ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 2/201

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 2/201"

Transkript

1 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, přinášíme Vám podzimní číslo Zpravodaje. Prožili jsme letní prázdniny a dovolené, a tak věřím, že se pustíme do práce i studování s větším elánem. Pro nás na Charitě je podzim především obdobím psaním žádostí na různé instituce a dotace na další rok. V září ovšem také slavíme Den Charity, který je spojen se svátkem sv. Vincence z Pauly, patronem organizované Charity. Při této příležitosti otevřeme naši centrálu na L. Pokorného 15 v Třebíči (dále je uveden program tohoto dne). Chtěl bych vás pozvat na tuto akci i také o den dříve ve 14 hod. do kostela sv. Martina k slavení mše sv. Přeji vám vše dobré a děkuji vám za jakoukoliv vaši pomoc pro lidi v nouzi. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč 1

2 2 Raná péče Třebíč Výstava fotografií o činnosti rané péče "Cesty provázením" v Nemocnici Třebíč v pavilonu pro matku a dítě Ambrela - Komunitní centrum pro mládež (L. Pokorného 15) Úterý od hod. Připravila program pro uživatele i veřejnost v keramické dílně. Seznámení s možnostmi výroby keramiky (točení na hrnčířském kruhu, modelování z volné ruky), výroba jednoduchých upomínkových předmětů, možnost si odnést svůj vlastní výrobek. BARÁK nízkoprahový klub (Mládežnická 229) hod. Pondělí Fotomaraton a promítání filmu Čekárna na dospělost promítání fotek z akcí klubu a dokumentárního filmu, který natočili klienti nízkoprahových klubů sami o sobě. Úterý Venkovní klub a den otevřených dveří ve zkušebně aktivity venku před klubem fotbálek, diabola, badminton, grilovačka, slack line, Středa Turnaj dvojic ve stolním fotbálku - přijít zahrát si může kdokoliv, kdo bude mít chuť si zasoutěžit Čtvrtek Den otevřených dveří v hudební zkušebně kdo bude mít chuť, může přijít do zkušebny a zahrát si na jednotlivé nástroje V průběhu celého týdne bude den otevřených dveří v zařízení. Kdokoliv se bude moci přijít podívat, jak nízkoprahový klub funguje a jaké služby klientům nabízí, může si prohlédnout jeho prostory, náhlédnout do kroniky, podívat se na fotky z akcí, zapojit se do volnočasových aktivit jako je stolní fotbálek, kulečník ping pong apod. 2

3 3 STREETWORK (maringotka u bývalé Hypernovy, Čeloudova ul.) hod. Úterý Den otevřených dveří u maringotky prohlídka prostor maringotky, seznámení s činnostmi a nabízenými službami, stolní fotbálek, fotky z akcí, volnočasové aktivity. Čtvrtek Den otevřených dveří u maringotky prohlídka prostor maringotky, seznámení s činnostmi a nabízenými službami, turnaj ve stolním fotbálku pro klienty, fotky z akcí, slack line, grilovačka. Stacionáře Domovinka a Úsměv (Gen. Sochora 705) Úterý od 9.30 hod. koncert Ondřeje Herzána v Úsměvu od hod. výstavka výtvarných prací dětí ze ZŠ Cyrilometodějská -Domovinka (potrvá do ) Pátek od 9 hod. grilování v zahradě Poradna Ruth Třebíč (Vltavínská 1376) Čtvrtek od 9-15 hod. Den otevřených dveří Po celý den možnost tvoření Stromu života prostřednictvím různých výtvarných technik. Společné dílo bude zdobit prostory poradny a připomínat, že i lidé, kteří se neznají, mohou společně vytvořit něco pěkného. Určeno pro všechny bez rozdílu věku. Dále možnost prohlídky prostor poradny, příjemné posezení u kávy či čaje, nahlédnutí do Kroniky poradny, zapůjčení literatury Těšíme se na společné setkání. MŠE SV. ZA CHARITU (kostel sv. Martina) Čtvrtek ve hod. K-centrum Noe (Hybešova 10) Pátek od 8-14 hod. Den otevřených dveří K-centra Noe a dílny Druhé šance Exkurze s výkladem Workshop pro veřejnost v dílnách ukázky zpracování ovčí vlny Možnost zakoupení výrobků z dílen 3

