Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení"

Transkript

1 Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Romantismus ve světové literatuře ( možno čerpat při hledání odpovědí z učebnice (U) str ) Evropa a svět v letech PS - str. 39 cv. 01 Kongres se baví! Alespoň tak to často Vídeňané komentují. Společenský život kongresu ( ) je bohatý. Koncerty a plesové večery jsou nezbytnou součástí kongresového života. Úspěch má hudba Němce Ludwiga van Beethovena. Pojďme však zpět k politickým jednáním kongresu. Mluví se tu o Alianci čtyř, která ponapoleonské Evropě přinese rovnováhu, a o územních změnách. V jednání nesporně dominuje rakouský kancléř Klemens von Metternich. cv. 02 a) Francie, Itálie, Španělsko, Německo, rakouská monarchie, Polsko, Rusko, Balkán. Revoluční vlna 1848 pak zasáhla většinu Evropy. b) Vzpoury proti absolutismu, snaha nastolit konstituční monarchie (Španělsko, Rusko), snaha o reformy (Francie), sjednotitelské snahy (Itálie, Německo), boj proti cizí nadvládě (Řecko, Polsko). c) Německý problém spočíval v tom, že politické frakce neměly jasno v tom, jak by sjednocené Německo mělo vypadat. Diskutovalo se o koncepci velkého a malého Německa. Británie se v období po Vídeňském kongresu distancovala od Metternichova systému restaurace politických poměrů v Evropě. cv. 03, 04, 05 Individuální řešení. Romantismus ve světové literatuře PS - str cv. 01 Národní hnutí pomáhala hledat identitu národa v dávné historii a v lidové kultuře. Vyústila v řadu revolucí. Došlo k liberalizaci ekonomiky, uvolnila se výroba a podnikání. Romantismus podlehl idealizaci historie, národního poslání apod. V komponovaných romantických zahradách byly uměle vybudované zříceniny, poustevny, čínské pavilony a minarety.. Na začátku romantismu převládala v hudbě písňová a klavírní forma, postupně však vznikaly i symfonie, symfonické básně a hudební dramata. Stavitelé napodobovali předchozí slohy, vznikla tak např. neogotika a neorománský sloh. cv. 02 Pro romantismus je důležité osudové společenství, krevní spřízněnost národa a mystické pojetí dějin. cv Pomník maršála Neye. 2. Francisco Goya. 3. Eugéne Delacroix.. Poslední plavba lodi Téméraire. 5. Houses of Parliament. 6. Francois Rude. cv Z romantické literatury, středověku, z malířů 16. a 17. století. 2. Klasicismus, antiku. 3. Byla odsouzena, zavržena. cv. 05 projektové řešení. cv. 06 Konvence v této souvislosti: ustálený způsob, zvyklost. Reflexivní lyrika básnická tvorba vyjadřující subjektivní pocity, nálady, reagující na nějaké události. Poema rozsáhlá lyrická nebo lyrickoepická báseň. Národní literatura písemnictví jednoho národa. Subjektivní prožitek individuální, osobní zážitek. cv v Osvícenství dominovaly tragédie, filozofická povídka, eposy, ódy, hymny, ale i komedie, bajka, satira. Fragment je neúplné umělecké dílo. Byron (Childe Haroldova pouť), Hugo (Bídníci) aj. cv. 08 Klasicismus rozum, normy, důraz na svobodu společnosti, inspirace antikou romantismus cit, svoboda, důraz na jedince, inspirace středověkem, gotikou. cv. 09 individuální nebo skupinové řešení cv Konflikt mezi člověkem a společností, mezi sny, city a ideály a nepřátelským

