HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů?"

Transkript

1 Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví Stručný manuál správného chování pro každodenní business a osobní prestiž HPCG

2 Etiketa pomůže a napoví... Etiketa Soubor obecně uznávaných a platných pravidel zdvořilosti a dobrého společenského chování.

3 Etiketa dle HPCG Oslovení první kontakt Představování s kým máte tu čest Vizitky vzhled a správné použití Pozvánky co očekávat od akce E-komunikace základ obchodního styku Dress Code lidé reprezentují společnost OBSAH

4 Etiketa pomůže a napoví... Úvodem Jak naplnit očekávání vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví. Pokud se Vám toto tvrzení zdá přehnané, zkuste se zamyslet nad tím, kdy naposledy vás někdo překvapil svou nepřiměřenou reakcí na váš čin či prohlášení, které jste vy sami považovali za naprosto nevinné. Pravděpodobně se vám vybaví alespoň jedna situace, ze které jste si odnesli jisté rozčarování nad jednáním protistrany. Podobná faux-pas se dějí poměrně často a zpravidla mají společného jmenovatele rozdílná očekávání komunikujících stran. A právě při sbližování vzájemných očekávání hraje jednu z důležitých rolí etiketa. Znalost etikety, čili souboru obecně přijímaných zásad společenského a obchodního styku, pomáhá odhadnout očekávání protistrany, a tak zároveň usnadnit jejich naplnění. Zároveň je dodržování pravidel etikety důležitým předpokladem slušného chování a jak pravil B. C. Forbes, zakladatel magazínu Forbes: "Slušnost nic nestojí, ale může přinést velké zisky jak jednotlivci, tak firmě." Proto jsme pro vás připravili tuto publikaci, která vás provede základními pravidly etikety. 03

5 Etiketa dle HPCG Lenka Hlavatá, managing partner HPCG Zabýváme se strategickým poradenstvím v oblasti marketingu, tedy marketingu, který prochází od základů celou společností. Jedním ze základů komunikace je etiketa. Vzhledem k příčinnému vztahu komunikace a marketingu představuje etiketa důležité východisko pro efektivní komunikaci a tím pádem i účinný marketing. To je důvod, proč vznikl projekt Jak naplnit očekávání vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví. Zároveň jej vnímáme jako jeden z prostředků k naplňování naší mise, přispívat k pozitivnímu rozvoji podnikatelského prostředí v České republice. 04

6 Etiketa pomůže a napoví... OSLOVENÍ Oslovení bývá zpravidla prvním kontaktem mezi lidmi v běžném i obchodním styku a jako takové se významně podílí na utváření prvního dojmu. A právě první dojem je mnohdy tím nejdůležitějším, proto bychom si už na samotném oslovení měli dát velmi záležet. 05

7 Etiketa dle HPCG Oslovení obsahuje identitu (jméno, titul, případně pozici nebo hodnost) osoby, s níž se chystáme zahájit komunikaci, ale také náš vztah k ní (vyjádřený např. vykáním nebo tykáním). Oslovujeme vždy 5. pádem (vokativem), tedy pane Horáku. Použijeme-li k oslovení pane Horák či dokonce pan Horák, svědčí to o našem nedostatečném vzdělání. Hlavním stavebním kamenem oslovení je jméno našeho partnera v komunikaci. Na své jméno je každý náležitě pyšný, jeho zkomolení je proto výrazným prohřeškem. To samozřejmě platí i pro jména, která se nesnadno pamatují či vyslovují. V takovém případě bychom si měli jméno našeho společníka předem dobře nacvičit (pokud máme k dispozici jeho vizitku), v případě osobního kontaktu zdvořile požádat o zopakování jména, kterým si nejste jisti. Pokud se svého protějšku zeptáte: Promiňte, rozuměl jsem správně, pak jednak předejdete potenciálnímu faux pas, a zároveň projevíte upřímný zájem chovat vašeho partnera v úctě. Od nositelů jmen, která nejsou příliš běžná, se naopak očekává, že spolu s vyslovením svého jména nabídnou protistraně také svou vizitku, aby ji zbytečně nevystavovali nepříjemným situacím. Vedle jména slouží k označení identity osoby, kterou oslovujeme, také tituly a funkce. Jejich použití se liší v jednotlivých státech i podle společenské příležitosti. U titulů platí, že užijeme ten nejvyšší dosažený (tedy ten nejvzácnější), abychom projevili jeho nositeli maximální úctu. K oslovování používáme vždy jen tituly, které se píší před jménem, tituly uváděné za jménem nepoužíváme. Pokud má náš partner uveden svůj titul na vizitce, deklaruje tím, že si na něm zakládá, proto jej také k jeho oslovení použijeme. U používání funkcí v oslovení platí analogie s tituly. V řadě společností se prosazuje oslovování jménem nad tituly či funkcemi. V těch konzervativnějších se jedná o příjmení, tj. paní Horáková, které je obvykle doprovázeno vykáním. Naopak k oslovování křestním jménem, zejména ve spojení s tykáním, se často přiklánějí společnosti, které podporují týmového ducha v americkém stylu. Mezi těmito dvěma póly pak existuje ještě varianta oslovování křestním jménem ve spojení s vykáním. Je jakousi střední cestou a slouží k vyjádření vřelého či přátelského vztahu při současném prokázání úcty a váženosti osobě, kterou oslovujeme. Tuto variantu oslovení může zvolit dokonce i osoba, která je méně společensky významná (např. muž k oslovení ženy), avšak jen pokud si je dostatečně jistá, že se tím svého partnera v komunikaci nedotkne. Na závěr ještě pozor při oslovování žen ženu vždy oslovujeme paní, ať již ve spojení se jménem, titulem, či funkcí. V obchodním i jakémkoli společenském styku tímto výrazem neoznačujeme její rodinný stav, tj. zda je žena svobodná či vdaná, ale prokazujeme jí tak náležitou úctu a váženost. Označení slečna se používá jen pro skutečně velmi mladé dívky, nebo pro ženy, které to výslovně vyžadují. 06

