KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

2 Obsah IV. díl Výsledková část FN u sv. Anny v Brně strana 801 FN v Motole strana 878 Fakultní Thomayerova nemocnice strana 959 Všeobecná fakultní nemocnice strana 1029 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 800

3 FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY V BRNĚ

4 FN u Sv. Anny v Brně: Shrnutí výsledků Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 55 % mužů a 45 % žen. Z hlediska věku je nejvíce zastoupena skupina pacientů ve věku let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity a lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Neplánovaně jako akutní příjem bylo přijato 26 % pacientů, plánovaně na objednání téměř 2/3 pacientů. Většina pacientů nečekala na přijetí do nemocnice déle než měsíc. Souhrnná spokojenost Výzkum pázal, že kvalita ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně není na příliš vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 78,8 %. Nejvyšší spokojenost deklarují pacienti Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku odd.75, Kliniky plastické a estet. chirurgie ženy a I. Interní kardioangiologické kliniky 31. Spokojenost v jednotlivých dimenzích Pouze u 3 z 8 sledovaných dimenzí přesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Pády z lůžka Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Doba podávání jídel Tišení bolesti o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméně přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Kvalita jídla Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice Organizace a plynulost přijetí do nemocnice Doba ranního buzení Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 79 %, s lékaři 77 % a se všeobecnými službami 58 %. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 802

5 OBECNÉ

6 Metodika projektu Ve výzkumu byl použit standardizovaný a v českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá všech osm pickerovských dimenzí a umožňuje získat standardizovaná data srovnatelná nejen mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou také základem pro sledování vývoje kvality v časové řadě. Projektu se zúčastnila tato lůžková oddělení nemocnice U Sv. Anny: II.chirurgická klinika odd. 9 Ortopedická klinika odd. 57 II.interní klinika 71 II.interní klinika 65 - kardiologie Ortopedická klinika odd. 20 Neurologická klinika 81 - standard Ortopedická klinika odd. 19 I.interní kardioangiologická klinika 49 Neurologická klinika 82 - standard I.interní kardioangiologická klinika 31 I.dermatovenerologická klinika 25 II.interní klinika 69 - dia, obez., endo. II.interní klinika 67 - nefrologie Neurochirurgická klinika 72 II.interní klinika 70 - standard Neurologická klinika 83 - epileptologie I.chirurgická klinika 41 - mesosept. Odd. klinické a radiační onkologie 22 II.chirurgická klinika odd. 3 I.dermatovenerologická klinika 28 I.chirurgická klinika 43 - traumatol. I.chirurgická klinika 61 - sept, kolorekt. Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd. 21 Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd. 75 Klinika funkční diagnostiky a rehab. I.interní kardioangiologická klinika 32 Urologické odd. 66 II.chirurgická klinika odd. 8 II.chirurgická klinika odd. 4 I.chirurgická klinika 40 - asept. Sběr dat Klin. plastické a estet. chirurgiemuži Klin. plastické a estet. chirurgieženy Ortopedická klinika odd. 17 I.interní kardioangiologická klinika 33 Urologické odd. 68 Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování. K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl v nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních sester pacientům všech oddělení den před propuštěním z nemocnice. Distribuci a sběr dotazníků zajišťoval odběratel vlastními zaměstnanci dle metodických pokynů řešitele projektu. Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici minimálně 2 dny (jednu noc) a kteří jsou k vyplnění dotazníku způsobilí. Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování obvykle nepřekročila 20 minut. V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem způsobilým pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl předem stanovené hranice určené pro každé oddělení. Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů. Podle standardní metodiky nejsou obvykle vyhodnocena pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl aspoň 20 ks. Pracoviště s nižším počtem vstupují do celkových výsledků spokojenosti pacientů za celou nemocnici, ale nejsou obvykle samostatně vyhodnocována. Mohou být sloučena s jiným pracovištěm, nebo zařazena do kategorie ostatní. Každé oddělení vyplňuje Hlášení o nezařazených pacientech, ve kterém je evidován počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení). Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno. Pokud je přesto počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 804

7 Parametry projektu Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 1390 Termín dotazování: listopad 2009 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,7 1,5 Rozložení vah ukazuje tento histogram: 250 Návratnost dotazníků Počet hospitalizovaných pacientů: 1689 Počet nezařazených pacientů: 123 Počet validních dotazníků: 1387 Návratnost: 89 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 35 Počet pracovišť s n<20: 5 II. interní klinika odd. 67 (n=28); II. interní klinika odd. 65 (n=16) > spojeny do jedné II. interní klinika odd. 71 (n=1); II. interní klinika odd. 71 -> spojeny do jedné Ortopedická klinika odd. 57 (n=12) a odd. 20 (n=17) -> spojeny do jedné II. chirurgická klinika odd. 9 (n=16) a odd. 8 -> spojeny do jedné Frequency ,80 1,00 1,20 1,40 vaha Cases weighted by vaha Vyplňování dotazníků 96 % pacientů vyplňovalo dotazník samostatně bez rady a pomoci třetí osoby. 2 % požádaly o vysvětlení personál a 2 % jej vyplňovaly s pomocí blízké osoby. Mean = 1,0329 Std. Dev. = 0,19776 N = RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 805

