Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi."

Transkript

1 Zadání: 9) Nové výzkumné záměry pro vědecká pracoviště-pro textilní fakultu: Nalézt výzkumná pracoviště v zahraničí, popsat čím se zabývají, jaké jsou nové perspektivy, analyzovat stav u nás, popřípadě zhodnotit přínosy stávajících projektů. Projekt je návrh na zlepšení současného stavu. Nalézt způsoby financování. -Globálním cílem projektu je nalezení nového výzkumného záměru pro vědecká pracoviště pro textilní fakultu. Celý projekt je dále rozdělen do šesti dílčích cílů. -Iniciací tohoto projektu je nápad na nahrazení nyní nerecyklovatelných plastových a foliových obalů např. od suchých potravin jako je rýže, hrášek, čočka atd.. - Zrealizované výzkumné centrum by mělo navíc sloužit pro exkurze i výuku. Cíl 1: Vymyšlení samotného projektu 1. Název projektu Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi. 2. Současný stav Existuje množství obalových materiálů v potravinářském průmyslu. Každý z používaných obalových materiálů má své klady a zápory. Obecně lze říci, že jednoznačně nejšetrnější k životnímu prostředí jsou obaly s vícenásobným použitím. Výčet nejpoužívanějších materiálů a jejich hlavní klady a zápory a porovnání: Plastové obaly Podíl plastů v moderních obalových prostředcích se ve většině průmyslově vyspělých zemí pohybuje mezi %. Jejich používání je často uživatelsky nejpřívětivější a určitě nejčastější. Jejich dopad na životní prostředí je však dosti negativní. Při jejich výrobě jsou spotřebovávány neobnovitelné zdroje (ropa) a možnosti jejich recyklace (zpracování a opětovného použití) jsou omezené. Plasty zpravidla velmi dobře hoří, a tak často končí v domácích kamnech či na ohních. Spalováním se uvolňuje do ovzduší množství jedovatých látek. Spalovny odpadů vzniklé látky částečně zachytí, ale nikdy nepojme všechny. Plasty se nejspíš jmenují podle toho, že jsou plastické neboli tvárné. V plastových obalů to považujeme za jejich hlavní výhodu. Variabilní je nejen jejich tvar, ale především složení a tedy vlastnosti. Mohou být naprosto inertní i zcela propustné, libovolná je barva, tloušťka. Jejich vlastnosti ovlivňuje zahřívání. U plastových obalů pro potravinářství stojí proti sobě často požadavky snadné tvarovatelnosti a zároveň stálosti při vysokých teplotách,

2 nutných pro sterilaci. Mezi další kladné vlastnosti patří jejich nízká hmotnost a jednoduchý proces balení. Negativní dopady plastových obalů jak na uskladněné potraviny, tak na životní prostředí jsou obecně dobře známy. Výroba plastů představuje v absolutních číslech o něco menší zátěž pro svět než u ostatních materiálů, tím však také jejich výhody končí. Sběr a třídění plastových obalů jsou náročné, některé se nerozloží ani po tisíci letech. PET lahve - neboli lahve ze sloučeniny polyethylentereftalát jsou jednoznačně nejpoužívanějším materiálem na balení nápojů. Z PET lahví pro nápoje se uvolňuje již zmíněný bisfenol A, z kelímků pro mléčné nápoje se uvolňuje styrol, ovlivňující chuťové vlastnosti obsahu a další. Smysluplná recyklace plastů vyžaduje striktní vytřídění na jednotlivé druhy plastů, což je technologický problém. Kvalita vzniklého recyklátu je navíc podřadná, rozhodně se nevrátí do oběhu např. jako obal potravin. Materiál z PET láhví je drcen a vzniklá hmota slouží jako surovina při výrobě netkaných textilií a izolačních materiálů. Podmínkou recyklace PET láhve je ovšem její umístění do speciálního sběrného koše či kontejneru. Papír Papír patří mezi nejčastěji používané obalové materiály. Papírenské výrobky vykazují velkou mechanickou odolnost a nízkou hmotnost. Zároveň se dají snadno recyklovat nebo rozložit. Pokud však neobsahují další vrstvy z jiných materiálů, jsou propustné pro vodu i vzduch. To je předurčuje k použití na balení suchých potravin, především takových, které podléhají zkáze při orosení vnitřního povrchu obalu. Kontaminace potravin "chemií" zde podle současných poznatků příliš nehrozí. Kartonové obaly na mléko či jiné nápoje, zušlechtěné přidáním plastů mají tendenci pohlcovat aroma potravin, udává se možný úbytek až o 37%. Pokud je přidaným plastem PE, může obal obsahovat bisfenol A, látku s hormonálními účinky. Problémem všech papírových obalů je možná kontaminace mikroorganismy a plísněmi, jenž mají vřelý vztah k celulóze a některým pomocným látkám. Do papíru se dostávají z již použitých obalů, které prošly sběrnou a následným znovuzpracováním. Proto je nejbezpečnější používat pro výrobu prvovlákninu. Papírenský průmysl sám má na životní prostředí nemalý dopad, patří k největším znečišťovatelům vůbec. Kov Hliník výroba z bauxidu. Jde o energeticky náročný proces, a proto se zde více uplatní recyklace, výrazně snižující náklady. Difúze hliníku z obalů do potravin je prokázána a jeho neurotoxické účinky. Dál už je to jen otázka množství - údajně je tak malé, že lidskému zdraví nemůže škodit. Výrobci potahují vnitřek plechovky umělou hmotou, což množství hliníku pouze snižuje. Obaly z bílého plechu hliník neobsahují, plasty používané k povrchové úpravě však uvolňují látky s hormonálním účinkem. Mnoho pozornosti se také věnuje korozi kovových obalů a následnému uvolňování kovů do potravin. Velkou výhodou je nepropustnost směrem k obsahu, jakož i nízká hmotnost. Při recyklaci se tenkostěnný hliník drtí, zbavuje se laků a barev a vyrábí se z něj hliníkový prášek a granule, které se dále používají v metalurgickém průmyslu. Recyklovat hliníkové fólie je tedy velmi rozumné. Nicméně výroba hliníku samotného je energeticky nesmírně náročná, a proto bychom se jednorázovým obalům z hliníku rozhodně měli vyhýbat (např. pivo v "plechovce").

