EDITORIAL. Z obsahu. ročník 23 č. 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITORIAL. Z obsahu. ročník 23 č. 2/2013"

Transkript

1

2

3 88 1 EDITORIAL Vážení přátelé betlemáři, v tomto časopise pokračujeme v seriálu o betlémech v muzeích České republiky. V prvním letošním čísle byl fundovaný příspěvek etnografky bruntálského muzea Mgr. Květoslavy Málkové, PhD., v tomto vydání poutavě přibližuje šumavské historické i současné betlémy PhDr. Vladimír Horpeniak a pro příští číslo máme přislíben článek Mgr. Bohunky Krámské ze Severočeského muzea v Liberci. Připomínám to z důvodu, že uvítáme v redakci i další příspěvky, ať již o muzejních sbírkách nebo lidovém betlemářství v regionech, rádi budeme pokračovat i v rubrikách o kostelních betlémech, tvůrcích betlémů i o sběratelství. Připraveny jsou i další medailonky Jesličky v grafice od Mgr. Jarmily Janků. Dobře nám již fungují webové stránky, máme vlastního webmastera, ale bohužel jsou ze strany našich členů jen málo využívány pro vzájemnou informovanost. Příspěvky na náš web zasílejte nadále místopředsedovi sdružení Pavlu Nenkovskému V tomto čísle jsme záměrně věnovali dostatek místa výstižným popisům českých a moravských krojů od pí Blanky Kampové, které mohou inspirovat, podobně jako vystřihovací betlémy Heleny Horálkové, tvorbu dalších betlemářů. Vzpomínáme i na našeho bývalého předsedu Ing. Radko Weignera, který předčasně zemřel v létě před dvěma roky. V časopise nám chybí reportáže z jeho cest za betlémy po celé republice i z jeho častých návštěv betlemářských akcí, zejména setkávání řezbářů. Přinášíme informaci o vydařeném slavnostním otevření nové reprezentativní budovy Třebechovického muzea betlémů, které proběhlo 5. září Rádi jsme zde přivítali mezi českými betlemáři prezidenta UN-FOE-PRAE pana Johanna Dendorfera. Další významnou letošní akcí, pořádanou Muzeem Jindřichohradecka a naším sdružením, bude listopadová mezinárodní konference Betlémy stalé živé II a v závěru roku výstava betlémů našeho sdružení v Třebechovicích pod Orebem. Do konce roku vyjdou ještě dvě čísla časopisu s redakčními uzávěrkami a Prosíme o včasné zasílání informací o letošních vánočních výstavách. Za redakční radu s přátelským pozdravem Ludvík Mátl Termín pro zaslání přihlášek na mezinárodní konferenci v Jindřichově Hradci BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ II (viz vložená pozvánka) je prodloužen do 10. října ročník 23 č. 2/2013 Z obsahu Dr. Vl. Horpeniak: Šumavské betlémy str. 2 O řezbáři Oldřichu Čechovi str. 9 Kurzy řezbářů na Karlštějně str.11 Otevření muzea v Třebechovicích str. 12 Vzpomínka na Ing. Radko Weignera str. 14 Krojovaný betlém Blanky Kampové str. 16 České a moravské kroje (popis) str. 18 Gratulace ak. malíři Jiřímu Škopkovi str. 23 Informace pro členy ČSPB str. 24 Přílohy: Pozvánka a program mezin. konference Betlémy stále živé v Jindřichově Hradci Leták p. Ing. Tomáše Faltyse s nabídkou vystřihovacích betlémů a kalendáře 2014 Vydavatel: České sdružení přátel betlémů o. s. Adresa redakce: P.O. BOX Hradec Králové Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Do tisku zadal 12. září 2013 Ing. Ludvík Mátl

4 2 88 Betlémy v českých muzeích, tentokrát z Kašperských Hor Betlémy a betlemářství na střední Šumavě PhDr. Vladimír Horpeniak Muzeum Šumavy Kašperské Hory Významným fenoménem lidové kultury v Čechách je tvorba betlémů jesliček. Nejstarší známá zpráva o postavení a vystavování jeslí betlému v kostele v Čechách pochází z Prahy z roku Ke zlidovění betlemářství v Čechách přispěly osvícenské reformy císaře Josefa II., kdy betlémy údajně jako nedůstojný a nevkusný projev zbožnosti byly z kostelů vykazovány. Betlémy jako vánoční výzdoba interiéru tak nacházely své útočiště a oblibu v domácnostech. Jejich výroba a stavění se prosazovaly zejména v prostředí českého venkova v 19. a na počátku 20. století. Typická součást lidové kultury Pro české lidové betlemářství je typické právě zlidovění vánočního mystéria, určité zesvětštění, dokonce zpohádkovění příběhu o narození Ježíše. Mnohem PhDr. Vladimír Horpeniak více prostoru než základnímu výjevu věnují lidoví betlemáři často vedlejším scénám a postavám, zejména pastýřům a prostým lidem, jejich typickým činnostem. Lidové betlémy tak vesměs zpodobňují život českého venkova. Stavění větších domácích betlémů nebylo rozšířeno po celém území Čech rovnoměrně. Časem, zvláště v 19. století, se vytvořily oblasti, kde se betlemářství stalo typickou a nedílnou součástí kultury nejširších vrstev jako Příbramsko, Chodsko, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jindřichův Hradec a další místa. Mezi přední betlemářské oblasti patří ovšem na předním místě Šumava a Pošumaví. Kostelní betlémy Stavění betlémů bylo u nás zvlášť oblíbené ve starých hornických městech a tak není divu, že výraznou betlemářskou tradici měly v minulosti Kašperské Hory i se svým okolím. Kašperskohorští bývali zvlášť hrdi na velký betlém, který se stavěl do portálu hlavního oltáře v děkanském kostele sv. Markéty. Podle zprávy z roku 1880 pocházel tento betlém z poslední čtvrtiny 18. století. Jednalo se patrně o pozdně Figura z kostelního betléma (lipová fošna, 1859)

