VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení Hlavní úkoly Personální zabezpečení Pracoviště MKZ Uničov Kulturní činnost Pořady pro MŠ, ZŠ a veřejná představení pro rodiče s dětmi Pořady pro veřejnost Další pořady pro veřejnost Přehlídka divadelních ochotnických souborů Kulturní léto Kulturní léto Vánočka Festival souznění Přehlídka dětských pěveckých sborů XXI. ročník krajské postupové přehlídky školních DPS Olomoucký kraj XXI. Celostátní přehlídka školních DPS Uničov Taneční kurzy Výstavnická činnost Městská Galerie, Městské informační centrum Galerie U Minoritů v Koncertní síni Výstavy v předsálí kina Uničov Zájmová činnost Koncertní činnost Kruhu přátel hudby Uničov při MKZ Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Smíšený pěvecký sbor Uničov Dechový orchestr Haná Uničov Sdružení pro film a video Pronájmy Koncertní síň Kinosál MKZ Malý sál, klubovna, bar Kino Knihovna

3 7.1.Čtenáři a návštěvníci Výpůjčky Meziknihovní výpůjční služba Kulturně vzdělávací činnost Knihovní fond Výměnné soubory Akce konané v knihovně Besedy s autory Výstavy Soutěže pro děti Ostatní akce Souhrn všech akcí Seznam besed Nejžádanější knižní tituly k výpůjčce Městské informační centrum Činnost MEIS v roce Muzea Muzeum vězeňství Šatlava Provozní záležitosti Návštěvnost Propagace instituce Přednášková, výstavní činnost a proběhlé akce Muzeum U Vodní branky Galerie a expozice k dějinám minoritského řádu Hospodaření příspěvkové organizace Hospodaření příspěvkové organizace MKZ Uničov v r. 2011, tvorba a použití fondů Plán a skutečnost nákladů a výnosů MKZ Uničov r s komentářem Rozdělení HV za rok Závazné ukazatele MKZ Uničov pro rok Závazný plán nákladů a výnosů na rok Odpisy pro rok Usnesení RMě - Změna závazných ukazatelů Žádost o opravu závazných ukazatelů MKZ Uničov pro rok Úprava plánovaného rozpočtu na rok

4 Plán a skutečnost nákladů a výnosů na rok Neuhrazené závazky a pohledávky Výkaz zisku a ztráty MKZ Uničov za rok Uskutečněné investiční a neinvestiční akce za rok Seznam pořízeného majetku za rok Zpráva o výsledku inventarizace majetku Vyhodnocení doplňkové činnosti Rozčlenění činností MKZ Uničov Fotodokumentace akcí MKZ Unicov

5 1. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour Telefon: , Fax: E:mail 5

6 2. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov ( dále organizace ) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a knihoven v místních částech g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační služby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých j) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění k) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost l) vykonává tuto doplňkovou činnost: a. kopírovací práce b. zprostředkování služeb c. reklamní činnost a marketing d. maloobchod se smíšeným zbožím e. realitní činnost f. hostinská činnost 6

7 3. Personální zabezpečení Stálí zaměstnanci Limit: 14 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Středisko MKZ celkem úvazek 6 Miloslav Ševčík úv. 1 manažer kina, zpracovávání podkladů účetnictví Ing. Marie Mikulová úv. 1 programové oddělení dětské a školní pořady, neorganizovaná zájmová činnost, zástup MIC Gabriela otratová úv. 1 programové oddělení dospělá veřejnost a organizovaná zájmová činnost, pronájmy. Vilém Bartoněk úv. 1 technik a údržba budov MKZ Jana Smékalová úv. 1 hlavní pokladní, propagace a reklama akcí MKZ Marie Žochová úv. 1 úklid prostor MKZ Středisko knihovna celkem úvazek 5 Soňa Holoubková úv. 1 knižní fond, knihovny místních částí Alena Léharová úv. 1 oddělení pro dospělé, regionální funkce knihovny Irena Ochránková úv. 1 oddělení pro mládež, besednická činnost Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítěmi a web MKZ Kurzovní činnost Marie Jaklová úv. 1 úklid budov knihovna a muzea Městské informační centrum a Městská galerie Dagmar Entrová úv. 1 provoz MIC, MEIS, Galerie Muzea ( Muzeum vězeňství, Muzeum U Vodní branky ) Mgr. Jaroslav Franz úv. 1 provoz muzeí 7

