Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 Číslo8/2009 Noviny Nezávislého odborového Ročník svazu 16 Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky obsah Čísla: Aktuálně Policista zachránil tonoucí ženu Nprap. Ludmila Brousilová... 1 Sbírka na pomoc policistům, postiženým povodněmi JUDr. Milan Štěpánek... 2 Slavnostní shromáždění na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze pplk. Petr Stein... 4 První ozdravný pobyt pro nadační rodinky ve Španělsku PhDr. Vladimír Šutera... 4 Výstřel mimo cíl Plk. Ing. Roman Fiedler... 6 Představujeme Policista zachránil tonoucí ženu Valašské Meziříčí Ničivá vlna povodní, která zasáhla oblast Valašskomeziříčska, ovlivnila ve středu večer i životy dvou lidí. Policisty, který nastoupil na noční službu, a ženy, která se, tak jako každý jiný den vracela na ubytovnu. První ředitelka v historii cizinecké policie, Mgr. Ivana Zelenáková... 7 Ostatní Víkendový vítr nprap. Ludmila Brousilová... 7 Co přináší konec takzvaného přechodného období pplk. Mgr. Bohuslava Bakešová... 8 Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal Krátce před dvacátou hodinou večer, kdy už ve Valašském Meziříčí předváděl svou sílu nepřetržitý déšť a voda, byla vyslána dvoučlenná hlídka policistů k oznámení, že je na silnici spadlý strom. Na křižovatce směrem na Byninu ovšem policejní auto už dál neprojelo. Cestu mu zatarasilo ohromné jezero, které se zde během chvíle vytvořilo. Policisté se s ohledem na vzniklou situaci rozhodli nejet dál a zajistit potřebné náležitosti v okolí vodní masy, kde navíc situaci komplikoval rozbouřený potok z Byniny. Najednou uviděli, že přes plochu vody chce přejít muž se ženou. Policisté je několikrát varovali, že přes vzniklé jezero, které dosahovalo hloubky více než jednoho a půl metru a navíc se do něj valil byninský potok, nemohou přejít. Přesto žena neuposlechla a v momentě, kdy policisté na místě prováděli nezbytné úkony, vstoupila do vody... Jeden z policistů, pprap. Jiří Hnilica, náhle uslyšel silný výkřik. Žena, kterou sám několikrát varoval, se topila. Nad vodní hladinou bylo vidět pouze její hlavu a slyšet volání o pomoc. Během několika sekund podpraporčík skočil za ženou a vytáhl ji ven. Na místě policistovi a tonoucí ženě pomohl i neznámý muž, který vzniklou situaci viděl. Proto i jemu patří velké poděkování. Po vytažení z divoké vody na pevnou zem byla žena v šoku. Naštěstí jí ale nebylo způsobeno žádné zranění, v jehož důsledku by byl nezbytný pobyt v nemocnici. Dá se říct, že žena může mluvit o štěstí a snad má i o jednu životní zkušenost navíc. nprap. Ludmila Brousilová, PIO KŘ PČR JM kraje Sbírka na pomoc policistům Sbírkový účet: nos PČR č kód banky 6800 (Volksbank CZ) variabilní symbol 2009 >> více na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 Číslo8/2009 Ročník 16 Úvodník Vážení čtenáři, Na začátku července proběhla veřejnými médii dobrá zpráva pro policisty: Ústavnímu soudu České republiky byla doručena stížnost skupiny poslanců na zrušení 150 neplacených přesčasových hodin. No sláva, konečně se někdo rozhoupal. Policejní odboráři o tom planě hovoří již několik let a zatím jim ujel vlak. Ani to nedokážou pořádně okomentovat. Po váhání, zda se k podstatě této věci veřejně vyjádřit, nebo se raději držet pravidla když není důvod chválit, raději mlčet, jsem přece jen pár řádků napsal. Tak tedy za prvé rychlost a účelnost jednání policejních odborářů, myslím tím NOS PČR. Již zhruba před dvěma lety obdrželi poslanci jedné levicové strany téměř kompletně zpracované podklady pro ústavní stížnost ve dvou věcech 150 neplacených přesčasových hodin a ustanovení 42 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb. Tento materiál nezpracovávala skupina právníků několik let, ale velmi svižně a důkladně jí vyhotovil náš místopředseda JUDr. Petr Tomek. Ovšem s jinou razancí k ní přistoupili poslanci. Abych nedělal reklamu, ať už pozitivní či negativní, budu popisovat jen obecně. Jedni levicoví poslanci zadali dopracování textu ústavní stížnosti do finální podoby a text opatřili podpisy všech členů svého klubu, za což jim nesporně patří dík. Protože ale podpisů nebyl dostatečný počet, bylo třeba dalších poslanců, předpokládejme, že levicových, maximálně některých tzv. přeběhlíků. V tomto bodě se ale poslanecké soukolí poněkud zaseklo a kompletní materiál k oběma problematickým ustanovením vysublimoval mimo oblast momentálního zájmu, stejně jako později návrh novelizace zákona o služebním poměru. Z uvedeného plyne, že to, k čemu se v letošním červenci pořádaly tiskové konference a pronášely nadšené komentáře, mohlo na pomyslném stole Ústavního soudu již nějaký ten pátek ležet, případně již mohlo být rozhodnuto. Za druhé co je důvodem popsaného stavu? Nezasvěcený čtenář by si mohl myslet, že patrně podklady pro ústavní stížnost nebyly dokonalé a bylo třeba převzít materiál od někoho, kdo je v oblasti služebního poměru kovanější. I stalo se a po dlouhém úsilí se našel někdo perspektivnější. Nyní už zbývá jen čekat, až Ústavní soud rozhodne, a pokud možno podle požadavku předkladatelů stížnosti. Bez jakýchkoliv postranních úmyslů ale říkám: jenom to ne!. Pokud si přečtete text ústavní stížnosti, vyplyne vám z ní několik těžko oddiskutovatelných faktů. Pokud by skutečně byl vypuštěn navrhovaný text v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce z ustanovení 112 odst. 2 zákona, zaplesá srdce toho služebního funkcionáře, který se vyžívá v aplikaci tzv. zelených hodin! Padl by totiž limit 150 hodin a neplacené přesčasové hodiny by byly bez horní omezující hranice. Kdo nevěří, nemusí nikam běžet, ale jen pořádně prostudovat zákon a text stížnosti. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Sbírka na pomoc policistům, postiženým povodněmi Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni jsme mohli sledovat, jak letošní povodně zasáhly do osudů mnoha lidí. Pro nás, kteří jsme něco podobného nezažili na vlastní kůži, to může být pouze další z řady otřesných zpráv v médiích, které se stávají běžnou součástí našeho života. Ale pro ty, které voda ohrozila na životě a zničila jejich majetek, jde nejen o těžký zážitek, ale o složitou životní situaci. Mezi postiženými jsou i naši kolegové, policisté a občanští zaměstnanci policie. Protože jsme pevně přesvědčeni, že mezi námi je dostatek solidarity, došlo na základě dohody mezi vedením Policie ČR a Nezávislého odborového svazu Policie ČR k vyhlášení sbírky na pomoc všem policistům a občanským zaměstnancům, kterým povodně způsobily škodu. Přispívejte na účet č /6800 variabilní symbol 2009 Pokud se rozhodnete přispět, můžete finanční prostředky zasílat nebo vkládat v hotovosti na sbírkový účet NOS PČR č , kód banky 6800 (Volksbank CZ), variabilní symbol Z důvodu nižších nákladů doporučujeme shromáždit finanční prostředky např. za celé pracoviště a zaslat je hromadně. Ve zprávě pro adresáta můžete uvést, o které pracoviště se jedná. Případy postižených kolegů budou postupně identifikovány a zveřejňovány na webové stránce Po ukončení sbírky budou mezi ně získané finanční prostředky rozděleny. Děkujeme všem za jakoukoliv finanční podporu, protože tím prokážeme soudržnost a solidaritu v policejním sboru. V Praze, dne 27. července 2009 brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů, policejní prezident JUDr. Milan Štěpánek, předseda NOS PČR Logicky je nasnadě otázka, čemu má uvedená ústavní stížnost posloužit. Rozhodně ne prospěchu příslušníků bezpečnostních sborů, protože evidentně zhoršuje stávající stav. Je-li jejím účelem jen hra pro oko diváka, bude trvat jen do doby, než se oči pořádně otevřou. A pokud je to (v lepším případě), pouze nedbalé zpracování a neznalost práva, poskytne všem dostatečný obrázek. Tolik jen stručný komentář, který nemá za účel někoho napadat nebo urazit, ale jen ukázat skutečný stav bez příkras. A teď zbývá se jen těšit (?) na výsledek. Milan Štěpánek Rodina Matouškových přišla při povodních o rodinný dům. 2

