REKAPITULACE STAVBY. Místo: Brno Datum: Projektant: IČ: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Místo: Brno Datum: 28.03.2013. Projektant: IČ: 25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o."

Transkript

1 Strana 1 z 29 REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

2 Strana 2 z 29 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 SO 04 Altán 0,00 0,00 STA SO 01 Příprava území 0,00 0,00 STA SO 02 Herní prvky, mobiliář a zpevněné plochy 0,00 0,00 STA SO 03 Oplocení 0,00 0,00 STA SO 05 Sadové úpravy 0,00 0,00 STA 00 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 0,00 STA

3 Strana 3 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU SO 04 - Altán KSO: Místo: Datum: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Moraving s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

4 Strana 4 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SO 04 - Altán Místo: Datum: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Moraving s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 N00 - Altán 0,00

5 Strana 5 z 29 SOUPIS PRACÍ SO 04 - Altán Místo: Datum: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Moraving s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 N00 - Altán 0,00 1 K R Altán - viz samostatné přílohy kus 1,000 0,00

6 Strana 6 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU SO 01 - Příprava území KSO: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

7 Strana 7 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SO 01 - Příprava území Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00

8 Strana 8 z 29 SOUPIS PRACÍ SO 01 - Příprava území Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0,00 1 K Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m ,000 0,00 CS ÚRS Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše OD_travní_drn 1 175,000 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 2 K kus 7,000 0,00 CS ÚRS :5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm OD_List_do20 7,000 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 3 K kus 1,000 0,00 CS ÚRS :5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm OD_List_do30 1,000 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 4 K m2 6,000 0,00 CS ÚRS betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek OD_dlažba 6,000 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 5 K m2 10,000 0,00 CS ÚRS mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm OD_asfalt 10,000 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 6 K m2 6,000 0,00 CS ÚRS kameniva těženého tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "podkladní vrstvy"od_dlažba 6,000 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 7 K m2 10,000 0,00 CS ÚRS těženého tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "podkladní vrstvy"od_asfalt 10,000 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 8 K m2 10,000 0,00 CS ÚRS drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm "podkladní vrstvy"od_asfalt 10,000 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 9 K m2 10,000 0,00 CS ÚRS drceného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "podkladní vrtsvy"od_asfalt 10,000 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 10 K m3 122,000 0,00 CS ÚRS m

9 Strana 9 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m "sejmutá ornice - hl. 0,15 m" ,000 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 11 K m3 1,500 0,00 CS ÚRS tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 "výkop základy altánu" 1,5 1,500 Vodorovné přemístění do 1000 m 12 K m3 25,000 0,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do m 25 25,000 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do K kus 8,000 0,00 CS ÚRS mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm OD_List_do20+OD_List_do30 8,000 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 14 K kus 8,000 0,00 CS ÚRS mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm OD_List_do30+OD_List_do20 8,000 Vodorovné přemístění do 5000 m 15 K m3 38,000 0,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m pl_ohumusovani*0,1 38,000 Vodorovné přemístění do m 16 K m3 84,000 0,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "ornice na skládku"84 84,000 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 17 K m ,000 0,00 CS ÚRS složením do 6000 m Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m OD_travní_drn 18 K Uložení sypaniny na skládky m3 84,000 0,00 CS ÚRS Uložení sypaniny na skládky "přebytečná ornice"84 84,000 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 19 K t 58,800 0,00 CS ÚRS skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) "ornice na skládku"84*700/ ,800 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 20 K R_ m2 815,000 0,00 vlastní položka zhutněním "HTU" ,000 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 21 K až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a m2 815,000 0,00 CS ÚRS svahu do 1:5 "HTU" , Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 22 K Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 2,000 0,00 CS ÚRS Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované 1 175,000 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2 2,000 Poplatek za uložení biologicky rozložitelného 23 K R_ t 10,000 0,00 vlastní položka podkladu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení biologicky rozložitelného podkladu na skládce (skládkovné)

10 Strana 10 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 10 10,000 Poplatek za uložení směsného stavebního 24 K R_ t 15,004 0,00 vlastní položka odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 99 - Přesun hmot 0,00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 25 K t 15,004 0,00 CS ÚRS na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 26 K t 60,016 0,00 CS ÚRS vybouraných hmot Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km *4 'Přepočtené koeficientem množství 60,016 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 27 K t 1,053 0,00 CS ÚRS úpravy vodorovně do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m 28 K Zřízení ochrany stromu bedněním m2 112,000 0,00 CS ÚRS Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení 7*16 112,000

