Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR"

Transkript

1

2 Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

3 K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide Centres of Commerce, která zkoumá strategické postavení jednotlivých metropolí ve světové ekonomice. Tento globální projekt, který každým rokem vzbuzuje pozornost jak hodnocených měst, tak investorů, veřejnosti a médií, nás přivedl k otázce, co vše může ukázat obdobný projekt zaměřený na kraje a města českého státu. Považujeme za velice zajímavé a zároveň přínosné otevřít téma srovnání jednotlivých krajů a poukázat na to, čeho bylo v jednotlivých oblastech dosaženo a kde jsou naopak stále rezervy. Cílem projektu MasterCard česká centra rozvoje je pomoci definovat rozdíly mezi českými kraji a městy a tím podpořit regionální politiku českého státu. V rámci metodiky této unikátní studie, jejímiž autory jsou odborníci z Vysoké školy ekonomické, se podařilo modifikovat globální koncept a přizpůsobit jej podmínkám českého trhu. Stojíme tak poprvé před komplexní analýzou příležitostí a možností jednotlivých českých měst a krajů a máme možnost nahlédnout na jejich socioekonomický vliv v rámci České republiky. Věříme, že závěry studie MasterCard česká centra rozvoje, které držíte v rukou, představují nový nezávislý informační zdroj, jenž přinese laické i odborné veřejnosti zajímavé informace a souvislosti týkající se České republiky. Projekt MasterCard česká centra rozvoje se vydává na svou první cestu, ale už v tuto chvíli si troufám říci, že se stane užitečným a vyhledávaným barometrem konkurenceschopnosti českých krajů a vybraných měst. Ján Čarný, Generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu

4 Společnost ECM zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 1991 a v průběhu několika let se stala předním hráčem v oblasti developmentu, investic a facility managementu v České republice. ECM poskytuje kompletní škálu služeb v oblasti developerského procesu, ať už se jedná o výzkumy trhu, studie proveditelnosti, akvizice a development projektů, či pronájem, prodej a správu nemovitostí. V prosinci 2006 vstoupila ECM na pražskou burzu a stala se desátou společností, s jejímiž akciemi se obchoduje na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. V portfoliu společnosti jsou zastoupeny jak komerční (administrativní budovy, hotely, obchodní centra), tak rezidenční nemovitosti. Kromě České republiky ECM podniká také v Rusku, kde před třemi lety otevřela svoji pobočku, v Polsku, kde vlastní pozemek pro rezidenční výstavbu, a v Číně, kde kromě akvizice obchodního centra a administrativní budovy otevřela své zastoupení, jež analyzuje investiční příležitosti na tamním trhu. ECM však nezapomíná ani na Českou republiku. Kromě Prahy, kde na pankrácké pláni v současné době vzniká rozsáhlý projekt CITY, společnost rozvíjí své aktivity i v Plzni, Ostravě či Zlíně a analyzuje situaci i v ostatních městech. Tím jsem se dostala k hlavnímu důvodu naší spolupráce na projektu MasterCard česká centra rozvoje. Nezávislé detailní hodnocení investiční atraktivity měst a krajů je pro nás velice cenným zdrojem informací a pomáhá nám porovnat potenciál daných lokalit a jejich výhody. Jsme velice rádi, že se na tomto projektu můžeme podílet, a věříme, že všem zúčastněným stranám přinese zajímavé informace. Jana Žejdlíková Executive Vice-President BU ČR ECM

5 Projekt MasterCard česká centra rozvoje se stal pro Sdružení CZECH TOP 100 organickou složkou, jež zapadá do soukolí všech činností, které toto sdružení už po dobu 15 let organizuje. Monitorování a analyzování hospodářských výsledků firem na území České republiky, které vyúsťuje ve zveřejňování žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky, je sice nejznámějším projektem Sdružení, nikoliv však jediným. Před třemi lety se aktivity sdružení více soustředily na regiony. Vstup naší republiky do Evropské unie dal větší křídla menším územním celkům, krajům, regionům, městům i vesnicím, aby se přiblížily novému myšlení, komunikovaly přímo se svými sousedy za hranicemi, spolupracovaly s nimi a koordinovaly nové projekty infrastrukturální, obchodní, společenské, vzdělávací, kulturní a všechny ty, které nezapomínají na lidský rozměr vzájemných vztahů. Sdružení CZECH TOP 100 organizuje již tři roky setkání sta nejvýznamnějších osobností jednotlivých regionů, na kterých se formou talk show hovoří o budoucnosti kraje, měst i občanů. Do projektu MasterCard česká centra rozvoje jsme se zapojili proto, abychom pro všechny zúčastněné strany zúročili dosavadní zkušenosti a současně přispěli i k dalšímu prohloubení projektu v příštích letech. Jan Struž Předseda Sdružení CZECH TOP 100

6 Nedávný nedělní výlet mě přivedl na Říp. Stoupaje v horkých paprscích po strmém úbočí, vybavila se mi slova praotce Čecha. Když jsem byl o pár dnů později požádán o tento úvod, vzpomněl jsem si na onen výlet znovu. Praotec Čech jako průkopník regionů? S trochou nadsázky proč ne? Hovořil snad o hranicích, administrativách a předpisech? O státu? Či vyzval lid, aby se usadil v kraji oplývajícím mlékem a strdím? Evropa už není kontinentem hranic, stává se pevninou regionů. To ale nestačí. Musíme umět říci tak jako on, co v těch oblastech je (a co není), proč a čím jsou bohaté a jak by mohly být ještě bohatší. Vše, co potřebujeme, je už v nás. Teď to jen poznat. Když hned na samém počátku Vysoká škola ekonomická v Praze vstupovala do projektu MasterCard česká centra rozvoje, byl jsem rád. VŠE má tým zkušených lidí, kteří o regionech hodně vědí a mohou k této dobré věci přispět. Výsledky máte před sebou a já věřím, že vám usnadní nalézt to, co v české zemi je. prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

7 Úvod Analýza socioekonomické úrovně krajů Kategorizace regionů ČR dle jejich socioekonomické úrovně Shrnutí silných a slabých stránek SWOT analýzy krajů České republiky...5 Hlavní město Praha základní charakteristika Praha základní údaje Socioekonomická charakteristika a porovnání s ostatními kraji SWOT analýza Hl. m. Prahy Mezi silné stránky patří: Mezi slabé stránky patří: Mezi příležitosti patří: Mezi hrozby patří: Analýza významu měst v ekonomice ČR Kategorizace měst OBSAH I

8 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 ÚVOD Vysoká škola ekonomická v Praze si z pověření společnosti MasterCard Česká republika dala za cíl vymezit hlavní centra ekonomického růstu a rozvoje v České republice. V návaznosti na tento cíl byla také posouzena socioekonomická úroveň vyšších územně samosprávných celků ČR (krajů). První fáze projektu zahrnovala zpracování metodiky. Tato metodika vycházela ze zkušeností autorského týmu tvořeného pracovníky katedry regionálních studií a byla formována zejména dostupností statistických dat. Základním zdrojem statistik pro účely této studie byl Český statistický úřad. Ten poskytuje relativně dobrou škálu statistických údajů na krajské úrovni, avšak dostupnost dat na úrovni měst (tzv. městská a obecní statistika) je velmi omezená. Na základě stanoveného cíle projektu a dostupnosti statistických dat byly sledované indikátory rozděleny do šesti základních oblastí. Tyto oblasti jsou společné pro vyhodnocování socioekonomické úrovně krajů i vymezení hlavních center ekonomického růstu a rozvoje v ČR. Jsou to politický rámec růstu a rozvoje, ekonomická stabilita jako předpoklad pro rozvoj podnikání, komerční centra, znalostní společnost, poptávkové stimuly v podnikání a kvalita života. Sledované ukazatele uvnitř těchto oblastí se samozřejmě liší, což je dáno jak růzností cílů analýzy měst a regionů, tak dostupností dat na různých jednotkách vymezeného území. V případě měst se analýza zaměřila na údaje charakterizující význam města v ekonomice ČR, kterou však nemůžeme chápat v úzkém slova smyslu jako pouhou podnikatelskou aktivitu a její výsledky, ale v širším smyslu zahrnuje také poskytování statků veřejných a statků fakticky neobchodovatelných, jako je například kvalita životního prostředí. V případě krajů se analýza zaměřila na údaje charakterizující socioekonomickou úroveň regionu, tedy na údaje kvalitativní složky ekonomiky, která je zde opět chápána v širším slova smyslu. Výzkumný tým pracoval pod vedením prof. RNDr. René Wokouna, CSc. I 1

