Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva /Spinální jednotka

2 Quo vadis Spinální program České republiky? Byl to rok 1993, Spinální jednotka v Brně fungovala první měsíce, když se Ministerstvo zdravotnictví na nás obrátilo se žádostí o vypracování Spinálního programu pro celou republiku. Spinální program se stal součástí Národního plánu opatření pro snížení důsledků zdravotního postižení, přijatého usnesením vlády České republiky č. 493/93, kde se v bodu č. 3 ukládá, že program by měl zajistit a podporovat vznik specializovaných center pro snížení důsledků chronických a náhle vzniklých zdravotních postižení. Tvůrci národního plánu poznali, že první spinální jednotka v Brně se stane vzorem pro budoucí spinální program. Defi novali jsme cíle programu a navrhli vytvoření souměrné sítě spinálních jednotek pro akutní péči. Kladli jsme důraz na akreditaci těchto pracovišť. Opřeli jsme se o Memorandum k vytvoření nových center v německy mluvicích zemích (Denkschrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zur Neuordnung der Behandlungszentren für Querschnittgelähmte in der Bundesrepublik Deutschland, 1995) a zkušenosti ze Spojených států amerických (A propsal for special projects and demonstrations for spinal cord injuries, Midwest regional spinal cord injury care system, Chicago 1990). 3

3 Na základě statistických údajů jsme upozornili na každoroční nárůst čerstvě vzniklých poruch míchy vyžadujících pobyt na spinálních jednotkách ( případů na obyvatel). Spinální jednotka v Brně léčila v prvních letech ročně pacientů s čerstvě vzniklým úrazem míchy. Trvalo to 10 let, než byla v červenci 2002 metodickým opatřením č. 7 ve Věstníku MZ ČR stanovena síť zdravotnických zařízení. Určitě k tomu výrazně přispěla iniciativa výboru České spondylochirurgické společnosti a zdravotnického výboru Senátu Parlamentu České republiky v lednu roku Zároveň však rostl počet spondylochirurgických pracovišť a instabilně poraněná páteř nemusela být překládána do Brna, Ostravy, Liberce či Prahy. Ale: Na podstatě cíle spinálního programu se nic nezměnilo! Je-li zraněna i mícha, pacient by měl být co nejdříve ošetřen a rehabilitován na specializovaném oddělení, a to na Spinální jednotce. Platí, co jsme deklarovali v 90tých letech: Komplikace nastávají v prvních dnech po úrazu a jen obtížně je lze napravit později. Jen těžko se může pacientovi na standardním oddělení poskytnout nutná ucelená péče, kterou zákeřná nemoc vyžaduje! Zkušenost posledních let svědčí o opaku. I přesto, že v centrální databázi ČSCHS počet výskytu čerstvých úrazů míchy neklesá, klesá počet pacientů léčených na spinálních jednotkách. Regionální centra dnes bojují o každého pacienta, o každý bod a zřejmě chtějí dokázat, že umí léčit i paraplegiky. Ale u ucelené ošetřovatelsko-rehabilitační péče o tetra- a paraplegiky jde přece o něco úplně jiného. Běžná praxe center bez spinální jednotky je, že lehčí případy rehabilitují sami a těžší případy, které potřebují dlouhodobou intenzivní péči přeloží na ARO regionálních nemocnic. Toto není jistě ta správná cesta. Často se na nás tato zařízení s žádostí o převzetí pacientů obrací velmi pozdě. Přestože máme od roku 2002 síť spinálních jednotek, cítíme, že spinální program nefunguje tak jak by měl. program České republiky. Zveme vás všechny, lékaře, vysokoškoláky nelékařských oborů, sestry, rehabilitační pracovníky, srdečně k aktivní spolupráci. S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2008 Těšíme se na další spolupráci s Vámi všemi! Váš prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Začátkem roku 2003 jsme psali ve výroční zprávě o tom, že se sice program rozvíjí, ale že obor paraplegiologie neexistuje. Už dávno tomu tak není. Během roku 2004 vzniklo Paraplegiologické fórum, sdružení lékařů, SZP a jiných zainteresovaných osob, které má za cíl zkvalitnit organizaci péče o paraplegiky. Vypracovaly se směrnice ucelené rehabilitační péče a pravidelně se konají kongresy. Na výročním kongresu Paraplegiologického fóra, 4. Setkání spinálních jednotek v Praze ve dnech října 2007 došlo k dalšímu významnému kroku: Pod záštitou ČLS JEP jsme založili odbornou společnost ČSML (Českou společnost pro míšní lézi). Věřím, že se nám společně podaří zkvalitnit spinální 4 5