5 88 3 Současný kostelní betlém u sv. Markéty v Kašperských horách (detail) barokní dřevořezby. Figury byly prý vysoké přes půl metru. Po obou stranách betlémské stáje se na podstavcích nacházela znázornění biblických měst Betléma a Jeruzaléma. Jejich domy a domky se směrem vzhůru perspektivně zmenšovaly. Toto obdivované dílo se bohužel nedochovalo. Naštěstí do dnešních dnů se v tomto kostele uchoval jiný originální betlém, lidová práce datovaná k roku 1859, která je připisovaná místnímu řezbáři Prokopu Mackovi. Dílo má osobitě pojaté figury, řezané z lipových fošen, barevně polychromované, vysoké cm. Diváka zaujmou individualizované postavy pastýřů, selka, Tři králové s doprovodem i další figury. Škoda, že betlému chybí postavy Svaté rodiny. Nejspíš zmizely za zmatků po skončení druhé světové války. Betlémské město dávný tvůrce transponoval do podoby starých Kašperských Hor. Tak tu poznáváme místní měšťanské domy, radnici, kostel a dokonce i hrad Kašperk. Celková sestava betlému působí až divadelním dojmem. Je zájem dílo rekonstruovat, restaurovat a trvale prezentovat v expozici muzea v Kašperských Horách. Stejně velké nebo dokonce o něco větší figury měl prý lidový kostelní betlém místního původu ve sklářské Hůrce. Podle regionálního badatele Josefa Blaua se tento betlém vystavoval v roce 1907 v Železné Rudě. Dnes je bohužel nezvěstný. Podle údajů Vladimíra Vaclíka žil v Hůrkách v letech truhlář a muzikant Jan Bellikant. Ve stylu pozdního baroka vyřezal v období mnoho betlémů pro zámožnější sedláky a měšťany. Jeho syn stejného jména ( ) v této rodinné tradici pokračoval. Údajně vytvářel rovněž kostelní betlémy s figurami malovanými na dřevěných deskách v obrysech vyřezávaných. Betlémský soubor tohoto typu od anonymního tvůrce se uchovával v kostele v Kolinci. Janu Bellikantovi je připisován betlém pocházející z majetku sklářské rodiny Abele v Železné Rudě. S řezbářem Janem Bellikantem a Hůrkou se také spojuje současně užívaný betlém v arciděkanském kostele v Kašperských Horách, kam byl tento betlém údajně umístěn v letech krátce po druhé světové válce. Z 19. století jsou pro oblast Kašperskohorska časté zprávy o malovaných betlémech s plošnými figurami z prken nebo lepenky. Tyto betlémy, které byly původně stavěny v místních kostelech, měly figury až jeden metr vysoké. Několik takových malovaných siluetových figur na dřevěných deskách je ve sbírkách Muzea Šumavy, pocházejí z oblasti Železné Rudy. Kašperskohorští a okolní řezbáři betlémů Ze starých zpráv je zajímavá informace o tom, že v 80. letech 19. století se v Kašperských Horách těšil značnému zájmu dětí i dospělých velký domácí betlém místního kostelníka Castelliho. Betlém o délce kolem čtyř metrů obsahoval kromě betlémských scén také řadu dalších biblických výjevů. Patnáct centimetrů vysoké figu-

6 4 88 ry vyřezával sám Castelli a každý rok přibývaly nové. Po kostelníkově smrti si však tento betlém odvezli dědicové do Vídně. Kašperskohorské betlemářství příznivě ovlivnila také činnost místní odborné školy pro zpracování dřeva, založené Se zvláštním uznáním se připomínalo jméno jejího učitele a řezbáře Josefa Bradlera, který pocházel ze staré řezbářské a betlemářské rodiny ve Vrchlabí a v Kašperských Horách působil už od osmdesátých let 19. století. Tvůrci betlémů na Kašperskohorsku v 19. a počátkem 20. století byli převážně výtvarně nadaní truhláři nebo soustružníci dřeva. Jejich vůdčí osobností byl podle tradice Prokop zvaný Nazl ( Nácl ), občanským jménem Prokop (Ignác) Mack, truhlář, řezbář a muzikant. Mackovy figurky se vyznačují jistou robustností modelace a jednoduchostí malování. Jeho dílem by měl být mimo jiné již připomínaný kostelní betlém s reliéfními figurami, datovaný K osobě Prokopa Macka se vztahuje působivá vánoční povídka profesora německé reálky v Kašperských Horách Hanse Kollibabeho Řezbářovy vánoce, zveřejněná v české verzi v elektronické knize překladů ukázek německé literatury na Šumavě Kohoutí kříž (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice). Dalším výrazným betlemářem byl Alois Matschiner z vesničky Řetenice, která leží východně od Kašperských Hor. Vytvářel hladké drobné polychromované figurky i pečlivě zpracované pozadí s motivy skal. Betlemáři působili i v dalších vesnicích a osadách jako ve Studenci (Herzig), Kozím Hřbetu, Horské Kvildě a Srní. Snad nejpilnějším a nejznámějším betlemářem v kraji byl kašperskohorský hrobník Wenzel Tutschku (Václav Tučků), který žil v letech Jeho dílo bývá znalci lidového betlemářství hodnoceno nejvýše. V kašperskohorském muzeu se uchovává hned několik Tutschkuových betlémů vybavených četným komparsem těch nejrůznějších postaviček. Osobitá a individualizovaná dílka Wenzela Tutschku jsou skutečně originály svého druhu, namnoze odrážejí dávno odešlý život šumavského venkova. Tutschku dovedl prostě, ale působivě vyjádřit například spokojenost a pohodu odpočívajících pastýřů, nebo jejich překvapení a úžas, když se jim znenadání zjevil anděl. Celkovému účinku napomáhá vkusné pomalování řezeb klihovými barvami. Tutschkuovy práce dovedou i dnes oslovit právě svou upřímnou prostotou a poněkud naivním kouzlem podání betlémské události. Počtem figur jsou Horníci detail ze závěsného Kašperskohorského betlému od Michaela Tesaře

