9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009"

Transkript

1 Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra Prověřit hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra Ministerstvo vnitra; Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově; Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích zahájení kontroly: 01/09 předložení KZ ke schválení: 06/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Ladislav Zeman Číslo kontroní akce: 09/02 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na financování programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí; vybraní příjemci peněžních prostředků*) 1 zahájení kontroly: 01/09 předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Číslo kontroní akce: 09/03 Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Pozn.: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

2 308 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na sociální služby regionálního charakteru Ministerstvo práce a sociálních věcí; Jihočeský kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; vybraní poskytovatelé služeb sociální péče*) zahájení kontroly: 01/09 předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Číslo kontroní akce: 09/04 Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavů Prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na činnost veterinárních správ a ústavů, zejména výdajů v oblasti péče o zdraví zvířat, a dále prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu Ministerstvo zemědělství; Státní veterinární správa; Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; vybrané krajské veterinární správy*); vybrané státní veterinární ústavy*) zahájení kontroly: 02/09 předložení KZ ke schválení: 12/09 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Číslo kontroní akce: 09/05 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008 Prověřit spolehlivost účetní závěrky k předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce v Plzni jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo práce a sociálních věcí; Úřad práce v Plzni zahájení kontroly: 02/09 předložení KZ ke schválení: 09/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

3 309 Číslo kontroní akce: 09/06 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Prověřit hospodaření s majetkem státu, vedení majetku státu v účetní evidenci a nakládání s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Archiv bezpečnostních složek; Ústav pro studium totalitních režimů; Česká rozvojová agentura; Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice, Jeseniova 4 zahájení kontroly: 02/09 předložení KZ ke schválení: 08/09 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová Číslo kontroní akce: 09/07 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008 Prověřit spolehlivost účetní závěrky k předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájení kontroly 03/09 předložení KZ ke schválení 10/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Číslo kontroní akce: 09/08 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008 Prověřit spolehlivost účetní závěrky k předkládané Ministerstvem zemědělství jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo zemědělství postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo zemědělství

4 310 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti zahájení kontroly: 03/09 předložení KZ ke schválení: 11/09 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Číslo kontroní akce: 09/09 Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2 Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2 v letech poskytnuty v souladu s právními předpisy a se stanovenými podmínkami Ministerstvo pro místní rozvoj; hlavní město Praha; Centrum pro regionální rozvoj ČR; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 03/09 předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Číslo kontroní akce: 09/10 Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudů Prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit okresní soudy a soudy s působností okresních soudů, a vynakládání peněžních prostředků na jejich činnost Ministerstvo spravedlnosti; vybrané soudy*) zahájení kontroly: 03/09 předložení KZ ke schválení: 12/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Zdeněk Brandt Číslo kontroní akce: 09/11 Správa daně z přidané hodnoty

5 311 Prověřit postup finančních orgánů při správě daně z přidané hodnoty, zejména ověřit postup při řešení vybraných případů obchodních transakcí mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a prověřit postupy daňových správ obou zemí v rámci mezinárodní spolupráce Ministerstvo financí; vybrané finanční úřady*) zahájení kontroly: 04/09 předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Číslo kontroní akce: 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech Ověřit, zda peněžní prostředky určené na podporu rybářství v rámci operačních programů na léta byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami; ověřit, zda byly vytvořeny předpoklady pro realizaci jednotlivých opatření operačního programu Rybářství a čerpání peněžních prostředků Evropského rybářského fondu určených pro Českou republiku na léta Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 04/09 předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Ludmila Brynychová Číslo kontroní akce: 09/13 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí Prověřit u Ministerstva financí hospodaření s nemovitým majetkem, včetně souvisejících peněžních prostředků a finančních transakcí, a přezkoumat vnitřní kontrolní systém v této oblasti Ministerstvo financí zahájení kontroly: 05/09 předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

6 312 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti Číslo kontroní akce: 09/14 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí Prověřit hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí, zejména nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zahraničních věcí zahájení kontroly: 05/09 předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček Číslo kontroní akce: 09/15 Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost hospodaření Správy úložišť radioaktivních odpadů s peněžními prostředky a s majetkem státu, s nimiž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu; Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájení kontroly: 05/09 předložení KZ ke schválení: 02/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Eliška Kadaňová Číslo kontroní akce: 09/16 Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou státní hranice s Polskem Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou státní hranice s Polskem a zabezpečení hospodárnosti a účelnosti její realizace Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Ředitelství silnic a dálnic ČR

7 313 zahájení kontroly: 06/09 předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Petr Skála Číslo kontroní akce: 09/17 Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany Ministerstvo obrany; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 06/09 předložení KZ ke schválení: 03/10 Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček Číslo kontroní akce: 09/18 Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží Prověřit systém poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na odstraňování starých ekologických zátěží Ministerstvo financí; Ministerstvo životního prostředí; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 06/09 předložení KZ ke schválení: 04/10 Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Číslo kontroní akce: 09/19 Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu III. a IV. železničního koridoru a na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí

8 314 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zahájení kontroly: 06/09 předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Číslo kontroní akce: 09/20 Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy Prověřit využívání peněžních prostředků státního rozpočtu České republiky určených na prevenci před ničivými důsledky záplav a dalších nepříznivých klimatických vlivů Ministerstvo životního prostředí; Státní fond životního prostředí České republiky; Český hydrometeorologický ústav; statutární město Brno; statutární město Děčín; statutární město Frýdek-Místek; statutární město Ostrava; město Ledeč nad Sázavou; město Luhačovice; obec Dalovice, okres Karlovy Vary; obec Hřensko; další vybrané subjekty*) zahájení kontroly: 08/09 předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Petr Skála Číslo kontroní akce: 09/21 Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Prověřit postupy při evidenci a nakládání s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; prověřit příjmy z prodeje a pronájmu majetku a postupy při správě pohledávek včetně jejich vymáhání Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zahájení kontroly: 09/09 předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová

9 315 Číslo kontroní akce: 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Prověřit spolehlivost účetní závěrky k předkládané Ministerstvem dopravy jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu; prověřit, zda Ministerstvo dopravy postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo dopravy zahájení kontroly: 09/09 předložení KZ ke schválení: 05/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová Číslo kontroní akce: 09/23 Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Prověřit systém poskytování, čerpání a použití prostředků státního rozpočtu poskytovaných na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Ministerstvo dopravy; České dráhy, a.s. zahájení kontroly: 09/09 předložení KZ ke schválení: 06/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek Číslo kontroní akce: 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na podporu bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní fond rozvoje bydlení; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 10/09 předložení KZ ke schválení: 08/10

10 316 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček Číslo kontroní akce: 09/25 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví Prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu a vedení majetku státu v účetní evidenci u vybraných příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví; Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4; Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2; Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 1, Praha 2; Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 zahájení kontroly: 11/09 předložení KZ ke schválení: 08/10 Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková Číslo kontroní akce: 09/26 Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury Prověřit, zda kontrolované osoby čerpají peněžní prostředky na dopravní infrastrukturu z regionálních operačních programů v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda implementační systém regionálních operačních programů nevykazuje závažné nedostatky ohrožující čerpání prostředků poskytovaných z rozpočtu Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj; Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod; Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad; Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod; Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 11/09 předložení KZ ke schválení: 10/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Zdeněk Brandt

11 317 Číslo kontroní akce: 09/27 Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků na přípravu akcí výstavby pozemních komunikací a zabezpečení hospodárnosti a účelnosti jejich realizace Ministerstvo dopravy; Státní fond dopravní infrastruktury; Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájení kontroly: 11/09 předložení KZ ke schválení: 10/10 Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček