Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení"

Transkript

1 Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Romantismus ve světové literatuře ( možno čerpat při hledání odpovědí z učebnice (U) str ) Evropa a svět v letech PS - str. 39 cv. 01 Kongres se baví! Alespoň tak to často Vídeňané komentují. Společenský život kongresu ( ) je bohatý. Koncerty a plesové večery jsou nezbytnou součástí kongresového života. Úspěch má hudba Němce Ludwiga van Beethovena. Pojďme však zpět k politickým jednáním kongresu. Mluví se tu o Alianci čtyř, která ponapoleonské Evropě přinese rovnováhu, a o územních změnách. V jednání nesporně dominuje rakouský kancléř Klemens von Metternich. cv. 02 a) Francie, Itálie, Španělsko, Německo, rakouská monarchie, Polsko, Rusko, Balkán. Revoluční vlna 1848 pak zasáhla většinu Evropy. b) Vzpoury proti absolutismu, snaha nastolit konstituční monarchie (Španělsko, Rusko), snaha o reformy (Francie), sjednotitelské snahy (Itálie, Německo), boj proti cizí nadvládě (Řecko, Polsko). c) Německý problém spočíval v tom, že politické frakce neměly jasno v tom, jak by sjednocené Německo mělo vypadat. Diskutovalo se o koncepci velkého a malého Německa. Británie se v období po Vídeňském kongresu distancovala od Metternichova systému restaurace politických poměrů v Evropě. cv. 03, 04, 05 Individuální řešení. Romantismus ve světové literatuře PS - str cv. 01 Národní hnutí pomáhala hledat identitu národa v dávné historii a v lidové kultuře. Vyústila v řadu revolucí. Došlo k liberalizaci ekonomiky, uvolnila se výroba a podnikání. Romantismus podlehl idealizaci historie, národního poslání apod. V komponovaných romantických zahradách byly uměle vybudované zříceniny, poustevny, čínské pavilony a minarety.. Na začátku romantismu převládala v hudbě písňová a klavírní forma, postupně však vznikaly i symfonie, symfonické básně a hudební dramata. Stavitelé napodobovali předchozí slohy, vznikla tak např. neogotika a neorománský sloh. cv. 02 Pro romantismus je důležité osudové společenství, krevní spřízněnost národa a mystické pojetí dějin. cv Pomník maršála Neye. 2. Francisco Goya. 3. Eugéne Delacroix.. Poslední plavba lodi Téméraire. 5. Houses of Parliament. 6. Francois Rude. cv Z romantické literatury, středověku, z malířů 16. a 17. století. 2. Klasicismus, antiku. 3. Byla odsouzena, zavržena. cv. 05 projektové řešení. cv. 06 Konvence v této souvislosti: ustálený způsob, zvyklost. Reflexivní lyrika básnická tvorba vyjadřující subjektivní pocity, nálady, reagující na nějaké události. Poema rozsáhlá lyrická nebo lyrickoepická báseň. Národní literatura písemnictví jednoho národa. Subjektivní prožitek individuální, osobní zážitek. cv v Osvícenství dominovaly tragédie, filozofická povídka, eposy, ódy, hymny, ale i komedie, bajka, satira. Fragment je neúplné umělecké dílo. Byron (Childe Haroldova pouť), Hugo (Bídníci) aj. cv. 08 Klasicismus rozum, normy, důraz na svobodu společnosti, inspirace antikou romantismus cit, svoboda, důraz na jedince, inspirace středověkem, gotikou. cv. 09 individuální nebo skupinové řešení cv Konflikt mezi člověkem a společností, mezi sny, city a ideály a nepřátelským

