Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva /Spinální jednotka

2 Quo vadis Spinální program České republiky? Byl to rok 1993, Spinální jednotka v Brně fungovala první měsíce, když se Ministerstvo zdravotnictví na nás obrátilo se žádostí o vypracování Spinálního programu pro celou republiku. Spinální program se stal součástí Národního plánu opatření pro snížení důsledků zdravotního postižení, přijatého usnesením vlády České republiky č. 493/93, kde se v bodu č. 3 ukládá, že program by měl zajistit a podporovat vznik specializovaných center pro snížení důsledků chronických a náhle vzniklých zdravotních postižení. Tvůrci národního plánu poznali, že první spinální jednotka v Brně se stane vzorem pro budoucí spinální program. Defi novali jsme cíle programu a navrhli vytvoření souměrné sítě spinálních jednotek pro akutní péči. Kladli jsme důraz na akreditaci těchto pracovišť. Opřeli jsme se o Memorandum k vytvoření nových center v německy mluvicích zemích (Denkschrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zur Neuordnung der Behandlungszentren für Querschnittgelähmte in der Bundesrepublik Deutschland, 1995) a zkušenosti ze Spojených států amerických (A propsal for special projects and demonstrations for spinal cord injuries, Midwest regional spinal cord injury care system, Chicago 1990). 3

3 Na základě statistických údajů jsme upozornili na každoroční nárůst čerstvě vzniklých poruch míchy vyžadujících pobyt na spinálních jednotkách ( případů na obyvatel). Spinální jednotka v Brně léčila v prvních letech ročně pacientů s čerstvě vzniklým úrazem míchy. Trvalo to 10 let, než byla v červenci 2002 metodickým opatřením č. 7 ve Věstníku MZ ČR stanovena síť zdravotnických zařízení. Určitě k tomu výrazně přispěla iniciativa výboru České spondylochirurgické společnosti a zdravotnického výboru Senátu Parlamentu České republiky v lednu roku Zároveň však rostl počet spondylochirurgických pracovišť a instabilně poraněná páteř nemusela být překládána do Brna, Ostravy, Liberce či Prahy. Ale: Na podstatě cíle spinálního programu se nic nezměnilo! Je-li zraněna i mícha, pacient by měl být co nejdříve ošetřen a rehabilitován na specializovaném oddělení, a to na Spinální jednotce. Platí, co jsme deklarovali v 90tých letech: Komplikace nastávají v prvních dnech po úrazu a jen obtížně je lze napravit později. Jen těžko se může pacientovi na standardním oddělení poskytnout nutná ucelená péče, kterou zákeřná nemoc vyžaduje! Zkušenost posledních let svědčí o opaku. I přesto, že v centrální databázi ČSCHS počet výskytu čerstvých úrazů míchy neklesá, klesá počet pacientů léčených na spinálních jednotkách. Regionální centra dnes bojují o každého pacienta, o každý bod a zřejmě chtějí dokázat, že umí léčit i paraplegiky. Ale u ucelené ošetřovatelsko-rehabilitační péče o tetra- a paraplegiky jde přece o něco úplně jiného. Běžná praxe center bez spinální jednotky je, že lehčí případy rehabilitují sami a těžší případy, které potřebují dlouhodobou intenzivní péči přeloží na ARO regionálních nemocnic. Toto není jistě ta správná cesta. Často se na nás tato zařízení s žádostí o převzetí pacientů obrací velmi pozdě. Přestože máme od roku 2002 síť spinálních jednotek, cítíme, že spinální program nefunguje tak jak by měl. program České republiky. Zveme vás všechny, lékaře, vysokoškoláky nelékařských oborů, sestry, rehabilitační pracovníky, srdečně k aktivní spolupráci. S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2008 Těšíme se na další spolupráci s Vámi všemi! Váš prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Začátkem roku 2003 jsme psali ve výroční zprávě o tom, že se sice program rozvíjí, ale že obor paraplegiologie neexistuje. Už dávno tomu tak není. Během roku 2004 vzniklo Paraplegiologické fórum, sdružení lékařů, SZP a jiných zainteresovaných osob, které má za cíl zkvalitnit organizaci péče o paraplegiky. Vypracovaly se směrnice ucelené rehabilitační péče a pravidelně se konají kongresy. Na výročním kongresu Paraplegiologického fóra, 4. Setkání spinálních jednotek v Praze ve dnech října 2007 došlo k dalšímu významnému kroku: Pod záštitou ČLS JEP jsme založili odbornou společnost ČSML (Českou společnost pro míšní lézi). Věřím, že se nám společně podaří zkvalitnit spinální 4 5

