje barevnosti ve fotografii - má přehled o jednotlivých barvách, které působí na psychiku člověka - komponuje jednotlivé barvy do fotoobrazu Barevná fotografie - barva v informativní a emotivní fotografii - psychologie a symbolika barev - barevná kompozice - barvy ve vědě a lékařství 20 7

8 - rozezná míchání barev z fotografického pohledu - zná historii a začátky českého a světového filmu - zná osobnosti (režiséry) filmu - učí se vnímat pohyb, rozlišit detaily pohybu ve filmu - napíše scénář - využije techniku videozáznamu - vysvětlí střih - zná druhy zvuku - popíše základy a historii animace - zná osobnosti animace Základy kinematografie a videotechniky - historie světové filmové tvorby - historie české filmové tvorby - kinematografie, vnímání pohybu - osobnosti filmu - scénář - střih - zvuk - animace filmu 25 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - využije IR ve fotografii - má přehled o fotografii v dané oblasti (IR UV) - využije fotografii v oblasti záření - popíše jednotlivé filtry Fotografie ve vědě a technice - fotografie v ekologii - fotografie v přírodě - v lékařství (rtg) - fotografie IR, UV - vytvoří písmo jak počítačovou tak zvětšovací technikou - vysvětlí vývoj písma - používá princip základní tiskové techniky Základní tiskové techniky - písmo ve fotografii - druhy a vývoj písma - tisk z výšky, hloubky, plochy 20 - má přehled o začátku fotografie - popíše cameru obscuru a její využití ve fotografii Vývoj fotografie - historie fotografie - daguerrotypie, talbotypie - camera obscura 22 - objasní techniku pomocí zrcadel - použije jednotlivé filtry na úpravu fotografie - vysvětluje a použije fotografování pod vodou nebo ve vysokohorských podmínkách - zvolí vhodné přístroje Technická fotografie - fotografování pomocí polopropustných zrcadel - změkčení filtry - fotografování v obtížných podmínkách 30 8

9 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT OPTIKA A PŘÍSTROJE Ročník: 1 Počet celkem: 34 - popíše a vybaví ateliér a fotokomoru - popíše práci při zvětšování a kopírování - zná pravidla bezpečnosti a dbá na jejich dodržování při práci ve fotolaboratoři - popíše funkci minilabu - vysvětlí práci při automatizaci zpracování obrazu (v minilabu) - zná pravidla bezpečnosti a dodržování při práci v minilabech Technické vybavení pro kopírování obrazu a zpracování fotografických materiálů - vybavení komory a ateliéru - popis laboratorních přístrojů a zařízení - automatizace zpracování - popis kopírovacích a vyvolávacích automatů (minilaby) - zná historii a vývoj fotopřístrojů - popíše a rozdělí je z hlediska konstrukce - vysvětlí rozdíly mezi klasickým a digitálním fotopřístrojem Fotografické přístroje a jejich použití - historie fotografických přístrojů - vývoj fotografických přístrojů - druhy fotopřístrojů - popis a konstrukce fotopřístrojů 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - použije příslušenství k fotopřístrojům - pracuje s přídavnými pomůckami k fotopřístroji - použije filtry, předsádky - používá jednotlivé funkce blesku - udržuje údržbu fotografických přístrojů - ví, kdy použít jednotlivé typy filtru - zná jejich funkci Příslušenství fotografických přístrojů - příslušenství k fotopřístrojům - pomůcky k fotopřístrojům - blesk ve fotografii - filtry, předsádky (popis, použití) 10 - vysvětlí co je to světlo a jeho podstatu - popíše a pracuje se světelnými zdroji ve fotografii - dovede popsat princip odrazu a lomu, zobrazení čočkou, sférickým zrcadlem - vysvětlí a popíše vlastnosti oka - popíše optické vlastnosti oka Světlo a fotografická optika - světlo - světelné zdroje ve foto - paprsková a vlnová optika - zobrazování odrazu a lomu - fotometrie - oko a vidění 24 9

