Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků vzdělávání a rozpisu učiva Na základě revize a vyhodnocení obsahu odborných předmětů školního vzdělávacího programu dochází ke korekci výsledků vzdělávání a rozpisu učiva u předmětů - Digitální fotografie, Fotografie, Optika a přístroje a Fotografické materiály. Tento dodatek nabývá platnosti dne počínaje 1. ročníkem. V Ostravě dne 30. srpna 2013 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ služeb a podnikání 1

2 Znění dodatku č. 1: Návrh změn byl projednán a schválen předmětovou komisí dne Změny byly provedeny na stránkách 3-5, 7 130, , takto: Změna rozpisu učiva na stránkách 3-5: PŘEDMĚT DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: 68 - dovede charakterizovat rozdíl mezi klasikou a digitální fotografii - určuje vhodné postupy práce pro danou situaci - dokáže vhodně propojit způsob jak pracovat s klasickým tak s digitálním přístrojem Porovnání klasické a digitální fotografie - základní charakteristika digitální fotografie - shody a rozdíly klasické a digitální fotografie - zpracování a propojení analogové a digitální fotografie - porovnání přístrojů - zná konstrukci fotografických přístrojů - používá jednotlivé základní ovládací prvky určitého digitálního přístroje - používá objektivy a příslušenství k určitým digitálním přístrojům - zná historii objektivu, jejich výrobu - popíše a nakreslí průřez fotografickým digitálním přístroje - zná jednotlivé části digitálního přístroje Digitální fotografický přístroj - druhy fotografických digitálních přístrojů a jejich funkce - ovládací prvky digitálních fotopřístrojů - objektivy a příslušenství - popis objektivu a jejich použití - nákres a popis fotografických přístrojů 20 - pracuje s běžnými typy digitálních fotoaparátu - orientuje se v základních způsobech ukládání digitálních dat - používá expoziční techniku - využívá automatické zaostřování a umí používat automatické funkce digitálního fotoaparátu - pracuje se světlem a vhodně používá bleskové zařízení - nastaví vyvážení bílé barvy na přístroji Práce s digitálním fotoaparátem - - ovládání, vlastnosti a funkce digitálního fotoaparátu - ukládání snímků a obrazové formáty - expozice, volba expozičního režimu - osvětlení, elektronický blesk - slovníček pojmů 30 2

3 Počet Ročník: 2 Počet celkem: ovládá přenos obrazu do fotoaparátu - dovede ukládat data a archivovat snímky z fotoaparátu do počítače - používá program pro úpravu obrazu a zná dané funkce - použije vhodné postupy úpravy digitální fotografie - používá zvětšení a zmenšení pomocí programu v počítači Zpracování obrazu - ukládání snímků - archivace - základní funkce programů pro zpracování fotografii - editace, zvětšování zmenšování - popis základních pojmů 35 - zná rozdíly mezi klasickou a digitální kompozicí - vyřeší situaci plynoucí z žánrových témat - ovládá fotografování kompozice v různých oblastech žánrové fotografie v souladu s kompozičními pravidly - mění barvu, rozostřuje fotografii - zvládne změnit jas fotografie podexpozice, přeexpozici Praktické využití digitální fotografie v různých žánrových oblastech - kompozice obrazu v digitálním přístroji, počítači - typické postupy žánrových fotografii při digitální fotografické práci - zpracovává fotografie v počítači pomocí daných programů jas, barvu, ostrost - neostrost 32 - má přehled o programovém vybavení v počítači - používá dalších zařízení k digitalizaci obrazu, umí tato zařízení použít - používá jednotlivé druhy tisku - vysvětluje jejich použití - ví, který materiál použije při tisku Zařízení pro úpravy a zpracování obrazu v oblasti digitální fotografie - softwary pro zpracování digitálního obrazu - skenery a jejich druhy a použití - tiskárny, princip tisku, materiál - digitální minilab 35 Ročník: 3 Počet celkem: pracuje s videokamerou jak klasickou tak digitální, umí je ovládat - zná jiné druhy videokamer - obsluhuje videokameru - zpracovává videozáznam pomocí vytvořeného scénáře - popíše průřez kamery Práce s videokamerou - druhy videokamer (digitální a klasické) - stavba a funkce - obsluha videokamery - způsob a popis natáčení danou kamerou 40 3

