Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva /Spinální jednotka

2 Quo vadis Spinální program České republiky? Byl to rok 1993, Spinální jednotka v Brně fungovala první měsíce, když se Ministerstvo zdravotnictví na nás obrátilo se žádostí o vypracování Spinálního programu pro celou republiku. Spinální program se stal součástí Národního plánu opatření pro snížení důsledků zdravotního postižení, přijatého usnesením vlády České republiky č. 493/93, kde se v bodu č. 3 ukládá, že program by měl zajistit a podporovat vznik specializovaných center pro snížení důsledků chronických a náhle vzniklých zdravotních postižení. Tvůrci národního plánu poznali, že první spinální jednotka v Brně se stane vzorem pro budoucí spinální program. Defi novali jsme cíle programu a navrhli vytvoření souměrné sítě spinálních jednotek pro akutní péči. Kladli jsme důraz na akreditaci těchto pracovišť. Opřeli jsme se o Memorandum k vytvoření nových center v německy mluvicích zemích (Denkschrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zur Neuordnung der Behandlungszentren für Querschnittgelähmte in der Bundesrepublik Deutschland, 1995) a zkušenosti ze Spojených států amerických (A propsal for special projects and demonstrations for spinal cord injuries, Midwest regional spinal cord injury care system, Chicago 1990). 3

3 Na základě statistických údajů jsme upozornili na každoroční nárůst čerstvě vzniklých poruch míchy vyžadujících pobyt na spinálních jednotkách ( případů na obyvatel). Spinální jednotka v Brně léčila v prvních letech ročně pacientů s čerstvě vzniklým úrazem míchy. Trvalo to 10 let, než byla v červenci 2002 metodickým opatřením č. 7 ve Věstníku MZ ČR stanovena síť zdravotnických zařízení. Určitě k tomu výrazně přispěla iniciativa výboru České spondylochirurgické společnosti a zdravotnického výboru Senátu Parlamentu České republiky v lednu roku Zároveň však rostl počet spondylochirurgických pracovišť a instabilně poraněná páteř nemusela být překládána do Brna, Ostravy, Liberce či Prahy. Ale: Na podstatě cíle spinálního programu se nic nezměnilo! Je-li zraněna i mícha, pacient by měl být co nejdříve ošetřen a rehabilitován na specializovaném oddělení, a to na Spinální jednotce. Platí, co jsme deklarovali v 90tých letech: Komplikace nastávají v prvních dnech po úrazu a jen obtížně je lze napravit později. Jen těžko se může pacientovi na standardním oddělení poskytnout nutná ucelená péče, kterou zákeřná nemoc vyžaduje! Zkušenost posledních let svědčí o opaku. I přesto, že v centrální databázi ČSCHS počet výskytu čerstvých úrazů míchy neklesá, klesá počet pacientů léčených na spinálních jednotkách. Regionální centra dnes bojují o každého pacienta, o každý bod a zřejmě chtějí dokázat, že umí léčit i paraplegiky. Ale u ucelené ošetřovatelsko-rehabilitační péče o tetra- a paraplegiky jde přece o něco úplně jiného. Běžná praxe center bez spinální jednotky je, že lehčí případy rehabilitují sami a těžší případy, které potřebují dlouhodobou intenzivní péči přeloží na ARO regionálních nemocnic. Toto není jistě ta správná cesta. Často se na nás tato zařízení s žádostí o převzetí pacientů obrací velmi pozdě. Přestože máme od roku 2002 síť spinálních jednotek, cítíme, že spinální program nefunguje tak jak by měl. program České republiky. Zveme vás všechny, lékaře, vysokoškoláky nelékařských oborů, sestry, rehabilitační pracovníky, srdečně k aktivní spolupráci. S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2008 Těšíme se na další spolupráci s Vámi všemi! Váš prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Začátkem roku 2003 jsme psali ve výroční zprávě o tom, že se sice program rozvíjí, ale že obor paraplegiologie neexistuje. Už dávno tomu tak není. Během roku 2004 vzniklo Paraplegiologické fórum, sdružení lékařů, SZP a jiných zainteresovaných osob, které má za cíl zkvalitnit organizaci péče o paraplegiky. Vypracovaly se směrnice ucelené rehabilitační péče a pravidelně se konají kongresy. Na výročním kongresu Paraplegiologického fóra, 4. Setkání spinálních jednotek v Praze ve dnech října 2007 došlo k dalšímu významnému kroku: Pod záštitou ČLS JEP jsme založili odbornou společnost ČSML (Českou společnost pro míšní lézi). Věřím, že se nám společně podaří zkvalitnit spinální 4 5