4 Všechno je v pořádku a nic se nestalo, a jestli se něco stalo, tak je to také v pořádku, že se vůbec něco děje. Švejk Kolektiv Vysokoškoláci prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., přednosta Kliniky traumatologie LF MU sídlem v Úrazové nemocnici v Brně MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., vedoucí lékař Spinální jednotky MUDr. Vladimír Mužík, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., sexuolog- androlog, psychiatr Mgr. Radka Fajtová, klinický psycholog MUDr. Iva Černohousová, prezenční doktorandské studium MUDr. Martin Sutorý, odborný lékař pro chirurgii a urologii MUDr. Andrej Bilik, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Naděžda Poršeková, odborný lékař pro neurologii a rehabilitační medicínu, primářka Rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii MUDr. Ivana Bělušová, odborný lékař pro interní medicínu (do ) MUDr. Zlata Částková, odborný lékař pro interní medicínu (od ) doc. MUDr. Jan Válka, CSc., odborný lékař pro plastickou chirurgii MUDr. Stanislav Kazda Externí pracovnici Kolegové z Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie pod vedením prof. MU- Dr. Jiřího Veselého, CSc. Zdravotní sestry Jahodová Jana, staniční sestra Bluschkeová Růžena Doležalová Renata Husáková Petra (zástupkyně staniční sestry) Holá Helena Odehnalová Dana Pětová Světlana Sedláková Marie Skládaná Věra Sobotková Radka Sochorová Marie Šandorová Lucie (od ) Velebová Martina (MD od ) Trlicová Hana (do ) Rehabilitační pracovníci Zralá Miriam (vedoucí, končila ) Cimrlová Pavla Jakšová Hana Indruch Michal Maliková Hana Kirchnerová Lucie Kolegové z ARO Rentgenologové Kolegové z traumatologických a chirurgických oddělení Kolegové z endoskopicko-diagnostické základny Sanitárky Badyláková Helena Duková Hana Fialová Alena Koníčková Věra Konšelová Jaroslava Kořínková Květoslava Kučerová Jana 6 7

5 Svobodová Martina Sýkorová Dana Urbanová Stanislava Schmidtová Libuše Spinální implantáty Synthes Řešení pro spondylochirurgii Úklid Skálová Eva Maryšková Lenka Dokumentace Pospíšilová Olga Prodisc-C Vectra PREVENCE DEKUBITŮ Chrániče lokte a paty Telefix USS Fracture System Originální nástroje a implantáty AO/ASIF Zastoupení pro ČR a SR: Synthes, s. r. o. Sibeliova Praha 6 Bližší informace u výrobce krejčovství Radka, tel , Židlochovice, Malinovského 602 nebo na Spinální jednotce Úrazové nemocnice v Brně, tel Rocenka UN 06 A5.indd :18:29 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková erná 8 9

6 ABC Anterior Cervical Plating System S4 SRI Zadní bederní fixátor Aesculap Spine Dlahový systém na krční páteř Nejlepší komfort pro štěp Aesculap Spine Doplněn unikátním SRI aparátem Pro dokonalou repozici i těžkých spondylolistéz B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 ABC_A5.indd :19:51 S4_SRI_A5.indd :20:

7 The Complete Vertebroplasty Package V-MAX Mixing and Delivery System Simple one-step mixing and injecting from the same enclosed chamber Precisely controlled cement delivery in 0.5 ml or 0.25 ml measurements VERTEBROPLASTIC Cement Extended working time Ideal injection viscosity Pre-mixed radiopaque agent Reduced exothermic reaction 12 13

8 TeCorp Isobar TTL Dynamic Olys (TLIF) Discocerv Antelys (ALIF) PCB Lyra Bioscorp Stella Samarys Adonys (PLIF) Aladyn Kardio-line, spol. s r.o. Antonínská 5, Brno, MUDr. Vladimír Štaffa, Olšová 1, Brno, tel.: , mobil: KL_VZ_inzerat.indd :13:

9 Statistika Statistics Počet pacientů s onemocněním páteře léčených v ÚN Number of patients Čerstvé úrazy Akutní úrazové příjmy (directly) Překlady z jiných nemocnic (transfers) Chroničtí pacienti 179 Chronická poúrazová deformace (posttraumatic malpoition) 2 5 Degenerativní spondylochirurgie (degenerative disorders) lumbosakrálně (lumbosacral) cervikální (cervical) 2 3 Degenerativní konzervativně Extrakce materiálu (implant removal) Operace dekubitů (pressure sore surgery) 2 6 Neuromodulace stimulátor močového měchýře (Brindley-Sauerwein-Stimulator) tumory (tumor) 1 spondylodiscitida 2 2 pozdní efekt 2 časný efekt 1 ucelená rehabilitace (Comprehensive Care) Neuro-urologická indikace (neuro-urological disorders) 14 2 TESE Fertilizační program Fertilizational program 6 vertebroplastika 7 11 Ošetření pacienti celkem chronické akutní total chronical acute Komplikace po operacích páteře Complications after surgery Časná infekce rány (early infection) 2 Pozdní infekce rány (late infection) 2 Revizní operace pro malposici šroubů 1 Pohlaví čerstvých úrazů (gender of acute injuries) Muži (male) % ženy (female) 82 31% Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Number of patients according to their age (acute) počet Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) do a více věk 16 17

10 Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce Number of spine injuries during months počet I II Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce III IV V VI měsíc C1-2 C3-7 T1-11 T12-L1 L2-5 celkem Operace Konzervativně Celkem Čerstvé poranění míchy New spinal cord injury Klasifi kace Frankel VII VIII IX tetra A X XI XII para B C D Mechanismus úrazů Kind of trauma chodec (pedestrian) 55 pád z výšky (fall) 120 střelná (gunshot) 0 skok do mělké vody (jump into water) 6 auto-moto 64 zavalení (owerpowerded) Operace Surgery C0-C2 počet zlomenin 35 halo fi xace 5 operace dens axis 18 19

11 (přední 2 šrouby) 5 jiné (tripple) 1 Ošetřovatelská péče C3-C7 počet zlomenin 53 konzervativně 25 halo 0 přední stabilizace (Smith-Petterson) 28 zadní stabilizace 0 Th1-Th11 počet zlomenin 109 konzervativně 55 zadní stabilizace 22 isolovaná vertebroplastika 1 kombinovaně (zadní+vats) 4 Th12-L1 celkový počet 103 konzervativně 45 izolovaný přední 3 izolovaný zadní 36 kombinovaně 19 vertebroplastika 2 L2-L5 celkový počet 64 konzervativně 33 izolovaný přední 1 izolovaný zadní 17 Kombinovaně 9 vertebroplastika 3 operace os sacrum

12 Lékařská práce Prim. MUDr. D. Chasáková najde na CT každou drobnost. To jsme my Symposium na téma Víno a zdraví v Židlochovicích. MUDr. T. Šrámková, CSc. a prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. přivítají emer. prof. Ing. Viléma Krause, CSc. býv. ředitele Mendlovy university v Brně 22 23

13 Rehabilitace 24 25

14 DumBezBarier.cz Tel.:

15 Široký sortiment kancelářského a velkoformátového papíru, tonerů, inkoustových náplní a obálek. VOLEJTE ZDARMA FAXUJTE ZDARMA Real Quality Is No Luxury GUMMI - PRINT, a.s. Dolní 64, Doubravice nad Svitavou 28 29

