PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012"

Transkript

1 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012 Objednání jízdních řádů PID Na webových stránkách organizace ROPID najdete unikátní aplikaci, která umožňuje v rámci Portálu zastávkových jízdních řádů PID každému uživateli s ovou schránkou pravidelné zasílání jízdních řádů při jakékoli změně. Cestující si tak již nemusí zjišťovat, zda se právě jeho linka nemění - jízdní řád mu bude 3 dny před každou změnou automaticky zaslán až domů em. Jak tato služba funguje? Princip je jednoduchý - stačí si pro odebírání novinek v jízdních řádech zaregistrovat a aktivovat platnou ovou adresu na adrese nebo přímo na Po úspěšné registraci, resp. aktivaci je možné si objednat z jakékoli zastávky jakoukoli linku PID, a to včetně linkových nebo souhrnných linkových jízdních řádů. Služba je bezplatná a uživatel si může zvolit, zda chce dostávat jízdní řády přímo ve formátu PDF nebo jen jako odkazy na soubory ke stažení (vhodné pro objednávání přes mobily). Červen NEPRODEJNÉ

2 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Co je to PID? Co je ROPID? Obecné výhody integrace. PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. Pražská integrovaná doprava je moderní integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob, budovaný podle doporučení Evropské unie jako svaz objednatelů. Rozvíjí se postupně na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ a přilehlém území dalších okresů Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem zajistit kvalitní dopravní obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost. Základní principy Pražské integrované dopravy jsou: jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové dopravy systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy, realizovaný prostřednictvím záchytných parkovišť P+R, budovaných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy a v jejím okolí jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce vytvoření podmínek pro tržní a konkurenční prostředí na dopravním trhu s cílem udržet potřebnou ekonomickou efektivitu provozu, a to při zachování dopravní koordinace a kooperace PŘEDSTAVUJEME ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, zahájil svoji činnost dne 1. prosince ROPID byl zřízen usnesením 33. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jeho založením vyvrcholil záměr města reagovat na probíhající společenské a ekonomické změny a vybudovat moderní integrovaný systém hromadné dopravy osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků města a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu. 1

3 Vytvořením a rozvojem systému PID byl pověřen ROPID, odborná organizace, odpovědná za funkci Pražské integrované dopravy. Její úloha je organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá orgánům samosprávy a státní správy, které ji zabezpečením dopravy pověřily. Základní kompetence organizace ROPID jsou: příprava dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému a jeho vytváření zpracování zásad organizace hromadné dopravy osob, stanovení potřebného objemu dopravních výkonů k zajištění dopravní obslužnosti území a jejich projednání s obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci návrh dopravních opatření, intervalů linek, jízdních řádů, prokladů a návazností spolupráce na realizaci preferenčních opatření objednávka vlaků na území Prahy návrh ekonomického zajištění provozu PID při efektivním využití dostupných finančních prostředků návrh tarifu a jízdného PID vypracování regionálního plánu dopravy uzavírání smluv k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci v zastoupení hl. m. Prahy a kontrola jejich plnění organizace finančních toků tržeb a dotací v PID výběr dopravců nově zřizovaných linek formou veřejných obchodních soutěží zajištění jednotného informačního systému PID 2

4 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Stručně o Tarifu PID... Co je dobré vědět před cestou (Obecné zásady tarifu PID) Tarif PID je pásmový a časový. Pásma slouží k odlišení území, na kterém se můžete s jízdenkou pohybovat. Časová platnost určuje, jak dlouho můžete na jízdenku cestovat. Platnost jízdenek PID je vysvětlena v následujících tabulkách. Tarifní pásma na území Prahy: P (dvojpásmo - počítá se jako 2 tarifní pásma - metro, tramvaje, městské autobusové linky, lanová dráha na Petřín, přívozy, vybrané žel.st.) 0 (dojezdové pásmo pro příměstské autobusové linky, vybrané žel.st.) B (část dojezdového pásma zastávky vzdálené cca 3-5 km od hranic Prahy směrem do centra, pro příměstské autobusové linky a železnici) Tarifní pásma mimo území Prahy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (všechny linky PID mimo území Prahy) Chci jet jen po Praze (Základní jízdné pro cesty na území Prahy) Pro cesty po Praze nelze použít jízdenky v základní ceně 12 Kč a 18 Kč Časová platnost jednotlivých jízdenek je uvedena na jízdenkách a počítá se od označení jízdenky v označovači (výjimkou je časový i pásmový posun při kombinaci pražské tramvajenky a jízdenky pro vnější pásma při cestě příměstskými autobusy a vlaky z Prahy). ZÁKLADNÍ CENY JÍZDENEK PID PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU PRO CESTY VÝHRADNĚ PO PRAZE cena časová platnost poznámka Mám zaplatit? Jízda bez platné jízdenky se nevyplácí pokuta činí 800 Kč, v případě nezaplacení do 15 dnů 1000 Kč i více. Také na příměstských autobusových linkách se pohybují revizoři. Žádejte proto od řidiče po zaplacení jízdenku. VZOR 24 Kč 30 minut pro pásmo P též i ve formě SMS jízdenky (SMS jízdenka 32 Kč 90 minut neplatí ve vlacích PID a na příměstských linkách) 3

