ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice"

Transkript

1 1 Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 57 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PSP ČR) 28 zástupců městských částí hl. m. Prahy ředitel MHMP 20 zástupců odborů MHMP 10 ředitelů organizací 4 poslanci PS PČR 20 zástupců tisku CELKEM přítomných: 140 osob OMLUVENI: MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Petr Šimůnek Mgr. Jan Kalousek Mgr. Roman Vaculka od 11,30 hodin Ing. Václav Novotný doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Pokračování přerušeného 7. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v 9,08 hodin. Konstatoval, že pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové Zastupitelstva. Průběh tohoto jednání se přenášel na internetové adrese

2 2 Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a bylo tedy schopno se usnášet. Předsedající primátor hl. m. Prahy připomněl, že vzhledem k tomu, že toto zasedání je pokračováním 7. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, ověřovateli zápisu byli určeni Jiří Vávra a David Zelený. Dále uvedl, že návrhový výbor pracuje ve složení tak, jak bylo schváleno v I. části tohoto jednání a to: předseda: Mgr. Dalibor Mlejnský členové: Ing. Marie Kousalíková Bc. František Adámek JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Ing. Eva Vorlíčková Mgr. Nataša Šturmová Petr Šimůnek tajemnice výboru: JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka LEG MHMP Předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že jediným neprojednaným bodem podle schváleného programu 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy je tisk Z- 242 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap rozpočtu hlavního města Prahy na rok Dále uvedl, že s ohledem na skutečnost, že radní Udženija považovala za potřebné poskytnout členům Zastupitelstva HMP informace ke značně medializované kauze demolice Zimního stadionu na Štvanici, byl na stůl rozdán tisk Z 287 Informace k aktuální situaci Zimního stadionu Štvanice v k. ú. Holešovice. Předsedající primátor hl. m. Prahy poté ještě připomněl, že dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva jsou interpelace, resp. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva, zařazeny jako pevný bod každého jednacího dne Zastupitelstva v době od hod. do hod. Je-li vyčerpán program jednání před hod. je pokračováno bezprostředně interpelacemi. Předseda klubu ODS Blažek a předseda klubu ČSSD Slezák požádali o přestávku na 20 minut. Přestávka 9,12 9,32 hod., pokračuje přestávka 9,32-9,52 hodin Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Březina. členka ZHMP Semelová navrhla tisk Z 287 Informace k aktuální situaci zimního stadionu Štvanice v k.ú. Holešovice projednat jako řádný bod jednání (poř. č. 2.) Pro: 21 Proti: 6 Zdr. 30 Nebylo přijato.

3 3 1. primátor hl. m. Prahy k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011 TISK: Z 242 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 35 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 22 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 7/50 Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy. V diskusi vystoupili občané: Alena Rybníčková, Kristýna Opletalová, starosta MČ Praha Dubeč Jaroslav Tošil, starosta MČ Praha Suchdol Ing. Petr Hejl, dále vystoupili tito členové ZHMP: Richter P., Semelová, předseda výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP Blažek, Mlejnský, náměstek primátora Weinert, předseda výboru finančního ZHMP Hulinský, Urban. člen ZHMP Richter P. klub TOP 09 požádal o přestávku na jednání klubu před hlasováním Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. Sdělil, že s předloženým protinávrhem klubu ODS se neztotožňuje, ale ve smyslu dohody klubu ODS bude pro protinávrh hlasovat. Přestávka na jednání klubu TOP 09-10,42-10,54 hodin Po ukončení přestávky požádal předsedající I. náměstek primátora Březina předsedu návrhového výboru, aby přítomné seznámil s procedurou hlasování k tomuto bodu.