8 Etiketa pomůže a napoví... Představování Představování je dalším důležitým prvkem společenského styku. Umění správného představení by nemělo být podceňováno, podílí se totiž, stejně jako oslovení, na utváření prvního dojmu. Přesto při této příležitosti dochází nezřídka k trapným momentům, protože některý ze zúčastněných nezná očekávání svých společníků, která jsou na něho kladena z titulu etikety. A jak se tedy těmto nepříjemným situacím vyvarovat? 07

9 Etiketa dle HPCG Pro správné představování je nejprve potřeba osvojit si identifikaci osob podle jejich společenské významnosti. Za osoby společensky významnější se považuje žena, osoba starší, nadřízený, či VIP (představitelé států, společenské a kulturní sféry apod.). Osobami společensky méně významnými se pak rozumí muž, osoba mladší, podřízený, v závislosti na situaci (v rámci pracovního prostředí může být žena méně společensky významná než muž, pokud jde o vztah podřízená nadřízený. Pokud se však tito dva setkají mimo kancelář při soukromé příležitosti, jazýčky pomyslných vah významnosti se převáží ve prospěch ženy. Muž, i když v profesním životě nadřízený, by si toto měl vždy uvědomovat a galantním způsobem dát ženě její důležitost najevo. Pokud tak učiní, jeho váženost v očích ženy stoupne, a to jak v osobním tak profesním měřítku.). Poté již stačí zapamatovat si jednoduché pravidlo, které zní: Vždy se představuje osoba společensky méně významná osobě významnější. Umění představování vyžaduje určitou dávku přirozené empatie a galantnosti. Pokud si nejste jisti, že oplýváte přemírou některé z uvedených vlastností, pak je vhodné mít na paměti následující: představení se je důležitým momentem pro navázání vztahu a případného dalšího kontaktu. Proto než trapné rozpaky je lepší představit se jako první. Pokud totiž váš společník bude shodně jako Vy na rozpacích, ulehčíte mu v nejisté situaci a o to více si Vás bude vážit. V případě, že Váš protějšek sice bude znalý etikety, ale v daném okamžiku společensky méně významný, pak mu svým aktem pouze vyjádříte více důležitosti, než mu právě přísluší, ale tím spíše naopak Vy stoupnete v jeho očích a bude si Vás opět více vážit. Každý se rád cítí důležitý, a pokud lidem ve svém okolí umožníte, aby se tak cítili, budete u nich oblíbení a budou si Vás vážit. A jako s takovými s Vámi budou rádi jednat a snažit se vám vyjít vstříc. To platí o zaměstnancích, podřízených, stejně jako obchodních partnerech. Po představení je daleko snazší navázat kontakt a rozvíjet konverzaci. Dvojnásob to platí ve společnosti, která je již zaběhlá. Bez představení se nově příchozí osoba může cítit velmi trapně až odstrčeně. Kdykoli tedy jste součástí společnosti, která je v živém hovoru, a připojí se k Vám osoba, kterou znáte, ale ostatní ze skupiny nikoli, je na Vás, abyste předešli hrozícímu faux pas a nově příchozí náležitě představili. Nejenže jí etiketa opravňuje to od Vás očekávat, dáváte tím najevo svůj vysoký morální kredit a představované osobě zároveň vyjadřujete, že je pro Vás důležitá. Ta Vám to jistě brzy vrátí v podobě vděčnosti a váženosti, ve které Vás bude chovat (opět platí bez rozdílu nejen o zaměstnancích, podřízených i obchodních partnerech). Pokud vzájemně představujete partnery, kteří se neznají, je přitom vhodné uvést pár doplňujících informací, které se mohou stát společným tématem jejich následného rozhovoru. Projevíte tak svou znalost etikety a obratnost ve společenském styku, ale především tím osobám, které se ještě před okamžikem neznaly, ulehčíte navázání konverzace. 08