8 ZÁKLAD: Všichni pacienti Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni pacienti Návratnost dotazníků I.chirurgická klinika 40 - asept. II.interní klinika 65 - kardiologie Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd. 75 Klinika funkční diagnostiky a rehab. Neurologická klinika 83 - epileptologie Ortopedická klinika odd. 20 Urologické odd. 66 Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd. 21 I.chirurgická klinika 61 - sept, kolorekt. Odd. klinické a radiační onkologie 22 Neurologická klinika 81 - standard I.dermatovenerologická klinika 28 II.chirurgická klinika odd. 8 II.interní klinika 67 - nefrologie Ortopedická klinika odd. 57 II.interní klinika 70 - standard II.chirurgická klinika odd. 9 II.chirurgická klinika odd II.interní klinika 69 - dia, obez., endo. Klin. plastické a estet. chirurgie- ženy I.interní kardioangiolog. kl. 33 Klin. plastické a estet. chirurgie- muži Ortopedická klinika odd. 17 Neurochirurgická klinika 72 Ortopedická klinika odd. 19 I.chirurgická klinika 43 - traumatol. Neurologická klinika 82 - standard II.interní klinika 71 I.chirurgická klinika 41 - mesosept. I.interní kardioangiolog. kl. 32 I.dermatovenerologická klinika 25 Urologické odd. 68 II.chirurgická klinika odd. 3 I.interní kardioangiolog. kl. 31 I.interní kardioangiolog. kl % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 806

9 Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1387 (2009), n=1467 (2008) Urologické odd. 68 I.interní kardioangiologická kl. 33 Ortopedická kl. odd. 17 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy Kl. plastické a estet. chirurgie- muži II.chirurgická kl. odd. 8+9 I.chirurgická kl asept. II.chirurgická kl. odd. 4 Urologické odd. 66 I.interní kardioangiologická kl. 32 Kl. funkční diagnostiky a rehab. II.interní kl standard Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd. 75 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd. 21 II.interní kl. - odd Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1387 (2009), n=1467 (2008) I.chirurgická kl sept, kolorekt. I.chirurgická kl traumatol. I.dermatovenerologická kl. 28 II.chirurgická kl. odd. 3 Neurologická kl epileptologie I.chirurgická kl mesosept. Odd. klinické a radiační onkologie 22 Ortopedická kl. odd Neurochirurgická kl. 72 II.interní kl dia, obez., endo. I.interní kardioangiologická kl. 31 I.dermatovenerologická kl. 25 Neurologická kl standard I.interní kardioangiologická kl. 49 Neurologická kl standard Ortopedická kl. odd ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 807

10 ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni pacienti Urologické odd I.chirurgická klinika 41 - mesosept I.interní kardioangiologická klinika Neurologická klinika 82 - standard Ortopedická klinika odd Odd. klinické a radiační onkologie Klin. plastické a estet. chirurgie- ženy I.interní kardioangiologická Klin. plastické a estet. chirurgie- muži I.chirurgická klinika 40 - asept. I.interní kardioangiologická klinika 32 II.chirurgická klinika odd. 4 II.chirurgická klinika odd. 8 Urologické odd. 66 II.chirurgická klinika odd. 3 I.chirurgická klinika 43 - traumatol. Neurochirurgická klinika I.dermatovenerologická klinika 25 I.dermatovenerologická klinika 28 II.interní klinika 70 - standard Neurologická klinika 83 - epileptol. II.interní klinika 69 - dia, obez., endo. II.interní klinika 67 - nefrologie Ortopedická klinika odd. 19 Neurologická klinika 81 - standard Klinika funkční diagnostiky a rehab. Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd. 75 Klin. ORL a chir. hlavy a krku odd Zařazení pacienti Nezařazení pacienti II.interní klinika 71 II.interní klinika 65 - kardiologie Ortopedická klinika odd Zařazení pacienti Nezařazení pacienti I.interní kardioangiologická klinika Ortopedická klinika odd I.chirurgická klinika 61 - sept, kolorekt II.chirurgická klinika odd ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 808

11 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1387 (2009) Histogram sběru dat ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 809

12 Struktura pacientů, přijetí do zdravotnického zařízení Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1387 (2009), n=1467 (2008) Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1387 (2009), n=1467 (2008) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let Neuvedeno 6 6 Vzdělání Pohlaví Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl u Do a Do dvou let Více než dva y Neuvedeno Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován n=855 (2009), n=1014 (2008) % 10% 20% 30% 40% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 810

13 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

14 Souhrnná spokojenost pracoviště FN u sv. Anny: Souhrnná spokojenost FN u sv. Anny: Souhrnná spokojenost 78,8 78,8 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 89,1 84,6 17 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=50) 2008 (n=43) 79,0 78,3 2 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=73) 2008 (n=53) 88,6 86,0 18 I.interní kardioangiologická kl (n=81) 2008 (n=90) 78,7 78,6 3 I.interní kardioangiologická kl (n=26) 2008 (n=44) 83,9 85,7 19 Urologické odd (n=56) 2008 (n=57) 77,7 76,6 4 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=45) 2008 (n=56) 83,9 80,5 20 I.interní kardioangiologická kl (n=51) 2008 (n=59) 77,5 80,1 5 I.chirurgická kl traumatol (n=39) 2008 (n=26) 83,5 83,1 21 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 77,1 83,1 6 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 7 Ortopedická kl. odd I.chirurgická kl sept, kolorekt. 9 II.chirurgická kl. odd Neurochirurgická kl II.interní kl standard 2009 (n=72) 2008 (n=74) 2009 (n=76) 2008 (n=17) 2009 (n=40) 2008 (n=26) 2009 (n=67) 2008 (n=44) 2009 (n=29) 2008 (n=37) 2009 (n=48) 2008 (n=33) 83,0 80,3 81,7 79,5 81,4 85,1 81,1 81,7 80,8 82,0 80,4 80,2 22 Neurologická kl standard 23 I.dermatovenerologick á kl II.interní kl. - odd Ortopedická kl. odd Odd. klinické a radiační onkologie (n=20) 76, (n=20) 76, (n=36) 76, (n=41) 72, (n=43) 76, (n=19) 80, (n=29) 76, (n=112) 79, (n=33) 76, (n=23) 79,8 12 I.chirurgická kl mesosept (n=33) 2008 (n=42) 80,3 81,6 27 Neurologická kl epileptologie 2009 (n=33) 2008 (n=32) 76,3 77,0 13 II.chirurgická kl. odd (n=59) 2008 (n=63) 80,0 76,2 28 I.chirurgická kl asept (n=62) 2008 (n=43) 74,5 79,7 14 I.interní kardioangiologická kl (n=21) 2008 (n=32) 79,9 84,5 29 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 68,9 74,5 15 Neurologická kl standard 2009 (n=23) 2008 (n=35) 79,5 65,6 30 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 68,9 69,1 16 Ortopedická kl. odd (n=20) 2008 (n=28) 79,1 75,8 31 I.chirurgická kl. odd (n=35) 2008 (n=40) 68,0 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 812

