ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 2/201

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 2/201"

Transkript

1 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, přinášíme Vám podzimní číslo Zpravodaje. Prožili jsme letní prázdniny a dovolené, a tak věřím, že se pustíme do práce i studování s větším elánem. Pro nás na Charitě je podzim především obdobím psaním žádostí na různé instituce a dotace na další rok. V září ovšem také slavíme Den Charity, který je spojen se svátkem sv. Vincence z Pauly, patronem organizované Charity. Při této příležitosti otevřeme naši centrálu na L. Pokorného 15 v Třebíči (dále je uveden program tohoto dne). Chtěl bych vás pozvat na tuto akci i také o den dříve ve 14 hod. do kostela sv. Martina k slavení mše sv. Přeji vám vše dobré a děkuji vám za jakoukoliv vaši pomoc pro lidi v nouzi. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč 1

2 2 Raná péče Třebíč Výstava fotografií o činnosti rané péče "Cesty provázením" v Nemocnici Třebíč v pavilonu pro matku a dítě Ambrela - Komunitní centrum pro mládež (L. Pokorného 15) Úterý od hod. Připravila program pro uživatele i veřejnost v keramické dílně. Seznámení s možnostmi výroby keramiky (točení na hrnčířském kruhu, modelování z volné ruky), výroba jednoduchých upomínkových předmětů, možnost si odnést svůj vlastní výrobek. BARÁK nízkoprahový klub (Mládežnická 229) hod. Pondělí Fotomaraton a promítání filmu Čekárna na dospělost promítání fotek z akcí klubu a dokumentárního filmu, který natočili klienti nízkoprahových klubů sami o sobě. Úterý Venkovní klub a den otevřených dveří ve zkušebně aktivity venku před klubem fotbálek, diabola, badminton, grilovačka, slack line, Středa Turnaj dvojic ve stolním fotbálku - přijít zahrát si může kdokoliv, kdo bude mít chuť si zasoutěžit Čtvrtek Den otevřených dveří v hudební zkušebně kdo bude mít chuť, může přijít do zkušebny a zahrát si na jednotlivé nástroje V průběhu celého týdne bude den otevřených dveří v zařízení. Kdokoliv se bude moci přijít podívat, jak nízkoprahový klub funguje a jaké služby klientům nabízí, může si prohlédnout jeho prostory, náhlédnout do kroniky, podívat se na fotky z akcí, zapojit se do volnočasových aktivit jako je stolní fotbálek, kulečník ping pong apod. 2

3 3 STREETWORK (maringotka u bývalé Hypernovy, Čeloudova ul.) hod. Úterý Den otevřených dveří u maringotky prohlídka prostor maringotky, seznámení s činnostmi a nabízenými službami, stolní fotbálek, fotky z akcí, volnočasové aktivity. Čtvrtek Den otevřených dveří u maringotky prohlídka prostor maringotky, seznámení s činnostmi a nabízenými službami, turnaj ve stolním fotbálku pro klienty, fotky z akcí, slack line, grilovačka. Stacionáře Domovinka a Úsměv (Gen. Sochora 705) Úterý od 9.30 hod. koncert Ondřeje Herzána v Úsměvu od hod. výstavka výtvarných prací dětí ze ZŠ Cyrilometodějská -Domovinka (potrvá do ) Pátek od 9 hod. grilování v zahradě Poradna Ruth Třebíč (Vltavínská 1376) Čtvrtek od 9-15 hod. Den otevřených dveří Po celý den možnost tvoření Stromu života prostřednictvím různých výtvarných technik. Společné dílo bude zdobit prostory poradny a připomínat, že i lidé, kteří se neznají, mohou společně vytvořit něco pěkného. Určeno pro všechny bez rozdílu věku. Dále možnost prohlídky prostor poradny, příjemné posezení u kávy či čaje, nahlédnutí do Kroniky poradny, zapůjčení literatury Těšíme se na společné setkání. MŠE SV. ZA CHARITU (kostel sv. Martina) Čtvrtek ve hod. K-centrum Noe (Hybešova 10) Pátek od 8-14 hod. Den otevřených dveří K-centra Noe a dílny Druhé šance Exkurze s výkladem Workshop pro veřejnost v dílnách ukázky zpracování ovčí vlny Možnost zakoupení výrobků z dílen 3

