Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce"

Transkript

1 ROČNÍK 23 DUBEN 2013 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Odbor sociálních služeb pečuje o seniory Diecézní charita Brno Fotbalisté Zbrojovky slaví 100 let Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce Zní to skoro neuvěřitelně, ale bazény na veřejném koupališti Dobrovského ulici v Králově Poli už mají za sebou přes 50 let provozu. Byly vybudovány v akci Z a veřejnost se zde poprvé osvěžila v roce V letošním roce zůstanou bazény na koupališti Dobrovského uzavřeny z důvodu jejich rekonstrukce a kompletní výměny bazénové technologie. Akcent bude při rekonstrukci kladen na odpočinkovo-rekreační funkci areálu. V rámci této akce bude provedena především generální oprava bazénů a zrekonstruován technologický objekt vč. výměny technologie čištění a úpravy vody a provedeny nově veškeré technologické rozvody k bazénům. Plochy kolem bazénů budou nově vydlážděny, bude provedena revitalizace stávající zeleně a výsadba nové vzrostlé zeleně a položen nový travní koberec. Předpokládaná výše investice je 27 mil. Kč bez DPH. Slavnostní otevření rekonstruovaných bazénů je plánováno na rok Z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových technologií a dále z důvodu rekonstrukce objektu Dobrovského 29 bude letní provoz koupaliště Dobrovského zrušen. Co bazény na Dobráku čeká? Plavecký bazén, který byl již v předchozích sezónách z havarijních důvodů uzavřen, bude zkrácen z neplnohodnotné délky 49,80 m na 40 m. Díky tomu bude mezi bazény větší odpočinková plocha pro umístění lehátek. Pod touto plochou vznikne akumulační a retenční nádrž. Bude provedena celková oprava železobetonové konstrukce stěn bazénu a jeho dno bude vyvýšeno nadbetonováním, takže hloubka v bazénu bude 1,2 až 1,6 m. Snížení hloubky bazénu znamená lepší prohřátí vody a její nižší spotřebu, samozřejmě při splnění všech hygienických požadavků. Při rekonstrukci plaveckého bazénu bylo pamatováno i na handicapované návštěvníky a bazén bude vybaven hydraulickým zvedákem, který jim umožní vstup do vody. Stávající rekreační bazén rovněž projde změnou. Bude rozdělen na 3 samostatné bazény a i zde budou vyvýšena dna s ohledem na jejich nový účel. Vznikne zde brouzdaliště s hloubkou 0,1 0,3 m, bazén pro neplavce hluboký 0,45 0,75 m a bazén pro plavce a dojezd tobogánu, který bude mít hloubku 1,0 1,45 m. U tohoto kombinovaného bazénu bude provedena stavební a technologická příprava pro budoucí instalaci vodních atrakcí. V této fázi rekonstrukce bazénů se však atrakce (tobogán), instalovat nebudou. Aby bylo vyhověno současným hygienickým předpisům, budou stávající stěnové přepady vody v bazénech nahrazeny přelivnými žlábky. Každý bazén bude nově napojen na samostatný okruh pro dávkování přečištěné vody, takže bude např. v brouzdališti bez obtíží možno zajistit častější výměnu vody v souladu s hygienickými předpisy. Nově instalovaný trávník v areálu koupaliště bude zavlažován automatickým závlahovým systémem. Voda pro něj bude čerpána z retenční nádrže, do které jsou svedeny veškeré dešťové vody. V případě jejího nedostatku bude využita odpadní voda z brodítka. Stávající nevzhledný plot oddělující travnaté plochy pro ležení od dlážděných ploch kolem bazénů bude odstraněn a nahrazen 3 m širokým dělícím pásem ostrohranného kameniva doplněným vybranými druhy travin. Přístup k bazénům bude možný přes nová nerezová brodítka osazená sprchami, z nichž jedno je v bezbariérovém provedení. Motto měsíce: Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. P. Bonnard Věděli jste, že autorský kolektiv Památníku Králova Pole vydaného v roce 1926 v kapitole Tělesná výchova uvádí: Druhé, neméně důležité zařízení pro děti a dospělé koupaliště schází u nás úplně. V rybníku u Resslovy ul. mívala Kadetka plovárnu, která bývala za poplatek přístupna širšímu obyvatelstvu. Za války plovárna shnila a zanešený rybník se zaváží. Různé tělovýchovné korporace pokoušely se již několikráte odpomoci tomuto pro Královo Pole velmi zahanbujícímu nedostatku, leč finanční obtíže byly takového rázu, že plány zůstaly neuskutečněny. Autor kapitoly volá kompetentní orgány k realizaci řádně vypravených letních lázních snad na Ponávce nad městem. otcem Dobráku je Jugo Machař? V roce 1954 se přiženil do Králova Pole na Dobrovského ulici, kde potom žil téměř třicet let. Z okna se díval na dvě nevyužité protipožární nádrže pětadvacítky naproti přes ulici, a protože rád plaval, napadlo ho, že by zde mohlo být docela hezké koupaliště. Nápad proměnil ve skutek. Ve volném čase vypracoval celkovou koncepci, do které zahrnul nejen dva stávající bazény, ale i brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu, technické vybavení Sám zde při budování areálu odpracoval desítky hodin. Po dobudování koupaliště zde působil jako plavčík, hlídač, opravář, někdy i strojník. Dohlížel na čistotu vody a inicioval modré nátěry bazénů, jak je znal z Maďarska. Podrobně byl Jugo Machař představen v Královopolských listech č. 1/ 2007 nejenom jako otec Dobráku, ale i jako malíř, vystavující své práce též v Malé královopolské galerii. (op), vizualizace: Architektonický ateliér HiARCH spol. s r. o., foto: archiv Koupaliště Dobrák KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje 39., 40. a 41. schůze RMČ Brno-Královo Pole 6. února se uskutečnila 39. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole. K dalším jednáním radní zasedli 20. února a 4. března Radní na svém jednání např. schválili zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci regenerace objektu MŠ Chodská 15. Vybrali např. také nejvhodnější nabídku pro stavební práce Oprava rozvodů ZTI a plynu a opatření proti zmírnění vlhkosti v BD Palackého tř. 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144. Schválili pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Botanická 61 za účelem užívání jako sběrna prádla, žehlírna, mandlovna, prodejna pracích a čisticích prostředků, mimo prodej tabákových výrobků a tiskovin. Jako náhradní byl schválen pronájem tohoto prostoru za účelem užívání jako cukrárna. Schválili také mj. plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích hrazených z rozpočtu MČ Brno- Královo Pole na rok Souhlasili s realizací projektu Sportovně rekreační plocha Kartouzská, Brno v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Sportovní infrastruktura, aktivita B): regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Radní souhlasili s vyhlášením konkurzního řízení Radou města Brna na obsazení míst ředitelek MŠ Chodská 15 a Purkyňova 21, které jsou ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitelky školy nepřetržitě v rozmezí 3 až 6 let. RMČ vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok Schválili návrh na zakoupení věcných darů pro děti z MČ Královo Pole umístěné v dětských domovech, schválili provádění programů primární prevence patologických jevů v základních školách naší městské části pořádané Sdružením Podané ruce. Schválili návrh ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Janě Linhartové, učitelce ZŠ na Slovanském nám. 2 u příležitosti Dne učitelů v roce 2013, které uděluje Rada města Brna. Radní například také vybrali nejvhodnější nabídku na stavební práce Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku Kosmova a Palackého tř. a vstupu do bytového domu Kosmova 1. Úplné zápisy ze 39., 40. a 41. schůze RMČ naleznete na (red) POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Splatnost místního poplatku za komunální odpad je Stejně jako předchozí roky jsou od do otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3 a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek můžete uhradit 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte prosíme pokladní hodiny! (po, st: a ; út: a , čt: a , pá: ) 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna 3. bezhotovostně na č. účtu: /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME. Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok. Poplatníkem je: 1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně, 2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie, 3) fyzická osoba vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba, 4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatníci pod body 2 4 mají ohlašovací povinnost. Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka). Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na nebo na tel.: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro VENČENÍ PSŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA Situace se každý rok opakuje-roztaje sníh a na pásech silniční zeleně se objeví nehezká vizitka, kterou zde po svých psech nechávají jejich majitelé. Řeč je o psích exkrementech. A to i přes to, že obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství jednoznačně říká, že osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem. Četné stížnosti jsou např. na lokalitu Střední a Skřivanova. Na ulici Střední v úseku Skřivanova Rybníček byli psi tradičně venčeni na širokém pásu zeleně, kde jsou v současné době budována nová parkovací místa. Nyní se pejskaři přesunuli před rodinné domky. Někteří sice po svých pejscích uklízejí, ale zápach moči z trávníku, chodníků či rohů objektů obtěžuje obyvatele přilehlých domů. Mnozí zdejší obyvatelé oprávněně venčení psů před svými domy nechtějí. A tato situace je obdobná i v jiných částech Králova Pole. ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje několikrát za rok výhrab těchto silničních pásů zeleně s cílem nahromaděné psí exkrementy odstranit. Zimní výhrab bývá dle průběhu zimy organizován obvykle v únoru, letos díky bohaté sněhové nadílce proběhl v březnu. Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích vymezuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009. Stojí za to připomenout, že mezi základní povinnosti patří mít psa na veřejném prostranství na vodítku, pokud pes na vodítku není, musí mít náhubek. Pes musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která ho doprovází, a vždy musí mít evidenční známku. Volný pohyb psů bez náhubku i bez vodítka je možný jen ve vymezených výbězích pro psy ale i zde platí, že musí být pod přímým dohledem a vlivem osoby, která je doprovází. A samozřejmě platí i povinnost po svém pejskovi uklízet. Příloha č. 1 vyhlášky č. 21/2009 jasně vymezuje, kde místa pro volný pohyb psů ve městě Brně Výběh na ul. A. Macka hledat. Nutno podotknout, že Královo Pole jich má 10, čímž se spolu s Bystrcí řadí na pomyslné 1. místo v žebříčku četnosti výběhů pro psy. V několika městských částech je nenajdete vůbec. (výčet výběhů pro psy v Kr. Poli je uveden níže). Příloha č. 2 vymezuje místa, kam je psům vstup zakázán. Obecně lze shrnout, že v naší městské části se jedná o veškerá dětská hřiště a sportoviště, parky a další určené lokality (např. travnatá plocha před MŠ Herčíkova 12 a Chodská 15, vnitrobloky Herčíkova a Bystřinova 6 20, zeleň ve vnitroblocích lichých čísel ul. Božetěchova ). Po dohodě vedení naší MČ s městskou policií revír Pole bude věnována zvýšená pozornost dodržování této vyhlášky včetně udělování pokut. Místa pro volný pohyb psů v Králově Poli: Humna vymezená část travnaté plochy podél radiály Sportovní mezi bývalou ulicí Milíčovou a Reissigovou A. Macka železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul. Poděbradově Královopolská travnatý svah pod komunikací, levá strana ve směru k Žabovřeskám až po podchod Hradecké radiály Purkyňova travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy až k vjezdu do sídliště Herčíkova Srbská pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy Dalimilova travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálou z Palackého třídy a domem Palackého tř. 68 oplocený výběh pro psy Parčík u nádraží ČD Královo Pole zadní část parku od podchodu na ul. Myslínovu po sjezd z komunikace Křižíkovy na Svitavskou radiálu Křižíkova Mojmírovo nám. travnatá plocha na pravé straně komunikace směr Královopolská strojírna, vymezena ul. Košinovou a Mojmírovým nám. Křižíkova pata svahu tratě ČD nad velkým parkovištěm naproti Královopolské strojírně Oplocená zahrada bývalých jeslí Herčíkova 10. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na Text a foto: (op) 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

3 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY Součástí odboru sociálních služeb je: Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služba Kuchyň s jídelnou pro důchodce Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní. Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy, mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a. Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14. Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby. Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru. Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře. Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí. Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře, Ořešíně, Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově. V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací služba. Denní stacionář (Domovinka) umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim kontakt se společenským prostředím. Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny. Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod. Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení, není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců. Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po 24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč. Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11. Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava, žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů. Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým. Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce. Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací na tel.: , (red), foto: (op) Denní stacionář HAZARD KRÁLOVO POLE OMEZILO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE Večerní procházka královopolskou hlavní třídou působí jako z jiného světa. Blikající neony mámí kolemjdoucí vstoupit do světa hazardních her za vidinou snadného zisku. Přitom ze statistiky Ministerstva financí je zřejmé, že tím, kdo vyhrává a bohatne, rozhodně není ten, kdo přišel o peníze hrát. V roce 2011 bylo podle zveřejněných údajů vloženo v ČR do hry 126,8 mld. Kč, přičemž vyplaceno bylo na výhrách 95,7 mld. Kč. Loterie a jiné hry definuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění posledních předpisů (dále jen zákon o loteriích). Zastupitelstvo MČ Královo Pole v říjnu 2011 schválilo maximální možnou míru omezení hazardu, nejpřísnější v Brně. Oporu našlo v 50 odst. 4 zákona o loteriích, který umožňuje úplně zakázat provozování zákonem vyjmenovaných loterií i jiných podobných her na celém území obce. Jeho stanovisko se promítlo do novely vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her č. 18/2011 (dále jen vyhláška), která nabyla účinnosti již Na veřejně přístupných místech v Králově Poli je podle ní zakázáno provozovat tzv. výherní hrací přístroje. VHP k dnešnímu dni nejsou v Kr. Poli provozovány vůbec. (Provozování výherních hracích přístrojů spadá do kompetence obcí, tedy ÚMČ Brno- Královo Pole a po vydání vyhlášky již nebylo zdejším úřadem vydáno žádné povolení k provozu. Výherní hrací přístroje byly nahrazeny moderními herními zařízeními viz dále, jejichž provozování schvaluje MFČR.) Vyhláška dále zakazuje interaktivní videoloterijní terminály, lokální loterijní systémy a loterie a jiné podobné hry, dále sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v jedné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny, a v neposlední řadě i turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet. Sázkové hry provozované v hernách (kasinech) a loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu jsou vyhláškou také zakázány. V případě, že bylo ze strany MF ČR uděleno povolení k provozování vyjmenovaných herních zařízení před , omezení plynoucí z vyhlášky se na ně nevztahují do Totéž platí i v dalších případech specifikovaných zákonem o loteriích. (op) Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže; tram. 12 zastávka Konopná)! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti VHOTOVOSTI! OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY DO R ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY, PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE, BANKOVKY VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU (figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky, vykuřovadla ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI! TEL.: ! OTEVŘENO: Po Čt Pá PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME DÁRKY, DÁREČKY dárková keramika, hrníčky, andílci, léčivé kameny, náhrdelníky, náramky a jiné výrobky z kamenů úžasné ozdobné svíčky Yankee Candle, Unipar léčivé bylinné nápoje s alkoholem i bez, vína a vínečka, dárkové čaje, kávy, čokolády a jiné cukrovinky dárky, dárečky pro blízké i vzdálené, malé i velké, drahé i příbuzné Navštivte naši prodejnu a využijte slevu k jednomu nákupu 20 % po předložení tohoto kupónu, slevy se však nesčítají a platí do Palackého třída 43, Brno-Královo Pole Po Pá v sobotu hod. SLEVA 20 % KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 3

4 PARK NA KARTOUZSKÉ DOZNÁ ZMĚNY O skutečnosti, že se v parku na ulici Kartouzské pod areálem VFU chytají změny, jsme vás již dříve informovali v souvislosti se záměrem na vybudování hřiště na městský parkour v horní části léto lokality. V souvislosti s prováděnou údržbou zeleně v tomto parku, včetně několika asanací havarijních stromů a probírek porostů, se začaly objevovat dotazy občanů, co se bude v parku dít dál. I když uvedená údržba zeleně není přímou souvislostí, přece jen něco nového zde městská část chystá. Městská část Královo Pole se připojila k výzvě k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města s názvem Zvyšování kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti v projektové oblasti Sportovní infrastruktura Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Byla zpracována tzv. studie proveditelnosti na projekt Sportovně rekreační plochu Kartouzská včetně dokumentace pro stavební povolení na tuto akci. Projekt řeší zkvalitnění parku při ul. Kartouzská v celém jeho rozsahu (cca m 2 ). Cílem je obohatit a obnovit jeho programovou náplň pro různé skupiny návštěvníků. Jaké změny tedy park čekají? Zrušeno bude stávající staré pískoviště a odstraněna bude i kovová průlezka v jeho blízkosti. Nově zde budou instalována odpočívadla s lavicemi proti sobě, aby si zde mohli posedět senioři, kteří obývají přilehlý dům s pečovatelskou službou. Další změnou bude odstranění dosloužilých polokruhových odpočívadel, místo nich budou podél chodníku, jenž tímto prostorem vede, lavice a samozřejmě i odpadkové koše. Dále je podél chodníku navržena nízká betonová zídka, která může sloužit k posezení na několika místech bude osazena dřevěnými sedáky. Zídka vyřeší také smývání zeminy ze svahu na chodník, které je pro tuto lokalitu s příkrými svahy ve směru k VFU typické. Aby park působil uzavřenějším dojmem, budou podél vozovky, kde nejenom podélně stojí auta, ale jsou zde rozmístěny i popelnice, instalovány clonící drátěné sestavy, po nichž se budou pnout popínavé rostliny. Nový koncept nezapomíná ani na sport a to pro všechny kategorie dětí, mládeže a rekreačních sportovců. Ve střední části areálu při ulici Domažlické budou hřiště. Hřiště sportovní bude vybaveno koši na basketbal, stojany na odbíjenou, nohejbal, brankami na florbal nebo malou kopanou. Hřiště pro odrostlejší děti bude vybaveno lanovým programem a nízkou horizontální cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro menší děti bude vybaveno hopsadly, péráky, houpačkami apod. Samozřejmě bude řešena i zeleň, například staré dožívající jírovce podél ulice Kartouzské budou vyměněny za jírovce červené, méně náchylné na klíněnku. Svahy budou osázeny půdopokryvnými porosty keřů pro zmírnění vodní eroze, v celém parku bude obnoven trávník. V případě, že se podaří získat dotace na tento projekt, jeho realizace proběhne v roce Zda-li se tento projekt dostane mezi vybrané, budeme vědět v průběhu jara Mimo tento projekt bude v této lokalitě na jaře tohoto roku zahájena realizace hřiště pro fitness a parkour, předpokládaná výše investice na tuto akci je 2 mil. Kč vč. DPH. Současně je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v horní části parku jako další investice městské části do tohoto prostoru. Text a foto: (op) VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Pod záštitou městské části Brno-Královo Pole se v pátek 1. března konal v Kulturním centru Semilasso již pátý benefiční ples pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK, nesoucí letos název Večer splněných přání. Jeho čestnými hosty byli patroni projektu Cyklisté dětem Ján Svorada a Pavel Padrnos. Hudební doprovod v podání skupiny Brand new band, exhibiční vystoupení skvělých gymnastek skupiny Womens SK MG Mantila Brno Emil s, bohatá tombola i sympatičtí průvodci večerem herečka a zpěvačka Hanka Holišová a sportovní moderátor Pavel Mrázek zajisté přispěli k příjemné atmosféře akce. Ke stěžejní části programu patřila dražba olympijských gumáků od olympijského vítěze v horských kolech Jardy Kulhavého a bicyklu a zarámovaného podepsaného dresu mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara. Krátce po zahájení plesu byla k mikrofonu pozvána Ing. Andrea Pazderová, místostarostka městské části Brno-Královo Pole, která se též akce účastnila. Pozdravila hosty a na otázku moderátora, proč naše městská část podporuje již pátým rokem NF KR- TEK, odpověděla, že je tomu tak díky osvícenosti královopolských zastupitelů, kteří mají srdce na správném místě. Dále převzali ona i sponzoři každý po obrázku vytvořeném dětmi hospitalizovanými s nádorovým onemocněním na onkologii v dětské nemocnici v Brně. Výtěžek ve výši Kč (výnos ze všech ročníků konaných plesů dosahuje Kč) bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK na Fond splněných přání. Na základě spolupráce s odborným personálem Kliniky dětské onkologie FN Brno a rodiči onkologicky nemocných pacientů budou splněna přání patnácti vybraných dětí, jejichž příběhy i osobní přání (např.: Šimonek, patnáct měsíců moc bych si přál svoji první dospěláckou postel; Klaudinka, šest let výlet za zvířátky s mojí rodinou; Filípek, tři roky dětské kolo; Nelinka, tři roky panenku s výbavičkou a malou komodu) byly umístěny na panelech v předsálí. Naplňovány budou i potřeby dalších nemocných dětí. Jana Novotná, foto: Jan Brychta 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

5 HLEDÁME SPRÁVCE HŘIŠTĚ ÚMČ Brno-Královo Pole hledá správce nově zrekonstruovaného hřiště ve vnitrobloku Purkyňova-Hradecká (zamykání, odemykání, dohlídka nad provozem hřiště apod.). Finanční odměna na základě dohody o provedení práce. Vhodné i pro důchodce. Zájemci ať se hlásí do na u: nebo písemně prostřednictvím podatelny. Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně-Králově Poli Mateřské školy Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku. Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podali nejpozději do V průběhu měsíců červenec a srpen 2013 se uskuteční rekonstrukce budovy a zahrady MŠ, Brno, Chodská 15, takže tato škola nebude v provozu. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (nemají stravování). V průběhu prázdnin tak bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnový týden budou školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65 Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12 Mateřská škola, Brno, Purkyňova Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66 Mateřská škola, Brno, Herčíkova Mateřská škola, Brno, Chodská Mateřská škola, Brno, Bulharská MŠ uzavřeny příprava na zahájení školního roku Základní školy Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám. 2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Na základě vyhlášky č. 279/2012, Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Důvodem je velmi malý zájem o činnost školní družiny v měsících červenci a srpnu. Školní družiny základních škol budou otevřeny až poslední týden před začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace o pestrém programu, který připravují pro děti o letních prázdninách. V Lužánkách každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory pro děti a mládež. Informace na nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete letáčky i od jiných pořadatelů. PhDr. Libuše Sedláčková ŠKODA Vás připraví na jaro Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTONOVA BRNO s.r.o. Masná Brno ZÁPIS dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCIÁNKA 6 Zápis se uskuteční ve čtvrtek od 9 do 15 hod. v areálu Centra Kociánka, v pavilonu A Přijímáme děti zpravidla ve věku 3 6 let, a to zejména se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vzděláváme především děti s tělesným postižením, a to různé formy DMO, ADHD, VVV, rozštěpy páteře, progresivní svalovou dystrofií, klienty s více vadami aj. Dále přijímáme děti s poúrazovými stavy, sníženou imunitou, zdravotně oslabené dodržujeme šetřící režim, respektujeme specifické odlišnosti a individuální možnosti dětí děti jsou zařazeny v různých typech pobytu (denní, týdenní, celoroční, nepravidelná školní docházka a diagnostický pobyt) nabízíme možnost nezávazné prohlídky prostor MŠ dále je možné využít služeb Centra Kociánka rehabilitace, ergoterapie, hipoterapie. V MŠ pravidelně probíhá individuálně logopedie, canisterapie. Kontakt: Mgr. Iva Daňková, tel.: Mateřská a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 KOLIK JE KRÁLOVOPOLÁKŮ Na konci února letošního roku byly zveřejněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v březnu roku Výsledky praví, že k rozhodnému datu bylo v naší republice celkem obyvatel, z toho mužů a žen. Shromážděná data uvádějí, že v Brně je podle definitivních výsledků sčítání obyvatel, z toho mužů a žen. V naší městské části žije obyvatel, z toho mužů, žen, obyvatel ve věku 0 14 let, ve věku let, ve věku 65 a více let. Ekonomicky aktivních je , z toho zaměstnaných , obydlených domů 2 529, obydlených bytů Z výsledků plyne, že Královo Pole je v rámci města Brna třetí nejlidnatější městskou částí: 1. Brno-střed obyvatel 2. Brno sever obyvatel 3. Brno-Královo Pole obyvatel Pozn. Rozhodným okamžikem Sčítání lidu, domů a bytů byla půlnoc z 25. na 26. března (op), zdroj: čsú Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 5