10 Etiketa pomůže a napoví... Představování je dále doprovázeno podáním ruky. Téměř vždy přitom mnoho lidí podává ruku automaticky. Zde ovšem pozor, platí pravidlo opačné než u představování samotného. Ruku totiž jako první nabízí osoba společensky významnější a je jejím výsadním právem rozhodnout se, zda tak učiní či nikoli. Osoba společensky méně významná by si toho měla být vědoma a vyčkat, až jí její významnější protějšek svou pravici nabídne. Když k tomu dojde, následovat by měl stisk přiměřeně pevný (pozor na tzv. leklou rybu a zpocenou ruku), asi vteřinu dlouhý, prostý jakéhokoli dalšího tělesného kontaktu v podobě uchycení lokte partnera druhou rukou či poplácání po rameni. Podání ruky je obvykle doprovázeno slovním těší mě, nebo rád Vás poznávám atp. Přitom si samozřejmě partneři hledí do očí na důkaz upřímnosti jejich slov. V určitém časovém odstupu po představení zpravidla přicházejí na řadu úvahy o tom, zda setrvat u vykání nebo zda by byl vhodnější přechod k tykání. Toto rozhodnutí, stejně jako délka časového odstupu, se odvíjí od řady faktorů a motivů, např. povaha vztahu, míra přátelskosti, která je účelná pro efektivnější jednání, prostředí, ve kterém spolu osoby přicházejí do kontaktu, aj. Vždy ale platí, že toto rozhodnutí činí a tykání nabízí výhradně osoba společensky významnější, tj. žena nabízí tykání muži, pokud se k tomu rozhodne, osoba starší osobě mladší, nadřízená podřízené. Nikdy naopak, jinak se jedná o výrazný přestupek proti společenským pravidlům. Na pracovišti často zvyklost vykání tykání podléhá firemní kultuře (krátce byly nuance firemních kultur zmíněny již v souvislosti s oslovováním v předchozí kapitole, ty zde platí analogicky). V případě, že firemní kultura striktně nenařizuje tykání (např. za účelem podpory týmového ducha), závisí volba na rozhodnutí osoby nadřízené ve vztahu k podřízené a na rozhodnutí ženy a osoby starší ve vztahu ke kolegům, kteří jsou na stejné hierarchické úrovni. Pokud není toto pravidlo dodrženo a tykání navrhne ze své pozice osoba společensky méně významná, jednak tím dává najevo svou neomalenost a zároveň se tím vystavuje nebezpečí, že bude odmítnuta. Tykání se ani osobě společensky významnější neodmítá snadno, protože se odmítnutí často neobejde bez následků (v odmítnuté osobě obvykle zůstane pocit zahořklosti a nadále je poněkud odtažitá). Navíc řada lidí dává přednost vykání před tykáním i v dlouhodobých a přátelských pracovních vztazích. Udržují si tím určitou míru odstupu a zároveň je to pro ně známkou profesionality. Z těchto důvodů by i nadřízený měl vždy citlivě uvážit situaci, než osobu podřízenou vyzve k tykání, a pokusit se odhadnout její očekávání. Nabídku tykání, stejně jako podání ruky, od společensky významnější osoby totiž prakticky nelze odmítnout, a osoba podřízená, která by na takto neformální vztah nebyla připravena, by se ocitla ve velmi nepříjemné situaci. Součástí představování bývá často také předávání vizitek... 09

11 Etiketa dle HPCG TIP! Všechny situace, do kterých se člověk při společenském styku dostane, samozřejmě popsat nelze. Pokud budete kdykoli na pochybách, jak se správně zachovat, pamatujte, že základní východiska etikety jsou takt a uctivost. Jistě nebude prohřeškem, pokud svému obchodnímu partnerovi prokážete více úcty, než Vám právě ukládá etiketa (například v případech, kdy jako osoba společensky významnější komunikujete s osobou méně významnou, nebo jí dokonce pomůžete vyřešit nepříjemnou situaci). Naopak Vaše váženost v jeho očích a důvěra ve Vás ještě stoupne. Přitom důvěra je základním předpokladem dlouhodobých vzájemně prospěšných obchodních vztahů. 10

12 Etiketa pomůže a napoví... VIZITKY Vizitky jsou důležitou součástí společenského styku a mezilidské komunikace. Základní rozlišení dělí vizitky na osobní (též se jim říká navštívenky) a služební. Stejně jako oslovení či představování se podílejí na utváření prvního dojmu a, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, vizitka napoví mnohé o svém držiteli. 11