4 4 Středisko sv. Zdislavy (Karlovo nám. 41/30) chce být fér Pátek v 9.00 hod. Přijďte s námi férově posnídat přátelsky si posedět, vyměnit zajímavé nápady a recepty, přineste ochutnat vlastní výrobky a tvorbu. Máte-li zajímavé kontakty na místní domácí produkty, můžete se o ně s námi podělit.. Pracovnice Střediska sv. Zdislavy se rozhodly podpořit myšlenku fair trade spravedlivého obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Čím více lidí bude fair trade výrobky kupovat, tím více farmářů bude žít a pracovat v lepších podmínkách. Nejedná se však o propagaci výrobků fair trade pouze z rozvojových zemí, ale i o podporu výrobků a malých živnostníků z našeho regionu. Středisko sv. Anežky (Karlovo nám. 41/30) Pátek od hod. Měření tlaku, glykémie, v omezeném množství zjišťování krevních skupin. Ukázky rehabilitačních pomůcek. Azylový dům pro muže Třebíč (Heliadova 10) Pátek hod. Den otevřených dveří Komunitní centrum Klubíčko (L. Pokorného 15) Pátek od hod. Den otevřených dveří Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu prací našich uživatelů a zapojit se do rukodělných činností a vyrobit si náramek z gumiček. Hlavní program Dne Charity v pátek od 15 hod. 4

5 5 5

6 6 STŘEDISKO SV. VINCENCE Z PAULY Pracovnice Poradny Ruth Třebíč zvou na DVOUDENNÍ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI PÁTEK 12. ZÁŘÍ Život jako cesta - psychoterapeutický program pro rodiče s dětmi zaměřený na hledání zdrojů podpory v různých situacích. Lektor: Ing. Marcela Blažková, psychoterapeut a koordinátor Poradny Ruth Třebíč Šikana mezi dětmi - přednáška s diskuzí určena pro rodiče. Co je šikana? Jak se jí bránit? Na co upozornit začínajícího školáka? Jaké jsou varovné signály pro rodiče? Lektor: Mgr. Zdenka Šrámková, speciální pedagog a vedoucí Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi ve Žďáře nad Sázavou. SOBOTA 13. ZÁŘÍ Nástup dítěte do školy dopolední program pod vedením PhDr.et PaedDr. Jany Matějkové, psychologa s dvacetiletou praxí. 1. teoretická část: rodiče budou informováni o jednotlivých oblastech školní zralosti, procesu adaptace dítěte ve škole, ale i o motivačních postupech a nastavení optimálního režimu (školní zátěž x volnočasové aktivity). 2. praktická část: rodiče si vyzkouší prostřednictvím pracovních listů postupy vhodné pro prevenci vývojových poruch učení a seznámí se s relaxačními technikami, které mohou s dětmi praktikovat Bezpečný internet pro děti i dospělé přednáška pro začínající i pokročilé uživatele. Jaká nebezpečí číhají na rodiče i děti na internetu? Co nás může potkat na sociálních sítích? Na co si dát pozor při nákupech na internetu? Jaká jsou nebezpečí Wi-Fi sítí? Nejen těmto otázkám se bude věnovat Bc. Václav Hess, specialista na bezpečnost v IT. Vstupné dobrovolné, navrhovaný příspěvek je 50 Kč. Na programy je nutné se přihlásit do 10. září, buď telefonicky či em nebo prostřednictvím internetové přihlášky na v sekci střediska Středisko sv. Vincence Poradna Ruth Třebíč. Při programech je možné využít bezplatné hlídání dětí. 6

