Online fundraising 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online fundraising 2.0"

Transkript

1 Online fundraising 2.0 Jak dosáhnout úspěchu v online fundraisingu? Využívání u a marketingu? Plánování, pořádání a řízení akcí pro veřejnost? Volně přeloženo z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. Elektronická publikace byla přeložena v rámci projektu Darujme.cz 2.0 za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

2 ÚVOD: Držíte v rukou druhou verzi příručky o fundraisingu na internetu, která představuje nejen základy online fundraisingu a využívání u při komunikaci neziskové organizace navenek, ale věnuje se také třetímu pilíři online fundraisingu, kterým je plánování, pořádání a řízení akcí (event management). Přestože je v dnešní době lákavé využívat zejména sociálních médií a sociálních sítí, tyto tři oblasti: online fundraising, a pořádání akcí jsou tím, co nezisková organizace potřebuje, aby mohla prostřednictvím svých kampaní konat dobro v online světě tím správným způsobem. Představujeme vám 10 checklistů, které se jeden po druhém věnují nezbytným aspektům úspěšného online fundraisingu: tvorbě a podobě webových stránek vaší organizace, tvorbě a podobě darovacího formuláře, volbě stylu psaní, tvorbě seznamu ových kontaktů, ovým kampaním, možnostem poděkování dárcům a partnerům, a plánování, pořádání a řízení akcí. Zaškrtávejte políčka na následujících pracovních listech, a pokud nebudete dosahovat dobrých výsledků, využijte pomocných (a bezplatných!) zdrojů na pro zlepšení vaší online fundraisingové praxe. Můžete také zdarma využít skvělých zdrojů na Přejeme Vám mnoho úspěchů v nadcházejících měsících! DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 2

3 CHECKLIST PRVNÍ: Úvodní stránka webových stránek Přiznejme si to: Lidé udrží pozornost jen velmi krátce. Zejména pokud jde o internet. Vaše úvodní stránka ( mainpage ) musí efektivně a rychle poskytnout přesně to správné množství informací. Je neznalý čtenář schopný identifikovat činnost vaší organizace a získat zájem o více informací během pouhých dvou vteřin od zobrazení vašich webových stránek? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu velký a emotivně působící obrázek nebo informaci, která se čtenáře osobně dotkne? Lze na vašich webových stránkách najít darovací tlačítko během jedné až dvou vteřin? Je darovací tlačítko zajímavě orámované? Co osobně zásadního se může stát, když člověk daruje ihned? Je darovací tlačítko umístěno na viditelném místě, v dostatečné velikosti a poutavých barvách? Je zřejmé, kam peníze odcházejí? Na jaké konkrétní činnosti či jakým konkrétním lidem? Získá člověk z informací u darovacího tlačítka pocit, že musí darovat ihned? Jsou mu dostatečně předloženy důvody, proč má darovat ihned? Obsahuje úvodní stránka vašeho webu odkaz na pořádané akce a další příležitosti zapojení se do činnosti organizace? Jsou na vašich webových stránkách viditelně umístěna případná osvědčení a schválení nezávislými ratingovými organizacemi, případně reference? Umožňují webové stránky vašemu potenciálnímu dárci kontaktovat vás v případě, že není připraven darovat ihned? Odkazujete na vašich webových stránkách i na jiné online zdroje, kde o Vás může dárce nalézt informace (např. Facebook)? Ujistili jste se, že je úvodní stránka vašeho webu pro čtenáře přehledná a zajímavá? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 3

4 CHECKLIST DRUHÝ: Formulář a nástroje pro darování Zkontrolujte svůj darovací formulář a ujistěte se, že je nejlepší, jaký může být! Nezapomeňte na snadnou cestu k darovacímu formuláři = VELKÉ a BAREVNÉ darovací tlačítko Viditelně na darovacím formuláři umístěte přímou výzvu k darování (darujte!, darujte teď!) Přesvědčivě, avšak stručně na darovacím formuláři zdůrazněte naléhavost poslání vaší organizace Zvolte písmo, které je snadno čitelné pro osoby starší padesáti let Slaďte vzhled darovacího formuláře s designem loga vaší organizace Použijte krátký darovací formulář platí, že čím více políček formuláře je třeba vyplnit, tím více klesá ochota dárců formulář dokončit Darovací formulář by neměl být delší než jedna strana Darovací formulář by měl obsahovat možnost darovat jménem někoho jiného Využijte omezených navigací brání tomu, aby bylo uživatelům poskytováno velké množství jednoduchých způsobů, jak ze stránky odejít před dokončením formuláře Nastavte automatické zasílání potvrzení o daru dárci ihned poté, co daroval prostřednictvím darovacího formuláře Darovací formulář by měl obsahovat možnost přihlášení se k zasílání informací o činnosti vaší organizace nebo zařazení ové adresy do seznamu kontaktů vaší organizace Abyste mohli testovat rozdílné verze darovacího formuláře, nastavte si možnost jeho konfigurace Využívejte webových analýz a zjišťujte, co lidé dělají, když formulář vyplňují (např. Google Analytics) Umožněte dárcům určovat vlastní výši darů Nabízejte děkovné dárky Umožněte opakující se dary DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 4