4 - provádí snímky daných žánrů v ateliéru, interiéru, exteriéru - používá odpovídající postupy - zpracuje je různými technikami - vysvětluje rozdíly žánrů focených jak digitálním tak klasickým fotoaparátem - volí odpovídající adjustaci a postupy zpracování - adjustuje fotografie v počítači dle daných rámečku PowerPoint Komerční využití digitální fotografie v oblasti fotografie - fotografuje a používá danou adjustaci snímků v počítači - portrétu a reklamy - reportáže - krajiny a architektury - technické fotografie 30 - vytváří speciální fototechniky v digitálním obrazu - zpracovává digitální obraz v počítači pro různé výtvarné použití - zná techniky, prováděné bez počítače - zná starší grafickou počítačovou techniku ASCII art Fotografické techniky, nápodoby technik v grafickém programu - historie technik - popis techniky sítotisk, olejotisk, gumotisk - historie grafiky - rozdělení grafiky - počítačová grafika - zpracování speciálních technik v digitální fotografii - nápodoby technik v grafickém programu pomocí počítače 32 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - prezentuje své fotografie pomocí různých počítačového programu - pracuje a vytváří prezentace v programu PowerPoint Ukázky prezentací vytvořených digitálních fotografií v různých žánrových oblastech - pracuje v programu PowerPoint - portrét, krajina, reportáž, architektura, reklama - PowerPoint 55 - provede určité barevné abstrakce obrazu v počítači - používá barevných režimů - ovlivňuje kontrast a jas fotoobrazu - nastaví barevné vyvážení na monitoru - opravuje upravuje barevnou a černobílou fotografii Barevné vyvážení - korekce barev - fotografie v nepravých barvách - barevný kontrast, testovací barevná tabulka - barevné režimy 35 4

5 Změna rozpisu učiva na stránkách 7-130: PŘEDMĚT FOTOGRAFIE Ročník: 1 Počet celkem: má přehled o vývoji v oblasti fotografie - objasní význam fotografie v různých hlediskách - založí a zpracuje dokumentaci - vede si fotoarchív Fotografie a společenské souvislosti - sociální, kulturní, ekonomický a společenský význam fotografie - vedení základní dokumentace - autorské právo - fotografický archív - rozezná jednotlivé předlohy pro reprodukci - zvolí vhodný materiál - ovládá technologii zpracování reprodukce - použije vhodné přístroje - vysvětlí použití reprodukce pro tisk nebo grafiku Reprodukování - technologický postup a zpracování - druhy předloh pro reprodukci - přístroje pro reprodukci - osvětlení reprodukce - reprodukce pomocí blesku 15 - popíše a použije osvětlení ve všech oblastech fotografie - objasní význam světla v ateliéru - zná techniku fotografování ze světlem - využije blesk při fotografování - dovede využít osvětlení pomocí denního a umělého světla Druhy osvětlení, práce se světlem - základní druhy osvětlení - směr světla - osvětlování v ateliéru - osvětlení pomocí blesku - vysvětlí a použije základní kompoziční pravidla při fotografování - použije perspektivního řešení v kombinaci s kompozičními pravidly - nakreslí nárožní a průčelní perspektivu a rozpozná ji v praxi - vyjádří prostor - zvolí odpovídající formát - vytváří výřez ve fotografii - poradí jak vhodně prezentovat fotografii Základy skladby obrazu - kompozice obrazu, členění plochy obrazu - zásady kompozice a perspektiva obrazu - nákresy perspektivy - vyjádření prostoru - výřez, adjustace obrazu 21 - zná postup zvětšování, zmenšování, kopírování - použije je v praxi - zvolí vhodné způsoby při práci se zvětšovacím přístrojem - popíše rozdíl mezi kopírkou a zvětšovacím přístrojem Zvětšování, zmenšování, kopírování - rozdíl mezi zvětšováním a zmenšování měřítko - chyby pří zvětšování - zmenšování, kopírování - popis a nákres zvětšovacího přístroje a kopírky - technologie zpracování - úpravy při zvětšování 15 5