4 Všechno je v pořádku a nic se nestalo, a jestli se něco stalo, tak je to také v pořádku, že se vůbec něco děje. Švejk Kolektiv Vysokoškoláci prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., přednosta Kliniky traumatologie LF MU sídlem v Úrazové nemocnici v Brně MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., vedoucí lékař Spinální jednotky MUDr. Vladimír Mužík, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., sexuolog- androlog, psychiatr Mgr. Radka Fajtová, klinický psycholog MUDr. Iva Černohousová, prezenční doktorandské studium MUDr. Martin Sutorý, odborný lékař pro chirurgii a urologii MUDr. Andrej Bilik, odborný lékař pro chirurgii a traumatologii MUDr. Naděžda Poršeková, odborný lékař pro neurologii a rehabilitační medicínu, primářka Rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii MUDr. Ivana Bělušová, odborný lékař pro interní medicínu (do ) MUDr. Zlata Částková, odborný lékař pro interní medicínu (od ) doc. MUDr. Jan Válka, CSc., odborný lékař pro plastickou chirurgii MUDr. Stanislav Kazda Externí pracovnici Kolegové z Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie pod vedením prof. MU- Dr. Jiřího Veselého, CSc. Zdravotní sestry Jahodová Jana, staniční sestra Bluschkeová Růžena Doležalová Renata Husáková Petra (zástupkyně staniční sestry) Holá Helena Odehnalová Dana Pětová Světlana Sedláková Marie Skládaná Věra Sobotková Radka Sochorová Marie Šandorová Lucie (od ) Velebová Martina (MD od ) Trlicová Hana (do ) Rehabilitační pracovníci Zralá Miriam (vedoucí, končila ) Cimrlová Pavla Jakšová Hana Indruch Michal Maliková Hana Kirchnerová Lucie Kolegové z ARO Rentgenologové Kolegové z traumatologických a chirurgických oddělení Kolegové z endoskopicko-diagnostické základny Sanitárky Badyláková Helena Duková Hana Fialová Alena Koníčková Věra Konšelová Jaroslava Kořínková Květoslava Kučerová Jana 6 7

5 Svobodová Martina Sýkorová Dana Urbanová Stanislava Schmidtová Libuše Spinální implantáty Synthes Řešení pro spondylochirurgii Úklid Skálová Eva Maryšková Lenka Dokumentace Pospíšilová Olga Prodisc-C Vectra PREVENCE DEKUBITŮ Chrániče lokte a paty Telefix USS Fracture System Originální nástroje a implantáty AO/ASIF Zastoupení pro ČR a SR: Synthes, s. r. o. Sibeliova Praha 6 Bližší informace u výrobce krejčovství Radka, tel , Židlochovice, Malinovského 602 nebo na Spinální jednotce Úrazové nemocnice v Brně, tel Rocenka UN 06 A5.indd :18:29 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková erná 8 9

6 ABC Anterior Cervical Plating System S4 SRI Zadní bederní fixátor Aesculap Spine Dlahový systém na krční páteř Nejlepší komfort pro štěp Aesculap Spine Doplněn unikátním SRI aparátem Pro dokonalou repozici i těžkých spondylolistéz B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 ABC_A5.indd :19:51 S4_SRI_A5.indd :20:

7 The Complete Vertebroplasty Package V-MAX Mixing and Delivery System Simple one-step mixing and injecting from the same enclosed chamber Precisely controlled cement delivery in 0.5 ml or 0.25 ml measurements VERTEBROPLASTIC Cement Extended working time Ideal injection viscosity Pre-mixed radiopaque agent Reduced exothermic reaction 12 13

8 TeCorp Isobar TTL Dynamic Olys (TLIF) Discocerv Antelys (ALIF) PCB Lyra Bioscorp Stella Samarys Adonys (PLIF) Aladyn Kardio-line, spol. s r.o. Antonínská 5, Brno, MUDr. Vladimír Štaffa, Olšová 1, Brno, tel.: , mobil: KL_VZ_inzerat.indd :13:

9 Statistika Statistics Počet pacientů s onemocněním páteře léčených v ÚN Number of patients Čerstvé úrazy Akutní úrazové příjmy (directly) Překlady z jiných nemocnic (transfers) Chroničtí pacienti 179 Chronická poúrazová deformace (posttraumatic malpoition) 2 5 Degenerativní spondylochirurgie (degenerative disorders) lumbosakrálně (lumbosacral) cervikální (cervical) 2 3 Degenerativní konzervativně Extrakce materiálu (implant removal) Operace dekubitů (pressure sore surgery) 2 6 Neuromodulace stimulátor močového měchýře (Brindley-Sauerwein-Stimulator) tumory (tumor) 1 spondylodiscitida 2 2 pozdní efekt 2 časný efekt 1 ucelená rehabilitace (Comprehensive Care) Neuro-urologická indikace (neuro-urological disorders) 14 2 TESE Fertilizační program Fertilizational program 6 vertebroplastika 7 11 Ošetření pacienti celkem chronické akutní total chronical acute Komplikace po operacích páteře Complications after surgery Časná infekce rány (early infection) 2 Pozdní infekce rány (late infection) 2 Revizní operace pro malposici šroubů 1 Pohlaví čerstvých úrazů (gender of acute injuries) Muži (male) % ženy (female) 82 31% Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Number of patients according to their age (acute) počet Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) do a více věk 16 17

10 Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce Number of spine injuries during months počet I II Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce III IV V VI měsíc C1-2 C3-7 T1-11 T12-L1 L2-5 celkem Operace Konzervativně Celkem Čerstvé poranění míchy New spinal cord injury Klasifi kace Frankel VII VIII IX tetra A X XI XII para B C D Mechanismus úrazů Kind of trauma chodec (pedestrian) 55 pád z výšky (fall) 120 střelná (gunshot) 0 skok do mělké vody (jump into water) 6 auto-moto 64 zavalení (owerpowerded) Operace Surgery C0-C2 počet zlomenin 35 halo fi xace 5 operace dens axis 18 19

11 (přední 2 šrouby) 5 jiné (tripple) 1 Ošetřovatelská péče C3-C7 počet zlomenin 53 konzervativně 25 halo 0 přední stabilizace (Smith-Petterson) 28 zadní stabilizace 0 Th1-Th11 počet zlomenin 109 konzervativně 55 zadní stabilizace 22 isolovaná vertebroplastika 1 kombinovaně (zadní+vats) 4 Th12-L1 celkový počet 103 konzervativně 45 izolovaný přední 3 izolovaný zadní 36 kombinovaně 19 vertebroplastika 2 L2-L5 celkový počet 64 konzervativně 33 izolovaný přední 1 izolovaný zadní 17 Kombinovaně 9 vertebroplastika 3 operace os sacrum

12 Lékařská práce Prim. MUDr. D. Chasáková najde na CT každou drobnost. To jsme my Symposium na téma Víno a zdraví v Židlochovicích. MUDr. T. Šrámková, CSc. a prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. přivítají emer. prof. Ing. Viléma Krause, CSc. býv. ředitele Mendlovy university v Brně 22 23

13 Rehabilitace 24 25

14 DumBezBarier.cz Tel.:

15 Široký sortiment kancelářského a velkoformátového papíru, tonerů, inkoustových náplní a obálek. VOLEJTE ZDARMA FAXUJTE ZDARMA Real Quality Is No Luxury GUMMI - PRINT, a.s. Dolní 64, Doubravice nad Svitavou 28 29

