PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012"

Transkript

1 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012 Objednání jízdních řádů PID Na webových stránkách organizace ROPID najdete unikátní aplikaci, která umožňuje v rámci Portálu zastávkových jízdních řádů PID každému uživateli s ovou schránkou pravidelné zasílání jízdních řádů při jakékoli změně. Cestující si tak již nemusí zjišťovat, zda se právě jeho linka nemění - jízdní řád mu bude 3 dny před každou změnou automaticky zaslán až domů em. Jak tato služba funguje? Princip je jednoduchý - stačí si pro odebírání novinek v jízdních řádech zaregistrovat a aktivovat platnou ovou adresu na adrese nebo přímo na Po úspěšné registraci, resp. aktivaci je možné si objednat z jakékoli zastávky jakoukoli linku PID, a to včetně linkových nebo souhrnných linkových jízdních řádů. Služba je bezplatná a uživatel si může zvolit, zda chce dostávat jízdní řády přímo ve formátu PDF nebo jen jako odkazy na soubory ke stažení (vhodné pro objednávání přes mobily). Červen NEPRODEJNÉ

2 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Co je to PID? Co je ROPID? Obecné výhody integrace. PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. Pražská integrovaná doprava je moderní integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob, budovaný podle doporučení Evropské unie jako svaz objednatelů. Rozvíjí se postupně na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ a přilehlém území dalších okresů Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem zajistit kvalitní dopravní obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost. Základní principy Pražské integrované dopravy jsou: jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové dopravy systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy, realizovaný prostřednictvím záchytných parkovišť P+R, budovaných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy a v jejím okolí jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce vytvoření podmínek pro tržní a konkurenční prostředí na dopravním trhu s cílem udržet potřebnou ekonomickou efektivitu provozu, a to při zachování dopravní koordinace a kooperace PŘEDSTAVUJEME ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, zahájil svoji činnost dne 1. prosince ROPID byl zřízen usnesením 33. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jeho založením vyvrcholil záměr města reagovat na probíhající společenské a ekonomické změny a vybudovat moderní integrovaný systém hromadné dopravy osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků města a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu. 1

3 Vytvořením a rozvojem systému PID byl pověřen ROPID, odborná organizace, odpovědná za funkci Pražské integrované dopravy. Její úloha je organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá orgánům samosprávy a státní správy, které ji zabezpečením dopravy pověřily. Základní kompetence organizace ROPID jsou: příprava dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému a jeho vytváření zpracování zásad organizace hromadné dopravy osob, stanovení potřebného objemu dopravních výkonů k zajištění dopravní obslužnosti území a jejich projednání s obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci návrh dopravních opatření, intervalů linek, jízdních řádů, prokladů a návazností spolupráce na realizaci preferenčních opatření objednávka vlaků na území Prahy návrh ekonomického zajištění provozu PID při efektivním využití dostupných finančních prostředků návrh tarifu a jízdného PID vypracování regionálního plánu dopravy uzavírání smluv k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci v zastoupení hl. m. Prahy a kontrola jejich plnění organizace finančních toků tržeb a dotací v PID výběr dopravců nově zřizovaných linek formou veřejných obchodních soutěží zajištění jednotného informačního systému PID 2

4 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Stručně o Tarifu PID... Co je dobré vědět před cestou (Obecné zásady tarifu PID) Tarif PID je pásmový a časový. Pásma slouží k odlišení území, na kterém se můžete s jízdenkou pohybovat. Časová platnost určuje, jak dlouho můžete na jízdenku cestovat. Platnost jízdenek PID je vysvětlena v následujících tabulkách. Tarifní pásma na území Prahy: P (dvojpásmo - počítá se jako 2 tarifní pásma - metro, tramvaje, městské autobusové linky, lanová dráha na Petřín, přívozy, vybrané žel.st.) 0 (dojezdové pásmo pro příměstské autobusové linky, vybrané žel.st.) B (část dojezdového pásma zastávky vzdálené cca 3-5 km od hranic Prahy směrem do centra, pro příměstské autobusové linky a železnici) Tarifní pásma mimo území Prahy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (všechny linky PID mimo území Prahy) Chci jet jen po Praze (Základní jízdné pro cesty na území Prahy) Pro cesty po Praze nelze použít jízdenky v základní ceně 12 Kč a 18 Kč Časová platnost jednotlivých jízdenek je uvedena na jízdenkách a počítá se od označení jízdenky v označovači (výjimkou je časový i pásmový posun při kombinaci pražské tramvajenky a jízdenky pro vnější pásma při cestě příměstskými autobusy a vlaky z Prahy). ZÁKLADNÍ CENY JÍZDENEK PID PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU PRO CESTY VÝHRADNĚ PO PRAZE cena časová platnost poznámka Mám zaplatit? Jízda bez platné jízdenky se nevyplácí pokuta činí 800 Kč, v případě nezaplacení do 15 dnů 1000 Kč i více. Také na příměstských autobusových linkách se pohybují revizoři. Žádejte proto od řidiče po zaplacení jízdenku. VZOR 24 Kč 30 minut pro pásmo P též i ve formě SMS jízdenky (SMS jízdenka 32 Kč 90 minut neplatí ve vlacích PID a na příměstských linkách) 3

5 Chci jet i za Prahu (Základní jízdné pro cesty po regionu) JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU počet časová pásem cena platnost povolené kombinace pásem poznámka 2 12 Kč 15 minut neplatí v Praze, 6+7 neplatí ve vlacích PID 2 18 Kč 30 minut B neplatí v pásmech P a 0 30 minut PRAHA 3 24 Kč 0+B+1 B minut Kč 90 minut P+0+B 0+B+1+2 B Kč 120 minut P+0+B+1 0+B B Kč 150 minut P+0+B B B Kč 180 minut P+0+B B B Kč 210 minut P+0+B B B Kč 240 minut P+0+B B Kč 270 minut P+0+B Kč 300 minut P+0+B Kč 24 hodin P+0+B Ceny jízdenek pro děti od 6 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) jsou oproti uvedeným cenám poloviční. Jak kombinovat jízdenky s pražskou tramvajenkou? V příměstských autobusech a ve vlacích zapojených do PID na tratích s plnou integrací lze v obou směrech navazovat jízdenky PID pro jednotlivou jízdu na předplatní časové jízdenky pro Prahu i na krátkodobé časové jízdenky. Při cestě vlakem z Prahy do vnějších pásem je cestující povinen označit jízdenku PID výhradně v označovači umístěném na nástupní stanici nebo zastávce. Při cestě příměstským autobusem si cestující označí jízdenku při nástupu do vozidla. Pásmová i časová platnost jízdenky se v těchto případech počítá až po skončení pásmové platnosti pražských kupónů či krátkodobých časových jízdenek pro Prahu. V případě poruchy označovačů v žel. st. je cestující povinen si při jízdě vlakem pořídit jízdenku dle tarifu daného železničního dopravce. SKUPINOVÁ JÍZDENKA SONE+ MHD PRAHA cena časová platnost poznámka 400 Kč 700 Kč sobota nebo neděle nebo ve státní svátek do 24:00 hod. v Praze platí ve všech prostředcích PID a ve vlacích ČD na území Prahy a Středočeského kraje v Praze platí ve všech prostředcích PID a ve vlacích ČD na území České republiky Platnost jízdenky je pro skupinu maximálně 5 osob, přičemž pouze maximálně 2 osoby z celkového počtu mohou být starší 15 let. Tyto osoby musí cestovat společně. 4

6 KRÁTKODOBÉ ČASOVÉ JÍZDENKY Jízdné zvýhodněné pro děti od 6 do základní 15 let (do dne 15. narozenin) Mohu jezdit zdarma? Časová platnost Pásmová platnost na území Prahy mimo území Prahy pásma P, 0 a B 110 Kč 55 Kč * 24 hod. v metru, tramvajích, autobusech, lanové dráze na Petřín, na přívozech 310 Kč 72 hod. -- (3 dny) a ve vlacích PID 160 Kč 80 Kč 24 hod. pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NEPLATÍ v metru, tramvajích, autobusech, lanové dráze na Petřín, na přívozech a ve vlacích PID * - platí též pro držitele průkazky PID pro seniory od 60 do 70 let - pro pásmo P též i ve formě SMS jízdenky (SMS jízdenka neplatí ve vlacích PID a na příměstských linkách) BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB (NEPLATÍ VE VLACÍCH PID) kategorie do 6 let* nad 70 let ostatní doprovod osoby starší 10 let podmínky k bezplatné přepravě doložení věku občanským průkazem ČR nebo identifikační průkazkou PID (cena průkazky je 20 Kč) držitel průkazu ZTP; držitel průkazu ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa ZVLÁŠTNÍ CENY JÍZDNÉHO NA ÚZEMÍ PRAHY kategorie od 6 do 10 let* od 6 do 15 let* od 65 do 70 let* nad 70 let podmínky přepravy za 0 Kč doložení nároku průkazkou PID (cena průkazky je 20 Kč) nebo jinou osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narozením a fotografií. opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let (cena dokladu je 120 Kč). opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let (cena dokladu je 120 Kč). ve vlacích PID opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let (cena dokladu je 20 Kč). * - platí do dne předcházejícímu dni narozenin uvedeného věku VZORR 5