3 Sklo Do současné doby je sklo považováno jako nejlepší obalový materiál pro potraviny. Do obsahu nepropustí nic zvenku ani ze sebe, je recyklovatelné, nenarušuje jej mytí ani vysoké teploty. Vratné láhve však byly u nás jednoznačně převálcovány PET láhvemi, které ze jmenovaných vlastností skla nemají ani jednu. Sklo je jediný materiál, u kterého lze z druhotné suroviny (např. vrácených střepů) vyrobit opět původní materiál bez snížení kvality. Používáním vratných, případně důsledným tříděním nevratných skleněných obalů odlehčíme našemu životnímu prostředí. Ale ani vracení skleněných obalů do oběhu není úplně zadarmo. Pro jejich čištění se totiž používá louh. Stále však platí: nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Analýzy domovního odpadu prokázaly, že asi 40% tvoří právě obaly na jedno použití. Opětovným používáním bychom tedy výrazně omezili množství odpadu se všemi pozitivními důsledky, které by to mělo. Materiál zvolený pro náš projekt: Netkané textilie Popis: Netkaná textilie je vrstva vyrobená z jednosměrně nebo náhodně orientovaných vláken, spojených třením a/nebo kohezí a/nebo adhezí s výjimkou papíru a výrobků vyrobených tkaním, pletením, všíváním, proplétáním nebo plstěním. Použití: Obalové materiály, Geotextilie, Bytové textilie, Čistící textilie, Vzduchové a kapalinové filtry, Vložkové materiály, Zdravotnické textilie, Obuvnické textilie, Elektro a brusné materiály, Automobilový průmysl, Agrotextilie, Oděvní textilie. POZNÁMKY k některým výše uvedeným skupinám výrobků: Geotextilie - Textilní materiály používané při geotechnických pracích, např. stavbě silnic, zakládání staveb, budování drenáží, ochraně svahů před erozí atd.;geotextilie plní jednu nebo současně několik z následujících funkcí: výztužnou, separační (př.: zábrana mísení jemnějšího a hrubšího materiálu dvou konstrukčních vrstev vozovky), drenážní, filtrační; důsledkem použití geotextilií je podstatné zlevnění staveb a prodloužení jejich životnosti. Bytovétextilie - koberce, závěsy, ubrusoviny, konstrukční součásti nábytku, prachovky, mycí hadry, leštící textilie, lapače pachů Filtry - mnoho typů filtrů pro průmyslové závody, zejména pro čištění vzduchu a zachycování exhalací, pro přípravu sterilního vzduchu v bioprovozech, filtraci v potravinářství - mléko, víno, pivo, pro automobily atd. Výroba se rozvíjí zejména s potřebou ochrany životního prostředí. Vložkové materiály - tepelně izolační objemné materiály pro oděvy do chladného počasí, spací pytle, přikrývky; konstrukční součásti oděvů výztužné vložky. Zdravotnické textilie - materiály pro osobní hygienu dětí i dospělých, obleky pro jedno použití, roušky, ložní prádlo pro jedno použití. Využití: 1) textilie určené pro opakované použití 2) jednorázový spotřební materiál