11 Strana 11 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU SO 02 - Herní prvky, mobiliář a zpevněné plochy KSO: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

12 Strana 12 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SO 02 - Herní prvky, mobiliář a zpevněné plochy Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Komunikace 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00

13 Strana 13 z 29 SOUPIS PRACÍ SO 02 - Herní prvky, mobiliář a zpevněné plochy Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0,00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1 K m3 215,000 0,00 CS ÚRS tř. 4 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do m3 vykop_dz+vykop_hriste+vykop_dlazba 215,000 Příplatek za lepivost u odkopávek 2 K m3 215,000 0,00 CS ÚRS nezapažených v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 vykop_dz+vykop_hriste+vykop_dlazba 215,000 Vodorovné přemístění do 2000 m 3 K m3 215,000 0,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 4 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 793,000 0,00 CS ÚRS Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pl_dlazba+pl_dz ,000 "skate park" ,000 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 5 K až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a m2 793,000 0,00 CS ÚRS svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_dlazba+pl_dz ,000 "skate park" , Zakládání 0,00 6 K Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 53,700 0,00 CS ÚRS Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 hriště_beton*0,15 53, Komunikace 0,00 7 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 55,000 0,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm pl_dlazba 55,000 8 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 55,000 0,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm pl_dlazba 55,000 9 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 358,000 0,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm hriště_beton 358, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 55,000 0,00 CS ÚRS

14 Strana 14 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 pl_dlazba 55, M R dlažba betonová 20 X 20 X 6 cm písková m2 35,000 0,00 vlastní položka dlaždice čtvercová 1 m2=25 kusů GRA 20 x 20 x 8 písková 35 35, M R dlažba betonová 20 X 20 X 6 cm šedá m2 20,000 0,00 vlastní položka dlaždice čtvercová 1 m2=25 kusů GRA 20 x 20 x 8 písková 20 20, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 Osazení zahradního obrubníku betonového do 13 K m 217,000 0,00 CS ÚRS lože z betonu s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou obrubnik 217,000 obrubník betonový zahradní přírodní 14 M kus 218,900 0,00 CS ÚRS x250x50 mm obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm ( )*1,1 218,900 obrubník betonový zahradní písková 15 M kus 18,700 0,00 CS ÚRS x200x50 mm obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm 17*1,1 18,700 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní 16 K štěrková na dětském hřišti z kačírku fr 4-8 v tl. m2 210,000 0,00 CS ÚRS mm Bezpečnostní dopadová plocha venkovní štěrková na dětském hřišti pl_dz 210, M geotextilie netkaná (polypropylen) PP 200 m2 210,000 0,00 CS ÚRS geotextilie netkané separační a ochranná funkce šíře role 2,0-6,0 m pl_dz 210, M kamenivo dekorační (kačírek) frakce 4-8 t 126,000 0,00 CS ÚRS kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/22 0,3*pl_dz*2000/ , M kamenivo drcené drobné frakce 0-4 t 5,500 0,00 CS ÚRS kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 0,05*pl_dlazba*2000/1000 5, M kamenivo drcené hrubé frakce t 14,960 0,00 CS ÚRS kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce ,16*pl_dlazba*1700/ , M štěrkodrť frakce 0-32 t 152,150 0,00 CS ÚRS kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN frakce 0-32 MN 0,25*hriště_beton*1700/ , K R_9010 Prvek Skate parku - Rádius včetně dovozu m2 1,000 0,00 vlastní položka Zařízení víceúčelového hřiště, Prvek Skate parku - Rádius včetně dovozu Prvek Skate parku - Kombinovaná centrální 23 K R_9011 překážka s lomenou bednou a railem včetně m2 1,000 0,00 vlastní položka dovozu Zařízení víceúčelového hřiště, Prvek Skate parku - Kombinovaná centrální překážka s lomenou bednou a railem včetně dovozu 24 K R_9012 Prvek Skate parku - Bank včetně dovozu m2 1,000 0,00 vlastní položka Zařízení víceúčelového hřiště, Prvek Skate parku - Bank včetně dovozu 25 K R_9013 Prvek Skate parku - Grindbox včetně dovozu m2 1,000 0,00 vlastní položka