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 3

4 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Slavnostní shromáždění na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Ozdravný pobyt První ozdravný pobyt pro nadační rodinky ve Španělsku Dne 22. června se uskutečnilo v aule VPŠ a SPŠ MV v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti Dne Policie České republiky. Zástupkyně ředitele školy PaedDr. Ivana Dufková slavnostně předala učitelům policistům rukávový znak. Shromáždění zahájila zástupkyně ředitele školy pro výuku PaedDr. Ivana Dufková. Ve svém krátkém vystoupení připomněla demokratické tradice policejních sborů Republiky Československé, na které Policie České republiky navazuje. Poukázala na to, že už vzdělávání četnictva bylo pojímáno jako vzdělávání celoživotní, ve kterém nástupní kurzy vytvářely nezbytný předpoklad pro další profesní zdokonalování. V závěru zdůraznila nutnost stálého sepětí policejního školství s policejní praxí. Potom už následoval slavnostní okamžik předání nových rukávových znaků. PaedDr. Dufková zejména ocenila, že podnět k jejich zavedení přišel zdola, tedy přímo od učitelů. Pplk. Tesárek a pplk. Vágner, kteří se podíleli na realizaci uvedeného nápadu, vysvětlují: Rukávový znak je kulatého tvaru o průměru 8 cm a značí celek znalostí předávaný studiem na škole. Znak je modré barvy a symboly uprostřed znaku jsou stejné jako na standartě: modrý podklad symbolizuje barvu uniformy příslušníka Policie ČR, osmicípá hvězda uprostřed standarty vychází ze znaku Policie ČR a tím symbolizuje příslušnost školy k Policii ČR, otevřená kniha přes osmicípou hvězdu symbolizuje poskytování vzdělání, zlatý meč, který je umístěn přes otevřenou knihu čepelí směrem dolů symbolizuje příslušnost k ozbrojeným složkám. Kolem celého znaku je vyšit celý nápis školy Vyšší policejní škola SPŠ MV v Praze. Rukávový znak je určen k nošení na služebním stejnokroji vzor 92 příslušníky zařazenými na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze. Rukávový znak Po předání rukávových znaků následovalo předání kázeňských odměn učitelům školy, kteří v uplynulém roce významně přispěli ke zkvalitnění profesní přípravy policistů. pplk. Petr Stein Od 25. června do 7. července 2009 zajistila Nadace policistů a hasičů ozdravný pobyt pro nadační děti a jejich matky. Cílem jejich téměř 1800 km dlouhé cesty bylo lázeňské městečko Salou, které se nachází na středomořském pobřeží Costa Dorada. Salou je atraktivní a velice oblíbené letovisko, ležící asi 110 km jižně od Barcelony, v provincii Tarragona. Často bývá srovnáváno s francouzským Saint Tropez, či brazilskou Copacabanou. Pláže s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře se zde táhnou podél členitého pobřeží v délce sedmi kilometrů. Krásná palmová promenáda s množstvím květin, vodotrysků a fontán, sportovní přístav, nespočet restaurací, kaváren, diskoték a obchodů či obchůdků se zbožím všeho druhu zde nabízí turistům ze všech koutů světa nepřeberné možnosti aktivního i pasivního odpočinku a sportovního, kulturního či společenského vyžití. Magnetem pro malé i velké návštěvníky je jak v městečku, tak i v jeho blízkém okolí několik zábavních parků, z nichž nejznámější je Port Aventura, který patří k nejnavštěvovanějším zábavním parkům Evropy. Všichni účastníci potvrdili, že pobyt byl velmi příjemný nejen díky krásnému prostředí, ale i díky nabitému programu. Počasí bylo ideální, všichni si odpočinuli, poznali nová místa a v dobré kondici, duševní i tělesné, se vrátili domů. Podrobnosti o nadačním pobytu naleznete na webech a PhDr. Vladimír Šutera, ředitel nadace 4