4 Oblasti aplikace: Obvazy a obinadla (obvazové sety, kompresy, tampony); Hygienické produkty (produkty pro inkontinentní pacienty;) OP textilie (operační čepice a pláště; masky, roušky); Anti-trombózní pomůcky (punčochy, pružné obvazy) Chirurgické šicí nitě (PL, vstřebatelné); Transplantáty (cévy, mozkové blány, míšní různé lemy, chrupavky) ; Nosiče kmenových buněk pro tkáňové inženýrství (různé textilní, foliové struktury nanovlákenné struktury) Automobilový průmysl - v současných automobilech je výrobků z netkaných textilií: filtry, polstrování, izolace, odhlučnění. Agrotextilie - lehké krycí textilie pro urychlení růstu sazenic, k jejich ochraně vůči hmyzu a větru, zábrana vysychání půdy, zatravňovací rohože.netkané textilie mají velice různorodé spektrum použití. Výroba vlákenné vrstvy: - Mokrá cesta - Suchá cesta - Mechanicky - Vlákna orientována: - podélně - příčně - kolmo - Aerodynamicky Vlákna orientována: - nahodile - Přímo z polymeru - Spunbond - Meltblown Zpevňování vlákenné vrstvy: - elektrostatické zvlákňování - Mechanicky - vpichování - spunlace - proplétání - Chemicky - impregnací - pěnou - postřikem - Termicky - teplovzdušně - kalandrem Nejvíce používaná vlákna mají z hlediska použití v NT následující obecné vlastnosti: Celulózová vlákna: Vysoká sorpce vody a s tím spojené dobré hygienické vlastnosti výrobků. Dobrá zpracovatelnost a vybarvitelnost. Nízká pevnost za mokra, nízká odolnost vůči otěru, vlhkosti a hydrolýze. Polypropylenová vlákna: Výborná odolnost vůči chemikáliím s vy jímkou dlouhodobého působení olejů, minimální navlhavost, nižší tepelná odolnost (Tt), nemožnost povrchového barvení, nižší schopnost zotavení po deformaci, nízká odolnost vůči ultrafialovému záření. Teplota tání 170 C, teplota měknutí C, tepelná odolnost výrobků do 110 C. Polyamidová vlákna: Dobrá pevnost za mokra, dobrá stálost na světle, nižší odolnost vůči kyselinám, nižší objemnost, dobrá barvitelnost. Teplota tání 220 C, tepelná odolnost výrobků do 160 C.

5 Polyesterová vlákna: Dobrá schopnost zotavení, vysoká pružnost a objemnost, dobrá odolnost vůči chemikáliím včetně dlouhodobého účinku, s výjimkou silných kyselin a zásad. Náročnější barvení, žmolkování. Teplota tání 256 C, tepelná odolnost výrobku C. Typické tvary příčných řezů příčně profilovaných vláken Stávající projekty na naší fakultě: Nejdůležitější projekty katedry netkaných textilií za posledních pět let (2004 až 2009) V návaznosti na podávanou žádost na rok 2010: 1. GAČR: Název: Polarizované kultury hepatocytů a mezenchymových buněk na nanovlákenných vrstvách v experimentálním bioreaktoru. V programu GA ČR pod registračním číslem 304/07/1129 od roku 2007 do roku 2011 v celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 2. GAČR: Název: Šíření a pohlcování zvuku ve vrstvách z nanovláken. V programu GA ČR pod registračním číslem 106/07/P044 od roku 2007 do roku 2009 V celkovém objemu 332 tisíc Kč. 3. GAČR: Název: Nonatokaniny produkujíci singletový kyslík. V programu GA ČR pod registračním číslem 203/08/0831 od roku 2007 do roku V celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 4. Grantová Agentura AV: Název: Tkáňové nosiče z nanovlákenných materiálů s vestavěnými liposomy. V programu GA AVČR pod registračním číslem A od roku 2007 do roku 2011 V celkovém objemu tisíc Kč na spoluřešitele. 5. Smlouva se společností Cummins (USA) o výzkumu a vývoji nanovlákenných materiálů pro motory a automobilový průmysl v letech V celkovém objemu 396 tis. USD (ca tis. Kč). 6. Europe Union: ULTRATEC - Acceleration of Textile Processes by Ultrasound Technology, Contract No.: NMP2-CT V FP6 (Sixth Framework program EU), priority 3, Nanotechnology and nanosciences, knowledge based multifunctional materials, new production processes and devices. V letech V celkovém objemu ,-EUR (ca tis. Kč) na spoluřešitele. 7. FRVŠ: č. 2137/2008 :Laboratoř elektrostatického zvlákňování. V roce V celkovém objemu tis. Kč. 8. MPO: projekt v programu POKROK- 1H PK-2/46 (1M 0553) - Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace. Projekt na léta v celkovém objemu tis Kč. 9. MŠMT rozvojové projekty: grant MŠMT - č UNisa - Rek - část určená pro KNT: 813 tis Kč ( )