15 Strana 15 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Zařízení víceúčelového hřiště, Prvek Skate parku - Grindbox včetně dovozu 26 K R_9015 Prvek Skate parku - Rail včetně dovozu m2 1,000 0,00 vlastní položka Zařízení víceúčelového hřiště, Prvek Skate parku - Rail včetně dovozu 27 K R_9016 Montáž prvků Skate parku kus 1,000 0,00 vlastní položka Zařízení víceúčelového hřiště, Montáž prvků Skate parku 28 K R_900 Herní prvek - lanový most prvek F (specifikace viz tech. zpráva) včetně montáže kus 1,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 29 K R_903 Herní prvek - Lanová dráha prvek H (specifikace kus viz tech. zpráva) včetně montáže 2,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 2 2,000 Herní lezecká sestava prvek D (specifikace viz 30 K R_904 tech. zpráva) - dvojice šplhacích pyramid kus 1,000 0,00 vlastní položka včetně montáže Herní prvek 31 K R_906 Herní prvek - točidlo prvek E (specifikace viz tech. zpráva) včetně montáže kus 1,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 32 K R_907 Herní prvek Houpačka hnízdo prvek C (specifikace viz tech. zpráva) včetně montáže kus 1,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 33 K R_908 Herní prvek rotační kláda prvek G (specifikace viz tech. zpráva) včetně montáže kus 1,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 34 K R_909 Herní prvek - lanová sestava pyramida prvek J (specifikace viz tech. zpráva) včetně montáže kus 1,000 0,00 vlastní položka Herní prvek 35 K Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 2,000 0,00 CS ÚRS Montáž odpadkového koše do betonové patky 2 2, K Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 6,000 0,00 CS ÚRS Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh 6 6, M R_0600 Parková lavička s dřevěným sedákem a opěradlem s kovovou kostrou d.1,8 m, s kus 6,000 0,00 vlastní položka područkou včetně dodávky Parková lavička s dřevěným sedákem a opěradlem s kovovou kostrou d.1,8 m, s područkou včetně dodávky 6 6, M R_0601 Odpadkový koš se stříškou, zinkovaná kostra, opláštění z masiv. dřeva včetně dodávky kus 2,000 0,00 vlastní položka Odpadkový koš se stříškou, zinkovaná kostra, opláštění z masiv. dřeva včetně dodávky 2 2, M R_0602 Vybavení altánu - lavice dvoumístné výškově nastavitelné včetně dodávky kus 14,000 0,00 vlastní položka Vybavení altánu - lavice dvoumístné výškově nastavitelné včetně dodávky 14 14,000

16 Strana 16 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Vybavení altánu - tabule oboustranná otočná 40 M R_0603 kus 1,000 0,00 vlastní položka včetně dodávky Vybavení altánu - tabule oboustranná otočná včetně dodávky Vybavení altánu - židle kovová konstrukce s 41 M R_0604 kus 27,000 0,00 vlastní položka dřevěným sedákem včetně dodávky Vybavení altánu - židle kovová konstrukce s dřevěným sedákem včetně dodávky 27 27,000 Gril venkovní betonový - specifikace viz. 42 M R_605 kus 1,000 0,00 vlastní položka technická zpráva Ohniště z lomového kamene - specifikace viz. 43 M R_606 kus 1,000 0,00 vlastní položka technická zpráva Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách 44 K m 162,000 0,00 CS ÚRS silikonovým tmelem Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem dilatace ,000 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 45 K m 162,000 0,00 CS ÚRS čerstvé betonové mazanině Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině , M R101 Výplň dilatačních spár - polyuretanový tmel kus 5,000 0,00 vlastní položka Výplň dilatačních spár - polyuretanový tmel 47 M rohož KARI 150 x 150 cm D 6 mm 2x3m kus 70,000 0,00 CS ÚRS rohož KARI 5 x 2,15 m D 8 mm 48 M spojka kari sítě kus 380,000 0,00 CS ÚRS spojka kari sítě 190*2 380, K R_910 Dovoz herních prvků pro dětská hřiště kus 8,000 0,00 vlastní položka 8 8, Přesun hmot 0,00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 50 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 471,056 0,00 CS ÚRS živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 51 K komunikace s krytem z kamene, živičným, t 471,056 0,00 CS ÚRS betonovým do 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 52 K komunikace s krytem z kamene, živičným, t 471,056 0,00 CS ÚRS betonovým ZKD 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

17 Strana 17 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU SO 03 - Oplocení KSO: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

18 Strana 18 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SO 03 - Oplocení Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00

