NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN Park Mirakulum a tankodrom Milovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN 2013. Park Mirakulum a tankodrom Milovice"

Transkript

1 PRO ČLENY BŘEZEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Park Mirakulum a tankodrom Milovice Vážené kolegyně a kolegové, ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tento Zpravodaj, máme v čerstvé paměti naše setkání Perspektivy a problémy incomingu v České republice. Znovu se potvrdilo, že v našem státě existuje absolutní nekoordinovanost, kdy pravá ruka mnohdy neví, co dělá levá, a že podnikatelé jsou vystaveni byrokratickému přístupu státu. Jednoznačně konstatuji, že je nezbytné zpracovat jasnou analýzu ztrát způsobených výše uvedeným přístupem státu a získat takové argumenty, kterými se naše vláda bude zabývat.v opačném případě spláčeme nad uniklým výdělkem nejen my v incomingu, ale celý stát. Pojďme s plnou razancí do toho. Váš Viliam Sivek Unikátní Park Mirakulum + Tankodrom Milovice zvou členské cestovní kanceláře a agentury na Hospitality Day pro ACK ČR dne 12. dubna 2013 s atraktivním programem, který představí možnosti, jak využít oba areály pro incomingovou a incentivní turistiku. Orientační program + přihláška je v příloze Zpravodaje. Počet účastníků je omezen, proto se zasláním přihlášky neváhejte. Business trip do Maďarska Maďarská turistika a ACK ČR připravují další oblíbený business trip do Maďarska k poznání nových míst a kapacit, tentokrát do středního a jižního Podunají tedy tam, kam ještě famtrip ACK ČR nesměřoval. Business trip se uskuteční dubna 2013 a zahrne tato místa: jezero Velence, Pécs, lázně Harkány, vinařskou oblast Vilány a cestou zpět Sümeg a Veszprém. Incoming Prahy a okolních metropolí Nová ředitelka Pražské informační služby PhDr. Nora Dolanská prezentovala studii o postavení Prahy v cestovním ruchu ve srovnání s vybranými městy v sousedních zemích. Srovnání výsledků za Prahu a vybrané metropole sousedních zemí naleznete v příloze tohoto Zpravodaje. Účelem studie bylo specifikovat, do kterých cílových zemí či regionů směřuje propagace okolních metropolí a na jaké konkrétní produkty se zaměřuje.. viz. bod 4 Seminář Spolupráce památek a turistických cílů s CK/CA Se uskuteční 27. března od 13 hod v hotelu Kampa, Všehrdova 16, Praha 1 Nezapomeňte se přihlásit již dnes. ACK ČR Lípová 15, Praha 2, tel: ,