16 LATERÁLNÍ NÁKLON Snadná manipulace s pacientem na lůžku Elektricky polohovatelné lůžko vybavené funkcí laterálního náklonu může významně ulehčit práci ošetřovatelek při každodenní péči o částečně a zcela imobilní jedince. Polohování lůžka do stran má pozitivní vliv i na zdravotní stav ležícího, přispívá totiž k prevenci dekubitů. Společnost Linet integrovala funkci laterálního náklonu (± 15 ) do nového nemocničního lůžka Latera Acute a pečovatelského lůžka Latera Care. Obě lůžka proto umožňují přetočení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy ošetřujícího personálu. Optimální umístění nožních ovladačů laterálního náklonu odpovídá pozici sestry u lůžka při ošetřování. Na lůžkách Latera Acute a Latera Care zvládne manipulaci s imobilním pacientem pohodlně jedna sestra. Laterální náklon udržuje pacienta ve stabilní poloze a přebírá tak de facto úlohu druhé sestry, která v ostatních případech stabilizuje polohu pacienta rukama. Ovladače jsou vybaveny bezpečnostním GO tlačítkem, které zamezuje nechtěnému polohování. Laterální náklon i další polohy lůžka sestra pohodlně a snadno nastaví pomocí nožních ovladačů nebo centrálního sesterského ovladače. Bezpečnost ovládání garantuje aktivační GO tlačítko, které vylučuje náhodné spuštění polohování. Bezpečí pacienta v laterálním náklonu zajišťuje jednodílná sklopná postranice (Latera Acute) nebo podélná spustitelná postranice (Latera Care). Laterálního náklon lůžek Latera Acute a Latera Care významně usnadňuje množství rutinních ošetřovatelských činností, jakými jsou převlékání a hygiena pacienta nebo stlaní lůžka. Zároveň slouží pro základní prevenci sekundárních komplikací imobility. Linet spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika tel.: , fax: , 07_01_inzerce_lateral_def_spad.i :12:29 31

17 Vědecká činnost Research activities přednášková činnost Wendsche P., Košiš J., Mužík V., Bilik A., Třileté výsledky po dynamické stabilizaci degenerativních onemocnění bederní páteře XI. Národní kongres ČSOT , Brno Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: VATS při ošetřování předního sloupce T/L přechodu páteře XXVII. Červeňanského dny Bratislava Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Komplikace při ošetřování poranění krční páteře. Mezinárodní neurochirurgický kongres Interim Tále Kočiš, J., Wendsche P., Mužík, V., Bilik, A.: Torakospkopicky asistovaný transdiafragmatický přístup k ošetření zlomenin T/L přechodu. XI.Národní kongres ČSOT Brno Kočiš, J., Kazda, S., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Neurologické sledování pacientů s poraněním hrudní a bederní páteře. Národní spondylochirurgický kongres Poprad Kočiš, J., Wendsche, P., Chasáková D.: Význam spirálního CT při detekci poranění OC přechodu u pacientů v bezvědomí. XIII. Novákovy traumatologické dny Brno Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Health, Sydney, April 15 19, Šrámková T. Víno a sex, Sympozium Víno a pokrm, Židlochovice Šramkova T.: Erectile dysfunction and the partner s role. 2nd Czech and International Congress of Andrology, zámek Štiřín, května Šrámková T., Yamamotová A., Rokyta R.: Studie biochemických parametrů bolesti u pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí v akutním a postakutním stadiu. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Šrámková T.: Víno, sex a stav mysli. V. konference Víno a zdraví. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, postoj a role partnerky. Slovenský andrologický kongres, Patince, Sutorý M., Šrámková T.: Erektilní dysfunkce u pacientů po traumatu. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Sutory M., Sramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. 2nd Czech and International Congress of Andrology. zámek Štiřín, května Sutorý M., Bouchal P., Šrámková T.: Změny oběhových parametrů během katetrizace a urodynamického vyšetření u pacientů s transverzální míšní lézí. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Fajtova R., Sramkova T.: Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury. 4th world congress for positive psychotherapy. Cyprus, October Sutory M., Sramkova T.: Strangulation of the penis by a cone bearning as a result of male sexual competitivenes. Congress ESSM Lisabon, Černohousová I,.Pink T,.Stoklas J, Chaker A.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Novoveské dni, Ostrožská Nová Ves, Černohousová I.,.Chaker A, Janeček M.,Pink T,.Stoklas J: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XVI. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, Hradec Králové, Černohousová I.: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XV. Frejkovy dni s mezinárodní účastí, Brno, Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V.: Současné možnosti ošetření osteoporotických fraktur torakolumbální páteře. XIV. Konference mladých lékařů, FN U Svaté Anny, Brno, Černohousová I.,.Pink T,.Chaker A,.Stoklas J: Hemiarthroplasty of the Shoulder Mid-term Results. Abstrakt Website of Communication for Better Health Digest(5th Medical Scientifi c Conference for Students and Young Doctors, Pleven, Bulhársko Černohousová I., Chaker A., Janeček M.., Pink T.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Moravské ortopedické dny II., Nemocnice Přerov, Fajtová R, Šrámková T. Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury IV. World Congress of Positive Psychotherapy ve Famagustě, Kypr, Doležalová R, Fajtová R. Analýza a hodnocení bolesti u pacientů s míšním poraněním 4. setkání spinálních jednotek v Praze,

