ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice"

Transkript

1 1 Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 57 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR) 28 zástupců městských částí hl. m. Prahy ředitel MHMP 20 zástupců odborů MHMP 10 ředitelů organizací 4 poslanci PS PČR 20 zástupců tisku CELKEM přítomných: 140 osob OMLUVENI: MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Petr Šimůnek Mgr. Jan Kalousek Mgr. Roman Vaculka od 11,30 hodin Ing. Václav Novotný doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Pokračování přerušeného 7. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v 9,08 hodin. Konstatoval, že pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové Zastupitelstva. Průběh tohoto jednání se přenášel na internetové adrese

2 2 Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a bylo tedy schopno se usnášet. Předsedající primátor hl. m. Prahy připomněl, že vzhledem k tomu, že toto zasedání je pokračováním 7. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, ověřovateli zápisu byli určeni Jiří Vávra a David Zelený. Dále uvedl, že návrhový výbor pracuje ve složení tak, jak bylo schváleno v I. části tohoto jednání a to: předseda: Mgr. Dalibor Mlejnský členové: Ing. Marie Kousalíková Bc. František Adámek JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Ing. Eva Vorlíčková Mgr. Nataša Šturmová Petr Šimůnek tajemnice výboru: JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka LEG MHMP Předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že jediným neprojednaným bodem podle schváleného programu 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy je tisk Z- 242 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap rozpočtu hlavního města Prahy na rok Dále uvedl, že s ohledem na skutečnost, že radní Udženija považovala za potřebné poskytnout členům Zastupitelstva HMP informace ke značně medializované kauze demolice Zimního stadionu na Štvanici, byl na stůl rozdán tisk Z 287 Informace k aktuální situaci Zimního stadionu Štvanice v k. ú. Holešovice. Předsedající primátor hl. m. Prahy poté ještě připomněl, že dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva jsou interpelace, resp. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva, zařazeny jako pevný bod každého jednacího dne Zastupitelstva v době od hod. do hod. Je-li vyčerpán program jednání před hod. je pokračováno bezprostředně interpelacemi. Předseda klubu ODS Blažek a předseda klubu ČSSD Slezák požádali o přestávku na 20 minut. Přestávka 9,12 9,32 hod., pokračuje přestávka 9,32-9,52 hodin Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Březina. členka ZHMP Semelová navrhla tisk Z 287 Informace k aktuální situaci zimního stadionu Štvanice v k.ú. Holešovice projednat jako řádný bod jednání (poř. č. 2.) Pro: 21 Proti: 6 Zdr. 30 Nebylo přijato.

3 3 1. primátor hl. m. Prahy k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011 TISK: Z 242 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 35 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 22 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 7/50 Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. V diskusi vystoupili občané: Alena Rybníčková, Kristýna Opletalová, starosta MČ Praha Dubeč Jaroslav Tošil, starosta MČ Praha Suchdol Ing. Petr Hejl, dále vystoupili tito členové ZHMP: Richter P., Semelová, předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek, Mlejnský, náměstek primátora Weinert, předseda výboru finančního ZHMP Hulinský, Urban. člen ZHMP Richter P. klub TOP 09 požádal o přestávku na jednání klubu před hlasováním Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. Sdělil, že s předloženým protinávrhem klubu ODS se neztotožňuje, ale ve smyslu dohody klubu ODS bude pro protinávrh hlasovat. Přestávka na jednání klubu TOP 09-10,42-10,54 hodin Po ukončení přestávky požádal předsedající I. náměstek primátora Březina předsedu návrhového výboru, aby přítomné seznámil s procedurou hlasování k tomuto bodu.