2 Zprávy z jednání představenstva ACK ČR Březnového zasedání představenstva dne se zúčastnili: Viliam Sivek, JUDr.Vladimír Dolejš, Jan Papež, Richard Bílý, Milan Kittner, PhDr.Jolana Kopřiva Myslivcová, Ing.Jan Kužel, Světlana Mihulová, Miroslav Uherek, Ing.Stanislav Zíma; Michal Veber, Ing. Eva Mráčková, Mgr. Lenka Čechurová, Vladana Slámová. 1. Jednání s vrchní ředitelkou konzulární sekce MZV o problematice víz Na urgentní dopis předsedy ACK ČR členům, který se týkal přípravy na jednání, odpovědělo 10 cestovních kanceláří a agentur, které se setkávají s problémy při získávání českých víz pro své klienty. Děkujeme jim za jejich podněty. Předseda ACK ČR V.Sivek a místopředseda JUDr.V.Dolejš jednali s vrchní ředitelkou sekce právní a konzulární MZV Ing.Reinišovou dne 6.3. Informovali ji o aktuálních problémech spojených s udělováním víz a o ztrátách, které to pro Českou republiku přináší. Ing. Reinišová chápe situaci. Je však povinna řídit se pokynem vlády o krácení systemizovaných míst pro pracovníky všech rezortů, takže MZV nevidí možnost zvýšit kapacitu konzulárních pracovišť. ACK ČR zásadně nesouhlasí s tím, aby byly zásady úsporných opatření uplatňovány takto paušálně bez ohledu na situaci na konkrétních postech. Je absurdní šetřit náklady na pracovníka, který by svou činností vyprodukoval mnohem víc, a to nejen na poplatcích za víza, ale násobně při pobytu turistů v ČR. ACK ČR v tomto směru razantně vystoupí na zasedání společné pracovní skupiny MMR, MZV, MV a CzechTourism k problematice krátkodobých turistických víz a udělování akreditací CK, které se uskuteční v dubnu na MMR. Představenstvo rozhodlo vypracovat a předložit podklady dokumentující ekonomické ztráty, které České republice v tomto směru vznikají, resp. přínosy, které by pružnější udělování víz znamenalo a tedy i efektivitu posílení vízových pracovišť. O dalších postupech budou členové informováni. 2. Vypovězení smluv ze strany dodavatele charterová doprava Představenstvo konstatovalo, že přes absolutní nevhodnost a neetičnost jednání ČSA, které vypovězením charterových smluv s CK v době, kdy byly katalogy zájezdů již vydány, hodilo tyto CK přes palubu, je nutné tuto okolnost řešit mimo pozornost médií. Na laickou veřejnost taková informace může působit jako poplašná zpráva, která by byla způsobilá znejistit stávající i potenciální klienty těchto cestovních kanceláří a poškodit tyto CK ještě více tím, že nasměruje klienty k těm CK, které nemají v katalogu uvedeného dopravce ČSA Holidays. Proto ACK ČR na tento odsouzeníhodný krok ČSA mediálně nereagovala. 3. O postavení průvodců Místopředseda ACK ČR JUDr. Vladimír Dolejš a členka představenstva PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová se zúčastnili dne 7.3. jednání Podvýboru pro cestovní ruch PSP ČR o problematice průvodcovské činnosti a jejího zařazení dle Živnostenského zákona. Po diskusi a zohlednění evropských standardů - konkrétně volného pohybu služeb v rámci EU, byly přijaty tyto závěry: 2

3 - Průvodce (nikoliv vedoucí zájezdu) musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou - Každý kvalifikovaný průvodce bude vlastnit průkaz či odznak z důvodu přehlednosti a kontroly - Živnost průvodce zůstává oborem živnosti volné - Za činnost průvodce odpovídá cestovní kancelář pokud si ho najala nebo je jejím zaměstnancem - MMR ČR a MPO ČR mají povinnost implementovat výše uvedené body do novely zákona č. 159/99 Sb. 4. Incoming Prahy a okolních metropolí Místopředseda ACK ČR JUDr. Vladimír Dolejš informoval o jednání Komise pro cestovní ruch MHMP, kterého se zúčastnil dne 6.3. Ředitelka PIS PhDr. Nora Dolanská prezentovala studii o postavení Prahy v cestovním ruchu ve srovnání s vybranými městy v sousedních zemích. Srovnání výsledků za Prahu a vybrané metropole sousedních zemí uvádíme pro informaci členů v příloze Zpravodaje. Účelem studie bylo specifikovat, do kterých cílových zemí či regionů směřuje propagace okolních metropolí a na jaké konkrétní produkty se zaměřuje. Komise pro CR MHMP bude, vycházeje nejen z těchto podkladů, iniciovat témata k jednotnému brandu a dlouhodobě cílenému marketingu Prahy, který bude koordinovat Pražská informační služba. O dalších postupech budou členové touto formou průběžně informováni. 5. Členské příspěvky a úhrada smluvní ceny služeb na rok 2013 Představenstvo projednalo stav úhrady členských příspěvků a služeb na rok 2013, kde termín splatnosti byl Valným shromážděním stanoven do členů členský příspěvek a služby v termínu uhradilo. Představenstvo jim děkuje za vzornou platební morálku. Zbývajícím členům představenstvo připomíná, že se jedná o základní členskou povinnost a vyzývá je k úhradě obou částek. Zálohovou fakturu jako výzvu k úhradě členského příspěvku a úhradě smluvní ceny služeb na rok 2013 obdrželi všichni členové jmenovitě elektronickou poštou v lednu t.r. Případný duplikát je možno vyžádat v sekretariátu ACK ČR u Vladany Slámové. Fakturu - daňový doklad obdrží členové po zaplacení. ACK ČR PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ ACK ČR podala v únoru oznámení neoprávněného podnikání subjektu, který nabízí zájezdy, aniž má koncesi cestovní kanceláře: - podnět na živnostenský úřad k prošetření činnosti OS Dareba byl podán na základě stanoviska MMR ohledně výkladu toho, co je zájezd 3