7 88 5 Jesličky rodiny Wagnerovy z Kašperských hor (autor Wenzel Tutschku) největšími díly Wenzela Tutschku betlémy z rodin Hörnischovy a Fuckeriererovy. Sušické muzeum uchovalo velké Hofmeistrovy jesličky, ve kterých mají figury pestré textilní oblečení a ohýbatelné klouby. Betlém vyřezal v letech během vojenské služby v pevnosti Kosmač v jižní Dalmácii sušický kožešnický mistr Jan Hofmeister. Tento betlém byl v Sušici velice oblíbený, pravidelně jej místní nadšenci vystavovali na náměstí, později v místním muzeu. Z dříve publikovaného článku profesora reálky Hanse Kollibabeho v časopise německých krajanů Hoam! se dovídáme, že muzeum v Kašperských Horách mělo ve třicátých letech 20. století samostatný jesličkový sál, kde bylo vystaveno kolem tuctu místních rodinných jesliček, což prý představovalo více než jeden tisíc betlémových figurek. Tyto betlémy byly ovšem zápůjčkami z kašperskohorských rodin, které své poklady s výjimkou vánočního času svěřovaly místnímu muzeu. Díky šťastným okolnostem se velká část těchto betlémů a betlémských souborů v kašperskohorském muzeu dochovala až do dnešních dnů. Předměty byly dostatečně označeny a tak víme, že tyto dochované betlémy patřily konkrétním místním rodinám a to například rodině Stummfoll, Brunner, Wagner, Wurm, Nausch, Freyenschlag, Neumann, Tutschku, Hörnisch a Fuckerierer. Svým způsobem je zajímavý malý betlém z rodiny Stummfoll. Obsahuje totiž zvláštní figuru, kterou bychom v jiných českých nebo šumavských betlémech sotva našli: Mužík v podřepu se staženými kalhotami, vystrčeným zadkem při aktu vyměšování. S největší pravděpodobností by se mohlo jednat o import námětu ze Španělska Katalánska. V tamějších jesličkách bývá skutečně postava koledníka konajícího svou potřebu Caganer, což se překládá jako kakánek. Postavička bývá v betlému umísťována stranou, v koutě nebo za jesličkami. Historická figurka kakánek

8 6 88 Její počátky sahají do konce 17. století, má snad být symbolem štěstí v novém roce a také hojnosti, kterou poskytuje dobře pohnojená půda. Jak se kakánek dostal na Šumavu je zatím otázka. Současníci navázali na starou tradici Přesto, že události 20. století, zejména odsun německých obyvatel z pohraničí, přerušily kulturní kontinuitu Šumavy, betlemářství, jako jedna z typických tradic kraje, v posledních letech opět viditelně ožilo. Nepochybně k tomu přispěly změny po roce Celá skupina řezbářů betlemářů, kteří navazují na starou krajovou tradici, dnes působí v oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Snad nejdéle je zde slyšet o tvorbě Karla Tittla, rodáka z Plzně, který se už po roce 1990 i se svou dílnou usadil v Horské Kvildě a nyní působí ve Velharticích. I když řadu svých prací opatřuje barevnou polychromií, rád se vrací ke kráse přirozeného dřeva. K práci na skříňkových betlémech si přizval sušického občana Pavla Svobodu. Jejich nejznámějším společným dílem je obdivovaný velký mechanický betlém z roku 2004, vystavený v Muzeu Šumavy v Sušici. Scénu narození Ježíše tvůrci zasadili do zalidněného prostředí historické Sušice a jejího okolí. Kromě daráků tu dalšími figurkami představují krajově typická řemesla a další činnosti jako například plavení a zpracování dřeva, hadrnictví a sklářství. Sušický betlém svými rozměry patří mezi největší mechanické betlémy v České republice (délka 5 m, hloubka 3,5 m a výška 2,8 m). Rodák ze Šumperska Jaroslav Podzemský z Kašperských Hor, má betlemářství v krvi. Totiž jeho otec kdysi stavěl a renovoval velké chrámové betlémy. K vlastní betlemářské tvorbě Podzemského inspirovala setkání s malířem obrázků na skle Václavem Hrabánkem a jeho přítelem řezbářem Michalem Tesařem. Přátelům a známým Podzemský vyrobil a věnoval řadu malých betlémků ze dřeva se základními figurami. Nevyhnul se ani tvorbě větších rodinných betlémů. Navázat na slavnou betlemářskou tradici Kašperských Hor si předsevzal Vladivoj Hrach. V tomto šumavském městě bydlí a tvoří v historickém domě na náměstí. Zde má i stylový obchůdek se svými řezbami a dalšími uměleckými předměty včetně maleb své ženy. Betlémové figury opatřuje polychromií nebo dost často dává vyniknout přirozené struktuře dřeva. Řezbář Hrach vychází z tradic lidového umění, nevyhýbá se ovšem tvorbě podle vlast- Betlém českých pohádek od Josefa Růžičky (2012)

