Online fundraising 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online fundraising 2.0"

Transkript

1 Online fundraising 2.0 Jak dosáhnout úspěchu v online fundraisingu? Využívání u a marketingu? Plánování, pořádání a řízení akcí pro veřejnost? Volně přeloženo z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. Elektronická publikace byla přeložena v rámci projektu Darujme.cz 2.0 za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

2 ÚVOD: Držíte v rukou druhou verzi příručky o fundraisingu na internetu, která představuje nejen základy online fundraisingu a využívání u při komunikaci neziskové organizace navenek, ale věnuje se také třetímu pilíři online fundraisingu, kterým je plánování, pořádání a řízení akcí (event management). Přestože je v dnešní době lákavé využívat zejména sociálních médií a sociálních sítí, tyto tři oblasti: online fundraising, a pořádání akcí jsou tím, co nezisková organizace potřebuje, aby mohla prostřednictvím svých kampaní konat dobro v online světě tím správným způsobem. Představujeme vám 10 checklistů, které se jeden po druhém věnují nezbytným aspektům úspěšného online fundraisingu: tvorbě a podobě webových stránek vaší organizace, tvorbě a podobě darovacího formuláře, volbě stylu psaní, tvorbě seznamu ových kontaktů, ovým kampaním, možnostem poděkování dárcům a partnerům, a plánování, pořádání a řízení akcí. Zaškrtávejte políčka na následujících pracovních listech, a pokud nebudete dosahovat dobrých výsledků, využijte pomocných (a bezplatných!) zdrojů na pro zlepšení vaší online fundraisingové praxe. Můžete také zdarma využít skvělých zdrojů na Přejeme Vám mnoho úspěchů v nadcházejících měsících! DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 2

3 CHECKLIST PRVNÍ: Úvodní stránka webových stránek Přiznejme si to: Lidé udrží pozornost jen velmi krátce. Zejména pokud jde o internet. Vaše úvodní stránka ( mainpage ) musí efektivně a rychle poskytnout přesně to správné množství informací. Je neznalý čtenář schopný identifikovat činnost vaší organizace a získat zájem o více informací během pouhých dvou vteřin od zobrazení vašich webových stránek? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu velký a emotivně působící obrázek nebo informaci, která se čtenáře osobně dotkne? Lze na vašich webových stránkách najít darovací tlačítko během jedné až dvou vteřin? Je darovací tlačítko zajímavě orámované? Co osobně zásadního se může stát, když člověk daruje ihned? Je darovací tlačítko umístěno na viditelném místě, v dostatečné velikosti a poutavých barvách? Je zřejmé, kam peníze odcházejí? Na jaké konkrétní činnosti či jakým konkrétním lidem? Získá člověk z informací u darovacího tlačítka pocit, že musí darovat ihned? Jsou mu dostatečně předloženy důvody, proč má darovat ihned? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu odkaz na pořádané akce a další příležitosti zapojení se do činnosti organizace? Jsou na vašich webových stránkách viditelně umístěna případná osvědčení a schválení nezávislými ratingovými organizacemi, případně reference? Umožňují webové stránky vašemu potenciálnímu dárci kontaktovat vás v případě, že není připraven darovat ihned? Odkazujete na vašich webových stránkách i na jiné online zdroje, kde o Vás může dárce nalézt informace (např. Facebook)? Ujistili jste se, že je úvodní stránka vašeho webu pro čtenáře přehledná a zajímavá? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 3