9 ANALÝZA SOCIOEKONOMICKÉ ÚROVNĚ KRAJŮ Do analýzy socioekonomické úrovně krajů je zahrnuto všech 14 vyšších územně samosprávných regionů, tj. Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj. Kraje ČR jsou typickými nodálními regiony, tj. regiony majícími své jasné centrum. V tomto smyslu je specifické jen území Hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kde je jádro a zázemí rozděleno do dvou administrativních (i statistických) území. Kraje ČR se značně liší v počtu obyvatel. Nejlidnatějším je Moravskoslezský kraj, který v roce 2007 vykazoval 1,25 mil. obyvatel. Více než milion obyvatel dále vykazují Hl. m. Praha (1,184 mil. obyvatel), Středočeský kraj (1,167 mil.) a Jihomoravský kraj (1,131 mil.). Nejméně lidnatým krajem je Karlovarský kraj s 305 tis. obyvatel. Druhým a třetím nejméně lidnatým kraje je Liberecký kraj (430 tis.) a Pardubický kraj (507 tis.). Počet obyvatel krajů lze považovat za stabilní. Nejvyšší procentní změnu oproti roku 2000 zaznamenal Středočeský kraj, kde vzrostl počet obyvatel od roku 2000 do roku 2007 o cca 5%. Středočeský kraj je tak jediným regionem, který vykazuje statisticky dobře znatelný nárůst. Naopak pokles počtu obyvatel za sledované období zaznamenaly Moravskoslezský kraj a Vysočina (cca 2%), Zlínský a Jihomoravský kraj (cca 1%). Změny počtu obyvatel, s výjimkou Středočeského kraje a návazně také Prahy (počet obyvatel roste zejména v bezprostředním okolí Prahy), nemají významný vliv na fungování regionu. Tradičně sledovaným ukazatelem ekonomické úrovně regionu je hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele. Nejvyšší úrovně dosahuje jednoznačně Hl. m. Praha ( Kč) 1, s velkým odstupem následuje Plzeňský kraj ( Kč) a Jihomoravský kraj ( Kč). Nejnižší hodnoty HDP na obyvatele vykazují Olomoucký kraj ( Kč), Karlovarský kraj ( Kč) a Ústecký kraj ( Kč). Rozdíly v hodnotách HDP na obyvatele mezi kraji (s výjimkou Prahy) jsou však malé. 1 rok 2006, poslední zveřejněný údaj ČSÚ 2 I

10 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 Hrubý domácí produkt na obyvatele silně koreluje s hodnotou čistého disponibilního důchodu na obyvatele. Nejvyšší hodnoty dosahuje opět Hl. m. Praha ( Kč) 2, za kterým následuje Středočeský kraj ( Kč) a Plzeňský kraj ( Kč). Nejnižší hodnoty vykazují Karlovarský kraj ( Kč), Ústecký kraj ( Kč) a Olomoucký kraj ( Kč). Nejvyšší průměrné tempo růstu HDP ve stálých cenách v období 2000 až 2006 zaznamenal Středočeský kraj (5,3 %). Následuje Vysočina (4,8 %) a Plzeňský kraj (4,6 %). Nejnižšího tempa růstu dosáhly Karlovarský kraj (2,2 %), Olomoucký a Královéhradecký kraj (3,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti v roce 2007 byla v Hl. m. Praha (2,5 %), Středočeském kraji (4,6 %) a Jihočeském kraji (4,8 %). Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Ústeckém kraji (12,2 %), Moravskoslezském kraji (11,0 %) a Karlovarském kraji (8,0 %). Nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo vykazuje ekonomicky nejvyspělejší region České republiky Praha (0,6). Následují Plzeňský kraj (1,0) a Středočeský kraj (1,5). Naopak nejvyšších hodnot dosahuje Ústecký kraj (7,7), Moravskoslezský kraj (6,2) a Olomoucký kraj (4,5). 3 Mezi nejhorší formy nezaměstnanosti patří dlouhodobá nezaměstnanost. Nejnižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 vykázal kraj Vysočina (2,9 %) a dále Jihočeský kraj (3,3 %) a Praha (3,5 %). Naopak nejvyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti je v Moravskoslezském regionu (29,5 %), Ústeckém kraji (22,8 %) a Jihomoravském kraji (13,5 %). Mezi slabší odvětví ekonomiky patří zemědělství (lze doložit např. výší mezd v tomto odvětví). Nejnižší podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 vykázaly regiony Hl. m. Praha (0,2 %), Karlovarský kraj (1,5 %) a Moravskoslezský kraj (2,1 %). Naopak nejvyšší podíl zemědělství nalezneme v kraji Vysočina (8,4 %), Jihočeském kraji (5,9 %) a Plzeňském kraji (5,3 %). Pokud je zemědělství slabším odvětvím ekonomiky, je výzkum naopak odvětvím progresivním. Jednoznačně nejvýznamnějším regionem je z hlediska jeho lokalizace Hl. m. Praha. Na 1000 obyvatel zde v roce 2006 připadalo 9,95 výzkumných pracovníků. S odstupem následuje Jihomoravský kraj (3,28) a Liberecký kraj I 3 2 rok 2006, poslední zveřejněný údaj ČSÚ 3 12/2007

