Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard"

Transkript

1 Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka

2 Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce 2010 dochází k několika zásadním změnám v Tarifu Pražské integrované dopravy a my bychom Vás o nich rádi alespoň stručně informovali, podrobné informace naleznete na a nebo Vám na Vaše dotazy ochotně odpoví na infolince Od cestují Děti a Junioři na území hl. m. Prahy pouze na elektronické jízdné nahrané na opencard Od cestují děti do 10 let na území hl. m. Prahy zdarma (ve vlacích na území Prahy ode dne vyhlášení), podmínkou je prokázání věku dítěte (děti od 6 do 10 let) je možné zakoupit roční jízdenku kdykoliv v průběhu celého roku je možné přerušit platnost roční jízdenky až na 60 dní v roce - maximálně 2x za dobu platnosti na minimálně 14 dnů, celkově maximálně na 60 dnů (za obě přerušení), o dobu přerušení bude prodloužena doba platnosti časové jízdenky - přerušení lze provést až 60 dní dopředu - v roce 2010 je přerušení zdarma - přerušení lze provést osobně (nebo na základě ověřené plné moci) na přepážce Vratky, Centrální dispečink DP (přepážka č. 9) a v předprodejním místě ve stanici metra Můstek na lince B (od také v předprodejních místech ve stanicích metra Roztyly a Letňany na lince C), Infocentrech DPP Muzeum, Anděl, Nádraží Holešovice a Magistrát (Škodův palác) - přerušení lze provést také u již zakoupených 365denních jízdenek - platnost přenosné roční jízdenky nelze přerušit Od si mohou Děti, Junioři a Studenti zakoupit nové druhy předplatních časových elektronických jízdenek s volitelným počátkem platnosti platných na území hlavního města Prahy, a to 5měsíční a 10měsíční (omezeně volitelný počátek platnosti od do ) mohou senioři nad 70 let věku cestovat vlaky na území hl. m. Prahy zdarma, pokud si nahrají na opencard doklad Senior 70+ mohou děti ve věku 6 až 10 let prokazovat svůj věk pro dopravu zdarma na území Prahy také nahráním dokladu Dítě 6 10 na opencard Od cestují Dospělí a Senioři na území hl. m. Prahy pouze na elektronické jízdné nahrané na opencard, ceny se nemění OPENCARD NABÍZÍ SLEVY AŽ 50%! S opencard získáte slevy na více než 40 místech, v nejrůznějších kulturních URXOVA i zábavních organizacích, na vybrané zboží v obchodech či služby. 2 Přehled slev najdete na 3

