ROK TŘETÍ... z mých projevů...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK TŘETÍ... z mých projevů..."

Transkript

1 Skupina Progresivní Aliance S&D S&D Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu ROK TŘETÍ... z mých projevů... Poslanec Evropského parlamentu Robert DUŠEK Člen AGRI Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova DSEE Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem Náhradník LIBE Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci DANZ Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem Člen Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zvolený za ČSSD Bruxelles Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 14G157 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel +32(0) (0) Strasbourg Parlement européen Bât. Louise Weiss T , avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex +33(0) (0) Kancelář v ČR: Dům Kultury Liberec - vchod D Soukenné náměstí Liberec

2 Plenární zasedání ve Štrasburku, 25. října 2012 Společná rybářská politika (A7-0314/2012 ) Společná rybářská politika EU zatím měla omezené pravomoci a řídila rybolov jen slabým způsobem. Nadále tak dochází k masivnímu mizení jednotlivých druhů ryb, které je způsobeno nadměrným rybolovem. Předložená zpráva řeší prodloužení dvouletého režimu zvláštní ochrany pásma do 12 mil od pobřeží, které je nejvíce ohroženo. Apeluji na přijetí zprávy v předloženém znění. A podporu zvětšení této zóny na 20 mil od pobřeží. Některé členské státy řeší ochranu svého pobřeží dobře po svém, ale minimální podmínky ochrany musí být dány ze strany Evropské unie. Zpráva pokračuje v boji za zachování rybolovu jako odvětví pro příští generace, a proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 12. září 2012 Režimy jakosti zemědělských produktů Evropa si zakládá na dlouhodobě a tradičně pěstovaných či vyráběných produktech. Evropští výrobci potravin poskytují spotřebitelům velmi rozmanitou a povětšinou velmi kvalitní nabídku potravin. Vznikají chráněné evropské značky představující svoji historii i současnou kvalitu. Současnými režimy jakosti je např. chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZP), zaručená tradiční specialita (ZTS), produkty ekologického zemědělství a nejvzdálenějších regionů. Potraviny v těchto systémech se vyznačují vlastním logem, čímž umožňují rychlou orientaci spotřebitele. Systém jakosti a označování potravin pomáhá úspěšnějšímu prosazování na evropském i světovém trhu. Je nezbytné v tomto úsilí vytrvat a nadále politiku jakosti produktů a potravin zlepšovat. Nový návrh Evropské komise si klade za cíl upravit právní předpisy EU v oblasti jakosti, zlepšit fungování vnitrostátních a soukromých systémů certifikace, aby byly jednodušší, transparentnější a srozumitelnější i přizpůsobitelné inovacím a rychlému pokroku. Důležité také je, aby představovaly menší zátěž pro producenty i správce. Zpráva o jakosti zemědělských produktů je přínosem pro evropskou legislativu, zemědělský trh, producenty i spotřebitele, a proto podporuji její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 3. července 2012 Nehody v silniční dopravě (A7-0195/2012) 2 Ročně zahyne v EU v dopravě nejvíce osob na důsledky dopravní nehody na silnici. Stále častěji se také setkáváme s tragickými nehodami cestovních autobusů. Největší nebezpečí přirozeně představují nejtěžší vozidla, tzn. nákladní a autobusová doprava. Pracovním podmínkám a dodržování předpisů profesionálních řidičů je proto nezbytné věnovat mimořádnou pozornost. Evropská politika kontrol a ověřování v silniční dopravě je založena na směrnici o minimální úrovni silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců a na nařízení Rady o tachografech. V současné době jsou používány tachografy analogové ve vozidlech registrovaných do a tachografy digitální ve vozidlech registrovaných od této doby. Problémem je skutečnost, že podmínky stanovené těmito předpisy jsou porušovány. Tím jsou poctiví dopravci dodržující předpisy sankcionováni. Společnosti, které předpisy nedodržují, získávají nepřijatelnou konkurenční výhodu na trhu a mohou nabídnout dopravu za nižší ceny. Druhým problémem je nedostatečná účinnost tachografů. Používané tachografy totiž neposuzují, zda došlo k porušení předpisů o počtu hodin jízdy a odpočinku řidiče, nýbrž pouze zaznamenávají údaje o jízdě. S ohledem