10 Počet - vysvětlí praktické využití vlnové optiky - popíše jednotlivé vady oka a jejich odstranění - popis oka - vady oka Ročník: 3 Počet celkem: 34 - popsat druhy objektivu a jejich rozdělení do praxe - popíše vlastnosti objektivu - zná historii objektivu - poradí s údržbou objektivu Příslušenství fotografických přístrojů - optické vlastnosti objektivů - rozdělení a druhy objektivů - historie objektivů - údržba objektivů 16 - použije různé osvětlení a zdroje světla - používá klasické osvětlení a zábleskové osvětlení - používá blesk Technické vybavení pro osvětlení fotografie - osvětlovací technika - svítidla a zábleskové zařízení - použití blesku Ročník: 4 Počet celkem: 30 - dovede změřit expozici - zná druhy měřících přístrojů - vybaví fotopracoviště Technické vybavení pro osvětlování a měření expozice - přístroje pro měření světla a jejich použití - základní vybavení osvětlení fotografických pracovišť - použije a obsluhuje promítací zařízení - popíše průřez kamerou - zná, k čemu se používá optická a zvuková soustava - zná světelné zdroje promítaček - zná technologii a funkci digitálního kina Technické vybavení - promítací přístroje - nákres promítacích přístrojů - optická soustava v promítacích přístrojích - zvuková soustava digitální kino historie, technologie 10

11 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT FOTOGRAFICKÉ MATERIÁLY Ročník: 1 Počet celkem: 34 - dodrží ustanovení týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - zná základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízením na pracovišti a dbá na dodržování - učí se běžnou údržbu stroje, čištění s požadavky na BOZP - poskytuje první pomoc při úrazu na pracovišti - zná povinnost pracovníka a zaměstnavatele při pracovním úrazu - dodrží ustanovení požární prevence Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce a požární prevence - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost práce na pracovišti - ochrana zdraví při práci - bezpečnost technických zařízení - má přehled o výrobě a složení jak negativního tak pozitivního materiálu - rozděluje a používá je v praxi - zvolí vhodný materiál pro různé druhy fotografování - zná jejich použití pro speciální materiály Černobílé fotografické materiály - rozdělení na negativní a pozitivní materiálu, výroba - průřez a složení negativního a pozitivního materiálu - vlastnosti materiálu - speciální materiály a jejich použití 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl a princip mezi jednotlivými lázněmi - využije jednotlivé fotografické roztoky pro zpracování - provádí kontrolu jednotlivých lázní - zpracuje materiál a použije jednotlivé roztoky - má přehled o teplotách a ph určitých lázní Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotochemické procesy, voda a ph papírek - vyvolávací látky a jejich použití - ustalovací a přerušovací látky použití - příprava roztoků, recyklace a regenerace roztoků - zpracování materiálu v určitých lázních 24 - používá jednotlivé chemické zásahy Zpracování černobílého materiálu pomocí 10 11

12 Počet - zná jejich chemické složení - vysvětlí jejich rozdíly mezi nimi a používá je speciálních technik - chemické zásahy do fotografického obrazu - kolorování, zeslabování, zesilování, tónování Ročník: 3 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými efekty a jevy - rozliší jednotlivé efekty a jevy - zpracuje určité typy efektů Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotografické jevy a efekty - popis jednotlivých efektů - vysvětlí vývoj a princip fotografických barevných materiálu - popíše a použije aditivní a subtraktivní metodu - zná rozdíl mezi negativním a pozitivním barevným materiálem - zná osobnosti obou metod i jejich životopisy - provede nákup barevného materiálu - zná postup zpracování barevného materiálu v minilabu Barevné fotografické materiály - aditivní a subtraktivní metoda - osobnosti aditivní a subtraktivní metody - historie barevného materiálů - složení barevného negativního a pozitivního materiálů - nákup barevného materiálů a jeho zpracování (automatizace) 22 Ročník: 4 Počet celkem: 30 - použije odpovídající způsob zpracování v jednotlivých procesech - má přehled o ochraně životního prostředí - zpracuje barevné chemikálie z minilabu - provede údržbu minilabu - provede kontrolu minilabu Barevné fotografické materiály - barevné procesy (C41,E6,APS) - okamžitá fotografie - životní prostředí a jeho ochrana - semzitometrická kontrola - údržba minilabů 20 - poradí s konkrétním materiálem pro tisk - provede výběr fotografii pro tisk - upraví dané fotografie a sestaví daný kalendář Materiály pro digitální tisk - materiál pro digitální tisk - tisk na trička, hrnky - tisk kalendáře stolní, nástěnný 10

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Informační technologie

Informační technologie Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje prvním a druhým ročníkem Na základě dílčího vyhodnocení

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více