4 4 Pozměňující návrhy klubu ODS - Příloha č. 1 k usnesení: 1) Snížení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 kap. 1016, odd.par rezerva pro MČ ,0 tis.kč 2) Uvolnění finančních prostředků pro městské části hl. m. Prahy: poskytnutí invest.dotací MČ hl. m. Prahy (pol.4221) poskytnutí neinvest.dotací MČ hl. m. Prahy (pol.4121) v tis.kč naní kapitál.výdajů OMI MHMP kapitola c e l k e m */ */ */ ODPA kap , ,0 0,0 0,0 kap , ,0 500, , kap , ,0 0, , kap , , , , kap , ,0 0,0 0,0 kap , , ,0 0,0 kap , ,0 0,0 0,0 kap , ,0 0,0 0,0 kap.09 0,0 0,0 0,0 0,0 C e l k e m , , , ,0 */ v členění na MČ a akce dle přílohy č.2 usnesení

5 5 Příloha č. 2 k usnesení: KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE INVESTIČNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Praha 4 Startovací byty - Roztylské nám. 47, Praha 18 Nové centrum Letňany Ďáblice Ďáblice - základní koncepce urbanistického rozvoje území Dolní Počernice Revitalizace území v okolí ÚMČ vč.objektu čp Dubeč Dostavba centra Dubče Petrovice Infrastruktura centra obce II Velká Chuchle Vybudování občanské vybavenosti pro "Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" - zastavovací studie Celkem Celkem investiční požadavky - kap

6 6 KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 2 Rekonstr. parku v Havl. sadech - I.etapa Praha 2 Rekonstr. Riegrových sadů - jižní stráně I.etapa Praha 4 Park Družba vč. dětského hřiště Praha 6 Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka Praha 7 Rekonstr.dětského hřiště U Sparty Praha 10 Rekonstrukce dětských hřišť Praha 12 TV Čechova čtvrť - Dolnocholupická - IV.etapa Praha 17 Vybudování parku po zahrádkářské kolonii Dolní Počernice Centrum environmentálního vzdělávání Koloděje Park Skála Kolovraty TV Kolovraty Lipence Vodovod Lipence, Kazín - Černošická Nedvězí Rekonstrukce koryta vodního toku Rokytka Šeberov Kanalizace Hrnčíře - řešení havarijního stavu Štěrboholy Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v MČ Troja Výstavba kanalizace Na Pazderce Troja Vybudování sportovně oddychové zóny Troja - víceúčelové hrací plochy Celkem požadavek k realizaci prostřednictvím OMI Kunratice požadavku návrh dotace TV Kunratice (TV přípojky k objektu MČ u Šeberáku) - odpa Suchdol TV Suchdol (kanalizace Budovec) Celkem Celkem investiční požadavky - kap

7 7 NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Lysolaje Sanace přírodní památky Housle Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap KAPITOLA 03 - DOPRAVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Praha 1 Bezbariérové úpravy chodníků na Praze Praha 1 Slovanský ostrov - předláždění okolí Paláce Žofín Praha 5 Uliční stromořadí -stavební úpravy komunikace Zborovská 2. a 3. etapa Praha 9 Stavební úpravy ul. Jablonecká Praha 9 Zastávka MHD BUS Prosek - revital.pozemku HMP Praha 10 Vybudování garáží Ostružinová Praha 13 Řešení parkování Velká Ohrada Praha 20 Rekonstrukce povrchů komunikací Praha 21 Rekonstrukce komunikací III. a IV.třídy Praha 22 Rekonstr. komunikací MČ Praha Ďáblice Výstavba přístupové cesty pro pěší a projekt výstavby obslužné komunikace k hvězdárně Ďáblice Lipence Rekonstrukce místních komunikací Lipence Nedvězí Rekonstrukce místních komunikací Slivenec Havarijní rekonstrukce komunikace Višňovka Celkem

8 8 požadavek k realizaci prostřednictvím OMI v tis. Kč Křeslice požadavku návrh dotace TV Křeslice ( obnova povrchů ulic v původní zástavbě) Kunratice TV Kunratice (provedení 11 úprav komunikací v Kunraticích na základě dopravní studie) Přední Kopanina TV Přední Kopanina, etapa Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Klánovice Opravy a sanace komunikací Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