na možnosti digitálních sítí a satelitů apeluji na budoucí propojení činnosti digitálních tachografů s kontrolními místy. Zprávu jako celek vítám a hlasoval jsem pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. července 2012 Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat Zpráva o strategii EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat usiluje o dosažení jednoznačné a stejně dobré úrovně životních podmínek zvířat v EU, neboť dosud přetrvávají obrovské rozdíly v rámci Unie i mezi různými druhy zvířat. Dobrá úroveň životních podmínek zvířat je přirozenou součástí udržitelného rozvoje a je nezbytná pro udržení zdraví zvířat, zdraví obyvatel i pro produktivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat. Právní předpisy mají být jasné, jednoznačné, aby byly snadno a rychle kontrolovatelné. Sankce za jejich případné nedodržení musí být přísné, neboť se stále častěji setkáváme s nešvarem vědomého neaplikování některých předpisů. Taková situace nastala s nedodržením směrnice o chovu nosnic. Je důležité si uvědomit, že smyslem společného trhu je dodržování společně daných podmínek. Subjekty, které pravidla dodržují přirozeně, nesmějí být znevýhodněny tím, že druzí je porušují a získávají tím na trhu konkurenční výhodu, např. nižšími náklady na výrobu či provoz. To je do budoucna absolutně nepřijatelné. Zdůrazňuji, že EU musí požadovat, aby dovozy ze třetích zemí do EU splňovaly stejné standardy a normy jako v EU. Tím zamezíme nelegálnímu znevýhodnění našich zemědělců i přispějeme k lepšímu zacházení se zvířaty ve třetích zemích. Plně podporuji přijetí rámcového zákona EU o dobrých životních podmínkách zvířat.

3 Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. června 2012 Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely Zpráva o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely má za cíl revidovat a upřesnit právní předpisy pro tyto potraviny na evropském trhu. V současné době na základě aktuálních předpisů je zpravidla nemožné odlišit v obchodech potraviny pro běžnou spotřebu od potravin pro malé děti, potravin pro diabetickou či jinou dietu nebo pro vrcholové sportovce. Mléčné výrobky označené pro děti mívají mnohem více cukru než ostatní podobné produkty a slazené ovocné nápoje pro děti obsahují množství barviv, umělých sladidel i konzervantů. Jelikož se v tomto případě jedná pouze o reklamní potisk výrobku a označení pro děti nemá žádný závazný evropský legislativní rámec, mohou výrobci podvádět spotřebitele chytrou reklamou. EU musí právními předpisy přimět výrobce k dodávaní potravin bez pesticidů a jiných toxických látek. Zejména kojenci, malé děti, senioři a diabetici jsou ohroženi i malým množstvím toxinů či chemikálií v potravě. Rovněž i ostatní spotřebitelé by měli mít možnost volit vědomě zdravější potraviny. Potraviny musí mít na svém obalu viditelné a pravdivé informace o svém složení. Označení bez přidaného glutamátu či bez přidaných konzervantů nic nevypovídá o množství a obsahu nezdravých látek v potravinách. Pravidelné kontroly dodržování předpisů mají být nezbytnou součástí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 20. dubna 2012 Evropské školství O modernizaci evropského školství se diskutuje již minimálně celé toto volební období. Obávám se však, že dochází k zásadním chybám, které naše vysoké školství degradují pouze do úrovně získávání titulů. Zpravodaj o vysokoškolském vzdělání hovoří jako o vysoce kvalifikovaném vzdělání, což jsou dva naprosto odlišné pojmy, mezi kterými nemusí být přímá úměra. Problémem, který se neustále zvětšuje, je rostoucí počet vysokoškoláků v evropském obyvatelstvu, kdy již více než třetina obyvatel dosáhla vysokoškolského titulu. Přičemž nám stále více chybí tradiční řemeslníci. Je nezbytné, abychom si uvědomili, že mnoho vysokoškoláků, pro které není práce, Evropu z krize nedostanou. Jsem pro větší propojení středních odborných škol s podnikatelským prostředím. Na jednu stranu chceme umožnit všem mladým lidem, aby studovali vysokou školu, na druhé straně jim následně nemůžeme být schopni nabídnout žádnou adekvátní pracovní činnost. Pracovní místa, která jsou na trhu volná, jsou zpravidla řemeslného zařazení. Zvažme tedy, zda zde nečiníme něco špatně. Zda neženeme mladé lidi do bludného kruhu nezaměstnanosti. Nabízejme a podporujme naopak tradiční i