Online fundraising 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online fundraising 2.0"

Transkript

1 Online fundraising 2.0 Jak dosáhnout úspěchu v online fundraisingu? Využívání u a marketingu? Plánování, pořádání a řízení akcí pro veřejnost? Volně přeloženo z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. Elektronická publikace byla přeložena v rámci projektu Darujme.cz 2.0 za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

2 ÚVOD: Držíte v rukou druhou verzi příručky o fundraisingu na internetu, která představuje nejen základy online fundraisingu a využívání u při komunikaci neziskové organizace navenek, ale věnuje se také třetímu pilíři online fundraisingu, kterým je plánování, pořádání a řízení akcí (event management). Přestože je v dnešní době lákavé využívat zejména sociálních médií a sociálních sítí, tyto tři oblasti: online fundraising, a pořádání akcí jsou tím, co nezisková organizace potřebuje, aby mohla prostřednictvím svých kampaní konat dobro v online světě tím správným způsobem. Představujeme vám 10 checklistů, které se jeden po druhém věnují nezbytným aspektům úspěšného online fundraisingu: tvorbě a podobě webových stránek vaší organizace, tvorbě a podobě darovacího formuláře, volbě stylu psaní, tvorbě seznamu ových kontaktů, ovým kampaním, možnostem poděkování dárcům a partnerům, a plánování, pořádání a řízení akcí. Zaškrtávejte políčka na následujících pracovních listech, a pokud nebudete dosahovat dobrých výsledků, využijte pomocných (a bezplatných!) zdrojů na pro zlepšení vaší online fundraisingové praxe. Můžete také zdarma využít skvělých zdrojů na Přejeme Vám mnoho úspěchů v nadcházejících měsících! DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 2

3 CHECKLIST PRVNÍ: Úvodní stránka webových stránek Přiznejme si to: Lidé udrží pozornost jen velmi krátce. Zejména pokud jde o internet. Vaše úvodní stránka ( mainpage ) musí efektivně a rychle poskytnout přesně to správné množství informací. Je neznalý čtenář schopný identifikovat činnost vaší organizace a získat zájem o více informací během pouhých dvou vteřin od zobrazení vašich webových stránek? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu velký a emotivně působící obrázek nebo informaci, která se čtenáře osobně dotkne? Lze na vašich webových stránkách najít darovací tlačítko během jedné až dvou vteřin? Je darovací tlačítko zajímavě orámované? Co osobně zásadního se může stát, když člověk daruje ihned? Je darovací tlačítko umístěno na viditelném místě, v dostatečné velikosti a poutavých barvách? Je zřejmé, kam peníze odcházejí? Na jaké konkrétní činnosti či jakým konkrétním lidem? Získá člověk z informací u darovacího tlačítka pocit, že musí darovat ihned? Jsou mu dostatečně předloženy důvody, proč má darovat ihned? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu odkaz na pořádané akce a další příležitosti zapojení se do činnosti organizace? Jsou na vašich webových stránkách viditelně umístěna případná osvědčení a schválení nezávislými ratingovými organizacemi, případně reference? Umožňují webové stránky vašemu potenciálnímu dárci kontaktovat vás v případě, že není připraven darovat ihned? Odkazujete na vašich webových stránkách i na jiné online zdroje, kde o Vás může dárce nalézt informace (např. Facebook)? Ujistili jste se, že je úvodní stránka vašeho webu pro čtenáře přehledná a zajímavá? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 3