16 LATERÁLNÍ NÁKLON Snadná manipulace s pacientem na lůžku Elektricky polohovatelné lůžko vybavené funkcí laterálního náklonu může významně ulehčit práci ošetřovatelek při každodenní péči o částečně a zcela imobilní jedince. Polohování lůžka do stran má pozitivní vliv i na zdravotní stav ležícího, přispívá totiž k prevenci dekubitů. Společnost Linet integrovala funkci laterálního náklonu (± 15 ) do nového nemocničního lůžka Latera Acute a pečovatelského lůžka Latera Care. Obě lůžka proto umožňují přetočení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy ošetřujícího personálu. Optimální umístění nožních ovladačů laterálního náklonu odpovídá pozici sestry u lůžka při ošetřování. Na lůžkách Latera Acute a Latera Care zvládne manipulaci s imobilním pacientem pohodlně jedna sestra. Laterální náklon udržuje pacienta ve stabilní poloze a přebírá tak de facto úlohu druhé sestry, která v ostatních případech stabilizuje polohu pacienta rukama. Ovladače jsou vybaveny bezpečnostním GO tlačítkem, které zamezuje nechtěnému polohování. Laterální náklon i další polohy lůžka sestra pohodlně a snadno nastaví pomocí nožních ovladačů nebo centrálního sesterského ovladače. Bezpečnost ovládání garantuje aktivační GO tlačítko, které vylučuje náhodné spuštění polohování. Bezpečí pacienta v laterálním náklonu zajišťuje jednodílná sklopná postranice (Latera Acute) nebo podélná spustitelná postranice (Latera Care). Laterálního náklon lůžek Latera Acute a Latera Care významně usnadňuje množství rutinních ošetřovatelských činností, jakými jsou převlékání a hygiena pacienta nebo stlaní lůžka. Zároveň slouží pro základní prevenci sekundárních komplikací imobility. Linet spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika tel.: , fax: , 07_01_inzerce_lateral_def_spad.i :12:29 31

17 Vědecká činnost Research activities přednášková činnost Wendsche P., Košiš J., Mužík V., Bilik A., Třileté výsledky po dynamické stabilizaci degenerativních onemocnění bederní páteře XI. Národní kongres ČSOT , Brno Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: VATS při ošetřování předního sloupce T/L přechodu páteře XXVII. Červeňanského dny Bratislava Kočiš, J., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Komplikace při ošetřování poranění krční páteře. Mezinárodní neurochirurgický kongres Interim Tále Kočiš, J., Wendsche P., Mužík, V., Bilik, A.: Torakospkopicky asistovaný transdiafragmatický přístup k ošetření zlomenin T/L přechodu. XI.Národní kongres ČSOT Brno Kočiš, J., Kazda, S., Wendsche, P., Mužík, V., Bilik, A.: Neurologické sledování pacientů s poraněním hrudní a bederní páteře. Národní spondylochirurgický kongres Poprad Kočiš, J., Wendsche, P., Chasáková D.: Význam spirálního CT při detekci poranění OC přechodu u pacientů v bezvědomí. XIII. Novákovy traumatologické dny Brno Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Health, Sydney, April 15 19, Šrámková T. Víno a sex, Sympozium Víno a pokrm, Židlochovice Šramkova T.: Erectile dysfunction and the partner s role. 2nd Czech and International Congress of Andrology, zámek Štiřín, května Šrámková T., Yamamotová A., Rokyta R.: Studie biochemických parametrů bolesti u pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí v akutním a postakutním stadiu. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Šrámková T.: Víno, sex a stav mysli. V. konference Víno a zdraví. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, postoj a role partnerky. Slovenský andrologický kongres, Patince, Sutorý M., Šrámková T.: Erektilní dysfunkce u pacientů po traumatu. 7. zimní urologické sympózium, Špindlerův Mlýn, Sutory M., Sramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. 2nd Czech and International Congress of Andrology. zámek Štiřín, května Sutorý M., Bouchal P., Šrámková T.: Změny oběhových parametrů během katetrizace a urodynamického vyšetření u pacientů s transverzální míšní lézí. IV. setkání spinálních jednotek v České republice. Praha, Fajtova R., Sramkova T.: Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury. 4th world congress for positive psychotherapy. Cyprus, October Sutory M., Sramkova T.: Strangulation of the penis by a cone bearning as a result of male sexual competitivenes. Congress ESSM Lisabon, Černohousová I,.Pink T,.Stoklas J, Chaker A.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Novoveské dni, Ostrožská Nová Ves, Černohousová I.,.Chaker A, Janeček M.,Pink T,.Stoklas J: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XVI. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, Hradec Králové, Černohousová I.: Rekuperační systém OrthoP.A.S. a jeho užití u totálních náhrad kolenního koubu. XV. Frejkovy dni s mezinárodní účastí, Brno, Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V.: Současné možnosti ošetření osteoporotických fraktur torakolumbální páteře. XIV. Konference mladých lékařů, FN U Svaté Anny, Brno, Černohousová I.,.Pink T,.Chaker A,.Stoklas J: Hemiarthroplasty of the Shoulder Mid-term Results. Abstrakt Website of Communication for Better Health Digest(5th Medical Scientifi c Conference for Students and Young Doctors, Pleven, Bulhársko Černohousová I., Chaker A., Janeček M.., Pink T.: CKP ramenního kloubu v traumatologické indikaci. Moravské ortopedické dny II., Nemocnice Přerov, Fajtová R, Šrámková T. Positive Psychotherapy in Patients after Spinal Cord Injury IV. World Congress of Positive Psychotherapy ve Famagustě, Kypr, Doležalová R, Fajtová R. Analýza a hodnocení bolesti u pacientů s míšním poraněním 4. setkání spinálních jednotek v Praze,