3 2. Přehled základního jízdného na území hl. m. Prahy JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU Základní * Limitovaná 1 den 3 dny ** 5 dní ** Měsíční 30denní Čtvrtletní 90denní Roční 5měsíční 10měsíční Δ 75 min. 20/30 min. 24 hodin 72 hodin 120 hodin Dospělý ΔΔ Dítě Dospělý 26 Kč 18 Kč 100 Kč 330 Kč 500 Kč PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY Junior Dítě 13 Kč 9 Kč 50 Kč Student 550 Kč 550 Kč Kč Kč Kč 130 Kč 360 Kč 260 Kč 720 Kč 260 Kč 260 Kč 720 Kč 720 Kč 600 Kč Kč Kč Kč Kč Kč PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PŘENOSNÉ 30denní/měsíční 90denní/čtvrtletní 365denní 670 Kč Kč Kč Senior 13 Kč Senior 9 Kč 50 Kč 250 Kč 250 Kč 660 Kč 660 Kč Předplatní časové jízdenky lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, tzv. přenosné, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie. (neplatí **) DOSPĚLÝ Jízdenky pro jednotlivou jízdu Jsem dospělý, je mi 15 a více let. pozn. Předplatní časové jízdenky Jsem dospělý, je mi 19 a více let. pozn. DÍTĚ Jsem dítě od 10 do 15 let (povinnost prokázat věk dítěte). pozn. JUNIOR Jsem junior od 15 do 19 let. pozn. STUDENT Jsem student od 19 do 26 let, držitel průkazky Student let, pro přiznání slevy se vyžaduje potvrzení ze školy akreditované MŠ ČR. pozn. SENIOR Jsem dospělý od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID Senior pozn. Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné. pozn. Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. * Jízdenka s omezenou přestupností pro tramvaje a autobusy platí jako nepřestupní do 20 minut od označení. Pro metro platí jako přestupní do vzdálenosti 5 stanic, nepočítaje nástupní stanici. Přestupní stanice se započítává pouze jednou. Zároveň nesmí doba pobytu v přepravním prostoru překročit 30 minut od označení. Pro lanovku, přívozy a noční linky neplatí. ** Umožňuje cestování 1 dítěte do 15 let s sebou bezplatně (povinnost prokázat věk dítěte). pozn. Δ S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od do Δ Δ Cestující, držitel předplatní časové jízdenky pro dospělé, může o sobotách, nedělích a svátcích přepravit bezplatně 1 dítě do věku 15 let (povinnost prokázat věk dítěte). pozn. U elektronických jízdenek nahrávaných na opencard (měsíční, čtvrtletní, roční, 5měsíční a 10měsíční Δ ) a papírových 30denních a 90denních jízdenek si lze zvolit počátek platnosti. Bezplatná přeprava Na území Prahy děti do 10 let věku (povinnost prokázat věk dítěte 6 až 10 let) a držitelé občanského nebo identifikačního průkazu PID starší 70 let jezdí zdarma (pro přepravu ve vlacích je nutné mít opencard s nahranou aplikací Senior 70+, pro děti od 6 do 10 let je přeprava ve vlacích na území Prahy zdarma ode dne vyhlášení). Mimo území Prahy se bezplatně přepravují pouze děti do 6 let věku a držitelé občanského průkazu a identifikačního průkazu PID nad 70 let jen v příměstských autobusových linkách PID. Přeprava zavazadel 13 Kč 26 Kč 0 Kč Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích, bezplatně se přepravuje kočárek s dítětem. Úplné znění Tarifu PID je k dispozici v Infocentrech Dopravního podniku, v předprodejních místech ve stanicích 4 metra a dále na nebo 5

4 V Praze Vnejší pásma PID 3. Průkazky možnosti, jak se prokázat Základní přehled možnosti dokladování nároku na zvýhodněné jízdné dle jednotlivých tarifních kategorií. Poznámka: U určení věku vždy platí ode dne uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Děti do 6 let věku cestují v rámci Pražské integrované dopravy zdarma a nemají povinnost prokazovat svůj věk. Děti od 6 do 10 let na území hlavního města Prahy cestují zdarma (ve vlacích na území hl. m. Prahy ode dne vyhlášení) a mají povinnost prokázat svůj věk. Prokázat svůj věk mohou průkazkou, na které je jméno, příjmení, datum narození (nebo rodné číslo), fotografie a razítko (nebo specifické znaky) vydavatele průkazky nebo nahráním dokladu Dítě 6 10 na opencard (poplatek 20 Kč). Děti od 6 do 10 let věku mimo území hlavního města Prahy v rámci vnějších pásem PID cestují za zvýhodněné jednotlivé a předplatní časové jízdné, a to na základě průkazky PID Žákovská nebo opencard. Papírovou žákovskou průkazku si lze nechat vystavit v předprodejních místech ve stanicích metra. Děti od 10 do 15 let v rámci PID cestují za zvýhodněné jízdné na jednotlivých jízdenkách a předplatních časových jízdenkách a mají povinnost prokázat svůj věk. Prokázat svůj věk mohou průkazkou, na které je jméno, příjmení, datum narození (nebo rodné číslo), fotografie a razítko (nebo specifické znaky) vydavatele průkazky. Předplatní časové jízdné na území hlavního města Prahy lze nahrát pouze na opencard, mimo území hlavního města Prahy (ve vnějších pásmech) lze nadále používat papírové průkazky. K vydání průkazky PID Žákovská je nutné doložit věk dítěte a poskytnout osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo). K vydání průkazky je nutná přítomnost zákonného zástupce dítěte s řádně vyplněnou žádankou (lze si ji vytisknout na fotografií dítěte o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok) a rodným listem dítěte (případně ověřenou kopií). Předložení rodného listu dítěte je možno nahradit občanským průkazem v těch případech, kdy dítě žadatele je v tomto občanském průkazu zapsáno včetně svého rodného čísla, případně cestovním pasem. Identifikace zákonného zástupce se ověřuje srovnáním rodného listu dítěte s občanským průkazem zákonného zástupce. Tuto průkazku lze použít jako doklad nároku na bezplatnou přepravu dětí ve věku 6 až 10 let na území hl. m Prahy (ve vlacích až ode dne vyhlášení). Vystavení průkazky PID pro dítě 6 až 15 let stojí 20 Kč (pouzdro 10 Kč) a vystavuje se v předprodejních místech v metru. Průkazka se vystavuje na 5 let. Junioři od 15 do 19 let cestují v rámci celého PID za plnocenné jednotlivé jízdné a zvýhodněné předplatné časové jízdné na opencard na území hl. m. Prahy a na opencard nebo průkazku PID Junior mimo území hl. m. Prahy (vnější pásma). Pro využití zvýhodněného jízdného mimo území hl. m. Prahy je nutné doložit potvrzení o studiu. K vydání průkazky PID Junior je nutné doložit věk žadatele a poskytnout osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo). K vydání průkazky je nutné předložit řádně vyplněnou žádanku (lze si ji vytisknout na fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok) a občanský průkaz nebo cestovní pas. v metru. Průkazka se vystavuje na 5 let. 6 7