11 (2,41). Naopak nejnižší počet výzkumných pracovníků na 1000 obyvatel vykazují Karlovarský kraj (0,12), Ústecký kraj (0,48) a Vysočina (0,51). Nejvyšší medián (střední hodnota) hodinového výdělku ve veřejném sektoru byl v roce 2007 v Praze (141,91 Kč). Následuje Plzeňský kraj (127,93 Kč) a Karlovarský kraj (127,80 Kč). Naopak nejnižší je ve Zlínském kraji (118,12 Kč), na Vysočině (120,50 Kč) a v Pardubickém kraji (120,83 Kč). Nejvyšší medián (střední hodnota) hodinového výdělku v soukromém sektoru byl v roce 2007 v Praze (144,36 Kč). Následuje Středočeský kraj (119,67 Kč) a Plzeňský kraj (111,90 Kč). Naopak nejnižší byl v Karlovarském kraji (98,60 Kč), Pardubickém kraji (101,33 Kč) a Jihočeském kraji (103,72 Kč). Tradičně uváděným indikátorem kvality života je střední délka života mužů a žen. Nejvyšší střední délka života mužů je v regionu Hl. m. Praha (2006, 75,21 let). Následuje Královéhradecký kraj (74,39 let) a Jihočeský kraj (73,66 let). Naopak nejnižší střední délka života mužů je v Libereckém a Ústeckém kraji (oba 71,16 let) a v Moravskoslezském kraji (71,86 let). Kategorizace regionů ČR dle jejich socioekonomické úrovně Hlavní město Praha je jednoznačně regionem s nejvyšší socioekonomickou úrovní. V tomto ohledu tvoří samostatnou kategorii. Za Prahou následuje skupina nadprůměrných regionů. Tuto skupinu tvoří Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Skupinu průměrných regionů tvoří Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Královéhradecký a Zlínský kraj. Dvojici spíše podprůměrných regionů tvoří Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Dvojici nejslabších regionů tvoří Karlovarský a Ústecký kraj. Výsledné pořadí (socioekonomická úroveň) 1 Hl. m. Praha 93,63 % 2 Středočeský kraj 64,01 % 3 Plzeňský kraj 64,00 % 4 Jihočeský kraj 62,67 % 5 Liberecký kraj 59,23 % 6 Vysočina 59,16 % 7 Pardubický kraj 59,14 % 8 Jihomoravský kraj 58,60 % 9 Královéhradecký kraj 58,24 % 10 Zlínský kraj 57,01 % 11 Olomoucký kraj 55,53 % 12 Moravskoslezský kraj 54,34 % 13 Karlovarský kraj 51,78 % 14 Ústecký kraj 51,06 % 4 I