4 CHECKLIST DRUHÝ: Formulář a nástroje pro darování Zkontrolujte svůj darovací formulář a ujistěte se, že je nejlepší, jaký může být! Nezapomeňte na snadnou cestu k darovacímu formuláři = VELKÉ a BAREVNÉ darovací tlačítko Viditelně na darovacím formuláři umístěte přímou výzvu k darování (darujte!, darujte teď!) Přesvědčivě, avšak stručně na darovacím formuláři zdůrazněte naléhavost poslání vaší organizace Zvolte písmo, které je snadno čitelné pro osoby starší padesáti let Slaďte vzhled darovacího formuláře s designem loga vaší organizace Použijte krátký darovací formulář platí, že čím více políček formuláře je třeba vyplnit, tím více klesá ochota dárců formulář dokončit Darovací formulář by neměl být delší než jedna strana Darovací formulář by měl obsahovat možnost darovat jménem někoho jiného Využijte omezených navigací brání tomu, aby bylo uživatelům poskytováno velké množství jednoduchých způsobů, jak ze stránky odejít před dokončením formuláře Nastavte automatické zasílání potvrzení o daru dárci ihned poté, co daroval prostřednictvím darovacího formuláře Darovací formulář by měl obsahovat možnost přihlášení se k zasílání informací o činnosti vaší organizace nebo zařazení ové adresy do seznamu kontaktů vaší organizace Abyste mohli testovat rozdílné verze darovacího formuláře, nastavte si možnost jeho konfigurace Využívejte webových analýz a zjišťujte, co lidé dělají, když formulář vyplňují (např. Google Analytics) Umožněte dárcům určovat vlastní výši darů Nabízejte děkovné dárky Umožněte opakující se dary DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 4

5 CHECKLIST TŘETÍ: Komunikace v online světě Před tím, než cokoliv odešlete em nebo umístíte na své webové stránky, položte sami sobě následující otázky: Základy Víte, kdo je příjemcem vašeho textu? Jsou barevné odstíny a styly Vašeho textu konzistentní? Kontrola kvality Zkontrolovali jste pravopis a slovosled? Je text dobře čitelný? (Doporučení: vyvarujte se bílého textu na barevném podkladě a malého písma.) Zkontrolovali jste, zda jsou vaše formulace správné? (Zredukovali jste vše, co bylo potřeba?) Vytiskli jste si text a četli jej nahlas? Opravdu všechen text? V případě, že text upravujete, uchováváte si přehled provedených změn v dokumentu pro snadnou aktualizaci? Nadpisy Omezili jste užívání kurzívy pouze na nadpisy a fráze, rčení? Užili jste v delších textech pod-nadpisy? Tvoří všechny vaše nadpisy (nebo jejich většina) odkazy? Čitelnost Jsou delší odstavce rozčleněny odrážkami? Je text strukturován ve stylu obrácené pyramidy? Je v každém odstavci obsažena pouze jedna myšlenka? Vzhled Je váš text doplněn graficky? Užíváte patkové nebo bezpatkové písmo? (např. Arial, Verdana oproti Times New Roman a Georgia) Je písmo užité v celém textu o velikosti alespoň 10 bodů? Nachází se v textu prázdná (bílá) místa? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 5

6 CHECKLIST ČTVRTÝ: Tvorba seznamu ových kontaktů Jak tvoříte seznam ových kontaktů? Využití webových stránek Obsahují vaše webové stránky viditelný odkaz k registračnímu formuláři? Mohou se lidé registrovat na každé stránce vašeho webu? Je ihned jasné, co vaše organizace lidem nabízí v případě, že se registrují? Podává váš registrační formulář a jeho okolní text informace o tom, co lze od registrace očekávat (četnost zasílání informací, nakládání s osobními údaji, apod.)? Zamysleli jste se nad tím, zda užívat jednorázového nebo opakovaného potvrzení přihlášení? Využití ového marketingu Obsahuje každá vaše ová zpráva možnost přeposlat/sdílet? Stojí obsah vaší zprávy čtenářům za přeposlání nebo sdílení? Využití sociálních sítí Vybízí činnost vaší organizace na sociálních sítích přátele a následovatele k tomu, aby navštívili vaše webové stránky? Vyhledali registrační formulář? Vytváří propagační texty dojem výjimečnosti vaší organizace? Využití internetového vyhledávače Užíváte prokliků na registrační formulář (spíše než na úvodní stránku vašeho webu nebo stránku konkrétní akce)? Registrovali jste klíčová slova týkající se činnosti vaší organizace? Využití světa offline Byli všichni pracovníci instruováni, aby při telefonickém hovoru zjišťovali ové adresy volajících? Propagujete vaše elektronické newslettery a online materiály i v tištěných newsletterech? Zjišťujete ové adresy účastníků během vašich akcí? Obsahuje váš ový podpis odkaz na registrační formulář? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 6