4 Všechno je v pořádku a nic se nestalo, a jestli se něco stalo, tak je to také v pořádku, že se vůbec něco děje. Švejk Kolektiv Vysokoškoláci prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., přednosta Kliniky traumatologie LF MU sídlem v Úrazové nemocnici v Brně MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., vedoucí lékař Spinální jednotky MUDr. Vladimír Mužík, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., sexuolog- androlog, psychiatr Mgr. Radka Fajtová, klinický psycholog MUDr. Iva Černohousová, prezenční doktorandské studium MUDr. Martin Sutorý, odborný lékař pro chirurgii a urologii MUDr. Andrej Bilik, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Naděžda Poršeková, odborný lékař pro neurologii a rehabilitační medicínu, primářka Rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii MUDr. Ivana Bělušová, odborný lékař pro interní medicínu (do ) MUDr. Zlata Částková, odborný lékař pro interní medicínu (od ) doc. MUDr. Jan Válka, CSc., odborný lékař pro plastickou chirurgii MUDr. Stanislav Kazda Externí pracovnici Kolegové z Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie pod vedením prof. MU- Dr. Jiřího Veselého, CSc. Zdravotní sestry Jahodová Jana, staniční sestra Bluschkeová Růžena Doležalová Renata Husáková Petra (zástupkyně staniční sestry) Holá Helena Odehnalová Dana Pětová Světlana Sedláková Marie Skládaná Věra Sobotková Radka Sochorová Marie Šandorová Lucie (od ) Velebová Martina (MD od ) Trlicová Hana (do ) Rehabilitační pracovníci Zralá Miriam (vedoucí, končila ) Cimrlová Pavla Jakšová Hana Indruch Michal Maliková Hana Kirchnerová Lucie Kolegové z ARO Rentgenologové Kolegové z traumatologických a chirurgických oddělení Kolegové z endoskopicko-diagnostické základny Sanitárky Badyláková Helena Duková Hana Fialová Alena Koníčková Věra Konšelová Jaroslava Kořínková Květoslava Kučerová Jana 6 7

5 Svobodová Martina Sýkorová Dana Urbanová Stanislava Schmidtová Libuše Spinální implantáty Synthes Řešení pro spondylochirurgii Úklid Skálová Eva Maryšková Lenka Dokumentace Pospíšilová Olga Prodisc-C Vectra PREVENCE DEKUBITŮ Chrániče lokte a paty Telefix USS Fracture System Originální nástroje a implantáty AO/ASIF Zastoupení pro ČR a SR: Synthes, s. r. o. Sibeliova Praha 6 Bližší informace u výrobce krejčovství Radka, tel , Židlochovice, Malinovského 602 nebo na Spinální jednotce Úrazové nemocnice v Brně, tel Rocenka UN 06 A5.indd :18:29 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková erná 8 9

6 ABC Anterior Cervical Plating System S4 SRI Zadní bederní fixátor Aesculap Spine Dlahový systém na krční páteř Nejlepší komfort pro štěp Aesculap Spine Doplněn unikátním SRI aparátem Pro dokonalou repozici i těžkých spondylolistéz B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 ABC_A5.indd :19:51 S4_SRI_A5.indd :20:

7 The Complete Vertebroplasty Package V-MAX Mixing and Delivery System Simple one-step mixing and injecting from the same enclosed chamber Precisely controlled cement delivery in 0.5 ml or 0.25 ml measurements VERTEBROPLASTIC Cement Extended working time Ideal injection viscosity Pre-mixed radiopaque agent Reduced exothermic reaction 12 13

