NEJVĚTŠÍ VODNÍ. obsah KAM. > obsah > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST. Milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJVĚTŠÍ VODNÍ. obsah KAM. > obsah > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST. Milí čtenáři,"

Transkript

1

2 NEJVĚTŠÍ VODNÍ obsah Milí čtenáři, jarní vítr již vysušuje meze, ale přináší vám také čerstvé vydání našeho měsíčníku, které jsme vrchovatě naplnili novými a zajímavými informacemi o kulturním dění v Praze. Kulturní sezóna vrcholí, pravidelné festivaly a akce doplňují i některé novinky, které Vám chci teď doporučit. V Paláci Akropolis proběhne od 6. do 16. dubna první festival nového cirkusu Cirkopolis, který představí soubory z Francie, Belgie a Katalánska v projektech, ve kterých se snoubí klasické disciplíny nového cirkusu s prvky současného tance, fyzického divadla či hudby. Jistě zajímavý projekt, který přispěje k pestrosti divadelní scény v Praze. V kině Ponrepo se uskuteční netradiční akce, kdy legendární pianista 20. století Alfred Brendel osobně uvede v několika dnech na začátku dubna slavné filmy světové kinematografie. Výběr je opravdu excelentní, filmoví fanoušci si určitě přijdou na své. Pozvu vás také na vysoce duchovní umění a to do Strahovského kláštera na výstavu ruských ikon Na počátku bylo Slovo Expozice je přístupná do 4. května. Výstava poprvé zařazuje připomínku našich věrozvěstů do uměleckého kontextu tvorby ikon, ale zároveň zdůrazňuje jejich přínos pro písemnictví ve slovanské kultuře. Samozřejmě mnoho dalších inspirativních pořadů, výstav, výletů a pozvánek je pro Vás připraveno v dubnovém Přehledu, přeji příjemné počtení. Alice Braborcová, odpovědná redaktorka Vychází 2. dubna ZDARMA K AM po Česku gazín ký ma Turistic ročník VIII., n 2014 dube a, bach t ějnice va Čarodde se grilo bu Hrad zve štejn KAM apríl není e Život odejd dy ne a nik Zden M pro z esku.c ampoc > obsah KAM t KA na výle děti KAM em za roh > ROZHOVORY 10 > PRAŽSkÁ VLASTIVĚDA a VÝLETY PRAHOU 14 > PŘEDPRODEJE VSTUPENEK 8 > SOUTĚŽE PRO ČTENÁŘE 75 > DIVADLA 10 > FILM 55 > KONCERTY + MHF PRAŽSKÉ JARO 68 > KLUBY 76 > KULTURNÍ DOMY > GALERIE, VÝSTAVY 91 > PRAžský hrad 104 > PAMÁTKY 106 > MUZEA 111 > DIVADLA A POŘADY PRO DĚTI 136 > ZAHRANIČNÍ KULTURNÍ STŘEDISKA > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST pro děti a mládež + VZDĚLÁVÁNÍ /Dospělí/ 144 > VOLNÝ ČAS 145 Pražský přehled kulturních pořadů, měsíčník, ročník LXII, vydává: Kam po Česku, redakce: Kubelíkova 30, Praha 3, tel , mobil , e mail: Odpovědná redaktorka: Alice Braborcová, (e mail: redakce: Jarmila Brzoňová Martina Jurová Michaela Pfeifferová Lucie Hrodková Plošná inzerce: Marcela Kohoutová Rozšiřuje společnost PNS a. s., Mediaprint & Kapa. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné. Cena časopisu: 28 Kč, pro předplatitele 24 Kč. Tisk: AKONTEX s. r. o. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné i elektronické podobě, včetně zveřejnění na webových stránkách. Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá jejich zadavatel, stejně jako za změnu programu odpovídá jeho pořadatel. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk a jakékoliv šíření jsou povoleny pouze se souhlasem vydavatele. MK ČR E w Více na ce.cz uapala w w.aq

3 DOPISY ČTENÁŘŮ PRAŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ SLAVÍ BUDITELÉ TO NEMĚLI LEHKÉ KAM NA VÝLET S Dobrý den, už léta odebírám Přehled kulturních pořadů. Nyní v nové úpravě je lepší a přehlednější. Ale postrádám jednu stránku, která sloužila pro poznámky. Zapisovala jsem si tam místa a data akcí, kterých se chci zúčastnit. Nebylo by možné ji znovu zařadit? S pozdravem Jarmila Novotná, Varnsdorf Vážená paní Novotná, děkujeme za váš zájem o náš měsíčník a jsme potěšeni, že se vám nová úprava líbí. Stranu pro poznámky či kalendář pravidelně zařazujeme, ale v minulém čísle nám bohužel místo nezbylo, přednost dáváme inzerci nebo soutěžím. Budeme se ale snažit stránku na poznámky opět zařadit. Děkujeme za pochopení. Vážená paní šéfredaktorko, ráda bych se připojila ke kladným ohlasům nové tváře Vašeho měsíčníku. Rozšířili jste pražskou vlastivědu o výlety Prahou, které pořádají Porta Praga a akce KČT Praha pod názvem Člověče, pohni se... Výborné jsou i barevné obrazové upoutávky k některým výstavám. Snad jedinou bolestí pro nás seniory je malé písmo. S pozdravem Mgr. Alena Šantrochová Vážená paní Šantrochová, jsme potěšeni, že se Vám nová podoba našeho měsíčníku i zařazení nových informací o výletech zamlouvají, budeme se i nadále snažit, aby Přehled byl užitečným pomocníkem pro orientaci v pražské kultuře. O potížích s malým písmem víme, prozatím jsme provedli malou úpravu ztučněním stávajícího písma, do budoucna chystáme ale novou grafickou úpravu, což, samozřejmě, zabere více času, tak Vás poprosím o trpělivost. Děkujeme za vaši přízeň. > Letos si připomínáme významné výročí pražského arcibiskupství. Původní pražské biskupství založené v roce 973 bylo před 670 lety povýšeno na arcibiskupství. Zároveň mu byly podřízeny diecéze olomoucká a nově zřízená litomyšlská. > Iniciátorem povýšení pražského biskupství na arcibiskupství byl následník trůnu moravský markrabě, pozdější římský císař a český král Karel IV., kterému vadila skutečnost, že český stát není z mezinárodního hlediska brán jako plnoprávné království, protože mu chybí arcibiskupství. Požadavkem suverénního českého státu bylo, aby cizinec nekorunoval českého krále a aby cizinci nepodléhali čeští biskupové. Těmto oprávněným nárokům proto vyhověl papež > Před 245 lety se narodil český vlastenec a národní buditel František Vladislav Hek. Spisovatel Alois Jirásek při psaní pentalogie F. L. Věk použil jeho životní příběh jako předobraz hlavního hrdiny svého románu o národním obrození. > František Vladislav Hek se narodil 11. dubna 1769 v rodině dobrušského kupce a obchodníka. Základní školu navštěvoval v Dobrušce a od roku 1779 v Praze. Poté začal studovat na pražském piaristickém gymnáziu. V té době také navázal první kontakty s českými vlastenci. V polovině osmdesátých let se vrátil do rodné Dobrušky, aby převzal obchod svého foto: zdroj Vlastivědné muzeum Dobruška otce. V rodinném krámku mladý Hek prodával nářadí a zboží denní potřeby, ale také začal půjčovat české knihy a noviny. Snažil se rovněž o vznik ochotnického divadla a nastudování českých představení, to mu ale bylo opočenskou vrchností zakázáno. > V roce 1792 se oženil s Marií Ježkovou, se kterou měl celkem tři děti, dvě dcery a syna. Ovšem Hek rozhodně nežil žádným idylickým životem. Jeho prosperující kupecký obchod byl téměř zničen při velkém > Herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský se narodil 9. června 1955 v Praze. Jeho otec byl slavný český herec Rudolf Hrušínský ( ). Již v pěti letech stál na jevišti Národního divadla, hereckou průpravou pak prošel v Lidové škole umění. Po studiu pražské konzervatoře začínal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Zde se setkal se svou budoucí manželkou herečkou Miluší Šplechtovou. Od poloviny 80. let je herecky spjat výhradně s Prahou, hrál v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, v Divadle Na zábradlí a v Městských divadlech pražských. V roce 2002 založil vlastní Divadelní společnost Jana Hrušínského, která později získala zázemí v Divadle na Jezerce. Divadlo na Jezerce se stalo jedním z nejnavštěvovanějších divadel v Praze a Hrušínský do něho přivedl přední české herce, režiséry, výtvarníky i autory. foto Wikipedie Vážená redakce, chtěla bych Vám touto formou poděkovat za opravdu zajímavý časopis Pražský přehled kulturních pořadů, jak se teď nově jmenuje. Líbí se mi, že je teď barevný, jsou v něm krásné velké fotky Prahy a také upoutávky na zajímavé akce a koncerty. Nejvíc ze všeho mě ale mile potěšilo zařazení článků tzv. kalendária, kde vzpomínáte na zajímavé osobnosti a události, které mají v daném měsíci výročí. Děkuji celé redakci a přeji mnoho úspěchů ve vaší činnosti. Marie Slámová Milá paní Slámová, jsme rádi, že se Vám nová barevná úprava Přehledu líbí, myslíme si, že pro čtenáře je teď časopis příjemnější a atraktivnější a najdou si v něm informace, které jsou užitečné a navíc rozšiřují i naše vědomosti. Také Vám přejeme ve vašem životě jen to nejlepší. Alice Braborcová, odpovědná redaktorka Kliment VI., který vydal v Avignonu dne 30. dubna 1344 zřizovací bulu Ex superne providentia maiestatis, čímž povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. Zároveň tak povýšil Prahu na církevní metropoli a vyňal pražské a olomoucké arcibiskupství z dosavadní závislosti na Mohuči. > Prvním pražským arcibiskupem a metropolitou českým byl jmenován Arnošt z Pardubic ( ). Bulou Romanus Pontifex pak papež přenesl právo pomazat a korunovat české krále a královny z mohučského arcibiskupa na arcibiskupa pražského, čímž bylo definitivně zpřetrháno poslední pouto s Mohučí. > v přítomnosti krále Jana Lucemburského a jeho synů Karla a Jana Jindřicha položil Arnošt z Pardubic základní kámen ke stavbě metropolitního chrámu sv. Víta. > Po založení Karlovy univerzity v dubnu 1348 se Arnošt z Pardubic stal jejím prvním kancléřem. Tuto funkci zastává pražský arcibiskup do současné doby. mak foto: zdroj Vlastivědné muzeum Dobruška požáru Dobrušky dne 9. května Navíc byl v roce 1811 výrazně finančně poškozen devalvací měny při rakouském státním bankrotu. A aby toho nebylo málo, byl dobrušskými radními a mocipány neustále perzekuován a pronásledován pro své vlastenectví. > Roku 1821, po smrti své ženy, prodal zbytky svého majetku v dražbě a odešel z Dobrušky. Dožil u své provdané dcery Ludmily Štolovské v Kyšperku (dnešní Letohrad). Zde 4. září 1847 zemřel a byl pohřben na nově zřízeném hřbitově u kostela sv. Jana Nepomuckého. Jeho hrob od roku 1895 patří rodině Mattlově. > V jeho rodném domku byla v roce 1972 zřízena expozice připomínající tohoto významného dobrušského vlastence. mak foto: archiv Divadla Na Jezerce > A tady je jeho tip na výlet: > Co si vzpomínám, vždycky jsem se po dovolené nebo po dvouměsíčních prázdninách v Jižních Čechách těšil domů. Vůně domova. Vůně, která nahromaděna v nevětraném bytě, praští vás do nosu tak opojně, že bezpečně cítíte: Jsem doma. Stejně vřelý vztah mám k celým Nuslím, respektive k Praze 4, kde jsem vyrůstal, chodil do školy v Táborské ulici, do parku Jezerka a Grébovka, kde jsem prožíval první lásky i kamarádství, ochutnal první cigaretu (ačkoliv jsem nyní nekuřák) a kam jsem chodil jako kluk se svým psem Sonym. Mám radost, když je někde vidět, jak Praha rozkvétá, dostává nový kabát a přitom neztrácí svůj ráz. Ostatně, přijďte se podívat např. do nuselského Divadla Na Jezerce a uvidíte sami. > Děkuji za milé povídání a trochu netradiční pojetí naší rubriky. > Marcela Kohoutová 4 > dopisy čtenářů, arcibiskupství pražské F. L. Hek, kam na výlet s... > 5

4 KALENDÁRIUM LETOPIS JARLOCHŮV ČECH NĚMEC NA PÓLU KALENDÁRIUM Duben 1639 V roce 1639 poprvé přichází do Čech velké švédské vojsko vedené švédským generálem a vojevůdcem ve třicetileté válce Johanem Bannerem. Ten se společně se svým vojskem usadil v severní části Čech v okolí Litoměřic. Přestože bylo vydáno písemné prohlášení o zákazu rabování, postupně docházelo k systematickému plenění duben 1904 Před 110 lety se konal v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti První český hudební festival. Vystoupili na něm kromě jiných umělců František Ondříček, České kvarteto, Česká filharmonie s dirigentem Oskarem Nedbalem. Protektorem festivalu byl zvolen nejvyšší maršálek království Českého Jiří kníže z Lobkowicz. 4. duben 1969 Na protest proti okupaci Československa a normalizační politice se v Jihlavě upálil dělník a komunista Evžen Plocek. (29. října 1929 Jihlava 9. dubna 1969 Jihlava). Jeho čin ale nebyl tak znám jako Palachův a není tolik připomínán. Je nositelem Čestné medaile T. G. Masaryka a mnoha dalších vyznamenání in memoriam. 6. duben 1904 Před 110 lety se narodil významný režisér a divadelní teoretik Jiří Frejka (6. dubna 1904 Outěchovice u Pelhřimova 27. října 1952 Praha). Po roce 1948 byl často kritizován, protože jeho umění prý nebylo dost socialistické. V noci ze 16. na 17. října 1952 se Frejka těžce postřelil ve své karlínské ředitelně a po deseti dnech zemřel. > Znáte českého kronikáře Jarlocha? První opat premonstrátského milevského kláštera v Milevsku Jarloch zanechal budoucím generacím významný pramen pro poznání českých dějin. > Jarloch byl jeden z takzvaných pokračovatelů Kosmových, český kronikář a opat milevského kláštera. Jarloch je autorem letopisu, cenného historického pramene dějinných událostí raného období dějin kláštera v Dolních Kounicích, jenž navazoval na kroniku Vicenciovu. Letopis je také dokladem existence velké milevské > Uplynulo již 105 let, co 5. dubna 1909 dobyla severní točny, podle zjištění Járy Cimrmana, česká polární výprava vedená Čechem Karlem Němcem. Dodnes na památku této památné události uvádí Žižkovské dovadlo divadelní hru o tomto velkém českém prvenství. > Našli se ale závistivci, kteří nám naše prvenství nepřáli. Tvrdili, že severního pólu dosáhl jako první Američan Frederick Cook, a to už 21. dubna 1908, tedy rok před Čechem Karlem Němcem. Edwin Peary, další Američan, tvrdil, že pólu dosáhl jako první on 6. dubna My ale víme, že až celý jeden den po Karlu Němcovi. Další prvenství na severním Edwin Peary, foto Wikipedie pólu oznámili až 3. května 1952 důstojníci amerického letectva Fletcher a Benedict, kteří tu přistáli se svým letadlem. Expedici, která dosáhla severního pólu po zemi až 19. dubna 1968, vedl Američan Plaisted. Japonec Noami Uemura jako první člověk dosáhl severního pólu sám 1. května Další Čech Miroslav Jakeš, který stanul na severním pólu 12. duben 1944 Zemřel profesor ThDr. Alois Musil (mezi Araby používal jméno Músa ar Rueili) (30. června 1868, Rychtářov u Vyškova 12. dubna 1944, Otryby u Českého Šternberka) moravský katolický kněz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Je považován za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu 19. a 20. století. 15. duben 1899 Narodil se mladší bratr Ference Futuristy, herec, režisér, hudební skladatel a hudebník Eman Fiala (15. dubna 1899 Praha 24. června 1970 Praha). Jeho největší filmovou rolí byl fotbalový fanda Eman Habásko v komedii Muži v offsidu (1931), kde mu hrál jeho otce neopakovatelným způsobem Jindřich Plachta. 18. duben 1389 Židé v Praze během své historie trpěli mnohými pogromy, tedy rasovými nepokoji zaměřenými na Židy. V roce 1939 je doložen největší pogrom na pražské židovské ghetto, jehož záminkou bylo údajně znesvěcení hostie při pouliční šarvátce. Docházelo k násilí, ničení, loupení a mučení, během pogromu zemřelo na 3000 Židů. 18. duben 1869 Roku 1869 došlo díky rozdělení Polytechnického ústavu ke vzniku dvou škol Českého a německého polytechnického ústavu království Českého. Tím zanikla krátká historie dvojjazyčné polytechniky v našem hlavním městě. Dnes tato škola název České vysoké učení technické, známé díky zkratce ČVUT. 6. duben 1849 Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha 6. dubna 1849, tamtéž). Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl také dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin. 8. duben 1914 Sto let si připomínáme od smrti známého českého spisovatele, novináře, rodáka z pražského Smíchova, Jakuba Arbesa (12. června dubna 1914). Za své protivládní zaměření byl odsouzen k vězení v České Lípě. Arbes patřil ke kritikům tehdejší společnosti. 8. duben 1934 Narodila se herečka Karolina Slunéčková, vlastním jménem Olga Sluničková (8. dubna 1934 v Kladně 11. června 1983 v Praze), manželka herce Rudolfa Vodrážky. Vyznačovala se obrovskou energií, značnou osobitostí, velkým charisma a také temperamentem. Zemřela předčasně ve věku 49 let na rakovinu plic. 11. duben 1549 Jiří Melantrich z Aventina dokončil tisk prvního vydání české Bible, později známé jako Bible Melantrichova či Melantriška. Bible, zejména jednalo-li se o kompletní vydání v českém překladu z latiny, byla po celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její tisk značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si Melantrich plně uvědomoval. Jarlochova kronika, foto: zdroj Strahovská knihovna knihovny. Jeho tvorba je pramenem tzv. narativní neboli vyprávějící povahy, proto je třeba jeho tvorbu brát s opatrností. Tak jako u jiných středověkých pramenů, i u letopisu milevského opata není zcela známa přesná doba sepsání, jedna z verzí říká, že kronika byla sepsána v letech Mnohem důležitější než doba sepsání je období, které Jarlochova kronika mapuje. Jarloch se ve svém letopise snažil zachytit nejdůležitější události od roku 1167 do roku Dílo vypravuje také o klášteře v Dolních Kounicích, o jeho vzniku a historii. Kronikář Jarloch ukončuje své vyprávění roku 1198, kdy byl Přemysl Otakar I. korunován českým králem. Jarloch své dílo nestihl dokončit, což je věčná škoda, neboť byl svědkem i dalších významných událostí. Jarlochova kronika je uložena ve Strahovské knihovně v Praze. mat Expedice Williama Zieglera , foto Wikipedie 10. května 1993, byl členem expedice Malachov Weber. Přestože prvenství Pearyho potvrdil americký Kongres, důkaz je chabý, zvláště jde li o jakousi plechovku, která se nikdy nenašla. Severního pólu dosáhl s expedicí Italia 24. května 1928 další Čech František Italia přistává ve Stolpu, 1928, foto Wikipedie Běhounek. Pokud by se tu Umbertu Nobilemu podařilo přistát, měli jsme pojištěno české prvenství, a navíc by vzducholoď nemusela příští den tragicky havarovat. > Antonín Fridrich duben 1954 V dubnu 1954 byl československý prezident Gustav Husák odsouzen za velezradu k doživotnímu trestu odnětí svobody. Došlo k tomu na základě vykontruovaného obvinění. Husák ale nakonec trestu smrti unikl a o 15 let později, tedy roku 1969, se dostal do čela KSČ, z funkce generálního tajemníka byl sesazen Alexandr Dubček. 24. duben 1949 Vznikla Pionýrská organizace Junáka, která byla vyhlášena na slučovací konferenci v dubnu 1949, kdy vznikl Československý svaz mládeže (ČSM, později SSM). Proto byl 24. duben, (zcela oficiálně až do r. 1989) připomínán jako Den čs. pionýrů. Stejné datum se váže i ke světovému patronu skautů svátku sv. Jiří. 25. duben 1719 Poprvé vyšel román Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku (The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York), kniha anglického autora Daniela Defoa. Jako základ příběhu sloužilo Defoeovi vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi. 25. duben 1874 Narodil se Guglielmo Marconi (25. dubna 1874 Griffona u Bologne 20. července 1937 Řím) italský fyzik a vynálezce. Marconi je považován za autora bezdrátového telegrafu, ve skutečnosti si ale stejný vynález patentoval o několik let dříve Nikola Tesla. Pro papeže Pia XI. vybudoval Radio Vatikán (provoz zahájilo v roce 1931). 6 > kalendárium, kronika čech němec na pólu, kalendárium > 7