9 88 7 ních návrhů. Často se vrací k variantám zpracování drobného sousoší sv. Rodiny. S místním truhlářem Jiřím Brožem nyní realizuje projekt velkého Kašperskohorského skříňového betlému. Za betlemářem Michalem Tesařem je třeba se vypravit do Dobré Vody u Hartmanic. Už před lety ho sem ze Zbraslavi u Prahy přivedl klid a výjimečný genius loci tohoto starého poutního místa s tradicí sv. Vintíře. Spolu se ženou Vladěnou sklářskou výtvarnicí, si zde koupili budovu staré školy, kde mají i své umělecké dílny. Tesař našel mnoho podnětů právě v řezbářské tradici Šumavy. Své plastiky, inspirované lidovým uměním, provádí starou klasickou technologií. Jeho díla jsou charakteristická zploštěním objemů, zjednodušením detailů a výraznou expresívností. Čitelné a pestré polychromie nanáší na křídový podklad. Tesařovu tvorbu vedle betlémů námětově vyplňují zástupy známých i méně známých světců, proto se mu někdy říká řezbář křesťanského nebe. Tesařovy betlémy jsou osobité i po formální stránce. Téměř výhradně vytváří betlémy k zavěšení na zeď závěsné, rámové. Často jsou tématicky zaměřené jako betlém Pivovarský, Vinařský, Rybářský, Myslivecký, Muzikantský, Dřevařský, Sklářský nebo betlémy věnované oblíbeným městům a místům: Kašperskohorský, Zbraslavský, Dobrovodský atp. Například v rybářských betlémech nesou daráci různé druhy ryb, ale i rybářské nářadí a pomůcky sítě, pruty, podběráky Myslivci Ježíška zase obdarovávají různými zvířátky srnci, zajíci nebo bažanty, koroptvemi či jinými ptáčky. Velký závěsný Šumavský betlém z poslední doby Michal Tesař zalidnil více než 120 figurkami. Autor se nerozpakuje do svých betlémů zakomponovat nejen představitele typických činností a řemesel, ale i obecně známé Kostelní betlém v Kašperských horách z roku 1859 (detail). Doprovodné fotografie autor článku osoby a osobnosti figury a figurky z toho či onoho místa. Jeho manželka, sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová vytvořila pro kostel v Dobré Vodě u Hartmanic rozměrný skleněný betlém ve formě reliéfu. Rozšířila tak komplet unikátního uměleckého zařízení této obnovené svatyně, které realizovala právě ona netradičně ze skla. Kuriózní je ve sbírkách Muzea Šumavy nový Betlém českých pohádek kašperskohorského rodáka žijícího v Praze Josefa Růžičky. K Ježíškovi v jesličkách na kašperskohorském náměstí tu spěchají postavy nejznámějších českých pohádek včetně Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, princezen či hloupého Honzy. V některých městech i vesnicích se zejména v posledních letech prosazuje tradice živých betlémů, kde postavy jsou představovány živý-

10 8 88 mi lidmi ve formě statického výjevu nebo i hrané scény. Snad největší oblibu si v šumavském regionu získal živý betlém se zpěvem vánočních koled v Českém Krumlově. Živé betlémy se provozují i v dalších šumavských městech jako například v Klatovech a Sušici. Živý betlém, jako staronová tradice s hranými scénami a zpěvem koled, má své příznivce nyní i v Kašperských Horách. Výstavy a nový betlém v kašperskohorském muzeu Betlemářské umění a tradice mají ve výběru své zastoupení ve stálé historické expozici Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Největší prostor je tu věnován betlému rodiny Fuckeriererovy z Kašperských Hor. Jedná se o pozoruhodné dílo snad nejznámějšího lidového řezbáře betlemáře střední Šumavy Wenzela Tutschku, místního hrobníka. Zajímavé jsou zde i další příklady jeho rozpracovaných a tak nepolychromovaných řezeb. Zcela zvláštní památkou je v expozici Tutschkův reliéf Narození Páně vřezaný do většího bloku lipového dřeva. Jedná se o řezbářovo poslední dílo, v jehož dokončení Tutschkuovi zabránila náhlá smrt 13. ledna Prostor expozice výtvarně oživují ukázky velkých reliéfních polychromovaných figur z kašperskohorského kostelního betlému z roku 1859, které se připisují Prokopu Mackovi. Muzeum Šumavy pochopitelně pořádá výstavy betlémů, předměty a soubory ze svých sbírek také půjčuje na výstavy doma i v zahraničí. Z domácích výstav přímo v Kašperských Horách si lze připomenout výstavy Šumavské betlémy ( ), Betlémy a Dítě Ježíš ( ), Současní betlemáři Šumavy ( ), České betlémy ( ) a řada pokračuje dále. Poslední výstava Šumavské betlémy ( ), instalovaná v prostorách radnice v Kašperských Horách, se stala příležitostí k prezentaci nového (zatím rozpracovaného) skříňového Kašperskohorského betlému místních tvůrců řezbáře a malíře Vladivoje Hracha a truhláře Jiřího Brože. Na tomto díle oba kašperskohorští občané pracují již od roku Jedná se patrně o největší skříňový betlém v Čechách. Kromě tradičních figur sv. Rodiny, pastýřů, daráků a Tří králů se v komparsu betlému objevují zástupci jednotlivých krajových řemesel a činností a také podoby některých známých místních osobností a figurek. Betlémské město zde přebírá vzhled historických Kašperských Hor s jejich známými budovami jako kostely, radnicí, měšťanskými domy, rázovitými chalupami nebo i hradem Kašperkem. V dalších etapách své práce by tvůrci, kromě přírůstku dalších figur, chtěli svůj betlém rozpohybovat a zařídit mu speciální osvětlení. Například se počítá s mechanicky oživeným zlatodolem a pivovarem. Náměstí Kašperskohorského betlému má do budoucna ožít lidnatou scénou řemeslného trhu. Betlemářství je tedy na Šumavě a v Pošumaví opět živou tradicí. Literatura (výběr): Blau Josef, Böhmerwäldler Hausindustrie und Volkskunst, Prag 1917; Frank Maria a kol., Im Lande der künischen Freibauern, Heimatbuch für den mittleren Böhmerwald, Grafenau 1980; Horpeniak Vladimír, Advent a vánoční zvyky na Šumavě, České Budějovice 2011; Johnová Helena, Lidové jesličky, Národní muzeum v Praze, Praha 1967; Karasek Alfred, Lanz Josef, Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur Gegenwart, Marburg 1992; Kollibabe Hans, Geschitzte Weihnachtskrippen, in Hoam!, Monatschrift für die Böhmerwäldler, Dezember 1988, 41.J.13 F (s ); Maderová Marie, Koranda Jiří, Nám, nám narodil se Katalog sbírky betlémů Národopisného muzea Plzeňska, Plzeň 1994; Panni Engelbert, Die königliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein, Kašperské Hory 1876; Schramek Josef, Der Böhmerwaldbauer, Prag 1915; Vaclík Vladimír, Chrámové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha 1990; Vaclík Vladimír, Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha 1987.

