Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi."

Transkript

1 Zadání: 9) Nové výzkumné záměry pro vědecká pracoviště-pro textilní fakultu: Nalézt výzkumná pracoviště v zahraničí, popsat čím se zabývají, jaké jsou nové perspektivy, analyzovat stav u nás, popřípadě zhodnotit přínosy stávajících projektů. Projekt je návrh na zlepšení současného stavu. Nalézt způsoby financování. -Globálním cílem projektu je nalezení nového výzkumného záměru pro vědecká pracoviště pro textilní fakultu. Celý projekt je dále rozdělen do šesti dílčích cílů. -Iniciací tohoto projektu je nápad na nahrazení nyní nerecyklovatelných plastových a foliových obalů např. od suchých potravin jako je rýže, hrášek, čočka atd.. - Zrealizované výzkumné centrum by mělo navíc sloužit pro exkurze i výuku. Cíl 1: Vymyšlení samotného projektu 1. Název projektu Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi. 2. Současný stav Existuje množství obalových materiálů v potravinářském průmyslu. Každý z používaných obalových materiálů má své klady a zápory. Obecně lze říci, že jednoznačně nejšetrnější k životnímu prostředí jsou obaly s vícenásobným použitím. Výčet nejpoužívanějších materiálů a jejich hlavní klady a zápory a porovnání: Plastové obaly Podíl plastů v moderních obalových prostředcích se ve většině průmyslově vyspělých zemí pohybuje mezi %. Jejich používání je často uživatelsky nejpřívětivější a určitě nejčastější. Jejich dopad na životní prostředí je však dosti negativní. Při jejich výrobě jsou spotřebovávány neobnovitelné zdroje (ropa) a možnosti jejich recyklace (zpracování a opětovného použití) jsou omezené. Plasty zpravidla velmi dobře hoří, a tak často končí v domácích kamnech či na ohních. Spalováním se uvolňuje do ovzduší množství jedovatých látek. Spalovny odpadů vzniklé látky částečně zachytí, ale nikdy nepojme všechny. Plasty se nejspíš jmenují podle toho, že jsou plastické neboli tvárné. V plastových obalů to považujeme za jejich hlavní výhodu. Variabilní je nejen jejich tvar, ale především složení a tedy vlastnosti. Mohou být naprosto inertní i zcela propustné, libovolná je barva, tloušťka. Jejich vlastnosti ovlivňuje zahřívání. U plastových obalů pro potravinářství stojí proti sobě často požadavky snadné tvarovatelnosti a zároveň stálosti při vysokých teplotách,

2 nutných pro sterilaci. Mezi další kladné vlastnosti patří jejich nízká hmotnost a jednoduchý proces balení. Negativní dopady plastových obalů jak na uskladněné potraviny, tak na životní prostředí jsou obecně dobře známy. Výroba plastů představuje v absolutních číslech o něco menší zátěž pro svět než u ostatních materiálů, tím však také jejich výhody končí. Sběr a třídění plastových obalů jsou náročné, některé se nerozloží ani po tisíci letech. PET lahve - neboli lahve ze sloučeniny polyethylentereftalát jsou jednoznačně nejpoužívanějším materiálem na balení nápojů. Z PET lahví pro nápoje se uvolňuje již zmíněný bisfenol A, z kelímků pro mléčné nápoje se uvolňuje styrol, ovlivňující chuťové vlastnosti obsahu a další. Smysluplná recyklace plastů vyžaduje striktní vytřídění na jednotlivé druhy plastů, což je technologický problém. Kvalita vzniklého recyklátu je navíc podřadná, rozhodně se nevrátí do oběhu např. jako obal potravin. Materiál z PET láhví je drcen a vzniklá hmota slouží jako surovina při výrobě netkaných textilií a izolačních materiálů. Podmínkou recyklace PET láhve je ovšem její umístění do speciálního sběrného koše či kontejneru. Papír Papír patří mezi nejčastěji používané obalové materiály. Papírenské výrobky vykazují velkou mechanickou odolnost a nízkou hmotnost. Zároveň se dají snadno recyklovat nebo rozložit. Pokud však neobsahují další vrstvy z jiných materiálů, jsou propustné pro vodu i vzduch. To je předurčuje k použití na balení suchých potravin, především takových, které podléhají zkáze při orosení vnitřního povrchu obalu. Kontaminace potravin "chemií" zde podle současných poznatků příliš nehrozí. Kartonové obaly na mléko či jiné nápoje, zušlechtěné přidáním plastů mají tendenci pohlcovat aroma potravin, udává se možný úbytek až o 37%. Pokud je přidaným plastem PE, může obal obsahovat bisfenol A, látku s hormonálními účinky. Problémem všech papírových obalů je možná kontaminace mikroorganismy a plísněmi, jenž mají vřelý vztah k celulóze a některým pomocným látkám. Do papíru se dostávají z již použitých obalů, které prošly sběrnou a následným znovuzpracováním. Proto je nejbezpečnější používat pro výrobu prvovlákninu. Papírenský průmysl sám má na životní prostředí nemalý dopad, patří k největším znečišťovatelům vůbec. Kov Hliník výroba z bauxidu. Jde o energeticky náročný proces, a proto se zde více uplatní recyklace, výrazně snižující náklady. Difúze hliníku z obalů do potravin je prokázána a jeho neurotoxické účinky. Dál už je to jen otázka množství - údajně je tak malé, že lidskému zdraví nemůže škodit. Výrobci potahují vnitřek plechovky umělou hmotou, což množství hliníku pouze snižuje. Obaly z bílého plechu hliník neobsahují, plasty používané k povrchové úpravě však uvolňují látky s hormonálním účinkem. Mnoho pozornosti se také věnuje korozi kovových obalů a následnému uvolňování kovů do potravin. Velkou výhodou je nepropustnost směrem k obsahu, jakož i nízká hmotnost. Při recyklaci se tenkostěnný hliník drtí, zbavuje se laků a barev a vyrábí se z něj hliníkový prášek a granule, které se dále používají v metalurgickém průmyslu. Recyklovat hliníkové fólie je tedy velmi rozumné. Nicméně výroba hliníku samotného je energeticky nesmírně náročná, a proto bychom se jednorázovým obalům z hliníku rozhodně měli vyhýbat (např. pivo v "plechovce").