5 Chci jet i za Prahu (Základní jízdné pro cesty po regionu) JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU počet časová pásem cena platnost povolené kombinace pásem poznámka 2 12 Kč 15 minut neplatí v Praze, 6+7 neplatí ve vlacích PID 2 18 Kč 30 minut B neplatí v pásmech P a 0 30 minut PRAHA 3 24 Kč 0+B+1 B minut Kč 90 minut P+0+B 0+B+1+2 B Kč 120 minut P+0+B+1 0+B B Kč 150 minut P+0+B B B Kč 180 minut P+0+B B B Kč 210 minut P+0+B B B Kč 240 minut P+0+B B Kč 270 minut P+0+B Kč 300 minut P+0+B Kč 24 hodin P+0+B Ceny jízdenek pro děti od 6 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) jsou oproti uvedeným cenám poloviční. Jak kombinovat jízdenky s pražskou tramvajenkou? V příměstských autobusech a ve vlacích zapojených do PID na tratích s plnou integrací lze v obou směrech navazovat jízdenky PID pro jednotlivou jízdu na předplatní časové jízdenky pro Prahu i na krátkodobé časové jízdenky. Při cestě vlakem z Prahy do vnějších pásem je cestující povinen označit jízdenku PID výhradně v označovači umístěném na nástupní stanici nebo zastávce. Při cestě příměstským autobusem si cestující označí jízdenku při nástupu do vozidla. Pásmová i časová platnost jízdenky se v těchto případech počítá až po skončení pásmové platnosti pražských kupónů či krátkodobých časových jízdenek pro Prahu. V případě poruchy označovačů v žel. st. je cestující povinen si při jízdě vlakem pořídit jízdenku dle tarifu daného železničního dopravce. SKUPINOVÁ JÍZDENKA SONE+ MHD PRAHA cena časová platnost poznámka 400 Kč 700 Kč sobota nebo neděle nebo ve státní svátek do 24:00 hod. v Praze platí ve všech prostředcích PID a ve vlacích ČD na území Prahy a Středočeského kraje v Praze platí ve všech prostředcích PID a ve vlacích ČD na území České republiky Platnost jízdenky je pro skupinu maximálně 5 osob, přičemž pouze maximálně 2 osoby z celkového počtu mohou být starší 15 let. Tyto osoby musí cestovat společně. 4

6 KRÁTKODOBÉ ČASOVÉ JÍZDENKY Jízdné zvýhodněné pro děti od 6 do základní 15 let (do dne 15. narozenin) Mohu jezdit zdarma? Časová platnost Pásmová platnost na území Prahy mimo území Prahy pásma P, 0 a B 110 Kč 55 Kč * 24 hod. v metru, tramvajích, autobusech, lanové dráze na Petřín, na přívozech 310 Kč 72 hod. -- (3 dny) a ve vlacích PID 160 Kč 80 Kč 24 hod. pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NEPLATÍ v metru, tramvajích, autobusech, lanové dráze na Petřín, na přívozech a ve vlacích PID * - platí též pro držitele průkazky PID pro seniory od 60 do 70 let - pro pásmo P též i ve formě SMS jízdenky (SMS jízdenka neplatí ve vlacích PID a na příměstských linkách) BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB (NEPLATÍ VE VLACÍCH PID) kategorie do 6 let* nad 70 let ostatní doprovod osoby starší 10 let podmínky k bezplatné přepravě doložení věku občanským průkazem ČR nebo identifikační průkazkou PID (cena průkazky je 20 Kč) držitel průkazu ZTP; držitel průkazu ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa ZVLÁŠTNÍ CENY JÍZDNÉHO NA ÚZEMÍ PRAHY kategorie od 6 do 10 let* od 6 do 15 let* od 65 do 70 let* nad 70 let podmínky přepravy za 0 Kč doložení nároku průkazkou PID (cena průkazky je 20 Kč) nebo jinou osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narozením a fotografií. opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let (cena dokladu je 120 Kč). opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let (cena dokladu je 120 Kč). ve vlacích PID opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let (cena dokladu je 20 Kč). * - platí do dne předcházejícímu dni narozenin uvedeného věku VZORR 5

7 Když jezdím často (Ceny předplatních časových kuponů) NEPŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Cena Časová platnost základní občanská junioři od 15 do 19 let studenti od 19 do 26 let senioři od 60 do 65 let měsíční 550 Kč 260 Kč 260 Kč 250 Kč čtvrtletní Kč 720 Kč 720 Kč 660 Kč 5měsíční Kč Kč Kč 1100 Kč 10měsíční * Kč Kč roční Kč * - s omezeně volitelným začátkem platnosti v období od do PŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY časová platnost forma cena 30denní/měsíční s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 670 Kč 90denní/čtvrtletní s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 1880 Kč roční s volitelným začátkem doby platnosti papírová/opencard 6100 Kč CENY PŘEDPLATNÍCH ČASOVÝCH JÍZDENEK PRO VNĚJŠÍ TARIFNÍ PÁSMA Počet pásem Občanská měsíční/30 denní Občanská čtvrtletní/90denní Dítě od 6 do15 let měsíční/30denní Dítě od 6 do15 let čtvrtletní Žák od 6 do 15 let měsíční* Žák od 6 do 15 let 5měsíční * Student od 15 do 26 let měsíční * Student od 15 do 26 let 5měsíční * Kč 760 Kč 150 Kč 380 Kč 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1020 Kč Kč 1200 Kč 230 Kč 600 Kč 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1590 Kč Kč 1800 Kč 350 Kč 900 Kč 260 Kč 1195 Kč 525 Kč 2395 Kč Kč 2400 Kč 455 Kč 1190 Kč 345 Kč 1590 Kč 690 Kč 3180 Kč Kč 3000 Kč 565 Kč 1500 Kč 420 Kč 1970 Kč 845 Kč 3945 Kč Kč 3600 Kč 675 Kč 1795 Kč 500 Kč 2360 Kč 1010 Kč 4725 Kč Kč 4200 Kč 780 Kč 2100 Kč 585 Kč 2745 Kč 1170 Kč 5490 Kč Kč 4800 Kč 890 Kč 2400 Kč 665 Kč 3135 Kč 1335 Kč 6270 Kč * - Žákovské jízdné zvláštní zlevněné platí pouze se žákovským průkazem. Neplatí v měsících červenci a srpnu. Neplatí na nočních linkách. Platí pouze v trase a ve dnech vyznačených v žákovském průkazu. - Pouze na pevné období pololetí školního roku s platností od nebo od Jak a kde koupit jízdní doklady V předprodejních místech ve vybraných stanicích metra: plný sortiment Na nádražích s elektronickým výdejem jízdenek: kupony pro vnější tarifní pásma + krátkodobé časové jízdenky V automatech: jednotlivé a krátkodobé časové jízdenky U řidiče autobusu na příměstských linkách: jednotlivé jízdenky (s platností od 15 minut do 24 hodin) 6

8 U řidiče autobusu na městských linkách: pouze základní jízdenky s přirážkou (40 Kč a 20 Kč) SMSkou (24 Kč, 32 Kč, 110 Kč a 310 Kč) Ve vybraných trafikách, obchodech (omezený základní sortiment) U průvodčího ve vlaku: krátkodobé časové jízdenky Musí moje zavazadla také platit? Přeprava zavazadel menších rozměrů je bezplatná, stejně tak dětských kočárků s dítětem, lyží nebo jízdních kol s výjimkou vlaků. Při větších rozměrech zavazadel se za každé platí 16 Kč. Toto platí pro zavazadla do rozměrů stanovených Smluvními přepravními podmínkami. Ve vlacích se přeprava zavazadel řídí tarifem železničního dopravce. V cyklobusech se za jízdní kolo platí 16 Kč. VZOR Chci vozit domácího mazlíčka Přeprava zvířete ve cela uzavřené schráně s nepropustným dnem je bezplatná do rozměrů pro ruční zavazadlo, v ostatních případech 16 Kč jako spoluzavazadlo. Pes bez schrány musí mít košík, musí být uvázán na krátkém vodítku a platí se za něj jako za zavazadlo (16 Kč). Pro pravidelné psí cestovatele je tu 30denní jízdenka za 460 Kč pro všechna tarifní pásma. Přepravné se vztahuje na zavazadlo přesahující cm kočárek bez dítěte tyč délky nad 150 cm a průměru nad 20 cm desku větší než cm psa bez schrány s nasazeným náhubkem a na krátkém vodítku jízdní kolo v cyklobusu Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo psa bez schrány je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo nebo psa přepravuje, maximálně však 300 minut. VZOR 7

9 do pásma 8 TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID PLNOCENNÉ JÍZDNÉ dvojpásmo P 0 B z pásma dvojpásmo P cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč 68 Kč 76 Kč 84 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. 9 pásem/240 min. 10 pásem/270 min. 11 pásem/300 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč 68 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. 9 pásem/240 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 62 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. 8 pásem/210 min. cena 40 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 5 pásem/120 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 46 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč platnost jízdenky 6 pásem/150 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. cena 54 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 0 B pro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenku v ceně 24 Kč, která platí max. 30 minut pro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenku v ceně 12 Kč, která platí max. 15 minut; neplatí ve vlacích PID platnost jízdenky 7 pásem/180 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. cena 62 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč platnost jízdenky 8 pásem/210 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. cena 68 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč platnost jízdenky 9 pásem/240 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. cena 76 Kč 62 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 10 pásem/270 min. 8 pásem/210 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. cena 84 Kč 68 Kč 62 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 11 pásem/300 min. 9 pásem/240 min. 8 pásem/210 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min.

10 TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID PLNOCENNÉ JÍZDNÉ V KOMBINACI S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU PRO PRAHU z pásma do pásma dvojpásmo P 0 B dvojpásmo P cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/10 min. cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč 0 B Předplatná časová jízdenka pro pásma P, 0 a B Území hl. m. Prahy platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč č 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč 54 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. 7 pásem/180 min. cena 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč 46 Kč platnost jízdenky 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. 6 pásem/150 min. cena 24 Kč 24 Kč 24 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč 40 Kč platnost jízdenky 3 pásma/60 min.. 3 pásma/60 min. 3 pásma/60 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. 5 pásem/120 min. cena 32 Kč 32 Kč 32 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč 32 Kč platnost jízdenky 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. 4 pásma/90 min. cena 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 24 Kč platnost jízdenky 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 3 pásma/60 min. cena 46 Kč 46 Kč 46 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. cena 54 Kč 54 Kč 54 Kč 54 Kč 46 Kč 40 Kč 32 Kč 24 Kč 18 Kč 18 Kč platnost jízdenky 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 7 pásem/180 min. 6 pásem/150 min. 5 pásem/120 min. 4 pásma/90 min. 3 pásma/60 min. 2 pásma/30 min. 2 pásma/30 min. 9

11 Pražská integrovaná doprava na Facebooku více komunikace více informací více událostí více souvislostí jsme tu již od prosince 2011 staňte se našimi fanoušky 10