9 9 KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 3 ZŠ Jeseniova - rekonstrukce kuchyně Praha 3 MŠ Na Balkáně - zateplení střechy a fasády Praha 3 MŠ Jeseniova rekonstr. a zateplení pláště budovy Praha 4 MŠ Boleslavova - rekonstrukce Praha 5 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce kuchyně Praha 5 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstr.sportovních ploch vč.skateboardového hřiště Praha 6 MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu Praha 7 MŠ Kostelní - rekonstr.objektu vč.zní kapacity Praha 8 MŠ Na Pěšinách - zateplení fasády a výměna oken Praha 8 ZŠ a MŠ Ústavní - rekonstrukce sociálního zařízení Praha 9 MŠ U Vysočanského pivovaru - výstavba pavilonů I.etapa Praha 11 ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.- rekonstr.stravovacího provozu Praha 11 MŠ Modletická - zateplení obvodového pláště Praha 11 ZŠ K Milíčovu-zatepnení obvod.pláště hospodářského pavilonu Praha 12 ZŠ a MŠ Na Beránku - rekonstrukce kuchyně Praha 12 ZŠ a MŠ Smolkova - výměna oken v objektu MŠ Praha 13 ZŠ Kuncova zateplení objektu Praha 14 ZŠ Gen.Janouška - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - rekonstr.elektroinstalace II.etapa Praha 15 MŠ Milánská I. a II Praha 15 ZŠ Nad Přehradou Praha 15 ZŠ Křimická výměna oken Praha 16 Rekonstrukce kuchyní v objektech předškolních zařízení č.p.1367, 1251 a 1100 vč.nového vybavení Praha 17 ZŠ J.Wericha - zateplení objektu Praha 18 MŠ č.p rekonstrukce, rozšíření kapacity Praha 18 ZŠ Tupolevova - rekonstrukce a zateplení střechy Praha 19 Dostavba školní jídelny a kuchyně ZŠ Albrechtická Praha 20 ZŠ Ratibořická - II.etapa - půdní nástavba Praha 20 MŠ Chodovická - přístavba Praha 21 Masarykova ZŠ Polesná rekonstr.střech objektů Běchovice MŠ Čtyřlístek - přestavba výdejny jídel Březiněves Mateřská škola - výstavba Čakovice MŠ - výstavba, rozšíření kapacity Čakovice Nástavba ZŠ Dolní Chabry ZŠ Dolní Chabry - naní kapacity Dolní Počernice Výstavba nové ZŠ v Praze - Dolních Počernicích - projektová příprava a přípravné práce Dubeč MŠ Dubeč- přístavba - dofinancování

10 10 Klánovice Masarykova ZŠ, Slavětínská vestavba učeben do podkroví a rekonstrukce ZTI Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty - II.stupeň Křeslice MŠ výstavba Libuš Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav) Libuš Rekonstrukce ZŠ Meteorologická Libuš Rekonstrukce areálu Klubu Junior Lochkov Výstavba nové budovy MŠ (rozšíření kapacity stávající MŠ) - projekt.dokumentace Lysolaje ZŠ - přístavba schodiště, dokončení stavebních úprav Nebušice MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce Nebušice ZŠ Nebušice - rekonstr. a dostavba, III. etapa Satalice MŠ U Obory - přístavba (dokončení) Suchdol MŠ Gagarinova - nástavba technického pavilonu, zřízení 2 odd.mš Suchdol Rekonstrukce a nástavba šk.družiny při ZŠ M.Alše Šeberov Výstavba budovy ZŠ - projektová příprava Štěrboholy Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Troja ZŠ Trojská - rozšíření a úprava prostor Újezd MŠ Vodnická - dostavba a vybavení Velká Chuchle Přístavba budovy ZŠ Vinoř Vestavba dvou tříd MŠ do bývalé školy vč.soc.zázemí a přípravny jídel Zbraslav Rekonstrukce MŠ Nad Parkem - 1.etapa Zbraslav Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem - sanita, elektrorozvody Celkem požadavek k realizaci prostřednictvím OMI požadavku návrh dotace Praha 22 Výstavba MŠ - odpa Slivenec MŠ Slivenec - výstavba - odpa Zličín ZŠ u sportovního hřiště Celkem Celkem investiční požadavky - kap

11 11 NEINVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 1 MŠ Masná - oprava fasády Dubeč ZŠ Dubeč - vymalování Nebušice Vybavení nových prostor v MŠ Řeporyje Oprava a dovybavení MŠ v Řeporyjích Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 7 Příprava a realizace výstavby Domu pro seniory (Tusarova 42,44) Praha 8 Výstavba Domu sociálních služeb II Praha 10 Rekonstrukce DSS Sámova Praha 17 Petrovice Petrovice Žufanova zateplení objektu zdravot.zařízení ambulantní péče Rekonstr.svislých a vodorovných rozvodů na poliklinice Ohmova - II.etapa Rekonstr.objektu bývalých jeslí Jakobiho (na zařízení pro seniory) Celkem Celkem investiční požadavky - kap

12 12 KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 2 Rekonstr. Grotty v Havl. sadech Praha 13 Venkovní sportoviště Třebonice -šatny se zázemím Praha 16 Rekonstr. a rozšíření kulturního střediska Koruna Praha 16 Rekonstrukce kina Radotín Běchovice Výstavba multifunkčního hřiště Pod Jeleňákem Běchovice Dostavba sportovního areálu Na Korunce Benice Vybudování víceúčelového hřiště Březiněves Obnova multifunkčního hřiště UEFA Ďáblice Sportovní areál Ďáblice - výkup pozemku, umělý povrch hřiště Dolní Měcholupy Výstavba tělocvičny - víceúčelová sportovní hala Klánovice Rekonstrukce Kulturního centra Beseda Kolovraty Výstavba dětského víceúčel.hřiště Šeberov Sportovní areál Šeberov Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Praha 22 Divadlo U 22 - vybavení interiéru vč.nábytku Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

13 13 KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST INVESTIČNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Praha 19 Výkup nemovitosti pro služebnu MP HMP - doplatek Celkem Celkem investiční požadavky - kap KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Benice Rekonstr.budovy ve správě MČ Koloděje Dokončení kolumbária, rozptyl.loučka, pietní hrob Křeslice Výkupy pozemků Lipence Nákup domu čp.454 a pozemku č.p.23 a 24 pro rozšíření ZŠ Lipence Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ Lochkov Výstavba montované haly pro technické služby MČ Satalice Zateplení domu č.p Satalice Zateplení domu č.p Slivenec Rekonstrukce bytového domu č.p Štěrboholy Rekonstrukce zasedací a kulturní místnosti Vinoř Hydroizolace a sanace Bohdanečská čp.249/ Celkem Celkem investiční požadavky - kap

14 14 KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 19 Zateplení budovy detašovaného pracoviště ÚMČ, Albrechtická Praha 21 Přístavba budovy ÚMČ Praha Lysolaje Rekonstrukce ÚMČ Nedvězí Rekonstrukce budovy ÚMČ Vinoř Půdní vestavba v budově ÚMČ čp Zbraslav Bezbariérový vstup do budovy ÚMČ Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Královice Oprava interiérů budovy ÚMČ Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