15 Souhrnná spokojenost kliniky FN U sv. Anny: Souhrnná spokojenost 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku 2 Klinika plastické a est. chirurgie 3 Neurochirurgická klinika 4 II. Chirurgická klinika 5 Ortopedická klinika 6 I. Interní kardioangiologická kl. 7 Kl. funkční diagnostiky a rehab. 8 II. Interní klinika 9 Neurologická klinika 10 I. Chirurgická klinika 11 Odd. klinické a radiační onkologie 12 I. Dermatovenerologická kl. 13 Urologické oddělení 2009 (n=91) 2008 (n=111) 2009 (n=145) 2008 (n=127) 2009 (n=29) 2008 (n=37) 2009 (n=126) 2008 (n=107) 2009 (n=125) 2008 (n=157) 2009 (n=179) 2008 (n=225) 2009 (n=50) 2008 (n=43) 2009 (n=118) 2008 (n=76) 2009 (n=76) 2008 (n=87) 2009 (n=209) 2008 (n=177) 2009 (n=33) 2008 (n=23) 2009 (n=62) 2008 (n=73) 2009 (n=142) 2008 (n=156) 86,5 82,5 85,8 82,7 80,8 82,0 80,6 78,5 80,1 78,7 79,3 81,2 79,0 78,3 78,2 81,1 77,4 72,4 77,3 81,1 76,4 79,8 73,4 73,5 72,4 71,9 78,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN U sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 813

16 Souhrnná spokojenost charakteristiky pacientů Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti Věk: Do 30 let 2009 (n=147) 2008 (n=138) 72,8 73,8 Věk: let 2009 (n=298) 2008 (n=281) 78,7 77,8 Věk: let 2009 (n=574) 2008 (n=610) 80,0 80,6 Věk: Nad 70 let 2009 (n=283) 2008 (n=266) 79,9 79,7 Pohlaví: Muž 2009 (n=748) 2008 (n=773) 78,5 79,6 Pohlaví: Žena 2009 (n=609) 2008 (n=646) 79,2 78,1 Vzdělání: Zákl. bez vyučení 2009 (n=129) 2008 (n=179) 78,4 79,1 Vzdělání: Vyučení 2009 (n=486) 2008 (n=507) 78,5 79,4 Vzdělání: Maturita 2009 (n=489) 2008 (n=481) 78,1 78,7 Vzdělání: VŠ Příjem: akutní Příjem: plánovaný Vyplnění: samostatně Vyplnění: s pomocí 2009 (n=235) 2008 (n=223) 2009 (n=356) 2008 (n=355) 2009 (n=894) 2008 (n=999) 2009 (n=1252) 2008 (n=1300) 2009 (n=59) 2008 (n=56) 80,1 78,6 75,7 77,9 79,9 79,3 79,0 79,2 73,2 75,8 78,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 814

17 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

18 FN u sv. Anny: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 78,8 (n=1385) 78,8 91,2 86,7 80,7 78,8 78,8 78,3 74,7 Tělesné pohodlí 73,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 816

19 FN u sv. Anny: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 78, (n=1385) 2008 (n=1461) 78,8 78,7 91,2 90,2 Tělesné pohodlí 86,7 86,5 80,7 79,6 78,8 79,7 78,8 77,1 78,3 78,2 74,7 73,8 73,6 75,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 817

20 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 78,8 Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí 2009 (n=1367) 2008 (n=1443) 78,8 79,7 93,4 90,8 92,2 92,0 88,4 90,3 Doba čekání na uložení na lůžko Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí 80,8 79,3 80,3 80,6 75,4 76,2 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 57,1 56,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 818

21 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 78,8 78,8 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=45) 2008 (n=54) 91,2 86,6 17 II.interní kl dia, obez., endo (n=26) 2008 (n=24) 80,2 88,4 2 Neurologická kl standard 2009 (n=22) 2008 (n=35) 88,1 68,5 18 I.dermatovenerologick á kl (n=36) 2008 (n=40) 80,2 78,8 3 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=73) 2008 (n=53) 87,9 85,2 19 II.chirurgická kl. odd (n=59) 2008 (n=62) 78,7 80,0 4 I.interní kardioangiologická kl (n=79) 2008 (n=85) 86,9 83,1 20 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=50) 2008 (n=43) 78,3 79,9 5 Odd. klinické a radiační onkologie (n=32) 2008 (n=23) 85,8 93,7 21 Ortopedická kl. odd (n=20) 2008 (n=28) 78,2 67,7 6 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 7 II.interní kl standard 8 Neurochirurgická kl Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd II.interní kl. - odd I.chirurgická kl traumatol (n=72) 2008 (n=74) 2009 (n=45) 2008 (n=33) 2009 (n=28) 2008 (n=36) 2009 (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=43) 2008 (n=18) 2009 (n=38) 2008 (n=26) 85,7 80,1 84,5 85,1 83,7 81,7 83,2 83,6 82,8 87,9 82,7 86,3 22 I.chirurgická kl asept. 23 Neurologická kl standard 24 Urologické odd I.chirurgická kl mesosept. 26 Ortopedická kl. odd (n=62) 2008 (n=42) 2009 (n=20) 2008 (n=20) 2009 (n=55) 2008 (n=57) 2009 (n=33) 2008 (n=42) 2009 (n=75) 2008 (n=17) 76,7 85,6 76,6 70,5 75,9 76,5 75,8 82,5 75,4 74,6 12 I.interní kardioangiologická kl II.chirurgická kl. odd (n=25) 2008 (n=44) 2009 (n=67) 2008 (n=43) 82,1 91,6 81,6 81,3 27 Neurologická kl epileptologie 28 I.dermatovenerologick á kl (n=33) 2008 (n=32) 2009 (n=26) 2008 (n=32) 73,0 73,7 72,8 75,6 14 I.interní kardioangiologická kl (n=50) 2008 (n=57) 81,2 80,3 29 Ortopedická kl. odd (n=29) 63, (n=112) 70,1 15 I.interní kardioangiologická kl (n=21) 2008 (n=32) 81,2 89,2 30 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 62,5 66,2 16 I.chirurgická kl sept, kolorekt (n=40) 2008 (n=25) 80,4 83,6 31 II.chirurgická kl. odd (n=34) 2008 (n=39) 55,5 75,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 819