2 světem. 2. Špatně, svět je nepřátelský, strhává do bláta a ideálům neumožňuje uskutečnění. 3. Jejich sny a ideály není možno naplnit. 4. Únik do nezkaženého světa, exotiky, fantazie, křesťanství. 5. Jean Jacques Rousseau. cv. 11 Shora dolů: N-N-A-N-A-N-N-N. George Gordon Byron PS - str cv. 01 V Cambridgi, Childe Haroldova pouť, v Řecku, byronismus. cv Např. Cyril a Metoděj, Napoleon Bonaparte, Josif Vissarijonovič Stalin, Adolf Hitler, Michail Gorbačov. cv Sto tisíc loďstev beze stop tě zrývá! když v hloubku tvou co kapka deště splývá. 2. Sto tisíc loďstev beze stop tě zrývá. 3. Temnomodrý slovo temno rozvíjí výraz modrý. 4. Zkáza, záhuba. 5. Oceán přesahuje velikost člověka, člověk je vůči němu ničím. 6. Obdiv k nespoutanému živlu. cv. 04 Epos Childe Haroldova pouť, Don Juan. Vešované drama Manfréd. Básnická povídka Kain, Džaur. cv. 05 Náš život je děsivý, bojíme se toho, jak utíká, nejsme šťastní, ale máme strach ze smrti. Toužíme posmrti, ale děsíme se toho, co přinese, proto se ptáme mrtvých. 2. Mříti umírat, jho v tomto kontextu útlak, útisk, trýzeň trápení, soužení. 3. Oba jsou nespokojení v životě, touží po smrti, ale bojí se jí. Manfréd na rozdíl od Hamleta hledá informace u mrtvých. Manfréd považuje za nejhorší to, že by nebylo nic. Hamlet má strach z neznáma, teré následuje po smrti. cv Individuální nebo skupinové řešení. 2. a) renesance, b) sonet, c)14 veršů rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou tříveršových strof, d) Ronsard, Petrarca obdiv k vzdálené krasavici, touha po ní. Byron sarkasmus, žena není nedostižným ideálem. cv Uvědomuje si krásu světa, ale přesto je nešťastný, nenaplněný. 2. Spáchat sebevraždu. 3. Ano. 4. Ne. 5. Pravidelné devítiveršové strofy, střídání jedenáctislabičných a desetislabičných veršů, ababbcbcb střídavý rým. 6. Např. Hamlet, Robinson, Don Qujiote. 7. Společnost byla plná intrik, přetvářky a zla (Hamlet), okolnosti je vrhly mimo společnost (např. ztroskotání lodi Robinson) toužili po naplnění svých ideálů, svobodě, spravedlnosti, ušlechtilosti, hrdinství, čestnosti, avšak naráželi na nepochopení a překážky (Don Qujiote) 8. Individuální řešení. Percy Bysshe Shelley Str. 44 cv. 01 Básník, v Etonu, vyloučen z univerzity, byl, utopil se. cv Individuální řešení. 2. Moh - zastupuje vynechané písmeno. 3. a) divý větře, b) podjeseně dechu, duchů vír Individuální nebo skupinové řešení. cv Prométheus není otrok, nemá strach, převyšuje je. 2. Jsou mu podřízeni, za pokoru jim dává naději. 3. Ne, triumfuje. 4. Vidět, vizme, vizte. 5. Např. třpytný, vírný. 6. Na třpytných, vírných se tísní světech, bezesným zříme zrakem. 7. Přinesl lidem oheň, za to byl potrestán přikován na pohoří Kavkaz, orel mu každý den vykloval játra, která mu znovu dorůstala. 8. Řecký dramatik. b) př. n. l. c) Např. Sedm proti Thébám, Oresteia, Peršané. 9. Po vysvobození musel nosit v prstenu kus skály, ke lteré byl přikován. Jane Austenová Str. 45 cv. 01 vyrovnaná, samostatná, sebevědomá cv. 02 např. Kateřina ve Zkorocení zlé ženy také samostatná a sebevědomá cv. 03 např. Božena Němcová, Eliška Krásnohorská, Sapfó žena měla společností určenou roli manželky a matky jen málo žen překročilo tyto hranice 4. Umělecký. Prostě sdělovací, odborný, publicistický. 5. Individuální nebo skupinové řešení.