18 Fajtová R., Adaptace po míšním poranění ParaCENTRUM Fenix v Brně Přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání Wendsche P., Zlomeniny hlezenního kloubu. AO Course Advanced. Praha Wendsche P. Degenerativní onemocnění bederní páteře. ALIF? PLIF? TLIF? Dynamická stabilizace, náhrada ploténky? St. Johann, Rakousko, fi remní seminář, Wendsche P., Restabilization in degenerative lumbar instabilities with a dynamic stabilization systém (Isolock-Isobar) Up-dated experience., Zürich International Course for minimally invasive spine surgery, Jan.2007 Wendsche, P., Fractures of the distal humerus. AO Course Advanced, Bela- -Antalya, Wendsche P., Absolutně a relativně stabilní osteosyntézy. AO-kurz Principy, Bratislava Wendsche P., Kostní hojení AO-kurz Principy, Bratislava Šrámková T.: Role partnerky v léčbě erektilní dysfunkce muže a novinky v přístupu k terapii. Postgraduální vzdělávání praktických lékařů. Znojmo, Šrámková T.: Sexuologické komplikace spinálních traumat. Odborná lékařská přednáška pro lékaře Hamzovy rehabilitační léčebny pro děti a dospělé Luže Košumberk. Luže-Košumberk Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, komunikace lékař pacient. Činnost center funkční medicíny. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů, Vysoké Mýto, Šrámková T.: Sexuologické aspekty traumatických míšních lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU, Brno, Šrámková T.: Alkohol, sex a stav mysli. Seminář pro lékárníky a farmaceuty. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, nový přístup v léčbě, postoj partnerky. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů. Brno, Šrámková T.: Psychologické a sexuologické aspekty pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU Brno, Přednášky v rámci public relations Šrámková T.: Sexuální dysfunkce mužů a žen s roztroušenou sklerózou.klub ROSKA, Brno, Šrámková T.: Víno a sex. Seminář u příležitosti Jubilejní výstavy vín v Židlochovicích, Šrámková T.: Sexuální poruchy po poranění míchy. Seminář pro pacienty Hamzovy rehabilitační léčebny Luže-Košumberk, Luže-Košumberk Šrámková T.: Víno, sex a roztroušená skleróza. Klub ROSKA, sdružení pacientů s roztroušenou sklerózou, Brno, Šrámková T.: Zdravé stáří. Přednáška pro seniory. Řícmanice, Šrámková T.: Rozhlasová a televizní vystoupení v rámci public relations Dobré ráno, vysílání ČT 1, rozhovor na téma sex a jaro, Rozhlasové vysílání v cyklu A co dál doktore? , vysíláno reprízy Snídaně s Novou , dva vstupy a odpovídání na dotazy diváků on- -line, téma partnerský sexuální nesoulad. Publikace Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Urologie pro praxi, Supplementum A, 1/2007, 8, s. A74. Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. Abstract book. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Heal, 2007, p Šramkova T.: Erectile dysfunction and the Partner s role. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 25 Sutory M., Šramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 48. Černohousová I., Kočiš J, Wendsche P., V. Muží, A. Bilik: Současné možnosti ošetření osteoporotických zlomenin Th-L páteře. Rozhl. Chir 2007, 86, 12., Jahodová J., Kvalita života pacientů s míšním poraněním, závěrečná bakalářská práce, LF MU, Brno 2007 Populárně vědecké Wendsche P., Perkutánní vertebroplastika. Nemocniční speciál, Medical Tribune 3, 36, 2007 Wendsche P.: Pohovor organizací První krok