7 CHECKLIST PÁTÝ: marketing Jste připraveni zaujmout vaší nejnovější ovou zprávou? Než tak učiníte, projděte si následujících 9 bodů: Je předmět zprávy pro příjemce tak jasný a lákavý, aby zprávu otevřel? Mějte na paměti, že se jedná o 8-10 nejdůležitějších slov. Využíváte naplno podokna náhledu? Čtenáři spatří pouze prvních pár řádků, proto do úvodu zprávy uveďte to nejpodstatnější. Je vaše zpráva dobře čitelná? Využitím jednoduchého, účelného písma a vhodného výběru stylů upoutáte a udržíte pozornost vašich čtenářů. Zobrazí se text vždy, i když obrázky ne? Pamatujte, že mnoha čtenářům se obrázky automaticky nezobrazí, proto je vhodně vyvažte s textem, abyste dosáhli svého cíle za jakéhokoli zobrazení zprávy. Má vaše zpráva osobní nádech? Ať už vřelým pozdravem, tónem nebo obsahem, ujistěte se, že vaše zpráva působí jako konverzace s lidmi, kteří Vás znají, nikoliv kteří jsou pouze článkem na seznamu. Je váš ový účet v souladu s opatřeními zákona, není SPAM? Udržujte si dobrou pověst online následováním příkladů dobré praxe a respektováním zákonů. Dodržujte základní principy tím, že na konci každé zprávy vždy uvedete vaši faktickou ovou adresu, na kterou je možné zasílat odpovědi či dotazy. Máte povolení zasílat ové zprávy každému, kdo je na vašem seznamu ových kontaktů? Využíváte zkušeností z předchozích marketingových kampaní? Dokonalá ová zpráva neexistuje - zcela jistě ale můžete pracovat na zlepšování míry otevírání zasílaných zpráv, prokliků a odpovědí tím, že budete věnovat pozornost měření a výsledkům vašich předchozích kampaní. Testujete některou z částí vaší ové zprávy? Možná se vám nezdá realistické testovat vhodnost textu v předmětu u (např. zaslat postupně několik verzí textu a posoudit, která verze byla nejúspěšnější), ale i zaslání neformální ankety pracovníkům organizace vám může poskytnout obrázek o tom, co bude úspěšné. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 7

8 CHECKLIST ŠESTÝ: Poděkování dárcům Zasíláte potvrzení o daru a osobní poděkování dárci ihned poté, co daruje? Děkujete dárcům také později v roce - společně s informacemi jak jejich dar pomohl? Děkujete dárcům třikrát tolik, kolikrát je žádáte o více peněz? Oceňujete dárce za to, jakou změnu jejich dar přinesl? (Pamatujte, že nejde pouze o to, jak skvělí jste vy, ale o to, co dokázali vaši dárci!) Uvádíte v poděkování konkrétní jméno dárce a vlastnoruční podpis pracovníka vaší organizace? Využíváte někdy ručně psaných zpráv, telefonických hovorů, kreslených obrázků, dopisů psaných dobrovolníky, apod.? Dáváte dárcům jasně najevo, jak nakládáte s jejich dary? Uvádíte ve svých poděkováních jeden konkrétní příběh, kterým dokládáte, jaký vliv dar měl? Necháváte své dobrovolníky, příjemce služeb, jiné dárce mluvit za vás? Nebuďte těmi jedinými, kdo dárcům poděkuje! Vztahujete při poděkování dar zpět k vaší žádosti o dar děkujete dárci ve vztahu ke konkrétnímu důvodu, pro který jste ho o peníze žádali? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 8