nová řemeslná odvětví, které naše hospodářství potřebuje. I přes mé výhrady je zpráva přínosem k této problematice, a proto jsem pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 18. dubna 2012 Zdanění energetických produktů a elektřiny Zatímco stávající směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny stanoví pravidla pro produkty podléhající zdanění, osvobození od daně, minimální sazby daně pro paliva a elektřinu podle množství spotřebované energie, nový návrh prioritně propojuje energetickou politiku s cíli nízkouhlíkového hospodářství. Zdanění energie se má podle návrhu Komise rozdělit na dvě části. Jednou z nich má být daň na emise CO 2 (20 EUR za tunu CO 2 ) a druhou platba podle energetického obsahu produktu. Členské státy budou moci nad rámec těchto minimálních sazeb obě části daně zvýšit. Vítám, že zemědělství jako strategickému odvětví zajišťujícímu obživu obyvatelstva budou ponechány snížené sazby daně jako doposud. Přijímám argumenty pro lepší využívání energetických zdrojů i větší využívání méně znečišťující energie. Obávám se však stejně jako zpravodajka výrazného nárůstu cen energií a paliva, zejména motorové nafty. Tento nárůst by zatížil nejen přímé spotřebitele, ale i celé evropské hospodářství. Je nezbytné, abychom problematiku viděli také z celosvětového hospodářského hlediska a následky svých rozhodnutí zvažovali ještě důsledněji než kdy předtím. Stanovení daně z paliva a energie, která bude platná jen v členských státech EU, přinese nové nerovné podmínky na celosvětovém trhu a naše ekonomiky následně přeneseně ještě více zatíží. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. března 2012 Zpráva Chris Davies (A7-0033/2012 ) Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 má pomoci vytvořit rámec pro nové legislativní akty, které budou spoluurčovat povahu investic. Systém povolenek pro snižování CO 2 se ukazuje jako nedostatečný, neboť jejich nadbytek snížil cenu a nemohou již tak plnit svoji funkci pro investice do nízkouhlíkového a udržitelného hospodářství. Navíc v roce 2010 došlo k dalšímu nárůstu emisí o 6 %. Světoví producenti jako Čína či Indie se již nyní připravují k masivnímu přechodu k udržitelným zeleným technologiím. Evropa, pokud chce zůstat konkurenceschopná, by měla usilovat o co nejrychlejší a nejefektivnější sni- 3

4 žování CO 2 a podporovat technologie i procesy, jež mnohem účinněji využívají energie a zdroje. Pokroku se dosáhlo např. v automobilovém průmyslu, letecký průmysl však nadále zaostává a zůstává jednou z nejvíce zatěžujících oblastí. V této souvislosti je bezpodmínečně nutné zdůraznit funkci stromů a lesních porostů pro zachycování CO 2. Stromy a lesní porosty na sebe váží CO 2 tím nejpřirozenějším způsobem bez nutnosti velkých investic. Je nezbytné omezit masivní rabování lesů za účelem zisku, které se den po dni více a silněji děje ve většině členských států Unie. Zprávu jako celek vítám a podpořím ji svým hlasováním. Plenární zasedání ve Štrasburku, 12. března 2012 Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii Ženy v politickém rozhodovacím procesu V rovnosti žen a mužů v Evropské unii již bylo dosaženo řady pokroků. Zlepšení je možné konstatovat zejména ve znění právních předpisů. Skutečné rovnosti však dosud dosaženo nebylo. V této problematice jsou obrovské rozdíly. Zatímco v nadnárodních společnostech a v aglomeracích se stejná odměna za stejnou práci při stejné kvalifikaci stává pravidlem, v regionálních či venkovských oblastech převládají genderové stereotypy vedoucí až k absolutní nerovnosti mezi ženami a muži. Členské státy i orgány EU by se měly zaměřit zejména na pracovní trh v těchto oblastech. Rovnosti žen a mužů může být v budoucnu dosaženo pouze tehdy, budou-li mít ženy stejný přístup k pracovnímu trhu již nyní a budou-li za stejnou práci stejně odměňovány. Nepřekonatelným problémem pro pracovní zařazení žen se jeví založení rodiny a mateřské povinnosti. Mladé ženy jsou diskriminovány v mnoha případech při vstupu do prvního zaměstnání, poněvadž se zaměstnavatelé obávají budoucího přerušení práce z důvodu narození dítěte. Vyzývám proto k hledání nových možností podpory žen při nástupu do zaměstnání po mateřské. Druhým výrazným problémem je nedostatečné finanční ohodnocení sociální práce a péče o blízké v nemoci či ve stáří. I zde musíme hledat nové cesty