ROK TŘETÍ... z mých projevů...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK TŘETÍ... z mých projevů..."

Transkript

1 Skupina Progresivní Aliance S&D S&D Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu ROK TŘETÍ... z mých projevů... Poslanec Evropského parlamentu Robert DUŠEK Člen AGRI Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova DSEE Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem Náhradník LIBE Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci DANZ Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem Člen Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zvolený za ČSSD Bruxelles Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 14G157 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel +32(0) (0) Strasbourg Parlement européen Bât. Louise Weiss T , avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex +33(0) (0) Kancelář v ČR: Dům Kultury Liberec - vchod D Soukenné náměstí Liberec

2 Plenární zasedání ve Štrasburku, 25. října 2012 Společná rybářská politika (A7-0314/2012 ) Společná rybářská politika EU zatím měla omezené pravomoci a řídila rybolov jen slabým způsobem. Nadále tak dochází k masivnímu mizení jednotlivých druhů ryb, které je způsobeno nadměrným rybolovem. Předložená zpráva řeší prodloužení dvouletého režimu zvláštní ochrany pásma do 12 mil od pobřeží, které je nejvíce ohroženo. Apeluji na přijetí zprávy v předloženém znění. A podporu zvětšení této zóny na 20 mil od pobřeží. Některé členské státy řeší ochranu svého pobřeží dobře po svém, ale minimální podmínky ochrany musí být dány ze strany Evropské unie. Zpráva pokračuje v boji za zachování rybolovu jako odvětví pro příští generace, a proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 12. září 2012 Režimy jakosti zemědělských produktů Evropa si zakládá na dlouhodobě a tradičně pěstovaných či vyráběných produktech. Evropští výrobci potravin poskytují spotřebitelům velmi rozmanitou a povětšinou velmi kvalitní nabídku potravin. Vznikají chráněné evropské značky představující svoji historii i současnou kvalitu. Současnými režimy jakosti je např. chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZP), zaručená tradiční specialita (ZTS), produkty ekologického zemědělství a nejvzdálenějších regionů. Potraviny v těchto systémech se vyznačují vlastním logem, čímž umožňují rychlou orientaci spotřebitele. Systém jakosti a označování potravin pomáhá úspěšnějšímu prosazování na evropském i světovém trhu. Je nezbytné v tomto úsilí vytrvat a nadále politiku jakosti produktů a potravin zlepšovat. Nový návrh Evropské komise si klade za cíl upravit právní předpisy EU v oblasti jakosti, zlepšit fungování vnitrostátních a soukromých systémů certifikace, aby byly jednodušší, transparentnější a srozumitelnější i přizpůsobitelné inovacím a rychlému pokroku. Důležité také je, aby představovaly menší zátěž pro producenty i správce. Zpráva o jakosti zemědělských produktů je přínosem pro evropskou legislativu, zemědělský trh, producenty i spotřebitele, a proto podporuji její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 3. července 2012 Nehody v silniční dopravě (A7-0195/2012) 2 Ročně zahyne v EU v dopravě nejvíce osob na důsledky dopravní nehody na silnici. Stále častěji se také setkáváme s tragickými nehodami cestovních autobusů. Největší nebezpečí přirozeně představují nejtěžší vozidla, tzn. nákladní a autobusová doprava. Pracovním podmínkám a dodržování předpisů profesionálních řidičů je proto nezbytné věnovat mimořádnou pozornost. Evropská politika kontrol a ověřování v silniční dopravě je založena na směrnici o minimální úrovni silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců a na nařízení Rady o tachografech. V současné době jsou používány tachografy analogové ve vozidlech registrovaných do a tachografy digitální ve vozidlech registrovaných od této doby. Problémem je skutečnost, že podmínky stanovené těmito předpisy jsou porušovány. Tím jsou poctiví dopravci dodržující předpisy sankcionováni. Společnosti, které předpisy nedodržují, získávají nepřijatelnou konkurenční výhodu na trhu a mohou nabídnout dopravu za nižší ceny. Druhým problémem je nedostatečná účinnost tachografů. Používané tachografy totiž neposuzují, zda došlo k porušení předpisů o počtu hodin jízdy a odpočinku řidiče, nýbrž pouze zaznamenávají údaje o jízdě. S ohledem na možnosti digitálních sítí a satelitů apeluji na budoucí propojení činnosti digitálních tachografů s kontrolními místy. Zprávu jako celek vítám a hlasoval jsem pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. července 2012 Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat Zpráva o strategii EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat usiluje o dosažení jednoznačné a stejně dobré úrovně životních podmínek zvířat v EU, neboť dosud přetrvávají obrovské rozdíly v rámci Unie i mezi různými druhy zvířat. Dobrá úroveň životních podmínek zvířat je přirozenou součástí udržitelného rozvoje a je nezbytná pro udržení zdraví zvířat, zdraví obyvatel i pro produktivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat. Právní předpisy mají být jasné, jednoznačné, aby byly snadno a rychle kontrolovatelné. Sankce za jejich případné nedodržení musí být přísné, neboť se stále častěji setkáváme s nešvarem vědomého neaplikování některých předpisů. Taková situace nastala s nedodržením směrnice o chovu nosnic. Je důležité si uvědomit, že smyslem společného trhu je dodržování společně daných podmínek. Subjekty, které pravidla dodržují přirozeně, nesmějí být znevýhodněny tím, že druzí je porušují a získávají tím na trhu konkurenční výhodu, např. nižšími náklady na výrobu či provoz. To je do budoucna absolutně nepřijatelné. Zdůrazňuji, že EU musí požadovat, aby dovozy ze třetích zemí do EU splňovaly stejné standardy a normy jako v EU. Tím zamezíme nelegálnímu znevýhodnění našich zemědělců i přispějeme k lepšímu zacházení se zvířaty ve třetích zemích. Plně podporuji přijetí rámcového zákona EU o dobrých životních podmínkách zvířat.