3 Sklo Do současné doby je sklo považováno jako nejlepší obalový materiál pro potraviny. Do obsahu nepropustí nic zvenku ani ze sebe, je recyklovatelné, nenarušuje jej mytí ani vysoké teploty. Vratné láhve však byly u nás jednoznačně převálcovány PET láhvemi, které ze jmenovaných vlastností skla nemají ani jednu. Sklo je jediný materiál, u kterého lze z druhotné suroviny (např. vrácených střepů) vyrobit opět původní materiál bez snížení kvality. Používáním vratných, případně důsledným tříděním nevratných skleněných obalů odlehčíme našemu životnímu prostředí. Ale ani vracení skleněných obalů do oběhu není úplně zadarmo. Pro jejich čištění se totiž používá louh. Stále však platí: nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Analýzy domovního odpadu prokázaly, že asi 40% tvoří právě obaly na jedno použití. Opětovným používáním bychom tedy výrazně omezili množství odpadu se všemi pozitivními důsledky, které by to mělo. Materiál zvolený pro náš projekt: Netkané textilie Popis: Netkaná textilie je vrstva vyrobená z jednosměrně nebo náhodně orientovaných vláken, spojených třením a/nebo kohezí a/nebo adhezí s výjimkou papíru a výrobků vyrobených tkaním, pletením, všíváním, proplétáním nebo plstěním. Použití: Obalové materiály, Geotextilie, Bytové textilie, Čistící textilie, Vzduchové a kapalinové filtry, Vložkové materiály, Zdravotnické textilie, Obuvnické textilie, Elektro a brusné materiály, Automobilový průmysl, Agrotextilie, Oděvní textilie. POZNÁMKY k některým výše uvedeným skupinám výrobků: Geotextilie - Textilní materiály používané při geotechnických pracích, např. stavbě silnic, zakládání staveb, budování drenáží, ochraně svahů před erozí atd.;geotextilie plní jednu nebo současně několik z následujících funkcí: výztužnou, separační (př.: zábrana mísení jemnějšího a hrubšího materiálu dvou konstrukčních vrstev vozovky), drenážní, filtrační; důsledkem použití geotextilií je podstatné zlevnění staveb a prodloužení jejich životnosti. Bytovétextilie - koberce, závěsy, ubrusoviny, konstrukční součásti nábytku, prachovky, mycí hadry, leštící textilie, lapače pachů Filtry - mnoho typů filtrů pro průmyslové závody, zejména pro čištění vzduchu a zachycování exhalací, pro přípravu sterilního vzduchu v bioprovozech, filtraci v potravinářství - mléko, víno, pivo, pro automobily atd. Výroba se rozvíjí zejména s potřebou ochrany životního prostředí. Vložkové materiály - tepelně izolační objemné materiály pro oděvy do chladného počasí, spací pytle, přikrývky; konstrukční součásti oděvů výztužné vložky. Zdravotnické textilie - materiály pro osobní hygienu dětí i dospělých, obleky pro jedno použití, roušky, ložní prádlo pro jedno použití. Využití: 1) textilie určené pro opakované použití 2) jednorázový spotřební materiál