4 4 Pozměňující návrhy klubu ODS - Příloha č. 1 k usnesení: 1) Snížení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 kap. 1016, odd.par rezerva pro MČ ,0 tis.kč 2) Uvolnění finančních prostředků pro městské části hl. m. Prahy: poskytnutí invest.dotací MČ hl. m. Prahy (pol.4221) poskytnutí neinvest.dotací MČ hl. m. Prahy (pol.4121) v tis.kč naní kapitál.výdajů OMI MHMP kapitola c e l k e m */ */ */ ODPA kap , ,0 0,0 0,0 kap , ,0 500, , kap , ,0 0, , kap , , , , kap , ,0 0,0 0,0 kap , , ,0 0,0 kap , ,0 0,0 0,0 kap , ,0 0,0 0,0 kap.09 0,0 0,0 0,0 0,0 C e l k e m , , , ,0 */ v členění na MČ a akce dle přílohy č.2 usnesení

5 5 Příloha č. 2 k usnesení: KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE INVESTIČNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Praha 4 Startovací byty - Roztylské nám. 47, Praha 18 Nové centrum Letňany Ďáblice Ďáblice - základní koncepce urbanistického rozvoje území Dolní Počernice Revitalizace území v okolí ÚMČ vč.objektu čp Dubeč Dostavba centra Dubče Petrovice Infrastruktura centra obce II Velká Chuchle Vybudování občanské vybavenosti pro "Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" - zastavovací studie Celkem Celkem investiční požadavky - kap

6 6 KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 2 Rekonstr. parku v Havl. sadech - I.etapa Praha 2 Rekonstr. Riegrových sadů - jižní stráně I.etapa Praha 4 Park Družba vč. dětského hřiště Praha 6 Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka Praha 7 Rekonstr.dětského hřiště U Sparty Praha 10 Rekonstrukce dětských hřišť Praha 12 TV Čechova čtvrť - Dolnocholupická - IV.etapa Praha 17 Vybudování parku po zahrádkářské kolonii Dolní Počernice Centrum environmentálního vzdělávání Koloděje Park Skála Kolovraty TV Kolovraty Lipence Vodovod Lipence, Kazín - Černošická Nedvězí Rekonstrukce koryta vodního toku Rokytka Šeberov Kanalizace Hrnčíře - řešení havarijního stavu Štěrboholy Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v MČ Troja Výstavba kanalizace Na Pazderce Troja Vybudování sportovně oddychové zóny Troja - víceúčelové hrací plochy Celkem požadavek k realizaci prostřednictvím OMI Kunratice požadavku návrh dotace TV Kunratice (TV přípojky k objektu MČ u Šeberáku) - odpa Suchdol TV Suchdol (kanalizace Budovec) Celkem Celkem investiční požadavky - kap

7 7 NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Lysolaje Sanace přírodní památky Housle Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap KAPITOLA 03 - DOPRAVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Praha 1 Bezbariérové úpravy chodníků na Praze Praha 1 Slovanský ostrov - předláždění okolí Paláce Žofín Praha 5 Uliční stromořadí -stavební úpravy komunikace Zborovská 2. a 3. etapa Praha 9 Stavební úpravy ul. Jablonecká Praha 9 Zastávka MHD BUS Prosek - revital.pozemku HMP Praha 10 Vybudování garáží Ostružinová Praha 13 Řešení parkování Velká Ohrada Praha 20 Rekonstrukce povrchů komunikací Praha 21 Rekonstrukce komunikací III. a IV.třídy Praha 22 Rekonstr. komunikací MČ Praha Ďáblice Výstavba přístupové cesty pro pěší a projekt výstavby obslužné komunikace k hvězdárně Ďáblice Lipence Rekonstrukce místních komunikací Lipence Nedvězí Rekonstrukce místních komunikací Slivenec Havarijní rekonstrukce komunikace Višňovka Celkem

8 8 požadavek k realizaci prostřednictvím OMI v tis. Kč Křeslice požadavku návrh dotace TV Křeslice ( obnova povrchů ulic v původní zástavbě) Kunratice TV Kunratice (provedení 11 úprav komunikací v Kunraticích na základě dopravní studie) Přední Kopanina TV Přední Kopanina, etapa Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY v tis. Kč návrh požadavku dotace Klánovice Opravy a sanace komunikací Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