8 Externí spolupracovníci: PhDr. Folprechtová Květoslava Mgr. Petr Ciba Mgr. Mathonová Marie Mgr. Zuzana Gucká Mgr. Smetanová Ludmila Odstrčilová Zdeňka Mgr. Svozil Vladimír Fousková Miloslava Ďuricová Jiřina Mathonová Dagmar Růžičková Nela Vaňková Petra Jořenková Lenka Obšilová Marcela Šenková Ludmila Vaňková Zdeňka Kopecká Martina Kuxová Anna Bartoš Bořivoj Ing. Jan Kadlčík Fiala Jiří Kocůrek Jaroslav Vincourová Marie Fritscher Petr Raušer Drahomír Ing. Ševčík Pavel Schremmerová Danuše Filipová Ludmila Ševčík Josef Outratová Vendula Beznosková Martina Kovář Josef Urbášek Jiří Štencl Dušan Ledrová Veronika Weigelová Klára Běhunková Danuše Němečková Jiřina sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru dirigent DO Haná sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička klavírní doprovod DPS Rosička lektorská činnost přehlídek DPS lektorská činnost přehlídek DPS lektorská činnost přehlídek DPS spoluorganizace přehlídek DPS spoluorganizace přehlídek DPS spoluorganizace přehlídek DPS spoluorganizace přehlídek DPS knihovna Horní Sukolom knihovna Dětřichov knihovna Renoty knihovna Střelice knihovna Benkov knihovna Nová Dědina Obrazové noviny města Uničov výroba Uničovských postřehů kontrola plynových kotlů údržba varhan v KS obsluha kinobaru promítač promítač propagační materiály uvaděčka, šatnářka uvaděčka, šatnářka kustod Galerie koncertní síň spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí 8

9 4. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava ( Muzeum vězeňství ) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov Knihovna místní část Horní Sukolom Horní Sukolom 2 9. Knihovna místní část Nová Dědina Nová Dědina Knihovna místní část Dětřichov Dětřichov Knihovna místní část Střelice Střelice 21 9

10 5. Kulturní činnost 5.1. Pořady pro MŠ, ZŠ a veřejná představení pro rodiče s dětmi 27. listopadu uspořádal Pragokoncert ve spolupráci s MKZ představení Michala Nesvadby, které navštívilo 364 platících diváků. Výše vstupného se pohybovalo v rozmezí 35,- 40,- Kč. Školní představení navštěvují žáci z MŠ a ZŠ Uničov, Medlov, Šumvald, Nová Hradečná, Újezd, Troubelice, Medlov, Šumvald, Nová Hradečná, Újezd, Troubelice a stacionáře Jasněnka.Celkově se počet představení navýšil, počet návštěvníků se v průměru snížil. 10

11 Účinkující a název představení 6.2. Divadlo Koráb - Sindibádova dobrodružství Divadlo Julie Jurištové - Kašpárek a Kalupinka Pavel Novák ml. -Hranická propast Divadlo Krapet - Včelí medvídci Divadlo Bastlová Nebojsa v čarovném Divadlo lese Pohádka-Princezna konvalinka 2.5. Hravé divadlo Brno -Nosáčovo dobrodružství 2.6. Hudebně výchovný koncert skupiny Liduščino Marbo divadlo - Červík Jiřík a světluška Divadlo Kapsa - Trampoty čertíka Culínka Div. agentura Praha - Jak se krotí princezny Loutkové divadlo Smíšek Čert a Káča Maňáskové divadlo Šternberk Divadýlko Mrak - Pohádka o Vánocích Agentura Gong - Mikulášování Tržba celkem Počet představení Rozdíl Počet diváků Náklady celkem Celkem:

12 5.2. Pořady pro veřejnost Kategorie večerních zábavných pořadů patří k nejnavštěvovanějším. Průměr na jedno představení je 367 diváků. Divadelní sezona je tvořena čtyřmi představeními v sezóně podzim jaro. Cena permanentky zvýhodňuje předplatitele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky je 750,-Kč a 700,- Kč. Ceny vstupného na divadla se pohybují od 200 Kč 300 Kč. Sezona 2011/2012 měla stejně jako minulý rok celkem 142 ks předplatitelů. 12

13 Účinkující a název Tržba Počet Počet Náklady Rozdíl představení celkem představení diváků celkem Spirituál kvintet koncert skupiny Divadlo Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé Divadlo Bláhové Dáši - Mrchy Nezmaři - akce ZUŠ Drahouškové Screamers travesti show V říši divů Miroslav Donutil Cestou necestou Na správné adrese Josef Laufer představení bylo zrušeno Screamers travesti show V proudu času Velká zebra Koncert bratří Nedvědů Vzácná setkání Pavel Šporcl solový koncert Karel Marinov pěvecký koncert Permanentky div. sezona Den seniorů Vánoční koncert SPS, DPS Rosička DO Haná Celkem:

14 5.3. Další pořady pro veřejnost Talent roku MÚ Uničov slavnostní setkání Mgr. Parnahaj pronájem, hudební pořad pro školy Elektrická puma, Semtamfór Gymnázium Uničov Pohodáři Gymnázium Uničov- cestopisná přednáška Mezinárodní konference - Gymnázium Uničov Den seniorů MKZ Uničov pořad určený seniorům Koncert ZUŠ a skupiny NEZMAŘI 7.5. Taneční obor ZUŠ - vystoupení pro veřejnost Setkání volyňských Čechů Charita - Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové Pohodáři - ZŠ Pionýrů, SOŠ-SOU a SPŠ OA cestopisná přednáška DDM Carusošou pěvecká soutěž Michal Nesvadba - Pragokoncert Elektrická puma, Semtamfór - SOU SOŠ Lyra Gymnázium Uničov 14

15 5.4. Přehlídka divadelních ochotnických souborů V letošním roce Městské kulturní zařízení Uničov uspořádalo 9. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů a to ve dnech listopadu. Přes velkou snahu o zrození ochotnického spolku v Uničově jsme si tento úkol nesplnili. Během tří dnů se uskutečnily čtyři představení pro děti a dospělé. Vstup na všechna představení byl volný pro majitele permanentek divadelní sezony 2011/2012. Návštěvnost jednotlivých představení celkem diváků Mnoho povyku pro psa - DS Velká Bystřice Tři medvíďata - DS Václav z Václavova Když ty, tak já taky - JDO Loštice Peklo v hotelu Westminster - Náměšť na Hané 79 celkem 312 Vývoj návštěvnosti přehlídky v letech Kulturní léto

