Y SiWHN D Y QHGėOL Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Y SiWHN D Y QHGėOL Y"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST I/2010 PŮST ÚVODEM Sestry a bratři v Kristu! Prožíváme požehnanou postní dobu. Jistě jsme si uvědomili, že se nám blíží Velikonoce. Ale především záleží na tom, abychom přijali za své, že nám nastal čas duchovní přípravy na tyto největší křesťanské svátky. Čas, který je darem od Boha, a který nemáme promarnit. Jak jej prožijeme? Církev nám ukazuje na Kristův kříž znamení Boží lásky. Předkládá nám Boží slovo, abychom v jeho světle pochopili, že všichni jsme zhřešili, a že Kristus je naší jedinou nadějí. On vzal na sebe naše hříchy a vynesl je na dřevo kříže. Jeho ranami jsme uzdraveni. Přiznat své viny, vyznat je a litovat jich, to je cesta, jak se otevřít Božímu milosrdenství. Svátost smíření je dovršením našeho úsilí o obrácení, je novým začátkem. A Eucharistie je pokrmem, který dává život dává sílu i odvahu žít život v přátelství s Kristem. Nejde však jen o to připravit se k dobré svaté zpovědi a velikonočnímu svatému přijímání. Na počátku postní doby jsme slyšeli výzvu: Čiňte pokání a věřte evangeliu! Konat pokání, znamená usilovat o změnu smýšlení, opustit vyjeté koleje, snažit se změnit svůj život k lepšímu, jak to ode mne očekává Bůh. Jistě pozorujeme každý na sobě, že takové úsilí se neobejde bez námahy a určitého sebezáporu. Jak reaguji, mám-li udělat něco navíc, i když tuším, že je to pro mne užitečné? Např. v neděli přicházím pravidelně na mši svatou. Ale objeví-li se uprostřed týdne určitá slavnost, významný svátek chci být rovněž na bohoslužbě? Kolikrát se mi nabízí přednáška, beseda, chvíle adorace udělám si na ni čas? Bratři a sestry, zdá se mi, že mnohé dobré iniciativy ve farnosti se míjejí účinkem pro nedostatečnost našeho zájmu. Na počátku února byl v naší farnosti misionář P. Stanislav Bindas. Přišel nás povzbudit v přípravě na Lidové misie, které budou v naší farnosti od 14. do 23. května V onu neděli nás všechny srdečně pozval na odpolední setkání do kos- 1

2 tela, aby nám mohl více říci o podstatě a průběhu misií. Děkuji Vám, kteří jste přišli. Otec Stanislav účast nijak nekomentoval, ale mně se zdá, že nás tam mělo být mnohem víc. Vždyť misie byly ve farnosti naposledy před šedesáti lety a mohou mnoho znamenat pro náš duchovní růst. Když si představím, že během misií budeme všichni zváni na bohoslužby každý den (promluvy při bohoslužbách budou na sebe navazovat) a kromě toho budou po bohoslužbách v jednotlivých dnech katecheze a besedy pro jednotlivé skupiny (děti, mládež, muže, ženy, rodiny, seniory) jsme připraveni tuto nabídku využít? Chceme opravdu přijmout maximum toho, čím nás Bůh chce skrze úsilí misionářů obdarovat? Počítáme s tím, že to nepůjde bez námahy a obětí, a budeme ochotni do toho investovat? A dokážeme se stát i spolupracovníky misionářů, aby se i skrze nás poselství o Kristu dostalo dál v kruhu rodiny, na pracovišti, k sousedům, k nemocným? Chci poděkovat všem, kteří dlouhodobě provázejí naši přípravu na misie svou modlitbou. Je jí tolik potřeba. A také vám všem adresuji prosbu. V Roce kněží a vzhledem k tomu, co právě prožíváme v naší farnosti pamatujte ve svých modlitbách zvláště na tyto úmysly: za posvěcení kněží, za růst kněžských a řeholních povolání; za otce Bohumila a všechny novokněze; za jáhna Antonína a všechny, kdo se připravují k přijetí svátosti kněžství; za misionáře a za naši připravenost konat misie; za ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování; za ty, kteří se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny; za všechny nemocné; za dílo obnovy našeho farního kostela. Děkuji za společenství modlitby a k postnímu úsilí o obnovu života z víry Vám ze srdce žehnám otec Josef KŘÍŽOVÁ CESTA Pobožnost křížové cesty se koná vždy v pátek a v neděli v 17:55 v gymnazijní kapli. Při pobožnosti křížové cesty je možno získat plnomocné odpustky. Je ovšem nutné, aby byly splněny tři základní podmínky k získání odpustků: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. SVÁTOST SMÍŘENÍ V měsíci březnu se zpovídá každý pátek odpoledne od 17:00 hod. do 18:30 hod. Na první pátek navíc dopoledne do 10:00 hod. Hlavní příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu před květnou nedělí, tj. 27. března od 9:00 do 11:00 hod. Přijdou zpovídat kněží z okolních farností. Svátost smíření pro děti bude ve středu 24. března od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prosíme dospělé, aby respektovali, že je to čas vyhrazený dětem! 2