3 Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. června 2012 Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely Zpráva o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely má za cíl revidovat a upřesnit právní předpisy pro tyto potraviny na evropském trhu. V současné době na základě aktuálních předpisů je zpravidla nemožné odlišit v obchodech potraviny pro běžnou spotřebu od potravin pro malé děti, potravin pro diabetickou či jinou dietu nebo pro vrcholové sportovce. Mléčné výrobky označené pro děti mívají mnohem více cukru než ostatní podobné produkty a slazené ovocné nápoje pro děti obsahují množství barviv, umělých sladidel i konzervantů. Jelikož se v tomto případě jedná pouze o reklamní potisk výrobku a označení pro děti nemá žádný závazný evropský legislativní rámec, mohou výrobci podvádět spotřebitele chytrou reklamou. EU musí právními předpisy přimět výrobce k dodávaní potravin bez pesticidů a jiných toxických látek. Zejména kojenci, malé děti, senioři a diabetici jsou ohroženi i malým množstvím toxinů či chemikálií v potravě. Rovněž i ostatní spotřebitelé by měli mít možnost volit vědomě zdravější potraviny. Potraviny musí mít na svém obalu viditelné a pravdivé informace o svém složení. Označení bez přidaného glutamátu či bez přidaných konzervantů nic nevypovídá o množství a obsahu nezdravých látek v potravinách. Pravidelné kontroly dodržování předpisů mají být nezbytnou součástí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 20. dubna 2012 Evropské školství O modernizaci evropského školství se diskutuje již minimálně celé toto volební období. Obávám se však, že dochází k zásadním chybám, které naše vysoké školství degradují pouze do úrovně získávání titulů. Zpravodaj o vysokoškolském vzdělání hovoří jako o vysoce kvalifikovaném vzdělání, což jsou dva naprosto odlišné pojmy, mezi kterými nemusí být přímá úměra. Problémem, který se neustále zvětšuje, je rostoucí počet vysokoškoláků v evropském obyvatelstvu, kdy již více než třetina obyvatel dosáhla vysokoškolského titulu. Přičemž nám stále více chybí tradiční řemeslníci. Je nezbytné, abychom si uvědomili, že mnoho vysokoškoláků, pro které není práce, Evropu z krize nedostanou. Jsem pro větší propojení středních odborných škol s podnikatelským prostředím. Na jednu stranu chceme umožnit všem mladým lidem, aby studovali vysokou školu, na druhé straně jim následně nemůžeme být schopni nabídnout žádnou adekvátní pracovní činnost. Pracovní místa, která jsou na trhu volná, jsou zpravidla řemeslného zařazení. Zvažme tedy, zda zde nečiníme něco špatně. Zda neženeme mladé lidi do bludného kruhu nezaměstnanosti. Nabízejme a podporujme naopak tradiční i nová řemeslná odvětví, které naše hospodářství potřebuje. I přes mé výhrady je zpráva přínosem k této problematice, a proto jsem pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 18. dubna 2012 Zdanění energetických produktů a elektřiny Zatímco stávající směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny stanoví pravidla pro produkty podléhající zdanění, osvobození od daně, minimální sazby daně pro paliva a elektřinu podle množství spotřebované energie, nový návrh prioritně propojuje energetickou politiku s cíli nízkouhlíkového hospodářství. Zdanění energie se má podle návrhu Komise rozdělit na dvě části. Jednou z nich má být daň na emise CO 2 (20 EUR za tunu CO 2 ) a druhou platba podle energetického obsahu produktu. Členské státy budou moci nad rámec těchto minimálních sazeb obě části daně zvýšit. Vítám, že zemědělství jako strategickému odvětví zajišťujícímu obživu obyvatelstva budou ponechány snížené sazby daně jako doposud. Přijímám argumenty pro lepší využívání energetických zdrojů i větší využívání méně znečišťující energie. Obávám se však stejně jako zpravodajka výrazného nárůstu cen energií a paliva, zejména motorové nafty. Tento nárůst by zatížil nejen přímé spotřebitele, ale i celé evropské hospodářství. Je nezbytné, abychom problematiku viděli také z celosvětového hospodářského hlediska a následky svých rozhodnutí zvažovali ještě důsledněji než kdy předtím. Stanovení daně z paliva a energie, která bude platná jen v členských státech EU, přinese nové nerovné podmínky na celosvětovém trhu a naše ekonomiky následně přeneseně ještě více zatíží. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. března 2012 Zpráva Chris Davies (A7-0033/2012 ) Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 má pomoci vytvořit rámec pro nové legislativní akty, které budou spoluurčovat povahu investic. Systém povolenek pro snižování CO 2 se ukazuje jako nedostatečný, neboť jejich nadbytek snížil cenu a nemohou již tak plnit svoji funkci pro investice do nízkouhlíkového a udržitelného hospodářství. Navíc v roce 2010 došlo k dalšímu nárůstu emisí o 6 %. Světoví producenti jako Čína či Indie se již nyní připravují k masivnímu přechodu k udržitelným zeleným technologiím. Evropa, pokud chce zůstat konkurenceschopná, by měla usilovat o co nejrychlejší a nejefektivnější sni- 3

4 žování CO 2 a podporovat technologie i procesy, jež mnohem účinněji využívají energie a zdroje. Pokroku se dosáhlo např. v automobilovém průmyslu, letecký průmysl však nadále zaostává a zůstává jednou z nejvíce zatěžujících oblastí. V této souvislosti je bezpodmínečně nutné zdůraznit funkci stromů a lesních porostů pro zachycování CO 2. Stromy a lesní porosty na sebe váží CO 2 tím nejpřirozenějším způsobem bez nutnosti velkých investic. Je nezbytné omezit masivní rabování lesů za účelem zisku, které se den po dni více a silněji děje ve většině členských států Unie. Zprávu jako celek vítám a podpořím ji svým hlasováním. Plenární zasedání ve Štrasburku, 12. března 2012 Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii Ženy v politickém rozhodovacím procesu V rovnosti žen a mužů v Evropské unii již bylo dosaženo řady pokroků. Zlepšení je možné konstatovat zejména ve znění právních předpisů. Skutečné rovnosti však dosud dosaženo nebylo. V této problematice jsou obrovské rozdíly. Zatímco v nadnárodních společnostech a v aglomeracích se stejná odměna za stejnou práci při stejné kvalifikaci stává pravidlem, v regionálních či venkovských oblastech převládají genderové stereotypy vedoucí až k absolutní nerovnosti mezi ženami a muži. Členské státy i orgány EU by se měly zaměřit zejména na pracovní trh v těchto oblastech. Rovnosti žen a mužů může být v budoucnu dosaženo pouze tehdy, budou-li mít ženy stejný přístup k pracovnímu trhu již nyní a budou-li za stejnou práci stejně odměňovány. Nepřekonatelným problémem pro pracovní zařazení žen se jeví založení rodiny a mateřské povinnosti. Mladé ženy jsou diskriminovány v mnoha případech při vstupu do prvního zaměstnání, poněvadž se zaměstnavatelé obávají budoucího přerušení práce z důvodu narození dítěte. Vyzývám proto k hledání nových možností podpory žen při nástupu do zaměstnání po mateřské. Druhým výrazným problémem je nedostatečné finanční ohodnocení sociální práce a péče o blízké v nemoci či ve stáří. I zde musíme hledat nové cesty podpory pro ženy, protože jsou to takřka výhradně ony, kdo o své blízké pečují. Plenární zasedání ve Štrasburku, 16. února 2012 Dohoda mezi EU a Marokem (A7-0023/2012 ) Dohoda mezi EU a Marokem je chybná a škodlivá. Zpravodaj José Bové a Výbor pro zemědělství jsou zásadně proti jejímu přijetí. S ohledem na události v Tunisku, Egyptě, Libyi a Sýrii je nutné zdůraznit, že dohody o liberalizaci, které byly dosud zavedeny, nedosáhly deklarovaných cílů, a proto se nesmí nadále pokračovat v politice, která upřednostňuje 4 ekonomické zájmy vlivných subjektů bez toho, aby hodnotila sociální dopady pro obyvatelstvo a způsobené škody na životním prostředí a klimatu. Pro evropské i severoafrické zemědělství a rybolov má předložená zpráva zvlášť drastické negativní důsledky, neboť posiluje průmyslové zemědělství na úkor zemědělství udržitelného. Evropským producentům připravuje nekalou konkurenci v podobě cenového dumpingu z důvodu dětské práce a práce bez jakýchkoliv sociálních standardů. Pro severní Afriku je předložená smlouva škodlivá zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Mocné zemědělské subjekty čerpají podzemní sladkou vodu pro své zisky ze zemědělství takovým způsobem, že se její hladina snižuje každoročně o průměrně 1,5 metru. Pro příklad: v Maroku je pro vypěstování 1 kilogramu rajčat nutné spotřebovat 100 litrů vody v porovnání s 10 litry vody ve Francii či Německu. Plně podporuji záporné stanovisko zpravodaje a odmítám přijetí dohody mezi EU a Marokem o liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu. Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. února 2012 Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků Návrh nařízení o smluvních vztazích v odvětví mléka a mléčných výrobků reaguje na složitou situaci na trhu s mlékem, kolísání cen a nekalé praktiky při vyjednávání o výkupních cenách mléka od zemědělců. Aby se zajistil udržitelný rozvoj výroby mléka a aby bylo možné producentům zaručit přiměřenou obživu, je nezbytné podniknout na unijní úrovni takové kroky, které zajistí spravedlivější rozdělení zisku v rámci dodavatelského řetězce. Zemědělství je nejstrategičtější odvětví v EU vůbec, je bezpodmínečně nutné hledat a také nalézat možnosti podpory. Pokud naši zemědělci nebudou mít dostačující obživu, zemědělskou činnost ukončí a my všichni budeme závislí na dodávkách potravin ze světa. S ohledem na budoucí potravinovou nedostatečnost ve světě je to ten největší hazard, který si EU nesmí dovolit. Producentům mléka navrhujeme sjednocovat se do velkých celků a družstev. Připomínám, že podobné velkostatky jsme úspěšně posledních 20 let v zemích střední a východní Evropy likvidovali. A drobného svobodného zemědělce přitom představovali jako úspěšný model západu. Nedomnívám se, že nějaké minimální smluvní závazky mezi producenty mléka a mlékárnami pomohou situaci vyřešit. Zvažme možnosti stanovení minimálních výkupních cen syrového mléka v rámci celé EU, a to zvlášť pro zimní a letní období. Neobávejme se tohoto rázného kroku vpřed!

5 Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. února 2012 Program Daphne Cílem programu Daphne je bojovat proti násilí páchanému na ženách, dětech a mladistvých. Od roku 2000 se iniciativa Daphne transformovala do víceletého programu na období 2000 až 2003 financovaného částkou 20 milionů EUR. V roce 2004 a následně 2007 byly zahájeny programy Daphne II a Daphne III s průměrnými ročními rozpočty ve výši 10 milionů EUR pro Daphne II, resp. 16,7 milionu EUR pro Daphne III. Od roku 1997 bylo realizováno více než 500 projektů z různých oblastí, jako je sexuální, psychické a fyzické násilí způsobované v rodinách, školách i jiných institucích. Bohužel musím podotknout, že z nových členských států přicházelo dosud jen mizivé procento žádostí na čerpání financí z programu Daphne. Což ovšem může být způsobeno i malou informovaností odborné veřejnosti o tomto programu. Nabádám tímto nevládní organizace, výzkumné ústavy, veřejné úřady, školy i média a všechny další subjekty, jejichž spolupráce by mohla být v boji proti násilí na ženách, dětech a mladistvých užitečná, aby se o tomto programu EU informovaly a usilovaly o jeho větší šíření a zejména využívání. Plenární zasedání ve Štrasburku, 2. února 2012 Sport v EU (A7-0385/2011 ) Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie přisuzuje EU nové kompetence v oblasti sportu. Sport je bez jakékoliv pochyby pro evropskou společnost důležitý, přispívá k udržení zdraví, podporuje pozitivní formu soutěživosti mezi mládeží, napomáhá udržet fyzickou aktivitu ve stáří i prospívá sociálnímu začleňování. Sport jako odvětví hospodářství přispívá k ekonomickému růstu a udržuje vytvořená pracovní místa. Sport se ovšem také potýká s celou řadou negativních jevů, jako je doping či neukázněnost a násilí fanoušků, které někdy končí až brutálními bitkami na stadionech či v ulicích. Ve věci násilí na stadionech však zpráva kolegy Santiaga Fisase Ayxely nepřináší žádný zlepšující podnět či námět na změnu. Vyzývám proto Komisi, Radu i zpravodaje k větší pozornosti, pokud jde o toto citlivé a složité téma. V některých členských zemích se daří násilí na stadionech zvládat lépe než jinde. Proč tedy nevyužít již existující potenciál? Pojďme společně nalézt možnosti řešení. Zpráva předložená plénu je celkově vyvážená a