6 grant MŠMT - č Technické textilie tis Kč ( ) grant MŠMT - č.1233 Nadějní stipendisté z východu tis Kč ( ) Řešiteli, případně spoluřešiteli uvedených projektů jsou (byli) pracovníci katedry netkaných textilií Fakulty textilní TUL v Liberci. 3. Základní informace o projektu Účelem tohoto projektu je vybudování výzkumného střediska, které se bude zabývat vývojem netkaných textilií jako obalového materiálu v potravinářství. Toto středisko by mělo částečně řešit světově diskutovaný problém životního prostředí a recyklace. Z opotřebovaných textilií a z textilních odpadů by v současné době bylo možné získat ročně asi až 15 milionů tun druhotných surovin. V porovnání s tím- roční světová výroba mykaných, vigoňových a frikčních přízí, netkaných a kemafilových textilií z recyklovaného materiálu dosahuje zatím maximálně polovinu tohoto množství. Tento projekt bude zaštítěn TU v Liberci a bude navazovat na Výzkumné centrum,,textil II. Bude pod vedením vědeckých pracovníků TUL. Hlavním účelem výzkumného centra bude vyvinout netkaný materiál, který bude splňovat hygienické, funkční, technické, estetické a ekonomické normy pro obalování konkrétních potravin a bude nahrazovat plastové obaly. Mezi potraviny, které by se daly obalovat tímto způsobem, budou patřit především suché potraviny např. rýže, luštěniny, cukr, sůl, mouky apod. Tento způsob může nahradit jak samotný obal tak varné sáčky a vzhledem k tomu, že netkaná textilie může mít nejrůznější vlastnosti, tak bude záležet na výsledcích výzkumů. Do budoucna by se mohly vyvinout varianty, které by sortiment obalovaných potravin rozšířil. Významným aspektem celého projektu je recyklace. Recyklace netkaných textilií je v současné době vyřešena a tento projekt by na tento způsob zpracování navázal. Netkané textile mají tu výhodu, stejně jako sklo, že veškerý použitý materiál může být opětovně využit bez odpadu a znovu zpracován na netkané textilie. Kontejnery na textil již v současné době existují a byly by pro tento účel využity. 4. Cíl projektu Cílem tohoto projektu je vytvoření návrhu výzkumného střediska, které by se zabývalo vývojem a vytvořením obalu na potraviny z netkaných textilií, jenž by splňoval veškeré hygienické normy, estetické požadavky a následně ekonomicky výhodnou recyklaci. Recyklace je v současné době velmi diskutovaným tématem a náhrada plastových, špatně recyklovatelných obalů netkanými textiliemi je velmi významný krok k šetření životního prostředí a udržení kvality balených potravin. Záměrem výsledného projektu je nahradit plastové obaly netkanými textiliemi v potravinářském průmyslu. Porovnání obalových materiálů: (bez potisku) Obal cca 35x25 cm Cena (Kč) Plast 4 Papír 6,5

7 NT 3 5. Způsob výroby včetně zařízení- technické zázemí - Všechny potřebné suroviny s námi zvolenými vlastnosti se samozřejmě dají koupit a zpracovat jen pomocí stroje AUTOMATEX na výslednou netkanou textilii. Avšak my jsme zvolili, že si vše zpracujeme a vyrobíme sami. Stroje a zařízení pro výrobu netkaných textilií: OMMI S.p.A Itálie - rozvolňovací a mísící instalace pro přádelny bavlny, vlny a netkané textilie FINCARDE S.p.A. (sdružuje firmy OCTIR, F.O.R.) Itálie - mykací stroje pro česané a mykané přádelny vlny a netkané textilie AUTOMATEX Non-Woven S.r.l. Itálie - kontinuální linky pro výrobu netkaných textilií vpichováním LINEA PACK S.n.c. Itálie - stroje pro balení netk. textilií a textilních rolí 6. Recyklace Mezi kladnou vlastnost netkaných textilií patří jejich recyklovatelnost. Sestává ze sběru, třídění a použití starých textilií novým spotřebitelem nebo jejich úpravy spolu s textilními odpady na druhotnou surovinu. Textilie získané ze sběru se dále používají pro prodej do second handů a na charitativní účely (40-60%), k rozstříhání na čisticí hadry (15-16%), k úpravě na druhotné suroviny ( 15-20%), ke spálení (do 10%) a zbytek je nepoužitelný materiál. V současné době organizují sběr většinou zpracovatelské podniky (zpravidla do kontejnerů na pevně stanovených místech) nebo charitativní spolky (v určitých termínech odvozem od domu). Další variantou je spalovna, kde se z nepotřebného odpadu vyrobí teplo, teplá voda atp. V Praze je Spalovna Malešice. Objekt je vybaven filtry a najel na enviromentální normy EU. Ročně se v Malešicích spálí 200 tun odpadu a vznikne z toho kolem 55 tisíc tun škváry a asi 5,5 tisíc tun toxického popílku. Popílek je samozřejmě škodlivý a spalovna jej předává společnosti A.S.A, která ho likviduje. Podle informací Pražských služeb se škvára dá po 3-4 měsících, kdy je uskladněna, plně využít ve stavebnictví a není nebezpečná. Další možnost, jak se zbavit textilií, je jejich kompostování. Kompostování textilu je však omezeno nejen množstvím, ale především druhem materiálu. Ten musí být přírodní (bavlna, vlna, len, konopí, juta), ale těchto materiálů je dnes používáno jen málo. Další možnost pro likvidaci textilií jsou firmy, které textilie zpracovávají na surovinu pro výrobu netkaných textilií, výrobu vpichovaných a mykaných netkaných textilií. Naprostá většina druhotných surovin (výplňkové materiály, netkané textilie apod.) se získává ve formě vláken. Vlákna mohou pocházet z vyčištěných vlákenných odpadů přádelen, plošných textilií rozvolněných trháním, (částečně) rozvolněných plošných textilií a nití krácených sekáním, roztavených odpadů z umělých vláken.

