Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 Číslo8/2009 Noviny Nezávislého odborového Ročník svazu 16 Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky obsah Čísla: Aktuálně Policista zachránil tonoucí ženu Nprap. Ludmila Brousilová... 1 Sbírka na pomoc policistům, postiženým povodněmi JUDr. Milan Štěpánek... 2 Slavnostní shromáždění na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze pplk. Petr Stein... 4 První ozdravný pobyt pro nadační rodinky ve Španělsku PhDr. Vladimír Šutera... 4 Výstřel mimo cíl Plk. Ing. Roman Fiedler... 6 Představujeme Policista zachránil tonoucí ženu Valašské Meziříčí Ničivá vlna povodní, která zasáhla oblast Valašskomeziříčska, ovlivnila ve středu večer i životy dvou lidí. Policisty, který nastoupil na noční službu, a ženy, která se, tak jako každý jiný den vracela na ubytovnu. První ředitelka v historii cizinecké policie, Mgr. Ivana Zelenáková... 7 Ostatní Víkendový vítr nprap. Ludmila Brousilová... 7 Co přináší konec takzvaného přechodného období pplk. Mgr. Bohuslava Bakešová... 8 Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal Krátce před dvacátou hodinou večer, kdy už ve Valašském Meziříčí předváděl svou sílu nepřetržitý déšť a voda, byla vyslána dvoučlenná hlídka policistů k oznámení, že je na silnici spadlý strom. Na křižovatce směrem na Byninu ovšem policejní auto už dál neprojelo. Cestu mu zatarasilo ohromné jezero, které se zde během chvíle vytvořilo. Policisté se s ohledem na vzniklou situaci rozhodli nejet dál a zajistit potřebné náležitosti v okolí vodní masy, kde navíc situaci komplikoval rozbouřený potok z Byniny. Najednou uviděli, že přes plochu vody chce přejít muž se ženou. Policisté je několikrát varovali, že přes vzniklé jezero, které dosahovalo hloubky více než jednoho a půl metru a navíc se do něj valil byninský potok, nemohou přejít. Přesto žena neuposlechla a v momentě, kdy policisté na místě prováděli nezbytné úkony, vstoupila do vody... Jeden z policistů, pprap. Jiří Hnilica, náhle uslyšel silný výkřik. Žena, kterou sám několikrát varoval, se topila. Nad vodní hladinou bylo vidět pouze její hlavu a slyšet volání o pomoc. Během několika sekund podpraporčík skočil za ženou a vytáhl ji ven. Na místě policistovi a tonoucí ženě pomohl i neznámý muž, který vzniklou situaci viděl. Proto i jemu patří velké poděkování. Po vytažení z divoké vody na pevnou zem byla žena v šoku. Naštěstí jí ale nebylo způsobeno žádné zranění, v jehož důsledku by byl nezbytný pobyt v nemocnici. Dá se říct, že žena může mluvit o štěstí a snad má i o jednu životní zkušenost navíc. nprap. Ludmila Brousilová, PIO KŘ PČR JM kraje Sbírka na pomoc policistům Sbírkový účet: nos PČR č kód banky 6800 (Volksbank CZ) variabilní symbol 2009 >> více na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 Číslo8/2009 Ročník 16 Úvodník Vážení čtenáři, Na začátku července proběhla veřejnými médii dobrá zpráva pro policisty: Ústavnímu soudu České republiky byla doručena stížnost skupiny poslanců na zrušení 150 neplacených přesčasových hodin. No sláva, konečně se někdo rozhoupal. Policejní odboráři o tom planě hovoří již několik let a zatím jim ujel vlak. Ani to nedokážou pořádně okomentovat. Po váhání, zda se k podstatě této věci veřejně vyjádřit, nebo se raději držet pravidla když není důvod chválit, raději mlčet, jsem přece jen pár řádků napsal. Tak tedy za prvé rychlost a účelnost jednání policejních odborářů, myslím tím NOS PČR. Již zhruba před dvěma lety obdrželi poslanci jedné levicové strany téměř kompletně zpracované podklady pro ústavní stížnost ve dvou věcech 150 neplacených přesčasových hodin a ustanovení 42 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb. Tento materiál nezpracovávala skupina právníků několik let, ale velmi svižně a důkladně jí vyhotovil náš místopředseda JUDr. Petr Tomek. Ovšem s jinou razancí k ní přistoupili poslanci. Abych nedělal reklamu, ať už pozitivní či negativní, budu popisovat jen obecně. Jedni levicoví poslanci zadali dopracování textu ústavní stížnosti do finální podoby a text opatřili podpisy všech členů svého klubu, za což jim nesporně patří dík. Protože ale podpisů nebyl dostatečný počet, bylo třeba dalších poslanců, předpokládejme, že levicových, maximálně některých tzv. přeběhlíků. V tomto bodě se ale poslanecké soukolí poněkud zaseklo a kompletní materiál k oběma problematickým ustanovením vysublimoval mimo oblast momentálního zájmu, stejně jako později návrh novelizace zákona o služebním poměru. Z uvedeného plyne, že to, k čemu se v letošním červenci pořádaly tiskové konference a pronášely nadšené komentáře, mohlo na pomyslném stole Ústavního soudu již nějaký ten pátek ležet, případně již mohlo být rozhodnuto. Za druhé co je důvodem popsaného stavu? Nezasvěcený čtenář by si mohl myslet, že patrně podklady pro ústavní stížnost nebyly dokonalé a bylo třeba převzít materiál od někoho, kdo je v oblasti služebního poměru kovanější. I stalo se a po dlouhém úsilí se našel někdo perspektivnější. Nyní už zbývá jen čekat, až Ústavní soud rozhodne, a pokud možno podle požadavku předkladatelů stížnosti. Bez jakýchkoliv postranních úmyslů ale říkám: jenom to ne!. Pokud si přečtete text ústavní stížnosti, vyplyne vám z ní několik těžko oddiskutovatelných faktů. Pokud by skutečně byl vypuštěn navrhovaný text v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce z ustanovení 112 odst. 2 zákona, zaplesá srdce toho služebního funkcionáře, který se vyžívá v aplikaci tzv. zelených hodin! Padl by totiž limit 150 hodin a neplacené přesčasové hodiny by byly bez horní omezující hranice. Kdo nevěří, nemusí nikam běžet, ale jen pořádně prostudovat zákon a text stížnosti. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Sbírka na pomoc policistům, postiženým povodněmi Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni jsme mohli sledovat, jak letošní povodně zasáhly do osudů mnoha lidí. Pro nás, kteří jsme něco podobného nezažili na vlastní kůži, to může být pouze další z řady otřesných zpráv v médiích, které se stávají běžnou součástí našeho života. Ale pro ty, které voda ohrozila na životě a zničila jejich majetek, jde nejen o těžký zážitek, ale o složitou životní situaci. Mezi postiženými jsou i naši kolegové, policisté a občanští zaměstnanci policie. Protože jsme pevně přesvědčeni, že mezi námi je dostatek solidarity, došlo na základě dohody mezi vedením Policie ČR a Nezávislého odborového svazu Policie ČR k vyhlášení sbírky na pomoc všem policistům a občanským zaměstnancům, kterým povodně způsobily škodu. Přispívejte na účet č /6800 variabilní symbol 2009 Pokud se rozhodnete přispět, můžete finanční prostředky zasílat nebo vkládat v hotovosti na sbírkový účet NOS PČR č , kód banky 6800 (Volksbank CZ), variabilní symbol Z důvodu nižších nákladů doporučujeme shromáždit finanční prostředky např. za celé pracoviště a zaslat je hromadně. Ve zprávě pro adresáta můžete uvést, o které pracoviště se jedná. Případy postižených kolegů budou postupně identifikovány a zveřejňovány na webové stránce Po ukončení sbírky budou mezi ně získané finanční prostředky rozděleny. Děkujeme všem za jakoukoliv finanční podporu, protože tím prokážeme soudržnost a solidaritu v policejním sboru. V Praze, dne 27. července 2009 brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů, policejní prezident JUDr. Milan Štěpánek, předseda NOS PČR Logicky je nasnadě otázka, čemu má uvedená ústavní stížnost posloužit. Rozhodně ne prospěchu příslušníků bezpečnostních sborů, protože evidentně zhoršuje stávající stav. Je-li jejím účelem jen hra pro oko diváka, bude trvat jen do doby, než se oči pořádně otevřou. A pokud je to (v lepším případě), pouze nedbalé zpracování a neznalost práva, poskytne všem dostatečný obrázek. Tolik jen stručný komentář, který nemá za účel někoho napadat nebo urazit, ale jen ukázat skutečný stav bez příkras. A teď zbývá se jen těšit (?) na výsledek. Milan Štěpánek Rodina Matouškových přišla při povodních o rodinný dům. 2

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 3

4 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Slavnostní shromáždění na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Ozdravný pobyt První ozdravný pobyt pro nadační rodinky ve Španělsku Dne 22. června se uskutečnilo v aule VPŠ a SPŠ MV v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti Dne Policie České republiky. Zástupkyně ředitele školy PaedDr. Ivana Dufková slavnostně předala učitelům policistům rukávový znak. Shromáždění zahájila zástupkyně ředitele školy pro výuku PaedDr. Ivana Dufková. Ve svém krátkém vystoupení připomněla demokratické tradice policejních sborů Republiky Československé, na které Policie České republiky navazuje. Poukázala na to, že už vzdělávání četnictva bylo pojímáno jako vzdělávání celoživotní, ve kterém nástupní kurzy vytvářely nezbytný předpoklad pro další profesní zdokonalování. V závěru zdůraznila nutnost stálého sepětí policejního školství s policejní praxí. Potom už následoval slavnostní okamžik předání nových rukávových znaků. PaedDr. Dufková zejména ocenila, že podnět k jejich zavedení přišel zdola, tedy přímo od učitelů. Pplk. Tesárek a pplk. Vágner, kteří se podíleli na realizaci uvedeného nápadu, vysvětlují: Rukávový znak je kulatého tvaru o průměru 8 cm a značí celek znalostí předávaný studiem na škole. Znak je modré barvy a symboly uprostřed znaku jsou stejné jako na standartě: modrý podklad symbolizuje barvu uniformy příslušníka Policie ČR, osmicípá hvězda uprostřed standarty vychází ze znaku Policie ČR a tím symbolizuje příslušnost školy k Policii ČR, otevřená kniha přes osmicípou hvězdu symbolizuje poskytování vzdělání, zlatý meč, který je umístěn přes otevřenou knihu čepelí směrem dolů symbolizuje příslušnost k ozbrojeným složkám. Kolem celého znaku je vyšit celý nápis školy Vyšší policejní škola SPŠ MV v Praze. Rukávový znak je určen k nošení na služebním stejnokroji vzor 92 příslušníky zařazenými na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze. Rukávový znak Po předání rukávových znaků následovalo předání kázeňských odměn učitelům školy, kteří v uplynulém roce významně přispěli ke zkvalitnění profesní přípravy policistů. pplk. Petr Stein Od 25. června do 7. července 2009 zajistila Nadace policistů a hasičů ozdravný pobyt pro nadační děti a jejich matky. Cílem jejich téměř 1800 km dlouhé cesty bylo lázeňské městečko Salou, které se nachází na středomořském pobřeží Costa Dorada. Salou je atraktivní a velice oblíbené letovisko, ležící asi 110 km jižně od Barcelony, v provincii Tarragona. Často bývá srovnáváno s francouzským Saint Tropez, či brazilskou Copacabanou. Pláže s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře se zde táhnou podél členitého pobřeží v délce sedmi kilometrů. Krásná palmová promenáda s množstvím květin, vodotrysků a fontán, sportovní přístav, nespočet restaurací, kaváren, diskoték a obchodů či obchůdků se zbožím všeho druhu zde nabízí turistům ze všech koutů světa nepřeberné možnosti aktivního i pasivního odpočinku a sportovního, kulturního či společenského vyžití. Magnetem pro malé i velké návštěvníky je jak v městečku, tak i v jeho blízkém okolí několik zábavních parků, z nichž nejznámější je Port Aventura, který patří k nejnavštěvovanějším zábavním parkům Evropy. Všichni účastníci potvrdili, že pobyt byl velmi příjemný nejen díky krásnému prostředí, ale i díky nabitému programu. Počasí bylo ideální, všichni si odpočinuli, poznali nová místa a v dobré kondici, duševní i tělesné, se vrátili domů. Podrobnosti o nadačním pobytu naleznete na webech a PhDr. Vladimír Šutera, ředitel nadace 4

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 5

6 Číslo8/2009 Ročník 16 Výstřel mimo cíl Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Po dvou letech příprav se skupina poslanců z řad ČSSD a KSČM konečně rozhoupala a podala Ústavnímu soudu České republiky návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona o služebním poměru z důvodu rozporu s ústavními předpisy. Předmětem stížnosti jsou dva problémy, které jsou středem zájmu příslušníků již od účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 150 přesčasových hodin, které je povinen příslušník odsloužit bez nároku na náhradní volno, případně na služební příjem za službu přesčas, a neexistence jakékoli kompenzace za službu konanou ve svátek. Potud se jedná o dobrou zprávu, i když se osobně domnívám, že protiústavnost nezaplacené služby přesčas je minimálně sporná, a mám pochybnosti také o načasování tohoto kroku z hlediska více než napjatého rozpočtu Policie České republiky. Překvapení hraničící se zděšením se však dostaví po prostudování zmíněného návrhu. Možnost nařídit příslušníkovi 150 hodin služby přesčas v kalendářním roce je v odůvodnění návrhu označena za diskriminační ve vztahu k právní úpravě platné pro zaměstnance v pracovním poměru, případně pro další skupiny zaměstnanců, která tuto možnost zaměstnavateli neposkytuje. Závěr, že Právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci může být přitom omezeno jen zákonem (čl. 41 odst. 1 Listiny), který musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky (čl. 4 odst. 3 Listiny), a nesmí znamenat diskriminaci kteréhokoliv jednotlivce nebo skupiny osob z důvodu jejich jiného postavení (čl. 3 odst. 1 Listiny), není příliš přesvědčivý a jen těžko přesvědčí ústavní soudce o protiústavnosti 112 odst. 2 zákona o služebním poměru. V návaznosti na tento závěr předkládá skupina poslanců šokující návrh na úpravu citovaného 112 odst. 2 zákona o služebním poměru. Z tohoto ustanovení mají být vypuštěna slova v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Co tedy v daném ustanovení zůstane? Odstavec 2 bude znít: Příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas.. V důsledku tohoto znění by příslušníkovi nenáleželo náhradní volno nebo služební příjem za žádnou službu konanou přesčas ani za tu konanou nad 150 hodin v kalendářním roce. Děkujeme pěkně za zhoršení stávajícího stavu! Také druhý návrh na vypuštění ustanovení 112 odst. 4 zákona o služebním poměru lze označit za vskutku povedený. Autoři návrhu sice správně zareagovali na skutečnost, že příslušníkovi (zpravidla příslušníkovi se směnným režimem služby), který koná službu ve dni, na který připadne svátek, nenáleží ani náhradní volno ani služební příjem za službu ve svátek, což je v rozporu s Evropskou sociální chartou. Co ale chtějí dokázat zrušením uvedeného ustanovení, se lze jen domnívat. Napadené ustanovení zní: Příslušníkovi, který nevykonával službu proto, že na jeho obvyklý den výkonu služby připadl svátek, se služební příjem nekrátí.. Uvedené ustanovení vůbec nic neřeší a je v zákoně o služebním poměru nadbytečné již v současné době. Může vůbec někdo pochybovat o tom, že příslušníkovi náleží za omluvenou směnu, která připadla na svátek, služební příjem? Dostatečně V důsledku tohoto znění by příslušníkovi nenáleželo náhradní volno nebo služební příjem za žádnou službu konanou přesčas ani za tu konanou nad 150 hodin v kalendářním roce. Děkujeme pěkně za zhoršení stávajícího stavu! přesvědčivě to řeší čl. 2 již zmíněné Evropské sociální charty. Nebo to snad mysleli autoři tak, že pokud není příslušníkovi, který musí směnu ve svátek vykonat, poskytnuta žádná kompenzace, nemá mít nárok na služební příjem ani ten příslušník, který ve svátek sloužit nemusí? Tomu se nechce uvěřit! Že by se typicky český přístup chcípla mi koza, ať chcípne i sousedovi implantoval i do právní úpravy služebního poměru? I kdyby to tak mysleli, nelze toho navrženou novelou zákona dosáhnout. Nebylo by snad logické doplnit do zákona ustanovení o náhradním volnu nebo služebním příjmu za službu ve svátek, které bylo z vládního návrhu zákona o služebním poměru v roce 2003 vypuštěno v rámci ústupků tehdejší opozici? Celý návrh vyvolává hlavně rozpaky a otázky. Co vlastně poslanci, mající nepochybně k dispozici kvalifikovaný odborný aparát, tak dlouho zkoumali? Obrátili se vůbec na kvalifikovaný aparát poradců? Byla snad tímto kvalifikovaným aparátem Unie bezpečnostních sborů, která se, soudě z nahlédnutí do její webové stránky, k autorství návrhu hrdě hlásí? A nad čím tato unie jásá? Nad zhoršením stávajícího stavu, který chce pro příslušníky vybojovat? Ale tento výstřel minul cíl. Plk. Ing. Roman Fidler plk. Ing. Roman Fidler ředitel ŘŘLZ policejního prezidia 6