16 5.5. Kulturní léto V letošním programu kulturního léta 2011 bylo připraveno pro návštěvníky 15 hudebních koncertů ( jeden z oblasti vážné hudby ), 3 divadelní představení ( z toho jedno pro dospělé diváky ) a 4 letní filmové projekce. Celkový rozpočet na tento dvouměsíční marathón kulturního dění v Uničov byl ,- Kč. V příjmové částce e objevuje finanční podpora Města Uničov ( ,- Kč ), Olomouckého kraje ( ,- Kč ), sponzorů ( ,- Kč ) a příjem ze vstupného ( ,- Kč ). Výdajová položka je tvořena honoráři umělců a nákladů spojených s pořádáním jednotlivých koncertů ( ,- Kč zvučení, ubytování, občerstvení, dopravné, honoráře ) a ostatními náklady ( ,- Kč- stavba podia, nákup židlí, OSA, grafické práce, výroba, tisk plakátů a vstupenek apod. ). V rámci příjmů ze vstupného divadelního představení Čtyři dohody, bylo dle smlouvy s agenturou na charitu ( Klokánek Dlouhá Loučka, Projekt Spaceship, sdružení Divizemi, podpora činnosti na pomoc Tibetu ) odesláno celkem ,- Kč. Návštěvnost na jednotlivých filmových projekcích letního kina byla ovlivněna nepříznivým počasím a možná také těsnou blízkostí projekce stejných filmových titulů v Litovli. Po rok 2012 plánujeme malou obměnu. Od diváků bylo na dobrovolném vstupném - které bylo odvedeno na účet sbírky Charty 77 - vybráno celkem 4.492,- Kč Účinkující Počet platících diváků St 5 Angels koncertní vystoupení Út Tomáš Klus koncertní vytoupení Čt O pračlovíčkovi Tramtárie divadlo pro děti Út G. Demeterová a J. Boušková koncertní síň Čt Jaroslav Dušek Čtři dohody Út Medicimbal netradiční cimbálová muzika Čt Legendy se vrací Út Jitka Zelenková se skupinou Čt Xindl X s doprovodem Út Žamboši folkové trio Čt Fleret Út Mako! Mako! Čt Vladimír Václavek Út Dechový orchestr Hanačka Čt Janek Ledecký se skupinou Út Duhová pohádka pohádka pro děti Čt F dur jazzband Út Zuzana Michnová & Oskar Petr a PKMB 207 celkový počet platících diváků Kinematograf Bratří Čadíků na Masarykově náměstí Počet diváků So Letní kino na Masarykově náměstí + Blues Power Ne Letní kino na Masarykově náměstí + Dunibuch Po Letní kino na Masarykově náměstí - nepromítalo se Út Letní kino na Masarykově náměstí

17 5.6. Vánočka 2011 Tradiční součástí vánočního Jarmarku na Masarykově náměstí patří soutěž pekáren, jídelen, obcí mikroregionu a domácích kuchařek o nejchutnější a nejvypečenější vánočku. Letos 17. prosince se uskutečnil již 14. ročník za velké sponzorské podpory firmy EMOS, která výhercům jednotlivých kategorií soutěže věnovala velmi hodnotné ceny. Celkem se soutěže zúčastnilo 29 soutěžících. Z tohoto počtu bylo 8 pekáren, 3 školní jídelny, 7 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 11 domácích pekařek. Všechny vánočky byly nabídnuty a zároveň zkonzumovány návštěvníky jarmarku. Statistika soutěže v letech celkový počet počet domácích rok účastníků pekařek