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 5

6 Číslo8/2009 Ročník 16 Výstřel mimo cíl Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Po dvou letech příprav se skupina poslanců z řad ČSSD a KSČM konečně rozhoupala a podala Ústavnímu soudu České republiky návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona o služebním poměru z důvodu rozporu s ústavními předpisy. Předmětem stížnosti jsou dva problémy, které jsou středem zájmu příslušníků již od účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 150 přesčasových hodin, které je povinen příslušník odsloužit bez nároku na náhradní volno, případně na služební příjem za službu přesčas, a neexistence jakékoli kompenzace za službu konanou ve svátek. Potud se jedná o dobrou zprávu, i když se osobně domnívám, že protiústavnost nezaplacené služby přesčas je minimálně sporná, a mám pochybnosti také o načasování tohoto kroku z hlediska více než napjatého rozpočtu Policie České republiky. Překvapení hraničící se zděšením se však dostaví po prostudování zmíněného návrhu. Možnost nařídit příslušníkovi 150 hodin služby přesčas v kalendářním roce je v odůvodnění návrhu označena za diskriminační ve vztahu k právní úpravě platné pro zaměstnance v pracovním poměru, případně pro další skupiny zaměstnanců, která tuto možnost zaměstnavateli neposkytuje. Závěr, že Právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci může být přitom omezeno jen zákonem (čl. 41 odst. 1 Listiny), který musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky (čl. 4 odst. 3 Listiny), a nesmí znamenat diskriminaci kteréhokoliv jednotlivce nebo skupiny osob z důvodu jejich jiného postavení (čl. 3 odst. 1 Listiny), není příliš přesvědčivý a jen těžko přesvědčí ústavní soudce o protiústavnosti 112 odst. 2 zákona o služebním poměru. V návaznosti na tento závěr předkládá skupina poslanců šokující návrh na úpravu citovaného 112 odst. 2 zákona o služebním poměru. Z tohoto ustanovení mají být vypuštěna slova v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Co tedy v daném ustanovení zůstane? Odstavec 2 bude znít: Příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas.. V důsledku tohoto znění by příslušníkovi nenáleželo náhradní volno nebo služební příjem za žádnou službu konanou přesčas ani za tu konanou nad 150 hodin v kalendářním roce. Děkujeme pěkně za zhoršení stávajícího stavu! Také druhý návrh na vypuštění ustanovení 112 odst. 4 zákona o služebním poměru lze označit za vskutku povedený. Autoři návrhu sice správně zareagovali na skutečnost, že příslušníkovi (zpravidla příslušníkovi se směnným režimem služby), který koná službu ve dni, na který připadne svátek, nenáleží ani náhradní volno ani služební příjem za službu ve svátek, což je v rozporu s Evropskou sociální chartou. Co ale chtějí dokázat zrušením uvedeného ustanovení, se lze jen domnívat. Napadené ustanovení zní: Příslušníkovi, který nevykonával službu proto, že na jeho obvyklý den výkonu služby připadl svátek, se služební příjem nekrátí.. Uvedené ustanovení vůbec nic neřeší a je v zákoně o služebním poměru nadbytečné již v současné době. Může vůbec někdo pochybovat o tom, že příslušníkovi náleží za omluvenou směnu, která připadla na svátek, služební příjem? Dostatečně V důsledku tohoto znění by příslušníkovi nenáleželo náhradní volno nebo služební příjem za žádnou službu konanou přesčas ani za tu konanou nad 150 hodin v kalendářním roce. Děkujeme pěkně za zhoršení stávajícího stavu! přesvědčivě to řeší čl. 2 již zmíněné Evropské sociální charty. Nebo to snad mysleli autoři tak, že pokud není příslušníkovi, který musí směnu ve svátek vykonat, poskytnuta žádná kompenzace, nemá mít nárok na služební příjem ani ten příslušník, který ve svátek sloužit nemusí? Tomu se nechce uvěřit! Že by se typicky český přístup chcípla mi koza, ať chcípne i sousedovi implantoval i do právní úpravy služebního poměru? I kdyby to tak mysleli, nelze toho navrženou novelou zákona dosáhnout. Nebylo by snad logické doplnit do zákona ustanovení o náhradním volnu nebo služebním příjmu za službu ve svátek, které bylo z vládního návrhu zákona o služebním poměru v roce 2003 vypuštěno v rámci ústupků tehdejší opozici? Celý návrh vyvolává hlavně rozpaky a otázky. Co vlastně poslanci, mající nepochybně k dispozici kvalifikovaný odborný aparát, tak dlouho zkoumali? Obrátili se vůbec na kvalifikovaný aparát poradců? Byla snad tímto kvalifikovaným aparátem Unie bezpečnostních sborů, která se, soudě z nahlédnutí do její webové stránky, k autorství návrhu hrdě hlásí? A nad čím tato unie jásá? Nad zhoršením stávajícího stavu, který chce pro příslušníky vybojovat? Ale tento výstřel minul cíl. Plk. Ing. Roman Fidler plk. Ing. Roman Fidler ředitel ŘŘLZ policejního prezidia 6