přínosná, proto, i přes uvedenou výhradu, budu hlasovat pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 19. ledna 2012 Dodavatelský řetězec pro zemědělské vstupy - Nerovnováha v potravinovém řetězci Zemědělství čelí stále složitější situaci. Zatímco náklady na nákup zemědělských vstupů jako energie, strojního vybavení, krmných směsí, syntetických hnojiv, pesticidů, osiva či vody výrazně stoupají, zisky zemědělců stagnují. Zemědělská činnost spotřebovává velké množství energie. Zemědělci usilují o maximální úsporu energie zateplováním zemědělských objektů, prostřednictvím alternativních zdrojů energie apod. S ohledem na strategickou pozici zemědělství pro Evropu, produkování nezávadných potravin, zajišťování nezávislé obživy pro evropské obyvatelstvo žádám, aby Komise a Rada zvážily možnosti pro stanovení maximálních cen energií pro primární zemědělskou výrobu. Druhým ekonomicky zatěžujícím faktorem na vstupu jsou náklady na umělá hnojiva a pomocné půdní látky. Zde je prostor pro zlepšení na straně zemědělců. Zemědělci si navykli používat velké množství umělých hnojiv. Omezení masivního užívání chemie půdním ekosystémům prospěje a napomůže přirozenému obnovování. Nabádám proto k většímu používání přírodních hnojiv a přírodních produktů, které již v zemědělství vznikají jako vedlejší produkty. Zdůrazňuji také podporu biologického zemědělství. Třetím zásadním problémem zemědělců jsou rapidně se zvyšující náklady na osivo a sadební materiál. Tento znepokojující stav je způsoben masivním nákupem certifikovaného osiva a malým využíváním osiva vyprodukovaného v hospodářství. Přitom osivo vyprodukované v hospodářství je ekonomicky výhodné a prospívá životnímu prostředí. Vyzývám k revizi všech nařízení, která zemědělce v užívání vlastního osiva omezují. Plenární zasedání ve Štrasburku, 19. ledna 2012 O plýtvání potravinami (A7-0430/2011 ) Plýtvání potravinami je závažným celosvětovým problémem. Týká se celého zemědělsko-potravinářského řetězce od producenta až po konečného spotřebitele, sahá od ztrát při sklizni a skladování přes špatné zajištění produktů při přepravě a chybné balení až po špatné návyky konečných spotřebitelů při nákupu a užívání. Paradoxem je, že se potravinami plýtvá jak v průmyslových, tak v rozvojových zemích. V průmyslových zemích dochází k plýtvání zejména během distribuce a spotřeby, a to z důvodu nadměrná produkce potravin. V rozvojových zemích se znehodnocují potraviny hned v počátečních fázích pomyslného řetězce, a to z důvodu nedostatku technologií, např. chladících, neexistujících dopravních systémů a infrastruktury a možností 5

6 bezpečného skladování. S mnoha z těchto skutečností je možné málo učinit, v průmyslových zemích se nepřestanou vyrábět nadbytky a celý svět rovněž nemůže být infrastrukturně a technologicky vyspělý. V čem však můžeme konat, a to okamžitě, je likvidace potravin, které už nemají být konzumovány. Většina těchto potravin končí ve směsném odpadu a lidstvo tak vytváří miliony tun směsného odpadu, pro který již není místo. Řešením je třídění odpadu a biologická likvidace potravin. Takto recyklované potraviny mohou být navráceny do zemědělství jako přírodní hnojiva či jako humus. Otevření diskuze k tomuto problému vítám a budu hlasovat pro přijetí zprávy. Plenární zasedání ve Štrasburku, 13. prosince 2011 Rybolov ve Středozemním moři (A7-0392/2011) Paní předsedající, hlasoval jsem pro přijetí doporučení k budoucím ustanovením pro rybolov v rámci dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři. Středozemní moře je nejohroženějším vodním ekosystémem v Evropě. Řada druhů ryb, korálů a jiných živočichů zde byla vylovena tak masivním způsobem, že došlo k nenávratnému vymizení určitých druhů. Celá řada dalších je velmi ohrožena. Problémem je, že v rámci druhů přežívají jedinci s podobným složením DNA, čímž je celý místní ekosystém ohroženější. Sebemenší změna v potravinovém řetězci, změna znečištění či klimatu může vést k vyhynutí dalších druhů. Proto je činnost této komise nezbytná pro ochranu biodiverzity, snížení množství možných odlovů a zvýšení počtu rezervací, ve kterých je rybolov