8 TeCorp Isobar TTL Dynamic Olys (TLIF) Discocerv Antelys (ALIF) PCB Lyra Bioscorp Stella Samarys Adonys (PLIF) Aladyn Kardio-line, spol. s r.o. Antonínská 5, Brno, MUDr. Vladimír Štaffa, Olšová 1, Brno, tel.: , mobil: KL_VZ_inzerat.indd :13:

9 Statistika Statistics Počet pacientů s onemocněním páteře léčených v ÚN Number of patients Čerstvé úrazy Akutní úrazové příjmy (directly) Překlady z jiných nemocnic (transfers) Chroničtí pacienti 179 Chronická poúrazová deformace (posttraumatic malpoition) 2 5 Degenerativní spondylochirurgie (degenerative disorders) lumbosakrálně (lumbosacral) cervikální (cervical) 2 3 Degenerativní konzervativně Extrakce materiálu (implant removal) Operace dekubitů (pressure sore surgery) 2 6 Neuromodulace stimulátor močového měchýře (Brindley-Sauerwein-Stimulator) tumory (tumor) 1 spondylodiscitida 2 2 pozdní efekt 2 časný efekt 1 ucelená rehabilitace (Comprehensive Care) Neuro-urologická indikace (neuro-urological disorders) 14 2 TESE Fertilizační program Fertilizational program 6 vertebroplastika 7 11 Ošetření pacienti celkem chronické akutní total chronical acute Komplikace po operacích páteře Complications after surgery Časná infekce rány (early infection) 2 Pozdní infekce rány (late infection) 2 Revizní operace pro malposici šroubů 1 Pohlaví čerstvých úrazů (gender of acute injuries) Muži (male) % ženy (female) 82 31% Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Number of patients according to their age (acute) počet Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) do a více věk 16 17

10 Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce Number of spine injuries during months počet I II Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce III IV V VI měsíc C1-2 C3-7 T1-11 T12-L1 L2-5 celkem Operace Konzervativně Celkem Čerstvé poranění míchy New spinal cord injury Klasifi kace Frankel VII VIII IX tetra A X XI XII para B C D Mechanismus úrazů Kind of trauma chodec (pedestrian) 55 pád z výšky (fall) 120 střelná (gunshot) 0 skok do mělké vody (jump into water) 6 auto-moto 64 zavalení (owerpowerded) Operace Surgery C0-C2 počet zlomenin 35 halo fi xace 5 operace dens axis 18 19

11 (přední 2 šrouby) 5 jiné (tripple) 1 Ošetřovatelská péče C3-C7 počet zlomenin 53 konzervativně 25 halo 0 přední stabilizace (Smith-Petterson) 28 zadní stabilizace 0 Th1-Th11 počet zlomenin 109 konzervativně 55 zadní stabilizace 22 isolovaná vertebroplastika 1 kombinovaně (zadní+vats) 4 Th12-L1 celkový počet 103 konzervativně 45 izolovaný přední 3 izolovaný zadní 36 kombinovaně 19 vertebroplastika 2 L2-L5 celkový počet 64 konzervativně 33 izolovaný přední 1 izolovaný zadní 17 Kombinovaně 9 vertebroplastika 3 operace os sacrum

12 Lékařská práce Prim. MUDr. D. Chasáková najde na CT každou drobnost. To jsme my Symposium na téma Víno a zdraví v Židlochovicích. MUDr. T. Šrámková, CSc. a prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. přivítají emer. prof. Ing. Viléma Krause, CSc. býv. ředitele Mendlovy university v Brně 22 23

13 Rehabilitace 24 25

14 DumBezBarier.cz Tel.:

15 Široký sortiment kancelářského a velkoformátového papíru, tonerů, inkoustových náplní a obálek. VOLEJTE ZDARMA FAXUJTE ZDARMA Real Quality Is No Luxury GUMMI - PRINT, a.s. Dolní 64, Doubravice nad Svitavou 28 29