5 Studenti od 19 do 26 let cestují v rámci celého PID za plnocenné jednotlivé jízdné a zvýhodněné předplatní časové jízdné. Toto zvýhodnění se poskytuje do ukončení studia, maximálně však do 26 let. Student je povinen prokázat se potvrzením o studiu. Studentem od 19 do 26 let věku se rozumí student středních škol zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, starší 19 let nebo student vysokých škol zřízených podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdější předpisů, v obou případech s výjimkou studentů trvale samostatně výdělečných. Při žádosti o vystavení průkazky PID pro studenty od 19 do 26 let nebo nahrání této tarifní kategorie na opencard je student povinen prokázat, že je studentem na výše citované škole. Doložení nároku na slevu pro studenty od 19 do 26 let při zakupování jízdních dokladů je dopravcem požadováno vždy, nejméně však na začátku školního roku nebo na začátku semestru a musí se prokazatelně vztahovat k období, na které žadatel slevu požaduje. Pro studenty od 19 do 26 let věku lze použít k doložení nároku na slevu při zakupování jízdních dokladů mezinárodní identifikační průkaz pro studenty (ISIC) platný pro aktuální školní rok. Nepředloží-li cestující požadovaný doklad, kterým dokládá nárok na slevu v dopravcem určeném termínu, nárok na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na průkazce PID. Pokud průkazka PID studenta střední školy od 19 let do 26 let a studenta vysokých škol od 19 do 26 let nebyla vystavena v aktuálním školním roce / akademickém roce, je držitel povinen nosit v pouzdře spolu s časovou jízdenkou i Potvrzení o studiu v tomto školním roce, tato povinnost se vztahuje i na držitele osobní karty opencard, kteří uplatňují nárok na slevu student od 19 do 26 let. Pokud průkazka PID nebo opencard nebyla vystavena v aktuálním školním roce a není opatřena potvrzením o studiu v aktuálním školním roce, je tento jízdní doklad neplatný. K vydání průkazky PID Student je nutné doložit věk žadatele a poskytnout osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo). K vydání průkazky je nutné předložit řádně vyplněnou žádanku (lze si ji vytisknout na fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok) a občanský průkaz nebo cestovní pas. Student je povinen prokázat se potvrzením o studiu. v metru. Průkazka se vystavuje na 5 let. V případě zániku nároku na slevu je platnost průkazky ukončena posledním dnem měsíce, v němž došlo k zániku nároku na slevu. Do data ukončení platnosti k vyhlášenému datu jsou v platnosti i průkazky vydávané do označené Student VŠ a Student SŠ včetně nároku na poskytované služby. Dospělý od 15 do 60 let cestují v rámci celého PID za plnocenné jednotlivé jízdné a předplatné časové jízdné na opencard nebo na průkazku PID Občanská (mimo výše uvedené tarifní kategorie Junior a Student). Průkazka PID může být s evidencí nebo bez evidence údajů. Výhody průkazky PID s evidencí jsou: možnost zpětného doložení platného jízdního dokladu při zapomenutí jízdního dokladu, vrácení alikvotní části za nevyužité jízdné a možnost vydání duplikátu. Tyto výhody platí i pro opencard, navíc u opencard je ještě možnost přerušení platnosti roční jízdenky. K vydání průkazky PID Občanská je nutné poskytnout osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo). K vydání průkazky je nutné předložit řádně vyplněnou žádanku (lze si ji vytisknout na fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok) a občanský průkaz nebo cestovní pas. V případě průkazky bez evidence se požadují pouze osobní údaje jméno a příjmení, tyto osobní údaje jsou uvedeny pouze na jízdním dokladu. Požadovaným dokladem je občanský průkaz nebo cestovní pas. I. P. PAVLOVA 8 9