12 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 Shrnutí silných a slabých stránek SWOT analýzy krajů České republiky Silnými stránkami rozvoje krajů jsou: kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla; vybudování řady výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a středního podnikání; dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační sítě; vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity; trvalé investice do ochrany životního prostředí; přírodní a kulturně-historický potenciál pro cestovní ruch. Naopak slabými stránkami krajů jsou: obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů; a rozvoj stávajících malých a středních podniků; nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory; špatná kvalita regionální silniční sítě; nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů; celoplošně vysoká a neklesající míra nezaměstnanosti s výraznými regionálními rozdíly; růst rizikových skupin obyvatelstva a patologických jevů, nejen ve městech, ale i na venkově; zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých i splaškových odpadů; nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky; dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově; nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální rozvoj obcí a regionů. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Praha je hlavním a největším městem ČR, zároveň regionem soudržnosti i krajem, je přirozeným centrem ekonomiky, kultury (13 % všech galerií a 28 % všech divadel v ČR), vzdělání (8 univerzit), politiky, sociálně-ekonomické sídelní struktury země, zdravotnictví (25 nemocnic) i mezinárodních vztahů, proto její postavení je možné označit za výrazně specifické. I 5

13 Poloha: území regionu leží ve střední části České vysočiny v oblasti Poberounské soustavy na březích řeky Vltavy; specifickým rysem polohy regionu je centralita ve vztahu k celé Evropě, neboť leží v rozmezí od 365 do 495 km vzdálena od Baltského, Severního a Jaderského moře; území regionu je taktéž charakterizováno umístěním na významných tranzitních cestách, Praha je centrálním bodem většiny dálničních tras, významným železničním uzlem, uzlem nákladní lodní dopravy a leteckým uzlem. Rozloha: 496 km 2 tvoří pouhých 0,6 % rozlohy ČR. Počet obyvatel k a sídla: obyvatel, z toho cizinců s přechodným pobytem a cizinců s trvalým pobytem; průměrný věk obyvatelstva 41,7 roku (oproti celostátnímu průměrnému věku 39,8 roku); od roku 2001 se území člení na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného jej tvoří 57 nehomogenních autonomních městských částí s vlastními volenými orgány. Hustota zalidnění k : obyvatel/km 2 Ekonomická charakteristika: Praha má v ekonomice ČR specifické postavení, vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP, úroveň HDP je více než dvojnásobná oproti celorepublikovému průměru (HDP na 1 obyvatele v PPS Prahy v roce 2006 bylo a HDP na 1 obyvatele v PPS ČR bylo , což představuje 211 %) a dosahuje 167 % průměru EU 27; dlouhodobě je pro tento region typická nízká míra nezaměstnanosti; Praha je největším regionálním trhem práce v ČR; region je význačný vysokou mírou kvalifikace pracovní síly, v Praze žije více než čtvrtina vysokoškolsky vzdělané populace ČR; typickým rysem je rozdílnost ekonomické struktury regionu v rámci ČR, primární i sekundární sféra je nižšího rozsahu, než je celostátní průměr, naopak terciální sektor služeb je silně rozvinutý; mezi odvětví s největší dynamikou patří cestovní ruch, který výrazně přispívá k tvorbě HDP regionu i jeho celkovému rozvoji, výrazný rozvoj zaznamenává také sektor služeb a stavebnictví. 6 I

14 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 Praha základní údaje P. č. Indikátor, zdroj 1 Počet obyvatel v roce 2007, ČSÚ (v tis. obyvatel) Nárůst počtu obyvatel mezi roky 2000 a 2007, ČSÚ (v %) 0 3 HDP na obyvatele (2006), ČSÚ (v Kč) Čistý disponibilní důchod na obyvatele (2006), ČSÚ (v Kč) Vývoj HDP ve stálých cenách (pr. roční tempo růstu 2000 až 2006), ČSÚ (v %) 4,4 6 Nárůst čistého disponibilního důchodu domácností (2006/2000), ČSÚ (v %) 36 7 Míra nezaměstnanosti (2007), MPSV (v %) 2,5 8 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (12/2007) 0,6 9 Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti regionu 3,5 (4Q/2007), MPSV (v %) 10 Vývoj míry nezaměstnanosti (porovnání 2000 a 2007), MPSV (rok 2000 = 100) Podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti (4Q/2007), ČSÚ (v %) 0,2 12 Počet výzkumných pracovníků na 1000 obyvatel (2006), ČSÚ 9,95 13 Medián hodinového výdělku v soukromém sektoru (2007), ČSÚ (v Kč) 144,36 14 Medián hodinového výdělku ve veřejném sektoru (2007), ČSÚ (v Kč) 141,91 15 Počet registrovaných jednotek na 100 obyvatel (2006, JMK a VYS 2003), RISY Nárůst počtu registr. subjektů (2006/2000, JMK a VYS 2003/2000), RISY (v %) Střední délka života, muži (2006, JMK a VYS 2003), RISY (v letech) 75,21 18 Střední délka života, ženy (2006, JMK a VYS 2003), RISY (v letech) 80,36 19 Dokončené byty na 1 tis. obyvatel (2006), ČSÚ 4,38 20 Měrné emise SO 2 v roce (2006), MŽP (v tunách za rok na km 2 ) 4,43 21 Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel (2006, JMK a VYS 2003), RISY 0,51 22 Lékaři v zařízeních ambulantní péče na 1000 obyvatel (2006), ČSÚ 5,2 23 Procento uživatelů internetu (2006), ČSÚ (v %) 53,7 24 Začlenění kraje do cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, MMR (ano/ne) 25 Podíl zahrnutí kraje do regionů se soustředěnou podporou státu (podíl zahrnutého obyvatelstva v %), MMR ne 0,0 I 7