4 4 Středisko sv. Zdislavy (Karlovo nám. 41/30) chce být fér Pátek v 9.00 hod. Přijďte s námi férově posnídat přátelsky si posedět, vyměnit zajímavé nápady a recepty, přineste ochutnat vlastní výrobky a tvorbu. Máte-li zajímavé kontakty na místní domácí produkty, můžete se o ně s námi podělit.. Pracovnice Střediska sv. Zdislavy se rozhodly podpořit myšlenku fair trade spravedlivého obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Čím více lidí bude fair trade výrobky kupovat, tím více farmářů bude žít a pracovat v lepších podmínkách. Nejedná se však o propagaci výrobků fair trade pouze z rozvojových zemí, ale i o podporu výrobků a malých živnostníků z našeho regionu. Středisko sv. Anežky (Karlovo nám. 41/30) Pátek od hod. Měření tlaku, glykémie, v omezeném množství zjišťování krevních skupin. Ukázky rehabilitačních pomůcek. Azylový dům pro muže Třebíč (Heliadova 10) Pátek hod. Den otevřených dveří Komunitní centrum Klubíčko (L. Pokorného 15) Pátek od hod. Den otevřených dveří Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu prací našich uživatelů a zapojit se do rukodělných činností a vyrobit si náramek z gumiček. Hlavní program Dne Charity v pátek od 15 hod. 4

5 5 5

6 6 STŘEDISKO SV. VINCENCE Z PAULY Pracovnice Poradny Ruth Třebíč zvou na DVOUDENNÍ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI PÁTEK 12. ZÁŘÍ Život jako cesta - psychoterapeutický program pro rodiče s dětmi zaměřený na hledání zdrojů podpory v různých situacích. Lektor: Ing. Marcela Blažková, psychoterapeut a koordinátor Poradny Ruth Třebíč Šikana mezi dětmi - přednáška s diskuzí určena pro rodiče. Co je šikana? Jak se jí bránit? Na co upozornit začínajícího školáka? Jaké jsou varovné signály pro rodiče? Lektor: Mgr. Zdenka Šrámková, speciální pedagog a vedoucí Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi ve Žďáře nad Sázavou. SOBOTA 13. ZÁŘÍ Nástup dítěte do školy dopolední program pod vedením PhDr.et PaedDr. Jany Matějkové, psychologa s dvacetiletou praxí. 1. teoretická část: rodiče budou informováni o jednotlivých oblastech školní zralosti, procesu adaptace dítěte ve škole, ale i o motivačních postupech a nastavení optimálního režimu (školní zátěž x volnočasové aktivity). 2. praktická část: rodiče si vyzkouší prostřednictvím pracovních listů postupy vhodné pro prevenci vývojových poruch učení a seznámí se s relaxačními technikami, které mohou s dětmi praktikovat Bezpečný internet pro děti i dospělé přednáška pro začínající i pokročilé uživatele. Jaká nebezpečí číhají na rodiče i děti na internetu? Co nás může potkat na sociálních sítích? Na co si dát pozor při nákupech na internetu? Jaká jsou nebezpečí Wi-Fi sítí? Nejen těmto otázkám se bude věnovat Bc. Václav Hess, specialista na bezpečnost v IT. Vstupné dobrovolné, navrhovaný příspěvek je 50 Kč. Na programy je nutné se přihlásit do 10. září, buď telefonicky či em nebo prostřednictvím internetové přihlášky na v sekci střediska Středisko sv. Vincence Poradna Ruth Třebíč. Při programech je možné využít bezplatné hlídání dětí. 6