16 LATERÁLNÍ NÁKLON Snadná manipulace s pacientem na lůžku Elektricky polohovatelné lůžko vybavené funkcí laterálního náklonu může významně ulehčit práci ošetřovatelek při každodenní péči o částečně a zcela imobilní jedince. Polohování lůžka do stran má pozitivní vliv i na zdravotní stav ležícího, přispívá totiž k prevenci dekubitů. Společnost Linet integrovala funkci laterálního náklonu (± 15 ) do nového nemocničního lůžka Latera Acute a pečovatelského lůžka Latera Care. Obě lůžka proto umožňují přetočení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy ošetřujícího personálu. Optimální umístění nožních ovladačů laterálního náklonu odpovídá pozici sestry u lůžka při ošetřování. Na lůžkách Latera Acute a Latera Care zvládne manipulaci s imobilním pacientem pohodlně jedna sestra. Laterální náklon udržuje pacienta ve stabilní poloze a přebírá tak de facto úlohu druhé sestry, která v ostatních případech stabilizuje polohu pacienta rukama. Ovladače jsou vybaveny bezpečnostním GO tlačítkem, které zamezuje nechtěnému polohování. Laterální náklon i další polohy lůžka sestra pohodlně a snadno nastaví pomocí nožních ovladačů nebo centrálního sesterského ovladače. Bezpečnost ovládání garantuje aktivační GO tlačítko, které vylučuje náhodné spuštění polohování. Bezpečí pacienta v laterálním náklonu zajišťuje jednodílná sklopná postranice (Latera Acute) nebo podélná spustitelná postranice (Latera Care). Laterálního náklon lůžek Latera Acute a Latera Care významně usnadňuje množství rutinních ošetřovatelských činností, jakými jsou převlékání a hygiena pacienta nebo stlaní lůžka. Zároveň slouží pro základní prevenci sekundárních komplikací imobility. Linet spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika tel.: , fax: , 07_01_inzerce_lateral_def_spad.i :12:29 31

17 Vědecká činnost Research activities přednášková činnost Wendsche P., Košiš J., Mužík V., Bilik A., Třileté výsledky po dynamické stabilizaci degenerativních onemocnění bederní páteře XI. Národní kongres ČSOT , Brno Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: VATS při ošetřování předního sloupce T/L přechodu páteře XXVII. Červeňanského dny Bratislava Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Komplikace při ošetřování poranění krční páteře. Mezinárodní neurochirurgický kongres Interim Tále Kočiš, J., Wendsche P., Mužík, V., Bilik, A.: Torakospkopicky asistovaný transdiafragmatický přístup k ošetření zlomenin T/L přechodu. XI.Národní kongres ČSOT Brno Kočiš, J., Kazda, S., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Neurologické sledování pacientů s poraněním hrudní a bederní páteře. Národní spondylochirurgický kongres Poprad Kočiš, J., Wendsche, P., Chasáková D.: Význam spirálního CT při detekci poranění OC přechodu u pacientů v bezvědomí. XIII. Novákovy traumatologické dny Brno Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Health, Sydney, April 15 19, Šrámková T. Víno a sex, Sympozium Víno a pokrm, Židlochovice Šramkova T.: Erectile dysfunction and the partner s role. 2nd Czech and International Congress of Andrology, zámek Štiřín, května Šrámková T., Yamamotová A., Rokyta R.: Studie biochemických parametrů bolesti u pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí v akutním a postakutním stadiu. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Šrámková T.: Víno, sex a stav mysli. V. konference Víno a zdraví. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, postoj a role partnerky. Slovenský andrologický kongres, Patince, Sutorý M., Šrámková T.: Erektilní dysfunkce u pacientů po traumatu. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Sutory M., Sramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. 2nd Czech and International Congress of Andrology. zámek Štiřín, května Sutorý M., Bouchal P., Šrámková T.: Změny oběhových parametrů během katetrizace a urodynamického vyšetření u pacientů s transverzální míšní lézí. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Fajtova R., Sramkova T.: Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury. 4th world congress for positive psychotherapy. Cyprus, October Sutory M., Sramkova T.: Strangulation of the penis by a cone bearning as a result of male sexual competitivenes. Congress ESSM Lisabon, Černohousová I,.Pink T,.Stoklas J, Chaker A.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Novoveské dni, Ostrožská Nová Ves, Černohousová I.,.Chaker A, Janeček M.,Pink T,.Stoklas J: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XVI. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, Hradec Králové, Černohousová I.: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XV. Frejkovy dni s mezinárodní účastí, Brno, Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V.: Současné možnosti ošetření osteoporotických fraktur torakolumbální páteře. XIV. Konference mladých lékařů, FN U Svaté Anny, Brno, Černohousová I.,.Pink T,.Chaker A,.Stoklas J: Hemiarthroplasty of the Shoulder Mid-term Results. Abstrakt Website of Communication for Better Health Digest(5th Medical Scientifi c Conference for Students and Young Doctors, Pleven, Bulhársko Černohousová I., Chaker A., Janeček M.., Pink T.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Moravské ortopedické dny II., Nemocnice Přerov, Fajtová R, Šrámková T. Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury IV. World Congress of Positive Psychotherapy ve Famagustě, Kypr, Doležalová R, Fajtová R. Analýza a hodnocení bolesti u pacientů s míšním poraněním 4. setkání spinálních jednotek v Praze,