6 - určí jednotlivé funkce k použití - použije postupy úprav při zvětšování, zmenšování - zpracuje jednotlivé techniky a používá je v určitých fotografických oblastech - vysvětlí jednotlivé postupy technik - použije jak klasické tak počítačové techniky Speciální fotografické techniky - techniky bez foto přístroje - snímkové a negativní techniky - techniky fotomontáže a její vývoj 21 Ročník: 2 Počet celkem: popíše jednotlivé žánry fotografie - vysvětlí pojem informace a emoce - použije tyto pojmy při fotografování Vývoj fotografie - žánry - informativní a emotivní fotografie - význam a účin 14 - využije pravidla kompozice při fotografování zátiší - zvolí vhodné pozadí při fotografování jednotlivých žánrů ve fotografii - zvolí odpovídající techniku Technická fotografie - zátiší - pozadí - funkce technické fotografie použití - objasní význam reklamní fotografie - nafotí reklamu nebo módní reklamu - zvolí vhodné přístroje a materiály - vysvětluje rozdíly reklamní fotografie - zvolí vhodné osvětlení při fotografování skla Reklamní fotografie - společenská funkce reklamy a její psychologie - rozdělení reklamy a osobnosti reklamy - přístroje a pomůcky v reklamě - reklama náročných předmětů - má přehled o vývoji portrétu - zná osobnosti portrétu - zná psychologii a použití portrétu - použije vhodné přístroje a objektivy - použije pozadí a nasvětlí ho - zvládá vyfotit dětský a skupinový portrét - dovede nafotit dvoj a trojportrét Portrétní fotografie - vývoj portrétu - osobnosti portrétu - druhy portrétu a typologie portrétu - osvětlení a pozadí portrétu - nákresy dvojportrétu, trojportrétu - skupinový a dětský portrét - technologický postup foto pokolení, postava 22 - má přehled o fotografování aktu - vysvětlí, kde se setkáme s aktem z uměleckého hlediska - zná osobnosti aktu - použije techniky, které se používají v Tělo ve fotografii - využití aktu ve fotografii - postup fotografování - techniky použité pro fotografování aktu - osobnosti 14 6

7 aktu - má přehled o historii reportáže - dovede odpovědět na určité otázky v reportáži - zná význam reportáže - zvolí vhodný přístroj, objektiv, materiál a pomůcky - zajímá se o historii reportáže - zná osobnosti - zajímá se o výstavy - vyfotí informativní a emotivní reportáž Reportážní fotografie - historie reportáže - druhy reportáži - význam reportáže - přístroje a pomůcky, materiál - osobnosti reportáže 22 Ročník: 3 Počet celkem: zná způsoby fotografování krajiny - zkombinuje perspektivu krajiny a architektury - využije vhodné osvětlení denního a umělého světla - má přehled o vývoji krajinářské fotografii a osobnostech - použije vhodné přístroje, filtry a objektivy Fotografie krajiny - krajina ve výtvarném umění - způsob ztvárnění krajiny, obrazový soubor - kompozice krajiny - spojení krajina a architektura,osobnosti - přístroje, filtry, materiál 21 - nafotí interiér a exteriér architektury - využije vhodné osvětlení - dbá na plastičnost osvětlení architektury - zná vhodné přístroje,filtry a blesky při fotografování architektury - má zájem o nové trendy v architektuře a osobnostech Fotografie architektury - interiér a exteriér - druhy fotografie architektury a osobnosti - vhodné přístroje a pomůcky, restituce - blesk v architektuře - vyfotí makro snímek - zná rozdíl mezi makro a mikro fotografii - použije fototechniku Makrofotografie - princip zobrazování v makrofotografii - přístroje, optika, materiál - mikro, rozdíl mezi mikro a makrofotografii - definuje barevnosti ve fotografii - má přehled o jednotlivých barvách, které působí na psychiku člověka - komponuje jednotlivé barvy do fotoobrazu Barevná fotografie - barva v informativní a emotivní fotografii - psychologie a symbolika barev - barevná kompozice - barvy ve vědě a lékařství 20 7

8 - rozezná míchání barev z fotografického pohledu - zná historii a začátky českého a světového filmu - zná osobnosti (režiséry) filmu - učí se vnímat pohyb, rozlišit detaily pohybu ve filmu - napíše scénář - využije techniku videozáznamu - vysvětlí střih - zná druhy zvuku - popíše základy a historii animace - zná osobnosti animace Základy kinematografie a videotechniky - historie světové filmové tvorby - historie české filmové tvorby - kinematografie, vnímání pohybu - osobnosti filmu - scénář - střih - zvuk - animace filmu 25 Ročník: 4 Počet celkem: 90 - využije IR ve fotografii - má přehled o fotografii v dané oblasti (IR UV) - využije fotografii v oblasti záření - popíše jednotlivé filtry Fotografie ve vědě a technice - fotografie v ekologii - fotografie v přírodě - v lékařství (rtg) - fotografie IR, UV - vytvoří písmo jak počítačovou tak zvětšovací technikou - vysvětlí vývoj písma - používá princip základní tiskové techniky Základní tiskové techniky - písmo ve fotografii - druhy a vývoj písma - tisk z výšky, hloubky, plochy 20 - má přehled o začátku fotografie - popíše cameru obscuru a její využití ve fotografii Vývoj fotografie - historie fotografie - daguerrotypie, talbotypie - camera obscura 22 - objasní techniku pomocí zrcadel - použije jednotlivé filtry na úpravu fotografie - vysvětluje a použije fotografování pod vodou nebo ve vysokohorských podmínkách - zvolí vhodné přístroje Technická fotografie - fotografování pomocí polopropustných zrcadel - změkčení filtry - fotografování v obtížných podmínkách 30 8