7 7 STŘEDISKO SV. BENEDIKTA Domovinka Třebíč Milí čtenáři, na Domovince se vystřídalo za dobu jejího trvání mnoho praktikantů. Uvádíme pohled na zařízení jednoho z nich. Svoji praxi v rámci kurzu Pracovník v sociálních službách jsem absolvoval v zařízení Domovinka, které bych rád věnoval tuto práci. Denní stacionář Domovinka Třebíč byl založen již a je zařízením Oblastní charity Třebíč, která je součástí Diecézní charity Brno. Posláním Domovinky je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co nejvíce zapojeni do života společnosti. Domovinka sídlí na adrese Gen. Sochora 705 v Třebíči na Nových Dvorech a je situována v plně bezbariérové budově bývalé mateřské školky obklopené zahradou, kde za pěkného počasí láká k posezení venkovní altán s ohništěm. Součástí denního pobytu v tomto příjemném prostředí je pomoc s rozvíjením a udržováním schopností a soběstačnosti klientů, zabezpečování jejich potřeb, aby se necítili osamoceně a mohli tak smysluplně prožívat třeba i každý den. Záleží totiž na volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce Domovinku navštěvovat. Ráno i odpoledne je možné využít dopravu charitním autem po Třebíči bez omezení, mimo Třebíč po domluvě dle možností stacionáře. Domovinka nabízí zajímavé naplnění volného času lidem, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat po celý den ve svých domovech. Denně je tu připravován pestrý program zahrnující např. cvičení, povídání, ruční práce, trénování paměti, četba, pečení a vaření, společenské hry, zpívání, procházky, výlety a další. Různé akce jsou tu připravovány nejen pro klienty Domovinky, ale i pro širokou veřejnost. Účast na všech aktivitách je samozřejmě dobrovolná. Sám navštěvuji Domovinku jako dobrovolník již léta, začínal jsem ještě v době dislokace zařízení v Borovině za rybníkem, a tak v čase vnímám neustálé zkvalitňování služeb klientům i postupnou proměnu i obměnu klientů samotných. Klienty Domovinky jsou senioři od 65 let a dospělí lidé se zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou soběstačnost, potřebují péči v průběhu dne, cítí se neužiteční nebo se jim vytratil smysl života. Klienti mohou mít jistotu, že tu získají informace i podporu 7

8 8 k uskutečnění svých vlastních přání a že jim bude poskytnuta veškerá odborná pomoc a péče, kterou potřebují. Denní program v Domovince zahrnuje nejprve příchod a příjezd klientů a jejich přivítání, následuje krátký ranní program, po něm svačina a hlavní dopolední program, před obědem je vždy cvičení a po obědě káva a odpolední siesta včetně odpočinku v ložnici, potom je volná zábava, četba, poslech hudby, někdy ještě i rukodělná činnost a konečně odchod a odvoz domů. Při své praxi mne nejvíce naplňovaly jednotlivé rozhovory s klienty, někteří z nich mají stále velmi dobrou paměť a jsou jednak studnicí životních zážitků i z nich načerpané opravdové moudrosti. Velkým obohacením pro mne bylo, když mi byl svěřen dopolední téměř 2 hod. program, při něm jsem mohl dobře pozorovat různorodost klientů někteří se do programu aktivně zapojovali, někteří jen tiše sledovali a jiní pospávali občas někdo přispěl i hodně od tématu vzdáleným komentářem, takže jsme se pak velkou oklikou navraceli k původnímu tématu. To vše ale vytvořilo kolorit opravdového a autenticky sdíleného lidství a pro mne věřím, že i pro řadu klientů to byl krásný a nezapomenutelný zážitek. Zúčastnil jsem se také doprovodu klientů při exkurzi do prostor bývalé borovinské továrny, jinak tu pořádají různé výlety třeba k rozkvetlým jarním koniklecům, za heraltickou vodou, do solné jeskyně, na různé výstavy a třeba i na Hospodářský dvůr do Bohuslavic nebo na Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou. Prakticky jsem vypomáhal i při doprovodu klientů na procházkách, asistoval jsem při podávání obědů a kávy. V Domovince jsem se cítil a vždy cítím opravdu příjemně a jako doma, totéž jsem slyšel i od klientů samotných, což budiž dostatečným vysvědčením o veliké smysluplnosti tohoto zařízení. ze seminární práce pana Františka S. Věříme, že Domovinka bude i nadále naplňovat své poslání ke spokojenosti svých uživatelů. Loučení s létem proběhlo Zveme na další akce pro veřejnost. 8