18 5.7. Festival souznění 2011 Na podzim se konal první ročník festivalu Souznění. V průběhu celého dne probíhaly souběžně v malém i velkém sále přednášky zaměřené na zdraví fyzické i duševní, na vaření i bydlení, mezilidské vztahy, meditace, lekce kreslení, aromaterapie atd. V ostatních prostorách probíhala výstavní a prodejní činnost (obrázky, kalendáře, zelené potraviny, bylinky, keramika, svíce, knihy apod.), a také byly poskytovány netradiční služby (výklady karet, masáže, chiromantie, astrologické rozbory a další). Festivalu předcházely tři přednášky paní Bednářové. I v roce 2012 budeme pokračovat s přednáškovou činností a protože se festival setkal s velmi dobrým ohlasem, zorganizujeme na podzim 2012 druhý ročník Souznění. Účast: 337 platících diváků, zhruba 40 přednášejících a vystavovatelů, včetně pořadatelů se na festivalu účastnilo téměř 400 návštěvníků Přehlídka dětských pěveckých sborů XXI. ročník krajské postupové přehlídky školních DPS Olomoucký kraj Pořadatel:Městské kulturní zařízení v Uničově a NIPOS ARTAMA, za přispění MK ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Den konání: 15. dubna 2011 Místo konání: Koncertní síň Uničov Počet návštěvníků: 80 Počet sborů přehlídky: 8 soutěžních sborů + 1 sbor jako host přehlídky Kategorie I. A: DPS Slavíček III., ZŠ Zábřeh 20 dětí Kategorie II. A: DPS Přerováček, SVČ ATLAS a BIOS, Přerov 25 dětí Kategorie I. B: DPS Slavík III., ZŠ Zábřeh 11 dětí DPS Větrník, ZŠ Komenského Loštice 29 dětí DPS Loučňáček, ZŠ Loučná nad desnou 15 dětí DPS Bambini di olie, ZŠ ol. Olomouc 31 dětí Kategorie II. B: DPS Rosička, MKZ Uničov 30 dětí DPS Arietta, ZUŠ Mohelnice 38 dětí Host přehlídky: DPS Plamínek, Holešov 43 dětí Celkem se zúčastnilo přehlídky 242 dětí. Porota: 3 členové Zdeňka Odstrčilová Krnov (předseda poroty) Vladimír Svozil Uničov Miloslava Fousková Praha Vítěz přehlídky: DPS Arietta, ZUŠ Mohelnice 18

19 XXI. Celostátní přehlídka školních DPS Uničov 2011 Z pověření Ministerstva kultury ČR - NÍPOS- ARTAMA, uspořádalo Městské kulturní zařízení Uničov ve dnech celostátní přehlídku dětských sborů. Přehlídky se zúčastnilo 17 sborů z celé české republiky: Arietta Broučci Březováček Cantando Canto Duha Jiřičky Klubíčko Liluim Modrásci Přípravný sbor Permoník, Pueri 3 Resonance Skřívánek Skřivánci Ševel Včelky ZUŠ Mohelnice, Zdeňka Jásenská, Vendula Hánčeková ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí, Žaneta Bezděková ZŠ Březová nad Svitavou, Dana Pražáková ZUŠ Kuřim, Pavlína Zámečníková ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš ZUŠ Domažlice, Jitka Svobodová ZUŠ Mladá Boleslav, Jiřina Jiřičková ZUŠ J.R.Míši, Orlová-Poruba, Magdalena Mencerová ZUŠ B. Smetany, Litomyšl, Lucie Kratochvílová ZŠ Litoměřice, Saša Pallasová ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, Daniela Zuková ZUŠ Praha 7, Zdeňka Součková ZUŠ Resonance, Třebíč, Helena Valová ZUŠ Jablonec nad Jizerou, Květa Kavánová ZUŠ Klapkova, Praha 8, Alice Stavělová ZUŠ Volyně, Václava Veselá ZUŠ Sušice, Jan Pelech Šumperský dětský sbor, Motýli Šumperk, Tomáš Motýl, Helena Stojaníková host přehlídky Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházelo 14 postupových přehlídek ve všech krajích České republiky, na kterých vystoupilo celkem 174 sborů s více jak zpěváky. Vystoupení sborů posuzovala odborná porota, která z každého kraje vybrala jeden až dva sbory k účasti na XXI. celostátní přehlídce v Uničově. V Uničově se nakonec představilo 17 sborů, 7 z kategorie mladších dětí a 10 z kategorie starších dětí. Program celostátní přehlídky, která se konala v uničovské Koncertní síni, zahájil v pátek večer koncert Šumperského dětského sboru Motýli se sbormistry Tomášem Motýlem a Helenou Stojaníkovou.. Druhý den následovaly dva přehlídkové koncerty, na kterých se představily všechny zúčastněné sbory. Bohužel díky nepřízni počasí nemohlo proběhnout plánované odpolední vystoupení všech sborů na Masarykově náměstí. Celostátní přehlídka je nesoutěžní, ale všechna vystoupení sledovala šestičlenná odborná porota, ve složení: PhDr Jaroslava Macková, Alena Tichá, Mgr. et MgA. Marek Valášek Ph.D., Lukáš Holec, Mgr. Silva Pálková, posledním porotcem byl zahraniční sbormistr Doc.MgA. Štefan Sedlický (SR). Konferování všech přehlídkových koncertů se zhostil pan Radek Vincour, ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově. Přehlídka byla zakončena sobotním společným večerním koncertem všech zúčastněných sborů, předáním ocenění a pamětních listů a krátkým koncertem Zbyňka Drdy a Madaleny Joao. 19