9 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT OPTIKA A PŘÍSTROJE Ročník: 1 Počet celkem: 34 - popíše a vybaví ateliér a fotokomoru - popíše práci při zvětšování a kopírování - zná pravidla bezpečnosti a dbá na jejich dodržování při práci ve fotolaboratoři - popíše funkci minilabu - vysvětlí práci při automatizaci zpracování obrazu (v minilabu) - zná pravidla bezpečnosti a dodržování při práci v minilabech Technické vybavení pro kopírování obrazu a zpracování fotografických materiálů - vybavení komory a ateliéru - popis laboratorních přístrojů a zařízení - automatizace zpracování - popis kopírovacích a vyvolávacích automatů (minilaby) - zná historii a vývoj fotopřístrojů - popíše a rozdělí je z hlediska konstrukce - vysvětlí rozdíly mezi klasickým a digitálním fotopřístrojem Fotografické přístroje a jejich použití - historie fotografických přístrojů - vývoj fotografických přístrojů - druhy fotopřístrojů - popis a konstrukce fotopřístrojů 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - použije příslušenství k fotopřístrojům - pracuje s přídavnými pomůckami k fotopřístroji - použije filtry, předsádky - používá jednotlivé funkce blesku - udržuje údržbu fotografických přístrojů - ví, kdy použít jednotlivé typy filtru - zná jejich funkci Příslušenství fotografických přístrojů - příslušenství k fotopřístrojům - pomůcky k fotopřístrojům - blesk ve fotografii - filtry, předsádky (popis, použití) 10 - vysvětlí co je to světlo a jeho podstatu - popíše a pracuje se světelnými zdroji ve fotografii - dovede popsat princip odrazu a lomu, zobrazení čočkou, sférickým zrcadlem - vysvětlí a popíše vlastnosti oka - popíše optické vlastnosti oka Světlo a fotografická optika - světlo - světelné zdroje ve foto - paprsková a vlnová optika - zobrazování odrazu a lomu - fotometrie - oko a vidění 24 9

10 Počet - vysvětlí praktické využití vlnové optiky - popíše jednotlivé vady oka a jejich odstranění - popis oka - vady oka Ročník: 3 Počet celkem: 34 - popsat druhy objektivu a jejich rozdělení do praxe - popíše vlastnosti objektivu - zná historii objektivu - poradí s údržbou objektivu Příslušenství fotografických přístrojů - optické vlastnosti objektivů - rozdělení a druhy objektivů - historie objektivů - údržba objektivů 16 - použije různé osvětlení a zdroje světla - používá klasické osvětlení a zábleskové osvětlení - používá blesk Technické vybavení pro osvětlení fotografie - osvětlovací technika - svítidla a zábleskové zařízení - použití blesku Ročník: 4 Počet celkem: 30 - dovede změřit expozici - zná druhy měřících přístrojů - vybaví fotopracoviště Technické vybavení pro osvětlování a měření expozice - přístroje pro měření světla a jejich použití - základní vybavení osvětlení fotografických pracovišť - použije a obsluhuje promítací zařízení - popíše průřez kamerou - zná, k čemu se používá optická a zvuková soustava - zná světelné zdroje promítaček - zná technologii a funkci digitálního kina Technické vybavení - promítací přístroje - nákres promítacích přístrojů - optická soustava v promítacích přístrojích - zvuková soustava digitální kino historie, technologie 10

11 Počet Změna rozpisu učiva na stránkách : PŘEDMĚT FOTOGRAFICKÉ MATERIÁLY Ročník: 1 Počet celkem: 34 - dodrží ustanovení týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - zná základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízením na pracovišti a dbá na dodržování - učí se běžnou údržbu stroje, čištění s požadavky na BOZP - poskytuje první pomoc při úrazu na pracovišti - zná povinnost pracovníka a zaměstnavatele při pracovním úrazu - dodrží ustanovení požární prevence Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce a požární prevence - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost práce na pracovišti - ochrana zdraví při práci - bezpečnost technických zařízení - má přehled o výrobě a složení jak negativního tak pozitivního materiálu - rozděluje a používá je v praxi - zvolí vhodný materiál pro různé druhy fotografování - zná jejich použití pro speciální materiály Černobílé fotografické materiály - rozdělení na negativní a pozitivní materiálu, výroba - průřez a složení negativního a pozitivního materiálu - vlastnosti materiálu - speciální materiály a jejich použití 22 Ročník: 2 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl a princip mezi jednotlivými lázněmi - využije jednotlivé fotografické roztoky pro zpracování - provádí kontrolu jednotlivých lázní - zpracuje materiál a použije jednotlivé roztoky - má přehled o teplotách a ph určitých lázní Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotochemické procesy, voda a ph papírek - vyvolávací látky a jejich použití - ustalovací a přerušovací látky použití - příprava roztoků, recyklace a regenerace roztoků - zpracování materiálu v určitých lázních 24 - používá jednotlivé chemické zásahy Zpracování černobílého materiálu pomocí 10 11