9 9 KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 3 ZŠ Jeseniova - rekonstrukce kuchyně Praha 3 MŠ Na Balkáně - zateplení střechy a fasády Praha 3 MŠ Jeseniova rekonstr. a zateplení pláště budovy Praha 4 MŠ Boleslavova - rekonstrukce Praha 5 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce kuchyně Praha 5 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstr.sportovních ploch vč.skateboardového hřiště Praha 6 MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu Praha 7 MŠ Kostelní - rekonstr.objektu vč.zní kapacity Praha 8 MŠ Na Pěšinách - zateplení fasády a výměna oken Praha 8 ZŠ a MŠ Ústavní - rekonstrukce sociálního zařízení Praha 9 MŠ U Vysočanského pivovaru - výstavba pavilonů I.etapa Praha 11 ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.- rekonstr.stravovacího provozu Praha 11 MŠ Modletická - zateplení obvodového pláště Praha 11 ZŠ K Milíčovu-zatepnení obvod.pláště hospodářského pavilonu Praha 12 ZŠ a MŠ Na Beránku - rekonstrukce kuchyně Praha 12 ZŠ a MŠ Smolkova - výměna oken v objektu MŠ Praha 13 ZŠ Kuncova zateplení objektu Praha 14 ZŠ Gen.Janouška - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - rekonstr.elektroinstalace II.etapa Praha 15 MŠ Milánská I. a II Praha 15 ZŠ Nad Přehradou Praha 15 ZŠ Křimická výměna oken Praha 16 Rekonstrukce kuchyní v objektech předškolních zařízení č.p.1367, 1251 a 1100 vč.nového vybavení Praha 17 ZŠ J.Wericha - zateplení objektu Praha 18 MŠ č.p rekonstrukce, rozšíření kapacity Praha 18 ZŠ Tupolevova - rekonstrukce a zateplení střechy Praha 19 Dostavba školní jídelny a kuchyně ZŠ Albrechtická Praha 20 ZŠ Ratibořická - II.etapa - půdní nástavba Praha 20 MŠ Chodovická - přístavba Praha 21 Masarykova ZŠ Polesná rekonstr.střech objektů Běchovice MŠ Čtyřlístek - přestavba výdejny jídel Březiněves Mateřská škola - výstavba Čakovice MŠ - výstavba, rozšíření kapacity Čakovice Nástavba ZŠ Dolní Chabry ZŠ Dolní Chabry - naní kapacity Dolní Počernice Výstavba nové ZŠ v Praze - Dolních Počernicích - projektová příprava a přípravné práce Dubeč MŠ Dubeč- přístavba - dofinancování

10 10 Klánovice Masarykova ZŠ, Slavětínská vestavba učeben do podkroví a rekonstrukce ZTI Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty - II.stupeň Křeslice MŠ výstavba Libuš Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav) Libuš Rekonstrukce ZŠ Meteorologická Libuš Rekonstrukce areálu Klubu Junior Lochkov Výstavba nové budovy MŠ (rozšíření kapacity stávající MŠ) - projekt.dokumentace Lysolaje ZŠ - přístavba schodiště, dokončení stavebních úprav Nebušice MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce Nebušice ZŠ Nebušice - rekonstr. a dostavba, III. etapa Satalice MŠ U Obory - přístavba (dokončení) Suchdol MŠ Gagarinova - nástavba technického pavilonu, zřízení 2 odd.mš Suchdol Rekonstrukce a nástavba šk.družiny při ZŠ M.Alše Šeberov Výstavba budovy ZŠ - projektová příprava Štěrboholy Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Troja ZŠ Trojská - rozšíření a úprava prostor Újezd MŠ Vodnická - dostavba a vybavení Velká Chuchle Přístavba budovy ZŠ Vinoř Vestavba dvou tříd MŠ do bývalé školy vč.soc.zázemí a přípravny jídel Zbraslav Rekonstrukce MŠ Nad Parkem - 1.etapa Zbraslav Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem - sanita, elektrorozvody Celkem požadavek k realizaci prostřednictvím OMI požadavku návrh dotace Praha 22 Výstavba MŠ - odpa Slivenec MŠ Slivenec - výstavba - odpa Zličín ZŠ u sportovního hřiště Celkem Celkem investiční požadavky - kap