2 světem. 2. Špatně, svět je nepřátelský, strhává do bláta a ideálům neumožňuje uskutečnění. 3. Jejich sny a ideály není možno naplnit. 4. Únik do nezkaženého světa, exotiky, fantazie, křesťanství. 5. Jean Jacques Rousseau. cv. 11 Shora dolů: N-N-A-N-A-N-N-N. George Gordon Byron PS - str cv. 01 V Cambridgi, Childe Haroldova pouť, v Řecku, byronismus. cv Např. Cyril a Metoděj, Napoleon Bonaparte, Josif Vissarijonovič Stalin, Adolf Hitler, Michail Gorbačov. cv Sto tisíc loďstev beze stop tě zrývá! když v hloubku tvou co kapka deště splývá. 2. Sto tisíc loďstev beze stop tě zrývá. 3. Temnomodrý slovo temno rozvíjí výraz modrý. 4. Zkáza, záhuba. 5. Oceán přesahuje velikost člověka, člověk je vůči němu ničím. 6. Obdiv k nespoutanému živlu. cv. 04 Epos Childe Haroldova pouť, Don Juan. Vešované drama Manfréd. Básnická povídka Kain, Džaur. cv. 05 Náš život je děsivý, bojíme se toho, jak utíká, nejsme šťastní, ale máme strach ze smrti. Toužíme posmrti, ale děsíme se toho, co přinese, proto se ptáme mrtvých. 2. Mříti umírat, jho v tomto kontextu útlak, útisk, trýzeň trápení, soužení. 3. Oba jsou nespokojení v životě, touží po smrti, ale bojí se jí. Manfréd na rozdíl od Hamleta hledá informace u mrtvých. Manfréd považuje za nejhorší to, že by nebylo nic. Hamlet má strach z neznáma, teré následuje po smrti. cv Individuální nebo skupinové řešení. 2. a) renesance, b) sonet, c)14 veršů rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou tříveršových strof, d) Ronsard, Petrarca obdiv k vzdálené krasavici, touha po ní. Byron sarkasmus, žena není nedostižným ideálem. cv Uvědomuje si krásu světa, ale přesto je nešťastný, nenaplněný. 2. Spáchat sebevraždu. 3. Ano. 4. Ne. 5. Pravidelné devítiveršové strofy, střídání jedenáctislabičných a desetislabičných veršů, ababbcbcb střídavý rým. 6. Např. Hamlet, Robinson, Don Qujiote. 7. Společnost byla plná intrik, přetvářky a zla (Hamlet), okolnosti je vrhly mimo společnost (např. ztroskotání lodi Robinson) toužili po naplnění svých ideálů, svobodě, spravedlnosti, ušlechtilosti, hrdinství, čestnosti, avšak naráželi na nepochopení a překážky (Don Qujiote) 8. Individuální řešení. Percy Bysshe Shelley Str. 44 cv. 01 Básník, v Etonu, vyloučen z univerzity, byl, utopil se. cv Individuální řešení. 2. Moh - zastupuje vynechané písmeno. 3. a) divý větře, b) podjeseně dechu, duchů vír Individuální nebo skupinové řešení. cv Prométheus není otrok, nemá strach, převyšuje je. 2. Jsou mu podřízeni, za pokoru jim dává naději. 3. Ne, triumfuje. 4. Vidět, vizme, vizte. 5. Např. třpytný, vírný. 6. Na třpytných, vírných se tísní světech, bezesným zříme zrakem. 7. Přinesl lidem oheň, za to byl potrestán přikován na pohoří Kavkaz, orel mu každý den vykloval játra, která mu znovu dorůstala. 8. Řecký dramatik. b) př. n. l. c) Např. Sedm proti Thébám, Oresteia, Peršané. 9. Po vysvobození musel nosit v prstenu kus skály, ke lteré byl přikován. Jane Austenová Str. 45 cv. 01 vyrovnaná, samostatná, sebevědomá cv. 02 např. Kateřina ve Zkorocení zlé ženy také samostatná a sebevědomá cv. 03 např. Božena Němcová, Eliška Krásnohorská, Sapfó žena měla společností určenou roli manželky a matky jen málo žen překročilo tyto hranice 4. Umělecký. Prostě sdělovací, odborný, publicistický. 5. Individuální nebo skupinové řešení.