12 Počet - zná jejich chemické složení - vysvětlí jejich rozdíly mezi nimi a používá je speciálních technik - chemické zásahy do fotografického obrazu - kolorování, zeslabování, zesilování, tónování Ročník: 3 Počet celkem: 34 - vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými efekty a jevy - rozliší jednotlivé efekty a jevy - zpracuje určité typy efektů Zpracování černobílých fotografických materiálů - fotografické jevy a efekty - popis jednotlivých efektů - vysvětlí vývoj a princip fotografických barevných materiálu - popíše a použije aditivní a subtraktivní metodu - zná rozdíl mezi negativním a pozitivním barevným materiálem - zná osobnosti obou metod i jejich životopisy - provede nákup barevného materiálu - zná postup zpracování barevného materiálu v minilabu Barevné fotografické materiály - aditivní a subtraktivní metoda - osobnosti aditivní a subtraktivní metody - historie barevného materiálů - složení barevného negativního a pozitivního materiálů - nákup barevného materiálů a jeho zpracování (automatizace) 22 Ročník: 4 Počet celkem: 30 - použije odpovídající způsob zpracování v jednotlivých procesech - má přehled o ochraně životního prostředí - zpracuje barevné chemikálie z minilabu - provede údržbu minilabu - provede kontrolu minilabu Barevné fotografické materiály - barevné procesy (C41,E6,APS) - okamžitá fotografie - životní prostředí a jeho ochrana - semzitometrická kontrola - údržba minilabů 20 - poradí s konkrétním materiálem pro tisk - provede výběr fotografii pro tisk - upraví dané fotografie a sestaví daný kalendář Materiály pro digitální tisk - materiál pro digitální tisk - tisk na trička, hrnky - tisk kalendáře stolní, nástěnný 10

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba

5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba 5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba Obsahem tohoto studijního zaměření je práce s digitálními technologiemi, které představují nástroj uměleckého vyjádření nahrazující staré řemeslné techniky.

Více

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Barva Barva je subjektivní zrakový vjem a je dána třemi aspekty Lidský zrak (subjektivní), záznamové médium sensor spektrofotometru,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 1 6 U k á z k a k n i h

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Katalog kurzů 2015/2016

Katalog kurzů 2015/2016 Katalog kurzů 2015/2016 LŠF Liberec, s. r. o. Bosenská 552/9, Liberec učebna: Pražská 15/23 (OD Brouk a Babka), Liberec Tel.: 724 048 595 info@lsf-liberec.cz facebook.com/lsf.liberec www.lsf-liberec.cz

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cvičení základů techniky (cvičení 1P1) předmětu TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY FOTOGRAFIE 1-2 (307FZF1, 307FZF2) Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství a 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium:

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13 Databázové systémy informační technologie Ing. Dana Bártíková vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh databáze, zadávání dat, nastavení parametrů a datových typů, relace,

Více

LABORATOŘ BAREV A TVARŮ LABORATOŘ ERGONOMIE

LABORATOŘ BAREV A TVARŮ LABORATOŘ ERGONOMIE LABORATOŘ BAREV A TVARŮ LABORATOŘ ERGONOMIE Tak jako mohou mít přírodovědná muzea pro podporu svého výzkumu a vzdělávací činnosti své biologické nebo chemické laboratoře, mají je i muzea zaměřená společenskovědním

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

E M5 1250 Kit Černý. Design zaměřený na obrazovou kvalitu. Specifikace. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E M5 1250 Kit Černý. Design zaměřený na obrazovou kvalitu. Specifikace. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E M5 1250 Kit Černý Prachu- a voděvzdorný Nejrychlejší zaostřovací AF systém na světě Intuitivní dotykové ovládání 3" výklopný a dotykový OLED displej. Design zaměřený na obrazovou kvalitu Nejmodernější

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více