4 - Cestovní agentura B4B s.r.o. - TM Tour - výsledek kontroly ŽÚ odeslán k posouzení na MMR odpověď urgována - CA Petra Střelečková Boleslavská cestovka, IČ , Lesní 117, , Lhota - na základě vyjádření ŽÚ Brandýs nad Labem byla p. Střelečkové udělena ve správním řízení pokuta, tato se odvolala, v současné době se čeká na vyjádření Krajského ŽÚ řízení. ZPRÁVY Z AKCÍ ACK ČR ÚNOROVÝ KLUBOVÝ DEN Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal v Restauraci Altány Kampa, měl téma zaměřené na velmi ošemetnou záležitost zveřejňování fotografií se zvláštním zřetelem k činnosti cestovních kanceláří a agentur. O tom, že šlo o téma živé a navýsost aktuální, svědčila velká účast i nepřihlášených členů, takže bylo nutno zvyšovat přichystanou kapacitu sálu. Pro příště žádáme členy, aby se na Klubový den předem hlásili a umožnili tak zcela nerušený průběh akce. Výklad, jaké zákonné normy a ustanovení je třeba mít na zřeteli při uveřejňování fotografií všeobecně a snímků, na nichž jsou zachyceny osoby zvlášť, přednesla fundovaně a zároveň přehledným a srozumitelným způsobem mgr. Petra Holubová z členské organizace Holubová advokáti s.r.o. Vzhledem k tomu, že jde o ucelenou problematiku, je zápis odborného tématu v příloze Zpravodaje, aby s ním členové mohli kdykoliv pracovat a zároveň je umístěn v členské části webů ke stažení pouze pro členy. Na Klubovém dnu byly účastníkům podány informace o aktuálních jednáních a akcích. Hostitelský podnik představili spolumajitelé, pánové Ümit Subas a Roman Tůma. Restaurace Altány Kampa je umístěna v parkovém traktu z Nosticovy ulice přímo na břehu Čertovky; po rekonstrukci funguje od srpna Výhodou je nejen umístění v atraktivní oblasti Prahy 1 s romantickým prostředím, ale současně i parkoviště pro hosty restaurace zdarma (pro osobní auta resp. malé autobusy bez problému, velké autobusy jen na výjimku Prahy 1). Restaurant má salonek s kapacitou cca 50 míst u stolu, vyhlídkovou restauraci = 1 altánek 40 míst, 2 altánek 32 míst, terasu na grilování horní terasa 20 míst, dolní terasa 25 míst; rautové uspořádání v zimě celkově do 100 osob při kombinaci stání-sezení, v létě do 150 osob. Kontakty a informace: Květa Křížová, manažerka prodeje, Restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, Praha 1 Malá Strana, tel.: , , Vzorová menu jsou v příloze Zpravodaje. 4