11 88 9 Galerie současných tvůrců betlémů Výstava řezbáře Oldřicha Čecha v Muzeu betlémů na Karlštějně Mgr. Romana Trešlová Ve výstavní síni Sklep Muzea betlémů v Karlštejně se každý rok pořádá jedna výstava věnovaná jednomu autorovi působícímu v betlemářské oblasti. Pro letošní rok padla volba na řezbáře Oldřicha Čecha představitele novodobého králického řezbářství. Výstava v Muzeu betlémů pod hradem Karlštejnem potrvá do 26. ledna hračky, dýmky, ptáčky a jiné ozdoby. Byl to jejich zdroj obživy. Po válce a zejména po odsunu německého obyvatelstva rodinná výroba zanikla. V 80. letech 20. století, kdy bylo Oldřichu Čechovi zhruba 10 let, působil v Králíkách pouze poslední řezbář staré školy Josef Schwarzer ( ). Malého Oldřicha zajímaly pochopitelně zejména hračky. Když se dozvěděl, že se ve městě dříve hračky vyřezávaly, začal se už v dětském věku o historii tamního řezbářství hlouběji zajímat. Impulzem k vlastní tvorbě mu pak bylo Řezbář Oldřich Čech Oldřich Čech se narodil 22. února 1972 ve Slaném. Roku 1976 se s rodiči přestěhoval do Králík ve východních Čechách, kde prožil celé mládí. Od útlého věku ho těšila práce se dřevem, vystudoval Střední průmyslovou školu v Hranicích, obor dřevařství, ovšem pro jeho další duchovní a profesní vývoj mělo největší význam městečko Králíky s jeho bohatou řezbářskou historií. V Králíkách až do konce druhé světové války celé rodiny vyřezávaly betlémy,

12 10 88 sochařské sympozium, které se v Králíkách konalo roku Cestou vlastních pokusů a omylů začal pronikat do tajů řezbářské tvorby, kde ho v počátcích vedl právě nestor kralických řezbářů Josef Schwarzer. Oldřich Čech měl osobitý autorský rukopis, ale po bližším seznámení s Josefem Schwarzerem se rozhodl jít cestou tradice a navázat na staré králické tvůrce betlémských figur. Oldřich Čech už dnes v Kralickém výběžku nežije, ovšem tamní genius loci a bohatá historie ho ovlivnily natolik, že svou prací řezbářskou i restaurátorskou šíří slávu starých mistrů dále. Dnes se řadí k několika málo tvůrcům, kteří vyřezávají betlémské figury tradičními kralickými postupy, je aktivním členem Spolku českých betlemářů, vystavuje samostatně (Králíky, Pardubi-

13 88 11 Ukázky z tvorby řezbáře Oldřicha Čecha ce, Mělník) i na spolkových výstavách (Praha). Vzhledem k jeho věku lze očekávat ještě mnoho řezbářských počinů, které budou moci návštěvníci jeho výstav obdivovat. Kurzy pro řezbáře i ostatní betlemáře pod Karlštejnem Muzeum betlémů Karlštejn pořádá v letošním roce kurz s betlemářskou tématikou. V termínu 23. listopadu 2013 vypisujeme kurz řezbářství. Jedná se o jednodenní kurz, kde si zájemci budou moci vyzkoušet základy řezby nejjednoduššího typu tradičních betlémových figurek. Zručnější uchazeči si odnesou už hotovou figurku domů. V případě zájmu se bude jednat o kurz pokračovací, kde by si uchazeči postupně vytvořili svůj vlastní betlém. Lektorem kurzu je řezbář Oldřich Čech. Maximální možný počet účastníků kurzu je 10 osob. Zájemci se mohou hlásit (pokud možno co nejdříve) přímo v pokladně muzea, na telefonním čísle , nebo na ové adrese Na příští rok 2014 (květen) připravuje Muzeum betlémů Karlštejn další kurz s betlemářskou tématikou se zaměřením na stavění betlémských kulis. Při volbě programu tohoto kurzu jsme vycházeli z myšlenky, že mnoho lidí, zejména z řad laické veřejnosti, má doma figurky z betlémů, ovšem často vůbec netuší, jakým způsobem by je měli postavit, aby dávaly smysl, natož aby věděli, jak má vypadat správná betlémská kulisa. Zaplnit tuto mezeru bychom chtěli postupnou výchovou a to nejen mladé generace. Zájemci budou v první lekci seznámeni s různými typy kulis, se stavebními materiály a s historií stavění betlémů, v dalších dvou lekcích si ve spolupráci s lektory postaví vlastní kulisu. Lektory kurzu budou betlemáři a řezbáři ing. Jan Roda a Oldřich Čech. Případné zájemce o tento druhý kurz prosíme rovněž o kontakt, případně o názorové stanovisko, abychom zmapovali počet a okruh účastníků. Těšíme se na vaši účast. Romana Trešlová