7 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Představujeme První ředitelka v historii cizinecké policie Policistům v Jihočeském kraji představil ředitel Služby cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák novou oblastní ředitelku. Dne 1. července 2009 se od 14:00 hodin uskutečnilo oficiální ustanovení do funkce ředitele Oblastního ředitelství Služby cizinecké policie České Budějovice. Slavnostního aktu, konaného v prostorách kaple Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, se zúčastnili ředitel Služby cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Ing. Mgr. Radomír Heřman a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Jako první žena v historii Služby cizinecké policie byla ustanovena do funkce ředitelky plk. Mgr. Ivana Zelenáková, kterou čekají nejen úkoly a povinnosti, spojené s funkcí, ale zároveň povinnosti ženy v jejím rodinném životě. V dnešní době nefiguruje na žádném z Krajských ředitelství policie nebo Oblastních ředitelství SCP v České republice žena v takovém postavení. Po odchodu ředitele pana Zídka v roce 2007 byla situace na ředitelské pozici nestabilní až do 1. června 2009, kdy na post ředitelky byla ustanovena pětatřicetiletá žena s jasnými představami o způsobu vedení, se smyslem pro týmovou spolupráci a s politikou otevřených dveří. Na Oblastním ředitelství Služby cizinecké policie České Budějovice působila doposud jako vedoucí kanceláře ředitele a všichni policisté a zaměstnanci měli možnost přesvědčit se o tom, že skutečně platí její slova mé dveře jsou pro kohokoliv k řešení problémů stále otevřené. Popřejme tedy nové paní ředitelce hodně úspěchů v její náročné práci a věřme, že všichni muži, kteří budou jejími podřízenými, budou i nadále vůči ní vystupovat jako gentlemani. Antonín Smola Mgr. Ivana Zelenáková Víkendový vítr Vsetínsko: Jezdce na motorkách a čtyřkolkách pronásledovala stovka policistů Řidiči terénních motorek a čtyřkolek brázdící po lesích a v chráněné krajinné oblasti, k tomu časté stížnosti starostů a chatařů na chování těchto závodníků, poničené turistické trasy a mnohdy vyplašená lesní zvěř vedly vsetínskou policii k tomu, aby zaujala vůči této situaci rázný a nekompromisní postoj. Právě o víkendu 13. a 14. června se zaměřila na pohyb motorkářů v chráněné oblasti Beskyd. Policisty tak byly obsazeny Pustevny, Bečevsko, Rožnovsko, Kohútka, Soláň, Karlovicko, ale také hlavní silniční tah z Přerova na Slovensko. Právě tyto hornaté oblasti, které jsou protkané řadou polních cest, jsou velmi často vyhledávané řidiči endur a čtyřkolek k jejich divokým a hlučným projížďkám. Zapomínají přitom, že v lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly a rušit klid a ticho. V případě chráněné krajinné oblasti je na celém území zakázáno vyjíždět a setrvávat s motorovými vozidly. Výjimku mají pouze například vozidla hasičů, záchranné služby nebo auta potřebná pro lesní hospodaření. V sobotu a v neděli se tak do výše uvedených míst rozjela přibližně stovka policistů. Každý z nich věděl, že cílem této akce je zabránit řádění motorkářů v lesích a jejich vytlačení směrem ven. Jednotlivé úseky byly obsazeny nejen desítkami pořádkových policistů, ale také policisty na terénních motorkách a policisty na koních. Podchyceny byly také výjezdové cesty z lesů pro případ, že by se někdo snažil policistům ujet. Na hlavních komunikacích pak operovaly hlídky na silničních motocyklech a hlídky dopravních policistů. Takto byla situace v Beskydech monitorována až do nedělního večera. V neděli ještě celou oblast mapoval policejní vrtulník. Několik hodin se svou posádkou létal nad chráněnou oblastí a vyhledával motorkáře. >> pokračování na str. 8