22 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 80, (n=1381) 2008 (n=1451) 80,7 79,6 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 91,0 88,8 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 84,2 81,2 Důvěra k ošetřujícím sestrám 84,2 85,4 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 82,1 81,8 Znalost ošetřujícího lékaře 71,5 70,3 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 69,7 69,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 820

23 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 80,7 80,7 1 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=53) 93,6 90,6 17 Neurologická kl epileptologie 2009 (n=33) 2008 (n=32) 80,3 77,5 2 Neurochirurgická kl (n=29) 2008 (n=35) 88,7 86,7 18 I.chirurgická kl asept (n=62) 2008 (n=43) 79,8 84,0 3 Neurologická kl standard 2009 (n=23) 2008 (n=35) 88,0 64,3 19 II.chirurgická kl. odd (n=59) 2008 (n=63) 79,1 71,9 4 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 2009 (n=71) 2008 (n=74) 87,2 83,3 20 Neurologická kl standard 2009 (n=20) 2008 (n=20) 78,8 77,1 5 Ortopedická kl. odd Kl. funkční diagnostiky a rehab. 7 I.chirurgická kl sept, kolorekt. 8 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.chirurgická kl traumatol. 11 Urologické odd (n=76) 2008 (n=17) 2009 (n=50) 2008 (n=42) 2009 (n=40) 2008 (n=26) 2009 (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=46) 2008 (n=55) 2009 (n=39) 2008 (n=25) 2009 (n=56) 2008 (n=57) 86,7 80,8 86,7 84,2 86,3 89,0 85,4 78,8 85,2 82,9 85,1 85,3 84,3 77,7 21 I.dermatovenerologick á kl I.chirurgická kl mesosept. 23 II.interní kl standard 24 Ortopedická kl. odd I.interní kardioangiologická kl II.interní kl dia, obez., endo (n=36) 2008 (n=41) 2009 (n=33) 2008 (n=42) 2009 (n=48) 2008 (n=33) 2009 (n=20) 2008 (n=28) 2009 (n=21) 2008 (n=32) 2009 (n=27) 2008 (n=24) 78,6 71,1 78,2 80,6 77,8 84,9 77,0 80,4 76,2 87,2 75,9 79,7 12 Ortopedická kl. odd (n=29) 82, (n=112) 85,9 27 II.chirurgická kl. odd (n=67) 2008 (n=44) 74,6 76,3 13 I.interní kardioangiologická kl II.interní kl. - odd (n=26) 2008 (n=44) 2009 (n=43) 2008 (n=19) 82,3 84,5 82,1 75,4 28 II.chirurgická kl. odd I.interní kardioangiologická kl (n=35) 2008 (n=40) 2009 (n=79) 2008 (n=89) 74,2 73,3 72,8 75,8 15 Odd. klinické a radiační onkologie (n=33) 2008 (n=23) 82,0 94,6 30 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 70,9 73,2 16 I.interní kardioangiologická kl (n=51) 2008 (n=59) 80,7 82,4 31 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 66,2 79,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 821

24 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 78,3 Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu 2009 (n=1379) 2008 (n=1447) 78,3 78,2 89,6 90,4 82,7 80,9 Dosažitelnost zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Celkové hodnocení 81,8 82,0 80,8 80,8 80,3 79,4 72,9 74,6 62,2 62,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 822

25 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 78,3 78,3 1 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=53) 92,0 88,1 17 Neurologická kl epileptologie 2009 (n=33) 2008 (n=32) 78,6 75,7 2 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 91,7 88,6 18 I.chirurgická kl mesosept (n=33) 2008 (n=42) 78,0 82,3 3 I.interní kardioangiologická kl (n=26) 2008 (n=44) 86,2 87,1 19 Ortopedická kl. odd (n=29) 77, (n=112) 79,6 4 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.interní kardioangiologická kl Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 7 Neurochirurgická kl Neurologická kl standard 9 I.chirurgická kl traumatol. 10 II.chirurgická kl. odd II.chirurgická kl. odd (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=21) 2008 (n=31) 2009 (n=70) 2008 (n=74) 2009 (n=29) 2008 (n=35) 2009 (n=23) 2008 (n=35) 2009 (n=39) 2008 (n=25) 2009 (n=66) 2008 (n=43) 2009 (n=59) 2008 (n=61) 85,3 81,9 83,9 79,9 83,9 84,4 83,8 86,1 83,4 59,3 83,2 80,6 82,2 85,3 82,2 74,9 20 II.interní kl standard 21 I.dermatovenerologick á kl Neurologická kl standard 23 Urologické odd I.interní kardioangiologická kl I.chirurgická kl asept. 26 II.interní kl. - odd (n=48) 2008 (n=33) 2009 (n=36) 2008 (n=41) 2009 (n=20) 2008 (n=20) 2009 (n=56) 2008 (n=57) 2009 (n=51) 2008 (n=59) 2009 (n=62) 2008 (n=43) 2009 (n=43) 2008 (n=19) 77,1 79,4 76,1 68,8 74,8 78,2 74,5 72,6 73,6 76,8 73,4 82,2 73,0 82,1 12 Ortopedická kl. odd (n=76) 2008 (n=17) 82,2 80,5 27 Odd. klinické a radiační onkologie (n=33) 2008 (n=23) 72,9 69,8 13 Ortopedická kl. odd (n=20) 2008 (n=28) 81,5 77,8 28 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 68,8 79,2 14 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=50) 2008 (n=42) 79,9 79,4 29 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 68,2 65,2 15 I.interní kardioangiologická kl (n=79) 2008 (n=89) 79,4 78,0 30 II.chirurgická kl. odd (n=35) 2008 (n=40) 61,1 77,5 16 I.chirurgická kl sept, kolorekt (n=40) 2008 (n=26) 79,3 84,1 31 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 60,0 71,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 823