19 Strana 19 z 29 SOUPIS PRACÍ SO 03 - Oplocení Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0,00 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 1 K soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m3 8,262 0,00 CS ÚRS m2 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 "šachta"(0,45*0,45*0,8)*51 8,262 Příplatek za lepivost u hloubení jam 2 K m3 8,262 0,00 CS ÚRS zapažených v hornině tř. 4 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 "šachta"(0,45*0,45*0,8)*51 8,262 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z 3 K m3 8,262 0,00 CS ÚRS horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "šachta"(0,45*0,45*0,8)*51 8,262 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes K m3 8,262 0,00 CS ÚRS m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "šachta"(0,45*0,45*0,8)*51 8, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 5 K R Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. do 3 m se zabetonováním kus 49,000 0,00 vlastní položka Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3 m se zabetonováním 49 49,000 6 K R Montáž oplocení - pletivo, výšky do 2,0 m m 67,000 0,00 vlastní položka Montáž oplocení - pletivo, výšky do 2,0 m 67 67,000 7 K R Zámečnická montáž vrat oplocení na ocelové sloupky kus 3,000 0,00 vlastní položka Zámečnická montáž vrat oplocení na ocelové sloupky 3 3,000 8 K R_ Dovoz a montáž oplocení včetně přípravných a dokončovacích prací kus 1,000 0,00 vlastní položka Dovoz a montáž oplocení, osazení sloupků a branek včetně potřebných výkopků a zabetonování 9 M R_103 Poplastované pletivo zelené, tl. drátu 2,6 mm, oko 50 mm, výška 180 cm bm 67,000 0,00 vlastní položka Poplastované pletivo zelené, tl. drátu 2,6 mm, oko 50 mm, výška 180 cm 67 67, M R_ Napínací drát - bal. 78 m kus 2,000 0,00 vlastní položka Napínací drát pozinkovaný - bal. 78 m

20 Strana 20 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 2 2, M R_106 Vázací drát PVC (zelený), bal. 75 m kus 1,000 0,00 vlastní položka 12 M R_107 Napínák PVC zelený pozinkovaný kus 15,000 0,00 vlastní položka 15 15, M R_101 sloupek plotový se zelenou PVC úpravou 2600/38x1,50 mm včetně čepičky a příchytky kus 35,000 0,00 vlastní položka sloupek plotový se zelenou PVC úpravou 2600/38x1,50 mm včetně čepičky a příchytky 35 35, M R_102 vzpěra se zelenou PVC úpravou 2000/38x1,25 mm kus 16,000 0,00 vlastní položka vzpěra se zelenou PVC úpravou 2000/38x1,25 mm 16 16, M R_104 branka jednokřídlá kovová se zelenou PVC úpravou 1000x1750 mm kus 2,000 0,00 vlastní položka branka jednokřídlá kovová se zelenou PVC úpravou 1000x1750 mm 2 2, M R_105 branka dvoukřídlá kovová se zelenou PVC úpravou 4000x1750 mm kus 1,000 0,00 vlastní položka branka dvoukřídlá kovová se zelenou PVC úpravou 4000x1750 mm 99 - Přesun hmot 0,00 17 K R_ Přesun hmot pro oplocení vodorovně do 5000 m t 5,621 0,00 vlastní položka Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu 5,621 5,621

21 Strana 21 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU SO 05 - Sadové úpravy KSO: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

22 Strana 22 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SO 05 - Sadové úpravy Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Ostatní konstrukce a práce 0, Přesun hmot 0,00

23 Strana 23 z 29 SOUPIS PRACÍ SO 05 - Sadové úpravy Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0,00 1 K Odstranění ochrany stromu bedněním m2 112,000 0,00 CS ÚRS Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění 7*16 112,000 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 2 K m3 38,000 0,00 CS ÚRS objem do 100 m3 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 pl_ohumusovani*0,1 38,000 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z 3 K m3 38,000 0,00 CS ÚRS horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m pl_ohumusovani*0,1 38,000 4 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 38,000 0,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 pl_ohumusovani*0,1 38,000 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo 5 K m2 380,000 0,00 CS ÚRS ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy do 100 mm pl_ohumusovani 380,000 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 6 K až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a m2 380,000 0,00 CS ÚRS svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_ohumusovani 380,000 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 7 K m2 310,000 0,00 CS ÚRS m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_travnik 310,000 8 M osivo směs travní parková okrasná kg 11,350 0,00 CS ÚRS osivo směs travní parková okrasná pl_travnik_regener*0,01 3,600 pl_travnik*0,025 7,750 Součet 11,350 Provzdušnění trávníku bez přísevu travního 9 K osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu m2 360,000 0,00 CS ÚRS do 1:5 Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přísevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_travnik_regener 360,000 Prořezání trávníku s přísevem plochy do K m2 360,000 0,00 CS ÚRS m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