7 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Představujeme První ředitelka v historii cizinecké policie Policistům v Jihočeském kraji představil ředitel Služby cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák novou oblastní ředitelku. Dne 1. července 2009 se od 14:00 hodin uskutečnilo oficiální ustanovení do funkce ředitele Oblastního ředitelství Služby cizinecké policie České Budějovice. Slavnostního aktu, konaného v prostorách kaple Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, se zúčastnili ředitel Služby cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Ing. Mgr. Radomír Heřman a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Jako první žena v historii Služby cizinecké policie byla ustanovena do funkce ředitelky plk. Mgr. Ivana Zelenáková, kterou čekají nejen úkoly a povinnosti, spojené s funkcí, ale zároveň povinnosti ženy v jejím rodinném životě. V dnešní době nefiguruje na žádném z Krajských ředitelství policie nebo Oblastních ředitelství SCP v České republice žena v takovém postavení. Po odchodu ředitele pana Zídka v roce 2007 byla situace na ředitelské pozici nestabilní až do 1. června 2009, kdy na post ředitelky byla ustanovena pětatřicetiletá žena s jasnými představami o způsobu vedení, se smyslem pro týmovou spolupráci a s politikou otevřených dveří. Na Oblastním ředitelství Služby cizinecké policie České Budějovice působila doposud jako vedoucí kanceláře ředitele a všichni policisté a zaměstnanci měli možnost přesvědčit se o tom, že skutečně platí její slova mé dveře jsou pro kohokoliv k řešení problémů stále otevřené. Popřejme tedy nové paní ředitelce hodně úspěchů v její náročné práci a věřme, že všichni muži, kteří budou jejími podřízenými, budou i nadále vůči ní vystupovat jako gentlemani. Antonín Smola Mgr. Ivana Zelenáková Víkendový vítr Vsetínsko: Jezdce na motorkách a čtyřkolkách pronásledovala stovka policistů Řidiči terénních motorek a čtyřkolek brázdící po lesích a v chráněné krajinné oblasti, k tomu časté stížnosti starostů a chatařů na chování těchto závodníků, poničené turistické trasy a mnohdy vyplašená lesní zvěř vedly vsetínskou policii k tomu, aby zaujala vůči této situaci rázný a nekompromisní postoj. Právě o víkendu 13. a 14. června se zaměřila na pohyb motorkářů v chráněné oblasti Beskyd. Policisty tak byly obsazeny Pustevny, Bečevsko, Rožnovsko, Kohútka, Soláň, Karlovicko, ale také hlavní silniční tah z Přerova na Slovensko. Právě tyto hornaté oblasti, které jsou protkané řadou polních cest, jsou velmi často vyhledávané řidiči endur a čtyřkolek k jejich divokým a hlučným projížďkám. Zapomínají přitom, že v lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly a rušit klid a ticho. V případě chráněné krajinné oblasti je na celém území zakázáno vyjíždět a setrvávat s motorovými vozidly. Výjimku mají pouze například vozidla hasičů, záchranné služby nebo auta potřebná pro lesní hospodaření. V sobotu a v neděli se tak do výše uvedených míst rozjela přibližně stovka policistů. Každý z nich věděl, že cílem této akce je zabránit řádění motorkářů v lesích a jejich vytlačení směrem ven. Jednotlivé úseky byly obsazeny nejen desítkami pořádkových policistů, ale také policisty na terénních motorkách a policisty na koních. Podchyceny byly také výjezdové cesty z lesů pro případ, že by se někdo snažil policistům ujet. Na hlavních komunikacích pak operovaly hlídky na silničních motocyklech a hlídky dopravních policistů. Takto byla situace v Beskydech monitorována až do nedělního večera. V neděli ještě celou oblast mapoval policejní vrtulník. Několik hodin se svou posádkou létal nad chráněnou oblastí a vyhledával motorkáře. >> pokračování na str. 8