14 12 88 Třebechovické muzeum betlémů slavnostně otevřeno dne 5. září 2013 Nová instalace Proboštova betlému v moderní budově muzea Ludvík Mátl Napjaté očekávání na otevření nové budovy Třebechovického muzea skončilo. V souladu s dlouhodobým plánem bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek za přítomnosti čestných hostů zejména z oblasti politického života, centrálních i krajských orgánů, církevních organizací, zástupců z partnerských zahraničních měst a samosprávy města. Jmenovitě uveďme alespoň hejtmana Hradeckého kraje Bc. Lubomíra France, hradeckého diecézního biskupa Jana Vokála a prezidenta Světové federace betlemářů Johanna Dendorfera, který je velkým přítelem českých betlemářů. Nosný úvodní projev měl starosta města Třebechovice pod Orebem Ing. Jiří Němec, mezi dalšími řečníky promluvil prezident UN-FOE-PRAE Johann Dendorfer, odborné slovo přednesla ředitelka muzea Mgr. Silvie Dušková a slavnostní zahájení před přestřihnutím pásky zakončil požehnáním královehradecký biskup Jan Vokál. Předseda sdružení Ludvík Mátl ve svém krátkém vystoupení vzpomenul mimo jiné ředitelku tehdejšího Památníku města Třebechovice pod Orebem Marii Vaclíkovou a jejího manžela PhDr. Vladimíra Vaclíka, za jejichž působení došlo, ještě před listopadem 1989, kromě péče o Proboštův betlém, k přeorientování sbírkové i badatelské činnosti tohoto zařízení na betlemářskou tvorbu z celé republiky. Touto změnou byl de facto založen základ dnešního Třebechovického muzea betlémů. Připomenul také památku již nežijícího čestného člena sdružení arcibiskupa Karla Otčenáška, který působil v nedalekém Hradci Králové i bývalého předsedy sdružení Ing. Radko Weignera, který v roce 2010 spolupořádal v Třebechovicích betlemářské sympozium. Nová budova muzea (pohled z náměstí a vnitřní atrium v prvním patře)

15 88 13 Královéhradecký biskup Jan Vokál Stříhání pásky zprava hejtman Bc. L. Franc, prezident UN-FOE-PRAE J. Dendorfer, ředitelka Mgr. S. Dušková a starosta města Ing. J. Němec Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno odpoledne opět za projevu starosty města, celé slavnostní odpoledne oživili Třebechovičtí trubači a opakované vtipné jarmareční vystoupení třebechovického divadelního souboru Symposion s aktuálním pásmem Betlemáci, které bylo věnováno období, kdy vytvářel své jesle Josef Probošt. V průběhu odpoledne zbyl také čas na přátelská setkání betlemářů, kteří přijeli z různých koutů České republiky. Stavba velkoryse pojaté budovy muzea na místě původního areálu v rohu náměstí stála celkem Z odpoledního setkání betlemářů. Zleva: Ing. Milan Zábranský, MUDr. Maria Bašeová, prezident UN-FOE- -PRAE Johann Dendorfer a řezbář Leoš Pryšinger. Fotografie Kamil Andres a Petra Jahnová

16 mil. Kč., z toho dotace z fondů EU činila 35,5 mil. Kč. Dále byly použity státní, krajské i městské finanční prostředky. Návštěva nově koncipovaného muzea stojí určitě za to a proto se v časopise omezíme jen na pár základních informací. Hlavní klenot muzea, národní kulturní památka Proboštův betlém, je nově instalován s možností přítomností více návštěvníků, trvale je příležitost podívat se zezadu na mechanismus uvádějící celý betlém v pohyb, profesionální úroveň má nasvícení betlému a citlivě je zpracováno i reprodukované úvodní slovo. Hlavní nosná výstava jesliček pod názvem Betlémy nám vyprávějí vánoční příběh je v členitém hlavním výstavním prostoru v přízemí a přibližuje betlemářskou tvorbu na území České republiky. Mě snad nejvíce oslovil velký betlém z taženého hutního skla ze Železného Brodu. Ostatní neprozradíme, ať se můžete těšit na zajímavá a milá překvapení. Na dobré lidi se nezapomíná Vzpomínka na zemřelého předsedu sdružení Ing. Radko Weignera Naděžda Parmová členka regionální pobočky Brno a Jižní Morava Musím začít historií naší regionální pobočky, s jejíž činností je spojen betlemářský život Radko Weignera. V roce 2002 nám předseda Českého sdružení přátel betlémů dr. Vladimír Vaclík Ing. Radko Weigner v Etnografickém ústavu Moravského muzea v Brně představil Ing. Radko Weignera jako předsedu naší pobočky Jižní Morava. Bylo nás kolem dvaceti, ale rychle přibývali další členové. Od té doby jsme každý poslední čtvrtek V prostorném vchodovém vestibulu, který je spíše foyer, je zároveň prodejní pult a vitríny s jesličkami a betlemářskými artefakty. Jen namátkou jsem napočítal přes třicet vystřihovacích betlémů a několik desítek vkusných jesliček a betlémků z různých materiálů i dalších drobností určených k prodeji. Nedá se při této příležitosti nevzpomenout na stísněné prostory u pokladny starého muzea, kde když bylo více návštěvníků či dokonce autobus a někdo si chtěl něco zakoupit, zablokoval v podstatě příchod do muzea. V prvním patře je velký přednáškový sál, kde bude v období adventu 2013 vánoční výstava spolupořádaná ČSPB, dále prostor pro badatelskou činnost i zázemí pro pracovníky muzea. Zvláště jim chceme popřát, aby se jim naplnili jejich plány a přání, které spojují s otevřením nové muzejní budovy. Jsem přesvědčen, že se betlemáři budou do Třebechovického muzea betlémů rádi vracet. v měsíci prožívali ve společnosti nadšenců pro betlémy. Ing. Weigner na každou schůzku připravoval informace, rozbory a ukázky s betlemářskou tematikou. Pověstná byla jeho objemná sportovní kabela. Jak s ní přišel, věděli jsme, že se nám pochlubí nějakým novým úlovkem. Chtěl, abychom o betlémech uměli pohovořit, znali symboliku a hlavně historii a tvůrce betlémů. Na požádání rád uváděl naše výstavy betlémů velmi zasvěceně a pro posluchače poutavě. Během vánoc vždy navštívil neskutečně mnoho výstav a v lednu, únoru jsme je hodnotili, rozebírali a vylepšovali. Sám musel studiu betlemářství věnovat velice mnoho času. Nevím, kdy s betlémy začal, snad

