Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna"

Transkript

1 Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna. 2. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 6, byt č. 2 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.5, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.6. Ukládá OSBB započtení dosud neumořené finanční částky ve výši Kč oproti dlužné částce ve výši Kč za úhradu poplatku z prodlení. 3. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 30 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši Kč na opravu bytového jádra v bytě číslo 30, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 8, byt č. 14 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši Kč na opravu bytového jádra v bytě číslo 14, v bytovém domě na ulici Kurská č.o Výměna plynového kotle a úprava v zapojení do topného systému v objektu Odboru správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 v Brně Starém Lískovci nabídkové řízení Rada městské části Brno Starý Lískovec schvaluje text Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výměna plynového kotle a úprava v zapojení do topného systému v objektu Odboru správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 v Brně Starém Lískovci, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není zadávána dle zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách. Schvaluje vypsání nabídkového řízení, ve kterém budou osloveni tito uchazeči: ESK, spol. s r.o., Zborovská 16, Brno, okres: Brno-město, IČ: NAVRÁTIL GROUP s.r.o., Selská 41/86, Brno, IČ: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, Brno, okres: Brno-město, IČ: Umístění reklamní tabule na štít bytového domu na ulici Osová Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje umístění reklamní tabule firmy pohřební služba Harmonie s.r.o., Faměrovo náměstí 29, Brno na štít bytového domu na ulici Osová č.o. 2.

2 7. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení schválené pod bodem č.11 na 52. schůzi Rady MČ Brno - Starý Lískovec konané dne Schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s účinností od doplněnou o text v čl. III, odst. 2 této smlouvy. Pověřuje starostu MČ jejím podpisem do Návrh smlouvy o poskytnutí služeb na realizaci veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky, monitoringu a správy sítě Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené smlouvy o poskytování služeb č mezi zadavatelem veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky, monitoringu a správy sítě, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou AutoCont CZ a.s. zastoupenou Ing. Jaroslavem Bolkem, členem představenstva se sídlem Nemocniční 987/12, Ostrava. Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o poskytování služeb je přílohou tohoto bodu jednání. 9. Prostor pro volební kampaň ve Starolískovecké zpravodaji Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidujících politických subjektů v rámci volební kampaně před volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu Parlamentu ČR, na stránkách Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm) za poplatek 3.000,- Kč bez DPH, tj ,- Kč s 20 % DPH. 10. Skončení nájmu části pozemku garážového dvora p.č k.ú. Starý Lískovec a nový pronájem Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu (1/26) pozemku p. č k. ú. Starý Lískovec garážový dvůr při ul. Kyjevské o celkové výměře 393 m 2 podle smlouvy čj ke dni Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/26 pozemku p. č k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské od podle podmínek schválených Radou MČ dne pod bodem 7/ Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 1745/10 k.ú. Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se správou pozemku p.č. 1745/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny. Ukládá odboru všeobecnému seznámit Majetkový odbor Magistrátu měst Brna s tímto usnesením do

3 12. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu,,koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci, které bylo schváleno 52. radou městské části Brno Starý Lískovec dne Ukládá OVš oslovit firmy o výsledku do Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,,koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci, která je přílohou tohoto bodu jednání 2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : Retigo s.r.o. Láň Rožnov pod Radhoštěm UNIREG, spol. s r.o. Rooseveltova 584/ Brno Provozovna Elektro a gastro Třebíč V. Nezvala 437/ Třebíč GOZ GASTRO s.r.o. Plotní Brno Gastrocentrum Moravia Ctirad Šmíd Optická 4a Přerov MATTHES gastro, s.r.o. technologie pro gastronomii Antala Staška 1075/41a Praha 4 Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na nový konvektomat do

4 14. Podání Petice proti odvolání paní Mgr. Dany Vojtkové z pozice ředitelky Mateřské školy, ul. Kosmonautů 2, Brno Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí podání nazvané Petice proti odvolání paní Mgr. Dany Vojtkové z pozice ředitelky Mateřské školy,ul. Kosmonautů 2, Brno. Předmětem tohoto podání je žádost, aby paní Mgr. Dana Vojtková, ředitelka Mateřské školy, ulice Kosmonautů 2, Brno, příspěvková organizace, nebyla na základě uskutečněného výběrového řízení odvolána z pozice ředitelky této mateřské školy a i nadále zůstala na pozici ředitelky Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace. Trvá na usnesení č. 1. přijatém na 51. schůzi Rady MČ Brno Starý Lískovec konané dne , dle kterého Rada MČ Brno Starý Lískovec bere na vědomí výsledek konkursního řízení ze dne v pořadí: 1. Mgr. Lucie Žigárdyová, 2. Mgr. Dana Vojtková a souhlasí se jmenováním Mgr. Lucie Žigárdiové na místo ředitelky Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace. Souhlasí s návrhem odpovědi, která je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ petičnímu výboru. 15. Rozpočtové opatření č.27 investiční transfer od měst, PHM, elektřina VP, investice Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu jednání. 16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská4, Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno Starý Lískovec. Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 17. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,,udržovací práce hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 1. s realizací stavebních prací,,udržovací práce hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno Starý Lískovec 2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,,udržovací práce hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno Starý Lískovec, která je přílohou tohoto bodu jednání 3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, Brno, IČO: PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, Brno, IČO:

5 MTc-stav,s.r.o., Slunečná 4, Brno, IČO: PSK Brno s.r.o, Selská 61, Brno W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno, IČO: VARSTA, s.r.o., Barvy 8, Brno, IČO: ETES, s.r.o., Kšírova 177, Brno, IČO: REMOPA, s.r.o., Došlíkova 2848/32, Brno, IČO: FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, Brno, IČO: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, Brno, IČO: Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, Brněnské Ivanovice, IČO: OSS Brno, s.r.o., Rybkova 23, Brno, IČO: PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, Brno, IČO: , IČO: KP stavby s.r.o., Komenského nám. 621, Rosice, IČO: Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu do Výběr zhotovitele na realizaci zakázky malého rozsahu Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu PROSTAVBY, a.s. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně Starém Lískovci. Schvaluje nový povrch víceúčelového hřiště z tartanu. Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ.

6

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky Informace z usnesení 85. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 19.6.2013 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7)

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:10/07/1/01 - Schválení programu RM č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

Výběr leasingové společnosti pro nákup sekačky se zadním výhozem a mulčováním 1 Výběr leasingové společnosti pro nákup sekačky se zadním výhozem a mulčováním. Usnesení číslo: USN RM 302/2015 1) se seznámila

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více