19 Výzkumné zaměření a mimoústavní spolupráce: Erektilní dysfunkce jako první příznak kardiovaskulárního onemocnění spolu s prof. MUDr. Meluzín, Csc., MUDr. Panovský, PhD. z I. Interní kardio-angiologické kliniky, MU, FN USA Brno Traumatické míšní léze erektilní dysfunkce, neplodnost program Asistované reprodukce spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou MU a FN Brno, Centrum asistované reprodukce Repromeda, Brno Bolest u míšních traumat: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF MU Praha, prof. MUDr. Rokyta, DrSc. Čtyři oblasti zpracování konfliktu na cestě ke znovunalezení životní rovnováhy Mgr. Radmila Fajtová K míšnímu poranění dochází následkem úrazu, kdy dojde k poškození buněk míchy nebo přerušení míšních nervových drah. Mezi nejčastější mechanizmy úrazu patří pád z výšky, chodec (sražení motor. vozidlem), auto-moto nehody, skok do mělké vody a zavalení. Míšní poranění je trauma, které člověka hluboce ovlivňuje na všech rovinách existence. Jak člověk po úraze, tak jeho rodina po počátečních stádiích šoku a popření prochází fázemi hněvu, smlouvání a smutku. Hněv a smutek mohou u některých přejít do deprese. Stádium smíření se/přijetí nové reality přichází zpravidla mnohem později, po dlouhé cestě. Čtyři oblasti konfl iktu mohou sloužit jako kompas na cestě k cíli dosažení stádia smíření a přijetí této reality, tedy ke znovunalezení rovnováhy. Dá se říci, že náš čas a energii dělíme mezi tyto čtyři oblasti. V různých životních obdobích věnujeme některým oblastem více času a energie než jiným. To, co v životě prožíváme, se zpětně odráží ve všech čtyřech oblastech. Míšní poranění nepostihne pouze oblast těla a smyslů, ale dojde také ke změnám a potenciálně i ke konfl iktům ve zbývajících oblastech oblasti výkonu, kontaktu/vztahů a fantazie/budoucnosti/přesvědčení. V rámci psychologické práce s pacienty po míšním poranění postupně zpracováváme jednotlivé oblasti, zejména témata, která konkrétní pacienty trápí, která jsou emocionálně silně nabitá, o kterých mají potřebu komunikovat. Následující seznam témat, která vyvstávají v rámci rozhovorů s pacienty není vyčerpávající, nicméně ilustruje komplexnost dopadu míšního poranění na život pacienta. Tělo/Smysly Ztráta pohybu a/nebo čití Ztráta funkce střev Ztráta funkce močového měchýře Spasticita (křeče) Bolest Spánek Dekubity (proleženiny) Strava/výživa Fyzický vzhled/atraktivita Sexualita Plodnost Rehabilitace Sport a rekreace Výkon Zaměstnání/práce Finance Koníčky Rekvalifi kace Kontakt/Vztahy Partner Děti Širší rodina Přátelé, kamarádi, známí 36 37