13 Etiketa dle HPCG Zejména vizitky služební jsou primárním prostředkem prezentace Vaší osoby, ale také společnosti, kterou zastupujete. Přístup, který zvolíte k jejich zpracování, uchování i dalšímu nakládání s nimi, přímo ovlivní očekávání, která si Váš obchodní partner utvoří při prvním pohledu na Vaši vizitku. Zpracování vizitky, grafické i materiálové, by mělo, stejně jako ostatní obchodní materiály, vycházet z korporátní identity společnosti. I zde však platí, že méně je někdy více. Atypický formát, přílišná pestrost barev či obrázky mohou vzbudit dojem přehnané snahy zaujmout alespoň vizitkou, naopak jednoduché a stylově čisté vizitky indikují vkusnost a jistou pozici společnosti, která si je vědoma kvalit svých služeb a produktů. Standardní formát v České republice je 90x50 mm (někdy bývá uváděn EURO formát 85x55 mm). Vaše vizitky by se od něho neměly zbytečně odchylovat nejen, že tím výrazně ušetříte při tisku, zároveň eliminujete riziko, že příjemce vizitku hodí do prvního koše, protože se mu ani nevejde do pouzdra na vizitky (většina současných pouzder odpovídá právě tomuto rozměru vizitek). Zvláštním druhem vizitek jsou tzv. komplimentky, které vyjadřují poděkování nebo úctu vůči druhé straně, např. při zaslání malého dárku (květiny, čokolády), ale i obchodní dokumentace. Stejně jako u klasických vizitek je obdobný formát, který může být zdvojnásoben překladem, tzv. bigem, a tak rozšířen prostor pro krátký osobní vzkaz. Na vizitce by měly být uvedeny všechny důležité informace o jejím majiteli: jméno a pozice, případně titul(y) držitele, pokud si na nich zakládá nebo je jejich uvádění vyžadováno firemní kulturou, název a logo společnosti, kterou reprezentuje, a kontaktní údaje (adresa, telefonické a ové spojení). Lze si však povšimnout, že čím vyšší pozici držitel vizitky zaujímá, tím obvykle méně informací je na ní uvedeno. Evropský úzus požaduje uvádět nejprve křestní jméno a poté příjmení (s výjimkou Maďarska). Jeho dodržování usnadňuje identifikaci jednotlivých částí a správné použití jména při oslovování, zejména při kontaktu se zahraničními partnery. Kdo jedná často se zahraničními partnery, potřebuje vícejazyčné vizitky. Velmi se doporučuje mít pro každou jazykovou mutaci zvláštní sadu vizitek. Oboustranný potisk není vhodný, protože jednak naznačuje přehnanou šetrnost původce vizitky, jednak připravuje o volný prostor pro vzkazy či poznámky, které se obvykle píší a mají psát na zadní stranu vizitky. Vizitky se předávají poměrně často když se seznámí dvě osoby, které spolu mají zájem zůstat v kontaktu i v budoucnu, recipročně (pokud někdo nabídne svou vizitku, očekává se od partnera jako výraz slušnosti, že bude toto gesto opětovat) a vždy v případě, když má někdo složité či obtížně zapamatovatelné jméno (více na toto téma bylo zmíněno již v úvodním díle oslovování). Pro uchovávání vizitek slouží ideálně pouzdra na vizitky, která je chrání před umazáním a ohnutými rohy. Pouzdro by jeho majitel měl nosit na místě snadno dosažitelném (výjimkou jsou dámské kabelky, ve kterých takové místo zatím neexistuje ). Vždy před odchodem na schůzku či společenskou akci je důležité zkontrolovat množství a stav vizitek, které má odchozí při sobě. 12

14 Etiketa pomůže a napoví... Samotný akt předávání vizitek má také svá pravidla, jejichž nedodržení může způsobit rozpaky. Vizitky se obvykle předávají pravou rukou, například Japonsko je ale známé tím, že předání probíhá oběma rukama doprovázeno hlubokým úklonem. Příjemce by měl podanou vizitku alespoň zběžně prostudovat, aby jejímu majiteli prokázal úctu. Svou společenskou obratnost můžete prokázat, pokud některý z údajů uvedených na vizitce partnera vhodně, tj. především pozitivně, okomentujete (grafiku, titul, případně adresu). Váš protějšek bude potěšen, že jste se s jeho vizitkou s upřímným zájmem seznámili. Pokud po výměně vizitek následuje obchodní jednání, zejména pokud je účastníků více, zůstávají vizitky na stole. Usnadňují sledovat jména (správná výslovnost, zapamatování), pozice, atd. jednotlivých partnerů, aby se předešlo zbytečným faux pas a celkově se tak zvýšila pohoda u jednacího stolu. Na závěr rozhovoru, resp. jednání, následuje uložení přijaté vizitky nikdy ne jen tak ledabyle do kapsy, ale důstojně do pouzdra na vizitky, peněženky či náprsní tašky. Každý má mnoho důvodů být na svou vizitku náležitě hrdý. Proto i při manipulaci a předávání vizitek je důležité pamatovat na základní východiska etikety, jimiž jsou takt a uctivost. Pokaždé, kdy je svému obchodnímu partnerovi prokážete, a výměna vizitek, jak přiblížila tao kapizola, k tomu poskytuje bezpočet příležitostí, stoupnete v jeho očích a bude si Vás více vážit. Úměrně s tím vzroste i Vaše obliba ve společnosti obecně, která Vám dále otevře dveře k častějším pozváním na nejrůznější společenské akce. 13

15 Historie: Etiketa dle HPCG V dřívějších dobách se používaly pouhé proužky papíru, v kruzích šlechticů se začaly používat ručně vypisované karty s uvedením všech titulů a přídomků majitele. V období rokoka začaly být bohatě zdobené, mnohdy doplněné podpisem majitele. Z Francie a Itálie se dostaly do celého světa, tedy i do českých zemí. Postupně byly využívány k propagaci firmy majitele, objevovaly se motivy obrazu na vizitce malíře, stromku u zahradníka a podobně. Existují i jiné druhy vizitek, kdysi byly velmi populární tzv. vizitky fotografické nebo turistické, se kterými je možné setkat se dodnes. Formát: Vizitky existují de facto v neomezeném počtu velikostí, od těch menších - obvykle 4 7,5 cm až k větším o rozměru 5,5 9,5 cm. Standardní vizitka má rozměr: 90x50 mm. Tzv. EURO formát má rozměr: 85x54 mm (bývá velmi často zjednodušeně uváděn jako 85x55 mm). 14