9 CHECKLIST SEDMÝ: Plánování akcí Stanovte si velkolepý plán: Kdo jsou mí hosté? Co chci, aby hosté udělali? Snažím se lidi vzdělávat? Hledám možnosti podpory? Chci získat peníze? Je pořádání akce tím nejlepším způsobem, jak získat lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaké je ústřední téma nebo poselství akce, které má přimět lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaký by měl být deklarovaný účel akce? Kde nejlépe akci uspořádat s ohledem na hosty a účel akce? Určili jste ústřední cíl akce? Stanovili jste si rozpočet? Zvolili jste vhodný typ akce? Zvolte vhodný typ akce, který nejlépe propojí vaše hosty, činnost vaší organizace a její poslání, váš cíl, rozpočet, zvolený čas, vaše schopnosti i schopnosti vašich pracovníků a/nebo možnosti a kompetence vašich dobrovolníků. Stanovili jste čas a místo a promysleli logistický plán? Zajistili jste firemní sponzory? Bude průběh akce dynamický a zábavný od začátku až do konce? Docilte toho tím, že se zaměříte na dojmy pozvaných a vytvoříte pro ně kompletní komunikační plán (včetně nejen skvělých pozvánek, ale také zábavného poděkování a bombastických interakcí). DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 9

10 CHECKLIST OSMÝ: Pozvánky na akci Klíč k úspěšné akci? Hosté! Zde je několik tipů, na které byste měli myslet při vytváření pozvánek: Připomíná vaše pozvánka lidem přesvědčivou a emotivní formou důvod, pro který by se měli zajímat o vaši organizaci? Použijete-li online pozvánky, můžete je doplnit o fotografie a videa, a to zcela bez nákladů! Je z pozvánky zcela jasné, proč stojí pozvaným účast za to? Je z pozvánky zcela jasné, že realizátorem akce je vaše organizace? Je pozvánka osobní? Je pozvánka konkrétní a jasná? Zásadně nesmí chybět údaje o ceně, času, místu, oděvu, atd. Uveďte tyto údaje na dobře viditelném místě. Podává pozvánka informace o ceně vstupenky? Podpoříte tím motivaci pozvaných lístek pořídit (speciální cena za nákup v předprodeji atd.)? Získáte informace o všem zásadním, co potřebujete od hostů vědět (velikost trika, preference jídla), aniž byste je zahrnovali příliš mnoho dotazy? Vytvořili jste jednoduchý rezervační systém, systém pro nákup vstupenek či registraci? Nabízíte možnost navýšit cenu vstupenky o libovolný dar nebo možnost poskytnutí daru pro ty, kteří se nemohou akce zúčastnit? Mají pozvaní možnost informovat o konání akce také další? Například prostřednictvím sociálních sítí, odkazů, odznaků a tlačítek. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

11 CHECKLIST DEVÁTÝ: Marketing akce Komu byste se měli snažit vaši akci prodat? Které komunikační kanály jsou nejvíce efektivní při komunikování akce a navyšování počtu hostů? Ujistěte se, že jste zvážili všechny z následujících bodů: Informovat lokální média (zejména pokud můžete nabídnout něco atraktivního pro média!) Obvolat vlivné podporovatele Umístit letáčky a plakáty na klíčových místech Umístit informace o konání akce na všech dostupných online místech o webové stránky o o webové stránky vašich sponzorů o elektronické newslettery o statusy na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) Oslovit firemní sponzory jednat s nimi o tom, jak lze zapojit jejich zaměstnance Oslovit vaše největší fanoušky požádat lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

12 CHECKLIST DESÁTÝ: Po uspořádání akce Požádali jste pracovníky organizace, sponzory a hosty o zpětnou vazbu o tom, co fungovalo a co nefungovalo? Zaznamenejte si tyto poznatky a sdílejte je v rámci celé organizace. Je-li to potřeba, následně něco napravte, u někoho si to vyžehlete, oslavte možné úspěchy a určete si, co by příště bylo dobré zopakovat nebo změnit. Spojili jste se opětovně po skončení akce s těmi, kteří se jí účastnili od sponzorů přes dobrovolníky a hosty, až po zaměstnance a dárce. Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a oceňte je za jejich podíl na úspěchu akce. Obvolali jste každého účastníka akce a zahájili další dialog? Neváhejte využít těchto 5 tipů od T. Axelroda z Benevonu: o o o o Upřímně poděkujte za účast. Zeptejte se, jak se akce líbila mlčky vyslechněte a nechce účastníky mluvit. Naslouchejte a identifikujte rizikové body. Zeptejte se, zda ze strany účastníků existuje jakákoliv možnost spolupráce s vaší organizací v budoucnu. o Zjistěte, zda znají někoho, kdo by chtěl nebo mohl mít zájem účastnit se příští akce. (Všimněte si, že žádný z těchto kroků neobsahuje žádost o peníze jedná se o rozvíjení vztahu s osobou, nikoliv s bankomatem!) Máte strategii, jak oslovit osoby, které byly hosty akce nebo byly hosty akce po jejím skončení doporučeny ke kontaktu s vámi? Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a pozvěte je na další (nebo je rovnou umístěte na seznam pozvaných). Za několik měsíců seznamte účastníky akce s dopady akce na její ústřední cíl a účel. Bylo-li například z výtěžku akce postaveno azylové zařízení nebo byl zachráněn lidský život, musí to vědět! Jednali jste s vašimi firemními dárci o tom, jak rozvíjet způsoby zapojení jejich zaměstnanců? Spojili jste se s vašimi největšími fanoušky? Požádejte vaše lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