15 15 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Přehled požadavků městských částí hl. m. Prahy uplatněných na rezervu pro městské části vytvořenou v kap rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 a návrhů na uvolnění dotací v tis.kč účel požadavku NÁVRH DOTACE Praha 1 Bezbariérové úpravy chodníků na Praze Praha 1 Slovanský ostrov - předláždění okolí Paláce Žofín Praha 1 MŠ Masná - oprava fasády - neinvestiční MČ Praha Praha 2 Rekonstr. parku v Havl. sadech - I.etapa Praha 2 Rekonstr. Grotty v Havl. sadech Praha 2 Rekonstr. Riegrových sadů - jižní stráně I.etapa MČ Praha Praha 3 ZŠ Jeseniova - rekonstrukce kuchyně Praha 3 MŠ Na Balkáně - zateplení střechy a fasády Praha 3 MŠ Jeseniova rekonstr. a zateplení pláště budovy MČ Praha Praha 4 Startovací byty - Roztylské nám. 47, Praha 4 Park Družba vč. dětského hřiště Praha 4 MŠ Boleslavova - rekonstrukce MČ Praha Praha 5 Uliční stromořadí -stavební úpravy komunikace Zborovská 2. a 3. etapa Praha 5 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce kuchyně Praha 5 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstr.sportovních ploch vč.skateboardového hřiště MČ Praha Praha 6 MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu Praha 6 Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka MČ Praha Praha 7 Rekonstr.dětského hřiště U Sparty Praha 7 Příprava a realizace výstavby Domu pro seniory (Tusarova 42,44) Praha 7 MŠ Kostelní - rekonstr.objektu vč.zní kapacity MČ Praha Praha 8 MŠ Na Pěšinách - zateplení fasády a výměna oken Praha 8 ZŠ a MŠ Ústavní - rekonstrukce sociálního zařízení Praha 8 Výstavba Domu sociálních služeb II MČ Praha

16 16 Praha 9 Stavební úpravy ul. Jablonecká Praha 9 MŠ U Vysočanského pivovaru - výstavba pavilonů I.etapa Praha 9 Zastávka MHD BUS Prosek - revital.pozemku HMP MČ Praha Praha 10 Vybudování garáží Ostružinová Praha 10 Rekonstrukce dětských hřišť Praha 10 Rekonstrukce DSS Sámova MČ Praha Praha 11 ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.- rekonstr.stravovacího provozu Praha 11 ZŠ K Milíčovu - zateplení obvod.pláště hospodářského pavilonu Praha 11 MŠ Modletická - zateplení obvodového pláště MČ Praha Praha 12 TV Čechova čtvrť - Dolnocholupická - IV.etapa Praha 12 ZŠ a MŠ Na Beránku - rekonstrukce kuchyně Praha 12 ZŠ a MŠ Smolkova - výměna oken v objektu MŠ MČ Praha Praha 13 Venkovní sportoviště Třebonice -šatny se zázemím Praha 13 Řešení parkování Velká Ohrada Praha 13 ZŠ Kuncova zeteplení objektu MČ Praha Praha 14 ZŠ Gen.Janouška - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - rekonstr.elektroinstalace II.etapa MČ Praha Praha 15 MŠ Milánská I. a II Praha 15 ZŠ Nad Přehradou Praha 15 ZŠ Křimická výměna oken MČ Praha Praha 16 Rekonstrukce kuchyní v objektech předškolních zařízení č.p.1367, 1251 a 1100 vč.nového vybavení Praha 16 Rekonstr. a rozšíření kulturního střediska Koruna Praha 16 Rekonstrukce kina Radotín MČ Praha Praha 17 Žufanova zateplení objektu zdravot.zařízení ambulantní péče Praha 17 ZŠ J.Wericha - zateplení objektu Praha 17 Vybudování parku po zahrádkářské kolonii MČ Praha Praha 18 Nové centrum Letňany Praha 18 MŠ č.p rekonstrukce, rozšíření kapacity Praha 18 ZŠ Tupolevova - rekonstrukce a zateplení střechy MČ Praha Praha 19 Zateplení budovy detašovaného pracoviště ÚMČ, Albrechtická Praha 19 Výkup nemovitosti pro služebnu MP HMP - doplatek Praha 19 Dostavba školní jídelny a kuchyně ZŠ Albrechtická MČ Praha