8 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Pokuty řádově za několik desítek tisíc korun, zjištěné čtyři trestné činy, řada přestupků, zadržená celostátně hledaná osoba jsou pouze zlomkem toho, co se podařilo policistům při této akci zaznamenat. Například v neděli odpoledne skončil na policejní služebně osmnáctiletý řidič, který se na čtyřkolce projížděl po silnici v Novém Hrozenkově, Vranči. Vůbec mu nevadilo, že nemá řidičský průkaz a přesto neváhal na stroj nasednout a jezdit. Policisté jeho chování šetří jako podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jen chvíli poté už další hlídka policistů dojížděla řidiče motocyklu bez registrační značky. I tento motorkář ze Vsetínska skončil na služebně a policisté na jeho případu pracují. Kuriózní případ řešili zase dopravní policisté. V Horní Bečvě kontrolovali ukrajinského řidiče s americkým pasem. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby mu nebylo méně než osmnáct let a měl řidičské oprávnění. Zřejmě zapomněl, že takové chování zákon netoleruje. Následoval proto policisty na nejbližší oddělení. Policistům byl během této akce oznámen i případ výtržnictví. V Rožnově se sexuálně uspokojoval šestatřicetiletý muž, a to na veřejnosti a před dvěma děvčaty. Za několik málo minut už muž seděl v cele a navíc policisté zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Špatné zkušenosti s motorkáři kromě chatařů a turistů potvrzují také ochránci přírody. Motorky, čtyřkolky a auta do lesa a chráněných oblastí prostě nepatří. Na tuto důležitou skutečnost se policie zaměří a v akcích podobného charakteru bude pokračovat. Na tomto víkendovém opatření se kromě vsetínských policistů podíleli i policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně. V noci na neděli (tj. 14. června 2009) policisté provedli také kontrolu zaměřenou na podávání alkoholu mladistvým osobám. V noci na neděli zkontrolovali čtyři desítky nočních podniků na Vsetínsku, Rožnovsku a Valašskomeziříčsku. Dechové zkoušce na přítomnost alkoholu se podrobily stovky návštěvníků barů, diskoték či klubů. Nejvyšší naměřená hodnota dosáhla hranice 1,78 promile a byla naměřena sedmnáctiletému mladíkovi. Nejmladší opilé osobě bylo teprve patnáct let a měla v dechu 0,54 promile alkoholu. Po tomto zjištění děti v zábavě nepokračovaly, ale byly předány rodičům. Informace byla rovněž předána příslušnému odboru sociálněprávní ochrany dětí. nprap. Ludmila Brousilová Co přináší konec takzvaného přechodného období Vážení kolegové a vážené kolegyně, blíží se konec roku 2009 a někteří z Vás zajisté zvažují, zda nevyužít tzv. přechodného období. Příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru v trvání 10 až 14 let jistě vědí, jaký význam se za tímto termínem skrývá. Přesto bych ráda všem poskytla několik informací k významu tzv. přechodného období jak pro příslušníky, tak pro Policii České republiky coby zaměstnavatele. V tomto období mohou příslušníci, jejichž služební poměr trvá více než 10 a méně než 14 let, ukončit služební poměr s tím, že požádají o přiznání příspěvku za službu podle právních předpisů platných do Ukončení služebního poměru je samozřejmě soukromou věcí každého z Vás a břímě tohoto rozhodnutí z Vás nemůže nikdo sejmout. Domnívám se však, že každý z Vás uvítá pár informací navíc, které Vám mohou pomoci ve Vašem rozhodování. Všichni víme, že výkon služby příslušníka Policie České republiky je velmi náročný a odbornost příslušníka se s přibývající délkou trvání služebního poměru zužuje na čistě bezpečnostní problematiku, přičemž další profesní uplatnění v civilním sektoru po skončení služebního poměru není nejjednodušší. Obzvláště v současné době, kdy je trh práce ovlivněn celosvětovou ekonomickou krizí a na trhu začíná značně převažovat nabídka nad poptávkou. Ztráta původní odbornosti je kompenzována výsluhovými nároky, zejména odchodným a výsluhovým příspěvkem, jejichž výše s dobou trvání služebního poměru stoupá. Podle právních předpisů platných do vzniká nárok na příspěvek za službu, jestliže příslušník konal službu alespoň po dobu 10 let. V takovém případě činí příspěvek za službu 20 % služebního příjmu a za každý další ukončený rok služby se zvyšuje o 1 %, avšak maximální nejvyšší výměra příspěvku přiznaného podle dosavadních právních předpisů ke dni jeho přiznání nesmí překročit částku Kč. Příspěvek za službu se považuje za výsluhový příspěvek podle současně platného zákona. Takto konstruovaný výsluhový příspěvek by byl přiznán právě příslušníkům, kteří by využili tzv. přechodného období. Pro srovnání, podle současně platného zákona činí základní výměra výsluhového příspěvku za 15 let služby 20 % měsíčního 8