4 CHECKLIST DRUHÝ: Formulář a nástroje pro darování Zkontrolujte svůj darovací formulář a ujistěte se, že je nejlepší, jaký může být! Nezapomeňte na snadnou cestu k darovacímu formuláři = VELKÉ a BAREVNÉ darovací tlačítko Viditelně na darovacím formuláři umístěte přímou výzvu k darování (darujte!, darujte teď!) Přesvědčivě, avšak stručně na darovacím formuláři zdůrazněte naléhavost poslání vaší organizace Zvolte písmo, které je snadno čitelné pro osoby starší padesáti let Slaďte vzhled darovacího formuláře s designem loga vaší organizace Použijte krátký darovací formulář platí, že čím více políček formuláře je třeba vyplnit, tím více klesá ochota dárců formulář dokončit Darovací formulář by neměl být delší než jedna strana Darovací formulář by měl obsahovat možnost darovat jménem někoho jiného Využijte omezených navigací brání tomu, aby bylo uživatelům poskytováno velké množství jednoduchých způsobů, jak ze stránky odejít před dokončením formuláře Nastavte automatické zasílání potvrzení o daru dárci ihned poté, co daroval prostřednictvím darovacího formuláře Darovací formulář by měl obsahovat možnost přihlášení se k zasílání informací o činnosti vaší organizace nebo zařazení ové adresy do seznamu kontaktů vaší organizace Abyste mohli testovat rozdílné verze darovacího formuláře, nastavte si možnost jeho konfigurace Využívejte webových analýz a zjišťujte, co lidé dělají, když formulář vyplňují (např. Google Analytics) Umožněte dárcům určovat vlastní výši darů Nabízejte děkovné dárky Umožněte opakující se dary DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 4

5 CHECKLIST TŘETÍ: Komunikace v online světě Před tím, než cokoliv odešlete em nebo umístíte na své webové stránky, položte sami sobě následující otázky: Základy Víte, kdo je příjemcem vašeho textu? Jsou barevné odstíny a styly Vašeho textu konzistentní? Kontrola kvality Zkontrolovali jste pravopis a slovosled? Je text dobře čitelný? (Doporučení: vyvarujte se bílého textu na barevném podkladě a malého písma.) Zkontrolovali jste, zda jsou vaše formulace správné? (Zredukovali jste vše, co bylo potřeba?) Vytiskli jste si text a četli jej nahlas? Opravdu všechen text? V případě, že text upravujete, uchováváte si přehled provedených změn v dokumentu pro snadnou aktualizaci? Nadpisy Omezili jste užívání kurzívy pouze na nadpisy a fráze, rčení? Užili jste v delších textech pod-nadpisy? Tvoří všechny vaše nadpisy (nebo jejich většina) odkazy? Čitelnost Jsou delší odstavce rozčleněny odrážkami? Je text strukturován ve stylu obrácené pyramidy? Je v každém odstavci obsažena pouze jedna myšlenka? Vzhled Je váš text doplněn graficky? Užíváte patkové nebo bezpatkové písmo? (např. Arial, Verdana oproti Times New Roman a Georgia) Je písmo užité v celém textu o velikosti alespoň 10 bodů? Nachází se v textu prázdná (bílá) místa? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 5

6 CHECKLIST ČTVRTÝ: Tvorba seznamu ových kontaktů Jak tvoříte seznam ových kontaktů? Využití webových stránek Obsahují vaše webové stránky viditelný odkaz k registračnímu formuláři? Mohou se lidé registrovat na každé stránce vašeho webu? Je ihned jasné, co vaše organizace lidem nabízí v případě, že se registrují? Podává váš registrační formulář a jeho okolní text informace o tom, co lze od registrace očekávat (četnost zasílání informací, nakládání s osobními údaji, apod.)? Zamysleli jste se nad tím, zda užívat jednorázového nebo opakovaného potvrzení přihlášení? Využití ového marketingu Obsahuje každá vaše ová zpráva možnost přeposlat/sdílet? Stojí obsah vaší zprávy čtenářům za přeposlání nebo sdílení? Využití sociálních sítí Vybízí činnost vaší organizace na sociálních sítích přátele a následovatele k tomu, aby navštívili vaše webové stránky? Vyhledali registrační formulář? Vytváří propagační texty dojem výjimečnosti vaší organizace? Využití internetového vyhledávače Užíváte prokliků na registrační formulář (spíše než na úvodní stránku vašeho webu nebo stránku konkrétní akce)? Registrovali jste klíčová slova týkající se činnosti vaší organizace? Využití světa offline Byli všichni pracovníci instruováni, aby při telefonickém hovoru zjišťovali ové adresy volajících? Propagujete vaše elektronické newslettery a online materiály i v tištěných newsletterech? Zjišťujete ové adresy účastníků během vašich akcí? Obsahuje váš ový podpis odkaz na registrační formulář? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 6