8 Hodnotící kritéria - Cena obalu - Proveditelnost - Estetické vlastnosti obalu - Funkční a Technické vlastnosti obalu - Technické zázemí - Propagace - Finance - Recyklovatelnost Aktivity - Průzkum trhu - Vytvoření projektové dokumentace - Finanční analýza - Časový plán - Zajištění sponzorů, grantů - Vytvoření výzkumného centra - Vytvoření technického zázemí - Vytvoření nových pracovních pozic - Vývoj obalu - Propagace - Zhodnocení projektu Výstupy - Vytvoření nového pracoviště - Nákup, vybavení nového centra - Vytvoření nového obalu, propagace - Zhodnocení projektu Finanční náročnost - Výstavba centra - Stroje, zařízení - Mzdy zaměstnanců - Materiál na výzkum Rizika projektu - Vysoká cena obalu - Neproveditelnost - Nedodržení požadovaných parametrů obalu - Nedostatečné finance - Nedodržení finančního plánu - Nedodržení časového plánu - Nevyhovující výběr personálu - Nevyhovující výběr prostoru - Nevyhovující výběr strojů a zařízení - Nedostatečná propagace - Nezájem veřejnosti a odběratelů - Nevýhodná recyklovatelnost

9 Cíl 2: Technické zázemí projektu Časová náročnost Nábytek Počítače Stroje Ventilační systém Vybavení kuchyně Ostatní příslušenství a vybavení Výstavba nové budovy 2 týdny 1-2 týdny 4-5 týdnů 4 týdny 2 týdny 1-2 týdny měsíců 1. Budova V prostorách budovy je zahrnuto sanitární vybavení, toalety jsou v prvním i druhém patře. V přízemí budou umístěny stroje pro výrobu. V prvním patře budou dvě kancelářejedna pro výzkum a druhá pro administrativu, dále tam bude kuchyňka a šatna. K budově bychom měli dvě alternativy: Možnost nové stavby na pozemku TUL, nebo pronájem od realitní kanceláře. a)výstavba: V případě výstavby by byl zvolen pozemek TUL, kterým disponuje Univerzita. Pro tyto účely bychom zvolili pozemek s číslem parcely 2863/2 s celkovým výměrem 1666m 2. Zde by měla být postavena dvoupatrová budova s parkovištěm. V přízemí by byly prostory odpovídající výšce strojů plus prostory pro klimatizaci 6-8m na výšku. V prvním patře by byly kanceláře, výška stropu by byla v tomto případě 3m jako postačující. Vybavení by bylo stejné, jako v pronajatém prostoru. V případě výstavby bychom počítali s náklady na stavbu Kč budova by byla rozměry obdobná jako pronajatá alternativa. Budova 800m 2 Hala 400m 2 Celkový pozemek 1666m 2 Stropy 6-8m přízemí / 3m 1. patro kanceláře Lokalita: Děkanát FT TUL Studentská 1402/2, Liberec, Liberec I-Staré Město, , vzdálenost cca 200m. Zdroj: &l=ortofoto%20KN-ZL b)pronájem: Budova : 750 m 2 Hala: 350 m 2 Celkový pozemek: 4100 m 2 Stropy: 7 m Ostatní: kanceláře, vjezd pro kamiony, rampa, menší hala, sociálky, skládka, rozvod plynu Pronájem: Kč/měs Lokalita: Květnové revoluce, Liberec

10 Půdorys návrh řešení prostor: přízemí 1. patro

11 2. Vybavení kanceláře a laboratoře Židle Calipso XL množství: 8 x cena: 2926 Kč/ks zdroj: Stoly Hobis STANDARD ERG 60-L množství: 6 x cena: 4910 Kč/ks rozměry: 160x110 cm zdroj:http://www.inm.cz/produkt/stul-hobis-standard-erg-60-l-levy 160x110/ Skříně Hobis H 0-4 množství: 3x cena: 4581 Kč/ks rozměry: v/š/h 190/80/42 cm Zdroj: Počítače název cena množství Základní deska Procesor RAM HDD Monitor Kopírka Infotec IS 2315 Tiskne/skenuje Formát kopírky Rychlost Cena Alza TopOffice Kč/ks 6x GIGABYTE G31M-ES2L - G31/ ICH7 Intel Pentium Dual-Core, 2,6 Ghz, 800 Mhz FSB, 2 MB cache 2x 1 GB DD3 160 GB 19" LCD PHILIPS 190C1SB/00 ne max. A3 15 kop./min Kč Kancelářské potřeby papíry, psací potřeby, kalkulačky, Počáteční pořízení cca Kč

