MANUÁL KAMPANĚ ORGANIZACE ADRA MINCE DENNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL KAMPANĚ ORGANIZACE ADRA MINCE DENNĚ"

Transkript

1 I. INFORMAČNÍ ČÁST MANUÁL KAMPANĚ ORGANIZACE ADRA MINCE DENNĚ CÍL KAMPANĚ Cílem kampaně je získat pro organizaci ADRA nové drobné dárce do staronového projektu 365+ aneb Mince denně. Nová kampaň i program ponesou název pouze Mince denně. Tento program je založen na myšlence, že i malý dar pouhá mince denně může znamenat velkou pomoc. Zaměřuje se především na oslovení široké veřejnosti v České republice. Nejedná se o sbírání peněz do kasiček, ale o komunikaci s veřejností o tom, že pravidelná a dlouhodobá podpora, byť malou částkou měsíčně, je nejlepší cesta, jak neziskovou organizaci podporovat, a pomáhat tak udržitelnosti projektů. Proč se chceme zaměřit na drobné pravidelné dárce? Pravidelné darování se stává běžným prostředkem, jak podpořit neziskovou organizaci, ke které mám důvěru a jejíž činnost znám. Příspěvky od individuálních dárců bývají sice menší, ale protože jsou pravidelné, tvoří důležitý a trvalý přísun prostředků. Během kampaně se budeme na veřejnost obracet s prosbou o malé, ale pravidelné dary minci denně s apelem, že největší přínos má pomoc, která je pravidelná a dlouhodobá. Široká základna pravidelných individuálních dárců znamená pro organizaci jednu z klíčových oblastí jistoty a růstu. Jejich příspěvky tvoří důležitý a trvalý přísun prostředků, který umožňuje vytvářet finanční rezervu a pružně reagovat v případech živelních pohrom jako jsou povodně či zemětřesení. VYUŽITÍ PENĚZ Peníze nashromážděné v tomto programu budou využity následujícím způsobem: 1/3 na domácí projekty ADRA v České republice (Dobrovolnická centra ADRA, projekt PRVák, pomoc při mimořádných událostech, KIP týmy, aj.) 1/3 na zahraniční projekty (humanitární i rozvojové projekty) 1/3 na administrativu a celkový rozvoj organizace ADRA: zajišťování různých zdrojů financování organizace, komunikace s veřejností, vzdělávání zaměstnanců, audity, administrativní náklady, provoz webových stránek a další náklady na propagaci, náklady na dopravu po ČR, monitorovací cesty aj. ČASOVÝ HARMONOGRAM Mediální kampaň bude probíhat ve dvou hlavních vlnách: 1. a) Oficiální zahájení bude 29. května (v den, kdy ADRA slaví svoje dvacáté narozeniny). V té době bude podpořena inzercí v tištěných a on line médiích. b) V polovině června bude realizována plakátovací kampaň v různých městech ČR. 2. Druhá vlna začne v září 2012 opět inzercí v tištěných a on line médiích, rámečky v příměstských vlacích a v některých městech také inzercí v dopravních prostředcích. V září nebo v říjnu plánujeme uspořádat malou tiskovou konferenci na téma Individuální Manuál kampaně Mince denně