5 CIRKOPOLIS FEST UKÁŽE EVROPSKÝ NOVÝ CIRKUS SPOJENÝ S BEATBOXEM, SOUČASNÝM TANCEM ČI NEUVĚŘITELNÉ ŽONGLOVÁNÍ S LANEM > Na pražské divadelní mapě vzniká nový festival zaměřený na nový cirkus. Akce nazvaná Cirkopolis Fest představí od 6. do 16. dubna v Paláci Akropolis soubory francouzského, belgického a katalánského nového cirkusu. Myslíme si, že se objevila pravá chvíle přivést do Prahy špičkové evropské soubory menší a střední velikosti. Chceme ukázat rozmanitost tohoto žánru, jeho nejnovější podoby a tendence, vysvětluje Petr Boháč z Paláce Akropolis, který festival spolu s Centrem pro nový cirkus Cirqueon pořádá. Pražským divákům představíme projekty, ve kterých se klasické disciplíny nového cirkusu objevují s prvky současného tance, fyzického divadla či nejnovějších hudebních impulsů, dodává Šárka Maršíková z Cirqueonu. > Festival zahájí 6. dubna v Paláci Akropolis představení Cru francouzsko-katalánské dvojice Fet a Mà. V něm se prolínají fyzické Alexis Rouvre, foto: Denis Rouvre divadlo, tanec a úchvatná akrobacie na holém pódiu bez rekvizit, scény nebo umělých efektů. Pouze dvě těla, vztah muže a ženy, cesta do nitra lidské bytosti... dvojice využívá cirkus jako způsob, jak sdílet silné emoce, jak si možná cirkus představoval Samuel Beckett, uvádí Petr Boháč. Naposledy zářili Fet a Mà na prestižním londýnském festivalu London Mime. > Že se dá skvěle spojit beatbox, žonglování, akrobacie i tanec dokáže 7. a 8. dubna v Paláci Akropolis francouzský soubor Subliminati Corporation v představení #File_Tone. Subliminati jsou výjimeční ve svém pojetí nového cirkusu, jsou provokativní, trefují se do společenských i politických témat, jejich fyzické dovednosti jsou té nejvyšší kvality, říká Šárka Maršíková. > 10. dubna se festival přemístí do kina Aero. Od 18 do 24 hodin budou moci návštěvníci v rámci komponovaného večera nazvaného CirkoAero vidět představení Antiwords od Spitfire Company, cirkusové jednohubky Cirqueonu, projekci filmu Silnice od Federica Felliniho a noc novocirkusových trailerů. Představení Antiwords s Miřenkou Čechovou a Terezou Havlíčkovou je ovlivněno dílem Václava Havla, především jeho hrou Audience, doplňuje Petr Boháč. > Jaké neuvěřitelné věci se dají dělat s obyčejným lanem a míčky, ukáže 14. a 15. dubna v Paláci Akropolis jeden z nejinovativnějších žonglérů současné Evropy Alexis Rouvre. Jeho sólové představení nazvané Cordes vás přenese do absurdního vesmíru, kde nic není nemožné, láká Šárka Maršíková. > Festival uzavře 16. dubna opět v Paláci Akropolis večer nazvaný Cirkopolis vol 2, který je vyvrcholením týdenního zkoušení akrobatů, herců a performerů z několika evropských zemí. Pod vedením režiséra Florenta Bergala vznikne v průběhu festivalu jednorázové celovečerní představení, které uvidí diváci právě na závěr celé přehlídky. > Info: LUNAPARK V EDENU BLACK SABBATH EVROPY > Ne, to není apríl a ani se tu žádný zbohatlík nechystá nic podobného stavět. Řeč je o Zábavním a sportovním parku Eden, který byl otevřen pro veřejnost v roce Stával mezi dnešní křižovatkou ulic Vršovická, Bělocerkevská a železniční tratí, v místech již zaniklého rybníčku pod Bohdalcem. > Pravda ale také je, že pražský ráj sousedil jednak s dělnickou nouzovou kolonií domků, dřevěných bud a vagonů pod Bohdalcem Rafandaod, nebo s kolonií na záběhlické straně Bohdalce-Slatiny. Od západu to pak byla vršovická vozatajská kasárna a na Míčánkách vršovická kasárna 28. pěšího pluku. > Duben je dost zvláštní měsíc. Začíná aprílem a končí upalováním čarodějnic čarodějnickým, čarodějným, černým sabatem. Končí pohanským rituálem plným hýření a orgií, který vede samotný satan. Jak příznačné, když si uvědomíme, že hned následující den začíná máj, měsíc plodnosti a lásky. Úsměvné, nebýt toho, že si čarodějnické blouznění (masové šílenství hraničící s davovou psychózou) mezi lety vyžádalo přes 300 tisíc lidských životů. > Původ slova sabat má být údajně odvozen z latinské podoby hebrejského slova šabat (odpočinek). Ve středověké Evropě se stal ale šabat označením pro všechny svátky nekřesťanské. Tedy i pro vymyšlený svátek čarodějnic, který se záměrně konal v noci z 30. dubna na 1. května na tajném, odlehlém a pustém místě. Proč právě této noci? Hlavním důvodem byl stále živý původní keltský svátek jara Beltain, až později označovaný za Valpuržinu či filipojakubskou noc. Zvyk pravděpodobně také souvisel s pohanským obyčejem vynášení Morany. Zkrátka toho večera naši předkové na ochranu před zlými duchy a démony (čarodějnice jsou výmyslem až inkvizičních procesů) zapalovali posvátné ohně na vyvýšených a z velké dálky dobře viditelných místech. Tradice to byla krásná, zvláště když večer 30. dubna se vydávali zamilovaní do lesů, kde čekali na půlnoc a příchod 1. května, svátku milostných her. Z této tradice se nám zachoval alespoň krásný zvyk líbání se na 1. máje pod rozkvetlým stromem. > Jak již bylo řečeno, inkviziční procesy udělaly ze strážných a očistných ohňů pálení čarodějnic sabaty. Pro větší názornost mi dovolte popsat tento obřad slovy dneška. Čarodějnice (pankačky) na mítink přilétaly na košťatech (viz Harry Potter) nebo na předmětech potřených kouzelným gelem, popř. na svém asistentovi, kterého > Přesto se za první republiky chodívalo do Edenu pravidelně, hlavně v neděli. Navíc bylo pro tehdejší mládence takřka povinností vzít své děvče do ráje. Kdo by tak neučinil, nemohl pomýšlet na vážnou známost, alespoň v době dohledné. V parku bývala vodní plocha Laguna, kterou za dne brázdily lodičky, ale večer se proměnila v divadelní jeviště. Ústřední budovou celého parku bylo Colosseum, kde se nacházela velká tančírna. Dojít jste sem mohli širokou prome- nádou lemovanou stromovou alejí a stánky s občerstvením. To ale není nic proti velké horské dráze v délce celých pěti kilometrů, na kterou se podobně jako na dlouhý a vysoký tobogán nebo čertovo kolo stávaly dlouhé fronty. > Pro zpestření nálady Pražanů vystoupili v Edenu černoši z Habeše, tu a tam se jistý Ital nechal vystřelit z kanonu a kouzelník nejasné národnosti nechal to či ono zmizet. Hospodářská krize počátku třicátých let se však stala Edenu osudnou. V roce 1935 byla demontována největší jeho atrakce horská dráha. Její další osud není znám. Patrně ale už tehdy byly výkupní ceny železa zajímavé. Park poté do roku 1939 už jen živořil. Není divu, že Eden a jeho okolí, kdysi patřící k dobrému tónu, získaly zakrátko pověst zcela opačnou. Eden se stal místem nebezpečným a vypravit se do něj z vnitřní Prahy bývalo spojováno s odvahou a lehkomyslností. > Luděk Sládek > cirkopolis fest, lunapark v edenu jim věnoval šéf firmy ďábel. Ten také mítinku připomínajícímu Halloween předsedal v podobě kozlo-člověka. Zaměstnankyně mu nejprve předložily své roční zprávy o činnosti a poté proběhla výběrová řízení nových kandidátek v plavkách i bez nich. Následovala ochutnávka homeopatik, pozvolna přecházející do hlučné techno- foto Wikipedie párty plné zpěvu, tance a skoků do ohně i přes něj. Vše pak bylo zakončeno velkým grupáčem. > Dnes je pálení čarodějnic svátkem, kdy se lidé scházejí u planoucích ohňů především pro zábavu, bez ohledu na víru či nevíru. Děti to milují, mladí si to užívají, střední generace to projí a propije a ta nejstarší se zájmem sleduje, co se děje. Zkrátka každý si přijde na své a vždy to stojí za to. Jen vás požádám v zájmu zachování čistoty tradice české, na palici naší čarodějnice patří šátek, na americkou pak špičatý klobouk. Stejně jako u nás chodí Ježíšek, a ne Santa Claus. -lgs- Čarodějnický sabat, Bernard Picart, foto Wikipedie black sabbath evropy >