3 Walter Scott Str. 45 cv Popisný. 2. Zdvořilost, obratnost, odvaha, kavalírství. 3. Např. vyrovnanost, statečnost. 4. Individuální řešení. 5. a)kuks, b) víra, naděje, láska, trpělivost, moudrost, statečnost, cudnost, píle, štědrost, upřímnost, spravedlnost pýcha, lakomství, smilstvo, závist, obžerství, hněv, lenost, zoufalství, lehkomyslnost, pomluva, lstivost, c) baroko. Victor Hugo Str cv. 01 Poslancem, v Belgii, alexandrín, Cromwell. cv Individuální řešení. cv Např. větřík cuchá vlasy, temnoty se rozhodly. 2. Např. Druhá rozrazila zeď mračen..., z trhliny byla najednou otevřená ústa plná deště. 3. Sloveso dramatičnost textu Individuální řešení. cv. 04 Devadesát tři román, Hernani drama, Kontemplace sbírka lyriky, Legenda věků sbírka epiky. cv Zemřel dobrovolně, vedle své milované dívky. 2. Individuální řešení. cv Jean Valjean lidskost, spravedlnost doktor Galén. Marius mladická nerozvážnost, radikálnost Jan Ratkin. Quasimodo věrnost, oddanost Cyrano z Bergeracu. Frollo vypočítavost, zrádnost tartuffe. cv Rozpačitý, zamilovaný, zmatený, nejistý. První věta říká, že myslí na něco jiného, důležitého. 2., 3., 5. Individuální řešení. 4. Jean Valjean. cv. 08 Ukázka je rozhovorem mezi Valjeanem a Javertem. Valjean žádá Javerta, aby mu dal tři dny, aby mohl zajet pro dítě umírající ženy. Javert to však odmítne. Když Fatima zemře, Valjean jí něco šeptá do ucha. Teprve poté jedná s Javertem. Výrazem pane starosto je oslovován Jean Valjean. 3. Řád, neústupnost, pravidla. 4. Lidskost. 4. Individuální řešení. cv. 09 Jean Valjean se přiznal k tomu, kdo je. Přestože žil spokojený život, ve kterém byl uctíván a obdivován, nevydržel se dívat na nespravedlivé utrpení druhého a sám se vzdal všeho, co dosud vytvořil. 2. Zvyšuje to dramatičnost ukázky, a niž by byla patetická, ukazuje to vnitřní sílu, ale i rozčilení Jeana Valjeana. 3. Myslí se, že se Jean Valjean zbláznil, že mu není dobře. 4. Strach, nespravedlnost, zloba. 5. Individuální řešení. 6. Velký prozaický epický žánr, děj se obvykle rozvětvuje. Alexandre Dumas st. Str. 48 cv. 01 Shora dolů: N-A-A-N-A cv Obrovské ohromné, temného hrozného, děsivého v tomto kontextu, oslňujících oslepujících, zakotvená upoutaná. 2., 3. Individuální řešení. cv D Artagnanovy myšlenky. 2. Sklesle. Znepřátelil si mnoho lidí, kterých si vážil, čekají ho tři souboje, v nichž nemá šanci vyhrát. 3. Např. Tři kamarádi, Bylo nás pět, Román o věrném přátelství Amise a Amila. 4. Individuální řešení. cv Ukázka líčí, jakým způsobem se stal d Artagnan čtvrtým mušketýrem. Přidal se k nim ve chvíli, kdy byli napadeni kardinálovými vojáky. 2. Ne, je příliš idealizován. 3. Přehlíží ho, nepovažují ho za sobě rovného, je pro ně mladým hochem, nakonec ho však přijmou. 4. Individuální řešení. George Sandová Str. 49 cv Ze závěrečné části, neboť je shrnutím, ukončením předchozích událostí. 2. také politika mu pomohla ukojit své sobecké vášně a nalhávat si něco. 3. Velká láska, překonání vášně k ženě, snílek a samotář. 4. Individuální nebo skupinové řešení.