17 17 Praha 20 ZŠ Ratibořická - II.etapa - půdní nástavba Praha 20 MŠ Chodovická - přístavba Praha 20 Rekonstrukce povrchů komunikací MČ Praha Praha 21 Přístavba budovy ÚMČ Praha Praha 21 Masarykova ZŠ Polesná rekonstr.střech objektů Praha 21 Rekonstrukce komunikací III. a IV.třídy MČ Praha Praha 22 Rekonstr. komunikací MČ Praha Praha 22 Výstavba MŠ - realizace OMI Praha 22 Divadlo U 22 - vybavení interiéru vč.nábytku neinvestiční MČ Praha Běchovice Výstavba multifunkčního hřiště Pod Jeleňákem Běchovice MŠ Čtyřlístek - přestavba výdejny jídel Běchovice Dostavba sportovního areálu Na Korunce Běchovice Benice Vybudování víceúčelového hřiště Benice Rekonstr.budovy ve správě MČ Benice Březiněves Mateřská škola - výstavba Březiněves Obnova multifunkčního hřiště UEFA Březiněves Čakovice MŠ - výstavba, rozšíření kapacity Čakovice Nástavba ZŠ Čakovice Ďáblice Ďáblice - základní koncepce urbanistického rozvoje území Ďáblice Sportovní areál Ďáblice - výkup pozemku, umělý povrch hřiště Ďáblice výstavba přístupové cesty pro pěší a projekt výstavby obslužné komunikace k hvězdárně Ďáblice 950 Ďáblice Dolní Chabry ZŠ Dolní Chabry - naní kapacity Dolní Chabry Dolní Měcholupy Výstavba tělocvičny - víceúčelová sportovní hala Dolní Měcholupy Dolní Počernice Výstavba nové ZŠ v Praze - Dolních Počernicích - projektová příprava a přípravné práce Dolní Počernice Revitalizace území v okolí ÚMČ vč.objektu čp Dolní Počernice Centrum environmentálního vzdělávání Dolní Počernice Dubeč Dostavba centra Dubče Dubeč MŠ Dubeč- přístavba - dofinancování Dubeč ZŠ Dubeč - vymalování neinvestiční Dubeč Klánovice Masarykova ZŠ, Slavětínská vestavba učeben do podkroví a rekonstrukce ZTI Klánovice Rekonstrukce Kulturního centra Beseda Klánovice Opravy a sanace komunikací neinvestiční Klánovice

18 18 Koloděje Park Skála Koloděje Dokončení kolumbária, rozptyl.loučka, pietní hrob 750 Koloděje Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty - II.stupeň Kolovraty Výstavba dětského víceúčel.hřiště Kolovraty TV Kolovraty Kolovraty Křeslice Výkupy pozemků Křeslice TV Křeslice ( obnova povrchů ulic v původní zástavbě) realizace OMI Křeslice MŠ výstavba Křeslice Královice Oprava interiérů budovy ÚMČ neinvestiční 350 Královice Kunratice TV Kunratice (TV přípojky k objektu MČ u Šeberáku) realizace OMI Kunratice TV Kunratice (provedení 11 úprav komunikací v Kunraticích na základě dopravní studie) realizace OMI Kunratice Libuš Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav) Libuš Rekonstrukce ZŠ Meteorologická Libuš Rekonstrukce areálu Klubu Junior Libuš Lipence Vodovod Lipence, Kazín - Černošická Lipence Nákup domu čp.454 a pozemku č.p.23 a 24 pro rozšíření ZŠ Lipence Lipence Rekonstrukce místních komunikací Lipence Lipence Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ Lochkov Výstavba montované haly pro technické služby MČ Lochkov Výstavba nové budovy MŠ (rozšíření kapacity stávající MŠ) - projekt.dokumentace 350 Lochkov Lysolaje ZŠ - přístavba schodiště, dokončení stavebních úprav Lysolaje Rekonstrukce ÚMČ 500 Lysolaje Sanace přírodní památky Housle neinvestiční Lysolaje Nebušice MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce Nebušice ZŠ Nebušice - rekonstr. a dostavba, III. etapa Nebušice Vybavení nových prostor v MŠ neinvestiční 720 Nebušice Nedvězí Rekonstrukce budovy ÚMČ Nedvězí Rekonstrukce místních komunikací Nedvězí Rekonstrukce koryta vodního toku Rokytka Nedvězí

