PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015"

Transkript

1 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014

2

3 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok /01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie 15/03 Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra 15/04 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury /05 Majetkové účasti státu v obchodních společnostech 15/06 Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů 15/07 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok /08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky 15/09 Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství 15/10 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím

4 15/11 Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci 15/12 Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování 15/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru 15/15 Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním 15/16 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti 15/17 Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů 15/18 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení 15/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok /20 Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice 15/22 Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravě

5 15/23 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy 15/24 Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie 15/25 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí 15/26 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období /27 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky 15/28 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie 15/29 Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8 15/30 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 15/31 Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku 15/32 Účetní závěrka Ministerstva vnitra k /33 Správa spotřebních daní

6 15/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev 15/35 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok /36 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb 15/37 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

7 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství, vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 01/15 předložení KZ ke schválení: 09/15 Ing. Jiří Adámek Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

8 15/02 Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie Prověřit poskytování peněžních prostředků na podporu úspor energie a zhodnotit dosažené výsledky v porovnání se stanovenými cíli a použitými prostředky Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo životního prostředí; Státní fond rozvoje bydlení; Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 01/15 předložení KZ ke schválení: 10/15 RNDr. Petr Neuvirt Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

9 15/03 Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynakládaných Ministerstvem vnitra na řízení, přípravu, realizaci a provoz vybraných projektů elektronizace veřejné správy Ministerstvo vnitra zahájení kontroly: 01/15 předložení KZ ke schválení: 11/15 Ing. Hana Hykšová

10 15/04 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky určené na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 02/15 předložení KZ ke schválení: 10/15 Ing. Rudolf Kufa Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

11 15/05 Majetkové účasti státu v obchodních společnostech Prověřit správu majetkových účastí státu v obchodních společnostech, kterou vykonávají ústřední orgány státní správy Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství zahájení kontroly: 02/15 předložení KZ ke schválení: 11/15 Ing. Pavel Hrnčíř

12 15/06 Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů Prověřit, zda příjemci podpory dodržují podmínky udržitelnosti projektů, zda řídicí orgány plní povinnosti spojené s případným porušením těchto podmínek a zda je zajištěno financování udržitelnosti Centrum pro regionální rozvoj ČR, Praha; Ministerstvo kultury; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zdravotnictví; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 02/15 předložení KZ ke schválení: 11/15 Ing. Antonín Macháček Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

13 15/07 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014 Prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo zdravotnictví zahájení kontroly: 03/15 předložení KZ ke schválení: 11/15 Ing. Jaromíra Steidlová

14 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Praha; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec; Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice; Ministerstvo vnitra; Záchranný útvar HZS ČR, Hlučín zahájení kontroly: 03/15 předložení KZ ke schválení: 12/15 Ing. Josef Kubíček

15 15/09 Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu určených na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v rámci Programu rozvoje venkova a v rámci národních dotačních programů Ministerstva zemědělství Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond, Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 12/15 JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

16 15/10 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím Prověřit hospodárnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na NIPEZ, zejména na modul Národní elektronický nástroj (NEN), a efektivnost nákupu komodit jeho prostřednictvím Ministerstvo pro místní rozvoj zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Karel Sehoř

17 15/11 Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státního rozpočtu určených na realizaci zahraniční rozvojové spolupráce Česká rozvojová agentura, Praha; Ministerstvo zahraničních věcí; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

18 15/12 Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Jan Vedral

19 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Prověřit údaje vykazované ve státním závěrečném účtu a ve finančních výkazech v souvislosti se státním dluhem a prověřit výdaje spojené s jeho financováním; prověřit tvorbu rezervy peněžních prostředků a její užití při financování státního dluhu; prověřit vykazování operací s finančními deriváty u cizoměnových dluhopisů a další operace související s řízením státního dluhu; ověřit plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozí kontrolní akce v oblasti státního dluhu Ministerstvo financí zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Daniel Reisiegel, MPA

20 15/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru Ministerstvo dopravy; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Jiří Adámek

21 15/15 Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním Prověřit postup finančních orgánů při správě tzv. majetkových daní, tj. daně z nemovitostí (od daně z nemovitých věcí), daně z převodu nemovitostí (od daně z nabytí nemovitých věcí), daně dědické a daně darovací (od daní z příjmů); prověřit dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu Generální finanční ředitelství, Praha; vybrané finanční úřady*) zahájení kontroly: 04/15 předložení KZ ke schválení: 02/16 Mgr. Zdeňka Profeldová Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

22 15/16 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti Prověřit systém poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 05/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 RNDr. Petr Neuvirt Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

23 15/17 Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost peněžních prostředků vynakládaných na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména prostředků na přípravu a realizaci Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů Generální finanční ředitelství, Praha; Generální ředitelství cel, Praha; Ministerstvo financí zahájení kontroly: 05/15 předložení KZ ke schválení: 04/16 Ing. Antonín Macháček

24 15/18 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na podporu bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 05/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Pavel Hrnčíř Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

25 15/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014 Prověřit, zda Ministerstvo kultury při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo kultury zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 02/16 Ing. Jan Vedral

26 15/20 Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu vynaložených na poskytování investičních pobídek ve formě hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 03/16 JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

27 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Prověřit, zda peněžní prostředky určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji se zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Chlumec zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 03/16 Ing. Hana Hykšová

28 15/22 Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravě Prověřit systém poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státního rozpočtu na veřejnou službu v drážní osobní dopravě České dráhy, a.s., Praha; Ministerstvo dopravy zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 03/16 Ing. Jiří Adámek

29 15/23 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy Prověřit, zda Ministerstvo dopravy vynakládá prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních systémů hospodárně a účelně Ministerstvo dopravy zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 04/16 RNDr. Petr Neuvirt

30 15/24 Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie Prověřit, zda při naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie byly dodržovány podmínky pro poskytování a čerpání prostředků z Evropského fondu pro uprchlíky, Evropského návratového fondu, Fondu pro vnější hranice a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Ministerstvo vnitra, vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 06/15 předložení KZ ke schválení: 01/16 Ing. Hana Hykšová Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

31 15/25 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí zahájení kontroly: 07/15 předložení KZ ke schválení: 04/16 Ing. Antonín Macháček

32 15/26 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období Prověřit u vybraných operačních programů, zda výdaje hrazené v rámci technické pomoci na informační a propagační aktivity byly vynaloženy v souladu s komunikačními plány, zda byly vynaloženy účelně a hospodárně a zda související výběrová řízení proběhla v souladu s platnou legislativou a pravidly příslušného operačního programu Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 04/16 Ing. Jan Vedral

33 15/27 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na účelovou podporu výzkumu a vývoje Technologická agentura ČR, Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 05/16 RNDr. Petr Neuvirt Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

34 15/28 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie, a plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Státní fond kinematografie, Praha zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 05/16 Ing. Rudolf Kufa

35 15/29 Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8 Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků na přípravu a realizaci dálnice D8 Ministerstvo dopravy; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; Státní fond dopravní infrastruktury, Praha zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 04/16 Ing. Karel Sehoř

36 15/30 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Praha zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 05/16 Ing. Daniel Reisiegel, MPA

37 15/31 Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku Prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů v souvislosti s vytvářením, provozem a rozvojem informační podpory systému financování programů a dotací a ověřit přínosy této informační podpory ve vazbě na konkrétní programy Ministerstvo financí; Generální finanční ředitelství, Praha zahájení kontroly: 08/15 předložení KZ ke schválení: 06/16 Ing. Daniel Reisiegel, MPA

38 15/32 Účetní závěrka Ministerstva vnitra k Prověřit, zda Ministerstvo vnitra při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky k postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo vnitra zahájení kontroly: 09/15 předložení KZ ke schválení: 05/16 Ing. Jaromíra Steidlová

39 15/33 Správa spotřebních daní Prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní, zejména při sledování přepravy v systému podmíněného osvobození od spotřebních daní a při zajištění daně (celních dluhů); prověřit, zda je systém správy spotřebních daní nastaven tak, aby byla zajištěna efektivnost výběru příjmů státního rozpočtu Generální ředitelství cel, Praha; vybrané celní úřady*) zahájení kontroly: 09/15 předložení KZ ke schválení: 08/16 JUDr. Ing. Jiří Kalivoda Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

40 15/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými u vybraných ministerstev na úhradu nákladů z činnosti, včetně nákladů na konzultační, poradenské a právní služby Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství zahájení kontroly: 10/15 předložení KZ ke schválení: 07/16 Ing. Jan Vedral

41 15/35 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 Prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájení kontroly: 11/15 předložení KZ ke schválení: 07/16 Ing. Jaromíra Steidlová

42 15/36 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost prostředků státního rozpočtu vynaložených na přípravu a konání voleb a prověřit dodržování legislativy týkající se financování voleb Český statistický úřad, Praha; Ministerstvo financí; Ministerstvo vnitra; Plzeňský kraj; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 11/15 předložení KZ ke schválení: 07/16 Ing. Josef Kubíček Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

43 15/37 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader Prověřit, zda peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a zda je nastavený systém řízení a kontroly účinný a nevykazuje závažné nedostatky Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond, Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*) zahájení kontroly: 11/15 předložení KZ ke schválení: 07/16 Ing. Pavel Hrnčíř Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

44 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Ministerstvo obrany; Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha zahájení kontroly: 11/15 předložení KZ ke schválení: 08/16 Ing. Daniel Reisiegel, MPA

45

46 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Plán kontrolní činnosti 2015

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více