12 11

13 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Jak s opencard... INFORMACE: Zákaznické centrum opencard - Palác Adria Jungmannova 31, Praha 1 Infolinka: Stručná pravidla pro její použití v příměstských autobusech PID: 1. Přiložte opencard k místu označeném piktogramem této karty na boční straně pokladny u řidiče. 2. Přidržte v tomto místě kartu na nezbytně nutnou dobu tak, aby mohl palubní počítač načíst platné kupóny nahrané na kartě. Řidič následně na displeji uvidí, jaké jsou v danou chvíli na kartě nahrané né platné kupóny (pro jaká tarifní pásma, časová platnost kuponu atd.). 3. Následně ukažte řidiči fotografii na přední straně opencard tak, aby mohl provést vizuální kontrolu fotografie. 4. Bude-li potřeba opakovaná kontrola, dbejte prosím pokynů řidiče. Použití náhradního jízdního dokladu: V případě zjištění problému s načtením opencard si cestující označí Náhradní jízdní doklad, který obdržel společně s opencard, v označovacím strojku umístěném u řidiče a současně vepíše do polí na této jízdence posledních osm číslic identifikačního čísla opencard. Číslo opisujte pečlivě! Číslo náhradního jízdního dokladu a číslo opencard musí souhlasit. Nebude-li toto číslo souhlasit, bude náhradní jízdní doklad považován za neplatný. Tento jízdní doklad je platný 24 hodin od označení a musí být při kontrole předkládán vždy s opencard. Tento jízdní doklad tedy nelze použít např. při ztrátě opencard. Následně je nutné navštívit Zákaznické centrum opencard v Paláci Adria ke kontrole platnosti a funkčnosti opencard. Bude-li reklamace oprávněná, cestující obdrží nový náhradní jízdní doklad. Na tomto místě se řeší všechny technické problémy této karty. Zde je nutno vyplnit posledních 8 číslic identifikačního čísla opencard z rubové strany (pod fotografií uživatele) V případě problému s opencard ve vlaku Vám průvodčí poskytne všechny potřebné informace o způsobu odbavení a následném postupu. Při přepravní kontrole: Pověřené osoby (řidič, převozník, průvodčí, obsluha lanovky, přepravní kontrolor, železniční revizoři) jsou oprávněny převzít opencard a přiložit ji ke čtecímu zařízení, ale nejsou oprávněny tuto kartu zadržet. 12

14 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování městskou dopravou... Páteří městské dopravy je metro, jehož 3 linky (A, B, C) obsluhují celkem 57 stanic. Metro je v provozu denně cca od 5 do 24 hodin. Maximální interval činí ve večerním období 10 minut, o víkendech přes den 7,5 minuty. 34 stanic je bezbariérově přístupných. Tramvajová doprava je rozšířena zejména v centrální části města, ale obsluhuje i některá okrajová pražská sídliště. V provozu je 24 denních a 9 nočních linek (č ). Denní linky jsou v provozu cca od 5 do 24 hodin. Na většině linek je stanoven jednotný interval 8 minut ve špičkách pracovních dnů, 10 minut ve všední dny dopoledne, 15 minut o víkendech a minut ve večerním období. Páteřní tramvajové linky 9, 17 a 22 mají intervaly poloviční. Městské autobusové linky (číselná řada , ) doplňují základní síť metra a tramvají a zajišťují obsluhu zejména v širším centru a v okrajových částech Prahy. Linky jsou buď navázány na kolejovou dopravu nebo samostatně propojují jednotlivé vzdálenější lokality. Základem autobusové sítě se postupně stávají páteřní autobusové linky s krátkými intervaly a s kapacitními kloubovými vozidly. Základním intervalem páteřních autobusových linek je 6 minut v ranní špičce, 7,5 minuty v odpolední špičce pracovního dne, minut ve všední dny dopoledne a minut v ostatních obdobích. Síť páteřních a základních autobusových linek doplňují midibusové linky, které zajišťují obsluhu zejména hůře dostupných oblastí uvnitř městských částí, zdravotnických a sociálních zařízení, úřadů apod. Do městských autobusů stejně jako do tramvají je umožněn nástup všemi dveřmi. U řidičů na městských autobusových linkách je možný doplňkový prodej jízdenek s přirážkou. Nedílnou součástí městské dopravy jsou přívozy. 5 lodních linek (P1-P3, P5, P6) pomáhá zrychlit spojení obou vltavských břehů, propojit jednotlivé ostrovy v centrální části města a doplnit základní síť městské dopravy. Do Pražské integrované dopravy je začleněna i lanová dráha Újezd - Petřín s celoročním rozsahem provozu cca od 9 do 24 hodin v intervalech minut. 13

15 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování příměstskými autobusy... Okolí Prahy kromě páteřní železnice obsluhují příměstské autobusové linky číselné řady , a , přičemž linky začínající trojkou a šestkou zajíždějí na území Prahy. Příměstské linky navazují na základní kolejovou síť a obsluhují zejména obce bez možnosti železničního spojení. Intervaly jednotlivých linek jsou různé. Do příměstských autobusů je umožněn nástup pouze předními dveřmi a cestující je povinen prokázat se řidiči platným jízdním dokladem. Na území Prahy je ve směru do centra povolen nástup všemi dveřmi. Na příměstských linkách je umožněno zakoupit jednotlivé jízdenky u řidiče bez příplatku, ale neplatí zde SMS jízdenky. V jízdních řádech příměstských linek jsou uvedeny také návaznosti a přestupy v jednotlivých zastávkách. Odbavení v příměstských autobusech Jak přispět k lepšímu odbavení v příměstských autobusových linkách PID Z Prahy: 1. s předplatní jízdenkou pro celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2. s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ) nepokrývající však celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem, a pak označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 3. bez předplatní jízdenky: označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. Do Prahy: 1. s předplatní jízdenkou pro celou cestu: přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2. s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ), případně i na ni navazujícími dalšími pásmy, nepokrývajícími však celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči; kdo nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy), a pak označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 3. bez předplatní jízdenky: označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku a zaplatit jízdné. 14