6 rozhovory DÁVÁME DIVÁKŮM SÍLU K ÚSMĚVU Rozhovor s Janem Hrušínským > Herec, režisér a hlavně principál Divadla Na Jezerce si na nás ve svém nabitém programu udělal chvilku čas a poskytl nám u příležitosti nové premiéry rozhovor. Vašeho tatínka by zřejmě potěšil návrat k rodinné tradici divadelní společnosti. Pokud se táta na nás tam ze shora dívá, jsem přesvědčen, že se mu Divadlo Na Jezerce líbí a že nám drží palce. Jo, kdyby tady tak mohl být s námi VÝSTAVA OLBRAMA ZOUBKA BYLA PRODLOUŽENA Vyzpovídali jsme Polanu Bregantovou, dceru O. Zoubka a kurátorku výstavy. > Díky velkému zájmu návštěvníků se výstava sochaře Olbrama Zoubka v Jízdárně Pražského hradu prodloužila o čtyři týdny. Expozice, kterou teď již zhlédlo více než 30 tisíc lidí, tak potrvá až do 30. března. Výstava se řadí k nejúspěšnějším výstavám českého umění v Jízdárně za poslední roky. Otec začal restaurovat v Litomyšli v roce 1974, kdy mně bylo dvacet let a Jasanovi osmnáct. Byli jsme tedy už na prahu dospělosti a tak nás táta také zobrazil v druhé Rodině, kdy už všichni míříme z rodinného kruhu ven. V té době jsme už spíš vedli s rodiči diskuse o životě. V dětství si s námi ale hodně hráli. Nejen na Pecích, kde jsme je rušili při práci, ale i na výletech, které jsme podnikali buď sami, nebo docela často s rodinnými přáteli. A v létě jsme jezdili tábořit pod stan, hráli jsme bojovky a z pařezů dělali rytířské hrady. V březnu měla premiéru Hra Cesta kolem světa. V hlavní roli slečny Feminy Jones se představila vaše dcera Kristýna Hrušínská. Jaký máte pocit, když vidíte svou dceru na jevišti? Hezký pocit, děkuji za optání. Jsem z rodiny, kde se hraje divadlo už dvě stě let a zřejmě to tak má být. Táta hrál divadlo už jako malý kluk a první roli dostal od svých rodičů. Když mně bylo devět let, dostal jsem taky od táty první roli. Řekl bych, že se na mě tehdy na jevišti díval stejně, jako já dnes na Kristýnu. Zkrátka v normálním světě se řemeslo běžně po rodičích dědí. A Cesta kolem světa je zábavné představení. Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský, foto: Ivan Kahun V roce 2004 jste otevřel Divadlo Na Jezerce. Vedení divadla vám bere všechen čas, nezalitoval jste někdy, že jste se stal principálem vlastního divadla? Ne, nelitoval. Bylo to moje svobodné rozhodnutí, a protože svoboda je společně se zdravím to nejcennější, co v životě máme, tak si to užívám a šel bych do toho klidně znovu. Těší mě, že dávám práci více než 130 lidem a ještě víc, že se na naše představení přišlo podívat už více než 600 tisíc lidí a další stále chodí. Čím se Divadlo Na Jezerce liší od ostatních divadel? Co byste na něm vyzdvihl? Divadlo Na Jezerce se snaží dávat divákům sílu k úsměvu a radost ze života, aniž by výběrem her a inscenačním přístupem uráželo jejich inteligenci. Jsem přesvědčen, že divadlo by nemělo lidi deptat víc, než je deptá život sám. Rozhodl jste se pro vlastní divadlo, abyste navázal na rodinnou tradici? To byl jen jeden z důvodů. K rodinné tradici se hrdě hlásím a snažíme se dělat divadlo tak, aby se za nás naši předkové nemuseli stydět. Podstatná byla touha vzít osud do svých rukou a využít tak svobodu, kterou po letech totality nyní máme. Hra Komedianti, Divadlo Na Jezerce Slyšela jsem, že hry ve svém divadle občas i režírujete? Jak jste se dostal k režii? Zkusil jsem to poprvé Charleyovou tetou. Vypadl nám z dramaturgického plánu nečekaně jeden titul a musel jsem ho rychle nahradit. Babse neboli Charleyovu tetu jsem hrál dvanáct let v divadle ABC a věděl jsem o té hře úplně všechno. I to, co bych na ní chtěl udělat jinak, kdybych ji mohl někdy sám režírovat. Nabídl jsem ovšem nejdříve režii Ondřeji Havelkovi, ale protože to bylo velmi narychlo, odmítl. Proto jsem se režie ujal sám. Tetu hrajeme už pět let a troufám si tvrdit, že minimálně ještě jednou tolik ji na repertoáru divácký zájem udrží. Diváci vás mají neodmyslitelně spojeného s rolí prince Jaroslava v pohádce Jak se budí princezny a také jako Honzu z komedie Dívka na koštěti. Jaké máte na tyto role vzpomínky? Jen ty nejlepší. Dívkou na koštěti jsem v patnácti letech vstupoval do světa filmu a mohl jsem se díky tomu setkat s řadou báječných lidí, které mám rád a které dodnes obdivuji. V pohádce Jak se budí princezny, jste hrál s Vladimírem Menšíkem. Také jste se s ním sešel ve výborném filmu Lásky mezi kapkami deště. Jak se Vám hrálo po boku herce, který proslul jako nespoutaný a neopakovatelný živel? Vladimír Menšík byl i za kamerou zábavný a milý člověk. Když jsem se ženil, dostali jsme od něj vlastnoručně namalovaný obrázek autoportrét, na který napsal: Ať Vám štěstí prší, stříká, to je přání od Menšíka. Milušce a Honzovi, Vladimír. Rád se na něj dodnes dívám. Na závěr bych vás požádala o vzpomínku na vašeho tatínka, geniálního herce Rudolfa Hrušínského. Chcete po mě na závěr román Táta je prostě táta a vzpomínám na něj neustále s velkou láskou a radostí. Mám obrovskou výhodu, že většina filmů, ve kterých hrál, jsou tak dobré, že se stále promítají a vysílají v různých televizních stanicích. Takže, i když už mezi námi není dvacet let, mám ho tady, díky jeho rolím, vlastně navždy. Děkuji za rozhovor > Marcela Kohoutová Z jakých kořenů vzešel váš rod a jak se otec stal sochařem, když chtěl být původně hercem? Otcovi rodiče pocházejí z Mělnicka. Jeho maminka Věnceslava byla dcerou správce knížecího velkostatku, rodiče jeho otce Václava měli chalupu. Moji prarodiče se poznali během první světové války, léta si psali, ještě i po válce, než se děda vrátil z francouzských legií. Pak se vzali a po vánocích roku 1923 se jim narodil můj strýc Ratmír, v dubnu 1926 pak můj otec. Ratmír studoval na gymnáziu, otec na Žižkovské reálce. Oba hráli amatérsky divadlo, tátu to moc bavilo a chtěl se stát hercem. V roce 1943 přišel na reálku nový profesor kreslení Miroslav Kužel, který zavedl nepovinné modelování, a to rozhodlo. S kurátorkou a dcerou Polanou Bregantovou u sochy Polana Nejen Váš otec Olbram Zoubek, ale i Vaše maminka Eva Kmentová byla sochařka, Váš bratr Jasan je také sochařem: stáli jste rodičům s vašim bratrem někdy modelem a jak na takovou spolupráci s Vašimi rodiči vzpomínáte? Stáli jsme modelem poprvé asi v roce 1958, kdy mi byly čtyři roky a Jasanovi dva. V té době táta dělal první Rodinu, čtyřsoší, v němž zobrazil sebe, maminku a nás dva. Pamatuju si jen matně, jak jsem pózovala s rukama na prsou, ale je z toho hezká fotka. Mám na sobě pruhovaný svetřík, který jsem ráda nosila. Mnohem důležitější ale bylo, že jsme s rodiči trávili hodně času v jejich prvním společném ateliéru na Židovských pecích. Hráli jsme si se sochařskou hlínou, pískem, rodiče nám půjčovali špachtle a jiné náčiní. Tam Jasan vytvořil svou první a asi i poslední hliněnou hlavu. Já jsem dělala z hlíny panenkám nádobíčko, které se po vyschnutí rozpadlo v prach. Váš otec byl a stále je velmi silná figura, v 70. letech nesměl pracovat a místo v Praze se musel živit jako restaurátor v Litomyšli jaké to bylo vyrůstat s tak silným, ale jistě i často nepřítomným a zaměstnaným otcem? Měl na Vás čas, jaké hry jste třeba spolu hráli? Olbram Zoubek s Polanou, jaro 1957 Výstava v Jízdárně je vlastně rodinný podnik, na kterém kromě Vás a Vašeho otce pracovali i další členové velké rodiny Zoubků: táhli jste takhle vždycky za jeden provaz? Byli jsme vždycky docela soudržná rodina, i když rozpory samozřejmě byly, hlavně když jsme byli v pubertě. Dost nás spojoval společný odpor k režimu, k všudypřítomné normalizaci sedmdesátých let. Nikdy jsme otci nezazlívali, že sňal Janu Palachovi posmrtnou masku a tím nám polepil kádrové posudky. Naopak byli jsme na to hrdí. Já jsem se nakonec dostala na knihovnictví na Filozofickou fakultu, Jasan dělal pětkrát zkoušky na scénografii na DAMU, ale nevzali ho. A tátova výstava v Jízdárně je rodinný podnik jen do určité míry: na instalaci se podíleli tátovi asistenti, měli jsme výbornou produkční a další profese, bez nichž by výstava a katalog, který ji doprovází, nevznikly. Co říkáte návštěvnosti výstavy zaznamenali jste od návštěvníků nějakou reakci, která Vás a Vašeho tátu zvlášť potěšila? Velká návštěvnost, která se blíží k pětatřiceti tisícům, nás těší. V návštěvní knize je mnoho hezkých zápisů, ale i kritické, samozřejmě, například že tátovy sochy mají do umění opravdu daleko. Táta to tak neprožívá, ani chválu, ani hanu, to spíš já. Jedna návštěvnice mi řekla, že v době otevření výstavy jí zemřel manžel a že pak na výstavu chodila, aby nabyla duševní rovnováhy. Co plánujete dál? Váš otec v dubnu oslaví už 86. narozeniny bude nějaká další výstava nebo alespoň další dokončená socha? Nejmladší socha v Jízdárně je Zaslíbená z roku K ní měl být ještě Zaslíbený, kterého táta do zahájení nestihl, ale právě ho dokončuje. Viděla jsem, že už má v ateliéru připravené lešení na další sochu. Pracujeme teď společně na knize, která představí jeho dílo v úplnosti a s nejvýznamnějšími texty, které o jeho práci vznikly. Má sice poměrně široký okruh sběratelů a obdivovatelů, ale zatím se nikdo nepokusil o pořádnou monografii. Tak to zkoušíme sami. Táta ví, že se jeho čas krátí, tak by se jí rád dožil. > red 10 > rozhovory rozhovory > 11