7 Když jezdím často (Ceny předplatních časových kuponů) NEPŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Cena Časová platnost základní občanská junioři od 15 do 19 let studenti od 19 do 26 let senioři od 60 do 65 let měsíční 550 Kč 260 Kč 260 Kč 250 Kč čtvrtletní Kč 720 Kč 720 Kč 660 Kč 5měsíční Kč Kč Kč 1100 Kč 10měsíční * Kč Kč roční Kč * - s omezeně volitelným začátkem platnosti v období od do PŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY časová platnost forma cena 30denní/měsíční s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 670 Kč 90denní/čtvrtletní s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 1880 Kč roční s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 6100 Kč CENY PŘEDPLATNÍCH ČASOVÝCH JÍZDENEK PRO VNĚJŠÍ TARIFNÍ PÁSMA Počet pásem Občanská měsíční/30 denní Občanská čtvrtletní/90denní Dítě od 6 do15 let měsíční/30denní Dítě od 6 do15 let čtvrtletní Žák od 6 do 15 let měsíční* Žák od 6 do 15 let 5měsíční * Student od 15 do 26 let měsíční * Student od 15 do 26 let 5měsíční * Kč 760 Kč 150 Kč 380 Kč 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1020 Kč Kč 1200 Kč 230 Kč 600 Kč 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1590 Kč Kč 1800 Kč 350 Kč 900 Kč 260 Kč 1195 Kč 525 Kč 2395 Kč Kč 2400 Kč 455 Kč 1190 Kč 345 Kč 1590 Kč 690 Kč 3180 Kč Kč 3000 Kč 565 Kč 1500 Kč 420 Kč 1970 Kč 845 Kč 3945 Kč Kč 3600 Kč 675 Kč 1795 Kč 500 Kč 2360 Kč 1010 Kč 4725 Kč Kč 4200 Kč 780 Kč 2100 Kč 585 Kč 2745 Kč 1170 Kč 5490 Kč Kč 4800 Kč 890 Kč 2400 Kč 665 Kč 3135 Kč 1335 Kč 6270 Kč * - Žákovské jízdné zvláštní zlevněné platí pouze se žákovským průkazem. Neplatí v měsících červenci a srpnu. Neplatí na nočních linkách. Platí pouze v trase a ve dnech vyznačených v žákovském průkazu. - Pouze na pevné období pololetí školního roku s platností od nebo od Jak a kde koupit jízdní doklady V předprodejních místech ve vybraných stanicích metra: plný sortiment Na nádražích s elektronickým výdejem jízdenek: kupony pro vnější tarifní pásma + krátkodobé časové jízdenky V automatech: jednotlivé a krátkodobé časové jízdenky U řidiče autobusu na příměstských linkách: jednotlivé jízdenky (s platností od 15 minut do 24 hodin) 6

8 U řidiče autobusu na městských linkách: pouze základní jízdenky s přirážkou (40 Kč a 20 Kč) SMSkou (24 Kč, 32 Kč, 110 Kč a 310 Kč) Ve vybraných trafikách, obchodech (omezený základní sortiment) U průvodčího ve vlaku: krátkodobé časové jízdenky Musí moje zavazadla také platit? Přeprava zavazadel menších rozměrů je bezplatná, stejně tak dětských kočárků s dítětem, lyží nebo jízdních kol s výjimkou vlaků. Při větších rozměrech zavazadel se za každé platí 16 Kč. Toto platí pro zavazadla do rozměrů stanovených Smluvními přepravními podmínkami. Ve vlacích se přeprava zavazadel řídí tarifem železničního dopravce. V cyklobusech se za jízdní kolo platí 16 Kč. VZOR Chci vozit domácího mazlíčka Přeprava zvířete ve cela uzavřené schráně s nepropustným dnem je bezplatná do rozměrů pro ruční zavazadlo, v ostatních případech 16 Kč jako spoluzavazadlo. Pes bez schrány musí mít košík, musí být uvázán na krátkém vodítku a platí se za něj jako za zavazadlo (16 Kč). Pro pravidelné psí cestovatele je tu 30denní jízdenka za 460 Kč pro všechna tarifní pásma. Přepravné se vztahuje na zavazadlo přesahující cm kočárek bez dítěte tyč délky nad 150 cm a průměru nad 20 cm desku větší než cm psa bez schrány s nasazeným náhubkem a na krátkém vodítku jízdní kolo v cyklobusu Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo psa bez schrány je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo nebo psa přepravuje, maximálně však 300 minut. VZOR 7

9 do pásma 8 TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID PLNOCENNÉ JÍZDNÉ dvojpásmo P 0 B z pásma dvojpásmo P cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč 68 Kč 76 Kč 84 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. 9 pásem/240 min. 10 pásem/270 min. 11 pásem/300 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč 68 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. 9 pásem/240 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. cena 40 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 5 pásem/120 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 46 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč platnost jízdenky 6 pásem/150 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. cena 54 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 0 B pro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenku v ceně 24 Kč, která platí max. 30 minut pro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenku v ceně 12 Kč, která platí max. 15 minut; neplatí ve vlacích PID platnost jízdenky 7 pásem/180 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. cena 62 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč platnost jízdenky 8 pásem/210 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. cena 68 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč platnost jízdenky 9 pásem/240 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. cena 76 Kč 62 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 10 pásem/270 min. 8 pásem/210 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. cena 84 Kč 68 Kč 62 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 11 pásem/300 min. 9 pásem/240 min. 8 pásem/210 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min.

10 TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID PLNOCENNÉ JÍZDNÉ V KOMBINACI S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU PRO PRAHU z pásma do pásma dvojpásmo P 0 B dvojpásmo P cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/10 min. cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 0 B Předplatná časová jízdenka pro pásma P, 0 a B Území hl. m. Prahy platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč č 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. cena 24 Kč 24 Kč 24 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč platnost jízdenky 3 pásma/60 min.. 3 pásma/60 min. 3 pásma/60 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. cena 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč platnost jízdenky 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. cena 46 Kč 46 Kč 46 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. cena 54 Kč 54 Kč 54 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 9

11 Pražská integrovaná doprava na Facebooku více komunikace více informací více událostí více souvislostí jsme tu již od prosince 2011 staňte se našimi fanoušky 10

12 11

13 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Jak s opencard... INFORMACE: Zákaznické centrum opencard - Palác Adria Jungmannova 31, Praha 1 Infolinka: Stručná pravidla pro její použití v příměstských autobusech PID: 1. Přiložte opencard k místu označeném piktogramem této karty na boční straně pokladny u řidiče. 2. Přidržte v tomto místě kartu na nezbytně nutnou dobu tak, aby mohl palubní počítač načíst platné kupóny nahrané na kartě. Řidič následně na displeji uvidí, jaké jsou v danou chvíli na kartě nahrané né platné kupóny (pro jaká tarifní pásma, časová platnost kuponu atd.). 3. Následně ukažte řidiči fotografii na přední straně opencard tak, aby mohl provést vizuální kontrolu fotografie. 4. Bude-li potřeba opakovaná kontrola, dbejte prosím pokynů řidiče. Použití náhradního jízdního dokladu: V případě zjištění problému s načtením opencard si cestující označí Náhradní jízdní doklad, který obdržel společně s opencard, v označovacím strojku umístěném u řidiče a současně vepíše do polí na této jízdence posledních osm číslic identifikačního čísla opencard. Číslo opisujte pečlivě! Číslo náhradního jízdního dokladu a číslo opencard musí souhlasit. Nebude-li toto číslo souhlasit, bude náhradní jízdní doklad považován za neplatný. Tento jízdní doklad je platný 24 hodin od označení a musí být při kontrole předkládán vždy s opencard. Tento jízdní doklad tedy nelze použít např. při ztrátě opencard. Následně je nutné navštívit Zákaznické centrum opencard v Paláci Adria ke kontrole platnosti a funkčnosti opencard. Bude-li reklamace oprávněná, cestující obdrží nový náhradní jízdní doklad. Na tomto místě se řeší všechny technické problémy této karty. Zde je nutno vyplnit posledních 8 číslic identifikačního čísla opencard z rubové strany (pod fotografií uživatele) V případě problému s opencard ve vlaku Vám průvodčí poskytne všechny potřebné informace o způsobu odbavení a následném postupu. Při přepravní kontrole: Pověřené osoby (řidič, převozník, průvodčí, obsluha lanovky, přepravní kontrolor, železniční revizoři) jsou oprávněny převzít opencard a přiložit ji ke čtecímu zařízení, ale nejsou oprávněny tuto kartu zadržet. 12

14 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování městskou dopravou... Páteří městské dopravy je metro, jehož 3 linky (A, B, C) obsluhují celkem 57 stanic. Metro je v provozu denně cca od 5 do 24 hodin. Maximální interval činí ve večerním období 10 minut, o víkendech přes den 7,5 minuty. 34 stanic je bezbariérově přístupných. Tramvajová doprava je rozšířena zejména v centrální části města, ale obsluhuje i některá okrajová pražská sídliště. V provozu je 24 denních a 9 nočních linek (č ). Denní linky jsou v provozu cca od 5 do 24 hodin. Na většině linek je stanoven jednotný interval 8 minut ve špičkách pracovních dnů, 10 minut ve všední dny dopoledne, 15 minut o víkendech a minut ve večerním období. Páteřní tramvajové linky 9, 17 a 22 mají intervaly poloviční. Městské autobusové linky (číselná řada , ) doplňují základní síť metra a tramvají a zajišťují obsluhu zejména v širším centru a v okrajových částech Prahy. Linky jsou buď navázány na kolejovou dopravu nebo samostatně propojují jednotlivé vzdálenější lokality. Základem autobusové sítě se postupně stávají páteřní autobusové linky s krátkými intervaly a s kapacitními kloubovými vozidly. Základním intervalem páteřních autobusových linek je 6 minut v ranní špičce, 7,5 minuty v odpolední špičce pracovního dne, minut ve všední dny dopoledne a minut v ostatních obdobích. Síť páteřních a základních autobusových linek doplňují midibusové linky, které zajišťují obsluhu zejména hůře dostupných oblastí uvnitř městských částí, zdravotnických a sociálních zařízení, úřadů apod. Do městských autobusů stejně jako do tramvají je umožněn nástup všemi dveřmi. U řidičů na městských autobusových linkách je možný doplňkový prodej jízdenek s přirážkou. Nedílnou součástí městské dopravy jsou přívozy. 5 lodních linek (P1-P3, P5, P6) pomáhá zrychlit spojení obou vltavských břehů, propojit jednotlivé ostrovy v centrální části města a doplnit základní síť městské dopravy. Do Pražské integrované dopravy je začleněna i lanová dráha Újezd - Petřín s celoročním rozsahem provozu cca od 9 do 24 hodin v intervalech minut. 13

15 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování příměstskými autobusy... Okolí Prahy kromě páteřní železnice obsluhují příměstské autobusové linky číselné řady , a , přičemž linky začínající trojkou a šestkou zajíždějí na území Prahy. Příměstské linky navazují na základní kolejovou síť a obsluhují zejména obce bez možnosti železničního spojení. Intervaly jednotlivých linek jsou různé. Do příměstských autobusů je umožněn nástup pouze předními dveřmi a cestující je povinen prokázat se řidiči platným jízdním dokladem. Na území Prahy je ve směru do centra povolen nástup všemi dveřmi. Na příměstských linkách je umožněno zakoupit jednotlivé jízdenky u řidiče bez příplatku, ale neplatí zde SMS jízdenky. V jízdních řádech příměstských linek jsou uvedeny také návaznosti a přestupy v jednotlivých zastávkách. Odbavení v příměstských autobusech Jak přispět k lepšímu odbavení v příměstských autobusových linkách PID Z Prahy: 1. s předplatní jízdenkou pro celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2. s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ) nepokrývající však celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem, a pak označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 3. bez předplatní jízdenky: označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. Do Prahy: 1. s předplatní jízdenkou pro celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2. s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ), případně i na ni navazujícími dalšími pásmy, nepokrývajícími však celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy), a pak označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 3. bez předplatní jízdenky: označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 14

16 Odbavení urychlí: jízdenky zakoupené v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech) při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo do 100 Kč (uvědomte si, prosím, že pokud se během směny řidiče objeví několik cestujících s bankovkou vysoké hodnoty, vystavujete sebe, řidiče i ostatní cestující mnohdy před neřešitelný problém s jejím rozměňováním) Je třeba mít na zřeteli: povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu. povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku (tedy jízdenku od řidiče převzít). slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným. řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí jak na počáteční a cílové zastávce tak i na časové platnosti a je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat. názvy cílových zastávek je možné zkracovat či zjednodušovat to však nesmí vést k nepřesnostem majícím vliv na výklad tarifu PID (rozdílné zařazení tarifního pásma, časová platnost jízdenky, nutnost přestupu apod.). je třeba dodržovat Tarif Pražské integrované dopravy, který například umožňuje posun času a pásma pouze při nákupu nebo označení jízdenek v pásmech P+0+B pro držitele pražské tramvajenky nebo vylučuje užití dvoupásmové patnáctiminutové jízdenky (v základní ceně za 12 Kč) při cestách ze/do/přes zastávky na území hl. m. Prahy. pokud chcete úhradu provést elektronickou peněženkou, postupujte obdobně jako když platíte hotově. Použití elektronické peněženky je možné pouze u některých dopravců. 15