16 Odbavení urychlí: jízdenky zakoupené v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech) při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo do 100 Kč (uvědomte si, prosím, že pokud se během směny řidiče objeví několik cestujících s bankovkou vysoké hodnoty, vystavujete sebe, řidiče i ostatní cestující mnohdy před neřešitelný problém s jejím rozměňováním) Je třeba mít na zřeteli: povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu. povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku (tedy jízdenku od řidiče převzít). slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným. řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí jak na počáteční a cílové zastávce tak i na časové platnosti a je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat. názvy cílových zastávek je možné zkracovat či zjednodušovat to však nesmí vést k nepřesnostem majícím vliv na výklad tarifu PID (rozdílné zařazení tarifního pásma, časová platnost jízdenky, nutnost přestupu apod.). je třeba dodržovat Tarif Pražské integrované dopravy, který například umožňuje posun času a pásma pouze při nákupu nebo označení jízdenek v pásmech P+0+B pro držitele pražské tramvajenky nebo vylučuje užití dvoupásmové patnáctiminutové jízdenky (v základní ceně za 12 Kč) při cestách ze/do/přes zastávky na území hl. m. Prahy. pokud chcete úhradu provést elektronickou peněženkou, postupujte obdobně jako když platíte hotově. Použití elektronické peněženky je možné pouze u některých dopravců. 15

17 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Cestování vlakem... Železniční doprava je díky použití oddělené kolejové sítě oproti ostatním druhům dopravy (zejména autobusové dopravě) páteří Pražské integrované dopravy (PID), a to především v příměstské dopravě. Jaké jízdenky PID platí ve vlacích? 1. Ve všech stanovených úsecích zařazených do PID (viz plánek na obálce) lze využívat předplatní jízdní doklady PID. 2. Ve vybraných úsecích (s tzv. plnou integrací) lze používat i jednotlivé jízdenky PID. V těchto úsecích jsou všechny stanice a zastávky vybaveny označovači, v nichž je nutno jízdenku před nástupem do vlaku označit (pokud cestující při přestupu nemá jízdenku označenu již z předchozího dopravního prostředku PID). Tarifní rozdíly při cestování vlakem oproti ostatním druhům PID: neplatí dvoupásmové 15 minutové jízdenky za 12 Kč neplatí SMS jízdenky pro seniory starší 70 let neplatí bezplatná přeprava. S dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 70 let (cena dokladu je 20 Kč na 4 roky) je cena jízdného ve vlacích PID na území hl. m. Prahy 0 Kč ve vnějších tarifních pásmech (1-7) platí senioři jízdné dle tarifu železničního dopravce přeprava zavazadel včetně psů a jízdních kol* se řídí tarifem železničního dopravce při označování jízdenek nutno označit jízdenku již v nástupní stanici v případě nefunkčnosti všech označovačů ve stanici je nutno zakoupit jízdenku dle tarifu železničního dopravce neplatí zaměstnanecké jízdné Dopravního podniku hl. m. Prahy rozdílné postihy za jízdu bez platného jízdního dokladu * jízdní kolo lze s platnou jízdenkou PID přepravit zdarma jen na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) Plná integrace na všech železničních tratích na území Prahy Veškeré stanice a zastávky na území Prahy jsou zařazeny do tzv. plné integrace. Plná integrace znamená, že ve vlaku platí nejen předplatní jízdní doklady PID, ale i přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. Železniční stanice v těchto úsecích jsou vybaveny označovacími strojky PID. Cestující je povinen před nástupem do vlaku označit jízdenku v tomto strojku. Ve vlacích lze používat jízdenky označené v prostředcích městské dopravy nebo integrovaných autobusových linkách PID v rámci jejich časové a pásmové platnosti. Tyto jízdenky se znovu neoznačují. Přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze v daných úsecích používat ve vybraných rychlících, ve všech osobních a spěšných vlacích, včetně nostalgického vlaku Pražský motoráček. Kromě přestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu platí na zmiňovaných tratích veškeré předplatní jízdní doklady PID ( tramvajenky, doplňkové kupony). Krátkodobá časová jízdenka PID (všepásmová na 24 hod.) platí navíc i na tratích PID bez plné integrace, pokud jsou již řádně označeny například z předchozího dopravního prostředku. 16