7 VELIKONOCE V PRAZE > Pojďte se s námi projít velikonoční Prahou. Při příjemné procházce zjistíte, kde mají lidové tradice své kořeny, proč je středa Škaredá, čtvrtek Zelený, pátek Velký a sobota Bílá. > Ukážeme vám, jak se správně koleduje a co se jí v Praze na Velikonoce. Termín: 18. a ve 14 hodin Sraz: Staroměstská radnice, Turistické informační centrum. Trasa: Staroměstské náměstí kostel sv. Jakuba Prašna brána Stavovské divadlo kostel sv. Havla Melantrichova ulice kostel Panny Marie Sněžné Cena: 300 Kč / osoba > Vycházku můžete zakoupit online na > Také letos můžete na webu najít kalendář akcí, které se v rámci Velikonoc v Praze uskuteční. Ty správné ingredience na mazanec nebo velikonoční nádivku a jistě i čerstvá vejce a pomlázku zakoupíte například na oblíbených farmářských trzích. Od 29. března do 21. dubna probíhají velikonoční trhy na pěší zóně u metra Anděl, od 5. dubna do 27. dubna budou probíhat tradiční trhy také na třech hlavních náměstích v centru města na náměstí Staroměstském, Václavském a na náměstí Republiky. O týden dříve, tedy 21. dubna, sbalí své stánky prodejci na náměstí Míru. Toulcův dvůr připravil na 5. dubna staročeský velikonoční jarmark. foto Pražská informační služba 2014: Rok české hudby v Praze Zaposlouchejte se... Na najdete vše, co Vás kolem hudby v Praze může zajímat osobnosti, místa, akce i interaktivní hudební mapu Prahy. > Mnoho lidí dnes Velikonoce chápe hlavně jako svátky jara, jako období, kdy se příroda probouzí k životu, doma musí být naklizeno a kraslice, kočičky a jehnědy na svém místě. Spirituální rozměr velikonočních svátků jako bychom už tak trochu zapomněli. Pojďme si tedy oživit, odkud tyto oslavy pramení a jaký byl jejich odvěký význam. > Historie Velikonoc sahá daleko do minulosti. Vycházejí z židovské slavnosti zvané pesach uchránění (odtud řecké a ruské pascha) na počest vysvobození Židů z egyptského otroctví. Křesťané se však svou oslavu Velikonoc od židovského svátku pesach snažili odlišit a v jejich pojetí se slaví zejména Kristovo zmrtvýchvstání. S obdobnými svátky se setkáváme i u pohanů, kteří v tu dobu slavili příchod jara. Jejich oslava byla provázena velkým množstvím zvyků a rituálů, které se v jen málo pozměněné podobě dochovaly do dnešních dnů. Etymologický význam slova Velikonoce je možné vysledovat ve výrazech veliká noc noční slavnost (dochovala se u východních církví). Německé a anglické pojmenování Velikonoc Ostern a Easter připomíná starogermánskou bohyni jara a plodnosti Ostaru, jejímž protějškem byla slovanská Vesna. > Na Nicejském koncilu r. 325 bylo rozhodnuto, že Velikonoce mají připadnout na první neděli po prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 22. březnem a 25. dubnem. Nejpozdější Velikonoce byly 25. dubna v roce 1943, nejčasnější Velikonoce byly 22. března v roce První tabulky v českých zemích s výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler. foto Pražská informační služba > V metropoli však v tomto svátečním čase proběhne i mnoho dalších kulturních a společenských akcí. Například 20. dubna od 18 hodin proběhne v kině Lucerna přímý přenos Velikonočního koncertu Berlínské filharmonie s dirigentem Sirem Simonem Rattlem a hvězdným hostem večera, viloloncellistkou Sol Gabettou. Těšit se můžete na skvělou hudbu v dokonalém podání. V Divadle Dobeška připravili na 21. dubna od 15 hodin představení pro děti s názvem Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce. Jak vypadá takové vítání jara u Kalupinky a Kašpárka? Kalupinka vygruntuje, připraví malovaná vajíčka a barevné pentličky pro koledníčky a Kašpárek plete pomlázku. Je už ale kapánek nabručený z toho dlouhého půstu. A tak Kalupinku zlobí a všelijak pošťuchuje. Na Škaredou středu se ale nesmí nikdo na nikoho mračit a tak si naši hrdinové vypráví velikonoční příběhy. A na Zelený čtvrtek je navštíví velikonoční zajíček s košíkem plným barevných vajíček. Nejmenší diváci se mohou těšit na písničky, koledy, pomlázky a mazance. > pis pozvánka pražské informační služby > 13