17 88 15 Ing. Radko Weigner a PhDr.Vladimír Vaclík až v důchodu, ale jeho sbírka byla obsáhlá a velmi zajímavá. Několikrát jsme ho s manželem navštívili a obdivovali nádherné originály tlačených betlémů, kralický betlémek s maličkými figurkami nebo jednotlivé darovníky, řezbované na zakázku od pana Gajdy, Halouzky a dalších. Jako předseda Českého sdružení přátel betlémů nevynechal žádnou možnost a trochu i povinnost účastnit se betlemářského dění ve světě. S účastí a problematikou probíranou na kongresech nás všechny seznamoval v časopise Betlémy a betlemáři. Z posledních let nenajdeme číslo, ve kterém by nebyl jeho článek. Ať informující, vyhledávací nebo popularizující různé betlemářské regiony. Dostával i betlemářské časopisy zahraniční, například z Rakouska, Německa a Itálie. Obdivovali jsme jejich rozsah a kvalitu, všechny fotografie byly barevné. Ze svých cest na jih si přivážel vzácné, ručně malované ikony. Ty nám na schůzkách do podrobností popisoval a odhaloval často zašifrovaná poselství. Byly to vzácné chvíle, kdy jsme si uvědomovali jeho znalosti a rozhled a museli si říct to je předseda betlemářů na svém místě, důstojný nástupce PhDr. Vladimíra Vaclíka. Jeho poslední vystoupení před betlemářskou obcí bylo na podzim 20l0 v Třebechovicích pod Orebem při odhalování pamětní desky. Stáli u ní oba, stříbrovlasý dr. Vaclík a důstojný i soustředě- ný Radko Weigner. Také jsem si je tam vyfotografovala a tato fotografie už byla několikrát publikována a dobře ji znáte. První vzpomínal na začátky spolku, druhý ve svém příspěvku Betlémy, lidová a profesionální tvorba v průběhu staletí podal na sympoziu podrobný rozbor této problematiky. Jela jsem tehdy s ním a jeho přítelkyní do Třebechovic autem. Ve Svitavách zastavil a zašli jsme do starožitnictví. Všude měl známé, kteří mu zajímavé věci odkládali. Tak i zde měl připraven pěkný tepaný reliéf s betlémským motivem. Hledat takové věci byla jeho vášeň i koníček. Jeho sbírka byla velmi rozsáhlá, různorodá a cenná. Méně známá byla jeho obliba pěkné loutky, ať starožitné, nebo čerstvě řezbované, vonící po dřevě. Žili s ním v jeho bytečku jako důvěrní přátelé a společníci a vidět je mohli jen ti, kterým se dostalo pozvání k návštěvě. S jihomoravskými betlemáři byl na schůzce naposledy v březnu 2011, klidný a usměvavý. Tak si ho pamatujeme a vzpomínáme, i když od jeho úmrtí v létě téhož roku uběhly již dva dlouhé roky. Ing. Radko Weigner (foto autorka článku)

18 16 88 O nápaditém figurkovém betlémů z panenek Betlém s lidovými kroji Čech a Moravy Blanka Kampová Krojované postavičky jsou součástí betléma. K výrobě betlémů jsem se dostala tak trochu proti své vůli, nikdy mě nenapadlo, že se něčím takovým budu zabývat. V roce 1999 se konala první výstava betlémů v Pardubicích a já byla vyzvána ke spolupráci. Na každou další výstavu pak bylo třeba udělat nějaký nový betlém a vymyslet jaký. Před časem jsem si uvědomila, že ačkoli máme bohatou národní historii a kulturu, málo si toho považujeme a stále se snažíme podléhat cizím vlivům. Do našeho národního pokladu patří nejen písně, pohádky apod., ale i národní lidové kroje. Tak mě napadlo, že by nebylo marné aspoň amatérsky připomenout něco z našeho kulturního dědictví. Starší generaci to může potěšit a mladí se mohou poučit, jak se naši předci oblékali. Nápad tedy byl, ale nastalo dlouhé, tři roky trvající období, než byl zrealizován. V roce 2004 jsem si vypůjčila odbornou literaturu a dala se do studia. Zároveň jsem shromažďovala i obrázky jednotlivých krojů. Teoretická příprava mi trvala celý rok. Za tu dobu vznikla Krojovaný betlém paní Blanky Kampové z Pardubic