7 7 STŘEDISKO SV. BENEDIKTA Domovinka Třebíč Milí čtenáři, na Domovince se vystřídalo za dobu jejího trvání mnoho praktikantů. Uvádíme pohled na zařízení jednoho z nich. Svoji praxi v rámci kurzu Pracovník v sociálních službách jsem absolvoval v zařízení Domovinka, které bych rád věnoval tuto práci. Denní stacionář Domovinka Třebíč byl založen již a je zařízením Oblastní charity Třebíč, která je součástí Diecézní charity Brno. Posláním Domovinky je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co nejvíce zapojeni do života společnosti. Domovinka sídlí na adrese Gen. Sochora 705 v Třebíči na Nových Dvorech a je situována v plně bezbariérové budově bývalé mateřské školky obklopené zahradou, kde za pěkného počasí láká k posezení venkovní altán s ohništěm. Součástí denního pobytu v tomto příjemném prostředí je pomoc s rozvíjením a udržováním schopností a soběstačnosti klientů, zabezpečování jejich potřeb, aby se necítili osamoceně a mohli tak smysluplně prožívat třeba i každý den. Záleží totiž na volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce Domovinku navštěvovat. Ráno i odpoledne je možné využít dopravu charitním autem po Třebíči bez omezení, mimo Třebíč po domluvě dle možností stacionáře. Domovinka nabízí zajímavé naplnění volného času lidem, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat po celý den ve svých domovech. Denně je tu připravován pestrý program zahrnující např. cvičení, povídání, ruční práce, trénování paměti, četba, pečení a vaření, společenské hry, zpívání, procházky, výlety a další. Různé akce jsou tu připravovány nejen pro klienty Domovinky, ale i pro širokou veřejnost. Účast na všech aktivitách je samozřejmě dobrovolná. Sám navštěvuji Domovinku jako dobrovolník již léta, začínal jsem ještě v době dislokace zařízení v Borovině za rybníkem, a tak v čase vnímám neustálé zkvalitňování služeb klientům i postupnou proměnu i obměnu klientů samotných. Klienty Domovinky jsou senioři od 65 let a dospělí lidé se zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou soběstačnost, potřebují péči v průběhu dne, cítí se neužiteční nebo se jim vytratil smysl života. Klienti mohou mít jistotu, že tu získají informace i podporu 7

8 8 k uskutečnění svých vlastních přání a že jim bude poskytnuta veškerá odborná pomoc a péče, kterou potřebují. Denní program v Domovince zahrnuje nejprve příchod a příjezd klientů a jejich přivítání, následuje krátký ranní program, po něm svačina a hlavní dopolední program, před obědem je vždy cvičení a po obědě káva a odpolední siesta včetně odpočinku v ložnici, potom je volná zábava, četba, poslech hudby, někdy ještě i rukodělná činnost a konečně odchod a odvoz domů. Při své praxi mne nejvíce naplňovaly jednotlivé rozhovory s klienty, někteří z nich mají stále velmi dobrou paměť a jsou jednak studnicí životních zážitků i z nich načerpané opravdové moudrosti. Velkým obohacením pro mne bylo, když mi byl svěřen dopolední téměř 2 hod. program, při něm jsem mohl dobře pozorovat různorodost klientů někteří se do programu aktivně zapojovali, někteří jen tiše sledovali a jiní pospávali občas někdo přispěl i hodně od tématu vzdáleným komentářem, takže jsme se pak velkou oklikou navraceli k původnímu tématu. To vše ale vytvořilo kolorit opravdového a autenticky sdíleného lidství a pro mne věřím, že i pro řadu klientů to byl krásný a nezapomenutelný zážitek. Zúčastnil jsem se také doprovodu klientů při exkurzi do prostor bývalé borovinské továrny, jinak tu pořádají různé výlety třeba k rozkvetlým jarním koniklecům, za heraltickou vodou, do solné jeskyně, na různé výstavy a třeba i na Hospodářský dvůr do Bohuslavic nebo na Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou. Prakticky jsem vypomáhal i při doprovodu klientů na procházkách, asistoval jsem při podávání obědů a kávy. V Domovince jsem se cítil a vždy cítím opravdu příjemně a jako doma, totéž jsem slyšel i od klientů samotných, což budiž dostatečným vysvědčením o veliké smysluplnosti tohoto zařízení. ze seminární práce pana Františka S. Věříme, že Domovinka bude i nadále naplňovat své poslání ke spokojenosti svých uživatelů. Loučení s létem proběhlo Zveme na další akce pro veřejnost. 8