4 Oblasti aplikace: Obvazy a obinadla (obvazové sety, kompresy, tampony); Hygienické produkty (produkty pro inkontinentní pacienty;) OP textilie (operační čepice a pláště; masky, roušky); Anti-trombózní pomůcky (punčochy, pružné obvazy) Chirurgické šicí nitě (PL, vstřebatelné); Transplantáty (cévy, mozkové blány, míšní různé lemy, chrupavky) ; Nosiče kmenových buněk pro tkáňové inženýrství (různé textilní, foliové struktury nanovlákenné struktury) Automobilový průmysl - v současných automobilech je výrobků z netkaných textilií: filtry, polstrování, izolace, odhlučnění. Agrotextilie - lehké krycí textilie pro urychlení růstu sazenic, k jejich ochraně vůči hmyzu a větru, zábrana vysychání půdy, zatravňovací rohože.netkané textilie mají velice různorodé spektrum použití. Výroba vlákenné vrstvy: - Mokrá cesta - Suchá cesta - Mechanicky - Vlákna orientována: - podélně - příčně - kolmo - Aerodynamicky Vlákna orientována: - nahodile - Přímo z polymeru - Spunbond - Meltblown Zpevňování vlákenné vrstvy: - elektrostatické zvlákňování - Mechanicky - vpichování - spunlace - proplétání - Chemicky - impregnací - pěnou - postřikem - Termicky - teplovzdušně - kalandrem Nejvíce používaná vlákna mají z hlediska použití v NT následující obecné vlastnosti: Celulózová vlákna: Vysoká sorpce vody a s tím spojené dobré hygienické vlastnosti výrobků. Dobrá zpracovatelnost a vybarvitelnost. Nízká pevnost za mokra, nízká odolnost vůči otěru, vlhkosti a hydrolýze. Polypropylenová vlákna: Výborná odolnost vůči chemikáliím s vy jímkou dlouhodobého působení olejů, minimální navlhavost, nižší tepelná odolnost (Tt), nemožnost povrchového barvení, nižší schopnost zotavení po deformaci, nízká odolnost vůči ultrafialovému záření. Teplota tání 170 C, teplota měknutí C, tepelná odolnost výrobků do 110 C. Polyamidová vlákna: Dobrá pevnost za mokra, dobrá stálost na světle, nižší odolnost vůči kyselinám, nižší objemnost, dobrá barvitelnost. Teplota tání 220 C, tepelná odolnost výrobků do 160 C.

5 Polyesterová vlákna: Dobrá schopnost zotavení, vysoká pružnost a objemnost, dobrá odolnost vůči chemikáliím včetně dlouhodobého účinku, s výjimkou silných kyselin a zásad. Náročnější barvení, žmolkování. Teplota tání 256 C, tepelná odolnost výrobku C. Typické tvary příčných řezů příčně profilovaných vláken Stávající projekty na naší fakultě: Nejdůležitější projekty katedry netkaných textilií za posledních pět let (2004 až 2009) V návaznosti na podávanou žádost na rok 2010: 1. GAČR: Název: Polarizované kultury hepatocytů a mezenchymových buněk na nanovlákenných vrstvách v experimentálním bioreaktoru. V programu GA ČR pod registračním číslem 304/07/1129 od roku 2007 do roku 2011 v celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 2. GAČR: Název: Šíření a pohlcování zvuku ve vrstvách z nanovláken. V programu GA ČR pod registračním číslem 106/07/P044 od roku 2007 do roku 2009 V celkovém objemu 332 tisíc Kč. 3. GAČR: Název: Nonatokaniny produkujíci singletový kyslík. V programu GA ČR pod registračním číslem 203/08/0831 od roku 2007 do roku V celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 4. Grantová Agentura AV: Název: Tkáňové nosiče z nanovlákenných materiálů s vestavěnými liposomy. V programu GA AVČR pod registračním číslem A od roku 2007 do roku 2011 V celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 5. Smlouva se společností Cummins (USA) o výzkumu a vývoji nanovlákenných materiálů pro motory a automobilový průmysl v letech V celkovém objemu 396 tis. USD (ca tis. Kč). 6. Europe Union: ULTRATEC - Acceleration of Textile Processes by Ultrasound Technology, Contract No.: NMP2-CT V FP6 (Sixth Framework program EU), priority 3, Nanotechnology and nanosciences, knowledge based multifunctional materials, new production processes and devices. V letech V celkovém objemu ,-EUR (ca tis. Kč) na spoluřešitele. 7. FRVŠ: č. 2137/2008 :Laboratoř elektrostatického zvlákňování. V roce V celkovém objemu tis. Kč. 8. MPO: projekt v programu POKROK- 1H PK-2/46 (1M 0553) - Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace. Projekt na léta v celkovém objemu tis Kč. 9. MŠMT rozvojové projekty: grant MŠMT - č UNisa - Rek - část určená pro KNT: 813 tis Kč ( )