8 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Pokuty řádově za několik desítek tisíc korun, zjištěné čtyři trestné činy, řada přestupků, zadržená celostátně hledaná osoba jsou pouze zlomkem toho, co se podařilo policistům při této akci zaznamenat. Například v neděli odpoledne skončil na policejní služebně osmnáctiletý řidič, který se na čtyřkolce projížděl po silnici v Novém Hrozenkově, Vranči. Vůbec mu nevadilo, že nemá řidičský průkaz a přesto neváhal na stroj nasednout a jezdit. Policisté jeho chování šetří jako podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jen chvíli poté už další hlídka policistů dojížděla řidiče motocyklu bez registrační značky. I tento motorkář ze Vsetínska skončil na služebně a policisté na jeho případu pracují. Kuriózní případ řešili zase dopravní policisté. V Horní Bečvě kontrolovali ukrajinského řidiče s americkým pasem. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby mu nebylo méně než osmnáct let a měl řidičské oprávnění. Zřejmě zapomněl, že takové chování zákon netoleruje. Následoval proto policisty na nejbližší oddělení. Policistům byl během této akce oznámen i případ výtržnictví. V Rožnově se sexuálně uspokojoval šestatřicetiletý muž, a to na veřejnosti a před dvěma děvčaty. Za několik málo minut už muž seděl v cele a navíc policisté zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Špatné zkušenosti s motorkáři kromě chatařů a turistů potvrzují také ochránci přírody. Motorky, čtyřkolky a auta do lesa a chráněných oblastí prostě nepatří. Na tuto důležitou skutečnost se policie zaměří a v akcích podobného charakteru bude pokračovat. Na tomto víkendovém opatření se kromě vsetínských policistů podíleli i policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně. V noci na neděli (tj. 14. června 2009) policisté provedli také kontrolu zaměřenou na podávání alkoholu mladistvým osobám. V noci na neděli zkontrolovali čtyři desítky nočních podniků na Vsetínsku, Rožnovsku a Valašskomeziříčsku. Dechové zkoušce na přítomnost alkoholu se podrobily stovky návštěvníků barů, diskoték či klubů. Nejvyšší naměřená hodnota dosáhla hranice 1,78 promile a byla naměřena sedmnáctiletému mladíkovi. Nejmladší opilé osobě bylo teprve patnáct let a měla v dechu 0,54 promile alkoholu. Po tomto zjištění děti v zábavě nepokračovaly, ale byly předány rodičům. Informace byla rovněž předána příslušnému odboru sociálněprávní ochrany dětí. nprap. Ludmila Brousilová Co přináší konec takzvaného přechodného období Vážení kolegové a vážené kolegyně, blíží se konec roku 2009 a někteří z Vás zajisté zvažují, zda nevyužít tzv. přechodného období. Příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru v trvání 10 až 14 let jistě vědí, jaký význam se za tímto termínem skrývá. Přesto bych ráda všem poskytla několik informací k významu tzv. přechodného období jak pro příslušníky, tak pro Policii České republiky coby zaměstnavatele. V tomto období mohou příslušníci, jejichž služební poměr trvá více než 10 a méně než 14 let, ukončit služební poměr s tím, že požádají o přiznání příspěvku za službu podle právních předpisů platných do Ukončení služebního poměru je samozřejmě soukromou věcí každého z Vás a břímě tohoto rozhodnutí z Vás nemůže nikdo sejmout. Domnívám se však, že každý z Vás uvítá pár informací navíc, které Vám mohou pomoci ve Vašem rozhodování. Všichni víme, že výkon služby příslušníka Policie České republiky je velmi náročný a odbornost příslušníka se s přibývající délkou trvání služebního poměru zužuje na čistě bezpečnostní problematiku, přičemž další profesní uplatnění v civilním sektoru po skončení služebního poměru není nejjednodušší. Obzvláště v současné době, kdy je trh práce ovlivněn celosvětovou ekonomickou krizí a na trhu začíná značně převažovat nabídka nad poptávkou. Ztráta původní odbornosti je kompenzována výsluhovými nároky, zejména odchodným a výsluhovým příspěvkem, jejichž výše s dobou trvání služebního poměru stoupá. Podle právních předpisů platných do vzniká nárok na příspěvek za službu, jestliže příslušník konal službu alespoň po dobu 10 let. V takovém případě činí příspěvek za službu 20 % služebního příjmu a za každý další ukončený rok služby se zvyšuje o 1 %, avšak maximální nejvyšší výměra příspěvku přiznaného podle dosavadních právních předpisů ke dni jeho přiznání nesmí překročit částku Kč. Příspěvek za službu se považuje za výsluhový příspěvek podle současně platného zákona. Takto konstruovaný výsluhový příspěvek by byl přiznán právě příslušníkům, kteří by využili tzv. přechodného období. Pro srovnání, podle současně platného zákona činí základní výměra výsluhového příspěvku za 15 let služby 20 % měsíčního 8