20 SOUČASNÉ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR THORAKOLUMBÁLNÍ PÁTEŘE Kvalita života pacientů s míšním poraněním Souhrn Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V., Bilik A. Cíl práce: Retrospektivní zhodnocení souboru pacientů s osteoporotickou zlomeninou thorakolumbální páteře. Kritériem pro zařazení do souboru byl věk nad 65 let. Materiál a metody: Během období IX/2005 VII/2006 bylo ošetřeno 45 pacientů s osteoporotickou zlomeninou: 28 žen, 17 mužů ve věku let, průměr 72,6 let. Mechanismem úrazu byl pád 39krát, auto-moto 5krát, zavalení 1krát. Neurologická symptomatologie se vyskytla u 3 pacientů. Poranění v úrovni T1-T10 bylo zjištěno 8krát, T11-L2 43krát, L3-L5 5krát. Převažovala poranění typu A přítomno 47krát, poranění typu B 4krát, typu C 2krát. Konzervativní terapie byla indikována 25krát; transpedikulární stabilizace 15krát, stabilizace izolovaným předním přístupem 1krát; vertebroplastika u 5 pacientů na 14 obratlech, včetně preventivního ošetření sousedních obratlů. Dominovala monotraumata 31 případů, sdružených poranění bylo 12, polytraumata 2. Výsledky: Zhodnotili jsme výsledky 25 pacientů. 6 pacientů zemřelo, 14 se nedostavilo ke kontrole po 12 měsících. Hodnotili jsme GDW (Grunddeckplattenwinkel), VAS (Visual Analog Scale) a Oswestry skóre a výskyt komplikací. Průměrné VAS skóre před ošetřením ve skupině s konzervativní, operační terapií a vertebroplastikou v uvedeném pořadí bylo 7,0; 8,2 a 7,9; po 12 měsících kleslo na 3,8; 3,4 a 3,7. Oswestry skóre ve stejném pořadí skupin se rovnalo 25,3 %, 27,1 % a 23,5 %. Mezi výsledky nebyl statisticky signifi kantní rozdíl. GDW ve skupině s konzervativní terapií byl v době úrazu průměrně 2, po roce 6. Před vertebroplastikou +4, po výkonu +6, po 12 měsících +2. Před operační stabilizací 10, Závěr: Léčba osteoporotických fraktur thorakolumbální páteře vyžaduje individuální důsledné zvážení alternativ terapie. Bakalářská práce, Brno 2007 Jana Jahodová Kvalita života je nyní stále častěji defi nována jako to, jak určitá osoba hodnotí subjektivně svou životní situaci. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice kvality života pacientů s poúrazovou míšní lézí (vozíčkářů). Chtěla jsem zjistit, jak míšní postižení mění život mužů a žen, do jakých oblastí nejvíce zasahuje. Vyvodit, jakým způsobem je třeba rozvinout péči o pacienty s poúrazovou transversální míšní lézí. Snažila jsem se získat údaje související s kvalitou života nemocných s poraněním míchy. Práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se snažila přiblížit pojem, příčina, projevy, léčbu, ale také problematiku sociálního prostředí a psychologického přístupu. 1 V praktické části jsem zpracovávala údaje získané od respondentů prostřednictvím anonymního dotazníku. Všichni respondenti byli vozíčkáři, tzn. s poúrazovou transverzální míšní lézí. Vyžadovala jsem nejméně půlroční odstup od úrazu. Po toto období probíhá adaptační proces na následky spinálního traumatu, nemocný projde spinální jednotkou a rehabilitačním zařízením a dostává se do domácích podmínek. Poraněný ví, že pro další životní etapu musí počítat s tím, že zůstane vozíčkářem. Dotazníkovým šetřením prošli všichni, kteří splňovali uvedená kritéria. Cílem mého průzkumného šetření tedy bylo zjistit, jak klienti s poúrazovou transversální míšní lézí hodnotí kvalitu svého života v oblasti pracovní, sociální, rodinné a partnerské, zájmové činnosti a přátelských vztahů. Výsledky: Z provedeného výzkumu vyplynulo, že úrazy páteře s následnou transversální míšní lézí postihují výrazně vyšší procento mužů 73,7% než žen 26,3%. Nejvyšší počet respondentů byl mladšího a produktivního věku, zahrnuje 56,0% dotazovaných ve věku let a 31,0% produktivního věku. Zbývajících 13,0% se pohybuje ve věkovém rozmezí 51 a více let. I na další otázku, zda se změnilo obecně chování občanů k tělesně postiženým, odpovídala většina z nich možnostmi ne nebo spíše ne celkem 77,9% dotazovaných; 23,1% dotázaných nějakou změnu zaznamenaly. Nejčastěji uváděli soucit, lítost, obavy ale i pohrdání