12 Koše Koš na odpadky 25L ROLLTOP cena: 359 Kč množství: 4 x zdroj: Hasící přístroje Hasicí přístroj vodní 9VKt cena: 999 Kč množství: 4 x zdroj: Přístroje pro laboratoř Tloušťkoměr ČSN EN ISO Zkušební zařízení pro zjišťování tloušťky materiálů za použití různých požadovaných podmínek a přítlaku. Permetest přístroj pro měření propustnosti textilií pro vodní páry Tuhoměr TH5-přístroj pro měření tuhosti v ohybu Zkrápěcí zařízení-pro měření propustnosti vody Stanovení odolnosti proti pronikání vody Zkouška tlakem vody ČSN EN ( ) - Konstrukčně je přístroj řešen jako samostatné zařízení skříňkového typu. Přístroj ke stanovení prodyšnosti textilií: Zkušební zařízení, které nabízí spolehlivou metodu měření prodyšnosti plošných textilií vzduchem. Zařízení svými technickými a metrologickými vlastnostmi plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9237

13 3. Kuchyňka Mikrovlnná trouba SENCOR SMW l cena: 1090 Kč množství: 1 x Zdroj: 17l_g50429.html Rychlovarná konvice Philips HD 4646/00 biely cena: 554,25 Kč množství: 1 x Zdroj: Lednice Hyundai RBC 0143gw7 cena: Kč množství: 1 x vybavení: lednice, Kuchyňská linka cena: Kč množství: 1 x vybavení: dřez, baterie, skříňky Zdroj: Jídelna Jídelní set cena: Kč množství: 1 x Zdroj:

14 4. Stroje pro výrobu Ommi mod. CED již použitý, v dobrém stavu rozvolňovač balíků pracovní šíře: mm Produkce: kg/h Cena: cca EUR = Kč Mod. CED s dvojitým dopravníkem je drsný a velmi flexibilní stroj vhodný pro jakýkoliv typ vláken, krátkých, tak i středně dlouhých. Tento rozvolňovač balíků je schopen zpracovat balíky v celku jakékoliv velikosti a váhy. OCTIR již použitý, v dobrém stavu Mykací stroje pro česané a mykané přádelny vlny a netkané textilie. Tyto stroje jsou široce používané při výrobě vlněných přízí pro tkaní, pletení, čalounění, potahy, koberce. Hlavní technické vlastnosti Vysoká přesnost automatický podavač gravimetrické násypka s počítačem kontrolu; Mykání skupiny s prům mm hlavního válce; 6 / 7 pracovník / stripovací páry na každé hlavní válec; Doffers prům mm; Mykání skupiny s litinové hlavní lahve a doffers; Pneumatický drtič s tvrzeným cast válečky železo zmenšování; Automatické širokopásmových internetových dopravník, s podzemní spojovací mříže; Páska chladič s jedno-, dvou-či třílůžkové tření pohyb; Jedno-a dvoulůžkových obří proutěný košík; Centralizované hlavní pohon s mechanickým nebo elektrickým synchronizace; Automatizované řízení provozu hlavních parametrů; Velmi jednoduchá údržba a snížená: jednou / dvakrát ročně; Pracovní rychlosti od 20 až do 70 m / min. Zdroj: Cena: cca EUR = Kč

15 AUTOMATEX Non-Woven S.r.l. Itálie již použitý, v dobrém stavu kontinuální linky pro výrobu netkaných textilií vpichováním Automatex Tvoření vaty kola z přichází z mykacího stroje lapper. FA3000/TC počet: cena: Max. rychlost 120m/min. Pro pavučinová střižová vlákna různé kvality, 0,5dtex a výše. Pavučinová distribuce s lamelárními válečky FA3000/TC) Patent Automatex. Motory a elektronika: 3 bezkartáčové (přeprava), 1 bezkartáčový (pavučina), 2 CA (úprava zástěry). Za posledních 40 let Automatex NW naplánoval a postavil strojů a kompletních linek pro netkaná výroby. Automatex obnovuje její jmenování k zákazníkům během všech hom a výstavy v zahraničí, již od první ITMA v roce 1963 ukazují výsledky svých výzkumů každý rok. To určuje komerční úspěch a její prestiž je tak vysoká, že může být považován za vůdce v Itálii pro celý výrobní systém linky pro netkaná získané jehly léčby. Automatex stroj může být vybaven nejmodernější systém elektronické kontroly. Použití mikroprocesorů umožnil dosažení nejvyšší úroveň spolehlivosti a stálosti kvality výroby. Zdroj: Cena: cca EUR = Kč Balící stroj: Avvolgipack 165 / 250 Maximální průměr cívky 230 mm Vnitřní průměr lepenkové jádro 76 mm Tloušťka vrstvy min./max. m15 35 Páté kolo otáčky ot./min. Elektřina Třífázový 380/400 Dvoufázový 220/240V Váha 1100 kg Řízení automatické Délka pásky 760 mm Rychlost pásu 4-12 m/min. Spotřeba stlačeného vzduchu mas. 7,5 Šířka filmu (min. max.) Instalovaný výkon 2,5 kw Pneumatická nabídka 6 bar Šířka pásu 1400 Řezání / svařování Série Zdroj: Cena: EUR = Kč