8 pražská vlastivěda a výlety prahou PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA Pražská informační služba Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/Praha 5/ , tel , , > Napište nám na a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e mailovou adresu. PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V DUBNU st. Jak vypadalo pražské podhradí v době románské. Nejdříve si přiblížíme, jak vypadalo území pražského podhradí v 10. století podle poznatků archeologických výzkumů poslední doby. Pak nahlédneme do některých přístupných interiérů, kde se zachovaly nejstarší památky 12. a 13. století románský reliéf na mostecké věži, docela utajená věž biskupského hradu, oblouk Juditina mostu. Připomeneme si i významnou stavbu johanitské komendy. POZOR! omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před domem U Tří pštrosů (Dražického náměstí 12, Praha 1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová. 3. čt. Velikonoční svátky v Praze přednáška. Jak se v Praze slavily velikonoční svátky a proč oslavy trvaly celé dva měsíce? Jaké tradice se dodržovaly v hlavním městě a jaké speciální názvy měly postní neděle před nejvýznamnějším církevním svátkem, se dovíme na přednášce PIS PCT. POZOR! omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Martina Štrachová. 5. so. Národní divadlo. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS PCT) Praha bezbariérová Kampa, Ostrov za Čertovkou. Akce vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu. Zákampí, campus, pán z Kampu podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii i známých obyvatelích tohoto romantického místa. Začátek akce ve 14:00 u Malostranské mostecké věže (strana od Karlova mostu). Cena 100/70 Kč (%). Alena Plíšková. Historie pražského osvětlení. Bez osvětlení si dnes každodenní život nelze ani představit, osvětlení proniklo též na veřejná prostranství a my si povíme, kdy se tak stalo, kdo je vynálezcem prvních plynových lamp, jaké povinnosti měli a mají lampáři, a kdy se rozsvítila první plynová lampa v Praze. Procházka nás povede cestou královských průvodů a naskytne se nám možnost obdivovat krásu plynových lamp. Začátek akce v 18:00 u plynového kandelábru na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Dagmar Vávrová Čermáková. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS PCT) 6. ne. Poutní místo Loreta. Prohlídka v anglickém jazyce. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Jednotná cena 150 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč. Eva Vondrusová. Pražské legendy. Vydejte se s námi poznat staropražské legendy, tentokrát na malostranském břehu Vltavy! Projdeme se po Pohořelci, areálem Strahovského kláštera a kolem Lorety zamíříme k Jelenímu příkopu. Vycházku zakončíme v areálu Pražského hradu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Alena Přibáňová Vyhlídka Na Košince. Přijďte se pokochat výhledem na vltavské zátoky. Z vyhlídky sestoupíme kolem Grábovy vily ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. Projdeme se pobřežní cestou. Začátek akce ve 14:00 na stanici tram. č. 3, 10, Bulovka (ve směru Palmovka). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská. 8. út. Cestou Arbesových Štrajchpudlíků. Tento den uplyne sto let od smrti známého českého spisovatele a novináře, svérázného smíchovského rodáka Jakuba Arbesa. Během vycházky půjdeme od Strahova zahradou Kinských až k Sacré Coeur. V této lokalitě, kde se bývalé vinice a zahrady za hradbami města proměnily v tovární pozemky a později v parcely činžovních domů města Smíchova, neuniknou naší pozornosti sociální rozdíly úrovně bydlení v minulosti i v současnosti. Začátek akce ve 14:30 na zastávce autobusu č. 143, 176, 191 Stadion Strahov. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková. 9. st. Bílkova vila. Navštivte s kurátorkou pro vzdělávání Národní galerie rezidenci s ateliérem sochaře Františka Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér představují unikátní architektonické dílo, jehož podobě vládne hluboká symbolika, odkazující na křesťanství a návrat k přírodě. Samotná stavba, jejíž půdorys je odvozen od stopy kosy v obilném poli, je toho důkazem. POZOR! omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektu 40Kč. Monika Sybolová. 10. čt. Kdyby mosty vyprávěly. Kdyby pražské mosty vyprávěly, co by nám asi řekly? Můžeme se pokusit během vycházky dát mostům hlas a dozvědět se nejen o době a důvodu jejich vzniku, ale také o technických zajímavostech, pojících se s jejich budováním. Zároveň si připomeneme nejeden most, který se již nad Vltavou neklene a zdůrazníme zajímavosti a kuriozity s pražskými mosty spojené. Čeká na nás most Železniční, Jiráskův, Palackého, Legií i jejich předchůdci. Začátek akce v 16:00 na Rašínově nábřeží pod Železničním mostem (nejbližší zastávka tram. č. 3, 7, 17 Výtoň ). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová. 12. so. Muzeum gastronomie II. Komentovaná prohlídka další části muzea. POZOR! omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Muzea gastronomie (ulice Jakubská 12, Staré Město, Praha 1). Jednotná cena 100 Kč. (průvodce z Muzea gastronomie). Nordic Walking z Kyjí do Hřdlořez. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování Nordic Walking, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Uprostřed města, blízko rušných silnic, by málokdo čekal takový kus přírody, jaký představuje vodní tok potoka Rokytka s Kyjským rybníkem, Hořejším rybníkem a přírodním parkem Smetanka zřízeným v roce POZOR! omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela sv. Bartoloměje na Krčínově náměstí (nejbližší stanice aut. č. 110, 181, 223 Kyje ). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová. Královské Vinohrady III. V rámci vycházky si připomeneme slavnou éru divadelních arén, mj. tzv. Pištěkárnu, Kravín, Švandovu arénu ve Pštrosce a ze staveb neopomeneme zmínit Vinohradskou tržnici, Orbis, Macešku nebo zahradu Kanálku. Vycházku ukončíme v Riegrových sadech, které se nacházejí v místech bývalých vinic a usedlostí. Začátek akce ve 14:00 na stanici tram. č. 10 a 16 Vinohradská vodárna. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS PCT) 13. ne. Za vodníkem Kabourkem na Kampu. Akce pro děti. Více informací na konci programu. Zahrady Pražského hradu. Areál Pražského hradu obklopují zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. Od té doby jsou neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Královské zahrady (ul. U Prašného mostu). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská. Toulky hudební Prahou. II. část Staré Město. Procházka připomene vynikající osobnosti hudby domácí i zahraniční, které působily v Praze. Dozvíme se mimo jiné, kde koncertoval Ferenc Liszt a kde W. A. Mozart dokončoval svou operu oper. Začátek akce v 15:00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová. 14. po. Potrubní pošta. Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty. POZOR! omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 u bočního vchodu do budovy hlavní pošty (ulice Politických vězňů, Nové Město, Praha 1). Jednotná cena 140 Kč. Ing. Zdeněk Dražil. 15. út. Lucerna a vzpomínka na Karla Kryla. V letošním roce by se písničkář a básník Karel Kryl dožil 70 let. Kde jinde si připomenout tohoto zajímavého člověka, než právě v pražské Lucerně. Prohlídka interiérů Lucerny bude spojena s procházkou po Václavském náměstí a připomínkou dalších míst, kde Karel Kryl koncertoval. POZOR! omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u schodiště při vstupu do kina Lucerna. Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková. foto Pražská informační služba 16. st. Kostel sv. Šimona a Judy. K Roku české hudby 2014 jsme pro Vás připravili prohlídku barokního kostela, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. Dnes ho využívá především Symfonický orchestr Hl. m. Prahy jako koncertní síň. Na vzácné barokní varhany zde hrál např. Joseph Haydn nebo W. A. Mozart. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Šimona a Judy (Dušní ul., Praha 1). Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová. Masarykovy děti II. přednáška. Pro velký zájem přinášíme opakování únorové přednášky. Potomci Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na pokračování přednášky, tentokrát věnované Janovi a Olze. POZOR! omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:15 v sále PIS PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Martina Štrachová. 17. čt. Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích. Celková prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, 14 > pražská vlastivěda a výlety prahou pražská vlastivěda a výlety prahou > 15