4 Alfred de Musset Str. 49 cv Protože můj život nemá hodnotu, nemůže toto být můj příběh. 2. Ztráta víry v cokoli, ztrátaschopnosti upřímné lásky, život plný smutku a neuspokojení. 3. Psaním. 4. Individuální řešení. cv Lidé ztratili jakékoliv hodnoty, v nic nevěřili, nic pro ně nebylo důležité, nic neprožívali, slova pro ně ztratila obsah a věci hodnotu. 2. Ne, nenašel důvod být šťastným. Lidé, kteří se povznesli nad svou dobu.3. Vadla jako zlomené květy. 4., 5. - Individuální řešení. Alexandr Sergejevič Puškin Str cv. 01 Ministerstvu zahraničí, 1820, Oděsy, Michajlovsku, Petrohradu, souboji. cv Individuální nebo skupinové řešení. cv Půvabná, vábivá, opojná, smyslná. 2. Děti Mohameda. 3 Individuální řešení. cv Společné: oba jsou zamilovaní do dívky, kterou nemohou mít, zhruba stejně staří, finančnš zajištění. Rozdíl: Werther je zodpovědnější, pro lásku umírá, Oněgin původně lásku odmítne, pak o ni prosí. cv Kapitánská dcerka historická povídka, Cikáni povídka, Piková dáma novela, Bachčisarajská fontána básnická povídka, Evžen Oněgin veršovaný román. cv Hrdina má být oběšen společně s ostatními, snaží se neprojevit strach. Těsně před smrtí však starý muž nabídne Pugačovovi svůj život za život hrdiny. 2. Ano, negativní. 3. Emoce nejsou popsány, lze vyvodit jen charakter hrdiny. 4. Prostý, běžný jazyk, spisovná čeština bez archaismů, novotvarů či dialektů. cv veršů. 2. Jamb. 3. Osmislabičný a devítislabičný. 4. Střídavý, sdružený, obkročný, sdružený. 5. Zbytečný člověk, cynik, skeptik. 6. Nemá žádné cíle, nic nechce, nikam nesměřuje, jeho život nemá žádný smysl. 7., 8. - individuální nebo skupin. Řešení cv Větroplach, křikloun, společenský člověk, milovník společenských událostí, čtverák, rarach. 2. Např. P přátelskost, U učenost, Š šlechetnost, K kajícnost, I inteligence, N nonkonformita, nepřizpůsobivost. 3., 4. - individuální řešení. cv Taťana, Oněginovi. 2. Miluje ho, stydí se, má dojem, že on ji nemůže milovat. 3. Jsou si určeni, patří k sobě. 4. Individuální řešení. Michail Jurijevič Lermontov Str. 52 cv. 01 Moskvě, babička, Petrohradu, Kavkaz, Smrt básníka, Puškinovi, souboji, 13, souboji. cv Znuděný, bez ideálů, bez důvodu žít, tvrdý, bezcitný, bez pocitů. 2., 4. Individuální řešení. 3. tak jako když člověka týrá hlad. cv Žárlí, cítí se zesměšněný, pocit, že se mu všichni vysmívají, ztrácí pohotovost, má zlost, je zamilovaný, má vztek. 2. Pomyslná nevěra jeho ženy. 3. Lásku. 4. K vraždě. cv Othello. 2. Společné: oba věří v nevěru své ženy, avšak ani v jednom případě to není pravda, mají pomyslný důkaz nevěry, oba ženu zabijí, oba poté zjistí pravdu. Odlišné: různá doba, různé postavení hrdinů, způsob zabití, důkaz nevěry (šátek/náramek). James Fenimore Cooper Str. 53 cv. 01 Poněvadž většina Hurónů běžela pomáhat tam (příslovečná příčinná), kde ostatní bojovali proti Unkasovi a jeho druhům (příslovečná místní), který povzbuzoval své bojovníky slovem i příkladem přívlastková, aby se vrhli na nepřítele přívlastková, že bojovník běžel od jednoho úkrytu ke druhému příslovečná způsobová, až se dostal co nejblíže k nepříteli příslovečná časová, kde jedni i druzí na seb celkem dobře viděli přívlastková, kam se napadení schovali přívlastková, že jejich postavení bylo nevýhodné příslovečná příčinná. 2. Karel May. 3. Např. Poklad na stříbrném jezeře, Černý mustang, Divokým Kurdistánem,