19 19 Petrovice Infrastruktura centra obce II Petrovice Rekonstr.objektu bývalých jeslí Jakobiho (na zařízení pro seniory) Petrovice Rekonstr.svislých a vodorovných rozvodů na poliklinice Ohmova - II.etapa Petrovice Přední Kopanina TV Přední Kopanina, etapa 0006 realizace OMI Přední Kopanina Satalice Zateplení domu č.p Satalice MŠ U Obory - přístavba (dokončení) Satalice Zateplení domu č.p Satalice Řeporyje Oprava a dovybavení MŠ v Řeporyjích neinvestiční Řeporyje Slivenec Havarijní rekonstrukce komunikace Višňovka Slivenec MŠ Slivenec - výstavba realizace OMI Slivenec Rekonstrukce bytového domu č.p Slivenec Suchdol MŠ Gagarinova - nástavba technického pavilonu, zřízení 2 odd.mš Suchdol TV Suchdol (kanalizace Budovec) realizace OMI Suchdol Rekonstrukce a nástavba šk.družiny při ZŠ M.Alše Suchdol Šeberov Výstavba budovy ZŠ - projektová příprava Šeberov Kanalizace Hrnčíře - řešení havarijního stavu Šeberov Sportovní areál Šeberov Šeberov Štěrboholy Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Štěrboholy Rekonstrukce zasedací a kulturní místnosti Štěrboholy Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v MČ Štěrboholy Troja ZŠ Trojská - rozšíření a úprava prostor Troja Výstavba kanalizace Na Pazderce Troja Vybudování sportovně oddychové zóny Troja Troja Újezd MŠ Vodnická - dostavba a vybavení Újezd Velká Chuchle Vybudování občanské vybavenosti pro "Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" - zastavovací studie Velká Chuchle Přístavba budovy ZŠ Velká Chuchle Vinoř Půdní vestavba v budově ÚMČ čp Vinoř Hydroizolace a sanace Bohdanečská čp.249/ Vinoř Vestavba dvou tříd MŠ do bývalé školy vč.soc.zázemí a přípravny jídel Vinoř

20 20 Zbraslav Rekonstrukce MŠ Nad Parkem - 1.etapa Zbraslav Bezbariérový vstup do budovy ÚMČ Zbraslav Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem - sanita, elektrorozvody Zbraslav Zličín ZŠ u sportovního hřiště - k realizaci OMI Zličín CELKEM MČ Praha MČ Praha Hlasování o pozměňujícím návrhu klubu ODS: Pro: 34 Proti: 0 Zdr. 23 Bylo přijato. členka ZHMP Semelová klub KSČM Zastupitelstvo HMP schvaluje návrh na uvolnění 2,5 mil. Kč z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části na akci Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova (zřízení 2 oddělení MŠ č. akce jako investiční dotaci pro MČ Praha Suchdol na naní kapacity o 50 míst v MŠ Gagarinova) Pro: 14 Proti: 2 Zdr. 41 Nebylo přijato. člen ZHMP Richter za klub TOP 09 navrhl doplnit původní text usnesení o bod: ukládá primátorovi hl. m. Prahy, aby ve spolupráci s finančním výborem ZHMP předložil Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na postup při dělení rozpočtové rezervy v příštích letech Termín: Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 0 Bylo přijato. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

21 21 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP Přehled interpelací je v samostatné příloze v usneseních z tohoto jednání ZHMP. Členům ZHMP byla rozdána informace: Z 287 Informace k aktuální situaci Zimního stadionu Štvanice v k. ú. Holešovice. Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápise tohoto zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Přijaté usnesení ZHMP č. 7/50 je v samostatné příloze tohoto zápisu. Primátor hlavního města Prahy zakončil jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy v 11,19 hodin. doc. MUDr. Bohuslav S v o b o d a, CSc. primátor hl. m. Prahy Ověřovatelé zápisu: Jiří V á v r a David Z e l e n ý Zapsala: Jana Soběslavská

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva hl.