6 Vnejší pásma PID Od budou papírové průkazky PID pro kategorii Dospělý vydávány pouze pro použití ve vnějších pásmech. v metru. Průkazka se vystavuje na 5 let. Senioři od 60 do 70 let cestují v rámci PID pouze na území hl. m. Prahy za zvýhodněné jednotlivé jízdné a zvýhodněné předplatné časové jízdné na opencard nebo na průkazku PID Senior Při žádosti o vydání průkazky nebo nahrání tarifní kategorie na opencard musí žadatel doložit věk. K nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy lze použít průkazku PID Senior nebo opencard s nahranou tarifní kategorií. K vydání průkazky PID Senior je nutné doložit věk žadatele a poskytnout osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo). K vydání průkazky je nutné předložit řádně vyplněnou žádanku (lze si ji vytisknout na fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok) a občanský průkaz nebo cestovní pas. v metru. Průkazka se vystavuje na 10 let. K vydání identifikační průkazky PID je po žadateli požadována fotografie o rozměrech 3,5 4,5 cm a na zadní straně fotografie čitelně napsané jméno a příjmení. Žadatel současně doloží, že je starší 70 let oficiálním dokladem, který obsahuje jméno, příjmení, fotografii a datum narození. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nová identifikační průkazka. v metru. Průkazka se vystavuje na 10 let. K vydání opencard je nutné, aby žadatel nebo zákonný zástupce u dítěte podal žádost a přiložil fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok). Žádost lze podat na kontaktním místě nebo prostřednictvím internetu na V žádosti je nutné požádat o aktivaci aplikace DOS. Karta bude vystavena zdarma do 14 dnů. Podrobné informace k vydání opencard naleznete na Senior nad 70 let cestuje v rámci celého PID zdarma (vyjma vlaků). Pro uznání nároku na bezplatnou přepravu je nutné doložit věk, a to občanským průkazem, platným povolením k pobytu v České republice, identifikační průkazkou PID nebo nahráním dokladu Senior 70+ na opencard (poplatek 20 Kč). Bez doložení nároku na bezplatnou přepravu zaplatí osoba nad 70 let plnocenné jízdné. Od je možné cestovat zdarma i ve vlacích na území hl. m. Prahy, a to pouze na základě nahrání dokladu Senior 70+ na opencard. Tento doklad je vydáván na dobu 4 let a je zpoplatněn 20 Kč