18 Fajtová R., Adaptace po míšním poranění ParaCENTRUM Fenix v Brně Přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání Wendsche P., Zlomeniny hlezenního kloubu. AO Course Advanced. Praha Wendsche P. Degenerativní onemocnění bederní páteře. ALIF? PLIF? TLIF? Dynamická stabilizace, náhrada ploténky? St. Johann, Rakousko, fi remní seminář, Wendsche P., Restabilization in degenerative lumbar instabilities with a dynamic stabilization systém (Isolock-Isobar) Up-dated experience., Zürich International Course for minimally invasive spine surgery, Jan.2007 Wendsche, P., Fractures of the distal humerus. AO Course Advanced, Bela- -Antalya, Wendsche P., Absolutně a relativně stabilní osteosyntézy. AO-kurz Principy, Bratislava Wendsche P., Kostní hojení AO-kurz Principy, Bratislava Šrámková T.: Role partnerky v léčbě erektilní dysfunkce muže a novinky v přístupu k terapii. Postgraduální vzdělávání praktických lékařů. Znojmo, Šrámková T.: Sexuologické komplikace spinálních traumat. Odborná lékařská přednáška pro lékaře Hamzovy rehabilitační léčebny pro děti a dospělé Luže Košumberk. Luže-Košumberk Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, komunikace lékař pacient. Činnost center funkční medicíny. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů, Vysoké Mýto, Šrámková T.: Sexuologické aspekty traumatických míšních lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU, Brno, Šrámková T.: Alkohol, sex a stav mysli. Seminář pro lékárníky a farmaceuty. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, nový přístup v léčbě, postoj partnerky. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů. Brno, Šrámková T.: Psychologické a sexuologické aspekty pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU Brno, Přednášky v rámci public relations Šrámková T.: Sexuální dysfunkce mužů a žen s roztroušenou sklerózou.klub ROSKA, Brno, Šrámková T.: Víno a sex. Seminář u příležitosti Jubilejní výstavy vín v Židlochovicích, Šrámková T.: Sexuální poruchy po poranění míchy. Seminář pro pacienty Hamzovy rehabilitační léčebny Luže-Košumberk, Luže-Košumberk Šrámková T.: Víno, sex a roztroušená skleróza. Klub ROSKA, sdružení pacientů s roztroušenou sklerózou, Brno, Šrámková T.: Zdravé stáří. Přednáška pro seniory. Řícmanice, Šrámková T.: Rozhlasová a televizní vystoupení v rámci public relations Dobré ráno, vysílání ČT 1, rozhovor na téma sex a jaro, Rozhlasové vysílání v cyklu A co dál doktore? , vysíláno reprízy Snídaně s Novou , dva vstupy a odpovídání na dotazy diváků on- -line, téma partnerský sexuální nesoulad. Publikace Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Urologie pro praxi, Supplementum A, 1/2007, 8, s. A74. Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. Abstract book. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Heal, 2007, p Šramkova T.: Erectile dysfunction and the Partner s role. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 25 Sutory M., Šramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 48. Černohousová I., Kočiš J, Wendsche P., V. Muží, A. Bilik: Současné možnosti ošetření osteoporotických zlomenin Th-L páteře. Rozhl. Chir 2007, 86, 12., Jahodová J., Kvalita života pacientů s míšním poraněním, závěrečná bakalářská práce, LF MU, Brno 2007 Populárně vědecké Wendsche P., Perkutánní vertebroplastika. Nemocniční speciál, Medical Tribune 3, 36, 2007 Wendsche P.: Pohovor organizací První krok