11 11 NEINVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 1 MŠ Masná - oprava fasády Dubeč ZŠ Dubeč - vymalování Nebušice Vybavení nových prostor v MŠ Řeporyje Oprava a dovybavení MŠ v Řeporyjích Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 7 Příprava a realizace výstavby Domu pro seniory (Tusarova 42,44) Praha 8 Výstavba Domu sociálních služeb II Praha 10 Rekonstrukce DSS Sámova Praha 17 Petrovice Petrovice Žufanova zateplení objektu zdravot.zařízení ambulantní péče Rekonstr.svislých a vodorovných rozvodů na poliklinice Ohmova - II.etapa Rekonstr.objektu bývalých jeslí Jakobiho (na zařízení pro seniory) Celkem Celkem investiční požadavky - kap

12 12 KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 2 Rekonstr. Grotty v Havl. sadech Praha 13 Venkovní sportoviště Třebonice -šatny se zázemím Praha 16 Rekonstr. a rozšíření kulturního střediska Koruna Praha 16 Rekonstrukce kina Radotín Běchovice Výstavba multifunkčního hřiště Pod Jeleňákem Běchovice Dostavba sportovního areálu Na Korunce Benice Vybudování víceúčelového hřiště Březiněves Obnova multifunkčního hřiště UEFA Ďáblice Sportovní areál Ďáblice - výkup pozemku, umělý povrch hřiště Dolní Měcholupy Výstavba tělocvičny - víceúčelová sportovní hala Klánovice Rekonstrukce Kulturního centra Beseda Kolovraty Výstavba dětského víceúčel.hřiště Šeberov Sportovní areál Šeberov Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Praha 22 Divadlo U 22 - vybavení interiéru vč.nábytku Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

13 13 KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST INVESTIČNÍ POŽADAVKY návrh požadavku dotace Praha 19 Výkup nemovitosti pro služebnu MP HMP - doplatek Celkem Celkem investiční požadavky - kap KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Benice Rekonstr.budovy ve správě MČ Koloděje Dokončení kolumbária, rozptyl.loučka, pietní hrob Křeslice Výkupy pozemků Lipence Nákup domu čp.454 a pozemku č.p.23 a 24 pro rozšíření ZŠ Lipence Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ Lochkov Výstavba montované haly pro technické služby MČ Satalice Zateplení domu č.p Satalice Zateplení domu č.p Slivenec Rekonstrukce bytového domu č.p Štěrboholy Rekonstrukce zasedací a kulturní místnosti Vinoř Hydroizolace a sanace Bohdanečská čp.249/ Celkem Celkem investiční požadavky - kap

14 14 KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA INVESTIČNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Praha 19 Zateplení budovy detašovaného pracoviště ÚMČ, Albrechtická Praha 21 Přístavba budovy ÚMČ Praha Lysolaje Rekonstrukce ÚMČ Nedvězí Rekonstrukce budovy ÚMČ Vinoř Půdní vestavba v budově ÚMČ čp Zbraslav Bezbariérový vstup do budovy ÚMČ Celkem Celkem investiční požadavky - kap NEINVESTIĆNÍ POŽADAVKY požadavku návrh dotace Královice Oprava interiérů budovy ÚMČ Celkem Celkem neinvestiční požadavky - kap

15 15 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Přehled požadavků městských částí hl. m. Prahy uplatněných na rezervu pro městské části vytvořenou v kap rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 a návrhů na uvolnění dotací v tis.kč účel požadavku NÁVRH DOTACE Praha 1 Bezbariérové úpravy chodníků na Praze Praha 1 Slovanský ostrov - předláždění okolí Paláce Žofín Praha 1 MŠ Masná - oprava fasády - neinvestiční MČ Praha Praha 2 Rekonstr. parku v Havl. sadech - I.etapa Praha 2 Rekonstr. Grotty v Havl. sadech Praha 2 Rekonstr. Riegrových sadů - jižní stráně I.etapa MČ Praha Praha 3 ZŠ Jeseniova - rekonstrukce kuchyně Praha 3 MŠ Na Balkáně - zateplení střechy a fasády Praha 3 MŠ Jeseniova rekonstr. a zateplení pláště budovy MČ Praha Praha 4 Startovací byty - Roztylské nám. 47, Praha 4 Park Družba vč. dětského hřiště Praha 4 MŠ Boleslavova - rekonstrukce MČ Praha Praha 5 Uliční stromořadí -stavební úpravy komunikace Zborovská 2. a 3. etapa Praha 5 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce kuchyně Praha 5 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstr.sportovních ploch vč.skateboardového hřiště MČ Praha Praha 6 MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu Praha 6 Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka MČ Praha Praha 7 Rekonstr.dětského hřiště U Sparty Praha 7 Příprava a realizace výstavby Domu pro seniory (Tusarova 42,44) Praha 7 MŠ Kostelní - rekonstr.objektu vč.zní kapacity MČ Praha Praha 8 MŠ Na Pěšinách - zateplení fasády a výměna oken Praha 8 ZŠ a MŠ Ústavní - rekonstrukce sociálního zařízení Praha 8 Výstavba Domu sociálních služeb II MČ Praha