7 CHECKLIST PÁTÝ: marketing Jste připraveni zaujmout vaší nejnovější ovou zprávou? Než tak učiníte, projděte si následujících 9 bodů: Je předmět zprávy pro příjemce tak jasný a lákavý, aby zprávu otevřel? Mějte na paměti, že se jedná o 8-10 nejdůležitějších slov. Využíváte naplno podokna náhledu? Čtenáři spatří pouze prvních pár řádků, proto do úvodu zprávy uveďte to nejpodstatnější. Je vaše zpráva dobře čitelná? Využitím jednoduchého, účelného písma a vhodného výběru stylů upoutáte a udržíte pozornost vašich čtenářů. Zobrazí se text vždy, i když obrázky ne? Pamatujte, že mnoha čtenářům se obrázky automaticky nezobrazí, proto je vhodně vyvažte s textem, abyste dosáhli svého cíle za jakéhokoli zobrazení zprávy. Má vaše zpráva osobní nádech? Ať už vřelým pozdravem, tónem nebo obsahem, ujistěte se, že vaše zpráva působí jako konverzace s lidmi, kteří Vás znají, nikoliv kteří jsou pouze článkem na seznamu. Je váš ový účet v souladu s opatřeními zákona, není SPAM? Udržujte si dobrou pověst online následováním příkladů dobré praxe a respektováním zákonů. Dodržujte základní principy tím, že na konci každé zprávy vždy uvedete vaši faktickou ovou adresu, na kterou je možné zasílat odpovědi či dotazy. Máte povolení zasílat ové zprávy každému, kdo je na vašem seznamu ových kontaktů? Využíváte zkušeností z předchozích marketingových kampaní? Dokonalá ová zpráva neexistuje - zcela jistě ale můžete pracovat na zlepšování míry otevírání zasílaných zpráv, prokliků a odpovědí tím, že budete věnovat pozornost měření a výsledkům vašich předchozích kampaní. Testujete některou z částí vaší ové zprávy? Možná se vám nezdá realistické testovat vhodnost textu v předmětu u (např. zaslat postupně několik verzí textu a posoudit, která verze byla nejúspěšnější), ale i zaslání neformální ankety pracovníkům organizace vám může poskytnout obrázek o tom, co bude úspěšné. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 7

8 CHECKLIST ŠESTÝ: Poděkování dárcům Zasíláte potvrzení o daru a osobní poděkování dárci ihned poté, co daruje? Děkujete dárcům také později v roce - společně s informacemi jak jejich dar pomohl? Děkujete dárcům třikrát tolik, kolikrát je žádáte o více peněz? Oceňujete dárce za to, jakou změnu jejich dar přinesl? (Pamatujte, že nejde pouze o to, jak skvělí jste vy, ale o to, co dokázali vaši dárci!) Uvádíte v poděkování konkrétní jméno dárce a vlastnoruční podpis pracovníka vaší organizace? Využíváte někdy ručně psaných zpráv, telefonických hovorů, kreslených obrázků, dopisů psaných dobrovolníky, apod.? Dáváte dárcům jasně najevo, jak nakládáte s jejich dary? Uvádíte ve svých poděkováních jeden konkrétní příběh, kterým dokládáte, jaký vliv dar měl? Necháváte své dobrovolníky, příjemce služeb, jiné dárce mluvit za vás? Nebuďte těmi jedinými, kdo dárcům poděkuje! Vztahujete při poděkování dar zpět k vaší žádosti o dar děkujete dárci ve vztahu ke konkrétnímu důvodu, pro který jste ho o peníze žádali? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 8