15 Socioekonomická charakteristika a porovnání s ostatními kraji Hlavní město Praha je jednoznačně regionem s nejvyšší socioekonomickou úrovní. V tomto ohledu tvoří samostatnou kategorii. Hl. m. Praha získává ze svého statusu hlavního města ČR. Pozitivní vývoj neohrožuje ani to, že oproti ostatním regionům má omezené možnosti získávání veřejných dotačních prostředků. Tento region není zařazen do Cíle 1 Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007 až 2013a (Cíle 1) a region ani žádná jeho část nejsou zařazeny do regionů se soustředěnou podporou státu. Praha má kvalitně zpracované strategické dokumenty a vykazuje nejlepší hodnoty ve většině stavových makroekonomických ukazatelů. Vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti (2007, 2,5 %), nejnižší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (12/2007, 0,6), HDP na obyvatele (2006, Kč), medián hodinového výdělku v soukromém sektoru (2007, 144,36), medián hodinového výdělku ve veřejném sektoru (2007, 141,91) a čistý disponibilní důchod na obyvatele (2006, Kč). Jedinou relativně horší hodnotu Hl. m. Praha zaznamenává v podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti regionu (4Q/2007, 3,5 %, třetí nejnižší hodnota po Vysočině a Jihočeském kraji). Také vývoj makroekonomických veličin regionu Hl. m. Praha lze hodnotit pozitivně. Region Praha zaznamenal spolu s Pardubicemi druhý nejvyšší nárůst čistého disponibilního důchodu domácností (2006/2000, celkový nárůst o 36 %). Průměrné tempo růstu HDP ve stálých cenách 2000 až 2006 bylo v regionu Praha 4,4 %, což je po Středočeském kraji, Vysočině a Plzeňském kraji nejlepší hodnota. V tomto regionu je ze všech regionů nejvyšší počet registrovaných jednotek na 100 obyvatel (2006, 37). Praha vykazuje po Středočeském kraji druhý nejvyšší počet dokončených bytů celkem na 1 tis. obyvatel v letech 2004 až 2006 (15,10). Praha je také výzkumným centrem ČR. Na 1000 obyvatel zde připadá 9,95 výzkumných pracovníků (2006). O IT gramotnosti obyvatel svědčí vysoký počet uživatelů internetu (2006, 53,7 %). Praha zaznamenává také nejvyšší střední délku života u mužů i žen (2006, muži 75,21 roku, ženy 80,36 roku) a také v počtu lékařů v zařízeních ambulantní péče na 1000 obyvatel (2006, 5,2). Praha vykazuje relativně vysoké měrné emise SO 2 v tunách za rok na km 2 (2006, 4,43). Také vykazuje ze všech krajů nejnižší počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel (2006, 0,51). 8 I