16 Etiketa pomůže a napoví... POZVÁNKY Stalo se Vám někdy, že na akci, kterou jste pořádali, přišlo méně pozvaných, než jste očekávali? Nebo dokonce skoro nikdo, přestože podle Vás byla akce perfektně připravená a pro pozvané téměř neodolatelná... 15

17 Etiketa dle HPCG Příčinu takového výsledku lze s největší pravděpodobností najít již na samotném počátku při pozvání hostů. Pozvánka hodně napoví dopředu a přímo tak ovlivní konečný úspěch či neúspěch akce. Konstatování, že úspěch akce závisí na pozvánce, není přehnané pozvánka je hlavním a jediným nástrojem, který potenciálního hosta s pořádanou akcí pojí. Pozvánka musí zaujmout a přesvědčit k účasti. Proto je fundamentální její pozorná příprava a rozesílání. Host pozná, kolik péče jste jeho pozvání věnovali a nakolik si tedy vážíte jeho účasti. Aby pozvánka splnila svůj účel, je důležité, aby ve svém adresátovi vzbudila pocit důležitosti. Grafické a materiálové zpracování je individuální styl pozvánky by měl odrážet charakter akce (zejm. formální vs. neformální). Pozvánka zároveň reprezentuje společnost, proto by kreativita i v tomto případě měla respektovat korporátní identitu, přispěje tak ke konzistentnímu budování značky. Obsahové náležitosti pozvánky mají zvané osobě poskytnout co nejvěrnější obrázek o plánované akci a umožnit jí tak se na ní co nejlépe připravit. Podstatné informace, které by na pozvánce rozhodně chybět neměly, jsou následující: kdo je hostitelem (kdo akci pořádá), o jakou akci se jedná (večírek, raut, koktejl, apod.), u jaké příležitosti se koná (výročí založení, narozeniny, zahájení konference, atd.), datum, čas a místo konání (pokud se jedná o méně známé místo konání, je vhodné doplnit bližší údaje, případně mapku), zda pozvánka platí pro jednu či více osob, zda je nutno potvrdit účast a informace o požadovaném stylu oblečení, tzv. dress code. Pozvánka by měla být, pokud je to jen trochu možné, určena vždy konkrétní osobě, tzv. na jméno. Na tištěnou pozvánku je vhodné dopsat jméno hosta rukou, zvýší se tím váženost pozvánky a především zvané osoby. Pokud je pozvánka zasílána elektronicky, měl by být personifikovaný alespoň průvodní dopis ( ). Analogicky platí pravidla etikety pro odesílatele pozvání má pocházet od konkrétní osoby (zve svým jménem generální ředitel, prezident, hejtman kraje, atp.). I ve světě elektronické komunikace by pozvánky pro všechny důležité a významné hosty měly být zasílány fyzicky poštou (nebo předány osobně). Pozvánky se rozesílají dva až tři týdny před akcí, často je vhodné ještě týden před inkriminovaným datem (zejm. pokud jsou zváni novináři) pozvané telefonicky kontaktovat a ověřit si jejich účast. Významné osoby, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že mají velmi nabitý program, je vhodné s pozváním oslovit dvakrát poprvé ca dva měsíce před termínem konání akce zasílá se buď přímo pozvánka, nebo dopis, který upozorní na to, že pozvánka bude v následujících týdnech zaslána a zároveň vyjádří vděčnost hostitele, pokud si pozvaná osoba předběžně rezervuje avizovaný termín a poctí jej svou účastí. Dva až tři týdny před konáním akce pak následuje druhá pozvánka, která je již pouhým připomenutím blížícího se termínu, resp. avizovaná pozvánka samotná, v případě, kdy jí předcházel dopis. Připomínková pozvánka s uvedením zkratky p.m. (pour memoire pro připomenutí) 16