9 9 Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč Letošní léto jsme se v rámci výletů vydali na Macochu a Punkevní jeskyně, navštívili jsme zámek ve Valči a parníkem pluli po Brněnské přehradě. Voda byla sice studená, ale našel se jeden odvážlivec, který ji vyzkoušel moc dlouho v ní nevydržel. Jako každý rok jsme byli na týdenním pobytu na Třech Studních, který uživatelé berou za svou pohodovou dovolenou. Novou aktivitou, hlavně pro pány, nám přibyla v rámci tvůrčích dílen dřevodílna. Abychom udělali něco pro svoji kondici, pozvali jsme si profesionální instruktorku cvičení pilates Hanku Toufarovou. V červenci jsme si užili grilování masa na Úsměvu. Tímto bychom chtěli poděkovat jeho pracovníkům za skvělé zázemí! Na podzim plánujeme opět přednášku pro veřejnost v Městské knihovně Třebíč, tentokrát o konfliktech STŘEDISKO SV. VINCENCE K centrum Noe Třebíč V červnu K-centrum Noe úspěšně prošlo certifikacemi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Udělení certifikátu je nezbytností pro poskytování našich služeb. Přes letní měsíce opět probíhala terénní práce s intenzivními uživateli konopí. Tento projekt byl podpořen z Grantového systému města Třebíče a již tradičně se mohou uživatelé konopí v ulicích Třebíče dozvědět více o rizicích a důsledcích spojených právě s kouřením marihuany. Služby K-centra jsme zajišťovali také v rámci letního festivalu Zámostí. Své služby jsme prezentovali také na veletrhu sociálních služeb na náměstí v Třebíči, kde 9

10 10 jsme zároveň prodávali výrobky z dílen Druhé šance. Co se týče služeb Harm reduction (snižování rizik a minimalizace zdravotních a ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které užívají různé návykové látky) dosahuje K-centrum Noe v polovině roku 2014 na téměř 42 tisíc vyměněných injekčních stříkaček. STŘEDISKO SV. DONA BOSCA Komunitní centrum Klubíčko Třebíč Dětský tábor pod Templštýnem Dvoudenní výlet do dětského tábora Pod Templštýnem byl určen především pro uživatele Komunitního centra Klubíčko ve věku 6 14 let. Cílem tohoto výletu bylo nabídnout romským dětem, jak aktivně trávit volný čas v době prázdnin. Pilotním programem výletu byl program zaměřený na téma: Po stopách lidských práv. Program je vybudován na aktivní účasti dětí, jejímž prostřednictvím získají nejen znalost a porozumění lidským právům, ale zároveň si osvojí schopnost tato svá práva obhájit a zároveň respektovat práva svých vrstevníků. Nedostatečná informovanost, nepochopení a nerespektování lidských práv vede k sociálně patologickým jevům jako je například násilí, šikanování, záškoláctví, delikventní chování. 10

11 11 Ambrela Komunitní centrum pro mládež Třebíč AMBRELA NA AMEN KHELAS Dne se uživatelé nízkoprahového zařízení Ambrela účastnili již sedmého ročníku romské taneční soutěže Amen Khelas (My tančíme). Tuto soutěž pořádá Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava. Uživatelé se na tento velkolepý den připravovali tanečními tréninky po dobu dvou měsíců. Měli tak možnost prezentovat své romské tradice a zapojit se do dění romské kultury. Nízkoprahový klub BARÁK V období letních prázdnin došlo v klubu k omezení otvírací doby pro klienty, a to zejména z toho důvodu, že většina klientů je někde na prázdninách nebo z důvodu pěkného počasí tráví více času venku. Pracovníci se proto více zaměřili na zkrášlování a zútulňování prostor a vytapetovali a vymalovali relaxační místnost pro klienty tak, aby se tam cítili příjemně. V červenci pracovníci také absolvovali výjezdní poradu v Koněšíně, kde se věnovali práci na metodikách a plánování společných akcí s pracovníky terénní služby STREETWORK. V srpnu se klienti zúčastnili akce Coolna Cup, což je meziklubový turnaj v malé kopané, které se mohou zúčastnit nízkoprahové kluby z Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina. Ač klienti nevyhráli, drželi se hesla, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a plánují, že na turnaj pojedou i příští rok. 11