20 NIPOS-ARTAMA stanovila programovou náplň přehlídky (koncepce, výběr sborů, výběr porot), a připravila podklady pro propagační materiály. Městské kulturní zařízení Uničov mělo na starost především organizační zajištění přehlídky. Díky spolupráci uničovských škol se podařilo zajistit ubytování pro 464 dětí a dospělých. Ve školních jídelnách bylo zajištěno stravovaní pro 550 strávníků a přichystáno od pátku do neděle téměř porcí. Ještě jednou tímto děkujeme ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů a ZŠ U Stadionu. Finanční zabezpečení přehlídky: MK ČR ,- Kč Olomoucký kraj ,- Kč NIPOS-ARTAMA ,- Kč Grant NIPOS-ARTAMA 4.800,- Kč Účastnické poplatky ,- Kč PŘÍJMY CELKEM ,- Kč Smyslem přehlídky nebyla soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Byla povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Městské kulturní zařízení Uničov bylo vyzváno pro pořádání této přehlídky i v roce 2012 a Taneční kurzy Kurz pro pokročilé Tento kurz navazuje na základní kurz pro manželské a přátelské páry z roku předchozího. Pro účastníky probíhal v prostorách sokolovny TJ Střelice v době od 25. ledna do 1. března. Zájem o účast projevilo celkem 18 tanečních párů. Kurzovné činilo 900,- Kč na jeden taneční pár. Kurz nabídl 6 dvouhodinových tanečních lekcí. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek se svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk. Kurz společenského tance a chování Základní taneční kroky a zásady společenského chování jsou určeny studentům středních škol z Uničova a okolí. Tento kurz probíhal opět v prostorách sokolovny TJ Střelice v době od 6. září do 3. prosince. Do tohoto kurzu se přihlásilo 88 studentů (44 chlapců + 44 dívek), což je 0 12 studentů méně než loni. Kurzovné pro 1 studenta bylo ve výši 900,- Kč. Uskutečnilo se 10 základních dvouhodinových lekcí, 2 prodloužené pro každou skupinu A a B. Závěrečná hodina Kolona Ples v bílém, se uskutečnil v G Clubu Uničov. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek se svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk. Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci Tento taneční kurz navazuje na základní kurz pro studenty a dále oslovujeme všechny další zájemce manželské a přátelské páry. Termín konání byl od 18. října do 9. prosince v prostorách sokolovny TJ Střelice. Zúčastnilo se 32 párů. Kurzovné pro 1 taneční pár bylo ve výši 1.300,- Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí a závěrečná prodloužená. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek se svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk. 20