2 dárcovství. Prostřednictvím článků v médiích chceme veřejnosti vysvětlit, proč je pro neziskové organizace důležitá právě dlouhodobá podpora drobných dárců. KDO MŮŽE BÝT DÁRCEM PROGRAMU? Každý dospělý člověk s vlastním příjmem, který projeví ochotu pomáhat lidem v nouzi v České republice i ve světě. Člen programu Mince denně nemusí být boháč, a přesto může organizaci ADRA mincí denně významně pomoci realizovat české i zahraniční projekty. Program bude mít NOVĚ tři skupiny členů: a) Fyzické osoby b) Právnické osoby (např. drobní živnostníci, menší firmy) c) Neformální kolektivy (např. třída, sportovní oddíl, parta, zaměstnanecký kolektiv, aj.) JAK SE ZAPOJIT DO PROGRAMU MINCE DENNĚ? Nejjednodušší možnost: Vyplnění elektronického formuláře na webových stránkách V přihlášce nebo na formuláři si dárci mimo jiné vyberou, který z českých projektů si přejí třetinou svého daru podpořit (vybrané dobrovolnické centrum ADRA, Prvák, KIP týmy). Po vyplnění přihlášky dárce do e mailové schránky obdrží číslo účtu s variabilním symbolem. Poté už si u své banky může zřídit trvalý příkaz a svůj dar (30 Kč, 60 Kč, 100 Kč nebo i více podle možností každého) Adře posílat měsíčně nebo čtvrtletně. Vyplněním formuláře na tištěné přihlášce (např. při osobním kontaktu, na venkovním stánku Adry a podobně). Vyplněnou přihlášku poté dárce poštou zašle do Adry a zařídí si trvalý příkaz s použitím variabilního symbolu projektu v ČR (ADRA dobrovolnického centra), který si zvolí. Další možností je pravidelné příspěvky zasílat složenkou. Takový způsob posílání peněz je časově náročnější a navíc v porovnání s bankovním příkazem vyžaduje vyšší poplatky za složenky. (Pokud si dárce zařídí trvalý bankovní příkaz na bankovní přepážce nebo prostřednictvím on line bankingu, peníze budou z jeho účtu posílány každý měsíc automaticky a dále se už o nic starat nemusí.) Při komunikaci o programu Mince denně nezapomeň zdůraznit, že dárci mohou využít možnost potvrzení pro odpočet daru z daňového základu v ročním zúčtování (lze uplatnit, pokud úhrnná hodnota uznatelných darů převýší částku 1 000, Kč za kalendářní rok s tím, že lze sčítat i dary jiným organizacím). K DISPOZICI BUDOU TYTO PROPAGAČNÍ MATERIÁLY/PODKLADY: Letáky rozměru A5 k rozdávání na ulicích Plakáty rozměru A3 k výlepu Leták s všeobecnými informacemi o Adře a s přihláškou do Mince denně Text e mailu se základními informacemi o kampani k oslovení novinářů, firem, lidí ze sboru, známých, aj. Banner k umístění na webové stránky, kterým se lidé proklikem dostanou na web Grafické podklady pro inzerci v tištěných médiích Presskit podklady pro novináře k tématu 20. výročí organizace ADRA a s informacemi o kampani Mince denně, fotkami aj. Zbylé materiály z Velikonočních sbírek trička, balónky, transparenty, magnetky, aj. Omalovánky pro děti Manuál kampaně Mince denně

3 II. PRAKTICKÁ ČÁST JAK POMOCI S ORGANIZACÍ KAMPANĚ? (od ) 1. Kontaktuj média Známým novinářům pošli tiskovou zprávu a presskit s materiály k 20. výročí založení Adry spolu s informacemi, jak se dárci mohou zapojit do programu Mince denně. Popros o vytištění článků či inzerátů nejlépe opakovaně. Pokud by novináři potřebovali další materiály, spoj se s PR oddělením Adry. Zeptej se, jestli nemají zájem o dlouhodobější spolupráci. Pokud ano, spoj se s PR oddělením Adry. 2. Ve svém okolí vylep plakáty ke kampani Požádej o povolení k výlepu plakátů na větších i menších veřejných místech. Zkus využít obecní/městskou nástěnku, ordinace lékařů, vstupní prostory škol, úřadů, menších obchodů i větších nákupních center. Někdy jsou lidé vstřícní a ochotní i na místech, kde bys to nečekal. 3. Pošli e mail s informacemi o kampani a programu Mince denně svým známým, kolegům, spřáteleným firmám (návrh textu e mailu obdržíš od nás). POŽÁDEJ JE O MINCI DENNĚ PRO ADRU. Od Adry bude připraven stručný text s informacemi o Adře, o programu Mince denně a prosbou, aby se lidé do programu svou mincí denně zapojili. Předpřipravený text můžeš použít, přidat k němu něco svého o svých zkušenostech s Adrou a poslat ho všem, o kterých si myslíš, že budou ochotni minci denně Adře věnovat. Zároveň své známé požádej, aby prosbu o podporu šířili dál! 4. Pomoz nám umístit bannery kampaně na internet Kliknutím na banner na webové stránce se lidé budou moci dostat na web Adry a zaregistrovat se do programu. Požádej své příbuzné a známé pracující v malých a středně velkých firmách o podporu Adry formou umístění banneru na jejich web. (Ve velkých firmách to také můžeš zkusit, ale tam bývá jednání složitější a vyžaduje více času.) Domluv se s mládeží ve sboru a se svými dospívajícími dětmi, synovci, neteřemi aj. a popros je o pomoc a umístění banneru na webové stránky jejich přátel provozujících zájmové webové stránky, on line obchody a podobně. Poznámka: Pokud bude firma/instituce ochotna banner umístit, její jméno i logo rádi uvedeme na webu Adry v sekci partnerů, kteří kampaň podporují! Nezapomeň nám ho poslat. 5. Pokud jsi registrovaný na Facebooku, informuj své facebookové přátele o kampani Na Facebooku budeme zveřejňovat informace ke kampani i o programu Mince denně. Nasdílej informace o Minci denně na Facebooku a popros své známé, děti a mládež ve sboru i kolegy, aby informaci poslali dál. 6. Pošli svým známým odkaz na TV spot Českou televizi budeme žádat o bezplatné vysílání TV spotu od září nebo října Pokud se vše zdaří a spot vznikne, budeme moc rádi, když lidem ve sboru, svým příbuzným, dětem i dalším známým pošleš odkaz na spot a poprosíš všechny o další šíření! (Až budeme mít spot k dispozici, obdržíš ho z Adry mailem.) Manuál kampaně Mince denně