9 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 3 % měsíčního služebního příjmu, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2 % měsíčního služebního příjmu a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok služby o 1 % měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního služebního příjmu. Zdánlivě se může jevit jako výhodné využít tzv. přechodného období a mnozí z Vás si jistě řeknou, že kdyby to nebylo výhodné, tak to tam přeci zákonodárci nedají. Jistě zákonodárci toto tzv. přechodné období včlenili do současně platného zákona z důvodu zmírnění dopadu nových, přísnějších podmínek pro přiznání výsluhových nároků podle současně platného zákona, ale výhodnost jeho využití je více než diskutabilní. Zejména vzhledem ke konstrukci výsluhového příspěvku je dozajista lepší setrvat ve služebním poměru co nejdelší dobu. Nemalou roli zde hraje i fakt, že po 10 letech trvání služebního poměru se z příslušníka stává skutečný odborník ve svém oboru a může začít sklízet plody svého úsilí v oblasti dalšího profesního růstu, zatímco po ukončení mnozí z řad bývalých policistů velice pracně hledají uplatnění v civilním sektoru a v mnoha případech začínají tak říkajíc od píky. Často se potom vrací do služebního poměru. Pro zajímavost lze uvést příklad vývoje výsluhového příspěvku u bývalého příslušníka, který byl ve služebním poměru minimálně 12 let, je zařazen v místě služebního působiště Praha, ve 4. tarifní třídě, ve směnném režimu služby a jeho služební poměr skončí Podle právních předpisů platných do se příspěvek za službu vyměřuje z posledního hrubého měsíčního služebního příjmu policisty před skončením služebního poměru nebo, jestliže je to pro něj výhodnější, z jeho průměrného hrubého měsíčního služebního příjmu za posledních 12 měsíců před skončením služebního poměru. Posledním hrubým měsíčním služebním příjmem policisty je služební příjem, který mu náležel před skončením služebního poměru v rozsahu složek služebního příjmu stanovených pevnou měsíční výměrou. Do posledního hrubého měsíčního služebního příjmu se započítává průměrný měsíční úhrn jeho proměnlivých složek a odměn, které náležely policistovi v kalendářním roce, jenž předcházel dni skončení jeho služebního poměru. Níže uvedené částky uvádím pouze pro tento příklad. Mezi složky služebního příjmu stanovené pevnou měsíční výměrou patří základní tarif ve výši Kč, zvláštní příplatek ve výši Kč a osobní příplatek, např Kč. Celkem tedy Kč. K tomu lze přičíst ještě případnou odměnu, která byla udělena v roce 2008 a zdaněna, např Kč. Ale pozor, ve formě průměru za celý rok 2008, tj : 12, což je 250 Kč. Je třeba upozornit, že případná kázeňská odměna a odměna za služební pohotovost se do posledního hrubého služebního příjmu nezapočítávají. Celková částka, ze které se vypočítává příspěvek za službu, bude tedy činit Kč. Takže vykonával-li příslušník službu minimálně 12 let, bude jeho příspěvek, za službu, resp. výsluhový příspěvek činit 22 % z částky Kč, což je Kč. Upřímně si můžeme říci, že to není žádná sláva. Výše tohoto výsluhového příspěvku samozřejmě není konečná a v případě zvyšování důchodů je valorizován i výsluhový příspěvek, ale opět pozor, pouze polovinou zvýšení procentní výměry důchodů. Takže jsou-li důchody valorizovány 3 %, výsluhový příspěvek bude valorizován 1,5 %, což v tomto konkrétním případě bude činit 101 Kč. Celková výše výsluhového příspěvku by pak činila Kč. Další valorizací by se výsluhový příspěvek zvýšil o dalších 1,5 %, tj. o 102 Kč, a tak bychom mohli pokračovat dál. Takže po 10 letech pobírání výsluhového příspěvku by mohlo dojít ke zvýšení cca o Kč a po dalších 10 letech opět řádově o až Kč. Tímto zjednodušeným výpočtem, s vědomím toho, že se jedná o modelovou situaci, jsem Vám chtěla předvést do jaké výše by mohl výsluhový příspěvek vyrůst pomocí případných valorizací, které však nejsou jisté. Pro srovnání si můžeme podobný výpočet provést pro případ, že by příslušník vykonával službu o 10 let déle, tj. 22 let. Výsluhový příspěvek by byl přiznán podle současně platného zákona. Tento výpočet bude samozřejmě také čirou spekulací, neboť během následujících 10 let dojde určitě ke zvýšení tarifní třídy příslušníka. Nicméně za zajímavost to stojí. Za měsíční služební příjem se pro účely stanovení výše výsluhových nároků považuje průměrný hrubý služební příjem poskytovaný za předchozí kalendářní rok přede dnem skončení služebního poměru příslušníka. Jestliže služební poměr skončil posledním dnem kalendářního roku, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem z tohoto kalendářního roku. Trval-li služební poměr po dobu kratší než 1 rok, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem z celé doby trvání služebního poměru. Je-li to pro příslušníka výhodnější, zjišťuje se průměrný hrubý služební příjem za předchozí tři kalendářní roky. Po 22 letech služebního poměru bude služební příjem ve výši Kč, přičemž výše odměn, zvláštní příplatek a osobní příplatek by zůstaly stejné. Bude-li tedy průměrný hrubý služební příjem činit Kč, pak bude výsluhový příspěvek činit 39 % z této částky, což je Kč. To už je samozřejmě zajímavější i s ohledem na případné valorizace, ta by v případě valorizování o 1,5 % činila 194 Kč. Ale dost už počítání. Jsem si vědoma toho, že důvodem k ukončení služebního poměru není pouze přiznání výsluhového příspěvku, ale s ohledem na blížící se konec tzv. přechodného období by u některých z Vás mohl i být. Však víte, jak se říká: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Nedejte se znervóznit různými fámami, které vždy byly, jsou a budou a užívejte si jistoty, kterou s sebou služební poměr přináší. Věřte, že Vaši nadřízení si Vaší služby váží a pro Policii České republiky, jako zaměstnavatele, by byla opravdu škoda, kdyby řady příslušníků opustil zkušený příslušník, který by své vědomosti, dovednosti, návyky a hlavně zkušenosti mohl předávat mladším, méně zkušeným kolegům. No a já osobně budu doufat, že těch pár řádek, které jste právě přečetli, Vám pomohlo ve Vašem rozhodování. S pozdravem Vaše kolegyně pplk. Mgr. Bohuslava Bakešová. Ředitelství pro řízení lidských zdrojů PP ČR 9