5 CHECKLIST TŘETÍ: Komunikace v online světě Před tím, než cokoliv odešlete em nebo umístíte na své webové stránky, položte sami sobě následující otázky: Základy Víte, kdo je příjemcem vašeho textu? Jsou barevné odstíny a styly Vašeho textu konzistentní? Kontrola kvality Zkontrolovali jste pravopis a slovosled? Je text dobře čitelný? (Doporučení: vyvarujte se bílého textu na barevném podkladě a malého písma.) Zkontrolovali jste, zda jsou vaše formulace správné? (Zredukovali jste vše, co bylo potřeba?) Vytiskli jste si text a četli jej nahlas? Opravdu všechen text? V případě, že text upravujete, uchováváte si přehled provedených změn v dokumentu pro snadnou aktualizaci? Nadpisy Omezili jste užívání kurzívy pouze na nadpisy a fráze, rčení? Užili jste v delších textech pod-nadpisy? Tvoří všechny vaše nadpisy (nebo jejich většina) odkazy? Čitelnost Jsou delší odstavce rozčleněny odrážkami? Je text strukturován ve stylu obrácené pyramidy? Je v každém odstavci obsažena pouze jedna myšlenka? Vzhled Je váš text doplněn graficky? Užíváte patkové nebo bezpatkové písmo? (např. Arial, Verdana oproti Times New Roman a Georgia) Je písmo užité v celém textu o velikosti alespoň 10 bodů? Nachází se v textu prázdná (bílá) místa? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 5

6 CHECKLIST ČTVRTÝ: Tvorba seznamu ových kontaktů Jak tvoříte seznam ových kontaktů? Využití webových stránek Obsahují vaše webové stránky viditelný odkaz k registračnímu formuláři? Mohou se lidé registrovat na každé stránce vašeho webu? Je ihned jasné, co vaše organizace lidem nabízí v případě, že se registrují? Podává váš registrační formulář a jeho okolní text informace o tom, co lze od registrace očekávat (četnost zasílání informací, nakládání s osobními údaji, apod.)? Zamysleli jste se nad tím, zda užívat jednorázového nebo opakovaného potvrzení přihlášení? Využití ového marketingu Obsahuje každá vaše ová zpráva možnost přeposlat/sdílet? Stojí obsah vaší zprávy čtenářům za přeposlání nebo sdílení? Využití sociálních sítí Vybízí činnost vaší organizace na sociálních sítích přátele a následovatele k tomu, aby navštívili vaše webové stránky? Vyhledali registrační formulář? Vytváří propagační texty dojem výjimečnosti vaší organizace? Využití internetového vyhledávače Užíváte prokliků na registrační formulář (spíše než na úvodní stránku vašeho webu nebo stránku konkrétní akce)? Registrovali jste klíčová slova týkající se činnosti vaší organizace? Využití světa offline Byli všichni pracovníci instruováni, aby při telefonickém hovoru zjišťovali ové adresy volajících? Propagujete vaše elektronické newslettery a online materiály i v tištěných newsletterech? Zjišťujete ové adresy účastníků během vašich akcí? Obsahuje váš ový podpis odkaz na registrační formulář? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 6