3 Walter Scott Str. 45 cv Popisný. 2. Zdvořilost, obratnost, odvaha, kavalírství. 3. Např. vyrovnanost, statečnost. 4. Individuální řešení. 5. a)kuks, b) víra, naděje, láska, trpělivost, moudrost, statečnost, cudnost, píle, štědrost, upřímnost, spravedlnost pýcha, lakomství, smilstvo, závist, obžerství, hněv, lenost, zoufalství, lehkomyslnost, pomluva, lstivost, c) baroko. Victor Hugo Str cv. 01 Poslancem, v Belgii, alexandrín, Cromwell. cv Individuální řešení. cv Např. větřík cuchá vlasy, temnoty se rozhodly. 2. Např. Druhá rozrazila zeď mračen..., z trhliny byla najednou otevřená ústa plná deště. 3. Sloveso dramatičnost textu Individuální řešení. cv. 04 Devadesát tři román, Hernani drama, Kontemplace sbírka lyriky, Legenda věků sbírka epiky. cv Zemřel dobrovolně, vedle své milované dívky. 2. Individuální řešení. cv Jean Valjean lidskost, spravedlnost doktor Galén. Marius mladická nerozvážnost, radikálnost Jan Ratkin. Quasimodo věrnost, oddanost Cyrano z Bergeracu. Frollo vypočítavost, zrádnost tartuffe. cv Rozpačitý, zamilovaný, zmatený, nejistý. První věta říká, že myslí na něco jiného, důležitého. 2., 3., 5. Individuální řešení. 4. Jean Valjean. cv. 08 Ukázka je rozhovorem mezi Valjeanem a Javertem. Valjean žádá Javerta, aby mu dal tři dny, aby mohl zajet pro dítě umírající ženy. Javert to však odmítne. Když Fatima zemře, Valjean jí něco šeptá do ucha. Teprve poté jedná s Javertem. Výrazem pane starosto je oslovován Jean Valjean. 3. Řád, neústupnost, pravidla. 4. Lidskost. 4. Individuální řešení. cv. 09 Jean Valjean se přiznal k tomu, kdo je. Přestože žil spokojený život, ve kterém byl uctíván a obdivován, nevydržel se dívat na nespravedlivé utrpení druhého a sám se vzdal všeho, co dosud vytvořil. 2. Zvyšuje to dramatičnost ukázky, a niž by byla patetická, ukazuje to vnitřní sílu, ale i rozčilení Jeana Valjeana. 3. Myslí se, že se Jean Valjean zbláznil, že mu není dobře. 4. Strach, nespravedlnost, zloba. 5. Individuální řešení. 6. Velký prozaický epický žánr, děj se obvykle rozvětvuje. Alexandre Dumas st. Str. 48 cv. 01 Shora dolů: N-A-A-N-A cv Obrovské ohromné, temného hrozného, děsivého v tomto kontextu, oslňujících oslepujících, zakotvená upoutaná. 2., 3. Individuální řešení. cv D Artagnanovy myšlenky. 2. Sklesle. Znepřátelil si mnoho lidí, kterých si vážil, čekají ho tři souboje, v nichž nemá šanci vyhrát. 3. Např. Tři kamarádi, Bylo nás pět, Román o věrném přátelství Amise a Amila. 4. Individuální řešení. cv Ukázka líčí, jakým způsobem se stal d Artagnan čtvrtým mušketýrem. Přidal se k nim ve chvíli, kdy byli napadeni kardinálovými vojáky. 2. Ne, je příliš idealizován. 3. Přehlíží ho, nepovažují ho za sobě rovného, je pro ně mladým hochem, nakonec ho však přijmou. 4. Individuální řešení. George Sandová Str. 49 cv Ze závěrečné části, neboť je shrnutím, ukončením předchozích událostí. 2. také politika mu pomohla ukojit své sobecké vášně a nalhávat si něco. 3. Velká láska, překonání vášně k ženě, snílek a samotář. 4. Individuální nebo skupinové řešení.