16 16 Praha 9 Stavební úpravy ul. Jablonecká Praha 9 MŠ U Vysočanského pivovaru - výstavba pavilonů I.etapa Praha 9 Zastávka MHD BUS Prosek - revital.pozemku HMP MČ Praha Praha 10 Vybudování garáží Ostružinová Praha 10 Rekonstrukce dětských hřišť Praha 10 Rekonstrukce DSS Sámova MČ Praha Praha 11 ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.- rekonstr.stravovacího provozu Praha 11 ZŠ K Milíčovu - zateplení obvod.pláště hospodářského pavilonu Praha 11 MŠ Modletická - zateplení obvodového pláště MČ Praha Praha 12 TV Čechova čtvrť - Dolnocholupická - IV.etapa Praha 12 ZŠ a MŠ Na Beránku - rekonstrukce kuchyně Praha 12 ZŠ a MŠ Smolkova - výměna oken v objektu MŠ MČ Praha Praha 13 Venkovní sportoviště Třebonice -šatny se zázemím Praha 13 Řešení parkování Velká Ohrada Praha 13 ZŠ Kuncova zeteplení objektu MČ Praha Praha 14 ZŠ Gen.Janouška - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - snížení energet.náročnosti Praha 14 ZŠ Chvaletická - rekonstr.elektroinstalace II.etapa MČ Praha Praha 15 MŠ Milánská I. a II Praha 15 ZŠ Nad Přehradou Praha 15 ZŠ Křimická výměna oken MČ Praha Praha 16 Rekonstrukce kuchyní v objektech předškolních zařízení č.p.1367, 1251 a 1100 vč.nového vybavení Praha 16 Rekonstr. a rozšíření kulturního střediska Koruna Praha 16 Rekonstrukce kina Radotín MČ Praha Praha 17 Žufanova zateplení objektu zdravot.zařízení ambulantní péče Praha 17 ZŠ J.Wericha - zateplení objektu Praha 17 Vybudování parku po zahrádkářské kolonii MČ Praha Praha 18 Nové centrum Letňany Praha 18 MŠ č.p rekonstrukce, rozšíření kapacity Praha 18 ZŠ Tupolevova - rekonstrukce a zateplení střechy MČ Praha Praha 19 Zateplení budovy detašovaného pracoviště ÚMČ, Albrechtická Praha 19 Výkup nemovitosti pro služebnu MP HMP - doplatek Praha 19 Dostavba školní jídelny a kuchyně ZŠ Albrechtická MČ Praha