7 CHECKLIST PÁTÝ: marketing Jste připraveni zaujmout vaší nejnovější ovou zprávou? Než tak učiníte, projděte si následujících 9 bodů: Je předmět zprávy pro příjemce tak jasný a lákavý, aby zprávu otevřel? Mějte na paměti, že se jedná o 8-10 nejdůležitějších slov. Využíváte naplno podokna náhledu? Čtenáři spatří pouze prvních pár řádků, proto do úvodu zprávy uveďte to nejpodstatnější. Je vaše zpráva dobře čitelná? Využitím jednoduchého, účelného písma a vhodného výběru stylů upoutáte a udržíte pozornost vašich čtenářů. Zobrazí se text vždy, i když obrázky ne? Pamatujte, že mnoha čtenářům se obrázky automaticky nezobrazí, proto je vhodně vyvažte s textem, abyste dosáhli svého cíle za jakéhokoli zobrazení zprávy. Má vaše zpráva osobní nádech? Ať už vřelým pozdravem, tónem nebo obsahem, ujistěte se, že vaše zpráva působí jako konverzace s lidmi, kteří Vás znají, nikoliv kteří jsou pouze článkem na seznamu. Je váš ový účet v souladu s opatřeními zákona, není SPAM? Udržujte si dobrou pověst online následováním příkladů dobré praxe a respektováním zákonů. Dodržujte základní principy tím, že na konci každé zprávy vždy uvedete vaši faktickou ovou adresu, na kterou je možné zasílat odpovědi či dotazy. Máte povolení zasílat ové zprávy každému, kdo je na vašem seznamu ových kontaktů? Využíváte zkušeností z předchozích marketingových kampaní? Dokonalá ová zpráva neexistuje - zcela jistě ale můžete pracovat na zlepšování míry otevírání zasílaných zpráv, prokliků a odpovědí tím, že budete věnovat pozornost měření a výsledkům vašich předchozích kampaní. Testujete některou z částí vaší ové zprávy? Možná se vám nezdá realistické testovat vhodnost textu v předmětu u (např. zaslat postupně několik verzí textu a posoudit, která verze byla nejúspěšnější), ale i zaslání neformální ankety pracovníkům organizace vám může poskytnout obrázek o tom, co bude úspěšné. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 7

8 CHECKLIST ŠESTÝ: Poděkování dárcům Zasíláte potvrzení o daru a osobní poděkování dárci ihned poté, co daruje? Děkujete dárcům také později v roce - společně s informacemi jak jejich dar pomohl? Děkujete dárcům třikrát tolik, kolikrát je žádáte o více peněz? Oceňujete dárce za to, jakou změnu jejich dar přinesl? (Pamatujte, že nejde pouze o to, jak skvělí jste vy, ale o to, co dokázali vaši dárci!) Uvádíte v poděkování konkrétní jméno dárce a vlastnoruční podpis pracovníka vaší organizace? Využíváte někdy ručně psaných zpráv, telefonických hovorů, kreslených obrázků, dopisů psaných dobrovolníky, apod.? Dáváte dárcům jasně najevo, jak nakládáte s jejich dary? Uvádíte ve svých poděkováních jeden konkrétní příběh, kterým dokládáte, jaký vliv dar měl? Necháváte své dobrovolníky, příjemce služeb, jiné dárce mluvit za vás? Nebuďte těmi jedinými, kdo dárcům poděkuje! Vztahujete při poděkování dar zpět k vaší žádosti o dar děkujete dárci ve vztahu ke konkrétnímu důvodu, pro který jste ho o peníze žádali? DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 8

9 CHECKLIST SEDMÝ: Plánování akcí Stanovte si velkolepý plán: Kdo jsou mí hosté? Co chci, aby hosté udělali? Snažím se lidi vzdělávat? Hledám možnosti podpory? Chci získat peníze? Je pořádání akce tím nejlepším způsobem, jak získat lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaké je ústřední téma nebo poselství akce, které má přimět lidi k činnosti, o kterou usiluji? Jaký by měl být deklarovaný účel akce? Kde nejlépe akci uspořádat s ohledem na hosty a účel akce? Určili jste ústřední cíl akce? Stanovili jste si rozpočet? Zvolili jste vhodný typ akce? Zvolte vhodný typ akce, který nejlépe propojí vaše hosty, činnost vaší organizace a její poslání, váš cíl, rozpočet, zvolený čas, vaše schopnosti i schopnosti vašich pracovníků a/nebo možnosti a kompetence vašich dobrovolníků. Stanovili jste čas a místo a promysleli logistický plán? Zajistili jste firemní sponzory? Bude průběh akce dynamický a zábavný od začátku až do konce? Docilte toho tím, že se zaměříte na dojmy pozvaných a vytvoříte pro ně kompletní komunikační plán (včetně nejen skvělých pozvánek, ale také zábavného poděkování a bombastických interakcí). DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING 2.0 9