6 grant MŠMT - č Technické textilie tis Kč ( ) grant MŠMT - č.1233 Nadějní stipendisté z východu tis Kč ( ) Řešiteli, případně spoluřešiteli uvedených projektů jsou (byli) pracovníci katedry netkaných textilií Fakulty textilní TUL v Liberci. 3. Základní informace o projektu Účelem tohoto projektu je vybudování výzkumného střediska, které se bude zabývat vývojem netkaných textilií jako obalového materiálu v potravinářství. Toto středisko by mělo částečně řešit světově diskutovaný problém životního prostředí a recyklace. Z opotřebovaných textilií a z textilních odpadů by v současné době bylo možné získat ročně asi až 15 milionů tun druhotných surovin. V porovnání s tím- roční světová výroba mykaných, vigoňových a frikčních přízí, netkaných a kemafilových textilií z recyklovaného materiálu dosahuje zatím maximálně polovinu tohoto množství. Tento projekt bude zaštítěn TU v Liberci a bude navazovat na Výzkumné centrum,,textil II. Bude pod vedením vědeckých pracovníků TUL. Hlavním účelem výzkumného centra bude vyvinout netkaný materiál, který bude splňovat hygienické, funkční, technické, estetické a ekonomické normy pro obalování konkrétních potravin a bude nahrazovat plastové obaly. Mezi potraviny, které by se daly obalovat tímto způsobem, budou patřit především suché potraviny např. rýže, luštěniny, cukr, sůl, mouky apod. Tento způsob může nahradit jak samotný obal tak varné sáčky a vzhledem k tomu, že netkaná textilie může mít nejrůznější vlastnosti, tak bude záležet na výsledcích výzkumů. Do budoucna by se mohly vyvinout varianty, které by sortiment obalovaných potravin rozšířil. Významným aspektem celého projektu je recyklace. Recyklace netkaných textilií je v současné době vyřešena a tento projekt by na tento způsob zpracování navázal. Netkané textile mají tu výhodu, stejně jako sklo, že veškerý použitý materiál může být opětovně využit bez odpadu a znovu zpracován na netkané textilie. Kontejnery na textil již v současné době existují a byly by pro tento účel využity. 4. Cíl projektu Cílem tohoto projektu je vytvoření návrhu výzkumného střediska, které by se zabývalo vývojem a vytvořením obalu na potraviny z netkaných textilií, jenž by splňoval veškeré hygienické normy, estetické požadavky a následně ekonomicky výhodnou recyklaci. Recyklace je v současné době velmi diskutovaným tématem a náhrada plastových, špatně recyklovatelných obalů netkanými textiliemi je velmi významný krok k šetření životního prostředí a udržení kvality balených potravin. Záměrem výsledného projektu je nahradit plastové obaly netkanými textiliemi v potravinářském průmyslu. Porovnání obalových materiálů: (bez potisku) Obal cca 35x25 cm Cena (Kč) Plast 4 Papír 6,5