24 Strana 24 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_travnik_regener 360,000 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do K mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do m2 360,000 0,00 CS ÚRS m2 Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_travnik_regener 360, M křemičitý písek sušený pytlovaný ST 06/12 0,63-1,2 mm t 1,080 0,00 CS ÚRS křemičité písky sušené ST pytlované 50 kg ST 06/12 0,63-1,2 mm pl_travnik_regener*0,003 1,080 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 13 K až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do kus 90,000 0,00 CS ÚRS :5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 kere 90, K Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 0,00 CS ÚRS Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 strom 5, K Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 310,000 0,00 CS ÚRS Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 pl_travnik 310, K Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 0,00 CS ÚRS Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_kere 70, K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 380,000 0,00 CS ÚRS Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 pl_kere 70,000 pl_travnik 310,000 Součet 380, K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 620,000 0,00 CS ÚRS Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 pl_travnik*2 620, K Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m kus 90,000 0,00 CS ÚRS Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m kere 90, M R Ligustrum vulgare, vel cm, K 2,5, ztratné 2% kus 30,600 0,00 vlastní položka Ligustrum vulgare, vel cm, K 2,5 30*1,02 30, M R Swida alba, vel cm, K 2,5, ztratné 2% kus 30,600 0,00 vlastní položka Swida alba, vel cm, K 2,5, ztratné 2% 30*1,02 30, M R Forsythia x intermedia, vel cm, K 2,5, ztratné 2% kus 30,600 0,00 vlastní položka Forsythia x intermedia, vel cm, K 2,5, ztratné 2% 30*1,02 30, K Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m kus 5,000 0,00 CS ÚRS Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m strom 5, M R_ Tilia cordata obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3% kus 2,060 0,00 vlastní položka Tilia cordata obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3%

25 Strana 25 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 2*1,03 2, M R_ Liriodendron tulipifera obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3% kus 1,030 0,00 vlastní položka Liriodendron tulipifera obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3% 1*1,03 1, M R_ Acer platanoides Deborah obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3% kus 2,060 0,00 vlastní položka Acer platanoides obvod kmene s balem, dovoz, ztratné 3% 2*1,03 2, K Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 5,000 0,00 CS ÚRS Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m strom 5, M R Kůl frézovaný s fazetou na špici, průměr 6 cm, délka 250 cm, ztratné 1% kus 15,000 0,00 vlastní položka Kůl frézovaný s fazetou na špici, průměr 6 cm, délka 250 cm, včetně dovozu, ztratné 1% strom*3 15, M R-1002 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1% ks 15,000 0,00 vlastní položka Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1% "3 kusy na strom"strom*3 15, M R-1003 Úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratné 3% m 10,000 0,00 vlastní položka Úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratné 3% strom*2 10, K R Zhotovení obalu kmene ovázáním rákosem kus 5,000 0,00 vlastní položka Obal stromu ovázáním rákosem strom 5, M R-1008 Obal stromu - rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m) m 2,000 0,00 vlastní položka Ochrana stromu - Rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m) strom*0,4 2, K Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 75,000 0,00 CS ÚRS Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 strom 5,000 pl_kere 70,000 Součet 75, M R-1005 Mulčovací borka včetně dovozu, ztratné 3% m3 7,725 0,00 vlastní položka Mulčovací borka včetně dovozu, ztratné 3% pl_kere*0,1*1,03 7,210 strom*0,1*1,03 0,515 Součet 7, K Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,014 0,00 CS ÚRS Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 pl_travnik_regener*0, , M komplexní bezchloridové granulované hnojivo kg 14,832 0,00 vlastní položka komplexní bezchloridové granulované hnojivo pl_travnik_regener*0,04*1,03 14, K Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 kg 7,700 0,00 CS ÚRS Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 strom*1 5,000 kere*0,03 2,700 Součet 7, M R-1006 vícesložkový půdní kondicionér včetně dovozu, ztratné 3% kg 7,700 0,00 vlastní položka