7 4. Seznam kontaktních míst Adresa Provozní doba Prodej papírového jízdného* Prodej elektronic. jízdného Sběr žádostí opencard Předání karty opencard IFC Muzeum stanice metra linek A a C po ne, i svátky IFC Magistrát Škodův palác Jungmannova 35, Praha 1 po pá IFC Nádraží Holešovice stanice metra linky C, výstup po pá , so směr tram, Plynární ulice IFC Anděl stanice metra linky B, směr Anděl po pá , so Dejvická stanice metra linky A po pá , so Můstek stanice metra linky A po pá , so Náměstí Míru stanice metra linky A po pá , so Želivského stanice metra linky A po pá , so Strašnická stanice metra linky A po pá , so Skalka stanice metra linky A po pá , so Depo Hostivař stanice metra linky A po pá , so Zličín stanice metra linky B po pá , so Lužiny stanice metra linky B po pá , so Luka stanice metra linky B po pá , so Hůrka stanice metra linky B po pá , so Smíchovské nádraží stanice metra linky B po pá , so Anděl stanice metra linky B po pá , so Karlovo náměstí stanice metra linky B po pá , so Můstek stanice metra linky B po pá , so Florenc stanice metra linky B po pá , so Palmovka stanice metra linky B po pá , so Vysočanská stanice metra linky B po pá , so Hloubětín stanice metra linky B po pá , so Rajská zahrada stanice metra linky B po pá , so Černý Most stanice metra linky B po pá , so Háje stanice metra linky C po pá , so Opatov stanice metra linky C po pá , so Roztyly stanice metra linky C po pá , so Kačerov stanice metra linky C po pá , so Vyšehrad stanice metra linky C po pá , so I. P. Pavlova stanice metra linky C po pá , so Nádraží Holešovice stanice metra linky C po pá , so Kobylisy stanice metra linky C po pá , so Ládví stanice metra linky C po pá , so Prosek stanice metra linky C po pá , so Letňany stanice metra linky C po pá , so CD Bojiště hala Centrální dispečink DPP, po pá , so Na Bojišti 5, Praha 2 ZC Palác Adria Jungmannova 31, Praha 1 po čt , pá ZC Škodův palác Jungmannova 35, Praha 1, po pá přepážky č. 59 a 60 Úřad MČ Praha 13 Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 po a st , út a čt , pá MK Bohnice Těšínská 4, Praha 8 út pá , so MK Břevnov Bělohorská 56, Praha 6 út pá , so MK Černý Most Gen. Janouška 2, Praha 14 út , st čt , pá MK Ďáblice Burešova 2, Praha 8 út a čt , st , pá , so MK Holešovice Ortenovo nám. 37, Praha 7 út , st čt , pá MK Korunní Korunní 68, Praha 11 út pá , so MK Lužiny Archeologická 1, Praha 13 út pá , so MK Novodvorská Novodvorská 151, Praha 4 út a čt , st , pá , so MK Opatov Opatovská 14, Praha 11 út pá , so MK Prosek Měšická 3, Praha 9 út a čt , st , pá , so Expresní výroba opencard MK Školská Školská 30, Praha 1 út pá , so MK Smíchov Nám. 14. října 15, Praha 5 út pá , so MK Dejvice NTK Technická 6, Praha 6 po , út pá , so MK Ústřední Mariánské náměstí 1, Praha 1 út pá , so platba kartou ZC - zákaznické centrum opencard pozn. Od do hodin jsou předprodejní místa ve stanicích metra zavřena 13 - bezbariérový přístup IFC - Infocentra MK - pobočky Městské knihovny, v pondělí zavřeno * - včetně klouzavých kuponů z důvodu polední přestávky. Mezi až hod. jsou na předprodejních místech 30min. technické přestávky aktuální informace naleznete na