podpory pro ženy, protože jsou to takřka výhradně ony, kdo o své blízké pečují. Plenární zasedání ve Štrasburku, 16. února 2012 Dohoda mezi EU a Marokem (A7-0023/2012 ) Dohoda mezi EU a Marokem je chybná a škodlivá. Zpravodaj José Bové a Výbor pro zemědělství jsou zásadně proti jejímu přijetí. S ohledem na události v Tunisku, Egyptě, Libyi a Sýrii je nutné zdůraznit, že dohody o liberalizaci, které byly dosud zavedeny, nedosáhly deklarovaných cílů, a proto se nesmí nadále pokračovat v politice, která upřednostňuje 4 ekonomické zájmy vlivných subjektů bez toho, aby hodnotila sociální dopady pro obyvatelstvo a způsobené škody na životním prostředí a klimatu. Pro evropské i severoafrické zemědělství a rybolov má předložená zpráva zvlášť drastické negativní důsledky, neboť posiluje průmyslové zemědělství na úkor zemědělství udržitelného. Evropským producentům připravuje nekalou konkurenci v podobě cenového dumpingu z důvodu dětské práce a práce bez jakýchkoliv sociálních standardů. Pro severní Afriku je předložená smlouva škodlivá zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Mocné zemědělské subjekty čerpají podzemní sladkou vodu pro své zisky ze zemědělství takovým způsobem, že se její hladina snižuje každoročně o průměrně 1,5 metru. Pro příklad: v Maroku je pro vypěstování 1 kilogramu rajčat nutné spotřebovat 100 litrů vody v porovnání s 10 litry vody ve Francii či Německu. Plně podporuji záporné stanovisko zpravodaje a odmítám přijetí dohody mezi EU a Marokem o liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu. Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. února 2012 Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků Návrh nařízení o smluvních vztazích v odvětví mléka a mléčných výrobků reaguje na složitou situaci na trhu s mlékem, kolísání cen a nekalé praktiky při vyjednávání o výkupních cenách mléka od zemědělců. Aby se zajistil udržitelný rozvoj výroby mléka a aby bylo možné producentům zaručit přiměřenou obživu, je nezbytné podniknout na unijní úrovni takové kroky, které zajistí spravedlivější rozdělení zisku v rámci dodavatelského řetězce. Zemědělství je nejstrategičtější odvětví v EU vůbec, je bezpodmínečně nutné hledat a také nalézat možnosti podpory. Pokud naši zemědělci nebudou mít dostačující obživu, zemědělskou činnost ukončí a my všichni budeme závislí na dodávkách potravin ze světa. S ohledem na budoucí potravinovou nedostatečnost ve světě je to ten největší hazard, který si EU nesmí dovolit. Producentům mléka navrhujeme sjednocovat se do velkých celků a družstev. Připomínám, že podobné velkostatky jsme úspěšně posledních 20 let v zemích střední a východní Evropy likvidovali. A drobného svobodného zemědělce přitom představovali jako úspěšný model západu. Nedomnívám se, že nějaké minimální smluvní závazky mezi producenty mléka a mlékárnami pomohou situaci vyřešit. Zvažme možnosti stanovení minimálních výkupních cen syrového mléka v rámci celé EU, a to zvlášť pro zimní a letní období. Neobávejme se tohoto rázného kroku vpřed!

5 Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. února 2012 Program Daphne Cílem programu Daphne je bojovat proti násilí páchanému na ženách, dětech a mladistvých. Od roku 2000 se iniciativa Daphne transformovala do víceletého programu na období 2000 až 2003 financovaného částkou 20 milionů EUR. V roce 2004 a následně 2007 byly zahájeny programy Daphne II a Daphne III s průměrnými ročními rozpočty ve výši 10 milionů EUR pro Daphne II, resp. 16,7 milionu EUR pro Daphne III. Od roku 1997 bylo realizováno více než 500 projektů z různých oblastí, jako je sexuální, psychické a fyzické násilí způsobované v rodinách, školách i jiných institucích. Bohužel musím podotknout, že z nových členských států přicházelo dosud jen mizivé procento žádostí na čerpání financí z programu Daphne. Což ovšem může být způsobeno i malou informovaností odborné veřejnosti o tomto programu. Nabádám tímto nevládní organizace, výzkumné ústavy, veřejné úřady, školy i média a všechny další subjekty, jejichž spolupráce by mohla být v boji proti násilí na ženách, dětech a mladistvých užitečná, aby se o tomto programu EU informovaly a usilovaly o jeho větší šíření a zejména využívání. Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. února 2012 Sport v EU (A7-0385/2011 ) Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie přisuzuje EU nové kompetence v oblasti sportu. Sport je bez jakékoliv pochyby pro evropskou společnost důležitý, přispívá k udržení zdraví, podporuje pozitivní formu soutěživosti mezi mládeží, napomáhá udržet fyzickou aktivitu ve stáří i prospívá sociálnímu začleňování. Sport jako odvětví hospodářství přispívá k ekonomickému růstu a udržuje vytvořená pracovní místa. Sport se ovšem také potýká s celou řadou negativních jevů, jako je doping či neukázněnost a násilí fanoušků, které někdy končí až brutálními bitkami na stadionech či v ulicích. Ve věci násilí na stadionech však zpráva kolegy Santiaga Fisase Ayxely nepřináší žádný zlepšující podnět či námět na změnu. Vyzývám proto Komisi, Radu i zpravodaje k větší pozornosti, pokud jde o toto citlivé a složité téma. V některých členských zemích se daří násilí na stadionech zvládat lépe než jinde. Proč tedy nevyužít již existující potenciál? Pojďme společně nalézt možnosti řešení. Zpráva předložená plénu je celkově vyvážená a přínosná, proto, i přes uvedenou výhradu, budu hlasovat pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 19. ledna 2012 Dodavatelský řetězec pro zemědělské vstupy - Nerovnováha v potravinovém řetězci Zemědělství čelí stále složitější situaci. Zatímco náklady na nákup zemědělských vstupů jako energie, strojního vybavení, krmných směsí, syntetických hnojiv, pesticidů, osiva či vody výrazně stoupají, zisky zemědělců stagnují. Zemědělská činnost spotřebovává velké množství energie. Zemědělci usilují o maximální úsporu energie zateplováním zemědělských objektů, prostřednictvím alternativních zdrojů energie apod. S ohledem na strategickou pozici zemědělství pro Evropu, produkování nezávadných potravin, zajišťování nezávislé obživy pro evropské obyvatelstvo žádám, aby Komise a Rada zvážily možnosti pro stanovení maximálních cen energií pro primární zemědělskou výrobu. Druhým ekonomicky zatěžujícím faktorem na vstupu jsou náklady na umělá hnojiva a pomocné půdní látky. Zde je prostor pro zlepšení na straně zemědělců. Zemědělci si navykli používat velké množství umělých hnojiv. Omezení masivního užívání chemie půdním ekosystémům prospěje a napomůže přirozenému obnovování. Nabádám proto k většímu používání přírodních hnojiv a přírodních produktů, které již v zemědělství vznikají jako vedlejší produkty. Zdůrazňuji také podporu biologického zemědělství. Třetím zásadním problémem zemědělců jsou rapidně se zvyšující náklady na osivo a sadební materiál. Tento znepokojující stav je způsoben masivním nákupem certifikovaného osiva a malým využíváním osiva vyprodukovaného v hospodářství. Přitom osivo vyprodukované v hospodářství je ekonomicky výhodné a prospívá životnímu prostředí. Vyzývám k revizi všech nařízení, která zemědělce v užívání vlastního osiva omezují. Plenární zasedání ve Štrasburku, 19. ledna 2012 O plýtvání potravinami (A7-0430/2011 ) Plýtvání potravinami je závažným celosvětovým problémem. Týká se celého zemědělsko-potravinářského řetězce od producenta až po konečného spotřebitele, sahá od ztrát při sklizni a skladování přes špatné zajištění produktů při přepravě a chybné balení až po špatné návyky konečných spotřebitelů při nákupu a užívání. Paradoxem je, že se potravinami plýtvá jak v průmyslových, tak v rozvojových zemích. V průmyslových zemích dochází k plýtvání zejména během distribuce a spotřeby, a to z důvodu nadměrná produkce potravin. V rozvojových zemích se znehodnocují potraviny hned v počátečních fázích pomyslného řetězce, a to z důvodu nedostatku technologií, např. chladících, neexistujících dopravních systémů a infrastruktury a možností 5

6 bezpečného skladování. S mnoha z těchto skutečností je možné málo učinit, v průmyslových zemích se nepřestanou vyrábět nadbytky a celý svět rovněž nemůže být infrastrukturně a technologicky vyspělý. V čem však můžeme konat, a to okamžitě, je likvidace potravin, které už nemají být konzumovány. Většina těchto potravin končí ve směsném odpadu a lidstvo tak vytváří miliony tun směsného odpadu, pro který již není místo. Řešením je třídění odpadu a biologická likvidace potravin. Takto recyklované potraviny mohou být navráceny do zemědělství jako přírodní hnojiva či jako humus. Otevření diskuze k tomuto problému vítám a budu hlasovat pro přijetí zprávy. Plenární zasedání ve Štrasburku, 13. prosince 2011 Rybolov ve Středozemním moři (A7-0392/2011) Paní předsedající, hlasoval jsem pro přijetí doporučení k budoucím ustanovením pro rybolov v rámci dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři. Středozemní moře je nejohroženějším vodním ekosystémem v Evropě. Řada druhů ryb, korálů a jiných živočichů zde byla vylovena tak masivním způsobem, že došlo k nenávratnému vymizení určitých druhů. Celá řada dalších je velmi ohrožena. Problémem je, že v rámci druhů přežívají jedinci s podobným složením DNA, čímž je celý místní ekosystém ohroženější. Sebemenší změna v potravinovém řetězci, změna znečištění či klimatu může vést k vyhynutí dalších druhů. Proto je činnost této komise nezbytná pro ochranu biodiverzity, snížení množství možných odlovů a zvýšení počtu rezervací, ve kterých je rybolov zakázán. Lidstvo dostalo svým přístupem rybolov mezi nejohroženější z činností, lidstvo mu nyní musí pomoci se regenerovat. Dnes mohou mít rybáři méně práce, ale práci musejí mít i v budoucnu. Absolutní vylovení by s sebou přineslo definitivní ztrátu rybářství jako odvětví. Je naší povinností uchovat biodiverzitu druhů a rybolov i pro příští generace. Plenární zasedání ve Štrasburku, 16. listopadu 2011 Evropské dědictví (A7-0331/2011 ) Doporučení pro druhé čtení k rozhodnutí EP a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení evropské dědictví má především za cíl posílit u evropských občanů pocit sounáležitosti s Evropou a potažmo EU. Kulturní, historické či jiné památky by mohly získat označení evropské dědictví v rámci výběrového řízení každé dva roky, přičemž hlavním měřítkem by byl doklad o jejich symbolické hodnotě pro Evropu a evropskou integraci. Existuje sice již řada označení kulturních a jiných 6 památek, systém označení evropské dědictví však může při malém finančním nároku přinést přidanou hodnotu v podobě nárůstu v oblasti cestovního ruchu. Může se tak stát dalším symbolem pro turisty z Evropy i světa a přispět tak k hospodářskému růstu v Evropě alespoň malým dílem. Každou takovou iniciativu vítám, a proto jsem hlasoval pro přijetí předloženého doporučení. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. listopadu 2011 Přistěhovalectví v EU (A7-0350/2011) Vážená paní předsedající, Evropa má nejstarší obyvatele a zároveň nejnižší přírůstek obyvatelstva na světě, přičemž migrační vlny ze třetích zemí stále sílí. Pokud vezmeme tyto změny v populaci jako příležitost a budeme je vhodně spoluvytvářet, nestanou se pro Evropskou unii časovanou bombou. Členské státy, regiony i města mohou na rozdíl od strategií využívat prostředků ze strukturálních fondů. V období 2007 až 2013 bylo čerpáno pouhých 9% možných prostředků. Regionální politika je přitom hlavním nástrojem, s jehož pomocí je možné demografické změny řešit. Apeluji na regiony, aby více využívaly možností, které jim Evropská unie nabízí, a pracovaly na adekvátních projektech podpory seniorů, dětí a rodin i zaměstnávání mladých občanů. V oblasti přistěhovalectví zdůrazňuji, že je nezbytně nutné, aby Evropská unie v rámci svých politik rozlišovala mezi migranty, kteří Evropu posunou vpřed, a těmi, kteří do Evropské unie migrují pouze s vidinou jednoduššího života. Předložená zpráva nabízí řadu vhodných řešení, proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. listopadu 2011 Zdraví včel a odvětví včelařství Včelařství poskytuje klíčové služby pro zemědělství formou opylování a pomáhá zachovat biologickou rozmanitost druhů i udržet ekologickou rovnováhu. Kromě toho zajišťuje obživu pro více než občanů EU. Hospodářská hodnota včelařství je právě proto strategická, neboť samotná úspěšnost produkce potravin závisí na opylování včelami. Evropské včelařství se potýká s občasným, ale velkým úhynem celých včelstev, přičemž příčiny úhynu nelze dostatečně a včas prokázat. K úhynu bezpochyby dochází důsledkem velkého znečištění životního prostředí a masivního využívání pesticidů i antibiotik v zemědělství. Geneticky modifikované plodiny mohou mít na úhynu včelstev také svůj podíl. Můj pohled umocňuje i skutečnost, že výrobci GMO se zásadně na výzkumu vlivu GMO na včely nepodílejí. Včelařství může výrazně napomoci, pokud EU v brzké době zreviduje a ustanoví povolené