zakázán. Lidstvo dostalo svým přístupem rybolov mezi nejohroženější z činností, lidstvo mu nyní musí pomoci se regenerovat. Dnes mohou mít rybáři méně práce, ale práci musejí mít i v budoucnu. Absolutní vylovení by s sebou přineslo definitivní ztrátu rybářství jako odvětví. Je naší povinností uchovat biodiverzitu druhů a rybolov i pro příští generace. Plenární zasedání ve Štrasburku, 16. listopadu 2011 Evropské dědictví (A7-0331/2011 ) Doporučení pro druhé čtení k rozhodnutí EP a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení evropské dědictví má především za cíl posílit u evropských občanů pocit sounáležitosti s Evropou a potažmo EU. Kulturní, historické či jiné památky by mohly získat označení evropské dědictví v rámci výběrového řízení každé dva roky, přičemž hlavním měřítkem by byl doklad o jejich symbolické hodnotě pro Evropu a evropskou integraci. Existuje sice již řada označení kulturních a jiných 6 památek, systém označení evropské dědictví však může při malém finančním nároku přinést přidanou hodnotu v podobě nárůstu v oblasti cestovního ruchu. Může se tak stát dalším symbolem pro turisty z Evropy i světa a přispět tak k hospodářskému růstu v Evropě alespoň malým dílem. Každou takovou iniciativu vítám, a proto jsem hlasoval pro přijetí předloženého doporučení. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. listopadu 2011 Přistěhovalectví v EU (A7-0350/2011) Vážená paní předsedající, Evropa má nejstarší obyvatele a zároveň nejnižší přírůstek obyvatelstva na světě, přičemž migrační vlny ze třetích zemí stále sílí. Pokud vezmeme tyto změny v populaci jako příležitost a budeme je vhodně spoluvytvářet, nestanou se pro Evropskou unii časovanou bombou. Členské státy, regiony i města mohou na rozdíl od strategií využívat prostředků ze strukturálních fondů. V období 2007 až 2013 bylo čerpáno pouhých 9% možných prostředků. Regionální politika je přitom hlavním nástrojem, s jehož pomocí je možné demografické změny řešit. Apeluji na regiony, aby více využívaly možností, které jim Evropská unie nabízí, a pracovaly na adekvátních projektech podpory seniorů, dětí a rodin i zaměstnávání mladých občanů. V oblasti přistěhovalectví zdůrazňuji, že je nezbytně nutné, aby Evropská unie v rámci svých politik rozlišovala mezi migranty, kteří Evropu posunou vpřed, a těmi, kteří do Evropské unie migrují pouze s vidinou jednoduššího života. Předložená zpráva nabízí řadu vhodných řešení, proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 14. listopadu 2011 Zdraví včel a odvětví včelařství Včelařství poskytuje klíčové služby pro zemědělství formou opylování a pomáhá zachovat biologickou rozmanitost druhů i udržet ekologickou rovnováhu. Kromě toho zajišťuje obživu pro více než občanů EU. Hospodářská hodnota včelařství je právě proto strategická, neboť samotná úspěšnost produkce potravin závisí na opylování včelami. Evropské včelařství se potýká s občasným, ale velkým úhynem celých včelstev, přičemž příčiny úhynu nelze dostatečně a včas prokázat. K úhynu bezpochyby dochází důsledkem velkého znečištění životního prostředí a masivního využívání pesticidů i antibiotik v zemědělství. Geneticky modifikované plodiny mohou mít na úhynu včelstev také svůj podíl. Můj pohled umocňuje i skutečnost, že výrobci GMO se zásadně na výzkumu vlivu GMO na včely nepodílejí. Včelařství může výrazně napomoci, pokud EU v brzké době zreviduje a ustanoví povolené

7 a zakázané druhy pesticidů i hnojiv v zemědělství. Vítám záměr Komise zpřístupnit své webové stránky ve všech jazykových verzích pro dialog a výměnu informací mezi včelaři všech členských států, regionů a tím i mezi profesionálními a amatérskými včelaři. Podporuji vypsání zvláštních programů finanční pomoci pro začínající a mladé včelaře napříč EU a podporu chovu původních druhů včel, které byly genově více odolnější proti virům a roztočům. Rozmanitost druhů včelstev může situaci v oblasti včelařství i zemědělství výrazně prospět. Plenární zasedání ve Štrasburku, 26. října 2011 Vzdělávání a pracovní trh (A7-0320/2011) Pane předsedající, hospodářská, finanční a sociální krize má za důsledek především