10 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze Pokračující rozšiřování Evropské unie, zvýšená mobilita lidí a globalizace přispívají k častější výměně mezi jazyky, kulturami a náboženstvími v Evropě. Pro Evropany se postupně stává nutností rozvíjet schopnost mezikulturního dialogu. Znalost cizích jazyků se ukazuje být nezbytnou pro mnohé oblasti lidské činnosti a profesního života, tím spíše v těch profesích, které jsou na každodenní mezilidské komunikaci založeny. Studium cizích jazyků proto patří k prioritám současného českého školství, což platí i pro vzdělávací soustavu Ministerstva vnitra. Důležitou součástí této vzdělávací soustavy je i Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, která studium cizích jazyků nabízí. V jazykových kurzech, jež škola realizuje, příslušníci Policie České republiky a zaměstnanci Ministerstva vnitra a Policie ČR získávají a prohlubují receptivní i produktivní jazykové dovednosti s výraznou vazbou na profesní praxi. Primárním cílem těchto kurzů je tedy pomoci jejich účastníkům při práci, konkrétně jim umožnit komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v osobním, ale hlavně v profesním životě, při pochopení a práci s cizojazyčným textem, při řešení konkrétních situací a zadaných úkolů, při každodenní spolupráci a výměně informací, respektive všude tam, kde do jejich života vstupuje cizí jazyk. Škola konkrétně zajišťuje studium anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a italského jazyka, a to ve dvou typech studia. V obou těchto typech studia je kladen důraz na komplexní rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (tedy čtení, poslechu, písemného a ústního projevu) s převažující komunikativní výukou, tedy s výrazným podílem interakce mezi studenty, zapojením prožitků a vlastních zkušeností. Vzdělávání v těchto jazykových kurzech je tak plně v souladu s doporučovaným evropským standardem tzv. Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (viz tabulka). Tento evropský standard zaručuje absolventům kurzů, kteří úspěšně složí akreditovanou jazykovou zkoušku Ministerstva vnitra odpovídající úrovně, že bude jimi dosažená jazyková úroveň akceptována i mimo rezort Ministerstva vnitra, a to nejen v celé České republice, ale i ve všech zemích Evropské unie. Jazyková výuka v rámci vyššího odborného studia První z typů jazykové výuky, které škola zajišťuje, je součástí akreditovaného vzdělávacího programu vyššího odborného studia obor Bezpečnostně právní činnost. V tomto tříletém kombinovaném programu probíhá výuka cizího jazyka ve dvou předmětech povinném předmětu Cizí jazyk a volitelné Konverzaci v cizím jazyce. Tyto předměty jsou součástí studia ve všech třech ročnících a úspěšné absolvování předmětu Cizí jazyk je pak i podmínkou k absolutoriu v celém oboru. K tomuto typu studia lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti. Úspěšný uchazeč si může ke studiu zvolit jazyk anglický, německý, ruský nebo francouzský. Výuka probíhá v souladu s doporučeními již zmíněného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a jejím cílem je, aby absolventi tohoto studia dosáhli úrovně jazykových dovedností B2 a byli tudíž připraveni používat cizí jazyk v typických služebních situacích a pro studijní účely, popřípadě pro studijní pobyt nebo práci v zahraničí. Kontaktní výuka jazyka pak probíhá ve studijních skupinách v počtu maximálně 10 studentů formou praktických cvičení jeden týden v měsíci, 6-10 hodin týdně. Tři týdny v měsíci pak mají studenti čas na samostudium, zpracování zadaných úkolů, doplněné o průběžné konzultace s vyučujícím elektronickou poštou, tedy formou e-learningu. Jazykové kurzy v rámci dalšího profesního vzdělávání Druhým typem jazykového vzdělávání jsou kurzy cizího jazyka pro ty zájemce z řad pracovníků složek Policie ČR, popřípadě Ministerstva vnitra ČR, kteří si potřebují osvojit cizí jazyk v rámci dalšího profesního vzdělávání a připravit se k standardizované jazykové zkoušce Ministerstva vnitra. Jazykové kompetence dané úrovně pak absolventi těchto kurzů potřebují především pro každodenní písemnou či ústní komunikaci v cizím jazyce, popřípadě k práci s cizojazyčným textem, tedy k plnění úkolů, které vyplývají z jejich profesního zaměření (např. komunikace v rámci mezinárodních evropských či celosvětových bezpečnostních struktur CEPOL, Europol, Interpol, zahraniční mise apod.). Tito zájemci se pak mohou přihlásit ke studiu prostřednictvím informačního systému Ministerstva vnitra EKIS II. 10