18 Etiketa pomůže a napoví... se zasílá, pokud host předtím svou účast potvrdil, a je výrazem obzvlášť velké úcty vůči pozvanému a váženosti, kterou hostitel jeho účasti přikládá. U akcí s pevným zasedacím pořádkem, zejm. večeře či divadelní představení, je pro hostitele důležité znát předem přesný počet účastníků. Za tímto účelem se na pozvánkách nejčastěji používá zkratka R.S.V.P. (repondez s il vous plaît prosíme odpovězte). Očekává se a je výrazem elementární slušnosti pozvaného tomuto přání hostitele vyhovět a svou účast potvrdit nebo omluvit (s odůvodněním, které hostitele neurazí). Někdy je na pozvánce uvedeno R.S.V.P./ Regrets only nebo jen Regrets only, v takovém případě pozvaný hostiteli odpovídá, pouze pokud musí svou účast omluvit (opět s uvedení dostatečně závažného důvodu). Pro dlouhodobé pozitivní vztahy mezi obchodními partnery a vzájemnou důvěru, bez které se tyto neobejdou, je velmi důležité dodržet slovo. To v plné míře platí i v zde. Pokud je účast potvrzena, je následně velmi delikátní vzít její potvrzení zpět, nebo se dokonce bez omluvy jen nedostavit. I v případě, že to hostitele neuvede do trapné situace, kdy např. u stolu s předepsaným zasedacím pořádkem zůstane volné místo, nezodpovědnému hostu zůstane nálepka nedrží sliby a v hostiteli hořký pocit, že si jej host dostatečně, resp. vůbec, neváží. Pokud host svou účast potvrdí a slib také dodrží, je rovněž důležité načasování příchodu. Říká se, že dochvilnost je výsadou králů. Kdy je správný čas na příchod se odvíjí od typu akce (divadelní představení vyžaduje včasný příchod, oproti tomu u večeře lze akceptovat několikaminutové zpoždění, které pokryje např. aperitiv). Napoví i způsob uvedení času na pozvánce pokud akce začíná v 18,00 hod očekává se dochvilnost, pokud akce začíná od 18,00 hod čas příchodu je relativně volný. Pozvánku by si host měl vždy vzít s sebou, aby se jí mohl u vstupu prokázat. Zároveň o profesionalitě hostitele svědčí, když hostesky, které hosty u vchodu vítají, mají k dispozici jejich jmenný seznam, tzv. guest list, takže i v případě, že si host pozvánku zapomene, je uchráněn trapné situace, kdy by musel hostesky složitě přesvědčovat o legitimitě svého vstupu. Očekávání guest listu rovněž odpovídá na otázku přenositelnosti pozvánky. Pozvánka je obecně nepřenosná, souvisí to i s premisou, která byla zmíněna již v úvodu, a sice že skutečně vážně míněná pozvánka by měla být na jméno pozvaného. Pouze v případě, že je zcela jednoznačné, že se jedná o čistě o reprezentaci společnosti, je možné vyslat i jiného odpovědného zástupce, než kterému byla pozvánka původně zaslána. Často je bezpečnější si to ještě ověřit u hostitele. Primárně se očekává, že se akce zúčastní výhradně osoba, jíž byla pozvánka adresována. Pokud je akce plánována pro účast párů, na pozvánce bývá uvedeno pozvánka platí pro dvě osoby, případně s doprovodem. Dříve se užívalo s manželkou, avšak vzhledem ke změnám postoje vůči institutu manželství, ke kterým došlo od dob 17

19 Etiketa dle HPCG Gutha-Jarkovského, bývá toto označení dnes častěji nahrazováno formulacemi uvedenými v předchozí větě. Přesto je dobré vědět, že s manželkou nevyžaduje nutně účast zákonné manželky, doprovodit pozvaného může i přítelkyně či kolegyně z práce. Analogicky to platí samozřejmě pro ženy, označení s manželkou bylo poplatné své době a tehdejší míře ženské emancipace. Proto i dnešní volba politicky výrazně korektnějšího výrazu s doprovodem odráží profesionalitu hostitele. Poslední důležitou informací, která by na pozvánce neměla chybět, je požadovaný styl oblečení. Stačí uvést dress code pro muže, který je poměrně jasný smoking (black tie), tmavý oblek (formal dress, příp. společenský oděv ), nebo světlý oblek. Jednotlivým stylům, stejně jako pravidlům, které etiketa předepisuje variabilnímu dámskému oblečení, se dále podrobněji věnuje samostatná kapitola. 18

20 Etiketa pomůže a napoví... etiketa v elektronické komunikaci Elektronická komunikace je dnes neodmyslitelnou součástí každodenního života, privátního stejně jako obchodního. Shodně jako ostatní oblasti společenského styku má také elektronická komunikace svá pravidla, která vytvářejí očekávání adekvátní reakce protistrany... 19