9 CHECKLIST SEDMÝ: Plánování akcí Stanovte si velkolepý plán: Kdo jsou mí hosté? Co chci, aby hosté udělali? Snažím se lidi vzdělávat? Hledám možnosti podpory? Chci získat peníze? Je pořádání akce tím nejlepším způsobem, jak získat lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaké je ústřední téma nebo poselství akce, které má přimět lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaký by měl být deklarovaný účel akce? Kde nejlépe akci uspořádat s ohledem na hosty a účel akce? Určili jste ústřední cíl akce? Stanovili jste si rozpočet? Zvolili jste vhodný typ akce? Zvolte vhodný typ akce, který nejlépe propojí vaše hosty, činnost vaší organizace a její poslání, váš cíl, rozpočet, zvolený čas, vaše schopnosti i schopnosti vašich pracovníků a/nebo možnosti a kompetence vašich dobrovolníků. Stanovili jste čas a místo a promysleli logistický plán? Zajistili jste firemní sponzory? Bude průběh akce dynamický a zábavný od začátku až do konce? Docilte toho tím, že se zaměříte na dojmy pozvaných a vytvoříte pro ně kompletní komunikační plán (včetně nejen skvělých pozvánek, ale také zábavného poděkování a bombastických interakcí). DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 9

10 CHECKLIST OSMÝ: Pozvánky na akci Klíč k úspěšné akci? Hosté! Zde je několik tipů, na které byste měli myslet při vytváření pozvánek: Připomíná vaše pozvánka lidem přesvědčivou a emotivní formou důvod, pro který by se měli zajímat o vaši organizaci? Použijete-li online pozvánky, můžete je doplnit o fotografie a videa, a to zcela bez nákladů! Je z pozvánky zcela jasné, proč stojí pozvaným účast za to? Je z pozvánky zcela jasné, že realizátorem akce je vaše organizace? Je pozvánka osobní? Je pozvánka konkrétní a jasná? Zásadně nesmí chybět údaje o ceně, času, místu, oděvu, atd. Uveďte tyto údaje na dobře viditelném místě. Podává pozvánka informace o ceně vstupenky? Podpoříte tím motivaci pozvaných lístek pořídit (speciální cena za nákup v předprodeji atd.)? Získáte informace o všem zásadním, co potřebujete od hostů vědět (velikost trika, preference jídla), aniž byste je zahrnovali příliš mnoho dotazy? Vytvořili jste jednoduchý rezervační systém, systém pro nákup vstupenek či registraci? Nabízíte možnost navýšit cenu vstupenky o libovolný dar nebo možnost poskytnutí daru pro ty, kteří se nemohou akce zúčastnit? Mají pozvaní možnost informovat o konání akce také další? Například prostřednictvím sociálních sítí, odkazů, odznaků a tlačítek. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

11 CHECKLIST DEVÁTÝ: Marketing akce Komu byste se měli snažit vaši akci prodat? Které komunikační kanály jsou nejvíce efektivní při komunikování akce a navyšování počtu hostů? Ujistěte se, že jste zvážili všechny z následujících bodů: Informovat lokální média (zejména pokud můžete nabídnout něco atraktivního pro média!) Obvolat vlivné podporovatele Umístit letáčky a plakáty na klíčových místech Umístit informace o konání akce na všech dostupných online místech o webové stránky o o webové stránky vašich sponzorů o elektronické newslettery o statusy na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) Oslovit firemní sponzory jednat s nimi o tom, jak lze zapojit jejich zaměstnance Oslovit vaše největší fanoušky požádat lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