18 Fajtová R., Adaptace po míšním poranění ParaCENTRUM Fenix v Brně Přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání Wendsche P., Zlomeniny hlezenního kloubu. AO Course Advanced. Praha Wendsche P. Degenerativní onemocnění bederní páteře. ALIF? PLIF? TLIF? Dynamická stabilizace, náhrada ploténky? St. Johann, Rakousko, fi remní seminář, Wendsche P., Restabilization in degenerative lumbar instabilities with a dynamic stabilization systém (Isolock-Isobar) Up-dated experience., Zürich International Course for minimally invasive spine surgery, Jan.2007 Wendsche, P., Fractures of the distal humerus. AO Course Advanced, Bela- -Antalya, Wendsche P., Absolutně a relativně stabilní osteosyntézy. AO-kurz Principy, Bratislava Wendsche P., Kostní hojení AO-kurz Principy, Bratislava Šrámková T.: Role partnerky v léčbě erektilní dysfunkce muže a novinky v přístupu k terapii. Postgraduální vzdělávání praktických lékařů. Znojmo, Šrámková T.: Sexuologické komplikace spinálních traumat. Odborná lékařská přednáška pro lékaře Hamzovy rehabilitační léčebny pro děti a dospělé Luže Košumberk. Luže-Košumberk Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, komunikace lékař pacient. Činnost center funkční medicíny. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů, Vysoké Mýto, Šrámková T.: Sexuologické aspekty traumatických míšních lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU, Brno, Šrámková T.: Alkohol, sex a stav mysli. Seminář pro lékárníky a farmaceuty. Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce, nový přístup v léčbě, postoj partnerky. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání praktických lékařů. Brno, Šrámková T.: Psychologické a sexuologické aspekty pacientů s posttraumatickou transverzální míšní lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání psychologů. Ústav psychologie LF MU Brno, Přednášky v rámci public relations Šrámková T.: Sexuální dysfunkce mužů a žen s roztroušenou sklerózou.klub ROSKA, Brno, Šrámková T.: Víno a sex. Seminář u příležitosti Jubilejní výstavy vín v Židlochovicích, Šrámková T.: Sexuální poruchy po poranění míchy. Seminář pro pacienty Hamzovy rehabilitační léčebny Luže-Košumberk, Luže-Košumberk Šrámková T.: Víno, sex a roztroušená skleróza. Klub ROSKA, sdružení pacientů s roztroušenou sklerózou, Brno, Šrámková T.: Zdravé stáří. Přednáška pro seniory. Řícmanice, Šrámková T.: Rozhlasová a televizní vystoupení v rámci public relations Dobré ráno, vysílání ČT 1, rozhovor na téma sex a jaro, Rozhlasové vysílání v cyklu A co dál doktore? , vysíláno reprízy Snídaně s Novou , dva vstupy a odpovídání na dotazy diváků on- -line, téma partnerský sexuální nesoulad. Publikace Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Urologie pro praxi, Supplementum A, 1/2007, 8, s. A74. Šramkova T., Sutory M., Travnik P.: Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. Abstract book. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health and l st World Congress for Sexual Heal, 2007, p Šramkova T.: Erectile dysfunction and the Partner s role. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 25 Sutory M., Šramkova T.: Protracted late autonomous dysrefl ection after TESE in a patient with high spinal lesion. European Andrology, Supplementum 1, 2007, Volume 1, s. 48. Černohousová I., Kočiš J, Wendsche P., V. Muží, A. Bilik: Současné možnosti ošetření osteoporotických zlomenin Th-L páteře. Rozhl. Chir 2007, 86, 12., Jahodová J., Kvalita života pacientů s míšním poraněním, závěrečná bakalářská práce, LF MU, Brno 2007 Populárně vědecké Wendsche P., Perkutánní vertebroplastika. Nemocniční speciál, Medical Tribune 3, 36, 2007 Wendsche P.: Pohovor organizací První krok