9 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 3 % měsíčního služebního příjmu, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2 % měsíčního služebního příjmu a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok služby o 1 % měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního služebního příjmu. Zdánlivě se může jevit jako výhodné využít tzv. přechodného období a mnozí z Vás si jistě řeknou, že kdyby to nebylo výhodné, tak to tam přeci zákonodárci nedají. Jistě zákonodárci toto tzv. přechodné období včlenili do současně platného zákona z důvodu zmírnění dopadu nových, přísnějších podmínek pro přiznání výsluhových nároků podle současně platného zákona, ale výhodnost jeho využití je více než diskutabilní. Zejména vzhledem ke konstrukci výsluhového příspěvku je dozajista lepší setrvat ve služebním poměru co nejdelší dobu. Nemalou roli zde hraje i fakt, že po 10 letech trvání služebního poměru se z příslušníka stává skutečný odborník ve svém oboru a může začít sklízet plody svého úsilí v oblasti dalšího profesního růstu, zatímco po ukončení mnozí z řad bývalých policistů velice pracně hledají uplatnění v civilním sektoru a v mnoha případech začínají tak říkajíc od píky. Často se potom vrací do služebního poměru. Pro zajímavost lze uvést příklad vývoje výsluhového příspěvku u bývalého příslušníka, který byl ve služebním poměru minimálně 12 let, je zařazen v místě služebního působiště Praha, ve 4. tarifní třídě, ve směnném režimu služby a jeho služební poměr skončí Podle právních předpisů platných do se příspěvek za službu vyměřuje z posledního hrubého měsíčního služebního příjmu policisty před skončením služebního poměru nebo, jestliže je to pro něj výhodnější, z jeho průměrného hrubého měsíčního služebního příjmu za posledních 12 měsíců před skončením služebního poměru. Posledním hrubým měsíčním služebním příjmem policisty je služební příjem, který mu náležel před skončením služebního poměru v rozsahu složek služebního příjmu stanovených pevnou měsíční výměrou. Do posledního hrubého měsíčního služebního příjmu se započítává průměrný měsíční úhrn jeho proměnlivých složek a odměn, které náležely policistovi v kalendářním roce, jenž předcházel dni skončení jeho služebního poměru. Níže uvedené částky uvádím pouze pro tento příklad. Mezi složky služebního příjmu stanovené pevnou měsíční výměrou patří základní tarif ve výši Kč, zvláštní příplatek ve výši Kč a osobní příplatek, např Kč. Celkem tedy Kč. K tomu lze přičíst ještě případnou odměnu, která byla udělena v roce 2008 a zdaněna, např Kč. Ale pozor, ve formě průměru za celý rok 2008, tj : 12, což je 250 Kč. Je třeba upozornit, že případná kázeňská odměna a odměna za služební pohotovost se do posledního hrubého služebního příjmu nezapočítávají. Celková částka, ze které se vypočítává příspěvek za službu, bude tedy činit Kč. Takže vykonával-li příslušník službu minimálně 12 let, bude jeho příspěvek, za službu, resp. výsluhový příspěvek činit 22 % z částky Kč, což je Kč. Upřímně si můžeme říci, že to není žádná sláva. Výše tohoto výsluhového příspěvku samozřejmě není konečná a v případě zvyšování důchodů je valorizován i výsluhový příspěvek, ale opět pozor, pouze polovinou zvýšení procentní výměry důchodů. Takže jsou-li důchody valorizovány 3 %, výsluhový příspěvek bude valorizován 1,5 %, což v tomto konkrétním případě bude činit 101 Kč. Celková výše výsluhového příspěvku by pak činila Kč. Další valorizací by se výsluhový příspěvek zvýšil o dalších 1,5 %, tj. o 102 Kč, a tak bychom mohli pokračovat dál. Takže po 10 letech pobírání výsluhového příspěvku by mohlo dojít ke zvýšení cca o Kč a po dalších 10 letech opět řádově o až Kč. Tímto zjednodušeným výpočtem, s vědomím toho, že se jedná o modelovou situaci, jsem Vám chtěla předvést do jaké výše by mohl výsluhový příspěvek vyrůst pomocí případných valorizací, které však nejsou jisté. Pro srovnání si můžeme podobný výpočet provést pro případ, že by příslušník vykonával službu o 10 let déle, tj. 22 let. Výsluhový příspěvek by byl přiznán podle současně platného zákona. Tento výpočet bude samozřejmě také čirou spekulací, neboť během následujících 10 let dojde určitě ke zvýšení tarifní třídy příslušníka. Nicméně za zajímavost to stojí. Za měsíční služební příjem se pro účely stanovení výše výsluhových nároků považuje průměrný hrubý služební příjem poskytovaný za předchozí kalendářní rok přede dnem skončení služebního poměru příslušníka. Jestliže služební poměr skončil posledním dnem kalendářního roku, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem z tohoto kalendářního roku. Trval-li služební poměr po dobu kratší než 1 rok, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem z celé doby trvání služebního poměru. Je-li to pro příslušníka výhodnější, zjišťuje se průměrný hrubý služební příjem za předchozí tři kalendářní roky. Po 22 letech služebního poměru bude služební příjem ve výši Kč, přičemž výše odměn, zvláštní příplatek a osobní příplatek by zůstaly stejné. Bude-li tedy průměrný hrubý služební příjem činit Kč, pak bude výsluhový příspěvek činit 39 % z této částky, což je Kč. To už je samozřejmě zajímavější i s ohledem na případné valorizace, ta by v případě valorizování o 1,5 % činila 194 Kč. Ale dost už počítání. Jsem si vědoma toho, že důvodem k ukončení služebního poměru není pouze přiznání výsluhového příspěvku, ale s ohledem na blížící se konec tzv. přechodného období by u některých z Vás mohl i být. Však víte, jak se říká: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Nedejte se znervóznit různými fámami, které vždy byly, jsou a budou a užívejte si jistoty, kterou s sebou služební poměr přináší. Věřte, že Vaši nadřízení si Vaší služby váží a pro Policii České republiky, jako zaměstnavatele, by byla opravdu škoda, kdyby řady příslušníků opustil zkušený příslušník, který by své vědomosti, dovednosti, návyky a hlavně zkušenosti mohl předávat mladším, méně zkušeným kolegům. No a já osobně budu doufat, že těch pár řádek, které jste právě přečetli, Vám pomohlo ve Vašem rozhodování. S pozdravem Vaše kolegyně pplk. Mgr. Bohuslava Bakešová. Ředitelství pro řízení lidských zdrojů PP ČR 9