13 Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v online fundraisingu! Tým Darujme.cz. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

14 Tato příručka byla volně přeložena z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Dostupné z: Bezplatná elektronická publikace Network for Good, Learning Centre. Licence: Creative Commons License, Attribution 3.0. Network for Good nenese odpovědnost za obsah této příručky. Překlad publikace v projektu Darujme.cz 2.0 byl podpořen: DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

10 fundraisingových manter pro rok 2013

10 fundraisingových manter pro rok 2013 10 fundraisingových manter pro rok 2013 Volně přeloženo z anglického originálu: 10 Fundraising Mantras for 2013. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická publikace byla přeložena

Více

Miniprůvodce světem sociálních médií

Miniprůvodce světem sociálních médií Miniprůvodce světem sociálních médií Volně přeloženo z anglického originálu: Social Media Mini Guide: How to Woo and Wow Your Donors. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři Příručka pro organizátory dobrovolnických dní www.na-den.cz 1 Organizátoři Slovníček Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Motivací mu může být

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 NEJ EFEKTI VNĚJ ŠÍ MARKETI NGOVÉ STRATEGI E PROROK2012 J AKÉSTRATEGI EVÁM PŘI NESOU NEJ VÍ CEZÁKAZNÍ KŮVTOMTOROCE EDI CE2012 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 Copyright 2012 Marketingové

Více

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová Role textu na webových stránkách Eva Lhoťanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce zkoumá roli textu na webových stránkách prostřednictvím osmi verzí účelově vytvořené firemní internetové prezentace.

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Proč rozesílat newsletter. Úvod do emailového marketingu: Co to je, k čemu slouží, jaké nástroje pro emailing zvolit a příklady použití v praxi.

Proč rozesílat newsletter. Úvod do emailového marketingu: Co to je, k čemu slouží, jaké nástroje pro emailing zvolit a příklady použití v praxi. Proč rozesílat newsletter Úvod do emailového marketingu: Co to je, k čemu slouží, jaké nástroje pro emailing zvolit a příklady použití v praxi. Obsah 01 Co je to vlastně ten emailing 02 Zákonné podmínky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce. Autor: Ing. Václav Němeček

ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce. Autor: Ing. Václav Němeček ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce Autor: Ing. Václav Němeček 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2 1. Web úspěšného lektora...3 1.1 Webhosting, doména... 3 1.1.1 Doména... 3 1.1.2 Registrace

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Ebook Podnikejte z pláže pomocí webinářů Ing.Petra Svobodová

Ebook Podnikejte z pláže pomocí webinářů Ing.Petra Svobodová 1 Ebook Podnikejte z pláže pomocí webinářů Ing.Petra Svobodová 2 Věnování Nejprve mi dovolte Vám pogratulovat, že jste si stáhli tento ebook! Tento ebook bych chtěla věnovat všem, kteří chtějí komunikovat

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

Praktický průvodce online marketingem

Praktický průvodce online marketingem Praktický průvodce online marketingem stránka č. 1 z 11 Čtete-li tento článek, je zřejmé, že jste buď marketingovým specialistou, nebo vlastníkem firmy, který chápe důležitost internetového marketingu.

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více