12 CHECKLIST DESÁTÝ: Po uspořádání akce Požádali jste pracovníky organizace, sponzory a hosty o zpětnou vazbu o tom, co fungovalo a co nefungovalo? Zaznamenejte si tyto poznatky a sdílejte je v rámci celé organizace. Je-li to potřeba, následně něco napravte, u někoho si to vyžehlete, oslavte možné úspěchy a určete si, co by příště bylo dobré zopakovat nebo změnit. Spojili jste se opětovně po skončení akce s těmi, kteří se jí účastnili od sponzorů přes dobrovolníky a hosty, až po zaměstnance a dárce. Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a oceňte je za jejich podíl na úspěchu akce. Obvolali jste každého účastníka akce a zahájili další dialog? Neváhejte využít těchto 5 tipů od T. Axelroda z Benevonu: o o o o Upřímně poděkujte za účast. Zeptejte se, jak se akce líbila mlčky vyslechněte a nechce účastníky mluvit. Naslouchejte a identifikujte rizikové body. Zeptejte se, zda ze strany účastníků existuje jakákoliv možnost spolupráce s vaší organizací v budoucnu. o Zjistěte, zda znají někoho, kdo by chtěl nebo mohl mít zájem účastnit se příští akce. (Všimněte si, že žádný z těchto kroků neobsahuje žádost o peníze jedná se o rozvíjení vztahu s osobou, nikoliv s bankomatem!) Máte strategii, jak oslovit osoby, které byly hosty akce nebo byly hosty akce po jejím skončení doporučeny ke kontaktu s vámi? Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a pozvěte je na další (nebo je rovnou umístěte na seznam pozvaných). Za několik měsíců seznamte účastníky akce s dopady akce na její ústřední cíl a účel. Bylo-li například z výtěžku akce postaveno azylové zařízení nebo byl zachráněn lidský život, musí to vědět! Jednali jste s vašimi firemními dárci o tom, jak rozvíjet způsoby zapojení jejich zaměstnanců? Spojili jste se s vašimi největšími fanoušky? Požádejte vaše lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

13 Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v online fundraisingu! Tým Darujme.cz. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

14 Tato příručka byla volně přeložena z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Dostupné z: Bezplatná elektronická publikace Network for Good, Learning Centre. Licence: Creative Commons License, Attribution 3.0. Network for Good nenese odpovědnost za obsah této příručky. Překlad publikace v projektu Darujme.cz 2.0 byl podpořen: DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování?

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Manuál Obsah 1. obecné vysvětlení principu získání webu 2. přihlášení / registrace 3. proces ověření

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 Proč na internetu záleží? Protože: Online dárcovství každým rokem výrazně roste 65% dárců využilo informace z internetu před

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka MOPET CZ 2013 Úvodní slovo Právě čtete dokument, který vám pomůže s komunikací nové platební služby Mobito. Mobito je nová inovativní služba

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Miniprůvodce světem sociálních médií

Miniprůvodce světem sociálních médií Miniprůvodce světem sociálních médií Volně přeloženo z anglického originálu: Social Media Mini Guide: How to Woo and Wow Your Donors. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Příručka pro neziskové organizace zapojené do projektu Vy vybíráte, my pomáháme

Příručka pro neziskové organizace zapojené do projektu Vy vybíráte, my pomáháme Příručka pro neziskové organizace zapojené do projektu Vy vybíráte, my pomáháme 19.12.2016 PŘÍRUČKA: JAK ZVYDITELNIT SVŮJ PROJEKT V PRŮBĚHU HLASOVÁNÍ #VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME NA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno více než 110 NNO více než 1,5 roku úspěšného fungování celkový objem darů

Více

Checklist: Než rozešlete e-mailing

Checklist: Než rozešlete e-mailing Checklist: Než rozešlete e-mailing Prosinec 2009 Spam Máte v e-mailingu odkaz na odhlášení a nastavení preferencí pro klienty? Je odhlášení skutečně jednoduché? Zasíláte kampaň na aktivní e-mailové adresy?

Více

INSTRUKTÁŽ. Vyhledávací Mobilní Aplikace

INSTRUKTÁŽ. Vyhledávací Mobilní Aplikace INSTRUKTÁŽ Vyhledávací Mobilní Aplikace KLÍČOVÉ FUNKCE Započetí diskuzí Zacílení na příležitosti Nu Skin Zabudovaná aplikace pro regulaci hmotnosti Sdílení funkčnosti Sdílení informací Klíčové informace

Více

Podmínky umělecké ART aukce

Podmínky umělecké ART aukce Podmínky umělecké ART aukce Všeobecné podmínky elektronické ART aukce Od tužky ke stanu ( Všeobecné podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky a pravidla konání elektronické umělecké ART aukce

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Byznys z kuchyně za 90 dnů den 15.