16 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 SWOT analýza Hl. města Prahy Mezi silné stránky patří: Integrace Prahy do evropských struktur: poloha Prahy ve středu Evropy, rychlá obnova její někdejší prestiže, trvající atraktivita města; tradiční postavení Prahy jako střediska české státnosti a správy státu, kultury a vzdělanosti; růst kvality napojení města na kontinentální i celosvětovou komunikační síť. Ekonomika a lidské zdroje: otevřené podnikatelské prostředí, vysoké hodnocení investorské stability Prahy, rozvinutá sféra soukromého podnikání, kvalitativně příznivá základní materiální vybavenost cestovního ruchu; stabilní a profesně pestrý trh práce, nadprůměrná kvalifikace pracovní síly; silný potenciál vědy a vzdělávání; dobrá dostupnost města pro většinu regionálního zázemí a dostatek prostoru na území města i v regionálním zázemí pro zajištění jeho funkcí a rozvoje. Kvalita prostředí: mimořádné historické bohatství města, jeho jedinečný a obecně uznávaný genius loci; potenciál městské a příměstské krajiny, výrazný fenomén Vltavy; pokles znečištění ovzduší způsobovaného průmyslovou výrobou. Doprava: dobře fungující městská hromadná doprava výrazně orientovaná na elektrické napájení a její poměrně vysoká preference u obyvatel; založený a provozovaný regionální integrovaný systém hromadné dopravy. Technická infrastruktura: převažující užívání ekologických paliv a centrálního zásobování teplem, postupná obnova a rozvoj energetických sítí; střednědobě dostatečná kapacita technických systémů (kromě centrální čistírny odpadních vod), vodovod a kanalizace na většině území města. Mezi slabé stránky patří: Integrace Prahy do evropských struktur: minimálně rozvinuté struktury k vnější komunikaci a marketingu města; zcela nejasné záměry a minimální iniciativa centrálních orgánů pro získání internacionálních aktivit k lokalizaci mezinárodních institucí na území města. Ekonomika a lidské zdroje: nedokončená restrukturalizace ekonomické základny, rostoucí ekonomické I 9

17 problémy i některých velkých firem, pokles ekonomické efektivnosti, a tím konkurenceschopnosti; nekoordinovanost a malá transparentnost vztahů správy města a podnikatelských struktur (potenciálních investorů); nedostatečná podpora malého a středního podnikání; malé využití vědecké a výzkumné základny pro inovační funkci města; absence středně- a dlouhodobého rozpočtového výhledu a strategických principů úvěrové politiky, absence měření výdajů z městského rozpočtu jejich ekonomickou efektivností; nedostatečné provázání vztahu počátečního a dalšího vzdělávání; malá nabídka a rozmanitost rekvalifikačních a resocializačních programů; nedostatečná integrace skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti. Kvalita prostředí: všestranné přetížení centra, především Pražské památkové rezervace; silné znečištění ovzduší zejména v centrální části města, zhoršované i geomorfologickými podmínkami; zatížení prostředí hlukem z dopravy i dalších aktivit; vysoušení území Prahy a její příměstské krajiny v důsledku nevhodných urbanizačních zásahů; zanedbaný stav městské a příměstské zeleně; znečištění podzemních vod a vodních toků ve městě; nekomplexní a místy nedostatečná péče o historické památky, zejména mimo PPR; vandalismus, zanedbaný stav veřejných prostranství a domovního fondu. Doprava: vysoké nároky na přepravu lidí ve městě vyplývající z nerovnovážného rozmístění jednotlivých funkcí na území Prahy; nízká propustnost městských komunikací, nedostatek objízdných tras okolo Prahy a vnitřního města, zvyšování celkové přetíženosti centra; malý zájem Českých drah o zlepšení úrovně služeb v příměstské dopravě. Technická infrastruktura: nedostatečná kapacita centrální čistírny, nadměrné znečištění vodních toků; morální a fyzická zastaralost vodohospodářské infrastruktury, vysoké ztráty ve vodovodní síti; nepřiměřeně vysoká energetická náročnost města. Mezi příležitosti patří: Integrace Prahy do evropských struktur: nalezení a upevnění pozice Prahy na trhu metropolí Evropy jako perspektivně orientovaného, dynamického a dlouhodobě stabilního a inovativního města; 10 I