21 Etiketa dle HPCG Mezi nejfrekventovanější formy elektronické komunikace bezesporu patří telefonování, SMS a . Bez telefonování si v současné době svůj den dovede představit málokdo. Přestože mu řada lidí věnuje denně i několik hodin, může telefonování v mnoha případech stále působit rušivě. Zejména zastihne-li volaného uprostřed obchodního jednání. V takové situaci volaný příchozí hovor s největší pravděpodobností odmítne s odesláním SMS s omluvou a příslibem pozdější zavolání, což je slušnější, nebo bez odeslání SMS. V každém případě je následně povinností volaného, aby hovor opětoval a sám zavolal zpět při nejbližší příležitosti. Naopak volajícímu etiketa ukládá, právě s ohledem na možnost vzniku výše popsané situace, aby se vždy v úvodu svého telefonátu volaného dotázal, zda neruší. Pokud zaznamená jakékoli známky zaváhání s odpovědí na tuto otázku, je slušností nastínit, kolik času plánovaný rozhovor zabere, a ve stručnosti zmínit, čeho se bude týkat, případně nabídnout, že zavolá jindy, a zkusit se s volaným domluvit na náhradním termínu. Stejně jako v ostatních situacích společenského i obchodního styku, kterým se již věnovaly předchozí kapitoly, i při telefonování platí, že průběh rozhovoru řídí osoba společensky významnější. Pouze pro připomenutí za společensky významnější se považují ženy a osoby starší či nadřízené, nebo VIP. Po ukončení rozhovoru je zároveň důležitým výrazem slušnosti počkat, až osoba společensky významnější, popřípadě klient, zavěsí jako první. Největší nevýhodou telefonního oproti osobnímu rozhovoru je fakt, že se komunikující partneři vzájemně nevidí a nemohou tak reflektovat signály non-verbální komunikace, které vysílá protistrana. Mnohem snadněji tak může dojít k nedorozumění, neboť když dva říkají totéž, není to totéž. O to důležitější je osvojit si následující návyky, které pozitivně ovlivňují telefonický projev. Za prvé, při telefonování se vždy usmívat. Přestože jej protistrana vidět nemůže, úsměv má pozitivní vliv na celkové rozpoložení (samozřejmě nejen při telefonování), které se promítá i do hlasového projevu (barva, tón, dikce). A to již příjemce sdělení vnímá, často velmi významně. Za druhé, doporučuje se telefonovat ve stoje, resp. při chůzi. Je empiricky prokázáno, že v této poloze má mozek vyšší tendenci soustředit výlučně na obsah telefonátu, tzn. s větší mírou přesnosti vnímat, co říká protistrana a jasněji formulovat a snadněji vyjadřovat myšlenky vlastní. Pokud se jedná o důležitější telefonát, je vhodné předem si připravit jeho scénář. Sepsání nejdůležitějších bodů, které chce volající v průběhu telefonátu probrat, napomůže hladšímu dosažení vytyčeného cíle a zvýší efektivitu času stráveného telefonováním pro volajícího i jeho obchodního partnera. V mnohých situacích je důvodné telefon (tedy ten mobilní) vypnout. V letadle, divadle, na koncertu, na recepci, někdy také při významném obchodním jednání. Nebo alespoň přepnout do režimu, ve kterém přístroj nebude rušit svým hlasitým vyzváněním. Pokud to charakter situace umožňuje, může se volaný vzdálit, aby přijal příchozí hovor, který je neodkladný. Jinak odpovídá na zmeškané hovory po skončení akce volá zpět nebo odešle SMS s omluvou, podle důležitosti a povahy kontaktu. Volající, který na tuto omluvnou SMS již nereaguje neodepíše ani nezavolá zpět, se dopouští hrubého prohřešku proti pravidlům etikety. 20

22 Etiketa pomůže a napoví... Nezřídka se stává, že se telefonický rozhovor z technických důvodů přeruší. V takovém případě telefonát opakuje volající tento úzus předchází situacím, kdy se pak protistrany vzájemně zmateně nahánějí, protože každé operátor(ka) opakovaně hlásí, že volané číslo je momentálně obsazené. Jak již bylo zmíněno, hlavní zásadou při telefonování je především nerušit. Pokud si volající není jist, v jaké situaci může volaného zastihnout, je vhodnější zvolit SMS. Krátké textové zprávy zpravidla příjemce neruší při činnosti, které se právě věnuje, a poskytují mu dostatek prostoru pro to svobodně se rozhodnout, kdy se bude SMS a odpovědi na ní věnovat. I tato svoboda má ovšem své meze etiketa ukládá příjemci na takovou zprávu odpovědět neprodleně, tj. maximálně v horizontu několika hodin. Východiskem je skutečnost, že odesílatel zvolil formu SMS, protože je jednak slušný (a slušnost by se v rámci dlouhodobých dobrých vztahů měla oplácet zase jen slušností), a především proto, že očekává rychlou odpověď, aby s ní mohl dále flexibilně naložit. I krátké textové zprávy mají svá omezení. Nejvýraznějším z nich je prostor. Proto také postupem času vznikl de facto nový jazyk využívaný právě při psaní SMS. Ten umožňuje maximálně efektivně využít oněch 200 znaků, které pisatel nejčastěji pro SMS má. Lze jej ovšem použít pouze pro sdělení osobního charakteru, pro obchodní styk se nehodí. I v běžném obchodním styku by pisatel SMS měl zůstat oficiální, čímž příjemci vyjádří potřebnou míru profesionality a úcty. Prostřednictvím SMS pak může požádat o schůzku, o rozhovor, dojednat podmínky setkání, nebo i přímo řešit některé obchodní záležitosti. Navíc s výhodou toho, že příjemce nechtěně nevyruší. Stejně rychlou a flexibilní formou elektronické komunikace je . Také příjemce neruší, oproti SMS má navíc výhodu v tom, že poskytuje pisateli dostatek prostoru pro vyjádření všeho potřebného. Stejně jako u SMS platí, že by na něj příjemce měl odpovědět rychle, pokud mu pracovní povinnosti neumožňují obsah u řešit rychle, pak je slušností odeslat alespoň informaci o předběžném termínu, kdy odesílatel může očekávat odpověď. Příjemce u tak naplní očekávání rychlé odpovědi ze strany odesílatele a ten se podle toho může dále zařídit. Kdyby odesílatel neočekával flexibilní odpověď na svůj , pravděpodobně by zvolil klasickou formu komunikace dopis. Na , shodně jako na dopis, jsou kladeny požadavky určité formální úpravy. Podobně jako u vizitek, pozvánek aj., rovněž reprezentuje nejen odesílatele, ale také společnost, kterou zastupuje. by proto měl vycházet z korporátní identity, mít jednotnou úpravu stylu, podpisů, apod. Měl by být slušný a vyjadřovat váženost a úctu, ve které odesílat u jeho příjemce chová. Nejčastějším prohřeškem proti pravidlům etikety a výrazem neúcty vůči příjemci je mnohonásobně přeposílaný (RE: FWD: FWD: RE: FWD: RE: RE: Předmět ). Někdy je tento způsob účelný, např. pokud spolu protistrany řeší jednu záležitost, lze pak všechny detaily 21