4 7. Uspořádej venkovní akci a nezapomeň na propagaci programu Mince denně Jaké venkovní akce lze organizovat? a) Oslovování lidí na ulicích nebo na určitých místech s pomocí dobrovolníků. Během akce pro veřejnost rozdávej letáky ke kampani, brožurku s informacemi o programech Adry a informuj návštěvníky akce o programu Mince denně. Oslov lidi s tím, že i málo mince denně je pro nás velkou podporou. Vysvětli jim, jak se do programu registrovat. Zapoj alespoň několik dobrovolníků, kteří ti s oslovováním lidí budou pomáhat. b) Zorganizuj doprovodnou akci ke kampani, která zároveň bude ideální příležitostí, jak připomenout letošní kulaté narozeniny Adry. Jaké typy doprovodných akcí můžeš zorganizovat? Informační stánek/stan na ulici nebo v místním obchodním centru a k němu mimo rozdávání letáků doprovodné akce typu: kreslení pro děti, hádání zemí z fotografií z projektů ADRA, soutěže, aj. Stánek v rámci nějaké tradiční akce ve městě (řemeslný jarmark, vánoční trhy, aj.). Využij nabízenou putovní výstavu k historii Adry s propagací Mince denně informováním lidí o programu, rozdáváním letáků (časově neomezeně). Benefiční koncert (můžeš oslovit známé umělce, ale např. i místní pěvecký sbor). Bál. Divadelní vystoupení (místního divadla nebo amatérské). Po domluvě s PR oddělením Adry besedu v knihovně nebo na jiném veřejném místě o 20 letech práce organizace ADRA a podobně. Akce týkající se dobrovolnictví např. po dohodě s blízkým dobrovolnickým centrem ADRA. Happenningovou akci zapojení se do akce Noc kostelů", průvod nebo běh městem, průvod s místní kapelou, lidský řetěz, bubnování na náměstí, pouštění draků s podzimní atmosférou, dětský ADRA den, akce s využitím sportovních aktivit, vítání léta, lampionový průvod, recesistické akce typu "Pochod šílených krav" jako kdysi na Valašsku, cyklovýlet na podporu kampaně, filmový klub, tvůrčí umělecké akce pro veřejnost, aj. Fantazii se meze nekladou. Na všech těchto akcích buď připraven: Komunikovat s lidmi o programu Mince denně a vyzývat je, aby se do programu zapojili. Vysvětlit, proč je pro Adru důležitá pravidelná podpora. Vysvětlit, na které projekty budou peníze určeny. Srozumitelně vysvětlit, jak se do programu přihlásit. Pokud budeš na místě, kde je možné připojit počítač k internetu, zajisti dobrovolníka, který bude na webových stránkách zájemcům pomáhat s vyplněním elektronické přihlášky. Zajistit si k sobě několik dobrovolníků (mládež ze sboru, studenty ze střední školy), kteří ti pomohou s organizací akce a rozdáváním letáků. Dobrovolníky je nutné předem proškolit. Měli by vědět, co ADRA dělá, jak funguje program Mince denně, kde najdou další informace apod. Využij informačně motivační DVD, které jsi dostal k předchozím Velikonočním sbírkám. Manuál kampaně Mince denně