8 5. Pořiďte si jízdné přes e-shop na K čemu slouží e-shop? Na naleznete elektronický obchod pro internetový prodej časových kuponů městské a příměstské dopravy. na e-shopu si můžete zakoupit časový elektronický kupon na opencard získáte další výhody a ušetříte čas Jak koupit časový kupon přes internet? Máte možnost nakupovat anonymně, bez registrace, anebo se registrovat a založit si na e-shopu uživatelský účet. Nákup pro neregistrované uživatele 1. Způsob platby Způsob platby ovlivňuje nejbližší možný začátek platnosti časového kuponu. Při volbě platby příkazem z účtu vám e-shop nabídne pozdější začátek platnosti než u platby kartou. Zvolte způsob platby: platební karta platební příkaz 2. Výběr jízdného a) Začátek platnosti časového kuponu nastavte si v kalendáři požadovaný začátek platnosti svého časového kuponu (minimální datum počátku je ovlivněno způsobem platby) časový kupon s kratší než roční dobou platnosti si můžete objednat maximálně s předstihem 59 dnů pro tarifní kategorie Dítě, Junior a Senior je dočasně možné nahrát časové kupony pouze po předchozí aktivaci na kontaktních místech pro prodej elektronického jízdného (viz tabulka str ), pro tarifní kategorii Student je možné v aktuálním školním roce poprvé nahrát kupon až po předložení potvrzení o studiu nebo studentské karty b) Výběr typu časového kuponu zvolte typ svého časového kuponu nabídka obsahuje různé kombinace tarifní kategorie a platnosti c) Volba pásma pro časový kupon neplatí pro zvýhodněné jízdné d) Detail časového kuponu v tomto kroku si zkontrolujte vámi zadaný časový kupon, pokud je správně, pokračujte v nákupu vložením do košíku e) Košík zobrazí se vám výpis nákupu Elektronický časový kupon na opencard zakoupený přes e-shop je potřeba aktivovat v dobíjecích automatech, tzv. validátorech, ve stanicích metra. Validátory ve stanicích metra: Linka metra C: Letňany, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, I. P. Pavlova, Vyšehrad, Pražského povstání, Budějovická, Kačerov, Roztyly, Opatov, Háje Linka metra B: Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Můstek, Náměstí Republiky, Florenc, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Černý Most Validátory v Infocentrech: Anděl, Nádraží Holešovice, Muzeum Validátor lze také použít pro kontrolu platnosti nahrané elektronické jízdenky. 14 ANDĚL 15

9 si Dospělí a Senioři mohou naposledy zakoupit papírové předplatní časové jízdenky platné na území hl. m. Prahy. VYSOČANSKÁ Podrobné informace o Tarifu PID naleznete na nebo Na Vaše dotazy k Tarifu PID odpoví na infolince Podrobné informace o opencard naleznete na Na Vaše dotazy k opencard odpoví na infolince srpen 2010

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 1. 2008 I... Úvodní ustanovení...3 II... Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III....Jízdné v systému PID...11 IV.... Cena za

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 1. Tarif Pražské integrované dopravy (dále PID) ství v systému PID způsob a postup při uplatňování cen jízdného

Více

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IDOL PLATNÝ OD 1.1. 2015 1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) Tarif IDOL je vyhlášen v souladu s Cenovým výměrem MF č.01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK 5/2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne 30.11.2010 usnesením č. 1601/10/RK usnesla vydat

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

NÁMĚSTÍ MÍRU. Již 135 let. s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ

NÁMĚSTÍ MÍRU. Již 135 let. s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ NÁMĚSTÍ MÍRU Již 135 let s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ WWW.DP.CZ 135 let městské hromadné dopravy Vážení cestující, většina z nás, kteří žijeme a pohybujeme se v Praze, využívá služeb

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009 Dodatek č. 2 platný od

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost od 1. ledna 2015 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost: od 1. ledna 2014 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PMDP, A.S. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PŘI PŘEPRAVĚ V TRAMVAJÍCH, TROLEJBUSECH A AUTOBUSECH PLZEŇSKÝCH MĚSTSKÝCH DOPRAVNÍCH PODNIKŮ, A.S. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Návod pro využívání ODISky

Návod pro využívání ODISky Návod pro využívání ODISky ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Platné při přepravě v tramvajích, trolejbusech a autobusech Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Platné od 1. 6. 2014 Tel.: +420

Více