19 Výzkumné zaměření a mimoústavní spolupráce: Erektilní dysfunkce jako první příznak kardiovaskulárního onemocnění spolu s prof. MUDr. Meluzín, Csc., MUDr. Panovský, PhD. z I. Interní kardio-angiologické kliniky, MU, FN USA Brno Traumatické míšní léze erektilní dysfunkce, neplodnost program Asistované reprodukce spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou MU a FN Brno, Centrum asistované reprodukce Repromeda, Brno Bolest u míšních traumat: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF MU Praha, prof. MUDr. Rokyta, DrSc. Čtyři oblasti zpracování konfliktu na cestě ke znovunalezení životní rovnováhy Mgr. Radmila Fajtová K míšnímu poranění dochází následkem úrazu, kdy dojde k poškození buněk míchy nebo přerušení míšních nervových drah. Mezi nejčastější mechanizmy úrazu patří pád z výšky, chodec (sražení motor. vozidlem), auto-moto nehody, skok do mělké vody a zavalení. Míšní poranění je trauma, které člověka hluboce ovlivňuje na všech rovinách existence. Jak člověk po úraze, tak jeho rodina po počátečních stádiích šoku a popření prochází fázemi hněvu, smlouvání a smutku. Hněv a smutek mohou u některých přejít do deprese. Stádium smíření se/přijetí nové reality přichází zpravidla mnohem později, po dlouhé cestě. Čtyři oblasti konfl iktu mohou sloužit jako kompas na cestě k cíli dosažení stádia smíření a přijetí této reality, tedy ke znovunalezení rovnováhy. Dá se říci, že náš čas a energii dělíme mezi tyto čtyři oblasti. V různých životních obdobích věnujeme některým oblastem více času a energie než jiným. To, co v životě prožíváme, se zpětně odráží ve všech čtyřech oblastech. Míšní poranění nepostihne pouze oblast těla a smyslů, ale dojde také ke změnám a potenciálně i ke konfl iktům ve zbývajících oblastech oblasti výkonu, kontaktu/vztahů a fantazie/budoucnosti/přesvědčení. V rámci psychologické práce s pacienty po míšním poranění postupně zpracováváme jednotlivé oblasti, zejména témata, která konkrétní pacienty trápí, která jsou emocionálně silně nabitá, o kterých mají potřebu komunikovat. Následující seznam témat, která vyvstávají v rámci rozhovorů s pacienty není vyčerpávající, nicméně ilustruje komplexnost dopadu míšního poranění na život pacienta. Tělo/Smysly Ztráta pohybu a/nebo čití Ztráta funkce střev Ztráta funkce močového měchýře Spasticita (křeče) Bolest Spánek Dekubity (proleženiny) Strava/výživa Fyzický vzhled/atraktivita Sexualita Plodnost Rehabilitace Sport a rekreace Výkon Zaměstnání/práce Finance Koníčky Rekvalifi kace Kontakt/Vztahy Partner Děti Širší rodina Přátelé, kamarádi, známí 36 37