5 Den před tvou akcí se s dobrovolníky znovu sejdi, popovídej s nimi o aktuálním dění v ADRA i o kampani Mince denně. Motivuj je, připomeň vhodné způsoby oslovení, poraď jim, jak reagovat v situacích, které mohou nastat. Několik praktických rad: Pokud uvažuješ o záboru, je potřeba podat žádost 2 měsíce před akcí (formuláře získáš na městském/obecním úřadě). Pro zábor najdi dobře viditelné místo, kudy denně projde hodně lidí. Nemáme dobré zkušenosti s místy v okolí zastávek, kde lidé často pospíchají. Pokud uvažuješ o využití dobrovolníků a informování lidí na ulicích, využij triček Adry. Oslov média a informuj je o akci, kterou plánuješ. Nezapomeň zmínit 20. výročí založení Adry z novinářského pohledu je to atraktivní téma, které přiláká pozornost. Neboj se oslovit místní deník, radniční noviny, místní kabelovou televizi, rozhlas. Oslov sponzory místní firmy, společnosti a organizace, aby akci podpořili finančním nebo věcným darem. Dar/podpora může být v podobě dárků pro dobrovolníky, vybavení záboru za účelem konání doprovodných aktivit, zajištění občerstvení pro dobrovolníky, mediálním partnerstvím cokoliv! Zde je velký prostor pro tvou kreativitu a fantazii. Cílem kampaně Mince denně není sbírání peněz do kasiček, ale získání nových dárců a komunikace s veřejností. V České republice pracuje obrovské množství neziskových organizací, které bojují o finanční prostředky a snaží se získat nové dárce. Tvoje podpora je proto pro nás nedocenitelná! Neexistuje lepší reklama, než je síla slova doporučení podpory organizace ADRA na základě osobní zkušenosti, povídání si s lidmi v okolí o programech Adry, o záslužné práci dobrovolníků v dobrovolnických centrech ADRA a podobně. Pokud není v manuálu něco jasné, nebo bys rád získal další informace, napiš nám. Diskusi budeme věnovat dostatek času na setkání adráků. Termíny setkání spolupracovníků ADRA/adráků Ostrava, sbor CASD Svinov 12.5 Brno, sbor CASD Olomoucká Praha, sbor CASD Bethany, Brumlovka V případě potřeby bez váhání kontaktuj: Michaela Kreuterová, koordinátorka kampaně Mince denně, tel.: (Mirka Žaludová, koordinátorka adráků, tel ) DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, VÁŽÍME SI TVÉ ÚČASTI A NADŠENÍ PRO DOBROU VĚC! SPOLEČNĚ PŘISPÍVÁME MALÝMI SKUTKY K VELKÝM VĚCĚM! Manuál kampaně Mince denně

6 OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ MINCE DENNĚ Příjmení a jméno: Pro město/sbor CASD: Přijedu na setkání adráků do: V případě neúčasti na setkání, poštovní adresa pro zaslání materiálu: Materiál Počet kusů Leták ke kampani Mince denně s všeobecnými informacemi Plakáty A3 k výlepu Brožurka o projektech organizace ADRA s přihláškou do programu Mince denně Omalovánky Trička pro dobrovolníky Letáčky informují o programu Mince denně s odkazem na elektronickou přihlášku na K obecné informovanosti o Adře a jejích projektech informuje brožurka o projektech. Její součástí je přihláška do projektu Mince denně pro ty, kteří se nebudou chtít přihlásit prostřednictvím webových stránek Plakáty budeme tisknout ve velikostech A3 a A4. Bannery, e mail k oslovení lidí a podklady pro novináře obdržíte mailem. Ke kampani využijte zbylé propagační materiály z Velikonočních sbírek a trička. Manuál kampaně Mince denně

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři Příručka pro organizátory dobrovolnických dní www.na-den.cz 1 Organizátoři Slovníček Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Motivací mu může být

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

obsah Svoboda zvířat 04 Kampaň Proti srsti 06 Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech 09 Kampaň Cirkusy bez zvířat 12 Sekce na ochranu koček 14

obsah Svoboda zvířat 04 Kampaň Proti srsti 06 Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech 09 Kampaň Cirkusy bez zvířat 12 Sekce na ochranu koček 14 obsah 02 Svoboda zvířat 04 Kampaň Proti srsti 06 Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech 09 Kampaň Cirkusy bez zvířat 12 Sekce na ochranu koček 14 Ekovýchovné programy 17 Další události ve Svobodě zvířat

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA

FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační materiály pro účastníky

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

FairtradovÉ. školy. průvodce kampaní

FairtradovÉ. školy. průvodce kampaní FairtradovÉ školy průvodce kampaní Foto: Archiv NaZemi (www.nazemi.cz) FairtradovÉ ŠKOLY průvodce kampaní Foto: Fairtrade International, Anette C. Kay Obsah 1. Fair trade je pomoc i zábava............

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více