26 FN u sv. Anny:, komunikace Základ: Všichni pacienti 78, (n=1379) 2008 (n=1446) 78,8 77,1 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 95,5 95,5 Seznámení s právy nemocného 95,2 92,8 Frekvence hovorů s lékařem 89,3 86,9 Srozumitelnost odpovědí sester 80,6 78,7 Srozumitelnost odpovědí lékaře Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 63,2 65,0 48,7 45,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 824

27 FN u sv. Anny:, komunikace FN u sv. Anny:, komunikace 78,8 78,8 1 I.chirurgická kl traumatol (n=39) 2008 (n=25) 90,3 82,9 17 Ortopedická kl. odd (n=29) 78, (n=112) 82,1 2 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 88,6 83,0 18 II.interní kl standard 2009 (n=48) 2008 (n=32) 78,7 80,4 3 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=53) 87,5 84,9 19 Odd. klinické a radiační onkologie (n=33) 2008 (n=23) 78,3 85,4 4 I.chirurgická kl mesosept (n=33) 2008 (n=42) 86,5 84,6 20 I.chirurgická kl asept (n=62) 2008 (n=43) 77,1 76,7 5 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.dermatovenerologick á kl I.chirurgická kl sept, kolorekt. 8 II.chirurgická kl. odd Ortopedická kl. odd I.interní kardioangiologická kl II.chirurgická kl. odd (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=35) 2008 (n=41) 2009 (n=40) 2008 (n=26) 2009 (n=67) 2008 (n=44) 2009 (n=76) 2008 (n=17) 2009 (n=26) 2008 (n=43) 2009 (n=59) 2008 (n=63) 84,3 76,3 84,1 75,9 82,8 85,8 82,1 84,5 81,7 76,3 81,7 84,7 81,7 72,4 21 Ortopedická kl. odd I.interní kardioangiologická kl Neurologická kl epileptologie 24 Urologické odd II.chirurgická kl. odd I.interní kardioangiologická kl (n=20) 2008 (n=28) 2009 (n=21) 2008 (n=31) 2009 (n=33) 2008 (n=32) 2009 (n=56) 2008 (n=57) 2009 (n=35) 2008 (n=39) 2009 (n=51) 2008 (n=59) 77,0 77,6 77,0 84,9 73,8 80,6 73,7 71,7 73,4 78,2 73,0 77,6 12 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 2009 (n=71) 2008 (n=74) 80,7 73,9 27 Neurologická kl standard 2009 (n=23) 2008 (n=35) 73,0 65,4 13 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=50) 2008 (n=43) 79,9 75,8 28 II.interní kl. - odd (n=43) 2008 (n=19) 72,2 77,9 14 Neurochirurgická kl (n=29) 2008 (n=35) 79,8 78,9 29 Neurologická kl standard 2009 (n=20) 2008 (n=20) 71,7 77,1 15 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 79,5 82,3 30 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 70,0 67,0 16 I.interní kardioangiologická kl (n=78) 2008 (n=89) 79,4 76,0 31 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 68,2 69,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 825

28 FN u sv. Anny: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí 2009 (n=1382) 2008 (n=1454) 73,6 75,3 73,6 Pády z lůžka Doba podávání jídel Tišení bolesti Množství jídla Čistota pokojů Noční hluk Teplota na pokoji Čistota toalet a sprch Doba ranního buzení Kvalita jídla 98,7 98,7 98,1 97,8 96,4 95,9 82,1 88,3 76,0 79,0 74,8 76,8 71,5 74,9 58,8 60,1 56,2 59,1 28,9 27,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 826

29 FN u sv. Anny: Tělesné pohodlí FN u sv. Anny: Tělesné pohodlí 73,6 73,6 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 84,2 81,0 17 I.interní kardioangiologická kl (n=81) 2008 (n=89) 73,1 78,1 2 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=53) 83,1 81,3 18 Urologické odd (n=56) 2008 (n=57) 72,5 78,1 3 I.interní kardioangiologická kl (n=26) 2008 (n=44) 82,6 80,8 19 I.interní kardioangiologická kl (n=51) 2008 (n=59) 72,2 76,4 4 Ortopedická kl. odd (n=76) 2008 (n=17) 80,2 77,6 20 Ortopedická kl. odd (n=20) 2008 (n=28) 71,9 72,1 5 II.chirurgická kl. odd (n=67) 2008 (n=44) 79,9 78,2 21 II.interní kl. - odd (n=43) 2008 (n=19) 70,9 77,2 6 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.chirurgická kl sept, kolorekt. 8 II.interní kl standard 9 II.chirurgická kl. odd I.chirurgická kl mesosept. 11 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 2009 (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=40) 2008 (n=26) 2009 (n=48) 2008 (n=33) 2009 (n=59) 2008 (n=63) 2009 (n=33) 2008 (n=42) 2009 (n=71) 2008 (n=74) 77,9 77,4 77,4 77,7 76,7 72,5 76,4 76,4 76,1 76,0 75,8 74,3 22 II.interní kl dia, obez., endo. 23 Kl. funkční diagnostiky a rehab. 24 I.chirurgická kl asept. 25 Odd. klinické a radiační onkologie Neurologická kl epileptologie 2009 (n=27) 2008 (n=24) 2009 (n=50) 2008 (n=43) 2009 (n=62) 2008 (n=43) 2009 (n=33) 2008 (n=23) 2009 (n=33) 2008 (n=32) 69,6 79,7 68,3 66,0 68,2 71,3 68,1 54,1 67,7 71,2 12 I.chirurgická kl traumatol (n=39) 2008 (n=25) 75,6 77,7 27 Neurologická kl standard 2009 (n=23) 2008 (n=35) 67,3 61,5 13 Neurochirurgická kl (n=29) 2008 (n=36) 75,6 83,4 28 Urologické odd (n=86) 2008 (n=99) 67,0 71,4 14 I.interní kardioangiologická kl (n=21) 2008 (n=32) 74,8 83,3 29 II.chirurgická kl. odd (n=35) 2008 (n=39) 65,2 78,7 15 Ortopedická kl. odd (n=29) 74, (n=112) 74,0 30 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 64,8 72,3 16 Neurologická kl standard 2009 (n=20) 2008 (n=20) 73,2 73,5 31 I.dermatovenerologick á kl (n=35) 2008 (n=41) 64,4 68,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 827