18 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Záchytná parkoviště P+R, B+R, K+R Záchytná parkoviště typu P+R "zaparkuj a jeď" (Park+Ride) jsou umístěna u stanic metra nebo železnice a jsou provozována ve vazbě na následné použití Pražské integrované dopravy. P+R jsou v provozu od 4:00 do cca 1:00 (do posledního spoje metra nebo vlaku). Záchytná parkoviště P+R umožňují bezpečně a levně zaparkovat osobní auto a dál do centra města pokračovat veřejnou dopravou. Parkoviště najdete u stanic metra a také u stanic Eska. Narozdíl od většiny parkovišť u metra nabízejí P+R u železničních stanic každý den volná místa. Vlaky Eska představují díky pravidelným a krátkým intervalům rychlé a pohodlné spojení do centra Prahy. Ceny parkovného při použití P+R: cena za parkování poskytované na parkovištích P+R zapojených do systému PID platná v den poskytnutí služby do ukončení denního provozu parkoviště Seznam parkovišť P+R, jejich přibližná poloha a kapacita (zdroj Kč Běchovice u železniční stanice Praha-Běchovice (linka S1, resp. 87 trať 011) Černý Most u stanice metra Černý Most (linka B) Holešovice u stanice metra Nádraží Holešovice (linka C), resp. u 77 železniční stanice Praha-Holešovice (linka S41, resp. trať ML) Hostivař u stanice metra Depo Hostivař (linka A) 169 Chodov u stanice metra Chodov (linka C) 653 Ládví u stanice metra Ládví (linka C) 82 Letňany u stanice metra Letňany (linka C) 633 Nové Butovice u stanice metra Nové Butovice (linka B) 57 Opatov u stanice metra Opatov (linka C) 181 Palmovka u stanice metra Palmovka (linka B) 168 Radotín u železniční stanice Praha-Radotín (linka S7, resp. 55 trať 171) Rajská zahrada u stanice metra Rajská zahrada (linka B) 90 Skalka u stanice metra Skalka (linka A) Zličín u stanice metra Zličín (linka B)

19 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Doprava na letiště... Ve dne linkou Airport Express (AE) z Hlavního nádraží nebo z Dejvické (celodenní interval 30 minut, základní jízdné 60 Kč) metrem B na Zličín a dále autobusem č. 100 (interval max. 30 minut) metrem A na Dejvickou a dále autobusem č. 119 (interval max. 10 minut) metrem B na Nové Butovice a dále autobusem č. 179 (interval max. 20 minut) V noci Linkou 510 z centra bez přestupu až na letiště Odjezdy z I. P. Pavlova: 0:31 4:31 v intervalu 30 minut Trasa: Na Beránku Budějovická I. P. Pavlova Karlovo náměstí Jiráskovo náměstí - Stadion Strahov Vypich Petřiny Divoká Šárka Letiště Ruzyně Jízdní doba ze zastávky I. P. Pavlova: 42 minut. Základní jízdné: 32 Kč 18

20 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Noční doprava... Noční provoz v období cca 0:30 4:30 hodin nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Páteří noční dopravy je 9 tramvajových linek (č ) v jednotném intervalu 30 minut. Všechny noční tramvajové linky na sebe navazují v centrální přestupní zastávce Lazarská a některé linky také ve vybraných ostatních zastávkách. Noční autobusové linky (č ) jezdí v intervalech 30 nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje nebo na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťuje 11 příměstských autobusových linek (č ), které navazují na síť městských nočních linek. Odjezdy posledních spojů metra z centrálních přestupních stanic: linka stanice směr pondělí až neděle A Muzeum Depo Hostivař 0:07 Můstek Dejvická 0:18 B Florenc Černý Most 0:24 Můstek Zličín 0:24 C Florenc Letňany 0:25 Muzeum Háje 0:22 Odjezdy příměstských nočních linek z konečných zastávek : linka zastávka odjezd zastávka odjezd 601 Chaplinovo nám. 1:45 ; 3:45 Lety 1:01*; 2: Sídliště Řepy ; 2:23 Beroun, aut.st. 1: Palmovka 2:07 Brandýs n.l.st.b.,aut.st. 1: Vítězné náměstí 1:45 Roztoky, rozc. Žalov 1: Modrá škola 1:55 Čestlice 2: Budějovická 2:10 Jílové u Prahy, nám. 1: Sídliště Řepy 1:53 Hostivice, Ve vilkách 1: Kobylisy 1: Strašnická 0:59 Říčany, Průmyslový areál, Černoskostelecká 23: Obchodní náměstí 2:24 Zlatníky-Hodkovice, náv. 1:19 * = spoj jede ze zastávky Sídliště = spoj jede ze zastávky Zličín 19

21 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Vyberte si správnou cestu... Kontaktní informace: Infolinka DPP (denně 8-21) Infolinka ROPID (denně cca 8-18) Internet Infocentrum ROPID Infocentra DPP Hlavní nádraží prostory Zákaznického centra ČD pondělí - neděle od 8:00 do 18:30 hodin Muzeum na linkách metra A a C v podchodu stanice Muzeum pondělí - neděle od 7:00 do 21:00 hodin Anděl na lince metra B ve vestibulu stanice Anděl (u křižovatky Anděl ) pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin sobota od 9:30 do 17:00 Nádraží Holešovice na lince metra C ve stanici Nádraží Holešovice, výstup do ulice Plynární pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin sobota od 9:30 do 17:00 Magistrát hlavního města Prahy v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 29 pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hodin Letiště Ruzyně (Terminál 1, Terminál 2) v příletových halách letiště pondělí - neděle od 7:00 do 22:00 hodin Vydal ROPID Rytířská 10, Praha 1, vydáno v červnu 2012 uzávěrka dat k 21. červnu