4 Alfred de Musset Str. 49 cv Protože můj život nemá hodnotu, nemůže toto být můj příběh. 2. Ztráta víry v cokoli, ztrátaschopnosti upřímné lásky, život plný smutku a neuspokojení. 3. Psaním. 4. Individuální řešení. cv Lidé ztratili jakékoliv hodnoty, v nic nevěřili, nic pro ně nebylo důležité, nic neprožívali, slova pro ně ztratila obsah a věci hodnotu. 2. Ne, nenašel důvod být šťastným. Lidé, kteří se povznesli nad svou dobu.3. Vadla jako zlomené květy. 4., 5. - Individuální řešení. Alexandr Sergejevič Puškin Str cv. 01 Ministerstvu zahraničí, 1820, Oděsy, Michajlovsku, Petrohradu, souboji. cv Individuální nebo skupinové řešení. cv Půvabná, vábivá, opojná, smyslná. 2. Děti Mohameda. 3 Individuální řešení. cv Společné: oba jsou zamilovaní do dívky, kterou nemohou mít, zhruba stejně staří, finančnš zajištění. Rozdíl: Werther je zodpovědnější, pro lásku umírá, Oněgin původně lásku odmítne, pak o ni prosí. cv Kapitánská dcerka historická povídka, Cikáni povídka, Piková dáma novela, Bachčisarajská fontána básnická povídka, Evžen Oněgin veršovaný román. cv Hrdina má být oběšen společně s ostatními, snaží se neprojevit strach. Těsně před smrtí však starý muž nabídne Pugačovovi svůj život za život hrdiny. 2. Ano, negativní. 3. Emoce nejsou popsány, lze vyvodit jen charakter hrdiny. 4. Prostý, běžný jazyk, spisovná čeština bez archaismů, novotvarů či dialektů. cv veršů. 2. Jamb. 3. Osmislabičný a devítislabičný. 4. Střídavý, sdružený, obkročný, sdružený. 5. Zbytečný člověk, cynik, skeptik. 6. Nemá žádné cíle, nic nechce, nikam nesměřuje, jeho život nemá žádný smysl. 7., 8. - individuální nebo skupin. Řešení cv Větroplach, křikloun, společenský člověk, milovník společenských událostí, čtverák, rarach. 2. Např. P přátelskost, U učenost, Š šlechetnost, K kajícnost, I inteligence, N nonkonformita, nepřizpůsobivost. 3., 4. - individuální řešení. cv Taťana, Oněginovi. 2. Miluje ho, stydí se, má dojem, že on ji nemůže milovat. 3. Jsou si určeni, patří k sobě. 4. Individuální řešení. Michail Jurijevič Lermontov Str. 52 cv. 01 Moskvě, babička, Petrohradu, Kavkaz, Smrt básníka, Puškinovi, souboji, 13, souboji. cv Znuděný, bez ideálů, bez důvodu žít, tvrdý, bezcitný, bez pocitů. 2., 4. Individuální řešení. 3. tak jako když člověka týrá hlad. cv Žárlí, cítí se zesměšněný, pocit, že se mu všichni vysmívají, ztrácí pohotovost, má zlost, je zamilovaný, má vztek. 2. Pomyslná nevěra jeho ženy. 3. Lásku. 4. K vraždě. cv Othello. 2. Společné: oba věří v nevěru své ženy, avšak ani v jednom případě to není pravda, mají pomyslný důkaz nevěry, oba ženu zabijí, oba poté zjistí pravdu. Odlišné: různá doba, různé postavení hrdinů, způsob zabití, důkaz nevěry (šátek/náramek). James Fenimore Cooper Str. 53 cv. 01 Poněvadž většina Hurónů běžela pomáhat tam (příslovečná příčinná), kde ostatní bojovali proti Unkasovi a jeho druhům (příslovečná místní), který povzbuzoval své bojovníky slovem i příkladem přívlastková, aby se vrhli na nepřítele přívlastková, že bojovník běžel od jednoho úkrytu ke druhému příslovečná způsobová, až se dostal co nejblíže k nepříteli příslovečná časová, kde jedni i druzí na seb celkem dobře viděli přívlastková, kam se napadení schovali přívlastková, že jejich postavení bylo nevýhodné příslovečná příčinná. 2. Karel May. 3. Např. Poklad na stříbrném jezeře, Černý mustang, Divokým Kurdistánem,

5 Komanč a zálesák, Old Surehand, etrolejový princ, Syn lovce medvědů. 4. Vinnetou, Old Shatterhand. 5. Prostředí, Indiány, zálesáky, divočinou. Nathaniel Hawthorne Str. 53 cv Podle písmena, které musela hrdinka nosit vyšité na šatech. 2. Měla nemanželské dítě. 3. Je to mladá žena, hrdá, sebevědomá, vyhoštěná ze společnosti. 4. Prostitutky, narkomani, bezdomovci, dříve např. sirotci, nemanželské děti. Na okraj společnosti se mohou dostat lidé zadlužení nebo cizinci, uprchlíci hledající nový domov apod. Ne vždy je na první pohled zřejmé, že člověk žije na okraji společnosti. Herman Melville Str. 53 cv Individuální řešení. 2. Bouře, velryba, harpuna. 3. jako by se veškerý pohyb soustředil v neviditelný poryv... jako když člun vpředu narazí na trám, dunělo jako zemětřesení. 4. Individuální nebo skupin. Řešení. Edgar Allan Poe Str. 54 cv Pocitů hrdiny. 2. Neznámé prostředí, nemožnost orientovat se v situaci, snové představy. 3. Např. ptáci, tma, křik. 4. Např. Sir Arthur Conan Doyle, Howard Phillips Lovecraft, Mary Shelley, Stephan King. 5. Alfred Hitchcock. 6. Individuální řešení. Adam Mickiewicz Str. 54 cv Kdybych uměl předat své nadšení, byl bych schopen oživit vzpomínky, dát emoce a zápal příslušníkům svého národa. 2. Individuální nebo skupin. řešení. 3. Např. národní obrození, válka v Gaze, osamostatnění Kosova. Novalis Str. 55 cv Lyrický hrdina stojí mimo svět, je nešťastný, vše, co bylo jeho součástí, se mu mlhavě navrací do mysli. Ěří, že jinde je lepší svět. 2. Pesimisticky, naegativní otázka na konci ukázky. 3. Individuální nebo skup. Řešení. 3. a) Vzdálené obrazyvzpomínek a marné naděje celého dlouhého života přicházejí blíž v šedavých šatech. b) Jako večerní mlhy po západu slunce. c)do bezedné pohřížen hrobky. Heinrich Heine Str. 55 cv Střídavý. 2. Lyrický hrdina vzpomíná na starou pověst o dívce, Loreley, která svádí do záhuby plavce na Rýnu. 3. Sirény. 4. Odysseus rozkázal posádce své lodi, aby si zalepili uši voskem. Sám se nechal připoutat ke stěžni. Jacob a Wilhelm Grimmové Str. 55 cv Není ukvapená, věci dělá s rozmyslem a pečlivě. 2. Tři. Ano, král měl tři syny, tři zlaté vlasy děda Vševěda, tři přadleny, tři Popelčiny oříšky. 3. 7, Krátká próza s neskutečným dějem, s kouzly a fantaskními prvky či živočichy. 5. Např. Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, karel Čapek, Josef Čapek, Jan Drda, Ondřej Sekora, Václav Čtvrtek, František Hrubín. Ludovít Štúr