17 17 Praha 20 ZŠ Ratibořická - II.etapa - půdní nástavba Praha 20 MŠ Chodovická - přístavba Praha 20 Rekonstrukce povrchů komunikací MČ Praha Praha 21 Přístavba budovy ÚMČ Praha Praha 21 Masarykova ZŠ Polesná rekonstr.střech objektů Praha 21 Rekonstrukce komunikací III. a IV.třídy MČ Praha Praha 22 Rekonstr. komunikací MČ Praha Praha 22 Výstavba MŠ - realizace OMI Praha 22 Divadlo U 22 - vybavení interiéru vč.nábytku neinvestiční MČ Praha Běchovice Výstavba multifunkčního hřiště Pod Jeleňákem Běchovice MŠ Čtyřlístek - přestavba výdejny jídel Běchovice Dostavba sportovního areálu Na Korunce Běchovice Benice Vybudování víceúčelového hřiště Benice Rekonstr.budovy ve správě MČ Benice Březiněves Mateřská škola - výstavba Březiněves Obnova multifunkčního hřiště UEFA Březiněves Čakovice MŠ - výstavba, rozšíření kapacity Čakovice Nástavba ZŠ Čakovice Ďáblice Ďáblice - základní koncepce urbanistického rozvoje území Ďáblice Sportovní areál Ďáblice - výkup pozemku, umělý povrch hřiště Ďáblice výstavba přístupové cesty pro pěší a projekt výstavby obslužné komunikace k hvězdárně Ďáblice 950 Ďáblice Dolní Chabry ZŠ Dolní Chabry - naní kapacity Dolní Chabry Dolní Měcholupy Výstavba tělocvičny - víceúčelová sportovní hala Dolní Měcholupy Dolní Počernice Výstavba nové ZŠ v Praze - Dolních Počernicích - projektová příprava a přípravné práce Dolní Počernice Revitalizace území v okolí ÚMČ vč.objektu čp Dolní Počernice Centrum environmentálního vzdělávání Dolní Počernice Dubeč Dostavba centra Dubče Dubeč MŠ Dubeč- přístavba - dofinancování Dubeč ZŠ Dubeč - vymalování neinvestiční Dubeč Klánovice Masarykova ZŠ, Slavětínská vestavba učeben do podkroví a rekonstrukce ZTI Klánovice Rekonstrukce Kulturního centra Beseda Klánovice Opravy a sanace komunikací neinvestiční Klánovice

18 18 Koloděje Park Skála Koloděje Dokončení kolumbária, rozptyl.loučka, pietní hrob 750 Koloděje Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty - II.stupeň Kolovraty Výstavba dětského víceúčel.hřiště Kolovraty TV Kolovraty Kolovraty Křeslice Výkupy pozemků Křeslice TV Křeslice ( obnova povrchů ulic v původní zástavbě) realizace OMI Křeslice MŠ výstavba Křeslice Královice Oprava interiérů budovy ÚMČ neinvestiční 350 Královice Kunratice TV Kunratice (TV přípojky k objektu MČ u Šeberáku) realizace OMI Kunratice TV Kunratice (provedení 11 úprav komunikací v Kunraticích na základě dopravní studie) realizace OMI Kunratice Libuš Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav) Libuš Rekonstrukce ZŠ Meteorologická Libuš Rekonstrukce areálu Klubu Junior Libuš Lipence Vodovod Lipence, Kazín - Černošická Lipence Nákup domu čp.454 a pozemku č.p.23 a 24 pro rozšíření ZŠ Lipence Lipence Rekonstrukce místních komunikací Lipence Lipence Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ Lochkov Výstavba montované haly pro technické služby MČ Lochkov Výstavba nové budovy MŠ (rozšíření kapacity stávající MŠ) - projekt.dokumentace 350 Lochkov Lysolaje ZŠ - přístavba schodiště, dokončení stavebních úprav Lysolaje Rekonstrukce ÚMČ 500 Lysolaje Sanace přírodní památky Housle neinvestiční Lysolaje Nebušice MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce Nebušice ZŠ Nebušice - rekonstr. a dostavba, III. etapa Nebušice Vybavení nových prostor v MŠ neinvestiční 720 Nebušice Nedvězí Rekonstrukce budovy ÚMČ Nedvězí Rekonstrukce místních komunikací Nedvězí Rekonstrukce koryta vodního toku Rokytka Nedvězí