12 12 STREETWORK STREETWORK v červnu po jednání s městem přesunul terénní maringotku, kterou používá jako stěžejní bod své práce a zázemí pro klienty, na plácek vedle objektu bývalé Hypernovy na ulici Čeloudova. Maringotka dostala také novou tvář, když ji klienti v rámci akce pod názvem Streetmanie, přesprejovali. Tato akce je zaměřená na legální sprejování a každoročně je o ni z řad klientů velký zájem. Další velkou akcí, která se v průběhu léta na STREETWORKu pořádala, byl Streetcamp. Jednalo se o třídenní program pro klienty, v rámci něhož přijeli klienty navštívit záchranáři z třebíčské nemocnice a třebíčští hasiči. Klienti si mohli prohlédnout vybavení sanitky a hasičského vozu a zeptat se na to, co je zajímá. Další den pro ně byl mj. připravený arteterapeutický program zaměřený na sebepoznání. Terénní pracovníci začali také nově zvát klienty na akce prostřednictvím video pozvánek, které umisťují na svůj facebookový profil. STŘEDISKO SV. MATOUŠE Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc CO VŠECHNO JSME PODNIKLI V DOBROVOLNICKÉM CENTRU OD JARA DO LÉTA Nepříznivé počasí venku, které nepřeje žním na polích, nemá naštěstí vliv na žně v našem Dobrovolnickém centru. Jarní úsilí nám přineslo úrodu, z níž se radujeme. Získali jsme podporu z Města Třebíč, z Kraje Vysočina. Díky naší spolupráci s dobrovolníky 12

13 13 z JE Dukovany podpořila náš projekt partnerského dobrovolnictví Nadace ČEZ. Dobrovolníci z JE Dukovany v čele s paní Janou Štefánkovou a jejich přátelé jednou měsíčně navštěvují obyvatele Domova pro seniory v Koutkově ulici. Nově se připojili k této skupině i někteří vedoucí pracovníci ze Západomoravské vysoké školy. Dobrovolníci jsou vždy již netrpělivě v Domově pro seniory očekáváni. Přinášejí radost, popovídají si se zájmem se seniory, kteří se těší na vyjížďku po okolí i na občerstvení a přátelské posezení v blízké hospůdce. Náš fundraiser Bc. Pavel Janega zprostředkoval zveřejnění poutavého svědectví našich dobrovolníků v Horáckých novinách. Brzy se objevilo ovoce. Přihlásilo se několik nových dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat. Někteří z nich začali docházet na oddělení LDN Nemocnice Třebíč, aby nemocným, většinou seniorům, přinesli trochu čerstvého vzduchu buď přímo na projížďce po areálu nemocnice na vozíčku nebo pomyslně laskavým popovídáním, projevením zájmu a drobnou pomocí. Koncem září se naše Dobrovolnické centrum zúčastní mezinárodní konference Dobrovolnictví v obci jak na to?. Náš příspěvek má název Dobrovolnictví jedna z cest k vytváření pěkných vztahů mezi lidmi. Součástí našeho vystoupení bude videospot, který představí různorodé činnosti našich dobrovolníků. Od května se v Dobrovolnickém centru zabýváme také projektem Adopce na blízko. Shromažďujeme karty žadatelů o pomoc, informujeme veřejnost o tomto projektu a hledáme dárce, kteří by byli ochotni potřebným pomoci. Dobrovolnické centrum se podílí na přípravě Dne charity a na propagaci této akce. 13