6 Str. 56 cv. 01 Politik, básník, jazykovědec, spisovatel, novinář, organizátor národního hnutí, Bratislavě, slovenského jazyka, Slovenski národnie novini, Orel tatránski, uherského sněmu, Modre. cv Je to jediná mohutná přitažlivá íla pro naše národy, ruský národ má sílu tvořit a vytvořené zachovávat, dovedl být skromný, nezoufal si, získané neztrácel, nechává ostatní národy rozvíjet se v pokoji. 2. Spojení síly se s kromností a dobrotou. 3. Individuální řešení. 4. I přes svou velikost se Rusko do záležitostí sousedních zemí nevměšuje, a proto je schopnos přátelského soužití s jinými slovanskými národy. 5. Srpen Západoslovanské čeština, slovenština, polština, hornolužická srbština, dolnolužická srbština, pomořanština, kašubština. Východoslovanské: ruština, běloruština, ukrajinština, rusínština. Jihoslovanské: chorvatština, srbština, bosenština, černohorština, slovinština, makedonština, bulharština, staroslověnština. cv individuální řešení. 2. Potřebu spisovného slovanského jazyka. 3. Předchozí generace se neprojevovaly, jeho generací začíná hnutí za obnovu slovenského národa. 4. Slovenskou kulturu je možné vystavět jen ve vlastním jazyce, protože je nejsrozumitelnější a nejbližší. 5., 6. Individuální nebo skupinové řešení. Janko Král Str. 57 cv Hláskoslovné, lexikální. 2. Rí/ri, jú, ia, ú uprostřed slova, ie, iu. 3. Ne, de, te. 4. zakletou pannu, jíž se všichni ve vesnici bojí, může zachránit jen mladý muž, který skočí doprostřed Váhu, a na oplátku mu za to bude splněno jakékoliv přání. 5. Zakliatou pannu je možné za odměnu osvobodit, Lorelay ne, panna chodí i do vesnice, L. Je pouze na své skále, z panny jde strach. Obě lákají muže uprostřed vod. Samo Chalupka Str. 57 cv Po boji zemřeli všichni Slováci, bojovali hrdinně, pobili mnoho nepřátel. 2. Slováci. 3. a) bouřky, b) děti, potomci, c)strnulá, ochromená. 4. Tatro, jasných orlov máti! cv Historické osudy obou národů se načas prolnuly již v 9. století v rámci Velkomoravské říše (připojením nitranského knížectví k Velké Moravě). Oba národy byly v letech součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie (Slovensko v rámci Uher). O společném státu Čehů a Slováků však můžeme hovořit až od roku 1918, kdy vznikla samostatná Československá republika, jejíž existenci ukončilo vyhlášení samostatného slovenského státu a následná německá okupace Čech a Moravy roku K obnově československého státu došlo po osvobození v roce Ivan Gašparovič (2008). 5. Tatry, Bratislava, Slovenský ráj, Malá Fatra aj.