17 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování vlakem... Železniční doprava je díky použití oddělené kolejové sítě oproti ostatním druhům dopravy (zejména autobusové dopravě) páteří Pražské integrované dopravy (PID), a to především v příměstské dopravě. Jaké jízdenky PID platí ve vlacích? 1. Ve všech stanovených úsecích zařazených do PID (viz plánek na obálce) lze využívat předplatní jízdní doklady PID. 2. Ve vybraných úsecích (s tzv. plnou integrací) lze používat i jednotlivé jízdenky PID. V těchto úsecích jsou všechny stanice a zastávky vybaveny označovači, v nichž je nutno jízdenku před nástupem do vlaku označit (pokud cestující při přestupu nemá jízdenku označenu již z předchozího dopravního prostředku PID). Tarifní rozdíly při cestování vlakem oproti ostatním druhům PID: neplatí dvoupásmové 15 minutové jízdenky za 12 Kč neplatí SMS jízdenky pro seniory starší 70 let neplatí bezplatná přeprava. S dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 70 let (cena dokladu je 20 Kč na 4 roky) je cena jízdného ve vlacích PID na území hl. m. Prahy 0 Kč ve vnějších tarifních pásmech (1-7) platí senioři jízdné dle tarifu železničního dopravce přeprava zavazadel včetně psů a jízdních kol* se řídí tarifem železničního dopravce při označování jízdenek nutno označit jízdenku již v nástupní stanici v případě nefunkčnosti všech označovačů ve stanici je nutno zakoupit jízdenku dle tarifu železničního dopravce neplatí zaměstnanecké jízdné Dopravního podniku hl. m. Prahy rozdílné postihy za jízdu bez platného jízdního dokladu * jízdní kolo lze s platnou jízdenkou PID přepravit zdarma jen na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) Plná integrace na všech železničních tratích na území Prahy Veškeré stanice a zastávky na území Prahy jsou zařazeny do tzv. plné integrace. Plná integrace znamená, že ve vlaku platí nejen předplatní jízdní doklady PID, ale i přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. Železniční stanice v těchto úsecích jsou vybaveny označovacími strojky PID. Cestující je povinen před nástupem do vlaku označit jízdenku v tomto strojku. Ve vlacích lze používat jízdenky označené v prostředcích městské dopravy nebo integrovaných autobusových linkách PID v rámci jejich časové a pásmové platnosti. Tyto jízdenky se znovu neoznačují. Přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze v daných úsecích používat ve vybraných rychlících, ve všech osobních a spěšných vlacích, včetně nostalgického vlaku Pražský motoráček. Kromě přestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu platí na zmiňovaných tratích veškeré předplatní jízdní doklady PID ( tramvajenky, doplňkové kupony). Krátkodobá časová jízdenka PID (všepásmová na 24 hod.) platí navíc i na tratích PID bez plné integrace, pokud jsou již řádně označeny například z předchozího dopravního prostředku. 16

18 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Záchytná parkoviště P+R, B+R, K+R Záchytná parkoviště typu P+R "zaparkuj a jeď" (Park+Ride) jsou umístěna u stanic metra nebo železnice a jsou provozována ve vazbě na následné použití Pražské integrované dopravy. P+R jsou v provozu od 4:00 do cca 1:00 (do posledního spoje metra nebo vlaku). Záchytná parkoviště P+R umožňují bezpečně a levně zaparkovat osobní auto a dál do centra města pokračovat veřejnou dopravou. Parkoviště najdete u stanic metra a také u stanic Eska. Narozdíl od většiny parkovišť u metra nabízejí P+R u železničních stanic každý den volná místa. Vlaky Eska představují díky pravidelným a krátkým intervalům rychlé a pohodlné spojení do centra Prahy. Ceny parkovného při použití P+R: cena za parkování poskytované na parkovištích P+R zapojených do systému PID platná v den poskytnutí služby do ukončení denního provozu parkoviště Seznam parkovišť P+R, jejich přibližná poloha a kapacita (zdroj Kč Běchovice u železniční stanice Praha-Běchovice (linka S1, resp. 87 trať 011) Černý Most u stanice metra Černý Most (linka B) Holešovice u stanice metra Nádraží Holešovice (linka C), resp. u 77 železniční stanice Praha-Holešovice (linka S41, resp. trať ML) Hostivař u stanice metra Depo Hostivař (linka A) 169 Chodov u stanice metra Chodov (linka C) 653 Ládví u stanice metra Ládví (linka C) 82 Letňany u stanice metra Letňany (linka C) 633 Nové Butovice u stanice metra Nové Butovice (linka B) 57 Opatov u stanice metra Opatov (linka C) 181 Palmovka u stanice metra Palmovka (linka B) 168 Radotín u železniční stanice Praha-Radotín (linka S7, resp. 55 trať 171) Rajská zahrada u stanice metra Rajská zahrada (linka B) 90 Skalka u stanice metra Skalka (linka A) Zličín u stanice metra Zličín (linka B)