16 5. Vybavení haly Ventilační systém Přibližná cena: EUR = Kč Nábytek Dílenský stůl cena: množství: Zdroj: Kč 4 x um=shopbot&utm_campaign=heureka Regál SUPER 1 cena: Kč množství: 10 x rozměry: 250x120x60 [cm] Zdroj: Veškeré osvětlení, řešení ventilačního systému či další vybavení haly se bude odvíjet od konkrétních prostor. Prostředky na údržbu strojů Počáteční Cena celkem: Kč Další vybavení Zářivky Žárovky Základní nářadí na jednodušší opravy a další... cca 8000 Kč

17 Cíl 3: Propagace projektu+návrh na obal Produkt Obal na suché potraviny např. rýže, luštěniny, cukr, sůl, mouka, který je vyroben z recyklovatelné netkané textilie. Časová náročnost: Design produktu Zjistit dodavatele tiskařských barev Najít ceny za propagaci cca 2hod. 1hod 30min 1. Použité barvy pro tisk etikety Používáme vodou ředitelnými inkousty, které jsou lepší pro životní prostředí díky snadnému rozdělení při recyklaci. Vzhledem k tomu, že neobsahují žádné chemické přísady, jako třeba solventní inkousty. Provozujeme počítačem řízený návrat inkoustový systém. To znamená, že vše vrátí barvivo je znovu používáno na jinou práci. Dodavatel barev pro ČR: Visma s.r.o. Zizkova 300/16 Zdar Had Sazavou Czech Republic Phone: \ 500 Fax: Výrobci barev v zahraničí: Firma UNION INK Company, Inc. Ridgefield / USA - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie Firma UNION INK Company, Ltd. /Velká Británie - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie Firma RUTLAND Company, Ltd./Velká Británie, USA - dodavatel sítotiskových plastisolových barev na textilie

18 Ceník tisků: Potisk textilie 10 x 10 cm Světlý textil Tmavý textil Počet ks 1. barva další barva 1. barva další barva do 20 ks 350,00 Kč 210,00 Kč 420,00 Kč 250,00 Kč ks 495,00 Kč 300,00 Kč 595,00 Kč 360,00 Kč ks 10,00 Kč 6,00 Kč 12,00 Kč 7,00 Kč ks 9,00 Kč 5,50 Kč 11,00 Kč 6,50 Kč ks 7,50 Kč 5,00 Kč 9,00 Kč 6,00 Kč ks 6,50 Kč 4,50 Kč 7,50 Kč 5,00 Kč více než 1000 ks individuální kalkulace Tisk. příprava 300,00 Kč 250,00 Kč 300,00 Kč 250,00 Kč Potisk potisk textilie do cca 30 x 42 cm Světlý textil Tmavý textil Počet ks 1. barva další barva 1. barva další barva do 20 ks 560,00 Kč 320,00 Kč 670,00 Kč 370,00 Kč ks 800,00 Kč 460,00 Kč 960,00 Kč 530,00 Kč ks 16,00 Kč 9,00 Kč 19,00 Kč 11,00 Kč ks 14,00 Kč 8,50 Kč 17,00 Kč 10,00 Kč ks 11,50 Kč 8,00 Kč 14,00 Kč 9,00 Kč ks 9,00 Kč 7,00 Kč 11,00 Kč 8,00 Kč více než 1000 ks individuální kalkulace Tisk. příprava 400,00 Kč 350,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 2. Propagace Úkolem propagace je oslovení cílové skupiny veřejnosti. K tomu nám poslouží správná reklama. Ceny za jednotlivé reklamy Cena je u reklamy v médiích dost vysoká a proto si jen málo začínajících projektů může dovolit takové pokrytí. Denní tisk celá strana 300 až 600 tisíc Kč Časopisy celá strana přibližně 100 tisíc Kč Informační servery banner obrázkových bodů tisíc Kč/týden Z důvodu úspory financí bude propagace následující: - prostřednictvím článku a založení nového výzkumného centra v odborném časopise - vyrobením a vyvěšením plakátů s oznámením o založení nového výzkumného centra v prostorách Technické univerzity a v prostorách kolejí Harcov a Vesec - administrátorem bude uveden do provozu odkaz na webových stránkách Textilní fakulty. Odkaz bude umístěn na

19 3. Návrh designu obalu

20 Cíl 4: Finance 1. Rozpočet Možnosti nebytových prostor: a)výstavba: Kč b) pronájem: Kč/měsíčně = ročně /ročně Celkově se nám výstavba vyplatí za 10,5 let, kdy nájemné dosáhne Kč. Zálohy Položka Měsíčně (Kč) Ročně (Kč) Telefon a internet Zadarmo v rámci TUL - Voda Elektřina Pojištění majetku Celkem Mzdy V našem výzkumném centru pracují 2 administrativní pracovníci a 4 výzkumní pracovníci, kteří musejí umět ovládat stroje. Administrativní pracovník Cca Kč/měs hrubého = ročně Kč Pro dva pracovníky je to měsíčně Kč a ročně Kč Výzkumný pracovník dostává cca Cca Kč/měs hrubého = ročně Pro čtyři pracovníky je to Kč a ročně Kč Celkem měsíčně pro všechny zaměstnance je Kč a ročně je to Kč Pozn: další zaměstnanci nejsou potřeba, protože úklid a údržbu strojů zajišťuje TUL.