19 Výzkumné zaměření a mimoústavní spolupráce: Erektilní dysfunkce jako první příznak kardiovaskulárního onemocnění spolu s prof. MUDr. Meluzín, Csc., MUDr. Panovský, PhD. z I. Interní kardio-angiologické kliniky, MU, FN USA Brno Traumatické míšní léze erektilní dysfunkce, neplodnost program Asistované reprodukce spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou MU a FN Brno, Centrum asistované reprodukce Repromeda, Brno Bolest u míšních traumat: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF MU Praha, prof. MUDr. Rokyta, DrSc. Čtyři oblasti zpracování konfliktu na cestě ke znovunalezení životní rovnováhy Mgr. Radmila Fajtová K míšnímu poranění dochází následkem úrazu, kdy dojde k poškození buněk míchy nebo přerušení míšních nervových drah. Mezi nejčastější mechanizmy úrazu patří pád z výšky, chodec (sražení motor. vozidlem), auto-moto nehody, skok do mělké vody a zavalení. Míšní poranění je trauma, které člověka hluboce ovlivňuje na všech rovinách existence. Jak člověk po úraze, tak jeho rodina po počátečních stádiích šoku a popření prochází fázemi hněvu, smlouvání a smutku. Hněv a smutek mohou u některých přejít do deprese. Stádium smíření se/přijetí nové reality přichází zpravidla mnohem později, po dlouhé cestě. Čtyři oblasti konfl iktu mohou sloužit jako kompas na cestě k cíli dosažení stádia smíření a přijetí této reality, tedy ke znovunalezení rovnováhy. Dá se říci, že náš čas a energii dělíme mezi tyto čtyři oblasti. V různých životních obdobích věnujeme některým oblastem více času a energie než jiným. To, co v životě prožíváme, se zpětně odráží ve všech čtyřech oblastech. Míšní poranění nepostihne pouze oblast těla a smyslů, ale dojde také ke změnám a potenciálně i ke konfl iktům ve zbývajících oblastech oblasti výkonu, kontaktu/vztahů a fantazie/budoucnosti/přesvědčení. V rámci psychologické práce s pacienty po míšním poranění postupně zpracováváme jednotlivé oblasti, zejména témata, která konkrétní pacienty trápí, která jsou emocionálně silně nabitá, o kterých mají potřebu komunikovat. Následující seznam témat, která vyvstávají v rámci rozhovorů s pacienty není vyčerpávající, nicméně ilustruje komplexnost dopadu míšního poranění na život pacienta. Tělo/Smysly Ztráta pohybu a/nebo čití Ztráta funkce střev Ztráta funkce močového měchýře Spasticita (křeče) Bolest Spánek Dekubity (proleženiny) Strava/výživa Fyzický vzhled/atraktivita Sexualita Plodnost Rehabilitace Sport a rekreace Výkon Zaměstnání/práce Finance Koníčky Rekvalifi kace Kontakt/Vztahy Partner Děti Širší rodina Přátelé, kamarádi, známí 36 37