9 refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek akce ve 14:30 před vstupem do areálu objektu z Vyšehradské ulice č. 49. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kláštera 50/30 Kč. Marie Hátleová. 18. pá. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Prohlídka v italském jazyce. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS PCT) 19. so. Národní divadlo. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS PCT). Státní opera. Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS PCT) 20. ne. Po stopách českých králů. Akce pro děti. Více informací na konci programu. Adriaen de Vries a jeho působení v Praze. Vycházka nás zavede do Valdštejnské zahrady, kterou zdobí soubor plastik, váz a kašen od Adriaena de Vriese. Tento nadaný a uznávaný nizozemský sochař se zároveň do dějin zapsal jako jeden z umělců tvořících pro císaře Rudolfa II. Při procházce po Valdštejnské zahradě a jejím přilehlém okolí si představíme jeho život i dílo s důrazem zejména na jeho pražský pobyt a tvorbu. Začátek akce v 10:00 na zahradním nádvoří stanice metra A Malostranská. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková. 22. út. Kde se pivo vaří aneb za zlatým mokem do Libockého pivovaru. Tentokrát se během putování po pražských pivovarech zastavíme v Libockém pivovaru a povíme si také něco o pražské Šárce. Čeká nás posezení v hostinci, prohlídka varné technologie, spilky i ležáckého sklepa, spojená s ochutnávkou piv a odborným výkladem pana sládka. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:15 na zastávce tram. č. 20 Divoká Šárka ve směru z Dejvické. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do pivovaru (spojené s degustací) 90 Kč. Ing. Bohumil Kocourek. Husův sbor v Holešovicích. Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená s procházkou po okolí. Začátek akce v 15:30 před kostelem (Farského 3, Holešovice, Praha 7). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová. 23. st. Trojské usedlosti a vily. Procházka krajinářsky zajímavým trojským údolím, v jejímž rámci se zastavíme v zámecké zahradě, u starého mlýna, v bývalé dělnické kolonii Rybáře a poznáte také kdysi venkovské usedlosti Kazanka, Břežanka, Popelářka a řadu výstavních trojských vil. Začátek akce v 16:00 před vchodem do zahrady Trojského zámku (proti zastávce aut. č. 112 Zoologická zahrada ). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová. 24. čt. Malostranský hřbitov. Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem. POZOR! omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice (zastávka tram. č. 4, 9, 10 Bertramka ). Cena 100/70 Kč + vstupné na hřbitov 50 Kč. Ing. Alena Přibáňová. 26. so. Olšanské hřbitovy IV. Během vycházky další částí hřbitova vzpomeneme na Jana Palacha, Vladimíra Menšíka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha a další významné osobnosi. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem na hřbitov (nejbližší zástávka tram. č. 10, 11, 13, 16 Olšanské hřbitovy ). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek. Praha Bohumila Hrabala II. Libeň. V březnu letošního roku uplynulo již sto let od narození Bohumila Hrabala. Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů prožil v Praze nejen svá studentská léta, ale také období velkých úspěchů a zklamání od psaní do šuplíku, přes obrovský literární boom až po normalizační zákazy publikovat. Praha se stala nedílnou součástí Hrabalova tvůrčího střetávání. Pojďme se podívat do míst, která jsou se spisovatelovým jménem neoddělitelně spojena, a připomenout si, jak vlastně Hrabalova Praha vypadala. Začátek akce ve 14:00 před Libeňskou synagogou (Ludmilina 4, Praha 8, v blízkosti zastávka tram č. 8, 12, 16, 25 Palmovka ). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková. Kde sídlili biskupové a arcibiskupové. Vycházka k 670. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství nás provede rozsáhlým územím původního biskupova dvora až k věži, kterou dal postavit poslední biskup Jan z Dražic. Jeho nástupce Arnošt z Pardubic byl r povýšen na arcibiskupa. Po vypuknutí husitské revoluce byl celý areál (až na jednu věž) poničen a po celá staletí nově upravován. Začátek akce ve 14:00 na zahradním nádvoří stanice metra A Malostranská. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS PCT) 27. ne. Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Akce pro děti. Více informací na konci programu. Pražské nevěstince II. Procházka ze Starého Města až na Karlovo náměstí nám přiblíží další vykřičené domy a hodinové hotely kde všude stávaly, kdy a proč byly vlastně zrušeny? A co se dělo s prostitutkami, když byly zadrženy policií nebo onemocněly, případně otěhotněly? I to si připomeneme na této vycházce. POZOR! omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Haštala (Haštalské náměstí, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Martina Štrachová. Vyšehrad a jeho tajemné legendy. Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova sloupu. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Alena Plíšková. 28. po. Oskar Baum, spisovatel a přítel F. Kafky. Cyklus vycházek po stopách pražské německé literatury pokračuje Kafkovým a Brodovým přítelem, spisovatelem a hudebním kritikem Oskarem Baumem (1883 v Plzni 1941 v Praze), jenž přispíval do Prager Presse a Prager Tagblattu. Prohlédneme si interiér Jeruzalémské synagogy, kde vynikající hudebník hrál na varhany. Seznámíme se s Baumovým literárním pohledem na svět z hlediska slepce a zmíníme další výborné komponisty, dirigenty a operní pěvce Nového německého zemského divadla, Národního divadla a dalších mezinárodních scén. (G. Mahler, A. Zemlinski a jeho žáky: E. Schulhoff, V. Ullmann, H. Krasa a další). Začátek akce ve 14:30 před hotelem Palace v Panské ulici 12 (Nové Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do synagogy 50 Kč. PhDr. Lenka Mandová. 29. út. Prohlídka kostela sv. Havla. Původně románský farní kostel v Havelském Městě, později barokně přestavený, dnes místem posledního odpočinku význačného umělce Karla Škréty. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela z Havelské ulice (Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné vstupné do kostela 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 30. st. Pozoruhodné interiéry pražských hotelů IV. přednáška. Na závěrečné přednášce tohoto cyklu se seznámíme s prezentací dalších zajímavých pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí. POZOR! omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková. VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V DUBNU ne. Za vodníkem Kabourkem na Kampu. Na vycházce podél vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si, zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS PCT) 20. ne. Po stopách českých králů. S dětmi projdeme Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen. Povíme si něco o královském paláci a Svatovítské katedrále, kde vyzvání zvon Zikmund. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS PCT) 27. ne. Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS PCT) Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není li uvedeno jinak nebo neurčí li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS PCT a průvodcům PIS PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Pražská informační služba Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel nebo na > Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PIS PCT a v recepci PIS PCT (Arbesovo nám. 4, pouze Po Čt). > On line předprodej vycházek na PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!! > Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku nižší hodnoty. > Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den v TIC v 18:00 předchozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v 18:00, v e shopu končí den před konáním akce. Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce. > Vyprodané akce jsou avizovány na > Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc. > Další informace naleznete na > Dotazy rádi zodpovíme na e mailové adrese: > Najdete nás na Arbesově náměstí 70/4/Praha 5/ v těchto dnech: úterý a čtvrtek 13:00 17:00, středa 9:00 13:00, tel , > pražská vlastivěda a výlety prahou pražská vlastivěda a výlety prahou > 17