7 NT 3 5. Způsob výroby včetně zařízení- technické zázemí - Všechny potřebné suroviny s námi zvolenými vlastnosti se samozřejmě dají koupit a zpracovat jen pomocí stroje AUTOMATEX na výslednou netkanou textilii. Avšak my jsme zvolili, že si vše zpracujeme a vyrobíme sami. Stroje a zařízení pro výrobu netkaných textilií: OMMI S.p.A Itálie - rozvolňovací a mísící instalace pro přádelny bavlny, vlny a netkané textilie FINCARDE S.p.A. (sdružuje firmy OCTIR, F.O.R.) Itálie - mykací stroje pro česané a mykané přádelny vlny a netkané textilie AUTOMATEX Non-Woven S.r.l. Itálie - kontinuální linky pro výrobu netkaných textilií vpichováním LINEA PACK S.n.c. Itálie - stroje pro balení netk. textilií a textilních rolí 6. Recyklace Mezi kladnou vlastnost netkaných textilií patří jejich recyklovatelnost. Sestává ze sběru, třídění a použití starých textilií novým spotřebitelem nebo jejich úpravy spolu s textilními odpady na druhotnou surovinu. Textilie získané ze sběru se dále používají pro prodej do second handů a na charitativní účely (40-60%), k rozstříhání na čisticí hadry (15-16%), k úpravě na druhotné suroviny ( 15-20%), ke spálení (do 10%) a zbytek je nepoužitelný materiál. V současné době organizují sběr většinou zpracovatelské podniky (zpravidla do kontejnerů na pevně stanovených místech) nebo charitativní spolky (v určitých termínech odvozem od domu). Další variantou je spalovna, kde se z nepotřebného odpadu vyrobí teplo, teplá voda atp. V Praze je Spalovna Malešice. Objekt je vybaven filtry a najel na enviromentální normy EU. Ročně se v Malešicích spálí 200 tun odpadu a vznikne z toho kolem 55 tisíc tun škváry a asi 5,5 tisíc tun toxického popílku. Popílek je samozřejmě škodlivý a spalovna jej předává společnosti A.S.A, která ho likviduje. Podle informací Pražských služeb se škvára dá po 3-4 měsících, kdy je uskladněna, plně využít ve stavebnictví a není nebezpečná. Další možnost, jak se zbavit textilií, je jejich kompostování. Kompostování textilu je však omezeno nejen množstvím, ale především druhem materiálu. Ten musí být přírodní (bavlna, vlna, len, konopí, juta), ale těchto materiálů je dnes používáno jen málo. Další možnost pro likvidaci textilií jsou firmy, které textilie zpracovávají na surovinu pro výrobu netkaných textilií, výrobu vpichovaných a mykaných netkaných textilií. Naprostá většina druhotných surovin (výplňkové materiály, netkané textilie apod.) se získává ve formě vláken. Vlákna mohou pocházet z vyčištěných vlákenných odpadů přádelen, plošných textilií rozvolněných trháním, (částečně) rozvolněných plošných textilií a nití krácených sekáním, roztavených odpadů z umělých vláken.

8 Hodnotící kritéria - Cena obalu - Proveditelnost - Estetické vlastnosti obalu - Funkční a Technické vlastnosti obalu - Technické zázemí - Propagace - Finance - Recyklovatelnost Aktivity - Průzkum trhu - Vytvoření projektové dokumentace - Finanční analýza - Časový plán - Zajištění sponzorů, grantů - Vytvoření výzkumného centra - Vytvoření technického zázemí - Vytvoření nových pracovních pozic - Vývoj obalu - Propagace - Zhodnocení projektu Výstupy - Vytvoření nového pracoviště - Nákup, vybavení nového centra - Vytvoření nového obalu, propagace - Zhodnocení projektu Finanční náročnost - Výstavba centra - Stroje, zařízení - Mzdy zaměstnanců - Materiál na výzkum Rizika projektu - Vysoká cena obalu - Neproveditelnost - Nedodržení požadovaných parametrů obalu - Nedostatečné finance - Nedodržení finančního plánu - Nedodržení časového plánu - Nevyhovující výběr personálu - Nevyhovující výběr prostoru - Nevyhovující výběr strojů a zařízení - Nedostatečná propagace - Nezájem veřejnosti a odběratelů - Nevýhodná recyklovatelnost