18 I MasterCard česká centra rozvoje 2008 využití polohy města v Evropě podepřené nabídkou odpovídajících investic do obslužné infrastruktury a další potřebnou materiální pomocí zejména k alokaci významných národních a mezinárodních institucí; využití mimořádného historického bohatství města jako příležitosti k zapojení do integračních procesů v oblasti ochrany světového kulturně-historického dědictví, kulturní spolupráce a cestovního ruchu. Ekonomika a lidské zdroje: vytvoření stabilního politického a sociálně-ekonomického klimatu k zabezpečení přitažlivosti podnikatelského prostředí města pro zahraniční i tuzemské podnikatele; vytvoření dostatečně strukturovaného, konkurenčního a motivujícího trhu práce; využití dobré kvalifikace a flexibility pracovní síly i stále existujících komparativních výhod ve výši nákladů na živou práci; využití poznatků ze zemí EU při tvorbě strategie rozvoje ekonomiky města vč. implementace. Kvalita prostředí: podpora polycentrické struktury města s cílem odlehčit všestranně přetížený střed Prahy; snížení intenzity dopravy, zejména v centru města; obnovení rekreačního potenciálu vodních toků a nádrží na území města; oživení sídlištních celků; zlepšení systému památkové péče a jeho legislativy; vyšší podíl třídění a využití odpadů. Doprava: zabezpečení vysokého zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o MHD i v budoucnu atraktivitou a preferencí hromadné dopravy; vytvoření podmínek pro ochranu města před zbytnou automobilovou dopravou dobudováním silničního a městského okruhu. Technická infrastruktura: dosažení optimálního využití zdrojů a kapacit obnovou a modernizací vodovodů i kanalizací, intenzifikací a doplněním 3. stupně čištění vybraných lokálních čistíren; zlepšení čistoty Vltavy a Labe výstavbou nové centrální čistírny odpadních vod; zlepšování čistoty ovzduší prosazováním centrálního zásobování teplem; snížení energetické spotřeby a náročnosti při vytápění budov zateplením panelových domů. Mezi hrozby patří: Integrace Prahy do evropských struktur: rychlé zúžení prostoru k využití současného zájmu o Prahu nedostatečnou aktivitou, málo transparentní a kapacitní nabídkou i nedokonalým marke- I 11

19 tingem ze strany správy města a centra státu; nekoncepční přístup, který neumožní v dostatečném rozsahu prezentovat specifika města a bude podléhat tlakům měnícím město na běžné velkoměsto s internacionální unifikací, ztráta prestiže Prahy; nedostatek investic pro další zlepšování napojení města na nadřazenou dopravní infrastrukturu a pro městskou dopravní a technickou infrastrukturu; pokles významu Prahy pro hospodářské a kulturní orgány Evropy v důsledku opožďování spojení města s Evropou a nefungující infrastruktury. Ekonomika a lidské zdroje: zhoršení makroekonomického prostředí v rámci celého státu, které se odrazí i v důvěře podnikatelů (investorů) v alokaci jejich aktivit na území Prahy; zpomalení restrukturalizace, a tím zhoršení parametrů hospodářské efektivnosti s dopady na konkurenceschopnost na tuzemských i zahraničních trzích; další podceňování udržitelnosti rozvoje a přeceňování krátkodobých ekonomických efektů; malá aktivita jak základny vzdělávání a vědy, tak uživatelské sféry, a tím ztráta inovačního tempa a role města v rámci státu; narůstající podíl obyvatelstva v důchodovém věku. Kvalita prostředí: nedostatečná protipovodňová ochrana města, zejména historického jádra; neekologické hospodaření s materiály a odpady, kontaminace půdy a podzemních vod; živelná urbanizace příměstské krajiny, neschopnost organizovat využití prostoru v koordinaci Prahy a regionu; nevhodné využívání památkových objektů (území); ztráta genia loci Prahy, narušení jejího panoramatu; růst míry kriminality a šíření drogových závislostí. Doprava: oslabení pozice hromadné dopravy a další nárůst automobilismu na výrazně poddimenzované uliční síti; zhoršení životního prostředí v oblastech a pásech soustředěné dopravy; neschopnost zajistit trvale fungující dopravní infrastrukturu založenou na preferenci hromadné dopravy může ochromit většinu funkčních systémů města. Technická infrastruktura: kolaps důležitých funkčních systémů města v důsledku nespolehlivě fungující technické infrastruktury; závislost infrastrukturních systémů města na externích faktorech, které nemůže Praha ovlivnit. 12 I