19 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Doprava na letiště... Ve dne linkou Airport Express (AE) z Hlavního nádraží nebo z Dejvické (celodenní interval 30 minut, základní jízdné 60 Kč) metrem B na Zličín a dále autobusem č. 100 (interval max. 30 minut) metrem A na Dejvickou a dále autobusem č. 119 (interval max. 10 minut) metrem B na Nové Butovice a dále autobusem č. 179 (interval max. 20 minut) V noci Linkou 510 z centra bez přestupu až na letiště Odjezdy z I. P. Pavlova: 0:31 4:31 v intervalu 30 minut Trasa: Na Beránku Budějovická I. P. Pavlova Karlovo náměstí Jiráskovo náměstí - Stadion Strahov Vypich Petřiny Divoká Šárka Letiště Ruzyně Jízdní doba ze zastávky I. P. Pavlova: 42 minut. Základní jízdné: 32 Kč 18

20 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Noční doprava... Noční provoz v období cca 0:30 4:30 hodin nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Páteří noční dopravy je 9 tramvajových linek (č ) v jednotném intervalu 30 minut. Všechny noční tramvajové linky na sebe navazují v centrální přestupní zastávce Lazarská a některé linky také ve vybraných ostatních zastávkách. Noční autobusové linky (č ) jezdí v intervalech 30 nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje nebo na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťuje 11 příměstských autobusových linek (č ), které navazují na síť městských nočních linek. Odjezdy posledních spojů metra z centrálních přestupních stanic: linka stanice směr pondělí až neděle A Muzeum Depo Hostivař 0:07 Můstek Dejvická 0:18 B Florenc Černý Most 0:24 Můstek Zličín 0:24 C Florenc Letňany 0:25 Muzeum Háje 0:22 Odjezdy příměstských nočních linek z konečných zastávek : linka zastávka odjezd zastávka odjezd 601 Chaplinovo nám. 1:45 ; 3:45 Lety 1:01*; 2: Sídliště Řepy ; 2:23 Beroun, aut.st. 1: Palmovka 2:07 Brandýs n.l.st.b.,aut.st. 1: Vítězné náměstí 1:45 Roztoky, rozc. Žalov 1: Modrá škola 1:55 Čestlice 2: Budějovická 2:10 Jílové u Prahy, nám. 1: Sídliště Řepy 1:53 Hostivice, Ve vilkách 1: Kobylisy 1: Strašnická 0:59 Říčany, Průmyslový areál, Černoskostelecká 23: Obchodní náměstí 2:24 Zlatníky-Hodkovice, náv. 1:19 * = spoj jede ze zastávky Sídliště = spoj jede ze zastávky Zličín 19

21 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Vyberte si správnou cestu... Kontaktní informace: Infolinka DPP (denně 8-21) Infolinka ROPID (denně cca 8-18) Internet Infocentrum ROPID Infocentra DPP Hlavní nádraží prostory Zákaznického centra ČD pondělí - neděle od 8:00 do 18:30 hodin Muzeum na linkách metra A a C v podchodu stanice Muzeum pondělí - neděle od 7:00 do 21:00 hodin Anděl na lince metra B ve vestibulu stanice Anděl (u křižovatky Anděl ) pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin sobota od 9:30 do 17:00 Nádraží Holešovice na lince metra C ve stanici Nádraží Holešovice, výstup do ulice Plynární pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin sobota od 9:30 do 17:00 Magistrát hlavního města Prahy v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 29 pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin Letiště Ruzyně (Terminál 1, Terminál 2) v příletových halách letiště pondělí - neděle od 7:00 do 22:00 hodin Vydal ROPID Rytířská 10, Praha 1, vydáno v červnu 2012 uzávěrka dat k 21. červnu