9 Cíl 2: Technické zázemí projektu Časová náročnost Nábytek Počítače Stroje Ventilační systém Vybavení kuchyně Ostatní příslušenství a vybavení Výstavba nové budovy 2 týdny 1-2 týdny 4-5 týdnů 4 týdny 2 týdny 1-2 týdny měsíců 1. Budova V prostorách budovy je zahrnuto sanitární vybavení, toalety jsou v prvním i druhém patře. V přízemí budou umístěny stroje pro výrobu. V prvním patře budou dvě kancelářejedna pro výzkum a druhá pro administrativu, dále tam bude kuchyňka a šatna. K budově bychom měli dvě alternativy: Možnost nové stavby na pozemku TUL, nebo pronájem od realitní kanceláře. a)výstavba: V případě výstavby by byl zvolen pozemek TUL, kterým disponuje Univerzita. Pro tyto účely bychom zvolili pozemek s číslem parcely 2863/2 s celkovým výměrem 1666m 2. Zde by měla být postavena dvoupatrová budova s parkovištěm. V přízemí by byly prostory odpovídající výšce strojů plus prostory pro klimatizaci 6-8m na výšku. V prvním patře by byly kanceláře, výška stropu by byla v tomto případě 3m jako postačující. Vybavení by bylo stejné, jako v pronajatém prostoru. V případě výstavby bychom počítali s náklady na stavbu Kč budova by byla rozměry obdobná jako pronajatá alternativa. Budova 800m 2 Hala 400m 2 Celkový pozemek 1666m 2 Stropy 6-8m přízemí / 3m 1. patro kanceláře Lokalita: Děkanát FT TUL Studentská 1402/2, Liberec, Liberec I-Staré Město, , vzdálenost cca 200m. Zdroj: &l=ortofoto%20KN-ZL b)pronájem: Budova : 750 m 2 Hala: 350 m 2 Celkový pozemek: 4100 m 2 Stropy: 7 m Ostatní: kanceláře, vjezd pro kamiony, rampa, menší hala, sociálky, skládka, rozvod plynu Pronájem: Kč/měs Lokalita: Květnové revoluce, Liberec

10 Půdorys návrh řešení prostor: přízemí 1. patro

11 2. Vybavení kanceláře a laboratoře Židle Calipso XL množství: 8 x cena: 2926 Kč/ks zdroj: Stoly Hobis STANDARD ERG 60-L množství: 6 x cena: 4910 Kč/ks rozměry: 160x110 cm zdroj:http://www.inm.cz/produkt/stul-hobis-standard-erg-60-l-levy 160x110/ Skříně Hobis H 0-4 množství: 3x cena: 4581 Kč/ks rozměry: v/š/h 190/80/42 cm Zdroj: Počítače název cena množství Základní deska Procesor RAM HDD Monitor Kopírka Infotec IS 2315 Tiskne/skenuje Formát kopírky Rychlost Cena Alza TopOffice Kč/ks 6x GIGABYTE G31M-ES2L - G31/ ICH7 Intel Pentium Dual-Core, 2,6 Ghz, 800 Mhz FSB, 2 MB cache 2x 1 GB DD3 160 GB 19" LCD PHILIPS 190C1SB/00 ne max. A3 15 kop./min Kč Kancelářské potřeby papíry, psací potřeby, kalkulačky, Počáteční pořízení cca Kč

12 Koše Koš na odpadky 25L ROLLTOP cena: 359 Kč množství: 4 x zdroj: Hasící přístroje Hasicí přístroj vodní 9VKt cena: 999 Kč množství: 4 x zdroj: Přístroje pro laboratoř Tloušťkoměr ČSN EN ISO Zkušební zařízení pro zjišťování tloušťky materiálů za použití různých požadovaných podmínek a přítlaku. Permetest přístroj pro měření propustnosti textilií pro vodní páry Tuhoměr TH5-přístroj pro měření tuhosti v ohybu Zkrápěcí zařízení-pro měření propustnosti vody Stanovení odolnosti proti pronikání vody Zkouška tlakem vody ČSN EN ( ) - Konstrukčně je přístroj řešen jako samostatné zařízení skříňkového typu. Přístroj ke stanovení prodyšnosti textilií: Zkušební zařízení, které nabízí spolehlivou metodu měření prodyšnosti plošných textilií vzduchem. Zařízení svými technickými a metrologickými vlastnostmi plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9237

13 3. Kuchyňka Mikrovlnná trouba SENCOR SMW l cena: 1090 Kč množství: 1 x Zdroj: 17l_g50429.html Rychlovarná konvice Philips HD 4646/00 biely cena: 554,25 Kč množství: 1 x Zdroj: Lednice Hyundai RBC 0143gw7 cena: Kč množství: 1 x vybavení: lednice, Kuchyňská linka cena: Kč množství: 1 x vybavení: dřez, baterie, skříňky Zdroj: Jídelna Jídelní set cena: Kč množství: 1 x Zdroj:

14 4. Stroje pro výrobu Ommi mod. CED již použitý, v dobrém stavu rozvolňovač balíků pracovní šíře: mm Produkce: kg/h Cena: cca EUR = Kč Mod. CED s dvojitým dopravníkem je drsný a velmi flexibilní stroj vhodný pro jakýkoliv typ vláken, krátkých, tak i středně dlouhých. Tento rozvolňovač balíků je schopen zpracovat balíky v celku jakékoliv velikosti a váhy. OCTIR již použitý, v dobrém stavu Mykací stroje pro česané a mykané přádelny vlny a netkané textilie. Tyto stroje jsou široce používané při výrobě vlněných přízí pro tkaní, pletení, čalounění, potahy, koberce. Hlavní technické vlastnosti Vysoká přesnost automatický podavač gravimetrické násypka s počítačem kontrolu; Mykání skupiny s prům mm hlavního válce; 6 / 7 pracovník / stripovací páry na každé hlavní válec; Doffers prům mm; Mykání skupiny s litinové hlavní lahve a doffers; Pneumatický drtič s tvrzeným cast válečky železo zmenšování; Automatické širokopásmových internetových dopravník, s podzemní spojovací mříže; Páska chladič s jedno-, dvou-či třílůžkové tření pohyb; Jedno-a dvoulůžkových obří proutěný košík; Centralizované hlavní pohon s mechanickým nebo elektrickým synchronizace; Automatizované řízení provozu hlavních parametrů; Velmi jednoduchá údržba a snížená: jednou / dvakrát ročně; Pracovní rychlosti od 20 až do 70 m / min. Zdroj: Cena: cca EUR = Kč

15 AUTOMATEX Non-Woven S.r.l. Itálie již použitý, v dobrém stavu kontinuální linky pro výrobu netkaných textilií vpichováním Automatex Tvoření vaty kola z přichází z mykacího stroje lapper. FA3000/TC počet: cena: Max. rychlost 120m/min. Pro pavučinová střižová vlákna různé kvality, 0,5dtex a výše. Pavučinová distribuce s lamelárními válečky FA3000/TC) Patent Automatex. Motory a elektronika: 3 bezkartáčové (přeprava), 1 bezkartáčový (pavučina), 2 CA (úprava zástěry). Za posledních 40 let Automatex NW naplánoval a postavil strojů a kompletních linek pro netkaná výroby. Automatex obnovuje její jmenování k zákazníkům během všech hom a výstavy v zahraničí, již od první ITMA v roce 1963 ukazují výsledky svých výzkumů každý rok. To určuje komerční úspěch a její prestiž je tak vysoká, že může být považován za vůdce v Itálii pro celý výrobní systém linky pro netkaná získané jehly léčby. Automatex stroj může být vybaven nejmodernější systém elektronické kontroly. Použití mikroprocesorů umožnil dosažení nejvyšší úroveň spolehlivosti a stálosti kvality výroby. Zdroj: Cena: cca EUR = Kč Balící stroj: Avvolgipack 165 / 250 Maximální průměr cívky 230 mm Vnitřní průměr lepenkové jádro 76 mm Tloušťka vrstvy min./max. m15 35 Páté kolo otáčky ot./min. Elektřina Třífázový 380/400 Dvoufázový 220/240V Váha 1100 kg Řízení automatické Délka pásky 760 mm Rychlost pásu 4-12 m/min. Spotřeba stlačeného vzduchu mas. 7,5 Šířka filmu (min. max.) Instalovaný výkon 2,5 kw Pneumatická nabídka 6 bar Šířka pásu 1400 Řezání / svařování Série Zdroj: Cena: EUR = Kč

16 5. Vybavení haly Ventilační systém Přibližná cena: EUR = Kč Nábytek Dílenský stůl cena: množství: Zdroj: Kč 4 x um=shopbot&utm_campaign=heureka Regál SUPER 1 cena: Kč množství: 10 x rozměry: 250x120x60 [cm] Zdroj: Veškeré osvětlení, řešení ventilačního systému či další vybavení haly se bude odvíjet od konkrétních prostor. Prostředky na údržbu strojů Počáteční Cena celkem: Kč Další vybavení Zářivky Žárovky Základní nářadí na jednodušší opravy a další... cca 8000 Kč

17 Cíl 3: Propagace projektu+návrh na obal Produkt Obal na suché potraviny např. rýže, luštěniny, cukr, sůl, mouka, který je vyroben z recyklovatelné netkané textilie. Časová náročnost: Design produktu Zjistit dodavatele tiskařských barev Najít ceny za propagaci cca 2hod. 1hod 30min 1. Použité barvy pro tisk etikety Používáme vodou ředitelnými inkousty, které jsou lepší pro životní prostředí díky snadnému rozdělení při recyklaci. Vzhledem k tomu, že neobsahují žádné chemické přísady, jako třeba solventní inkousty. Provozujeme počítačem řízený návrat inkoustový systém. To znamená, že vše vrátí barvivo je znovu používáno na jinou práci. Dodavatel barev pro ČR: Visma s.r.o. Zizkova 300/16 Zdar Had Sazavou Czech Republic Phone: \ 500 Fax: Výrobci barev v zahraničí: Firma UNION INK Company, Inc. Ridgefield / USA - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie Firma UNION INK Company, Ltd. /Velká Británie - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie Firma RUTLAND Company, Ltd./Velká Británie, USA - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie

18 Ceník tisků: Potisk textilie 10 x 10 cm Světlý textil Tmavý textil Počet ks 1. barva další barva 1. barva další barva do 20 ks 350,00 Kč 210,00 Kč 420,00 Kč 250,00 Kč ks 495,00 Kč 300,00 Kč 595,00 Kč 360,00 Kč ks 10,00 Kč 6,00 Kč 12,00 Kč 7,00 Kč ks 9,00 Kč 5,50 Kč 11,00 Kč 6,50 Kč ks 7,50 Kč 5,00 Kč 9,00 Kč 6,00 Kč ks 6,50 Kč 4,50 Kč 7,50 Kč 5,00 Kč více než 1000 ks individuální kalkulace Tisk. příprava 300,00 Kč 250,00 Kč 300,00 Kč 250,00 Kč Potisk potisk textilie do cca 30 x 42 cm Světlý textil Tmavý textil Počet ks 1. barva další barva 1. barva další barva do 20 ks 560,00 Kč 320,00 Kč 670,00 Kč 370,00 Kč ks 800,00 Kč 460,00 Kč 960,00 Kč 530,00 Kč ks 16,00 Kč 9,00 Kč 19,00 Kč 11,00 Kč ks 14,00 Kč 8,50 Kč 17,00 Kč 10,00 Kč ks 11,50 Kč 8,00 Kč 14,00 Kč 9,00 Kč ks 9,00 Kč 7,00 Kč 11,00 Kč 8,00 Kč více než 1000 ks individuální kalkulace Tisk. příprava 400,00 Kč 350,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 2. Propagace Úkolem propagace je oslovení cílové skupiny veřejnosti. K tomu nám poslouží správná reklama. Ceny za jednotlivé reklamy Cena je u reklamy v médiích dost vysoká a proto si jen málo začínajících projektů může dovolit takové pokrytí. Denní tisk celá strana 300 až 600 tisíc Kč Časopisy celá strana přibližně 100 tisíc Kč Informační servery banner obrázkových bodů tisíc Kč/týden Z důvodu úspory financí bude propagace následující: - prostřednictvím článku a založení nového výzkumného centra v odborném časopise - vyrobením a vyvěšením plakátů s oznámením o založení nového výzkumného centra v prostorách Technické univerzity a v prostorách kolejí Harcov a Vesec - administrátorem bude uveden do provozu odkaz na webových stránkách Textilní fakulty. Odkaz bude umístěn na

19 3. Návrh designu obalu

20 Cíl 4: Finance 1. Rozpočet Možnosti nebytových prostor: a)výstavba: Kč b) pronájem: Kč/měsíčně = ročně /ročně Celkově se nám výstavba vyplatí za 10,5 let, kdy nájemné dosáhne Kč. Zálohy Položka Měsíčně (Kč) Ročně (Kč) Telefon a internet Zadarmo v rámci TUL - Voda Elektřina Pojištění majetku Celkem Mzdy V našem výzkumném centru pracují 2 administrativní pracovníci a 4 výzkumní pracovníci, kteří musejí umět ovládat stroje. Administrativní pracovník Cca Kč/měs hrubého = ročně Kč Pro dva pracovníky je to měsíčně Kč a ročně Kč Výzkumný pracovník dostává cca Cca Kč/měs hrubého = ročně Pro čtyři pracovníky je to Kč a ročně Kč Celkem měsíčně pro všechny zaměstnance je Kč a ročně je to Kč Pozn: další zaměstnanci nejsou potřeba, protože úklid a údržbu strojů zajišťuje TUL.

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Eva Krakovičová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Výchova dětí v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova dětí v oblasti požární ochrany Příručka pro učitele základních a speciálních škol Praha 2003 Název: Výchova dětí v oblasti

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Eva Heřmanská TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 1 /2014, kterým se stanoví zásady pro práci v laboratořích Vypracovala: Eva Žáková, referát BOZP, PO a

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE vypracoval: Miloš Houdek předmět: Životní prostředí a doprava ročník: první skupina: Pardubice typ studia:

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více