30 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 74, (n=1376) 2008 (n=1448) 74,7 73,8 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 97,9 97,8 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 80,3 77,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 70,7 70,6 Zajištění citových a duchovních potřeb 63,2 62,2 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 62,4 61,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 828

31 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 74,7 74,7 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 91,5 80,6 17 Ortopedická kl. odd (n=29) 74, (n=112) 76,4 2 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=53) 86,4 84,2 18 I.interní kardioangiologická kl (n=78) 2008 (n=89) 74,4 74,4 3 I.interní kardioangiologická kl (n=26) 2008 (n=44) 84,9 80,4 19 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 74,3 81,5 4 I.chirurgická kl mesosept (n=33) 2008 (n=42) 82,3 77,0 20 II.chirurgická kl. odd (n=59) 2008 (n=63) 73,7 67,6 5 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 2009 (n=71) 2008 (n=74) 81,3 75,7 21 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=50) 2008 (n=42) 72,9 80,4 6 II.interní kl standard 7 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.chirurgická kl traumatol. 9 I.chirurgická kl sept, kolorekt. 10 Ortopedická kl. odd I.interní kardioangiologická kl Neurologická kl standard 2009 (n=48) 2008 (n=33) 2009 (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=38) 2008 (n=25) 2009 (n=40) 2008 (n=26) 2009 (n=20) 2008 (n=28) 2009 (n=21) 2008 (n=31) 2009 (n=20) 2008 (n=20) 81,1 75,9 80,9 74,4 78,2 74,4 77,9 86,8 77,9 72,0 77,7 73,1 77,3 75,8 22 Neurochirurgická kl II.interní kl. - odd Neurologická kl epileptologie 25 Urologické odd I.chirurgická kl asept. 27 Neurologická kl standard 2009 (n=29) 2008 (n=35) 2009 (n=43) 2008 (n=19) 2009 (n=33) 2008 (n=32) 2009 (n=56) 2008 (n=57) 2009 (n=62) 2008 (n=43) 2009 (n=23) 2008 (n=35) 72,9 70,3 71,6 78,6 71,5 71,8 70,4 74,2 68,8 75,0 68,3 59,2 13 Ortopedická kl. odd (n=76) 2008 (n=17) 77,1 74,1 28 Urologické odd (n=85) 2008 (n=98) 68,2 61,6 14 I.dermatovenerologick á kl (n=35) 2008 (n=41) 75,7 63,4 29 Odd. klinické a radiační onkologie (n=33) 2008 (n=23) 65,6 82,6 15 I.interní kardioangiologická kl (n=51) 2008 (n=59) 74,8 80,5 30 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 62,6 69,0 16 II.chirurgická kl. odd (n=66) 2008 (n=43) 74,8 77,5 31 II.chirurgická kl. odd (n=35) 2008 (n=40) 53,4 66,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 829

32 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 91, (n=1328) 2008 (n=1377) 91,2 90,2 Doba návštěv 93,1 92,9 Vysvětlení po propuštění rodině 91,6 89,8 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 91,3 88,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 830

33 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 91,2 91,2 1 II.interní kl standard 2009 (n=48) 2008 (n=33) 98,3 92,4 17 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=45) 2008 (n=54) 91,1 94,8 2 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 98,1 86,1 18 II.chirurgická kl. odd (n=58) 2008 (n=60) 90,8 88,1 3 II.chirurgická kl. odd (n=62) 2008 (n=42) 96,0 91,3 19 II.interní kl. - odd (n=43) 2008 (n=19) 90,7 87,7 4 I.chirurgická kl traumatol (n=36) 2008 (n=25) 95,4 94,0 20 I.interní kardioangiologická kl (n=74) 2008 (n=86) 90,1 91,3 5 I.chirurgická kl mesosept (n=33) 2008 (n=41) 94,9 95,5 21 Ortopedická kl. odd (n=69) 2008 (n=16) 89,6 84,4 6 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd Urologické odd I.interní kardioangiologická kl Neurologická kl standard 10 Ortopedická kl. odd Neurologická kl standard 12 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 13 Kl. funkční diagnostiky a rehab (n=45) 2008 (n=55) 2009 (n=56) 2008 (n=56) 2009 (n=24) 2008 (n=42) 2009 (n=23) 2008 (n=35) 2009 (n=20) 2008 (n=27) 2009 (n=20) 2008 (n=19) 2009 (n=68) 2008 (n=50) 2009 (n=50) 2008 (n=42) 94,8 89,4 94,6 87,5 94,4 97,2 94,2 81,0 94,2 83,3 94,2 93,9 94,1 87,3 93,7 93,7 22 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 23 Ortopedická kl. odd I.chirurgická kl asept. 25 Urologické odd Odd. klinické a radiační onkologie I.interní kardioangiologická kl I.dermatovenerologick á kl (n=63) 89, (n=71) 89, (n=29) 88, (n=105) 92, (n=58) 88, (n=42) 92, (n=83) 88, (n=96) 86, (n=32) 87, (n=23) 92, (n=21) 86, (n=30) 97, (n=26) 85, (n=31) 90,3 14 I.chirurgická kl sept, kolorekt (n=40) 2008 (n=23) 92,5 94,2 29 II.chirurgická kl. odd (n=31) 2008 (n=38) 85,5 95,2 15 I.interní kardioangiologická kl (n=50) 2008 (n=56) 92,3 94,0 30 I.dermatovenerologick á kl (n=35) 2008 (n=40) 85,2 87,5 16 Neurologická kl epileptologie 2009 (n=32) 2008 (n=32) 91,1 90,6 31 Neurochirurgická kl (n=28) 2008 (n=32) 84,5 92,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 831