20 SOUČASNÉ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR THORAKOLUMBÁLNÍ PÁTEŘE Kvalita života pacientů s míšním poraněním Souhrn Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V., Bilik A. Cíl práce: Retrospektivní zhodnocení souboru pacientů s osteoporotickou zlomeninou thorakolumbální páteře. Kritériem pro zařazení do souboru byl věk nad 65 let. Materiál a metody: Během období IX/2005 VII/2006 bylo ošetřeno 45 pacientů s osteoporotickou zlomeninou: 28 žen, 17 mužů ve věku let, průměr 72,6 let. Mechanismem úrazu byl pád 39krát, auto-moto 5krát, zavalení 1krát. Neurologická symptomatologie se vyskytla u 3 pacientů. Poranění v úrovni T1-T10 bylo zjištěno 8krát, T11-L2 43krát, L3-L5 5krát. Převažovala poranění typu A přítomno 47krát, poranění typu B 4krát, typu C 2krát. Konzervativní terapie byla indikována 25krát; transpedikulární stabilizace 15krát, stabilizace izolovaným předním přístupem 1krát; vertebroplastika u 5 pacientů na 14 obratlech, včetně preventivního ošetření sousedních obratlů. Dominovala monotraumata 31 případů, sdružených poranění bylo 12, polytraumata 2. Výsledky: Zhodnotili jsme výsledky 25 pacientů. 6 pacientů zemřelo, 14 se nedostavilo ke kontrole po 12 měsících. Hodnotili jsme GDW (Grunddeckplattenwinkel), VAS (Visual Analog Scale) a Oswestry skóre a výskyt komplikací. Průměrné VAS skóre před ošetřením ve skupině s konzervativní, operační terapií a vertebroplastikou v uvedeném pořadí bylo 7,0; 8,2 a 7,9; po 12 měsících kleslo na 3,8; 3,4 a 3,7. Oswestry skóre ve stejném pořadí skupin se rovnalo 25,3 %, 27,1 % a 23,5 %. Mezi výsledky nebyl statisticky signifi kantní rozdíl. GDW ve skupině s konzervativní terapií byl v době úrazu průměrně 2, po roce 6. Před vertebroplastikou +4, po výkonu +6, po 12 měsících +2. Před operační stabilizací 10, Závěr: Léčba osteoporotických fraktur thorakolumbální páteře vyžaduje individuální důsledné zvážení alternativ terapie. Bakalářská práce, Brno 2007 Jana Jahodová Kvalita života je nyní stále častěji defi nována jako to, jak určitá osoba hodnotí subjektivně svou životní situaci. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice kvality života pacientů s poúrazovou míšní lézí (vozíčkářů). Chtěla jsem zjistit, jak míšní postižení mění život mužů a žen, do jakých oblastí nejvíce zasahuje. Vyvodit, jakým způsobem je třeba rozvinout péči o pacienty s poúrazovou transversální míšní lézí. Snažila jsem se získat údaje související s kvalitou života nemocných s poraněním míchy. Práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se snažila přiblížit pojem, příčina, projevy, léčbu, ale také problematiku sociálního prostředí a psychologického přístupu. 1 V praktické části jsem zpracovávala údaje získané od respondentů prostřednictvím anonymního dotazníku. Všichni respondenti byli vozíčkáři, tzn. s poúrazovou transverzální míšní lézí. Vyžadovala jsem nejméně půlroční odstup od úrazu. Po toto období probíhá adaptační proces na následky spinálního traumatu, nemocný projde spinální jednotkou a rehabilitačním zařízením a dostává se do domácích podmínek. Poraněný ví, že pro další životní etapu musí počítat s tím, že zůstane vozíčkářem. Dotazníkovým šetřením prošli všichni, kteří splňovali uvedená kritéria. Cílem mého průzkumného šetření tedy bylo zjistit, jak klienti s poúrazovou transversální míšní lézí hodnotí kvalitu svého života v oblasti pracovní, sociální, rodinné a partnerské, zájmové činnosti a přátelských vztahů. Výsledky: Z provedeného výzkumu vyplynulo, že úrazy páteře s následnou transversální míšní lézí postihují výrazně vyšší procento mužů 73,7% než žen 26,3%. Nejvyšší počet respondentů byl mladšího a produktivního věku, zahrnuje 56,0% dotazovaných ve věku let a 31,0% produktivního věku. Zbývajících 13,0% se pohybuje ve věkovém rozmezí 51 a více let. I na další otázku, zda se změnilo obecně chování občanů k tělesně postiženým, odpovídala většina z nich možnostmi ne nebo spíše ne celkem 77,9% dotazovaných; 23,1% dotázaných nějakou změnu zaznamenaly. Nejčastěji uváděli soucit, lítost, obavy ale i pohrdání