19 88 17 celá složka informací a obrázků. V další etapě jsem sháněla vhodné látky, kůže, stužky, krajky, korálky atd., protože každý kroj má předepsaný výběr materiálů i barev. Vlastní práce začala 20. února Téměř všechno jsem šila ručně, pro strojové šití to bylo příliš drobné. Bohužel tím, že jsou panenky malé, musela jsem vynechat i řadu detailů a držela se jen základních znaků krojů. Byt se proměnil v dílnu, při práci byla třeba spousta věcí a pomůcek, všude byly nitě a odstřižky. Tak jsem v prvních dnech pracovala i dvanáct hodin denně. Potom jsem zvolnila tempo, a vyráběla klobouky, vínky, natírala holínky a dávala dohromady různé doplňky. Práci jsem skončila 14. října 2006 a podle zaznamenaných časů jsem odpracovala víc než 250 hodin. Upevnění na dřevěné podstavce už nebylo v mých silách, toho se ujali oba synové a vnuk. Pracovali po dvě sobotní odpoledne a zabralo to celkem 12 hodin usilovné práce. Pomáhaly i mé dvě vnučky, protože každé panence bylo nutné zout boty, vystřihnout díru v punčochách na chodidlech, provrtat boty a nožky panenek, vyvrtat díry do podstavců, na spodní straně dřeva udělat jamky pro zapuštění hlavy šroubu, a znovu obuté panenky připevnit dlouhým šroubem k podstavci. Pak už jenom znovu natřít boty, napsat popisky a dílo bylo hotové. Bylo to sice náročné na práci i na čas, ale těšilo mě to a budu ráda, když to udělá radost i dalším lidem. Betlém z panenek se skládá ze sv. rodiny, 3 mudrců, 21 krojovaných párů a dalších doplňků, které tvoří 4 ovečky, slepice, kohouti, pávi, kameny a podstavce pod větvičky. Pro betlém vybrané lokality i stručný popis použitých místních krojů uvádím v samostatné stati. Krojovaný betlém byl do současnosti vystaven na těchto místech: Pardubice (Archa, 2006), Deštné v Orlických horách (výstava lidové tvořivosti, léto 2007) a Rychnov nad Kněžnou (vánoční výstava betlémů, 2007). Na uvedený betlém jsem navázala další tvorbou a to krojovaným betlémem evropských národů, o kterém bude informace v některém dalším čísle časopisu. Svatá rodina a Tři králové

20 18 88 Popis lidových krojů podle regionů Blanka Kampová Lidové kroje jsou součástí naší vzdělanosti a kulturním dědictvím národa. Přestože z běžného života postupem času vymizely a lze je vidět jen při folklorních příležitostech, je dobré na ně nezapomínat. Paleta krojů je široká a liší se podle stavu a věku nositele, ale i růzností krajiny a způsobu života. Jiný styl měly kroje z horských oblastí, jiný z úrodných krajů. Jde o zjednodušené popisy krojů s vazbou na betlémové figury. 1. TÁBORSKO Malá oblast kolem historického města Tábora. Oblast se také nazývala Kozácko, asi proto, že se tu hojně chovaly kozy. Dívčí kroj: Červená šněrovačka, tylová kosička (šátek do výstřihu), malý čepec s holubičkou, zajištěný černou stužkou. Ženský kroj: Kabátek i sukně ze stejné látky, čepeček podobný jako u svobodných dívek s černou stužkou přes čelo. Kroj z Chodska 2. BLATA Rovinatá úrodná krajina Soběslavsko, Třeboňsko, Zbudovsko a Netolicko. Dívčí kroj: Košilka s vydutými rukávy a krajkovým krejzlíkem, vlasy spletené do copu, nad čelem uvázaný vínek korálky vyšitá stužka s úvazky v týle. Mužský kroj: Žluté kalhoty, tmavá vesta, typická je vysoká kožešinová čepice. 3. DOUDLEBSKO Nejjižnější český region, na severu hraničí s Budějovickem a oblastí Blat, na jihu končící Šumavou a hranicemi s Rakouskem a Německem. Název oblasti je od starého slovanského kmene Doudlebů. Krajina je tady kopcovitá. Lidé se tu živili prací v lese, sklářstvím, tkalcovstvím. Důležitá byla profese formanů, kteří po staletí vozili náklady po císařské silnici z Vídně do Prahy. Mísilo se tu české a německé obyvatelstvo, kroje jsou na obou stranách hranice podobné. Ženský kroj: Sukně, tzv.šerka, nejčastěji pivoňkově červená, na hlavě černý šátek s květem v rohu, uvázaný v týle. Mužský kroj: Černé kalhoty, černá vesta, dominantou kroje je široký opasek. Je to vlastně podélná kapsa, která sloužila k úschově peněz. Vpředu je pevný terč s bělavou výšivkou (výšivka se prováděla rozštěpeným pavím perem). Odznakem zdejší ctěné formanské profese je pro Doudlebana zdobený bič. 4. PRÁCHEŇSKO Bývalo rozsáhlým a významným územím českého království, rozkládalo se na značné části jižních Čech v okolí měst Strakonice, Písek, Volary a Milevsko. Dívčí kroj: Šněrovačka s puntem, t.j. tuhá vložka, přes níž se živůtek šněruje. Vlasy sčesané z čela, v týle utažené do drdůlku s vetknutou jehlicí. Kolem hlavy uvázaná stuha

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY 10. 11. ČERVNA 2014 KONFERENCE TEXTIL V MUZEU / STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY / BRNO 2014 PURKYŇOVA 105 / 612 00 BRNO / T +420 541 421 411 / F +420

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více