21 Spinescope International spinal research trust research strategy. III. A discussion document. Strategie International Spinal Research Trust (ISRT): Diskusní dokument M. Adams, T. Carlstedt, J. Cavanagh, RN Lemon, R McKernan, JV Priestly, G Raisman, J Verhaagen. Spinal Cord (2007) 45, 2 14 ISRT identifi kuje klíčové oblasti základního a klinického výzkumu, které si zaslouží podporu. Nejnovější vědecký vývoj výzkumu směřuje na zotavení poruchy míchy a obnovení funkce míchy. Cotransplantant of neural stemm cells and NT-3 gene modified Schwann cells promote the recovery of transected spinal cord injury Současná transplantace nervových kmenových buněk a genem NT-3modifikovaných Schwannových buněk podporuje regenerace míšního poranění JS Guo, YS Zeng, HB Li, WL Huang, RY Liu, XB Li, Y Ding, LZ Wu, DZ Cai Spinal Cord (2007) 45, Na krysí samičkách (Sprague-Dawley rats) váhou mezi 200 a 220 g byla mícha porušena a zkoumán vliv současné aplikace nervových kmenových buněk a genem NT-3 modifi kovaných Schwannových buněk na míšní regeneraci. Transplantát byl aplikován do místa poranění. Výsledek: V transplantační skupině se našly známky přerostu nervových struktur. Transplantované buňky zvýšily areály v mozku (sensomotorický kortex vnitřní pyramidálních struktur, červený nukleus středního mozku). Evokované potenciály (jak motorické, tak sensitivní) ukazovaly zlepšení. Autoři shrnují, že tato kombinace látek představuje potenciální lék pro poranění míchy. Physiological effects of lower extremity functional electric stimulation in early spinal cord injury: lack of efficacy to prevent bone loss Fyziologické efekty po funkční elektrické stimulaci dolních končetin (FES) v první fázi míšního poranění: nedostatek účinnost v prevenci ztráty kostní tkáně JM Clark, M Jelbart, H Rischbieth, J Strayer, B Chatterton, C Schultz, R Marshall Spinal Cord (2007) 45, Kontrolovaná studie, která opakovaně měří efekt FES na prevenci kostní atrofi e v ranné fázi SIC a ochranní, tolerance a proveditelnost této metody. Měření ve dvou SJ v Jižné Austrálii. Vyšetřovaní pacienti (ASIA A-D) bylo provedeno ve dvou skupinách (FES n=23, průměrného věku 28, výšky léze C4-T10 a non-fes n=10 průměrného věku 31, C5-T12). FES dvakrát denně po 15 minutách do každé nohy 5krát týdně po dobu 5 měsících. Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) byla měřena tělesná kostní densitometrie (tbbmd) na kyčli a páteři a množství tuku během 3 týdnů, 3 a 6 měsíců. Signifi kantní (p>0.01) v prvním měřením (3 týdny), poté nikoliv. Autoři resumují, že svalový efekt elektrické funkční stimulace je patrný, vliv ne prevenci osteoporózy není. Proč positivní svalový efekt nemá vliv na vznik osteoporózu není docela vysvětlitelný. Inter-rater reliability of motor and sensory examinations performed according to American Spinal Injury Association standards Nezávislé sledování hodnověrnost neurologického vyšetření (motorického a sensitivního) G Savic, EMK Bergstöm, HL Frankel, MA Jamous, PW Jones Spinal Cord (2007) 45, Prospektivní sledovací studie National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville Hospital,, jak důvěryhodné je neurologické vyšetření podle kriterií ASIA. Byly porovnány výsledky vyšetření dvou zkušených lékařů na 45 pacientech. Výsledky: Total ASIA ( motorické skóre, dotyk a vpich) skóre ukázalo vysokou korelace obou specialistů (p<0.01). Studie, která byla podpořena grantem International Spinal Research Trust ukazuje, že Standardy neurologického vyšetření doporučeny ASIA je dosti věryhodné

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

D. ÚRAZY CYKLISTŮ. UK FN na Bulovce, Praha

D. ÚRAZY CYKLISTŮ. UK FN na Bulovce, Praha D. ÚRAZY CYKLISTŮ Kapitola z bakalářské práce Ondřeje Neklapila z POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Katedra bezpečnostních služeb (duben 27) Úraz (trauma) 1 je poškození zdraví následkem nehody.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Kapitola z bakalářské práce ONDŘEJE NEKLAPILA z POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Katedra bezpečnostních služeb (duben 2007)

Kapitola z bakalářské práce ONDŘEJE NEKLAPILA z POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Katedra bezpečnostních služeb (duben 2007) KAPITOLA 4 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, 15. 19. KVĚTNA 27 BEZPEČNOST A STATISTICKÉ ÚDAJE ÚRAZY CYKLISTŮ Kapitola z bakalářské práce ONDŘEJE NEKLAPILA z POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Katedra

Více

Zlomeniny v roce Fractures in 2005

Zlomeniny v roce Fractures in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.12.2006 58 Zlomeniny v roce 2005 Fractures in 2005 Souhrn Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Úrazy páteře a posttraumatické stavy

Úrazy páteře a posttraumatické stavy Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají III. multioborové sympozium na téma: Úrazy páteře a posttraumatické stavy Lázně Bělohrad / 22. 23. září 2016 PROGRAM www.mppromotion.cz Blok

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka. Jan Michálek

Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka. Jan Michálek Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka Jan Michálek Obsah Zdravotnické lůžko Historie Legislativa a normativa Standardní zdravotnické lůžko Bezpečnost

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Epidemiologie úrazů WHO zpráva 2007: Úraz představuje čelní příčinu mortality

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více