9 9 Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč Letošní léto jsme se v rámci výletů vydali na Macochu a Punkevní jeskyně, navštívili jsme zámek ve Valči a parníkem pluli po Brněnské přehradě. Voda byla sice studená, ale našel se jeden odvážlivec, který ji vyzkoušel moc dlouho v ní nevydržel. Jako každý rok jsme byli na týdenním pobytu na Třech Studních, který uživatelé berou za svou pohodovou dovolenou. Novou aktivitou, hlavně pro pány, nám přibyla v rámci tvůrčích dílen dřevodílna. Abychom udělali něco pro svoji kondici, pozvali jsme si profesionální instruktorku cvičení pilates Hanku Toufarovou. V červenci jsme si užili grilování masa na Úsměvu. Tímto bychom chtěli poděkovat jeho pracovníkům za skvělé zázemí! Na podzim plánujeme opět přednášku pro veřejnost v Městské knihovně Třebíč, tentokrát o konfliktech STŘEDISKO SV. VINCENCE K centrum Noe Třebíč V červnu K-centrum Noe úspěšně prošlo certifikacemi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Udělení certifikátu je nezbytností pro poskytování našich služeb. Přes letní měsíce opět probíhala terénní práce s intenzivními uživateli konopí. Tento projekt byl podpořen z Grantového systému města Třebíče a již tradičně se mohou uživatelé konopí v ulicích Třebíče dozvědět více o rizicích a důsledcích spojených právě s kouřením marihuany. Služby K-centra jsme zajišťovali také v rámci letního festivalu Zámostí. Své služby jsme prezentovali také na veletrhu sociálních služeb na náměstí v Třebíči, kde 9

10 10 jsme zároveň prodávali výrobky z dílen Druhé šance. Co se týče služeb Harm reduction (snižování rizik a minimalizace zdravotních a ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které užívají různé návykové látky) dosahuje K-centrum Noe v polovině roku 2014 na téměř 42 tisíc vyměněných injekčních stříkaček. STŘEDISKO SV. DONA BOSCA Komunitní centrum Klubíčko Třebíč Dětský tábor pod Templštýnem Dvoudenní výlet do dětského tábora Pod Templštýnem byl určen především pro uživatele Komunitního centra Klubíčko ve věku 6 14 let. Cílem tohoto výletu bylo nabídnout romským dětem, jak aktivně trávit volný čas v době prázdnin. Pilotním programem výletu byl program zaměřený na téma: Po stopách lidských práv. Program je vybudován na aktivní účasti dětí, jejímž prostřednictvím získají nejen znalost a porozumění lidským právům, ale zároveň si osvojí schopnost tato svá práva obhájit a zároveň respektovat práva svých vrstevníků. Nedostatečná informovanost, nepochopení a nerespektování lidských práv vede k sociálně patologickým jevům jako je například násilí, šikanování, záškoláctví, delikventní chování. 10

