Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová"

Transkript

1 . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová

2 Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři garsoniéry Tři malometrážní byty

3 Členění práce :

4

5 Instituce : Diagnostický ústav ( pro děti, pro mládež) Dětské domovy Dětské domovy se školou Výchovné ústavy

6 Faktory ovlivňující vývoj dítěte rodinná anamnéza- destabiluzující momenty psychologicko- sociální charakteristiky dětí intelekt ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou osobnostní charakteristiky škola a vzdělání

7 Speciální pedagog - etoped Metody práce Etopedická činnost mimo zařízení zákon 109/ odst.2 Okruh témat

8 Seznam spádových zařízení pro DDÚ Plzeň Plzeňský región : DD Horšovský Týn koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Kašperské Hory koedukované ZŠ, ZŠ-praktická Sušice koedukované ZŠ, ZŠ-praktická Chanovice koedukované ZŠ koedukované ZŠ Oselce koedukované ZŠ Blovice koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Plzeň koedukované ZŠ, ZŠ-praktická,spec. DD Staňkov koedukované ZŠ, ZŠ-praktická,odbor. DD Tachov koedukované ZŠ, ZŠ-praktická,spec. DD Nepomuk

9 Seznam spádových zařízení pro DDÚ Plzeň Karlovarský región: DD Aš koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Karlovy Vary koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Mariánské Lázně koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Plesná koedukované ZŠ, ZŠ-praktická DD Ostrov koedukované ZŠ, ZŠ-praktická, spec. koedukované ZŠ, ZŠ-praktická, spec. DD Cheb koedukované ZŠ, ZŠ-praktická,spec. DD Horní Slavkov koedukované ZŠ, ZŠ-praktická,spec. DD Mezirolí koedukované ZŠ Karlovy Vary

10 Seznam spádových zařízení pro DDÚ Plzeň DDŠ a VÚM: Žlutice chlapecké Hostouň chlapecké DDŠ: Měcholupy koedukované ZŠ ZŠ praktická ZŠ, ZŠ - praktická

11 Klientela Kapacita 56 dětí Skupina maximálně o 8 dětech Heterogenní rozdělení Věkově nestejnorodé skupiny Sourozenecké vazby Sounáležitost, jistota, bezpečí

12 Pracovníci domova Pedagogický tým u skupiny Dobrá kvalifikační úroveň Vzdělávání pedagogů Erudovanost pracovníků Flexibilita, kreativita Alternativní přístupy v souladu s individuálními potřebami dítěte

13 Psycholog v domově Výchovné poradenství Aktuální potřeby jednotlivců či rodinných skupin Včasné intervence Spolupráce s vychovateli jednotlivých rodinných skupin Kontakty s odbornými poradenskými pracovišti Kontakty se základními školami Profesní orientace dětí Uplatnění na trhu práce Sanace rodin

14 Koncepce 7.rodinné skupiny Aktuální struktura skupiny Samostatné bydlení Samostatné hospodaření Výuková podpora Podpora projekty Podpora po odchodu

15 Volný nástin oblastí vycházející z momentálně

16 Informovanost Etoporady Analýza přístupu, vhodná strategie Předávání pracovní název schody Večerní skupinová hodnocení

17 Průběžná analýza nové koncepce potvrdila důležitost: Umožnění a zachování komunikace Maximální informovanost Dodržování organizační přehlednosti a transparentnosti Segmentace a hodnocení jednotlivých úseků výchovně vzdělávacího procesu Rámcové vymezení výchovných bloků s pevným denním vymezením Uvolnění režimu Prostor pro kreativitu pracovníků Dodržování pravidel řízení a organizace

18

19 Výčet nejčastěji se vyskytujících destabilizujících momentů v životě dítěte : citová deprivace nízká sociokulturní úroveň rodiny sociální zanedbanost problematické rodinné vztahy rozvedená manželství, úmrtí v rodině rodiny s novým partnerem, případně s novými sourozenci děti z adoptivních a pěstounských rodin rodiny s nízkým ekonomickým zajištěním,bydlení hyperprotektivní výchovný styl

20 Psychologicko - sociální charakteristiky dětí ADHD porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulsivitou (nezdrženlivostí v chování) V pozadí neschopnosti přizpůsobit se požadavkům společenských norem je třeba hledat i tzv.lehkou mozkovou dysfunkci (LMD,ADHD,ADD), vrozenou nebo v raném dětství získanou. LMD trpí víc jak polovina dětí, které projdou DDÚ. Právě takové problémy, jako nekázeň ve škole, nerespektování autorit, verbální agrese a celková nepřizpůsobivost mívají svou příčinu právě v mozkové dysfunkci. LMD souvisí i se sníženou sebekritičností a psychickou labilitou.

21 Péče o dítě s ADHD vhodné postupy :»»»»»»»»»»»»»»»»»» blízkost dospělého jednotné výchovné postupy používání jednoduchých a důsledných postupů jasné instrukce a následným zopakováním dítětem jednoduché, krátké a krátkodobé úkoly dlouhodobější a složitější úkoly rozfázovat na dílčí úseky okamžitá vyhodnocování úkolů, časté poskytování pozitivních reflexi možné skupinové zpětné vazby - veřejné ocenění se odráží v růstu sebevědomí minimální přísun rušivých podnětů z okolí kritické připomínky prezentovat jako rady a doporučení řešit konkrétní projevy chování (dítě s ADHD neví, proč se tak chová) připomínkování má být věcné v klidné atmosféře potrestání za nepřiměřené chování musí být krátké, zadávané s klidem možnost kontaktu s dospělým, kterému dítě důvěřuje vrstevnický vzor s vhodnými vzorci chování podpora při tvorbě a udržování sociálních vztahů zapojení v rámci volnočasových aktivit široká nabídka činností s častými změnami

22 Koncepce 7.rodinné skupiny Aktuální struktura skupiny Samostatné bydlení Samostatné hospodaření Výuková podpora Podpora projekty Podpora po odchodu

23 Komunikace a spolupráce s dalšími subjekty KÚ PK Magistrát města Plzně ÚMO Plzeň 3, ÚMO Plzeň 1 Nadace Občanská sdružení Neziskové organizace

24 Odchody z DD Biologická rodina Pěstounská péče Hostitelská péče

25 . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70