Více

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 152 osob 63

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 místostarostka - Karla Jakob Čechová 1. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI Ing. Jiří Mejstřík Praha, prosinec 2013 Kde v Praze bydlí cizinci Autor : Ing. Jiří Mejstřík, tel.: 236 005 676, e-mail: mejstrik@ipr.praha.eu Mgr. Michal Němec technická spolupráce

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Návrh kapitálových výdajů podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu

Návrh kapitálových výdajů podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu Návrh kapitálových výdajů podle rozpočtových kapitol a správců dle (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu v tis. Kč Kap. Správci kapitol roku 2011 do 01 Ing. Pavel Richter 100 000,00 15 400,00 115 400,00

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města.

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. K naplnění této strategické vize bude městská správa

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1987 ze dne 21.12.2010 k návrhu nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD červen

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) se uskutečnilo dne 15. 4. 2013 v zasedací síni Nová Rada, budovy Magistrátu

Více

55/2000 Sb. hl. m. Prahy. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

55/2000 Sb. hl. m. Prahy. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy 55/2000 Sb. hl. m. Prahy obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: 15/2001 Sb.HMP (pozn.: znění do 30.6. nenabylo účinnosti) Změna: 18/2001 Sb.HMP,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Část první. Názvy a území městských částí ( 1) Část druhá ( 2-4)

Část první. Názvy a území městských částí ( 1) Část druhá ( 2-4) Vyhláška hl. m. Prahy č.55/2000 kterou se vydává Statut hl.m.prahy 55/2000 HMP znění účinné od 1. 7. 2001 Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.12.2000 vydat podle 17 odst. 3 zákona č.

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014 R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku

Více

Seznam stavebních prací provedených společností OMISTAV s.r.o. za posledních 5 let

Seznam stavebních prací provedených společností OMISTAV s.r.o. za posledních 5 let Miličín 13.8.2010 Seznam stavebních prací provedených společností OMISTAV s.r.o. za posledních 5 let rok - popis realizace finanční objem realizace bez DPH v mil. Kč 2005 - Realizace 2 hrubých staveb RD

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-1357 k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Úvodní slovo 2. Kontrola plnění úkolů 3. Různé

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Naše Praha. Bydlíme s vámi! Doručujeme do všech domácností v Praze. časopis všech Pražanů NAŠE PRAHA. www.nasepraha.cz

Naše Praha. Bydlíme s vámi! Doručujeme do všech domácností v Praze. časopis všech Pražanů NAŠE PRAHA. www.nasepraha.cz Bydlíme s vámi! Doručujeme do domácností v Praze Co je? Časopis vycházející v devíti mutacích, distribuovaných zdarma do schránek domácností ve pražských městských částech. Časopis doručujeme do schránek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 19/12 ze dne 24.6. 2004 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ OBSAH : strana Úvod 2 I. ANALYTICKÁ ČÁST 2 1. Bytový fond na území

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ12 konané dne 04. 02. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ12 konané dne 04. 02. 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ12 konané dne 04. 02. 2013 Přítomni: Ověřovatel: dle prezenční listiny radní - Karla Jakob Čechová zastupitelka MUDr. Barbora Diepoltová

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 S/099/2014 Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh 425/4 110 00 Praha 1 IČO: 60436123 S/100/2014 Základní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

(podle 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) Termín vyřízení: 24.6.2006. Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing. Trnkovi. Bude odpovězeno písemně.

(podle 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) Termín vyřízení: 24.6.2006. Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing. Trnkovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 38. zasedání ZHMP dne 25.5.2006 (podle 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) (Schváleno v Radě HMP dne 30.5.2006) P

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více