6 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Den otevřených dveří Žákovský večer Přijímací zkoušky Absolventský koncert foyer Besedního domu Vernisáž výstavy s názvem Vítězslava Besední dům Slavnostní koncert k 55. výročí založení školy Žákovský večer Přijímací zkoušky TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, Purkyňova 105, Brno Otevřeno: út ne 9 17 hod., v pondělí zavřeno otevřeno, tel.: , Program na měsíc duben 2013 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna; Letecké motory. STEREOVIZE Rusko Moskva (staré snímky) VÝSTAVY Vynálezci a vynálezy (do ) Kočárky ( ) Jan Drtina život a dílo ( ) Stopy na Dhaulagiri ( ) Kamera obscura ( ) AKCE Vítání jara koncert v prostorách Konzervatoře Brno ( ) Jaro na mlýně, Vodní mlýn ve Slupi ( ) Dílna k výstavě Vynálezci a vynálezy ( ) Víkend Tiffany výtvarně technická dílna ( ) Den otevřených dveří MHD, Řečkovice ( ) Cesa (do ) Technické památky Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou ŘÁDKOVÁ INZERCE OPRAVY bytových rozvodů, výměny zásuvek a vypínačů, montáže el. svítidel, úpravy bytových instalací včetně zapravení, tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: hodin. Tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: , Šárka Křenková ELEKTROINSTALACE opravy, pohotovostní opravy, tel.: AKCE kadeřnictví Lenka v Králově Poli, Blahoslavova 41, trvalá, barvení, melír včetně mytí, střihu, foukané po 500 Kč. Na objednávku, tel.: Pracovní doba záleží na Vás ŽALUZIE opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Žaluzie Hanák, tel.: KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový přístup, poliklinika Dobrovského, II. patro, tel.: PRODÁM auto ŠKODA FAVORIT v dobrém stavu a elektrické radiátory, tel.: (nechat déle zvonit) DĚTSKÉ TÁBORY DRAK, Křižanov taneční, sportovní, výtvarné. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 7 let. Tel.: , Provádíme opravy a servis výpočetní techniky, především pozáruční servis notebooků, stolních počítačů a kancelářské techniky. Servisujeme i veškerou spotřební elektroniku, včetně bílé elektroniky. Naši pracovníci provádějí jak softwarové, tak hardwarové opravy, instalace a konfigurace systémů. Nabízíme servisní zásah přímo u Vás doma, či ve Vaší kanceláři, a to včetně správy sítí, či připojení k internetu. ServisPocitacuBrno.cz, tel: , PRONAJMU, nebo prodám garáž ve vícepodlažní budově na ulici Herčíkova. Tel.: NABÍZÍM pěknou zahradu v Brně na Kociánce Zaječí hora, nájem městu 800 Kč za rok, za odstupné Kč (chata z Hornbachu, gril, oplocení aj.), tel.: SEMILASSO JAZZFESTBRNO 2013 CPR Trio featuring Russell Carter, Ondřej Pivec, Karel Růžička Jr., The Trio of OZ featuring Rachel Z and Omar Hakim (USA) VEČER LEGEND No.8 AC/DC rev., LED ZEPPELIN rev., MOTORHEAD rev VEČER LEGEND No.8 IRON MAIDEN rev., JUDAS PRIEST rev., METALLICA rev., BLAZE BAYLEY osobně KRÁLOVOPOLKA taneční odpoledne s dechovkou Student párty HARLEJ + ŠKWOR JAZZFESTBRNO 2013 Nikolaj Nikitin Quartet featuring Patches Stewart (SK/USA), Rez Abbasi Trio + special guests David Binney and Nantha Kumar (IND/USA) CITRON Radegast & Plni energie tour a Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: , Otevřeno po pá hod Milan BRINKER (Praha) Skrytá identita vernisáž v 17 h ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Možnosti kresby PĚT KOČEK vernisáž v úterý v 17 hodin Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ DIVADELNÍ DÍLNY BEZ BARIÉR KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY Gruppe 07 (FF MU) a Doppel L (PdF MU) VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH Můžete je donést do budovy Radnice Královo Pole, vchod z ulice Husitské v pátek 26.dubna od 13:00 do 17:00 hod a v sobotu 27.dubna od 9:00 do 12:00 hod 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

7 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ PŘIRODNÍ ZAHRADA U SMRKU BRNĚNSKÉ DNY PRO ZEMI: Happening nevidomých klientů a hostů TyfloCentra Brno Děti a jarní zahrada program pro děti MŠ Den pro Zemi oslavy Země ve všech jejích podobách. Vícegenerační hravé hudební pohybové výtvarné i poznávací činnosti vhodné pro rodiče s dětmi. Maňáskové divadýlko. Posezení u ohýnku POZVÁNKA Dne 25. dubna 2013 v 15 hod. se bude konat u památníku osvoboditelů na Božetěchově ulici v Králově Poli pietní akt k uctění památky padlých vojáků. 8. Příhraniční slavnosti Letošní Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky se uskuteční 30. dubna v sadech Národního odboje v parku před klubem v Šelepově ulici od hodin. Již poosmé budou připomenuti brněnští odbojáři, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. Letos to budou ti, kteří byli popraveni či umučeni v roce Po položení kytic u pomníku budou uctěni brněnští odbojáři i osvoboditelé Brna hudbou všech žánrů. Půjde o Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka. Ten bude prvním z oceněných studiobarbara jubilantů, kteří se narodili v témže roce, představí se zpěváci, jako například Tereza Marečková, Martina Grulová a jiní. Jubilantem bude i Helena Blehárová, po ní se představí Felix Slováček, Milan Černohouz a Radek Rettegy. Zazpívá také Václav Neckář. Chybět nebudou ani Jaromír Hnilička a Erik Knirsch. Na pódiu se představí také významné královopolské občanky, Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, nebo Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který pomník v parku před lety odhaloval. (red) Královopolské trhy Další Královopolské trhy jsou plánovány na liché soboty dopoledne , , , Místem konání je tradičně střední pás na ulici Husitské v Králově Poli. Více na (op) Loreal ČIŠTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2013 BLOK č , , 2. 9., Ant. Macka, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám., Božetěchova slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova, Galandauerova vč. parkoviště. BLOK č , , 3. 9., Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská, Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká odbočka k techn. parku, U Vodárny. BLOK č , 3. 6., 4. 9., Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok). BLOK č , 5. 6., , Poděbradova, Floriánova, Košinova, Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo nám., Bystřinova, Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova vnitroblok. BLOK č , , , Klusáčkova, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova. BLOK č , , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb část, Křivého část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského. BLOK č , , , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Sv. Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská vč. parkoviště. BLOK č , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS. Čištění parkovišť BLOK č , , 6. 9., B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám. BLOK č , , , Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden), Klatovská. BLOK č , , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců, Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace). Termíny blokových čištění naleznete také na ZAS O ROK, O KROK DÁL Ve dnech se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala společná výstava obrazů Marie Hladné a Jarmily Komárkové, členek královopolského Uměleckého sdružení Parnas, nazvaná Zas o rok, o krok Dál? I když na pozvánce stálo a nečekejte žádné Art-deco seběhl se na slavnostní zahájení výstavy mocný houf ctitelů dobrého výtvarného umění, mezi nimi i známý brněnský výtvarník a spisovatel Alois Mikulka. Marie Hladná, jejíž životní motto, jak vzpomenula i na vernisáži výstavy, zní: Malování je pro mne způsob, jak přiznat barvu, se prezentovala obrazy, které vedle výtvarného zážitku přinášejí i vtip, poezii a důvod k zamyšlení. Jarmila Komárková zase okouzlila návštěvníky svými obrazy z vlněného rouna, které svoji hřejivost přenášejí do prostoru, působí zvláštním kouzlem a dokáží v člověku rozechvět vzpomínku na zapomenuté zážitky a touhy, připomenout čisté radosti života. Starosta Králova Pole Roman Vykoukal, jenž kulturní událost poctil svojí návštěvou, předal Marii Hladné, chystající se odstěhovat do Prahy, na rozloučenou kytici a knihu Neobyčejné Brno. Jana Novotná, foto: Lenka Vašíčková KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 7

8 Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví sto let! Historie fotbalové Zbrojovky Brno se začala psát před sto lety (14. ledna 1913) v Židenicích. Svůj dnešní název dostala v roce 1948, kdy byl klub přejmenován na Sokol a po únorových událostech na Zbrojovku (přesněji Sokol Zbrojovka Židenice Brno). Nejúspěšnější éra Zbrojovky se začala prakticky psát od sezony 1972/73, kdy k týmu přišel trenér František Havránek. V prvním roce na lavičce dokázal s mužstvem získat 12. místo, následující sezony 10. resp. 4. příčku. Po Havránkovi převzala tým legenda české kopané; hráč výběru světa a první český držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 1962 Josef Masopust. V sezoně 1977/78 dokázal se Zbrojovkou vybojovat pro Brno dosud jediný mistrovský titul. Veletržní město se v té době stalo, i co se rekordních návštěv fanoušků týká, metropolí československého fotbalu. V sezoně 2001/02 se Zbrojovka odstěhovala definitivně z Lužánek na Srbskou. si Jindřich Svoboda vysloužil na moskevské olympiádě v roce Ve finále s východními Němci vstřelil jedinou branku, díky níž získal československý tým zlaté medaile. Mistr 1977/78. Rostislav Václavíček (66). Mistr 1977/78, olympijský vítěz Jeho neuvěřitelný rekord asi stěží někdo překoná. V domácí první lize odehrál 280 utkání v řadě bez přerušení. Kdyby se počítaly i další soutěže, měl by šňůru ještě delší. Hrál bez přerušení devět a půl roku! Roman Kukleta ( 46) přezdívaný Kuki. Nejlepší střelec nejvyšší soutěže v sezoně 1990/91 (17 branek). Vítěz ankety o Gól roku