21 Spinescope International spinal research trust research strategy. III. A discussion document. Strategie International Spinal Research Trust (ISRT): Diskusní dokument M. Adams, T. Carlstedt, J. Cavanagh, RN Lemon, R McKernan, JV Priestly, G Raisman, J Verhaagen. Spinal Cord (2007) 45, 2 14 ISRT identifi kuje klíčové oblasti základního a klinického výzkumu, které si zaslouží podporu. Nejnovější vědecký vývoj výzkumu směřuje na zotavení poruchy míchy a obnovení funkce míchy. Cotransplantant of neural stemm cells and NT-3 gene modified Schwann cells promote the recovery of transected spinal cord injury Současná transplantace nervových kmenových buněk a genem NT-3modifikovaných Schwannových buněk podporuje regenerace míšního poranění JS Guo, YS Zeng, HB Li, WL Huang, RY Liu, XB Li, Y Ding, LZ Wu, DZ Cai Spinal Cord (2007) 45, Na krysí samičkách (Sprague-Dawley rats) váhou mezi 200 a 220 g byla mícha porušena a zkoumán vliv současné aplikace nervových kmenových buněk a genem NT-3 modifi kovaných Schwannových buněk na míšní regeneraci. Transplantát byl aplikován do místa poranění. Výsledek: V transplantační skupině se našly známky přerostu nervových struktur. Transplantované buňky zvýšily areály v mozku (sensomotorický kortex vnitřní pyramidálních struktur, červený nukleus středního mozku). Evokované potenciály (jak motorické, tak sensitivní) ukazovaly zlepšení. Autoři shrnují, že tato kombinace látek představuje potenciální lék pro poranění míchy. Physiological effects of lower extremity functional electric stimulation in early spinal cord injury: lack of efficacy to prevent bone loss Fyziologické efekty po funkční elektrické stimulaci dolních končetin (FES) v první fázi míšního poranění: nedostatek účinnost v prevenci ztráty kostní tkáně JM Clark, M Jelbart, H Rischbieth, J Strayer, B Chatterton, C Schultz, R Marshall Spinal Cord (2007) 45, Kontrolovaná studie, která opakovaně měří efekt FES na prevenci kostní atrofi e v ranné fázi SIC a ochranní, tolerance a proveditelnost této metody. Měření ve dvou SJ v Jižné Austrálii. Vyšetřovaní pacienti (ASIA A-D) bylo provedeno ve dvou skupinách (FES n=23, průměrného věku 28, výšky léze C4-T10 a non-fes n=10 průměrného věku 31, C5-T12). FES dvakrát denně po 15 minutách do každé nohy 5krát týdně po dobu 5 měsících. Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) byla měřena tělesná kostní densitometrie (tbbmd) na kyčli a páteři a množství tuku během 3 týdnů, 3 a 6 měsíců. Signifi kantní (p>0.01) v prvním měřením (3 týdny), poté nikoliv. Autoři resumují, že svalový efekt elektrické funkční stimulace je patrný, vliv ne prevenci osteoporózy není. Proč positivní svalový efekt nemá vliv na vznik osteoporózu není docela vysvětlitelný. Inter-rater reliability of motor and sensory examinations performed according to American Spinal Injury Association standards Nezávislé sledování hodnověrnost neurologického vyšetření (motorického a sensitivního) G Savic, EMK Bergstöm, HL Frankel, MA Jamous, PW Jones Spinal Cord (2007) 45, Prospektivní sledovací studie National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville Hospital,, jak důvěryhodné je neurologické vyšetření podle kriterií ASIA. Byly porovnány výsledky vyšetření dvou zkušených lékařů na 45 pacientech. Výsledky: Total ASIA ( motorické skóre, dotyk a vpich) skóre ukázalo vysokou korelace obou specialistů (p<0.01). Studie, která byla podpořena grantem International Spinal Research Trust ukazuje, že Standardy neurologického vyšetření doporučeny ASIA je dosti věryhodné

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 www.unbr.cz /Spinální jednotka Autorka grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1802-0658 MK ČR E 16684 Ročník 2, 2007, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa.

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa. Milí čtenáři, v novém čísle našeho časopisu se dočtete nejen o projevech, diagnostice a léčbě některých příznaků, které se často objevují nebo mohou vyskytovat u lidí s Parkinsonovou nemocí (poruchy chůze,

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více