7 a zakázané druhy pesticidů i hnojiv v zemědělství. Vítám záměr Komise zpřístupnit své webové stránky ve všech jazykových verzích pro dialog a výměnu informací mezi včelaři všech členských států, regionů a tím i mezi profesionálními a amatérskými včelaři. Podporuji vypsání zvláštních programů finanční pomoci pro začínající a mladé včelaře napříč EU a podporu chovu původních druhů včel, které byly genově více odolnější proti virům a roztočům. Rozmanitost druhů včelstev může situaci v oblasti včelařství i zemědělství výrazně prospět. Plenární zasedání ve Štrasburku, 26. října 2011 Vzdělávání a pracovní trh (A7-0320/2011) Pane předsedající, hospodářská, finanční a sociální krize má za důsledek především snižování počtu pracovních míst. Celkově jich od roku 2008 v Evropě zaniklo 5,6 milionu. Velice znepokojující je skutečnost, že podstatnou část nezaměstnaných tvoří mladí lidé do třiceti let. Pokud mladý člověk nezačne po ukončení učebního oboru či vysoké školy pracovat, jeho znalosti a schopnosti mizí a on sám začíná být postupně sociálně vyčleňován ze společnosti. Tato situace neumožňuje řádně založit rodinu a k práci vést své děti, potažmo později převzít finanční odpovědnost za své rodiče či prarodiče. Zdůrazňuji, že je nezbytné přehodnotit systém středoškolského vzdělání. V řadě zemí Evropské unie školství produkuje statisíce univerzálně vzdělaných středoškoláků, pro které není práce, zatímco trvá poptávka po tradičních řemeslech a evropský trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem řemeslníků. Předložená zpráva obsahuje převážně vhodná opatření s cílem zvýšit zaměstnanost v Evropě, a proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 27. září 2011 Dohoda EU a Palestina (A7-0300/2011 ) Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi EU a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy o liberalizaci v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu zavádí bezcelní a i bezkvótový přístup těchto produktů dovezených z území palestinské samosprávy na evropský trh. Oproti tomu některé produkty z EU budou mít sice bezcelní přístup na palestinský trh, ale budou stanoveny horní kvóty pro jeho dovoz. Chápu, že hlavním cílem této dohody je podpořit rozvoj palestinské ekonomiky, usnadnit možnost vývozu palestinských produktů do EU a pomoci tak zlepšit hospodářský rozvoj regionu. Proto nerovnost v podmínkách akceptuji. Poněvadž evropští občané požadují znát původ produktů, které konzumují, je nezbytné v této souvislosti zajistit, aby při uplatňování dohody nedocházelo ke zneužívání pravidel o zemi původu produktů. Evropský soudní dvůr považuje ve svých rozhodnutí Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu za palestinské území, tzn. že Izrael nemůže produkty z izraelských osad v této oblasti uplatňovat jako izraelské zboží. Palestinsko-izraelskou otázku v této zprávě jistě nemůžeme chtít vyřešit, zpráva má za cíl především pomoci zemědělcům a rybářům v oblasti vyvážet a prodávat produkty podle práva. Zpráva jako celek je přínosem, proto budu hlasovat pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 27. září 2011 Obchodní politika EU (A7-0255/2011) Svět a poměry sil v mezinárodním obchodu se dramaticky mění. Zatímco EU v roce 2000 vykazovala 25% podíl na světovém HDP, počítá se pro rok 2020 již jen s 18% podílem. Naproti tomu Čína a Indie, země s největším počtem obyvatel, nadále rostou, a to jak podílem HDP, tak počtem obyvatelstva. Aby EU mohla i v budoucnu zůstat světovým hráčem a podílet se tak na určování pravidel, je nezbytné na tyto změny reagovat a vypracovat dlouhodobou strategii evropské obchodní politiky. Zpráva o obchodní politice v rámci strategie Evropa 2020 kritickým způsobem hodnotí sdělení Komise z listopadu Souhlasím se zpravodajem, že toto sdělení je spíše souhrnem pokynů než komplexní strategií EU pro obchodní politiku, která by mohla čelit výzvám měnícího se světového hospodářství. EP přijal strategii globální Evropa. Cíle této strategie nebyly dodnes dosaženy. Vítám výzvu zpravodaje určenou EK a členským státům a přidávám se k ní. Je nutné vypracovat analýzu a zjistit, proč se mnohých cílů nepodařilo dosáhnout, a z tohoto pak vyvodit závěry. Schvalujeme řady stanovisek, prohlášení a pokynů bez toho, aby se zpětně cíleně řešilo, zda jsou funkční a účinné. V oblasti mezinárodního obchodu je to však nezbytnost. Plně podporuji zprávu předloženou kolegou Casparym. Plenární zasedání ve Štrasburku, 26. září 2011 Cestovní ruch v Evropě Cestovní ruch představuje 10 % HDP Evropské unie a zajišťuje pracovní zařazení a obživu pro 12 % evropských občanů. Cestovní ruch je rovněž nejcílenějším prostředkem pro zlepšování šíření a propagace Evropy ve světě jako jednotné destinace s jedinečnou specifičností a rozmanitostí jejích regionů. Pro podporu udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu je nutné pracovat na vzdělávání a odborné kvalifikaci osob pracujících 7