11 11 Ambrela Komunitní centrum pro mládež Třebíč AMBRELA NA AMEN KHELAS Dne se uživatelé nízkoprahového zařízení Ambrela účastnili již sedmého ročníku romské taneční soutěže Amen Khelas (My tančíme). Tuto soutěž pořádá Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava. Uživatelé se na tento velkolepý den připravovali tanečními tréninky po dobu dvou měsíců. Měli tak možnost prezentovat své romské tradice a zapojit se do dění romské kultury. Nízkoprahový klub BARÁK V období letních prázdnin došlo v klubu k omezení otvírací doby pro klienty, a to zejména z toho důvodu, že většina klientů je někde na prázdninách nebo z důvodu pěkného počasí tráví více času venku. Pracovníci se proto více zaměřili na zkrášlování a zútulňování prostor a vytapetovali a vymalovali relaxační místnost pro klienty tak, aby se tam cítili příjemně. V červenci pracovníci také absolvovali výjezdní poradu v Koněšíně, kde se věnovali práci na metodikách a plánování společných akcí s pracovníky terénní služby STREETWORK. V srpnu se klienti zúčastnili akce Coolna Cup, což je meziklubový turnaj v malé kopané, které se mohou zúčastnit nízkoprahové kluby z Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina. Ač klienti nevyhráli, drželi se hesla, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a plánují, že na turnaj pojedou i příští rok. 11

12 12 STREETWORK STREETWORK v červnu po jednání s městem přesunul terénní maringotku, kterou používá jako stěžejní bod své práce a zázemí pro klienty, na plácek vedle objektu bývalé Hypernovy na ulici Čeloudova. Maringotka dostala také novou tvář, když ji klienti v rámci akce pod názvem Streetmanie, přesprejovali. Tato akce je zaměřená na legální sprejování a každoročně je o ni z řad klientů velký zájem. Další velkou akcí, která se v průběhu léta na STREETWORKu pořádala, byl Streetcamp. Jednalo se o třídenní program pro klienty, v rámci něhož přijeli klienty navštívit záchranáři z třebíčské nemocnice a třebíčští hasiči. Klienti si mohli prohlédnout vybavení sanitky a hasičského vozu a zeptat se na to, co je zajímá. Další den pro ně byl mj. připravený arteterapeutický program zaměřený na sebepoznání. Terénní pracovníci začali také nově zvát klienty na akce prostřednictvím video pozvánek, které umisťují na svůj facebookový profil. STŘEDISKO SV. MATOUŠE Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc CO VŠECHNO JSME PODNIKLI V DOBROVOLNICKÉM CENTRU OD JARA DO LÉTA Nepříznivé počasí venku, které nepřeje žním na polích, nemá naštěstí vliv na žně v našem Dobrovolnickém centru. Jarní úsilí nám přineslo úrodu, z níž se radujeme. Získali jsme podporu z Města Třebíč, z Kraje Vysočina. Díky naší spolupráci s dobrovolníky 12

13 13 z JE Dukovany podpořila náš projekt partnerského dobrovolnictví Nadace ČEZ. Dobrovolníci z JE Dukovany v čele s paní Janou Štefánkovou a jejich přátelé jednou měsíčně navštěvují obyvatele Domova pro seniory v Koutkově ulici. Nově se připojili k této skupině i někteří vedoucí pracovníci ze Západomoravské vysoké školy. Dobrovolníci jsou vždy již netrpělivě v Domově pro seniory očekáváni. Přinášejí radost, popovídají si se zájmem se seniory, kteří se těší na vyjížďku po okolí i na občerstvení a přátelské posezení v blízké hospůdce. Náš fundraiser Bc. Pavel Janega zprostředkoval zveřejnění poutavého svědectví našich dobrovolníků v Horáckých novinách. Brzy se objevilo ovoce. Přihlásilo se několik nových dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat. Někteří z nich začali docházet na oddělení LDN Nemocnice Třebíč, aby nemocným, většinou seniorům, přinesli trochu čerstvého vzduchu buď přímo na projížďce po areálu nemocnice na vozíčku nebo pomyslně laskavým popovídáním, projevením zájmu a drobnou pomocí. Koncem září se naše Dobrovolnické centrum zúčastní mezinárodní konference Dobrovolnictví v obci jak na to?. Náš příspěvek má název Dobrovolnictví jedna z cest k vytváření pěkných vztahů mezi lidmi. Součástí našeho vystoupení bude videospot, který představí různorodé činnosti našich dobrovolníků. Od května se v Dobrovolnickém centru zabýváme také projektem Adopce na blízko. Shromažďujeme karty žadatelů o pomoc, informujeme veřejnost o tomto projektu a hledáme dárce, kteří by byli ochotni potřebným pomoci. Dobrovolnické centrum se podílí na přípravě Dne charity a na propagaci této akce. 13