10 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Pokračující rozšiřování Evropské unie, zvýšená mobilita lidí a globalizace přispívají k častější výměně mezi jazyky, kulturami a náboženstvími v Evropě. Pro Evropany se postupně stává nutností rozvíjet schopnost mezikulturního dialogu. Znalost cizích jazyků se ukazuje být nezbytnou pro mnohé oblasti lidské činnosti a profesního života, tím spíše v těch profesích, které jsou na každodenní mezilidské komunikaci založeny. Studium cizích jazyků proto patří k prioritám současného českého školství, což platí i pro vzdělávací soustavu Ministerstva vnitra. Důležitou součástí této vzdělávací soustavy je i Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, která studium cizích jazyků nabízí. V jazykových kurzech, jež škola realizuje, příslušníci Policie České republiky a zaměstnanci Ministerstva vnitra a Policie ČR získávají a prohlubují receptivní i produktivní jazykové dovednosti s výraznou vazbou na profesní praxi. Primárním cílem těchto kurzů je tedy pomoci jejich účastníkům při práci, konkrétně jim umožnit komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v osobním, ale hlavně v profesním životě, při pochopení a práci s cizojazyčným textem, při řešení konkrétních situací a zadaných úkolů, při každodenní spolupráci a výměně informací, respektive všude tam, kde do jejich života vstupuje cizí jazyk. Škola konkrétně zajišťuje studium anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a italského jazyka, a to ve dvou typech studia. V obou těchto typech studia je kladen důraz na komplexní rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (tedy čtení, poslechu, písemného a ústního projevu) s převažující komunikativní výukou, tedy s výrazným podílem interakce mezi studenty, zapojením prožitků a vlastních zkušeností. Vzdělávání v těchto jazykových kurzech je tak plně v souladu s doporučovaným evropským standardem tzv. Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (viz tabulka). Tento evropský standard zaručuje absolventům kurzů, kteří úspěšně složí akreditovanou jazykovou zkoušku Ministerstva vnitra odpovídající úrovně, že bude jimi dosažená jazyková úroveň akceptována i mimo rezort Ministerstva vnitra, a to nejen v celé České republice, ale i ve všech zemích Evropské unie. Jazyková výuka v rámci vyššího odborného studia První z typů jazykové výuky, které škola zajišťuje, je součástí akreditovaného vzdělávacího programu vyššího odborného studia obor Bezpečnostně právní činnost. V tomto tříletém kombinovaném programu probíhá výuka cizího jazyka ve dvou předmětech povinném předmětu Cizí jazyk a volitelné Konverzaci v cizím jazyce. Tyto předměty jsou součástí studia ve všech třech ročnících a úspěšné absolvování předmětu Cizí jazyk je pak i podmínkou k absolutoriu v celém oboru. K tomuto typu studia lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti. Úspěšný uchazeč si může ke studiu zvolit jazyk anglický, německý, ruský nebo francouzský. Výuka probíhá v souladu s doporučeními již zmíněného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a jejím cílem je, aby absolventi tohoto studia dosáhli úrovně jazykových dovedností B2 a byli tudíž připraveni používat cizí jazyk v typických služebních situacích a pro studijní účely, popřípadě pro studijní pobyt nebo práci v zahraničí. Kontaktní výuka jazyka pak probíhá ve studijních skupinách v počtu maximálně 10 studentů formou praktických cvičení jeden týden v měsíci, 6-10 hodin týdně. Tři týdny v měsíci pak mají studenti čas na samostudium, zpracování zadaných úkolů, doplněné o průběžné konzultace s vyučujícím elektronickou poštou, tedy formou e-learningu. Jazykové kurzy v rámci dalšího profesního vzdělávání Druhým typem jazykového vzdělávání jsou kurzy cizího jazyka pro ty zájemce z řad pracovníků složek Policie ČR, popřípadě Ministerstva vnitra ČR, kteří si potřebují osvojit cizí jazyk v rámci dalšího profesního vzdělávání a připravit se k standardizované jazykové zkoušce Ministerstva vnitra. Jazykové kompetence dané úrovně pak absolventi těchto kurzů potřebují především pro každodenní písemnou či ústní komunikaci v cizím jazyce, popřípadě k práci s cizojazyčným textem, tedy k plnění úkolů, které vyplývají z jejich profesního zaměření (např. komunikace v rámci mezinárodních evropských či celosvětových bezpečnostních struktur CEPOL, Europol, Interpol, zahraniční mise apod.). Tito zájemci se pak mohou přihlásit ke studiu prostřednictvím informačního systému Ministerstva vnitra EKIS II. 10