11 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Na rozdíl od dříve zmíněné jazykové výuky v rámci vyššího odborného vzdělání, jde v případě jazykové výuky v rámci dalšího profesního vzdělávání o jednotlivé kurzy obecného cizího jazyka, které jsou rozděleny podle dosažené úrovně studentů na 3 stupně. Na 1. stupni nejsou žádné vstupní požadavky a absolvent dosáhne úrovně A2 (viz tabulka). Na 2. stupni je požadována vstupní úroveň A2 a cílová úroveň je srovnatelná s B1. Na 3. stupni, který vyžaduje od studentů počáteční úroveň B1, jde pak o dosažení úrovně C1. Pokud jde o odbornou stránku těchto kurzů, pak na 1. stupni je výuka zaměřena na začátečníky a tudíž odborná témata jsou do studia zahrnuta pouze okrajově, školství, mládeže a tělovýchovy podle přílohy č. 3 k usnesení vlády č. 1542/2005, Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Kurzy jsou intenzivní a jsou určeny pro maximálně 10 studentů. Výuka v nich probíhá každých čtrtnáct dnů, 5 dní v týdnu, 6 hodin denně. Celková dotace je tedy 300 hodin pro 1. stupeň (půlroční kurz), 300 hodin pro 2. stupeň (půlroční kurz) a 600 hodin pro 3. stupeň (roční kurz). Specifickými typy kurzů v rámci dalšího profesního vzdělávání jsou pak kurzy zdokonalovací, které, ač jsou pouze v rozsahu jednoho čtrnáctidenního soustředění, plní důležitou roli opakovací a jsou určené pro absolventy příslušných stupňů nebo pro zájemce se znalostmi, odpovídajícími požadavkům zkoušek 2. a 3. stupně (resp. 4. stupně). Tyto kurzy mají celkovou dotaci 60 hodin, konají se tedy 6 hodin denně, 5 dní v týdnu, po dobu dvou týdnů. Patří sem i poslechový kurz německého jazyka po 1. stupni a přípravné kurzy ke zkoušce Ministerstva vnitra z německého jazyka po 1. a 2. stupni. Dalším specializovaným kurzem je nástavbový kurz pro uchazeče, kteří mají složenu zkoušku Ministerstva vnitra z anglického jazyka 3. stupně, kteří pro svou práci potřebují pokročilou znalost anglického jazyka. Cílem kurzu je nejen zopakovat a procvičit již nabyté znalosti jazyka, ale stávající dovednosti upřesnit a obohatit tak, aby je absolvent kurzu uměl uplatňovat pohotověji. Specifičnost tohoto kurzu, který má celkovou dotaci 6 týdnů a probíhá jeden týden v měsíci, 5 dní v týdnu, 6 hodin denně, tkví v tom, že po počátečním vyrovnávacím kurzu mají studenti za úkol připravit si a navzájem si zhodnotit prezentaci problematiky v anglickém jazyce, která se týká jejich práce v rezortu. Často po takových vystoupeních následují hodnotné diskuze workshopy. Tato interakce se již mnohokrát osvědčila a studenti ji vždy vysoko hodnotí. Ke specifickým typům jazykových kurzů patří i specializované kurzy, které jsou otevírány podle kapacitních možností a zájmu složek rezortu Ministerstva vnitra. Jako příklady je možné uvést již v minulosti realizované kurzy českého jazyka pro tiskové mluvčí, popřípadě kurzy německého jazyka pro jednotky mobilního dohledu Generálního ředitelství cel, kurzy anglického a ruského jazyka pro Cizineckou policii apod. nicméně na 2. a 3. stupni (v italštině a španělštině ještě i 4. stupni) je pak v tematickém plánu odborným tématům věnován značný prostor. Studujícími v těchto kurzech pak nejsou pouze policisté, ale rovněž i úředníci ministerstva vnitra, popřípadě jiných složek a výjimečně i jiných rezortů (hasiči, celní správa, vězeňská služba). Tyto akreditované kurzy jsou zakončeny standardizovanou jazykovou zkouškou ministerstva vnitra, která odpovídá zmíněným úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jsou tedy zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek z cizích jazyků stanoveného Ministerstvem CEFR C2 Jazyková zkouška MV Cambridge (angličtina) CPE C1 3. stupeň CAE B2 FCE Goethe-Institut a TELC (němčina) Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Dt. Sprachdiplom Goethe-Zertifikat C1, Prüfung Wirtschaftsdeutsch Goethe-Zertifikat B2, Zertifikat Deutsch für den Beruf plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA ředitel VPŠ a SPŠ MV Praha Mgr. Radomíra Houšková, zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání VPŠ a SPŠ MV Praha PhDr. Jaroslav Šaroch, metodik pro vzdělávání Úsek dalšího profesního vzdělávání VPŠ a SPŠ MV Praha Celé znění tohoto článku můžete najít na stránkách CIEP (francouzština) TCF C2 TCF C1 TCF B2 DELE (španělština) Superior Intermedio B1 2. stupeň PET Zertifikat Deutsch TCF B1 Inicial A2 1. stupeň KET Start Deutsch 2 TCF A2 A1 Start Deutsch 1 TCF A1 Acceso Tabulka srovnání standardizovaných zkoušek Ministerstva vnitra se stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a dalšími mezinárodně uznávanými jazykovými zkouškami 11

12 Číslo8/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR 12

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky ČÍSLO11/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Nadace děkuje Milan Štěpánek... 1 Delegace

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích,

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

OBSAH ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ TÉMA ČLÁNKY DISKUSE. PŘEČETLI JSME ZA VÁS (Václav Mandák) 48. Z JUDIKATURY (Václav Mandák) RECENZE, ANOTACE.

OBSAH ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ TÉMA ČLÁNKY DISKUSE. PŘEČETLI JSME ZA VÁS (Václav Mandák) 48. Z JUDIKATURY (Václav Mandák) RECENZE, ANOTACE. 20051 OBSAH Na JUDr. Jiřího Klouzu, velkou osobnost české advokacie 20. století, už jen vzpomínka (Karel Čermák) 5 ÚVODNÍK Vladimír Jirousek: Zvýšení příspěvku na činnost ČAK 6 AKTUÁLNÍ TÉMA Ladislav Krym:

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více