také jméno tehdejšího prezidenta Svazu sovětských socialistických republik Leonida Brežněva. Jako hráč Zbrojovky byl zaměstnancem stejnojmenného podniku se zařazením montážník psacích strojů, přestože je vyučeným strojním zámečníkem. Pracovní halou jsem prošel prakticky jen jednou. Všude seděly pouze ženy, takže to bylo nebezpečné, usmívá se tomu ještě dnes brněnský fotbalista. Zařazen byl do dělnické profese, která měla plat vyšší než úředníci. Základem bylo korun. PROGRAM letošních oslav výstava 100 let FC Zbrojovky Brno, prezentace historie klubu, autogramiády, soutěže slavnostní večer k ocenění nejvýznamnějších osobností fotbalového klubu slavnostní vyvrcholení oslav 100 letého výročí, společenskosportovní odpoledne, prezentace historie klubu po současnost, autogramiáda, soutěže, vyhlášení čtenářské soutěže o nejlepšího fotbalisty 100leté historie klubu, doprovodné utkání, mezinárodní utkání FC Zbrojovka Brno ŠK Slovan Bratislava, ohňostroj Petr Podroužek, foto: autor a archiv Jindřich Svoboda Mezi největší osobnosti Zbrojovky patří Vlastimil Bubník (82). Medailista z Mistrovství Evropy v roce 1960 ve Francii (dal vítězný gól v zápase o bronz s domácí Francií). Nikdy neobdržel žlutou ani červenou kartu. Navíc byl v ledním hokeji vlajkonošem ČSR na ZOH 1956 v Cortině d Ampezzo. Je 9x účastníkem mistrovství světa (1x stříbro, 2x bronz), 4x byl na zimních olympijských hrách (1x bronz). Stal se 11x mistrem Československa (vše s Kometou Brno). Karel Lichtnégl (76). Stříbrný medailista z Letních olympijských her v Tokiu S dalšími dvěma fotbalisty drží dosud nepřekonaný ligový rekord tři góly za tři minuty. Karel Kroupa (62) přezdívaný Krupica. Mistr 1977/78, fotbalista roku 1977, 2x Král ligových kanonýrů. Jindřich Svoboda (60) přezdívaný Zlatá noha. Tuto přezdívku Zlatá noha Moskva, 2. srpna Ve finále olympijského turnaje proti sobě nastoupily Československo a Německá demokratická republika. Dlouho trval bezbrankový stav. Zbývalo 15 minut do konce, když zraněného Vízka musel vystřídat brněnský Jindřich Svoboda. A než se stačil pořádně rozkoukat, dostal se do velké šance. V 77. minutě jeho hlavičku německý brankář ještě vyrazil, proti pravačce už byl bezmocný. Jediný gól rozhodl o našem zlatu. Když se mluví o Jindru Svobodovi, tak skoro každého napadne spíše olympijský úspěch než mistrovský titul získaný se Zbrojovkou. Přijde na to řeč dnes už jen výjimečně, při nějakých oslavách. Je to už jen taková nostalgie, tvrdí Jindřich Svoboda. Na památku má doma jen zlatou medaili. Kopačky jsem měl tehdy dobře rozšlapané, takže jsem v nich hrál dále. Nenapadlo mě si je tenkrát nechat, lituje dnes. Za výkon mu spoluhráči dali aspoň starou kopačku. Je na ní nápis připomínající olympijský úspěch, ale Vlastimil Bubník BEETHOVEN NA CESTÁCH V pondělí 18. února byl v koncertním sále Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové na Palackého třídě 70 v Králově Poli uveden 1. koncert cyklu Beethoven na cestách v provedení pěti mladých pianistů z celého světa, laureátů mezinárodní klavírní soutěže Münchner Klavierpodium der Jugend (Klavírní pódium mládeže), která probíhá v Mnichově a má za sebou již dvanáct ročníků. Na koncertě zaznělo celkem pět Beethovenových sonát. Zcela zaplněný koncertní sál odměnil každou z nich bouřlivým potleskem. Další laureáti mnichovské klavírní soutěže se představí nejen ještě v Brně v úterý 30. dubna v hod. v sále ZUŠ na Smetanově ulici a ve středu 12. června v hod. v sále Konzervatoře Brno ale také v Praze, Olomouci, Vídni, Paříži, Madridu a dalších evropských městech. V rámci klavírního cyklu Beethoven na cestách tak v roce 2013 zazní na evropských koncertních pódiích všech třicet dva sonát Ludwiga van Beethovena. Jana Novotná U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ. SPORÁKY MORA od 4.990,- Kc s DPH - NOVÁ mřížka STABIL PLUS - ECO program pecení Košinova 10, Brno, tel: otevřeno: po pá 8 16 hod. parkování zdarma Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170, Kč. Platí při vlastním dovozu. Ekologicky u nás můžete zlikvidovat i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení, včetně náhradních dílů (mikrovlnky, odsavače, vysavače, žehličky, kávovary, topinkovače, vrtačky, pily...) Cejl 68, Brno, tel: otevřeno: po pá hod. Vydává statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole, Redakce časopisu Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , Editor, inzerce: Petr Podroužek, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro, dveře č. 60 v budově ÚMČ Brno-Královo Pole. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

DEN DĚTÍ. Nechme popelnice sloužit svému úèelu. sobota 1. června 2013 Kpark na Slovanském nám. Městská část Brno-Královo Pole S KRÁLOVOPOLSKOU RADNICÍ

DEN DĚTÍ. Nechme popelnice sloužit svému úèelu. sobota 1. června 2013 Kpark na Slovanském nám. Městská část Brno-Královo Pole S KRÁLOVOPOLSKOU RADNICÍ strana 2 strana 4 strana 5 strana 8 Radnice informuje Královo Pole má opět svého Učitele roku Na ÚMČ se diskutovalo o olympiádě sportovní a luštitelské MŠ na Rybníčku získala prestižní plaketu Přírodní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna BC. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více