19 19 Petrovice Infrastruktura centra obce II Petrovice Rekonstr.objektu bývalých jeslí Jakobiho (na zařízení pro seniory) Petrovice Rekonstr.svislých a vodorovných rozvodů na poliklinice Ohmova - II.etapa Petrovice Přední Kopanina TV Přední Kopanina, etapa 0006 realizace OMI Přední Kopanina Satalice Zateplení domu č.p Satalice MŠ U Obory - přístavba (dokončení) Satalice Zateplení domu č.p Satalice Řeporyje Oprava a dovybavení MŠ v Řeporyjích neinvestiční Řeporyje Slivenec Havarijní rekonstrukce komunikace Višňovka Slivenec MŠ Slivenec - výstavba realizace OMI Slivenec Rekonstrukce bytového domu č.p Slivenec Suchdol MŠ Gagarinova - nástavba technického pavilonu, zřízení 2 odd.mš Suchdol TV Suchdol (kanalizace Budovec) realizace OMI Suchdol Rekonstrukce a nástavba šk.družiny při ZŠ M.Alše Suchdol Šeberov Výstavba budovy ZŠ - projektová příprava Šeberov Kanalizace Hrnčíře - řešení havarijního stavu Šeberov Sportovní areál Šeberov Šeberov Štěrboholy Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Štěrboholy Rekonstrukce zasedací a kulturní místnosti Štěrboholy Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v MČ Štěrboholy Troja ZŠ Trojská - rozšíření a úprava prostor Troja Výstavba kanalizace Na Pazderce Troja Vybudování sportovně oddychové zóny Troja Troja Újezd MŠ Vodnická - dostavba a vybavení Újezd Velká Chuchle Vybudování občanské vybavenosti pro "Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" - zastavovací studie Velká Chuchle Přístavba budovy ZŠ Velká Chuchle Vinoř Půdní vestavba v budově ÚMČ čp Vinoř Hydroizolace a sanace Bohdanečská čp.249/ Vinoř Vestavba dvou tříd MŠ do bývalé školy vč.soc.zázemí a přípravny jídel Vinoř

20 20 Zbraslav Rekonstrukce MŠ Nad Parkem - 1.etapa Zbraslav Bezbariérový vstup do budovy ÚMČ Zbraslav Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem - sanita, elektrorozvody Zbraslav Zličín ZŠ u sportovního hřiště - k realizaci OMI Zličín CELKEM MČ Praha MČ Praha Hlasování o pozměňujícím návrhu klubu ODS: Pro: 34 Proti: 0 Zdr. 23 Bylo přijato. členka ZHMP Semelová klub KSČM Zastupitelstvo HMP schvaluje návrh na uvolnění 2,5 mil. Kč z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části na akci Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova (zřízení 2 oddělení MŠ č. akce jako investiční dotaci pro MČ Praha Suchdol na naní kapacity o 50 míst v MŠ Gagarinova) Pro: 14 Proti: 2 Zdr. 41 Nebylo přijato. člen ZHMP Richter za klub TOP 09 navrhl doplnit původní text usnesení o bod: ukládá primátorovi hl. m. Prahy, aby ve spolupráci s finančním výborem ZHMP předložil Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na postup při dělení rozpočtové rezervy v příštích letech Termín: Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 0 Bylo přijato. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

21 21 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP Přehled interpelací je v samostatné příloze v usneseních z tohoto jednání ZHMP. Členům ZHMP byla rozdána informace: Z 287 Informace k aktuální situaci Zimního stadionu Štvanice v k. ú. Holešovice. Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápise tohoto zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Přijaté usnesení ZHMP č. 7/50 je v samostatné příloze tohoto zápisu. Primátor hlavního města Prahy zakončil jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy v 11,19 hodin. doc. MUDr. Bohuslav S v o b o d a, CSc. primátor hl. m. Prahy Ověřovatelé zápisu: Jiří V á v r a David Z e l e n ý Zapsala: Jana Soběslavská

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice

z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice 1 Dle prezence bylo přítomno: Z Á P I S z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24. 3. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice Do 9.34 hodin přítomno

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1299 ze dne 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl.

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.vydat podle 44 odst.

Více

z 37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 4. 2010 od 14.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 64 členů Zastupitelstva hl.

Více

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy I. část které se konalo dne 23. května 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva

Více

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 13,00 5,00 40,00 434 648,00 115 900,00 18 150,00 25 800,00 48 550,00 28 450,00 25 750,00

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Důvodová zpráva I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů na rok 2014 včetně rozpočtových výhledů do roku 2019. Z toho rozpočet

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2012 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 28. února 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 28. února 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 28. února 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva hl.