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie I. Bezpečnost práce v praktiku 1. Základním bezpečnostním pravidlem je vědět CO děláme a PROČ tak činíme. 2. V průběhu

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75) Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE ( č. 37, 39-75) 37 Stanovení odolnosti proti teplu ochranných oděvů, rukavic a obuvi pro hasiče 37.1 Zkouška sálavým teplem ČSN EN ISO 6942 ČSN EN 1486, čl. 6.2

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Netkané textilie. Technologie 2

Netkané textilie. Technologie 2 Netkané textilie Technologie 2 Netkané textilie 1 Technologie spun-bond Název technologie je odvozen z anglických výrazů zvlákňování a pojení. Do češtiny se tento název většinou nepřekládá. Někdy se používá

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.17.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/5 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Tekutá fólie Číslo CAS:

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Produktový list BS-KK

Produktový list BS-KK Produktový list BS-KK Kamenný koberec Přírodní kámen, mramor, křemenný písek spojený epoxidovou pryskyřicí Charakteristika výrobku: Směs epoxidových pryskyřic s přírodním kamenivem, křemennými písky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL Datum vydání: 12. 08. 2009 Datum revize: 30. 11. 2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Hloubková penetrace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Tlakové nádoby k dopravě plynů

Tlakové nádoby k dopravě plynů 5.6.16.7.1.3. Tlakové nádoby k dopravě plynů http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/tlakove-nadoby-k-doprave-plynu

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Označení: SP 10, SP 10-R Název výrobku: skladebná paleta

Označení: SP 10, SP 10-R Název výrobku: skladebná paleta Firma Stabilplastik, spol. s r.o. byla založena v roce 1997 za účelem zpracování odpadních plastů. Jsme společností, která se zabývá výrobou plastových přepravních palet a dalších výrobků z recyklovaného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně Řád cvičné školní kuchyně 1. Žák je povinen se při práci ve cvičné kuchyni a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 2. Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v předepsaném

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vstupní školení. Jméno, příjmení. Fakulta.. Ročník.. Ústav.. Datum. I.VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POVINNOSTI BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vstupní školení. Jméno, příjmení. Fakulta.. Ročník.. Ústav.. Datum. I.VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POVINNOSTI BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vstupní školení Jméno, příjmení. Fakulta.. Ročník.. Ústav.. Datum. I.VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POVINNOSTI BOZP 1. Při chůzi v objektech a na pracovištích si počínat opatrně,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

1 Označení látky, přípravku a společnosti

1 Označení látky, přípravku a společnosti 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Sušené ušlechtilé kvasinky Číslo výrobku Obchodní název 3105x Oenoferm 3107x Oenoferm Klosterneuburg 3117x Oenoferm Rouge 3118x

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Svoz a likvidace odpadů Druh veřejné zakázky: služby Zadávací

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní nábytek pro stavbu 2828 (Pokusná základna)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní nábytek pro stavbu 2828 (Pokusná základna) Specifikace jednotlivých celků laboratoř 1.32 Položka 1.32-1 1x laboratorní stůl šířka [mm] 5100 hloubka [mm] 675 Provedení Laboratorní stůl se skládá ze dvou kovových stolových konstrukcí a řady skříněk.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 15050 / 15051 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ Plast je umělá hmota. K výrobě plastů se použijí zhruba 4% celkové produkce ropy. Dotřídění plastů (stejně jako u ostatních komodit) je velmi významná fáze celého cyklu, neboť

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Požadavky na svářečská pracoviště

Požadavky na svářečská pracoviště 5.6.17.13.1. Požadavky na svářečská pracoviště http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektorybozp/svarovani/pozadavky-na-svarecska-pracoviste Požadavky na svářečská pracoviště stanovuje 5 vyhlášky č.

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Netkané textilie. Úvodní přednáška

Netkané textilie. Úvodní přednáška Úvodní přednáška 1 Definice DEFINICE : NT JE VRSTVA VYROBENÁ Z JEDNOSMĚRNĚ NEBO NÁHODNĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN, SPOJENÝCH TŘENÍM, KOHEZÍ A NEBO ADHEZÍ S VYJÍMKOU PAPÍRU A VÝROBKŮ VYROBENÝCH TKANÍM, PLETENÍM,

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Výrobek název: Samokrmítko typ: TR 2 Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 Obsah:

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Úvod Práce v chemické laboratoři práce s toxickými a jinak nebezpečnými látkami často se

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Ing. Stanislav Krmela, CSc. Ing. Stanislav Krmela, CSc. KONOPÍ LEN Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více