3 DĚTEM Milí chlapci a děvčata, v postní době se připravujeme na největší svátky v roce Velikonoce. Budeme si připomínat, co pro nás Ježíš udělal. Ježíš byl přibit na drsný kříž mezi dvěma lotry na Kalvárii. Boží Syn sestoupil z nebe a ponížil se, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (F 2,8) Vůbec si nedovedeme představit, že bychom byť jen nepatrně zažívali něco podobného. Za lidské hříchy si Ježíš nechal na hlavu nasadit trnovou korunu, za nás nastavil tvář, aby mu na ni lidé plivali. Za nás nastavil líce a bradu, aby jej políčkovali. Za nás nastavil záda, aby jej bičovali. Za nás nastavil bok, aby jej probodly kopím. Za nás nastavil ruce a nohy, aby je probodly hřeby. Za nás prolil svou krev. Ježíš Kristus, který umřel místo nás, na kříži sňal naše hříchy. Ale naštěstí to není konec příběhu. Ježíš vstal z mrtvých a je živým Kristem. Kříž se nám stal znamením Boží lásky a naděje na věčný život. podle B. Grahama SOUTĚŽ PRO DĚTI Vypracované úkoly odevzdejte do 31. března do označené krabice v kostele u zpovědnice. Úkol první je vyluštit tajenku Postní doba. Dalším úkolem je poznat postavy z Písma svatého. POSTAVA ZE SZ Izraelský soudce, byl Božím zasvěcencem a na znamení toho si nikdy nestříhal vlasy. Měl proto velikou sílu a osvobozoval Izrael od Pelištejců. Dalila na něm vymámila, v čem spočívá jeho síla. Pak ho ostříhala a on byl zajat, oslepen a uvězněn. Při jedné slavnosti se opřel o sloupy budovy a strhl celou stavbu. Pak zahynul on a 3000 Pelištejců s ním. POSTAVA Z NZ Byl římským guvernérem prokurátorem v Judeji. V neustálých politických šarvátkách podlehl cynismu a díky kompromisům se vystavil vydírání. Ačkoliv si byl vědom Ježíšovy neviny, ustoupil veřejnému nátlaku, aby byl Ježíš popraven. Známá je jeho otázka: Co je pravda? A do třetice otázky vztahující se k době postní. Napiš alespoň 3 symboly Kristova utrpení. Vypiš ta zastavení křížové cesty, kde se mluví o pádech Pána Ježíše pod tíhou kříže. M. H. 3

4 POSTNÍ ALMUŽNA Ke starobylé postní praxi v křesťanském společenství patří modlitba, půst a almužna. Svatý Augustin píše: Almužna a půst jsou dvě křídla, která pomáhají v těchto posvátných dnech naší modlitbě vzlétnout až do nebes. Postem a modlitbou dovolujeme, aby Kristus přicházel sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru hlad a žízeň po Bohu. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Arcidiecézní charita Olomouc přichází podobně jako v loňském roce nabízí rodinám i jednotlivcům skládací schránky pro postní almužnu. Chce nám pomoci, aby naše postní odříkání dostalo konkrétní podobu. Peníze, které ušetříme, když si odřekneme něco, co je samo o sobě dobré, ale dokážeme se toho zříci, můžeme vložit do schránky. Papírové skládací schránky si můžeme od začátku postní doby vyzvednout v kostele. Na dně schránky můžeme poznačit, jakému využití almužny dáváme přednost. Ke konci postní doby, na Květnou neděli, přineseme schránku do kostela. Peníze pak použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. otec Josef POSTNÍ ALMUŽNA Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu, připomíná Svatý otec. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí. (sv. Petr Chrysolog) Postní almužna je jedním z nástrojů naplnění výzvy postní doby. Výtěžek z roku 2009 ve výši ,- Kč putoval do farností spravovaných naším bývalým kaplanem P. Janem Frantou pro pomoc lidem postižených povodní a zbytek finančních prostředků byl poskytnut na pomoc potřebným na Haiti. Je mnoho způsobů, jak se můžeme omezit a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Zdeněk Hochman POMOC BĚLORUSKU V listopadu 2009 pobývala 8 dní v Bělorusku na pozvání velvyslance ČR v Minsku Jiřího Karase dvoučlenná delegace z OS OMEGA plus. Na programu byla mimo jiné i naše případná hmotná pomoc sociálně a zdravotně potřebným chudobným obyvatelům na vesnicích. Z jednání se zástupci Minsko- Mogilevské Charity vzešly konkrétní požadavky na pomoc v okolí měst Vilejka, Čausy a Bobrujsk. Největší zájem je o: - pomůcky pro invalidy (vozíky, toalet.židle, chodítka) -dětské hračky 4