14 14 ADOPCE NA BLÍZKO Třebíčská Charita přichází s novou aktivitou, která by mohla pomoci lidem v obtížné životní situaci. V nelehké době ekonomické krize přibývá lidí, kteří se ne vlastní vinou dostali do potíží, ze kterých si nedokážou sami pomoci. Řešením by mohl být nově vznikající projekt Adopce na blízko. Princip spočívá v tom, že kolik se najde dárců, tolik může být podpořeno místních lidí v nouzi. Veřejnosti jsou známé adopce dětí či seniorů z cizích zemí, kdy dárce finančně podporuje konkrétního člověka. Projekt Adopce na blízko vychází ze situace, kdy i v našem bezprostředním okolí žijí lidé v chudobě nebo v jinak beznadějné situaci. Adopce na blízko je bezpečnou formou dárcovství, dárce si může snadno ověřit, zda pomoc opravdu doputovala k potřebnému člověku v plné výši. Je to také projev solidarity s lidmi žijícími ve stejném městě, komunitě. Dejme lidem šanci prožít důstojnější život. Pokud chcete požádat o pomoc nebo jste naopak ochotni někomu pomoci, volejte na tel , , CHARITNÍ BAZAR BALTAZAR Prodejna na Masarykově náměstí č. 8 v Třebíči (vedle budovy Gymnázia) Otevírací doba: pondělí - pátek od 9.00 do hodin. Nabízí: textil, obuv, drobné dekorační předměty Prodejna na ul. T. Bati č. 50 v Třebíči-Borovině (areál továrny BOPO 200 m od vstupní brány dolů). Otevírací doba: pondělí - pátek od do hodin. Nabízí: oblečení, obuv, nábytek (skříně postele, ložnice, obývací stěny, gauče, sedací soupravy), světla, lustry, kuchyňské nádobí a vybavení, dětské kočárky, hračky, brusle, ad. Šatník v Třebíči na Polance Otevřen do konce září: úterý 9 12 h. a čtvrtek h. Ošacení lze také odložit v otevírací době do Baltazaru v Borovině nebo kdykoliv do kontejnerů na textil rozmístěných v Třebíči a vybraných obcích. 14

15 15 Připravujeme od do hod. v dopoledních hodinách v dopoledních hodinách na Karlově náměstí v Třebíči v Náměšti n. Oslavou v Hrotovicích Příspěvkem 10 Kč za koláč podpoříte Domácí hospicovou péči, která se stará o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí. Přijďte za námi: - poradíme Vám, jak pečovat o nemocné v domácím prostředí - v Třebíči změříme i krevní tlak a glykémii Součástí akce: přednáška prim. MUDr. Ladislava Kabelky, PhD. PALIATIVNÍ PÉČE - most přes propast nevyléčitelné nemoci v 9 hod. v hudebním sále Městské knihovny Třebíč Vstup zdarma. 15

16 16 Pozvání na mezinárodní konferenci DOBROVOLNICTVÍ V OBCI - JAK NA TO? září 2014 Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina Zahájení v 10 hod., registrace od 9 hod. Podrobný program najdete: 16

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Charita název akce termín konání místo konání služba Blansko Koláč pro hospic 8.10.2014, 9-16 Rožmitálová ul. Blansko, Masarykovo náměstí Boskovice Hospicová

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Příloha č. 1 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče

Příloha č. 1 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 1 k 5/ZM/2015 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města e Obsah Čl. 1. Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2. Základní ustanovení... 2 Čl. 3. Vymezení některých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 16. 9. 8. 10. 2009 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 1 16. 9. 2009 / středa / 15 17 hod DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM Prohlídka zařízení s možností

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Příloha č. 2 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče

Příloha č. 2 k 5/ZM/2015. Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Příloha č. 2 k 5/ZM/2015 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města e Obsah Čl. 1. Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2. Úvodní Základní ustanovení... 2 Čl. 3. Definice Vymezení

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ze života neziskovek

ze života neziskovek ze života neziskovek 22. ROČNÍK TANEČNÍCH říjen 2015 SPMP Ústí nad Orlicí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá 22. ročník TANEČNÍCH. Říjnové čtvrtky se v sále v Dlouhoňovicích ponesou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOJTA KAREL, TELEFON: 317 740 292 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více