10 ČLOVĚČE, POHNI SE, NEŽ BUDE POZDĚ! Turistické akce určeny pro širokou veřejnost pořádané Klubem českých turistů Praha. Prahou turistickou Cyklus pravidelných procházek po pražských památkách, parcích a dalších zajímavých místech. Délky pochodů se pohybují od 7 do 15 km nenáročným terénem. Pro účast na akci stačí přijít v uvedený čas na start, zaplatit startovné 20 Kč (děti do 15 let 5 Kč) a vyrazit dle podrobného popisu trasy. Pochod není skupinový, můžete jít sami, s rodinou nebo s přáteli. Seznam akcí na měsíc duben: Start vždy: úterý h; čtvrtek h Cíl vždy: úterý h; čtvrtek h Toulky povodím Botiče Start: Praha Uhříněves (vlak S9 a BUS 232, 267, 269 Nádraží Uhříněves) Trasa 8 km: Uhříněves Pitkovičky NS Povodím Botiče Cíl: rest. Pod Hrází (Praha Hostivař) Kolem dokola okolo Suchdola Start: Praha 6 Suchdol (BUS 107, 147 Kamýcká) Trasa 10 km: Tiché údolí Cíl: Suchdol (Starosuchdolská restaurace) Na výhledy na Kavčí hory Start: Úřad MČ Praha 4 (metro C Budějovická, výstup směr poliklinika) Trasa 10 km: Ryšánka Kavčí hory Podolí Cíl: Úřad MČ Praha Hlubočepy trochu jinak IV. Start: Sídliště Barrandov (konečná TRAM 12, 14, 20) Trasa 10,5 km: Filmové ateliéry Hlubočepy Klukovice Cíl: Holyně (restaurace U Knotků) Vpřed za jihoměstským pivem I. Start: Praha Křeslice (BUS 232 Dolnokřeslická) Trasa 7 km: Petrovice Hostivařská přehrada Háje Cíl: Jihoměstský pivovar (Praha Háje) Z Kolovrat do Uhříněvsi Start: Infocentrum Praha Kolovraty, Mírová 20/54 (vlak S9 do zastávky Praha Kolovraty, dále ulicí Pod Zastávkou a vlevo ulicí Mírová, nebo BUS 265 a 267, zastávka Škola Kolovraty) Trasa 8 km: části kolovratských vycházkových okruhů Cíl: Praha Uhříněves (restaurace U Splavu) Přírodním parkem Smetanka do Hloubětína Start: Praha Malešice (BUS 188 Plaňanská) Trasa 8 km: Malešický park Jarov Třešňovka přírodní park Smetanka Cíl: Praha Hloubětín (restaurace Na staré hospodě) pochodů ke zlaté, pochod druhý Pražské potoky Start: Praha 5 Řeporyje (BUS 230, 249 Řeporyjské náměstí) Trasa 10 km: Trousilkův mlýn Dalejské a Prokopské údolí Cíl: Praha 5, Zlíchov (restaurace U Velasů) Akce naleznete také na V neděli na kolo Cyklus pravidelných cyklovýletů pro Praze a okolí, které se konají od dubna do června každou třetí neděli v měsíci. Délky tras se pohybují od 20 do 60 km. Na akci není potřeba se přihlašovat, stačí ve stanovený čas přijet na start V neděli na kolo I. Z Prahy na jihovýchod Start: Praha 4 Háje (před sochou kosmonautů), Cíl: Praha 4 Háje, Délka trasy: 45 km RAZÍTKO MĚSÍCE Razítko měsíce je celoroční soutěž spojená s cyklem pochodů Prahou turistickou. Získat můžete celkem třináct razítek. Každý měsíc bude na pochodech cyklu Prahou turistickou a v Infocentru KČT dostupné jedno razítko. Třinácté, bonusové razítko, bude k dispozici pouze na akci Za jarním sluníčkem. Všechna chybějící razítka si budete moci doplnit (po sečtení a potvrzení počtu získaných razítek) na akci Za jarním sluníčkem. Soutěž bude probíhat od dubna 2014 do března Na každém razítku bude vyobrazen jeden blíže nespecifikovaný pražský objekt (věž, muzeum, nebo galerie). Na tomto objektu bude turistům ve stanovené dny poskytnuta sleva ze vstupného po splnění předem specifikovaných podmínek. Objekt, který je na razítku vyobrazen, budete muset uhádnout. Na jednotlivých pochodech v daném měsíci bude umístěno celkem 6 indicií, které vám pomohou uhádnout objekt na razítku. Na webu budou specifikována čísla pochodů, na kterých bude indicie a počet indicií. Partnerem soutěže je firma Trodat. PORTA PRAGA CESTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AGENTURA PhDr. Eva Havlovcová tel , , > Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo domů! > Na stránkách naleznete kompletní program procházek, výletů i další akce agentury. > Vycházky uvedené zde jsou pouze výběrem. > PV polodenní vycházka jednotné vstupné 90 Kč. Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob 1. út. Vycházka s koncertem: Významné šlechtické paláce s výběrem ze skladeb Orlanda di Lasa. Procházka kolem významných hradčanských paláců, která je zakončena koncertem v Juditině věži Karlova mostu. Na programu je výběr ze skladeb jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 16. st. Orlanda di Lasa. Pozor na vycházku je třeba se předem přihlásit em nebo telefonicky. Sraz v před Černínským palácem, dnes Ministerstvo zahraničních věcí ČR na Loretánském nám. Vstupné na koncert s vycházkou je jednotné 210 Kč (60 Kč na vycházku Kč na koncert). 2. st. Historie Týnského dvora a chrámu P. Marie před Týnem s návštěvou interiéru a výkladem o historii této stavby. Sraz v před vstupem do chrámu z náměstí ( musíte projít průchodem v budově Týnské školy.). Vstupné 60/50 Kč + jednotné vstupné do chrámu 40 Kč, místní lektor v chrámu + průvodkyně PhDr. E. Havlovcová. 6. ne. Nový židovský hřbitov. Sraz v 9.30 před vchodem na hřbitov Izraelská 1, stanice metra Želivského. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová. 6. ne. Utajené prostory Prahy aneb starobylý kostel sv. Klimenta v Bubnech a zajímavosti jeho okolí. Sraz v u vstupu do kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, odsud přejdeme ke kostelu sv. Klimenta. Vstupné 60/50 Kč + dobrovolné vstupné 20 Kč do kostela, průvodkyně Mgr. J. Náprstková. 9. st. Vycházka Založení Nového Města pražského s koncertem Od baroka po jazz. Vycházka okolo Karlova náměstí zakončená koncertem Quartetta Telemann Od baroka po jazz v klášteře Emauzy. Pozor na vycházku je třeba se předem přihlásit em nebo telefonicky. Sraz na vycházku je v před Novoměstskou radnicí. Koncert začíná v v barokním refektáři v klášteře Emauzy. Na koncert s vycházkou je jednotné vstupné 290 Kč. 12. so. PV Lysolaje Housle Horoměřice. Turisticko historická polodenní vycházka. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 9.50 na zastávce busu č. 160, směr Lysolaje, u metra Dejvická, v metru značeno, spoj odjíždí Vstupné jednotné 90 Kč, průvodkyně H. Čenková. 12. so. Pražské mosty I. co všechno o nich ještě nevíte? Sraz v na Alšově nábřeží u sochy Josefa Mánesa. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková. 12. so. Návštěva Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě. Sraz ve 14 hodin na konečné stan. metra Háje, dole u příjezdu vlaku, u dozorčí budky uprostřed. Vstupné 60/50 Kč + dobrovolné vstupné do kostela 20 Kč, průvodkyně M. Cimplová. 13. ne. Pojďte s námi na Cibulku! Sraz v na stan. tram č. 9, Poštovka. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová. 13. ne. Kostel svatých Cyrila a Metoděje. Sraz v před kostelem na Karlínském náměstí. Vstupné 60/50 Kč + dobrovolné vstupné do kostela, průvodkyně H. Čenková. 15.út. Podvečerní procházka pražskými ostrovy Slovanský, Střelecký a Kampa. Sraz v na můstku u Slovanského ostrova. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 19. so. Zahrady kolem Pražského hradu Královská. Sraz ve u Letohrádku královny Anny (dojdete ze stan tram. č. 22 Královský letohrádek). Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 19. so. Vokovice Veleslavín. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v na stan. tram. č. 20, 26 Nad Džbánem. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková. 20. ne. Pražské zahradní město Ořechovka. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz ve na stan. tram č. 1,2,18,25 Vozovna Střešovice. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková. 21. po. Poznáváme pražské paláce a jejich okolí Valdštejnská zahrada a palác. Sraz v u pítka před stan. metra Malostranská. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 26. so. Jižní zahrady Pražského hradu z botanického hlediska. S paní doktorkou Skalickou se vydáme na prohlídku zahrad a připomeneme si především rostliny, která se tady pěstují. Sraz ve u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 60/50 Kč, lektorka RN- Dr. A. Skalická. 27. ne. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Sraz ve před objektem kostela v Dolních Chabrech, spojení aut. č. 162, který jede od metra C Kobylisy, vystoupit stan. Bílenecké náměstí, zastávka je u kostela. Vstupné 60/50 Kč + jednotné vstupné do kostela 25 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková. Zveme Vás také na vlastivědné výlety za poznáním v ČR a blízkém okolí. Vybrat si můžete např.: Klatovskem Plánice, Klatovy, Švihov cena 680 Kč Skalní město Adršpach Náchod, Hronov, Adršpach, Trutnov cena 700 Kč Toulání Tiskými stěnami Tiské stěny, Děčínský Sněžník, Děčín cena 660 Kč. Další výlety a více info na 18 > výlety prahou s kčt porta praga > 19

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky. PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Program akcí Matice české na září až prosinec 2014

Program akcí Matice české na září až prosinec 2014 Program akcí Matice české na září až prosinec 2014 Září 2014 Mimopražské literární vycházky Sobota 20. září 2014. Za Františkem Hrubínem do Lešan. Program: Lešany odhalení informačního panelu Františka

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky. PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Hilton Old Town : Označte vzdálenost odpovídající

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace 1 2 Novinky na Vysočině Nově otevřeno v roce 2015 Centrum služeb pro turisty Řásná (leden) Znovuotevřeno Informační centrum Elektrárny Dukovany (leden) Ekologické

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Renaissance : b) 2 km Označte vzdálenost

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Město Nymburk

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Nymburk Jméno a příjmení: Kája Víchová Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více