22 Informace přímo od zdroje Navštivte naše webové stránky na adrese vše potřebné pro cestování po Praze a okolí na jedné adrese možnost zasílání novinek na on-line vyhledávač spojení a databáze jízdních řádů interaktivní plán dopravy odjezdy autobusů ze zastávek v reálném čase úplný přehled výluk a změn mapy a informační materiály kompletní informace o tarifu a cenách jízdného užitečné rady pro bezproblémové cestování vše o preferenci veřejné dopravy v Praze zasílání zvolených jízdních řádů na při každé změně a mnoho dalšího Denně aktualizováno... Interaktivní plán dopravy Navštivte náš interaktivní plán dopravy na nebo přímé odkazy: ; a objevte kouzlo vždy aktuálních a snadno dostupných informací o cestování. Interaktivní plán dopravy přináší následující možnosti: přehledné vyhledání spojení přímo v mapě vyhledání spojení podle zastávky nebo linky u každé zastávky přímé zobrazení aktuálních odjezdů, odkaz na jízdní řády jednotlivých linek, přímý odkaz na podrobnou mapu okolí zastávky aktuální dopravní uzavírky a mimořádnosti samostatná vrstva pro bezbariérové cestování a noční provoz možnost vyhledání zastávky bez znalosti jejího názvu zanesení aktuálních výluk včetně odkazů na podrobné informace o nich

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015 Trvalé změny PID od 14. 6. 2015... 1 Tramvajová výluka na Evropské ulici... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 2 Prázdninový

Více

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 Obsah Trvalé změny PID od 1.10.2011... 1 Vlaková výluka na linkách S8 a S80... 1 Slevy na jízdném v Praze pro jednotlivé věkové kategorie... 2 Jízdenky

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Desetiměsíční kupon má omezenou volbu počátku platnosti na období od 15.8. do 1.11.

Desetiměsíční kupon má omezenou volbu počátku platnosti na období od 15.8. do 1.11. Informace o změnách v Tarifu PID Změna Tarifu PID je od 13. 6. 2010, s tím, že některé produkty budou zavedeny s pozdější platností nebo od data vyhlášení. K vyhlášení dojde na www.ropid.cz a www.dpp.cz.

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2004 Tarif IDS JMK Platí od 1. 1. 2004 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Tarifní pravidla... 4 IV.

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 8. 2008 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...14 IV. Cena za přepravu

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Platí

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.3.2016 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy Dopravního

Více

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 Obsah Tramvajová výluka v Zenklově ulici... 1 Autobusová výluka Vrané nad Vltavou Měchenice... 1 Midibusová linka 236 pojede dvakrát častěji... 2 Novinky

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 15 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 9. 2014 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III. se mění odst. 6., písm. c), bod cc) a nově zní takto:

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 18.11.2014 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho MHD PRAHA

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho MHD PRAHA pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho MHD PRAHA 5. 8. 9. 2013 (závody 6. 7. 9. 2013) Stadion Evžena Rošického, Stadion Přátelství, Praha Strahov 2 Obsah JÍZDNÉ PO PRAZE...

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost od 1. dubna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 4 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Platnost: od 1. ledna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS...

Více

Číslo 17/2012 Vyšlo 2.10.2012

Číslo 17/2012 Vyšlo 2.10.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODA Číslo 17/2012 Vyšlo 2.10.2012 Obsah Tramvajová výluka Želivského Vozovna Strašnice... 1 Trvalé změny od 24. 9. 2012... 1 Plná integrace železniční zastávky Stratov... 2 Trvalé změny

Více

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2014 Vyšlo 6. 1. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 6. 1. 2014... 1 Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku... 1 Nová zastávka v Tuchoměřicích...

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL)

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) OBSAH : 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Přehled jízdních dokladů IDOL, kategorií cestujících a druhů jízdného...

Více

Zrušení zastávky Na Padesátníku pro linku 119

Zrušení zastávky Na Padesátníku pro linku 119 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01 / 2016 Vyšlo 15. 01. 2016 Trvalé změny PID od ledna 2016... 1 Zrušení zastávky Na Padesátníku pro linku 119... 1 Všechny železniční tratě zařazené do PID budou od 1.

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 1 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 11. 4. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. n) a nově zní takto: n) Čipová

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH A TRAMVAJOVÝCH LINEK v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín Vážení cestující, k datu otevření nyní rekonstruované tramvajové trati v ulicích

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod

Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod Obsah: 1) Použití a jednotlivé typy čipových karet 2) Způsob odbavování cestujících 3) Postup odbavení při vstupu do vozidla 4) Zhotovování jednotlivých druhů čipových

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

Informace k novému Tarifu 2012

Informace k novému Tarifu 2012 Informace k novému Tarifu 2012 Pisárecká tramvajová souprava T3P 1589 + 1558 vjíždí do smyčky Královo Pole, nádraží na lince 6. Foto: Martin Šmerda Co se starými jízdenkami 1. Do kdy platí nevyužité jednorázové

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014 Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ

METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ Příloha č. 5 METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ Verze 4.2 ze dne 17. 3. 2016. M-line a.s. BC Dopravní systémy s.r.o. 1 OBSAH 1. TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Projektové záměry RO v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Ing. Radim Vysloužil 20. května 2014 Integrace veřejné dopravy v Praze

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce Lucie Siegerová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Vypracovala: Lucie

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů Prosinec 2011 A. CENÍK MHD PÍSEK platný od 01.01.2012 (ceny jsou uvedeny včetně DPH) A.I. POPLATKY Poplatek* za vydání a personifikaci čipové karty Poplatek* za

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 19.01. 2016 I. ZÁKLADNÍ

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

Pražská tramvajová doprava

Pražská tramvajová doprava Pražská tramvajová doprava Trendy evropské dopravy 17.5.2012 Jan Šurovský Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Největší provozovatel hromadné dopravy osob v ČR 100% vlastníkem je hl. město Praha Největší

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Anna Mašatová

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Anna Mašatová Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikohospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Anna Mašatová 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikohospodářská fakulta Katedra logistiky Studijní obor: Podniková ekonomika