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina Romantismus Světový romantismus 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina 2. Anglický romantismus Básníci jezerní školy Walter Scott G. G. N. Byron Percy Bysshe Shelley Další autoři 3. Francouzský

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

VY_12_INOVACE_99. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti

VY_12_INOVACE_99. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti VY_12_INOVACE_99 Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Modernizace společnosti Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva, následně žáci svými slovy interpretují získané

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

první polovina 19.století

první polovina 19.století první polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1798 Velká francouzská revoluce napoleonské války 1848 revoluční rok v Evropě po neúspěchu v mnoha zemích tuhé policejní režimy růst průmyslu na evropském kontinentu

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

9.ROMANTISMUS. A)Světový romantismus

9.ROMANTISMUS. A)Světový romantismus 9.ROMANTISMUS A)Světový romantismus ROMANTISMUS 1. polovina 19.století umělecký a myšlenkový směr v 1. polovině 19. století 14.7. 1789 obyvatelé Paříže dobyli věznici Bastillu, čímž začala Velká francouzská

Více

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka zborníková číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Josef Kajetán Tyl 29.11.2012 9. J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning VICTOR HUGO CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola:

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Klasicismus, osvícenství (dramatici)

Klasicismus, osvícenství (dramatici) Klasicismus, osvícenství (dramatici) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC39 Klasicismus, osvícenství a preromantismus Hlavní autoři Hlavní autoři Molière Jean Racine Pierre Corneille Molière

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly ROMANTISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE Romantismus návrat k přírodě, k mytologii, fantazijní svět, mystika, revoluční romantismus, konzervativní romantismus, rytíři "modrého

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura (1/2) Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Třída: A4 Školní rok: 2014-2015 1. Bible: Nový zákon; 2. Sofokles: Král Oidipus; 3. William

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. A

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_228

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_228 Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_228 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

Velká francouzská revoluce napoleonské války

Velká francouzská revoluce napoleonské války Velká francouzská revoluce napoleonské války klíčová událost evropských dějin první pokus o přechod z feudální společnosti na občanskou důsledkem napoleonské války, které změnily mapu Evropy Velká francouzská

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví 65-42-M/01 Hotelnictví Název školy Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Adresa školy nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_06 Osvobozené divadlo_37

VY_32_INOVACE_06 Osvobozené divadlo_37 VY_32_INOVACE_06 Osvobozené divadlo_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) Bible: Nový zákon KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Literatura do konce 18. století Homér Sofokles Euripides Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D. Dědeček se ptá vnuka: Už jsi četl Poláčkovo Bylo nás pět? Ne, odpoví vnuk. A co Záhadu hlavolamu od Foglara? Ne, nečetl jsem ho. A Plevova Robinsona

Více

Ř Í J E N 2008. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX

Ř Í J E N 2008. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Ř Í J E N 2008 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace DÍLA NAHRANÁ VE ČTEČKÁCH ELEKTRONICKÝCH KNIH Regionální literatura (literatura z Moravskoslezského kraje) Bátor, David - Milostné lastury Bělohlav, Josef - Frenštát a Radhošť Bukovanský, Karel Jaromír

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Pohádka, fantasy (Literární výchova I) Charakterizuje

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Ú N O R 2010. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX

Ú N O R 2010. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Ú N O R 2010 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

9. Umělecké zásady a tvůrčí principy preromantismu a romantismu, představitelé ve světové literatuře

9. Umělecké zásady a tvůrčí principy preromantismu a romantismu, představitelé ve světové literatuře 9. Umělecké zásady a tvůrčí principy preromantismu a romantismu, představitelé ve světové literatuře Preromantismus - Přechodné období mezi klasicismem a romantismem, forma klasicismus, obsah romantický

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SELMA LAGERLÖFOVÁ 20. 11. 1858 16. 3. 1940

SELMA LAGERLÖFOVÁ 20. 11. 1858 16. 3. 1940 SELMA LAGERLÖFOVÁ 20. 11. 1858 16. 3. 1940 Selma Ottilia Lovisa Lagerlöfová, vrcholná představitelka novoromantismu ve Švédsku, se narodila 20. listopadu 1858 v západošvédském kraji Värmland, na statku

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 14.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_14_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 14.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_14_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 14.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_14_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Autor: Vybraná díla z české literatury

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../..

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. A) SLOHOVÁ ETUDA ZAMYSLI SE NAD RČENÍM ZMĚNA JE ŽIVOT. NAPIŠ ÚVAHU, VE KTERÉ POPÍŠEŠ SVÉ MYŠLENKY A NÁZORY NA DANÉ TÉMA. NEZAPOMEŇ

Více