5 Prezentace sekce památek: Muzeum HMP PRAŽSKÉ VĚŽE K oslavě třetích narozenin sekce památek ACK ČR pozvala předsedkyně sekce PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová 12. února 2013 členy ACK ČR na Staroměstskou mosteckou věž, kterou od 21. ledna letošního roku nově spravuje Muzeum hl. města Prahy spolu s dalšími pražskými věžemi, tedy obě mostecké věže, Prašnou bránu, Svatomikulášskou městskou zvonici, Rozhlednu na Petříně a Zrcadlové bludiště tamtéž. Toto bludiště je replikou brány Špičky z Vyšehradu a tak ke věžím představujícím městské opevnění tak trochu patří. Ředitelka Muzea hl.m. Prahy PhDr. Zuzana Strnadová seznámila účastníky se záměry, jak oživit prohlídky věží cílenými výstavami, pro které Muzeum hl.m. Prahy má v depozitářích nepřeberné množství materiálu. Zaměří se všestranně pro cizince i tuzemské návštěvníky, dospělé i pro rodiny s dětmi, školy a mládež, samozřejmě tak, aby to odpovídalo charakteru každé památky. Tak např. pro Petřínskou rozhlednu se nyní chystá výstava Věže z Merkuru, v Prašné bráně budou dějiny opevnění Prahy, v Malostranské mostecké věži expozice zaměřená na mosty a ve Svatomikulášské městské zvonici expozice zvonů. Kustodi i pracovníci v pokladnách hovoří cizími jazyky, návštěvní hodiny najdete na webových stránkách V létě bude otevřeno dokonce do 22 hodin. Pokud má nějaká skupina zájem na pozdější prohlídce, může si ji objednat, vyžaduje se však platba předem. I v objektech Muzea hl.m.prahy lze pořádat speciální akce na objednávku, přesvědčili jsme se, že i v gotické místnosti v druhém patře (pochopitelně bez výtahu) lze pro komornější akce zařídit hezký catering. Jako dárek dostali účastníci prezentace volné vstupenky do všech objektů spravovaných Muzeem hl.m.prahy, tedy kromě pražských věží i do hlavní budovy muzea, do Podskalské celnice Na Výtoni a do areálu zámku Ctěnice, který letos rovněž přechází pod správu Muzea. Od 1.července 2013 tam bude expozice řemesla a tradiční lidová kultura. Po prohlídce Staroměstské mostecké věže jsme se vydali přes Karlův most nikoliv do věže Malostranské, protože ta je momentálně zavřená, ale na Svatomikulášskou městskou zvonici, která léta plnila funkci městské ochranné hlásky, aby se pak za totality veřejnosti totálně uzavřela, protože sloužila STB jako špehovna. Cestou můžete turistům dopřát odskočit si do blizoučké Pilsner Urquell galerie, což je spojení reprezentačních prostor Plzeňského Prazdroje se značkovou prodejnou, kde si můžete prohlédnout interaktivní výstavu vč. ochutnávky piva, zakoupit suvenýr a zároveň i využít hygienické zařízení, které na věžích chybí. Pro předem objednané skupiny je prohlídka včetně ochutnávky zdarma! V teplejším období se dá krásně posedět na vnitřním dvorku a pro incentivní akce využít celý objekt včetně posezení ve sklepní místnosti pro cca osob. Pilsner Urquell galerii ovšem musíte objednat na samostatné adrese. Kontakt a informace: Muzeum hl.m. Prahy, Praha 1, Kožná 1, PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Pilsner Urquell galerie, Tomáš Raboch, tel , 5