22 Informace přímo od zdroje Navštivte naše webové stránky na adrese vše potřebné pro cestování po Praze a okolí na jedné adrese možnost zasílání novinek na on-line vyhledávač spojení a databáze jízdních řádů interaktivní plán dopravy odjezdy autobusů ze zastávek v reálném čase úplný přehled výluk a změn mapy a informační materiály kompletní informace o tarifu a cenách jízdného užitečné rady pro bezproblémové cestování vše o preferenci veřejné dopravy v Praze zasílání zvolených jízdních řádů na při každé změně a mnoho dalšího Denně aktualizováno... Interaktivní plán dopravy Navštivte náš interaktivní plán dopravy na nebo přímé odkazy: ; a objevte kouzlo vždy aktuálních a snadno dostupných informací o cestování. Interaktivní plán dopravy přináší následující možnosti: přehledné vyhledání spojení přímo v mapě vyhledání spojení podle zastávky nebo linky u každé zastávky přímé zobrazení aktuálních odjezdů, odkaz na jízdní řády jednotlivých linek, přímý odkaz na podrobnou mapu okolí zastávky aktuální dopravní uzavírky a mimořádnosti samostatná vrstva pro bezbariérové cestování a noční provoz možnost vyhledání zastávky bez znalosti jejího názvu zanesení aktuálních výluk včetně odkazů na podrobné informace o nich

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014 Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Nový Tarif PID od 1.7.2011

Nový Tarif PID od 1.7.2011 Nový Tarif PID od 1.7.2011 Novinky v bezplatné přepravě Dítě od narození do 6 let* jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu nemusí nijak prokazovat věk * do dne předcházejícímu dni 6. narozenin Dítě od 6 do 10

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 13. 6. 2010 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2010 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2010 Dodatek č. 3 platný od 1. 10. 2010 Dodatek

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18 Vyšlo 9.10.2008 Obsah Aktuální tramvajové výluky v říjnu... 1 Nejvýznamnější autobusové výluky v říjnu... 2 Nejvýznamnější výluky na železnici v říjnu... 2 Podzimní a předvánoční

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 8 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 4. 2013 na základě provozních potřeb 1/22 1. V celém textu Tarifu PID se u číselného označení tarifních pásem

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen 1996. Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2005 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...8 IV. Cena za přepravu

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 1. Tarif Pražské integrované dopravy (dále PID) ství v systému PID způsob a postup při uplatňování cen jízdného

Více

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Standard kvality PID METRO PID. Obsah. Přílohy

Standard kvality PID METRO PID. Obsah. Přílohy Standard kvality PID METRO PID Obsah 1. Obecný úvod 2. Terminologie 3. Vozidlo metra PID obecné podmínky 4. Stanice metra PID obecné podmínky 5. Tabulka standardů Přílohy Příloha č. 1 Seznam stanic, ve

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 9 Možný přestup: Ústí n.l. na příměstskou autobusovou linku PID 72 na přívoz Sedlec Zámky Mělník 11 7 Automat na prodej jednotlivých jízdenek PID: Louny 111 Mladá oleslav Vraňany umístěný v železniční

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009 Dodatek č. 2 platný od

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka

Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Obsah Proč bankovní karty ve veřejné

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Vize principů budoucího řešení odbavení v PID: OpenMarket. Ondřej Felix, Ondřej Profant, Jakub Michálek

Vize principů budoucího řešení odbavení v PID: OpenMarket. Ondřej Felix, Ondřej Profant, Jakub Michálek Vize principů budoucího řešení odbavení v PID: OpenMarket Ondřej Felix, Ondřej Profant, Jakub Michálek DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRO HMP A JEHO ZDŮVODNĚNÍ PREMISY DOPORUČENÍ PRO HMP A PŘECHODOVÉ OBDOBÍ

Více

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2014 Vyšlo 01. 12. 2014 Obsah Posílení tramvajové linky 5 od 29. 11. 2014... 1 Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky... 1 Mikulášský Cyklohráček vyjede do Braníka...

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012

Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012 Obsah Tramvajová výluka Nábřeží Kapitána Jaroše... 1 Vyjádření organizace ROPID ke změnám v roce 2012... 1 Vyhodnocení standardů kvality autobusy 4. čtvrtletí

Více

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Konference 10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 23. dubna 2014 Výstaviště Brno Pracovní skupina pro použití bezkontaktních

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Bankovní karty ve veřejné dopravě

Bankovní karty ve veřejné dopravě Budoucnost platebních karet Praha, 22.10.2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Obsah Podmínky použití platebních

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 1. 2008 I... Úvodní ustanovení...3 II... Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III....Jízdné v systému PID...11 IV.... Cena za

Více

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 18.9.2010... 1 Den PID v rámci Evropského týdne mobility 21.9.2010... 1 Posílení přívozu P5 na akci Pražské cyklozvonění...

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více