21 5.10. Výstavnická činnost Městská Galerie, Městské informační centrum Půvab vějíře - expozice vějířů a dalších doplňků společenských úborů - zapůjčila sběratelka Eliška Látalová Prodejní výstava fotografií Sáry Saudkové Prodejní výstava obrazů Vladimíra Zubova Z kolébky do kočárku - výstava kolébek, zapůjčených z okolních muzeí a kočárků s panenkami ze soukromé sbírky paní Fichtnerové z Velkých Losin Stanislav Holý - Výběr z díla - ukázky ilustrační tvorby, grafické listy, loutky oblíbených postaviček Jů a Hele Výstava turistických známek a kola se točí dál - výstava historických kol, zapůjčených Olomouckým vlastivědným muzeem, ale také nových závodních kol členů uničovského cyklistického oddílu Výstava loutek, zapůjčených chrudimským Muzeem loutkářských kultur Magická místa- výstava fotografií Tomáše Janíčka Děti zdobí stromeček výstava stromečků, které nazdobily děti z jednotlivých uničovských mateřských škol. Výstava betlémů - různé techniky z různých materiálů Výstavy byly velmi úspěšné, což dokazuje i celková návštěvnost osob. Výstavy byly zpřístupněny zdarma v provozní dobu Městského informačního centra Galerie U Minoritů v Koncertní síni Když mě pozveš M. Číhal Spící zvíře obraz A. Drdová Fotofestival M. Kalhous Fotografická soutěž SOŠ a SOU Historie KPH v rámci celostátního setkání Fotografická soutěž SOŠ a SOU YEEAAAH! V. Janoušek, M. Vařeková, R. Lisa Uničovští autoři obrazy a keramika Výstavy celkem navštívilo osob. Nejsou započítáni návštěvníci, kteří byli účastni kulturní akce v koncertní síni. Galerie je zpřístupněna v rámci výstav každou sobotu a neděli od hodin. Vstupné zdarma 21

22 Výstavy v předsálí kina Uničov ZŠ Pionýrů - díla žáků MC Ježeček -fotografie činnosti MC + obrázky dětí Mladá kamera - Fotografický festival KRS Uničov - fotografie MKZ Uničov - historie KPH Klub Seniorů - fotografie MŠ Uničov - obrázky dopravní soutěž MKZ Uničov - obrázky čertů z MŠ a ZŠ Výstavy zpřístupněny v rámci provozu Městského kulturního zařízení. Vstupné zdarma Kulturní pořady pro dospělé Kulturní pořady pro děti Ostatní kulturní pořady Tržba celkem Počet představení Rozdíl Počet diváků Náklady celkem , , , Celkem ,

23 5.12. Zájmová činnost Koncertní činnost Kruhu přátel hudby Uničov při MKZ Uničov Kruh přátel hudby uskutečnil celkem 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu 2011, který nabídl 74 koncertů ve 25 Kruzích přátel hudby okresu Olomouc, Šumperk a Zábřeh. Návštěvnost koncertů pořádaných v koncertní síni Uničov je v průměru 45 posluchačů. Jednotlivé vstupné je ve výši 50 Kč, permanentka na koncertní sezonu je prodávána za 300,- Kč a 200,- Kč ( senioři ). Na koncertní sezonu 2011 / 2012 bylo prodáno celkem 46 permanentek.kruh přátel hudby Uničov byl z pověření Českého hudebního fondu v Praze pověřen organizací 18. Celostátního setkání zástupců KPH, které se uskutečnilo ve dnech května v Uničově. Koncertní sezona: Ivo HRACHOVEC a Irena SZURMANOVÁ klavír Markéta MÁTLOVÁ a Hedvika JOUZOVÁ zpěv, harfa PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO hoboj, klarinet, fagot JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR Celostátní setkání KPH ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO Celostátní setkání KPH Natalia KHOMA a Volodymyr VYNNYTSKY violoncello, klavír Leoš ČEPICKÝ a Ivo KAHÁNEK housle, klavír Igor a Renata ARDAŠEVOVI klavír Michaela a Uvan ŠTRAUSOVI- M. SEKERA housle, klavír Ivan ŽENATÝ a Stanislav BOGUNIA housle, klavír Marie FUXOVÁ a Štěpán KOS housle, klavír Ivan a Daniel KLÁNŠTÍ, Čeněk PAVLÍK klavír, baryton, housle Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička vznikl v roce Zřizovatelem je Městské kulturní zařízení Uničov. Ve sboru, který je rozdělen na Rosičku I. (děti tř.) a Rosičku II. (děti od 5-9. tř.), pracuje kolem 60 dětí. Jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují jak na společném repertoáru, tak na vystoupeních. Náš repertoár tvoří nejen různé úpravy lidových písní, ale i písně skladatelů 20. století a soudobých autorů. Zkoušky celého sboru jsou na ZŠ Haškova, kde máme pronajatou zkušebnu a místnost pro notový materiál, nástroje a kroje. Rosička I sbormistr Mgr. Marie Mathonová zkoušky středa hod. Rosička II sbormistr Mgr. Zuzana Gucká zkoušky pondělí hod. a středa hod. Sbor spolupracuje s klavíristkou Mgr. Ludmilou Smetanovou 23