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 2011 Objednání jízdních řádů PID Na webových stránkách organizace ROPID najdete unikátní aplikaci, která umožňuje v rámci Portálu zastávkových jízdních řádů PID každému uživateli

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Konference Trendy evropské dopravy - Praha - 16. 6. 2014 Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 Odbor dopravy V Písku dne: 21.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Cenový dodatek pro rok 2012 a ceník jízdného MHD Písek. NÁVRH USNESENÍ Návrhy

Více

Nový Tarif PID od 1.7.2011

Nový Tarif PID od 1.7.2011 Nový Tarif PID od 1.7.2011 Novinky v bezplatné přepravě Dítě od narození do 6 let* jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu nemusí nijak prokazovat věk * do dne předcházejícímu dni 6. narozenin Dítě od 6 do 10

Více

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. ledna 2016 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na Rovinkách 211, 513 01 Semily IČ: 28360010 Úvod Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. Obsah A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH

Více

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432)

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432) Rozšíření PID od 10..01 Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 43) Výhody integrace možnost cestovat na jednu jízdenku s libovolným počtem přestupů (v

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 17 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 14. 12. 2014 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. II. se mění odst. 1., písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY Ing. Filip Drápal ROPID, Praha 1. REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY: ŽELEZNICE JAKO PÁTEŘ Dopravní opatření v oblasti železniční dopravy pro období jízdního

Více

3. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

3. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 13/2015 3. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Provoz Městské autobusové dopravy v Hranicích

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Provoz Městské autobusové dopravy v Hranicích MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava přednáška FD ČVUT 7.5.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Článek 1: Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) obchodní

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid ropid.mepnet.cz www.ropid ropid.cz 10.3.2008 www.ropid ropid.cz www.caovd caovd.czcz www.emta emta.com www.ids ids.zastavka.net Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému

Více

WWW.DPP.CZ. Pořiďte si. opencard

WWW.DPP.CZ. Pořiďte si. opencard WWW.DPP.CZ Pořiďte si opencard co nejdříve! 13. listopadu 2010 mají dospělí a senioři ve věku 60 70 let na území Prahy poslední možnost koupit si papírové časové jízdenky. infolinka 12 444 www.opencard.cz

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen dopravce), na základě zákona č. 266/1994Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou

Více

Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o.

Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o. Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy:

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí odboru plánování. Proměny sítě autobusů Pražské integrované dopravy

Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí odboru plánování. Proměny sítě autobusů Pražské integrované dopravy Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí odboru plánování Proměny sítě autobusů Pražské integrované dopravy Síť autobusů v Praze v 90. letech Složitá síť - velké množství linek s různými rozsahy provozu (často

Více

1) Popis dopravního řešení

1) Popis dopravního řešení Návrh dopravního opatření NOVÁ METROPOLITNÍ SÍŤ AUTOBUSOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...8 3) Provozní parametry...13 4) Dopravce...13 5) Termín realizace...13 Regionální

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3

Více

1. Předmluva... 4 Cestování s ODISkou... 6 Elektronická peněženka (EP)... 6 Jak používat odbavovací terminál ve vozidlech DPO za použití EP...

1. Předmluva... 4 Cestování s ODISkou... 6 Elektronická peněženka (EP)... 6 Jak používat odbavovací terminál ve vozidlech DPO za použití EP... Ne 012015 11:55 Obsah Předmluva... 4 Základní pojmy... 5 Cestování s ODISkou... 6 3. Elektronická peněženka (EP)... 6 4. Jak používat odbavovací terminál ve vozidlech DPO za použití EP... 6 4. Výchozí

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS

Elektronické odbavování cestujících v IDS VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 3. 11. 2011 Elektronické odbavování cestujících v IDS Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Jan Šimůnek ROPID ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, zaloţený

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou na objednávku společnosti LEO Express a.s. Tyto Smluvní přepravní podmínky byly schváleny statutárním orgánem společnosti

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst

Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Dusíme se!, Je tu hrozný hluk!, Tam se zase

Více

Řešení pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě a návazné služby

Řešení pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě a návazné služby Řešení pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě a návazné služby Březen 2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky, a.s. a nelze je tedy sdělovat třetím

Více

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čenkovice se na svém zasedání dne 26.10.2011 usnesením č. 80/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

www.parkovaniruzyne.cz

www.parkovaniruzyne.cz PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ, Parkování Ruzyně Dovolenkové parkování (dále jen Provozní řád ) 1. Základní údaje 1.1 Služba Parkování Ruzyně nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se

Více

89/99 DESET LET POTÉ. Nová doba přinesla nové podmínky i pro Dopravní podnik

89/99 DESET LET POTÉ. Nová doba přinesla nové podmínky i pro Dopravní podnik 89/99 DESET LET POTÉ listopad 1999 číslo 11 zdarma Nová doba přinesla nové podmínky i pro Dopravní podnik Několik dní nás dělí od 17. listopadu. Méně či více halasně si budeme připomínat události před

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 1998R2121 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998,

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3 platný od 11. 12.

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Příměstská železnice v pražské aglomeraci

Příměstská železnice v pražské aglomeraci Příměstská železnice v pražské aglomeraci foto www.trainweb.cz Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD, a.s., pro osobní dopravu Základní koncepce rozvoje pražské příměstské a městské železnice:

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2011 1/55 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID... 3 III. Jízdné v systému PID... 8 IV. Cena

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 21/2013 Vyšlo 15. 11. 2013 Obsah Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná... 1 Praha a Středočeský kraj: na cestě ke sloučení obou dopravních systémů... 1 ROPID oslaví 20

Více