Byznys z kuchyně za 90 dnů den 15. Včera jste si zřídili svůj účet na Youtube (pokud jste již svůj účet v tomto systému neměli už dříve). Dnes si povíme, jak a hlavně proč byste měli využívat videa z Youtube pro svůj OpenBlog. OpenBlog

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Diskuse k rozvoji projektu Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno cca. 150 NNO více než 2 roky úspěšného fungování

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER

TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER TFPP Tech Services Použití systému LMS (Learning Management System) pro správu školení EPS ZETTLER Systém LMS nabízí centralizovanou správu školení a to jak školení online tak i školení v učebně. Od 1.2.2017

Více

Registrace Vašeho spotřebiče do akce. Dárek zdarma

Registrace Vašeho spotřebiče do akce. Dárek zdarma Registrace Vašeho spotřebiče do akce Dárek zdarma 1. Registraci spotřebiče je možné provést na našich webových stránkách k akci: www.bonushoover.cz nebo www.bonuscandy.cz 2. Před zahájením registrace se

Více

Tato 3 kritéria rozhodnou o úspěchu vašich marketingových aktivit na Facebooku:

Tato 3 kritéria rozhodnou o úspěchu vašich marketingových aktivit na Facebooku: Redakční kalendář vám pomůže plánovat své příspěvky na facebookové stránce tak, abyste si vybudovali silnou značku, která bude přitahovat žhavé zájemce do vaší MLM příležitosti. Tento návod vám ukáže,

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Více

Hotel Collect Vítá vás Expedia

Hotel Collect Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Děkujeme, že jste se rozhodli pro spolupráci se skupinou Expedia, které patří mezinárodní síť předních značek cestovních služeb. Velmi nás těší, že vás můžeme přivítat

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Expedia Traveler Preference Vítá vás Expedia

Expedia Traveler Preference Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Děkujeme, že jste se rozhodli pro spolupráci se skupinou Expedia, které patří mezinárodní síť předních značek cestovních služeb. Velmi nás těší, že vás můžeme přivítat

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky.

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky. Objevte V tomto stručném průvodci naleznete užitečné informace, které vám pomohou seznámit se s nástrojem REACH-IT a udělat si o něm základní představu. K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE Adresa Adresa odesílatele - doleva nahoru Pod ní je adresa adresáta 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Manuál pro úplnou registraci klienta

Manuál pro úplnou registraci klienta Manuál pro úplnou registraci klienta 1 1. Načtěte si stránky www.maxitip.cz a vpravo nahoře vyberte ZAREGISTRUJTE SE. 2. Otevře se Vám registrační formulář. 2 3. První zadáte přihlašovací údaje: Přihlašovací

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Sdílení souborů pomocí funkce Domácí skupina

Sdílení souborů pomocí funkce Domácí skupina pomocí funkce Domácí skupina Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

10 fundraisingových manter pro rok 2013

10 fundraisingových manter pro rok 2013 10 fundraisingových manter pro rok 2013 Volně přeloženo z anglického originálu: 10 Fundraising Mantras for 2013. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická publikace byla přeložena

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

Případová studie PRAMOS a.s.

Případová studie PRAMOS a.s. Případová studie PRAMOS a.s. Společnost PRAMOS za více jak 20 let své existence nasbírala bezpočet zkušeností s výrobou, prodejem či montáží oken. Svou maximální péčí a individuálním přístupem ke každému

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady.

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady. MEDIAKIT Představujeme se Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den společně užít s minimem stresu. Jsme svatební portál působící

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí MS Word pro administrátory projektů Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo:

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Tento dokument popisuje jak snadno stahovat media profily z Antalis ICC Profile Center a jak je nahrát do vašeho RIP Software. Vítejte na ICC Profile

Více

Případová studie JUSTO

Případová studie JUSTO Případová studie JUSTO Představení firmy JUSTO Realitní síť JUSTO se zabývá zprostředkováním prodeje, koupě i pronájmu všech druhů nemovitostí, a to s podporou špičkového právního servisu. Součástí nabízených

Více

17 TIPŮ OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ

17 TIPŮ  OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ 17 TIPŮ EMAILOVÝ MARKETING AUTOMATIZ ACE PRODEJE SIMPLESHOP.CZ KDOŽE? Lektor Konzultace Digi-nomád Bloger Vlastní projekty Na volné noze PRO KOHO? Podnikatelé malí a střední Lidé na volné noze Kdo na nějakou

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více