34 FN u sv. Anny: Základ: Všichni pacienti 86, (n=1368) 2008 (n=1421) 86,7 86,5 o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 96,6 95,6 o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 90,7 89,0 Průběh propuštění z nemocnice 90,5 89,8 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 77,3 78,9 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 55,1 54,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 832

35 FN u sv. Anny: FN u sv. Anny: 86,7 86,7 1 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd (n=46) 2008 (n=55) 94,9 91,0 17 I.chirurgická kl sept, kolorekt (n=40) 2008 (n=26) 86,9 92,9 2 Neurologická kl standard 2009 (n=23) 2008 (n=33) 93,8 80,9 18 II.chirurgická kl. odd (n=35) 2008 (n=39) 86,8 90,3 3 Urologické odd (n=56) 2008 (n=57) 93,7 82,9 19 I.dermatovenerologick á kl (n=35) 2008 (n=41) 86,6 79,9 4 Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy 2009 (n=72) 2008 (n=52) 92,2 92,4 20 I.interní kardioangiologická kl (n=77) 2008 (n=83) 86,3 85,8 5 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži 6 I.interní kardioangiologická kl II.chirurgická kl. odd Ortopedická kl. odd Kl. funkční diagnostiky a rehab. 10 Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd I.chirurgická kl traumatol (n=70) 2008 (n=74) 2009 (n=21) 2008 (n=30) 2009 (n=65) 2008 (n=44) 2009 (n=75) 2008 (n=17) 2009 (n=50) 2008 (n=42) 2009 (n=45) 2008 (n=56) 2009 (n=38) 2008 (n=25) 92,0 91,8 91,9 91,8 91,2 85,5 91,1 93,8 89,3 88,1 88,9 87,7 88,7 86,5 21 I.interní kardioangiologická kl I.interní kardioangiologická kl II.interní kl standard 24 Odd. klinické a radiační onkologie Neurochirurgická kl I.chirurgická kl mesosept (n=51) 2008 (n=59) 2009 (n=25) 2008 (n=42) 2009 (n=48) 2008 (n=33) 2009 (n=33) 2008 (n=23) 2009 (n=29) 2008 (n=36) 2009 (n=33) 2008 (n=42) 85,8 88,0 85,2 91,0 85,1 83,8 83,8 90,4 83,6 86,9 83,2 86,6 12 II.interní kl dia, obez., endo (n=27) 2008 (n=24) 88,6 93,3 27 II.interní kl. - odd (n=42) 2008 (n=18) 82,9 91,1 13 I.dermatovenerologick á kl (n=26) 2008 (n=32) 88,5 81,2 28 Ortopedická kl. odd (n=29) 82, (n=112) 91,3 14 Ortopedická kl. odd (n=20) 2008 (n=28) 88,3 82,7 29 Neurologická kl standard 2009 (n=20) 2008 (n=20) 82,0 81,3 15 Neurologická kl epileptologie 2009 (n=33) 2008 (n=32) 88,2 89,2 30 I.chirurgická kl asept (n=60) 2008 (n=42) 78,4 88,3 16 II.chirurgická kl. odd (n=58) 2008 (n=60) 88,0 84,6 31 Urologické odd (n=86) 2008 (n=97) 72,4 73,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 833

36 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

37 Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace I.interní kardioangiologická kl I.interní kardioangiologická kl I.interní kardioangiologická kl I.interní kardioangiologická kl. 49 II.interní kl. - odd Tělesné pohodlí II.interní kl standard + II.interní kl dia, obez., endo. - Neurologická kl standard Neurologická kl standard Neurologická kl epileptologie - I.dermatovenerologická kl I.dermatovenerologická kl Zapojení rodiny I.chirurgická kl asept I.chirurgická kl traumatol. + I.chirurgická kl sept, kolorekt. I.chirurgická kl mesosept. + II.chirurgická kl. odd II.chirurgická kl. odd. 4 II.chirurgická kl. odd Ortopedická kl. odd Ortopedická kl. odd. 19 Ortopedická kl. odd Neurochirurgická kl. 72 Kl. plastické a estet. chirurgie- muži Kl. plastické a estet. chirurgie- ženy Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd Kl. ORL a chir. hlavy a krku odd Odd. klinické a radiační onkologie 22 - Urologické odd Urologické odd Kl. funkční diagnostiky a rehab. - Propuštění a pokračování Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 835