8 v oblasti cestovního ruchu a investovat do inovací a nových technologií. V této souvislosti považuji program Erasmus pro mladé podnikatele za vhodný nástroj pro rozvoj nových schopností a dovedností mladých, kteří by následně měli být schopni zajistit nejen obživu sami sobě, ale i vytvořit pracovní místa pro další osoby ve svém okolí. Pro evropský cestovní ruch je nezbytné postupně prodlužovat jeho sezónnost. Vhodným prostředkem by mohl být program Calypso, který by určitým kategoriím osob (mladí, staří, postižení) zabezpečil přístup k cestovnímu ruchu v období mimo hlavní sezóny. V současné době spěchu a shonu bude v budoucnu stále více stoupat zájem o venkovský cestovní ruch a agroturistiku, přírodní cestovní ruch a lázeňský a zdravotní cestovní ruch. Je nutné, abychom byli na tuto změnu připraveni a evropský cestovní ruch nabízel adekvátní možnosti odpočinku nejen evropským občanům. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. září 2011 Politický přístup EU ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 Využití a řízení rádiového spektra je strategickou politikou a omezeným zdrojem. Politika rádiového spektra je součástí tzv. digitální agendy Komise pro Evropu a je nezbytná pro plnění cílů strategie EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Cílem politiky rádiového spektra je vytvoření konkurenceschopného a udržitelného průmyslu poskytujícího bezdrátové širokopásmové služby. Problematické bývá adekvátní přidělování spektra, které by mělo sledovat výhradně zájmy většiny občanů. Jeho zneužití ze strany různých ekonomických subjektů je nasnadě, a proto je v této souvislosti nezbytná kontrola jeho přidělování a využívání. Vítám dlouhodobý program této politiky a také její strategický závazek, který zajistí odpovídající právní jistotu při vysokých počátečních nákladech na rozvinutí. Podporuji vytvoření harmonizovaných kmitočtových pásem, uvolnění spektra v rozmezí 790MHz až 862MHz pro mobilní širokopásmové připojení do roku 2013 a zlepšení podmínek pro frekvence s větší kapacitou. Evropa nesmí ve sledu rychlého rozvoje klasických mobilních komunikací zapomenout na další rozvoj rádiové spektra. Pro Evropskou unii je nezbytné nezaostat za zbytkem světa a být nadále i v této oblasti plně konkurenceschopnou. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. září 2011 Dohoda o přidružení s Moldavskou republikou (A /011 ) Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost pro jednání mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o Dohodě o přidružení usiluje o stanovení priorit pro eventuální budoucí přidružení Moldávie a nastartování hlubší spolupráce s EU. V oblastech zahraniční a bezpečností politiky i spolupráce v oblasti energetiky a obchodu již vedla k úspěšnému uzavření většiny kapitol jednání. Dalšímu zlepšení však nadále brání rozdílné normy Moldávie oproti EU. Je žádáno vytvoření programu vyjednávání o DCFTA, který by se měl zaměřit na odstranění překážek bránících dvoustrannému obchodu a investicím a rozdílů mezi technickými, hygienickými a rostlinolékařskými normami. V této souvislosti vítám nadnárodní iniciativy v rámci Východního partnerství, zejména ve věci celní spolupráce. Spory o podněsterskou oblast a stálé vnitřní problémy Moldavska však brání v současné době rozvoji ještě hlubší spolupráce. Zprávu jako celek vítám, neboť autor usiluje o zhodnocení spolupráce mezi Evropskou unií a Moldávií a ukazuje také řadu potíží bránících jejímu dalšímu rozvinutí. Z těchto důvodů budu hlasovat pro přijetí tohoto doporučení. 8 Výtisk je neprodejný. Financován frakcí SD v Evropském parlamentu.

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0165/2016 27.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0106/2016 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o zvláštní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 28. 3. 2012 2011/0324(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více