26 Strana 26 z 29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena vícesložkový půdní kondicionér včetně dovozu, ztratné 3% strom*1 5,000 kere*0,03 2,700 Součet 7, K Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,750 0,00 CS ÚRS Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 pl_kere*0,01 0,700 strom*0,07 0,350 (pl_travnik+pl_travnik_regener)*0,01 6,700 Součet 7, M voda pitná pro ostatní odběratele m3 7,750 0,00 CS ÚRS voda pitná pro ostatní odběratele pl_kere*0,01 0,700 strom*0,07 0,350 (pl_travnik+pl_travnik_regener)*0,01 6,700 Součet 7, K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 7,750 0,00 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m strom*0,07 0,350 (pl_travnik+pl_travnik_regener)*0,01 6,700 pl_kere*0,01 0,700 Součet 7, K Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 31,000 0,00 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m strom*0,07 0,350 (pl_travnik+pl_travnik_regener)*0,01 6,700 pl_kere*0,01 0,700 Součet 7, *4 'Přepočtené koeficientem množství 31, Ostatní konstrukce a práce 0, Přesun hmot 0,00 43 K Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 9,352 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

27 Strana 27 z 29 KRYCÍ LIST SOUPISU 00 - Ostatní a vedlejší náklady KSO: Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. CZ Poznámka: Určení cenové soustavy dle vyhlášky 230/2012 Sb.: - položky začínající písmenem R - vlastní položky - položky s číselným kódem - cenová ÚRS Praha 2013 (1) Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00

28 Strana 28 z 29 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 00 - Ostatní a vedlejší náklady Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 ORN - Ostatní rozpočtové náklady 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

29 Strana 29 z 29 SOUPIS PRACÍ 00 - Ostatní a vedlejší náklady Zadavatel: Magistrát města Brna, Odbor investiční Projektant: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem 0,00 ORN - Ostatní rozpočtové náklady 0,00 1 K R_001 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,000 0,00 vlastní položka Dokumentace skutečného provedení stavby 2 K R_002 Náklady spojené s podmínkami na publicitu projektu soub. 1,000 0,00 vlastní položka Náklady na publicitu 3 K R_003 Geodetické zaměření dokončeného díla soub. 1,000 0,00 vlastní položka Geodetické zaměření dokončeného díla VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 4 K R_004 Zařízení staveniště soub. 1,000 0,00 vlastní položka 5 K R_005 Provoz staveniště soub. 1,000 0,00 vlastní položka 6 K R_006 Odstranění zařízení staveniště soub. 1,000 0,00 vlastní položka 7 K R_007 Oplocení stavby - dočasné soub. 172,000 0,00 vlastní položka "celková délka oplocení" ,000 8 K R_008 Kompletační činnost soub. 1,000 0,00 vlastní položka

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

r:~~~ ,55 Stavba: Parkovací plochy při ul. Rumunská - I. etapa ,80 LCena s DPH v CZK VNM OPLO(ENI NOVE IČ: DIČ: IČ: DIČ:

r:~~~ ,55 Stavba: Parkovací plochy při ul. Rumunská - I. etapa ,80 LCena s DPH v CZK VNM OPLO(ENI NOVE IČ: DIČ: IČ: DIČ: REKAPITULACE STAVBY Kód: VNM OPLO(ENI NOVE Parkovací plochy při ul. Rumunská I. etapa KSO: (( CI: D Stavební společnost Kněždub, spol, s r.o, D Cena Poznámka: bez DPH D Sazba daně DPH základní 21,00% snížená

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-65 PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5 KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: Miloňovice Datum: 31. 8. 2016 CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20 Zadavatel: IČ:

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice a Kuřimany - NCV1, RCV1, RCV3, RCV1k.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice a Kuřimany - NCV1, RCV1, RCV3, RCV1k. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-63 PD Polní cesty Sudkovice a Kuřimany - NCV1, RCV1, RCV3, RCV1k KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: Miloňovice, Kuřimany Datum: 31. 8. 2016 CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054 D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ :

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ : Výkaz výměr Datum: Stavba : Objednatel : Město Úsov IČO : 335 nám. Míru 86 DIČ : 789 73 Úsov Zhotovitel : IČO : DIČ : Rozpočtové náklady Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rekapitulace rozpočtů

Více

REGENERACE CENTRA ČERNILOV

REGENERACE CENTRA ČERNILOV REGENERACE CENTRA ČERNILOV ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Obec Černilov sídlo: Černilov 310, 503 43 Černilov IČ: 002 68 674 právní

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 23 x A4 D.4. DSP

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 23 x A4 D.4. DSP PRAHA 6, Bolívarova 2092/21, 169 00 tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz Revitalizace lokality Kopec, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití VÝKAZ

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více