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.26 Pozvánka na společenskou akci Autor: Eva Němcová Období

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno:

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Etiketa podnikání Zlatko Tvrdoň Jak se ve společnosti chovat, aniž bychom způsobili společenské faux pas? To a více nám prozradí Zlatko Tvrdoň v přednášce o Etiketě podnikání. Ani zde nebudou chybět jeho

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

N a š e i m a g e nevhodné

N a š e i m a g e nevhodné nevhodné Naše image Standardy image (Image code) Image je náš obraz, vnější působení, celkový dojem, který o sobě vytváříme na veřejnosti. Tato brožura představuje standardy image zaměstnance ČSOB včetně

Více

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem Kulturní chování Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr. Helena

Více

PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Setkání 6 (10.11.2015) Základy etikety a obchodní jednání 1. Etiketa 2. Společenské zásady pozdravu 3. Představování se, oslovování a tituly 4. Oblečení

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Osobní dopisy. Vedoucích pracovníků

Osobní dopisy. Vedoucích pracovníků Osobní dopisy Vedoucích pracovníků Úpravu osobních dopisů stanoví norma ČSN 01 6910 Úprava písemností textovými editory (04/2007). Osobní dopisy píší vedoucí pracovníci, ředitelé firem, manažeři svým podřízeným

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE KODEX TB EPOX s.r.o. ZAMĚSTNANCE KODEX ZAMĚSTNANCE TB EPOX s.r.o. Úvod: Tento etický kodex zaměstnanců společnosti TB EPOX s.r.o. vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců jak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_18 Jméno

Více

Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu 8. 2. 2017 Poslání firmy vyjadřuje filosofii a směr, kterým se má firma ubírat. Poslání firmy se v našem podání skládá z vize, mise a řešení. Vize je důvod,

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_20 Jméno

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o.

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Obsah Úvod...2 Standardy chování a jednání, základní hodnoty a principy...3 Základní ustanovení...3 Prosazování zájmů společnosti...3 Plnění pracovních

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH Psaní velkých písmen osobní a přivlastňovací zájmena Vy, nebo vy? Ty, nebo ty? Vám, nebo vám? Tobě, nebo tobě? Vás, nebo vás? Tebe, nebo tebe? Vaše, nebo vaše?

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

VELETRH C.W.I.E.M.E

VELETRH C.W.I.E.M.E f VELETRH C.W.I.E.M.E. Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: navíjecí stroje, elektrické motory, měřicí přístroje, transformátory. Elektromotory a na ně navázané další strojírenské obory

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

Anotace: Cílem materiálu je vytvořit doplňující didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů, podporující slušné chování.

Anotace: Cílem materiálu je vytvořit doplňující didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů, podporující slušné chování. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_14 Název materiálu: Kvíz společenská etiketa Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Cílem materiálu je vytvořit doplňující didaktický materiál pro

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond Obchodní jednání, jeho příprava a vedení Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta Strojní, dne 5. 3. 2007 Obchodní jednání je proces nebo spíše dynamický vztah, kdy se minimálně dva lidé snaží dohodnout podmínky

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Co to znamená právě pro nás?

Co to znamená právě pro nás? NE zletilým nalévám! 2015 Kampaň NEZLETILÝM NE a tento leták jsou určeny všem, kteří se jako majitelé nebo pracovníci nejrůznějších podniků a firem podílejí na prodeji alkoholu. Jste jedním z nich? Pak

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Přihláška Referenční dopis

Přihláška Referenční dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Vážený pane, Vážená paní,

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2 Money Plus Telefonování Vize bez realizace je halucinace Albert Einstein 1 Telefonování Telefonování v očích nováčka 2 Naladění sebe Uč se od moudrých! Uč se od výjimečných! Uč se od života! 3 Mozek je

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech Šaty dělají člověka Paní učitelka o sebe musí dbát, protože se na ni dívají žáci či již vyspělí puberťáci a ti nenechají na super ulítlém ohozu ani nit suchou. Pan majitel malé firmy chodí, jak se mu chce,

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY. Mgr. Petr Antoni

PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY. Mgr. Petr Antoni PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY Mgr. Petr Antoni PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE ZNAMENÁ, ŽE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI: Mají monopol na určité typy prací což dává profesi výjimečnost

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více