10 CHECKLIST OSMÝ: Pozvánky na akci Klíč k úspěšné akci? Hosté! Zde je několik tipů, na které byste měli myslet při vytváření pozvánek: Připomíná vaše pozvánka lidem přesvědčivou a emotivní formou důvod, pro který by se měli zajímat o vaši organizaci? Použijete-li online pozvánky, můžete je doplnit o fotografie a videa, a to zcela bez nákladů! Je z pozvánky zcela jasné, proč stojí pozvaným účast za to? Je z pozvánky zcela jasné, že realizátorem akce je vaše organizace? Je pozvánka osobní? Je pozvánka konkrétní a jasná? Zásadně nesmí chybět údaje o ceně, času, místu, oděvu, atd. Uveďte tyto údaje na dobře viditelném místě. Podává pozvánka informace o ceně vstupenky? Podpoříte tím motivaci pozvaných lístek pořídit (speciální cena za nákup v předprodeji atd.)? Získáte informace o všem zásadním, co potřebujete od hostů vědět (velikost trika, preference jídla), aniž byste je zahrnovali příliš mnoho dotazy? Vytvořili jste jednoduchý rezervační systém, systém pro nákup vstupenek či registraci? Nabízíte možnost navýšit cenu vstupenky o libovolný dar nebo možnost poskytnutí daru pro ty, kteří se nemohou akce zúčastnit? Mají pozvaní možnost informovat o konání akce také další? Například prostřednictvím sociálních sítí, odkazů, odznaků a tlačítek. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

11 CHECKLIST DEVÁTÝ: Marketing akce Komu byste se měli snažit vaši akci prodat? Které komunikační kanály jsou nejvíce efektivní při komunikování akce a navyšování počtu hostů? Ujistěte se, že jste zvážili všechny z následujících bodů: Informovat lokální média (zejména pokud můžete nabídnout něco atraktivního pro média!) Obvolat vlivné podporovatele Umístit letáčky a plakáty na klíčových místech Umístit informace o konání akce na všech dostupných online místech o webové stránky o o webové stránky vašich sponzorů o elektronické newslettery o statusy na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) Oslovit firemní sponzory jednat s nimi o tom, jak lze zapojit jejich zaměstnance Oslovit vaše největší fanoušky požádat lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

12 CHECKLIST DESÁTÝ: Po uspořádání akce Požádali jste pracovníky organizace, sponzory a hosty o zpětnou vazbu o tom, co fungovalo a co nefungovalo? Zaznamenejte si tyto poznatky a sdílejte je v rámci celé organizace. Je-li to potřeba, následně něco napravte, u někoho si to vyžehlete, oslavte možné úspěchy a určete si, co by příště bylo dobré zopakovat nebo změnit. Spojili jste se opětovně po skončení akce s těmi, kteří se jí účastnili od sponzorů přes dobrovolníky a hosty, až po zaměstnance a dárce. Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a oceňte je za jejich podíl na úspěchu akce. Obvolali jste každého účastníka akce a zahájili další dialog? Neváhejte využít těchto 5 tipů od T. Axelroda z Benevonu: o o o o Upřímně poděkujte za účast. Zeptejte se, jak se akce líbila mlčky vyslechněte a nechce účastníky mluvit. Naslouchejte a identifikujte rizikové body. Zeptejte se, zda ze strany účastníků existuje jakákoliv možnost spolupráce s vaší organizací v budoucnu. o Zjistěte, zda znají někoho, kdo by chtěl nebo mohl mít zájem účastnit se příští akce. (Všimněte si, že žádný z těchto kroků neobsahuje žádost o peníze jedná se o rozvíjení vztahu s osobou, nikoliv s bankomatem!) Máte strategii, jak oslovit osoby, které byly hosty akce nebo byly hosty akce po jejím skončení doporučeny ke kontaktu s vámi? Sdílejte s nimi fotografie nebo výsledky akce a pozvěte je na další (nebo je rovnou umístěte na seznam pozvaných). Za několik měsíců seznamte účastníky akce s dopady akce na její ústřední cíl a účel. Bylo-li například z výtěžku akce postaveno azylové zařízení nebo byl zachráněn lidský život, musí to vědět! Jednali jste s vašimi firemními dárci o tom, jak rozvíjet způsoby zapojení jejich zaměstnanců? Spojili jste se s vašimi největšími fanoušky? Požádejte vaše lokální podporovatele, aby vaším jménem šířili informace o konání akce. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

13 Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v online fundraisingu! Tým Darujme.cz. DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