5 Komanč a zálesák, Old Surehand, etrolejový princ, Syn lovce medvědů. 4. Vinnetou, Old Shatterhand. 5. Prostředí, Indiány, zálesáky, divočinou. Nathaniel Hawthorne Str. 53 cv Podle písmena, které musela hrdinka nosit vyšité na šatech. 2. Měla nemanželské dítě. 3. Je to mladá žena, hrdá, sebevědomá, vyhoštěná ze společnosti. 4. Prostitutky, narkomani, bezdomovci, dříve např. sirotci, nemanželské děti. Na okraj společnosti se mohou dostat lidé zadlužení nebo cizinci, uprchlíci hledající nový domov apod. Ne vždy je na první pohled zřejmé, že člověk žije na okraji společnosti. Herman Melville Str. 53 cv Individuální řešení. 2. Bouře, velryba, harpuna. 3. jako by se veškerý pohyb soustředil v neviditelný poryv... jako když člun vpředu narazí na trám, dunělo jako zemětřesení. 4. Individuální nebo skupin. Řešení. Edgar Allan Poe Str. 54 cv Pocitů hrdiny. 2. Neznámé prostředí, nemožnost orientovat se v situaci, snové představy. 3. Např. ptáci, tma, křik. 4. Např. Sir Arthur Conan Doyle, Howard Phillips Lovecraft, Mary Shelley, Stephan King. 5. Alfred Hitchcock. 6. Individuální řešení. Adam Mickiewicz Str. 54 cv Kdybych uměl předat své nadšení, byl bych schopen oživit vzpomínky, dát emoce a zápal příslušníkům svého národa. 2. Individuální nebo skupin. řešení. 3. Např. národní obrození, válka v Gaze, osamostatnění Kosova. Novalis Str. 55 cv Lyrický hrdina stojí mimo svět, je nešťastný, vše, co bylo jeho součástí, se mu mlhavě navrací do mysli. Ěří, že jinde je lepší svět. 2. Pesimisticky, naegativní otázka na konci ukázky. 3. Individuální nebo skup. Řešení. 3. a) Vzdálené obrazyvzpomínek a marné naděje celého dlouhého života přicházejí blíž v šedavých šatech. b) Jako večerní mlhy po západu slunce. c)do bezedné pohřížen hrobky. Heinrich Heine Str. 55 cv Střídavý. 2. Lyrický hrdina vzpomíná na starou pověst o dívce, Loreley, která svádí do záhuby plavce na Rýnu. 3. Sirény. 4. Odysseus rozkázal posádce své lodi, aby si zalepili uši voskem. Sám se nechal připoutat ke stěžni. Jacob a Wilhelm Grimmové Str. 55 cv Není ukvapená, věci dělá s rozmyslem a pečlivě. 2. Tři. Ano, král měl tři syny, tři zlaté vlasy děda Vševěda, tři přadleny, tři Popelčiny oříšky. 3. 7, Krátká próza s neskutečným dějem, s kouzly a fantaskními prvky či živočichy. 5. Např. Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, karel Čapek, Josef Čapek, Jan Drda, Ondřej Sekora, Václav Čtvrtek, František Hrubín. Ludovít Štúr