5 -školní a kancelářské potřeby (např. aktovky) -dětské postýlky a kočárky -válendy a sedačky, menší barevné televizory, pračky apod. -ložní prádlo, ručníky, oblečení, boty apod. Žádáme tímto občany Kyjova a okolí o pomoc. Máte-li doma uvedené věci v zachovalém stavu a můžete je darovat, kontaktujte nás, buď osobně každé úterý v našem středisku na Svatoborské ul. 27 (dvorní trakt) nebo na mobilu Na dopravní náklady Jm kraj, dle vyjádření hejtmana Michala Haška při nedávné návštěvě OS Omega plus. Pomoc při balení a nakládce nabídla MO KDU-ČSL Kyjov. Skříňové nákladní auto, pro asi 3 tuny nákladu hodláme po vyřízení vývozních dokladů, vypravit do konce března Pomozte nám pomáhat. Děkujeme. OS Omega Plus Kyjov OTAZNÍKY Mraky plují oblohou, protože jinak nemohou. Proč stvořil je Bůh zrovna tak? Do nebeských výšin, na oblohu hledím. Jak orel krouží prostorem tím, volný. Bohu blíž a ostrým zrakem pozoruje zemi. Tvorstvo to, co na zemi se hemží, jenž má jen strach a nemá jistotu k orlu s obdivem se dívá. Volní chtějí býti, avšak šance je mizivá, ne připoutaní k svému bytí. Jak vyřešíš ty svůj vnitřní vzdor? Budeš ospalý a nebo bdělý? Řekneš: Podívej, to jsi, Bože, chtěl, válku, utrpení, mrzačení těl? Já, leč nejsem Bůh, odpovím ti takto. Vím jen to, co jeden člověk mi pověděl. Stačí vzít si KNIHU PRAVIDEL, a pro život najdeš, co jsi chtěl. Odpovědi na otázku a také objevíš nesmírnou Lásku. Tereza Mašková 5

6 pátek 19. března slavnost SVATÉHO JOSEFA SNOUBENCE PANNY MARIE Mše svatá bude ráno v 7:45 a večer v 18:30 čtvrtek 25. března slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá večer v 18:30 INFORMACE PŘEDNÁŠKA středa 24. března 17:00 hod. mše svatá V rámci Roku kněží pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie Kyjov besedu s P. Františkem Líznou, SJ: Vyznání kněze poutníka zabývajícího se lidmi na okraji. Začíná po mši svaté. Svátost biřmování Ti, kteří se v naší farnosti připravují, přijmou svátost biřmování při mši svaté v sobotu 17. dubna 2010 v 10:00 ve farním kostele v Kyjově. sobota 27. dubna Setkání mládeže kyjovského děkanátu OPRAVA INTERIÉRU FARNÍHO KOSTELA ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ BOHOSLUŽEB: Ve farním kostele jsme v měsíci únoru zahájili práce na obnově interiéru. Osekávají se zavlhlé omítky a začíná se dělat nová elektroinstalace. Proto od 10. února 2010 jsou veškeré bohoslužby (ve všední dny i v neděli) v gymnazijní kapli. Tak tomu bude po celou dobu oprav, které potrvají několik týdnů. Doufáme, že velikonoční svátky budeme slavit už ve farním kostele. Redakční rada: o. Josef Lambor Jiří Berka Ondřej Krajtl Své příspěvky můžete doručit komukoli z výše uvedených nebo do schránky v kostele. Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Kyjov nepravidelně pro vlastní potřebu. Neprodejné.

7