14 14 ADOPCE NA BLÍZKO Třebíčská Charita přichází s novou aktivitou, která by mohla pomoci lidem v obtížné životní situaci. V nelehké době ekonomické krize přibývá lidí, kteří se ne vlastní vinou dostali do potíží, ze kterých si nedokážou sami pomoci. Řešením by mohl být nově vznikající projekt Adopce na blízko. Princip spočívá v tom, že kolik se najde dárců, tolik může být podpořeno místních lidí v nouzi. Veřejnosti jsou známé adopce dětí či seniorů z cizích zemí, kdy dárce finančně podporuje konkrétního člověka. Projekt Adopce na blízko vychází ze situace, kdy i v našem bezprostředním okolí žijí lidé v chudobě nebo v jinak beznadějné situaci. Adopce na blízko je bezpečnou formou dárcovství, dárce si může snadno ověřit, zda pomoc opravdu doputovala k potřebnému člověku v plné výši. Je to také projev solidarity s lidmi žijícími ve stejném městě, komunitě. Dejme lidem šanci prožít důstojnější život. Pokud chcete požádat o pomoc nebo jste naopak ochotni někomu pomoci, volejte na tel , , CHARITNÍ BAZAR BALTAZAR Prodejna na Masarykově náměstí č. 8 v Třebíči (vedle budovy Gymnázia) Otevírací doba: pondělí - pátek od 9.00 do hodin. Nabízí: textil, obuv, drobné dekorační předměty Prodejna na ul. T. Bati č. 50 v Třebíči-Borovině (areál továrny BOPO 200 m od vstupní brány dolů). Otevírací doba: pondělí - pátek od do hodin. Nabízí: oblečení, obuv, nábytek (skříně postele, ložnice, obývací stěny, gauče, sedací soupravy), světla, lustry, kuchyňské nádobí a vybavení, dětské kočárky, hračky, brusle, ad. Šatník v Třebíči na Polance Otevřen do konce září: úterý 9 12 h. a čtvrtek h. Ošacení lze také odložit v otevírací době do Baltazaru v Borovině nebo kdykoliv do kontejnerů na textil rozmístěných v Třebíči a vybraných obcích. 14

15 15 Připravujeme od do hod. v dopoledních hodinách v dopoledních hodinách na Karlově náměstí v Třebíči v Náměšti n. Oslavou v Hrotovicích Příspěvkem 10 Kč za koláč podpoříte Domácí hospicovou péči, která se stará o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí. Přijďte za námi: - poradíme Vám, jak pečovat o nemocné v domácím prostředí - v Třebíči změříme i krevní tlak a glykémii Součástí akce: přednáška prim. MUDr. Ladislava Kabelky, PhD. PALIATIVNÍ PÉČE - most přes propast nevyléčitelné nemoci v 9 hod. v hudebním sále Městské knihovny Třebíč Vstup zdarma. 15

16 16 Pozvání na mezinárodní konferenci DOBROVOLNICTVÍ V OBCI - JAK NA TO? září 2014 Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina Zahájení v 10 hod., registrace od 9 hod. Podrobný program najdete: 16

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2004 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec Snažíme se mít otevřené srdce a náruč pro každého klienta. Cílem našeho úsilí je, aby každý o koho pečujeme měl kolem sebe dostatek lásky, pochopení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více