6 Str. 56 cv. 01 Politik, básník, jazykovědec, spisovatel, novinář, organizátor národního hnutí, Bratislavě, slovenského jazyka, Slovenski národnie novini, Orel tatránski, uherského sněmu, Modre. cv Je to jediná mohutná přitažlivá íla pro naše národy, ruský národ má sílu tvořit a vytvořené zachovávat, dovedl být skromný, nezoufal si, získané neztrácel, nechává ostatní národy rozvíjet se v pokoji. 2. Spojení síly se s kromností a dobrotou. 3. Individuální řešení. 4. I přes svou velikost se Rusko do záležitostí sousedních zemí nevměšuje, a proto je schopnos přátelského soužití s jinými slovanskými národy. 5. Srpen Západoslovanské čeština, slovenština, polština, hornolužická srbština, dolnolužická srbština, pomořanština, kašubština. Východoslovanské: ruština, běloruština, ukrajinština, rusínština. Jihoslovanské: chorvatština, srbština, bosenština, černohorština, slovinština, makedonština, bulharština, staroslověnština. cv individuální řešení. 2. Potřebu spisovného slovanského jazyka. 3. Předchozí generace se neprojevovaly, jeho generací začíná hnutí za obnovu slovenského národa. 4. Slovenskou kulturu je možné vystavět jen ve vlastním jazyce, protože je nejsrozumitelnější a nejbližší. 5., 6. Individuální nebo skupinové řešení. Janko Král Str. 57 cv Hláskoslovné, lexikální. 2. Rí/ri, jú, ia, ú uprostřed slova, ie, iu. 3. Ne, de, te. 4. zakletou pannu, jíž se všichni ve vesnici bojí, může zachránit jen mladý muž, který skočí doprostřed Váhu, a na oplátku mu za to bude splněno jakékoliv přání. 5. Zakliatou pannu je možné za odměnu osvobodit, Lorelay ne, panna chodí i do vesnice, L. Je pouze na své skále, z panny jde strach. Obě lákají muže uprostřed vod. Samo Chalupka Str. 57 cv Po boji zemřeli všichni Slováci, bojovali hrdinně, pobili mnoho nepřátel. 2. Slováci. 3. a) bouřky, b) děti, potomci, c)strnulá, ochromená. 4. Tatro, jasných orlov máti! cv Historické osudy obou národů se načas prolnuly již v 9. století v rámci Velkomoravské říše (připojením nitranského knížectví k Velké Moravě). Oba národy byly v letech součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie (Slovensko v rámci Uher). O společném státu Čehů a Slováků však můžeme hovořit až od roku 1918, kdy vznikla samostatná Československá republika, jejíž existenci ukončilo vyhlášení samostatného slovenského státu a následná německá okupace Čech a Moravy roku K obnově československého státu došlo po osvobození v roce Ivan Gašparovič (2008). 5. Tatry, Bratislava, Slovenský ráj, Malá Fatra aj.

první polovina 19.století

první polovina 19.století první polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1798 Velká francouzská revoluce napoleonské války 1848 revoluční rok v Evropě po neúspěchu v mnoha zemích tuhé policejní režimy růst průmyslu na evropském kontinentu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Romantický hrdina Silný, často urozený, ale citlivý Zažívá dobrodružství, ale také bloudí, nemá nikde domov, je neklidný

Romantický hrdina Silný, často urozený, ale citlivý Zažívá dobrodružství, ale také bloudí, nemá nikde domov, je neklidný Romantismus Znaky romantismu Romantický hrdina Silný, často urozený, ale citlivý Zažívá dobrodružství, ale také bloudí, nemá nikde domov, je neklidný Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň Literatura do konce 19. století PRÓZA 1. Boccaccio Giovanni Dekameron 2. Čech Svatopluk Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 TITULY ČETBY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 Světová a česká literatura do konce 18.století 1. Bible 2. Médea Euripidés

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci

Více

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem POHÁDKA Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.3.713 Anotace: Pohádka Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané výstupy:

Více

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročník denního a dálkového studia školního roku 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Hana Horňáková Mgr. Pavel Marks Mgr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2015/2016 Literatura do konce 18. století 1) Sofokles Antigona (DR) 2) Giovanni Boccaccio

Více

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Knihy pro dívky

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Knihy pro dívky VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Knihy pro dívky VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu,7 listů prezentace, 12 pracovních

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Knižní fond žákovské knihovny ZŠ

Knižní fond žákovské knihovny ZŠ Knižní fond žákovské knihovny ZŠ Inventární číslo Název knihy Autor Žk 001 Rezinka K. Sojková Žk 002 Čteme dětem M. Hanzová Žk 003 Čteme dětem M. Hanzová Žk 004 Čteme dětem M. Hanzová Žk 005 Čteme dětem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau Preromantismus Evropa 1. Charakteristika období 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau 3. Německý preromantismus Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Ofenzivní jazyková fáze českého národního

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Handicap není překážkou ve vzdělávání KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Ivana Lubinová, únor 2012 MODEL KOMUNIKACE komunikační kontext adresát kód sdělení

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Anglická romantická poezie

Anglická romantická poezie Anglická romantická poezie Přečtěte si následující text, zapište si do sešitu výpisky a zodpovězte otázky uvedené v závěru. Anglie je považována za místo, kde romantismus vznikl a kde generace romantiků

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více