snižování počtu pracovních míst. Celkově jich od roku 2008 v Evropě zaniklo 5,6 milionu. Velice znepokojující je skutečnost, že podstatnou část nezaměstnaných tvoří mladí lidé do třiceti let. Pokud mladý člověk nezačne po ukončení učebního oboru či vysoké školy pracovat, jeho znalosti a schopnosti mizí a on sám začíná být postupně sociálně vyčleňován ze společnosti. Tato situace neumožňuje řádně založit rodinu a k práci vést své děti, potažmo později převzít finanční odpovědnost za své rodiče či prarodiče. Zdůrazňuji, že je nezbytné přehodnotit systém středoškolského vzdělání. V řadě zemí Evropské unie školství produkuje statisíce univerzálně vzdělaných středoškoláků, pro které není práce, zatímco trvá poptávka po tradičních řemeslech a evropský trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem řemeslníků. Předložená zpráva obsahuje převážně vhodná opatření s cílem zvýšit zaměstnanost v Evropě, a proto jsem hlasoval pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 27. září 2011 Dohoda EU a Palestina (A7-0300/2011 ) Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi EU a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy o liberalizaci v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu zavádí bezcelní a i bezkvótový přístup těchto produktů dovezených z území palestinské samosprávy na evropský trh. Oproti tomu některé produkty z EU budou mít sice bezcelní přístup na palestinský trh, ale budou stanoveny horní kvóty pro jeho dovoz. Chápu, že hlavním cílem této dohody je podpořit rozvoj palestinské ekonomiky, usnadnit možnost vývozu palestinských produktů do EU a pomoci tak zlepšit hospodářský rozvoj regionu. Proto nerovnost v podmínkách akceptuji. Poněvadž evropští občané požadují znát původ produktů, které konzumují, je nezbytné v této souvislosti zajistit, aby při uplatňování dohody nedocházelo ke zneužívání pravidel o zemi původu produktů. Evropský soudní dvůr považuje ve svých rozhodnutí Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu za palestinské území, tzn. že Izrael nemůže produkty z izraelských osad v této oblasti uplatňovat jako izraelské zboží. Palestinsko-izraelskou otázku v této zprávě jistě nemůžeme chtít vyřešit, zpráva má za cíl především pomoci zemědělcům a rybářům v oblasti vyvážet a prodávat produkty podle práva. Zpráva jako celek je přínosem, proto budu hlasovat pro její přijetí. Plenární zasedání ve Štrasburku, 27. září 2011 Obchodní politika EU (A7-0255/2011) Svět a poměry sil v mezinárodním obchodu se dramaticky mění. Zatímco EU v roce 2000 vykazovala 25% podíl na světovém HDP, počítá se pro rok 2020 již jen s 18% podílem. Naproti tomu Čína a Indie, země s největším počtem obyvatel, nadále rostou, a to jak podílem HDP, tak počtem obyvatelstva. Aby EU mohla i v budoucnu zůstat světovým hráčem a podílet se tak na určování pravidel, je nezbytné na tyto změny reagovat a vypracovat dlouhodobou strategii evropské obchodní politiky. Zpráva o obchodní politice v rámci strategie Evropa 2020 kritickým způsobem hodnotí sdělení Komise z listopadu Souhlasím se zpravodajem, že toto sdělení je spíše souhrnem pokynů než komplexní strategií EU pro obchodní politiku, která by mohla čelit výzvám měnícího se světového hospodářství. EP přijal strategii globální Evropa. Cíle této strategie nebyly dodnes dosaženy. Vítám výzvu zpravodaje určenou EK a členským státům a přidávám se k ní. Je nutné vypracovat analýzu a zjistit, proč se mnohých cílů nepodařilo dosáhnout, a z tohoto pak vyvodit závěry. Schvalujeme řady stanovisek, prohlášení a pokynů bez toho, aby se zpětně cíleně řešilo, zda jsou funkční a účinné. V oblasti mezinárodního obchodu je to však nezbytnost. Plně podporuji zprávu předloženou kolegou Casparym. Plenární zasedání ve Štrasburku, 26. září 2011 Cestovní ruch v Evropě Cestovní ruch představuje 10 % HDP Evropské unie a zajišťuje pracovní zařazení a obživu pro 12 % evropských občanů. Cestovní ruch je rovněž nejcílenějším prostředkem pro zlepšování šíření a propagace Evropy ve světě jako jednotné destinace s jedinečnou specifičností a rozmanitostí jejích regionů. Pro podporu udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu je nutné pracovat na vzdělávání a odborné kvalifikaci osob pracujících 7