38 Spokojenost pacientů v jednotlivých pracovištích FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní kardioangiologická kl. 31: 2009 (n=26) 2008 (n=44) 83,9 85,7 I.interní kardioangiologická kl. 31 (n=26) Ostatní pracoviště (n=1359) 83,9 79,0 94,4 97,2 94,4 91,4 86,2 87,1 86,2 78,5 85,2 91,0 85,2 87,0 84,9 80,4 84,9 75,0 Tělesné pohodlí 82,6 80,8 Tělesné pohodlí 82,6 73,8 82,3 84,5 82,3 81,0 82,1 91,6 82,1 79,2 81,7 84,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, ,7 79,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní kardioangiologická kl. 32: 2009 (n=51) 2008 (n=59) 77,5 80,1 I.interní kardioangiologická kl. 32 (n=51) Ostatní pracoviště (n=1334) 77,5 79,2 92,3 94,0 92,3 91,4 85,8 88,0 85,8 87,0 81,2 80,3 81,2 79,1 80,7 82,4 80,7 81,1 74,8 80,5 74,8 75,2 73,6 76,8 73,6 78,9 73,0 77,6 73,0 79,5 Tělesné pohodlí 72,2 76,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 Tělesné pohodlí 72,2 74,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 836

39 Spokojenost pacientů v jednotlivých pracovištích FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní kardioangiologická kl. 33: 2009 (n=81) 2008 (n=90) 78,7 78,6 I.interní kardioangiologická kl. 33 (n=81) Ostatní pracoviště (n=1304) 78,7 79,1 90,1 91,3 90,1 91,5 86,9 83,1 86,9 78,7 86,3 85,8 86,3 87,0 79,4 76,0 79,4 79,2 79,4 78,0 79,4 78,6 74,4 74,4 74,4 75,3 Tělesné pohodlí 73,1 78,1 Tělesné pohodlí 73,1 74,0 72,8 75,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, ,8 81,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní kardioangiologická kl. 49: 2009 (n=21) 2008 (n=32) 79,9 84,5 I.interní kardioangiologická kl. 49 (n=21) Ostatní pracoviště (n=1364) 79,9 79,1 91,9 91,8 91,9 86,9 86,5 97,8 86,5 91,5 83,9 79,9 83,9 78,6 81,2 89,2 81,2 79,2 77,7 73,1 77,7 75,2 77,0 84,9 77,0 79,3 76,2 87,2 76,2 81,1 Tělesné pohodlí 74,8 83,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 Tělesné pohodlí 74,8 73,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 837

40 Spokojenost pacientů v jednotlivých pracovištích FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti II.interní kl. - odd : 2009 (n=43) 2008 (n=19) 76,5 80,2 II.interní kl. - odd (n=43) Ostatní pracoviště (n=1342) 76,5 79,2 90,7 87,7 90,7 91,5 82,9 91,1 82,9 87,1 82,8 87,9 82,8 79,1 82,1 75,4 82,1 81,0 73,0 82,1 73,0 78,9 72,2 77,9 72,2 79,5 71,6 78,6 71,6 75,3 Tělesné pohodlí 70,9 77,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 Tělesné pohodlí 70,9 74,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti II.interní kl standard: 2009 (n=48) 2008 (n=33) 80,4 80,2 II.interní kl standard (n=48) Ostatní pracoviště (n=1337) 80,4 79,1 98,3 92,4 98,3 91,2 85,1 83,8 85,1 87,0 84,5 85,1 84,5 79,0 81,1 75,9 81,1 75,0 78,7 80,4 78,7 79,3 77,8 84,9 77,8 81,2 77,1 79,4 77,1 78,7 Tělesné pohodlí 76,7 72,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 Tělesné pohodlí 76,7 73,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 838

41 Spokojenost pacientů v jednotlivých pracovištích FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti II.interní kl dia, obez., endo.: 2009 (n=27) 2008 (n=24) 77,1 83,1 II.interní kl dia, obez., endo. (n=27) Ostatní pracoviště (n=1358) 77,1 79,2 98,1 86,1 98,1 91,3 88,6 93,3 88,6 86,9 80,2 88,4 80,2 79,2 79,5 82,3 79,5 79,2 75,9 79,7 75,9 81,2 74,3 81,5 74,3 75,2 Tělesné pohodlí 69,6 79,7 Tělesné pohodlí 69,6 74,0 68,8 79,2 68,8 78,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 FN u sv. Anny: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN u sv. Anny: Porovnání s ostatními pracovišti Neurologická kl standard: 2009 (n=20) 2008 (n=20) 76,9 76,8 Neurologická kl standard (n=20) Ostatní pracoviště (n=1365) 76,9 79,2 94,2 93,9 94,2 91,4 82,0 81,3 82,0 87,1 78,8 77,1 78,8 81,1 77,3 75,8 77,3 75,2 76,6 70,5 76,6 79,3 74,8 78,2 74,8 78,7 Tělesné pohodlí 73,2 73,5 Tělesné pohodlí 73,2 73,9 71,7 77,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, ,7 79,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN u sv. Anny, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 839

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava 2009 Leden 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů- Nemocnice Znojmo Listopad 2011/ Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ.

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. 14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Ministerstvo zdravotnictví Čj.: MZDR 98/1/1/2008 ÚVOD Metodický návod Ministerstvo

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Plzeň II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V AMBULANTNÍ PÉČI

METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V AMBULANTNÍ PÉČI ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MZ ČR 11 METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V AMBULANTNÍ PÉČI Ministerstvo zdravotnictví Čj.: MZDR

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři:

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Příjmeme: Lékaře na radioterapeutické oddělení v Jičíně - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Zdravotní služby v ČR očima pacientů RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice spotřebitele 2/ Slabá motivace poskytovatele

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů Úrazové nemocnice v Brně V období březen září 2013 proběhlo dotazníkové šetření v rámci 8. celostátního průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic.

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s.

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s., KOTÍKOVSKÁ 19, 323 00 Vnitřní řád MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s. Provozovatel: PRIVAMED a.s. Sídlo: Kotíkovská17,19, 323 00Plzeň IČ: 46 88 52 51 Adresa pracovišť: Kotíkovská

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více