6 POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY BŘEZEN Spolupráce památek a turistických cílů s CK/CA Seminář pro provozovatele památek a významných turistických cílů o principech tvorby a propagace produktu pro organizovanou turistiku se zvláštním zřetelem na incoming, tj. jak postavit a komunikovat svoji nabídku tak, aby ji cestovní kanceláře mohly zařadit do produktu pro zahraniční turisty. Seminář se uskuteční 27. března 2013, pozvánka s programem bude zaslána samostatným em. DUBEN V dubnu se místo Klubového dne uskuteční dvě poznávací akce: Užijte si tip pro zážitkové akce Park Miraculum + Tankodrom Milovice Unikátní Park Mirakulum + Tankodrom Milovice zvou členské cestovní kanceláře a agentury na Hospitality Day pro ACK ČR dne 12. dubna s atraktivním programem, který představí možnosti, jak využít oba areály pro incomingovou a incentivní turistiku. Orientační program+ přihláška je v příloze Zpravodaje. A protože si během pátku určitě nestačíme vyzkoušet všechno, co Tankodrom a park Miraculum nabízejí, obdrží všichni účastníci od provozovatele jako dárek volné rodinné vstupenky, které budou platit do obou projektů v sobotu 13. dubna, kdy se tam uskuteční První společná akce Parku Mirakulum a Tankodromu Milovice. Těšit se můžete například na funkční expozice vojenské techniky, dobové vojenské tábory nebo střelecké soutěže airsoft, paintball, vzduchovky s optikou a lukostřelbu (více na https://www.dropbox.com/sh/6zigrnr15xdgkru/2cbzw8-is4/letak_dl_jaro2013.pdf ). Počet účastníků je omezen, proto neváhejte se zasláním přihlášky na adresu sekretariátu ACK ČR Business trip do Maďarska Další oblíbený business trip pro členské cestovní kanceláře a agentury do Maďarska k poznání nových míst a kapacit, tentokrát do středního a jižního Podunají, se uskuteční a zahrne tato místa: jezero Velence, Pécs, lázně Harkány, vinařskou oblast Vilány a cestou zpět Sümeg, Veszprém a Pápa. Účastníci jako obvykle uhradí příspěvek na dopravu ve výši Kč; služby dle programu v Maďarsku budou poskytnuty maďarskou stranou. Účast je vyhrazena pouze pro cestovní kanceláře a agentury. Přihlášku obdrží členské CK a CA samostatnou zásilkou, jakmile bude maďarskou stranou potvrzen program. 6

7 NABÍDKY A INFORMACE PRO ČLENY ACK ČR Povinnost zdravotních prohlídek u DPP a DPČ u kategorie I zrušena Zákonem o specifických zdravotních službách, platným od , byla povinnost vstupních zdravotních prohlídek vztažena kromě zaměstnanců na pracovní poměr i na DPČ a DPP bez této prohlídky byla osoba ucházející se o zaměstnání vč.dpp a DPČ považována za pracovně nezpůsobilou. Vzhledem k nesmyslnosti tohoto ustanovení u nerizikové kategorie I vyhlásilo MPSV a MZd generální pardon, kterým přechodná ustanovení vztáhlo na úpravu pracovnělékařské služby jako celek, takže do lze postupovat podle staré úpravy, tzn. vstupní prohlídky u dohod (DPČ a DPP) jen tam, kde zaměstnavatel cítí, že je to potřebné (rizikové práce). Zákonem č. 47/2013 Sb., s účinností od 1. dubna 2013 (tedy s přímou návazností na dosavadní praxi) byl zákona o specifických zdravotních službách novelizován tak, že zaměstnavatel bude povinen vstupní lékařskou prohlídku zajistit toliko před: a) uzavřením pracovního poměru b) dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; c) zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (zde se jedná o návaznost na ustanovení 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle kterého je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti), nebo d) vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu. Nově se tak dle ustanovení 59 odst. 1, písm. b) zákona o specifických zdravotních službách bude považovat osoba ucházející se o zaměstnání automaticky za zdravotně nezpůsobilou pouze tehdy, pokud se nepodrobila lékařské prohlídce ve výše uvedených třech případech. Rizikovou prací se dle ustanovení 39 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, tj. práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Vztahem obdobným vztahu pracovněprávnímu se rozumí služební poměr a ostatní vztahy, kde je vykonávána nepřetržitá činnost dle pokynů zaměstnavatele v jeho prospěch a na jeho náklady (například některé vztahy v obchodních společnostech). 7