11 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Na rozdíl od dříve zmíněné jazykové výuky v rámci vyššího odborného vzdělání, jde v případě jazykové výuky v rámci dalšího profesního vzdělávání o jednotlivé kurzy obecného cizího jazyka, které jsou rozděleny podle dosažené úrovně studentů na 3 stupně. Na 1. stupni nejsou žádné vstupní požadavky a absolvent dosáhne úrovně A2 (viz tabulka). Na 2. stupni je požadována vstupní úroveň A2 a cílová úroveň je srovnatelná s B1. Na 3. stupni, který vyžaduje od studentů počáteční úroveň B1, jde pak o dosažení úrovně C1. Pokud jde o odbornou stránku těchto kurzů, pak na 1. stupni je výuka zaměřena na začátečníky a tudíž odborná témata jsou do studia zahrnuta pouze okrajově, školství, mládeže a tělovýchovy podle přílohy č. 3 k usnesení vlády č. 1542/2005, Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Kurzy jsou intenzivní a jsou určeny pro maximálně 10 studentů. Výuka v nich probíhá každých čtrtnáct dnů, 5 dní v týdnu, 6 hodin denně. Celková dotace je tedy 300 hodin pro 1. stupeň (půlroční kurz), 300 hodin pro 2. stupeň (půlroční kurz) a 600 hodin pro 3. stupeň (roční kurz). Specifickými typy kurzů v rámci dalšího profesního vzdělávání jsou pak kurzy zdokonalovací, které, ač jsou pouze v rozsahu jednoho čtrnáctidenního soustředění, plní důležitou roli opakovací a jsou určené pro absolventy příslušných stupňů nebo pro zájemce se znalostmi, odpovídajícími požadavkům zkoušek 2. a 3. stupně (resp. 4. stupně). Tyto kurzy mají celkovou dotaci 60 hodin, konají se tedy 6 hodin denně, 5 dní v týdnu, po dobu dvou týdnů. Patří sem i poslechový kurz německého jazyka po 1. stupni a přípravné kurzy ke zkoušce Ministerstva vnitra z německého jazyka po 1. a 2. stupni. Dalším specializovaným kurzem je nástavbový kurz pro uchazeče, kteří mají složenu zkoušku Ministerstva vnitra z anglického jazyka 3. stupně, kteří pro svou práci potřebují pokročilou znalost anglického jazyka. Cílem kurzu je nejen zopakovat a procvičit již nabyté znalosti jazyka, ale stávající dovednosti upřesnit a obohatit tak, aby je absolvent kurzu uměl uplatňovat pohotověji. Specifičnost tohoto kurzu, který má celkovou dotaci 6 týdnů a probíhá jeden týden v měsíci, 5 dní v týdnu, 6 hodin denně, tkví v tom, že po počátečním vyrovnávacím kurzu mají studenti za úkol připravit si a navzájem si zhodnotit prezentaci problematiky v anglickém jazyce, která se týká jejich práce v rezortu. Často po takových vystoupeních následují hodnotné diskuze workshopy. Tato interakce se již mnohokrát osvědčila a studenti ji vždy vysoko hodnotí. Ke specifickým typům jazykových kurzů patří i specializované kurzy, které jsou otevírány podle kapacitních možností a zájmu složek rezortu Ministerstva vnitra. Jako příklady je možné uvést již v minulosti realizované kurzy českého jazyka pro tiskové mluvčí, popřípadě kurzy německého jazyka pro jednotky mobilního dohledu Generálního ředitelství cel, kurzy anglického a ruského jazyka pro Cizineckou policii apod. nicméně na 2. a 3. stupni (v italštině a španělštině ještě i 4. stupni) je pak v tematickém plánu odborným tématům věnován značný prostor. Studujícími v těchto kurzech pak nejsou pouze policisté, ale rovněž i úředníci ministerstva vnitra, popřípadě jiných složek a výjimečně i jiných rezortů (hasiči, celní správa, vězeňská služba). Tyto akreditované kurzy jsou zakončeny standardizovanou jazykovou zkouškou ministerstva vnitra, která odpovídá zmíněným úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jsou tedy zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek z cizích jazyků stanoveného Ministerstvem CEFR C2 Jazyková zkouška MV Cambridge (angličtina) CPE C1 3. stupeň CAE B2 FCE Goethe-Institut a TELC (němčina) Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Dt. Sprachdiplom Goethe-Zertifikat C1, Prüfung Wirtschaftsdeutsch Goethe-Zertifikat B2, Zertifikat Deutsch für den Beruf plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA ředitel VPŠ a SPŠ MV Praha Mgr. Radomíra Houšková, zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání VPŠ a SPŠ MV Praha PhDr. Jaroslav Šaroch, metodik pro vzdělávání Úsek dalšího profesního vzdělávání VPŠ a SPŠ MV Praha Celé znění tohoto článku můžete najít na stránkách CIEP (francouzština) TCF C2 TCF C1 TCF B2 DELE (španělština) Superior Intermedio B1 2. stupeň PET Zertifikat Deutsch TCF B1 Inicial A2 1. stupeň KET Start Deutsch 2 TCF A2 A1 Start Deutsch 1 TCF A1 Acceso Tabulka srovnání standardizovaných zkoušek Ministerstva vnitra se stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a dalšími mezinárodně uznávanými jazykovými zkouškami 11

12 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR 12

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 214 Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce, Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část III. ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Vzhledem k připravovaným doplněním ve vzorech služebních stejnokrojů a změně vzoru

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o předávání statistických údajů vysokými školami

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o předávání statistických údajů vysokými školami II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2016 o předávání statistických údajů vysokými školami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 52-76) Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Speciální jazyková příprava 112 - P

Speciální jazyková příprava 112 - P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-1367-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: JP OT 112-P Praha 4. února 2015 listů: 7 S c h v a l u j e:. Generální ředitel HZS

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy:

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy: Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 759/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 277/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Jak vyplnit přihlášku ke studiu

Jak vyplnit přihlášku ke studiu Jak vyplnit přihlášku ke studiu Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění 60 až 64

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1104/0 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 8/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 234/2014

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení 506/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení Změna: 698/2004 Sb. Změna: 517/2005 Sb.

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 107 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 23. schůze ze dne 7. září 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1208 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část 1. Důvod předložení 1.1 Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 477. USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 11. ledna 2012 k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh Poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více