24 Přehled akcí: Karneval pro děti z DPS Rosička v MKZ Uničov Karlov soustředění pro zpěváčky od 4. třídy Uničov účast na XXI. Ročníku krajské postupové přehlídky DPS Uničov organizační pomoc na XXI. Ročníku Celostátní přehlídce DPS Karlov soustředění pro zpěváčky od 1. třídy Uničov koncert ke Dni matek Holešov Jarní koncert s místním DPS Plamínek Karlov soustředění pro zpěváčky od 1. třídy Uničov Podzimní koncert s DPS Zvonnica (Jelgava- Lotyšsko) Uničov Vánoční koncert s SPS Uničov a DO Haná Uničov Smíšený pěvecký sbor Uničov Rok 2011 byl pro SPS Uničov úspěšným. Při studování nového repertoáru se zaměřil především na vytipované akce, na kterých se chtěl prezentovat. Stěžejní akcí v prvním pololetí byla účast na Moravskotřebovských arkádách, kde se zúčastnil obou sekcí v dopoledním programu zaměřeném na duchovní hudbu a v odpoledním programu na hudbu současnou a lidovou. Další stěžejní vystoupení bylo při zájezdu ke spřátelenému sboru z Bratislavy, kde jsme vystoupili v rámci oslav Cyrila a Metoda. Ani v prázdniny jsme nezaháleli a vystoupili v rámci Hornoměstských slavností v Horním Městě u Rýmařova a v závěru prázdnin při mši svaté v Dlouhé Loučce v rámci hodových slavností. Podzim sbor zastihl v přípravě na říjnový Festival pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem. Hned po festivalu se začal připravovat sváteční program pro vánoční koncerty. První se uskutečnil začátkem prosince v lázních Slatinice, před vánočními svátky následoval již tradičně koncert ve Vincentinu ve Šternberku a koncert který letos byl společný s dechovkou Haná a dětským pěveckým sborem Rosičkou v Uničově. Závěrem vánočních vystoupení byl Tříkrálový koncert v Nové Hradečné. V čele sboru stojí p. Květoslava Folprechtová a druhý dirigent je p. František Pospíšil. Sbor zkouší jednou týdně ve čtvrtek v ZŠ Haškova, má cca 36 členů, z nichž aktivně pracuje 30 (nemoc, rodinné důvody, studium). V průběhu r jsme měli 45 zkoušek a před důležitými vystoupeními soustředění cca 8x. Snažíme se zviditelnit také na různých přehlídkách a setkáních sborů Dechový orchestr Haná Uničov Toto hudební těleso vytvořilo občanské sdružení a úzce spolupracuje s Městským kulturním zařízením. Pro zkoušku jednou týdně jsou poskytnuty prostory kinosálu, zázemí pro notový materiál a hudební nástroje v prostorách MKZ. Současným dirigentem je Mgr. Petr Ciba ředitel ZUŠ Šternberk, který dosáhl oživení činnosti tohoto tělesa. Neustálým a přetrvávajícím problémem se jeví malá spolupráce s dechovým orchestrem ZUŠ Uničov 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007

uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 6 3 Kč ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 V dotazníkovém průzkumu děti prozradily, co jim ve městě nejvíce chybí Začátkem roku proběhl

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera.

Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera. 6/2006 Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera. Na titulní straně Růžový palouček Památné místo mezi Újezdcem a Makovem, 6 kilometrů jihovýchodně od Vysokého Mýta. Původně skutečný palouček

Více