20 SOUČASNÉ MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTUR THORAKOLUMBÁLNÍ PÁTEŘE Kvalita života pacientů s míšním poraněním Souhrn Černohousová I., Kočiš J., Wendsche P., Mužík V., Bilik A. Cíl práce: Retrospektivní zhodnocení souboru pacientů s osteoporotickou zlomeninou thorakolumbální páteře. Kritériem pro zařazení do souboru byl věk nad 65 let. Materiál a metody: Během období IX/2005 VII/2006 bylo ošetřeno 45 pacientů s osteoporotickou zlomeninou: 28 žen, 17 mužů ve věku let, průměr 72,6 let. Mechanismem úrazu byl pád 39krát, auto-moto 5krát, zavalení 1krát. Neurologická symptomatologie se vyskytla u 3 pacientů. Poranění v úrovni T1-T10 bylo zjištěno 8krát, T11-L2 43krát, L3-L5 5krát. Převažovala poranění typu A přítomno 47krát, poranění typu B 4krát, typu C 2krát. Konzervativní terapie byla indikována 25krát; transpedikulární stabilizace 15krát, stabilizace izolovaným předním přístupem 1krát; vertebroplastika u 5 pacientů na 14 obratlech, včetně preventivního ošetření sousedních obratlů. Dominovala monotraumata 31 případů, sdružených poranění bylo 12, polytraumata 2. Výsledky: Zhodnotili jsme výsledky 25 pacientů. 6 pacientů zemřelo, 14 se nedostavilo ke kontrole po 12 měsících. Hodnotili jsme GDW (Grunddeckplattenwinkel), VAS (Visual Analog Scale) a Oswestry skóre a výskyt komplikací. Průměrné VAS skóre před ošetřením ve skupině s konzervativní, operační terapií a vertebroplastikou v uvedeném pořadí bylo 7,0; 8,2 a 7,9; po 12 měsících kleslo na 3,8; 3,4 a 3,7. Oswestry skóre ve stejném pořadí skupin se rovnalo 25,3 %, 27,1 % a 23,5 %. Mezi výsledky nebyl statisticky signifi kantní rozdíl. GDW ve skupině s konzervativní terapií byl v době úrazu průměrně 2, po roce 6. Před vertebroplastikou +4, po výkonu +6, po 12 měsících +2. Před operační stabilizací 10, Závěr: Léčba osteoporotických fraktur thorakolumbální páteře vyžaduje individuální důsledné zvážení alternativ terapie. Bakalářská práce, Brno 2007 Jana Jahodová Kvalita života je nyní stále častěji defi nována jako to, jak určitá osoba hodnotí subjektivně svou životní situaci. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice kvality života pacientů s poúrazovou míšní lézí (vozíčkářů). Chtěla jsem zjistit, jak míšní postižení mění život mužů a žen, do jakých oblastí nejvíce zasahuje. Vyvodit, jakým způsobem je třeba rozvinout péči o pacienty s poúrazovou transversální míšní lézí. Snažila jsem se získat údaje související s kvalitou života nemocných s poraněním míchy. Práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se snažila přiblížit pojem, příčina, projevy, léčbu, ale také problematiku sociálního prostředí a psychologického přístupu. 1 V praktické části jsem zpracovávala údaje získané od respondentů prostřednictvím anonymního dotazníku. Všichni respondenti byli vozíčkáři, tzn. s poúrazovou transverzální míšní lézí. Vyžadovala jsem nejméně půlroční odstup od úrazu. Po toto období probíhá adaptační proces na následky spinálního traumatu, nemocný projde spinální jednotkou a rehabilitačním zařízením a dostává se do domácích podmínek. Poraněný ví, že pro další životní etapu musí počítat s tím, že zůstane vozíčkářem. Dotazníkovým šetřením prošli všichni, kteří splňovali uvedená kritéria. Cílem mého průzkumného šetření tedy bylo zjistit, jak klienti s poúrazovou transversální míšní lézí hodnotí kvalitu svého života v oblasti pracovní, sociální, rodinné a partnerské, zájmové činnosti a přátelských vztahů. Výsledky: Z provedeného výzkumu vyplynulo, že úrazy páteře s následnou transversální míšní lézí postihují výrazně vyšší procento mužů 73,7% než žen 26,3%. Nejvyšší počet respondentů byl mladšího a produktivního věku, zahrnuje 56,0% dotazovaných ve věku let a 31,0% produktivního věku. Zbývajících 13,0% se pohybuje ve věkovém rozmezí 51 a více let. I na další otázku, zda se změnilo obecně chování občanů k tělesně postiženým, odpovídala většina z nich možnostmi ne nebo spíše ne celkem 77,9% dotazovaných; 23,1% dotázaných nějakou změnu zaznamenaly. Nejčastěji uváděli soucit, lítost, obavy ale i pohrdání