8 KALENDÁŘ AKCÍ ACK ČR 27. března od 13 hod. Seminář Spolupráce památek a turistických cílů s CK/CA, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha dubna od 15 hod. zasedání představenstva, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha dubna od 9 hod. výjezd do Milovic prezentace Mirakulum + Tankodrom dubna business trip do Maďarska, střední a jižní Podunají Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: CA SIT Travel s.r.o., František Pacholík, Pod rovinou 682/4, Praha 4, CA Atreda s.r.o., Romana Maříková, Popovická 14, Praha 10, které splnily podmínky vstupu do ACK ČR a žádný člen ACK ČR neměl k jejich přijetí připomínky. přidružené členství: G-eye s.r.o., Jaroslava Štěpánková, Na Jezerce 55, Praha 4, která poskytuje ubytovací služby a hostinskou činnost provozuje wellness hotel Boží Oko v Malých Chrášťanech (Jihočeský kraj), vhodný jak pro jednotlivce, tak pro menší firemní akce a teambuilding. Galerie hlavního města Prahy, Miroslav Koláček, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, která spravuje zcela nebo z části 10 objektů: Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Colloredo-Mansfeldský palác, Bílkovu vilu v Praze a Dům Františka Bílka v Chýnově, Rothmayerovu vilu, zámek Trója, Dům fotografie a 2.patro Staroměstské radnice a Městské knihovny. Členství v ACK ČR ukončila CA Dionis Praha vzhledem k ukončení činnosti. Celkový počet členů ACK ČR činí 272, z toho 186 řádných a 86 přidružených členů. Přihlášku k přijetí za řádného člena předložily: CA SIT Travel s.r.o., František Pacholík, Pod rovinou 682/4, Praha 4, kterou doporučují členské organizace Lingua Tour a Connea Travel CA Atreda s.r.o., Romana Maříková, Popovická 14, Praha 10, kterou doporučují členské organizace Scantravel a Best Tour. Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí těchto CA připomínky, aby je zaslali sekretariátu do

9 PŘÍLOHY: Pozvánka Program + přihláška Hospitality Day Tankodrom & Park Mirakulum Milovice Incoming do Prahy x okolních metropolí Právní aspekty při zveřejňování fotografií Vzorová menu restaurace Altány Kampa Praha, 14. března 2013 Asociace cestovních kanceláří České republiky, Lípová 15, Praha 2, telefon: , fax , info: 9

NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku

NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku PRO ČLENY únor 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Únorový Klubový den Vážené kolegyně a kolegové, za námi jsou hlavní veletrhy sezony. Pražský Holiday World a brněnský GO & Regiontour. Před námi je hlavní sezona. Již

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 KVĚTEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Spolupráce s námi dokonalá symbióza FAGOR GASTRO CZ www.fagorgastro.cz Outsourcing a jeho uplatnění (str. 5) Seminář České pohostinství

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 2 / 2014 Aktuálně Proč využívat služeb realitních kanceláří Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost?

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá Úvod Činnosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvářejí dovolenou, cesty za poznáním nových krajin nebo naopak pobyty k poznávání svých kolegů nebo obchodních partnerů, poskytující

Více

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 BŘEZEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Česká technická norma (str. 10) Alles für den Gast (str. 10) Den otevřených dveří (str. 16) ZNAČKOVÉ RESTAURACE POTREFENÁ HUSA RESTAURACE.

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

projekty Praha jde cestou inovací Rozvojové Praha www.rprg.cz Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele

projekty Praha jde cestou inovací Rozvojové Praha www.rprg.cz Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Praha jde cestou inovací Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele Podpora řemesel a revitalizace městského prostoru Praha jde cestou inovací 2/2013

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více