SEZNAM PRO ARCHIVACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PRO ARCHIVACI"

Transkript

1 SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_BRO Fyzika Číslo materiálu Název materiálu Anotace způsob využití ve výuce Vytvořil VY_32_INOVACE_1_1_BRO_01 Měření tepla fotonávod k laboratorní práci Fotonávod slouží žákům k přípravě na laboratorní práci a pomáhá jim při samotné práci k co nejefektivnějšímu zvládnutí práce. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_02 Na čem závisí teplo při tepelné výměně? Metodika hodiny o závislosti tepla na množství a druhu kapaliny a rozdílu teplot. Součástí je i předvyplněný zápis pro žáky, kam musí doplňovat včetně úkolu k tvorbě grafu z naměřených dat. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_03 Výpočet gravitační síly - návod Návod v PowerPointu na výpočet gravitační síly (tíhy). Zahrnuje dva typy příkladů bez převodů a s převody jednotek. Navíc jsou ke každému typu příklady k procvičení se správnými výsledky pro vlastní kontrolu. Vhodný způsob využití je vzít žáky do počítačové učebny, kde mohou pracovat zcela samostatně svým tempem. Učitel funguje jako pojistka a pomáhá tam, kde nějaká neznalost předchozího učiva brání žákovi v dosažení potřebné dovednosti výpočtu gravitační síly. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_04 Výpočet hmotnosti ze známé gravitační síly - návod Návod v PowerPointu na výpočet hmotnosti ze známé gravitační síly (tíhy). Zahrnuje dva typy příkladů bez převodů a s převody jednotek. učiva brání žákovi v dosažení potřebné dovednosti výpočtu gravitační síly.

2 VY_32_INOVACE_1_1_BRO_05 Látky a tělesa elektronický on-line látek a těles. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, v počítačové VY_32_INOVACE_1_1_BRO_06 Atom, ionty a molekula Procvičování stavby základních částic atomy, ionty a molekuly na interaktivní tabuli v ActivInspire. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_07 Teplo elektronický on-line tepla a vnitřní energie. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, VY_32_INOVACE_1_1_BRO_08 Elektrické vlastnosti látek elektronický on-line elektrických vlastností látek. Test je možné s žáky udělat na tabuli VY_32_INOVACE_1_1_BRO_09 Teplo elektronický Test na zopakování pojmů teplo, vnitřní energie a měrná tepelná kapacita s výběrem možností pro interaktivní tabuli v programu ActivInspire pro hlasovací zařízení Activote. Test má dvě verze. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_10 Elektromagnet elektronický online VY_32_INOVACE_1_1_BRO_11 Částicové složení látek elektronický on-line elektromagnetu magnetické pole při průchodu elektrického proudu vodičem. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, v počítačové částicového složení látek atom, ionty, molekula, prvek a sloučenina. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, v počítačové učebně a dokonce i doma, protože může být

3 VY_32_INOVACE_1_1_BRO_12 Struktura a vlastnosti látek elektronický on-line struktury a vlastnosti látek. Test je možné s žáky udělat na tabuli VY_32_INOVACE_1_1_BRO_13 Tlaková síla a tlak elektronický on-line tlakové síly a tlaku. Některé otázky či úkoly mají více správných odpovědí. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, v počítačové Test je vytvořen v programu Hot Potatoes. Součástí je zdrojový soubor VY_32_INOVACE_1_1_BRO_14 Ohmův zákon laboratorní práce Laboratorní práce zaměřená na měření elektrického proudu a napětí a výpočet elektrického odporu se srovnáním výsledků s Ohmovým zákonem. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_15 Výpočet tlaku - návod Návod v PowerPointu na výpočet tlaku. Zahrnuje dva typy příkladů bez převodů a s převody jednotek a další rozšiřující příklady z praxe. učiva brání žákovi v dosažení potřebné dovednosti výpočtu tlaku. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_16 Pohybová a polohová energie elektronický VY_32_INOVACE_1_1_BRO_17 Tání a tuhnutí online a elektronický Test na zopakování pojmů teplo, vnitřní energie a měrná tepelná kapacita s výběrem možností pro interaktivní tabuli v programu ActivInspire pro hlasovací zařízení Activote. Sada ů se skládá z online u, který má více otázek. Dvě verze u v ActivInspire pro hlasovací zařízení ActiVote (offline ) je vlastně online rozdělen na dvě části kvůli větší variabilitě použití. Takže v ech pro interaktivní tabuli nejsou nové otázky. Elektronický online i offline s výběrem možností na základní poznatky z oblasti tlakové tání a tuhnutí. Některé otázky či úkoly mají

4 více správných odpovědí. Online je možné s žáky udělat na tabuli VY_32_INOVACE_1_1_BRO_18 Výpočet tlakové síly - návod Návod v PowerPointu na výpočet tlaku. Zahrnuje dva typy příkladů bez převodů a s převody jednotek a další rozšiřující příklady z praxe. učiva brání žákovi v dosažení potřebné dovednosti výpočtu tlaku. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_19 Změny objemu látek s teplotou online objemových změn látek při změně teploty. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, v počítačové učebně a dokonce i doma, protože může být VY_32_INOVACE_1_1_BRO_20 Polovodiče typu P a N Interaktivní pomůcka k pohybu elektronů, respektive děr u polovodičů typu P a N. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_21 Skupenské změny: vypařování, var, kondenzace, sublimace a skupenských změn mimo tání a tuhnutí. Test je možné s žáky udělat na desublimace elektronický on-line tabuli promítáním, v počítačové učebně a dokonce i doma, protože může být k úpravám a htm stránka s vlastním em. VY_32_INOVACE_1_1_BRO_22 VY_32_INOVACE_1_1_BRO_23 Polovodiče elektronický on-line Skládání rovnoběžných sil stejný směr polovodičů. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, k úpravám a htm stránka s vlastním em. Pracovní list kombinovaný s metodickým listem. Teorie je probrána pomocí textů z učebnice nakladatelství Fraus včetně základních příkladů z pracovního sešitu (vše 7. ročník; metodická část). Následují vlastní

5 VY_32_INOVACE_1_1_BRO_24 Brzdné síly elektronický on-line VY_32_INOVACE_1_1_BRO_25 Zvukové jevy: kmity a vlnění - elektronický on-line příklady autora, od jednodušších až po složité, kde musí žáci kombinovat znalosti a dovednosti z témat gravitační síla a grafické znázornění síly. Závěrem jsou uvedeny dva odkazy na složitější příklady z učebnice fyziky pro 7. roč. nakladatelství Prometheus. Celý set se skládá ze tří dokumentů: vyplněná verze včetně výsledků pro učitele, verze k tisku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a verze k tisku pro žáky bez vzdělávacích obtíží. brzdných sil. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, k úpravám a htm stránka s vlastním em. kmitů a vlnění. Test je možné s žáky udělat na tabuli promítáním, k úpravám a htm stránka s vlastním em.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT B3 HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 14. 04. 2015-1 - OBSAH ÚVOD.............................................. 3 Editování aplikací a vytváření

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2F3 Vlnové

Více

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli?

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli? SMART BOARD Moderní interaktivní výuka Co je to interaktivní tabule? Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více