14 Tato příručka byla volně přeložena z anglického originálu Online Fundraiser s Checklist 2.0: Covering the Basics to Ensure Success Across Online Fundraising, Outreach and Event Management. Dostupné z: Bezplatná elektronická publikace Network for Good, Learning Centre. Licence: Creative Commons License, Attribution 3.0. Network for Good nenese odpovědnost za obsah této příručky. Překlad publikace v projektu Darujme.cz 2.0 byl podpořen: DARUJME.CZ ONLINE FUNDRAISING

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 Proč na internetu záleží? Protože: Online dárcovství každým rokem výrazně roste 65% dárců využilo informace z internetu před

Více

Miniprůvodce světem sociálních médií

Miniprůvodce světem sociálních médií Miniprůvodce světem sociálních médií Volně přeloženo z anglického originálu: Social Media Mini Guide: How to Woo and Wow Your Donors. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická

Více

10 fundraisingových manter pro rok 2013

10 fundraisingových manter pro rok 2013 10 fundraisingových manter pro rok 2013 Volně přeloženo z anglického originálu: 10 Fundraising Mantras for 2013. Bezplatná elektronická publikace - Network for Good. 1 Elektronická publikace byla přeložena

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka MOPET CZ 2013 Úvodní slovo Právě čtete dokument, který vám pomůže s komunikací nové platební služby Mobito. Mobito je nová inovativní služba

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno více než 110 NNO více než 1,5 roku úspěšného fungování celkový objem darů

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Diskuse k rozvoji projektu Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno cca. 150 NNO více než 2 roky úspěšného fungování

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k Seznamu osvědčených VHP i TZ a seznamu duplikátů II.

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ DLE PŘEDEM NASTAVENÝCH PODMÍNEK KLIENTA. Na základě zpětné vazby od některých odběratelů Newsletteru CA ZaHumna, zavádíme od 1.12.2013 novou službu: ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE Jednoduše a rychle najít zaměstnání Bundesagentur für Arbeit NOVÉ CESTY PRO VAŠE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Najít rychleji vhodné zaměstnání:

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Průvodce novým prostředím TwinSpace

Průvodce novým prostředím TwinSpace Průvodce novým prostředím TwinSpace (spuštěno v září 2014) Tento návod byl vytvořen pro potřeby učitelů administrátorů. Najdete zde vše, co potřebujete o svém novém prostředí TwinSpace vědět. Přihlášení

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

LÉTO A PRÁCE. Inspirujte se a začněte dosahovat lepších výsledků s menší námahou. Začněte outsourcovat a pracujte (nejen) v létě chytřeji.

LÉTO A PRÁCE. Inspirujte se a začněte dosahovat lepších výsledků s menší námahou. Začněte outsourcovat a pracujte (nejen) v létě chytřeji. LÉTO A PRÁCE Inspirujte se a začněte dosahovat lepších výsledků s menší námahou. Začněte outsourcovat a pracujte (nejen) v létě chytřeji. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rozvoj a správa sociálních sítí Úprava

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

AVE.TRAVEL rezervační systém

AVE.TRAVEL rezervační systém AVE.TRAVEL rezervační systém Jedná se o aplikaci fungující na internetových stránkách, tudíž aplikaci přístupnou z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Systém AVE.travel nabízí nejběžnější služby

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

video komunikačními produkty Talk Fusion

video komunikačními produkty Talk Fusion Marketing na internetu se někdy může jevit jako nemožný úkol. E-mailový marketing je ale poměrně jednoduchá a neuvěřitelně účinná cesta; podle ředitele Direct Marketing Association má každý dolar, vynaložený

Více

Průvodce prvními kroky

Průvodce prvními kroky Průvodce prvními kroky S programem Expedia TravelAds se naučíte pracovat snadno a rychle. Pomocí tohoto jednoduchého návodu zveřejníte svůj první inzerát během několika minut. Naši domovskou stránku pro

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

svatební tradice v České republice

svatební tradice v České republice Svatební Guru svatební tradice v České republice O projektu Cílem projektu je vytvořit přehled tradic na různých místech České republiky. Od drobných detailů po velké rozdíly mezi současnými městskými

Více

3 cesty, jak nejlépe propagovat

3 cesty, jak nejlépe propagovat 3 cesty, jak nejlépe propagovat ebook pro affiliate partnery programu Firmy 2.0 Napsala Stanislava Mrázková Affiliate manažerka pro Firmu 2.0 2012 Firma 2.0, 3 cesty, jak nejlépe propagovat Naučte se využívat

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více