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1 ALMANACH obce.info Magistrát hlavního města Prahy Obecní úřad tel.: 236 00 11 11 primator: Mariánské náměstí 2 fax: 236 00 70 88 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. PSČ 110 01 mobil: Počet obyvatel: 1 276

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2014 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2010 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 31. května 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 31. května 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 31. května 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-8/2011-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Z á p i s. ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od 10.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m.

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy Volební strany jsou u jednotlivých městských částí uvedeny v abecedním

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2013 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY VOLEBNÍCH OBVODŮ ČESKÉ REPUBLIKY Volební, demografické a ekonomické charakteristiky volebních obvodů ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA... 4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více

Z Á P I S. Pokračování 21. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 3. část zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,04 hodin.

Z Á P I S. Pokračování 21. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 3. část zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9,04 hodin. Z Á P I S z 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy 3. část, které se konalo dne 15. prosince 2016 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 64 členů Zastupitelstva

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-14/2010-101 / Kudrlová Kateřina/ 284042039

Více

Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24. května 2012 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24. května 2012 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24. května 2012 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva hl.

Více

Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 156 osob

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 22.3.2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 68 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012

Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 I. Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

ze 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. března 2004 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

ze 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. března 2004 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. března 2004 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013 Z-2125 32/1 7.11.2013 Revitalizace Karlova náměstí - schválení rozpočtového opatření pro Dopravní podnik hl.m. Prahy Z-2169 32/2 7.11.2013 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut plánování

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 20. 6. 2013 od 16,00 hod. (schváleno v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 20. 6. 2013) ústně

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 15.9. 2016 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 16.9. 2016)

Více

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12.

Více

Seznam usnesení 9. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 9. Zastupitelstva HMP ze dne Z-3700 9/1 10.9.2015 k postupu při přípravě obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy PŘÍRUČKA PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče (AKTUALIZACE 2016) MAGISTRÁT

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15.12. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice,

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNíHO MĚSTA PRAHY USNESENí Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/4 ze dne 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva hl.

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-948 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 22.10. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 23.10. 2015) Pravidelný

Více

Z Á P I S z 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. září 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. září 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. září 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 60 členů Zastupitelstva hl.

Více

Zápis. 32. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 12.09 hod. primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D.

Zápis. 32. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 12.09 hod. primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. Zápis ze 32. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. září 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 2017

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2in ze dne 15.12.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 152 osob 63

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 3. 11. 2011 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 4. 11.

Více

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Ing. Vladimír Schmalz David Zelený Mgr. Jiří Dienstbier část jednání doc. Ing. ZdeněkTůma, CSc.

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Ing. Vladimír Schmalz David Zelený Mgr. Jiří Dienstbier část jednání doc. Ing. ZdeněkTůma, CSc. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 3. a 4. listopadu 2011 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy čtvrtek 3.

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci K O A L I Č N Í S M L O U V A o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickou stranu

Více

Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne

Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne 8.3. 2011 Přítomni: členové Výboru Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, Ph.D. JUDr. H. Chudomelová, Ing.

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 9. zasedání Zastupitelstva, které se koná dne 10.9. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 11.9. 2015) Pravidelný bod v pevném čase 12,30

Více

Z Á P I S z 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. května 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. května 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. května 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva hl.

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

ze 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 22.2.2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 64 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15. září 2016 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15. září 2016 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15. září 2016 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva hl.

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.4. a 29.4. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky a

Více

Z Á P I S ze 41. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 11. září 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S ze 41. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 11. září 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 41. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 11. září 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 173 osob

Více

Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012

Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012 Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012 Program P R O G R A M 4.jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 1. 2012 K odsouhlasení - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2012 ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.2.2008 (odsouhlaseno Radou HMP dne 26.2.2008) 1. 591 Návrh úpravy v rámci

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 16. 12. 2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.00hod 9 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 477 19,18 22 068,00 Požár bez účasti JPO 5 0,20 900,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 195 7,84 0,00

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Dodatek Č. 1. v tomto znění:

Dodatek Č. 1. v tomto znění: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací, ze dne 15. 8. 2012 uzavřené podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Více