8 v oblasti cestovního ruchu a investovat do inovací a nových technologií. V této souvislosti považuji program Erasmus pro mladé podnikatele za vhodný nástroj pro rozvoj nových schopností a dovedností mladých, kteří by následně měli být schopni zajistit nejen obživu sami sobě, ale i vytvořit pracovní místa pro další osoby ve svém okolí. Pro evropský cestovní ruch je nezbytné postupně prodlužovat jeho sezónnost. Vhodným prostředkem by mohl být program Calypso, který by určitým kategoriím osob (mladí, staří, postižení) zabezpečil přístup k cestovnímu ruchu v období mimo hlavní sezóny. V současné době spěchu a shonu bude v budoucnu stále více stoupat zájem o venkovský cestovní ruch a agroturistiku, přírodní cestovní ruch a lázeňský a zdravotní cestovní ruch. Je nutné, abychom byli na tuto změnu připraveni a evropský cestovní ruch nabízel adekvátní možnosti odpočinku nejen evropským občanům. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. září 2011 Politický přístup EU ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 Využití a řízení rádiového spektra je strategickou politikou a omezeným zdrojem. Politika rádiového spektra je součástí tzv. digitální agendy Komise pro Evropu a je nezbytná pro plnění cílů strategie EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Cílem politiky rádiového spektra je vytvoření konkurenceschopného a udržitelného průmyslu poskytujícího bezdrátové širokopásmové služby. Problematické bývá adekvátní přidělování spektra, které by mělo sledovat výhradně zájmy většiny občanů. Jeho zneužití ze strany různých ekonomických subjektů je nasnadě, a proto je v této souvislosti nezbytná kontrola jeho přidělování a využívání. Vítám dlouhodobý program této politiky a také její strategický závazek, který zajistí odpovídající právní jistotu při vysokých počátečních nákladech na rozvinutí. Podporuji vytvoření harmonizovaných kmitočtových pásem, uvolnění spektra v rozmezí 790MHz až 862MHz pro mobilní širokopásmové připojení do roku 2013 a zlepšení podmínek pro frekvence s větší kapacitou. Evropa nesmí ve sledu rychlého rozvoje klasických mobilních komunikací zapomenout na další rozvoj rádiové spektra. Pro Evropskou unii je nezbytné nezaostat za zbytkem světa a být nadále i v této oblasti plně konkurenceschopnou. Plenární zasedání ve Štrasburku, 15. září 2011 Dohoda o přidružení s Moldavskou republikou (A /011 ) Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost pro jednání mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o Dohodě o přidružení usiluje o stanovení priorit pro eventuální budoucí přidružení Moldávie a nastartování hlubší spolupráce s EU. V oblastech zahraniční a bezpečností politiky i spolupráce v oblasti energetiky a obchodu již vedla k úspěšnému uzavření většiny kapitol jednání. Dalšímu zlepšení však nadále brání rozdílné normy Moldávie oproti EU. Je žádáno vytvoření programu vyjednávání o DCFTA, který by se měl zaměřit na odstranění překážek bránících dvoustrannému obchodu a investicím a rozdílů mezi technickými, hygienickými a rostlinolékařskými normami. V této souvislosti vítám nadnárodní iniciativy v rámci Východního partnerství, zejména ve věci celní spolupráce. Spory o podněsterskou oblast a stálé vnitřní problémy Moldavska však brání v současné době rozvoji ještě hlubší spolupráce. Zprávu jako celek vítám, neboť autor usiluje o zhodnocení spolupráce mezi Evropskou unií a Moldávií a ukazuje také řadu potíží bránících jejímu dalšímu rozvinutí. Z těchto důvodů budu hlasovat pro přijetí tohoto doporučení. 8 Výtisk je neprodejný. Financován frakcí SD v Evropském parlamentu.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

ROK DRUHÝ... z mých projevů...

ROK DRUHÝ... z mých projevů... Skupina Progresivní Aliance S&D S&D Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu ROK DRUHÝ... z mých projevů... Poslanec Evropského parlamentu Robert DUŠEK Člen AGRI Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala.

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více