21 Spinescope International spinal research trust research strategy. III. A discussion document. Strategie International Spinal Research Trust (ISRT): Diskusní dokument M. Adams, T. Carlstedt, J. Cavanagh, RN Lemon, R McKernan, JV Priestly, G Raisman, J Verhaagen. Spinal Cord (2007) 45, 2 14 ISRT identifi kuje klíčové oblasti základního a klinického výzkumu, které si zaslouží podporu. Nejnovější vědecký vývoj výzkumu směřuje na zotavení poruchy míchy a obnovení funkce míchy. Cotransplantant of neural stemm cells and NT-3 gene modified Schwann cells promote the recovery of transected spinal cord injury Současná transplantace nervových kmenových buněk a genem NT-3modifikovaných Schwannových buněk podporuje regenerace míšního poranění JS Guo, YS Zeng, HB Li, WL Huang, RY Liu, XB Li, Y Ding, LZ Wu, DZ Cai Spinal Cord (2007) 45, Na krysí samičkách (Sprague-Dawley rats) váhou mezi 200 a 220 g byla mícha porušena a zkoumán vliv současné aplikace nervových kmenových buněk a genem NT-3 modifi kovaných Schwannových buněk na míšní regeneraci. Transplantát byl aplikován do místa poranění. Výsledek: V transplantační skupině se našly známky přerostu nervových struktur. Transplantované buňky zvýšily areály v mozku (sensomotorický kortex vnitřní pyramidálních struktur, červený nukleus středního mozku). Evokované potenciály (jak motorické, tak sensitivní) ukazovaly zlepšení. Autoři shrnují, že tato kombinace látek představuje potenciální lék pro poranění míchy. Physiological effects of lower extremity functional electric stimulation in early spinal cord injury: lack of efficacy to prevent bone loss Fyziologické efekty po funkční elektrické stimulaci dolních končetin (FES) v první fázi míšního poranění: nedostatek účinnost v prevenci ztráty kostní tkáně JM Clark, M Jelbart, H Rischbieth, J Strayer, B Chatterton, C Schultz, R Marshall Spinal Cord (2007) 45, Kontrolovaná studie, která opakovaně měří efekt FES na prevenci kostní atrofi e v ranné fázi SIC a ochranní, tolerance a proveditelnost této metody. Měření ve dvou SJ v Jižné Austrálii. Vyšetřovaní pacienti (ASIA A-D) bylo provedeno ve dvou skupinách (FES n=23, průměrného věku 28, výšky léze C4-T10 a non-fes n=10 průměrného věku 31, C5-T12). FES dvakrát denně po 15 minutách do každé nohy 5krát týdně po dobu 5 měsících. Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) byla měřena tělesná kostní densitometrie (tbbmd) na kyčli a páteři a množství tuku během 3 týdnů, 3 a 6 měsíců. Signifi kantní (p>0.01) v prvním měřením (3 týdny), poté nikoliv. Autoři resumují, že svalový efekt elektrické funkční stimulace je patrný, vliv ne prevenci osteoporózy není. Proč positivní svalový efekt nemá vliv na vznik osteoporózu není docela vysvětlitelný. Inter-rater reliability of motor and sensory examinations performed according to American Spinal Injury Association standards Nezávislé sledování hodnověrnost neurologického vyšetření (motorického a sensitivního) G Savic, EMK Bergstöm, HL Frankel, MA Jamous, PW Jones Spinal Cord (2007) 45, Prospektivní sledovací studie National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville Hospital,, jak důvěryhodné je neurologické vyšetření podle kriterií ASIA. Byly porovnány výsledky vyšetření dvou zkušených lékařů na 45 pacientech. Výsledky: Total ASIA ( motorické skóre, dotyk a vpich) skóre ukázalo vysokou korelace obou specialistů (p<0.01). Studie, která byla podpořena grantem International Spinal Research Trust ukazuje, že Standardy neurologického vyšetření doporučeny ASIA je dosti věryhodné

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ V. setkání spinálních jednotek 2.-3.10.2008 RÚ Kladruby MUDr. Marie KULAKOVSKÁ primářka spinální rehabilitační

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

vertebrogenních back surgery syndrom

vertebrogenních back surgery syndrom Přehled operačních metod u vertebrogenních onemocnění, failed back surgery syndrom Chaloupka R., Repko,, M., Ryba, L. FN Brno, Ortopedická klinika Přednosta: doc. MUDr. Martin Krbec CSc. Doškolovací seminář

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002 Svaz paraplegiků Výroční zpráva za rok 2002 SVAZ PARAPLEGIKŮ - CENTRUM PARAPLE Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 tel.: 274 771 478, 274 777 973, 274 773 785 e-mail: paraple@paraple.cz, www.paraple.cz SVAZ

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Ergonomie, stres a zubní lékař

Ergonomie, stres a zubní lékař Ergonomie, stres a zubní lékař MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. LF UK a FN Hradec Králové Mgr. Stanislav Opluštil Hella Autotechnik Nova s.r.o. Souvislosti Zubní lékař Ergonomie

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim Zápis z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie a členů traumatologické sekce ČPCHS, 5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci:, Bartl

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více